Intranet - pro zaměstnance - mail
Úvodní stránka
Mapa webu
Kontaktní formulář

Nacházíte se:     Úvodní stránka  >  Pro čtenáře  >  Ceník poplatků

Čtenářské konto

Výročí v regionu

Antonín Borový
   zemřel29.03. 1832  (185 let)
Vladimír Fuka
   zemřel29.03. 1977  (40 let)
Vincenc Hlava
   narozen29.03. 1782  (235 let)
Jakub Husník
   narozen29.03. 1837  (180 let)
Karel Krb
   narozen29.03. 1887  (130 let)
Eliška Přibylová
   zemřel29.03. 1947  (70 let)

všechna výročí za:
dnes, měsíc, Výročí v regionu - vyhledávání vyhledávání

Ceník poplatkůAktuální platný ceník

(platnost od 1. 5. 2013)


Registrační poplatky
průkaz čtenáře (časově neomezen) 20,- Kč
děti do 15 let 10,- Kč
registrační poplatek na jeden rok
(12 měsíců; platí pro celou Jihočeskou vědeckou knihovnu)
individuální čtenáři 100,- Kč
děti do 15 let 40,- Kč
nositelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P 50,- Kč
nositelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P do 15 let 20,- Kč
kolektivní čtenáři info
400,- Kč
první duplikát průkazu čtenáře 50,- Kč
děti do 15 let 20,- Kč
druhý duplikát průkazu čtenáře 100,- Kč
děti do 15 let 40,- Kč
třetí a každý další duplikát průkazu čtenáře 200,- Kč
děti do 15 let 100,- Kč
ověření čísla průkazu čtenáře 2,- Kč


Poplatky za služby
Internet:
pro všechny uživatele bezplatně
Zamluvenka: 6,- Kč
Cirkulace periodik:
rozpočtové a příspěvkové organizace poštovné a balné
ostatní firmy a soukromé osoby 1000,- Kč
Meziknihovní výpůjční služba (MVS):
úhrada za poštovné a balné (jen za realizovanou výpůjčku) 60,- Kč (za jeden svazek - platí se při předání publikace čtenáři)
kopie podle ceníku oslovených institucí
mezinárodní MVS podle ceníku Národní knihovny v Praze
Rešerše:
zadání 50,- Kč
1 záznam strojové rešerše 1,- Kč
1 záznam klasickou formou 2,- Kč
Reprografické služby, tisk z PC:
černobíle, 1 strana A4, A3 2,- Kč
barevně, 1 strana A4 info
15,- Kč
tisk stavu čtenářského konta info
2,- Kč/A4


Poplatky z prodlení a upomínání (za jednu publikaci)
za každý dokument a každých započatých 7 dní, o které byla překročena stanovená výpůjční lhůta 5,- Kč
děti do 15 let 2,-Kč
Zvukové a zvukově obrazové nosiče (LP, MC, CD, DVD v hudebním oddělení):
za každý dokument a každý den, o který byla překročena stanovená výpůjční lhůta 5,- Kč
Hry
za každý dokument a každý den, o který byla překročena stanovená výpůjční lhůta 10,- Kč
Meziknihovní výpůjční služba:
1. upomínka - za každý dokument a prvních započatých 7 dní, o které byla překročena stanovená výpůjční lhůta 10,- Kč za jeden svazek
2. upomínka - za každý dokument a druhých započatých 7 dní, o které byla překročena stanovená výpůjční lhůta 50,- Kč za jeden svazek
3. upomínka - za každý dokument a každých dalších započatých 7 dní, o které byla překročena stanovená výpůjční lhůta 100,- Kč za jeden svazek
Vymáhání soudní cestou:
pro všechny druhy dokumentů: 500,- Kč
Uvedené poplatky se sčítají.


Poplatky za poškození a ztráty
Poškození čárového kódu v knize: 50,- Kč
Poplatky při náhradě ztraceného díla:
nahlášení ztráty 100,- Kč
za 1 svazek zapůjčený prostřednictvím MVS 60,- Kč
vazba 200,- Kč


Historické fondy (Zlatá Koruna)

Poplatky za služby:
návštěva (prohlídka) trezorové místnosti se stručným odborným výkladem 100,- Kč (za osobu)
Rešerše:
náročná rešerše/1 hodina výkonu 150,- Kč
náročná kombinovaná rešerše/1 hodina výkonu 180,- Kč
Kancelářská práce:
kancelářská práce/1 hodina výkonu 50,- Kč


Administrativní úkony:
1) Souhlas s jednorázovým reprodukováním knižních fondů pro účely:
a) čistě vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie) kopie z knižních fondů použité k tomuto účelu nebudou zpoplatňovány ve smyslu práva JVK určovat podmínky reprodukování
b) populárně vědecké (monografické a tematické publikace, katalogy výstav atp.), za 1 kopii 250,-Kč
c) komerční (obrazové publikace, pohlednice, kalendáře, všechny druhy propagačního materiálu, filmy atp., za 1 kopii 500,-Kč
2) Poskytování digitálních kopií:
digitální kopie mapy z fondu JVK, za 1 kopii 500,-Kč
3) Souhlas s vydáním knižních fondů v edici:
- 5% z prodejní ceny publikace a celého nákladu nebo
- pevně stanovená částka, dohodnutá s vydavatelem + 0,5 % z ceny každé prodané publikace
Při jakémkoli využití všech druhů kopií z knižních fondů k reprodukčním účelům je uživatel povinen uvést místo uložení originálu knižní jednotky (minimálně Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice) a název knižního fondu, případně rovněž inventární číslo nebo signaturu.

Poslední změna stránky: 04.01.2017 v 12.05      

TOPlist