EN . .

Novinky ve fondu knihovny


Chcete být pravidelně informováni o nových titulech vašeho oboru ... využijte služby SDI


Seznam novinek ve fondu: pobočka Lidická za měsíc červenec 2020.

(Celkem 604 titulů)
ABCDa zvládání rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz (odkaz v elektronickém katalogu)

ABCDa zvládání rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz

Zuzana Nemčíková. -- První vydání. -- Praha : Galén, [2020]. -- ©2020. -- 304 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-7492-467-5 (vázáno) : Kč 300.00. C 395.033

 
titul

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis = Studia Germanistica

. -- č. 24-25 (2019). -- ISSN : 1803-408X. -- In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. ČC 4.774/2019

 
titul

Acta Musei Moraviae. Scientiae biologicae = Vědy biologické

. -- 104, 1-2 (2019). -- ISSN : 1211-8788. -- In: Acta Musei Moraviae. ČC 4.034/2019

 
titul

Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus= časopis Muzea přírody Český ráj

. -- Vol. 12, No. 1 (2017). -- In: Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus. Acta Mus. Nat. Par. Bohem.. -- ISSN 1801-6464. -- s.. ČC 4.811/2017

 
titul

Acta rerum naturalium

. -- 22 (2018). -- ISSN : 1801-5972. -- In: Acta rerum naturalium. ČB 5.656/2018

 
titul

Acta rerum naturalium

. -- 23 (2019). -- ISSN : 1801-5972. -- In: Acta rerum naturalium. ČB 5.656/2019

 
titul

Acta Universitatis Carolinae. Theologica

. -- Roč. 9, č. 1-2 (2019). -- ISSN : 1804-5588. -- In: Acta Universitatis Carolinae. ČC 6.287/2019

 
titul

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas rerum naturalium. Geographica

. -- Vol. 48, No. 1-2 (2019). -- ISSN : 1212-2157. -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. ČC 4.925/2019

 
Aktuální otázky v oblasti správy společností : (corporate governance) (odkaz v elektronickém katalogu)

Aktuální otázky v oblasti správy společností : (corporate governance)

Aleš Kubíček. -- Vydání první. -- Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2020. -- 187 stran : ilustrace ; 25 cm. -- Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze. -- Na obálce nad názvem: Fakulta podnikohospodářská. -- Resumé: Kapitoly popisují nejen teorii, ale i současné problémy správy společností v širších mezinárodních souvislostech. -- ISBN : 978-80-245-2330-9 (brožováno). C 394.761

 
Akutní kardiologie do kapsy : přehled současných diagnostických a léčebných postupů v akutní kardiologii (odkaz v elektronickém katalogu)

Akutní kardiologie do kapsy : přehled současných diagnostických a léčebných postupů v akutní kardiologii

Jan Vojáček. -- 3., přepracované a doplněné vydání. -- Praha : Mladá fronta, 2020. -- 183 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 18 cm. -- (Aeskulap). -- ISBN : 978-80-204-5576-5 (brožováno). C 394.749

 
Anonymita (odkaz v elektronickém katalogu)

Anonymita

Ursula Poznanski, Arno Strobel ; z německého originálu Anonym ... přeložil Radovan Baroš. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 342 stran ; 21 cm. -- (Kalibr). -- "Vydala Euromedia Group, a.s.- Kalibr"--Tiráž. -- Resumé: Detektivní thriller dvou německy píšících autorů se zabývá aktuálním tématem zneužívání internetových sítí, jež ve svém důsledku vede až ke spáchání nejtěžších zločinů. První společný případ zavede komisaře Daniela Buchholze a jeho kolegyni Ninu Salomonovou na stopu tajemného internetového fóra Morituri, které se nachází v obtížně přístupné části internetové sítě, jíž se přezdívá darknet. Jeho členové mohou navrhovat jména potenciálních kandidátů a následně o nich hlasovat. Vítězové jsou předem odsouzeni k smrti. Jenže uživatelé fóra umístěného v anonymní části internetu přicházejí a odcházejí jako stíny a nenechávají za sebou žádné stopy. Naproti tomu smrt je velice reálná a číhá blíže, než si Buchholz a Salomonová dokážou představit... Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-242-6377-9 (vázáno). C 394.881

 
titul

Antologija bardovckoj pecni : 100 bardov, 600 pecen

avtor-sostavitel\' R. Šipov ; foto iz archiva sostavitelja. -- Moskva : ÉKSMO, 2005. -- 894 stran : portréty ; 17 cm. -- ISBN : 5-699-09550-0 (vázáno). C 394.930

 
titul

Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

. -- Roč. 10, č. 1-2 (2019). -- ISSN : 1804-4204. -- In: Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. ČB 6.342/2019

 
titul

Archeologie ve středních Čechách

. -- Roč. 23, č. 2 (2019). -- ISSN : 1214-3553. -- In: Archeologie ve středních Čechách. -- ISSN 1214-3553. ČB 5.932/2019-č.2

 
titul

Archeologie ve středních Čechách

. -- Roč. 24, č. 1 (2020). -- ISSN : 1214-3553. -- In: Archeologie ve středních Čechách. -- ISSN 1214-3553. ČB 5.932/2020-č.1

 
titul

Archeologie východních Čech

. -- č. 18 (2019). -- In: Archeologie východních Čech. Archeol. východ. Čech. -- ISSN 1805-4676. -- s.. ČC 5.284/2019-18

 
Asistenční pes pro dítě se zdravotním postižením : průvodce pro rodiny dětí s postižením, odborníky a další zájemce (odkaz v elektronickém katalogu)

Asistenční pes pro dítě se zdravotním postižením : průvodce pro rodiny dětí s postižením, odborníky a další zájemce

Klára Pragerová, Jana Sirotková. -- Vydání první. -- V Praze : Pasparta, 2020. -- 99 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-88290-54-4 (brožováno). C 394.682

 
Ať se rozhodneš jakkoli (odkaz v elektronickém katalogu)

Ať se rozhodneš jakkoli

Jakub Szamałek ; přeložila Anna Plasová. -- První vydání. -- Brno : Host, 2020. -- 427 stran ; 21 cm. -- Přeloženo z polštiny. -- ISBN : 978-80-275-0153-3 (vázáno). C 394.838

 
Atopický ekzém a potravinové alergie očima mámy (odkaz v elektronickém katalogu)

Atopický ekzém a potravinové alergie očima mámy

Jana Ligurská. -- První vydání. -- Praha : Pointa, 2020. -- 286 stran : barevné ilustrace ; 20 cm. -- ISBN : 978-80-7650-042-6 (brožováno) : Kč 349,00. C 395.044

 
titul

Auto top!

. -- č. 3-12 (2019). -- ISSN : 2571-2551. -- In: Auto top. ČB 8.415/2019

 
Autorský zákon : praktický komentář s judikaturou : podle stavu k 1. dubnu 2020 (odkaz v elektronickém katalogu)

Autorský zákon : praktický komentář s judikaturou : podle stavu k 1. dubnu 2020

Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalomoun, Michal Koščík, Petr Prchal, Jan Barták, Martin Valoušek, Dominika Collett, Pavel Mates, Jan Tuláček ; s předmluvou Jiřího Malenovského. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2020. -- 864 stran ; 21 cm. -- (Komentátor). -- ISBN : 978-80-7502-391-9 (vázáno). C 394.919

 
Babička potrkala dědečka, aneb, Co tomu říkáte, doktore? (odkaz v elektronickém katalogu)

Babička potrkala dědečka, aneb, Co tomu říkáte, doktore?

Radkin Honzák ; ilustrace Miroslav Barták. -- První vydání. -- Praha : Galén, [2020]. -- ©2020. -- 180 stran : ilustrace ; 19 cm. -- Resumé: Náš přední psychiatr MUDr. Radkin Honzák připravil již třetí výbor ze svých esejů, sloupků, komentářů i zamyšlení, které publikoval v odborných časopisech nebo na svém blogu v letech 2018 až 2019. Obsahem jsou jako vždy jeho bezprostřední reakce na události kolem nás, ale přibližuje nám i medicínu a témata, v nichž se lékařské vědy proplétají s jinými oblastmi - s politikou, morálkou, vědou i občanstvím jako takovým. Texty podávají zasvěcený, ať již kritický nebo shovívavý obraz dnešní doby, navíc většinou s charakteristickým humorem. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-7492-466-8 (brožováno). C 394.803

 
Bál šílených žen (odkaz v elektronickém katalogu)

Bál šílených žen

Victoria Mas ; přeložila Alexandra Pflimpflová. -- Vydání první. -- Praha : Odeon, 2020. -- 192 stran ; 21 cm. -- (Světová knihovna ; svazek 238). -- Přeloženo z francouzštiny. -- Anotace: Románový debut francouzské spisovatelky, odehrávající se jak ve vysokých, tak i spodních patrech pařížské společnosti na sklonku devatenáctého století. Děj románu je umístěn do pařížské nemocnice Salpetriere, kde nepochybně vznikaly počátky neurologické vědy. Na druhé straně tu ovšem byl každoročně pořádán morbidní ples, jehož účastnicemi se staly samotné, ponejvíce duševně nemocné pacientky, které v tomto ústavu byly hospitalizovány. V románu zaujímá přední místo Jean-Martin Charcot, jeden z hlavních, nicméně povahově rozporuplných lékařů, jenž se proslavil jako velký přívrženec hypnózy, kterou při léčbě často využíval. V přímém protikladu proti tomuto vědci, kariéristovi i intrikánovi, okázale vystupujícím na veřejnosti, jsou vykresleny ženské postavy, jež vedle skutečně nemocných pacientek představují oběti systému, společnosti i falešné morálky. Protože někdy se provinily pouze svým samostatným názorem, hrdostí a nepoddajností. I to ovšem byly vlastnosti, které tehdejší doba u žen netolerovala, a proto za ně musely tvrdě zaplatit. -- ISBN : 978-80-207-1950-8 (vázáno). C 394.775 R

 
Banzai! : paměti kapitána japonské ponorky (odkaz v elektronickém katalogu)

Banzai! : paměti kapitána japonské ponorky

Zendži Orita ; z anglického originálu I-Boat Captain přeložil Daniel Dominik. -- První vydání. -- Neratovice : Omnibooks, 2020. -- 328 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN : 978-80-88274-42-1 (vázáno). C 394.756

 
titul

Be happy

. -- Roč. 1, č. 1 (2018). -- In: Be happy. ČB 8.414/2018

 
Beatles in Blue(s) (odkaz v elektronickém katalogu)

Beatles in Blue(s)

Peter Lipa. -- 12 cm +. -- 8588002302213. HCD 12.637

 
Běhání na doraz (odkaz v elektronickém katalogu)

Běhání na doraz

Matthew Futterman ; z anglického originálu Running to the edge ... přeložil Jan Kafka. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 373 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Universum). -- Abstrakt: Bob Larsen se stal legendou. Trenér běžců na dlouhé tratě začínal jako kouč na střední škole v šedesátých letech 20. století, neortodoxní metody ale posunuly jeho svěřence na národní scénu. Běhání na doraz je strhující vyprávění o Larsenově cestě, kdy dovedl svoje běžce – profesionální i rekreační – na úroveň, o které ani nesnili. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788024265322. -- ISBN : 978-80-242-6532-2 (vázáno). C 394.723

 
Betonové konstrukce : předpjatý beton : konstrukce pozemních a inženýrských staveb (odkaz v elektronickém katalogu)

Betonové konstrukce : předpjatý beton : konstrukce pozemních a inženýrských staveb

Jaroslav Procházka. -- 4., přeprac. vyd. -- Praha : ČVUT, 1990 (Šumperk : MTZ 13). -- 246 s. : il., tb. ; 30 cm. -- Dotisk 1992. -- ISBN : 80-01-00240-3 (brož.) : Kčs 22,00. S 33.765

 
titul

Beverage & gastro

. -- č. 1-12 (2018). -- ISSN : 1213-4627. -- In: Beverage & gastro. ČB 5.776/2018

 
titul

Beverage & gastro

. -- č. 1-12 (2019). -- ISSN : 1213-4627. -- In: Beverage & gastro. ČB 5.776/2019

 
titul

Biblio Literární noviny

. -- č. 1-6 (2020). -- In: Biblio Literární noviny. ČB 7.759/2020

 
titul

Biennial report ...

University of South Bohemia, Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology. -- (2016-2017). -- In: Biennial report. ČC 4.599/2016-2017

 
Bílá tvář = (White Face) (odkaz v elektronickém katalogu)

Bílá tvář = (White Face)

Edgar Wallace ; přeložil Jar. Acler. -- Praha : Karel Voleský, 1930 (František Rebec). -- 304 s. ; 19 cm. -- Přeloženo z angličtiny. C 395.127 s

 
Biografika Marilyn (odkaz v elektronickém katalogu)

Biografika Marilyn

Katie Greenwoodová ; ilustroval Matt Carr. -- Brno : CPress, 2020. -- 95 stran : ilustrace, grafy. -- Obsahuje rejstřík. -- ISBN : 978-80-264-3176-3. C 395.104

 
titul

Blesk pro ženy

. -- Roč. 16, č. 27-52 + 2 speciál. č. (2019). -- ISSN : 1214-6358. -- In: Blesk pro ženy. ČB 5.186/2019-II

 
titul

Blesk pro ženy

. -- Roč. 17, č. 1-27 + 2 speciál. č. (2020). -- ISSN : 1214-6358. -- In: Blesk pro ženy. ČB 5.186/2020-I

 
titul

Bon jour

. -- Roč. 7, č. 1 (2020). -- In: Bon jour. ČC 5.913/2020

 
Bonapartové (odkaz v elektronickém katalogu)

Bonapartové

Josef N. Kunz. -- První vydání. -- Třebíč : Akcent, 2020. -- 188 stran : ilustrace, portréty, genealogické tabulky ; 24 cm. -- ISBN : 978-80-7497-290-4 (vázáno) : Kč 270.00. C 394.720

 
titul

Botanický slovník : morfologický a terminologický. III. díl, M-Ž

Vlasta Vodičková. -- Praha : Klub skalničkářů, 1978. -- 233 stran ; 20 cm. C 393.764/3 s

 
Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední Evropy = Ladybird beetles (Coccinellidae) of Central Europe (odkaz v elektronickém katalogu)

Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední Evropy = Ladybird beetles (Coccinellidae) of Central Europe

Oldřich Nedvěd. -- Vydání 2., upravené. -- Praha : Academia, 2020. -- 303 stran, lxxix stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm. -- (Zoologické klíče = Zoological keys ; 4). -- Do angličtiny přeložil Oldřich Nedvěd. -- ISBN : 978-80-200-3023-8 (brožováno). C 394.906

 
Brutalita (odkaz v elektronickém katalogu)

Brutalita

Luděk Kubát. -- Vydání první. -- Brno : MOBA, 2020. -- 315 stran ; 19 cm. -- (Původní česká detektivka ; 323. svazek) (Krimi). -- Anotace: Detektivní román z českého prostředí s kapitánem Petrem Beránkem a výtvarníkem Ctiradem Karafiátem, který v tomto příběhu zažije horké chvíle. Když v Klášterci zmizí učitelka a tři tamní výtvarníci obdrží obálku s fotografií sochařského díla, nikdo tomu nevěnuje příliš pozornost. Teprve když se začne pohřešovat druhá žena a když se objeví další tajemná obálka, začne se o vše zajímat známá trojice kriminalistů v čele s kapitánem Petrem Beránkem. Do zapeklitého případu se zapojuje i výtvarník Ctirad Karafiát, který stane tváří v tvář brutálnímu pachateli a musí bojovat o holý život... Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-243-9212-7 (vázáno). C 394.750 ČD

 
Břicho nestvůry : případy vrchního inspektora Gamache (odkaz v elektronickém katalogu)

Břicho nestvůry : případy vrchního inspektora Gamache

Louise Pennyová ; přeložila Lenka Uhlířová. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 459 stran ; 24 cm. -- (Světový bestseller). -- Přeloženo z angličtiny. -- "Vydala Euromedia Group, a.s., v edici Kalibr"--Tiráž. -- Na přebalu: Kalibr. -- Údaj o edici pouze na přebalu. -- ISBN : 978-80-242-6565-0 (vázáno) : Kč 399.00. C 394.686

 
Budějovicko (odkaz v elektronickém katalogu)

Budějovicko

. -- [Jindřichův Hradec] : Rain tiskárna s.r.o. ve spolupráci s Destinační společností Českobudějovicko-Hlubocko, [2020]. -- 77 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. -- Název z obálky. -- ISBN : 978-80-906927-8-7 (brožováno). B 58.728 P

 
titul

Burda - Móda pro nejmenší

. -- listopad + příl. (2018). -- In: Burda - Móda pro nejmenší. ČB 3.885/2018

 
titul

Burda - Móda pro nejmenší

. -- říjen + příl. (2019). -- In: Burda - Móda pro nejmenší. ČB 3.885/2019

 
titul

Burda - Móda pro plnoštíhlé

. -- březen, září + příl. (2019). -- In: Burda - Móda pro plnoštíhlé. ČB 4.542/2019

 
titul

Burda

. -- únor + příl. (2019). -- In: Burda. ČB 7.513/2019

 
titul

Burda

. -- č. 1-6 + speciál (2019). -- Speciál: Easy, č. 1 (leden). -- In: Burda. ČB 3.475/2019-I

 
titul

Burda

. -- č. 7-12 + speciál (2019). -- Speciál: Easy, č. 4 (srpen). -- In: Burda. ČB 3.475/2019-II

 
titul

Burda

. -- č. 1-6 + speciál (2020). -- Speciál: Easy, č. 2 (březen). -- In: Burda. ČB 3.475/2020-I

 
titul

Business brunch

. -- č. 1-3 (2018). -- In: Business brunch. ČC 6.395/2018

 
Byla tohle krize? : proč některá letadla nejsou vidět (odkaz v elektronickém katalogu)

Byla tohle krize? : proč některá letadla nejsou vidět

Petr Fischer. -- Vydání první. -- Praha : Novela bohemica, 2020. -- 109 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN : 978-80-88322-06-1 (brožováno) : Kč 198,00. C 394.992

 
CBD v kuchyni : více než 50 receptů z rostlinných ingrediencí na posilující nápoje, jednoduchá jídla, sladkosti i doma vyrobené prostředky péče o pleť, obohacené o blahodárný výtažek z konopí (odkaz v elektronickém katalogu)

CBD v kuchyni : více než 50 receptů z rostlinných ingrediencí na posilující nápoje, jednoduchá jídla, sladkosti i doma vyrobené prostředky péče o pleť, obohacené o blahodárný výtažek z konopí

Leah Vanderveldt ; fotografie Clare Winfield ; z anglického originálu The CBD kitchen přeložila Martina Benešová. -- Olomouc : ANAG, [2020]. -- ©2020. -- 133 stran : barevné ilustrace ; 23 cm. -- Obsahuje rejstřík. -- ISBN : 978-80-7554-270-0 (brožováno) : Kč 339,00. C 394.961

 
Celoškolní přístup : metodický text pro studenty učitelství (odkaz v elektronickém katalogu)

Celoškolní přístup : metodický text pro studenty učitelství

Jan Činčera, Michal Musílek, Martin Bílek et al.. -- Vydání: první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2019. -- 41 stran : ilustrace ; 22 cm. -- 200 výtisků. -- ISBN : 978-80-7435-758-9 (brožováno). C 394.728

 
Cesta moderní ženy : průvodce ženy k jasnému myšlení, pohodě a návratu k sobě samé (odkaz v elektronickém katalogu)

Cesta moderní ženy : průvodce ženy k jasnému myšlení, pohodě a návratu k sobě samé

Megan Dalla-Camina ; přeložil Lumír Mikulka. -- První vydání. -- V Praze : Metafora, 2020. -- 390 stran ; 22 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- ISBN : 978-80-7625-131-1 (vázáno) : Kč 379,00. C 394.895

 
Cesty k minulým životům (odkaz v elektronickém katalogu)

Cesty k minulým životům

Ted Andrews ; přeložila Jana Velvarská. -- Vyd. 1. -- Praha : Ivo Železný, 1997. -- 141 s. : il. ; 20 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- 2. dotisk 2001. -- ISBN : 80-240-0070-9 (brož.) : Kč 99,00. C 395.120

 
Co to bylo Pražské jaro 1968 a přepadení Československa Sovětskou armádou 21. srpna 1968 (odkaz v elektronickém katalogu)

Co to bylo Pražské jaro 1968 a přepadení Československa Sovětskou armádou 21. srpna 1968

Jan Berwid-Buquoy. -- Vydání první české. -- Praha : MJF, 2018. -- 76 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm. -- ISBN : 978-80-88227-01-4 (brožováno). C 395.058

 
titul

Communications in mathematics

. -- Vol. 27, No. 1-2 (2019). -- ISSN : 1804-1388. -- In: Communications in mathematics. ČC 5.995/2019

 
titul

Connect!

. -- 2 č. (2018). -- ISSN : 1211-3085. -- In: Connect. ČB 4.433/2018

 
titul

Corpus et psyché

. -- Roč. 9, č. 1-2 (2018). -- ISSN : 1804-4921. -- In: Corpus et psyché. ČB 6.648/2018

 
Cos to udělal? (odkaz v elektronickém katalogu)

Cos to udělal?

Matthew Farrell ; přeložila Markéta Polochová. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 309 stran ; 24 cm. -- "Vydala Euromedia Group, a.s., v edici Kalibr"--Tiráž. -- Přeloženo z angličtiny. -- ISBN : 978-80-242-6648-0 (vázáno). C 394.878

 
titul

Czech Travelogue

. -- č. 1-2 (speciál) (2016). -- ISSN : 1801-6030. -- In: Czech Travelogue. ČB 2.598/2016

 
titul

Czech Travelogue

. -- č. 1 (2017). -- ISSN : 1801-6030. -- In: Czech Travelogue. ČB 2.598/2017

 
titul

Czech Travelogue

. -- č. 1 (2018). -- ISSN : 1801-6030. -- In: Czech Travelogue. ČB 2.598/2018

 
Čakrová léčba : jsme energetické bytosti (odkaz v elektronickém katalogu)

Čakrová léčba : jsme energetické bytosti

Keith Sherwood ; [překlad z anglického originálu Jakub Zeman]. -- 1. vyd. -- Bratislava : Alexander Giertli - EUGENIKA, 2003. -- 237 s. : il. ; 20 cm. -- Obsahuje rejstřík. -- Resumé: Kniha seznamuje s významem energetických center člověka, psychickými jevy a jejich využití v léčitelství. -- ISBN : 80-89115-31-4 (brož.). C 395.123

 
Červený trpaslík : omnibus (odkaz v elektronickém katalogu)

Červený trpaslík : omnibus

Rob Grant et Doug Naylor (Grant Naylor) ; překlad Ladislav Šenkyřík. -- Praha : Argo, 2020. -- 1072 stran ; 22 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- Obsahuje: Nekonečno vítá ohleduplné řidiče -- Lepší než život -- Poslední člověk -- Pozpátku. -- ISBN : 978-80-257-3023-2 (vázáno). C 394.892

 
Česká a slovenská fyzika 1945-2005 (odkaz v elektronickém katalogu)

Česká a slovenská fyzika 1945-2005

Ivo Kraus, Štefan Zajac. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2020. -- 286 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 20 cm. -- (Galileo ; svazek 74). -- ISBN : 978-80-200-3134-1 (brožováno). C 395.105

 
titul

Českokrumlovský deník

. -- č. 151-175 (2019). -- ISSN : 1802-0801. -- In: Českokrumlovský deník. ČA 491/2019-VII

 
titul

Českokrumlovský deník

. -- č. 176-202 (2019). -- ISSN : 1802-0801. -- In: Českokrumlovský deník. ČA 491/2019-VIII

 
titul

Českokrumlovský deník

. -- č. 203-226 (2019). -- ISSN : 1802-0801. -- In: Českokrumlovský deník. ČA 491/2019-IX

 
titul

Českokrumlovský deník

. -- č. 227-252 (2019). -- ISSN : 1802-0801. -- In: Českokrumlovský deník. ČA 491/2019-X

 
Čítanka z Českého lesa a jeho podhůří (odkaz v elektronickém katalogu)

Čítanka z Českého lesa a jeho podhůří

Marie Špačková. -- Vydání první. -- Plzeň : Nava, 2020. -- 198 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- ISBN : 978-80-7211-579-2 (vázáno). C 394.808 P

 
Člověk v kleci (odkaz v elektronickém katalogu)

Člověk v kleci

H. Hanek. -- Vydání I. -- Praha : Vlad. Zrubecký, 1944 (Frant. Ziegner). -- 165 s. ; 19 cm. C 394.850 s

 
titul

D Test

. -- Roč. 26, č. 1-12 + 3 příl. (2019). -- Přílohy: Doprava ; Jak se vyznat v energetice ; Jak se vyznat v telekomunikacích. -- ISSN : 1210-731X. -- In: D Test. ČB 4.008/2019

 
titul

Dálný východ

. -- Roč. 8, č. 1-2 (2018). -- ISSN : 1805-1049. -- In: Dálný východ. ČC 5.263/2018

 
titul

Darina

. -- č. 1-12 (2018). -- ISSN : 2336-4866. -- In: Darina. ČB 8.033/2018

 
titul

Darina

. -- č. 1-12 (2019). -- ISSN : 2336-4866. -- In: Darina. ČB 8.033/2019

 
titul

Darina

. -- č. 1-6 (2020). -- ISSN : 2336-4866. -- In: Darina. ČB 8.033/2020

 
Das Galerien Thayaland Kunstmagazin 2020 (odkaz v elektronickém katalogu)

Das Galerien Thayaland Kunstmagazin 2020

Texte: Dominique Gromes, Mella Waldstein, Bodo Hell, Peter Coreth, Zeno Stanek ; Herausgegeber: Galerien Thayland - Vereinsmagazin. -- [Jindřichův Hradec] : Vydavatelství tiskárna rain, s.r.o, [2020]. -- 63 stran : barevné ilustrace, portréty ; 27 cm. -- ISBN : 978-80-906927-6-3 (brožováno). B 58.739 P

 
titul

Databáze letišť

. -- průvodce + 5 příl. (2020). -- In: Databáze letišť. ČB 8.412/2020

 
titul

Databáze letišť

. -- 2 mapy (2020). -- In: Databáze letišť. ČB 8.412/2020-mapy

 
Dcery : román (odkaz v elektronickém katalogu)

Dcery : román

Lucy Fricke ; z německého originálu Töchter přeložila Michaela Škultéty. -- Vydání první. -- Praha : Akropolis, 2020. -- 173 stran ; 21 cm. -- Abstrakt: Martha a Betty, dvě nerozlučné kamarádky, které vyrážejí na nedobrovolnou cestu do Švýcarska. Na zadním sedadle jejich vozu sedí smrtelně nemocný otec jedné z nich. Má to být jeho poslední, definitivní cesta - Kurt hodlá ve Švýcarsku podstoupit eutanázii. Nakonec ale nic nedopadá tak, jak očekáváme. Všechno se v průběhu jejich cesty změní a nic už nebude jako dřív. Lucy Fricke ve své knize vypráví o ženách, které zaskočil střední věk, protože ve svých očích nikdy nedospěly. Vypráví o loučení, jehož nezůstane ušetřen nikdo z nás. Vypráví o otcích, kteří odcházejí až příliš brzy. V živých dialozích a s černým humorem autorka vykresluje poněkud groteskní cestu na jih, přes Švýcarsko a Itálii až na osamělý řecký ostrov, a zároveň se nepozorovaně noří stále hlouběji do příběhů a osudů hlavních hrdinů. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788074702723. -- Resumé: Román německé autorky o dvou přítelkyních, jedné osudové cestě a životních meznících. Martha a Betty vyrážejí na nedobrovolnou cestu do Švýcarska. Na zadním sedadle jejich vozu sedí smrtelně nemocný otec jedné z nich. Má to být jeho poslední, definitivní cesta - hodlá ve Švýcarsku podstoupit eutanázii. Nakonec ale nic nedopadá tak, jak očekáváme. Lucy Fricke ve své knize vypráví o ženách, které zaskočil střední věk, protože ve svých očích nikdy nedospěly. Vypráví o loučení, jehož nezůstane ušetřen nikdo z nás. Vypráví o otcích, kteří odcházejí až příliš brzy. V živých dialozích a s černým humorem autorka vykresluje poněkud groteskní cestu na jih, přes Švýcarsko a Itálii až na osamělý řecký ostrov, a zároveň se nepozorovaně noří stále hlouběji do příběhů a osudů hlavních hrdinů. A její hlavní otázkou přitom není, odkud přicházíme, nýbrž jak jsme se ocitli tam, kde jsme a jestli vůbec vede cesta zpátky. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-7470-272-3 (vázáno) : Kč 259,00. C 394.974

 
Death On The Nile (odkaz v elektronickém katalogu)

Death On The Nile

Agatha Christie. -- 12 cm. -- 9780563536710. HCD 12.634

 
titul

Dějiny a současnost

. -- Roč. 41, č. 1-10 (2019). -- ISSN : 0418-5129. -- In: Dějiny a současnost. ČB 3.601/2019

 
Dějiny Walesu (odkaz v elektronickém katalogu)

Dějiny Walesu

Blanka Říchová. -- Vydání první. -- Praha : NLN, 2020. -- 495 stran : ilustrace, faksimile, mapy, portréty ; 22 cm. -- (Dějiny států). -- Chronologický přehled. -- ISBN : 978-80-7422-699-1 (vázáno). C 394.742

 
titul

Demografie

. -- Roč. 61, č. 1-4 (2019). -- ISSN : 0011-8265. -- In: Demografie. ČC 1.191/2019

 
Démonologové : neuvěřitelné případy Eda a Lorraine Warrenových, skutečných lovců duchů (odkaz v elektronickém katalogu)

Démonologové : neuvěřitelné případy Eda a Lorraine Warrenových, skutečných lovců duchů

Gerald Brittle, z anglického originálu The demonologist ... přeložil David Sajvera. -- 1. vydání. -- Praha : XYZ, 2020. -- 315 stran : ilustrace ; 21 cm. -- Abstrakt: Neuvěřitelný příběh Eda a Lorraine Warrenových, skutečných "lovců duchů". Nejstrašidelnější kniha všech dob. Zapomeňte na lacinou duchařinu, čeká vás naprosto seriózní výprava do hrůzyplných domů, k postelím posedlých lidí a do prostorů, kam byste se báli jít i za denního světla. Neříkejte, že nevěříte na duchy, netvrďte, že se jich nebojíte – po přečtení této knihy, založené na autentických svědectvích a zkušenostech skutečných lovců duchů, manželů Warrenových, vám totiž nezbyde než vzít duchy na milost. Jen se modlete, aby i oni vzali na milost vás. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788075976581. -- ISBN : 978-80-7597-658-1 (brožováno). C 394.666 a

 
titul

Deník N

. -- Roč. 2, č. 1-42 (2020). -- leden-únor. -- In: Deník N. ČA 791/2020-I

 
titul

Deník N

. -- Roč. 2, č. 43-84 (2020). -- březen-duben. -- In: Deník N. ČA 791/2020-II

 
titul

Deník N

. -- Roč. 2, č. 85-125 (2020). -- květen-červen. -- In: Deník N. ČA 791/2020-III

 
Deset podob zla : dramatické příběhy ze zákulisí historie (odkaz v elektronickém katalogu)

Deset podob zla : dramatické příběhy ze zákulisí historie

Roman Cílek. -- Praha : Naše vojsko, 2020. -- 298 stran ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-206-1832-0 (vázáno). C 394.711

 
Dětské polytrauma (odkaz v elektronickém katalogu)

Dětské polytrauma

Michal Frelich, Jan Divák, Martin Novák a kol.. -- Vydání: první. -- Ostrava : Ostravská univerzita, 2020. -- 154 stran : ilustrace ; 30 cm. -- Nad názvem: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta. -- ISBN : 978-80-7599-162-1 (brožováno). S 33.764

 
titul

Deutsches Ex Libris

. -- Německo, 1915. -- 1 exlibris : rozmnoženina ; 9,8 x 8,2 cm. -- Na zadní straně natištěno: Tiefdruk von O.Felsing,Hofkunstanstalt Charlottenburg. -- Majitel exlibris: Deutsche Künstler-Hilfsbund. -- Rozměr obrázku: 7,1 x 5,7 cm. -- Popis obrázku: Říšská orlice s křížem, ve kterém je datum 1914, na pentlích datum 1915, v dolní části nápis Deutscher Künstler Hilfsbund 1915. -- Počet exemplářů: 1. GE11898

 
Die Schattenhand (odkaz v elektronickém katalogu)

Die Schattenhand

Agatha Christie. -- 12 cm. -- 9783867175494. HCD 12.642

 
Dílna Montessori : praktický průvodce metodou Montessori (odkaz v elektronickém katalogu)

Dílna Montessori : praktický průvodce metodou Montessori

text Chiara Piroddi. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2020. -- 159 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm. -- (Drobek). -- Z italštiny? přeložila Anna Kučerová. -- ISBN : 978-80-7642-006-9 (brožováno). C 394.990

 
Divadlo spadlé do polí (odkaz v elektronickém katalogu)

Divadlo spadlé do polí

Jan Hanzal. -- Vydání první. -- Stráž nad Nežárkou : Rain tiskárna, s.r.o. ve spolupráci s Divadelním spolkem Tyl, 2020. -- 200 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 25 cm. -- 300 výtisků. -- ISBN : 978-80-906927-7-0 (Rain tiskárna ; vázáno) ISBN (chybné) 978-809069277-0. C 394.912 P

 
titul

Dny dětské endokrinologie ...

. -- 20 (2019). -- In: Dny dětské endokrinologie. -- s.. ČC 5.891/2019

 
Do ruky : český streetfood nejen pro chlapy (odkaz v elektronickém katalogu)

Do ruky : český streetfood nejen pro chlapy

Daniela Turecká. -- 1. vydání. -- V Brně : CPress, 2020. -- 193 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm. -- ISBN : 978-80-264-3179-4 (vázáno). C 395.097

 
Dobývání nebe (odkaz v elektronickém katalogu)

Dobývání nebe

Paolo Giordano ; přeložila Alice Flemrová. -- Vydání první. -- Praha : Odeon, 2020. -- 470 stran ; 21 cm. -- (Světová knihovna ; svazek 241). -- Přeloženo z italštiny. -- Resumé: Generační román světově proslulého autora, který se proslavil již prvotinou Osamělost prvočísel. Hlavní vypravěčkou románu je dívka Tereza, která se na počátku léta seznamuje s trojicí hochů na prahu puberty. Z jednoho společného léta se vyvine přátelství i láska na celý život. Hlavní hrdiny sledujeme až do Kristových let, kdy můžou s novou perspektivou zhodnotit svá dřívější rozhodnutí a životní postoje. -- ISBN : 978-80-207-1964-5 (vázáno). C 394.882

 
titul

Dokořán

. -- č. 200 (2015). -- ISSN : 1212-2149. -- In: Dokořán. ČC 5.676/2015

 
titul

Domus

. -- 1034-1035 (2019). -- ISSN : 0012-5377. -- In: Domus. ČB 1.309/2019-II

 
titul

Domus

. -- 1036-1038 + příl. (2019). -- ISSN : 0012-5377. -- In: Domus. ČB 1.309/2019-III

 
titul

Domus

. -- 1039-1041 + 4 příl. (2019). -- ISSN : 0012-5377. -- In: Domus. ČB 1.309/2019-IV

 
titul

Domus

. -- 1042-1044 + příl. (2020). -- ISSN : 0012-5377. -- In: Domus. ČB 1.309/2020-I

 
Dovolená očima delegátky : pod maskou ráje (odkaz v elektronickém katalogu)

Dovolená očima delegátky : pod maskou ráje

Jitka Herzánová ; ilustrace Pavla Filip Navrátilová. -- 1. vydání. -- V Brně : CPress, 2020. -- 198 stran : ilustrace ; 24 cm. -- Obsahuje řecko-český slovníček. -- ISBN : 978-80-264-3181-7 (vázáno) : Kč 299,00. C 395.111

 
titul

Doxa

. -- Roč. 6, č. 1-2 (2019-2020). -- ISSN : 2336-5706. -- In: Doxa. ČB 6.882/2019-2020

 
Druhý život pana Roose (odkaz v elektronickém katalogu)

Druhý život pana Roose

Håkan Nesser ; překlad Jaroslav Bojanovský. -- Vydání první. -- Brno : MOBA, 2020. -- 423 stran ; 22 cm. -- (Severská krimi). -- Přeloženo ze švédštiny. -- Resumé: Detektivní román přináší další případ inspektora Gunnara Barbarottiho, jenž tentokrát pátrá po záhadných okolnostech zmizení výherce téměř dvou miliónů švédských korun. Když bylo Antemu Valdemaru Roosovi dvanáct let, spáchal jeho otec sebevraždu. Valdemar od té doby vytrvale volil v sázkové kanceláři stejnou kombinaci čísel. Nyní už je mu téměř šedesát a moudrá slova, která praví, že "trpělivost růže přináší", se ukazují být pravdivá: Roos vyhraje dva miliony korun. Aniž by něco řekl rodině, podá v práci výpověď a koupí si malý domek v lese. Místo, kde může být sám sebou. Jednoho dne ale zmizí a po jeho stopách se musí vydat inspektor Gunnar Barbarotti.... Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-243-9191-5 (vázáno). C 394.752 R

 
titul

DR.WALTER VOGEL EXLIBRIS DER EXLIBRISSAMLUNG

. -- Německo, 1924. -- 1 exlibris : dřevoryt ; 22 x 16 cm. -- Signováno. -- Majitel exlibris: Walter Vogel. -- Rozměr obrázku: 17,8 x 11,8 cm. -- Popis obrázku: Klečící žena rozhazuje obrázky exlibris. -- Počet exemplářů: 1. GE11894

 
Dřevěné mosty a lávky (odkaz v elektronickém katalogu)

Dřevěné mosty a lávky

Roman Fojtík, Antonín Lokaj, Jiří Gabriel. -- 1. vydání. -- Praha : pro Lesy České republiky, s.p., a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2017. -- 156 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány ; 25 cm. -- ISBN : 978-80-88265-04-7 (Informační centrum ČKAIT ; brožováno). C 394.717

 
Dva milióny svědků : detektivní příběh z prostředí televizního studia (odkaz v elektronickém katalogu)

Dva milióny svědků : detektivní příběh z prostředí televizního studia

Václav Nývlt. -- 1. vyd. -- Praha : Mladá fronta, 1962. -- 166 s. ; 20 cm. -- (Smaragd ; sv. 20). -- 30000 výt. -- ISBN : (Brož.) : Kčs 13,00. C 41.977

 
titul

ECOLE PROFESSINNELLE FUNCK

. -- Belgie, [19--]. -- 1 exlibris : zinkografie ; 13,7 x 9,1 cm. -- Autor exlibris: Neznámý. -- Majitel exlibris: Ecole Professinnelle Funck - na zadní straně tužkou připsáno Sl.Labesse. -- Rozměr obrázku: 10,4 x 6 cm. -- Popis obrázku: Dívka vyšívá u knihovny a u okna,za kterým je vidět vysoká věž. -- Počet exemplářů: 2. GE11901

 
Ein Mord wird angekündigt (odkaz v elektronickém katalogu)

Ein Mord wird angekündigt

Agatha Christie. -- 12 cm. -- 9783844534665. HCD 12.641

 
Energetická medicína pro ženy : vyrovnejte energie svého těla a získejte pevné zdraví a vitalitu (odkaz v elektronickém katalogu)

Energetická medicína pro ženy : vyrovnejte energie svého těla a získejte pevné zdraví a vitalitu

Donna Eden, David Feinstein ; předmluva Christiane Northrup ; z anglického originálu Energy medicine for women přeložila Theodora Klimentová. -- Olomouc : ANAG, [2020]. -- ©2020. -- 278 stran : ilustrace ; 23 cm. -- ISBN : 978-80-7554-276-2 (brožováno) : Kč 379,00. C 394.983

 
titul

European journal of business science and technology

. -- Vol. 5, Issue 1-2 (2019). -- ISSN : 2336-6494. -- In: European journal of business science and technology. ČC 6.091/2019

 
Evil Under The Sun (odkaz v elektronickém katalogu)

Evil Under The Sun

Agatha Christie. -- 12 cm. -- 9780563494256. HCD 12.639

 
Evropa v plamenech : protifašistický odboj v období druhé světové války se zaměřením na region střední Evropy (odkaz v elektronickém katalogu)

Evropa v plamenech : protifašistický odboj v období druhé světové války se zaměřením na region střední Evropy

Pavel Kopeček. -- První vydání. -- Praha : Epocha, 2019. -- 228 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 21 cm. -- (Erudica ; svazek 35.). -- ISBN : 978-80-7557-239-4 (vázáno) : Kč 225,00. C 394.985

 
titul

EX LIBRIS DE JULES LAROCHE

. -- Polsko, 1930. -- 1 exlibris : dřevoryt ; 11 x 8 cm. -- Autor exlibris: Eugenia Greinert - údaj ze Samkovy sbírky. -- Majitel exlibris: Jules de Laroche. -- Rozměr obrázku: 7,3 x 5 cm. -- Popis obrázku: Zeměkoule mezi hvězdami a dvěma stojany. -- Počet exemplářů: 2. -- Druhý exempolář v hnědé barvě. GE11887

 
titul

ex libris Heinrich Meier

. -- Švýcarsko, [19--]. -- 1 exlibris : lept ; 19 x 14,3 cm. -- Signováno. -- Majitel exlibris: Heinrich Meier. -- Rozměr obrázku: 11,3 x 9,3 cm. -- Popis obrázku: Tiskaři při práci, nad nimi nápis Gott Grüss die Kunst!. -- Počet exemplářů: 1. GE11893

 
titul

EX LIBRIS I.J.PADEREWSKIEGO

. -- Polsko, 1938. -- 1 exlibris : dřevoryt ; 12,3 x 9,3 cm. -- Signováno. -- Majitel exlibris: I.J.Paderewski. -- Rozměr obrázku: 8,7 x 6,1 cm. -- Popis obrázku: Portrét skladatele. -- Počet exemplářů: 1. GE11886

 
titul

EX LIBRIS JOANNIS MICHALSKI

. -- Polsko, 1909. -- 1 exlibris : zinkografie ; 16,2 x 10,3 cm. -- Signováno. -- Majitel exlibris: Joannis Michalski. -- Rozměr obrázku: 10,8 x 7 cm. -- Popis obrázku: Mladý panoš v křesle se štítem v ruce. -- Počet exemplářů: 1. GE11889

 
titul

EX LIBRIS KS.F.TYCZKOWSKIEGO

. -- Polsko, 1938. -- 1 exlibris : lino; 17,4 x 9,7 cm. -- Autor exlibris: Janusz Šumakowski- údaj ze Samkovy sbírky. -- Majitel exlibris: KS.F.Tyczkowski. -- Rozměr obrázku: 13 x 6 cm. -- Popis obrázku: Za sovou stojící na knihách tři kříže. -- Počet exemplářů: 1. GE11890

 
titul

EX LIBRIS K.ANDRES

. -- Německo, 1922. -- 1 exlibris : dřevoryt ; 12,5 x 8,6 cm. -- Autor exlibris: Karl Michel - údaj ze Samkovy sbírky. -- Majitel exlibris: K.Andres. -- Rozměr obrázku: 9,5 x 6,1 cm. -- Popis obrázku: Ženský poloakt s kolouškem a nápis Genovéva. -- Počet exemplářů: 1. GE11895

 
titul

EX LIBRIS LÉON LAMBERT

. -- Belgie, [19--]. -- 1 exlibris : zinkografie ; 15,2 x 8,5 cm. -- Autor exlibris: Alfred Ost - údaj ze Samkovy sbírky. -- Majitel exlibris: Léon Lambert. -- Rozměr obrázku: 11 x 5,4 cm. -- Popis obrázku: Obr nese na zádech erb s knihami:Lois Notarique Belges Code Consulaire Grèce. -- Počet exemplářů: 2. -- Druhý exemplář barevný 9,8 x 4,6 cm. GE11900

 
titul

Ex Libris Marie Mumeltér

. -- [Místo vydání není známé], [19--]. -- 1 exlibris : zinkografie ; 10,8 x 8,5 cm. -- Signováno TR. -- Majitel exlibris: Marie Mumeltér. -- Rozměr obrázku: 9 x 6,8 cm. -- Popis obrázku: Sysel na kopečku. -- Počet exemplářů: 1. GE11892

 
titul

EX LIBRIS PROF.FRANC.CARBONARA

. -- Belgie, [19--]. -- 1 exlibris : lino 12 x 10 cm. -- Signováno. -- Majitel exlibris: Franc.Carbonara. -- Rozměr obrázku: 9,2 x 8,4 cm. -- Popis obrázku: Ženský a mužský akt klečí na veliké knize. -- Počet exemplářů: 1. GE11899

 
titul

EX LIBRIS

. -- Polsko, 1938. -- 1 exlibris : lino ; 20 x 11,6 cm. -- Autor exlibris: Janusz Sumakowski - údaj ze Samkovy sbírky. -- Majitel exlibris: Neuveden. -- Rozměr obrázku: 12,3 x 5,6 cm. -- Popis obrázku: Bubliny s písmeny uvnitř. -- Počet exemplářů: 1. GE11891

 
titul

EX MUSICIS I.J.PADEREWSKI

. -- Polsko, 1938. -- 1 exlibris : dřevoryt ; 12,3 x 9,3 cm. -- Signováno. -- Majitel exlibris: I.J. Paderewski. -- Rozměr obrázku: 8,8 x 4,6 cm. -- Popis obrázku: Klavír, noty. -- Počet exemplářů: 1. GE11885

 
Excel 2019 : práce s databázemi a kontingenčními tabulkami (odkaz v elektronickém katalogu)

Excel 2019 : práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. -- První vydání. -- Praha : Grada, 2020. -- 182 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Průvodce). -- Obsahuje rejstřík. -- ISBN : 978-80-271-1391-0 (brožováno) : Kč 229,00. C 395.016

 
titul

Faktory pro život

. -- Roč. 6, č. 1-4 (2018). -- ISSN : 2336-1557. -- In: Faktory pro život. ČB 8.083/2018

 
Faleš (odkaz v elektronickém katalogu)

Faleš

Sibel Hodge ; přeložila Karolina Limrová. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 269 stran ; 24 cm. -- (Kalibr). -- Přeloženo z angličtiny. -- "Vydala Euromedia Group, a.s. - Kalibr"--Tiráž. -- Abstrakt: Existují tři verze jednoho příběhu: Vaše. Moje. A pravda. Max a Alissa mají pohádkový život – jsou čerstvě oddaní, bláznivě zamilovaní a nechutně bohatí. Pak je Max v jejich vlastním domě ubodán, zatímco Alissa přežila, přestože byla v době vraždy doma. Jak to že unikla smrti? Rozběhne se vyšetřování. Krásná Alissa má kolem sebe spoustu přátel, kteří se jí snaží v období smutku pomoct. Ale ne každý je tím, za koho se vydává… Pod povrchem se může skrývat hluboce zakořeněná žárlivost, tajemství nebo lži, a ne každá pohádka má šťastný konec. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788024264981. -- Anotace: Thriller britsko-turecké autorky, jehož námětem je vyšetřování krutého konce jednoho, alespoň zdánlivě idylického manželství. Max a Alissa mají pohádkový život - čerstvě oddaní, bláznivě zamilovaní a nechutně bohatí. Pak je Max v jejich vlastním domě ubodán, zatímco Alissa přežila, přestože byla v době vraždy doma. Rozběhne se vyšetřování. Krásná Alissa má kolem sebe spoustu přátel, kteří se jí snaží v truchlení po manželovi pomoct. Ale ne každý je ten, za koho se vydává... Pod povrchem se může skrývat hluboce zakořeněná žárlivost, tajemství nebo lži, a ne každá pohádka má šťastný konec. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-242-6498-1 (vázáno). C 394.738 ČD

 
Fenomén Maffie : český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století (odkaz v elektronickém katalogu)

Fenomén Maffie : český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století

Jan Hálek, Boris Mosković. -- Vydání první. -- Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2020. -- 379 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm. -- (České moderní dějiny ; 9). -- Seznamy členů Maffie z let 1919-1929. -- ISBN : 978-80-200-3154-9 (Academia ; vázáno). -- 978-80-88304-26-5 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. ; vázáno). C 395.006

 
titul

Fitness business

. -- č. 1 (2018). -- ISSN : 2336-2294. -- In: Fitness business. ČB 7.220/2018

 
Five Little Pigs (odkaz v elektronickém katalogu)

Five Little Pigs

Agatha Christie. -- 12 cm. -- 9780007164943. HCD 12.643

 
Flow ve sportu : o budování pozitivní motivace ve sportu i v životě (odkaz v elektronickém katalogu)

Flow ve sportu : o budování pozitivní motivace ve sportu i v životě

Adam Blažej, Katarína Kostolanská. -- První vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2020. -- 111 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-271-1392-7 (brožováno). C 394.710

 
titul

Folia ethnographica : Moravské zemské muzeum Brno

. -- 53, 1-2 (2019). -- ISSN : 0862-1209. -- In: Folia ethnographica. ČC 5.833/2019

 
titul

Folia Mendeliana

. -- Roč. 55, č. 1-2 (2019). -- ISSN : 0085-0748. -- In: Folia Mendeliana. ČC 1.548/2019

 
titul

Folia numismatica

. -- 33, 1-2 (2019). -- ISSN : 0862-1195. -- In: Folia numismatica. ČC 3.343/2019

 
Fyziologie : repetitorium (odkaz v elektronickém katalogu)

Fyziologie : repetitorium

Jaromír Mysliveček, Vladimír Riljak. -- Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. -- 340 stran : ilustrace ; 23 cm. -- ISBN : 978-80-7553-818-5 (brožováno). C 394.646

 
Generál Heliodor Píka a jeho vrazi (odkaz v elektronickém katalogu)

Generál Heliodor Píka a jeho vrazi

Ladislav Vrchovský. -- První vydání. -- Praha : Cosmopolis, 2020. -- 290 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. -- Obálkový podnázev: příběh podle skutečné události. -- Anotace: Román je beletristickým zpracováním osudů mimořádného Čecha, armádního generála Heliodora Píky, který byl jednou z prvních obětí komunistického režimu. Příběh zachycuje život generála Píky od studentských let na rodném Opavsku přes zahraniční studia ve Francii a kariéru vojenského diplomata ve službách svobodné republiky až po komunistické pronásledování, které vyvrcholilo jeho popravou. Výjimečná osobnost ryzího charakteru kontrastuje se strůjci jeho pohnutého osudu, kteří bez špetky morálky a svědomí, z ideologických a politických důvodů, programově likvidovali elitu národa. -- ISBN : 978-80-271-1787-1 (vázáno). C 394.773

 
Génius : encyklopedie plná informací a zábavně naučných kvízů (odkaz v elektronickém katalogu)

Génius : encyklopedie plná informací a zábavně naučných kvízů

přispěvatelé: Peter Chrisp, Clive Gifford, Derek Harvey, Andrea Millsová, John Woodward ; z anglického originálu General knowledge genius! ... přeložila Runka Žaludová. -- V Praze : Slovart, 2020. -- 192 stran : barevné ilustrace ; 29 cm. -- Obsahuje rejstřík. -- ISBN : 978-80-7529-399-2 (vázáno) : Kč 499.00. B 58.724

 
titul

Geografie

. -- Roč. 124, č. 1-4 (2019). -- ISSN : 1212-0014. -- In: Geografie. ČC 3.862/2019

 
Girolamo Savonarola : rytíř Ježíše Krista (odkaz v elektronickém katalogu)

Girolamo Savonarola : rytíř Ježíše Krista

Théophile Geisendorf-des Gouttes ; z francouzského originálu Savonarole, chevalier du Christ ... přeložil Miloš Rejchrt. -- Vydání první. -- Jindřichův Hradec : Stefanos, 2020. -- 190 stran : ilustrace ; 19 cm. -- 700 výtisků. -- ISBN : 978-80-87081-93-8 (brožováno). C 394.908 P

 
Goli otok : Titův gulag (odkaz v elektronickém katalogu)

Goli otok : Titův gulag

Božidar Jezernik ; ze slovinského originálu Goli otok - Titov gulag ... přeložila Jana Špirudová. -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Volvox Globator, 2020. -- 409 stran : ilustrace, portréty ; 20 cm. -- ISBN : 978-80-88292-44-9 (Ústav pro studium totalitních režimů ; vázáno). -- 978-80-7511-505-8 (Volvox Globator ; vázáno) : Kč 399,00. C 395.002

 
titul

Haló noviny

. -- Roč. 30, č. 52-101 (2020). -- březen-duben. -- ISSN : 1210-1494. -- In: Haló noviny. ČA 418/2020-II

 
titul

Haló noviny

. -- Roč. 30, č. 102-151 (2020). -- květen-červen. -- ISSN : 1210-1494. -- In: Haló noviny. ČA 418/2020-III

 
Hans Watzlik : sein Werk im Spiegel der Zeiten (odkaz v elektronickém katalogu)

Hans Watzlik : sein Werk im Spiegel der Zeiten

Reinhold Fink. -- Hamburg : Tredition, [2020]. -- ©2020. -- 500 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 31 cm. -- ISBN : 978-3-347-08064-5 (vázáno). B 58.740 P

 
titul

Historia Bellica

. -- 1-2 (2019). -- ISSN : 2570-7469. -- In: Historia Bellica. ČB 7.018/2019

 
titul

Historia scholastica

. -- Vol. 5, 1-2 (2019). -- ISSN : 1804-4913. -- In: Historia scholastica. ČC 6.094/2019

 
titul

Historický obzor

. -- Roč. 29, č. 1-12 (2018). -- ISSN : 1210-6097. -- In: Historický obzor. ČB 3.505/2018

 
Hitler a Habsburkové : proč chtěl nacistický vůdce zničit rakouskou královskou rodinu (odkaz v elektronickém katalogu)

Hitler a Habsburkové : proč chtěl nacistický vůdce zničit rakouskou královskou rodinu

James M. Longo ; z angličtiny přeložila Anna Veselá. -- V Praze : Slovart, 2020. -- 303 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm. -- Abstrakt: Kniha poodhaluje nejen to, proč si Adolf Hitler vybral děti zavražděného arcivévody Františka Ferdinanda a z jeho synů udělal první dva Rakušany deportované do koncentračního tábora v Dachau, ale zabývá se také odvahou, s jakou se mu snažila královská rodina vzdorovat. V mládí strávil Adolf Hitler pět let ve Vídni, kde se jeho posedlost císařským rodem Habsburků stala katalyzátorem jeho pomsty vůči zaniklé říši, mrtvému arcivévodovi a jeho sirotkům. Nenávist nasměrovala fašistického vůdce na cestu moci a nepřímo vedla k tragédii druhé světové války a holocaustu. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788075298478. -- ISBN : 978-80-7529-847-8 (vázáno). C 394.798

 
Hlavou státu z Boží milosti (odkaz v elektronickém katalogu)

Hlavou státu z Boží milosti

kolektiv autorů. -- Vydání první. -- Praha : Česká citadela, 2020. -- 210 stran : ilustrace, portréty, mapy, faksimile ; 21 cm. -- Údaje o odpovědnosti na obálce: Aleš Dvořák, Petr Bahník a kolektiv. -- ISBN : 978-80-907681-9-2 (vázáno) : Kč 299.00. C 394.702

 
Hnízdečko : román = (Un nido) (odkaz v elektronickém katalogu)

Hnízdečko : román = (Un nido)

Neera ; z italštiny dle 4. vydání přeložil Frant. Novotný. -- V Praze : Jos. R. Vilímek, [1912]. -- 124 stran ; 19 cm. -- (Vilímkova knihovna ; svazek 11). -- Rok vydání z GK I. C 395.126 s

 
titul

HN. Hospodářské noviny

. -- č. 1-22 (2020). -- leden. -- ISSN : 0862-9587. -- In: HN. Hospodářské noviny. ČA 83/2020-I

 
titul

HN. Hospodářské noviny

. -- č. 23-42 (2020). -- únor. -- ISSN : 0862-9587. -- In: HN. Hospodářské noviny. ČA 83/2020-II

 
Hollywood Gypsy (odkaz v elektronickém katalogu)

Hollywood Gypsy

Twinnie. -- 12 cm +. -- 4050538556483. HCD 12.632

 
titul

Homeopatická revue

. -- č. 1(34) (2019). -- In: Homeopatická revue. ČB 8.268/2019

 
Homeopatie a děti (odkaz v elektronickém katalogu)

Homeopatie a děti

Tomáš Karhan. -- 2., přepracované a doplněné vydání. -- Praha : Grada, 2020. -- 179 stran ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-271-1316-3 (brožováno) : Kč 239,00. C 394.907

 
Hory, peklo, ráj (odkaz v elektronickém katalogu)

Hory, peklo, ráj

Are Kalvø ; přeložila Daniela Mrázová. -- První vydání. -- Brno : Host, 2020. -- 333 stran : ilustrace, portréty ; 20 cm. -- Přeloženo z norštiny. -- Terminolologický slovník. -- ISBN : 978-80-275-0155-7 (vázáno) : Kč 369,00. C 395.040 ČD

 
titul

Hospodářské dějiny

. -- 31, 1-2 (2016). -- ISSN : 0231-7540. -- In: Hospodářské dějiny. ČC 258/2016

 
Hranice v krajinách (odkaz v elektronickém katalogu)

Hranice v krajinách

Eva Semotanová (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Academia : Historický ústav, 2020. -- 475 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 24 cm. -- (Historie). -- ISBN : 978-80-200-3063-4 (Academia ; brožováno). -- 978-80-7286-341-9 (Historický ústav ; brožováno). C 394.785

 
Hry na rozvoj verbální komunikace (odkaz v elektronickém katalogu)

Hry na rozvoj verbální komunikace

Petr Staníček. -- Vydání 1. -- Praha : Grada, 2020. -- 192 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm. -- Obálkový podnázev: 107 nejlepších her z praxe. -- ISBN : 978-80-271-2429-9 (brožováno) : Kč 299,00. C 395.000

 
Hry se psem na doma : duševní gymnastika, triky & hry (odkaz v elektronickém katalogu)

Hry se psem na doma : duševní gymnastika, triky & hry

Anja Jakobová ; z německého originálu Hundespiele für zu Hause. Denksport, Tricks & Spiele ... přeložila Lea Smrčková. -- První vydání. -- Praha : Mladá fronta, 2020. -- 80 stran : barevné ilustrace ; 22 cm. -- Abstrakt: Váš pes už nikdy nezažije dlouhou chvíli nebo nudu! Autorka nabízí kreativní, přitom snadno proveditelné nápady, jak ho i doma zaměstnat tak, aby to bavilo vás i jeho a mohli jste spolu prožít mnoho veselých chvil. Vysvětlí vám, jak potrénovat duševní gymnastiku hrami jako pamlskové mikádo či točení lahví („flaška“), dále jak rozvíjet aportovací schopnosti skládáním kelímků či skládáním věcí do košíku…, jak si společně pohrát při lapání balonků či lovení kachniček. Poznáte, jak zvládnout nejrůznější triky typu „ruku na to“ neboli plácnutí, jízdu na skateboardu a podobně. Váš pes se pak stane platným pomocníkem v domácnosti – bude umět pověsit ponožky, rozsvítit a zhasnout… Všechny hry, triky a úkoly vašeho psa zabaví a přimějí ho přemýšlet! https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788020453884. -- Resumé: Publikace představuje snadno proveditelné nápady, jak psa i doma zaměstnat tak, aby to bavilo vás i jeho a abyste spolu mohli prožít mnoho veselých chvil. -- ISBN : 978-80-204-5388-4 (vázáno). C 394.784

 
Hypnóza + metoda Přímé komunikace s nevědomím : tajemství vysvobozené pozornosti (odkaz v elektronickém katalogu)

Hypnóza + metoda Přímé komunikace s nevědomím : tajemství vysvobozené pozornosti

Friedbert Becker ; přeložil: Daniel Kluger. -- [Bayerisch Gmein] : Anch Books, [2020]. -- ©2020. -- 177 stran ; 21 cm. -- Přeloženo z němčiny. -- ISBN : 978-3-945803-32-5 (brožováno) ISBN (chybné) 78-3-945803-32-5. C 395.001

 
Chemie kolem nás (odkaz v elektronickém katalogu)

Chemie kolem nás

Alois Červín ; s kresbami Anežky Svobobodové. -- 3. vydání. -- V Praze : Karel Synek, 1947. -- 194 stran : ilustrace ; 27 cm. -- ISBN : (Vázáno). B 27.390 v1

 
titul

Chmelařská ročenka ...

. -- (2020). -- Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, [200-]-. -- In: Chmelařská ročenka. ČC 4.235/2020

 
Chorvatské pohádky (odkaz v elektronickém katalogu)

Chorvatské pohádky

vybral, přeložil a upravil Miroslav Pošta ; ilustrovala Lenka Jasanská. -- Vydání první. -- Praha : Verzone, 2020. -- 84 stran : barevné ilustrace ; 20 cm. -- Přeloženo z chorvatských pramenů. -- ISBN : 978-80-87971-37-6 (brožováno). C 394.999

 
Chrámová věž (odkaz v elektronickém katalogu)

Chrámová věž

Jan Cimický. -- Vydání první. -- Praha : Baronet, 2020. -- 255 stran ; 21 cm. -- Resumé: Detektivní román odehrávající se částečně v Paříži a Praze. Hlavními hrdiny jsou vědci, řešící přelomový objev na poli genetického ovlivňování zemědělských plodin. Hlavní hrdina, Richar Pokora, je talentovaný mladý vědec, který získal prestižní ocenění již jako student. Má proto příležitost dál pracovat na svých vědeckých objevech ve významném centru v Paříži. Ve volných chvílích chodí Pokora k Notre Dame a píše si svůj deník. Dokonce přímo ve francouzštině, aby se pocvičil v jazyce. Život a hlavně práci mu narušují anonymní výhružky, které dostával již v Praze, ale v Paříži to pokračuje. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-269-1360-3 (vázáno). C 395.112

 
titul

Chron

. -- č. 0-3 (2019). -- In: Chron. ČB 8.417/2019

 
titul

Chronicle

. -- č. 1-5 (2018-2019) Roč. 24. -- In: Chronicle. ČB 7.268/2018-2019

 
Iluminovaná Kniha žalmů : ilustrované texty všech 150 modliteb a písní (odkaz v elektronickém katalogu)

Iluminovaná Kniha žalmů : ilustrované texty všech 150 modliteb a písní

z anglického originálu The iluminated book of Psalms ... doprovodné texty přeložila Jana Hlávková. -- Vydání první. -- V Praze : Slovart, 2020. -- 248 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 21 cm. -- "V českém vydání byl použit překlad Bible kralické"--Ediční poznámka. -- Anglický text přeložen z hebrejského originálu?. -- ISBN : 978-80-7529-342-8 (brožováno) : Kč 369,00. C 394.842

 
Iluze : román (odkaz v elektronickém katalogu)

Iluze : román

Barbara Nesvadbová ; fotografie Pavlína Saudková. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 149 stran : ilustrace ; 19 cm. -- Anotace: Kniha Barbary Nesvadbové vypráví o nesobecké síle lásky, odhodlání nevstupovat dvakrát do téže řeky a iluzích, které si opakujeme, když do té řeky následně vstupujeme. Překladatelka Karla potkává Martina v těžkém období svého života. Doposud dokonalý vztah s jediným synem začíná s jeho dospíváním dostávat trhliny, když se Tomáš snaží vyrovnat s vlastní identitou a vztahem k otci a začne experimentovat s drogami. A pak jednoho dne potřebují právníka... Martin se Karle stane nejprve záchranným kruhem, jenomže brzy mezi nimi zahoří divoký plamen spalující vášně a nic už pak nejde vzít zpátky. Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-249-4177-6 (vázáno). C 394.779 R

 
Imaginace jinakosti : pražské přehlídky lidských kuriozit v 19. a 20. století (odkaz v elektronickém katalogu)

Imaginace jinakosti : pražské přehlídky lidských kuriozit v 19. a 20. století

Filip Herza. -- Vydání první. -- Praha : Scriptorium, 2020. -- 255 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 25 cm. -- Správné místo vydání: Dolní Břežany. -- 500 výtisků. -- Abstrakt: Přehlídky tzv. monstrozit, lidských kuriozit či abnormit tvořily nedílnou součást moderní populární kultury 19. i 1. poloviny 20. století. Inscenovaná vystoupení „obrů“, „siamských dvojčat“ nebo „exotických divochů“ lákala návštěvníky ke konfrontaci s jinakostí a ke společnému ohledávání představ o tom, co bylo v dobových souvislostech považováno za normální či nenormální. F. Herza sleduje kulturu vystavování kuriozit v celé šíři jejích nejrůznějších projevů a podob od konce osmnáctého století až po období meziválečného Československa. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788076490017. -- ISBN : 978-80-7649-001-7 (vázáno). C 394.807

 
titul

Imunologický zpravodaj

. -- Roč. 33, č. 1-5 (2018). -- In: Imunologický zpravodaj. ČC 5.795/2018

 
titul

Imunologický zpravodaj

. -- Roč. 34, č. 1-2 (2019). -- In: Imunologický zpravodaj. ČC 5.795/2019

 
Inspekce (odkaz v elektronickém katalogu)

Inspekce

Josh Malerman ; z anglického originálu Inspection přeložila Šárka Králíková. -- Praha : Dobrovský s.r.o. 2020. -- 443 stran ; 21 cm. -- (Fobos). -- Abstrakt: J studuje na škole hluboko v lesích daleko od zbytku světa. J je jedním z pouhých šestadvaceti studentů, kteří do jednoho považují tajuplného zakladatele školy za svého otce. J nikdy nepoznal jinou rodinu než své vrstevníky. Ze studentů zde vychovávají geniální vědce. Chlapci neznají nic jiného než život ve škole, nic jiného totiž ani znát nesmějí. J však má podezření, že tam venku, za modříny, něco je. Něco, co zakladatel školy nechce, aby viděli. Začíná klást otázky. Jaký je skutečný účel tohoto zařízení? Proč studenti nesmějí odejít? A jaká tajemství před nimi jejich otec skrývá? https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788076420762. -- Resumé: Hororový román odehrávající se v podivné chlapecké škole, skryté hluboko v lesích, daleko od zbytku světa. Škole, kde ještě nikdo nepropadl u záhadné Inspekce. J je jedním z pouhých šestadvaceti studentů - a všichni do jednoho považují záhadného zakladatele školy za svého otce. J-ovi spolužáci jsou jedinou rodinou, kterou kdy měl. Díky náročnému studiu se z chlapců mají stát géniové v oblasti umění, vědy a sportu a život ve škole je všechno, co znají - i všechno, co smějí poznat. J má však podezření, že tam venku, daleko za jehličnatými stromy, je něco, co před nimi zakladatel tají, a tak začne pokládat otázky. Jaký je skutečný význam tohoto místa? Proč nemohou studenti odejít? A jaká tajemství před nimi otec skrývá? Na druhé straně lesa, ve škole velmi podobné té jeho, se mezitím dívka jménem K ptá na totéž. J nikdy neviděl žádné děvče, stejně jako K nikdy neviděla chlapce. K a J se pustí do vyšetřování tajemství svých podivných škol a zároveň objeví i něco mnohem záhadnějšího: jeden druhého. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-7642-076-2 (vázáno). C 394.673

 
titul

Inspirati

. -- č. 1-2 (2018). -- In: Inspirati. ČB 8.072/2018

 
Inteligentní hry pro vašeho psa (odkaz v elektronickém katalogu)

Inteligentní hry pro vašeho psa

z anglického originálu How to brain train your dog ... přeložila Kateřina Zerzánová. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2020. -- 127 stran : barevné ilustrace ; 20 cm. -- ISBN : 978-80-7601-315-5 (vázáno). C 395.080

 
Interdisciplinární přístup : metodický text pro studenty učitelství (odkaz v elektronickém katalogu)

Interdisciplinární přístup : metodický text pro studenty učitelství

Jan Činčera, Přemysl Štindl, Martin Bílek et al.. -- Vydání: první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2019. -- 44 stran : ilustrace ; 22 cm. -- 200 výtisků. -- ISBN : 978-80-7435-763-3 (brožováno). C 394.729

 
titul

Interní medicína pro praxi

. -- Roč. 19, č. 1-5 (2017). -- ISSN : 1212-7299. -- In: Interní medicína pro praxi. ČB 5.002/2017

 
titul

Interní medicína pro praxi

. -- Roč. 20, č. 1-5 (2018). -- ISSN : 1212-7299. -- In: Interní medicína pro praxi. ČB 5.002/2018

 
titul

Interní medicína pro praxi

. -- Roč. 21, č. 1-5 (2019). -- ISSN : 1212-7299. -- In: Interní medicína pro praxi. ČB 5.002/2019

 
Italská renesanční literatura : antologie. Svazek 1 (odkaz v elektronickém katalogu)

Italská renesanční literatura : antologie. Svazek 1

Václav Černý, Jiří Pelán. -- Vydání první. -- [Praha] : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, [2020]. -- ©2020. -- 456 stran ; 25 cm. -- "K vydání připravili Václav Černý a Jiří Pelán" -- Tiráž. -- Částečně přeloženo z italštiny a latiny. -- Z technických důvodů vydáno ve dvou svazcích. -- Chronologický přehled. -- ISBN : 978-80-246-4343-4 (vázáno). C 395.116/1

 
Italská renesanční literatura : antologie. Svazek 2 (odkaz v elektronickém katalogu)

Italská renesanční literatura : antologie. Svazek 2

Václav Černý, Jiří Pelán. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. -- 804 stran : faksimile ; 25 cm. -- "K vydání připravili Václav Černý a Jiří Pelán" -- Tiráž. -- Částečně přeloženo z italštiny a latiny. -- Chronologický přehled. -- Z technických důvodů ve dvou svazcích. -- Anotace: Antologie italské renesanční literatury vychází šedesát let poté, co byly ukončeny práce v první fázi jejího vzniku (1959) za editorství profesora komparatistiky na filozofické fakultě UK Václava Černého (1905-1987). Antologie jako odkazu svého profesora se po roce 1997 ujal Jiří Pelán. Aby mohl záměr zrealizovat, musel projekt koncepčně dokončit, doplnit a kromě role editora přijmout i úlohu hlavního překladatele. Tak vzniklo a uzrálo dílo (ve výsledku v rozsahu dvojnásobném), které čtenáři předkládá ucelený a plastický obraz italské literární renesance, zasahující 14.-16. století. Zahrnuje všechny žánry prózy, poezie a dramatu v polohách epických, lyrických, novelistických, moralistních, komických, milostných stejně jako filozofických, náboženských, politických, utopických, historických a vědeckých. Na monumentálním projektu pracovalo 22 překladatelů. Náleží - a nejen pro svůj rozsah - mezi největší projekty nakladatelství Karolinum. Totiž, řečeno s Václavem Černým, celý náš moderní svět svými kořeny tkví v renesanci. -- ISBN : 978-80-246-4343-4 (vázáno). C 395.116/2

 
titul

Izbrannyje rasskazy : dlja srednego vozrasta

Anton Pavlovič Čechov ; sostavlenije, vstupitelnaja stat\'ja i pojasnenija k rasskazam M. Semanovoj. -- Moskva : Gosudarstvennoje izdatel'stvo detskoj literatury Ministerstva Prosveščenija RSFSR, 1954. -- 333 s., [11] l. obr. příl. : il. ; 23 cm. C 395.032 s

 
I-Ging : Kniha proměn : staročínská věštba a filozofie (odkaz v elektronickém katalogu)

I-Ging : Kniha proměn : staročínská věštba a filozofie

Richard Wilhelm ; přeložila a upravila: Vilma Jamnická. -- Vyd. 1. -- Bratislava : Eko-konzult, 1995. -- 159 s. : il. ; 21 cm. -- Obál. náz.: Kniha proměn. I-Ging. Tajemná čínská věštba. -- ISBN : 80-967157-7-1. C 395.098

 
Jáchymovské tábory - Peklo ve kterém mrzlo : trestanecké tábory nas Jáchymovsku a exemplární pranýřovací tresty pro odpírače těžby uranové rudy (odkaz v elektronickém katalogu)

Jáchymovské tábory - Peklo ve kterém mrzlo : trestanecké tábory nas Jáchymovsku a exemplární pranýřovací tresty pro odpírače těžby uranové rudy

Zdeněk Bauer a kol.. -- Prví vydání. -- V Praze : ZB 2019. -- 959 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; 21 cm. -- Terminologické slovníky. -- ISBN : 978-80-905864-8-2 (brožováno). C 394.935

 
titul

Jak bydlet lépe

. -- Roč. 9, 3 č. (2018). -- ISSN : 2464-8302. -- In: Jak bydlet lépe. ČB 8.279/2018

 
Jak se zbavit bolestí zad : komplexní plán, s nímž jednou provždy zvítězíte nad bolestí (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak se zbavit bolestí zad : komplexní plán, s nímž jednou provždy zvítězíte nad bolestí

Chris Crowley a Jeremy James ; z anglického originálu přeložila Marta El Bournová. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 255 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 21 cm. -- (Zdraví + medicína) (Esence). -- Obsahuje rejstřík. -- ISBN : 978-80-242-6651-0 (brožováno) : Kč 299,00. C 394.898

 
Jak zachránit západní civilizaci (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak zachránit západní civilizaci

Ben Shapiro ; přeložil Alexander Tomský. -- V českém jazyce vydání první. -- Voznice : Leda, 2020. -- 311 stran ; 23 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- ISBN : 978-80-7335-657-6 (vázáno). C 394.786

 
Jan Hus : the life and death of a preacher (odkaz v elektronickém katalogu)

Jan Hus : the life and death of a preacher

Pavel Soukup. -- West Lafayette, Indiana : Purdue University Press, [2020]. -- ©2020. -- x, 223 stran ; 23 cm. -- (Central European studies). -- Přeloženo z němčiny. -- ISBN : 978-1-55753-876-5 (brožováno). C 394.736 P

 
titul

Ječmenářská ročenka ... = Barley year-book

. -- (2020). -- Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, [19--]-. -- Výpustka ... nahrazuje rok uvedený na tit. listu. -- In: Ječmenářská ročenka. ČC 4.330/2020

 
Jeden z nás (odkaz v elektronickém katalogu)

Jeden z nás

Shari Lapena ; přeložila Naďa Špetláková. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 277 stran ; 24 cm. -- (Kalibr). -- "Vydala Euromedia Group, a.s., v edici Kalibr"--Tiráž. -- Přeloženo z angličtiny. -- Abstrakt: Nový strhující psychothriller z pera bestselleristky Shari Lapeny, mistryně nečekaných zvratů. Udržet tajemství mezi sousedy, kde každý každého zná, může být těžké. Vražedně těžké... Ovzduší na poklidném newyorském předměstí, kde jsou k sobě všichni milí a vstřícní, rozvíří anonymní dopis zanechaný v jednom z domů. „Omlouvám se. Můj syn se k vám nedávno vloupal. A nejen k vám.“ Čí je to syn? A co mohl odhalit? Dohady a podezření na sebe nenechají dlouho čekat. Pak je však jedna z místních žen nalezena mrtvá – a tento objev strhne lavinu napětí. Kdo ji zabil? Kdo ví víc, než říká? A mohl to být opravdu jeden z nás? https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788024265919. -- Resumé: Strhující psychothriller z pera kanadské bestselleristky, mistryně nečekaných zvratů. Udržet tajemství mezi sousedy, kde každý každého zná, může být těžké. Vražedně těžké... Ovzduší na poklidném newyorském předměstí, kde jsou k sobě všichni milí a vstřícní, rozvíří anonymní dopis zanechaný v jednom z domů. „Omlouvám se. Můj syn se k vám nedávno vloupal. A nejen k vám.“ Čí je to syn? A co mohl odhalit? Dohady a podezření na sebe nenechají dlouho čekat. Pak je však jedna z místních žen nalezena mrtvá - a tento objev strhne lavinu napětí. Kdo ji zabil? Kdo ví víc, než říká? A mohl to být opravdu jeden z nás? Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-242-6591-9 (vázáno). C 394.683

 
Jedináček (odkaz v elektronickém katalogu)

Jedináček

So Mie ; z korejského originálu ... přeložila Petra Ben Ari. -- Praha ; Dobrovský s.r.o., 2020. -- 287 stran ; 21 cm. -- (Vendeta). -- Obálkový podnázev: thriller. -- Resumé: Mrazivý psychologický thriller. Forenzní psycholožce Songjong se do života zaplete nebezpečný sériový vrah. Když je jednoho brzkého rána Hajong, desetiletá dívenka s velkýma dojemnýma očima a špinavým plyšovým medvědem, zachráněna z hořícího domu, vzbuzuje ve všech okolo soucit. Na místo přispěchá dívčin vyděšený otec, Česong, který kvůli komplikovaným vztahům s bývalou ženou nemohl dceru dlouho vídat. Minulost však skrývá mnohá tajemství, která mají zůstat skryta před Česongovou současnou ženou, forenzní psycholožkou Songjong. Ta je shodou okolností právě pověřena nevšedním úkolem - rozhovorem se sériovým vrahem, který kromě ní odmítá s kýmkoliv mluvit. Songjong je rozhodnutá být Hajong tou nejlepší nevlastní mámou, jenomže během společného soužití vyplývají na povrch znepokojivé skutečnosti, které se začínají nečekaně proplétat s psychologickým profilem psychopatického zabijáka. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-7585-647-0 (vázáno). C 394.772 R

 
Jedno obyčejný léto (odkaz v elektronickém katalogu)

Jedno obyčejný léto

Mariko Tamakiová, Jillian Tamakiová ; přeložila Lenka Bukovská. -- Vydání první. -- V Praze : Paseka, 2020. -- 318 stran : ilustrace ; 22 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- Resumé: Letní příběh Rose a Windy, které začínají přemýšlet o budoucnosti a uvědomují si, že bezčasí mezi dětstvím a dospělostí jednou skončí. Dívky Rose a Windy se potkávají vždy jednou za rok, když jejich rodiny tráví prázdniny u oceánu. Tohle léto vypadá jako každé jiné, ale něco důležitého se během něj změní. Hrdinky poznávají, že součástí světa dospělých jsou složitější problémy než skákání do vln, že puberťáci mají milostné vztahy a že rodiče spolu nemusí žít šťastně až navěky. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-7637-078-4 (brožováno) : Kč 399,00. C 394.828

 
Jehuda Leva ben Bealel - Maharal : obrana uzavřeného světa v židovském myšlení raného novověku (odkaz v elektronickém katalogu)

Jehuda Leva ben Bealel - Maharal : obrana uzavřeného světa v židovském myšlení raného novověku

Pavel Sládek. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2020. -- 496 stran : faksimile ; 25 cm. -- (Judaica ; sv. 24). -- ISBN : 978-80-200-3068-9 (vázáno). C 395.062

 
titul

Jesenicko

. -- Sv. 21 (2020). -- In: Jesenicko. -- ISSN 1213-0192. ČC 6.206/2020

 
titul

Jihočeský sborník historický

. -- Roč. 88 (2019). -- Tábor : Jihočeská společnost pro zachování husitských památek v Táboře, 1928-. -- ISSN : 0323-004X. -- In: Jihočeský sborník historický. ČC 67/2019

 
titul

Jindřichohradecký deník

. -- č. 151-175 (2019). -- ISSN : 1802-081X. -- In: Jindřichohradecký deník. ČA 487/2019-VII

 
titul

Jindřichohradecký deník

. -- č. 176-202 (2019). -- ISSN : 1802-081X. -- In: Jindřichohradecký deník. ČA 487/2019-VIII

 
titul

Jindřichohradecký deník

. -- č. 203-226 (2019). -- ISSN : 1802-081X. -- In: Jindřichohradecký deník. ČA 487/2019-IX

 
titul

Jindřichohradecký deník

. -- č. 227-252 (2019). -- ISSN : 1802-081X. -- In: Jindřichohradecký deník. ČA 487/2019-X

 
Jóga pro neohebné muže (odkaz v elektronickém katalogu)

Jóga pro neohebné muže

Yoga Matt ; ilustroval Richard Sheppard ; z anglického originálu ... přeložila Romana Hegedüsová. -- 1. vydání. -- V Brně : CPress, 2020. -- 143 stran : ilustrace ; 23 cm. -- Obsahuje rejstřík. -- Přeloženo z angličtiny?. -- ISBN : 978-80-264-3166-4 (brožováno). C 395.108

 
Jubelzone (odkaz v elektronickém katalogu)

Jubelzone

Jozef Banáš ; mit einem Vorwort von Peter Pragal ; übersetzt von Lydia Heinzl. -- Dresden : Weltbuch Verlag, 2010. -- 488 s. ; 21 cm. -- Přeloženo ze slovenštiny. -- ISBN : 978-3-938706-25-1 (vázáno). C 394.637

 
Jurkovič, Brno a Vesna (odkaz v elektronickém katalogu)

Jurkovič, Brno a Vesna

Milena Flodrová. -- Druhé, doplněné vydání. -- Brno : Doplněk, 2019. -- 86 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 genealogická tabulka, portréty, faksimile ; 21 cm. -- Chronologický přehled. -- Resumé: Publikace věnovaná vztahu architekta Dušana Jurkoviče k městu Brnu, kde strávil část svého života a kde zanechal výraznou stopu. Mapuje místa, která jsou v Brně s Jurkovičem spojená, a připomíná jeho spolupráci s Ženskou vzdělávací jednotou Vesna. -- ISBN : 978-80-7239-343-5 (brožováno). C 395.122

 
titul

Kak prigotovit' vkusno i deševo solen'ja, varen'ja, kopcen'ja

. -- Moskva : ÉKSMO, 2010. -- 190 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- (Kulinarija. Domašnije recepty). -- ISBN : 978-5-699-42081-0 (vázáno). C 394.931

 
Kalangu : africká moudrost na každý den (odkaz v elektronickém katalogu)

Kalangu : africká moudrost na každý den

vybral a sestavil Obonete S. Ubam. -- Vydání první. -- Praha : Prostor, 2020. -- 116 stran : ilustrace ; 16 cm. -- Resumé: Kniha zprostředkovává africkou životní moudrost v kontextu starých přísloví, příběhů a podobenství, pocházejících ještě z ústní tradice. Týkají se lásky, žen, moudrosti, peněž či majetku, krásy, přátelství, rodiny a dětí, zvířat či vládnutí. -- ISBN : 978-80-7260-450-0 (vázáno). C 394.813

 
Kamarádi z města rybníků : čtenářská gramotnost. 2, Učebnice jazykové a čtenářské gramotnosti (odkaz v elektronickém katalogu)

Kamarádi z města rybníků : čtenářská gramotnost. 2, Učebnice jazykové a čtenářské gramotnosti

autoři obsahu: Martin Schacherl, Ivana Šimková, Ladislava Whitcroft ; ilustrace: Petr Vyoral. -- V Českých Budějovicích : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity ; Vodňany : Základní škola a Gymnázium Vodňany, 2019. -- 72 stran : ilustrace ; 30 cm. -- Název z obálky. -- ISBN : 978-80-7394-769-9 (brožováno). B 58.522/2 P

 
Kamarádi z města rybníků. čtenářská gramotnost 2. Metodická příručka pro učitele k učebnici jazykové a čtenářské gramotnosti (odkaz v elektronickém katalogu)

Kamarádi z města rybníků. čtenářská gramotnost 2. Metodická příručka pro učitele k učebnici jazykové a čtenářské gramotnosti

autorka obsahu: Ladislava Whitcroft ; ilustrace: Petr Vyoral. -- V Českých Budějovicích : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity ; Vodňany : Základní škola a Gymnázium Vodňany, 2019. -- 80 stran : ilustrace ; 30 cm. -- Název z obálky. -- ISBN : 978-80-7394-770-5 (brožováno). B 58.541/2 P

 
Karanténa (odkaz v elektronickém katalogu)

Karanténa

Peter May ; přeložil Filip Drlík. -- První vydání. -- Brno : Host, 2020. -- 383 stran ; 20 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- Resumé: Detektivní thriller, který se odehrává na pozadí pandemie ptačí chřipky. Londýn, epicentrum celosvětové pandemie, je kompletně izolovaný. V ulicích bují násilí a občanské nepokoje. Na dodržování zákazu vycházení dohlíží armáda. Před smrtícím virem, který si vyžádal tisíce obětí, není nikdo v bezpečí. Na staveništi, kde má vyrůst nouzová nemocnice, najdou dělníci tašku s kostmi zavražděného dítěte. Nemilosrdný vrah se volně pohybuje po městě, odhodlaný udělat cokoli, aby policii zabránil vypátrat, komu kosti patřily. Inspektor Jack MacNeil, který odpočítává poslední hodiny u sboru londýnské Metropolitní policie, musí až do poslední chvíle vést vyšetřování. Jeho kariéra je v troskách, manželství rozvrácené a virus zasáhne i jeho vlastní rodinu. Co ho zastaví dřív? Virus, nebo vrazi? Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-275-0347-6 (brožováno) : Kč 329,00. C 394.638

 
titul

KARL ANDRES BUCH

. -- Německo, [19--]. -- 1 exlibris : dřevoryt ; 8,7 x 7,1 cm. -- Signováno. -- Majitel exlibris: Karl Andres. -- Rozměr obrázku: 5,8 x 5,3 cm. -- Popis obrázku: Geometrické tvary. -- Počet exemplářů: 1. GE11896

 
Když dozněl potlesk (odkaz v elektronickém katalogu)

Když dozněl potlesk

Alfred Brendel ; z německého originálu Nach dem Schlussakkord ... přeložila Helena Medková. -- Vydání první. -- Praha : Volvox Globator, 2020. -- 123 stran : portréty ; 20 cm. -- ISBN : 978-80-7511-526-3 (vázáno). C 394.979

 
Když muž miluje muže (odkaz v elektronickém katalogu)

Když muž miluje muže

Irena Fuchsová ; [ilustrace Martin Forentík]. -- Vyd. 2. -- Vendryně : Beskydy, 2009. -- 158 s. : il. ; 21 cm. -- Abstrakt: Soubor povídek, jejichž námětem jsou nejrůznější podoby vztahu mezi mužem a ženou. Nenáročné, místy až anekdotické povídky, většinou s předvídatelnou pointou, psané ich formou. Vypravěčem jsou ženy i muži všeho věku. Vše se točí kolem motivu jak ho-ji sbalit, jak si ho-ji udržet, eventuálně jak se ho-jí zbavit. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788090416567. -- ISBN : 978-80-904165-6-7 (váz.). C 394.632

 
Když ne nyní, kdy? (odkaz v elektronickém katalogu)

Když ne nyní, kdy?

Primo Levi ; přeložila Kateřina Vinšová. -- Druhé vydání, v nakladatelství Leda první, upravené. -- Voznice : Leda, 2020. -- 374 stran ; 22 cm. -- Přeloženo z italštiny. -- Anotace: Román italského spisovatele líčí osudy východoevropských Židů a jejich partyzánský boj za druhé světové války. Titulní název knihy použil autor z písně, která byla jakousi hymnou východoevropských Židů, především polského a ruského původu, kteří vedli partyzánskou válku proti německým okupantům. Román je postaven na fiktivním základě, opírá se však o řadu skutečných událostí tehdejší doby, jako například rozporuplné vztahy nežidovských obyvatel, především Poláků, k židovské komunitě. Levi se s traumatem války vyrovnával celý život a jako mnoho dalších lidí, kteří přežili Osvětim, ukončil svůj život dobrovolně. -- ISBN : 978-80-7335-614-9 (vázáno). C 394.696

 
Když není úniku : umění milovat sebe a tento svět (odkaz v elektronickém katalogu)

Když není úniku : umění milovat sebe a tento svět

Pema Čhödrön ; překlad Vojtěch Ettler. -- První vydání. -- Praha : Alferia, 2020. -- 161 stran ; 17 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- ISBN : 978-80-271-2512-8 (brožováno) : Kč 249,00. C 394.693

 
Když se řekne Fuchsoviny II (odkaz v elektronickém katalogu)

Když se řekne Fuchsoviny II

Irena Fuchsová. -- Vyd. 1. -- Vendryně : Beskydy, 2011. -- 249 s. ; 20 cm. -- Abstrakt: Pro obrovský zájem čtenářů o knihu povídkových fejetonů, KDYŽ SE ŘEKNE FUCHSOVINY, vyšlo v červnu 2011 pokračování, KDYŽ SE ŘEKNE FUCHSOVINY II. Čekají na vás kapitoly, které už znáte, např. Lidé kolem mě. Činoherní klub. Dojíždění. Moje rodina. Lázně. A jsou zde i kapitoly nové, např. Spisovatelka a Kolínské divadlo. Při čtení této knihy budete opět překvapeni pestrostí, s jakou autorka popisuje naši každodennost, kterou všichni známe… https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788087431061. -- Resumé: Druhá část fejetonů a úsměvných povídek o každodenních strastech české spisovatelky, žijící v Kolíně. Laskavé líčení spoluobyvatelstva, včetně rodinných a psích historek, zkušeností z Činoherního klubu i setkávání s nejrůznějšími lidmi. -- ISBN : 978-80-87431-06-1 (brož.). C 394.629/2

 
Když si dítě sáhne na život (odkaz v elektronickém katalogu)

Když si dítě sáhne na život

Boris Cyrulnik ; přeložil Daniel Micka. -- Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. -- 134 stran ; 20 cm. -- Přeloženo z francouzštiny. -- ISBN : 978-80-7553-788-1 (brožováno). C 394.913

 
Když ty nejsi ty : jak a proč přenášíme na druhé svoje pocity (odkaz v elektronickém katalogu)

Když ty nejsi ty : jak a proč přenášíme na druhé svoje pocity

Anita de Nennie ; z nizozemského originálu Inzicht in overdracht en tegenoverdracht přeložila Milena Nováková. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2020. -- 183 stran ; 20 cm. -- Abstrakt: Termíny „přenos“ a „protipřenos“ známe hlavně z kontextu hlubinné psychoterapie, kde označují fakt, že klient pocity vůči významným osobám ve svém životě přenáší na terapeuta, i to, že terapeut na tento přenos nějak reaguje. Autorka knihy Když ty nejsi ty ovšem zdůrazňuje, že přenos a protipřenos hrají roli ve všech formách komunikace, a to v nejrůznějších kontextech – v rodině, v lásce, mezi přáteli, v pracovním prostředí, vůči lékařům či učitelům atd. Pokud přenášíme či projikujeme pocity, jaké jsme měli například ke svým rodičům, na osoby v roli autority, určujeme, jak se vůči nám tyto autority budou cítit, vyvoláváme u nich protipřenos a vlastně je zaháníme do kouta svých motivů a potřeb. To může vést ke konfliktům, neporozumění a oživování toho, co se v našem životě dělo už kdysi dávno. Kniha téma vysvětluje srozumitelně, na běžných příkladech a pro odborníky i laické čtenáře. Jedná se patrně o první publikaci, jež pojednává o tom, jak přenos funguje v každodenním lidském životě, co si z něj odnést a jak se od něj osvobodit. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788026215684. -- ISBN : 978-80-262-1568-4 (brožováno). C 394.685

 
titul

KNIHA T.A.LEŠNERA

. -- Riga, 1938. -- 1 exlibris : zinkografie ; 14,3 x 9,3 cm. -- Signováno. -- Majitel exlibris: T.A. Lešner. -- Rozměr obrázku: 10 x 6 cm. -- Popis obrázku: Anděl stojící na knihách. -- Počet exemplářů: 2. -- Druhý exemplář v jiné barvě. GE11888

 
titul

Knihovny Zlínského kraje

. -- (2019). -- In: Knihovny Zlínského kraje. -- s.. ČB 6.667/2019

 
Kód života : jak z nás DNA dělá to, kým jsme (odkaz v elektronickém katalogu)

Kód života : jak z nás DNA dělá to, kým jsme

Robert Plomin ; překlad Filip Drlík. -- Vydání první. -- V Brně : Jan Melvil Publishing, 2020. -- 312 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Pod povrchem). -- Přeloženo z angličtiny. -- ISBN : 978-80-7555-092-7 (vázáno). C 394.650

 
titul

Komenský

. -- Roč. 143, č. 1-4 (2018-2019). -- ISSN : 0323-0449. -- In: Komenský. ČC 72/2018-2019

 
Komunita (odkaz v elektronickém katalogu)

Komunita

Ragnar Jónasson ; z islandštiny přeložila Martina Kašparová. -- 1. vydání. -- Praha : XYZ, 2020. -- 284 stran ; 21 cm. -- Resumé: Temný psychologický thriller islandského autora, ve kterém mladá žena rozkrývá neblahá tajemství minulosti. Třicetiletá Una potřebuje v životě změnu, a tak se nechá zaměstnat jako učitelka ve vesničce Skálar v severovýchodním cípu Islandu. Ihned po příjezdu však začne svůj báječný nápad přehodnocovat, protože se tu necítí ani trochu vítaná. Místní komunita čítající deset obyvatel je velmi uzavřená a bedlivě si střeží veškerá svá tajemství. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-7597-704-5 (vázáno). C 395.074

 
Komunitní přístup : metodický text pro studenty učitelství (odkaz v elektronickém katalogu)

Komunitní přístup : metodický text pro studenty učitelství

Jan Činčera, Lukáš Vízek, Martin Bílek et al.. -- Vydání: první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2019. -- 46 stran : ilustrace ; 22 cm. -- 200 výtisků. -- ISBN : 978-80-7435-756-5 (brožováno). C 394.730

 
titul

Koně & hříbata

. -- č. 1-12 (2019). -- ISSN : 1801-965X. -- In: Koně & hříbata. ČB 6.594/2019

 
titul

Koně & hříbata

. -- č. 1-2 (2020). -- ISSN : 1801-965X. -- In: Koně & hříbata. ČB 6.594/2020

 
Konec starých časů (odkaz v elektronickém katalogu)

Konec starých časů

Carmen Kornová ; z německého originálu Zeiten des Aufbruchs ... přeložila Zlata Kufnerová. -- V českém jazyce vydání první. -- Praha : Prostor, 2020. -- 455 stran ; 20 cm. -- (Astra ; 17. svazek). -- Na hřbetu knihy uvedeno číslo 2. -- Resumé: Román vypráví další osudy čtyř hamburských přítelkyň, jejichž životy jsou odrazem historických událostí německých dějin v letech 1949-1969. Henny, Käthe, Ida a Lina jsou na prahu středního věku a všechno zlo, které jim přinesly obě války, se zdá být zažehnáno. Celá společnost se snaží odtrhnout od traumat minulosti a uvěřit v nový začátek a šťastnou budoucnost. Trosky Hamburku jsou odklizeny a zůstává naděje, že i hrdinky si na troskách svých osudů, za pomoci rodiny a přátel, vytvoří nový, lepší svět. -- ISBN : 978-80-7260-456-2 (brožováno) : Kč 447,00. C 395.075

 
Konečná stanice Osvětim : můj příběh z tábora 1943-1945 (odkaz v elektronickém katalogu)

Konečná stanice Osvětim : můj příběh z tábora 1943-1945

Eddy de Wind ; z nizozemského originálu Eindstation Auschwitz Mijn verval vanuit het kamp (1943-1945) ... přeložil Ruben Pellar. -- Vydání první. -- Voznice: Leda, 2020. -- 231 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile, 1 plán ; 22 cm. -- Glosář. -- Resumé: Můj příběh z tábora 1943-1945 Holandský lékař Eddy de Wind i jeho manželka Friedel byli odvlečeni do Osvětimi. Po příjezdu přežili krutou selekci a byli pracovně zařazeni na ošetřovny. Každý den a každou hodinu se v koncentračním táboře odehrával nelítostný boj o přežití - pro Eddyho to znamenalo přizpůsobit se nepředvídatelným reakcím dozorců, Friedel musela od sebe odvrátit hrozící osud oběti „lékařských“ experimentů Josepha Mengeleho. Sílu jim dodávala vzájemná láska: Friedel a Eddy si občas dokázali prostrčit přes plot lístek a výjimečně se dokonce odvážili kratičkého objetí. -- ISBN : 978-80-7335-651-4 (vázáno). C 394.694

 
titul

Kongres estetické a laserové medicíny

. -- 6 (2019). -- In: Kongres estetické a laserové medicíny. -- s.. ČC 5.896/2019

 
titul

Krásný rok

. -- leden-červen (2018). -- ISSN : 2570-7035. -- In: Krásný rok. ČB 8.022/2018-I

 
titul

Krásný rok

. -- červenec-prosinec (2018). -- ISSN : 2570-7035. -- In: Krásný rok. ČB 8.022/2018-II

 
titul

Krásný rok

. -- leden-červen (2019). -- ISSN : 2570-7035. -- In: Krásný rok. ČB 8.022/2019-I

 
titul

Krásný rok

. -- červenec-prosinec (2019). -- ISSN : 2570-7035. -- In: Krásný rok. ČB 8.022/2019-II

 
titul

Krásný rok

. -- leden-červen (2020). -- ISSN : 2570-7035. -- In: Krásný rok. ČB 8.022/2020-I

 
Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska : pozoruhodné dějiny objevů podzemního světa (odkaz v elektronickém katalogu)

Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska : pozoruhodné dějiny objevů podzemního světa

Petr Zajíček. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2020. -- 246 stran : barevné ilustrace ; 27 cm. -- Terminologický slovník. -- ISBN : 978-80-200-3057-3 (vázáno). B 58.715

 
Krizová kuchařka ze Svatojánu (odkaz v elektronickém katalogu)

Krizová kuchařka ze Svatojánu

Eva Francová. -- Vydání první. -- Praha : Motto, 2020. -- 311 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- Obálkový podnázev: jak si poradit v domácnosti v nelehkých dobách. -- ISBN : 978-80-267-1837-6 (vázáno). C 395.099

 
Krkonoše s dětmi : s kočárkem i pěšky (odkaz v elektronickém katalogu)

Krkonoše s dětmi : s kočárkem i pěšky

Veronika Haláková. -- Vydání první. -- V Praze : Jonathan Livingston, s.r.o., 2020. -- 137 stran : barevné ilustrace, mapy ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-7551-155-3 (brožováno). C 395.101

 
titul

Křehká každodennost : příběhy jedinečnosti mezi námi

kolektiv autorů ; s fotografiemi Jindřicha Štreita. -- Praha : Maxdorf, [2020]. -- ©2020. -- 107 stran, 21 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, portréty ; 22 cm. -- (Mluv se mnou). -- Obálkový podnázev: osudy lidí s mentálním postižením. -- Vydáno ve spolupráci s Nadací T-soft Eternity. -- Pod názvem: Ruka pro život. -- ISBN : 978-80-907321-1-7 (Nadace T-soft eternity ; vázáno). -- 978-80-7345-636-8 (Maxdorf ; vázáno). C 394.781

 
Křivoklátsko : cesta do duše krajiny : netradiční průvodce po zapomenutých příbězích královských lesů (odkaz v elektronickém katalogu)

Křivoklátsko : cesta do duše krajiny : netradiční průvodce po zapomenutých příbězích královských lesů

Martin Kuška. -- První vydání. -- Beroun : Machart, 2020. -- 159 stran : barevné ilustrace ; 22 cm. -- "Autor textů a fotografií: Martin Kuška"--Tiráž. -- Obsahuje mapy s trasami ve formě QR kódů. -- ISBN : 978-80-87938-83-6 (vázáno) : Kč 299.00. C 394.727

 
Kuchařka pro autoimunitní řešení : přes 150 chutných receptů pro prevenci a odvrácení celého spektra zánětlivých přínaků a nemocí (odkaz v elektronickém katalogu)

Kuchařka pro autoimunitní řešení : přes 150 chutných receptů pro prevenci a odvrácení celého spektra zánětlivých přínaků a nemocí

Amy Myers ; z anglického originálu The autoimmune solution cookbook: over 150 delicious recipes to prevent and reverse the full spectrum of inflammatory symptoms and diseases přeložila Martina Brunerová. -- Olomouc ANAG, [2020]. -- ©2020. -- 319 stran, 40 stran nečíslovaných obrazových příloh : barevné ilustrace, portréty ; 24 cm. -- ISBN : 978-80-7554-275-5 (brožováno) : Kč 399,00. C 395.008

 
Kundera : český život a doba (odkaz v elektronickém katalogu)

Kundera : český život a doba

Jan Novák. -- První vydání. -- Praha : Argo : Paseka, 2020. -- 879 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 24 cm. -- ISBN : 978-80-257-3215-1 (Argo ; vázáno). -- 978-80-7637-131-6 (Paseka ; vázáno). C 394.861 SV

 
Kurikulum napříč vzdělávacími oblastmi (odkaz v elektronickém katalogu)

Kurikulum napříč vzdělávacími oblastmi

kolektiv řešitelů GAJU 1142019S. -- České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. -- 140 stran : ilustrace ; 25 cm. -- Nad názvem: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. -- 100 výtisků. -- ISBN : 978-80-7394-791-0 (brožováno). C 394.927 P

 
Kuřata v hadí kleci : moderní filipínské povídky (odkaz v elektronickém katalogu)

Kuřata v hadí kleci : moderní filipínské povídky

sestavili Silvie Mitlenerová a Jaroslav Olša,jr. ; přeložili Jitka Cardová, Marie Feryna, Viktor Janiš, Filip Lexa, Silvie Mitlenerová, Jaroslav Olša,jr., Daniela Orlando, Roman Tilcer, Michaela Vovková, Milan Žáček. -- První vydání. -- Praha : Argo, 2020. -- 376 stran ; 21 cm. -- Přeloženo z filipínštiny?. -- Resumé: Sbírka povídek významných filipínských autorů posledních tří desetiletí, většina povídek byla napsána v angličtině, část byla přeložená z čínštiny. Sbírka Kuřata v hadí kleci představuje rozsáhlý výběr povídek z filipínské literatury, u nás prakticky neznámé. Náměty povídek sahají od sociálních rozdílů přes válečná traumata až po nástrahy vztahu rodičů a dětí, milostné otazníky a ozvěny starých pověr a mýtů v moderním světě. Ve výběru pak figurují klasikové moderní filipínské literatury i autoři a autorky nejmladší generace. Většina povídek vychází v českém překladu úplně poprvé. Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-257-3143-7 (brožováno). C 394.740

 
Kyjevská Rus : dějiny, kultura, společnost (odkaz v elektronickém katalogu)

Kyjevská Rus : dějiny, kultura, společnost

Michal Téra. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019. -- 721 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 25 cm. -- (Russia Altera ; svazek 34). -- ISBN : 978-80-7465-413-8 (vázáno). C 395.071

 
titul

Laboratoř Evropské unie : Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra světové ekonomiky

. -- Roč. 7, 1-2 (2019). -- In: Laboratoř Evropské unie. ČC 6.251/2019

 
Labyrintem revoluce : aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (odkaz v elektronickém katalogu)

Labyrintem revoluce : aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize

Jiří Suk. -- Vydání třetí. -- Praha : Prostor, 2020. -- 507 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 23 cm. -- (Obzor ; 105. svazek). -- Chronologický přehled. -- ISBN : 978-80-7260-448-7 (brožováno). C 394.746

 
Léčba Crohnovy nemoci, ulcerózní kolitidy a artritidy : místo kortizonu mrkvová polévka (odkaz v elektronickém katalogu)

Léčba Crohnovy nemoci, ulcerózní kolitidy a artritidy : místo kortizonu mrkvová polévka

Dirk Klante ; třetí vydání německého originálu Möhrensuppe statt Kortison: Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa und Arthritis mit natürlichen Alternativen erfolgreich behandeln ... přeložil Jan Ciosk. -- Olomouc : Fontána, [2020]. -- ©2020. -- 133 stran ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-7336-286-7 (vázáno). C 394.846

 
Léčivé byliny v květináči a na zahradě : jak je pěstovat a sklízet (odkaz v elektronickém katalogu)

Léčivé byliny v květináči a na zahradě : jak je pěstovat a sklízet

Heide Bergmann, Ulrike Armbruster ; z německého originálu Wildkräuter aus Topf und Garten: Grüne Kraft pflanzen und genießen přeložila Lucie Rybová. -- První vydání. -- Praha : Grada, 2020. -- 160 stran : barevné ilustrace ; 23 cm. -- "+ 90 receptů, jak je využít v kuchyni"--Obálka. -- Obsahuje rejstřík. -- ISBN : 978-80-271-1005-6 (brožováno) : Kč 329.00. C 394.724

 
Léčivé já : revoluční plán, jak nabít imunitu a zůstat celý život zdravý (odkaz v elektronickém katalogu)

Léčivé já : revoluční plán, jak nabít imunitu a zůstat celý život zdravý

Deepak Chopra, Rudolph E. Tanzi ; z anglického originálu The healing self přeložila Kateřina Orlová. -- Olomouc : ANAG, [2020]. -- ©2020. -- 319 stran ; 23 cm. -- ISBN : 978-80-7554-274-8 (brožováno). C 394.744

 
Léta touhy, víry i zklamání (odkaz v elektronickém katalogu)

Léta touhy, víry i zklamání

Václav Ryneš. -- První vydání. -- Praha : Epocha, 2020. -- 348 stran ; 22 cm. -- Resumé: Vzpomínky autora na život v Českoslovenku během normalizace a zároveň analýza politických i společenských poměrů u nás v této době. -- ISBN : 978-80-7557-247-9 (vázáno). C 395.009

 
titul

Letecká kniha československé mládeže

Vladislav Květoň. -- 2., rozš. vyd. -- Praha : Karel Synek, 1937. -- 111 s., [37] s. obr. příl., [1] l. map. příl. : il. ; 26 cm. -- Frontispis. B 58.725 s

 
Lhářka (odkaz v elektronickém katalogu)

Lhářka

Cate Holahan ; z anglického originálu Lies she told přeložila Tereza Tomášková. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2020. -- 271 stran ; 21 cm. -- (Vendeta). -- Obálkový podnázev: thriller. -- Resumé: Spisovatelka thrillerů, Liza Coleová, pracuje na novém románu. Ponoří se do práce tak, že pomalu přestává vnímat rozdíl mezi fikcí a realitou svého vlastního života. Liza Coleová, kdysi úspěšná spisovatelka, má měsíc na to, aby napsala thriller, který by ji mohl vynést zpátky mezi úspěšné autory. K tomu všemu se snaží založit rodinu, ale jejího manžela příliš zaměstnává zmizení nejlepšího přítele Nicka. Liza se rozhodne utéct před stresem pracovního i soukromého života a plně se oddá mrazivým dobrodružstvím své nejnovější hrdinky Beth. Beth, která je novopečenou matkou, podezřívá manžela z nevěry. Zraněná a rozzuřená se ho rozhodne přistihnut při činu - chce, aby zaplatil za to, že rozbil iluzi jejich dokonalého života. Než si stačí uvědomit, co vlastně dělá, hází mrtvolu manželovy milenky do řeky East River. Vtom začnou hranice mezi Liziným románem a realitou znepokojivě splývat. Z řeky vytáhnou Nickovo tělo a Lizin manžel je zatčen za jeho vraždu. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-7585-124-6 (vázáno). C 394.883

 
titul

Lidové noviny

. -- Roč. 33, č. 1-26 (2020). -- leden. -- ISSN : 0862-5921. -- In: Lidové noviny. ČA 368/2020-I

 
titul

Lidové noviny

. -- Roč. 33, č. 27-51 (2020). -- únor. -- ISSN : 0862-5921. -- In: Lidové noviny. ČA 368/2020-II

 
Lidové stavby Středočeského kraje (odkaz v elektronickém katalogu)

Lidové stavby Středočeského kraje

Pavel Bureš (ed.), Jana Berková, Ernest Fábik, Markéta Hanzlíková, Miroslava Havlíčková, Jana Hrabětová, Vanda Jiřikovská, Helena Mevaldová, Vladimír Jakub Mrvík, Jan Pešta, Lubomír Procházka, Alena Rákosníková. -- 1. vydání v jazyce českém. -- Praha : Foibos Books, 2020. -- 222 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 24 cm. -- (Slavné stavby). -- Terminologický slovník. -- ISBN : 978-80-88258-24-7 (vázáno). C 394.748

 
titul

Lifelong learning

. -- Roč. 9, č. 1-3 (2019). -- ISSN : 1804-526X. -- In: Lifelong learning. ČC 5.257/2019

 
titul

Literární noviny

. -- č. 1-12 (2019) Roč. 30. -- ISSN : 1210-0021. -- In: Literární noviny. ČA 516/2019

 
Lomec : poutní mariánské místo na jihu Čech (odkaz v elektronickém katalogu)

Lomec : poutní mariánské místo na jihu Čech

Mlada Šipanová. -- 2. vydání. -- Lomec : Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka, 2014. -- 121 stran : ilustrace, (některé barevné), portréty, plány ; 15 x 21 cm. -- ISBN : 978-80-270-7627-7 (v knize neuvedeno ; brožováno) ISBN (chybné) 978-80-260-0679-4. C 394.633 P

 
The Lost Plays : three BBC radio full-cast dramas (odkaz v elektronickém katalogu)

The Lost Plays : three BBC radio full-cast dramas

Agatha Christie. -- 12 cm. -- 9781785291531. HCD 12.640

 
Low carb pro lenochy (odkaz v elektronickém katalogu)

Low carb pro lenochy

text: Martin Kintrup ; foto: Coco Lang. -- České vydání první. -- Praha : Jan Vašut s.r.o., 2020. -- 142 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- Z němčiny přeložila Dagmar Burešová. -- Obsahuje rejstřík. -- ISBN : 978-80-7541-243-0 (brožováno). C 395.015

 
titul

Lynx : mammaliologické zprávy = Lynx : novitates mammaliologicae

. -- Sv. 50 (2019). -- Praha : Národní muzeum, [19--]-. -- sv. -- ISSN : 0024-7774. -- In: Lynx. ČC 2.045/2019

 
titul

Magazín Kina ...

. -- (1979). -- In: Magazín Kina. -- s.. ČC 6.038/1979

 
Malá Sibiř (odkaz v elektronickém katalogu)

Malá Sibiř

Antti Tuomainen ; z finského originálu Pikku Siperia ... přeložil Jan-Marek Šík. -- Vydání první. -- Zlín : Kniha Zlín, 2020. -- 246 stran ; 21 cm. -- (Fleet ; svazek 157). -- Abstrakt: Bývalý polní pastor Joel Huhta se dovídá novinku, která od základů změní celý jeho život. Současně dostane úkol hlídat drahocenný meteorit, který dopadl do malého města, v němž žije. V jednom okamžiku se všechno, na co spoléhal, obrátí vzhůru nohama – a nepřítelem může být kdokoli v jeho okolí.Malá Sibiř je detektivní román a černočerná komedie o víře a pochybách, lásce a smrti i o otázkách větších, než je sám člověk. -- ISBN : 978-80-766-2014-8 (vázáno). C 395.081

 
Mamma Mia! : the Movie Soundtrack (odkaz v elektronickém katalogu)

Mamma Mia! : the Movie Soundtrack

. -- 12 cm +. -- 4988031373835. HCD 12.636/1

 
Mamma Mia! : Here We Go Again (odkaz v elektronickém katalogu)

Mamma Mia! : Here We Go Again

. -- 12 cm +. -- 4988031373842. HCD 12.636/2

 
Management pracovního výkonu (odkaz v elektronickém katalogu)

Management pracovního výkonu

Jaroslav Mužík. -- Žatec : Ohře Media, 2016. -- 165 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-906287-4-8 (brožováno) ISBN (chybné) 978-8090628748. C 395.057

 
Manévry na Hané : závěrečné cvičení československé branné moci v roce 1929 na Kroměřížsku (odkaz v elektronickém katalogu)

Manévry na Hané : závěrečné cvičení československé branné moci v roce 1929 na Kroměřížsku

Radomír Zavadil. -- Nevojice : Jakab Publishing, 2020. -- 66 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 30 cm. -- (Armáda, ISSN 2571-3639 ; 6). -- Název z obálky. -- ISBN : 978-80-7648-015-5 (brožováno) : Kč 149,00. B 58.738

 
Markýza Bella Patti (odkaz v elektronickém katalogu)

Markýza Bella Patti

De Brioni. -- Praha : Naše vojsko, 2020. -- 82 stran : ilustrace ; 20 cm. -- Přeloženo z italštiny?. -- ISBN : 978-80-206-1862-7 (vázáno) : Kč 199,00. C 395.004

 
MatemaTech : matematickou cestou k technice = MatemaTech : durch den mathematischen Weg zur Technik (odkaz v elektronickém katalogu)

MatemaTech : matematickou cestou k technice = MatemaTech : durch den mathematischen Weg zur Technik

. -- Vydání: 1. -- České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. -- 264 stran : ilustrace, plány ; 25 cm. -- Publikace obsahuje QR kódy. -- 500 výtisků. -- ISBN : 978-80-7394-744-6 (brožováno). C 394.911 P

 
Matkovražedkyně : ironický román o zločinu (odkaz v elektronickém katalogu)

Matkovražedkyně : ironický román o zločinu

Daniela Kovářová. -- První vydání. -- Praha : Mladá fronta, 2020. -- 239 stran ; 21 cm. -- Anotace: Neobvyklý detektivní román, kde se vše točí okolo komplikovaného vztahu matek a dcer, který tolik žen ze své zkušenosti zná. Mrtvá matka a tři dcery, z nichž každá měla dobrý motiv i příležitost. Napjatý vztah matek a dcer se opakuje v mnoha rodinách a v každé generaci. Proč a jak zemřela teta Meluzína a která z dcer jí k tomu dopomohla? Policie o rodinné zkazky nemá zájem, a tak se pátrání na vlastní pěst ujímá rodinná přítelkyně. Rozplétá přitom stará tajemství obou rodin - té s mrtvou matkou, ale i své. Tajemství, které možná mělo zůstat utajeno. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-204-5648-9 (vázáno). C 394.823 a

 
Matrix - božský zdroj : most mezi časem, prostorem, zázraky a vírou (odkaz v elektronickém katalogu)

Matrix - božský zdroj : most mezi časem, prostorem, zázraky a vírou

Gregg Braden ; přeložila Irena Haasová. -- Vyd. 1. -- V Praze : Metafora, 2009. -- 255 s. : il. ; 21 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- Abstrakt: Kvantová teorie potvrzuje šokující praxi – naše myšlenky mají moc změnit svět! Průkopník kvantové teorie, Max Planck, kdysi šokoval celý svět tvrzením, že existuje jakýsi zdroj, v němž se rodí úplně vše, co tvoří náš svět. Autor této knihy pátral více než dvacet let po prastarých znalostech a nacházel tajemství onoho Božského zdroje zašifrované v posvátných spisech z odlehlých egyptských, peruánských či tibetských klášterů a v zapomenutých textech. A co je nejpřekvapivější - současná věda jejich odkaz potvrzuje! Kniha, kterou máte před sebou, boří mnohé zavedené názory. Seznámí nás s dvaceti klíči vědomého tvoření, s jejichž pomocí lze proměnit zázraky imaginace v životní realitu. Srozumitelně podanými vědeckými poznatky a vylíčením skutečných lidských příběhů nás dovede k přesvědčení, že to jediné, co nás omezuje, je jen a jen naše mysl. Staňme se tedy vědci ve své soukromé laboratoři a stvořiteli svého vlastního vzrušujícího světa. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788073591533. -- ISBN : 978-80-7359-153-3 (váz.). C 395.124

 
Meditace jako spirituální technika : [pestrý a kompletní úvod do světa meditace] (odkaz v elektronickém katalogu)

Meditace jako spirituální technika : [pestrý a kompletní úvod do světa meditace]

Genevieve L. Paulsonová ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Kaas]. -- Vyd. 1. -- Praha : Beta, 2007. -- 230 s. : il. ; 20 cm. -- Abstrakt: Pestrý a kompletní úvod do světa meditace. - Lidské bytí je ryzí energie se spoustou různých vibračních úrovní. Každá koresponduje s jednou ze sedmi úrovní existence počínaje fyzickou a konče božskou. Tato kniha vás provede krok za krokem meditačním procesem a umožní vám experimentovat s mnoha různými formami a nalézt ty techniky, které nejlépe vyhovují právě vám. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788073062750. -- ISBN : 978-80-7306-275-0 (brož.). C 395.121

 
Meditace, potrava pro duši : včetně anglického originálu (odkaz v elektronickém katalogu)

Meditace, potrava pro duši : včetně anglického originálu

Sri Chinmoy ; z anglického originálu Meditations: food for the soul přeložilo do češtiny Sri Chinmoy Centrum. -- První vydání. -- Zlín : Madal Bal, 2020. -- 399 stran : ilustrace ; 15 cm. -- ISBN : 978-80-88324-08-9 (vázáno). C 394.799

 
Město světla (odkaz v elektronickém katalogu)

Město světla

Andrés Barba ; přeložila Anežka Charvátová. -- Vydání první. -- V Praze : Paseka, 2020. -- 162 stran ; 20 cm. -- Přeloženo ze španělštiny. -- Resumé: Román, který získal ve Španělsku prestižní ocenění, se skrze fantaskní příběh zaobírá otázkou, co je to dětství a svoboda, a co se stane, když se začne zpochybňovat naše víra v nevinnost dětství. V jihoamerickém městě San Cristóbal se náhle objeví skupina 32 dětí. Nejstarším je třináct let, mluví neznámým jazykem, oblečené jsou ale současně. Nemají vůdce, chovají se jako roj včel. Skupina se sice dopouští výtržností, ale zpočátku jde jen o drobné přestupky a nedorozumění. Každý večer navíc děti mizí v pralese, kde mají nejspíš svůj úkryt. Když se ovšem šéf místního sociálního úřadu pokusí jedno z dětí chytit, ostatní ho začnou zuřivě bránit a později dojde k prvnímu vážnému napadení. Policie pročesává okolní prales několik dní, ovšem bez úspěchu. Zdá se, že tlupa nadobro odešla. Pak ale začnou mizet i děti občanů městečka San Cristóbal. Román španělského autora spojuje sociální naléhavost s tajemnou atmosférou a díky tomu bývá přirovnáván jak ke slavné knize Pán much, tak i k tvorbě Javiera Maríase. Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-7637-079-1 (brožováno). C 394.751

 
Město v oblacích (odkaz v elektronickém katalogu)

Město v oblacích

Kristýna Sněgoňová. -- První vydání. -- Praha : Epocha s.r.o., 2020. -- 550 stran ; 18 cm. -- (Fantastická Epocha). -- ISBN : 978-80-7557-956-0 (brožováno) : Kč 399,00. C 395.023 Va

 
Meta (odkaz v elektronickém katalogu)

Meta

Pavel Bareš. -- První vydání. -- Brno : Host, 2020. -- 333 stran : 21 cm. -- ISBN : 978-80-275-0242-4 (brožováno). C 395.042

 
Metodika správy utajovaných dokumentů (odkaz v elektronickém katalogu)

Metodika správy utajovaných dokumentů

Petr Fík. -- Praha : Institut pro správu dokumentů, 2020. -- 249 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile, formuláře ; 25 cm. -- Terminologický slovník. -- ISBN : 978-80-907792-0-4 (brožováno). C 394.937

 
Meze darwinismu (odkaz v elektronickém katalogu)

Meze darwinismu

Jiří Vácha. -- První vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2020. -- 366 stran : ilustrace ; 25 cm. -- Terminologický slovník. -- ISBN : 978-80-210-9531-1 (vázáno). C 395.070

 
titul

Mezinárodní a srovnávací právní revue

. -- Vol. 19, No. 1-2 (2019). -- ISSN : 1213-8770. -- In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. ČC 4.870/2019

 
Mikrobiom lidského těla : jak spolupracovat s mikroby v těle a prostředí a žít déle a zdravěji (odkaz v elektronickém katalogu)

Mikrobiom lidského těla : jak spolupracovat s mikroby v těle a prostředí a žít déle a zdravěji

B. Brett Finlay, Jessica M. Finlayová ; přeložil Václav Petr. -- Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. -- 349 stran : ilustrace ; 24 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- ISBN : 978-80-7553-777-5 (vázáno). C 394.986

 
Miloval jsem Ingrid Bergmanovou (odkaz v elektronickém katalogu)

Miloval jsem Ingrid Bergmanovou

Chris Greenhalgh ; přeložila Věra Kotábová. -- První vydání. -- V Praze : Metafora, 2020. -- 268 stran ; 21 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- Abstrakt: Romantické, vášnivé a plné lesku Paříže a Hollywoodu konce 40. let. Milostný příběh, založený na skutečných událostech mezi ikonickou herečkou z filmu Casablanca a slavným fotografem, je příběhem o lásce, ztrátě a posedlosti. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788076250574. -- Anotace: Milostný román odehrávající se na pozadí 2. světové války, jehož hlavními hrdiny jsou válečný fotograf Robert Capa a světoznámá herečka Ingrid Bergmanová. Romantický vztah Ingrid Bergmanové a Roberta Capy odstartuje náhodné setkání v hotelu Ritz. V té době je Bergmanová vdaná za švédského zubaře Pettera Lindströma a o žádný románek nestojí. Přesto je pro ni Capa neodolatelným lákadlem. Možná pro svůj zdánlivě neukotvený a lehký život, možná pro nebezpečí, které se stále vznáší nad jeho profesí válečného fotografa. -- ISBN : 978-80-7625-057-4 (vázáno). C 394.699

 
titul

Minas

Minas Abrahamyan. -- 1. vydání. -- Praha : Petr Štengl, 2018. -- 90 stran ; 21 cm. -- Resumé: Autor arménského původu, který nyní žije ve Vídni, napsal svůj osobní příběh v češtině, kterou se naučil v České republice při pobytech v uprchlických zařízeních. Vyprávění arménského uprchlíka, který se ocitl na šikmé ploše a když už se rozhodl pro nový život bez malérů, tu vyvstali jeho démoni v podobě zákeřné psychické poruchy a jemu nezbývá nic jiného než postavit se jim čelem. Boj a cesta to bude jistě nelehká. Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-87563-64-9 (brožováno). C 394.658

 
Místa, která léčí : Čechy a Morava (odkaz v elektronickém katalogu)

Místa, která léčí : Čechy a Morava

Olga Krumlovská. -- Vydání první. -- Praha : Česká citadela, 2020. -- 253 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-88382-00-3 (vázáno). C 394.790

 
titul

Mladá fronta Dnes - Jihočeské vydání

. -- Roč. 31, č. 1-26 (2020). -- leden. -- ISSN : 1210-1168. -- In: Mladá fronta Dnes - Jihočeské vydání. ČA 160/2020-I

 
titul

Mladá fronta Dnes - Jihočeské vydání

. -- Roč. 31, č. 27-51 (2020). -- únor. -- ISSN : 1210-1168. -- In: Mladá fronta Dnes - Jihočeské vydání. ČA 160/2020-II

 
titul

Modelář

. -- Roč. 70, č. 1-6 (2019). -- ISSN : 1214-7842. -- In: Modelář. ČB 820/2019-I

 
titul

Modelář

. -- Roč. 70, č. 7-12 (2019). -- ISSN : 1214-7842. -- In: Modelář. ČB 820/2019-II

 
titul

Moderní řízení

. -- Roč. 53, č. 1-12 (2018). -- ISSN : 0026-8720. -- In: Moderní řízení. ČB 7.039/2018

 
titul

Moderní řízení

. -- Roč. 54, č. 1-12 (2019). -- ISSN : 0026-8720. -- In: Moderní řízení. ČB 7.039/2019

 
titul

Moderní řízení

. -- Roč. 55, č. 1-5 (2020). -- ISSN : 0026-8720. -- In: Moderní řízení. ČB 7.039/2020

 
Mohylová pohřebiště doby halštatské (Ha C-D) a časně laténské (LT A) v jižních Čechách. 1 (odkaz v elektronickém katalogu)

Mohylová pohřebiště doby halštatské (Ha C-D) a časně laténské (LT A) v jižních Čechách. 1

3., Tabulky Jan Michálek ; překlady do němčiny: Kristian Elschek, Jan Michálek a Iva Houserová. -- Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i., 2017. -- Strana 671-1119 : ilustrace ; 31 cm. -- ISBN : 978-80-7581-000-7 (vázáno). B 58.735/1.3. P

 
Mohylová pohřebiště doby halštatské (Ha C-D) a časně laténské (LT A) v jižních Čechách. 1 (odkaz v elektronickém katalogu)

Mohylová pohřebiště doby halštatské (Ha C-D) a časně laténské (LT A) v jižních Čechách. 1

2., Komentovaný katalog Jan Michálek ; překlady do němčiny: Kristian Elschek, Jan Michálek a Iva Houserová. -- Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i., 2017. -- Strana 375-663 : ilustrace, mapy, plány, portréty, faksimile ; 31 cm. -- ISBN : 978-80-7581-000-7 (vázáno). B 58.735/1.2. P

 
Mohylová pohřebiště doby halštatské (Ha C-D) a časně laténské (LT A) v jižních Čechách. 1 (odkaz v elektronickém katalogu)

Mohylová pohřebiště doby halštatské (Ha C-D) a časně laténské (LT A) v jižních Čechách. 1

1., Komentovaný katalog Jan Michálek ; překlady do němčiny: Kristian Elschek, Jan Michálek a Iva Houserová. -- Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i., 2017. -- 367 stran : ilustrace, mapy, plány, faksimile ; 31 cm. -- ISBN : 978-80-7581-000-7 (vázáno). B 58.735/1.1. P

 
titul

Moravian Geographical Reports

. -- Vol. 27, no. 1-4 (2019). -- ISSN : 1210-8812. -- In: Moravian Geographical Reports. ČB 4.739/2019

 
More (odkaz v elektronickém katalogu)

More

Dorota Nvotová. -- 12 cm +. -- 8588005937528. HCD 12.638

 
Mozek, duše a tělo : neurobiologie psychosomatiky a psychoterapie (odkaz v elektronickém katalogu)

Mozek, duše a tělo : neurobiologie psychosomatiky a psychoterapie

Johann Caspar Rüegg z německého originálu Gehirn, Psyche und Körper přeložili Jaromír Kabát a Kristýna Lucáková. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2020. -- 311 stran : ilustrace ; 24 cm. -- Poznámky. -- ISBN : 978-80-262-1581-3 (vázáno) : Kč 575.00. C 394.826

 
Možnost B : vypořádejte se s nepřízní osudu, posilte psychickou odolnost a buďte šťastní (odkaz v elektronickém katalogu)

Možnost B : vypořádejte se s nepřízní osudu, posilte psychickou odolnost a buďte šťastní

Sheryl Sandberg, Adam Grant ; z anglického originálu Option B přeložila Marta Jüttnerová. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2020. -- 233 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Via). -- Obsahuje rejstřík. -- Anotace: Po náhlém úmrtí manžela si Sheryl Sandbergová byla jista, že ona ani její děti už nikdy znovu neprožijí ryzí radost.Její přítel Adam Grant, psycholog a profesor na Whartonu, jí řekl o existenci konkrétních kroků, které lidé mohou pro své zotavení a vzpamatování se ze zdrcujících událostí podniknout. Nerodíme se s pevně daným množstvím psychické odolnosti. Je to sval a jako takový jej může posilovat každý z nás.Kniha Možnost B je kombinací Sheryliných osobních vhledů a Adamova průkopnického výzkumu na téma hledání síly navzdory nepřízni osudu. -- ISBN : 978-80-7390-919-2 (vázáno). C 394.672

 
Murat : Napolenův maršál a neapolský král (odkaz v elektronickém katalogu)

Murat : Napolenův maršál a neapolský král

Jiří Kovařík. -- První vydání. -- Třebíč : Akcent, 2020. -- 415 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 24 cm. -- ISBN : 978-80-7497-310-9 (vázáno). C 394.718

 
titul

Musicologica Olomucensia

. -- 29-30 (2019). -- In: Musicologica Olomucensia. ČC 1.823/2019

 
Muž s podivnou minulostí (odkaz v elektronickém katalogu)

Muž s podivnou minulostí

Ken Follett ; přeložil Pavel Kříž. -- Vydání třetí. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 346 stran ; 24 cm. -- "Vydala Euromedia Group, a.s. v edici Kalibr"--Tiráž. -- Přeloženo z angličtiny. -- Resumé: Příběh ruského anarchisty se odehrává v Anglii těsně před vypuknutím 1. světové války. V létě roku 1914 si již Velká Británie velmi dobře uvědomuje nevyhnutelnost válečného konfliktu, a tak hledá spojence v boji s Německem. Do britské metropole přijíždí mladý ruský kníže Orlov, aby se z pověření cara zúčastnil tajných jednání, která by mohla vyústit v podepsání smlouvy o vzájemné pomoci mezi oběma velmocemi. Druhou stranu reprezentuje jeho strýc lord Walden, obratný diplomat, který se oženil s dcerou ruského hraběte Lydií. Do Londýna se rovněž vydává anarchista Felix Kščesinskij, aby knížete zavraždil a tímto činem zabránil vytvoření anglo-ruské vojenské aliance. Pečlivě připravený plán chladnokrevného a odhodlaného muže, formovaného dlouholetým pobytem v trestanecké kolonii na Sibiři, ohrozí naprosto nečekané setkání. Opět se shledává s Lydií, se kterou prožil před devatenácti lety v Sankt Peterburgu vášnivý milostný vztah. -- ISBN : 978-80-242-6341-0 (vázáno). C 394.704 a

 
Muži v mé situaci (odkaz v elektronickém katalogu)

Muži v mé situaci

Per Petterson ; přeložila Jarka Vrbová. -- Vydání první. -- Praha : Odeon, 2020. -- 255 stran ; 21 cm. -- (Světová knihovna ; svazek 240). -- Přeloženo z norštiny. -- ISBN : 978-80-207-1954-6 (vázáno). C 394.703

 
My dva proti světu (odkaz v elektronickém katalogu)

My dva proti světu

Mattias Berg ; přeložil Ivan Ryčovský. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 463 stran ; 24 cm. -- "Vydala Euromedia Group, a.s., v edici Kalibr"--Tiráž. -- Přeloženo z anglického překladu švédského originálu. -- ISBN : 978-80-242-6646-6 (vázáno). C 394.904

 
titul

My jedem, jedem, jedem...

Sergej Michalkov ; chudožnik Oleg Gorbušin. -- Moskva : Samovar, [2011]. -- 108 stran : barevné ilustrace ; 23 cm. -- (Serija detskije klassiki). -- ISBN : 978-5-9781-0266-6 (vázáno). C 394.853 s

 
Mýtus a skutečnost (odkaz v elektronickém katalogu)

Mýtus a skutečnost

Mircea Eliade ; přeložil Milan Lyčka. -- Vydání druhé, v Alpha Book a Argu první. -- Praha : Alpha Book : Argo, 2020. -- 150 stran ; 21 cm. -- (Capricorn ; svazek 23). -- Přeloženo z francouzštiny. -- ISBN : 978-80-87529-58-4 Alpha Book ; brožováno). -- 978-80-257-3188-8 (Argo ; brožováno). C 394.812

 
Mýtus republiky : identita a politický diskurz raněnovověké polské šlechty (odkaz v elektronickém katalogu)

Mýtus republiky : identita a politický diskurz raněnovověké polské šlechty

Jan Květina. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019. -- 716 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 25 cm. -- (Russia Altera ; svazek 33. Slavika ; svazek 18). -- Tisková chyba v názvu ediční řady, správně má být: Slavica. -- ISBN : 978-80-7465-412-1 (vázáno). C 395.107

 
titul

Mzdy ... : od A do Z : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni ...

. -- 17. vyd. k 1.1.2020 (2020). -- Praha : Wolters Kluwer Česká republika. -- In: Mzdy. -- S.. ČI 295/2020

 
Na vlnách dějin : minulost - přítomnost - budoucnost českého dějepisectví (odkaz v elektronickém katalogu)

Na vlnách dějin : minulost - přítomnost - budoucnost českého dějepisectví

Martin Nodl. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2020. -- 339 stran ; 22 cm. -- (Edice historické myšlení ; svazek 82). -- ISBN : 978-80-257-3155-0 (vázáno). C 394.741

 
Napoleonův voják : jaký byl, jak žil a proč bojoval (odkaz v elektronickém katalogu)

Napoleonův voják : jaký byl, jak žil a proč bojoval

Jiří Kovařík. -- Vydání první. -- V Brně : Jan Melvil Publishing, 2020. -- 368 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 24 cm. -- (History). -- Chronologický přehled. -- ISBN : 978-80-7555-095-8 (vázáno). C 394.987

 
titul

Národopisný věstník

. -- Roč. 36(78), 1-2 + supl. (2019). -- ISSN : 1211-8117. -- In: Národopisný věstník. ČC 4.228/2019

 
titul

Naše řeč

. -- Roč. 102, č. 1-5 (2019). -- ISSN : 0027-8203. -- In: Naše řeč. ČC 10/2019

 
Natrhej si oběd : jak zpracovat vše, co u nás vyroste na talíř, do koupelny i lékárničky (odkaz v elektronickém katalogu)

Natrhej si oběd : jak zpracovat vše, co u nás vyroste na talíř, do koupelny i lékárničky

Jaroslav Vašák. -- 1. vydání. -- V Brně : CPress, 2020. -- 314 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN : 978-80-264-3182-4 (brožováno). C 395.117

 
Nečíst (odkaz v elektronickém katalogu)

Nečíst

Miroslav Krobot. -- 1. vydání. -- Brno : Bizbooks, 2020. -- 261 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- Abstrakt: Útržky, úvahy, nonsensy, povídky. Myslí charismatického režiséra a herce putují fascinující postavy i vzpomínky: Český dobrodruh Eskymo Welzl si podává dveře s Jackem Kerouacem, Rolling Stones s maminčiným životopisem. Divokou krásu Jeseníků střídají parky Olomouce či divadlo v Chebu. Osobitý styl jednoho z nejvýraznějších mužů českého divadla a filmu vám odemkne dveře do světa fantazie, v němž je radost se ztratit. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788026509318. -- Anotace: Literární všehochuť renomovaného divadelního a filmového režiséra obsahuje v nejrůznějších formách autorovy vhledy do minulosti i jeho osobité názory na život i na současný svět kolem něho. Koláž Miroslava Krobota je nahlédnutím do myšlení umělecké osobnosti, která "loví" udicí času ve vzpomínkách, v dnešních vodách, v tom, co ho potkalo v životě během jeho výjimečné režisérské pouti. Formou úvah, nonsensových střihů, fantazijních motivů, náznaků akčních scénářů i povídkami modeluje podivuhodný svět, v němž se pohybuje třeba český dobrodruh Eskymo Welzl s beatnickým klasikem Jackem Kerouacem. Valí se tu i kameny v postavách legendárních Rolling Stones, jimž nesměle konkuruje příběh autorovy maminky. Jsou tu pohledy do milovaných krajinných zákoutí i vzpomínky na působení na chebské divadelní scéně. Téměř na závěr je pak zařazena "Bouře ve Strakově akademii", dramatický přepis jedné klíčové události z listopadu 1989. I ta je dokladem toho, jak všestranným tvůrcem Miroslav Krobot je: nečiní mu totiž potíže otevřeně se vyjádřit ke společenským či k historickým souvislostem. -- ISBN : 978-80-265-0931-8 (brožováno) : Kč 369,00. C 394.916

 
Nejjednodušší recepty pro každý den : Břicháč Tom (odkaz v elektronickém katalogu)

Nejjednodušší recepty pro každý den : Břicháč Tom

autoři: Tomáš Kosačík & Lucie Kosačíková. -- Vydání první. -- Ostrava : [Tomáš Kosačík], 2019. -- Český Těšín: Těšínská tiskárna, a.s. -- 270 stran : barevné ilustrace ; 22 cm. -- Abstrakt: Kniha je nezbytným průvodcem pro ty, kteří chtějí pokračovat v Nejjednodušším plánu na 29 dní, zhubnout další kg, usnadnit si vaření a cítit se lépe. Jsou to jednoduše připravená jídla ze surovin, které vždy najdete doma - to nejsnadnější, co lze ve zdravé kuchyni a z pár surovin vykouzlit! U většiny receptů trvá příprava jen 30 minut. Kompletní jídlo taky často připravíte jen v jednom hrnci, na plechu v troubě nebo na pánvi. Ideální pro ty, kteří nemají čas, a přesto chtějí jíst zdravě. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788027069637. -- ISBN : 978-80-270-6963-7 (vázáno). C 394.816

 
titul

Nekorektní

. -- č. 1-3 (2019). -- ISSN : 2571-3973. -- In: Nekorektní. ČB 8.413/2019

 
Německý ovčák (odkaz v elektronickém katalogu)

Německý ovčák

Karel Všolek. -- Praha : Naše vojsko, 2020. -- 125 stran : ilustrace ; 21 cm + 1 složený list. -- ISBN : 978-80-206-1864-1 (brožováno) : Kč 299.00. C 394.676

 
titul

Neonatologické dny

. -- 35 (2019). -- In: Neonatologické dny. -- s.. ČC 6.052/2019

 
Nevíš dne, nevíš hodiny (odkaz v elektronickém katalogu)

Nevíš dne, nevíš hodiny

Dominik Dán. -- V Praze : Slovart, 2020. -- 326 stran ; 22 cm. -- Ze slovenštiny přeložil Jan Hanzlík. -- Resumé: Oddělení vražd v čele s detektivem Richardem Krauzem řeší další spletitý případ, který je odstartován podivným nálezem těsně před počátkem milénia. Když se někdo postaví osudu, jsou z toho obvykle problémy. Tak tomu bylo i v památný den na přelomu tisíciletí - na silvestra 1999. Dvě hodiny před půlnocí zavolali Krauze na hřbitov k náhrobnímu kameni postříkanému krví. Krev nebyla na hrobě jediná zvláštnost, záhadnější bylo čerstvě vytesané datum úmrtí - zítřek, první den nového milénia. Na první pohled hloupý vtip, ale detektiva Krauze přejde smích ve chvíli, kdy mu z operačního střediska ohlásí, že majitel hrobu hodinu po půlnoci opravdu zemřel. Osud si s ním krutě zahrál, ať plánoval svoji smrt jakkoli precizně, někdo ho předběhl. Muže střelili do zad způsobem vylučujícím sebevraždu. Oddělení vražd má před sebou další hlavolam, ale zdaleka ne jediný. Magická noc dělící dvě tisíciletí jim přinese vícero překvapení, a překvapení na oddělení vražd většinou stojí někoho nevinného život. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-7529-396-1 (vázáno). C 394.793

 
titul

New Inside out. Intermediate. Student's book

Sue Kay & Vaughan Jones with Peter Maggs & Catherine Smith. -- Oxford : Macmillan, 2009. -- 159 stran : ilustrace ; 30 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN : 978-1-4050-9972-1 (brožováno). B 58.734

 
Než přijde kat : mordy v časech císaře Rudolfa II. (odkaz v elektronickém katalogu)

Než přijde kat : mordy v časech císaře Rudolfa II.

Jan Bauer. -- Vydání první. -- Brno : MOBA, 2020. -- 258 stran ; 21 cm. -- Anotace: Další v řadě historických detektivních románů z doby císaře Rudolfa II. s Lukášem Troblem z Květnice, který tentokrát vyšetřuje krádeže mrtvol z židovského hřbitova v Praze. Písař zemského soudu s pověřením pro zvláštní úkoly Lukáš Trobl z Květnice vyšetřuje krádeže mrtvol ze židovského hřbitova. Shodou okolností právě tehdy provádí doktor Jan Jessenius na univerzitě veřejnou pitvu a židovský primas Markus Mordechaj Meisel si stěžuje až u samotného císaře, že krádeže mrtvol má na svědomí právě tento proslulý lékař. Aby toho nebylo málo, je v nočním souboji sluhy polního maršála Hermana Rusworma zabit generál Francesco Beglioiso. Je to jen náhoda, že byl krátce předtím před dvorní válečnou radou obviněn maršálem ze zbabělosti? Nyní však má maršál Rusworm pykat za své sluhy, dostane se do vězení a dokonce mu hrozí poprava. Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-243-9211-0 (vázáno). C 394.837 P

 
Nihilista na balkonu (odkaz v elektronickém katalogu)

Nihilista na balkonu

Petr Holý. -- Vydání: 1. -- Praha : Formal Group, 2020. -- 247 stran ; 21 cm. -- Resumé: Soubor pěti satirických povídek, prostřednictvím kterých se autor vyjadřuje k současnosti. Jednotlivé příběhy glosují současný svět, v němž narážíme na manipulaci médií. Jsme bezmocní proti lidské hlouposti, která využívá k posuzování druhých tupých myšlenkových stereotypů, ztratili jsme potřebu o něco bojovat a stáváme se obětí dezinformací. Tato neveselá fakta o nás samých nám podává autor s lehkým humorem, ironií a překvapivě svižným jazykem. -- ISBN : 978-80-88287-40-7 (brožováno). C 394.797

 
Nizozemské divadelní hry ve středověku : vznik a vývoj žánru, jeho tematika, jazykové prostředky a využití středověkých nizozemských divadelních textů v současné didaktice (odkaz v elektronickém katalogu)

Nizozemské divadelní hry ve středověku : vznik a vývoj žánru, jeho tematika, jazykové prostředky a využití středověkých nizozemských divadelních textů v současné didaktice

Benjamin Bossaert, Eva Brázdová Toufarová, Wilken Engelbrecht, Jana Engelbrechtová, Markéta Kluková a Pim van der Horst. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. -- 319 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 26 cm. -- ISBN : 978-80-244-5563-1 (vázáno). C 394.762

 
Noe odpočítává dny (odkaz v elektronickém katalogu)

Noe odpočítává dny

Bohumil Ždichynec. -- Vydání první. -- Praha : Aesculapus, 2020. -- 135 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-87200-09-4 (vázáno). C 394.958

 
O ostatních nevím nic (odkaz v elektronickém katalogu)

O ostatních nevím nic

Kristina Májová. -- První vydání. -- Brno : Host, 2020. -- 335 stran ; 21 cm. -- Anotace: Psychologický román s lehce fantaskním nádechem je příběhem dětství, dospívání a hledání odpovědnosti za vlastní život. O ostatních lidech nevím nic, zjistí Alice už jako malá. Celé dny se cítí osamělá, matka mizí do práce a babičku, která ji hlídá, nesnáší. Věčně to tak ale nebude. Je tu totiž On, se kterým po nocích mluvívá Tajnou řečí. On, který jí plní všechna přání. Někdy hned, někdy za mnoho let, ale splní je všechna. Alice si je naprosto jistá, že jde jen o to, kolikrát musí přání zopakovat. Přesně 5647krát. V dětství vše funguje, získá kamaráda, tajnou lásku a nakonec i jinou babičku. Jenže čím je Alice starší, tím víc si uvědomuje, že se přání splní vždy trochu jinak, než jak se dohodli. Až ji napadne, jestli to s ní On vlastně myslí dobře. A pokud ne, jak dokáže žít ve světě, kde se každé její přání může obrátit proti ní? Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-7577-542-9 (vázáno). C 395.052 a

 
O prostoru korupčních příležitostí : kdy, kde a jak se vytváří v České republice (odkaz v elektronickém katalogu)

O prostoru korupčních příležitostí : kdy, kde a jak se vytváří v České republice

Vladimíra Dvořáková. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2020. -- 201 stran ; 23 cm. -- (Studie ; 139. svazek). -- ISBN : 978-80-7419-301-9 (brožováno). C 394.980

 
O svobodě myšlení a slova (odkaz v elektronickém katalogu)

O svobodě myšlení a slova

John Stuart Mill ; z anglického originálu přeložili Adam Růžička a Andrea Prinzová. -- První vydání. -- Praha : Institute H21, 2020. -- 59 stran : barevné ilustrace ; 20 cm. -- (Na ramenou obrů). -- ISBN : 978-80-907820-0-6 (brožováno). C 394.825

 
Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956 (odkaz v elektronickém katalogu)

Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956

Denisa Nečasová. -- Vydání první. -- Praha : NLN, 2020. -- 235 stran : ilustrace ; 24 cm. -- "Pro Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání vydalo NLN, s.r.o."--Tiráž. -- ISBN : 978-80-7422-688-5 (brožováno) : Kč 309,00. C 395.012

 
Očkování u dětí : spolupráce specialistů a primární péče (odkaz v elektronickém katalogu)

Očkování u dětí : spolupráce specialistů a primární péče

Hana Cabrnochová, Jan Lebl, Hana Roháčová, Jiří Brionský, Petra Keslová, Pavel Kosina, Šárka Rumlarová, Petr Sedláček, Jitka Škovránková. -- První vydání. -- Praha : Galén, [2020]. -- ©2020. -- 84 stran : ilustrace, tabulky ; 23 cm. -- (Motolské pediatrické semináře ; 5). -- Vydáno ve spolupráci s edicí celoživotního vzdělávání ČLK. -- ISBN : 978-80-7492-463-7 (vázáno). C 394.787

 
Od diagnózy rakoviny k uzdravení (odkaz v elektronickém katalogu)

Od diagnózy rakoviny k uzdravení

Miloš Pešek, Petr Novotný. -- 1. vydání. -- Liberec : Dialog, knižní velkoobchod a nakladatelství, 2020. -- 157 stran ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-7424-117-8 (vázáno) : Kč 249.00. C 394.675

 
Od slackline k tiché radosti (odkaz v elektronickém katalogu)

Od slackline k tiché radosti

Anna Hanuš Kuchařová. -- Vydání první. -- V Brně : Jota, 2020. -- 406 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm. -- Terminologický slovník. -- ISBN : 978-80-7565-654-4 (vázáno) : Kč 498,00. C 394.829

 
Odboj, nebo provokace? : provokace StB prováděné proti třetímu odboji v rámci akce Skaut na příkladu skupiny Za svobodu v letech 1948-1951 (odkaz v elektronickém katalogu)

Odboj, nebo provokace? : provokace StB prováděné proti třetímu odboji v rámci akce Skaut na příkladu skupiny Za svobodu v letech 1948-1951

Petr Svoboda. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2020. -- 419 stran, 36 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. -- (1938-1953 ; svazek 24). -- ISBN : 978-80-200-3084-9 (brožováno). C 394.645

 
Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991 (odkaz v elektronickém katalogu)

Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991

editoři Ladislav Rabušic, Zuzana Kusá, Beatrice Chromková Manea, Katarína Strapcová. -- Prvé vydanie. -- Bratislava : Slovart, 2019. -- 428 stran : schémata, grafy ; 24 cm + 1 errata. -- ISBN : 978-80-556-4590-2 (brožováno). C 394.739

 
Odvaha být šťastný : opravdová spokojenost je ve vašich rukou (odkaz v elektronickém katalogu)

Odvaha být šťastný : opravdová spokojenost je ve vašich rukou

Ičiró Kišimi & Fumitake Koga ; z anglického překladu Courage to be happy ... přeložila Jana Žlábková. -- Vydání první. -- Praha : Beta, 2020. -- 271 stran ; 22 cm. -- Anotace: Od autorů fenomenálního bestselleru Odvaha nebýt oblíbený. Opětovné setkání moudrého filozofa a skeptického mladíka, který se po třech letech vrátil do filozofovy pracovny, aby s ním znovu debatoval o hledání cesty vedoucí k prostému lidskému štěstí. -- ISBN : 978-80-7593-183-2 (vázáno) : 329.00 Kč. C 394.993

 
Okolí Prahy (odkaz v elektronickém katalogu)

Okolí Prahy

Václav Lomič a kolektiv. -- První vydání. -- Praha : Olympia, 1983. -- 253 stran : ilustrace, plány ; 17 cm + 1 mapa (21 x 28 cm složeno na 11 x 14 cm). -- (Průvodce Olympia). -- Obsahuje rejstřík. -- ISBN : (Vázáno). C 236.634 v1

 
Oslo : průvodce s mapou (odkaz v elektronickém katalogu)

Oslo : průvodce s mapou

autoři Caroline Sassier, Jo Langeland, Gunnhild Årdal ; překlad: Lucie Pawlowská. -- V Brně : CPress, 2020. -- 24 nečíslovaných stran (některé složené) : barevné ilustrace, mapy, plány ; 18 cm. -- (Otevřete, rozložte, objevujte!). -- Přeloženo z francouzštiny?. -- Název z obálky. -- Některé listy označeny písmeny abecedy (A-F). -- Obsahuje rejstřík. -- ISBN : 978-80-264-2706-3 (brožováno) : Kč 269,00. C 394.957

 
Osobnost v projektivních metodách (odkaz v elektronickém katalogu)

Osobnost v projektivních metodách

Steven Tuber ; z anglického originálu Understanding personality through projective testing ... přeložil Matěj Černý. -- Vydání 1. -- Praha : Grada, 2020. -- 269 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Psyché). -- ISBN : 978-80-271-2183-0 (brožováno). C 394.713

 
Österreichische Archive: Geschichte und Gegenwart (odkaz v elektronickém katalogu)

Österreichische Archive: Geschichte und Gegenwart

Petr Elbel (Hg.) ; Heidemarie Bachhofer, Frank Bayard, Ulrike Denk, Christoph Haidacher, Elke Hammer-Luza, Herbert Hutterer, Thomas Just, Karl Kollermann, Juliane Mikoletzky, Helga Penz, Susanne Claudine Pils, Willibald Rosner, Walter Schuster, Stefan Seitschek, Arthur Stögmann, Jiřina Štouračová, Christoph Tepperberg, Philipp Tolloi, Susanne Uslu-Pauer, Peter Wiesflecker. -- Erste Ausgabe. -- Brno : Masaryk University Press, 2019. -- 586 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 23 cm. -- (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 498). -- 300 výtisků. -- ISBN : 978-80-210-9466-6 (brožováno). C 394.634

 
titul

Ostrava journal of English philology

[published by the University of Ostrava in Ostrava, Faculty of Arts]. -- Vol. 11, No. 1-2 (2019). -- ISSN : 1803-8174. -- In: Ostrava journal of English philology. ČC 4.826/2019

 
Ozeleněné střechy (odkaz v elektronickém katalogu)

Ozeleněné střechy

Barbora Čermáková, Radka Mužíková. -- 1. vyd. -- Praha : Grada, 2009. -- 246 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. -- (Stavitel). -- Část. tištěno napříč. -- Terminologický slovník. -- Abstrakt: V městském prostředí ozeleněné střechy nejen zkrášlují vrcholy budov, ale také pomáhají zlepšovat ovzduší. Zároveň jsou příjemným místem k odpočinku či k aktivnímu trávení volného času, plní estetickou, ekologickou a mikroklimatickou funkci. Díky novým a stále lepším materiálům navrhují architekti ozelenění nejen na střechy ploché, ale i na skloněné povrchy a dokonce na pláště budov. Návod, jak na to a zda se právě u vaší střechy odhodlat k ozelenění, najdete v předkládané publikaci s velkým množstvím fotografií, technických podkladů z již realizovaných staveb, seznamy vhodných či nevhodných rostlin a se zkušenostmi se závlahou a údržbou střechy. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788024718026. -- ISBN : 978-80-247-1802-6 (brož.). -- 978-80-247-6973-8 ebook. C 394.716

 
Pandemie : od starověku po současnost : koronavirus přímo nezabíjí (odkaz v elektronickém katalogu)

Pandemie : od starověku po současnost : koronavirus přímo nezabíjí

Vojtěch Heller. -- [Praha] : Petrklíč, 2020. -- 133 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-7229-810-5 (brožováno). C 394.811

 
Paní ze Severu : Agnetino dědictví (odkaz v elektronickém katalogu)

Paní ze Severu : Agnetino dědictví

Corina Bomannová ; z německého originálu Die Frauen vom Löwenhof. Agnetas Erbe ... přeložila Zuzana Soukupová. -- Vydání první. -- Praha : Ikar, 2020. -- 487 stran ; 24 cm. -- Obálkový podnázev: začátek rodinné ságy. -- Resumé: První část románové trilogie podává na osudu tří žen výpověď o bouřlivém dvacátém století, plném společenských a politických změn, které dramaticky zasáhnou do života hrdinek. Rod Lejongardů vlastní nádherné staré panství na jihu Švédska. Statek, který rodina už mnoho let spravuje, je v zemi proslulý úspěšným chovem koní. Panství a šlechtický titul Lejongardové obdrželi jako projev díků švédského krále za podporu a věrnost během třicetileté války za podmínky, že budou za všech okolností stát při královské rodině. A jsou to především odvážné a sebevědomé ženy tohoto rodu, jež se dokážou postarat o prosperitu panství a nadcházejících generací. Nakladateská anotace. -- ISBN : 978-80-249-4097-7 (vázáno). C 394.689

 
titul

Pantheon

. -- Roč. 13, č. 1-2 (2018). -- ISSN : 1803-2443. -- In: Pantheon. ČC 2.005/2018

 
titul

Paradigmata poznání

. -- No. 1-4 (2019). -- ISSN : 2336-2642. -- In: Paradigmata poznání. ČB 8.041/2019

 
Participativní přístup : metodický text pro studenty učitelství (odkaz v elektronickém katalogu)

Participativní přístup : metodický text pro studenty učitelství

Jan Činčera, Veronika Machková, Martin Bílek et al.. -- Vydání: první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2019. -- 40 stran : 1 plán ; 21 cm. -- 200 výtisků. -- ISBN : 978-80-7435-765-7 (brožováno). C 394.731

 
Peču a vařím s láskou bez lepku a histaminu (odkaz v elektronickém katalogu)

Peču a vařím s láskou bez lepku a histaminu

Eva Štveráková ; fotografie: Petr Husák. -- České Budějovice : Dona, 2020. -- 91 stran : barevné ilustrace ; 20 cm. -- ISBN : 978-80-7322-222-2 (brožováno). C 394.982

 
titul

Pečuj doma

. -- č. 1-4 (2019). -- In: Pečuj doma. ČA 797/2019

 
Pečujte o svou energii : vybudujte si imunitu proti toxickým energiím a uchovejte si životní sílu (odkaz v elektronickém katalogu)

Pečujte o svou energii : vybudujte si imunitu proti toxickým energiím a uchovejte si životní sílu

Alla Svirinskaja ; přeložil Petr Sumcov. -- První vydání. -- Praha : Metafora, 2020. -- 255 stran : ilustrace ; 21 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- ISBN : 978-80-7625-103-8 (brožováno) : Kč 299,00. C 395.025

 
Permanentní invence (odkaz v elektronickém katalogu)

Permanentní invence

Hana Stehlíková Babyrádová. -- První vydání. -- Praha : Dokořán ; Brno : Masarykova univerzita, 2020. -- 169 stran : barevné ilustrace, portréty ; 19 cm. -- 500 výtisků. -- ISBN : 978-80-7363-990-7 (Dokořán ; brožováno). -- 978-80-210-9543-4 (Masarykova univerzita ; brožováno). C 394.660

 
Pes, člen rodiny : výchova, zdraví, aktivity (odkaz v elektronickém katalogu)

Pes, člen rodiny : výchova, zdraví, aktivity

Kate Kitchenhamová ; z německého originálu Hunde ... přeložila Lea Smrčková. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 183 stran : barevné ilustrace ; 26 cm. -- (Esence). -- ISBN : 978-80-242-6534-6 (brožováno) : Kč 299.00. C 394.921

 
titul

Philologia Rossica

. -- 1 (2019). -- In: Philologia Rossica. -- ISSN 2694-8826. ČC 6.397/2019

 
titul

Písecký deník

. -- č. 151-175 (2019). -- ISSN : 1802-0828. -- In: Písecký deník. ČA 490/2019-VII

 
titul

Písecký deník

. -- č. 176-202 (2019). -- ISSN : 1802-0828. -- In: Písecký deník. ČA 490/2019-VIII

 
titul

Písecký deník

. -- č. 203-226 (2019). -- ISSN : 1802-0828. -- In: Písecký deník. ČA 490/2019-IX

 
titul

Písecký deník

. -- č. 227-252 (2019). -- ISSN : 1802-0828. -- In: Písecký deník. ČA 490/2019-X

 
Písemné prameny k dějinám hradu Kašperk : (do počátku 17. století) (odkaz v elektronickém katalogu)

Písemné prameny k dějinám hradu Kašperk : (do počátku 17. století)

Tomáš Velička (ed.). -- Kašperské Hory : Hrad Kašperk, 2017. -- 293 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 23 cm. -- ISBN : 978-80-270-2976-1 (vázáno). C 394.936 P

 
Pivo na Loiře, aneb, Jak se jedna rodina usadila na francouzském vinařském venkově a jala se tam vařit britské pivo (odkaz v elektronickém katalogu)

Pivo na Loiře, aneb, Jak se jedna rodina usadila na francouzském vinařském venkově a jala se tam vařit britské pivo

Tommy Barnes ; přeložil Petr Horák. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2020. -- 236 stran ; 20 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- Resumé: S humorem psaný a vlastními zážitky inspirovaný příběh o tom, jak se jedna rodina usadila na francouzském venkově a začala tam vařit britské pivo. Tommy je muž na prahu středního věku, frustrovaný nenáviděnou kancelářskou prací, kterou bez většího úspěchu spíše předstírá. Tommy je také ne zrovna úspěšný stand-up komik. Když je zároveň se svou přítelkyní propuštěn ze zaměstnání, rozhodne se vyměnit Londýn za francouzský venkov a splnit si svůj sen - založit minipivovar. Cesta k tomuto snu je ovšem trnitá, zejména zásluhou Tommyho samého. Dříve než pivovarníkem se stane otcem a z nutnosti také zahradníkem, nicméně navzdory bezpočtu přehmatů, omylů, nehod a nedorozumění a také navzdory pekelnému psu jménem Burt nakonec všechno dobře dopadne. Autobiografický příběh o životních peripetiích anglické rodiny v údolí Loiry je vtipný, ale i dojemný, s přídavkem autentických pivních receptur. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-257-3187-1 (brožováno). C 394.856 SV

 
titul

Pivovarský kalendář ...

. -- (2020). -- Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, [19--]-. -- In: Pivovarský kalendář. -- s.. ČC 4.251/2020

 
PK 100 : sto let Pedagogické knihovny J.A. Komenského : 1919-2019 (odkaz v elektronickém katalogu)

PK 100 : sto let Pedagogické knihovny J.A. Komenského : 1919-2019

Pavel Hlubuček a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2020. -- 117 stran : ilustrace (převážně barevé), portréty, faksimile ; 22 cm. -- Chronologický přehled. -- ISBN : 978-80-86935-48-5 (vázáno). C 394.922

 
Pletení z papíru : nejen košíky z papírových pramenů (odkaz v elektronickém katalogu)

Pletení z papíru : nejen košíky z papírových pramenů

Monika Králiková ; překlad a jazyková úprava Božena Musilová. -- Praha : Grada, [2020]. -- ©2020. -- 127 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- (Výtvarný kurz). -- Přeloženo ze slovenštiny. -- ISBN : 978-80-271-2476-3 (vázáno). C 395.065

 
Pneumologie v každodenní praxi (odkaz v elektronickém katalogu)

Pneumologie v každodenní praxi

Thomas Hausen ; překlad: Eva Ondroušková. -- 1. české vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2020. -- 182 stran : ilustrace ; 24 cm. -- Přeloženo z němčiny. -- ISBN : 978-80-271-2469-5 (brožováno). C 394.721

 
Po práci je pořád legrace : lexikon lidové tvořivosti z dob budování kapitalismu (odkaz v elektronickém katalogu)

Po práci je pořád legrace : lexikon lidové tvořivosti z dob budování kapitalismu

Jan Nejedlý & Jakub Šofar. -- 1. vydání. -- V Brně : BizBooks, 2020. -- 189 stran, 19 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-265-0928-8 (brožováno) : Kč 349,00. C 394.920

 
Počátky umění II (odkaz v elektronickém katalogu)

Počátky umění II

Jiří A. Svoboda. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2020. -- 229 stran : barevné ilustrace, 1 mapa ; 27 cm. -- ISBN : 978-80-200-3120-4 (vázáno). B 58.744

 
Pod jabloní (odkaz v elektronickém katalogu)

Pod jabloní

Jindřiška Ptáčková. -- Vydání první. -- Brno : MOBA, 2020. -- 240 stran ; 19 cm. -- (Původní česká detektivka ; 322. svazek) (Krimi). -- Anotace: Detektivka české autorky řeší případ vraždy, provedené neobvyklým způsobem. V městečku nedaleko Prahy dojde k bizarní vraždě. V horkém letním dni opilému muži spícímu pod jabloní ve vlastní zahradě kdosi zatloukl uchem do hlavy hřebík. I když šlo o člověka zlomyslného, který lidem ve svém okolí neustále škodil, přece jen se zdá být vražda vskutku nepřiměřenou odplatou. Podezřelí jsou především sousedé zavražděného. Navíc je tu však záhada: o zabití hřebíkem do hlavy skrz ucho se týden před vraždou zmiňuje mladá autorka detektivek... Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-243-9198-4 (vázáno). C 394.801

 
Pod širým nebem : jak najít v přírodě duševní klid (odkaz v elektronickém katalogu)

Pod širým nebem : jak najít v přírodě duševní klid

Markus Torgeby & Frida Torgeby ; přeložila Helena Stiessová. -- [Zlín] : Kniha Zlin, 2020. -- 186 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (IN ; svazek 1). -- Přeloženo ze švédštiny. -- ISBN : 978-80-7662-015-5 (vázáno). C 395.110

 
Podpůrná a paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí (odkaz v elektronickém katalogu)

Podpůrná a paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Radka Kozáková. -- 1. vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2020. -- 127 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Sestra). -- Resumé: Odborná publikace přináší pohled na možnosti zavádění principů paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí poskytováním individuální péče v průběhu celé nemoci. -- ISBN : 978-80-271-2896-9 (brožováno) : Kč 239,00. C 395.027

 
Podpůrná jednota Svépomoc Bechyně (odkaz v elektronickém katalogu)

Podpůrná jednota Svépomoc Bechyně

dokument zpracoval Josef Štefl. -- Bechyně : Podpůrná jednota Svépomoc Bechyně, 2017. -- 41 stran : ilustrace ; 21 cm. -- Název z obálky. C 394.852 P

 
Poetika narativního komentáře : rétorický vypravěč v české literatuře (odkaz v elektronickém katalogu)

Poetika narativního komentáře : rétorický vypravěč v české literatuře

Jiří Koten. -- První vydání. -- Brno : Host ; Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020. -- 255 stran ; 21 cm. -- (Teoretická knihovna ; 37). -- ISBN : 978-80-275-0247-9 (Host ; brožováno) : Kč 299,00. -- 978-80-7658-004-6 (Ústav pro českou literaturu AV ČR ; brožováno). C 394.843

 
Pohledy zpět, výhledy vpřed (odkaz v elektronickém katalogu)

Pohledy zpět, výhledy vpřed

Klára Alžběta Samková. -- Vydání první. -- Velké Přílepy : Olympia, 2020. -- 256 stran ; 20 cm. -- ISBN : 978-80-7376-598-9 (brožováno) : Kč 329.00. C 394.978

 
Pojď si hrát ven : super zábava pod širým nebem (odkaz v elektronickém katalogu)

Pojď si hrát ven : super zábava pod širým nebem

Josie Jefferyová ; ilustrace Alice Lickensová. -- První vydání. -- Praha : Slovart, [2020]. -- ©2020. -- 78 stran : barevné ilustrace ; 29 cm. -- Z angličtiny přeložila Kateřina Schwabiková. -- Abstrakt: Také ti dospělí někdy říkají, ať si jdeš hrát ven – ale když vyběhneš z domu, tak za chvíli nevíš co dělat? Nevěš hlavu, kniha ti nabídne super zábavu do každého počasí – i za deště si přece můžeš venku skvěle hrát! Dozvíš se také, co vše se dá podnikat na nejrůznějších místech, na nichž se můžeš ocitnout – v parku, na zahradě, v lese, u vody či na ulici. Takže – ať je jakékoliv počasí a ať už se nacházíš uprostřed spící vesnice, ve víru velkoměsta, na břehu moře či rybníka, nebo jinde v přírodě, poradíme ti, jak se zabavit od rána do večera, ba dokonce i po setmění! Můžeš si v lese postavit třeba tajnou skrýš nebo na zahradě vyrobit hmyzí domeček, v parku uspořádat olympiádu a na zahradě vodní bitvu... Máš-li výtvarné vlohy, nakresli mrak, maluj deštěm nebo udělej postavičky z přírodnin. Nauč se pískat na trávu či fotografovat divokou přírodu, vytvoř si větrnou zvonkohru nebo objev kouzelnou krásu divadelního představení nočních motýlů. Už nikdy žádná nuda! https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788075298164. -- ISBN : 978-80-7529-816-4 (vázáno) : Kč 299,00. B 58.723 b

 
Pojednání o dějinách náboženství (odkaz v elektronickém katalogu)

Pojednání o dějinách náboženství

Mircea Eliade ; přeložil Jindřich Vacek. -- Vydání druhé. -- Praha : Argo, 2020. -- 403 stran ; 21 cm. -- (Capricorn ; svazek 24). -- Přeloženo z francouzštiny. -- ISBN : 978-80-257-3147-5 (brožováno). C 394.984

 
Pokrok bez povolení : jak sdílená ekonomika, crowfunding a kryptoměny změnily svět (odkaz v elektronickém katalogu)

Pokrok bez povolení : jak sdílená ekonomika, crowfunding a kryptoměny změnily svět

Róbert Chovanculiak ; překlad Jana Kupková. -- První vydání. -- Praha : Grada, 2020. -- 272 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm. -- (Finance pro každého). -- Přeloženo ze slovenštiny. -- Abstrakt: Kniha je o střetu digitálních technologií 21. století se světem kamenných institucí 20. století. Je o světě, kde internet nekonkuruje pouze kamenným obchodům, ale především světu zákonů, úředníků a politiky. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788027117550. -- ISBN : 978-80-271-1755-0 (vázáno) : Kč 389,00. C 395.102

 
Pompiéři, požárníci, hasiči : dějiny českého hasičství (odkaz v elektronickém katalogu)

Pompiéři, požárníci, hasiči : dějiny českého hasičství

Josef Nitra. -- Praha : Triton, 2020. -- 355 stran : ilustrace (převážně barevné), potréty, faksimile ; 30 cm. -- Terminologický slovník. -- ISBN : 978-80-7553-796-6 (vázáno). B 58.719

 
Pomsta bílého jednorožce (odkaz v elektronickém katalogu)

Pomsta bílého jednorožce

Vlastimil Vondruška. -- Vydání první. -- Brno : MOBA, 2020. -- 300 stran ; 21 cm. -- (Hříšní lidé Království českého). -- Resumé: Historický detektivní román z druhé poloviny 13. století, kde mladý královský prokurátor Oldřich z Chlumu vyšetřuje vraždu paní Anežky, manželky Častolova z Frýdlantu. U jedné vraždy ale nezůstane. Manželku pana Častolova z Frýdlantu Anežku najdou mrtvou pod skálou, na níž se tyčí jeho hrad. Její smrt uzavře královský popravce jako nešťastnou nehodu, jenže záhy je zabit i on. Oldřich z Chlumu slíbí své ženě Ludmile, že celou záležitost vyšetří. Jakmile se pustí do pátrání, začnou totiž za záhadných okolností umírat další lidé. -- ISBN : 978-80-243-9175-5 (vázáno). C 394.839 R

 
Pop věda : neuvěřitelné historky ze světa vědy (odkaz v elektronickém katalogu)

Pop věda : neuvěřitelné historky ze světa vědy

Gabriel Léon ; ze španělského originálu La ciencia pop přeložila Ema Pokorná. -- 1. vydání. -- V Brně : Cpress, 2020. -- 198 stran : ilustrace ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-264-3177-0 (brožováno) : 299.00 Kč. C 395.079

 
Popelnicový román : síťový kryptopříběh (odkaz v elektronickém katalogu)

Popelnicový román : síťový kryptopříběh

Vladimír Merta. -- První vydání. -- Praha : Galén, [2020]. -- ©2020. -- 503 stran ; 23 cm. -- (Olivovníky). -- Resumé: V postmoderně košatém románu prochází částečně autobiografický literát Hever satirickou karikaturou světa před i po listopadové revoluci. Rozsáhlý román známého písničkáře je postmoderní próza, pracující s nesčetnými citáty, aluzemi, persiflážemi a pastišemi, je šklebem nad českou dobou předlistopadovou, těsně polistopadovou i současnou. Merta v románu zcela rezignuje na psychologii a realistický popis postav. Ty jsou mu pouhými figurínami ve hře, jejímž smyslem je ukázat to, co je nesmyslné, trapné, směšné - a přitom hrůzné. Pracuje s repeticemi, nekonečnými plky, s lidským žvaněním. Hlavními Mertovými vyprávěcími prostředky jsou humor, vtip, nadsázka, ironie a sarkasmus. Popelnicový román je prozaický vulkán, který hrozí zavalit čtenáře lávou přesně mířené legrace, z níž mrazí. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-7492-472-9 (vázáno). C 395.034

 
Poslední polibek, co za něco stál (odkaz v elektronickém katalogu)

Poslední polibek, co za něco stál

James Crumley ; z anglického originálu The last good kiss přeložil Pavel Kaas. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2020. -- 315 stran ; 21 cm. -- (Vendeta). -- Resumé: Detektivní román odehrávající se na západě USA v sedmdesátých letech. Soukromé očko C. W. Sughrue pátrá po úspěšném spisovateli na přání jeho bývalé manželky. Trahearne totiž vyrazil na tah po kalifornských hospodách a Sughruovým úkolem je najít jej, než si úplně zničí zdraví. Ve chvíli, kdy uspěje, dostává se mu do rukou nový případ. Dcera barmanky v hospodě, kde Trahearna nakonec objevil, před lety zmizela. Sughrue ví, že pátrání po tak dlouhé době nemá cenu, ale nechá se uprosit smutnýma očima barmanky a záhadnýma očima dívky z deset let staré fotky, a spolu s Trahearnem a alkoholickým buldokem se vydává po dávno vychladlé stopě krásné Betty Sue. -- ISBN : 978-80-7585-770-5 (vázáno). C 394.697 ČD

 
Poviem ti rozprávku-- = I tell you a fairy tale-- (odkaz v elektronickém katalogu)

Poviem ti rozprávku-- = I tell you a fairy tale--

Eva Hajdu ; [anglický preklad Radovan Binar]. -- Vyd. 1. -- Poprad : Region Poprad, 2013. -- 96 s. : il. (částečně barev.) ; 24 cm. -- Přeloženo ze slovenštiny. -- ISBN : 978-80-970183-7-5 (váz.). C 394.639

 
Pragocalypsa. Soudný den (odkaz v elektronickém katalogu)

Pragocalypsa. Soudný den

Jan Urban. -- 1. vydání. -- Ostrava : Fantom Print, 2020. -- 303 stran ; 21 cm. -- Na hřbetu označení části: 5. -- Resumé: Volné pokračování fantasy ságy s hororovými prvky se opět odehrává v Praze, která úpí pod útoky nestvůr a před tlupami nemrtvých bytostí. Hord nemrtvých přibývá a jsou čím dál rychlejší a krvežíznivější. Řeholníci, obklíčení ze všech stran, pochopili, že možná už brzy nadejde den, který by nemuseli přežít. Přinejmenším ne všichni. Skupinka odvážlivců, jejímž úkolem bylo najít v postapokalyptické Praze lék na virus měnící lidi v nemrtvá monstra, je rozdělena a uvízla na mrtvém bodě. Situaci ještě více zkomplikuje nebezpečný a prohnaný hráč, který nejenže řádně zamíchá rozdanými kartami, ale sám představuje hrozbu daleko větší než apokalypsa sama... Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-7594-064-3 (brožováno). C 394.824 a

 
titul

Prachatický deník

. -- č. 151-175 (2019). -- ISSN : 1802-0836. -- In: Prachatický deník. ČA 485/2019-VII

 
titul

Prachatický deník

. -- č. 176-202 (2019). -- ISSN : 1802-0836. -- In: Prachatický deník. ČA 485/2019-VIII

 
titul

Prachatický deník

. -- č. 203-226 (2019). -- ISSN : 1802-0836. -- In: Prachatický deník. ČA 485/2019-IX

 
titul

Prachatický deník

. -- č. 227-252 (2019). -- ISSN : 1802-0836. -- In: Prachatický deník. ČA 485/2019-X

 
titul

Praktická elektronika - Amatérské radio

. -- Roč. 24(68), č. 1-12 (2019). -- ISSN : 1804-7173. -- In: Praktická elektronika - Amatérské radio. ČB 4.337/2019

 
Praktická muskuloskeletální ultrasonografie pro lékaře a fyzioterapeuty = Praktická muskuloskeletálna ultrasonografia pre lekárov a fyzioterapeutov (odkaz v elektronickém katalogu)

Praktická muskuloskeletální ultrasonografie pro lékaře a fyzioterapeuty = Praktická muskuloskeletálna ultrasonografia pre lekárov a fyzioterapeutov

Luboš Hrazdira a kolektiv. -- Brno : Paido, 2020. -- 253 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm. -- 1500 výtisků. -- ISBN : 978-80-7315-270-3 (vázáno). C 394.910

 
Pravá vietnamská kuchyně : recepty a příběhy, které na váš talíř přinesou opravdové vietnamské jídlo (odkaz v elektronickém katalogu)

Pravá vietnamská kuchyně : recepty a příběhy, které na váš talíř přinesou opravdové vietnamské jídlo

Uyen Luu ; fotografie jídla Clare Winfield. -- [Praha] : Slovart, [2019]. -- ©2019. -- 143 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- Z angličtiny přeložila Stanislava Moravcová ml.. -- Obsahuje rejstřík. -- Abstrakt: Většina jídel, inspirovaná hlavně tím, co vařila její maminka a babička, vám ukáže bohatost chutí a vůní vietnamských pokrmů i hravost přípravy a podávání, která je pro Vietnamce typická. Můžete si uvařit například polévku Pho, kde se horký vývar dokonale snoubí s nudlemi, saigonské letní závitky, dušené hovězí maso na badyánu, taštičky plněné kuřecím masem, smažené nudle s výhonky mungo či banánové smaženky s kokosovým krémem. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788075297907. -- ISBN : 978-80-7529-790-7 (vázáno) : Kč 399,00. C 394.831

 
Pravidlo pěti vteřin : přetvořte svůj život, práci i sebevědomí pomocí každodenní odvahy (odkaz v elektronickém katalogu)

Pravidlo pěti vteřin : přetvořte svůj život, práci i sebevědomí pomocí každodenní odvahy

Mel Robbinsová ; z anglického originálu 5 second rule ... přeložila Marcela Petrželová. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 250 stran : ilustrace ; 21 cm. -- "Vydala Euromedia Group, a. s., v edici Pragma"--Tiráž. -- ISBN : 978-80-242-6656-5 (vázáno) : Kč 299.00. C 394.700

 
titul

Právněhistorické studie

. -- 49-2 (2019). -- Praha : Academia, 1955-. -- In: Právněhistorické studie. ČC 1.510/2019

 
titul

Právněhistorické studie

. -- 50-1 (2020). -- Praha : Academia, 1955-. -- In: Právněhistorické studie. ČC 1.510/2020

 
titul

Právo - Jižní Čechy

. -- Roč. 30, č. 1-26 (2020). -- leden. -- ISSN : 1211-2119. -- In: Právo - Jižní Čechy. ČA 95/2020-I

 
titul

Právo - Jižní Čechy

. -- Roč. 30, č. 27-51 (2020). -- únor. -- ISSN : 1211-2119. -- In: Právo - Jižní Čechy. ČA 95/2020-II

 
titul

Právo & byznys

. -- 1.-12. měs. (2015). -- 11. měs. - nevydáno. -- ISSN : 1804-6061. -- In: Právo & byznys. ČB 7.022/2015

 
titul

Právo & byznys

. -- 3.-11. měs. (2016). -- chybějící měs. - nevydáno. -- ISSN : 1804-6061. -- In: Právo & byznys. ČB 7.022/2016

 
titul

Pražské egyptologické studie : Univerzita Karlova, České národní egyptologické centrum, Český egyptologický ústav]

. -- č. 22-23 (2019). -- ISSN : 1214-3189. -- In: Pražské egyptologické studie. ČB 6.090/2019

 
Problémy současného vzdělávání (odkaz v elektronickém katalogu)

Problémy současného vzdělávání

Radka Löwenhöfferová, Jaroslav Mužík. -- Vydání: první české. -- Praha : MJF, 2018. -- 175 stran ; 23 cm. -- ISBN : 978-80-88227-04-5 (brožováno). C 395.054

 
Projezte se ke zdraví a vitalitě (odkaz v elektronickém katalogu)

Projezte se ke zdraví a vitalitě

Jarmila Mandžuková. -- Vydání první. -- Praha : Lirego, 2020. -- 175 stran ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-907828-2-2 (vázáno). C 395.092

 
Projít zrcadlem. Kniha 3, Paměť Babylonu (odkaz v elektronickém katalogu)

Projít zrcadlem. Kniha 3, Paměť Babylonu

Christelle Dabos ; přeložila Drahoslava Janderová. -- Vydání první. -- Praha : Baobab, 2020. -- 419 stran ; 23 cm. -- Přeloženo z francouzštiny. -- Resumé: Další část fantasy dobrodružství mladinké Ofélie, zdánlivě nešikovné brýlaté dívky, která však disponuje bystrostí, odvahou i zvláštními schopnostmi. Po dvou letech a sedmi měsících nekonečného čekání na rodné Animě se Ofélie rozhodne jednat. Díky svému talentu, ale pod falešným jménem se stává studentkou akademie Dobré rodiny, aby tam pokračovala v pátrání po pravé totožnosti Boha. Kdo je vlastně Bůh a je skutečně tajemnou prapříčinou rozpadu starého světa a zároveň tvůrcem všech Duchů rodin, kteří na archách vládnou? A kdo jsou nebezpeční a tajemní lordi LUXu? Napětí stoupá, barokní dekorace Metropolis nahradily snové kulisy ideálního města budoucnosti, kde se technika snoubí se vzděláním... Přesto části archy mizí v prázdnotě a Ofélie se pohybuje na ostří nože, kdy jediný neopatrný krok může znamenat prozrazení. Může vůbec někomu věřit? A především: kam zmizel Thorn, její ledový muž z Pólu? Má šanci ho na Babylonu objevit? Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-7515-111-7 (brožováno). C 382.770/3

 
Prokletá věž (odkaz v elektronickém katalogu)

Prokletá věž

Michaela Merglová. -- První vydání. -- Praha : Epocha s.r.o., 2020. -- 460 stran ; 18 cm. -- (Pevnost ; sv. 114) (Fantastická Epocha). -- ISBN : 978-80-7557-954-6. -- 999-00-020-6426-5 (brožováno) : Kč 299,00. C 395.024

 
Prostor mezi geometrií a malířstvím : vývoj pojetí prostoru v geometrii a jeho zobrazování v malířství od renesance po 20. století (odkaz v elektronickém katalogu)

Prostor mezi geometrií a malířstvím : vývoj pojetí prostoru v geometrii a jeho zobrazování v malířství od renesance po 20. století

Ladislav Kvasz ; ze slovenského originálu Priestor medzi geometriou a maliarstvom přeložila Barbora Kamrlová. -- Vydání první. -- V Praze : Nakladatelství Slovart, 2020. -- 237 stran ilustrace (některé barevné), faximile ; 25 cm. -- ISBN : 978-80-7529-915-4 (vázáno) : Kč 499.00. C 394.833

 
titul

Prvolezec

R. Frison-Roché ; preklad z francouzštiny Jozef Brandobur. -- 1. vydanie. -- Turčianský Sv. Martin : Matica slovenská, 1950. -- 258 stran, obrazová příloha : ilustrace ; 21 cm. -- (Na cestách ; sv. 5). -- 5000 výtisků. C 1.782 v1

 
Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd (odkaz v elektronickém katalogu)

Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd

Jan Reichstäter. -- Vydání první. -- Brno : Masarykova univerzita, 2019. -- 201 stran : barevné ilustrace, mapy ; 23 cm. -- (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 499). -- ISBN : 978-80-210-9578-6 (brožováno). C 394.640

 
Přednášky k úvodu do psychoanalýzy (odkaz v elektronickém katalogu)

Přednášky k úvodu do psychoanalýzy

Sigmund Freud ; z německého originálu Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse přeložil Jiří Pechar. -- Vydání šesté, v Portále první. -- Praha : Portál, 2020. -- 335 stran : 1 ilustrace ; 23 cm. -- (Klasici). -- ISBN : 978-80-262-1573-8 (brožováno) : Kč 499.00. C 394.651

 
Příběh studia Pixar : moje nepravděpodobné putování se Stevem Jobsem při vytváření historie zábavního průmyslu (odkaz v elektronickém katalogu)

Příběh studia Pixar : moje nepravděpodobné putování se Stevem Jobsem při vytváření historie zábavního průmyslu

Lawrence Levy ; překlad Jiří Žák. -- 1. vydání. -- Praha : XYZ, 2020. -- 325 stran ; 22 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- Obálkový podnázev: jak jsem se Stevem Jobsem přepsal dějiny filmu. -- Abstrakt: Když Steva Jobse propustili začátkem 90. let 20. století z Applu, koupil prakticky neznámou grafickou společnost Pixar. Aniž by ho osobně znal, zavolal jednoho dne mladému právníkovu s diplomem z Harvard – Lawrenci Levymu. Přesvědčil ho, aby mu pomohl postavit Pixar na nohy. Levy však firmu najde na pokraji bankrotu. Až poté, co mu její zaměstnanci pustí pár záběrů ze vznikajícího Příběhu hraček, rozhodně se pracovní nabídku přijmout. Kniha Příběh studia Pixar popisuje, co všechno dělo dál, a přináší dlouhou řadu naprosto nových informací, které s jedním z největších úspěchů z dějinách Hollywoodu souvisejí. Příběh studia Pixar se odehrává střídavě na burze v Silicon Valley, v hollywoodské továrně na sny, v sídle společnosti Disney, v advokátních kancelářích i investičních bankách. Zároveň je portrétem přátelství dvou mužů, trvajícím až do chvíle smrti jednoho z nich. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788075976550. -- ISBN : 978-80-7597-655-0 (brožováno). C 394.754

 
Přichází bouře (odkaz v elektronickém katalogu)

Přichází bouře

Maria Adolfssonová ; přeložila Lucie Olešová. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2020. -- 349 stran ; 21 cm. -- Přeloženo ze švédštiny. -- Pod názvem: [Doggerland]. -- Obálkový podnázev: inspektorka Eikenová se vrací!. -- Resumé: Druhý detektivní román s inspektorkou Karen Eikenovou Hornbyovou, která se o Vánocích vrací po zranění do práce a začíná vyšetřovat vraždy na ostrově Noorö. Jsou Vánoce a inspektorka Karen Eikenová Hornbyová má volno, protože se dosud zotavuje ze zranění, která utržila v prvním díle série o souostroví Doggerland. Ale když se v opuštěném lomu najde mrtvola a policejní řady povážlivě prořídnou kvůli chřipkové epidemii, vrací se Karen předčasně do práce. Svým způsobem je to úleva - může se vyhnout rodinným oslavám - avšak pracovní tým vytvořený z více než neochotných kolegů na severním ostrově Noorö taky není žádná výhra. Na silvestra dojde k další vraždě a vyšetřování vede k místní palírně whisky, možná v tom hraje nějakou roli i tisíce let stará kamenná loď ze severního cípu ostrova. A navíc Karenini vlastní příbuzní nespolupracují. Mají snad co tajit? Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-257-3204-5 (brožováno). C 394.800

 
Příležitost : jak si v obchodování zajistit lepší život (odkaz v elektronickém katalogu)

Příležitost : jak si v obchodování zajistit lepší život

Eben Pagan ; z anglického originálu Opportunity ... přeložil Tomáš Piňos. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 297 stran ; 21 cm. -- Na obálce uveden nakladatel: Pragma. -- ISBN : 978-80-242-6658-9 (vázáno) : Kč 279,00. C 394.893

 
Případ šíleného tambora : vzpomínky budějovického kata I (odkaz v elektronickém katalogu)

Případ šíleného tambora : vzpomínky budějovického kata I

Jaromír Jindra. -- Vydání první. -- Praha : Lirego, 2020. -- 299 stran ; 21 cm. -- Resumé: První kniha historické řady, jejíž ústřední postavou je popravčí, který vzpomíná na případy zločinců, usmrcených jeho rukou. Napoprvé jde o bývalého vojenského bubeníka, jenž se stal krutým vrahem. Jižní Čechy, zdecimované třicetiletou válkou, jsou dějištěm vyprávění budějovického kata Franciho, jenž vzpomíná na případy těch, kdo skončili v jeho mučírně či na jeho popravišti, ať už z příčin spravedlivých nebo nespravedlivých. V této první knize jde o případ tambora Lukáška, kterého válka naučila nevážit si lidského života, a tak na útěku od vojska v lesní samotě vyvraždí rodinu místního uhlíře. Jeho čin však nezůstane beze svědka, a tak Lukášek dříve či později musí skončit v rukou Franciho. Vyprávění o případu prokládá kat svými intermezzy, v nichž líčí svůj vlastní příběh - příběh nalezence, jehož se v útlém dětství ujal městský popravčí a později mu předal své opovrhované řemeslo. -- ISBN : 978-80-907828-1-5 (vázáno). C 394.792

 
titul

Příroda

. -- č. 37 + mapa (2018). -- In: Příroda. -- ISSN 1211-3603. -- s.. ČC 5.017/2018-č.37

 
titul

Příroda

. -- č. 40 (2020). -- In: Příroda. -- ISSN 1211-3603. -- s.. ČC 5.017/2020-č.40

 
titul

Příroda

. -- č. 41 (2020). -- In: Příroda. -- ISSN 1211-3603. -- s.. ČC 5.017/2020-č.41

 
Přírodní antibiotika a antivirotika v kuchyni : koření a hořčice, houby, med, léčivé octy a oleje : prevence a terapie pomocí domácích prostředků (odkaz v elektronickém katalogu)

Přírodní antibiotika a antivirotika v kuchyni : koření a hořčice, houby, med, léčivé octy a oleje : prevence a terapie pomocí domácích prostředků

Josef Jonáš, Jiří Kuchař. -- Praha : Eminent, 2020. -- 214 stran ; 22 cm. -- ISBN : 978-80-7281-552-4 (vázáno). C 394.656

 
Přítel z domova (odkaz v elektronickém katalogu)

Přítel z domova

Veronika Doskočilová. -- Vydání první. -- Praha : Lirego, 2020. -- 269 stran ; 21 cm. -- Resumé: Psychologický příběh o přátelství dvou odlišných starých lidí je literární prvotinou mladé české autorky. V malém americkém městečku Riverton ve státě Wyoming se koncem devadesátých let minulého století začíná odvíjet neobyčejný příběh. Jeho hlavními hrdiny jsou dva svérázní, naprosto odlišní staříci George a Paul, kteří se na konci své životní pouti potkali a zvláštním způsobem spřátelili v místním domově seniorů. Stále otrávený, pesimistický George vnímá pobyt v domově jako své největší zklamání a prohru. V době, kdy už od života opravdu nic nečeká, nemůže pochopit věčně dobře naladěného Paula, jehož osud, spojený i s předválečným Československem, byl až dosud pro všechny v domově velkou neznámou. Šokující a zároveň dojemné poznávání Paulovy minulosti zcela nečekaně mění poslední etapu Georgeova života... Poutavé vyprávění o stáří, smrti, lásce, přátelství, snech a očekávání. Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-907550-9-3 (vázáno). C 394.789

 
Přízraky domu Carrowů (odkaz v elektronickém katalogu)

Přízraky domu Carrowů

Darcy Coates ; z anglického originálu The Carrow haunt přeložila Vendula Šumanová. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2020. -- 290 stran : 21 cm. -- (Fobos). -- Abstrakt: Remy pracuje jako průvodkyně v Carrow, nejstrašidelnějším domě ve státě. Po jedné z prohlídek jí jeden z účastníků sdělí, že by rád v domě spolu s dalšími nadšenci zorganizoval dvoutýdenní pobyt. Remy souhlasí a doufá, že během něj spatří některé z nadpřirozených jevů, které místo proslavily. Sejde se osmičlenná skupina a zpočátku se zdá, že se naplní jejich očekávání, se kterými do Carrow přijeli. Potom ale začne bouřka, odřízne je od okolního světa a začnou se dít podivné věci. Dveře se samy otvírají. Seance se začnou zvrtávat. Tapetou prosakuje červená tekutina. Náměsíčné médium se v noci potuluje chodbami… Když jeden z hostů za podivných okolností zemře, Remy je donucena uvažovat o možnosti, že duch původního majitele domu, zvrácený sériový vrah, stále bloudí jeho chodbami. Jenže už je příliš pozdě na to snažit se utéct. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788076425149. -- Resumé: Hororový román líčí příběh průvodkyně, která ještě s osmi dobrovolníky uvízne v osidlech strašidelného domu, o němž paradoxně sama v rámci své činnosti podává informace dychtivým návštěvníkům a turistům. Remy pracuje jako průvodkyně v Carrow, nejstrašidelnějším domě ve státě. Po jedné z prohlídek jí jeden z účastníků sdělí, že by rád v domě spolu s dalšími nadšenci zorganizoval dvoutýdenní pobyt. Remy souhlasí a doufá, že během něj spatří některé z nadpřirozených jevů, které místo proslavily. Sejde se osmičlenná skupina a zpočátku se zdá, že se naplní jejich očekávání, se kterými do Carrow přijeli. Potom ale začne bouřka, odřízne je od okolního světa a začnou se dít podivné věci. Dveře se samy otvírají. Seance se začnou zvrtávat. Tapetou prosakuje červená tekutina. Náměsíčné médium se v noci potuluje chodbami... Když jeden z hostů za podivných okolností zemře, Remy je donucena uvažovat o možnosti, že duch původního majitele domu, zvrácený sériový vrah, stále bloudí jeho chodbami. Jenže už je příliš pozdě na to snažit se utéct. Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-7642-514-9 (vázáno). C 394.802

 
Psí senior ve veterinární ordinaci : nejčastější zdravotní problémy, prevence a léčba (odkaz v elektronickém katalogu)

Psí senior ve veterinární ordinaci : nejčastější zdravotní problémy, prevence a léčba

Kateřina Kobzíková. -- Vydání první. -- Praha : Plot, 2020. -- 119 stran : ilustrace ; 21 cm. -- "Fotografie Kateřina Kobzíková"--Tiráž. -- ISBN : 978-80-7428-379-6 (vázáno). C 395.093

 
titul

Psychologie a její kontexty

. -- Roč. 10, č. 1-2 (2019). -- ISSN : 1803-9278. -- In: Psychologie a její kontexty. ČC 5.024/2019

 
titul

Psychologie dnes

. -- Roč. 25, č. 1-12 (2019). -- ISSN : 1212-9607. -- In: Psychologie dnes. ČB 4.865/2019

 
Psychopat ve vaší posteli : manipulace a psychický teror ve vztahu (odkaz v elektronickém katalogu)

Psychopat ve vaší posteli : manipulace a psychický teror ve vztahu

Jackson MacKenzie ; z anglického originálu Psychopath free: recovering from emotionally abusive relationships with narcissists, sociopaths, and other toxic people přeložil Ivo Müller. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2020. -- 223 stran ; 23 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- ISBN : 978-80-262-1578-3 (brožováno) : Kč 399.00. C 394.647

 
Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět (odkaz v elektronickém katalogu)

Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět

Aleš Palán ; ilustrace Jan Hrubý. -- Vydání první. -- Praha : Prostor, 2020. -- 195 stran : ilustrace ; 19 cm. -- ISBN : 978-80-7260-449-4 (vázáno). C 394.819

 
titul

Rajská zahrádka

. -- Roč. 34, č. 1-10 (1924-1925). -- In: Rajská zahrádka. -- s.. ČC 2.761/1924-1925

 
Rebelové rokenrolů : hvězdy českých muzikálů (odkaz v elektronickém katalogu)

Rebelové rokenrolů : hvězdy českých muzikálů

. -- 12 cm +. -- 8588006725384. HCD 12.635

 
titul

Redway

. -- č. 1-6 (2013-2014) Roč. 6. -- ISSN : 1803-2850. -- In: Redway. ČB 6.844/2013-2014

 
Registry v češtině (odkaz v elektronickém katalogu)

Registry v češtině

Václav Cvrček, Zuzana Laubeová, David Lukeš, Petra Poukarová, Anna Řehořková, Adrian Jan Zasina. -- Vydání první. -- Praha : NLN, 2020. -- 233 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Studie z korpusové lingvistiky ; 27). -- ISBN : 978-80-7422-754-7 (brožováno). C 394.759

 
Renovace a restaurování skútru Čezeta (odkaz v elektronickém katalogu)

Renovace a restaurování skútru Čezeta

Marcel Malypetr. -- První vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2020. -- 144 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm. -- Obálkový podnázev: rozvaha, demontáž, renovace jednotlivých dílů, montáž a oživení skútru Čezeta 502. -- Resumé: Publikace přináší informace o tom, jak zrenovovat, opravit nebo nahradit jednotlivé díly při opravě veterána. -- ISBN : 978-80-271-2870-9 (vázáno). C 395.060

 
titul

Respekt speciál

. -- Roč. 5, č. 1-4 (2019). -- ISSN : 2336-6001. -- In: Respekt speciál. ČB 5.999/2019

 
titul

Respekt

. -- Roč. 30, č. 28-52 (2019). -- ISSN : 0862-6545. -- In: Respekt. ČB 5.720/2019-II

 
titul

ROTARY CLUB COMO

. -- Italie, 1937. -- 1 exlibris : zinkografie ; 17 x 11 cm. -- Razítko autora na rubu obrázku. -- Majitel exlibris: Rotary Club Como. -- Rozměr obrázku: 13,2 x 8,4 cm. -- Popis obrázku: Tři Králové, Betlémská kometa a město v zálivu moře. -- Počet exemplářů: 1. GE11902

 
Rozbité okno (odkaz v elektronickém katalogu)

Rozbité okno

C.M. Ewan ; z anglického originálu A window breaks ... přeložila Stanislava Míčková. -- První vydání. -- Ostrava : Oldag, 2020. -- 354 stran ; 21 cm. -- Resumé: Psychologický thriller o manželské dvojici, jež prochází vážnou partnerskou krizí, kterou se rozhodne vyřešit na horské chatě ve Skotsku. Jejich životy se však zcela nečekaně ocitnou ve smrtelném nebezpečí. Po smrti syna, který se stal obětí autonehody, se manželé Tom a Rachel na čas rozejdou. Tomův nadřízený je ale stále přesvědčen, že pro lásku má člověk zapudit své ego a snažit se o obnovu vztahu. A tak manželskou dvojici pobídne, aby strávili pár dní na jeho skotské prázdninové chatě spolu s dospívající dcerou. Postupně se však vynořuje prapodivná skládačka událostí souvisejících se smrtí jejich syna a celá rodina se tak stává lovnou zvěří na místě, kde jim nikdo nemůže pomoci. -- ISBN : 978-80-7411-259-1 (vázáno). C 394.791

 
Rozcházení : pět kroků k tomu, jak už nežít spolu, ale přesto šťastně (odkaz v elektronickém katalogu)

Rozcházení : pět kroků k tomu, jak už nežít spolu, ale přesto šťastně

Katherine Woodward Thomasová ; překlad Eva Nevrlá. -- Vydání první. -- V Brně : Jan Melvil Publishing, 2020. -- 271 stran ; 21 cm. -- (Žádná velká věda). -- Přeloženo z angličtiny. -- ISBN : 978-80-7555-099-6 (brožováno) : Kč 319,00. C 395.037

 
Rozplétání duhy : věda, bludy a touha po zázraku (odkaz v elektronickém katalogu)

Rozplétání duhy : věda, bludy a touha po zázraku

Richard Dawkins ; z anglického originálu Unweating the rainbow. Science, delusion and the appetite for wonder ... přeložil Petr Kovařík. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2020. -- 325 stran ; 20 cm. -- (Galileo ; svazek 73). -- ISBN : 978-80-200-3130-3 (brožováno). C 395.106

 
titul

Rožnovské alergologicko-imunologické dny

. -- 24 (2019). -- Kapitoly z imunologie : abstrakta. -- In: Rožnovské alergologicko-imunologické dny. -- s.. ČC 5.829/2019

 
Ruční knižní vazby (odkaz v elektronickém katalogu)

Ruční knižní vazby

Lucie Beranová. -- První vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2020. -- 79 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- Terminologický slovník. -- Resumé: Publikace provede čtenáře knihařským řemeslem v domácích podmínkách. Seznamuje s knihařským náčiním, materiály, odbornými pojmy a se základními dovednostmi od jednoduchých vazeb až po složitější knihaření. -- ISBN : 978-80-271-2199-1 (vázáno). C 394.649

 
Rumový deník (odkaz v elektronickém katalogu)

Rumový deník

Hunter S. Thompson ; přeložila Pavla Horáková. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2020. -- 224 stran ; 21 cm. -- (Kontrast Vintage). -- ISBN : 978-80-7642-003-8 (vázáno). C 394.889

 
Rumunsko (odkaz v elektronickém katalogu)

Rumunsko

Norm Longley ; z anglického originálu The rough guide to Romania ... přeložil Boleslav Žemlík. -- Čtvrté vydání. -- Brno : Jota, 2020. -- 419 stran : barevné ilustrace, mapy, plány ; 20 cm. -- (Průvodce ; svazek 206). -- "Nové aktualizované vydání"--Hřbet. -- Na titulní stránce uvedeno také logo původního nakladatelství Rough Guides. -- Česko-rumunský slovník. -- Chronologický přehled. -- ISBN : 978-80-7565-643-8 (brožováno). C 394.820

 
Rys za 200 litrů (odkaz v elektronickém katalogu)

Rys za 200 litrů

Jaromír Šlosar ; ilustrace: Ludvík Kunc. -- Vydání první. -- Vendryně : Beskydy, 2019. -- 93 stran : ilustrace ; 20 cm. -- Anotace: Dobrodružný příběh s detektivní zápletkou. Dva kamarádi se v zimních horách setkají nejen se vzácným rysem, ale také s bezohledným pytlákem. Martin a Honza se po vzoru hrdinů dalekého severu ze starých dobrodružných románů vydají tábořit do opuštěné lovecké chaty v zimních Beskydech. Na jedné ze svých výprav objeví stopu postřeleného rysa. Měli by nález hned ohlásit, ale rozhodnou se, že pytláka vypátrají sami. -- ISBN : 978-80-87431-58-0 (brožováno). C 394.636

 
Řád tvaru : tradicionalistické časopisy v období první republiky (analýzy a rekonstrukce) (odkaz v elektronickém katalogu)

Řád tvaru : tradicionalistické časopisy v období první republiky (analýzy a rekonstrukce)

Tomáš Kubíček. -- První vydání. -- Brno : Host, 2020. -- 316 stran ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-275-0295-0 (brožováno) : Kč 329.00. C 394.844

 
Říše popela (odkaz v elektronickém katalogu)

Říše popela

Anthony Ryan ; přeložil Milan Žáček. -- První vydání. -- Brno : Host, 2020. -- 607 stran ; 22 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- Anotace: Třetí kniha série Draconis Memoria, v níž se syndikát bude muset vyrovnat se smrtelným ohrožením z řad draggů. Kovolodní obchodní syndikát stovky let poháněla krev draggů -- a chránili ho Krvožehnaní, hrstka lidí, kteří dokázali krev pít, a v důsledku toho disponovali děsivými schopnostmi. Nyní však hrozí, že právě to, co korporátní svět vyživovalo, způsobí jeho zkázu. Povstal dragg nepředstavitelné síly a teď stojí v čele armády zvířat a lidí. Claydon Torcreek, Lizanne Lethridgová a Corrick Hilemore operují v různých končinách světa, avšak nyní se spojili v touze porazit Bílého dragga a Zkažené, které vede. Samo lidstvo čelí smrtelnému ohrožení, protože ve válce s Bílým draggem se za svobodu platí krví a ohněm. Ale s pomocí starobylého vědění, revolučních technologií a neočekávaných spojenců má dosud jakousi naději. Záchrana světa si ale bude žádat oběti. Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-275-0250-9 (vázáno). C 395.036 SV

 
titul

Sacra

. -- Roč. 17, č. 1-2 (2019). -- ISSN : 1214-5351. -- In: Sacra. ČC 5.081/2019

 
Sarajevo a Mostar : největší zajímavosti, místní doporučení (odkaz v elektronickém katalogu)

Sarajevo a Mostar : největší zajímavosti, místní doporučení

Annalisa Bruni ; překlad: Zuzana Kolečková. -- 1. edice. -- Praha : Svojtka & Co., 2020. -- 192 stran : barevné ilustrace, plány ; 16 cm + 1 mapa (38 x 56 cm, složeno na 13 x 9 cm). -- (Lonely Planet) (Do kapsy). -- Přeloženo z italštiny. -- Obsahuje rejstřík. -- ISBN : 978-80-256-2714-3 (brožováno). C 394.905

 
titul

Sbírka mezinárodních smluv Česká republika

. -- částka 1-39 + rejstřík (2019). -- ISSN : 1801-0393. -- In: Sbírka mezinárodních smluv Česká republika. ČB 4.954/2019

 
titul

Sbírka nálezů a usnesení

Ústavní soud České republiky. -- Sv. 90 (2018/3. díl + CD). -- Praha : C.H. Beck,. -- Obsahuje ISBN. -- In: Sbírka nálezů a usnesení. ČC 4.379/2018-3. díl

 
titul

Sbírka zákonů České republiky

. -- částka 1-45 + rejstřík (2019). -- ISSN : 1211-1244. -- In: Sbírka zákonů České republiky. ČB 1.149/2019-I

 
titul

Sbírka zákonů České republiky

. -- částka 46-92 (2019). -- ISSN : 1211-1244. -- In: Sbírka zákonů České republiky. ČB 1.149/2019-II

 
titul

Sbírka zákonů České republiky

. -- částka 93-122 (2019). -- ISSN : 1211-1244. -- In: Sbírka zákonů České republiky. ČB 1.149/2019-III

 
titul

Sbírka zákonů České republiky

. -- částka 123-154 (2019). -- ISSN : 1211-1244. -- In: Sbírka zákonů České republiky. ČB 1.149/2019-IV

 
titul

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd

. -- (2019), 2 Roč. 33. -- Brno : Masarykova univerzita, 1996-. -- Vydavatel: Masarykova univerzita v Brně. -- In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. -- ISSN 1211-6068. -- s.. ČC 1.546/2019-2

 
titul

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series

. -- Roč. 19, č. 1-2 (2019). -- ISSN : 1213-1962. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. ČB 8.392/2019

 
Se Srby a komity : z deníku srbského dobrovolce : 1914-1918 (odkaz v elektronickém katalogu)

Se Srby a komity : z deníku srbského dobrovolce : 1914-1918

napsal Juričič Bogdan M. Houžvic. -- 2. vyd. -- V Praze : Za Svobodu, 1928 (Rebec). -- 204 s. : il. ; 17 cm. -- (Knihovna časopisu Legionářské besedy ; č. 8). -- Překlad?. C 395.031 s

 
Sebevýchova : teorie a praxe pedagogického ovlivňování sebe sama (odkaz v elektronickém katalogu)

Sebevýchova : teorie a praxe pedagogického ovlivňování sebe sama

Michal Zvírotský. -- Vydání 1. -- Praha : Grada, 2020. -- 224 stran : portréty ; 21 cm. -- (Pedagogika). -- Terminologický slovník. -- ISBN : 978-80-271-2425-1 (brožováno) : Kč 299,00. C 394.847

 
titul

Securitas imperii

. -- (2020) 36, 1. -- Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV, PČR, [1994]-. -- In: Securitas imperii. -- s.. ČC 4.464/2020-1

 
Sedmero požehnání = Seven blessings (odkaz v elektronickém katalogu)

Sedmero požehnání = Seven blessings

Jindřich Buxbaum, Daniel Soukup ; translated by David Livingstone. -- První vydání. -- Praha : Grada, 2020. -- 168 stran : ilustrace, portréty ; 24 x 29 cm. -- "Fotografie: Jindřich Buxbaum, text: Daniel Soukup"--Tiráž. -- ISBN : 978-80-271-1011-7 (vázáno) : Kč 499,00. C 394.925

 
titul

Sedmička pro nejmenší

. -- č. 1-2 (2018). -- In: Sedmička pro nejmenší. ČB 8.418/2018

 
Sen o Zeleném domě (odkaz v elektronickém katalogu)

Sen o Zeleném domě

Liz Rosenbergová ; ilustrovala Ivona Knechtlová ; přeložila Petra Nagyová. -- 1. vydání. -- V Praze : Albatros, 2020. -- 237 stran ; 22 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- Abstrakt: Milujete příběhy Anny ze Zeleného domu a chtěli byste se dozvědět víc o tom, jak vznikaly? Pak se musíte začíst do životopisu jejich autorky Lucy Maud Montgomeryové, kterou potkal neméně barvitý a dramatický osud. S touto biografií určenou dospívajícím i dospělým čtenářům poznáte fascinující osobnost pozoruhodné spisovatelky, která i přes každodenní útrapy, jimž musela čelit, dokázala svými knihami okouzlit miliony čtenářů z celého světa. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788000058016. -- ISBN : 978-80-00-05801-6 (vázáno). C 394.817

 
titul

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny

. -- č. 26-27 (2019). -- ISSN : 1802-8918. -- In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. ČC 4.656/2019

 
titul

Severočeské algeziologické dny

. -- 9 (2019). -- In: Severočeské algeziologické dny. -- (]-.4?.[201), s.. ČC 5.966/2019

 
titul

Severočeské sympozium gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou

. -- (2019). -- In: Severočeské sympozium gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou. -- s.. ČC 6.118/2019

 
Síla nevysloveného : příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících (odkaz v elektronickém katalogu)

Síla nevysloveného : příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících

Peter Pöthe. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2020. -- 287 stran ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-262-1589-9 (brožováno) : Kč 339.00. C 394.681

 
Skupina Ra : vzkazy k přítomné hodině = The Artists' Group Ra : messages on the present hour (odkaz v elektronickém katalogu)

Skupina Ra : vzkazy k přítomné hodině = The Artists' Group Ra : messages on the present hour

autorka textu: Adriana Šmejkalová ; překlad: Kateřina Pietrasová. -- Praha : Národní galerie, [2020]. -- ©2020. -- 33 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 20 cm. -- (Grafické kabinety = Print cabinets). -- "Národní galerie Praha - Sbírka grafiky a kresby Grafický kabinet, Veletržní palác, 26. listopadu 2019 - 18. května 2020"--Obálka. -- Název z obálky. -- ISBN : 978-80-7035-748-4 (brožováno). C 394.909

 
Slezská Ostrava (odkaz v elektronickém katalogu)

Slezská Ostrava

autor: statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava ; překlad do anglického jazyka Pygmalion, s.r.o.. -- Vydání první. -- Ostrava : vydalo statutární město Ostrava pro potřeby městského obvodu Slezská Ostrava, 2020. -- 166 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm + 1 mapa (92 x 47 cm složeno na 24 x 16 cm). -- ISBN : 978-80-907387-7-5 (brožováno). C 394.735

 
titul

SLOVJANI.info

. -- Sv. 4, Num. 1-2 (2019). -- ISSN : 2570-7108. -- In: SLOVJANI.info. ČC 6.175/2019

 
Smrt matky Jugovičů : čtvrtý zpěv 1912 (odkaz v elektronickém katalogu)

Smrt matky Jugovičů : čtvrtý zpěv 1912

Ivo Vojnović ; přeložil Jan Hudec. -- Praha : Zátiší, Knihy srdce i ducha, 1923. -- V Novém Jičíně na Moravě : Kryl a Scotti. -- 43 stran ; 19 cm. -- Upravil V.H. Brunner. -- ISBN : (Brožováno). C 395.125 s

 
Smrt půvabného média : detektivka ze staré Vídně (odkaz v elektronickém katalogu)

Smrt půvabného média : detektivka ze staré Vídně

Frank Tallis ; z anglického origináu Mortal mischief - the Liebermann papers 1 přeložila Petra Hesová. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2020. -- 398 stran ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-262-1598-1 (vázáno). C 394.863

 
Smrtholka (odkaz v elektronickém katalogu)

Smrtholka

Lucie Faulerová. -- Vydání první. -- Praha : Torst, 2020. -- 205 stran ; 20 cm. -- ISBN : 978-80-7215-593-4 (brožováno). C 394.643

 
Smrtící útes (odkaz v elektronickém katalogu)

Smrtící útes

Gregg Dunnett ; přeložil Jakub Kapras. -- Vydání první. -- Prostějov : Computer Media s.r.o., 2020. -- 404 stran : 1 mapa ; 22 cm. -- "Pod značkou Katto vydalo nakladatelství Computer Media s.r.o.". -- Přeloženo z angličtiny. -- Abstrakt: Jedenáctiletý Billy Wheatley je zvláštní kluk, tak trochu samotář, introvert a vědátor. Žije se svým otcem uprostřed Atlantiku, na osamělém útesu, v domě obklopeném přírodou. Zdánlivou idylku naruší osudná noc, kdy se během oslavy ztratí mladá turistka. Policie po dívce marně pátrá a Billy se rozhodne do vyšetřování zapojit. Aniž to tuší, rozehraje nebezpečnou hru, která ovlivní životy všech okolo. Co se stalo se zmizelou dívkou? A kým je doopravdy Billy sám? Rozuzlení případu bude velkým překvapením nejen pro Billyho. , Znepokojující psychologický thriller, který vás stáhne pod vodu a nepustí, dokud nedojdete na konec. A tak znovu vyrážím a kráčím přitom místy, k nimž při přílivu dosahuje voda. To je pro chůzi nejlepší, protože písek je tu pokaždé tvrdý a povrch pláže rovný. A navíc, jako bonus, tu můžete najít věci vyplavené mořem. Ale dnes hlavu neskláním, držím ji zpříma, a jak se blížím k cíli, snažím se rozeznat detaily. Když jsem zhruba v půli cesty, vidím, jak se po pláži k tělu pomalu blíží policejní vůz. Nafouknu tváře a zklamaně vydechnu. Vím, co si asi myslíte. Není úplně normální, aby jedenáctiletý kluk toužil po tom, zkoumat mrtvé tělo vyplavené na pláž. Jak už jsem ale říkal, nejsem jako většina jedenáctiletých. Chci říct, že někteří mí spolužáci by se s ním určitě chtěli vyfotit, udělat si selfie nebo tak něco. Já nic z toho dělat nechci. Já se o tělo zajímám proto, že ho chci studovat. Jako pravý vědec. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788074023958. -- Resumé: Psychothriller britského autora se odehrává na osamělém pobřeží oceánu a jeho hrdinou je malý chlapec. Jedenáctiletý Billy Wheatley je zvláštní kluk, tak trochu samotář, introvert a vědátor. Žije se svým otcem uprostřed Atlantiku, na osamělém útesu, v domě obklopeném přírodou. Zdánlivou idylku naruší osudná noc, kdy se během oslavy ztratí mladá turistka. Policie po dívce marně pátrá a Billy se rozhodne do vyšetřování zapojit. Aniž to tuší, rozehraje nebezpečnou hru, která ovlivní životy všech okolo. Co se stalo se zmizelou dívkou? A kým je doopravdy Billy sám? Rozuzlení případu bude velkým překvapením nejen pro Billyho. Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-7402-395-8 (vázáno). C 394.832 a

 
Smysl života (odkaz v elektronickém katalogu)

Smysl života

Alfred Adler ; z německého originálu Der Sinn des Lebens přeložil a doslov napsal Zbyněk Vybíral. -- Vydání druhé, v Portále první. -- Praha : Portál, 2020. -- 231 stran ; 20 cm. -- ISBN : 978-80-262-1590-5 (brožováno). C 394.684

 
Snílci (odkaz v elektronickém katalogu)

Snílci

Karen Thompson Walker ; z anglického originálu The dreamers přeložila Hana Ferstl. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2020. -- 306 stran ; 21 cm. -- (Fobos). -- Resumé: Sci-fi román americké autorky zachycuje katastrofické události záhadné epidemie. Strašné věci se to dějí na koleji v univerzitním městečku Santa Lora v Kalifornii. Ve své posteli tam záhadně umírá studentka prvního ročníku. Další studenti se brzy poté ocitají ve stavu hlubokého spánku, ze kterého není úniku. S postupem času více a více obyvatel města nachází svůj osud ve světě snů. Život se z kdysi idylického městečka, nyní uzavřeného v karanténě, vytrácí a nikdo neví, odkud se tato “spavá nemoc” vzala a jak ji léčit. Za hranicemi města mezitím převládá skepticismus - žádná nemoc se přeci nemůže šířit takovou rychlostí. -- ISBN : 978-80-7585-700-2 (vázáno). C 394.708 a

 
Snubní prsten za život : na cele s bojovníky Islámského státu (odkaz v elektronickém katalogu)

Snubní prsten za život : na cele s bojovníky Islámského státu

Petr Jašek ; ve spolupráci s Rebeccou Georgeovou ; z anglického originálu Imprisoned with ISIS přeložila Lucie Kellnerová Kalvachová. -- Vydání první. -- Jindřichův Hradec : Stefanos, 2020. -- 219 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 20 cm. -- 1500 výtisků. -- ISBN : 978-80-87081-90-7 (vázáno). C 394.862 P

 
Sny jako řeč nevědomí (odkaz v elektronickém katalogu)

Sny jako řeč nevědomí

Robert A. Johnson ; z anglického originálu Inner work: Using dreams and active imagination for personal growth přeložil Ivo Müller. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2020. -- 247 stran ; 21 cm. -- (Spektrum ; 124). -- ISBN : 978-80-262-1579-0 (brožováno) : Kč 375.00. C 394.657

 
Sociální teorie : vybrané přednášky (odkaz v elektronickém katalogu)

Sociální teorie : vybrané přednášky

Hans Joas a Wolfgang Knöbl ; vybral a přeložil Jan Hendl.. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2020. -- 247 stran ; 20 cm. -- (Studijní texty ; 73. svazek). -- ISBN : 978-80-7419-290-6 (brožováno). C 394.972

 
Sociologie, veřejnost, politika (odkaz v elektronickém katalogu)

Sociologie, veřejnost, politika

John Holmwood ; k vydání připravil a přeložil Jan Balon. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2019. -- 207 stran ; 23 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- ISBN : 978-80-7007-577-7 (brožováno). C 395.069

 
Sokol Brno I, 1862-1938 : dějiny elitní moravské jednoty (odkaz v elektronickém katalogu)

Sokol Brno I, 1862-1938 : dějiny elitní moravské jednoty

Milena Strachová. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2020. -- 183 stran, 1 nečíslovaný složený list (2 strany) : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- Příloha: 1 CD-ROM se seznamy činovníků a cvičitelských sborů Sokola Brno I., uložena v plastovém pouzdru na 3. straně obálky. -- 200 výtisků. -- ISBN : 978-80-210-9441-3 (brožováno). C 395.115

 
titul

Sovětská zima a náčelník Apačů

Vlasta Lišková. -- V Praze a Podlesí : Dauphin, 2020. -- 220 stran ; 22 cm. -- V tiráži uveden rok vydání 2019/20. -- Resumé: Deník děvčátka, dívky, posléze slečny z doby komunismu. Hledání životních cest i cestiček včetně duchovních. Příběh končí nadšením Sametové revoluce, které ale otvírá nové otázky a odpovědi - jaký bude ten ráj, co bude následovat? Hlavní hrdinka, která sama sebe (a svou sestru) stylizuje do role lišky, opatrné a střežící svůj pelíšek - své soukromí, musí překonávat dvojí handicap. Kromě své povahy, nejistoty, nedostatku sebedůvěry a nedůvěřivosti, stejně jako určitého bolestínství, je to komplex z periferie, "dalekého Západu" tehdejšího Československa. Náčelník Apačů v názvu odkazuje k postavám mayovek, které hrají v dospívání hlavní hrdinky důležitou roli. May hraje určitou roli i v hledání a objevování víry, které je jedním z důležitých témat textu. Finále textu tvoří zapojení tehdejší studentky Filozofické fakulty UK do sametového dění. "Revoluce" se pro ni stane uvěřitelnou skutečností až tehdy, když zasáhne i natolik odlišný kraj, jakým bylo její rodiště. Nadšením z revolučního dění občas probleskuje autorčina skepse a dodává líčení zemitější a zajímavější charakter. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-7272-480-2 (brožováno). C 394.845

 
Spirituál kvintet (odkaz v elektronickém katalogu)

Spirituál kvintet

kolektiv. -- 1. vydání. -- Brno : CPress, 2020. -- 223 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 31 cm + 1 CD. -- Diskografie 1960-2019, přehled vystoupení a koncertů. -- ISBN : 978-80-264-3086-5 (vázáno) : Kč 690,00. B 58.716

 
titul

Sport

. -- Roč. 68, č. 1-51 (2020). -- leden-únor. -- ISSN : 1210-8383. -- In: Sport. ČA 350/2020-I

 
titul

Sport

. -- Roč. 68, č. 52-101 (2020). -- březen-duben. -- ISSN : 1210-8383. -- In: Sport. ČA 350/2020-II

 
titul

Sport

. -- Roč. 68, č. 102-151 (2020). -- květen-červen. -- ISSN : 1210-8383. -- In: Sport. ČA 350/2020-III

 
titul

Stín v pozadí : český detektivní román

J.K. Čemus. -- Praha : Antonín Plechatý, [1940]. -- 174 s. ; 18 cm. -- ISBN : (Váz.). C 394.849 s

 
Stíny jezera (odkaz v elektronickém katalogu)

Stíny jezera

Rachael Blok ; z anglického originálu Under the ice přeložila Markéta Jansová. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2020. -- 327 stran ; 21 cm. -- (Vendeta). -- ISBN : 978-80-7585-517-6 (vázáno). C 394.868

 
titul

Strakonický deník

. -- č. 151-175 (2019). -- ISSN : 1802-0844. -- In: Strakonický deník. ČA 486/2019-VII

 
titul

Strakonický deník

. -- č. 176-202 (2019). -- ISSN : 1802-0844. -- In: Strakonický deník. ČA 486/2019-VIII

 
titul

Strakonický deník

. -- č. 203-226 (2019). -- ISSN : 1802-0844. -- In: Strakonický deník. ČA 486/2019-IX

 
titul

Strakonický deník

. -- č. 227-252 (2019). -- ISSN : 1802-0844. -- In: Strakonický deník. ČA 486/2019-X

 
Stručné dějiny stvoření : věda a hledání počátku života (odkaz v elektronickém katalogu)

Stručné dějiny stvoření : věda a hledání počátku života

Bill Mesler, H. James Cleaves II ; z anglického originálu A brief history of creation - science and the history of the search for the origin of life ... přeložil Josef Lhotský. -- Vydání první. -- V Praze : Vyšehrad, 2020. -- 335 stran ; 21 cm. -- (Spektrum ; svazek 7.). -- ISBN : 978-80-7601-299-8 (vázáno) : Kč 399,00. C 394.981

 
Stručný příběh architektury : kapesní průvodce klíčovými styly, budovami, prvky a materiály (odkaz v elektronickém katalogu)

Stručný příběh architektury : kapesní průvodce klíčovými styly, budovami, prvky a materiály

Susie Hodgeová ; přeložili: Jan a Dina Podzimkovi. -- První vydání. -- Praha : Grada, 2020. -- 224 stran : barevné ilustrace ; 22 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- Terminologický slovník. -- Obsahuje rejstřík. -- Abstrakt: Nově pojatá kniha, která jednoduše vysvětlí historii architektury na 50 klíčových stavbách - od pyramid až po mrakodrapy. Průvodce klíčovými styly, budovami, prvky a materiály. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788027129027. -- ISBN : 978-80-271-2902-7 (vázáno). C 394.815

 
titul

Studia romanistica

. -- Vol. 19, Num. 1-2 (2019). -- ISSN : 1803-6406. -- In: Studia romanistica. ČC 4.772/2019

 
Su jok - terapie pro všechny : praktická příručka nejen první, ale často i poslední pomoci (odkaz v elektronickém katalogu)

Su jok - terapie pro všechny : praktická příručka nejen první, ale často i poslední pomoci

Park Jae Woo ; [translation J. Časnochová]. -- Bratislava : Eko-konzult, [2004]. -- ©2004. -- 96 stran : ilustrace ; 21 cm. -- Přeložila J. Časnochová. -- Abstrakt: Su-ruka, jok-chodidlo. Systém reflexních bodů na nich, odpovídá stavbě lidského těla. Příručka učí, jak tyto body najít a jakou má celý systém logiku. Určuje zóny léčebného vlivu při nejčastěji se vyskytujících onemocněních. Základem úspěšné léčby je přesný výběr bodů a jejich správná stimulace. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788088809883. -- ISBN : 80-88809-88-6 (brožováno). C 395.119

 
Suchoj Su-25 (odkaz v elektronickém katalogu)

Suchoj Su-25

Jakub Fojtík. -- Nevojice : Jakab Publishing, 2020. -- 50 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm. -- (Aero, ISSN 2336-4645 ; 66). -- ISBN : 978-80-7648-011-7 (brožováno). B 58.722

 
Super sliz (odkaz v elektronickém katalogu)

Super sliz

z anglického originálu Super slime ... přeložila Runka Žaludová. -- Praha : Slovart, 2019. -- 64 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- Obálkový podnázev: 30 bezpečných a jednoznačně nejlepších receptů. -- ISBN : 978-80-7529-837-9 (brožováno) : Kč 169.00. C 394.834

 
Supermatky nemusí být šílené : jak rozdělit práci v rodině spravedlivě a bez hádek (odkaz v elektronickém katalogu)

Supermatky nemusí být šílené : jak rozdělit práci v rodině spravedlivě a bez hádek

Eve Rodsky ; z anglického originálu Fair play ... přeložila Kateřina Kníšová. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 350 stran ; 22 cm. -- (Esence). -- Na obálce uvedeno nakladatelství Pragma. -- ISBN : 978-80-242-6679-4 (vázáno) : Kč 299,00. C 394.971

 
Sušické sirkařství (odkaz v elektronickém katalogu)

Sušické sirkařství

text Radovan Rebstöck. -- Sušice : Muzeum Šumavy, 1989. -- 23 stran : ilustrace, faksimile, portréty ; 23 cm. -- ISBN : (Brožováno). C 394.938 P

 
titul

Svět hraček, modelářství a sportu

. -- Roč. 22, č. 1-2 (2018). -- In: Svět hraček, modelářství a sportu. ČB 6.786/2018

 
titul

Svět zdravotnictví

. -- č. 1-2 (2018). -- In: Svět zdravotnictví. ČB 8.228/2018

 
titul

Svět

. -- Roč. 15 (1915-1916), č. 1-26. -- In: Svět. -- s.. ČB 148/1915-1916

 
Sviňucha (odkaz v elektronickém katalogu)

Sviňucha

Mark Haddon ; přeložil David Petrů. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2020. -- 285 stran ; 21 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- ISBN : 978-80-257-3158-1 (brožováno). C 394.663

 
Šedá (odkaz v elektronickém katalogu)

Šedá

Dalibor Vácha. -- První vydání. -- Praha : Epocha, 2020. -- 455 stran ; 18 cm. -- (Fantastická Epocha). -- ISBN : 978-80-7557-243-1 (brožováno) : Kč 349,00. C 395.022

 
Šindel - tradiční střešní krytina (odkaz v elektronickém katalogu)

Šindel - tradiční střešní krytina

Vít Kolmačka, Jaroslav Novosad, Josef Polášek. -- 1. vydání. -- Praha : Národní památkový ústav, 2016. -- 71 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- (Odborné a metodické publikace ; svazek 85). -- Vydáno ve spolupráci s Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži. -- Terminologický slovník. -- Abstrakt: Metodika je určena pro široký okruh zájemců, především pro vlastníky a správce památkových objektů, projektanty, pracovníky státní památkové péče i různé specialisty, studenty a další osoby vstupující do procesu péče o naše kulturní dědictví. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788074800665. -- ISBN : 978-80-7480-066-5 (Národní památkový ústav ; brožováno). C 394.714

 
Špion a lhář : příběh inspirovaný skutečnými událostmi (odkaz v elektronickém katalogu)

Špion a lhář : příběh inspirovaný skutečnými událostmi

Olin Jurman. -- Vydání první. -- Praha : Česká citadela, 2020. -- 277 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-88382-01-0 (vázáno). C 394.886 Va

 
Šumava s dětmi (odkaz v elektronickém katalogu)

Šumava s dětmi

Eva Kamitzová. -- Vydání první. -- [Česko] : [nakladatel není známý], [2020]. -- Pardubice : Fronte, s.r.o. -- ©2020. -- 52 listů, to je, 104 stran : barevné ilustrace, 1 mapa ; 21 cm. -- Název z obálky. -- Podnázev v tiráži: 52 tipů na výlety na Šumavě a okolí. -- ISBN : 978-80-270-7909-4 (brožováno). C 395.094

 
Šumava : za tajemtvím horských jezer (odkaz v elektronickém katalogu)

Šumava : za tajemtvím horských jezer

Jitka Maršálková, Karel Fořt. -- [Líbeznice] : Víkend, 2020. -- 157 stran : ilustrace (některé barevné) ; 20 cm. -- ISBN : 978-80-7433-283-8 (vázáno) : Kč 329.00. C 394.890

 
Šváb (odkaz v elektronickém katalogu)

Šváb

Ian McEwan ; přeložil Ladislav Šenkyřík. -- Vydání první. -- Praha : Odeon, 2020. -- 110 stran ; 21 cm. -- (Světová knihovna ; svazek 237). -- Přeloženo z angličtiny. -- Abstrakt: „Když se Jim Sams – chytrý, ale v žádném případě nějak zvlášť důmyslný tvor – jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakousi nestvůrnou obludu…“ Odkazem na Kafkovu Proměnu rozehrává anglický prozaik krátký příběh o tom, jak snadno může svět politiky zbloudit, podlehne-li okouzlení vlastním „posláním“, snaze vyřešit složitý svět pomocí jednoduchých klišé a touze konat „vůli lidu“. Jim Sams chce na své misi v premiérském těle sloužit lidu s přesvědčením, že sám nejlépe ví, co je pro lid dobré. V zemi Franze Kafky nám to může znít povědomě, ale dějištěm příběhu je nejsoučasnější Británie. Slavný spisovatel řekl své k příběhu brexitu. Hořce satirické vyprávění je zasazeno do reálií ostrovního politického života a pro deziluzi z tamní společnosti nachází s hravou nadsázkou jen nepříliš lichotivé vysvětlení. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788020719485. -- Anotace: Aktuální, absurdně laděná satirická novela špičkového britského prozaika o zemi, již ovládá šváb proměněný v ministerského předsedu. Jmenuje se Jim Sams a ještě večer byl švábem. Ráno se však probouzí jako odpudivý tvor s pouhými čtyřmi končetinami, narůžovělým měkkým povrchem a kostrou uvnitř těla. Zkrátka člověk, a to ne ledajaký. Je předsedou britské vlády a jeho kolektivní hmyzí inteligence, jež mu zůstala, mu napovídá, že má jakýsi velký úkol. Když zjistí, že i ostatní členové vlády (až na jednu politováníhodnou výjimku) jsou jeho proměnění soukmenovci, nic nebrání tomu, aby s nimi svou zemi vedl k zářivým novým začátkům a prosadil v ní absurdní koncept obrácené ekonomiky... Přední britský prozaik v době brexitu a vlády Borise Johnsona vrhl svůj talent na aktuální, přesně zacílenou politickou satiru, vybavenou nápaditým absurdním humorem i mrazivým varovným apelem, k níž mu jako odrazová platforma posloužil na hlavu obrácený motiv Kafkovy Proměny. -- ISBN : 978-80-207-1948-5 (vázáno). C 394.822

 
titul

Táborský deník

. -- č. 151-175 (2019). -- ISSN : 1802-0852. -- In: Táborský deník. ČA 450/2019-VII

 
titul

Táborský deník

. -- č. 176-202 (2019). -- ISSN : 1802-0852. -- In: Táborský deník. ČA 450/2019-VIII

 
titul

Táborský deník

. -- č. 203-226 (2019). -- ISSN : 1802-0852. -- In: Táborský deník. ČA 450/2019-IX

 
titul

Táborský deník

. -- č. 227-252 (2019). -- ISSN : 1802-0852. -- In: Táborský deník. ČA 450/2019-X

 
Tanči jen pro mě (odkaz v elektronickém katalogu)

Tanči jen pro mě

Kylie Brant ; přeložila Irena Steinerová. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 363 stran ; 24 cm. -- "Vydala Euromedia Group, a.s., v edici Kalibr"--Tiráž. -- Přeloženo z angličtiny. -- Abstrakt: Před lety ve městě Saxon Falls zmizela mladá Kelsey Willardová. Všichni předpokládají, že je po smrti. Tragédie její rodinu úplně zlomila – matka ochromená bolestí, otec, prohrávající boj s vlastními démony a sestra zoufale toužící, aby se celá záležitost uzavřela. Teď ale zmizela další mladá dívka. Willardovým zpráva o pohřešované otevře staré rány a vtáhne je zpátky do minulosti. A to ještě netuší, co je čeká. Agent Mark Foster náhodou přijde na zajímavé podobnosti, které obě zmizelé pojí a jež by mu mohly pomoct odhalit identitu sériového vraha. Musí ale prolomit hradbu mlčení Willardových, kteří si dlouho střeží svá tajemství, a dostat se k pravdě, která je temnější, než očekával. Aby zachránil zmizelou dívku, musí nejdříve rozluštit případ té, která se beze stopy ztratila před ní: samotné Kelsey Willardové. Ať už mrtvá, nebo živá, je jeho jedinou nadějí. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788024265049. -- Anotace: Napínavý psychologický thriller o pohřešovaných dívkách, které spojuje jejich láska k tanci. Před lety ve městě Saxon Falls zmizela mladá Kelsey Willardová. Všichni předpokládají, že je po smrti. Tragédie její rodinu úplně zlomila - matka ochromená bolestí, otec prohrávající boj s vlastními démony, a sestra zoufale toužící, aby se celá záležitost uzavřela. Teď ale zmizela další mladá dívka. Willardovým zpráva o pohřešované otevře staré rány a vtáhne je zpátky do minulosti. A to ještě netuší, co je čeká. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-242-6504-9 (vázáno). C 394.722 DK

 
Techniky čakrové terapie : umění duchovního léčení (odkaz v elektronickém katalogu)

Techniky čakrové terapie : umění duchovního léčení

Keith Sherwood. -- Vyd. 1. -- V Olomouci : Fontána, [2004?]. -- 175 s. : il. ; 21 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- 1800 výt. -- Abstrakt: Pomocí duchovní léčby můžete velmi účinně obnovovat své zdraví i vnitřní rovnováhu. Každý člověk má v sobě všechny potřebné schopnosti pro to, aby se stal léčitelem. Umění duchovní léčby vás naučí napojovat se na proud léčivé energie, které je stejně ve vašem nitru jako všude kolem vás, a současně získáte mnoho potřebných instrukcí, jak obratně a soucitně léčit sebe i druhé. Prostřednictvím této knihy, jejímž autorem je zakladatel proslulého Parapsychologického semináře, se dozvíte, jak v sobě můžete vypěstovat potřebnou vnímavost a využívat neviditelný zdroj energie – životní sílu, která je podstatou naší existence, síly a zdraví. Auror vám rovněž prozradí svou techniku, jak pronikat do vědomí své nejhlubší podstaty a poznávat vztah mezi sebou samým a Pramenem nekonečné síly. Také se seznámíte se svou aurou a naučíte se rozeznávat a léčit poruchy na aurické úrovni ještě předtím, než se projeví ve fyzickém těle ve formě nemoci. Vedle speciálních technik práce s léčebnou sílou – pránou – vám tato kniha poskytne jednoduchý návrh každodenního režimu a stravovacích návyků, které vám pomohou zachovat si vynikající zdraví po celý život. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788073361570. -- ISBN : 80-7336-157-4 (brož.). C 395.100

 
titul

Technologie der astronomischen Optik

D.D. Maksutov ; [Überstz.: Carl Zeiss]. -- Berlin : Verlag Technik, 1954. -- 251 s. : il. -- Orig.: Izgotovlenije i issledovanije astronomičeskoj optiki. C 17.573

 
Temná Raven (odkaz v elektronickém katalogu)

Temná Raven

Sylvain Reynard ; z anglického originálu The Raven ... přeložila Hana Netušilová a Kristýna Vítková. -- 1. vydání. -- Praha : XYZ ve společnosti Albatros Media a.s., 2015. -- 480 stran ; 22 cm. -- Abstrakt: Mystika, erotika, romantika a tajemno v temném bestselleru od autora Gabrielova InfernaRaven Woodová restauruje ve florentské galerii Uffizi renesanční umělecká díla. Její život navždy změní jedna nevinná cesta z večírku. Když se stane svědkem nesmyslného útoku na bezdomovce, útočníci se posléze obrátí i na ni a zatáhnou ji do úzké uličky. Raven už je napůl v bezvědomí, když útočníky vyruší kakofonie vrčení, po které následuje křik jich samotných. Raven naštěstí upadá do milosrdné temnoty, ale až poté, co zběžně zahlédne stín postavy, která jí šeptá: Cassita vulneratus.Když se Raven probere z bezvědomí, je nenávratně poznamenaná. Vrátí se do galerie Uffizi, ale nikdo ji nepoznává a co je ještě znepokojivější, zjišťuje, že v práci nebyla celý týden. Během jejího zmizení, které si sama nedokáže vysvětlit, došlo v galerii Uffizi k loupeži - zmizely Botticelliho ilustrace nevyčíslitelné hodnoty. Bezradná policie Raven označí za hlavního podezřelého a ta se zoufale snaží očistit své jméno. Vyhledá jednoho z nejbohatších obyvatel Florencie a těžko polapitelného muže, aby se pokusila odhalit pravdu o svém zmizení. Jejich setkání zavede Raven do temného podsvětí, jehož obyvatelé si střeží svá tajemství… https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788075050908. -- ISBN : 978-80-7505-090-8 (vázáno). C 394.814

 
Temné zítřky : technologie a konec budoucnosti (odkaz v elektronickém katalogu)

Temné zítřky : technologie a konec budoucnosti

James Bridle ; přeložil Petr Ondráček. -- První vydání. -- Brno : Host, 2020. -- 335 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 21 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- ISBN : 978-80-275-0211-0 (brožováno). C 395.059 a

 
Ten, koho přece znám (odkaz v elektronickém katalogu)

Ten, koho přece znám

Mike Gayle ; přeložila Markéta Musilová. -- Vydání první. -- Praha : Kniha Zlin, 2020. -- 350 stran ; 21 cm. -- (Fleet ; svazek 152). -- Přeloženo z angličtiny. -- Resumé: Pozitivně laděný román o dvou bývalých spolužácích z prestižní britské školy, jejichž životy se dramaticky zkomplikovaly a ve svých šestatřiceti letech se setkávají v pečovatelském domě. Studium na prestižní britské internátní škole je odnepaměti vstupenkou mezi společenskou elitu. Co když se však na této předem nalinkované cestě něco zvrtne? Dva někdejší premianti, Danny Allen a James DeWitt, se po letech setkávají v pečovatelském domě: jeden jako pomocný ošetřovatel, druhý jako odložený pacient. Návrat do běžného života nebude jednoduchý, ale oba zjistí, že si můžou vzájemně pomoct víc, než čekali. Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-7473-947-7 (vázáno). C 394.753

 
titul

Tepelná ochrana budov

. -- Roč. 21, č. 1 (2018). -- ISSN : 1213-0907. -- In: Tepelná ochrana budov. ČB 3.673/2018

 
Terapie SU JOK v mimořádných situacích (odkaz v elektronickém katalogu)

Terapie SU JOK v mimořádných situacích

Park Jae Woo. -- Vyd. 1. -- Brno : Istenis, 2002. -- 161 s. : il. ; 21 cm. -- Přeloženo z originálu vydaného Akademií Su Jok v Moskvě r. 2001. -- ISBN : 80-902871-2-3 (brož.) ISBN (chybné) 978-80-902871-2-9. C 395.118

 
titul

Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí = Collection of scientific papers from Podyjí

Thayatal = Sammelbuch der ursprünglichen wissenschaftlichen Arbeiten aus PodyjíThayatal. -- č. 16 (2019). -- Ve Znojmě : Arca JiMfa, 1998-. -- Příl.: Polní mokřady Znojemska / Radomír Němec -- Zuzana Němcová. -- ISSN : 1212-3560. -- In: Thayensia. ČC 4.198/2019

 
Tisíce plošin (odkaz v elektronickém katalogu)

Tisíce plošin

Sylva Fischerová. -- Vydání první. -- Brno : Druhé město, 2020. -- 149 stran ; 21 cm. -- Obsahuje: Moruše -- Komunistický rohlíky -- Tečka nad i -- Wawel: kam to dáš? -- Tonička -- Přátelé včel a literatury! -- Antonínská pouť -- Ravenna è piccolina -- A duše spravuje svůj domov -- Žrádlo, vole -- Já, teorie aneb Kristus na Olympu -- Andrej Vajda, zlatý ráfek -- Tisíce plošin -- Lázeňský host. -- Resumé: Soubor povídek od české básnířky, spisovatelky a klasické filoložky, která ve svých textech dokáže udržet poetično, zároveň však stručnost a jasnost sděleného. Čtrnáct, poměrně stručných povídek, se vrací převážně do doby komunismu. Texty nezapřou jistou autobiografičnost. Už úvodní povídka Moruše překypuje ambivalencí: evokuje šťastné dětství orámované nejprve dvorkem na hraní, důlkem na kuličky a nádhernou moruší, aby posléze strom ustoupil plynovodu, dvůr se napůl rozbořil a do Československa vpadla vojska Varšavské smlouvy. -- ISBN : 978-80-7227-438-3 (brožováno). C 394.994

 
Totemová zvířata : duchovní a magická moc zvířat (odkaz v elektronickém katalogu)

Totemová zvířata : duchovní a magická moc zvířat

Ted Andrews ; první vydání anglického originálu ... Animal speak ... přeložila Libuše Hornová. -- Vydání první. -- Olomouc : Fontána, [2020]. -- ©2020. -- 348 stran : ilustrace ; 23 cm. -- ISBN : 978-80-7336-992-7 (brožováno). C 394.988

 
Toulky krajem dolní Cidliny (odkaz v elektronickém katalogu)

Toulky krajem dolní Cidliny

Jan Řehounek. -- První vydání. -- Praha : Regia, 2020. -- 207 stran : ilustrace, portréty, faksimile, erby ; 22 cm. -- (Tajemné stezky). -- ISBN : 978-80-87866-48-1 (vázáno). C 394.725

 
Toulky s dětmi v báglu. Rakouské Alpy a okolí : od rodičů rodičům (odkaz v elektronickém katalogu)

Toulky s dětmi v báglu. Rakouské Alpy a okolí : od rodičů rodičům

Jana Červenková. -- Vydání první. -- [Praha] : [Jana Červenková], [2019]. -- ©2019. -- 288 stran : barevné ilustrace, mapy ; 24 cm. -- Pod názvem: testováno vlastními dětmi. -- ISBN : 978-80-270-5886-0 (vázáno). C 395.049

 
Toulky s dětmi v báglu. Českosaské Švýcarsko a okolí (odkaz v elektronickém katalogu)

Toulky s dětmi v báglu. Českosaské Švýcarsko a okolí

Jana Červenková. -- Druhé rozšířené vydání. -- [Praha] : [Jana Červenková], [2019]. -- ©2019. -- 187 stran : barevné ilustrace, 1 mapa ; 20 cm. -- Pod názvem: testováno vlastními dětmi. -- ISBN : 978-80-270-5908-9 (brožováno). C 395.046

 
Třetí odboj v didaktické perspektivě : dějiny v diskuzi (odkaz v elektronickém katalogu)

Třetí odboj v didaktické perspektivě : dějiny v diskuzi

Jaroslav Pinkas (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : NLN, 2020. -- 222 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm. -- (Po válce). -- ISBN : 978-80-87912-96-6 (Ústav pro studium totalitních režimů ; brožováno). -- 978-80-7422-594-9 (NLN, s.r.o. ; brožováno). C 394.659

 
Tři roky krve : druhá anglo-holandská válka 1665-1667 (odkaz v elektronickém katalogu)

Tři roky krve : druhá anglo-holandská válka 1665-1667

Václav Králíček. -- První vydání. -- Praha : Epocha, 2020. -- 276 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, 1 faksimile ; 22 cm. -- (Polozapomenuté války ; svazek 47.). -- Chronologický přehled. -- ISBN : 978-80-7557-249-3 (vázáno). C 395.078

 
Třinácté komnaty dětské duše : tvořivá psychoterapie v duchu gestalt terapie (odkaz v elektronickém katalogu)

Třinácté komnaty dětské duše : tvořivá psychoterapie v duchu gestalt terapie

Violet Oaklander ; z anglického originálu Windows to our children přeložil Jiří Štěpo. -- Vydání druhé, v Portále první. -- Praha : Portál, 2020. -- 359 stran : ilustrace ; 24 cm. -- Abstrakt: Nahlédnutí do dětské duše prostřednictvím kreseb, práce s hlínou, sny, přehrávání životních rolí a situací... a mnoha dalších terapeutických technik. Autorka, psycholožka a terapeutka věnující se práci s dětmi, sděluje své osobní zkušenosti z praxe. Ukazuje možnosti, které nabízejí popisované terapeutické techniky a Gestalt přístup - malí klienti jejich prostřednictvím navazují s terapeutem lepší komunikaci, sdělují své pocity a problémy, na které slova nestačí. Zmíněná terapie se výborně uplatňuje i při práci s dětmi trpícími poruchami chování. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788090330603. -- ISBN : 978-80-262-1591-2 (vázáno) : Kč 499.00. C 394.827

 
titul

Turistický průvodce severovýchodními Čechami

Stanislav Krause ; [red. J.V.Bílek]. -- 1. vyd. -- Trutnov : Výstavní výbor Krkonošské výstavy, 1949. -- 217 s. : il. ; 14 cm. -- Rozložitelná mapa uvnitř. C 395.030 s

 
Tvoje imunita je tvůj nejlepší lékař : vyvážený životní styl a přírodní prostředky pro dokonalou imunitu (odkaz v elektronickém katalogu)

Tvoje imunita je tvůj nejlepší lékař : vyvážený životní styl a přírodní prostředky pro dokonalou imunitu

David Frej. -- Praha : Eminent, 2020. -- 177 stran : ilustrace ; 22 cm. -- ISBN : 978-80-7281-556-2 (vázáno). C 395.082

 
titul

Účetnictví podnikatelů ... : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni ...

. -- 17. vyd. k 1.1.2020 (2020). -- Praha : Wolters Kluwer. -- (Meritum - výkladová řada). -- In: Účetnictví podnikatelů. -- S.. ČI 232/2020

 
Učitelské studijní programy a formování občanských a sociálních kompetencí (odkaz v elektronickém katalogu)

Učitelské studijní programy a formování občanských a sociálních kompetencí

Martin Bílek a kol.. -- Vydání: první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2019. -- 267 stran ; 22 cm. -- 200 výtisků. -- ISBN : 978-80-7435-755-8 (vázáno). C 394.733

 
Ukradené životy (odkaz v elektronickém katalogu)

Ukradené životy

Patricia Gibneyová ; přeložila Lenka Faltejsková. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2019. -- 374 stran ; 24 cm. -- "Vydala Euromedia Group, a.s., v edici Kalibr"--Tiráž. -- Přeloženo z angličtiny. -- Abstrakt: Silniční dělník objeví ve výkopu tělo těhotné dívky. Téhož dne se u dveří inspektorky Lottie Parkerové objeví cizinka se synkem a prosí o pomoc při hledání ztracené přítelkyně. Když tentýž kopáč najde další mrtvolu, vyšetřovatelka musí mobilizovat veškeré síly a vypátrat, jak jsou tyto dvě oběti propojeny. Jenže záhy zmizí další dvě dívky… Ukradené životy jsou druhou knihou z celosvětově velmi úspěšné detektivní série s inspektorkou Lottie Parkerovou, která se teď střetne s takovými zrůdnostmi, jako je obchod s bílým masem a lidskými orgány či sebepoškozování, a tento případ je tak snad ještě temnější než ten předchozí, který se u našich čtenářů a čtenářek setkal s velkým ohlasem. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788076179233. -- Anotace: Temný detektivní thriller ze série románů, v nichž po pachatelích brutálních zločinů pátrá inspektorka Lottie Parkerová. Silniční dělník objeví ve výkopu tělo těhotné dívky. Téhož dne se u dveří inspektorky Lottie Parkerové objeví cizinka se synkem a prosí o pomoc při hledání ztracené přítelkyně. Když tentýž kopáč najde další mrtvolu, vyšetřovatelka musí mobilizovat veškeré síly a vypátrat, jak jsou tyto dvě oběti propojeny. Jenže záhy zmizí další dvě dívky... Ukradené životy jsou druhou knihou z celosvětově velmi úspěšné detektivní série s inspektorkou Lottie Parkerovou, která se teď střetne s takovými zrůdnostmi, jako je obchod s bílým masem a lidskými orgány či sebepoškozování. Tento případ je tak snad ještě temnější než ten předchozí, který se u našich čtenářů a čtenářek setkal s velkým ohlasem. Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-7617-923-3 (vázáno). C 394.737 ČD

 
Umění empatie : kompletní průvodce nejdůležitější schopností pro život (odkaz v elektronickém katalogu)

Umění empatie : kompletní průvodce nejdůležitější schopností pro život

Karla McLarenová ; z anglického originálu The art of emphathy: A complete guide to life\'s most essential skill přeložila Jarmila Doubravová. -- Vydání první. -- V Bratislavě : Noxi, 2020. -- 332 stran ; 23 cm. -- Abstrakt: V knize Umění empatie nás Karla naučí, jak rozeznat a pochopit zážitky jiných jasně a autenticky, abychom se s nimi mohli spojit hlouběji a efektivněji. Pomocí poznatků z neurologie, sociální psychologie a z oblasti tradičního léčení nám tato kniha vysvětlí: - že empatie není žádný tajemný fenomén, ale přirozená vlastnost, kterou lze zdokonalovat - jak rozeznat a regulovat své emoce a definovat své hranice - jak se podívat na věci očima druhých a zaujmout jejich úhel pohledu - jak pomáhat jiným, a to zdravým způsobem - jak vnímavě proniknout a zapojit se do emočních interakcí - jak se zaměřit na zlepšení vztahů v rodině, zaměstnání i intimní oblasti - jak rozšířit svou empatii do svého okolí, do společnosti a do světa Empatie. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788081115288. -- ISBN : 978-80-8111-528-8 (brožováno) : Kč 399.00. C 395.095

 
Upomínky na můj vojenský život : vzpomínky legionáře Karla Prášila (odkaz v elektronickém katalogu)

Upomínky na můj vojenský život : vzpomínky legionáře Karla Prášila

. -- Druhé vydání. -- Praha : Epocha : Č. Sl. obec legionářská, 2020. -- 440 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm. -- (Edice pamětí Československé obce legionářské ; svazek 11 (celkem 12. svazek edice)). -- ISBN : 978-80-87919-69-9 (Československá obec legionářská ; vázáno). -- 978-80-7557-245-5 (Epocha ; vázáno). C 395.064

 
titul

Ústecká rehabilitační konference

. -- 19 (2019). -- In: ... ústecká rehabilitační konference. -- ([2000?]-), s.. ČC 5.313/2019

 
Uši (odkaz v elektronickém katalogu)

Uši

Už jsme doma. -- 12 cm +. -- 8595026610224. HCD 12.633

 
titul

Uva

. -- č. 8-12 (2018). -- ISSN : 2571-1091. -- In: Uva. ČB 8.416/2018

 
titul

Uva

. -- č. 1-12 (2019). -- ISSN : 2571-1091. -- In: Uva. ČB 8.416/2019

 
titul

Uva

. -- č. 1-4 (2020). -- ISSN : 2571-1091. -- In: Uva. ČB 8.416/2020

 
V Caracasu bude nejspíš stále tma (odkaz v elektronickém katalogu)

V Caracasu bude nejspíš stále tma

Karina Sainz Borgo ; přeložila Lada Hazaiová. -- Vydání první. -- Praha : Odeon, 2020. -- 199 stran ; 21 cm. -- (Světová knihovna ; svazek 236). -- Přeloženo ze španělštiny. -- Abstrakt: Napínavý, komorní příběh začíná pohřbem matky, s níž hlavní hrdinka Adelaida prožila celý život a ke které ji pojila silná citová vazba. Svobodná, bezdětná, osamělá čtyřicátnice je náhle úplně sama. Ke všemu ji z jejího bytu i života vyhodí provládní ženské komando. V tu chvíli začíná Adelaidin boj o přežití. Náhodou se dostane do sousedního bytu, v němž najde jeho majitelku mrtvou. Druhá šance na život začíná, ale její cena bude vysoká. Dokáže člověk, postavený do mezní situace, zradit osobní etický kodex, porušit nejhlouběji zakořeněné morální zásady a zapřít v sobě lidskost a soucit, jen aby přežil? Může se jen tak vzdát vlastní identity a snadno se stát někým jiným? A je možné, aby si kvůli přežití osvojil cizí minulost, vzpomínky, tužby i obavy, a potom žil dál a neztratil se sám sobě? Novela představuje významný literární počin mladé spisovatelky, v němž bez příkras vypráví o syrové a surové realitě současné Venezuely. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788020719478. -- Anotace: Příběh mladé ženy, snažící se přežít v syrové realitě současné Venezuely, je neradostným obrazem morálně i ekonomicky zdecimované země. Napínavý, komorní příběh začíná pohřbem matky, s níž hlavní hrdinka Adelaida prožila celý život. Osamělá čtyřicátnice je náhle úplně sama. Ke všemu ji z jejího bytu i života vyhodí provládní ženské komando. V tu chvíli začíná Adelaidin boj o přežití. Náhodou se dostane do sousedního bytu, v němž najde jeho majitelku mrtvou. Druhá šance na život začíná, ale její cena bude vysoká. Dokáže člověk, postavený do mezní situace, zradit osobní etický kodex a zapřít v sobě lidskost a soucit, jen aby přežil? Může se jen tak vzdát vlastní identity a snadno se stát někým jiným? A je možné, aby si kvůli přežití osvojil cizí minulost, vzpomínky, tužby i obavy, a potom žil dál a neztratil se sám sobě? Novela představuje významný literární počin mladé spisovatelky, v němž bez příkras vypráví o syrové a surové realitě současné Venezuely. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-207-1947-8 (vázáno). C 394.755 ČD

 
V nelidské zemi (odkaz v elektronickém katalogu)

V nelidské zemi

Józef Czapski ; z polského originálu Na nieludzkiej ziemi ... přeložil Josef Mlejnek. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2020. -- 523 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 21 cm. -- (Paměť ; sv. 115). -- ISBN : 978-80-200-3106-8 (vázáno). C 394.830

 
Válečný deník 1914-1918 (odkaz v elektronickém katalogu)

Válečný deník 1914-1918

Ernst Jünger ; Helmuth Kiesel (ed.) ; přeložila Nina Fojtů. -- Vydání 1. -- Praha : Academia, 2020. -- 612 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 24 cm. -- (Europa ; sv. 68). -- Přeloženo z němčiny. -- ISBN : 978-80-200-3001-6 (vázáno). C 395.007

 
Válka v Arktidě : zapomenuté bojiště tajné meteorologické války v letech 1940-1945 (odkaz v elektronickém katalogu)

Válka v Arktidě : zapomenuté bojiště tajné meteorologické války v letech 1940-1945

Jindřich Marek. -- Druhé, opravené vydání. -- Praha : Epocha, [2020]. -- ©2020. -- 245 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 22 cm. -- (Polozapomenuté války ; svazek 8.). -- Chronologický přehled. -- Resumé: Publikace věnovaná málo známým kapitolám 2. světové války - bojovým operacím v arktické oblasti a dále neznámým faktům z bojů o meteorologické informace, které hrály stěžejní roli pro vojenské akce. -- ISBN : 978-80-7557-248-6 (vázáno). C 394.669

 
Vatikán a české země v letech 1914-1918 (odkaz v elektronickém katalogu)

Vatikán a české země v letech 1914-1918

Marek Šmíd. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020. -- 375 stran : portréty ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-7325-496-4 (vázáno). C 395.076

 
Včelařství. Svazek III., Kapitoly: 5. Včelí pastva a její zdroje, 6. Včelí produkty, 7. Medovina a nápoje z medu (odkaz v elektronickém katalogu)

Včelařství. Svazek III., Kapitoly: 5. Včelí pastva a její zdroje, 6. Včelí produkty, 7. Medovina a nápoje z medu

Bronislav Gruna, Michal Počuch, Antonín Přidal, Jaroslav Lstibůrek. -- Vydání první. -- České Budějovice : PSNV, 2020. -- 193 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm. -- ISBN : 978-80-907079-3-1 (brožováno). B 55.458/3

 
Vědění pro nejisté časy : průvodce věkem úzkosti (odkaz v elektronickém katalogu)

Vědění pro nejisté časy : průvodce věkem úzkosti

Alan Watts ; překlad Tomáš Roztočil. -- První vydání. -- Praha : Alferia, 2020. -- 150 stran ; 17 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- ISBN : 978-80-271-1000-1 (brožováno) : Kč 249,00. C 394.900

 
Věrnost (odkaz v elektronickém katalogu)

Věrnost

Marco Missiroli ; přeložila Helena Lergetporer. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2020. -- 236 stran ; 21 cm. -- Přeloženo z italštiny. -- Resumé: Psychologický román, který získal v Itálii cenu Premio Strega Giovani. Autor rozehrává příběhy, ve kterých, jak napovídá titul, je hlavním tématem věrnost. Co tato vlastnost znamená, nejen ve vztahu k druhému, v životě člověka? Znamená věrnost blízkým i věrnost sobě? Intimní psychologický román Marca Missiroliho vypráví o dvojici milánských čtyřicátníků, které pohltila šedá realita. Kdysi nadějný spisovatel Carlo přežívá v profesi jen díky zásahu vlivného, nemilovaného otce, Margherita vyměnila vratkou existenci architektky za kariéru realitní makléřky, která jde tvrdě za ziskem. Carlův pokus o nevěru poskytne jeho ženě alibi k úniku z ubíjející rutiny, ve skutečnosti však oba hledají něco jiného: ve světě, kde se slova míjejí s činy, tápají kolem sebe a snaží se najít jistotu. Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-257-3180-2 (brožováno). C 394.661

 
Vertikální zahrada : zelené nápady pro malé zahrádky, balkony a terasy (odkaz v elektronickém katalogu)

Vertikální zahrada : zelené nápady pro malé zahrádky, balkony a terasy

Martin Staffler. -- České vydání první. -- Praha : Vašut, 2020. -- 91 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- Z němčiny přeložila Lea Smrčková. -- V tiráži chybně uveden název originálu (Vertikal Gärtern), správně je: Vertikal gärtnern. -- Obsahuje rejstřík. -- ISBN : 978-80-7541-178-5 (brožováno). C 394.976

 
titul

Věstník J.A.K. : úřední list Jihočeského Autoklubu

. -- Roč. 4-5, č. 1-12;1-12 (1931-1932). -- České Budějovice : Jihočeský autoklub, [1927]-. -- In: Věstník J.A.K. ČC 1.934/1931-1932

 
Věže České republiky (odkaz v elektronickém katalogu)

Věže České republiky

Pavel Gejdoš. -- Vydání první. -- Praha : Plot, 2020. -- 455 stran : barevné ilustrace, mapy ; 20 cm. -- ISBN : 978-80-7428-368-0 (vázáno). C 394.918

 
Vídeňský kongres : tanec nových časů (odkaz v elektronickém katalogu)

Vídeňský kongres : tanec nových časů

Luboš Taraba. -- Druhé, doplněné vydání. -- Praha : Epocha, 2020. -- 496 stran : ilustrace, 1 mapa, portréty ; 22 cm. -- Resumé: Průběh Vídeňského kongresu z let 1814-1815, jehož úkolem bylo uspořádat politické poměry v Evropě po skončení napoleonských válek. -- ISBN : 978-80-7557-221-9 (vázáno). C 394.671

 
titul

Videohobby

. -- č. 1-2 (2017). -- ISSN : 1211-2127. -- In: Videohobby. ČB 4.336/2017

 
Vikýře : výrazný prvek šikmých střech (odkaz v elektronickém katalogu)

Vikýře : výrazný prvek šikmých střech

Anna Kadlecová ... [et al.]. -- Vyd. 1. -- Brno : Littera, 2004. -- 248 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm. -- Abstrakt: Publikace se zabývá otázkou navrhování vikýřů a to částečně po stránce architektonicky výtvarné, ale hlavně po stránce konstrukční. V úvodní části je uvedena souvislost architektonického ztvárnění vikýřů s architektonickými slohy. V samostatných kapitolách jsou detailněji rozpracovány jednotlivé typy uplatňované v současné výstavbě. Vikýře tvoří nedílnou součást zastřešení, proto jsou také posuzovány z hlediska stavební fyziky. Samostatnou kapitolu tvoří vyhodnocení vlivu vikýřů na denní osvětlení podkrovních místností. Součástí publikace je i statický návrh sedlové hambalkové krovové soustavy s různými typy vikýřů. Publikace obsahuje nejen bohatou fotografickou dokumentaci realizací, ale i řadu jejich konstrukčních detailů. Některé ukázky jsou zachyceny a fotograficky doloženy i v průběhu výstavby. Bohatou obsahovou náplní je publikace určena jak projektantům, studentům stavebních škol, tak i široké veřejnosti. Dobrými i méně dobrými ukázkami může sloužit jako inspirativní materiál pro vytvoření názoru při realizaci vikýřů do půdních obytných prostorů (výrazný prvek šikmých střech). https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788085763256. -- ISBN : 80-85763-25-7 (brož.). C 394.715

 
Vítejte v jižních Čechách = Welcome to South Bohemia = Willkommen in Südböhmen (odkaz v elektronickém katalogu)

Vítejte v jižních Čechách = Welcome to South Bohemia = Willkommen in Südböhmen

text a foto: Jihočeská centrála cestovního ruchu. -- 1. vydání. -- České Budějovice : Jihočeská centrála cestovního ruchu, 2020. -- 50 stran : barevné ilustrace, mapy ; 30 cm. -- Název z obálky. -- 55000 výtisků. -- ISBN : 978-80-88303-42-8 (brožováno). B 58.729 P

 
titul

Volný let

. -- č. 1-5 (2017). -- In: Volný let. ČB 5.845/2017

 
titul

Volný let

. -- č. 1-5 (2018). -- In: Volný let. ČB 5.845/2018

 
titul

Volný let

. -- č. 1-4 (2019). -- In: Volný let. ČB 5.845/2019

 
titul

Volný let

. -- č. 1 (2020). -- In: Volný let. ČB 5.845/2020

 
titul

Vrooliik Kerstfeegt JOHAN MELSE

. -- Nizozemsko, [19--]. -- 1 exlibris : dřevoryt ; 16,8 x 12,5 cm. -- Signováno. -- Majitel exlibris: Johan Melse. -- Rozměr obrázku: 16,3 x 11,8 cm. -- Popis obrázku: Blahopřání k Vánocům - zasněžená stáj a honec s dobytkem, v dálce záře nad městem, dole nápis Naar den Stal . -- Počet exemplářů: 1. GE11897

 
titul

Vřesoviště, vřesovce, vřesy

Karel Hieke ; kresby v textu K. Hieke, M. Pinc. -- Praha : Český zahrádkářský svaz ; ZO Klub skalničkářů Praha : 1982. -- 195 stran : černobílé ilustrace, mapy ; 21 cm. -- ISBN : (Brožováno). C 394.848 s

 
Všechno, co dáme (odkaz v elektronickém katalogu)

Všechno, co dáme

Kerry Lonsdaleová ; z anglického originálu Everything we give ... přeložila Anna Poskerová. -- Vydání první. -- Praha : Ikar, 2020. -- 294 stran ; 24 cm. -- (Světový bestseller). -- Údaj o edici pouze na přebalu. -- Úspěšný fotograf Ian Collins udělal v životě jedinou chybu. Jeho matku to však stálo svobodu a jejich rodinu to dočista zničilo. Ian tak musel vyrůstat sám, daleko od svých rodičů. Po celou tu dobu se však nevzdal naděje, že svou matku znovu najde. Dnes má Ian všechno, co si mohl přát - kariéru fotografa, milující manželku Aimee a úžasnou dcerku Caty. Ke štěstí mu chybí jen dvě věci - článek v National Geographic a jeho matka. Když mu oceňovaný magazín konečně nabídne spolupráci, objeví se v Ianově životě po letech další zádrhel. Do života mu vstoupí James, bývalý snoubenec Aimee. A zatímco se Ian honí za kariérou a dávnými přízraky, vzdaluje se mu to jediné, na čem doopravdy záleží. Jeho rodina... Nakladatelská anotace. -- ISBN : 978-80-249-4171-4 (vázáno). C 394.690 DK

 
Všestranná příprava do školy (odkaz v elektronickém katalogu)

Všestranná příprava do školy

Jiřina Bednářová. -- 1. vydání. -- Brno : Edika, 2020. -- 208 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 31 cm. -- ISBN : 978-80-266-1542-2 (vázáno). B 58.741

 
Všude, kde jsem byl, byl jsem rád (odkaz v elektronickém katalogu)

Všude, kde jsem byl, byl jsem rád

Milan Drobný. -- Vydání první. -- Praha : Česká citadela, 2020. -- 142 stran, 32 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 19 cm. -- Resumé: Knihy o cestování v cizině, ale i u nás, ozvláštněna humornými zážitky autora i jeho přátel. -- ISBN : 978-80-907681-7-8 (vázáno). C 394.691

 
Vykoupení a zatracení : dějiny reformace (odkaz v elektronickém katalogu)

Vykoupení a zatracení : dějiny reformace

Thomas Kaufmann ; přeložil Jan Dobeš. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2020. -- 395 stran ; 22 cm. -- (Historické myšlení ; svazek 83). -- Přeloženo z němčiny. -- Chronologický přehled. -- ISBN : 978-80-257-3182-6 (vázáno). C 395.010

 
Výraz emocí u člověka a u zvířat (odkaz v elektronickém katalogu)

Výraz emocí u člověka a u zvířat

Charles Darwin ; z anglického originálu The expression of the emotions in man and animals přeložili Josef Král a Václav Příhoda. -- Vydání druhé, v Portále první. -- Praha : Portál, 2020. -- 350 stran : ilustrace ; 20. -- ISBN : 978-80-262-1583-7 (brožováno). C 395.043

 
titul

Výroční sjezd České oftalmologické společnosti

. -- 27 (2019). -- XVIII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti, 23.-25. září 2010 Teplice. -- In: ... výroční sjezd České oftalmologické společnosti. -- s.. ČC 1.047/2019

 
titul

Výroční zpráva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za rok ...

. -- (2019). -- In: Výroční zpráva Jihočeského muzea v Č. Budějovicích za rok. ČC 4.617/2019

 
titul

Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok ...

. -- (2019). -- In: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok. -- s.. ČC 4.720/2019

 
titul

Výroční zpráva ... [VÚRH JU Vodňany]

. -- (2016-2017). -- Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, [19--]-. -- In: Výroční zpráva. ČC 4.421/2016-2017

 
Výstup na vrchol korupce : od obálek k národní prostituci (odkaz v elektronickém katalogu)

Výstup na vrchol korupce : od obálek k národní prostituci

Ondřej Závodský. -- Vydání první. -- Praha: Euromedia Group, 2020. -- 199 stran ; 21 cm. -- (Universum). -- Pod názvem: Nadační fond Proti korupci. -- ISBN : 978-80-242-6787-6 (brožováno) : Kč 229,00. C 394.914

 
Výuka ve venkovním prostředí : metodický text pro studenty učitelství (odkaz v elektronickém katalogu)

Výuka ve venkovním prostředí : metodický text pro studenty učitelství

Jan Činčera, Ivo Králíček, Martin Bílek et al.. -- Vydání: první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2019. -- 41 stran : ilustrace ; 22 cm. -- 200 výtisků. -- ISBN : 978-80-7435-761-9 (brožováno). C 394.732

 
Vzpoura strašidel ; Kristýna se (ne)v(z)dává (odkaz v elektronickém katalogu)

Vzpoura strašidel ; Kristýna se (ne)v(z)dává

Jiří Holub ; ilustroval Juraj Martiška. -- V tomto souboru první vydání. -- Praha : JaS, 2020. -- 94, 104 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- Tištěno zvratmo. -- Na přední obálce uvedeno I ; na zadní obálce II. -- Resumé: Oboustranná kniha obsahuje kromě staršího humorného příběhu o strašidlech ze zámku Červená Lhota i jeho pokračování. Duch zavražděného zámeckého pána Edmunda, duch jeho zločinné manželky Eulálie spolu s duchy všech, kteří byli zapleteni do dávné krvavé historie, si celkem spokojeně straší na zámku Červená Lhota. Spokojený je zde i kastelán Pivoňka, bývalý to baletní mistr a jeho kočka Matylda. To se ovšem rázem změní, když na zámek dorazí nerudný úředník Kroupa, ministerský kontrolor pro potírání nadpřirozených jevů. S obyvateli Červené Lhoty to vypadá špatně. Naštěstí dokonce i úředníci mají srdce. V druhé části sledujeme soužití Josefa Kroupy s krásnou Kristýnou v Praze. Půvabnému strašidlu se stýská po Lhotě a po přátelích. Pozve je na návštěvu, zažijí společně návštěvu Národního divadla a pak naplánují první lidsko-duší svatbu, která se odehraje na jihu Čech. Jenže cesta spanilé nevěsty neproběhne docela bez nehody, naštěstí je to bojovnice a nikdy se nevzdává. -- ISBN : 978-80-87654-27-9 (vázáno). C 394.872 SV

 
Vztahy a mýty : párová terapie do kapsy (odkaz v elektronickém katalogu)

Vztahy a mýty : párová terapie do kapsy

Honza Vojtko. -- Vydání první. -- V Praze : Paseka, 2020. -- 181 stran ; 20 cm. -- ISBN : 978-80-7637-036-4 (brožováno) : Kč 289,00. C 394.662

 
Warhol : život v komiksu (odkaz v elektronickém katalogu)

Warhol : život v komiksu

Adriano Barone ; Officina Infernale ; z italského originálu Warhol l\'intervista ... přeložila Andrea Jacková. -- 1. vydání. -- Brno : CPress, 2020. -- 222 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 25 cm. -- Životopisná data. -- ISBN : 978-80-264-3085-8 (vázáno) : Kč 499.00. C 394.665

 
titul

West Bohemian Historical Review

. -- 1-2 (2019). -- ISSN : 1804-5480. -- In: West Bohemian Historical Review. ČC 5.184/2019

 
Za oknem : 19 spisovatelů proti covid-19 (odkaz v elektronickém katalogu)

Za oknem : 19 spisovatelů proti covid-19

Auster, Bellová, Dostálová, Horáková, Kábrtová, Kosatík, Kratochvil, Mornštajnová, Němec, Padevět, Pekárková, Pilátová, Sichinger, Slouka, Stančík, Stehlíková, Štifter, Urban, Vrba ; ed. Aleš Palán ; povídky Stanislavští vlci a Malý bratr z angličtiny přeložil Josef Moník. -- Vydání první. -- Praha : Prostor, 2020. -- 208 stran ; 18 cm. -- Obsahuje: Stanislavští vlci / Paul Auster -- Láska všechno překoná / Bianca Bellová -- Na prahu dvou cest / Zuzana Dostálová -- Ex oriente lux... / Pavla Horáková -- Za oknem / Lidmila Kábrtová -- Vlak do Leningradu / Pavel Kosatík -- Jen host / Jiří Kratochvil -- Ošklivá sobota / Alena Mornštajnová -- Krátká esej o nenapsaných povídkách / Jan Němec -- Tráva se mu pletla pod nohy / Jiří Padevět -- Do který země patříš? / Iva Pekárková -- Poslední lidé / Markéta Pilátová -- Kouzelné okénko / Martin Sichinger -- Malý bratr / Mark Slouka -- Kar v karanténě / Petr Stančík -- Je to o šoupnutí vedle / Olga Stehlíková -- Jemnými tahy / Jan Štifter -- Krátká perspektiva / Miloš Urban -- Dotek / Michal Vrba. -- Resumé: Antologie devatenácti povídek převážně českých autorů, reflektujících situaci koronavirové pandemie, vznikla jako charitativní projekt na podporu boje proti této nákaze. Různým stylem a v různých žánrech reagovalo devatenáct autorů na výzvu editora Aleše Palána, který se rozhodl vytvořit povídkovou antologii, jež by jednak literárně reflektovala situaci, způsobenou pandemickým atakem viru covid-19, jednak by výtěžek z jejího prodeje podpořil boj s tímto neviditelným nepřítelem. Ve svazku najdeme povídky historické, hororové, kriminální či fantasy, ale i psychologicko-realistické. Někteří autoři také uvedli na scénu postavy ze svých dřívějších děl. Sedmnáct českých autorů, mezi nimiž nechybí řada jmen první velikosti, doplnily i dva přeložené příspěvky amerických prozaiků Paula Austera a Marka Slouky. -- ISBN : 978-80-7260-451-7 (brožováno) : Kč 247,00. C 395.084 DK

 
Za tebou (odkaz v elektronickém katalogu)

Za tebou

Sibel Hodge ; přeložil Petr Bokůvka. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 212 stran ; 24 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- "Vydala Euromedia Group, a.s. v edici Kalibr"--Tiráž. -- ISBN : 978-80-242-6612-1 (vázáno). C 394.879

 
Začínáme podnikat : s případovými studiemi začínajících podnikatelů (odkaz v elektronickém katalogu)

Začínáme podnikat : s případovými studiemi začínajících podnikatelů

Jitka Srpová a kolektiv. -- První vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2020. -- 260 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Expert). -- Abstrakt: Publikace zkušených autorů ukazuje, jak hledat podnikatelské nápady a objevovat podnikatelské příležitosti, jak svůj nápad strukturovat do podoby byznys modelu, jak vytvořit zakladatelský rozpočet a podnikatelský plán a jaké jsou možnosti financování začínajících podnikatelů. Pro inspiraci v knize najdete případové studie začínajících firem. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788027122530. -- ISBN : 978-80-271-2253-0 (brožováno). C 394.806

 
Záhada Rygsecků (odkaz v elektronickém katalogu)

Záhada Rygsecků

Mika Waltari ; [podle původního vydání ... přeložila M. Lesná-Krausová]. -- 1. vyd. -- V Praze : Plzákovo nakladatelství, 1946. -- 179 s. ; 21 cm. -- (Přátelé hodnotné detektivky ; sv. 15). -- 2000 výt.. -- Přeloženo ze švédského překladu z finštiny. -- ISBN : (Váz.). C 394.851 s

 
titul

Zájmy strojvůdce

. -- Roč. 72, č. 1-24 (2019). -- In: Zájmy strojvůdce. ČA 470/2019

 
Základní pojmy dějin umění : problém vývoje stylu v novověkém umění (odkaz v elektronickém katalogu)

Základní pojmy dějin umění : problém vývoje stylu v novověkém umění

Heinrich Wölfflin ; přeložili Tomáš Hlobil a Ingeborg Fialová-Fürst. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2020. -- 318 stran : ilustrace ; 18 cm. -- (Ars: philosophia, aesthetica, theōria ; 1). -- Přeloženo z němčiny. -- Resumé: Klíčové dílo dějepisu výtvarného umění počátku 20. století. Švýcarský historik umění v něm hledá objektivně platná kritéria pro zkoumání vývoje vizuálního umění. Základní dílo formalistních dějin umění se dočkalo svého českého překladu po více než stovce let od prvního vydání. Wölfflin považuje dějiny vizuální kultury za proces nezávislý na vnějších (historických či sociálních) podmínkách, za proces, který je podřízen vlastním zákonitostem. Ve svém výkladu se zaměřuje na evropské výtvarné umění 16. a 17. století a na protiklad dvou slohových typů (klasický versus barokní typ). Vývoj v tomto období postihuje pomocí pěti dvojic pojmů: lineární versus malířský, plošný versus hloubkový, uzavřený versus otevřený, mnohostní versus jednotný, jasný versus nejasný. -- ISBN : 978-80-200-3080-1 (brožováno). C 395.068

 
Základní texty východních náboženství. 4, Čínský, japonský a korejský taoismus (odkaz v elektronickém katalogu)

Základní texty východních náboženství. 4, Čínský, japonský a korejský taoismus

editoři Oldřich Král a Jan Beran. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2020. -- 453 stran ; 22 cm. -- Přeloženo z čínských, japonských a korejských originálů. -- ISBN : 978-80-257-2760-7 (vázáno) : Kč 498.00. C 327.993/4

 
Zámeček Poříčí v Boršově nad Vltavou : malá historicko-genealogická práce (odkaz v elektronickém katalogu)

Zámeček Poříčí v Boršově nad Vltavou : malá historicko-genealogická práce

Monika Waldová, Petr Lexa. -- První vydání. -- České Budějovice : Josefina z.ú., 2020. -- 347 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile, erby ; 31 cm. -- 500 výtisků. -- ISBN : 978-80-270-7051-0 (vázáno). B 58.727 P

 
Zápisky potulného lidopisce (odkaz v elektronickém katalogu)

Zápisky potulného lidopisce

Jiří Plocek. -- Praha : Galén, [2020]. -- ©2020. -- 130 stran ; 19 cm. -- ISBN : 978-80-7492-469-9 (brožováno) : Kč 200.00. C 394.989

 
Zasvěcení ve starém Egyptě (odkaz v elektronickém katalogu)

Zasvěcení ve starém Egyptě

Waldemar Uxüli ; [z německého originálu přeložil Vladimír Sládeček]. -- 1. vyd. -- Bratislava : Alexander Giertli - EUGENIKA, 2004. -- 139 s. : il. ; 20 cm. -- Abstrakt: Poněkud archaicky působící kniha, která půvabně romantickým způsobem popisuje průběh duchovního zasvěcení ve starém Egyptě tak, jak si je představují mnozí příznivci ezoterických tajemství. Vychází z takzvané Thovtovy knihy, což je vlastně Tarot. Tarot nebyl původně nástrojem na věštění, neboť jeho dvaadvacet hlavních karet symbolicky zobrazuje iniciační cestu člověka. A právě tyto obrazy jsou východiskem spisu Waldemara Uxüliho. „V naší knize je popsáno zasvěcení jednoho mladíka do starých egyptských mysterií, a to takovou formou, která čtenáři celý průběh obřadu přiblíží co nejdetailněji. Toto dílo je výsledkem studia ezoterických spisů a je doplněno autorovou intuicí.“ https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788089115709. -- Resumé: Kniha popisuje průběh duchovního zasvěcení ve starém Egyptě. -- ISBN : 80-89115-70-5 : Kč 158,00. C 395.083

 
Zázračný úklid : pořádek jednou provždy (odkaz v elektronickém katalogu)

Zázračný úklid : pořádek jednou provždy

Marie Kondo ; z anglického originálu The life-changing magic of tidying ... přeložila Šárka Kadlecová. -- Vydání druhé. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 187 stran ; 22 cm. -- Obsahuje rejstřík. -- "Vydala Euromedia Group, a. s., v edici Pragma"--Tiráž. -- ISBN : 978-80-242-6448-6 (vázáno) : Kč 279.00. C 395.005

 
Zázraky přírody : jak příroda čaruje (odkaz v elektronickém katalogu)

Zázraky přírody : jak příroda čaruje

Alejandro Algarra, Gustavo Mazali ; z anglického vydání Nature\'s wonders ... přeložila Eva Brožová. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 95 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- (Pikola). -- "Text: Alejandro Algarra, ilustroval Gustavo Mazali"--Tiráž. -- Přeloženo z anglického překladu španělského originálu?. -- ISBN : 978-80-242-6352-6 (vázáno). C 394.782

 
Zážitky rozvedeného muže (odkaz v elektronickém katalogu)

Zážitky rozvedeného muže

Ivan Galambica. -- V Praze : Slovart, 2020. -- 326 stran ; 22 cm. -- Anotace: Humoristické povídky o starostech a trampotách rozvedeného pětačtyřicátníka, který však za žádných okolností neztrácí optimismus a zdravou chuť do života. Rozvod jako takový s sebou většinou příliš humoru nenese. Rozvodem ale dozajista něco končí - a něco začíná! Hrdina knihy Ivana Galambici je toho zářným příkladem, neboť po této neblahé události zažívá situace, které jsou někdy humorné, někdy tragikomické, sem tam neuvěřitelné. Jak říká náš 45letý hrdina plnou vahou svých 100 kil: život je nádherný a smích je dar! Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-7529-621-4 (vázáno) : Kč 299,00. C 394.796

 
Zbláznění : mánie, deprese, Michelangelo a já (odkaz v elektronickém katalogu)

Zbláznění : mánie, deprese, Michelangelo a já

komiksové paměti od Ellen Forney ; z anglického originálu Marbles: mania, depression, Michalengelo, and me přeložila Linda Bartošková. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2020. -- 247 stran : ilustrace ; 23 cm. -- ISBN : 978-80-262-1586-8 (brožováno) : Kč 369.00. C 394.648

 
Zima mužů (odkaz v elektronickém katalogu)

Zima mužů

Lionel Duroy ; z francouzského originálu L\'Hiver des hommes ... přeložil Tomáš Havel. -- Vydání první. -- Praha : Volvox Globator, 2020. -- 249 stran ; 21 cm. -- Resumé: Dokumentární román se po dvaceti letech vrací k účastníkům občanské války mezi Srby, muslimy a Chorvaty v bývalé Jugoslávii. V dokumentárním románu francouzský novinář a spisovatel vypráví příběh svého alter ega, spisovatele Marka. Jeho cesty do Srbska a do Republiky srbské v Bosně a Hercegovině. Snaží se pochopit, proč se dcera generála Mladiče, velitele srbských sil při obléhání Sarajeva, obviněného z genocidy, střelila do hlavy oblíbeným otcovým revolverem. Popisuje setkání a rozhovory s muži, kteří měli více či méně něco společného s armádou generála Mladiće. Dnes se s tím snaží nějak žít. Bývalí důstojníci nepopírají, že se dopustili nejstrašnějších zločinů proti svým bývalým muslimským a chorvatským sousedům, ale věří, že jednali v sebeobraně. Aby se ospravedlnili, vyprávějí Marcovi příběh o jejich válce. Marc je nesoudí - poslouchá. Román Zima mužů (L'Hiver des hommes) získal v roce 2012 cenu Renaudot des lycéens a v roce 2013 Cenu Josepha Kessela. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-7511-540-9 (vázáno). C 395.041

 
Zimní čarodějnice (odkaz v elektronickém katalogu)

Zimní čarodějnice

Paula Brackston ; z anglického originálu The winter witch přeložila Anna Bílá. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2020. -- 356 stran ; 21 cm. -- (Knihy Omega). -- ISBN : 978-80-7642-072-4 (vázáno). C 394.880

 
Změňte své návyky, změňte svůj život : 30denní program ke spokojenému životu (odkaz v elektronickém katalogu)

Změňte své návyky, změňte svůj život : 30denní program ke spokojenému životu

Marc Reklau ; překlad René Souček. -- První vydání. -- Praha : Grada, 2020. -- 222 stran ; 21 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- ISBN : 978-80-271-1325-5 (brožováno) : Kč 279,00. C 394.915

 
Zóna (odkaz v elektronickém katalogu)

Zóna

Daniel Majling ; ze slovenštiny přeložil Ondřej Kavalír. -- 1. české vydání. -- V Praze : Labyrint, 2020. -- 174 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Labyrint komiks ; 20. svazek). -- "Scénář a kresba - Daniel Majling"--Tiráž. -- Resumé: Sarkastický i tajuplný komiksový příběh z jedné slovenské oblasti, kde se dějí prapodivné věci. Osamělý hlavní hrdina se vydává na pátrání po svém ztraceném příteli. Okolnosti ho zavedou do jižního Slovenska, kde se stane svědkem značně zvláštních jevů a kde v místní knihovně narazí na neméně zvláštní osoby. Ve hře jsou totiž i nadpřirozené jevy a operace zahraničních tajných služeb. Celý příběh je pak klasicky nesen v silně humorném a ironickém tónu, stejně jako je protkán existenciálními úvahami nad smyslem bytí či partnerskými vztahy. -- ISBN : 978-80-88378-00-6 (brožováno). B 110.678

 
Zooterapie v kostce : minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete (odkaz v elektronickém katalogu)

Zooterapie v kostce : minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete

Jaroslava Bicková (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2020. -- 277 stran ; 23 cm. -- ISBN : 978-80-262-1585-1 (brožováno). C 394.805

 
Zpovědi trosky po čtyřicítce : je načase zamilovat se do svého života (odkaz v elektronickém katalogu)

Zpovědi trosky po čtyřicítce : je načase zamilovat se do svého života

Alexandra Potter ; přeložila Daniela Reischlová. -- Vydání první. -- Praha : Práh, 2020. -- 366 stran ; 21 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- Anotace: Populární autorka představuje romantickou komedii, v níž život hlavní hrdinky je plny zmatku a chaosu, nikdy se nevyvíjí podle plánu a lze mu jen velmi obtížně vtisknout harmonický soulad a řád. Když Nell zkrachuje kavárna a spolu s ní i její vztah, stěhuje se z Kalifornie zpět do Londýna, aby začala znovu. V Londýně se toho však hodně změnilo. Všechny její svobodné kamarádky jsou vdané a mají děti. Kvůli závratné výši nájmů je nucena pronajmout si pokoj v domě neznámého člověka a ve světě dokonalých životů prezentovaných na Instagramu si připadá jako troska. A co je ještě horší, jako troska po čtyřicítce. Když však Nell získá práci jako autorka nekrologů, seznámí se s úžasnou Cricket, vdovou po osmdesátce potýkající se s vlastními problémy, a vznikne mezi nimi nepravděpodobné přátelství. Vzájemně si pomáhají uzdravit svá zlomená srdce a vyrovnávat se s tím, že jejich životy se nevyvíjejí podle plánu. Po všech životních kotrmelcích je Nell odhodlaná zajistit, že příští rok bude úplně jiný. Je totiž načase převrátit svůj život vzhůru nohama. Nakladatelská anotace. Kráceno. -- ISBN : 978-80-7252-850-9 (vázáno). C 395.026

 
titul

Zpráva o činnosti v roce ...

. -- (2018). -- Praha : Národní památkový ústav, [200-]-. -- In: Zpráva o činnosti v roce. -- s.. ČB 5.208/2018

 
Zrada (odkaz v elektronickém katalogu)

Zrada

Klára Janečková. -- Vydání první. -- Praha : Ikar, 2020. -- 413 stran ; 21 cm. -- Resumé: Společenský, kriminální i milostný román o českých emigrantech a jejich dramatických osudech. David Man a jeho sestra Viktorie emigrují v 80. letech do Itálie. Z Davida se stává úspěšný manažer a bohatý člověk a tak jeho mnohem mladší sestra vyrůstá v přepychu. Toho využije protřelý podvodník a rozmazlenou a naivní dívku využívá jako nástroj k vlastnímu obohacení. Připraví jí nezáviděníhodný osud, psychicky ji vydírá a nakonec usiluje i o její život. Viktorie dopadne až na dno a téměř svůj život vzdává. Dramatickým vyvrcholením propletence osob a událostí je šokující teroristický útok na budovy WTC v New Yorku, po němž se cesty zkušenostmi bohatších hrdinů opět spojí. -- ISBN : 978-80-249-4160-8 (vázáno). C 394.780 a

 
Ztráta starých jistot : Rakousko 1986-2000 (odkaz v elektronickém katalogu)

Ztráta starých jistot : Rakousko 1986-2000

Ota Konrád, Miroslav Kunštát, Michal Dimitrov, Jakub Joza, Martin Landa. -- Vydání první. -- Praha : NLN, 2020. -- 195 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-7422-717-2 (vázáno) : Kč 239,00. C 394.923

 
Ženské hrdinky a jejich zobrazování v českých televizních krimiseriálech (odkaz v elektronickém katalogu)

Ženské hrdinky a jejich zobrazování v českých televizních krimiseriálech

Iveta Jansová a Jana Jedličková. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. -- 182 stran ; 24 cm. -- ISBN : 978-80-244-5642-3 (brožováno). C 394.760

 
titul

Židovské listy

. -- č. 37-39 (2016). -- In: Židovské listy. ČB 7.731/2016

 
titul

Židovské listy

. -- č. 40-43, chybí č. 42 (2017). -- In: Židovské listy. ČB 7.731/2017

 
titul

Židovské listy

. -- č. 44 (2018). -- In: Židovské listy. ČB 7.731/2018

 
titul

Žilina a okolie : turistický sprievodca

Jozef Gargulák, Vladimír Križo. -- Prvé vydanie. -- Bratislava : Šport, 1983. -- 226 stran : ilustrace ; 17 cm + 1 mapa (35 x 41 cm složeno na 12 x 11 cm). -- ISBN : (Vázáno). C 394.929

 
Život v českých zemích za Rudolfa II. (odkaz v elektronickém katalogu)

Život v českých zemích za Rudolfa II.

Hana Kneblová. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2020. -- 192 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 cm. -- "Vydala Euromedia Group, a.s., v edici Brána"--Tiráž. -- Chronologický přehled. -- Abstrakt: Rudolfinská doba nás neustále přitahuje magickým kouzlem a nádechem tajemna. Autorka se ve své nové knize zabývá především nepříliš známými podrobnostmi a zajímavostmi ze života Rudolfa II. a jeho dvora, ze života mnoha slavných osobností, které v té době v Praze působily, a zajímá se i o všední život v době císaře Rudolfa. Zjistíme například, že astronom Tycho Brahe přišel v souboji o nos a že alchymistovi Edwardu Kelleymu uřízli kvůli padělání listin uši. Dozvíme se o morových epidemiích, o tom, co se běžně jedlo, jak to bylo s majetkem Rožmberků po smrti Petra Voka, co se dělo na dvoře po smrti císaře a další zajímavosti a informace, které se běžně v historických knihách neuvádějí. Pro větší názornost je kniha doplněna barevnou přílohou. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788024265209. -- ISBN : 978-80-242-6520-9 (vázáno). C 394.664

 
Život v kleci (odkaz v elektronickém katalogu)

Život v kleci

Barták Daniel, Kalous Libor. -- 1. vydání. -- Praha : Nakladatelství XYZ, 2020. -- 315 stran, 16 nečíslovaných stran barevné přílohy : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 19 cm. -- Obsahuje rejstřík. -- Abstrakt: Obrovský boom, který v posledních letech zažívá bojový sport známý pod zkratkou MMA, za mnohé vděčí lidem, kteří kdysi stáli u jeho prvopočátků. Jedním z nich je bezesporu Daniel Barták. Ve spolupráci s novinářem Liborem Kalousem se rozhodl zmapovat historii MMA tak, jak je u zkušených zápasníků zvykem – natvrdo a nelítostně. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788075976536. -- ISBN : 978-80-7597-653-6 (vázáno). C 394.821

 
Žlutý pes : zpěvník (odkaz v elektronickém katalogu)

Žlutý pes : zpěvník

. -- 9790706575001. HB 14.468

 
1000 uniforem : [světové vojenské uniformy - od počátků po dnešek (odkaz v elektronickém katalogu)

1000 uniforem : [světové vojenské uniformy - od počátků po dnešek

autor: Klaus-Ulrich Keubke ; překlad Jaroslava Křivská]. -- 1. české vyd. -- Praha : Svojtka & Co., 2008. -- 336 s. : barev. il. ; 31 cm. -- Přeloženo z němčiny. -- Terminologický slovník. -- Abstrakt: Uniformy jsou důležitou součástí naší historie. Od pestrých válečnických oděvů starověkých bojovníků přes barevné kabátce historických vojsk až po moderní bojové obleky současných armád. Tato kniha dokumentuje postupný vývoj vojenských uniforem od jejich počátku až po dnešek. Vyobrazuje uniformy více než 100 zemí světa včetně přesných údajů a popisu, jako třeba země, jednotka, druh zbraně, označení hodnosti a datování. Stane se nepostradatelnou příručkou pro každého, kdo se o uniformy zajímá. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788073529734. -- ISBN : 978-80-7352-973-4 (váz.). B 58.736

 
150 let železnice v Nymburce (odkaz v elektronickém katalogu)

150 let železnice v Nymburce

Jan Řehounek. -- Vydání první. -- Nymburk : Kaplanka, 2020. -- 140 stran : ilustrace, portréty, plány, faksimile ; 22 cm. -- ISBN : 978-80-87523-28-5 (vázáno). C 394.635

 
1989 (odkaz v elektronickém katalogu)

1989

editor, text Tomáš Pospěch ; překlad do angličtiny Benjamín Žiak. -- Praha : Národní galerie, 2019. -- 151 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 27 cm. -- Vydáno ke stejnojmenné výstavě u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. -- Chronologický přehled. -- ISBN : 978-80-7035-737-8 (brožováno). B 58.726

 
titul

3P popularis

. -- č. 26-29 (2018). -- In: 3P popularis. ČC 6.261/2018

 
33 zastavení (odkaz v elektronickém katalogu)

33 zastavení

Tomáš Kafka. -- Vydání první, české. -- Praha : MJF Praha, s.r.o., 2015. -- 71 stran : barevné ilustrace ; 18 x 22 cm. -- 1000 výtisků. -- ISBN : 978-80-86284-95-8 (vázáno). C 395.053

 
titul

... kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti

. -- 17 (2019). -- In: ... kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti. -- s.. ČC 6.124/2019

 
titul

... Neonatologické setkání

. -- 27 (2019). -- 20. Hanákovy dny. -- In: ... Neonatologické setkání. ČC 2.068/2019

 
titul

... ústecké stomatologické dny

. -- 3 (2015). -- In: ... ústecké stomatologické dny. ČC 6.396/2015

 


Poslední změna stránky: 08.05.2018 v 13.13
 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 12047 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 13738 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 2804 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 22287 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 59179 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 812 her. Zobrazit v katalogu.