Intranet - pro zaměstnance - mail
Úvodní stránka
Mapa webu
Kontaktní formulář

Nacházíte se:     Úvodní stránka  >  Pro čtenáře  >  Ceník poplatků

Čtenářské konto

Výročí v regionu

Václav Ambrož
   narozen23.09. 1892  (125 let)
Karel Hoffmeister
   zemřel23.09. 1952  (65 let)

všechna výročí za:
dnes, měsíc, Výročí v regionu - vyhledávání vyhledávání

Ceník poplatkůAktuální platný ceník

(platnost od 1. 5. 2013)


Registrační poplatky
průkaz čtenáře (časově neomezen) 20,- Kč
děti do 15 let 10,- Kč
registrační poplatek na jeden rok
(12 měsíců; platí pro celou Jihočeskou vědeckou knihovnu)
individuální čtenáři 100,- Kč
děti do 15 let 40,- Kč
nositelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P 50,- Kč
nositelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P do 15 let 20,- Kč
kolektivní čtenáři info
400,- Kč
první duplikát průkazu čtenáře 50,- Kč
děti do 15 let 20,- Kč
druhý duplikát průkazu čtenáře 100,- Kč
děti do 15 let 40,- Kč
třetí a každý další duplikát průkazu čtenáře 200,- Kč
děti do 15 let 100,- Kč
ověření čísla průkazu čtenáře 2,- Kč


Poplatky za služby
Internet:
pro všechny uživatele bezplatně
Zamluvenka: 6,- Kč
Cirkulace periodik:
rozpočtové a příspěvkové organizace poštovné a balné
ostatní firmy a soukromé osoby 1000,- Kč
Meziknihovní výpůjční služba (MVS):
úhrada za poštovné a balné (jen za realizovanou výpůjčku) 60,- Kč (za jeden svazek - platí se při předání publikace čtenáři)
kopie podle ceníku oslovených institucí
mezinárodní MVS podle ceníku Národní knihovny v Praze
Rešerše:
zadání 50,- Kč
1 záznam strojové rešerše 1,- Kč
1 záznam klasickou formou 2,- Kč
Reprografické služby, tisk z PC:
černobíle, 1 strana A4, A3 2,- Kč
barevně, 1 strana A4 info
15,- Kč
tisk stavu čtenářského konta info
2,- Kč/A4


Poplatky z prodlení a upomínání (za jednu publikaci)
za každý dokument a každých započatých 7 dní, o které byla překročena stanovená výpůjční lhůta 5,- Kč
děti do 15 let 2,-Kč
Zvukové a zvukově obrazové nosiče (LP, MC, CD, DVD v hudebním oddělení):
za každý dokument a každý den, o který byla překročena stanovená výpůjční lhůta 5,- Kč
Hry
za každý dokument a každý den, o který byla překročena stanovená výpůjční lhůta 10,- Kč
Meziknihovní výpůjční služba:
1. upomínka - za každý dokument a prvních započatých 7 dní, o které byla překročena stanovená výpůjční lhůta 10,- Kč za jeden svazek
2. upomínka - za každý dokument a druhých započatých 7 dní, o které byla překročena stanovená výpůjční lhůta 50,- Kč za jeden svazek
3. upomínka - za každý dokument a každých dalších započatých 7 dní, o které byla překročena stanovená výpůjční lhůta 100,- Kč za jeden svazek
Vymáhání soudní cestou:
pro všechny druhy dokumentů: 500,- Kč
Uvedené poplatky se sčítají.


Poplatky za poškození a ztráty
Poškození čárového kódu v knize: 50,- Kč
Poplatky při náhradě ztraceného díla:
nahlášení ztráty 100,- Kč
za 1 svazek zapůjčený prostřednictvím MVS 60,- Kč
vazba 200,- Kč


Historické fondy (Zlatá Koruna)

Poplatky za služby:
návštěva (prohlídka) trezorové místnosti se stručným odborným výkladem 100,- Kč (za osobu)
Rešerše:
náročná rešerše/1 hodina výkonu 150,- Kč
náročná kombinovaná rešerše/1 hodina výkonu 180,- Kč
Kancelářská práce:
kancelářská práce/1 hodina výkonu 50,- Kč


Administrativní úkony:
1) Souhlas s jednorázovým reprodukováním knižních fondů pro účely:
a) čistě vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie) kopie z knižních fondů použité k tomuto účelu nebudou zpoplatňovány ve smyslu práva JVK určovat podmínky reprodukování
b) populárně vědecké (monografické a tematické publikace, katalogy výstav atp.), za 1 kopii 250,-Kč
c) komerční (obrazové publikace, pohlednice, kalendáře, všechny druhy propagačního materiálu, filmy atp., za 1 kopii 500,-Kč
2) Poskytování digitálních kopií:
digitální kopie mapy z fondu JVK, za 1 kopii 500,-Kč
3) Souhlas s vydáním knižních fondů v edici:
- 5% z prodejní ceny publikace a celého nákladu nebo
- pevně stanovená částka, dohodnutá s vydavatelem + 0,5 % z ceny každé prodané publikace
Při jakémkoli využití všech druhů kopií z knižních fondů k reprodukčním účelům je uživatel povinen uvést místo uložení originálu knižní jednotky (minimálně Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice) a název knižního fondu, případně rovněž inventární číslo nebo signaturu.

Poslední změna stránky: 04.01.2017 v 12.05      

TOPlist