EN . .

Novinky ve fondu knihovny


Každý měsíc si můžete vybrat z nabídky nových knih, které jsme pro vás do knihovny pořídili. Pokud chcete vědět, jaké knihy pro vás nakoupila daná pobočka, stačí si ji vybrat ze seznamu knihoven v levém menu. Dokumenty si můžete vybírat také podle typu (knihy, CD, audioknihy, DVD, hry, atd.)

V případě, že chcete být pravidelně informováni o nových titulech vašeho oboru, využijte služby SDI

Pokud nám chcete doporučit dokument pro doplnění fondu knihovny, využijte formulář pro zaslání Vašeho návrhu.


Seznam novinek ve fondu: pobočka Zlatá Koruna za měsíc duben 2021.

(Celkem 11 titulů)
Allerhand nützliche Versuche, dadurch zu genauer Erkäntniß der Natur und Kunst der Weg gebahnet wird. Anderer Theil  (odkaz v elektronickém katalogu)

Allerhand nützliche Versuche, dadurch zu genauer Erkäntniß der Natur und Kunst der Weg gebahnet wird. Anderer Theil

denen Liebhabern der Wahrheit mitgetheilet von Christian Freyherrn von Wolff, Königl. Preußl. Geheimen Rathe, Cantzlern der Friedrichs-Universität, wie auch Professore Juris Naturae & Gentium ac Matheseos daselbst, Professore honorario zu St. Petersburg, der Königl. Academie der Wissenschaften zu Paris, wie auch der Königl. Groß-Britannischen und der Königl. Preußl. Societät der Wissenschaften Mitgliede. -- Halle im Magdeburgischen : Zu finden in der Rengerischen Buchhandlung, 1747. -- 14 nečíslovaných stran, 568 stran, 8 nečíslovaných stran, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy ; 8°. -- "Mit allergnädigsten PRIVILEGIIS.". -- Na fol. ):(2r: "Vorrede. Geneigter Leser. Die halbe Arbeit in Erklärung der Natur ...". -- Na fol. ):(7v: "Erinnerung wegen der anderen Auflage. Es ist alles von neuem übersehen, und an einigen Orten etwas hinzugesetzt worden, ... Marburg den 27. Sept. 1727.". -- Na s. 1: "Allerhand Nützliche Versuche, dadurch zu genauer Erkäntnis der Natur und Kunst der Weg gebähnet wird. Der andere Theil. Das I. Capitel. Von dem Falle der schweeren Cörper.". -- Na fol. Nn5r (za s. 568): "Inhalt des andern Theils.". -- Na fol. Nn5v: "Register, über die vornehmsten Sachen, nach denen §§ eingerichtet.". -- Chyba ve stránkování: strana 487 je označena číslem 187. -- Mědiryt. frontispis sign. Liebe fecit. Německý text gotikou, latinká slova antikvou. Titulní strana tištěna černě a červeně, nad číslem části ztrácející se dvojlinka, níže dvě linky. Na fol. ):(2r dřevořezová viněta nad texten a iniciála na začátku textu v dřevořezovém ozdobném rámu; na s. 1 dřevořezová ilustrační rytina v záhlaví; plné iniciály ve volném prostoru; na fol. )(7v dřevořezová koncová viněta, na Nn5r ornamentální pás; živá záhlaví, na fol. ):(7v a na s. 285, 435 drobný kroužek a kulaté závorky mezi ozdůbkami v záhlaví, záhlaví v předmluvě od textu oddělena linkami; tabulky v textu, signatury, kustody. RE563  

 
Des Herrn Abt Millot, Mitglieds der Academie zu Lyon [et]c. Universalhistorie alter, mittler und neuer Zeiten. Fünfter Band  (odkaz v elektronickém katalogu)

Des Herrn Abt Millot, Mitglieds der Academie zu Lyon [et]c. Universalhistorie alter, mittler und neuer Zeiten. Fünfter Band

Mit Zusätzen und Berichtigungen von Wilhelm Ernst Christiani, Königlich Dänischen wirklichen Justizrath und ordentlichen Professor der Weltweisheit, Beredsamkeit und Geschichte, wie auch Bibliothekar der königlichen Universität zu Kiel. -- Wien : Bey Franz Haas, Buchhändler, 1794. -- 2 nečíslované strany, xxiv, 304 stran, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy ; 8°. -- "Aus dem Französischen.". -- Na s. I-VI: "Vorrede // Mit diesem fünften Band, fängt nach der Abtheilung ... Geschrieben auf der königl. Christian-Albrechtsuniversität zu Kiel im May 1781. W.E. Christiani.". -- Na s. VII: "Verzeichniß des Inhalts dieses fünften Bands.". -- Na s. 1: "Vorläufige Bemerkungen über die Besitznehmung der Barbaren im römischen Reiche.". -- Společný rejstřík ke všem 15. svazkům vyšel samostatně pod názvem "Allgemeines Register über des sel. Herrn Abt Millot Universalhistorie, nach der deutschen Uebersetzung und den derselben beygefügten Anmerkungen und Zusätzen". -- Mědiryt. frontispis, sign. Weinrauch fec. Vienne 1794. Na titulní straně kratší ztrácející se linky, impresum pod dvojlinkou. Dvojlinky, na s. VII trojitá linky nad textem, krátké ztrácející se linky na konci textu; poznámky pod textem, marginálie, živá záhlaví, signatury, kustody. RE569  

 
titul

Des Hochwürdigen Herrn Schevassu ältern Pfarrherrn in dem Kirchsprengel des heiligen Claudius, Sonntagspredigten und Gespräche, von den Glaubensartikeln, Sacramenten, zehen Gebothen Gottes und der Kirche: nebst der Weise und Art, wie sie bey den Missionen zu gebrauchen. Vierter Theil, Gespräche von den Gebothen Gottes, und der Kirche

. -- Zweyte Auflage. -- Augsburg : verlegts Matthäus Rieger, und Söhne, 1774. -- 8 nečíslovaných stran, 534 stran, 49 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana ; 4°. -- "Aus dem Französischen übersetzt.". -- Na fol. )(2rv: "Anzeige der Gespräche in diesem viertenTheile.". -- Na s. 1: "I Gespräch. Von dem Decalogus und den Gebothen Gottes überhaupt. Text, 5 B. Mos. 6, 17. Custodi praecepta Domini ...". -- Na fol. Ll4r (za s. 534): "Inhalt der in diesem vierten Theile enthaltenen Gespräche, nebst den Fragen und Antworten.". -- Na fol. Mm4r: "Anzeige der merkwürdigen Materien in diesem vierten Theile.". -- Chyby ve stránkování: strana 311 je označena číslem 213, s. 433 číslem 333. -- Německý text gotikou, latinský antikvou. Na titulní straně viněta, linky, dvojlinka, impresum pod linkou z ozdůbek. Na s. 1 rytý vlys; viněty (fol. )(4v, s. 19, 37, 61, 82, 106, 130, 154, 181, 205, 227, 248, 271, 311, 361, 386, 467, 490, 510, 534, fol. Mm6v, Nn3v), ozdůbky na konci textu (s. 336, fol. Mm2r, Mm3r, Mm4r); linky, ornametální pásy, krátké dvojlinky na konci textu (s. ); živá záhlaví, na s. 83, 107, 131, 249, 291, 337, 387, 491, 511 drobný kroužek v kulatých závorách mezi ozdůbkami v záhlaví, na s. 155, 449 ozdůbky v záhlaví; poznámky pod textem, signatury, kustody. RE562$4  

 
Krátká Kázanj na wssechny celého roku Neděle. Djl druhý  (odkaz v elektronickém katalogu)

Krátká Kázanj na wssechny celého roku Neděle. Djl druhý

z rozličných Francauzských Kazatelů wytažená, a k vžitku wenkowského lidu zřjzená od Jána Giřjho Hollanda Faráře w Báru bljž Ingolstatu, nynj pak vwedená w česstinu od Kněze Frantjsska Heilmana w býwalým Farnjm kostele Pražským v swatého Wácslawa na malé straně zaslaužilého Kazatele. -- W Praze : V Jána Michala Sáma, 1787. -- 2 prázdné strany, 14 nečíslovaných stran, 461 stran, 3 prázdné strany ; 8°. -- Na rubu titulního listu: "Napomjnám tebe, abys wzbudil milost Božj, kteráž gest ... W II. Episstole k Timotheowi 1. Kap. 6. 8. 9.". -- Na fol. )(3r: "Poznamenánj wssech w tomto druhým djlu obsažených Kázanj.". -- Na s. 1: "Na den Neyswětěgssj a Nerozdlljlné Trogice Božj. O prowiněnj člowěka proti Bohu Otcy, Synu a Duchu swatému. Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos ...". -- Chyba ve stránkování: strana 407 je označena číslem 307. -- Předtitulní list. Český text gotikou, latinský antikvou. Na fol. )(3r a na s. 1 rokokové viněty v záhlaví, koncové viněty (fol. )(7v, s. 57, 75, 90, 107, 124, 157, 177, 215, 236, 253, 273, 295, 311, 330, 354, 373, 410, 426, 443, 461), krátké dvojlinky pod nadpisy, živá záhlaví, poznámky pod textem, signatury, kustody. RE565  

 
Krátká Kázanj na wssechny celého roku Swátky. Djl prvnj  (odkaz v elektronickém katalogu)

Krátká Kázanj na wssechny celého roku Swátky. Djl prvnj

z rozličných Francauzských Kazatelů wytažená, a k vžitku wenkowského lidu zřjzená od Jána Giřjho Hollanda Faráře w Báru bljž Ingolstatu, nynj pak vwedená w česstinu od Kněze Frantjsska Heilmana, w býwalým Farnjm kostele Pražským v swatého Wáclawa na malé straně zaslaužilého Kazatele. -- W Praze : v Kasspara Widtmanna, 1790. -- 12 nečíslovaných stran, 500 s. ; 8°. -- Na rubu titulního listu: "Matka nasse Cýrkew swatá, Swatých s Krystem králugicých památky ...". -- Na třetí nečíslované straně: "Předmluwa Překládatele. Poněwadž kázanj na Neděle dwogj ctihodného Pána Hollanda ...". -- Na fol. *1r: "Poznamenánj wssech w tomto prwnjm djlu obsažených Kázanj.". -- Na s. 1: "Na Des Sw. Ondřege Aposstola. Venite post me. Matth. 4. 19. Poďte za mnau. Těmito slowy, ...". -- Český text gotikou, latinský antikvou. Na titulní straně mědirtytina (otevřená kniha, na ní nápis VERBUM DEI), pod knihou meč a na ní polnice); linka, impresum pod dvojlinkou. Ozdobné dřevořezové lišty, ma s. 1 klasicistní vlys; na 12. nečíslovaná straně a na straně 500 viněta, krátké linky pod nadpisy i na konci textu, na čtvrté nečíslované straně krátká ztrácející se dvojlinka na konci textu; živá záhlaví, poznámky pod textem, signatury, kustody. RE564  

 
MEDULLA THEOLOGICA ES SACRIS SCRIPTURIS, CONCILIORUM PONTIFICUMQUE DECRETIS ET SANCTORUM PATRUM AC DOCTORUM PLACITIS EXPRESSA IN QUA QUIDQUID, TUM AD DIDEI MYSTERIA SANE AC RECTE INTELLIGENDA, ET AB ERRORIBUS QUIBUSVIS SECERNENDA: TUM AD SACRAMEMTA DEBITE CONFICIENDA ET MINISTRANDA: TUM AD ACTIONES HUMANAS JUXTA DIVINAE LEGIS NORMAM DIRIGENDAS, SPECTARE POTEST, FACILI AC COMPENDIARIA METHODO EXPLICATUR. PARS SECUNDA  (odkaz v elektronickém katalogu)

MEDULLA THEOLOGICA ES SACRIS SCRIPTURIS, CONCILIORUM PONTIFICUMQUE DECRETIS ET SANCTORUM PATRUM AC DOCTORUM PLACITIS EXPRESSA IN QUA QUIDQUID, TUM AD DIDEI MYSTERIA SANE AC RECTE INTELLIGENDA, ET AB ERRORIBUS QUIBUSVIS SECERNENDA: TUM AD SACRAMEMTA DEBITE CONFICIENDA ET MINISTRANDA: TUM AD ACTIONES HUMANAS JUXTA DIVINAE LEGIS NORMAM DIRIGENDAS, SPECTARE POTEST, FACILI AC COMPENDIARIA METHODO EXPLICATUR. PARS SECUNDA

AUTHORE LUDOVICO ABELLY, EPISCOPO RUTHENENSI. -- EDITIO NOVISSIMA SEU DECIMA QUINTA, DE NOVO EMENDATA ET QUAMPLURIS CAPITIBUS ET SECTIONIBUS AUCTA, ADJECTIS ETIAM VARIIS INDICIBUS, NEC NON METHODICA CATECHESI EX IPSIUS MEDULLAE THEOLOGICAE EFFATIS CONCINNATA. -- AUGUSTAE VINDELICORUM : SUMPTIB. MATTH. RIEGER, BIBLIOP., 1754. -- 24 nečíslovaných stran, 968 stran ; 8°. -- "CUM SUPERIORUM PERMISSU.". -- Rok vydání římskými číslicemi. -- Na fol. a2r: "PRAEFATIO IN POSTERIOREM MEDULLAE THEOLOGICAE PARTEM. POst explicatas in priori hujus operis parte ...". -- Na fol. a4r: "Licentia Ordinarii. PLacet, ut Mdulla Theologica Reverendissimi Domini Ludovici Abelly, Episcopi, ... Antverpiaeapprobata, & saepius in lucem edita, denuo praelii beneficio publici juris fiat. Coloniae 6. Februarii 1705. Cornelius Brevver, SS. Theol. Doctor & publicus Professor, ... Librorum Censor ordinarius.". -- Na fol. a4v: "Approbatio Censoris. HAec Medulla Theologica, ... censetur dignissima. Imprimatur. Ex Vicar. Aug. Vind. 23. Julii 1754. Nicol. Antonius Seiz, J.U.D. Sactissimi D.N. Praelatus Domesticus, Eccles. Cathedr. August. Canon. Capitular. Rev. & Seren. Princip. & Episc. August. Vicar. in Spiritualib. Generalis. mppria. Franciscus Josephus de Handl, SS. Theol. Licent. Serenissimi & Reverendiss. Princ. & Episc. August. Consil. Eccles. Major. Poenit. & Libror. Censor. nec non Insign. Eccl. Colleg. sd D. Mautir. Canonic. & Paroch. mppr.". -- Na fol. a5r: "INDEX TRACTATUUM CAPITUM ET SECTIONUM HUJUS POSTERIORIS PARTIS.". -- Na s. 1: "MEDULLAE THEOLOGICAE PARS POSTERIOR, Complectens ea quae ad Sacramenta [et] Mores pertinent. TRACTATUS PRIMUS. DE SACRAMENTIS. QUOD olim per Prophetam ...". -- Na s. 317: "APPENDIX De Indulgentiis, [et] Purgatorio.". -- Na s. 889: "INDEX Errorum Fidei Veritatibus adcersantium, qui passim in hac secunda Medullae Theologiae parte referuntur & refetuntur.". -- Chyby ve stránkování: strana 894 je označena číslem 94, s. 910 číslem 10. -- Impresum na titulní straně pod linkou. Na fol. a2r rytý vlys; ornamentální pásy resp. vlysy z ozdůbek, linky z ozdůbek, linky; viněty (fol. b4v, s. 888), ozdůbky na konci textu (s. 199, 316, 385, 892, 942, 968; na s. 941 drobný kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami), živá záhlaví, na s. 1 drobný kroužek mezi ozdůbkami v záhlaví, na s. 420 tři kvítky v záhlaví, na s. 943 drobný kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami v záhlaví; signatury, kustody. RE570  

 
Neue Festreden für zwey Jahre  (odkaz v elektronickém katalogu)

Neue Festreden für zwey Jahre

von P. Vinzenz von Ebern, Kapuziner und Prediger am Hofe, auch am Stifte Neumünster in Wirzburg. -- Wirzburg : bey Joh. Jak. Stahel sel. Wittwe und Sohn, 1799. -- 16 nečíslovaných stran, 592 stran, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy ; 8°. -- "Mit Erlaubniß der Obern.". -- Na fol. )(2r (třetí nečíslovaná strana): "Gewiedmet dem Hochwürdigen, Hochgelehrten und Hochgebohrnen Herrn Johann Michael Mangold, der heiligen Schrift Doktor, Hochfürstl. Wirzburgischen geheimen und geistlichen, auch Vikariats- und Konsistorial-Rathe, Hofpfarrer, des Kollegiatstifts zu Haug Kapitular, und des Ursulinenklosters Direktor ...". -- Na fol. )(3r: "Vorrede. ich habe schon einmal - im Jahre 1795 - Pradigten auf die Feste des Herrn, ...". -- Na fol. )(5r: "Feste des Herrn.", na fol. )(6r: "Verzeichniß der in diesem Bande enthaltenen Reden.". -- Na s. 1: "An den zween Tagen des heiligen Weihnachtsfestes.". -- Mědiryt frontispis (novozákonní scéna: rozeslání apoštolů). Na titulní straně viněta, impresum pod dvojlinkou s ozdůbkami na oboou koncích. Dřevořezová lišta v záhlaví (fol. )(3r, )(6r, s. 1); ozdobné linky, krátké linky pod nadpisy, krátké linky na konci textu (s. 12, 114, 147, 203, 225, 250, 285, 302, 321, 339, 353, 385, 489, 501), viněty (s. 35, 50, 70, 87, 100, 130, 178, 269, 367, 399, 419, 436, 456, 473, 518, 532, 559, 575, 592), hvězdičky na konci textu (s. 3), v záhlaví na fol. )(3v-4v a v záhlavívh stran 2-592 drobný kroužek mezi ozdůbkami; signatury, kustody. RE566  

 
Predigten auf die Feste des Herrn, der seligsten Jungfrau und einiger Heiligen in drey Bänden. Dritter Band, Feste einiger Heiligen  (odkaz v elektronickém katalogu)

Predigten auf die Feste des Herrn, der seligsten Jungfrau und einiger Heiligen in drey Bänden. Dritter Band, Feste einiger Heiligen

von P. Vinzenz, Kapuziner und Hofprediger. -- Wirzburg : bey Stahels Wittwe und Sohn, 1795. -- 8 nečíslovaných stran, 416 stran ; 8°. -- "Mit Erlaubniß der Obern.". -- Na fol. )(2r: "Etwas voraus! Ich muß nochmal wiederholen, und recht wörtlich ausdrücken, was ...". -- Na fol. )(4r: "Verzeichniß. Auf das Fest aller Heiligen. Erste Rede. Von dem ächten ...". -- Na s. 1: Auf das Fest aller Heiligen. Erste Rede. Von dem ächten Heiligendienste. Ich sah ein unzählbares Heer ...". -- Na titulní straně krátká linka, viněta, impresum pod dvojlinkou s ozdůbkami na oboou koncích. Dřevořezová lišta v záhlaví (fol. )(2r, s. 1); ozdobné linky, krátké linky pod nadpisy, kratší ozdobné linky nad nadpisy (s. 16, 43, 65, 88, 111, 132, 146, 168, 208, 228, 245, 257, 279, 299, 318, 336, 363, 383, 398), krátké ztrácející se linky pod nadpisy; krátké linky na konci textu (s. 15, 42, 64, 87, 110, 131, 167, 185, 207, 227, 244, 256, 278, 298, 335, 362, 382, 397, 416), v záhlaví stran 2-15, 17-42, 44-64, 66-87, 89-110, 112-131, 133-145, 147-167, 169-185, 187-207, 209-227, 229-244, 246-256, 258-278, 280-298, 300-317, 319-335, 337-362, 364-382, 383-397 a 399-416 krátká ozdobná dvojlinka, v záhlaví na s. 16, 43, 65, 88, 111, 132, 146, 168, 186, 208, 228, 245, 257, 279, 299, 318, 336, 363, 383 a 398 ozdůbka v kulatých závorkách mězi dvěma vodorovnými čárkami; signatury, kustody. RE567  

 
P. Beda Mayr Benedictiner, und d. Z. Prior zum heiligen Kreutze in Donauwerd Predigten über den Catechismus für das Landvolk auf alle Sonn- und Festtage des Jahres. Erster Theil (odkaz v elektronickém katalogu)

P. Beda Mayr Benedictiner, und d. Z. Prior zum heiligen Kreutze in Donauwerd Predigten über den Catechismus für das Landvolk auf alle Sonn- und Festtage des Jahres. Erster Theil

. -- Augsburg : bey Matthäus Riegers sel. Söhnen, 1777. -- 44, 769 stran, 15 nečíslovaných stran ; 8°. -- "Mit Erlaubniß der Obern.". -- Na s. [3] (fol. a2r): "Dem Hochwürdigen Wohlgebohrnen Herrn Herrn Gallus des löblichen Stiftes und Gotteshauses zum heiligen Kreutze in Donauwerd des heiligen Benedictinerordens würdigst regierenden Prälaten, meinem gnädigen Herrn.". -- Na s. [9] (fol. a5r): "Approbatio Vensoris. Conciones, quas R.P. Beda Mayr Ord. S. Benedicti Prior Werdeae olim Parochus suis Parochianis proposuit, ... ad typum publicum promoveri merentur. Augustae Vindelicorum die 13. Junii 1777. JOANNES HERT, SS. Theol. Licent. ... JOSEPUS ANTONIUS STEINER SS. Theol. Doctor, ... Librorum Censor.". -- Na s. [10]-28: "Vorrede. Es liegt mir zuviel daran, daß das Publicum ... Geschrieben den 11 May 1777. Der Verfasser.". -- Na s. 29: "Anzeige der Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Jahres. Predigten über das erste Haupstück des Catechismus.". -- Na s. 1 (fol. A1r): "Erste Predigt über die Worte: Ich glaube in Gott dem Vater [et]c. auf den ersten Adventsonntag.". -- Na fol. Ccc1v (za s. 769): "Verzeichniß der merkwürdigen Materien in diesem ersten Theile.". -- Chyba ve stránkování: strana 438 je označena číslem 338. -- Německý text gotikou, latinský antikvou. Na titulní straně rytý signet, kratší linka, impresum pod linkou z ozdůbek. Ornamentální pásy, linky, dvojlinky, linky z ozdůbek, ozdůbky na konci textu nebo též viněty z ozdůbek (s. 28, 44; s. 50, 62, 145, 156, 279, 312, 322, 335, 356, 368, 379, 391, 423, 447, 457, 515, 552, 577, 626, 648, poslední stran), živá záhlaví, ozdůbky v záhlaví (s. 29; s. 15, 51, 63, 157, 169, 179, 313, 323, 357, 369, 539, 553, 613, 627, 649, 662, 663), na s. 538 a 612 krátká dvojlinka na konci textu; signatury, kustody; arabská paginace v horních vnějších rozích, stránkování začíná od strany 11 v úvodní části svazku. RE571  

 
titul

Rosen auf das Grab Friederichs des Einzigen, oder gesammelte Charakterzüge und Anekdoten aus dem merkwürdigen Leben dieses großen Königs. Erstes Bändchen

Von L. Hübner. -- Salzburg : Im Verlage des Oberdeutschen Staatszeitungs- und Intelligenz-Komtoirs, 1787. -- 286 stran ; 8°. -- Na s. 3: "Vorbericht. Die lebhafte Theilnahme, mit welcher gegenwärtige Sammlung ..." Na s. 6: "Man hat nicht ohne Erstaunen den Helden Friederich, selbst in seinem Greisenalter, mit ...". -- Na s. 3: "Kein Gemäld - nur Züge für das große Gemäld, das einst durch Meisterhand ...". -- Na s. 6: "Lebensüberblick. Friederich ward gebohren den 24sten Jäner 1712 zu Berlin, aus ...". -- Německý text gotikou, francouzský antikvou, na s. 119-144 kromě německého i latinský text (antikvou), na s. 119 jedno řecké slovo alfabetou. Na titulní straně krátké linky, ozdobná vlnovka, místo a rok vydání pod ztrácející se dvojlinkou, nakladatelství odděleno krátkou linkou. Krátké ztrácející se dvojlinky pod nadpisy i na konci textu, krátké linky, ozdůbky v záhlaví, signatury, kustody; dvojjazyčné pasáže na s. 37-41 (francouzský text a jeho paralelní německý překlad) ve dvou sloupcích. RE568$1  

 
titul

Rosen auf das Grab Friederichs des Einzigen, oder gesammelte Charakterzüge und Anekdoten aus dem merkwürdigen Leben dieses großen Königs. Zweytes Bändchen

Von L. Hübner. -- Salzburg : Im Verlage des Oberdeutschen Staatszeitungs- und Intelligenz-Komtoirs, 1787. -- 286 stran ; 8°. -- Na s. 3: "Vorbericht. Die lebhafte Theilnahme, mit welcher gegenwärtige Sammlung ..." Na s. 6: "Man hat nicht ohne Erstaunen den Helden Friederich, selbst in seinem Greisenalter, mit ...". -- Na s. 6: "Man hat nicht ohne Erstaunen den Helden Friederich, selbst in seinem Greisenalter, mit ...". -- Německý text gotikou, místy francouzské věty v textu a poznámky pod čarou antikvou (s. 18, 109-111, 124, 129, 140, 142, 208-212), ojediněl latinská slova antikvou nebo kurzívou. Na titulní straně krátké linky, ozdobná vlnovka, místo a rok vydání pod ztrácející se dvojlinkou, nakladatelství odděleno krátkou linkou. Na s. 5 ozdobná linka; na s. 4 krátká ztrácející se dvojlinka na konci textu; krátké linky, ozdůbky v záhlaví, signatury, kustody. RE568$2  

 


 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 12278 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 13883 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 2830 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 19845 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 59222 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 818 her. Zobrazit v katalogu.