EN . .

Novinky ve fondu knihovny


Chcete být pravidelně informováni o nových titulech vašeho oboru ... využijte služby SDI


Seznam novinek ve fondu: pobočka Zlatá Koruna za měsíc březen 2019.

(Celkem 126 titulů)
titul

Annotationes in jus canonicum Arnoldi Corvini

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1701-1790]. -- [2], 464 stran ; 21x17 cm. -- Papírový rukopis. -- Posluchačský zápis přednášek k Corvinově učebnici kanonického práva. 1ZK 40

 
titul

Archivium et Inventarium Confraternitatis S[ancti] P[atris] Francisci Crumlovii Renov[a]tum A[nno] 17[23]

. -- [Český Krumlov], 1723-1785. -- [4], 56 stran ; 31 x 20 cm. -- Papírový rukopis. -- Konvolut archiválií minoritského kláštera v Č. Krumlově a jeho konfraternit. 1CK 22

 
titul

Arithmetic

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1730-1770]. -- [1], 240 listů, 13 tabulek ; 30 x 19 cm. -- Papírový rukopis. 1CK 1

 
titul

Arnoldi Angeli S. J. Carmina Graeco-Latino Germanica

. -- [Místo napsání není známé], 1675-1678. -- 183 listů ; 19 x 15 cm. -- Papírový rukopis. -- Datování: fol. 9a "1675", folia 144b, 145b "1678". 1CK 25

 
titul

Auszug aus der Naturgeschichte

theils vielen guten Werken entlehnt, anderseits Manches beigefügt vom Johan Farhansl. -- Pola in Istrien, 1855-1858. -- [24], 200 stran ; 36 x 22 cm. -- Papírový rukopis. -- Snůška kreseb a popisů ptáků, motýlů, ryb, rostlin atd. 1ZK 67

 
titul

Beispiele über die Rechtschreibung

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1770-1800]. -- 148 stran ; 17 x 11 cm. -- Papírový rukopis. 1CK 39

 
titul

Beschreibung der bisher bekannten Böhmischen Münzen nach chronologischer Ordnung...

ausgefertiget von Adauctus Voigt a St. Germano, Priester des Ordens der Frommen Schulen. -- [Místo napsání není známé, mezi 1771-1800]. -- 124 listů ; 21 x 17 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 72

 
titul

[Bibliorum Latinorum pars altera]

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1401-1430]. -- [1], 355 listů ; 22 x 15 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. -- Obsahuje: Obsahuje starozákonní úsek: Kniha Přísloví - Apokalypsa --. 1CK 7

 
titul

Catalogus bibliothecae Gajoviensis

conscriptvs a Cvrato Jacobo Weinhuber. -- Kájov, 1805. -- [70] listů ; 21 x 17 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 47

 
titul

[Catalogus systematicus bibliothecae conventus fratrum minorum conventualium Crumlovii]

. -- [Český Krumlov, mezi 1740-1760]. -- 35 listů ; 33 x 21 cm. -- Papírový rukopis. -- Název a místo vzniku doplněno katalogizátorem. -- Oborový katalog nepochybně minoritské krumlovské knihovny, vyrženy a ztraceny úvodní listy včetně listů s písmeny A a B (patrně bible a exegeze) a závěr s písmenem Z. 1CK 4

 
titul

[Collectanea]

. -- [Místo napsání není známé], 1665, 1666. -- [2], [221] listů ; 15 x 10 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. -- Datum napsání určují dva chronogramy v textu. 1CK 17

 
titul

Compendium seu potius Registerium Patentium et Decretorum

a Reverendissimo Officio ... Pro PIo VsV Meo proprio posVI ego P[ater] IosephVs Ioannes HoLY, PresbYter ECCLesIastICVs et CapeLLanVs WyssoCensIs. -- [Místo napsání není známé], 1754-1784. -- 106 listů 21 x 17 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 70

 
titul

Conciones miscelaneae

P. Joannes Lagler SCP, O.Cist.. -- [Místo napsání není známé], 1751-1771. -- 257 nečíslovaných listů ; 35 až 37x21 až 24 cm. -- Papírový rukopis. -- Soubor 30 německých kázání určených pro kostel v Kájově, výjimečně v Polné na Šumavě, v klášteře ve Žďáru, ve Chvalšinách a v Boleticích. 1ZK 34

 
titul

Csýsarže Ržímského Vherského a Cžeského Krále Jeho Milosti Ferdinanda Druhého Obnowené Práwo a Zržízení Zemské. Dědicžného Králowstwí Cžeského Anno dni M.DC.XXVII

Pržepsáno w domu u Lázně Města Turnova skrz Jana Grynela Bydžovského. -- Turnov, 1666. -- 9, 621 stran ; 31 x 20 cm. -- Papírový rukopis. -- Na s. 426 napsáno: Wytisstiene w Starém Miestě Pražskem w Impresij Ssumaske Létha Panie M.DC.XLVI...". -- Opis tisku z r. 1627, viz Knihopis 2447 až po str. 151 kde opis tisku končí. -- Obsahuje též: S. 428: Wegpis Mandátu JMCzy[sařské] Letha 1638, 16. Martj w Presspurcze wyssleho ... -- S. 436: Narownánj o Hory a Kowy též gich Pawowánj w Králowství Cžeském... --. 1CK 3

 
titul

Cynosura pro triduanis exercitiis Spineo-Coronensibus

. -- [Místo napsání není známé], 1756-1760. -- 28 listů ; 21x16 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 44

 
titul

Der Macedonische Held in seiner wahrhaften Gestallt

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1786-1800]. -- 32 listů ; 22 x 17 cm. -- Papírový rukopis. -- Výpis ze satirické skladby Trencka v Sämmtliche Gedichte und Schriften vyd. v Lipsku 1786. 1ZK 60

 
titul

Devotio Feriae Sextae

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1750-1770]. -- 30 listů ; 19 x 15 cm. -- Papírový rukopis. -- Františkánské páteční modlitby. 1CK 36

 
titul

Diurnum pietatis Christianae exercitium

. -- Ponti in Bohemia, 1867. -- [8], 242 stran ; 17 x 10 cm. -- Papírový rukopis. 1CK 14

 
titul

Dogmatica. Pars 2da

. -- [Místo napsání není známé], 1803-1804. -- [4], 390 stran ; 18 x 10 cm. -- Papírový rukopis. 1CK 40

 
titul

Entwurf für eine Geschichte der Familie Kaudelka

. -- [Místo napsání není známé], 1936-1938. -- 13 listů ; 21 x 14 cm. -- Papírový rukopis. -- Volně vložen dopis děkana v Mladé Vožici Josefa Myšky odeslaný 23.11. 1938. 1ZK 61

 
titul

[Erklärungen zu den lat. Psalmen]

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1840-1870]. -- 65 listů ; 16 x 9 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. 1CK 26

 
titul

Evangelium swatého Matouše

obšjrně wyloženo od Františka Sušila, profesora Theologie. -- W Brně, 1868. -- 640 stran ; 20 x 16 cm. -- Papírový rukopis. -- Nedokončený opis pražského stejnojmenného tisku z r. 1864. 1CK 15

 
titul

EXHORTATIONS ET INSTRUCTIONS CHRÉTIENNES. TOME PREMIER

Par le R.P. BOURDALOUE DE LA COMPAGNIE DE JESUS. -- NOUVELLE ÉDITION. -- A LYON : Chez JEAN-MARIE BRUYSET, Imprimeur-Libraire, rue S. Dominique, 1770. -- 455 stran, 1 prázdná strana ; 12°. -- "AVEC PRIVILEGE DU ROI.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCC. LXX.". -- Na s. [307]: "EXHORTATIONS POUR LE CARÊME, SUR LA PASSION DE JESUS-CHRIST.". -- Chyby ve stránkování: strana 328 je označena číslem 428. -- Na titulní straně viněta z ozdůbek, rok vydání pod linkou. Verzálky ve volném prostoru, verzálka V na začátku textu na s. 9 v ozdobném rámečku; ornamentální pásy resp. vlysy z ozdůbek, ryté rámované vlysy (s. ), linky, viněty (), ozdůbky nebo viněty z ozdůbek na konci textu (s. 32, 81, 96, 113, 139, 279, 306, 340, 366, 390, 418), na s. [3] trojitá linka, na s. 8 dvojlinka; živá záhlaví, marginálie, signatury. RE257$1

 
titul

Exhorten an die Alumnen und Ordinations-Exerzitien-Reden

. -- [Místo napsání není známé], 1846. -- 346 listů ; 26 x 20 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 58

 
titul

Festa Novissima

. -- [Místo napsání není známé, 1830-1870]. -- 154 stran ; 24 x 16 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 69

 
titul

[Fragmenty německých kuchařek a jednotlivé kuchyňské recepty]

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1801-1870]. -- [202] listů ; Různé formáty. -- Název dodán katalogizátorem. -- Snůška zbytků rukopisných kuchařských sešitů a listů s recepturami jídel. 1ZK 73

 
titul

[Friderici II., regis Borussiae, mortui panegyricus latinogermanicus]

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1780-1800]. -- 18 listů ; 23 x 19 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. 1CK 33

 
titul

Fundamentaltheologie, ihre Aufgabe und Eintheilung

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1830-1880]. -- 176 listů ; 25 x 21 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 57

 
titul

Gebet und Liederbuch

. -- [Místo napsání není známé, 1801-1830]. -- 316 stran ; 18 x 12 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 63

 
titul

[Gebetbuch]

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1801-1830]. -- 136 stran ; 15 x 9 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. 1CK 37

 
titul

[Gebetbuch]

. -- [Místo napsání není známé], 1791. -- 168 stran ; 15 x 10 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. 1CK 42

 
titul

Gebeth-Buch eines katholischen Christen

. -- [Místo napsání není známé], 1831. -- [186] stran 18x11 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 41

 
titul

GebettBuechlein, Worinnen überaus Schöne Morgen-, Abend-, Mesz-, Beicht-, Vesper, und Communion gebetter...

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1770-1800]. -- 2, 194 [správně 190] ; 16 x 11 cm. -- Papírový rukopis. -- Mezi strany 16-17, 129-130, 145-146 jsou vlepeny tištěné rytiny augšpurských umělců; dvakrát sign. Klauber Cath, dvakrát G.B. Götz. 1CK 38

 
titul

Gottseelige Tugend-Ubungen und Andächtige Seufzer, Besonders Zum Gebrach der Kranken und Sterbenden, zusammengetragen Von einem Priester aus der Gesellschaft Jesu. Prag, gedruckt bey Johann Carl Hraba 1766

für mich Ignatz Majer. -- Krummau, 1810. -- [3], 216 [správně 219] stran ; 18 x 11 cm. -- Papírový rukopis. -- Opis pražského tisku z r. 1766. 1CK 31

 
titul

Gründliche kurtze Erklärung Uber die Regel Der Mindern Brüder

Aus unterschiedlichen Päbstlichen Erklärungen und viler fürnehmer Lehrer Auslegun zusammen getragen Durch den Ehrwürdigen Patrem Gaudentium de Kerckove, Ord. Fratrum Min. Recollect. der Provinz S. Josephs, in der Graffschafft Flandern, der Heil. Schrifft Lectorem Jubilatum. Nunmehr aus der Nider- in die Hochteutsche Sprach versetzt, und in gegenwärtiges Wercklein verfaßt. Durch einen selbigen Ordens S. Francisci der Recollecten Thüringischer Provinz Priestern. -- Regenspurg : Gedruckt bey Johann Baptist Lang, Hoch-Fürstl. Bischöffl. Hof-Buchdruckern, 1732. -- 20 nečíslovaných stran, 260, 4 nečíslované strany ; 4°. -- Na rubu titulního listu: "Du solst deine Regel all dein Lebtag bey dir tragen. S. Athanas. libr. de Virg.". -- Na fol. A3r: "Profession oder Gelübdnuß. ICh N. gelobe ..."; tamtéž: "Bulla Pabsts Honorii des dritten dises Nahmens über die Regel der Mindern Brüder."; na A3v: "Das 1. Capitel. Im Nahmen des HErrn ... Bruder Franciscus Verspricht Gehorsambkeit und Ehrenbietung dem Pabst Honorio, ...". -- Na B3v: "FACULTAS ADMODUM REVERENDI PATRIS PROVINCIALIS. EGo infra scriptus ... Datum in conventù nostro B.M.V. ad Fuldam 9. Januarii 1692. FRATER MARTINUS SNEPS, MINISTER PROVINCIALIS.". -- Na B4r: "Vorred. UNter andern traurigen und beweglichen Klag-Reden, welche ...". -- Na C2v: "Gründliche Erklärung Uber das erste Capitel Der Regel der Mindern Brüder.". -- Na s. 253: "Im Namen unsers HErrn JEsu CHristi fahet an das Testament unsers Seraphischen Vatters S. FRANCISCI. DEr HErr gab mir Bruder Francisco ein ...". -- Chyby ve stránkování? strany 193-195 jsou číslovány 293-295. -- Německý text gotikou, latinský antikvou. Předtitulní list. Impresum na titulní straně pod linkou z kvítků. Na fol. A3r rytý rámovaný vlys, na B3v konturová iniciála E na ozdobném pozadí zalonená na výšku 4 řádků; plné iniciály ve volném prostoru, ornamentální pásy, linky, viněty (fol. C2r, s. 260, poslední strana), na fol. A3r a Nn1r v záhlaví drobný kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami, na B3v, B4r a na s. 253 v záhlaví tři hvězdičky mezi ozdůbkami v záhlaví, číslo stany 260 v kulatých závorkách mezi ozdlbkami uprostřed záhlaví; živá záhlaví, poznámky pod textem (bibliografické odkazy), signatury, kustody; sazba obsahu na konci svazku ve dvou sloupcích. BE1299

 
titul

Historia ecclesiastica. Caput V. Periodus I ad Constantinum Magnum

. -- [Místo napsání není známé, 1780-1795]. -- 101 listů ; 23x18 cm. -- Papírový rukopis. -- Zápisy z přednášek se obsahově překrývají (nenavazují) s podobnými zápisy v rkp. 1ZK 51 a 1ZK 52. 1ZK 50

 
titul

Historia ecclesiastica. Periodus II a Constantino Magno ad Carolum Magnum

. -- [Místo napsání není známé], 1793. -- 101 listů ; 22 x 18 cm. -- Papírový rukopis. -- Posluchačský zápis přednášek z církevních dějin psaný s ohlášením (na f. 101b), že je "Contin[uatio] in Tern[ione] tj. v rkp sign. 1ZK 52, kde i datování. 1ZK 51

 
titul

Historia ecclesiastica. Periodus III. et IVta a Carolo Magno ad Lutherum... 1517

. -- [Místo napsání není známé], 1793. -- 102 listů ; 22 x 18 cm. -- Papírový rukopis. -- Posluchačský zápis pokračování přednášek z církevních dějin, navazující na 1ZK 51. 1ZK 52

 
titul

Horae Cistercienses tridui sancti

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1755-1800]. -- 148 stran ; 15x10 cm. -- Papírový rukopis. -- Cisterciácké hodinky sepsal zlatokorunský cisterciák "R.I." (poznamenáno na před. přídeští), což je s největší pravděpodobností P. Raimund Jecho, OCist. 1ZK 42

 
titul

Hymnale Ordinis Cisterciensis

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1720-1800]. -- [4], 76 stran ; 21 x 16 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 46

 
titul

Introductio in Novi Testamenti libros

. -- [Místo napsání není známé], 1844. -- 143 listů ; 21x17 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 55

 
titul

Jus ecclesiasticum privatum

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1801-1830]. -- 80 listů ; 25 x 20 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 59

 
titul

Jus ecclesiasticum

scriptum a Josepho Hauschild. Tomus II. Jus ecclesiasticum privatum. -- Litomericii, 1837. -- [4], 186 stran ; 19 x 12 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 64

 
titul

[Kochbuch]

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1760-1800]. -- 266 listů ; 21 x 16 cm. -- Název doplněn katalogizátorem. -- Papírový rukopis. 1ZK 75

 
titul

Libellus antiquarum definitionum Ordinis Cisterciensis

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1730-1800]. -- 180 stran ; 20x15 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 35

 
titul

Liber miraculorum Beatae Virginis Mariae Cojaviensis

. -- Kájov : 1770-1778. -- 280 listů ; 34x22 cm. -- Papírový rukopis. -- Přehled kájovských zázraků sepsaný snad v Kájově na faře, většinou opisy P. Dominika Lebitsche. 1ZK 37

 
titul

Liber missarum et processionum Cajoviae celebratarum

. -- Kájov : 1731-1784. -- 282 listů ; 32x20 cm. -- Papírový rukopis. -- Mladší zápisy od r. 1759 činil zejména P. Dominik Lebitsch. 1ZK 38

 
titul

[Liber precum]

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1780-1820]. -- 202 stran ; 15 x 9 cm. -- Papírový rukopis. -- Název modlitební knihy doplněn katalogizátorem. 1CK 16

 
titul

[Liber precum]

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1603-1672]. -- [2], 43 listů ; 15 x 9 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. -- K dataci: na l. 40b zmínka o r. 1603, na listu [2]b datovaný podpis vlastníka rkp 1672. 1CK 18

 
titul

[Liber precum]

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1801-1830]. -- [2], 133 [správně 134] stran ; 17 x 11 cm. -- Papírový rukopis. -- Název dolněn katalogizátorem. -- Incipit: Preces Matutinae. Vivat Jesus, amor meus. Et Maria Mater ejus. 1CK 41

 
titul

Lieder von Franz Schubert. II.ter Bd.

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1820-1880]. -- [2], 90 stran ; 24 x 30 cm. -- Notový záznam německého zpěvního partu. 1CK 5

 
titul

Ludwig Bourdaloue von der Gesellschaft Jesu, königlichen Hofpredigers, sämmtliche Predigten, welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Fünfter Theil, Oder der Festpredigten Erster Theil

. -- Dreßden : In der Waltherischen Buchhandlung, 1762. -- 4 nečíslované strany, 516 stran ; 8°. -- "Aus dem Französischen übersetzt.". -- "Mit Königl. Pohlnischen und Churfürstl. Sächsischen allergnädigstem Privilegio.". -- Na s. [1]: "Erste Predigt. Auf das Fest der Geburt Jesu Christi.". -- Na titulní straně linky. Na straně [1] rytý rámovaný vlsy a verzálka J na začátku textu tamtéž v ozdobném rámu, viněty (4. nečíslovaná strana, s. 39, 80, 124, 174, 219, 275, 320, 414, 444, 474), ozdůbky na konci textu (s. 336, 372, 516); linky, krátké dvojlinky, linky z ozdůbek, hvězdičky v textu (s. 3, 42, 83, 128, 177, 222, 277, 339, 375, 416, 446, 478 - na konci textu), na třetí nečíslované straně ozdůbky v záhlaví, poznámky pod textem, živá záhlaví, signatury, kustody. RE260$5

 
titul

Ludwig Bourdaloue von der Gesellschaft Jesu, königlichen Hofpredigers, sämmtliche Predigten, welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Sechster Theil, Oder der Festpredigten Zweyter Theil

. -- Prag : In der Waltherischen Buchhandlung, 1763. -- 4 nečíslované strany, 553 stran, 3 prázdné strany ; 8°. -- "Aus dem Französischen übersetzt.". -- "Mit Königl. Pohlnischen und Churfürstl. Sächsischem allergnädigsten Privilegio.". -- Na s. [1]: "Erste Predigt. Auf das Fest der Empfängniß der Jungfrau Maria.". -- Na titulní straně linky. Na straně [1] rytý rámovaný vlsy a verzálka H na začátku textu tamtéž v ozdobném rámu, viněty (4. nečíslovaná strana, s. 167, 208, 263, 343, 383, 465, 553), ozdůbky nebo drobné fleurony na konci textu (s. 85, 127, 300, 422, 500, 504, 524, 533); linky, dvojlinky, linky z ozdůbek, hvězdičky v textu (s. 3, 52, 88, 130, 169, 210, 265, 303, 345, 385, 425), na třetí nečíslované straně ozdůbky v záhlaví, poznámky pod textem, živá záhlaví, signatury, kustody. RE260$6

 
titul

Ludwig Bourdaloue von der Gesellschaft Jesu, königlichen Hofpredigers, sämmtliche Predigten, welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Siebenter Theil, Oder der Sonntagspredigten Erster Theil

. -- Dreßden : In der Waltherischen Buchhandlung, 1763. -- 4 nečíslované strany, 388 stran ; 8°. -- "Aus dem Französischen übersetzt.". -- "Mit Königl. Pohlnischen und Churfürstl. Sächsischem allergnädigsten Privilegio.". -- Na s. [1]: "Erste Predigt. Von der Pflicht der Aeltern in Ansehung des Berufs ihrer Kinder!". -- Chyba ve stránkování: strana 279 je označena číslem 27. -- Na titulní straně linky. Na straně [1] rytý rámovaný vlsy a verzálka D na začátku textu tamtéž v ozdobném rámu, viněty (4. nečíslovaná strana, s. 43, 82, 119, 162, 281, 326), ozdůbky nebo drobné fleurony na konci textu (s. 205, 246, 357, 361, 388); linky, dvojlinky, linky z ozdůbek, hvězdičky v textu (s. 3, 45, 84, 122, 165, 208, 248, 284, 329), na třetí nečíslované straně ozdůbky v záhlaví, poznámky pod textem, živá záhlaví, signatury, kustody. RE260$7

 
titul

Ludwig Bourdaloue von der Gesellschaft Jesu, königlichen Hofpredigers, sämmtliche Predigten, welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Neunter Theil, Oder der Sonntagspredigten Dritter Theil

. -- Dreßden : In der Waltherischen Buchhandlung, 1764. -- 4 nečíslované strany, 408 stran ; 8°. -- "Aus dem Französischen übersetzt.". -- "Mit Churfürstl. Sächs. allergnädigsten Privilegio.". -- Na s. [1]: "Erste Predigt. Von der Christlichen Mäßigkeit.". -- Na titulní straně linky. Na straně [1] rytý rámovaný vlsy a u verzálky na začátku textu tamtéž rytá rokoková ozdůbka, viněty (s. 104, 142, 172, 211, 252, 328, 368), ozdůbky nebo drobné fleurony na konci textu (na 4. nečíslované straně vinětka z ozdůbek; s. 37, 72, 287, 388, 408); linky, dvojlinky, linky z ozdůbek, hvězdičky v textu (s. 3, 39, 75, 107, 144, 175, 214, 255, 290, 331), na třetí nečíslované straně ozdůbky v záhlaví, poznámky pod textem, živá záhlaví, signatury, kustody. RE260$9

 
titul

Ludwig Bourdaloue von der Gesellschaft Jesu, königlichen Hofpredigers, sämmtliche Predigten, welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Zehnter Theil, Oder der Sonntagspredigten Vierter Theil

. -- Prag : In der Waltherischen Buchhandlung, 1765. -- 4 nečíslované strany, 424 to je 420 stran ; 8°. -- "Aus dem Französischen übersetzt.". -- "Mit Churfürstl. Sächs. allergnädigsten Privilegio.". -- Na s. [1]: "Erste Predigt. Vom Ehrgeize.". -- Chyba ve stránkování: po straně 144 (fol. J8v) následují strany 149 (fol. K1r), 150 atd., čísla 145-148 ze stránkování vypadla. -- Na titulní straně linky. Na straně [1] rytý rámovaný vlsy a verzálka na začátku textu tamtéž v ozdobném rámečku, viněty (4. nečíslovaná strana, s. 68, 109, 157, 197, 235, 276), drobné fleurony nebo ozdůbky na konci textu (s. 34, 312, 348, 424); linky, dvojlinky, linky z ozdůbek, hvězdičky v textu (s. 3, 37, 71, 112, 160, 200, 239, 279, 314), na třetí nečíslované straně ozdůbky v záhlaví, poznámky pod textem, živá záhlaví, signatury, kustody. RE260$10

 
titul

Ludwig Bourdaloue von der Gesellschaft Jesu, königlichen Hofpredigers, sämmtliche Predigten, welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Zehnter Theil, Oder der Sonntagspredigten Vierter Theil

. -- Prag : In der Waltherischen Buchhandlung, 1765. -- 12 nečíslovaných stran, 363 stran, 1 prázdná strana ; 8°. -- "Aus dem Französischen übersetzt.". -- "Mit Churfürstl. Sächs. allergnädigsten Privilegio.". -- Na fol. )(2r: "Vorrede. Die Feste der Heiligen ..."; na )(6r: "Verzeichniß der in diesem Theile befindlichen Reden.". -- Na s. [1]: "Erste Rede Auf das Fest des heil. Andreas.". -- Na titulní straně trojitá ztrácející se linka a dvě jednoduché linky. Na fol. )(2r a na straně [1] vlys z ozdůbek; ozdůbky na konci textu nebo viněty z ozdůbek (fol. )(5v, )(6v, s. 248, 281, 341, 363); ozdobné linky (fol. )(6r, s. 32, 69, 104, 138, 172, 209, 249 a jinde, poslední na s. 361), zdůbky v záhlaví, tamtéž pod nadpisem ztrácející se dvojlinka, na s. 342 pod nadpisem ztrácející se trojitá linka; poznámky pod textem, živá záhlaví, signatury, kustody. RE260$11

 
titul

Ludwig Bourdaloue von der Gesellschaft Jesu, königlichen Hofpredigers, sämmtliche Predigten, und geistliche Reden, welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Dreyzehnter Theil, welcher die Ermahnungen enthält

. -- Prag : In der Waltherischen Buchhandlung, 1767. -- 6 nečíslovaných stran, 584 stran ; 8°. -- "Aus dem Französischen übersetzt.". -- "Mit Churfürstl. Sächs. gnädigsten Privilegio.". -- Na fol. *2r: "Verzeichniß der in diesem Theile befindlichen Ermahnungen."; na s. [1]: "Nachricht Wegen der Ermahnungen, Unterweisungen, und erbaulichen Betrachtungen in der Einsamkeit, ..."; na s. 5: "Ermahnungen für die Versammlungen derer, so sich aus christlicher Liebe der Armen annehmen.". -- Chyby ve stránkování: strana 128 je označena číslem 228, s. 130 číslem 230, s. 131 číslem 231, s. 134 číslem 234, s. 135 číslem 235, s. 138 číslem 238, s. 139 číslem 239. -- Na titulní straně dvě jednoduché linky. Na fol. *2r široká ozdobná linka (vlysek), tamtéž pod nadpisem ztrácející se dvojlinka, na s. [1] vlys z ozdůbek; ozdůbky na konci textu nebo viněty z ozdůbek (fol. *3v, t.j. 6 nečíslovaná strana na začátku; s. 4, 145, 188, 220, 256, 334, 381, 409, 433, 584); linky z ozdůbek (s. 5, 27, 49, 73, 87, 102, 126, 146, 173, 189, 221, 257, 282, 310, 335, 356, 382, 410, 434, 458, 483, 508, 539), dvojlinky; poznámky pod textem, na s. 5 ozdůbky v záhlaví; živá záhlaví, signatury, kustody. RE260$13

 
titul

Ludwig Bourdaloue von der Gesellschaft Jesu, königlichen Hofpredigers, sämmtliche Predigten, und geistliche Reden, welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Vierzehnter Theil, Oder: Christliche Unterweisungen und erbauliche Betrachtungen in der Einsamkeit

. -- Prag : In der Waltherischen Buchhandlung, 1768. -- 4 nečíslované strany, 535 stran, 3 prázdné strany ; 8°. -- "Aus dem französischen übersetzt.". -- "Mit Churfürstl. Sächs. gnädigsten Privilegio.". -- Na třetí nečíslované straně: "Verzeichniß der in diesem Theile befindlichen Unterweisungen.". -- Na s. [1]: "Christliche Unterweisungen von verschiedenen Sachen."; na s. [195]: "Erbauliche Betrachtungen in der Einsamkeit, zum Gebrauche der geistlichen Ordens-Häuser."; s. 207: "Erbauliche Betrachtungen in der Einsamkeit. Andacht für den Tag vorher, ehe man sich in die Einsamkeit begiebt.". -- Chyba ve stránkování: po straně 221 (fol. fol. O7r) následuje strana 220 (fol. O7v) a dále s. 221 atd.. -- Německý text gotikou, latinský v poznámkách antikvou. Na titulní straně dvojlinka a dvě jednoduché linky. Na třetí nečíslované straně ornamentální pás, na s. [1] a [197] vlys z ozdůbek; ztrácející se dvojlinka pod nadpisem (s. [1], 207, 213, 241, 270, 299, 339 atd., poslední na s. 512); ozdůbky na konci textu nebo viněty z ozdůbek (4. nečíslovaná strana, s. 51, 165, 212, 225, 247, 291, 298, 319, 338, 375, 384, 402, 412, 458, 467, 475, 484, 500, 511, 535); linky z ozdůbek (s. 19, 32, 52, 68, 83, 90, 107, 124, 140, 166, 177, 207, 213, 220, 226 atd., poslední na s. 534), dvojlinky; poznámky pod textem, živá, záhlaví, signatury, kustody. RE260$14

 
titul

Ludwig Bourdaloue, von der Gesellschaft Jesu, königlichen Hofpredigers, sämmtliche Predigten, welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Erster Theil, Oder: Christliche Unterweisungen und erbauliche Betachtungen in der Einsamkeit

. -- Prag : In der Waltherischen Buchhandlung, 1760. -- xxxii, 556 stran, 2 prázdné listy : ilustrace ; 8°. -- "Aus dem Französischen übersetzt.". -- "Mit Königl. Pohlnischen und Churfürstl. Sächsischen allergnädigsten Privilegio.". -- Na s. [VI]-[VIII] (fol. a2r-a3v): "An den König. Sire, Gemeiniglich hat der Himmel unter den größten Prinzen ... Euer Majestät, unterthänigster, gehorsamster, und treuester Knecht und Unterthan, Franz Bretonneau, von der Gesellschaft Jesu.". -- Na s. [IX]-XXX: "Vorrede. ES ist sehr billig, daß unsere Gesellschaft ..."; s. XXXI: "Verzeichniß der ersten Adventspredigten."; s. XXXII. "Verzeichniß der andern Adventspredigten.". -- Na s. [1]: "Erste Predigt. Von der Belohnung der Heiligen. Text, Matth. 5, 12. Freuet euch, ...". -- Na s. [261]: "Andere Adventspredigten, welche vor dem Könige sind gehalten worden.". -- Na s. [508]: "Kurzer Innhalt der in diesem Theile befindlichen Predigten.". -- Strana [II] - mědiryt. frontispis s podobiznou Louise Bourdalouea, sign. J.D. Philippin geb: Sysangin. sc. Na titulní straně linky. Ryté rámované vlysy (s. [IX], 1, [263]), verzálka E na začátku textu na s. [IX] a na s. 1 v ozdobném rokokovém rámu, viněty (s. XXX, 43, 82, 127, 216, 260, 306, 389, 471, 507), ozdůbky nebo drobné fleurony na konci textu (s. 171, 348, 430, 515, 544), na s. [508] rámovaný ornamentální pás; linky, krátké dvojlinky, linky z ozdůbek, hvězdičky v textu (s. 47, 85, 130, 173, 219, 265, 309), poznámky pod textem, živá záhlaví, signatury, kustody. RE260$1

 
titul

Ludwig Bourdaloue, von der Gesellschaft Jesu, königlichen Hofpredigers, sämmtliche Predigten, welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Zweyter Theil, Oder der Fastenpredigten Erster Theil

. -- Prag : In der Waltherischen Buchhandlung, 1760. -- 4 nečíslované strany, 564 stran ; 8°. -- "Aus dem Französischen übersetzt.". -- "Mit Königl. Pohlnischen und Churfürstl. Sächsischen allergnädigstem Privilegio.". -- Na s. [1]: "Erste Predigt. Von dem Andenken des Todes.". -- Na titulní straně linky. Na straně [1] rytý rámovaný vlsy a verzálka E na začátku textu tamtéž v ozdobném rámu, viněty (4. nečíslovaná strana, s. 133, 179, 222, 267, 309, 392, 426, 503, 513, 564), ozdůbky na konci textu (s. 46, 87, 349, 461, 538); linky, krátké dvojlinky, linky z ozdůbek, hvězdičky v textu (s. 4, 51, 92, 137, 183, 225, 272, 311 a jinde), na třetí nečíslované straně ozdůbky v záhlaví, poznámky pod textem, živá záhlaví, signatury, kustody. RE260$2

 
titul

Ludwig Bourdaloue, von der Gesellschaft Jesu, königlichen Hofpredigers, sämmtliche Predigten, welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Dritter Theil, Oder der Fastenpredigten Zweyter Theil

. -- Dreßden : In der Waltherischen Buchhandlung, 1760. -- 4 nečíslované strany, 500 stran ; 8°. -- "Aus dem Französischen übersetzt.". -- "Mit Königl. Pohlnischen und Churfürstl. Sächsischen allergnädigstem Privilegio.". -- Na s. [1]: "Die erste Predigt. Von dem Reichthume.". -- Na titulní straně linky. Na straně [1] rytý rámovaný vlsy a verzálka J na začátku textu tamtéž v ozdobném rámu, viněty (4. nečíslovaná strana, s. 42, 83, 139, 204, 233, 274, 306, 379, 415, 450, 500), drobné fleurony a ozdůbky na konci textu (s. 170, 339, 471, 475, 483); linky, krátké dvojlinky, linky z ozdůbek, hvězdičky v textu (s. 3, 45, 86, 141, 174, 207, 236, 277, 308 a jinde), na třetí nečíslované straně ozdůbky v záhlaví, poznámky pod textem, živá záhlaví, signatury, kustody. RE260$3

 
titul

Ludwig Bourdaloue, von der Gesellschaft Jesu, königlichen Hofpredigers, sämmtliche Predigten, welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden. Vierter Theil, Oder der Fastenpredigten Dritter Theil

. -- Dreßden : In der Waltherischen Buchhandlung, 1761. -- 4 nečíslované strany, 464 stran ; 8°. -- "Aus dem Französischen übersetzt.". -- "Mit Königl. Pohlnischen und Churfürstl. Sächsischen allergnädigstem Privilegio.". -- Na s. [1]: "Die erste Predigt. Von dem Worte Gottes.". -- Na titulní straně linky. Na straně [1] rytý rámovaný vlsy a verzálka N na začátku textu tamtéž v ozdobném rámu, viněty (4. nečíslovaná strana, s. 76, 111, 155, 255, 299, 340, 377, 412), ozdůbky na konci textu (s. 40, 224, 445); linky, krátké dvojlinky, linky z ozdůbek, hvězdičky v textu (s. 4, 42, 79, 114, 157, 192, 227, 302, 343, 380), na třetí nečíslované straně ozdůbky v záhlaví, poznámky pod textem, živá záhlaví, signatury, kustody. RE260$4

 
titul

Ludwigs Bourdaloue der Gesellschaft Jesu und königlichen Hofpredigers Gedanken über verschiedene Gegenstände der Religion und Sittenlehre. Erster Theil

Aus dem Französischen übersetzt von einem Priester der gedachten Gesellschaft. -- Augsburg : Verlegt von den Gebrudern Veith, 1773. -- 8 nečíslovaných stran, 416 stran : ilustrace ; 8°. -- "Mit Erlaubniß der Obern.". -- Na fol. a2r: "Approbatio. Praeclara Opuscula celeberrimi LUDOVICI BOURDALOUE, Societatis Jesu, famosissimi Regis Galiae Concionatoris, sub titulo: Gedanken über verschiedene Gegenstände der Religion und Sittenlehre, ex idiomate gallico in germanicum translata, tuto pede teri & legi possunt; ac proin dignissima sunt, ut imprimatur. Augustae. Ex Vicariatu, die 21. Jul. 1772. JOANNES HERZ, S. Theol. Lic ...". -- Německý text gotikou, latinský antikvou. Na titulní straně mědirytina (alegorické ženské postavy představující víru a čistotu) sign. J.B. Nilson del., J. Störcklin sc. A.V.; dvojlinka, ozdobná linka a krátká jednoduchá linka. Ryté rokokové vlysy (fol. a2r, a2v), na s. 1 vlys z ozdůbek a tamtéž pod nadpisem ztrácející se dvojlinka, podobná dvojlinka pod nadpisem i na s. 133, 247 a 357; viněty (fol. a4v, s. 416), viněty z ozdůbek (s. 132, 246), plné verzálky ve volném prostoru, ojediněle ozdůbky na konci textu (s. 356) a v záhlaví (s. 133, 247, 357), ozdobné linky a ornamentální pásy, živá záhlaví, záhlaví na fol. a3r-a4v oddělena od textu linkou, poznámky pod textem (odkazy na místa v Bibli), signatury, kustody. RE259$1

 
titul

Ludwigs Bourdaloue der Gesellschaft Jesu und königlichen Hofpredigers Gedanken über verschiedene Gegenstände der Religion und Sittenlehre. Dritter und letzter Theil

Aus dem Französischen übersetzt von einem Priester der gedachten Gesellschaft. -- Augsburg : Verlegt von den Gebrudern Veith, 1773. -- 8 nečíslovaných stran, 392 stran : ilustrace ; 8°. -- "Mit Erlaubniß der Obern.". -- Na titulní straně mědirytina (alegorické ženské postavy představující víru a čistotu) sign. J.B. Nilson del., J. Störcklin sc. A.V.; dvojlinka, ozdobná linka a krátká jednoduchá linka. Na fol. a2r rytý rokokový vlys; ztrácející se dvojlinky, linky, plné verzálky ve volném prostoru; ornamentální pásy resp. vlysy z ozdůbek (s. 1, 3, 7, 64, 118, 166, 215, 227, 229, 234, 370), vinětky z ozdůbek (fol. a8v, s. 74, 146, 214), vinětky - fleurony (s. 2, 6, 63, 125, 132, 156, 165, 175, 184, 203, 228), rokokové viněty (s. 226, 233), ojediněle ozdůbky na konci textu (s. 392) a v záhlaví (s. 3, 7, 75, 133, 147, 157, 185, 215, 227, 229, 234, 350), ozdobné linky a ornamentální pásy, živá záhlaví, záhlaví na fol. a3r-a4v oddělena od textu linkou, poznámky pod textem (odkazy na místa v Bibli), signatury, kustody. RE259$3

 
titul

[Manuale sacerdotis latino-germanicum]

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1830-1870]. -- 176 stran ; 20 x 13 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. 1CK 12

 
titul

MARS MORAVICUS : Sive BELLA HORRIDA ET CRUENTA, SEDITIONES, TUMULTUS, PRAELIA, TURBAE: & ex ijs enatae CREBRAE ET FUNESTAE RERUM MUTATIONES, DIRAE CALAMITATES, INCENDIA, CLADES, AGRORUM DEPOPULATIONES, URBIUM VASTITATES, AEDIUM SACRARUM ET PROPHANARUM RUINAE, ARCIUM ET OPPIDORUM EVERSIONES, PAGORUM CINERES, POPULORUM EXCIDIA, & alia id genus mala, quae Moravia hactenus passa fuit:

Descripta â THOMA JOANNE PESSINA DE CZECHOROD, & in Oborzisstie, Episcopo Samandriensi, Decano Metropol. Pragensi, Canonico Litomericensi & VVissehrad. S. Caes. Regiaeq[ue] Maj. Consiliario, Comite Palatino. -- PRAGAE : Typis Joannis Arnolti de Dobroslawina, 1677. -- 24 nečíslovaných stran, 958 to je 956 stran, 16 nečíslovaných stran 3 nečíslované listy obrazové přílohy ; 2°. -- Rok vydání římskými číslicemi: "Anno M. DC. LXXVII.". -- Na fol. a2r (za titulním listem, třetí nečíslovaná strana) až f2r: "REVERENDISSIMO, ILLUSTRISSIMO ET CELSISSIMO PRINCIPI, DOMINO DOMINO CAROLO EPISCOPO OLOMUCENSI, DUCI, SACRI ROM. IMPERII PRINCIPI, SACRAE REGIAE BOHEMIAE CAPELLAE, ET DE LICHTENSTEIN COMITI [ET]C. ILLUSTRISSIMO ET EXCELLENTISSIMO DOMINO, SOMINO FRANCISCO CAROLO LIBSTEINSKY, SACRI ROM. IMP. COMITI DE KOLOWRAT, ... Dabam Pragae, in Arce S. Wenceslai, in festo Apostolorum Moraviae & Bohemiae, SS. Cyrilli & Metudij, anno 1677.". -- Na fol. f2v (24. nečíslovaná strana): "APPROBATIO ORDINARII. JOANNES FRIDERICUS DEI & S. Sedis Apostolicae Gratiâ Archi-Episcopus Pragensis, S.R.I. Princeps, & Comes de Waldstein, ... LIbrum, quem sub titulo MARTIS MORAVICI, nobis obtulit approbandum ... Datum in Archi-Episcopali Nostra Residentia Pragensi, die 17, Martij, anno Domini 1677. Joan. Fridericus Archi-Episc. Pragensis. L.S. Joannes Franciscus Liepure Cancellarius.". -- Na s. 1: "MARTIS MORAVICI Liber I. MORAVIA, antiquis MARCOMANNIA dicta, praepotens aliquando Regnum fuit, ...". -- Na s. 81: "LIBER II. ΣΥΛΛΑΒΟΣ PLAFARUM VETERUM, â MARTE HOSTILI MORAVIAE INFLICTARUM. SEriem plagarum & calamitarum, quas ...". -- Na s. 225: "MARTIS MORAVICI Liber III. LErna plagarum â Marte hostili Moraviae inflictarum, cùm Svatobogium Regnum ultimum, ...". -- Na s. 393: "MARTIS MORAVICI Liber IV. PLagarum Moraviae ...". -- Na s. 509: "MARTIS MORAVICI Liber V. MAla, quae per mortem Ziscae ...". -- Na s. 685: "MARTIS MORAVICI Liber VI. REs Moravorum Bohemorúmque maximis paulò ante seditionum procellis agitatae, ad extremum ...". -- Na s. 821 (správně 819): "MARTIS MORAVICI Liber VII. AFfinitates & nuptias, non semper esse valida ...". -- Chyby ve stránkování: strana 427 je označena číslem 327, s. 663 číslem 963, s. 699 číslem 399, po straně 744 následuje strana 748 a dále dvě strany očíslované 749, potom stránkování pokračuje číslem 750 (správně 748), čísla 745-747 ze stránkování vypadla. -- Latinský text antikvou a kurzívou, česká (s. 15, 16, 21, 29, 30, 34, 52-55, 71, 72, 76, 78-80, 127, 132, 133, 192, 234, 236, 252, 255, 277, 342, 358, 362, 392, 405, 406, 327 správně 427, 455, 460-462, 488, 515, 516, 519, 534, 581, 583, 621, 696, 752 správně 750, 774, 796, 863, 888, 889 - pouze jednotlivá slova nebo slovná spojení, místní názvy a jména, pouze na s. 455 a 752 delší věta v češtině a na s. 776 rozsáhlejší český text téměř na celou stranu) a německá (s. 2, 16, 68, 69, 121, 228-229) slova gotikou, polatinštěná česká či německá nebo jiná osobní i místní jména jsou zpravidla tištěna kurzívou; řecká slova alfabetou (s. 14, 16, 20, 81); ruské jméno na s. 16 a polské na s. 171 gotikou. -- Na začátku mědirytový patitul - frontispis (295x210 resp. 276x 192 mm): bůh času, Chronos drží znak Moravy, jejž se snaží kopím rozbít ozbrojený rytíř, představující pravděpodobně boha války Marta. Na podstavci uprostřed je vyryt nápis: MARS MORAVICVS sive Bella, seditiones, tumultus, et ex ijs enatae Calamitates clades, Urbium atq populorum vastitates, qvas olim Moravia passa fuit. descriptae â Thoma de Czechorod, Episcopo Samandr: Decano, Metrop. Prag: Anno CIƆ.IƆ.CLXXVII. Signováno R. D. Ant. Lublinskij Can: Reg: del:, Wenceslaus Wogner scul:. -- Impresum na titulní straně pod linkou. Na začátku textu dedikace na a2v konturová iniciála N na ozdobném pozadí zalomená na výšku 5 řádků, v textu aprobace na f2v konturová iniciála L na ozdobném pozadí ve výšce 3 řádků, na začátku textu na s. 1 konturová iniciála M na ozdobném pozadí ve výšce 8 řádků, dále v textu další konturové iniciály na ozdobném pozadí zalomené na výšku 3-5, 7 a 8 řádků; na s. 1, 81, 225, 393, 509, 685 a 821 rytý vlys a v záhlaví těchto stran křížek v kulatých závorkách mezi dvěma ozdůbkami (žaludy), viněty (s. 224, 684, 717, 958 správně 956, poslední tištěná strana); arabská paginace v horních vnějších rozích, živá záhlaví, signatury, kustody; sazba rejstříku na konci svazku ve dvou sloupcích. BE1296

 
titul

[MDLIIII. Kozmograffia Cžeská: To gest wypsánij, o položenij Kragin neb Zemij y Obyčegijch Národuow wsseho Swieta, a Hystorygij podlé Počtu Leth naněm zběhlých, prwé nikdá tak pospolku w žádném Jazyku newidaná]

. -- w Praze : Jan Kosořsky z Skosoře, 1554. -- 6 nečíslovaných listů, dccclxxxiii listů, 14 nečíslovaných listů : ilustrace ; 2°. -- Autorské, názvové a nakladatelské údaje a rovněž údaje o původním rozsahu podle Knihopisu. -- Na fol. Dddd1r: "Jndex, neb Spráwa a Registrum kde se co w tiechto Knihach podlé Počtu Listow a Liter nagijti má.". -- Kolofon na poslední tištěné straně: "Wytisstiena a dokonána gest Knijha tato w Praze, w Pátek den Powyssenij Swatého Křijže. Létha Pánie Tisýcýho, Pětistého, Padesátého, Cžtwrtého :- Jan Kosořsky z Skosoře.". -- Chybná foliace: list CLXIX (EE1) je označen číslem CLXXIIII, list CXCVI (JJ4) číslem CXCV, list CCLXVI (WW2) číslem CCLVII, list CCCIIII číslem CCCV, list DXXXIX číslem DXXIX, list DCCVI (xx4) číslem DCCVII, list DCCCXXI (rrr4) číslem DCCCXXII. -- Český text gotikou, latinský antikvou. Strany textu rámovány linkami a nahoře jednoduchým vlysem, uprostřed vlysu římská foliace, dřevořezové konturové nebo plné pletencové rámované iniciály na ozdobném (často figurálním - Mojžíš, Kristus, P. Maria a různé jiné postavy a náboženské motivy, na listu XXIIIr kněz kážící z kazatelny věřícím - většina iniciál se v knize vícekrát opakuje); list CXXIVv: iniciála N s poprsím univerzitního mistra s otevřenou knihou na řečnickém pulpitu s holubicí nad hlavou, údajně mistr Jan Hus; Knihopis zde uvádí list CXXVv, táž iniciála i na listu CXLVIv, CLIXr, CLXXr, CLXXVIIv, CCIVv CCXIv, CCXXXVv, CCLIv a jinde; na listu CLXXIIIIv iniciála S s postavou podobně vyhlížejícího, klečícího muže s holubicí Ducha sv. nad hlavou, táž na CCCCXLIr. DLXXr), čárkovaném nebo plném pozadí zalomené na výšku 2-7 a 10-12 řádků, plné ozdobné i figurální iniciály ve volném prostoru; různé rubriky, ozdobné renesanční lišty a linky, pletencové viněty, ozdůbky (kvítky, větvičky, ukazovací ručičky a pod.) na konci textu, živá záhlaví, marginálie, signatury, kustody; sazba rejstříku ve třech sloupcích; CCLIIIIv a Ffff6v prázdné. -- Dřevořezy v textu v popisovaném výtisku: na listu LXXIr (s letopočtem 1540, na toulci jednoho z vyobrazených jezdců monogram, snad MW nebo možná MM), LXXIIv, XCVIIIv, CVv (papež Kliment VII.), CXXIIv, CXXIIIIr, CXXIXr, CXXXr (egyptské pyramidy), CXXXIIIr (stejný dřevořez jako na listu chybějícím listu XXXVIr - veduta města), (CXLv vystřižen), CXLIIIIv, CCXXXVIr, CCXXXVIv (erb s dvouhlavým orelem), CCXLVIIIv (stejný dřevořez jako na CCXXXVIr), CCLv, CCLIIr, CCLXXVIv, CCLXXVIIv, DCr, DCCCLXXXr, na poslední tištěné straně (Ffff6r) dřevořezový erb Jana Kosořského z Kosoře. BE1294

 
titul

[MDLIIII. Kozmograffia Cžeská: To gest wypsánij, o položenij Kragin neb Zemij y Obyčegijch Národuow wsseho Swieta, a Hystorygij podlé Počtu Leth naněm zběhlých, prwé nikdá tak pospolku w žádném Jazyku newidaná]

. -- w Praze : Jan Kosořsky z Skosoře, 1554. -- 6 nečíslovaných listů, dccclxxxiii listů, 14 nečíslovaných listů : ilustrace ; 2°. -- Autorské, názvové a nakladatelské údaje a rovněž údaje o původním rozsahu podle Knihopisu. -- Na listu sign. IIr-IIIr (3.-5. nečíslovaná strana na začátku): "Neyjasniegssjmu a welikomocnímu Knijžeti a Pánu, Panu Ferdynandowi, Ržijmskému, Vherskému, Cžeskému Králi. Jnffantu w Hyspanii, Arcyknijžeti Rakauské[mu], Markrabi Morawskému, ... Jan z Puchowa Arcybiskupstwij Swatého Kostela Pražského Administrátor a Archydyakon. předkem sstiastného nad Nepřátely wijtězstwij, a dlauhého Kralowánij, ... žádá. NEyjasniegssij Králi, nepochybugi, že ... Dán na Hradě Pražském, w Pátek na den poweyssenij Swatého Křijže. Léta od Porodu Panenského, Tisýcýho, Pietisteho, Padesáteho, Cžtwrtého: Wassij Králowské Milosti: Kaplan Wěrný poddaný: Jan z Puchowa Arcybiskupstwij Kostela Pražske° Administrátor a Arcydykon, [et]c.". -- Na listu sign. IIIv-[V]r (6.-9. nečíslovaná strana): "Neyjasniegssijmu a neykřestiansstieyssijmu Knijžeti a Pánu, Panu Ferdynandowi, ... Dán w Praze w Pátek Den poweyssenij Křijže Swatého. Léta od Narozenij Syna Božijho, Tisýcýho, Pietistého, Padesátého, Cžtwrtého: Wassij Králowské Milosti: Wěrný poddaný: Zygmund mladssij z Puchowa.". -- Na listu sign. [V]v-[VI]r (10. a 11. nečíslovaná strana): "Korrektoři na tuto Knijhu od Geho Králowské Milosti, zwlásstě wydanij a zřijzenij: Z Stawu Panského Paan: Paj Jan Starssij z Lobkowic a na Zbjroze, Neywyšssij Hoffmistr Králowstwij Cžeské°. Z Stawu Rytijřského: Pan Woldřich Dubanský z Duban a na Libissicých, Králowé Gegijmilosti Podkomořij, a Heytman Hradu Pražského: Pan Petr Bechynie z Lažan a na Pijčinie, geho Králowské milosti Heytman, Starého Miesta Pražského: Z Stawu Duchownijho: Doktor Gindřich Probosst Kostela Pražského:". -- Na listu IIr (sign. [A2]r): "We Gmeno Otce y Syna y Ducha Swateho Amen. Počijna se wypsánij Swěta Sstiastnie. o Rági Nebeském A Kuořijch Andělských. PŘed Stwořenijm wssech wiecý byla a gest wiečnost, a zůstane ...". -- Na fol. Dddd1r: "Jndex, neb Spráwa a Registrum kde se co w tiechto Knihach podlé Počtu Listow a Liter nagijti má.". -- Kolofon na poslední tištěné straně: "Wytisstiena a dokonána gest Knijha tato w Praze, w Pátek den Powyssenij Swatého Křijže. Létha Pánie Tisýcýho, Pětistého, Padesátého, Cžtwrtého :- Jan Kosořsky z Skosoře.". -- Chybná foliace: list XXXI (F1) je označen číslem XXXVI, list CLXIX (EE1) číslem CLXXIIII, list CXCVI (JJ4) číslem CXCV, list CCCIIII číslem CCCV, list DXXXIX (s5) číslem DXXIX, list DCCVI (xx4) číslem DCCVII, list DCCCXXI (rrr4) číslem DCCCXXII; list CCLXVI je očíslován správně (ve výtisku sign. BE 1294 má číslo CCLVII). -- Český text gotikou, ojedinělá latinská slova antikvou. Strany textu rámovány linkami a nahoře jednoduchým vlysem, uprostřed vlysu římská foliace; list IIr rámován dřevořezovými lištami (nahoře vlys, po stranách sloupy a dole lišta s andílky hrajícími na varhany); dřevořezové konturové nebo plné pletencové rámované iniciály na ozdobném (často figurálním - Mojžíš, Kristus, P. Maria a různé jiné postavy a náboženské motivy, na listu XXIIIr kněz kážící z kazatelny věřícím - většina iniciál se v knize vícekrát opakuje); list CXXIVv: iniciála N s poprsím univerzitního mistra s otevřenou knihou na řečnickém pulpitu a s holubicí nad hlavou, údajně mistr Jan Hus; Knihopis zde uvádí list CXXVv; táž iniciála i na listu CXLVIv, CLIXr, CLXXr, CLXXVIIv, CCIVv CCXIv, CCXXXVv, CCLIv a jinde; na listu CLXXIIIIv iniciála S s postavou podobně vyhlížejícího, klečícího muže s holubicí Ducha sv. nad hlavou, táž na CCCCXLIr. DLXXr), čárkovaném nebo plném pozadí zalomené na výšku 2-7 a 10-12 řádků, plné ozdobné i figurální iniciály ve volném prostoru; různé rubriky, ozdobné renesanční lišty a linky, pletencové viněty, ozdůbky (kvítky, větvičky, ukazovací ručičky a pod.) na konci textu, živá záhlaví, marginálie, signatury, kustody; sazba rejstříku ve třech sloupcích; [VI]v (t.j. poslední nečíslovaná s. na začátku), CCLIIIIv a Ffff6v prázdné. -- Dřevořezy v textu: v popisovaném výtisku na listu sign. [V]r (t.j. na deváté nečíslované straně na začátku) dřevořezový rámovaný erb Zikmunda mladšího z Puchova; na listu sign. [V]v a [VI]r (t.j. 10. a 11. nečíslovaná strana): dřevořezové erby korektorů, na první straně Jana staršího z Lobkovic a Oldřicha Dubanského z Duban, na další straně Petra Bechyně z Lažan a na Pičíně a Jindřicha, probošta pražského kostela; na listu [I] (fol. [A1]r celostránkový dřevořez zobrazující šest dní stvoření světa; na listu IIIIr (svržení padlých andělů z nebe; sign. 1552[?] MC), Vv (anděl), VIv (stvoření Evy z řebra spícího Adama; sign. MC 1552), VIIr (Bůh tvoří svět), IXv (Bůh zasnubuje Adama s Evou), XXIIr (prvotní hřích), XXXv (Noemova archa), XXXVIr, XXXVIv, XXXVIIr, LXXIr (s letopočtem 1540, na toulci jednoho z vyobrazených jezdců monogram, snad MW nebo možná MM), LXXIIv, XCVIIIv, CVv (papež Kliment VII.), CXXIIv, CXXIIIIr, CXXIXr, CXXXr (egyptské pyramidy), CXXXIIIr (stejný dřevořez jako na listu XXXVIr - veduta města), CXLv, CXLIIIIv, CCXXXVIr, CCXXXVIv (erb s dvouhlavým orlem), CCXLVIIIv (stejný dřevořez jako na CCXXXVIr), CCLv, CCLIIr, CCLXXVIv, CCLXXVIIv, DCr, DCCCLXXXr, poslední list (Ffff6) s dřevořezovým erbem Jana Kosořského z Kosoře chybí; mezi listy CCCCLX a CCCCLXI je vevázána dřevořezová mapa Čech s erby českých pánů na bocích a na horním okraji. SE 3280

 
titul

[Necrologium Fratrum et Sororum Ordinis Minorum Conventualium in provincia Bohemiae et Silesiae ab anno 1700]

conscripsit P[ater] Ignatius Benisch. -- [Místo napsání není známé], 1766-1888. -- 185 listů ; 20 x 16 cm. -- Papírový rukopis. -- V nekrologiu založeném r. 1766 připisovali různí písaři další údaje do r. 1888. 1CK 23

 
titul

[Německá kniha receptů a lékárnických návodů]

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1601-1700]. -- 189 listů ; 31x20 cm. -- Papírový rukopis. -- Rukopis neobsahuje titulní list (snad vytržen). Na vzniku se podíleli dva písaři. Listy [1-124] napsal jiný písař než listy [125-189]. První část začíná slovy "Wann ein Kind so stockt", druhá na listu [125a] "Das Zitrony Khraut zumachen". 1SC 15

 
titul

[Novum Testamentum Latine cum registris pericoparum]

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1360-1400]. -- 226 listů ; 22 x 15 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. 1CK 24

 
titul

NUCLEUS MINORITICUS, SEU VERA, & SINCERA RELATIO ORIGINIS, [et] PROGRESSUS PROVINCIAE BOHEMIAE, CONVENTUUM ET RESIDENTIARUM, Fratrum, & Sororum Sancti-Monialium, Ordin. Minor. S.P. Francisci Strict. Observ. Reform. in Provincia, SUB PATROCINIO SANCTI WENCESLAI DUCIS, & MARTYRIS, Per Bohemiam, Moraviam, & Silesiam existentium : NEC NON Fundatorum, Capitulorum, Commissariorum, Provincialiu[m], aliorúmque memoriâ dignorum, ex Archivis, Proto-collis, [et] Manuscriptis, sedulè collectorum compilatus

A R.P. SEVERINO WRBCZANSKY, Ord. Min. S.P. Francis. Reform. Lectore Emerito, Almae, & Magnae Provin. Bohem. Diffinitore, & Custode habituali, iteratò Ex-Ministro Provinciali. -- VETERO-PRAGAE : Typis Joannis Caroli Hraba, Inclytorum Regni Bohemiae Statuum, Typographi, 1746. -- 10 nečíslovaných stran, 471 stran, 9 nečíslovaných stran ; 2°. -- "Cum Licentia Superiorum, & consveto Ordinis Privilegio.". -- "Annô 1746.". -- Na fol. a2r-v: "DEDICATORIA. DUCI BOHEMIAE, In praelio TUTISSIMO, Angelorum Consortiô, & Tutelâ INVICTISSIMO, DIVO WENCESLAO D. & M. Religionis, Patriae, & Pauperum, CULTORI, PATRONO, & PATRI, SOLICITISSIMO. BEATISSIME DUX, ET MARTYR, DECUS BOHEMIAE. USus, consvetudo, [et] mos obtinuit, ... Devotissimus Cliens, Fr. Sev. Wrbczansky.". -- Na b1r-b2v: "CENSURAE THEOLOGORUM ORDINIS. OPus, cui titulus: NUCLEUS MINORITICUS, ab A.R.P. Severino Wrbczansky, ... de mandato A.R.P. Gondisalvi Richter Lectoris Emeriti, Diffinitoris, Custodis habitualis, ac actualis Ministri Provincialis ... Dedi in Conventu Pragensi ad Mariam ad Nives die 13. April. Annô 1745. Fr. LIBERATUS KECH SS. Theologiae Lector Generalis actualis. // DUm longa per temporu[m] spatia ... NUCLEUS MINORITICUS, enucleatus ab A.R.P. Severino Wrbczansky, ... Dabam Pragae in Conventu nostro S. Mariae ad Nives. die 13. April. Annô 1745. Fr. ALIPIUS BARTHELE SS. Theologiae Lector Generalis actualis. // ADimplendo mandato A.R.P. Ministri Provincialis, ... dignissimum esse censeo. Datum in Conventu Nostro Pragensi S. Mariae ad Nives, Fratrum Min. Reform. die 13. April. Annô 1745. Fr. CHRISTOPHORUS NITSCHEL SS. Theologiae Lector Generalis, & SS. Canonum, ac Fidei Controversiarum atualis. // FACULTAS A.R.P. MINISTRI PROVINCIALIS. Cùm Opus quoddam intitulatum: NUCLEUS MINORITICUS, ... licentiam facio. Dabam in Conventu Nostro Olomucensi ad S. Bernardinum, die 30. April. Annô 1745. Fr. GONDISALVUS RICHTER Minister Provincialis Bohem. // FACULTAS REVERENDISSIMI P. MINISTRI GENERALIS. Fr. Raphaël à Lugagnano Lector Emeritus ... Dilecto Nobis ... Patri Severino Wrbczansky, ... approbatum fuit quoddam Opus à Te compositum, cui Titulus est: NUCLEUS MINORITICUS &c. ... Datum Romae ex Aracaeli, die 15. Maji 1745. Fr. RAPHAEL à LUGAGNANO Minister Generalis. De mandato ... Fr. Sylvius ab Arce priore, Secret. Generalis Ordinis. // APPROBATIO, ET FACULTAS REVERENDISSIMI ARCHI-EPISCOPALIS OFFICII. REVERENDISSIMUM ARCHI-EPISCOPALE CONSISTORIUM PRAGENSE FAcultatem impertitur vigore praesentium: ut NUCLEUS MINORITICUS, Liber ... Typis detur, ... Pragae in Cancellaria Archi-Episcopali die 22. Octobris Annô 1745. ANT. WOKAUN Vicarius General. & Officialis. Franciscus And. Ludeger Asses. pro Cancell. // ALIA. Reverendissimum Archi-Episcopale Officium Pragense, non impedit: ut hae Bullae Pontificum, & Diplomata Regia, aliáque Documenta ad NUCLEUM MINORITICUM pertinentia simul imprimantur. Pragae in Cancellaria Archi-Episcopali die 22. Octobr. Annô 1745. ANT. WOKAUN Vicarius General. & Officialis. Franciscus And. Ludeger Asses. pro Cancell. Haec omnia, quae conscripta sunt, ...". -- Na fol. c1r-v: "AD LECTOREM. DIu deliberabam animô, ... F.S.W.". -- Na s. [1]: "ORIGO, ET CONSTITUTIO PROVINCIAE BOHEMIAE STRICTIORIS OBSERVANTIAE, Ordin. Minor. S.P. Francisci Reform. Ejusdémque Conventuum Clara Methodo conscripta.". -- Na fol. Cccccc2v (za s. 471): "INDEX Rerum totius Operis, ...". -- Chyba ve stránkování: strana 111 je označena číslem 109. -- Latinský text antikvou a kurzívou, německý a český gotikou; český text (jednotlivá slova nebo větší textové celky) na s. 70, 71, 86, 88, 89, 102-104, 240, 241, 293-295, 304, 424, 425, 430-432. Titulní strana tištěna černě a červeně, impresum pod linkou z ozdůbek. Na začátku textu dedikace na a2r plná iniciála U na ozdobném pozadí zalomená na výšku třech řádků, na b1r plná iniciála O na ozdobném pozadí ve výšce třech řádků, na s. [1] plná, částečně konturová iniciála P na ozdobném pozadí ve výšce devíti řádků; verzálky ve volném prostoru, na s. [1] rytý rámovaný vlys s monogramem tiskaře Jana Karla Hraby uprostřed (J C H); viněty (s. 438, poslední strana), na s. 142 ozdůbky v textu; marginálie, živá záhlaví na číslovaných stranách oddělena od textu linkami, signatury, kustody; sazba textu místy ve dvou sloupcích, rejstřík ve dvou sloupcích, sloupce navzájem odděleny svyslými linkami. BE1295

 
titul

Officia et Festa Novissima

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1839-1870]. -- 100 stran ; 22 x 15 cm. -- Papírový rukopis. 1CK 34

 
titul

Officiosa Pietatis Exercitia Cultui Divino, Magnae Matris Mariae Sanctorumque Patronorum

a P I S. -- Crumlovii, 1787. -- [2], 158 [správně 160] stran ; 17 x 10 cm. -- Papírový rukopis. 1CK 28

 
titul

Officiosa Pietatis Exercitia, Cultui Divino Magnae Matris Mariae Sanctorumque Debita

Conscriptus hic libellus a Bartholomaeo Neühauser Crumlovii die.... -- [Místo napsání není známé], 1775. -- [2], 82 stran ; 14 x 9 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 43

 
titul

Ordo cisterciensis ad recipiendum novitias

. -- [Místo napsání není známé, 1640-1680]. -- 8 listů ; 21 x 15 cm. -- Papírový rukopis. -- Řád pro přijímání novicek do kláštera cisterciaček. 1ZK 48

 
titul

Pastiřske Vezenj

. -- [Místo napsání není známé], 1797. -- 145 listů ; 23x18 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 53

 
titul

Pastoralske včenj

. -- [Místo napsání není známé], 1797. -- 152 listů ; 23x18 cm. -- Papírový rukopis. -- Pokračování rukopisu sign. 1ZK 53. 1ZK 54

 
titul

Pastoraltheologie

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1830-1870]. -- 284, 148, [2], 54 stran ; 20 až 25 x 18 až 20 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 68

 
titul

Pjsně pro českau mládež

P[ater] J[an] F[encl]. -- [Místo napsání není známé, mezi 1830-1870]. -- 28 listů ; 17 x 10 cm. -- Papírový rukopis. -- Na zadní straně obálky připsáno: P[í]sně sskolní a kostelní 1858 Alžběta Fenclowa. 1ZK 65

 
titul

Poznámky a dodavky k bohosloví pastýřskému

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1890-1910]. -- 32 stran ; 25 x 20 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 62

 
titul

[Práva městská království Českého]

. -- [Místo napsání není známé, 1629]. -- 215 listů ; 30 x 19 až 21 cm. -- Papírový rukopis. -- Opis právní knihy Pavla Kristiána z Koldína v překladu Petra Štěrby ze Štěrbic (1517/18-1591). 1CK 21

 
titul

Prawa Městská : Cum Priulegio Jllustrissimi Principis et domini Domini Ferdinandi dei gracia. Romanorum Vngarie et Boemie Regis [et]c. Ne quis alius in dicione regni Boemie: hoc opus Juris excudat. aut alibi excusum i[n]portet Pena in idipsum a sua regia maiestate iniū[n]cta

[Matěj Brikcí z Licka]. -- in Litomyssl : per Alexandru[m] plznensem, 1536. -- 184 nečíslovaných listů : ilustrace ; 6° [2°]. -- Na rubu titulního listu latinská báseň Matěje Brikcího z Licka: "Libri solitaria meditacio: Sum quoniam casu. et fortuna ...", tamtéž latinské Brikcího čtyřverší: "Tetrastichō[n] ad Lectorem. Huc solers veniat Ciuis. porcique ...". -- Na třetí až šesté straně na začátku (fol. [A 2r]-[A3v]: "Przedmluwa Nayiasniegssymu Kniezeti a Paanu. Paanu Ferdynandowi. Rzimskemu Vherskemu a Czeskemu [et]c: Králi. Jnfantu w Hispanij. Arcykniežeti Rakauskému. Markrabi Morawskému. Lucē[m]burskému. a Slezskému Knižeti. Markrabi Lužickému. a Hraběti Tyrolskému [et]c. Krali gehomilosti a Pánu mému naymilostiwěgssýmu [et]c. Mijstr Brykcij z Licska. Saudu komornieho Králowstwij Czeské[h]° Pijsarz. ... [A 3r] ... A protož Naymilostiwěgssij Králi. yá což tuto chwaalijm. ktomu sem byl mysl swu přiložil, a Prawa tato Městská obecná z Latiny do Cžesstiny ... spilnostij sem wyložil, zřijdil, a zregistrowal. ... [A 3v] ... Datū[m] ex edibus proprijs in Lacu Antiq[uae]; ciuitatis Pragensis. fferia vj ante Festum Trinitatis. Anno d[omi]ni. M. ccccc. xxxvj. [t.j. 9. června 1536].". -- Na sedmé straně na začátku svazku (fol. [A 4a]): "Registrum: Registrum wssech Kapitol Tuto w Prawijch položenych: ...". -- Na osmé straně (fol [A6r]: "Prawa Konsselska // Praawa samym Konsseluom naležita. kterak se magij zachowaawati. a w Radaach mijti: ...". -- Na fol. B4r: KNijhy Miestskych Praaw: z Gruntownjjch Justynyana Cysarze praw. Kratce w Latinsku rzecz sebrana: A potom na Czesko wyložena. Kteraž wsobie rozlličnee przijhody zawijeragij: Wsselikych nastawagijcych przij k Sprawedliwemu rozsuzowanij welmi porzebnee. Gimižto se niektera Miesta na wietssym diijle w Kralowstwije Czeskeem zprawowali a gesstie zprawugij." (text je tištěn červeně a je vystřižen z jiného tisku a přelepen přes původní tištěný text na této straně, který je tudíž nečitelný). -- Na [B5]r: "Předmluwa Ciesarzska // Przedmluwa Ciesarzske Welebnosti na Praawa: Jakee gest Potrzebnosti Praawo: DJerarzskee Welebnosti porřebij gest. Netoliko ...". -- Na [A1]r: "Kapitola Prwnij. Ožalobnijku a obžalowanem wuobec: Saudu obyčeynemu Puol dne naležij ...". -- Na aa1r: "Registrum: Počyna se Registrum Praaw Miestskych Rozdielanee po Kapitolach Artykulych a Rozdijelijch: ...". -- Kolofon na poslední tištěné straně: " Hoc opus Juris imp[re]ssum in Litomyssľ. per Allexā[n]drū[m] plznensem: Mense Aprilli: Anno salutis nostre: Millesimo quinge[n]tesimo xxxvj°". -- Rozsah podle složek: [A1]-[A5], B6, A-Z6, aa-ee6, ff4. -- Tištěno gotikou. Dřevořezové rámované iniciály na ozdobném (figurálním i ornamentálním pozadí), živá záhlaví, marginálie, signatury, kustody. -- Na [A3]v dřevořezový erb Matejě Brikcího z Licka (s nápisem BRIKCZY ZLICSKA) orámovaný nahoře a dole rozvilinovým dřevořezovým vlysem a po stranách dřevořezovými lištami; list B4r rámován dřevořezovými lištami po stranách s postavami biblických králů Davida a Šalamouna, apoštolů Ondřeje a Petra, vlevo dole Jesse jako praotec židovských králů a vpravo Ježíš okopávající vinici, v horních rozích erby s českým lvem (lev zde kráčí zprava doleva, tedy opačně, než je obvyklé na českém znaku), na rubu téhož listu celostránkový dřevořez s trůnícím císařem a zástupci vojenského či rytířského stavu a stavu panského nebo měšťanstva; na B6r dva renesanční štíty s monogramy, na rubu téhož listu celostránkový dřevořez, zpbrazující zasedání rady nebo spudní přelíčení; list A1r v rámu z dřevořezových lišt, dole štít s hráběmi; na fol. S2r celostránkový, černě a červeně tištěný dřevořez se stromem pokrevního příbuzensva, s nápisem "Tento g[es]t strom Stupnňuow Przatelstwije Kreynijho:", na S3v, S4r a S5v další podobné dřevořezy. BE1297

 
titul

Preces

. -- [Místo napsání není známé], 1846. -- 8 listů ; 20 x 17 cm. -- Papírový rukopis. -- Na fol. 3b: "Beati Patris Francisci; na fol. 8a: "Ora pro nobis beate Pater Francisce". 1CK 35

 
titul

Privilegia ad eremitas, Minimos, Carmelitas pertinentia

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1506-1550]. -- [1], 72 listů ; 16 x 11 cm. -- Papírový rukopis. -- Obsahuje: Donatio Rosensium Baronum facta eremitis in Hayrafl / bratři Petr a Jan z Rožmberka darují poustevníkům sv. Pavla kapli se šesti poustevnami u Frymburka (v Zadní Výtoni, Heuraffl), opis listiny z r. 1384 a pražský arcibiskuip Jan z Jenštejna potvrzuje předchozí darování, opis, lat,, v Praze 1389 -- Privilegia domus in Hayreffel. opisy listin z let 1490, 1491 a 1506 vztahující se ke klášteru v Zadní Výtoni -- Privilegia minimorum. Lat. privilegia (opisy), kt. udělil paulánům papež Julius II v Římě 1506 -- Privilegia Carmelitanum. Opisy lat. listin pro karmelitány od papeže Sixta IV vyd. v Římě 1477 --. 1ZK 49

 
titul

Recollectio triduana Taborii 1770 - Exercitia spiritualia Taborii 1770

Joannes Kaffka, Capell[anus] Tabor[iensis]. -- [Tábor], 1770. -- [2], 98, [2] 60 stran ; 17 x 10 cm. -- Papírový rukopis. -- Kázání spesaná česky a německy proložená latinskými nadpisy a větami v textech. 1CK 30

 
titul

Rechen-Buech. Das Anderte Buch

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1701-1730]. -- 1, 274 listů ; 30 x 20 cm. -- Papírový rukopis. 1CK 2

 
titul

Relation über eine Reise, welche zur Untersuchung der vortheilhaftesten Canalstrassen zwischen der Moldau und Donau

von Direktor Gerstner und Freyherrn v[on] Bakassy im Jahre 1807 unternehmen worden. Für die böhmische hydrotechnische Privatgesellschaft aufgesetzt vom Direktor Gerstner. -- [Místo napsání není známé], 1807. -- 154 stran ; 38 x 25 cm. -- Papírový rukopis. -- Kaligrafický přepis memoranda, které pro Českou hydrotechnickou soukromou společnost sestavil učenec F.J. Gerstner. 1ZK 66

 
titul

Ritus Cingendi Chordigeros S. Francisci Seraphici Ad Archi-Confraternitatem Sub Titulo Chordae S. Francisci

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1730-1770]. -- 34 listů ; 13 x 8 cm. -- Papírový rukopis. 1CK 29

 
titul

[Sbírka latinských středověkých traktátů]

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1401-1450. -- 168 listů ; 15 x 11 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. -- Obsahuje: [Florilegium patristicum]. Fol.: 1a - 84b -- [A]Micus... [Rejstřík pro tuto a dvě následující části]. Fol.: 87b - 88b -- Virtutes septem lapidum. Fol.: 89a - 89b -- [Florilegium biblicum]. Fol.: 90a - 147b -- Generalia. Fol.: 148a - 150a -- [De eucharistia excellencia]. Fol.: 150b - 152b -- Notandum de auctoritatibus alijs generalia. Primo de vita hominis. In libro Sapiencie... Fol.: 153a - 160a -- Secundum Matheum. Fol.: 160b - 165b --. 1CK 10

 
titul

[Sborník latinských traktátů]

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1450-1500]. -- 344 listů ; 15 x 10 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. -- Obsahuje: Tractatus de penitencia et confessione / Paulus OP., lector in studio Lipsiensi. Fol.: 1a - 168r -- Tractatus de decem preceptis. Fol.: 169a - 307a -- Tractatus de quatuor nouissimis. 308a - 343b --. 1CK 9

 
titul

[Sententiarum libri primi, expositio]

. -- Horazdiovicij, 1772. -- 65 listů ; 20 x 17 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. 1CK 27

 
titul

Sermones (qui vulgo Discipuli i[n]scribu[n]tur) Magistri Joa[n]nis Herolt F.ordinis p[rae]icatoru[m]: de T[empor]e [et] de S[an]ctis cum duplici exe[m]ploru[m] [pro]mptuario : Additus etiã index quadrifarius: tum pro totius o[er]is sermonib[us]: tu[m] p[ro] exe[m]plor[um] promptuarijs, ta[m] facilis q[uam] ap[er]tus: vt res inue[n]tu desiderabilis, lectori mag[is] occurrere q[uam] inuestigari videbit[ur]: Que o[mn]ia mirifice ad Concionatoris officium facere prenoscis. Jnest preterea de sancto [et] patiẽtissimo Job edificatorius sermo F.Petri de Radis p̃dicatorũ ordĩs: in quo mira patie[n]tie experime[n]ta, simul [et] b. Job vite seriem edisces

. -- Hagenau : Heinrich Gran, 1514. -- 296 nečíslovaných listů : ilustrace ; 2°. -- Kolofon na poslední tištěné straně: "Opus co[n]cionatoriu[m]: vulgo Sermones Discipuli de Te[m]poew [et] Sanctis: cu[m] exemplor[um] Promptuarijs [et] c[um] nu[n]czpatu[m]: o[mn]ib[us] cura[m] ani[m]ar[um] gere[n]tib[us] acco[m]modatissimu[m]: p[er] deuoru[m] deo patre[m] magistru[m] Joannem Herolt: s[an]cti D[omi]nici Discipulu[m]: Anno. Mccccyxviij. studiosissime [con]gestu[m]: ac felici omine in luce[m] editu[m] est Jmpressum in oppido Hagenaw: ere [et] expe[n]sis honesti viri Joa[n]nis Rynman de Oringaw. o[per]e [et] industria p[er]spicacis viri Henrici Gran: Anno salutis humane sesquimillesimo. xiiij. Mense Augusti.". -- Na fol. Ll4r: "Sermo. XLV. de s[an]c[t]o Job cu[m] ei[us] lege[n]da aute[n]tic[us] p[er] fr[atr]em Petr[um] de Radis ord[in]is p[rae]dicator[um] Colonien[sem] nouiter studiose collectus. NOn est similis i[n] terra ...". -- Rozsah podle složek: aa6, bb8, A8, B-Z6, Aa-Yy6, Zz8. -- Titulní strana rámovaná dřevořezovými lištami, text titulu tištěn černě a červeně. Dřevořezové rámované konturové iniciály na ozdobném pozadí, plné iniciály ve volném prostoru, živá záhlaví, sgnatury; sazba ve dvou sloupcích. BE1298

 
SERMONS DU PERE BOURDALOUE, de la Compagnie de JESUS : POUR L'AVENT (odkaz v elektronickém katalogu)

SERMONS DU PERE BOURDALOUE, de la Compagnie de JESUS : POUR L'AVENT

. -- NOUVELLE ÉDITION. -- A LYON : Chez JEAN-MARIE BRUYSET, Imprimeur-Libraire, rue St. Dominique, 1771. -- xxij stran, 2 nečíslované strany, 498 stran, 5 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana ; 12°. -- "Avec Approbation [et] Privilege du Roi.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCC. LXXI.". -- Na fol. a12r (za s. xxij): "Approbation de M. de Precelles, Docteur de la Maison [et] Société de Sorbonne, [et] Lecteur des Livres. ... Fait en Sorbonne, le 12 de Mars 1703. C. DE PARCELLES.", tamtéž: "Permission du R.P. Provincial. ... A Paris, ce 3 Janvier 1707. CHARLES DELAISTRE.". -- Na s. [233]: "AUTRE AVENT A PRECHÉ DEVANT LE ROI."; s. 456: "AVERTISSEMENT. COmme bien des personnes ..."; s. 457: "TABLE DES SERMONS, ..."; na X10r-12r: "PRIVILEGE GÉNERAL. LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE ... Signé SAINSON. Registré sur le Registre treize de la Chambre Royale ... A Paris, le 21 Août 1753. Signé DIDOT, Syndic. J'ai fait part à Messieurs JEAN-MARIE BRUYSET, & PIERRE BRUYSET PONTHUS, Libraires à Lyon, du Privilege par moi obtenu, le 29 Juin 1753. ... Fait à Paris, ce 13 Novembre 1754. signé, J.L. GUERIN. Registré sur le Registre treize ... A Paris, le 22 Novembre 1754. Signé DIDOT, Syndic.". -- Na titulní straně viněta, rok vydání pod kratší dvojlinkou. Verzálky ve volném prostoru, ornamentální pásy resp. vlysy z ozdůbek, linky, viněty (s. 73, 232, 273, 311, 348, 422), silná dvojitá i trojitá linka, linky z ozdůbek, živá záhlaví, signatury. RE251

 
titul

SERMONS DU PERE BOURDALOUE, de la Compagnie de JESUS : POUR LE CARESME. TOME SECOND

. -- NOUVELLE ÉDITION. -- A LYON : Chez JEAN-MARIE BRUYSET, Imprimeur-Libraire, rue St. Dominique, 1772. -- 4 nečíslované strany, 455 stran, 1 prázdná strana ; 12°. -- "Avec Approbation [et] Privilege du Roi.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCC. LXXII.". -- Chyby ve stránkování: s. 131 je označena číslem 231, s. 219 číslem 229, s. 324 číslem 224. -- Na titulní straně viněta, rok vydání pod kratší dvojlinkou. Verzálky ve volném prostoru, verzálka U na začátku textu na s. 1 v rámečku z linek a ozdůbek; ornamentální pásy resp. vlysy z ozdůbek, linky, ozdůbky na konci textu (s. 38, 75, 125, 154, 185, 212, 278, 309, 378, 410, 439, 451), na třetí nečíslované straně trojitá linka; živá záhlaví, signatury. RE252$2

 
titul

SERMONS DU PERE BOURDALOUE, de la Compagnie de JESUS : POUR LE CARESME. TOME TROISIEME

. -- NOUVELLE ÉDITION. -- A LYON : Chez JEAN-MARIE BRUYSET, Imprimeur-Libraire, rue St. Dominique, 1772. -- 4 nečíslované strany, 443 stran, 5 nečíslovaných stran ; 12°. -- "Avec Approbation [et] Privilege du Roi.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCC. LXXII.". -- Na s. 372: "VOICI deux Lettres dont on a parlé dans la Préface: ce sont deux témoignages ..."; s. 373: "LETTRE DE MONSIEUR *** à une personne de ses proches. LA perte que nous avons .."; s. 382-393: "LETTRE DU P. MARTINE AU, de la Compagnie de JESUS, Confesseur de Monseigneur le Duc de Bourgigne. MOM REVEREND PERE. Cette Lettre appendra à Votre Réverence ... A Paris, ce 14 Mai 1704.". -- Na fol. T6v-8v: "PRIVILEGE GÉNERAL. LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & f=aux ... Signé SANSON. Pegistré le Registre treizieme de la Chambre Royale des Libraires [et] Imprimeurs de Paris, ... A Paris, le 21 Août 1753. Signé, DIDOT, Syndic. J'ai fait part à Messieurs JEAN-MARIE BRUYSET, & PIERRE BRUYSET PONTHUS, Libraires à Lyon, ... FAIT à Paris ce 13. Novembre 1754. Signé, H.L. GUERIN. Registré sur le Registre treize ... A Paris, le 22. Novembre 1754. Signé, DIDOT, Syndic.". -- Na titulní straně viněta, rok vydání pod kratší dvojlinkou. Verzálky ve volném prostoru, verzálka I na začátku textu na s. 1 v rámečku z linek a ozdůbek; ornamentální pásy resp. vlysy z ozdůbek, linky, viněty (s. 306, 393), ozdůbky na konci textu (s. 36, 69, 269, 339, 371, 381), na třetí nečíslované straně a na fol. T6v trojitá linka, na s. 371 a 372 dvojlinka; živá záhlaví, signatury. RE252$3

 
titul

SERMONS DU PERE BOURDALOUE, DE LA COMPAGNIE DE JESUS : SUR LES MYSTERES. TOME PREMIER

. -- NOUVELLE ÉDITION. -- A LYON : Chez JEAN-MARIE BRUYSET, Imprimeur-Libraire, rue S. Dominique, 1770. -- 2 nečíslované strany, xj stran, 1 nečíslovaná strana, 471 stran, 1 prázdná strana ; 12°. -- "AVEC PRIVILEGE DU ROI.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCC. LXX.". -- Na s. xj: "APPROBATION De M. de Precelles, Docteur de la Maison [et] Société de Sorbonne, [et] Lecteur des Livres. J'AI lu deux nouveaux volumes de Sermons du R.P. Bourdaloue ... Fait en Sorbonne, le 10. Décembre 1708. C. DE PRECELLES."; tamtéž: "Permission du R.P. Provincial. JE soussigné Provincial de la Compagnie de Jesus, dans la Province de France, permets au Pere François Bretonneau ... A Paris, ce 15. Février 1709. MICHEL LE TELLIER.". -- Na titulní straně viněta z ozdůbek, rok vydání pod linkou. Verzálky ve volném prostoru, ornamentální pásy resp. vlysy z ozdůbek, linky, viněty z ozdůbek nebo drobné ozdůbky na konci textu (s. 109, 154, 245, 286, 302, 336, 374, 402, 430, 471; 34, 194, 449), na s. xj dvojlinka, na a6v trojitá linka; živá záhlaví, řídké marginálie, signatury. RE254$1

 
titul

SERMONS DU PERE BOURDALOUE, DE LA COMPAGNIE DE JESUS : SUR LES MYSTERES. TOME SECOND

. -- NOUVELLE ÉDITION. -- A LYON : Chez JEAN-MARIE BRUYSET, Imprimeur-Libraire, rue S. Dominique, 1770. -- 4 nečíslované strany, 502 stran ; 12°. -- "AVEC PRIVILEGE DU ROI.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCC. LXX.". -- Na titulní straně viněta z ozdůbek, rok vydání pod linkou. Verzálky ve volném prostoru, na s. 1, 154, 275 a 349 rytý rámovaný vlys, viněty (s. 45, 79, 117, 153, 190, 240, 274, 348, 383, 422, 454), ornamentální pásy resp. vlysy z ozdůbek, linky, viněty z ozdůbek nebo drobné ozdůbky na konci textu (4. nečíslovaná strana, s. 312); živá záhlaví, řídké marginálie, signatury. RE254$2

 
titul

SERMONS DU PERE BOURDALOUE, de la Compagnie de JESUS : POUR LES FÊTES DES SAINTS & pour des Vêtures & Professions religieuses. TOME PREMIER

. -- NOUVELLE ÉDITION. -- A LYON : Chez JEAN-MARIE BRUYSET, Imprimeur-Libraire, rue St. Dominique, 1771. -- xvj, 464 stran ; 12°. -- "AVEC PRIVILEGE DU ROI.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCC. LXXI.". -- Na s. xiv: "APPROBATION de M. de Precelles, Docteur de la Maison [et] Société de Sorbonne, [et] Lecteur des Livres. J'Ai lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, plusieurs Panégyriques des Saints, ... composés par le R.P. Bourdaloue ... Fait en Sorbonne, le dix-septieme d'Août 1711. C. DE PRECELLES."; na s. xiv-xv: "PERMISSION de R.P. Provincial. JE soussigné, Provincial de la Compagnie de JESUS dans la Province de France, ... A Paris, ce neuvieme Avril 1711. LOUIS-FRANÇOIS CLAVYER.". -- Na titulní straně viněta, rok vydání pod kratší ztrácející se dvojlinkou. Verzálky ve volném prostoru, na s. 1 rytý rámovaný vlys a tamtéž na začátku textu plná iniciála C na ozdobném pozadí, ornamentální pásy resp. vlysy z ozdůbek, linky, na s. iij trojitá linka, viněty (s. xv, 33, 72, 179, 292, 393), ozdůbky na konci textu (s. xiij, 109, 258, 329, 355, 435), na s. xj dvojlinka, na a6v trojitá linka; živá záhlaví, řídké marginálie, signatury. RE255$1

 
titul

SERMONS DU PERE BOURDALOUE, De la Compagnie de JESUS : POUR LES FÊTES DES SAINTS, [et] pour des Vêtures [et] Professions religieuses. TOME SECOND

. -- NOUVELLE ÉDITION. -- A LYON : Chez JEAN-MARIE BRUYSET, Imprimeur-Libraire, rue Saint-Dominique, 1772. -- 2 nečíslované strany, 459 stran, 4 nečíslované strany, 1 prázdná strana ; 12°. -- "AVEC PRIVILEGE DU ROI.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCC. LXXII.". -- Na s. [137]: "SERMONS POUR DES VÊTURES ET DE PROFESSIONS RELIGIEUSES."; na s. [329]: "ORAISONS FUNEBRES.". -- Na fol. V2v (za s. 459) -4r: "PRIVILEGE GÉNERAL. LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés ... DONNÉ à Versailles le vingt-neuvieme jour du mois de Juin, l'an de grace mil sept cent cinquante-trois, & de notre regne le trente-huitieme. Par le Roi en son Conseil. Signé, SAINSON. Registré sur le Registre treizieme de la Chambre Royale des Libraires [et] Imprimeurs de Paris, ... A Paris, le 21 Août 1753. Signé DIDOT, Syndic. J'ai fait part à Messieurs JEAN-MARIE BRUYSET, & PIERRE BRUYSET PONTHUS, Libraires à Lyon, du Privilege par moi obtenu le 29 Juin 1753, ... FAIT à Paris, ce 13 Novembre 1754. Signé, H.L. GUERIN. Registré ... A Paris, le 22 Novembre 1754. Signé DIDOT, Syndic.". -- Na titulní straně viněta z ozdůbek, rok vydání pod kratší dvojlinkou. Verzálky ve volném prostoru, verzálka C na začátku textu na s. 1 v ozdobném rámečku; ornamentální pásy resp. vlysy z ozdůbek, linky, na s. iij trojitá linka, viněty (s. ), viněty z ozdůbek (s. 31, 68, 172, 204, 238, 300, 328, 371, 424, 427), na 3. nečíslované straně na začátku svazku dvojlinka, na V2v trojitá linka; živá záhlaví, řídké marginálie, signatury. RE255$2

 
titul

SERMONS DU PERE BOURDALOUE, DE LA COMPAGNIE DE JESUS : POUR LES DIMANCHES. TOME PREMIER

. -- NOUVELLE ÉDITION. -- A LYON : Chez JEAN-MARIE BRUYSET, Imprimeur-Libraire, rue St. Dominique, 1769. -- 16 nečíslovaných stran, 431 stran, 1 prázdná strana ; 12°. -- "AVEC PRIVILEGE DU ROI.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCC. LXIX.". -- Na třetí nečíslované straně: "AVERTISSEMENT. JE ne prétends point, en finissant tote l'Édition des Sermons du Pere Bourdaloue, ...". -- Na deváté nečíslované straně: "Approbation de Mr. l'Abbé TOURNELY, Docteur [et] Professeur royal en Théologie, de la Maison [et] Société de Sorbonne, Chanoine de la Sainte Chapelle de Paris. J'Ai lû, par ordre ... A Paris, ce 3 avril 1716. TOURNELY."; tamtéž: "Permission du R.P. Provincial. JE soussigné, Provincial de la Compagnie de JESUS, dans la Province de France, permets au Pere François Bretonneau ... A Paris, ce 16 avril 1716. ISAAC NARTINEAU.". -- 10.-14. nečíslovaná strana: "PRIVILEGE DU ROI. LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés ... Donné à Paris le cinquiéme jour du mois de Mars, l'an de grace 1733, & de notre regne le 18. Signé, par le Roi en son Conseil, SAINSON, avec grille & paraphe. Régistré sur le Régistre VIII. de la Chambre Royale ... A Paris, le 3 Juin 1733. Signé, G. MARTIN, Syndic. J'ai fait part du présent Privilege à Messieurs les Freres BRUYSET, libraires à Lyon, ... Fait à Paris, le 9 Octobre 1733. COIGNARD, fils. Régistré ... A Paris, le 9 Octobre 1733. G. MARTIN, Syndic. Je soussigné, tant en mon nom, que comme associé de Messieurs Gabriel Martin & Guerin l'ainé ... A Paris, le 19 Novembre 1733. COIGNARD, fils. Régistré sur le Régistre VIII. ... A Paris, le 28 Novembre 1733. G. MARTIN, Syndic.". -- Na s. [1]: "SERMONS POUR LES DIMANCHES, DEPUIS L'ÉPIPHANIE JUSQU'AU CARÊME.". -- Na titulní straně viněta, rok vydání pod kratší dvojlinkou. Verzálky ve volném prostoru, verzálka C na začátku textu na s. 3 v rámečku z ozdůbek; ornamentální pásy resp. vlysy z ozdůbek, linky, na 16. nečíslované straně viněta; ozdůbky na konci textu nebo viněty z ozdůbek (s. 49, 92, 132, 228; 180, 395), na třetí a patnácté nečíslované straně dvojlinka, na desáté nečíslované straně trojitá linka; živá záhlaví, marginálie, signatury. RE256$1

 
titul

SERMONS DU PERE BOURDALOUE, DE LA COMPAGNIE DE JESUS : POUR LES DIMANCHES. TOME SECOND

. -- NOUVELLE ÉDITION. -- A LYON : Chez JEAN-MARIE BRUYSET, Imprimeur-Libraire, Rue Saint Dominique, 1768. -- 4 nečíslované strany, 428 stran ; 12°. -- "AVEC PRIVILEGE DU ROI.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCC. LXVIII.". -- Na s. [1]: "SERMONS POUR LES DIMANCHES, DEPUIS PÂQUES JUSQU'A LA PENTECOSTE."; s. [227]: "SERMONS POUR LES DIMANCHES DEPUIS LA PENTECOSTE JUSQU'A L'AVENT.". -- Chyby ve stránkování: strana 305 je označena číslem 405, s. 341 číslem 34. -- Na titulní straně viněta z ozdůbek, rok vydání pod linkou. Verzálky ve volném prostoru, verzálka D na začátku textu na s. 3 v ozdobném rámečku; ornamentální pásy resp. vlysy z ozdůbek, linky, ozdůbky na konci textu nebo viněty z ozdůbek (s. 138, 269; s. 4. nečíslovaná strana, s. 51, 183, 226, 309, 347, 390), na třetí a patnácté nečíslované straně dvojlinka; živá záhlaví, marginálie, signatury. RE256$2

 
titul

SERMONS DU PERE BOURDALOUE, DE LA COMPAGNIE DE JESUS : POUR LES DIMANCHES. TOME TROISIEME

. -- NOUVELLE ÉDITION. -- A LYON : Chez JEAN-MARIE BRUYSET, Imprimeur-Libraire, rue St. Dominique, 1769. -- 4 nečíslované strany, 455 stran, 1 prázdná strana ; 12°. -- "AVEC PRIVILEGE DU ROI.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCC. LXIX.". -- Chyby ve stránkování: strana 121 je označena číslem 125. -- Na titulní straně viněta, rok vydání pod kratší ztrácející se dvojlinkou. Verzálky ve volném prostoru, verzálka S na začátku textu na s. 1 v ozdobném rámečku; ornamentální pásy resp. vlysy z ozdůbek, ryté rámované vlysy (s. 43, 83, 163, 238, 324, 414), linky, viněty (4. nečíslovaná strana, s. 42, 82, 119, 162, 237, 283, 323), ozdůbky na konci textu nebo viněty z ozdůbek (s. 195, 369, 413), na třetí nečíslované straně dvojlinka; živá záhlaví, marginálie, signatury. RE256$3

 
titul

SERMONS DU PERE BOURDALOUE, DE LA COMPAGNIE DE JESUS : POUR LES DIMANCHES. TOME QUATRIEME

. -- NOUVELLE ÉDITION. -- A LYON : Chez JEAN-MARIE BRUYSET, Imprimeur-Libraire, rue St. Dominique, 1769. -- 4 nečíslované strany, 480 stran ; 12°. -- "AVEC PRIVILEGE DU ROI.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCC. LXIX.". -- Na titulní straně viněta, rok vydání pod kratší ztrácející se dvojlinkou. Verzálky ve volném prostoru, verzálka C na začátku textu na s. 1 v ozdobném rámečku; ornamentální pásy resp. vlysy z ozdůbek, ryté rámované vlysy (s. 40, 126, 221, 265, 352), linky, viněty (4. nečíslovaná strana, s. 39, 78, 125, 220, 264, 310, 393), na s. 434 ozdůbka, na třetí nečíslované straně dvojlinka; živá záhlaví, marginálie, signatury. RE256$4

 
titul

SERMONS DU PERE BOURDALOUË, de la Compagnie de JESUS : POUR LE CARESME. TOME PREMIER

. -- TROISIEME ÉDITION. -- A PARIS : Aux dépens de RIGAUD, Directeur de l'Imprimerie Royale, 1716. -- 4 nečíslované strany, 546 stran, 47 nečíslovaných stran, 3 prázdné strany ; 12°. -- "AVEC PRIVILEGE DU ROY.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCCXVI.". -- Na titulní straně viněta, rok vydání oddělen kratší linkou. Na třetí nečíslované straně na začátku svazku linka z ozdůbek, na s. 1 rytý rámovaný vlys a na začátku textu tamtéž rámovaná konturová iniciála I na ozdobném pozadí zalomená na výšku 4 řádků; verzálky ve volném prostoru, viněty (4. nečíslovaná strana, s. 144, 194, 240, 288, 333, 425, 462, 501, poslední tištěná strana), ornamentální pásy v záhlaví nad nadpisy jednotlivých kázání (s. 52, 97, 145, 195, 241, 289, 334, 378, 426, 463, 502 - čísla příslušných stran nejsou v knize vytištěna; fol. Z10r), ozdůbky na konci textu (s. 51, 96, 377, 546, Aa1v, Aa7r, B[b]3r), linky, živá záhlaví, marginálie, signatury. RE258$1

 
titul

SERMONS DU PERE BOURDALOUË, de la Compagnie de JESUS : POUR LE CARESME. TOME SECOND

. -- TROISIEME ÉDITION. -- A PARIS : Aux dépens de RIGAUD, Directeur de l'Imprimerie Royale, 1716. -- 4 nečíslované strany, 497 stran, 39 nečíslovaných stran, 1 prázdný list ; 12°. -- "AVEC PRIVILEGE DU ROY.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCCXVI.". -- Chyba ve stránkování: strana 458 je označena číslem 558. -- Na titulní straně viněta, rok vydání oddělen kratší linkou. Na třetí nečíslované straně na začátku svazku linka z ozdůbek, na s. 1 rytý rámovaný vlys a na začátku textu tamtéž rámovaná konturová iniciála U na ozdobném pozadí zalomená na výšku 3 řádků; verzálky ve volném prostoru, viněty (4. nečíslovaná strana, s. 90, 151, 186, 224, 337, 418, 558 správně 458, 497, poslední tištěná strana), ornamentální pásy v záhlaví nad nadpisy jednotlivých kázání (s. 46, 91, 152, 187, 225, 257, 302, 338, 375, 419, 459 - čísla příslušných stran nejsou v knize vytištěna; fol. X9v), ozdůbky na konci textu (s. 45, 256, 301, 374, X11r), linky, živá záhlaví, marginálie, signatury; fol. Z6 prázdné. RE258$2

 
titul

SERMONS SUR LES EVANGILES DU CARÊME, ET SUR DIVERS SUJETS DE MORALE, AVEC Trois Panegyriques & huit Oraisons funebres. TOME PREMIER

[Jean-Baptiste Massillon]. -- Nouvelle Edition, corrigée [et] augmentée de plusieurs Sermons. -- A TREVOUX : Chez ETIENNE GANEAU, Libraire de Paris, & Directeur de l'Imprimerie de S.A.S. Monseigneur Prince Souverain de Dombes, 1723. -- 16 nečíslovaných stran, 536 stran ; 12°. -- Autor podle KVK Karlsruher Virtueller Katalog. -- "AVEC PRIVILEGE ET APPROBATION.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCCXXIII.". -- Na fol. ã5r: "APPROBATION De Mr. l'Abbé Pocquelin Docteur de la Maison [et] Societé de Sorbonne. J'Ay lû par ordre de S.A.S. Monseigneur le Prince Souverain de Domne[sic!], les Sermons sur les Evangiles du Carême ... Fait à Paris le premier Février 1705. POCQUELIN."; na ã5v: "PERMISSION. VEu l'Approbation de Mr. Pocquelin Docteur de Sorbonne, datée du premier Février 1705. Je permers à ESTIENNE GANEAU Directeur de l'Imprimerie de S.A.S. d'imprimer ... A Trevoux ce 15. Février 1705. Signé, DESRIOUX DE MESSIMY.". -- Chyby ve stránkování: strana 115 je označena číslem 119, s. 156 číslem 256. -- Předtitulní list. Titulní strana tištěna černě a červeně, ozdůbka, rok vydání oddělen červenou linkou. Verzálky ve volném prostoru, viněty (s. 144, 325, 333, 389, 492), ozdůbky na konci textu (s. 86, 283, 431, 440), linky, živá záhlaví, signatury. RE253$1

 
titul

SERMONS SUR LES EVANGILES DU CARÊME, ET SUR DIVERS SUJETS DE MORALE, AVEC Trois Panegyriques & huit Oraisons funebres. TOME SECOND

[Jean-Baptiste Massillon]. -- Nouvelle, Edition corrigée [et] augmentée de plusieurs Sermons. -- A TREVOUX : Chez ETIENNE GANEAU, Libraire de Paris, & Directeur de l'Imprimerie de S.A.S. Monseigneur Prince Souverain de Dombes, 1723. -- 4 nečíslované strany, 540 stran ; 12°. -- Autor podle KVK Karlsruher Virtueller Katalog. -- "AVEC PRIVILEGE ET APPROBATION.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCCXXIII.". -- Chyby ve stránkování: strana 54 je označena číslem 45, s. 108 číslem 94, s. 148 číslem 248, za s. 192 následuje strany číslovány 191-214, dále 217; s. 220 je označena číslem 120, s. 538 číslem 438. -- Titulní strana tištěna černě a červeně, ozdůbka, rok vydání oddělen červenou linkou. Verzálky ve volném prostoru, viněty (s. 105, 243, 277), ozdůbky na konci textu (s. 45 správně 54, 142, 328, 358, 403), linky, živá záhlaví, signatury. RE253$2

 
titul

SERMONS SUR LES EVANGILES DU CARÊME, ET SUR DIVERS SUJETS DE MORALE, AVEC Trois Panegyriques & huit Oraisons funebres. TOME TROISIEME

[Jean-Baptiste Massillon]. -- Nouvelle Edition, corrigée [et] augmentée de plusieurs Sermons. -- A TREVOUX : Chez ETIENNE GANEAU, Libraire de Paris, & Directeur de l'Imprimerie de S.A.S. Monseigneur Prince Souverain de Dombes, 1723. -- 4 nečíslované strany, 563 stran, 1 prázdná strana ; 12°. -- Autor podle KVK Karlsruher Virtueller Katalog. -- "AVEC PRIVILEGE ET APPROBATION.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCCXXIII.". -- Titulní strana tištěna černě a červeně, ozdůbka, rok vydání oddělen červenou linkou. Verzálky ve volném prostoru, na s. 112 viněta, ozdůbky na konci textu (s. 75, 470; na s. 195, 311, 357 a 416 trojúhelníková viněta z ozdůbek), linky, živá záhlaví, signatury. RE253$3

 
titul

SERMONS SUR LES EVANGILES DU CARÊME, ET SUR DIVERS SUJETS DE MORALE, AVEC Trois Panegyriques & huit Oraisons funebres. TOME QUATRIE'ME

[Jean-Baptiste Massillon]. -- Nouvelle Edition, corrigée [et] augmentée de plusieurs Sermons. -- A TREVOUX : Chez ETIENNE GANEAU, Libraire de Paris, & Directeur de l'Imprimerie de S.A.S. Monseigneur Prince Souverain de Dombes, 1723. -- 4 nečíslované strany, 552 stran ; 12°. -- Autor podle KVK Karlsruher Virtueller Katalog. -- "AVEC PRIVILEGE ET APPROBATION.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCCXXIII.". -- Chyby ve stránkování: strana 61 je označena číslem 6, s. 83 číslem 93, s. 133 číslem 135, s. 286 číslem 186, s. 406 číslem 606, s. 454 číslem 54. -- Titulní strana tištěna černě a červeně, ozdůbka, rok vydání oddělen červenou linkou. Na s. 1 rytý rámovaný vlys a na začátku textu konturová iniciála L na ozdobném pozadí; verzálky ve volném prostoru, viněty (s. 39, 116, 161, 453, 509), ozdůbka na konci textu (s. 271), linky, živá záhlaví, signatury. RE253$4

 
titul

SERMONS SUR LES EVANGILES DU CARÊME, ET SUR DIVERS SUJETS DE MORALE, AVEC Trois Panegyriques & huit Oraisons funebres. TOME CINQUIÉME

[Jean-Baptiste Massillon]. -- Nouvelle Edition, corrigée [et] augmentée de plusieurs Sermons. -- A TREVOUX : Chez ETIENNE GANEAU, Libraire de Paris, & Directeur de l'Imprimerie de S.A.S. Monseigneur Prince Souverain de Dombes, 1723. -- 4 nečíslované strany, 498 stran, 6 nečíslovaných stran ; 12°. -- Autor podle KVK Karlsruher Virtueller Katalog. -- "AVEC PRIVILEGE ET APPROBATION.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCCXXIII.". -- Na fol. X10r-12r: "PRIVILEGE DE S.A.S. MONSEIGNEUR PRINCE SOUVERAIN DE DOMBES. LOUIS AUGUSTE, par la Grace de Dieu, Prince Souverain de Dombes, ... Donné à Sceaux le vingt-huitiéme Août mil sept cens sept, & de nôtre Souveraineté le quinziéme. LOUIS AUGUSTE. Visa MALEZIEU. Par Monseigneur GUILLOREAU."; na fol. X12r-v: "EXTRAIT SES REGISTRES du Parlement de Dombes. VEU PAR LA COUR les Lettres Patentes ... Fait en Parlement, à Trevoux le vingtiéme Decembre mil sept cens sept. Collationné CARTIER Greffier.". -- Chyby ve stránkování: strana 178 je označena číslem 278, s. 275 číslem 273, s. 345 číslem 445, s. 352 číslem 52, s. 391 číslem 491; s. 16 bez čísla. -- Titulní strana tištěna černě a červeně, ozdůbka, rok vydání oddělen červenou linkou. Verzálky ve volném prostoru, viněty (s. 133, 170, 257, 305, 357), ozdůbka na konci textu (s. 44, 85), linky, na X10r linka z ozdůbek; živá záhlaví, signatury. RE253$5

 
titul

SERMONS SUR LES EVANGILES DU CARÊME, ET SUR DIVERS SUJETS DE MORALE, AVEC Trois Panegyriques & huit Oraisons funebres. TOME SIXIE'ME

[Jean-Baptiste Massillon]. -- Nouvelle Edition, corrigée [et] augmentée de plusieurs Sermons. -- A TREVOUX : Chez ETIENNE GANEAU, Libraire de Paris, & Directeur de l'Imprimerie de S.A.S. Monseigneur Prince Souverain de Dombes, 1723. -- 4 nečíslované strany, 324 stran ; 12°. -- Autor podle KVK Karlsruher Virtueller Katalog. -- "AVEC PRIVILEGE ET APPROBATION.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. DCCXXIII.". -- Chyby ve stránkování: strana 270 je označena číslem 170. -- Titulní strana tištěna černě a červeně, ozdůbka, rok vydání oddělen červenou linkou. Na začátku textu na s. 1, 71, 130, 177 konturová iniciála M a na s. 219 rámovaná konturová iniciála I na ozdobném pozadí, na s. 275 plná iniciála D na ozdobném pozadí; verzálky ve volném prostoru, ozdůbky na konci textu (s. 129, 218, 274), linky, živá záhlaví, signatury. RE253$6

 
titul

Spiritualia Infirmorum et Agonizantium Medicina

conscripta per P[atrem] Ioannem Gualbertum Scherkl, Ord Min Convent, in Conventu Crumloviensi. -- [Český Krumlov], 1787. -- 2, 69 [správně 68] stran ; 19 x 13 cm. -- Papírový rukopis. 1CK 11

 
titul

Stadii Philosophici seu Philosophiae Peripateticae. Liber 2dus

. -- [Místo napsání není známé], 1728-1729. -- 340 listů ; 20x18 cm. -- Papírový rukopis. 1ZK 39

 
Středověké rukopisy v českých zemích : handbušek kodikologa  (odkaz v elektronickém katalogu)

Středověké rukopisy v českých zemích : handbušek kodikologa

Michal Dragoun. -- Vydání první. -- V Praze : Scriptorium, 2018. -- 189 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 25 cm. -- 250 výtisků. -- ISBN : 978-80-88013-75-4 (vázáno) : Kč 275.00. C 386.436

 
titul

Summarium Decretorum super celebratione Missarum

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1801-1830]. -- 8 listů ; 21 x 17 cm. -- Papírový rukopis. -- Opis latinského summaria, daného v Římě 23.12.1697. 1CK 32

 
titul

Täglicher Seelen-Eyfer oder Andächtige Lebens-Arth eines Catolischen Christen

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1770-1800]. -- 80 listů ; 15 x 9 cm. -- Papírový rukopis. 1CK 43

 
titul

Theologia dogmatica. Tomus II. Sectio IV. et V.

. -- [Místo napsání není známé], 1846. -- 323 listů ; 22 až 29 x 18 až 23 cm. -- Papírový rukopis. -- Zápisy z přednášek z dogmatiky zapsané více nepodepsanými písaři. 1ZK 56

 
titul

[Torzo českých modliteb]

. -- [Místo napsání není známé], 1780. -- [160] zach. stran ; 15 x 10 cm. -- Název doplněn katalogizátorem. -- Torzo papírového rukopisu. -- Incipit: Mayanske Lauretanske Modlitby k potiessenj Marianskich Czitelu, Wzlasst Lauretanskich Pautniku, z Rozlycnych pobožnych a Katolickich Modliteb w Nowě sebrane a na 5 dilu rozdielene, 1780. 15. Maie. 1ZK 74

 
titul

Tractatus De actibus humanis

Authore Admodum Reverendo... Patre Georgio Holler, sac[ri] ac Exempti Ordinis Cisterciensis Regij Monasterij B[eatae] V[irginis] Mariae de Sancta Corona Professo.... -- [Místo napsání není známé], 1748-1749. -- 636 stran ; 33x20 cm. -- Papírový rukopis. -- Přednášky Hollera zapsal zlatokorunský cisterciák a kájovský farář P. Dominik Lebitsch. 1ZK 36

 
titul

[Varia theologica]

. -- [Místo napsání není známé, 1770-1800]. -- [2], 296 stran ; 18 x 12 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. -- Obsahuje: Variis Pietatis climeliis [!] Instructissima -- Pietatis Annuum Exercitium --. 1ZK 71

 
titul

[Varia]

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1670-1700]. -- 128 listů ; 19 x 15 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. -- Latinskou část a českou část psali dva různí písaři. -- Obsahuje: Interrogationes Induendis Virginibus Monialibus ab Episcopo iuxta Concilium Tridentinum proponendae. Fol. 1a -- Modus faciendi professionem seu Formula benedictionis Veli et Professionis Monialium S. Clarae. Fol. 2a - 9a -- Benedictio FHlorum et Herbarum in Festo Assumptionis Beatissimae Virg Mariae. Fol. 9b - 10a -- Modus benedicendi Scapulare Deiparae Virginis de Monte Carmelo, recipiendique Fratres. Fol. 10a - 11a -- [Manuale sacerdotis cum nonnullis formulis bohemicis et germanicis]. Fol. 15a - 119b -- Ržehola Sester Menssich Zawrženjch. Fol. 119b - 125b -- Vžitečne napomenutj a vtwrzenj Zakona Sester Menssich Zawrženych. Fol. 126a - 127a -- Welebney a duchownj Sestrže N., Abbatissy, y wssem wespolek Sestram Zakona Swate Klary Klasstera Swate Klary w pržedhradj Olomuczskem Bratr Jan Kmjta, Mensich Bratržj w Prowinczy Cžeske a Polske Minister... Fol. 127b - 128b --. 1CK 13

 
titul

Varii cantus

. -- Zlatá Koruna, mezi 1720-1785. -- 112 listů ; 23x16 cm. -- Papírový rukopis. -- Místo vzniku určeno podle zápisu na foliu 72a "hujatis Regii Monasterij B[eatae] V[irginis] M[ariae] de Sancta Corona". 1ZK 45

 
titul

Verzeichniss der in der krumauer Minoriten-Bibliothek befindlichen Bücher 1829

. -- [Český Krumlov], 1829. -- 176 listů ; 35 x 22 cm. -- Papírový rukopis. 1CK 20

 
titul

Vocabularius

. -- [Místo napsání není známé, mezi 1401-1450]. -- 255 listů ; 21 x 15 cm. -- Papírový rukopis. 1CK 8

 


Poslední změna stránky: 08.05.2018 v 13.13
 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 11367 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 13262 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 2495 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 19545 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 59090 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 673 her. Zobrazit v katalogu.