EN . .

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích je podle knihovního zákona 257/2001 Sb. krajskou knihovnou zřizovanou Jihočeským krajem. Jako taková plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji. Program podpory zajištění regionálních funkcí je financován z rozpočtu Jihočeského kraje. Výše a využití dotace se v jednotlivých letech mění. Hodnocení programu a výše a využití dotace za jednotlivé roky jsou vždy uveřejněné na této stránce v odkazu Regionální funkce. Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci poskytuje krajská knihovna a jí pověřené knihovny základním knihovnám v kraji (obsluhovaným knihovnám) především tyto služby:

Logo SDRUK
  1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  2. Statistika knihovnických činností
  3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
  5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce
  7. Podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit
  8. Servis automatizovaného knihovního systému využívaného pro výkon regionálních funkcí


V roce 2023 je Program podpory zajištění regionálních funkcí financován částkou 18 000 000 Kč, viz tisková zpráva.


Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích pověřila v Jihočeském kraji poskytováním regionálních funkcí tyto knihovny:

Logo SKIP

Kontakty na jednotlivá oddělení a osoby.

Přehled knihoven v Jihočeském kraji s možností vyhledávání.

Dokumenty související s regionálními funkcemi.

Regionální knihovní systém.

Vzdělávání knihovníků v rámci Jihočeského kraje.

Kontakty na regionální pracovníky knihoven.

Zajímavé odkazy pro knihovníky.

Elektronická žádanka MVS pro objednávky knihoven.

Inspirace a podklady k tvorbě akcí informačního vzdělávaní uživatelů.

Poslední změna stránky: 10.03.2023 v 13.12
 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 17315 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 16055 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 3509 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 22329 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 65033 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 1306 her. Zobrazit v katalogu.