EN . .

Novinky ve fondu knihovny


Chcete být pravidelně informováni o nových titulech vašeho oboru ... využijte služby SDI


Seznam novinek ve fondu: pobočka Zlatá Koruna za měsíc září 2018.

(Celkem 24 titulů)
Adm. R. Patris LUDOVICI BOURDALOUË Soc. Jesu, weyland Königlichen Französischen Hof-Predigers Auserlesene Lehr- und Geistreiche Lob- und Feyertags-Predigten, Welche von ihme in Höchster Anwesenheit Ihro Allerchristlichsten Majestät, Ludovici des XIV. Königs in Frankreich, und anderer gecrönten Häupter, auf öffentlicher Cantzel vorgetragen und gehalten worden (odkaz v elektronickém katalogu)

Adm. R. Patris LUDOVICI BOURDALOUË Soc. Jesu, weyland Königlichen Französischen Hof-Predigers Auserlesene Lehr- und Geistreiche Lob- und Feyertags-Predigten, Welche von ihme in Höchster Anwesenheit Ihro Allerchristlichsten Majestät, Ludovici des XIV. Königs in Frankreich, und anderer gecrönten Häupter, auf öffentlicher Cantzel vorgetragen und gehalten worden

In Französischer Sprache an unterschiedlichen Orten und zu verschiedenen mahlen aufgelegt, Nun aber Auf oftmahlig- und gewünschtes Verlangen, um derselben sonderbahren Fürtreflich- und Nutzbarkeit willen, allen Pfarr-Herren, Predigern, Seel-Sorgern, Ordens-Geistlichen, wie auch allen und jeden, weß Standes sie seyn mögen, denen geistlich zu lesen oblieget oder beliebet, zu erbaulichem Gebrauch Aus dem Französischen in die reine Teutsche Sprach getreulich übersetzt und so wohl Mit nöthig. und nutzlichen Registern, als auch mit gehöriger Censur, und Approbation versehen, Von einem des heiligen Augustiner-Baarfïsser Ordens Priester. -- Wienn : Verlegts Johann Paul Frauß, Kayserl. und Königlicher Privilegirter Niederlags-Verwandter und Buchhändler, nechst der Kayserlichen Burg, 1746. -- 24 nečíslovaných stran, 1670 sloupců, 20 nečíslovaných stran, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy ; 4° [2°]. -- Rok vydání římskými číslicemi: "A. MDCCXLVI.". -- Třetí nečíslovaná strana na začátku svazku: "APPROBATIO INCLYTAE FACULTATIS THEOLOGICAE VIENNENSIS. Conciones festivas ab Admodum Reverendo ... Patre Ludovico Bourdalouëè Soc. JESU, ... gallicè concinatas, & dictas, nunc verò per Admodum Reverendum ... Patrem Liborium à S. Barbara ord. Erem. Discal. S.P. Augustini in Ecclesia Aulica Viennensi, ad Divam Virginem Lauretanam Conciônatorem Dominicalem ordinarium, ... in linguam Germanicam fideliter translatas ... ut praeli beneficiô lucem publicam videant, si ita videbitur ... Domino Universitatis Rectori. Actum Viennae ad Sanctos Sebastianum, & Rochum in Via Regia die 14. Julii 1744. Imprimatur mppria Joannes Josephus Fraisl mppria p.t. Rector. Universitatis. Mag. Fr. Salvianus Molitor Ord. Eremit. S.P. Augustini, S.S. Theologiae Doctor, ejusdemque Facultatis Sacrae p.t. Decanus mppria.". -- Na a1r: "Vorbericht. Die Fest-Täge der Heiligen ...". -- Na a4r: "Summarischer Innhalt derer in diesem Buch enthaltenen Predigten.". -- Na A1r (sloupec 1 a 2): Predigt Am Fest des Heiligen Apostels Andreä. Von dem Creutz, und Aufopferung seiner Selbs. Ambulans JEsus juxta mare ...". -- Na fol. Nnnnn1r: "Register aller merckwürdigen Sachen so in diesem Buche enthalten sind.". -- Chyby v číslování sloupců: sloupec 425 je označen číslem 397, sloupec 426 číslem 398. -- Mědiryt. frontispis s podobiznou autora sign. Jouvenet pinx, Rößler sculps:. Německý text gotikou, latinský antikvou. Titulní strana tištěna černě a červeně, impresum pod linkou. Na třetí nečíslované straně, na začátku textu aprobace rámovaná konturová iniciály C na figurálním pozadí ve výšce čtyř řádků, na fol. A1r (strana s sloupci 1 a 2) plná, částečně konturová dřevořezová iniciála D s listovými rozvilinami ve výšce sedmi řádků, plné iniciály ve volném prostoru, na fol. a1r dřevořezový vlys s monogramem IHS uprostřed, na a4r rámovaný dřevořezový vlys s listovými rozvilinami a květinami s postavou putta uprostřed, podobný vlys s listovím a postavičkou putta rámovaný dvojitou linkou na A1r (sloupce 1 a 2), na fol. Nnnnn1r ornamentální pás; viněty (strany se slopci 261/262, 301/302, 343/344, 469/470, 543/544, 667/668, 721/722, 785/786, 891/892, 959/960, 1297/1298, 1405/1406, 1565/1566, 1611/1612, 1669/1670, poslední tisštěná strana), linky, ozdůbky a kulaté závorky na koci textu (strany se sloupci 417/418, 1105/1106, 1337/1338, 1473/1474) i v záhlaví (37/38, 77/78, 119/120, 227/228, 263/264, 303/304, 419/420, 471/472, 579/580, 723/724, 787/788, 999/1000, 1107/1108, 1183/1184, 1299/1300, 1339/1340, 1371/1372, 1407/1408, 1475/1476, 1539/1540, 1567/1568, Nnnnn1r), živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba převážně ve dvou sloupcích. RE137

 
AUCTARIUM AMPLISSIMUM BIBLIOTHECAE MANUALIS CONCIONATORIAE, NOVIS TITVLIS ADAVCTVM; SELECTISSIMIS SS. PATRUM ET DOCTORUM Sententiis illustratum; rarioribus quoque & fusius enarratis Historijs, Similitudinibus, Motivis, Medijs, & Doctrinis Asceticis locupletatum; NEC NON INGENIOSIORIBVS PRO FORMANDA Concione Conceptibus, ex famosissimis quibusvis Auctoribus collectis, non modice refertum; AC INDICE QUADRUPLICI ADORNATUM; AUCTORUM Uno: Altero Titulorum: Tertio Conceptuum pro Concionibus in Dominicis & Festis; & Quarto denique Memorabiliorum Materiarum, in hoc opere contentarum (odkaz v elektronickém katalogu)

AUCTARIUM AMPLISSIMUM BIBLIOTHECAE MANUALIS CONCIONATORIAE, NOVIS TITVLIS ADAVCTVM; SELECTISSIMIS SS. PATRUM ET DOCTORUM Sententiis illustratum; rarioribus quoque & fusius enarratis Historijs, Similitudinibus, Motivis, Medijs, & Doctrinis Asceticis locupletatum; NEC NON INGENIOSIORIBVS PRO FORMANDA Concione Conceptibus, ex famosissimis quibusvis Auctoribus collectis, non modice refertum; AC INDICE QUADRUPLICI ADORNATUM; AUCTORUM Uno: Altero Titulorum: Tertio Conceptuum pro Concionibus in Dominicis & Festis; & Quarto denique Memorabiliorum Materiarum, in hoc opere contentarum

In gratiam [et] subsidium Omnium Verbi Divini Praeconum, Exhortatorum, [et] Ascetarum, Patrúmque Spiritualium, magna industria [et] labore collectum, [et] publicae luci datum a R.P. TOBIA LOHNER, SOC. JESV PRESBYTERO ET THEOLOGO. -- DILINGAE : Typis, & Sumptibus JOANNIS CASPARI BENCARD, Bibliopolae Acad., 1691. -- 16 nečíslovaných stran, 976, 79 stran, 1 prázdná strana : ilustrace ; 4° [2°]. -- "Cum Gratia [et] Privil. Sac. Caes. Maiestatis, Et facultate Superiorum.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "ANNO M. DC. LXXXXI.". -- Na fol. )(1r: "PRAEFATIO AD LECTOREM. DEcem ferè elapsi sunt anni ...". -- Fol. )(2r-v: "PRIVILEGIVM CAESAREVM. LEOPOLDUS Divinâ favente clementiâ electus Romanorum Imperator ... dedimus in Civitate nostra Viennâ die sextâ Maij, Anno millesimo, sexcentesimo septuagesimo septimo ... LEOPOLDUS. V. Leopoldus Guilielmus Comes de Kinigsegg.". -- Fol. )(2v: "PRIVILEGIUM ET FACULTAS Adm. R.P. Praepositi Provincialis Soc. JESV per Provinciam superioris Germaniae. ... Dilingae 22. Junij. Anno 1676. BENEDICTUS PAINTER S.J.". -- Fol. )(3r: "CATALOGUS AUCTORUM, in hoc Opere citatorum.". -- Fol. )(5r: "INDEX UNIVERSALIS TITULORUM GENERALIUM.". -- Na s. 1: "AVCTARII BIBLIOTHECAE MANVALIS CONCIONATORIAE TITVLVS I. ABSTINENTIA.". -- S. 1 (fol. a1r): "INDEX CONCIONATORIUS. Etsi plures Conceptus pro formandis concionibus ..."; s. 23: "INDEX CONCIONATORIUS in Dominicas."; s. 56: "INDEX MEMORABILIORUM MATERIARUM IN HOC OPERE CONTENTARVM. ETsi divisionem Titulorum huius Auctarij, ...". -- Chyby ve stránkování: strana 237 je označena číslem 137, po straně 264 (fol. Kk4v) následují strany s čísly 257-472 (správně 265-480, fol. Ll1v-Ooo4v), potom strany 475-506 (správně 481-512, Ppp1r-Sss4v), dále jsou strany číslovány: 513, 514, 509, 516, 517, 512-705, 906, 607, 708-740, 641, 742-758, 749, 760-976. -- Latinský text antikvou, ojedinělý německý a německá slova gotikou (s. 6, 220, 227, 259, 296, 407, 940, v indexech v závěru svazku na s. 2, 22, 32, 34-36, 42, 53, 55), na s. 259 řecké slovo alfabetou. Předtitulní list. Mědirytový titulní list (frontispis), sign. Jo: Ulrich Kraus scul: Titulní strana tištěna černě a červeně, mědirytový signet (kvočna sedící na vejcích v rámu ve tvaru srdce v bohatém květinovém věnci, nahoře stuha s heslem "AMOR ET CONSTANTIA GIGNIT", rok vydání oddělen kratší linkou. Konturové iniciály na ozdobném pozadí, plné iniciály ve volném prostoru, na )(1r a na s. 1 dřevořezový vlys s monogramem IHS uprostřed, ornamentální pásy (fol. )(5r, s. 1 a 56 v "Index concionatorius") linky, viněty (fol. )(1v, )(4v, )(5v, s. 488, 496, 555, 562, 592, 625, 683, 702, 740, 785, 832, 841, 851, 873, 932, 976; 79), ozdůbky na konci textu, často s křížky nebo drobnými kroužky (s. 36, 88, 108, 155, 161, 171, 189, 195, 206, 207, 216, 247, 287, 324, 328, 341, 387, 401, 408, 446, 506, 533, 751, 754, 789, 798, 832, 865, 971), na s. 23 v indexech na konci svazku linka z ozdůbek, na s. 1 ozdůbky a kulaté závorky u čísla strany uprostřed záhlaví, na s. 1 a 23 (Index concionatorius) drobný kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami a na s. 56 (Index memorabiliorum ...) tlapatý křížek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami, jinak arabská paginace v horních vnějších rozích, živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba převážně ve dvou sloupcích; čísla stran v tomto popisu jsou uváděna podle paginace vytištěné v knize. RE139

 
Berla Kralowská Gezu Krysta To gest: Slowo Božj gehožto mocy, a práwem Krystus Gežjss Pán, a Král náss milostiwý w srdcých nassjch wládne, a panuge : w ročnjch Nedělnjch Kázanjch dwogim Weykladem, Gednom totižto na Ewangelium Druhým na Episstoly, w každau Neděli přicházegjcý, podle řádu Cyrkewnjho dobře wěřjcým Křestianům předstawené, a mnohonasobnými přijklady, průpowědj, důwody, gak z starýho, tak nowýho Zákona, gak z swatých Otcůw, tak znamenitých Pjsma Wykladačůw (odkaz v elektronickém katalogu)

Berla Kralowská Gezu Krysta To gest: Slowo Božj gehožto mocy, a práwem Krystus Gežjss Pán, a Král náss milostiwý w srdcých nassjch wládne, a panuge : w ročnjch Nedělnjch Kázanjch dwogim Weykladem, Gednom totižto na Ewangelium Druhým na Episstoly, w každau Neděli přicházegjcý, podle řádu Cyrkewnjho dobře wěřjcým Křestianům předstawené, a mnohonasobnými přijklady, průpowědj, důwody, gak z starýho, tak nowýho Zákona, gak z swatých Otcůw, tak znamenitých Pjsma Wykladačůw

krátkým taky každého Kázanj Weytahem wyswětlené, nýbrž y Rozgjmánjm Passyge Krystowe, w Postnjch Neděljch rozwedené, a na swětlo wydané od Dwogictihodného Kněze Danyéle Nitsch z Towaryšstwa GEžjssowa. -- Wytisstěná w Starém Městě Pražském : v Wogtěcha Giřjho Konyásse, 1709. -- 4 nečíslované strany, 294 to je 292, 256 stran, 4 nečíslované strany ; 2°. -- "Cum permissu Superiorum.". -- Na rubu titulního listu: "Et vidi caelum apertum, & ecce equus albus, ... Facultas Reverendi Patris Provincialis Societatis JESU Provinciae Bohemiae. CUm librum, cui titulus est: Sceptrum Regium, seu Conciones à Patre Daniele Nitsch nostae Societatis Sacerdote idiomate Bohemico conscriptus, tres ejusdem Societatis Sacerdotes recognoverint, & in lucem edi posse judicaverint: ... Sagani 11. Februarij 1708. Jacobus Stessl Societatis JESU, per Bohemiam Praepositus Provincialis.". -- Na 4 nečíslovaných stranách za titulním listem dedikace: Wysoce Welebnýmu, Vrozenýmu, Dustognýmu, a Wysoce Včenýmu Pánu Hawlowi Janowi Twarusska, w Králowským hornjho Slezska Mšstě Těssyne dobře zaslaužilýmu Děkanowi, Gegjch Wysoce Důstogné, Oswjcené Knjžecy Jasnosti, Neywelebněgssyho Pána Pána Frantisska Ludwika z Božj a Aposstolské Stolice Milosti, Knjžete, a Biskupa Wratislawského, (titulus.) ... Itèm Welebně Důstognýmu, a Wysoce Včenýmu Pánu Waclawowi Thadäowi Faldina. AA.LL. & Philosophiae Magistro, SS. Theologiae Candidato, Města Fridku w hornjm Slezsku bedliwýmu Faráři, ... Itèm Wssem Welebným, a Wysoce Včeným Pánum Archi-Presbyterům, a Farařům, k témuž Kommissařstwj Těssynskýmu přinaležegicým ... Ponjžený Služebnjk w Krystu Pánu DANIEL IGNATIUS NITSCH SOC: JESU.". -- Na s. 3: "Předmluwa k Čtenáři. LAskawý Čtenáři. Nazýwám gá tuto Postyllu, Berlau Králowskau GEzu Krysta, a to z přjčiny Slowa Božjho, ... soli DEO honor, & gloria in secula seculorum.". -- Na s. 4: "Neděle prwnj Adwentnj. Erunt signa in sole, & luna, & stellis. Lucae 21. Budau znamenj ...". -- Na s. 1 (fol. Bbbb1r): "Djl Druhý Berly Králowské, eb Kázanj Nedělnjch. Předmluwa k Čtenáři. ...". -- Na fol. Ssssss1r: "Registřjk, A neb Poznamenánj těch wěcý, které w této Knjze nalezené býti mohau, a o kterých se kázati může.". -- Rozsah podle složek: titulní list = sign. A1 (strany 1 a 2; signatura ani čísla stran nevytištěny), 2 listy bez signatur, A2, B-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Zzzz2, Aaaaa-Zzzzz2, Aaaaaa-Ssssss2. -- Chybné stránkování: po straně 153 hned následuje strana s číslem 156, čísla 154 a 155 ze stránkování vypadla; strana 257 je označena číslem 157, s. 96 druhého dílu je označena číslem 67. -- Český text gotikou, latinský antikvou. Titulní strana tištěna červeně a černě, impresum pod linkou z ozdůbek. Plné iniciály ve volném prostoru, ornamentální pásy a linky z ozdůbek, na s. 4 dřevořezový vlys s monogramem M.S., na s. 294 dřevořezová květinová viněta, stejná viněta i na s. 256 druhého dílu, na s. 1 druhého dílu dřevořezový rámovaný vlys, na s. 146 viněta se dvěma andělíčky, na s. 3 a 4 prního dílu a na s. 1 druhého dílu ozdůbky a kulaté závorky u čísel stran, na Ssssss1r ukazovací ručičky, kulaté závorky a křížek v záhlaví, jinde živá záhlaví oddělena od textu linkami, arabská paginace v horních vnějších rozích, marginálie, signatury, kustody, sazba rejstříku na konci svazku ve dvou sloupcích. RE136

 
[CONCIONATOR EXTEMPORALIS] : [Oder: Eilfertiger Prediger. Das ist: Kurtze Einfältige Predigen Uber alle Sonntäg des gantzen Jahrs gestellt: Mit allem Fleiß aus vielen bewährten Authoribus zusammen getragen, zu einer eilenden Beyhülff denen auf dem Land wohnenden Herren Pfarrern und Seelsorgern, Wie auch Summarien oder kurtz-verfasster Innhalt aller und jeder Predigen Dieses DOMINICALIS. Sambt Einem Register aller denckwürdigen Sachen, so darinnen begriffen, aus wohl-meinenden Gemüth heraus gegeben] (odkaz v elektronickém katalogu)

[CONCIONATOR EXTEMPORALIS] : [Oder: Eilfertiger Prediger. Das ist: Kurtze Einfältige Predigen Uber alle Sonntäg des gantzen Jahrs gestellt: Mit allem Fleiß aus vielen bewährten Authoribus zusammen getragen, zu einer eilenden Beyhülff denen auf dem Land wohnenden Herren Pfarrern und Seelsorgern, Wie auch Summarien oder kurtz-verfasster Innhalt aller und jeder Predigen Dieses DOMINICALIS. Sambt Einem Register aller denckwürdigen Sachen, so darinnen begriffen, aus wohl-meinenden Gemüth heraus gegeben]

[Durch F. FRANCISCUM HEFFNER, Sac. & Canonic. Ord. Praemonst. in Cella DEI Sup. prope Herbipolim Profess. SS. Theol. Licentiat. Parochum Accoltshausanum]. -- [Seines guten Nutzen und Abgangs wegen nunmehro zum achten mal gedruckt]. -- [Nürnberg] : [In Verlegung Johann Christoph Lochners, Buchhändlers], [1720]. -- 36 nečíslovaných stran, 307 stran, 1 prázdná strana, 8 nečíslovaných stran, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy ; 4° [2°]. -- Bez titulního listu; autorské, názvové a nakladatelské údaje a rovněž údaje o původním rozsahu podle digitalizovaného výtisku na www(Book Google.cz). -- Chybné stránkování: strana 105 je označena číslem 10. -- Německý text gotikou, latinský antikvou. Konturové iniciály na ozdobném pozadí, některé nerámované, některé ve čtyř nebo osmiúhelníkových rámech, plné iniciály ve volném prostoru, ornamentální pásy a linky z ozdůbek, dřevořezové viněty (fol. [4]***1v, s. 22, 24, 28, 30, 34 - s tetragramem Božího jména, stejná na s. 253 a 280; s. 36 - rámovaný obdélníkový dřevořez, P. Maria s Dítětem, stejná na s. 95 a 302; s. 40, 44, 52, 91, 93, 110, 122, 135, 145, 147, 149, 271, 282, 284, 293, 304, 307; časté jsou viněty s IHS, některé viněty se vyskytují opakovaně několikrát), ozdůbky, kulaté závorky a drobné kroužky na konci textu v záhlaví, živá záhlaví, záhlaví od textu oddělena linkami, signatury, stránkové kustody; sazba převážně ve dvou sloupcích. RE128

 
Das EVANGELIUM, Denen Armen und Reichen geprediget, Oder Evangelische Grund-Warheiten, Jedem Stand der Menschen vorgehalten, Und Von der Cantzl An Sonn- und Feyr-Tägen dem Volck erkläret. Erster und anderer Theil (odkaz v elektronickém katalogu)

Das EVANGELIUM, Denen Armen und Reichen geprediget, Oder Evangelische Grund-Warheiten, Jedem Stand der Menschen vorgehalten, Und Von der Cantzl An Sonn- und Feyr-Tägen dem Volck erkläret. Erster und anderer Theil

Von P. FRANCISCO HÖGER, Societatis JESU. -- Ingolstadt : In Verlegung Johann Andreas de la Haye, Academischen Buchhändlers In Ingolstadt, 1724. -- Gedruckt zu München : bey Maria Magdalena Riedlin. -- 36 nečíslovaných stran, 336 stran, 24 nečíslovaných stran, 290 stran, 34 nečíslovaných stran ; 4° [2°]. -- Na titulní straně prvního dílu: "Mit Genehmhaltung der Obern, und Röm. Kayserl. Majest. Privilegio.". -- Na fol. [*3r]-**2r dedikace: "Dem Heiligen FRANCISCO XAVERIO Auß Der Gesellchafft JESU, Welt-bekannten, und Welt-beliebten Neuen-Welt-Apostel, Dem grossen Indianischen Wunderthäter, und Japonesischen Seelen-Vatter, Dem Anderen Welt-Prediger PAULO, Und Nachfolger deß heiligen THOMAE ... zu einem ewigen Danck- Liebs- und Ehren-Zeichen überreichet in Fuß-fälliger Demuth gegenwärtige Schrifft-Verfassung Der Unwürdigiste Auß seinen Pfleg-Kinderen, Liebhaberen, und Verehreren Author. Vbereignungs-Schrifft. Grosser Indianer-Apostel, Heiligen FRANCISCE XAVERI! GLeichwie nach GOTT, und der Göttlichen Mutter, ... in disem Buch, welches ich dier heilige, zuschreibe, und überreiche, anbey mich selbsten dir eigen gibe. Amen.". -- Na fol. **2v: "Facultas R.P. Provincialis cum Privilegio Caesareo. Cùm D. Joannes Andreas de la Haye, Bibliopola Ingolstadiensis, typis vulgare desideret librum, cui titulus: Das Evangelium, denen Armen und Reichen geprediget ... In cujus confirmationem has litteras, chrysographô meô, & consuetô Officij mei sigillô munitas, dedi. Straubingae. 1. Jan. 1724. Bernardus Jost."; tamtéž: "Protestatio Autoris. INsistendo Decreto SS. D. N. Urbani VIII. die 13. Martij 1625. ejúsque Confirmationi ...Ita te mecum sentire cupio, Bone Lector, mihíque favere.". -- Na fol. [**3?]-*****3v: "Anordnun Aller Predigen deß ersten Theils.". -- Na s. 1: An dem ersten Sonntag deß Advents. Vorspruch. Videbunt Filium hominis venientem in nubibus ... Sie werden sehen deß Menschen Sohn kommen in einer Wolcken ...". -- Na fol. †2r-†††4v druhého dílu: "Anordnung Aller Predigen deß anderen Theils.". -- Na s. 1 druhého dílu: "An dem Apostolischen Fest- und Ehren-Tag deß Heil. Andreas.". -- Na fol. Oo2r druhého dílu: "Blat-Register, Oder Such-Tafel Deren Werck-würdigen Sachen, so in disem Werck, so wohl ersten als anderen Theil, zu finden.". -- Na poslední tištěné straně: "Druck-Fähler deß ersten Theils. ... Deß anderen Theils. ... Die übrige wird der günstige Leser selbsten zu verbessern müssen.". -- Chyba ve stránkování v druhém dílu: strana 152 je označena číslem 182. -- Výtisk není zcela identický s výtiskem sign. CK 1673, který je od stejného vydavatele i tiskaře a vyšel ve stejném roce. Strany 97-256 a 329-336 prvního dílu, listy se stranami 25 a 26, 31 a 32, 105 a 106, 111 a 112 a strany 121-144 v druhém dílu ve výtisku CK 1673 jsou z jiné, pravděpodobně starší sazby téhož díla. Ve výtisku RE 141 se nevyskytují žádné chyby ve stránkování jako ve výtisku CK 1673, kde jich je několik, v uvedeném rozsahu stran 97-256 prvního dílu, oba výtisky se na uvedených stranách liší i v několika dalších detailech, např.: jiné zápatí, odlišné iniciály na začátku textu, jiné viněty, ornamentální pásy, ozdůbky v záhlaví a uspořádání závorek u čísel stran v záhlavích, oba výtisky se liší i použitým typem písma (odkazy na citovaná místa z Bible na začátku jednotlivých kázání jsou v RE 141 tištěny všude kurzívou, v CK 1673 na zmíněných stranách kurzíva použita není), rozdíly jsou i v sazbě, např. kustody v CK 1673 na stranách 97-256 jsou tištěny tak, že jejich konec na pravé straně je v jedné linii s pravým okrajem sazby textu, kdežto na ostatních stranách je kustod posunut o dva znaky doleva, sazba textu je sice stejná, avšak rozdíly jsou např. v šířce mezer mezi čísly odstavů a textem, někde je posunutý text marginálií i celé strany (s. 129 výtisku CK 1673 - marginálie je celá na této straně, v RE 141 text marginální poznámky pokračuje na s. 130, text na s. 131 v CK 131 končí slovem "sein", kustod "Clo-" v RE 141 je posední slovo "Closter", kustod "ein-"). Strany od začátku tisku po stranu 96, dále strany 257 až 328 v prvním dílu a v druhém dílu od titulní strany po stranu 24, strany 27-30, 33-104, 107-110, 113-120, 145-290 a nečíslované strany rejstříku na konci jsou v obou exemplářích stejné. -- Německý text gotikou, latinský antikvou. Obě titulní strany tištěny černě a červeně, tiskař na titulní straně prvního dílu oddělen od ostatního textu jednoduchou linkou, na titulní straně druhého dílu linkou z ozdůbek. Plné iniciály ve volném prostoru, iniciály C a I na fol. **2v konturové na ozdobném pozadí ve výšce 4 řádků, na s. 81 konturová iniciála I na ozdobném pozadí ve výšce 7 řádků, na s. 109 konturová iniciála E na ozdobném pozadí ve výšce 7 řádků, na s. 172 podobná iniciála V, na s. 152 a 158 druhého dílu konturová iniciála V na ozdobném pozadí ve výšce 7 řádků, na s. 1 prvního dílu dřevořezový vlys s postavou andělíčka uprostřed a na začátku textu plná iniciála W na ozdobném pozadí ve výšce 7 řádků, na s. 1 druhého dílu dřevořezový vlys s monogramem IHS a dvěma anděly; ornamentální pásy a linky z ozdůbek, dřevořezové viněty (fol. **2v, *****3v, s. 14, 19, 25, 44, 67, 80, 86, 97, 103, 114, 125, 132, 138, 146, 157, 164, 177, 189, 204, 218, 226, 233, 240, 267, 274, 281, 336; v druhém dílu: s. 7, 19, 40, 58, 64, 71, 79, 85, 119, 126, 138, 145, 151, 157, 163, 177, 184, 191, 203, 217, 235, 252, 259, 278, 283), ozdůbky na konci textu sestavené do trojúhelníkových obrazců (s. 55, 183, 317, 324, druhý díl: s. 91, 223, s. 240 - krátká ztrácejíci se dvojitá linka ze ozdůbek; s. 272), ozdůbky, kulaté závorky a křížky v záhlaví na většině nečíslovaných stran na začátku obou dílů a v rejstříku na konci druhého dílu, čísla na stranách bez textového záhlaví v kulatých závorkách mezi ozdůbkami (např. s. 1, 15, 20, 26, 37, 45, 50, 56, 68, 81 a jinde, v druhém dílu s. 1, 8, 20, 41, 59, 65, 72, 80, 86, 92, 107 a jinde), živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba převážně ve dvou sloupcích. -- Obsahuje: Erster Theil. Sonn-tägliche Predigen Durch Das gantze Jahr -- Das EVANGELIUM, Denen Armen und Reichen Geprediget, Oder Evangelische Grund-Warheiten, In denen Heiligen GOttes Mit sittlich- und lebhafften Buchstaben Außgedrucket, Und jedem Stand der Menschen Zum Nachdruck Auf der Cantzl vorgehalten / Von P. FRANCISCO HÖGER, Societatis JESU. Anderer Theil. Mit Genehmhaltung der Obern, und Röm. Kayserl. Majestät Privilegio. In Verlegung Johann Andreas de la Haye, Academischen Buchhändlers In Ingolstadt. Gedruckt zu München, bey Maria Magdalena Riedlin, Anno 1724. RE141

 
Die Siben Brodt, In der Wüesten von Christo gesegnet, Dem Volck von der Cantzel gebrochen, und durch die siben Zeiten deß Kirchen-Jahrs außgereichet : Das ist: Heilsame Kirchen-Lehr An denen Sonn-Tägen, oder Täg des HERRN, Nemblich: Deß Advent. Nach Erscheinung deß HErrn. Vor der Fasten. In der Fasten. Nach Ostern. Nach Pfingsten. Der Kirchweyh (odkaz v elektronickém katalogu)

Die Siben Brodt, In der Wüesten von Christo gesegnet, Dem Volck von der Cantzel gebrochen, und durch die siben Zeiten deß Kirchen-Jahrs außgereichet : Das ist: Heilsame Kirchen-Lehr An denen Sonn-Tägen, oder Täg des HERRN, Nemblich: Deß Advent. Nach Erscheinung deß HErrn. Vor der Fasten. In der Fasten. Nach Ostern. Nach Pfingsten. Der Kirchweyh

Auff verschidenlichen Cantzlen vorgetragen Von P. FRANCISCO HÖGER, Societatis JESU. -- Der andere Druck. -- Ingolstadt : In Verlegung Johann Andreas de la Haye, Academischen Buchhändlers, 1726. -- 24 nečíslovaných stran, 186 stran, 12 nečíslovaných stran, strany 187-280, 8 nečíslovaných stran, strany 281-370 to je 368, 19 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana ; 4° [2°]. -- "Mit Genehmhaltung der Oberen, und Röm. Kayserl. Majestät Privilegio.". -- Na fol. )*(3r: "JESU CHRISTO Dem wahren, und lebendigen Brodt So Vom Himmel herab gestigen, ...". -- Na fol. )*(9v: "FACULTAS R.P. Provincialis. EGo Franciscus Xaverius Hallauer Societatis Jesu per superiorem Germaniam Praepositus Provincialis, facta mihi potestate ... Conciones Germanicas: quibus titulus: Siben Brodt [et]c. ... per D. Joannem Andream de la Haye, Ingolstadij Bibliopolam Academicum, iteratis typis in lucem edi permitto ... Facultatem hanc manu mea, & consueto Officij Sigillo firmavi. Eberspergae 4. Dec. 1724. Franciscus Xaverius Hallauer.". -- Na (A)2r (stávající jedenáctá nečíslovaná strana na začátku svazku): "ADVENT-BROD, Oder Das erste Seelen-Brod Für Die Sonntäg deß ADVENT.". -- Na s. 1: "An dem Ersten Sonntaf in dem Advent. Erste Predig. Vorspruch. Appropinquat Redemptio vestra. Es nahet herbey eure Erlösung. Luc. 21. v. 28.". -- S. 62: "Weyhnacht-DBRODT, Oder Das Andere Seelen-Brodt Für Die Sonntäg nach dem Fest Der Heil. drey Königen.". -- Fol. (C)1r (za stranou 186): "Mittel-BROD, Oder Das dritte Seelen-Brod Für Die Sonntäg Zwischen Liecht-Meß Und Der Fasten.". -- Fol. (E)1r (za stranou 280): "Oster-BROD, Oder Das fünffte Seelen-Brod Für Die Sonntäg Nach Osteren.". -- Fol. Zz1r: "Blat-Weiser Oder Such-Taffel. Deren Merck-würdigen Sachen, so in disem ersten Bund zu finden.". -- Chyby ve stránkování: strana 46 je označena číslem 64, za stranou 360 (fol. Xx4v) následuje strana 363 (fol. Yy1r), čísla 361 a 362 ze stránkování vypadla a stránkování je posunuto. -- Německý text gotikou, latinský antikvou. Titulní strana tištěna černě a červeně, první písmena ve slovech názvu "Siben Brodt" plné červené iniciály na ozdobném pozadí, impresum pod linkou z ozdůbek. Na fol. (*)4r rámovaná konturová iniciála D na květinovém pozadí, plné iniciály ve volném prostoru i na ozdobném pozadí, linky, ornamentální pásy a linky, na s. 1 dřevořezový rámovaný květinový vlys, na fol. (D)1r nerámovaný dřevořezový vlys s maskaronem; viněty (fol. (B)4v, s. 19, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 68, 74, 86, 92, 99, 105, 136, 148, 155, 172, 179, 186, fol. (D)4v, s. 201, 207, 213, 231, 245, 252, 259, 266, 273, 280, fol. (E)4v, s. 287, 293, 306, 312, 318, 324, 331, 338, 350, 356, 370 správně 368), ozdůbky na konci textu sestavené většinou do trojúhelníkových obrazců (s. 117, fol. (C)2v, s. 219, 300, 344, 364 správně 362), na většině nečíslovaných stran bez textového záhlaví drobný kroužek v kulatých závorkách mezi dvěma ozdůbkymi, na číslovaných stranách bez textového záhlaví čísla stran v kulatých závorkách mezi ozdůbkami; živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba převážně ve dvou sloupcích. RE143

 
Die Tugend-Schule der Christen Worinnen ein jeder Mensch aufferbaulich unterwiesen wird, wie er pflichtmäßig sein Leben anstellen solle. Erster Theil (odkaz v elektronickém katalogu)

Die Tugend-Schule der Christen Worinnen ein jeder Mensch aufferbaulich unterwiesen wird, wie er pflichtmäßig sein Leben anstellen solle. Erster Theil

Eröffnet, Durch P. IVES von Paris, Capuciner-Ordens Priestern. -- Anderte EDITION. -- Prag : gedruckt bey Wolffgang Wickhart, Ertz-Bischoffl. und Landschaffts-Buchdruckern, 1720. -- 30 nečíslovaných stran, 239 stran, 1 prázdná strana ; 4°. -- "Nunmehro Auß dem Frantzösischen ins Teutsche übersetzet.". -- Na rubu titulního listu: "JUDICIUM CENSORIS. LIbrum, cui Titulus: Die Tugend-Schule ... Pragae, ad S. Nicolaum 9. Martij. 1715. JOANNES STEINER, S.J. SS. Theol. Doctor, Reverendissimi Archi-Episcopalis Consistorij Assessor."; tamtéž: "IMPRIMATUR. DANIEL JOSEPHUS DE MAYERN, EPISCOPUS Tiberiadis, ... Vicarius Generalis, & Officialis.". -- Na )(2r: "Register Der Capiteln, so in diesem ersten Theil begriffen.". -- Na )(1r: "Kurtzer Extract, Uber den gantzen Innhalt dieses Buchs Christlicher Tugend Schule.". -- Na A1r: "Die Vorbereitung zu dieser Christlichen Tugend-Schule. Vorrede.". -- Na s. 1: "Das Erste Capitel. Von den Hindernüssen, welche den Menschen von der Erkänntnüß seiner selbst abhalten, ...". -- Německý text gotikou, latinský antikvou. Impresum na titulní straně pod linkou. Na rubu titulního listu konturová iniciála L na ozdobném pozadí ve výšce 3 řádků, tamtéž linka z ozdůbek. Plné iniciály na ozdobném pozadí i ve volném prostoru, rámované dřevořezové vlysy (fol. )(1r - kalamář se dvěma husími brky; )(2r - vlys s hlavou Turka, jedním z erbovních znamení hraběte Františka Antonína Šporka, stejný vlys na s. 1 a 112, A1r - s původním erbovním znamením Šporků, ramenem s mečem, stejný vlys na s.118); dřevořezové viněty s erbem hraběte Šporka nebo jednotlivými znameními z jeho erbu (na fol. )(4v, t.j. na konci "Register Der Capiteln" viněta s dvouhlavým orlem v kartuši, táž viněta na s. 39, 80 a 208; na )(4v, t.j. na konci textu "Kurtzer Extract" viněta s ramenem s mečem, stejná viněta na s. 31, 132 a 186; na B3v - celý erb hraběte Šporka v kartuši, nad níž dva andílci drží korunu; s. 22 - lev s korouhví, stejná na s. 117 a 225, s. 45 - hlava Turka, stejná na s. 53); na s. 144 a 158 drobná viněta s rostlinným ornamentem a na s. 239 velká viněta s andílkem sedícím mezi dvěma ležícími lvy s korouhví v ruce, jakou na šporkovském erbu drží lev), živá záhlaví, ojediněle ozdůbky v záhlaví, řídké marginálie, signatury, kustody; sazba většinou ve dvou sloupcích. RE134

 
Die Tugend-Schule der Christen Worinnen ein jeder Mensch aufferbaulich unterwiesen wird, wie er pflichtmäßig sein Leben anstellen solle. Erster Theil (odkaz v elektronickém katalogu)

Die Tugend-Schule der Christen Worinnen ein jeder Mensch aufferbaulich unterwiesen wird, wie er pflichtmäßig sein Leben anstellen solle. Erster Theil

Eröffnet, Durch P. IVES von Paris, Capuciner-Ordens Priestern. -- Anderte EDITION. -- Prag : gedruckt bey Wolffgang Wickhart, Ertz-Bischoffl. und Landschaffts-Buchdruckern, 1720. -- 30 nečíslovaných stran, 239 stran, 1 prázdná strana ; 4°. -- "Nunmehro Auß dem Frantzösischen ins Teutsche übersetzet.". -- Na rubu titulního listu: "JUDICIUM CENSORIS. LIbrum, cui Titulus: Die Tugend-Schule ... Pragae, ad S. Nicolaum 9. Martij. 1715. JOANNES STEINER, S.J. SS. Theol. Doctor, Reverendissimi Archi-Episcopalis Consistorij Assessor."; tamtéž: "IMPRIMATUR. DANIEL JOSEPHUS DE MAYERN, EPISCOPUS Tiberiadis, ... Vicarius Generalis, & Officialis.". -- Na )(1r: "Kurtzer Extract, Uber den gantzen Innhalt dieses Buchs Christlicher Tugend Schule.". -- Na )(2r: "Register Der Capiteln, so in diesem ersten Theil begriffen.". -- Na A1r: "Die Vorbereitung zu dieser Christlichen Tugend-Schule. Vorrede.". -- Na s. 1: "Das Erste Capitel. Von den Hindernüssen, welche den Menschen von der Erkänntnüß seiner selbst abhalten, ...". -- Německý text gotikou, latinský antikvou. Impresum na titulní straně pod linkou. Na rubu titulního listu konturová iniciála L na ozdobném pozadí ve výšce 3 řádků, tamtéž linka z ozdůbek. Plné iniciály na ozdobném pozadí i ve volném prostoru, rámované dřevořezové vlysy (fol. )(1r - kalamář se dvěma brky; A1r - s původním erbovním znamením Šporků, ramenem s mečem, stejný vlys na s.118; fol. )(2r - vlys s hlavou Turka, jedním z erbovních znamení hraběte Františka Antonína Šporka, stejný vlys na s. 1 a 112); dřevořezové viněty s erbem hraběte Šporka nebo jednotlivými znameními z jeho erbu (na fol. )(4v, t.j. na konci "Register Der Capiteln" viněta s dvouhlavým orlem v kartuši, táž viněta na s. 39, 80 a 208; na )(4v, t.j. na konci textu "Kurtzer Extract" viněta s ramenem s mečem, stejná viněta na s. 31, 132 a 186; na B3v - celý erb hraběte Šporka v kartuši, nad níž dva andílci drží korunu; s. 22 - lev s korouhví, stejná na s. 117 a 225, s. 45 - hlava Turka, stejná na s. 53); na s. 144 a 158 drobná viněta s rostlinným ornamentem a na s. 239 velká viněta s andílkem sedícím mezi dvěma ležícími lvy s korouhví v ruce, jakou na šporkovském erbu drží lev), živá záhlaví, ojediněle ozdůbky v záhlaví, řídké marginálie, signatury, kustody; sazba většinou ve dvou sloupcích. RE138

 
Geistreiche Andachts-Ubungen, Auf alle Sonn- und bewegliche Fest-Täg deß Jahrs, In sich haltende Was an sothanen Tägen den Verstand erleuchten, und den Willen zum meisten bewegen kann : Mit kurtzen Anmerckungen über die Epistel, Und Betrachtung über das Evangelium der Heil. Meß. Wie auch Mit üblichen Andachten für allerley Stands-Persohnen (odkaz v elektronickém katalogu)

Geistreiche Andachts-Ubungen, Auf alle Sonn- und bewegliche Fest-Täg deß Jahrs, In sich haltende Was an sothanen Tägen den Verstand erleuchten, und den Willen zum meisten bewegen kann : Mit kurtzen Anmerckungen über die Epistel, Und Betrachtung über das Evangelium der Heil. Meß. Wie auch Mit üblichen Andachten für allerley Stands-Persohnen

In Frantzösischer Sprach beschrieben Von R.P. JOANNE CROISET, S.J. Anjetzo aber in die Teutsche Sprach übersetzet. -- Ingolstadt : In Verlegung Johann Andreas de la Haye, Academischen Buchhandlers, 1734. -- 12 nečíslovaných stran, 702 stran, 2 nečíslované strany ; 4° [2°]. -- "CUM PRIVILEGIO CAESAREO, ET FACULT. SUPERIORUM.". -- Na )(2r-4r nakladatelova dedikace: "Dem Hochwürdigen in GOtt, Hoch-Wohlgebohrnen Herrn, HERRN EUGENIO, Deß Hochlöblichen weitberühmten Stifft und Closter Waldsassen Sacri & Exempti Ordinis Cisterciensis S. BERNARDI Würdigisten Abbten, ... Ingolstadt, den 8. Decembr. 1725. Euer Hochwürden und Gnaden Unterthänigst gehorsamster Diener Joannes Andreas de la Haye.". -- Na )(4v-6r: "Vorbericht. DIe Andachts-Ubungen auf alle Tag deß Jahrs ... Es hat der Verfasser deß gantzen Wercks selbst verlangt, daß man die an Ihro Päbstliche Heiligkeit CLEMENS XI. gestellte Zuschrifft, wie auch die in seinem Namen an den P. Croiset von dem Cardinal Paulucci gegebene Antwoert verteutschet, und diesem Werck beygesetzt wurde. Welches dann auch allhier geschihet. // An unseren Heiligsten Vatter CLEMENS XI. Heiligster Vatter! DAs Werck, welches ich Ihro Heiligkeit zu überreichen, die Ehr habe, ... Demüthigster gehorsamster Diener und Sohn J. C. S.J. // Schreiben, Welches in Namen Ihro Päbstlichen Heiligkeit, von Ihro Eminentz Herrn Cardinal Paulucci, an den Verfasser dises Wercks abgelassen worden. Mein Wohl-Ehrwürdiger Vatter. Unser Heil. Vatter der Pabst ... Rom den 10. Octob. A. 1719. Affectioniertister CARDINAL PERLUCCI.". -- Na )(6v: "FACULTAS R.P. PROVINCIALIS CUM PRIVILEGIO CAESAREO. CUm D. Joannes Andreas de la Haye, Academicus Ingolstadii Bibliopola typis vulgare desideret ... Ingolstadii 3. Martii 1723. MAGNUS AMMAN.". -- Na s. 1: "Ubungen der Gottseeligkeit, Auf alle Sonntag ...". -- Chyby ve stránkování: strana 122 je označena číslem 22, s. 276 číslem 376, s. 286 číslem 386, s. 307 číslem 207, s. 525 číslem 5 5. -- Německý text gotikou, latinský antikvou. Titulní strana tištěna černě a červeně, dřevořezový signet s heslem "His Nittitur orbis." Plné iniciály ve volném prostoru, ornamentální pásy na )(2v, )(5r a na předposlední tištěné straně, na )(6r a )(6v linka z ozdůbek, na s. 1 dřevořezový rámovaný vlys, na s. 400 viněta, na poslední tištěné straně ozdůbky, kulaté závorky a drobné kroužky na konci textu, ojediněle ozdůbky v záhlaví (fol. )(3r-4r, )(5v-6v, předposlední tištěná strana), živá záhlaví, signatury, stránkové kustody; sazba kromě nečíslovaných stran na začátku svazku ve dvou sloupcích. RE131

 
Geistreiche Lehr-Sprüch Der Glorwürdigen, und H. Mutter THERESIA Von JESU, Mit sinnreichesten Außlegungen, und Gedancken erkläret : Mit Göttlicher H. Schrifft, H. Vättern, bewährten Geschichten und Exempeln bekräfftiget (odkaz v elektronickém katalogu)

Geistreiche Lehr-Sprüch Der Glorwürdigen, und H. Mutter THERESIA Von JESU, Mit sinnreichesten Außlegungen, und Gedancken erkläret : Mit Göttlicher H. Schrifft, H. Vättern, bewährten Geschichten und Exempeln bekräfftiget

Von dem Wohl-Ehrwürdigen P. ALPHONSO DE ANDRADE auß der Gesellschafft JESU, Rath und Beysitzer der General-Inquisition, oder Ketzer-Gerichts in Madrit. Auß dem Spanischen In die Italienische Sprach von einem Barfüßigen Carmeliter der Provinz Genua, Anjetzo aber Als ein Lehr- und Geistereiches, anbey allen Vorstehern, Beich-Vättern, Closter-Frauen, und allen der Tugend- und Geist-geflissenen Seelen sehr nutzliches Werck, zur Ehr GOttes ins Teutsche übersetzt, Von P. PHILIPPO à S. ELISEO Barfüßigen Caemeliter Teutscher Provinz. -- München : Druckts, und verlegts Heinrich Theodor von Cöllen, Chur-Fürstlicher Hof-Buchdrucker, und Buchhandler, 1734. -- 30 nečíslovaných stran, 639 stran, 92 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy ; 2°. -- "Mit Genehmhaltung der Obern.". -- Na třetí nečíslované straně na začátku svazku: "FACULTAS R.P. Provincialis Fratrum Carmelitarum Discalceatorum Provinciae SS. Sacramenti Germaniae [et]c. CUm Augustissimus Imperator Carolus VI. ... concesserit Privilegium Caesareum ... ego infrà scriptus concedo Domino Henrico Theodoro de Colonia Bibliopolae Monacensi ad sex annos facultatem imprimendi ... dedi Augustae in Conventu nostro SS. Sacramenti die 30. Junii Anno 1734. Fr. Philippus à S. Eliseo Provincialis m.p. Fr. Eliseus à S. Joseph Secretarius.". -- Na šesté nečíslované straně: "Italienischer, und Teutscher Ubersetzer An den günstigen Leser.". -- Na fol. a2v: "Vorred deß Verfasser An den günstigen Leser.". -- Na b1v: "Geistreiche Lehr-Sprüch, Wie sie von der Heiligen Theresia in ihren Schrifften verzeichnet seynd worden.". -- Na b2v: "Eben dise Lehr-Sprüch, wie sie in disem Werck ordentlich nacheinander gesetzt, und erörderet werden.". -- Na c2v: "Innhalts-Register. Der Capitlen, Lehr-Sprüch, und Absätz, so in disem gantzen Werck enthalten.". -- Na s. 1: "Eingang Zu den Geistlichen Sprüch- ind Lehr-Stück der glorwürdigen, und Heiligen Mutter Theresia von JESU : Stiffterin der Barfüßigen Carmeliter und Carmeliterinnen ...". -- Na Yyyyyyy2v: "Index supra Sacram Scripturam. Register Aller in disem Werck angeführter und sinnreich erklärten Schrifft-Stellen alten und neuen Testaments.". -- Na Cccccccc2r: "Register Wunderbahrlicher Geschicht und Exempel.". -- Na Kkkkkkkk2r: "Blat-Zeiger Aller mercklichen Sachen und Worten dises Wercks nach Alphabetischer Ordnung.". -- Chyba ve stránkování: strana 558 je označena číslem 855. -- Mědiryt. frontispis s podobiznou sv. Terezie od Ježíše, sign. G.B. Göz del., I.S. Klauber sculp. A.V.. -- Německý text gotikou, latinský antikvou. Titulní strana tištěna černě a červeně, impresum pod linkou. Na třetí nečíslované straně dřevořezová rámovaná konturová iniciála C na ozdobném pozadí ve výšce 8 řádků, na páté nečíslované straně konturová iniciála C na ozdobném pozadí ve výšce 4 řádků, ozdobné plné iniciály ve volném prostoru, ornamentální pásy a linky z ozdůbek, na s. 1 dřevořezový rámovaný vlys uprostřed s monogramem IHS; dřevořezové viněty (c2r - velká viněta s křížem a anděly; f2v, s. 17, 70, 84, 151, 173, 203, 227, 247, 255, 264, 268, 279, 284, 290, 297, 299, 312, 318, 347, 367, 383, 391, 404, 406, 433, 438, 443, 462, 485, 491, 508, 512, 517, 519, 855 správně 558, 576, 599, 619, 639, Kkkkkkkk1v), ozdůbky na konci textu sestavené do trojúhelníkových (s. 19, 40, 58, 107, 126, 192, 258, 269, 282, 314, 341, 353, 355, 424, 493, 545, 610, 631, Cccccccc1v), kosočtvercových (s. 351, 373, 399, 466, 501, 567, 583) nebo jiných (s. 436, 445, 601) obrazců, ozdůbky, kulaté závorky a kroužky v záhlaví na některých nečíslovaných stranách, živá záhlaví, na některých stranách místo textového záhlaví číslo strany v kulatých závorkách mezi dvěma ozdůbkami (např. s. 1, 18, 20, 59), marginálie, signatury, kustody. RE132

 
HORTUS PASTORUM, SACRAE DOCTRINAE FLORIBUS POLYMITUS (odkaz v elektronickém katalogu)

HORTUS PASTORUM, SACRAE DOCTRINAE FLORIBUS POLYMITUS

AUTHORE R.D. JAC. MARCHANTIO, Oppidi Conviniensis Pastore [et] Decano, S. Theologiae quondam Professore. UNA CUM CANDELABRO MYSTICO aliisque Opusculis ejusdem Authoris. NUNC RECENS A MENDIS EXPURGATUS, novoque ordine dispositus, [et] in faciliorem methodum redactus. STUDIO ET OPERA MIHAELIS ALIX, Parochi Ecclesiae sancti Audoëni de Eleemosyna, Diocesis Parisiensis. OPUS SINGULIS ANIMARUM CURAM HABENTIBUS Concionatoribus, seu Missionariis, perutile, ac necessarium. -- EDITIO ULTIMA, ET PLANE RECOGNITA, MATERIA ET NUMERUS SINGULORUM LIBRORUM in pagina, ab hac, sexta indicantur. ACCESSIT TABULA NOVA, RERUM, VERBORUM ET CONCIONUM in Evangelia, nunquam antehac edita. -- LUGDUNI : Sumptibus SOCIETATIS, 1752. -- 20 nečíslovaných stran, 975 stran, 8 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana ; 6° [2°]. -- "CUM APPROBATIONE, ET PERMISSU SUPERIORUM.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "MDCCLII.". -- Na †2r: "ADMODUM REVERENCO D.D. VINCENTIO DE PAULO, CONGREGATIONIS Missionis Superiori Generali. S. PP. ... Tibi addictissimus MICH. ALIX, Past. Eccl. S. Aud. de Eleemosyna, Dioecesis Parisiensis.". -- Na †2v: "AD BENEVOLUM LECTOREM. MIRABERIS forsan ...". -- Na s. 1: "TRACTATUS PRIMUS DE FIDE CHRISTIANA.". -- Na s. 416: "LECTIO PRIMA. DE AUTHORE SACRAMENTORUM."; s. 439: "CANDELABRI MYSTICI TRACTATUS II. DE SACRAMENTO BAPTISMI.". -- Na s. 527: "APPENDIX De Devotione erga Venerabile Sacramentum. Sub Titulo Arboris Vitae, & duodecim fructuum ejus.". -- S. 613: "CANDELABRI MYSTICI TRACTATUS VIII. DE SACRAMENTO MATRIMONII."; s. 660: "CORONIS CANDELABRI MYSTICI. AD FILIOS LUCIS, DE LAMPADE ACCENDENDA CORAM TABERNACULO DOMINI, In honorem omnium Sacramentorum, maximè Eucharistici Sacramenti.". -- S. 864: "SUMMARIUM RESOLUTIONUM ET RESPONSIONUM. AD QUAESTIONES PASTORALES FREQUENTIUS recurrentes circa Praecepta Decalogi, Sacramenta Ecclesiae, [et] capitalia vitia.". -- S. 940: "PRAXIS CATECHETICA EX PASTORALI HORTO; Per Interrogationes & Responsiones digesta.". -- S. 964: "COLLATIONES Sacrae de Officio Pastorali, ex diversis locis istius operis excerptae.". -- Na Nnnn2v: "INDEX LOCUPLETISSIMUS RERUM Praecipuarum, quae in hoc universo Volumine continentur.". -- Chyby ve stránkování: strana 421 je označena číslem 451, s. 423 číslem 453, s. 434 číslem 454, s. 429 číslem 459, s. 430 číslem 460, s. 432 číslem 462, s. 502 číslem 510, s. 811 číslem 817, s. 818 číslem 812. -- Titulní strana tištěna černě a červeně, nad impresem dřevořezová viněta s lyrou (stejná viněta na s. 665, t.j. na titulní straně "Tuba sacerdotalis"), rok vydání a poznámka o aprobaci odděleny kratší linkou. Na †2r a †2v rámovaný vlys; ryté rámované konturové iniciály na ozdobném pozadní (iniciála E na †3v signovaná Capillon f), konturové iniciály ne ozdobném pozadí, plné iniciály v ozdobných rámečcích i ve volném prostoru, ornamentální pásy a linky z ozdůbek, na titulní straně "Tuba sacerdotalis" (s. 665; číslo není vytištěno) velká dřevořezová viněta s monogramem IHS s křížem nad "H" a planoucím srdcem, vlevo anděl s křížem, vpravo se sloupem a kopím, kolem několik drobných andělíčků a okřídlených hlaviček, dolu beránek na zapečetěné knize, vpravo nahoře u hlavice sloupu andílek se stuhou s nápisem "AD MAIOREM DEI GLORIAM", signováno IIB; na s. 963 s uroborem, okřídlenou knihou, přesýpacími hodinami, dvěma polnicemi, to vše propleteno několika větvičkami vavřínu, v pozadí oblak; linky, arabská paginace ve vnějších horních rozích, živá záhlaví, někde místo textových záhlaví čísla stran v kulatých nebo hranatých závorkách nebo pouze číslo (s. 926) uprostřed horního okraje sazby, marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba převážně ve dvou sloupcích. -- Obsahuje též: TUBA SACERDOTALIS DEMOLIENS MUROS SEPTEM JERICHO. SIVE VOX CONCIONATORIS, DESTRUENS VITIA SEPTEM CAPITALIA, VIRTUTESQUE HIS VITIIS OPPOSITAS INSTRUENS / Authore R.D. JACOBO MARCHANTIO. Dedi verba mea in ore tuo, ut evellas, [et] destruas, [et] disperdas, [et] dissipes, [et] aedifices, [et] plantas. JEREM. I. LUGDUNI, MDCCXLI. CUM PERMISSU. (s. 665-769) -- VIRGA AARONIS FLORENS, HOC EST DIRECTIO VITAE SACERDOTALIS EX SS. PATRUM, Praesertim S. Caroli Borromaei documentis. Omnibus Sacerdotibus, tam in Saeculo quàm in Religione agentibus perfectionis stimulus / Authore Jacobo Marchantio, Theologo & Pastore Congreg. S. Caroli Presbytero. s. 770-864. RE127

 
titul

Christ-Catholische nutzliche Haus-Postill Auf alle Fest- und Feyertägliche Episteln und Evangelien des ganzen Jahrs eingerichtet, Worinnen Die wahre Catholisch-Apostolische Glaubens- und Sitten-Lehr Aus der H. Schrift, und denen H. Kirchen-Vättern auf eine von Jedermann leicht begreifliche Weis und Art vorgetragen, und ein Catholischer Christ in allen Lehr-Sätzen und Pflichten, die er zu seiner Seeligkeit zu glauben, und zu beobachten schuldig ist, vollkommen unterwiesen wird. Zweyter oder Festtäglicher Theil

Allen ihres Heils begierigen und geflissenen Seelen zum Unterricht, Trost, und Nutzen, wie auch allen Pfarr-Herren und Seelsorgern zum Behuf, theils aus einer alten, in sehr vielen Stucken aber verbessert- und geänderten Haus-Postill, theils aus anderen bewährt- und bestgegründeten Catholischen Schriften und Urkunden Auf allergnädigste Landsfürstl. Verordnung Von einem Priester und Gottes-Gelehrten der Catholischen Kirche mit möglichem Fleiß und Mühe verfasset und zusammen getragen. -- WIENN in Oesterreich : Gedruckt und verlegt bey Johann Thomas Trattner, Kayserl. Königl. Hof-Buchhändler und Universitäts-Buchdrucker, 1754. -- 6 nečíslovaných stran, 522 stran, 22 nečíslovaných stran : ilustrace ; 4° [2°]. -- "Cum Speciali Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Pivilegio. Im Jahr 1754.". -- Na Uuu2r: "Verzeichnuß Aller Glaubens- und Sitten-Lehren, welche in dem II. oder Festtäglichen Theil dieses Werks enthalten seynd.". -- Chyba ve stránkování: strana 220 je označena číslem 120. -- Německý text gotikou, ojedinělý latinský antikvou. Titulní strana tištěna černě a červeně, impresum pod dvojlinkou, slovo "Haus-Postill" v názvu tištěno ozdobnými literami. Na s. 1 dřevořezový vlys s poprsím sv. Petra a Pavla uprostřed, biskupskými insigniemi vlevo a papežskými vpravo, tamtéž v záhlaví tři hvězdičky v kulatých závorkách mezi ozdůbkami. Plné iniciály ve volném prostoru, linky, na s. 522 koncová viněta, na Uuu2r dřevořezový vlysmarginálie, živá záhlaví, signatury, stránkové kustody, sazba převážně ve dvou sloupcích. -- Dřevořezy v textu (57x70 mm) na s. 3, 10, 17, 26, 51, 58, 77, 85, 101, 112, 126, 143, 173, 179, 189, 198, 206, 223, 227, 258, 273, 315, 329, 370, 416, 439 a 501. RE133$2

 
titul

Christ-Catholische nutzliche Haus-Postill Auf alle Sonn- und Feyertägliche Episteln und Evangelien des ganzen Jahrs eingerichtet, Worinnen Die wahre Catholisch-Apostolische Glaubens- und Sitten-Lehr Aus der H. Schrift, und denen H. Kirchen-Vättern auf eine von Jedermann leicht begreifliche Weis und Art vorgetragen, und ein Catholischer Christ in alle Lehr-Sätzen und Pflichten, die er zu seiner Seeligkeit zu glauben, und zu beobachten schuldig ist, vollkommen unterwiesen wird : Allen ihres Heils begierigen und geflissenen Seelen zum Unterricht, Trost, und Nutzen, wie auch allen Pfarr-Herren und Seelsorgern zum Behuf, theils aus einer alten, in sehr vielen Stucken aber verbessert- und geänderten Haus-Postill, theils aus anderen bewährt- und bestgegründeten Catholischen Schriften und Urkunden. Erster oder Sonntäglicher Theil Auf allergnädigste Landsfürstl. Verordnung Von einem Priester und Gottes-Gelehrten der Catholischen Kirche mit möglichem Fleiß und Mühe verfasset und zusammen getragen

. -- WIENN in Oesterreich : Gedruckt und verlegt bey Johann Thomas Trattner, Kayserl. Königl. Hof-Buchhändler und Universitäts-Buchdrucker, 1754. -- 14 nečíslovaných stran, 596 stran, 21 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy : ilustrace ; 4° [2°]. -- "Cum Speciali Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Privilegio. Im Jahr 1754.". -- Na )(1r-2v (třetí až šestá nečíslovaná strana na začátku): "Vorrede an den Leser. Günstig und geneigter Leser. ... Gegeben zu Wienn in Oesterreich den 20. April 1754. Demüthigst und ergebenster Diener Priester der Gesellschaft JEsu.". -- Na )(1r (sedmá nečíslovaná strana): "Verzeichnuß Aller in dem ersten Theil begriffenen Auslegungen über die Sonntägliche Episteln und Evangelien.". -- Na s. 1: "Am ersten Sonntag im Advent.". -- Na a1r: "Verzeichnuß Aller Glaubens- und Sitten-Lehren, welche in dem I. oder Sonntäglichen Theil dieses Werks enthalten seynd.". -- Mědiryt. frontispis sign. Müller sc. Německý text gotikou, latinská slova antikvou. Titulní strana tištěna černě a červeně, slova v názvu "Haus-Postil" tištěna ozdobnými literami, impresum pod dvojlinkou zakončenou drobnými ozdůbkami. Na )(1r nad nadpisem předmluvy a na )(1r nad nadpisem obsahu a také na fol. a1r v závěru svazku (Verzeichnuß Aller Glaubens- und Sitten-Lehren) dřevořezový vlys; plné iniciály ve volném prostoru, viněty (fol. )(2v, s. 13, poslední strana rejstříku na konci), linky, ozdůbky na konci textu (s. 76), na s. 1 tři hvězdičky v kulatých závorkách mezi ozdůbkami; živá záhlaví, řídké marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba kromě předmluvy a obsahu ve dvou sloupcích. -- Dřevořezy v textu (ca 57-58x72-75 mm) na s. 4, 14, 23, 38, 47, 53, 62, 71, 81, 90, 99, 109, 119, 130, 148, 157, 167, 175, 183, 193, 201, 254, 262, 266, 274, 285, 293, 302, 311, 342, 350, 359, 364, 368, 377, 384, 393, 402, 411, 421, 439, 446, 454, 463, 471, 480, 489, 497, 507, 517, 525, 533, 552, 560, 569, 573 t.j. správně 577, 581 a 591. RE133$1

 
titul

INSTRUCTISSIMA BIBLIOTHECA MANUALIS CONCIONATORIA, IN QUA DE VIRTUTIBUS, VITIIS, SACRAMENTIS, NOVISSIMIS, Aliisq;[ue] similibus materiis in Ecclesiastica Cathedra tractari solitis, COPIOSA, ET SELECTA PRO CONCIONIBUS, EXHORTATIONIBUS, Aliisque spiritualibus Instructionibus materia, Nempe DEFINITIONES, DIVISIONES, SENTENTIAE, SS. SCRIPTURAE, ET SS. PATRUM, Historiae sacrae & profanae, Similitudines, Motiva, Media, Doctrinae Asceticae, Conceptus praedicabiles, Miscellanea, Axiomata, & Proverbia, & tandem Loca Authorum fusius de tali Materia tractantium, ex optimis quibusque Authoribus, singulari delectu & industria collecta, facilique ordinata, & grata Methodo digesta proponuntur : Opus omnibus animarum Pastoribus, nec non Divini Verbi Praeconibus, [et] vitae Asceticae Studiosis in primis utile, [et] ad levandos Concionum labores accommodatum; cui praeter alios Indices, copiosus Index conceptuum brevium pro concionibus in Dominicis [et] Festis instituendis adjectus est. TOMVS PRIMVS, CONTINENS LITTERAS A, B, C, D

OPERA ET STVDIO R.P. TOBIAE LOHNER, SOCIETATIS JESU PRESBYTERI. -- EDITIO SEXTA Quamplurimis Historiis memorabilibus, novisque Titulis perutilem & curiosam materiam continentibus ADDITAMENTIS LOCUPLETATA. -- VENETIIS : Sumptibus Hertzianis, 1722. -- 14 nečíslovaných stran, 424 stran, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy : ilustrace ; 8° [2°]. -- "SUPERIORUM PERMISSU, ET PRIVILEGIO.". -- Rok vydání římskými číslicemi. -- Na třetí a čtvrté nečíslované straně (list za titulním listem): "JESU CHRISTO VERBO DEI FILIO, INCREATAE PATRIS COELESTIS SAPIENTIAE ... Humillimè rogat, impensè obsecrat, & suppliciter obtestatur Auctor Libri Secundarius.". -- Na fol. §§1r: "PRAEFATIO AD LECTOREM. MIraberis fortan, amice Lector, dum frontem, titulumque Libri hujus ...". -- Fol. §§2r: "CATALOGUS POTIORUM AUTHORUM In hoc Libro citatorum."; fol. §§3v: "INDEX TITULORUM GENERALIUM Hujus Libri.". -- Fol. §§4v: "NOI RIFORMATORI Dello Studio di Padova. HAvendo veduto per la Fede di revisione, & approbatione del Padre F. Antonio Lioni Inquisitor ... Concedemo Licenza, che possi esser Stampato ... Data li 10. Zugno 1699. (Girolamo Venier K. Proc. Ref. (Alvise da Mosto Procur. Refor. Agostino Gadaldini Segretario.". -- Na s. 1: "BIBLIOTHECAE MANUALIS CONCIONATORIAE. TITVLVS I. ABNEGATIO SUI IPSIUS.". -- S. 83: "PARS PRIMA Dicta, seu Axiomata Ascetica complectens.". -- Mědirytový předtitulní list. Na titulní straně mědirytina (dva andělé s knihou, na ní nápis "LIBER VITAE", nad knihou stuha s nápisem "Huc cuncta volumina tendunt", 85 x 120 mm). Konturové iniciály figurálním pozadí (fol. §§1r iniciála M ve výšce 9 řádků, s. 1 iniciála E ve výšce 12 řádků), plné iniciály ve volném prostoru, na s. 1 dřevořezový rámovaný vlys, viněty (fol. §§1v, §§4r), linky, živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba kromě úvodních textů ve dvou sloupcích, "Catalogus potiorum authorum in hoc libro citatorum" na §§2r-3r ve třech sloupcích. RE140$1-2

 
titul

INSTRUCTISSIMA BIBLIOTHECA MANUALIS CONCIONATORIA, IN QUA DE VIRTUTIBUS, VITIIS, SACRAMENTIS, NOVISSIMIS, Aliisq;[ue] similibus materiis in Ecclesiastica Cathedra tractari solitis, COPIOSA, ET SELECTA PRO CONCIONIBUS, EXHORTATIONIBUS, Aliisque spiritualibus Instructionibus materia, Nempe DEFINITIONES, DIVISIONES, SENTENTIAE, SS. SCRIPTURAE, ET SS. PATRUM, Historiae sacrae & profanae, Similitudines, Motiva, Media, Doctrinae Asceticae, Conceptus praedicabiles, Miscellanea, Axiomata, & Proverbia, & tandem Loca Authorum fusius de tali Materia tractantium, ex optimis quibusque Authoribus, singulari delectu & industria collecta, facilique ordinata, & grata Methodo digesta proponuntur : Opus omnibus animarum Pastoribus, nec non Divini Verbi Praeconibus, [et] vitae Asceticae Studiosis in primis utile, [et] ad levandos Concionum labores accommodatum; cui praeter alios Indices, copiosus Index conceptuum brevium pro concionibus in Dominicis [et] Festis instituendis adjectus est. TOMVS TERTIVS, CONTINENS LITTERAS, M. N, O, P

OPERA ET STVDIO R.P. TOBIAE LOHNER, SOCIETATIS JESU PRESBYTERI. -- EDITIO SEXTA ADDITAMENTIS LOCUPLETATA, Quamplurimis Historiis memorabilibus, novisque Titulis perutilem & curiosam materiam continentibus. -- VENETIIS : Sumptibus Hertzianis, 1722. -- 4 nečíslované strany, 424 stran : ilustrace ; 8° [2°]. -- "SUPERIORUM PERMISSU, ET PRIVILEGIO.". -- Rok vydání římskými číslicemi. -- Na třetí a čtvrté nečíslované straně (list za titulním listem): "JESU CHRISTO VERBO DEI FILIO, INCREATAE PATRIS COELESTIS SAPIENTIAE ... Humillimè rogat, impensè obsecrat, & suppliciter obtestatur Auctor Libri Secundarius.". -- Na s. 1: "BIBLIOTHECAE MANUALIS CONCIONATORIAE. TITULUS CX. MANSUETUDO.". -- Chyby ve stránkování: strana 112 je označena číslem 108, s. 114 číslem 124, s. 250 číslem 240, s. 370 číslem 470. -- Na titulní straně mědirytina (dva andělé s knihou, na ní nápis "LIBER VITAE", nad knihou stuha s nápisem "Huc cuncta volumina tendunt", 85 x 120 mm). Na s. 1 dřevořezový vlys a rámovaná konturová iniciála M na ozdobném pozadí ve výšce 11 řádků, na s. 14 podobná iniciála N ve výšce 9 řádků, na s. 249 rámovaná konturová iniciála E na figurálním pozadí ve výšce 7 řádků; plné iniciály ve volném prostoru, linky, živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba kromě titulní strany a dedikace ve dvou sloupcích. RE140$3-4

 
La Saletta : zjevení Matky Boží 19. září 1846 : význam veliké zvěsti a její ohlas (odkaz v elektronickém katalogu)

La Saletta : zjevení Matky Boží 19. září 1846 : význam veliké zvěsti a její ohlas

Antonín Stříž ; [kresby Františka Slíže]. -- V Praze : Ladislav Kuncíř, 1932. -- Československá grafická Unie. -- 185 stran : ilustrace ; 8°. -- (Vinice Páně: náboženský věstník ; [12]). -- Frontipis. C 382.107 s

 
PROSPERI CARD. LAMBERTINI POSTEA BENEDICTI XIV. P.M. COMMENTARIUS DE D.N. JESU CHRISTI MATRISQUE EJUS FESTIS EX EDITIONE PATAVIENSI (odkaz v elektronickém katalogu)

PROSPERI CARD. LAMBERTINI POSTEA BENEDICTI XIV. P.M. COMMENTARIUS DE D.N. JESU CHRISTI MATRISQUE EJUS FESTIS EX EDITIONE PATAVIENSI

. -- VETERO-PRAGAE : TYPIS ARCHI-EPISCOPALIBUS APUD FRANCISCUSM CAROLUM HLADKY, ARCHI-EPISC. TYPOGR. RECUSUS, 1756. -- 8 nečíslovaných stran, 340 stran ; 4° [2°]. -- Rok vydání římskými číslicemi: "A. MDCCLVI.". -- Na s. 1: "DE FESTIS DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI PARS PRIMA.". -- Na s. 251: "PARS SECUNDA DE FESTIS BEATAE MARIAE VIRGINIS.". -- Chyba ve stránkování: strana 191 je označena číslem 192. -- Titulní strana tištěna černě a červeně, linky. Ryté rámované vlysy (fol. a2r, s. 1, 251), ryté rokokové ozdůbky u iniciál na začátku textu (a2r, s. 1, 251), linky, linky z ozdůbek, viněty (s. 11, 333, 340), na s. 334 ornamentální pás, ozdůbky na konci textu (např. s. 7, 18, 26, 29, 43, 46, 57 a jinde), ozdůbky a kulaté závorky v záhlaví (fol. a2v-b2v), živá záhlaví, signatury, stránkové kustody. Sazba s výjimkou předmluvy ve dvou sloupcích. RE129

 
titul

R.P. JOSEPHI MANSI CONGREGATIONIS ORATORII Romani Presbyteri, LOCUPLETISSIMA BIBLIOTHECA MORALIS PRAEDICABILIS : HOC ETS DISCURSUS VARII EXQUISITI, In quibus per Tractatus ordine digestos, ad verbum Dei fructuose & faciliter praedicandum, de Virtutibus & Vitiis copiosissimae materiae morales subministrantur, & ad plenum digeruntur. OPUS IN GRATIAM CONCIONATORUM, QUIBUS AD Comparandam sibi variis ex Libris Bibliothecam aeris non suppetit facultas, vel ad perlustrandum ipsos SS. Patres, [et] Sacrae Scripturae Interpretes, tempus aut commoditas deficit, ex reconditis S. Scripturae scriniis, [et] Sanctorum Patrum ac Divini Verbi Interpretum pulpitis; necnon copiosis selectissimorum Praedicatorum armariis, per Discursus multiplices in suas classes ordinate distributos, concinno ordine erectum, [et] ex Italica Lingua in Latinam conversum. TOMUS PRIMUS, CUI PRAETER INDICES NECESSARIOS, ACCEDIT ALTER Copiosissimus Concionum pro Diebus Dominicis, & Festis totius Anni

. -- VENETIIS : Ex Typographia Balleoniana, 1722. -- 20 nečíslovaných stran, 920, 128 stran ; 8° [2°]. -- "SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIIS.". -- Rok vydání římskými číslicemi. -- Na páté nečíslované straně na začátku svazku: "PRAEFATIO AUTHORIS Ad Benevolum Lectorem. POstquam annis superioribus ...". -- Na sedmé nečíslované straně: "INDEX AUTHORUM, Quorum Libris Author in Compilatione Bibliothecae Moralis usus fuit.". -- Na fol. §1v: "INDEX TRACTATUUM ET DISCURSUUM, Qui in hoc Tomo Primo Bibliothecae Moralis continentur.". -- Na fol. §6v: "NOI RIFORMATORI Dello Studio di Padova. HAvendo veduto per la fede di revisione, ... condediamo licenza, che possi esser stampato, ... e presentando le solite copie alle pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova. Dat. 18. Settembre 1700. Ferigo Marcello K.r Proc. Rif. Girolamo Venier ... Agostino Gadaldini Segret.". -- Na s. 1: "BIBLIOTHECAE MORALIS PRAEDICABILIS, TRACTATVS I. DE ABSTINENTIA, JEJUNIO, & SOBRIETATE. ...". -- S. 465: "R.P. JOSEPHI MANSI LOCUPLETISSIMAE BIBLIOTHECAE MORALIS PRAEDICABILIS Pars Altera Tomi Primi.". -- Na s. 1 (fol. a1r): "INDEX LOCORUM SACRAE SCRIPTURAE, Quae in hoc Tomo explanantur."; s. 57 (fol. d5r): "INDEX RERUM MAGIS NOTABILIUM."; s. 89 (fol. f5r): "INDEX CONCIONATORIUS IN BIBLIOTHECAM MORALEM REVERENDI PATRIS JOSEPHI MANSI; Indicans unumquodque Evangelium ...". -- Chyby ve stránkování: s. 51 je označena číslem 53, s. 597 číslem 697, s. 664 číslem 668, s. 665 číslem 669, s. 799 číslem 719; s. 127 číslem 125. -- Předtitulní list. Titulní strana tištěna černě a červeně, mezi titulem a impresem dřevořezová figurální viněta. Dřevořezové rámované konturové iniciály na ozdobném pozadí, plné iniciály ve volném prostoru; na páté nečíslované straně na začátku dřevořezový vlys s korunovaným dvouhlavým orlem a anděly, na s. 1 podobný avšak rámovaný vlys a místo okřídlených andělů jsou zde dva putti, na s. 467 nerámovaný dřevořezový květinový vlys s ženskou polopostavou uprostřed, na s. 464 viněta s dvouhavým orlem, jiná viněta na s. 56 (poslední strana "Index locorum Sacrae Scripturae"); linky, živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba s výjimkou předmluvy ve dvou sloupcích, "Index authorum" na začátku svazku ve třech sloupcích. RE135$1

 
titul

R.P. JOSEPHI MANSI CONGREGATIONIS ORATORII Romani Presbyteri, LOCUPLETISSIMA BIBLIOTHECA MORALIS PRAEDICABILIS : HOC ETS DISCURSUS VARII EXQUISITI, In quibus per Tractatus ordine digestos, ad verbum Dei fructuose & faciliter praedicandum, de Virtutibus & Vitiis copiosissimae materiae morales subministrantur, & ad plenum digeruntur. OPUS IN GRATIAM CONCIONATORUM, QUIBUS AD Comparandam sibi variis ex Libris Bibliothecam aeris non suppetit facultas, vel ad perlustrandum ipsos SS. Patres, [et] Sacrae Scripturae Interpretes, tempus aut commoditas deficit, ex reconditis S. Scripturae scriniis, [et] Sanctorum Patrum ac Divini Verbi Interpretum pulpitis; necnon copiosis selectissimorum Praedicatorum armariis, per Discursus multiplices in suas classes ordinate distributos, concinno ordine erectum, [et] ex Italica Lingua in Latinam conversum. TOMUS SECUNDUS, CUI PRAETER INDICES NECESSARIOS, ACCEDIT ALTER Copiosissimus Concionum pro Diebus Dominicis, & Festis totius Anni

. -- VENETIIS : Ex Typographia Balleoniana, 1722. -- 12 nečíslovaných stran, 976, 124 stran ; 8° [2°]. -- "SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIIS.". -- Rok vydání římskými číslicemi. -- Na fol. §2r: "INDEX TRACTATUUM ET DISCURSUUM, Qui in hoc Secundo Tomo Bibliothecae Moralis continentur.". -- Na s. 1: "BIBLIOTHECAE MORALIS PRAEDICABILIS, TRACTATVS XXII. DE ECCLESIASTICIS, SACERDOTIBUS, & CLERO.". -- S. 593: "R.P. JOSEPHI MANSI LOCUPLETISSIMAE BIBLIOTHECAE MORALIS PRAEDICABILIS Pars Altera Tomi Secundi.". -- Na s. 1 (fol. a1r): "INDEX LOCORUM SACRAE SCRIPTURAE, Quae in hoc Secundo Tomo Bibliothecae Moralis explanantur."; s. 53 (fol. d3r): "INDEX RERUM ET VERBORUM Memorabilium ..."; s. 90 (fol. f5v): "INDEX CONCIONATORIUS IN TOMVM SECVNDVM BIBLIOTHECAE MORALIS ADMODVM REVERENDI D. PATRIS JOSEPHI MANSI, ORATORII PRESBYTERI. Indicans unumquodque Evangelium ..."; s. 117: "INDEX CONCIONATORIUS FESTORUM.". -- Chyby ve stránkování: strana 602 je označena číslem 578, s. 787 číslem 587. -- Titulní strana tištěna černě a červeně, mezi titulem a impresem dřevořezová figurální viněta. Dřevořezové rámované konturové iniciály na ozdobném pozadí, plné iniciály ve volném prostoru; na straně 1 dřevořezový vlys s korunovaným dvouhlavým orlem, dvěma putti a květinami, na s. 595 nerámovaný dřevořezový květinový vlys s ženskou polopostavou uprostřed, na s. 592 viněta s dětskou hlavičkou, na s. 976 viněta s andílkem, jiné viněty na s. 52 a 89 (stejné; poslední strana "Index locorum Sacrae Scripturae" a "Index rerum, et verborum ...") a na s. 117; linky, živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba ve dvou sloupcích. RE135$2

 
titul

R.P. JOSEPHI MANSI CONGREGATIONIS ORATORII Romani Presbyteri, LOCUPLETISSIMA BIBLIOTHECA MORALIS PRAEDICABILIS : HOC ETS DISCURSUS VARII EXQUISITI, In quibus per Tractatus ordine digestos, ad verbum Dei fructuose & faciliter praedicandum, de Virtutibus & Vitiis copiosissimae materiae morales subministrantur, & ad plenum digeruntur. OPUS IN GRATIAM CONCIONATORUM, QUIBUS AD Comparandam sibi variis ex Libris Bibliothecam aeris non suppetit facultas, vel ad perlustrandum ipsos SS. Patres, [et] Sacrae Scripturae Interpretes, tempus aut commoditas deficit, ex reconditis S. Scripturae scriniis, [et] Sanctorum Patrum ac Divini Verbi Interpretum pulpitis; necnon copiosis selectissimorum Praedicatorum armariis, per Discursus multiplices in suas classes ordinate distributos, concinno ordine erectum, [et] ex Italica Lingua in Latinam conversum. TOMUS TERTIUS, CUI PRAETER INDICES NECESSARIOS, ACCEDIT ALTER Copiosissimus Concionum pro Diebus Dominicis, & Festis totius Anni

. -- VENETIIS : Ex Typographia Balleoniana, 1722. -- 12 nečíslovaných stran, 992 to je 990, 116 stran ; 8° [2°]. -- "SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIIS.". -- Rok vydání římskými číslicemi. -- Na fol. §2r: "INDEX TRACTATUUM ET DISCURSUUM, Qui in hoc Tertio Tomo Bibliothecae Moralis continentur.". -- Na s. 1: "BIBLIOTHECAE MORALIS PRAEDICABILIS, TRACTATVS XLIII. DE LACRYMIS, Earumque virtute, & efficacia.". -- S. 683: "R.P. JOSEPHI MANSI LOCUPLETISSIMAE BIBLIOTHECAE MORALIS PRAEDICABILIS Pars Altera Tomi Tertii.". -- Na s. 1 (fol. a1r): "INDEX LOCORUM SACRAE SCRIPTURAE, Quae in hoc Tertio Tomo Bibliothecae Moralis explanantur."; s. 41 (fol. c5r): "INDEX RERUM ET VERBORUM Memorabilium, quae in hoc Tertio Tomo ... continentur."; s. 77 (fol. e7r): "INDEX CONCIONATORIUS SVPER TOMVM TERTIVM BIBLIOTHECAE MORALIS REVERENDI PATRIS JOSEPHI MANSI, In unumquodque Evangelium, ..."; s. 114: "INDEX CONCIONATORIUS FESTORUM.". -- Chyby ve stránkování: strana 188 je označena číslem 688, s. 264 číslem 224, s. 265 číslem 225, s. 472 číslem 473, s. 473 číslem 474; po straně 704 (fol. Yy3v) následuje hned strana 707 (fol. Yy4r), čísla 705 a 706 ze stránkování vypadla; strany 915-918 (správně 913-916) jsou označeny čísly 815-818. -- Titulní strana tištěna černě a červeně, mezi titulem a impresem dřevořezová figurální viněta. Dřevořezové rámované konturové iniciály na ozdobném pozadí, plné iniciály ve volném prostoru; na straně 1 dřevořezový vlys s korunovaným dvouhlavým orlem, dvěma putti a květinami, na s. 685 nerámovaný dřevořezový květinový vlys s ženskou polopostavou uprostřed, viněty v závěru svazku v indexech na s. 40 a 76; na s. 682 ozdůbky na konci textu; linky, živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba ve dvou sloupcích. RE135$3

 
titul

R.P. JOSEPHI MANSI CONGREGATIONIS ORATORII Romani Presbyteri, LOCUPLETISSIMA BIBLIOTHECA MORALIS PRAEDICABILIS : HOC ETS DISCURSUS VARII EXQUISITI, In quibus per Tractatus ordine digestos, ad verbum Dei fructuose & faciliter praedicandum, de Virtutibus & Vitiis copiosissimae materiae morales subministrantur, & ad plenum digeruntur. OPUS IN GRATIAM CONCIONATORUM, QUIBUS AD Comparandam sibi variis ex Libris Bibliothecam aeris non suppetit facultas, vel ad perlustrandum ipsos SS. Patres, [et] Sacrae Scripturae Interpretes, tempus aut commoditas deficit, ex reconditis S. Scripturae scriniis, [et] Sanctorum Patrum ac Divini Verbi Interpretum pulpitis; necnon copiosis selectissimorum Praedicatorum armariis, per Discursus multiplices in suas classes ordinate distributos, concinno ordine erectum, [et] ex Italica Lingua in Latinam conversum. TOMUS QUARTUS, CUI PRAETER INDICES NECESSARIOS, ACCEDIT ALTER Copiosissimus Concionum pro Diebus Dominicis, & Festis totius Anni

. -- VENETIIS : Ex Typographia Balleoniana, 1722. -- 12 nečíslovaných stran, 936, 155 stran, 1 prázdmá strana ; 8° [2°]. -- "SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIIS.". -- Rok vydání římskými číslicemi. -- Na fol. §2r: "INDEX TRACTATUUM ET DISCURSUUM, Qui in hoc Quarto Tomo Bibliothecae Moralis continentur.". -- Na s. 1: "BIBLIOTHECAE MORALIS PRAEDICABILIS, TRACTATVS LXVIII. DE PATIENTIA.". -- S. 657: "R.P. JOSEPHI MANSI LOCUPLETISSIMAE BIBLIOTHECAE MORALIS PRAEDICABILIS Pars Altera Tomi Quarti.". -- Na s. 1 (fol. a1r): "INDEX LOCORUM SACRAE SCRIPTURAE, Quae in hoc Quarto Tomo Bibliothecae Moralis explanantur."; s. 46 (fol. c7v): "INDEX RERUM ET VERBORUM Memorabilium, quae in hoc Quarto Tomo ... continentur."; s. 82 (fol. f1v): "INDEX CONCIONATORIUS SVPER TOMVM QVARTVM BIBLIOTHECAE MORALIS REVERENDI PATRIS JOSEPHI MANSI, In unumquodque Evangelium, ..."; s. 137: "INDEX CONCIONATORIUS FESTORUM.". -- Chyby ve stránkování: strana 101 je označena číslem 102, strany 149-156 jsou číslovány 179-186, strany 166-171 jsou označeny čísly 196-201, s. 498 je označena číslem 598, strana 691 číslem 693, s. 736 číslem 737; s. 123 v indexech je označena číslem 111. -- Titulní strana tištěna černě a červeně, mezi titulem a impresem dřevořezová figurální viněta. Dřevořezové rámované konturové iniciály na ozdobném pozadí, plné iniciály ve volném prostoru; na straně 1 dřevořezový vlys s korunovaným dvouhlavým orlem, dvěma putti a květinami, na s. 659 nerámovaný dřevořezový květinový vlys s ženskou polopostavou uprostřed, na s. 656 a 936 viněta s andělíčkem, další viněty v závěru svazku v indexech na s. 45, 81, 136 a 155; linky, živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba ve dvou sloupcích. RE135$4

 
Traurige Gedancken Zur Nutzlichen Zeit-Vertreibung : Oder: Hundert DISCURSEN Von Den vier letzten Dingen des Menschens, Welche Bey den Leich-Begängnussen als Predigten, und zu Haus als Betrachtungs-Materi dienen können. Dann Hundert Leich-Predigten, Deren Sechzig nach dem Alphabeth auf gewisse Stands-Personen gerichtet, und 40. Insgemein bey allen Leichen brauchbar seynd. Samt Einem Anhang Zwölff Leich-Predigten von dem Fegfeuer (odkaz v elektronickém katalogu)

Traurige Gedancken Zur Nutzlichen Zeit-Vertreibung : Oder: Hundert DISCURSEN Von Den vier letzten Dingen des Menschens, Welche Bey den Leich-Begängnussen als Predigten, und zu Haus als Betrachtungs-Materi dienen können. Dann Hundert Leich-Predigten, Deren Sechzig nach dem Alphabeth auf gewisse Stands-Personen gerichtet, und 40. Insgemein bey allen Leichen brauchbar seynd. Samt Einem Anhang Zwölff Leich-Predigten von dem Fegfeuer

Zusammen getragen Von JOANNE LAURENTIO HELBIG, SS. Theol. Doctore, J.U. Emerito Decano, Capituli Ruralis Munnerstadiani Parocho Kissingae ad Salam. -- Nürnberg : In Verlegung Johann Christoph Lochners, Buchhändlers, 1704. -- 28 nečíslovaných stran, 709 stran, 15 nečíslovaných stran, 2 nečíslované listy obrazové přílohy : ilustrace ; 4° [2°]. -- Na třetí až šesté nečíslované straně na začátku svazku dedikace: "Denen Hochwürdigen, Reichs- Frey- Hoch- und Wohlgebornen Herrn Hern, Herrn Johann Christoph von und zu Erthal [et]c. Herrn auf Schwartzenau und Gochsheim... Herrn Johann Anton von und zu Erthal [et]c. Herrn auf Schwartzenau, Kissingen und Theilheimb ... Herrn Philipp Valentin von und zu Erthal [et]c. Herrn auf Schwartzenau, Eiffershausen, Hetzles und Westheimb ... Kissingen den 3. Januar. Anno 1704 obligirter Diener JOANNES LAURENTIUS HELBIG.". -- Na )()(1-2r cenzury z let 1703 a 1704. -- Na )()(3v-4r: "CAMOENA INDIGESTA SERAPHICA SAPHO-LEONINO-CHRONICA In Laudatissimum Volumen Morale-Polemicum de 4. Novissimis &c. Per Admodum Reverendum, Pereximium [et] Doctissimum Dominum, D. JOANNEM LAURENTIUM HELBIG, solerti studio [et] studiosa solertia nervosè elaboratum, obsepta MetrIfICatIone DeCantans. HaCtenVS qVantIs resVpIne CaVrIs ... Episcopii ad Tuberam 1. Jan. 1703 F. HENRICUS EMRICI, Ord. Fratrum Min. Recol. Provin. Thuringiae S. Elisabethae, SStae. Theol. Lector emeritus & Actualis." (první věta nadpisu je chronogram, kde litery M,D,C a I tvoří letopočet 1703, podobně každá sloka následující latinské básně je chronogramem). -- Na )()(4r: "LAURENTIUS Anagrammaticè Versibus Chronicis celebratus, Quando praesenti operi elaborando occupabatur Admodum Reverendus, Eximius [et] Doctissimus Dominus JOANNES LAURENTIUS HELBIG &c. à JOANNE SCHNEIDAWIND, Caplano ipsius. In te LaVrVs, aIt noMen LVrentIVs, en It // LaVrVs, ter fronDens frVgIbVs Ista graVIs. ..." (každé dvojveší je chronosgramem, ve kterém litery M, D, C, L, X a I tvoří letopočet 1703). -- Na )()()(6v: "Hundert DISCURS Von Den Vier letzten Dingen des Menschens.". -- S. 1: "Eingangs-Discurs. ZWey verschmitzte Poeten fassen ...". -- S. 389: "Hundert Leich-Predigten, Sechzig Von allerhand Stands-Personen, Und Vierzig Insgemein; Dann Ein Anhang Zwölff Leich-Predigten von dem Fegfeuer.". -- S. 390: "Erste Leich-Predig, De Adamo, von einem, mit Nahmen Adam. Vocavitque Dominus Deus Adam, ...". -- Chyby ve stránkování: strana 46 je označena číslem 6, strana 494 číslem 94; číslice 2 v čísle strany 230 vytištěna obráceně hlavou dolů; strany 6 a 389 bez čísla. -- Německý text gotikou, latinský antikvou. Na titulní straně v názvu ve slově "Leich-Predigten" litery L a P konturové iniciály na ozdobném pozadí v osmiúhelníkových rámech; impresum pod linkou. Na čtvrté nečíslované straně mědirytina s erbem dedikantů z rodu "von und zu Erthal" neseným dvěma anděly, na tíže straně nerámovaný dřevořezový vlys a na začátku textu dřevořezová rámovaná plná iniciála E na ozdobném pozadí ve výšce 7 řádků. Konturové iniciály na ozdobném pozadí v osmiúhelníkových rámech (s. 75, 106, 243, 393, 454, 481, 594), nerámované konturové iniciály na ozdobném pozadí (s. 171, 566, 683, 695), ozdobné plné iniciály ve volném prostoru, ornamentální pásy a linky z ozdůbek, linky, na s. 1 dřevořezový figurální vlys (putto s přesýpacími hodinami), po stranách dřevořezu ozdůbky; viněty (s. 37, 96, 102, 125, 149, 154, 170, 676, 680, poslední strana t.j. Xxxx6v), ozdůbky, kulaté závorky a kroužky v záhlaví na nečíslovaných stranách na začátku odděleny od textu linkami, ozdůbky na konci textu, ozdůbky, kulaté závorky a kroužek v záhlaví na s. 681, ozdůbky v záhlaví na Uuuu3v, živá záhlaví, signatury, stránkové kustody; sazba od s. 1 až do konce ve dvou sloupcích. -- Za stranou 388 celostránkový mědiryt s osmi kruhovými a jedním oválným mědailonem s alegorickými ilustracemi a latinskými texty. RE130

 
titul

TRINUM PERFECTUM, VIA, VERITAS, VITA, Seu SEMITA SALUTIS TRIPARTITA : Docens, & Ducens De VIA PURGATIVA Per VERITATEM ILLVMINATIVAM Ad VITAM UNITIVAM. Ex probatioribus Auctoribus, probabilioribus opinionibus, selectioribus Historiis, & ponderosioribus Sanctorum Patrum Doctrinis, ac Sententijs COLLECTUM. SELECTUM In bonum Christianae perfectionis studentium: pro moribus expoliendis vitijs evellendis, virtutibus inserendis. OPUS Apprime proficuum omnibus Divini Verbi Praeconibus, Conscientiarum Moderatoribus; ac quibuslibet allis in Vinea Domini Operarijs accommodissimum. VOLVMEN TERTIVM, DE VIA UNITIVA

Per Fr. Michaëlem a S. Catharina, Ordinis Eremit. Discalc. S. Augustini, Provinciae Germanicae Sacerdotum Theologum. -- AUGUSTAE VINDELICORUM : Sumptibus Georgij Schlüter, & Martini Happach, 1710. -- 12 nečíslovaných stran, 494 stran, 41 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana, 1 nečíslovaná strana, 1 prázdná strana ; 4° [2°]. -- "CUM PERMISSU SUPERIORUM.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "Anno M DCC X.". -- Na )(2r: "BENIGNO LECTORI. ADdubitare neutiquam possum, ...". -- Na )(1r: "ELENCHUS TRACTATIONVM ET ERUDITIONUM.". -- Na )()(2r: "PROOEMIUM IN VIAM UNITIVAM. SUpernâ respecti & adjuti gratiâ ...". -- Na s. 1: "VOLUMEN TERTIUM DE VIA UNITIVA. Qui autem adhaeret Domino, unus spiritus est. 1. Cor. 6.". -- Na fol. a1r v závěru svazku: "INDEX RERVM ET VERBORVM Quae in hoc Opere continentur.". -- Na e2v: "INDEX AUCTORITATVM SACRAE SCRIPTURAE, Quae in hoc tertio volumine vel explicantur, vel notabiliorem denotant doctrinam moralem.". -- Na h2v: INDEX CONCIONATORIUS in omnia tria Volumina TRINI PERFECTI. Pro omnes Anni Dominicas succinctè concinnatus.". -- Poslední tištěná strana: "EX LIBRO TERTIO MENDA TYPOTHETAE SIC EMENDA.". -- Impresum na titulní straně pod linkou z ozdůbek. Ornamentální pásy a linky z ozdůbek, na )(2r konturová iniciála A a na )()(2r konturová iniciála S obě na ozdobném pozadí (váza s květinami) ve výšce 6 řádků, na s. 1 rámovaná konturová iniciála P na figurálním pozadí (milosrdný Samaritán) ve výšce 6 řádků; plné iniciály ve volném prostoru, dřevořezové viněty (fol. )()(1v, s. 474, e2r, h2r), ozdůbky, kulaté závorky a kroužky na konci textu i v záhlaví, někde čísla stránek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami uprostřed záhlaví (s. 1, 71, 144, 190, 297, 315, 387, 475), jinak arabská paginace v horních vnějších rozích, živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba převážně ve dvou sloupcích, v rejstříku "Index auctoritatum Sacrae Scripturae" sloupce odděleny svislými linkami. RE126$3

 
Unaufhörlicher Kirchen-Glantz, Das ist: Ausser-ordentliche Lob- und Red-Verfassungen Bey verschiedenen Fest -Begängnussen der Heiligen, Wie auch Unterschiedlichen Andachten, Bett -Gäng, und feyerlichen Kirchen-Gepräng, Samt Oelberg- und Exempel -Predigen für die Fasten (odkaz v elektronickém katalogu)

Unaufhörlicher Kirchen-Glantz, Das ist: Ausser-ordentliche Lob- und Red-Verfassungen Bey verschiedenen Fest -Begängnussen der Heiligen, Wie auch Unterschiedlichen Andachten, Bett -Gäng, und feyerlichen Kirchen-Gepräng, Samt Oelberg- und Exempel -Predigen für die Fasten

Auf verschiedenen Cantzlen vorgetragen Von P. FRANCISCO HÖGER, Societatis JESU. -- Ingolstadt : in Verlegung Johann Andre de la Haye, 1725. -- 24 nečíslovaných stran, 199 stran, 1 prázdná strana, 12 nečíslovaných stran, strany 203-313, 1 prázdná strana, 4 nečíslované strany, 31 stran, 1 prázdná strana, 4 nečíslované strany, 112 stran, 30 nečíslovaných stran ; 4° [2°]. -- "Mit Genehmhaltung der Oberen, und Röm. Käys. Mäyst. Privilegio.". -- Na fol. (1)1r-(1)2v dedikace: "Dem Grossen Heiligen, Vatter, und Ordens-Stiffter der Gesellschafft JESU IGNATIO DE LOYOLA, ... überreichet Gegenwärtige Red- und Schrifft-Verfassung, Als ein Pfand Kindlicher Lieb, und schuldiger Ehrenbietigkeit Der Unwürdigiste, jedoch Ergebniste seiner Söhnen Autor. Heiliger Vatter! UNd wem anderern dann dir, O heiliger Vatter, solle ich dieses letzte Werck meiner Predigen überreichen, ... Dein unwürdigister jedoch Lieb-ergebnister Sohn F.H. S.J.". -- Na fol. (2)1r: "Facultas R.P. Provincialis. EGo Franciscus Xaverius Hallauer Societatis JEsu per duperiorem Germaniam Praepositus Provincialis, facta mihi potestate ab admodum R.P.N. Michaële Angelo Tamburino, Societatis universae Praeposito Generali, Tomum 5tum Concionum Germanicarum, cui titulus : Unaufhörlicher Kirchen-Glantz ... per D. Joannem Andream de la Haye &c. typis in lucem edi permitto ... manu mea, & consueto Officii Sigillo firmavi Landishuti 26. Dec. 1724. Franc. Xav. Hallauer.". -- Na fol. (2)2r-(5)2v: Anordnung Der Ausser-ordentlicher Predigen, Welche So wohl in diesem, als erstem Bund, das Heiligthum genannt, befindlich seyn.". -- Na s. 1: "An dem herrlichen Marter-FFest des H. Sebastiani. Erste Predig. Vorspruch. Sagittae tuae infixae sunt mihi. Deine Pfeil stecken in mir. Ps. 37. v. 3.". -- Na fol. Cc1r (první tištěná strana za stranou 199): "Predigen Bey Verschiedenen Feyrlich-angestellten Andachten Dem begierigen Volck vorgetragen.". -- Na fol. Cc*1r: "Anordnung Der ausserordentlichen Predigen bey unterschidlichen Andachten.". -- Na s. 203: "Bey jährlicher Fest-Begängnus der anmüthigen Bruderschafft von dem Grab CHristi.". -- Na fol. a1r: "Such-Tafel Deren Merck-würdigen Sachen, so in disem Werck zu finden." (nestránkovaný rejstřík k celému svazku na jeho konci). -- Chyby ve stránkování: strana 157 (fol. U3r) je označena číslem 177, strany 244 a 245 čísly 44 a 45, s. 305 číslem 205. -- Předtitulní list. Německý text gotikou, latinský antikvou. Titulní strana tištěna černě a červeně, v názvu ve slově "Kirchen-Glantz" litery K a G červené, bíle lemované iniciály na ozdobném (vegetativním) pozadí, impresum pod linkou. Plné iniciály ve volném protoru, plné a řídce i konturové iniciály na ozdobném pozadí, ornamentální pásy a linky, dřevořezové vlysy (na všech třech stranách číslovaných číslem 1 a na fol. (2)1r v "Beschau-Essen Der Seel"), viněty (s. 25, 43, 48, 54, 59, 78, 83, 89, 107, 114, 128, 135, 142, 148, 162, 171, 178, 187, 199, fol. Cc3**1r, s. 208, 213, 222, 228, 235, 240, 263, 269, 275, 284, 297, 313; v "Der Oel-Berg": 4. nečíslovaná strana na začátku, s. 26, 31; v "Beschau-Essen Der Seel": 4. nečíslovaná strana na začátku, s. 46, 76, 98 - všechny tři jsou stejné; fol. g2v na konci rejstříku), ozdůbky, kulaté závorky a drobné kroužky v záhlaví většiny nečíslovaných stran bez textového záhlaví, živá záhlaví, na číslovaných stranách bez textového záhlaví čísla stran v kulatých závorkách mezi ozdůbkami (např. s. 6, 11, 19, 25, 49, 55, 60, 66 a jinde; ojediněle od textu oddělano jednoduchou linkou, např. na s. 1 a 236), marginálie, signatury, stránkové kustody; sazba převážně ve dvou sloupcích. RE142

 


Poslední změna stránky: 08.05.2018 v 13.13
 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 11980 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 13540 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 2611 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 20501 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 59125 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 720 her. Zobrazit v katalogu.