EN    

Nabídka besed pro školy
ŠKOLNÍ ROK: 2018/1019
Nabídka besed – rezervační formulář

Co nabízíme?

Pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií

Literární pořady jsou určeny především jako podpora pro předmět český jazyk a literatura. Cílem besed je seznámit děti s knihou, spisovatelem nebo literárním tématem. Hravou a nenásilnou formou se žáci učí nejen orientovat se v knihovně, ale především pracovat s knihami a textem, vyhledávat a rozlišovat informace, umět je hodnotit a dále používat. Zároveň v rámci lekcí seznamujeme žáky s prostředím a chodem knihovny.

Pro gymnázia, SŠ a SOU

Pro poslední ročníky základních škol, gymnázia, střední školy a učiliště nabízíme seznámení se studijní částí Jihočeské vědecké knihovny na Lidické 1.

Exkurze trvá cca 1,5 hodiny a zahrnuje seznámení se službami knihovny, webovými stránkami a on-line službami. Následuje komentovaná prohlídka jednotlivých oddělení a studoven studijní části knihovny. Exkurzi je možné připravit také s aktivním zapojením studentů. Na první část, kde se seznámí se službami knihovny, webovými stránkami a on-line službami navazuje druhá, která probíhá formou samostatného studentského hledání odpovědí podle tematických pracovních listů. Délka cca 1,5 hodiny.

Termín lze dohodnout podle možností školy.

Kontaktní osoba: Lidmila Švíková, , 386 111 221.

Pro MŠ

Pro naše nejmenší jsme připravili lekce hravého čtení, při kterých se hravou a nenásilnou formou seznámí s knihovnou a knihou. Cílem besed je probudit v dětech zájem o knihy už v předškolním věku.

Kdy a kde lekce probíhají?

Knihovnické lekce a tématické besedy probíhají každý všední den dopoledne v dětském oddělení Jihočeské vědecké knihovny, Na Sadech 27. Všechny lekce jsou zdarma.

Jak dlouho lekce trvají?

Většina pořadů trvá 45 minut. Délka programu lze po dohodě upravit.

Jak se na lekce objednávají?

Z důvodu omezené kapacity je možné lekce objednat pouze přes rezervační formulář. Přihlášení na lekce je závazné a každou změnu či zrušení je nutné oznámit nejpozději 1 den před dohodnutým termínem, nejlépe e-mailem nebo telefonicky.

Zrušení lekce: tel.: 386 111 270, email: .

Knížka pro prvňáčka

Účastníme se dlouhodobého celonárodního projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka . Spolupracujeme s vybranými třídami prvňáčků nad rámec obvyklých knihovnických činností a celý projekt tradičně končí pasováním prvňáčků na čtenáře. Projekt zaštiťuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

Nabídka besed pro mateřské školy

Nabídka besed pro základní školy

Knihovnické lekce a tématické besedy pro ZŠKontaktní osoba: Kristýna Čondlová, , 386 111 270.

Pokud jste si nevybrali z následující nabídky, je možné se telefonicky, či emailem objednat na jednu z našich poboček (Pobočka Vltava,Pobočka Suché Vrbné, Pobočka Čtyři Dvory, Pobočka Rožnov).

Pobočka Čtyři Dvory

Nabídka besed pro mateřské školy - pobočka Čtyři Dvory

Nabídka besed pro základní školy - pobočka Čtyři Dvory

Knihovnické lekce a tématické besedy pro ZŠ - pobočka Čtyři Dvory

Pobočka Rožnov

Nabídka besed pro mateřské školy - pobočka Rožnov

Nabídka besed pro základní školy - pobočka Rožnov

Knihovnické lekce a tématické besedy pro ZŠ - pobočka Rožnov

Pobočka Suché Vrbné

Nabídka besed pro mateřské školy - pobočka Suché Vrbné

Nabídka besed pro základní školy - pobočka Suché Vrbné

Knihovnické lekce a tématické besedy pro ZŠ - pobočka Suché Vrbné

Pobočka Vltava

Nabídka besed pro mateřské školy - pobočka Vltava

Nabídka besed pro základní školy - pobočka Vltava

Knihovnické lekce a tématické besedy pro ZŠ - pobočka Vltava

Poslední změna stránky: 03.01.2019 v 14.27
 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 9459 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 12544 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 2183 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 19219 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 4044 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 622 her. Zobrazit v katalogu.