Intranet
Home page
Sitemap
Send E-mail to the Library
          VN           VN           VN           VN           VN           VN           VN           VN           VN           VN           VN

Čtenářské konto

Reg. Anniversaries

Alfréd Fuchs
   narozen23.06. 1892  (125 let)
Vincenc Kuba
   zemřel23.06. 1942  (75 let)
Bohumil Mladý
   zemřel23.06. 1942  (75 let)
Jaromír Smutný
   narozen23.06. 1892  (125 let)

all anniversaries for:
today, month, Regional Annual - search searchThư viện Khoa học Nam Séc Ceske Budejovice


Na Sadech   Lidická 1
  Jihoceska vedecka knihovna
Na Sadech 27,
370 59 Ceske Budejovice
Czech Republic
map   Jihoceska vedecka knihovna
Lidicka 1,
370 59 Ceske Budejovice
Czech Republic
map  


Là thư viện quy mô nhất trong tỉnh Nam Séc, thành lập năm 1885, hiện nay do tỉnh quản lý. Thư viện có trên 1 triệu 200 nghìn các loại văn kiện. Thư viện phục vụ các giới độc giả ở hai trụ sở chính ( ở hai địa điểm: phố Lidická, nhà số 1 và phố Na Sadech, nhà số 26 – 27) cùng 4 chi nhánh ở ngoại ô.


 


  •  
  •  
  •  
  •  Mục lục trực tuyến- http://katalog.cbvk.cz/
Ngày giờ phục vụ bạn đọc - link
Các điều kiện để được đăng ký:


  • Cần trình chứng minh thư, nộp lệ phí đăng ký (100,- Kč/1 năm).
  • Để được phép mượn sách về nhà, cần trình giấy phép thường trú (trvalý pobyt) hoặc được 1 công dân nước Séc bảo đảm.
  • Đối với bạn đọc trẻ chưa đến 15 tuổi cần chữ ký của bố hoặc mẹ làm chứng.
Nếu có trường hợp bạn đọc chưa đăng ký, vẫn có thể đến thư viện đọc sách nếu nộp lệ phí 1 ngày.Liên lạc:

thư viện
quầy cho mượn sách vở

 
  Mgr. Ivo Kares +420 386 111 201,
  Ing. Michal Kejzar +420 386 111 250,
  Mgr. Marie Koldova +420 386 111 224,
  Ing. Jiri Nechvatal +420 386 111 202,
  PhDr. Zuzana Hajkova +420 386 111 205,
quản lý các tư liệu in cổ Mgr. Jindrich Spinar +420 386 111 132,TOPlist