Intranet
Home page
Sitemap
Send E-mail to the Library
          VN           VN           VN           VN           VN           VN           VN           VN           VN           VN           VN

tensk konto

Reg. Anniversaries

Vclav Ctibor
   zemel24.09. 1902  (115 let)

all anniversaries for:
today, month, Regional Annual - search searchThư viện Khoa học Nam Sc Ceske Budejovice


Na Sadech   Lidick 1
  Jihoceska vedecka knihovna
Na Sadech 27,
370 59 Ceske Budejovice
Czech Republic
map   Jihoceska vedecka knihovna
Lidicka 1,
370 59 Ceske Budejovice
Czech Republic
map  


Là thư viện quy m nhất trong tỉnh Nam Sc, thành lập nm 1885, hiện nay do tỉnh quản l. Thư viện c trên 1 triệu 200 nghìn cc loại vn kiện. Thư viện phục vụ cc giới ộc giả ở hai trụ sở chnh ( ở hai ịa iểm: phố Lidick, nhà số 1 và phố Na Sadech, nhà số 26 27) cùng 4 chi nhnh ở ngoại .


 


  •  
  •  
  •  
  •  Mục lục trực tuyến- http://katalog.cbvk.cz/
Ngày giờ phục vụ bạn ọc - link
Cc iều kiện ể ược ng k:


  • Cần trình chứng minh thư, nộp lệ ph ng k (100,- K/1 nm).
  • ể ược php mượn sch về nhà, cần trình giấy php thường tr (trval pobyt) hoặc ược 1 cng dn nước Sc bảo ảm.
  • ối với bạn ọc trẻ chưa ến 15 tuổi cần chữ k của bố hoặc mẹ làm chứng.
Nếu c trường hợp bạn ọc chưa ng k, vẫn c thể ến thư viện ọc sch nếu nộp lệ ph 1 ngày.Liên lạc:

thư viện
quầy cho mượn sch vở

 
  Mgr. Ivo Kares +420 386 111 201,
  Ing. Michal Kejzar +420 386 111 250,
  Mgr. Marie Koldova +420 386 111 224,
  Ing. Jiri Nechvatal +420 386 111 202,
  PhDr. Zuzana Hajkova +420 386 111 205,
quản l cc tư liệu in cổ Mgr. Jindrich Spinar +420 386 111 132,TOPlist