EN . .

Novinky ve fondu knihovny


Chcete být pravidelně informováni o nových titulech vašeho oboru ... využijte služby SDI


Seznam novinek ve fondu: pobočka Zlatá Koruna za měsíc prosinec 2018.

(Celkem 8 titulů)
DIARIUM SANCTORUM SEU MEDITATIONES In Singulos Anni Dies Ex Evangelio, vel vita Sanctorum cum brevi Epitome petitae. PRIMUS TOMULUS continent Primum, Alter Secundum SEMESTRE  (odkaz v elektronickém katalogu)

DIARIUM SANCTORUM SEU MEDITATIONES In Singulos Anni Dies Ex Evangelio, vel vita Sanctorum cum brevi Epitome petitae. PRIMUS TOMULUS continent Primum, Alter Secundum SEMESTRE

AUTHORE R.P. JOANNE STEPHANO GROSEZ Soc. JESU. -- VIENNAE AUSTRIAE : Typis Leopoldi Voigt, Univ. Typ., 1700. -- 2 nečíslované strany, 389 to je 390 stran, 24 nečíslovaných stran ; 12°. -- "Et denuo recusae.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "Anno M. DC. C.". -- Na rubu titulního listu: "ADMONITIO AD LECTOREM.". -- Na s. 2: "FESTA MOBILIA PER ANNUM. FERIA 4. CINERUM."; s. 18: "FESTA IMMOBILIA PER ANNUM.". -- Na fol. Y4r: "INDEX ALPHABETICUS RERUM. Primae Partis DIARII SANCTORUM."; fol. (o)1r: "INDEX DIARII SANCTORUM.". -- Chyby ve stránkování: strana 233 je označena číslem 223, s. 251 číslem 151, strana následující za stranou 382, t.j. strana 383, je nečíslovaná a za ní následuje strany s čísly 383-389, správné číslování je 384-390. -- Impresum na titulní straně pod linkou. Na rubu titulního listu ornamentální pás, na konci textu na s. 389 viněta z ozdůbek, na fol. )(2v dřevořezová viněta (koš s květinami), na poslední tištěné straně dřevořezová viněta s okřídlenou hlavičkou se svatozáří; verzálky ve volném prostoru, linky; arabská paginace v horních vnějších rozích, živá záhlaví, číslo strany 1 v kulatých závorkách mezi ozdůbkami a na fol. Y4r křížek v kulatých závorkách uprostřed záhlaví; signatury, kustody. RE203

 
Hlas Pastýře to gest Sprostno-vpřjmná Kázanj Faráře k swým osadnjm Owčičkám na wssecky celého Roku Neděle. Djl Jarnj  (odkaz v elektronickém katalogu)

Hlas Pastýře to gest Sprostno-vpřjmná Kázanj Faráře k swým osadnjm Owčičkám na wssecky celého Roku Neděle. Djl Jarnj

od Dwogj Ctihodného Pána Reguis Faráře w Zemi Francauzské, Městě Gápu Gazykem Franckým řečena, Nynj pak pro swau Wybornost na Cžesko přeložená od Frantisska Heilmana W býwalým Farnjm Kostele S. Mučedlnjka, a Krále Cžeského Wácslawa na maleg Straně zaslaužilého Kazatele. -- W Praze : Nákladem Jana Jozeffa Gröbla Kněho-Kupce w Karolině, 1776. -- 5 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana, 374 stran : ilustrace ; 8°. -- "S Powolenjm C. K. Cenzury.". -- Na třtí nečíslované straně: "Poznamenánj Kázanj Nedělnjch Djlu Jarnjho.". -- Na s. 1: "Kázanj Ssestnácte Na prwnj Neděli w Postě. O Pokánj. Cum jejunasset Jesus quadraginta diebus, ... Gežjss postiw se čtyryceti Dni, ...". -- Chyby ve stránkování: strana 143 je označena číslem 243, s. 287 číslem 28, s. 295 číslem 265. -- Český text frakturou, latinský antikvou. Na titulní straně mědirytina (klasicistní podstavec zdobený girlandami a medailóny, na něm kniha se sedmi pečetěmi, na níž leží beránek s křížem a korouhví), sign. Gezeichnet u: gestochen Vo Salzer., impresum pod dvojlinkou. Rokokové ilustrační rytiny a vlysy v záhlaví (s. 1, 29, 59, 87, 114, 142, 169, 218, 290, 339), drobné rytinky u verzálek na začátku textu jednotlivých kázání (s. 1, 29, 59, 87, 114, 142, 169, 193, 242, 267, 290), vlys z ozdůbek a ozdobně zakončená dvojlinka na s. 242; verzálka na začátku textu kázání v rámečku z ozdůbek na s. 218, 311 a 339; viněty (pátá nečíslovaná strana, s. 28, 58, 86, 141, 168, 241, 289, 338, 374), na třtí nečíslované straně krátká dvojlinka zakončená ozdůbkami; dvojlinky (s. 193, 267, 311), živá záhlaví, poznámky pod textem, signatury, kustody. RE206

 
titul

Knihy a dějiny

. -- (2018) Roč. 25, č. 1-2. -- Praha : Knihovna Akademie věd ČR, 1994-1999. -- ISSN : 1210-8510. -- In: Knihy a dějiny. ČB 4.282/2018

 
L'OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE, ET DE CELLE DE PÂQUE; EN LATIN ET EN FRANÇOIS : SELON LE MISSEL ET BRÉVIAIRE ROMAIN. AUQUEL IN A AJOUTÉ UN EXERCICE POUR ENTENDRE LA MESSE; L'EXPLICATION DES CÉRÉMONIES; DES RÉFLEXIONS; ET LES PSEAUMES DE LA PÉNITENCE (odkaz v elektronickém katalogu)

L'OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE, ET DE CELLE DE PÂQUE; EN LATIN ET EN FRANÇOIS : SELON LE MISSEL ET BRÉVIAIRE ROMAIN. AUQUEL IN A AJOUTÉ UN EXERCICE POUR ENTENDRE LA MESSE; L'EXPLICATION DES CÉRÉMONIES; DES RÉFLEXIONS; ET LES PSEAUMES DE LA PÉNITENCE

. -- NOUVELLE ÉDITION, Revue par deux Prêtres François, exilés pour la Foi. -- A LONDRES : IMPRIMÉ PAR W. ET C. SPILSBURY, SNOW-HILL, POUR A. DULAU ET CO. SOHO-SQUARE, 1800. -- Se trouve aussi chez T. BOOKER, Bond-Street. -- 2 nečíslované strany, 598 stran, 2 nečíslované strany ; 6° [8°]. -- "AVEC PERMISSION DES SUPÉRIEURS.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M.DCCC.". -- Na poslední tištěné straně: "On trouve aussi chez A. DULAU [et] Co."; tamtéž pod dvojlinkou na konci strany: "De l'Imprimerie de W. [et] C. Spilsbury, à Londres.". -- Chyba ve stránkování: strana 533 je označena číslem 535. -- Na titulní straně ozdůbky a krátké ozdobné linky, ve slovech "SEMAINE SAINTE" v názvu jsou použity konturové verzálky. Dvojlinky, krátké ztrácející se linky, linky, poznámky pod čarou, živá záhlaví, signatury; sazba převážně ve dvou nestejně širokých slopcích, ve vnitřních a širších sloupcích text francouzský, ve vnějších, užších sloupcích latinský. RE204

 
OFFICIUM Hebdomadae Sanctae Juxta formam MISSALIS, & BREVIARII ROMANI SUB URBANO VIII. CORRECTI : Adjunctis in fine Psalmis Poenitentialibus, & Orationibus ante & post Communionem, ac perutili peccata confitendi methodo (odkaz v elektronickém katalogu)

OFFICIUM Hebdomadae Sanctae Juxta formam MISSALIS, & BREVIARII ROMANI SUB URBANO VIII. CORRECTI : Adjunctis in fine Psalmis Poenitentialibus, & Orationibus ante & post Communionem, ac perutili peccata confitendi methodo

. -- VENETIIS : Apud Andream Poleti, 1701. -- 448 stran : ilustrace ; 8° [16°]. -- Rok vydání římskými číslicemi: "M.DCCI.". -- "SUB SIGNO ITALIAE.". -- Na s. 5 (fol. A3r): "DOMINICA IN PALMIS.". -- Na s. 402: "SEPTEM PSALMI POENITENTIALES."; s. 444: "ESAME Per la Confessione.". -- Chyba ve stránkování: strana 43 je označena číslem 34. -- Na fol. A1 (list se stranami 1 a 2) mědiryt. nesignovaný frontispis. Na titulní straně viněta. Verzálky ve volném prostoru, na s. 5 linka z ozdůbek pod nadpisem; živá záhlaví, signatury, stránkové kustody. RE201

 
OFFICIUM HEBDOMADAE SANCTAE Juxta formam MISSALIS, & BREVIARII ROMANI Sub URBANO VIII. correcti : Additis Italico sermone declarationibus multarum rerum quae fiunt, & dicuntur in earum recitatione (odkaz v elektronickém katalogu)

OFFICIUM HEBDOMADAE SANCTAE Juxta formam MISSALIS, & BREVIARII ROMANI Sub URBANO VIII. correcti : Additis Italico sermone declarationibus multarum rerum quae fiunt, & dicuntur in earum recitatione

. -- VENETIIS : APUD ANDREAM POLETI, 1739. -- 549 stran, 1 prázdná strana : ilustrace ; 12°. -- Rok vydání římskými číslicemi. -- Celá kniha tištěna černě a červeně. Na titulní straně mědirytina (bolestný Kristus se dvěma anděly, 30x45 mm). Verzálky ve volném prostoru, na s. 5 rámovaná konturová iniciála H na ozdobném pozadí, v záhlaví strany 3 linka ze šesti ozdůbek, na s. 33 pod textem kříž s trojúhelníkovým podstavcem složený z drobných pěticípích hvězdiček, na s. 547 malá červeně tištěná viněta;živá záhlaví, signatury, kustody. -- Celostránkové mědirytiny na s. 4, 276, 428 (nesignované), 34, 68, 92 (sign. AF). RE205

 
RITUS ET PRAXIS CELEBRANDI MISSAM : JUXTA NORMAM ROMANAM, AD MENTEM RUBRICARUM MISSALIS ROMANI ET DECRETORUM SACRAE RITUUM CONGREGATIONIS, NECNON AUTHORUM RECENTIORUM (odkaz v elektronickém katalogu)

RITUS ET PRAXIS CELEBRANDI MISSAM : JUXTA NORMAM ROMANAM, AD MENTEM RUBRICARUM MISSALIS ROMANI ET DECRETORUM SACRAE RITUUM CONGREGATIONIS, NECNON AUTHORUM RECENTIORUM

. -- [Praha] : Typis Archiepiscopalibus per Joh. Diesbach Archiepiscopalem Typographum, 1797. -- 8 nečíslovaných stran, 169 stran, 3 nečíslované strany, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy ; 12°. -- Na titulní straně drobná dřevořezová viněta, impresum pod dvojitou linkou. Verzálky ve volném prostoru, vlysky (3. nečíslovaná strana, s. 1), na s. 1 ozdůbka pod nadpisem; vinětky (s. 148, 169), linky, dvojité linky, ozdobná linka v záhlaví na fol. H1v, krátká linka (8. nečíslovaná strana) a krátká dvojlinka (s. 160) na konci textu; za s. 148 dvojlistová mědirytina s nápisem: "Ordo Jncensationis Altaris ex Thesauro sacr. Rituum a sacra Congregatione approbato depromptus." (13x14 cm), sign. J. Berka sc.; živá záhlaví, poznámky pod textem, signatury, kustody. -- Číslice 5 v čísle strany 145 vytištěna obráceně hlavou dolů. RE202

 
Smutná Paussť Opusstěného Pána GEžjsse při hořkém Vmučenj k autrpnému Wzdychánj a k Cwjčenj se w wsselikých Ctnostech Křesťanským Dussem na Postnjch Kázanjch předstawená. Djl Prwnj Léta Páně 1760.  (odkaz v elektronickém katalogu)

Smutná Paussť Opusstěného Pána GEžjsse při hořkém Vmučenj k autrpnému Wzdychánj a k Cwjčenj se w wsselikých Ctnostech Křesťanským Dussem na Postnjch Kázanjch předstawená. Djl Prwnj Léta Páně 1760.

od Kněze Leopolda Fabritius, z Towaryšstwa GEžjssowa, v S. Salwátora bljž Mostu w Praze Nedělnjho a Postnjho Kazatele.. -- Wytisstěno w Praze : V Zoffye Kyrchnerowé, Králowské Dworské Ympressorky, skrz Frantisska Karla Ungera Faktora, [1760]. -- Na rubu titulního listu: "FACULTAS Reverendi Patris Provincialis Societatis JESU Provinciae Bohemiae. Cùm Librum, cui titulus est: Triste Desertum JESU in Passione derelicti &c. à P. Leopoldo Fabritius nostrae Societatis Sacerdote conscriptum, ... facultatem concedo, ut liber typis mandetur. ... dedi Pragae 4 Novembris 1760. L.S. FRANCISCUS WISSINGER.". -- Na třetí až šesté nečíslované straně na začátku: "Vrozenému a Statečnému Wladyce Panu Wogtěchowi Frantisskowi Kotżian, w Králowském a Wěnném Městě Wysokém Megtě Pánu Raddnjmu, ... Ponjžený Služebnjk a Spolu-Wlastenec LEOPOLDUS FABRITIUS S.J.". -- Na sedmé nečíslované straně: "Předmluwa k Laskawému Cžtenáři. Mimo Modlitebnjch Knjžek, welmi málo se wynacházy w Cžeském Gazyku ...". -- Na s. 1: "Kázanj Prwnj. Ductus est JEsus in desertum à spiritu. Matth. c. 4. Weden gest GEžjss na Paussť od Ducha. Sistema: Amara passio fuit Christuo desertum ...". -- Na fol. S2v: "INDEX HISTORIARUM, QUAE IN HOC OPUSCULO CONTINENTUR."; na S3r: "INDEX RERUM PRAECIPUARUM.". -- Český text frakturou, latinský antikvou a kurzívou. Impresum na titulní straně pod ztrácející se dvojlinkou. U verzálky na začátku textu dedikace drobná rokoková rytinka; verzálky ve volném prostoru, na s. 1 rytý rámovaný vlys se symbolickými (alegorickými) postavami evangelistů, nahoře uprostřed Duch sv. v podobě holubice; linky z ozdůbek (s. 9, 26, 43, 70, 96), viněty (osmá nečíslovaná strana na začátku, s. 17, 34, 52, 78, 104, 122, 131, 139), na číslovaných stranách drobný kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami; arabská paginace v horních vnějších rozích, marginálie, signatury, kustody. RE207

 


Poslední změna stránky: 08.05.2018 v 13.13
 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 11367 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 13262 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 2495 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 19545 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 59090 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 673 her. Zobrazit v katalogu.