EN . .

Novinky ve fondu knihovny


Chcete být pravidelně informováni o nových titulech vašeho oboru ... využijte služby SDI


Seznam novinek ve fondu: druh dokumentu Elektronické zdroje za měsíc duben 2019.

(Celkem 29 titulů)
titul

Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie 2016 : v Plzni to vše začalo : sborník z konference : Kašperské hory 2016

. -- Vydání: první. -- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. -- 1 DVD-ROM : zvuk, barevný ; 12 cm. -- Název z disku. -- Nad názvem: Západočeská univerzita v Plzni, Jednota českých matematiků a fyziků. -- ISBN : 978-80-261-0796-5 (Zápaočeská univerzita). CDK 815

 
titul

Budějovice kazuistické ... sborník přednášek

. -- 2016 (2016). -- České Budějovice : Nemocnice České Budějovice. -- In: Budějovice kazuistické. CDS 67/2016 P

 
titul

Budějovice kazuistické ... sborník přednášek

. -- 2017 (2017). -- České Budějovice : Nemocnice České Budějovice. -- In: Budějovice kazuistické. CDS 67/2017 P

 
titul

Budějovice kazuistické ... sborník přednášek

. -- 2018 (2018). -- České Budějovice : Nemocnice České Budějovice. -- In: Budějovice kazuistické. CDS 67/2018 P

 
titul

Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : proceedings of the 18th international joint conference : May 25, 2018

. -- Prague : Oeconomica, 2018. -- 1 CD-ROM (x, 531 stran) : ilustrace (některé barevné), mapy ; 12 cm. -- Název z disku. -- Nad názvem: University of Economics Prague, University of Economics in Bratislava. -- ISBN : 978-80-245-2265-4. CDK 813

 
titul

Defekty budov [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ...

. -- 2018. -- 2018 (2018). -- V Českých Budějovicích : Vysoká škola technická a ekonomická. -- In: Defekty budov. -- s.. CDS 25/2018 P

 
Fiscal Decentralization and Effectiveness of Regional and Local Authorities in the EU : proceedings of the 1st international conference Fiscal Dialog 2017 : Prague, November 10th, 2017  (odkaz v elektronickém katalogu)

Fiscal Decentralization and Effectiveness of Regional and Local Authorities in the EU : proceedings of the 1st international conference Fiscal Dialog 2017 : Prague, November 10th, 2017

editor: Bojka Hamerníková. -- Prague : Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - Ambis, a.s., 2018. -- 1 DVD-ROM (107 stran) : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 12 cm. -- Název z disku. -- ISBN : 978-80-7265-233-4. CDK 685

 
titul

Hvězdářská ročenka ...

. -- 2019 (2019). -- Praha : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy. -- In: Hvězdářská ročenka. -- s.. CDS 31/2019

 
titul

Chůdové kořeny MVČ

autorský projekt Miroslava Vejlupka (Čerchovského). -- Vydání třetí, úplné. -- V Horažďovicích : Vejlupek Miroslav - Čerchovský, 2018. -- 1 CD-ROM : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 12 cm. -- Název z disku. -- "Záznam dokončeného digitálního projektu"--Pouzdro. -- ISBN : 978-80-906321-9-6. CDK 700

 
titul

Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí z riešenia II. etapy grantového projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 1

010917 Jankelová, N. a kol.. -- 1. vydání. -- České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2018. -- 1 CD-ROM (137 stran) : ilustrace (převážně barevné) ; 12 cm. -- Název z disku. -- ISBN : 978-80-7556-034-6. CDK 818 P

 
titul

Jihočeské onkologické dny [elektronický zdroj] : Český Krumlov ... : sborník přednášek

. -- 11.-13.10.2018 (2018). -- České Budějovice : Nemocnice České Budějovice. -- In: Jihočeské onkologické dny. CDS 52/2018 P

 
titul

Konference Konkurence : Jihlava

. -- 2018 (2018). -- Jihlava : Vysoká škola polytechnická. -- In: Konference Konkurence. CDS 84/2018

 
titul

Legie do škol : výuková příručka pro střední a základní školy

. -- Praha : Československá obec legionářská, [2017]. -- ©2017. -- 1 DVD-ROM : zvuk, barevný ; 12 cm. -- Název z disku. -- Obsahuje též: Československé legie v Rusku 1914-1920 ; Československé legie 1914-1920 / režie Jakub Tabery ; scénář Josef Fišer, Milan Mojžíš. -- Resumé: Výukové příručky pro základní a střední školy s tématem československých legií v období 1. světové války doplněné dvojicí dokumentárních filmů. Textová část se skládá z části teoretické vybavené četnými dobovými fotografiemi a z části praktické zahrnující metodické listy pro učitele a pracovní listy pro žáky propojené s filmovým materiálem. -- ISBN : 978-80-87919-46-0 (v CD-ROM neuvedeno). CDK 810

 
titul

Mezinárodní kolokvium Bezpečná společnost ... = International colloqium Safety and Security Sociaty ... : sborník konference

. -- 2018 (2018). -- České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú. -- In: Mezinárodní kolokvium Bezpečná společnost. CDS 71/2018 P

 
titul

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky ... [elektronický zdroj] : výuka fyziky v kontextu potřeb současné společnosti : sborník z konference

. -- 2017 (2017). -- In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky. -- (]-.1?.[201), s.. CDS 80/2017

 
titul

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky ... [elektronický zdroj] : výuka fyziky v kontextu potřeb současné společnosti : sborník z konference

. -- 2011 (2011). -- 2011. -- In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky. -- (]-.1?.[201), s.. CDS 80/2011

 
titul

Možnosti profesionální zooterapie v sociální práci : sborník odborných textů

autorky textů publikace: Kateřina Thelenová, Andrea Tvrdá, Anna Burianová, Jaroslava Bicková. -- I. vydání. -- Liberec : Elva help z.s., 2018. -- 1 CD-ROM (109 stran) : ilustrace ; 12 cm. -- Název z titulní stránky. -- ISBN : 978-80-270-4468-9 ISBN (chybné) 978-80-270-3766-7. CDK 814

 
titul

Problematika introdukovaných dřevin v ČR

Jiří Holkup, Monika Půbalová. -- 1. vydání. -- České Budějovice : Jih, 2015. -- 1 CD-ROM (53 stran) : barevné ilustrace ; 12 cm. -- Název z disku. -- Na titulní obrazovce nad názvem: Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenbergra Písek. -- ISBN : 978-80-86266-22-0. CDK 811 P

 
titul

Proceedings of the ... International Workshop on Frontiers of X&XUV Optics and ITS Applications : ... IW FX&XUVOA : ... Prague, Czech Republic

. -- 2017. -- 2017 (2017). -- Prague : Institute of Plasma Physics AS CR, v.v.i. -- In: Proceedings of the ... International Workshop on Frontiers of X&XUV Optics and ITS Applications. CDS 81/2017

 
titul

Sborník z ... mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu

. -- 2018 (2018). -- Jihlava : Vysoká škola polytechnická. -- In: Sborník z ... mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. CDS 83/2018

 
titul

Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : recenzovaný zborník vedeckých statí z riešenia I. etapy grantového projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 1

013517 Mišún, J. a kol.. -- České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2018. -- 1 CD-ROM (118 stran) : ilustrace (převážně barevné) ; 12 cm. -- Název z disku. -- ISBN : 978-80-7556-027-8. CDK 809 P

 
titul

Tyflopedická podpora učitele střední školy : adaptace výuky žáka se zrakovým postižením

. -- Vydání první elektronické. -- Praha : Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, 2017. -- 1 CD-ROM (424 stran v různém stránkování) : ilustrace (převážně barevné) ; 12 cm. -- Název z disku. -- ISBN : 978-80-270-3164-1. CDK 812

 
titul

Výroční zpráva [elektronický zdroj] = Annual report

Česká národní banka. -- 2017. -- 2017 (2017). -- Praha : Česká národní banka. -- In: Výroční zpráva. CDS 47/2017

 
titul

Vzkazy z nadčasu

Miroslav Vejlupek-Čerchovský. -- První vydání. -- V Horažďovicích : Vejlupek Miroslav - Čerchovský, 2018. -- 1 CD-ROM (157 stran) ; 12 cm. -- Název z disku. -- Podnázev na titulní stránky: pověsti Podčeskolesí v krásném písemnictví 21. století. -- ISBN : 978-80-906321-6-5 : Kč 100,00. CDK 817

 
titul

XXVIII. International conference on phenomena in ionized gases [elektronický zdroj] : July 15-20, 2007, Prague, Czech Republic : proceedings

edited by J. Schmidt ... [et al.]. -- [Prague] : Institute of Plasma Physics AS CR, 2007. -- 1 CD-ROM : barev. ; 12 cm. -- Název z disku. -- Resumé: Sborník příspěvků mezinárodní konference zaměřené na problematiku jevů v ionizovaných plynech, soustřeďuje se nejen na fyziku různých druhů plazmatu, ale i na jejich širokou oblast aplikací. -- ISBN : 978-80-87026-01-4 (CD-ROM). CDK 819

 
titul

Zdroje informace a její měření

Milan Mareš. -- Vydání: první. -- České Budějovice : Ústav aplikované informatiky, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2018. -- 1 CD-ROM (75 stran) : ilustrace ; 80 mm. -- Název z disku. -- ISBN : 978-80-7394-704-0 ISBN (chybné) 978-0-7394-704-04. CDK 820 P

 
titul

6. česko-slovenský sjezd soudního lékařství s mezinárodní účastí : sborník abstrakt : České Budějovice 12.-13.4.2018

. -- České Budějovice : František Vorel, [2018]. -- 1 CD-ROM (36 stran) ; 12 cm. -- Název z disku. -- ISBN : 978-80-907167-0-4. CDK 816 P

 


Poslední změna stránky: 08.05.2018 v 13.13
 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 11273 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 13217 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 2458 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 19481 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 59082 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 667 her. Zobrazit v katalogu.