EN . .

Novinky ve fondu knihovny


Chcete být pravidelně informováni o nových titulech vašeho oboru ... využijte služby SDI


Seznam novinek ve fondu: pobočka Zlatá Koruna za měsíc duben 2019.

(Celkem 67 titulů)
titul

Allegoria. Protheus felicitatis et miseriae Čechicae. Staročeská země. Satyra

od Jana Floriana Hammerschmida, faráře Tejnského v Praze. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1830-1870]. -- 12 listů ; 24 x 20 cm. -- Papírový rukopis, opis tisku (Knihopis č. 2880). 1BE17

 
titul

Allgemeine Unterweisung Der geistlich-klösterliche Jugend...

F. Mellitus Pölderl ... A[dmodum] R[everendus] Sigismund Neudecker. -- [Místo napsání není známé], 1797. -- [2], 170 stran ; 16 x 10 cm. -- Papírový rukopis. 1BE27

 
titul

Alphabetum Scripturisticum cum Appendice

. -- [Místo napsání není známé], 1681. -- 164 listů ; 13 x 7 cm. -- Papírový rukopis. 1BE31

 
titul

Anleitung zur praktischen Gottes Gelahrheit. Erster Theil

nach dem Entwurfe der Wiener Studienverbesserung verfasset, und zum Gebrauche akademischer Vorlesungen eingerichtet von Franz Christian Pittroff, des ritterlichen Kreuzorden mit dem rothen Sterne S.P. an der Prager hohen Schule SS. Theologiae Doctore, und der Pastoral-Wissenschaft K.O. öffentl. Lehrer. -- Zweyte vermehrte und verbesserte Auflage. -- Prag : bey Johann Mangold, 1783. -- 12 nečíslovaných stran, 466 stran, 3 nečíslované strany, 1 prázdná strana, 1 nečíslovaný list přílohy : ilustrace ; 8°. -- Chyby ve stránkování: strana 183 je označena číslem 182, s. 431 číslem 531. -- Na titulní straně mědirytový signet sign. Jahn del., Balzer sc., dvě kratší linky, impresum pod dvojlinkou. Německý text gotikou, latinský antikvou. Na A2r dvojlinka nad textem, na s. 1 rytá figurální viněta v záhlaví, na s. 54 rokokový vlys; linky, ozdobné linky (s. 79, 90, 123, 162, 187, 224, 285, 397, 444), krátké dvojlinky na konci tetu, ozdůbky v záhlaví (s. 107), živá záhlaví, signatury, kustody; příloha vlepena mezi strany 74 a 75. RE261$1

 
titul

Anleitung zur praktischen Gottes Gelahrheit. Erster Theil, Die Ausspendungspflicht

nach dem Entwurfe der Wiener Studien-Verbesserung verfasset, und zum Gebrauche akademischer Vorlesungen eingerichtet von Franz Christian Pittroff, des ritterlichen Kreuzorden mit dem rothen Sterne Prior, an der Prager hohen Schule SS. Theologiae Doctore, und der Pastoral-Wissenschaft K.O. öffentl. Lehrer. -- Zweyte vermehrte und verbesserte Auflage. -- Prag : bey Johann Mangold, 1783. -- 10 nečíslovaných stran, 744 stran, 1 nečíslovaná strana, 1 prázdná strana : ilustrace ; 8°. -- Chyba ve stránkování: strana 721 je označena číslem 621. -- Na titulní straně mědirytina s citátem z Matoušova evangelia: "MESSIS QUIDEM MULTA, OPERARII AUTEM PAUCI Math. 9,37, dvě kratší linky, impresum pod dvojlinkou. Německý text gotikou, latinský antikvou, hebrejský (s. 508) hebrejským písmem a řecký (s. 22, 138, 508, 514, 547, 551, 555, 562, 563, 574, 589, 593, 604, 612, 619, 625, 632, 687, 709, 711, 716, 730, 737) alfabetou. Na )(2r dvojlinka nad textem, na s. 1 rytá rokoková viněta v záhlaví sign. MAYER F. Ig., na s. 211 a 68 rokokový vlys, na poslední tištěné straně drobná figurální viněta; linky, ozdobné linky (rub titulního listu, s. 44, 291), na s. 563 a 678 dvojlinka nad nadpisem, krátké dvojlinky na konci textu a ojediněle i pod nadpisy (např. s. 211), krátká linka z ozdůbek v záhlaví (s. 335, 459); živá záhlaví, signatury, kustody. RE261$2

 
titul

[Antiphonarium Franciscanum]

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1770-1800]. -- 280 stran ; 17 x 10 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. -- Incipit "Pro festo Nativitatis Domini Antyphonae...". 1BE24

 
titul

Antiphonarium [Franciscanum]

. -- [Místo napsání není známé], 1765. -- [6], 238, [84] stran ; 17 x 10 cm. -- Papírový rukopis. -- Na straně [3] v druhé nečíslované části je nalepena tištěná rytina P. Marie mezi dvěma mnichy. 1BE25

 
titul

Antiphonarium pro Vesperis Cantandis

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1740-1760]. -- 166 stran ; 16 x 10 cm. -- Papírový rukopis. -- Notace, červená čtyřřádková osnova. 1BE38

 
titul

Arca, in qua Commisariorum Visitatorum generalium, Provincialium hujus Provinciae Sancti Wenceslai Ducis et Martyris, Patentes, Ordinationes, Statuta et Decreta, cum multis alijs diversae Sortis Litteris, tam Illustrissimorum Dominorum, qvam aliorum, reclusa et recondita sunt. Pars altera

Opera et Industria N. N.. -- [Místo napsání není známé], 1680-1687. -- 132 listů ; 30 x 20 cm. -- Papírový rukopis. -- Opisy listin, výběr latinských kázání a příležitostných latinských veršů, vesměs se vztahujících k Vilému Ant. Broučkovi; někdy je adresátem, jindy autorem, písmo je Broučkovo, i když formulářovým způsobem nahrazuje jméno písmeny "N.N."; několik tištěných jednolistů vevázaných do rukopisu se vztahem k jezuitům. 1BE10

 
titul

BENEDICTO XIV. PONT. OPT. MAX. DOCTRINAM DE SERVORUM DEI BEATIFICATIONE ET BEATORUM CANONIZATIONE REDACTAM IN SYNOPSIM

EMMANUEL DE AZEVEDO AUCTORI SUO, MAGISTRO, AC PATRONO D.D.D.. -- ROMAE : TYPIS GENEROSI SALOMONI BIBLIOPOLAE, 1757. -- SUMPTIBUS VENANTII MONALDINI BIBLIOPOLAE IN VIA CURSUS. -- 12 nečíslovaných stran, 501 stran, 1 nečíslovaná strana, 1 prázdná strana, strana 503-504, 6 nečíslovaných stran, strana 505-760, 1 nečíslovaná strana, 1 prázdná strana, 152 stran : ilustrace ; 4°. -- "SUPERIORI PERMISSU.". -- Rok vydání římskými číslicemi. -- Na třetí něčíslované straně: "SSm̃o Dño Nostro BENEDICTO PAPAE XIV. PONT. OPT. MAX. EMMANUEL DE AZEVEDO S.J. ADmirandi Operis Tui, BEATISSIME PATER, De Servorum Dei Beatificatione, [et] Sanctorum Canonizatione, ante aliquot annos, me curante, una cum reliquis praestantissimis Tuis Operibus editi, ...". -- Na sedmé nečíslované straně: "INDEX CAPITUM QUAE IN HAC QUATUOR VOLUMINUM SYNOPSI CONTINENTUR.". -- Na s. 1: "SYNOPSIS TOTIUS OPERIS DE SERVORUM DEI BEATIFICATIONE, ET SANCTORUM CANONIZATIONE. LIBER PRIMVS.". -- Na s. 503: ADMONITIO AD LECTOREM. TOtum Opus de Beatificatione, & Canonizatione tres alios Tomos praeter quatuor praecedentes amplectitur, ...". -- Na nečíslované straně za s. 503 (fol. *1r): BENEDICTI XIV. PONT. OPT. MAX. DOCTRINA DE SERVORUM DEI BEATIFICATIONE ET BEATORUM CANONIZATIONE REDACTA IN SYNOPSIM TOMUS SECUNDUS CONTINENS LIB. V. VI. ET VII. CUM INDICE UNIVERSALI ACCEDIT SYNOPSIS DE SAC. MISSAE SACRIFICIO. ROMAE MDCCLVII. SUMPTIBUS VENANTII MONALDINI BIBLIOPOLAE IN VIA CURSUS. TYPIS JOANNIS GENEROSI SALOMONI SVPERIORVM PERMISSV."; na *2r: "INDEX CAPITUM QUAE IN HAC QUINTI, SEXTI, ET SEPTIMI VOLUMINIS SYNOPSI CONTINENTUR.". -- Na s. 505: "LIBER QUINTUS. ACTA CANONIZATIONIS SS. FIDELIS A SIGMARINGA, CAMILLI DE LELLIS, PETRI REGALATI, ..."; na s. 603: "APPENDICES IX. MONUMENTA COMPLECTENS AD SECUNDUM TOMUM PERTINENTIA."; na s. [647]: "ACTA, ET DECRETA IN CAUSIS BEATIFICATIONUM ET CANONIZATIONUM ALIISQUAE AD SACRORUM RITUUM MATERIAM SPECTANTIBUS ADDENDA AD TOMUM VI. OPERUM SS.D.N. ROMAE EDITUM ANNO MDCCLI."; s. 737: INDEX RERUM NOTABILIORUM, ET AUCTORUM Qui de eisdem scripserunt, ...". -- Na Rrr4r: "ADMONITIO AD LECTOREM. TOtum Opus de Beatificatione, & Canonizatione tres alios Tomos praeter quatuor praecedentes amplectitur, ...". -- Na nečíslované straně za fol. Rrr4: "BENEDICTI XIV. SYNOPSIS DE SACROSANCTO MISSAE SACRIFICIO.". -- Na s. 1: "SYNOPSIS DOCTRINAE DE SACROSANCTO MISSAE SACRIFICIO A SS. D. D. BENEDICTO XIV. P.O.M. TAM IN NONO OPERUM VOLUMINE, QUAM IN ALIIS SPARSIM TRADITAE. PARS PRIMA. ..."; s. 149: "INDEX SYNOPSS DOCTRINAE DE SACROS. MISSAE SACRIFICIO.". -- Chyby ve stránkování: strana 298 je označena číslem 29, strany 506 a 507 jsou označeny čísly 106 a 107, strany 510 a 511 čísly 110 a 111. -- Na titulní straně mědirytina s papežským znakem Benedikta XIV. neseným dvěma andílky, text titulní strany tištěn černě a červeně, pod místem a rokem vydání linka. Na třetí nečíslované straně rámovaná konturová iniciála A na ozdobném pozadí (chrám, stromy atd.), na s. 1 v záhlaví mědirytina s papežskými insigniemi, tiarou a klíči, a se dvěma andílky nesoucími stuhu s nápisem "BENE FVNDATA EST", sign. Ant. Grecolini Inu. Hie. Rossi scu., pod nadpisem tamtéž linka z ozdůbek a na začátku textu rámovaná konturová iniciála A na ozdobném pozadí, další rámované konturové iniciály na začátku textu ostatních knih (s. 75, 167, 313, 431), viněty (s. 74, 166, 311, 312, 430, [502] - s kaligrafickým monogramem tiskaře); marginálie, živá záhlaví, signatury, stránkové kustody, sazba převážně ve dvou sloupcích. -- Na titulní straně druhého dílu viněta s papežským znakem neseným dvěma anděly (odlišná od rytiny na titulní straně prvního dílu), text této strany tištěn černě, impresum rozděleno ztrácející se dvojlinkou na dvě části. Rámované, konturové iniciály na ozdobném pozadí (s. 505, 541, 561, [649]; v přítisku na s. 1 velká iniciála D zalomená na výšku 9 řádků), linky, viněty (s. 615, [646] - stejná jako na s. [502] prvního dílu, v přítisku na s. 29), na s. [649] rytý vlys. Strana 504 prázdná, číslo strany rovněž není vytištěno. SE 3281

 
titul

Bibliotheca Strahoviensis

. -- Sv. 13 (2018). -- Praha : Strahovská knihovna, Klášter premonstrátů na Strahově, 1995-. -- Vydavatel: Strahovská knihovna, Klášter premonstrátů na Strahově. -- ISSN : 1213-6514. -- In: Bibliotheca Strahoviensis. ČC 3.899/2018

 
titul

Breve compendium ceu ductoria quaedam penicillo pictoris

. -- [Místo napsání není známé], 1813. -- [4], 112 stran ; 18 x 11 cm. -- Papírový rukopis. -- Jako autor nebo uživatel této malířsko-natěračské příručky byl na str. [3] uveden "Zimmermann", pak přeškrtán a nahrazen jménem "Frenzel Joannis". 1BE23

 
titul

Breve Compendium : In vitam S[ancti] Patris Francisci Et Sociorum Ejus, Cum annotationibus aliquibus circa Indulgentiam Portiunculae, Montis Alverniae, Nominis Jesu, Terrae Sanctae etc ...

Collectum Industria et Labore Fratris Guilielmi Antonij Braucžek, Lectoris Jubilati.... -- [Jindřichův Hradec], 1676-1681. -- 191 listů ; 30 x 20 cm. -- Papírový rukopis. -- Titul v barevném věnci, po stranách postavy dvou františkánských světců. 1BE9

 
titul

Catalogus Bibliothecae Conventus B M V Bechinensis

scriptus a P. Bonaventura Wilhelm bibliothecario. -- [Bechyně], 1916. -- [2], 228 listů ; 42 x 22 cm. -- Papírový rukopis. -- Mladší přípisky bechyňských františkánských knihovníků P. Jaroslava Burgera, P. Jeronýma Husáka a P. Vojtěcha Chvojana. 1BE40

 
CONSTITVTIONES ET DECLARATIONES EXAMINIS GENERALIS SOCIETATIS IESV (odkaz v elektronickém katalogu)

CONSTITVTIONES ET DECLARATIONES EXAMINIS GENERALIS SOCIETATIS IESV

. -- Romae : In Collegio eiusdem Societatis, 1577. -- 48, 258 stran, 2 nečíslované strany ; 8°. -- "Cum facultate Superiorum.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "M. D. LXXVII.". -- Tištěno antikvou a kurzívou. Na obou titulních stranách dřevořezová oválná viněta se znakem jezuitů (monogram IHS). Rámované konturové iniciály na ozdobném pozadí zalomené na výšku 4 řádků (s. 3, s. 3, 7, 64, 130, 145, 167, 189, 219, 251)plné verzálky ve volném prostoru, v části "Constitvtiones" na s. 25 a 41 nerámovaná konturová iniciála V na ozdobném pozadí; živá záhlaví, signatury, kustody. -- Chyba ve stránkování: v části "Constitvtiones" strana 13 je označena číslem 1. RE264

 
titul

Cursus Theologicus. Pars I.

... inchoatus in conventu Neodomensi fratrum Min[orum] S. Francisci Reform[atorum] S. Catharinae Virg[ini] ... Professura Fratris Guilielmi Antonij Braucžek, Lectoris Iubilati .... -- [Jindřichův Hradec], 1679-1682. -- 365 listů ; 30 x 20 cm. -- Papírový rukopis. -- První část teologických traktátů pronesených v jindřichohradeckém františkánském klášteře pro posluchače z konventu. 1BE8$1

 
titul

Cursus Theologicus : in qva Continentur Tractatus... Pars II.

...qvos in praefato Conventu Neodomensi S. Catharinae V[irginis] et M[artyris] tradidit Frater Guilielmus Antonius Braucžek, Lector Iubilatus et Provinciae Bohemiae S. Wenceslai Ducis et Mart[yris] Pater.... -- [Jindřichův Hradec], 1679-1683. -- 344 listů ; 30 x 20 cm. -- Papírový rukopis. -- Sbírka traktátů pronesených v jindřichohradeckém klášteře františkánů je pokračováním rukopisu sign. 1BE 8/1. 1BE8$2

 
Das Reich Gottes In dem Innerlichen Gebett : Worinn von unterschiedlichen in dem Gebrauch dieser heiligen Ubung vorkommenden Beschwernussen, nebens anderen dahin gehörigen Sachen, gehandlet wird  (odkaz v elektronickém katalogu)

Das Reich Gottes In dem Innerlichen Gebett : Worinn von unterschiedlichen in dem Gebrauch dieser heiligen Ubung vorkommenden Beschwernussen, nebens anderen dahin gehörigen Sachen, gehandlet wird

Beschrieben in Frantzösischer Sprach Durch den Hochwürdigen Herrn Henricum Mariam Boudon, der H. Schrifft Doctorn, und Groß Ertz-Diacon der Kirchen von Evreux. In die Teutsche aber übersetzt Durch den Ehrwürdigen P.F. FULGENTIUM a S. Maria, des Barfüsser Carmeliter Ordens Priestern. -- Cöllen am Rhein : In Verlag THOMAE und HENRICI von Cöllen, 1711. -- 32 nečíslovaných stran, 653 stran, 1 nečíslovaná strana ; 8°. -- "Cum Facultate Superiorum.". -- Na fol. †2r: "Gott allein. Erste Zuschrifft Der allerseeligsten Jungfrauen Königin und Zierd des Bergs Carmeli."; na †7v: "Gott allein. Andere Zuschrifft Dem glorwürdigen heiligen JOSEPH, Schutz-Herrn des Carmeliter Ordens, Wie auch Der Seraphischen heiligen THERESIAE , Desselben Ordens Reformirerin.". -- Na ††3v: "APPROBATION oder Gutachten der Doctoren. WIr Ends-Unterschriebene Doctoren der heiligen Schrifft thun kund und bekennen, ... Gegeben zu Pariß den 13. April. 1670. F. Thiersaut. P. Despont."; na ††4r: "FACULTAS ADM. REV. P.N. PRAEPOSITI GENERALIS. F. Bonaventura à S. Felice Praepositus Generalis Fratrum Carmelitarum Discalceatorum Congregationis S. Eliae Ordinis B.V. Mariae de Monte Carmelo ac ejusdem Montis Prior. CUm Librum, cuj titulus-Le Regne de Dieu en l'oraison mentale-ex gallica in linguam Germanicam translatum per R.P.F. Fulgentium à S. Maria Provinciae nostrae SS. Sacramenti Sacerdotem professum Theologi ... Datum Romae in Conventu nostro S. Mariae de Scala, Die 21. Maij, 1710. F. Bonaventura à S. Felice ... F. Antonius à S. Vincentio Secret.". -- Na ††4v: "APPROBATIONES Theologorum Ordinis EX Commissione Adm. R. Patris nostri Generalis P.F. Bonaventurae à S. Felice ... Confluentiae in Conventu nostro omnium Sanctorum. Die 1. Octorbris An. 1710. F. Servatius à S. Joanne Baptista Carmelita Discalceatus S. Theol. Lector."; na náskedující straně: "EX Commissione Adm. R. Patris nostri Generalis P.F. Bonaventurae à S. Felice, nec non Rev. Adm. P.N. Provincialis P.F. Francisci Ernesti à S. Phiippo ... Datum Herbipoli in Conventu nostro S. Josephi & S. Mariae Magdalenae die 15. Octobris 1710. F. Hugo à S. Vincenctio Carmelita Discalceatus Collegii Herbipolensis S. Theologiae Lector."; na další straně: "Licentia Censoris Ordinarij. CUm liber ... Datum Coloniae 18. Octobris 1710. Cornelius Brevver SS. Theologiae Doctor; tamtéž a na následující straně: "PRIVILEGIUM CAESAREUM Et Potestas Bibliopolae facta ab Adm. R.P. Provinciali Carmelitarum Discalceatorum. ... Coloniae in Conventu nostro S. Josephi & S. M.N. Theresiae sie 19. Octobris 1710. (L.S.) F. Franciscus Ernestus à S. Philippo Provincialis. m.p.". -- Německý text gotikou, latinský antikvou. Impresum na titulní straně pod linkou. Na †2r rytý rámovaný vlys, po stranách vlysu ozdůbky; viněty (†7r, ††3r, s. 423, 496); ornamentální pásy (na †7v, ††3v, ††4r, s. 1, , 232, 234, 424, 427, 493, 497); linka z ozdůbek (fol. ††6v), ozdůbky a křížek na konci textu (s. 176, 185, 299, 362, 426), vinětky z hvězdiček (z 10 hvězdiček s. 339, 431, 468, 568; 3 hvězdičky s. 621), drobný kroužek, dvojtečky a kulaté závorky v záhlaví (fol. †2r, †7v, ††6v-8v); arabská paginace v horních vnějších rozích, čísla stran 1, 232-234, 424, 426, 427, 493, 650-653 ve zdvojených kulatých závorkách, závorky obráceny zády k sobě a mezi nimi dvojtečky, na s. 425, 497 a 649 bez dvojteček; živá záhlaví, signatury, kustody. RE265

 
Die wahre Andacht des Christen  (odkaz v elektronickém katalogu)

Die wahre Andacht des Christen

untersucht, und von dem weltberühmten Ludewig Anton Muratori, unter dem Namen Lamindi Pritanii in Ital. Sprache beschrieben, nunmehro aber ins reine Dt. übers., und nach der neuesten Wiener Ausg., ... in Dr. gegeben. -- Vierte Auflage. -- Wien ; Prag ; und Triest : gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, kaiserl. königl. Hofbuchdruckern und Buchhändlern, 1773. -- 16 nečíslovaných stran, 286 stran, 2 nečíslované strany ; 8°. -- Na třetí nečíslované straně (fol. )(2r): "IN LAUDEM AUTORIS PROSPER S.R.E. CARDINALIS LAMBERTINUS, ARCHIEPISCOPUS BONONIENSIS, NUNC DOMINUS NOSTER PAPA BENEDICTUS XIV. ...". -- Na )(2v: "NOS REFORMATORES PADUANAE UNIVERSITATIS. Scientes per fidelem Revisionem & Approbationem P.F. Pauli Thomae Manuelli, Inquisitoris Generalis S. Officii Venetiarum ... Joanni Baptistae Alberizzi Typgrapho Veneto licentiam concedimus, ... Dat. 16. Februarii 1746. Z. Alvisus Mocenigus 2dus Reformat. Zuanus Querinus Proc. Reformat. Registratum in libro fol. 45. Num. 339. Michael Angelus Marinus Secr. Registratum in Excellentissimo Magistratu contra Blasphemias. Franciscus Gadaldinus Secret.". -- Na )(3r: "Dem christlichen Leser. In der katholischen Kirche ..."; na )(6v-7v: "Vorrede des Uebersetzera. Die nämlichen Ursachen, welche den Verfasser dieses Werkleins bewogen, ... Johann Georg Wenceslaus von Hofmann, des Collegiatstifts zu St. Peter, und Alexander zu Aschaffenburg Canonicus Capit."; na )(8r-v: "Erinnerung. Das Buch unter der Aufschrift: Die wahre Andacht des Christen, ...Wien, den 22ten Herbstmonat, 1759.". -- Na s. 1: "Erstes Kapitel. Von der Andacht, welche GOtt von uns erfordert.". -- Německý text gotikou, latinský antikvou. Na titulní straně linka, impresum pod dvojlinkou, rok vydání oddělen krátkou linkou. Verzálka na začátku textu dedikace na [)(2]r v rámečku z ozdůbek; na konci textu předmluvy na )(6r ozdůbka, ozdůbka na konci též na s. 34, 227, 257 a 268, na poslední tištěné straně čtvercová viněta z ozdůbek; na s. 1 vlys z ozdůbek a linek a u verzálky na začátku textu tamtéž ozdůbky; živá záhlaví, na s. 135 a 269 ozdůbky v záhlaví, poznámky pod čarou, signatury, kustody. RE262

 
titul

Dilectus assimilatus capreae

. -- Turnovij, Bechinae, 1678-1679. -- 108 listů ; 14 x 10 cm. -- Papírový rukopis. -- V přídavku od fol. 101a autorova závěť "Ultima Voluntas Authoris Fr[atris] Henrici Labe ex Ordino Minorum. Ego frater Henricus Labe Ordinis Minorum indignus Religiosus, reputans mecum ... Actum Bechinae ... ." Na fol. 105b končí "Hic labor inchoatus est Turnovij 1678, die 15. Augusti, et finitus est Bechinae, anno 1679 die 14. Januarij.". 1BE29

 
titul

[Doplňky k II. dílu latinských soustavných výkladů o cílech a prostředcích jezuitského řádu, tištěných v 2. pol. 17. stol.]

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1730-1770]. -- 200 listů ; 16 x 10 cm. -- Papírový rukopis. -- Tištěné strany jsou prokládané rukopisnými. Začíná se 2. dílem základní tištěné publikace "Pars IV. De Mediis, Quibus Socii omnes ad propriam perfectionem diriguntur". -- V bohatých rukopisných doplňcích převládají citáty rozhodnutí jezuitských generálů a provinciálů 16.-18. stol. Tyto rukopisné doplňky asi pocházejí od některé význačné osobnosti české jezuitské provincie, která dlela v Římě, srv. pozn.: "ita legi Romae in libro Encyclicarum Generalium". 1CK 53

 
titul

Duchu plná Knjžka modlitebnj, obsahugjc w sobě Cžeskau Mssi gako y modlitby rannj, wečernj, k spowědj a k přigmanj, ty tři Božske ctnosti a hodinky k swate Panně Maryi

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1770-1800]. -- [6], 378 stran ; 17 x 11 cm. -- Papírový rukopis. 1CK 51

 
titul

D. HAYMONIS EPISCOPI HALbertatiensis Homiliarum, siue mauis sermonum ad plebem opus praeclarum, super Euangelia totius anni Dominicarum, Sanctorum, Feriarum[que] omnium, tam Quatuor temporum, [que] totius Quadragesimae sermones complectens, uetus quidem at nusquam antehac typis excusum. PARS HYEMALIS

. -- Coloniae : ex officina Eucharij Ceruicorni, 1531. -- 16 nečíslovaných stran, 719 stran, 1 prázdná strana : ilustrace ; 8°. -- Datum vydání na titulní straně: "Anno M. D. XXXI. mense Augusto.". -- Na šestnácté nečíslované straně na začátku svazku dřevořez s postavou sv. Jeronýma. BE1302

 
titul

Einige allgemeine Sätze der Chemie in Bezug auf die in der Geschützkunst vorkommenden Gegenstände und der für den Lehrcours derselben anzustellenden Versuche

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1801-1830]. -- 128 listů ; 22 x 18 cm. -- Papírový rukopis. 1CK 47

 
titul

EPISTOLAE NONNULLORUM GERMANIAE PAROCHORUM ad GERMANOS KANTIANAE PHILOSOPHIAE PROPAGATORES ET ASSECLAS : SEU QUAM SIT URGENS KANTIANAM PHILOSOPHIAM PROCUL A GERMANIAE FINIBUS EXTERMINANDI NECESSITAS

[Wilhelm Ludwig von Eberstein]. -- FRANCOFURTI : [Nakladatel není známý], 1799. -- 4 nečíslované strany, 155 stran, 1 nečíslovaná strana ; 8°. -- Autor podle KVK Karlsruher Virtueller Katalog. -- "Ultra non proficient, insipientia enim eorum manifesta erit omnibus. Epist. 2.". -- "Venditur librariis 36 Krucigeris Rhen.". -- Chyby ve stránkování: strana 56 je označena číslem 68, s. 125 číslem 127. -- Tištěno antikvou, slovo "Epistolae" v názvu na titulní straně ozdobnými verzálkami. Na titulní straně krátká ztrácející se linka, místo a roky vydání pod ztrácející se linkou. Na začátku textu na s. 1 ozdobná konturová iniciála N, v textu ztrácející se linky různé délky, krátké prosté linky v záhlaví, poznámky pod čarou, signatury na prvních dvou listech každé složky, kustody. BE1301

 
titul

Exercitia Octiduana

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1770-1800]. -- 84 listů ; 15 x 10 cm. -- Papírový rukopis. -- Na fol. 2a nalepena část mědirytiny augšpurského rytce Pfeffela ("I.A.P. exc A V"). 1BE28

 
titul

[Exercitia spiritualia]

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1730-1770]. -- 134 listů ; 16 x 10 cm. -- Papírový rukopis. 1BE26

 
titul

Exercitium quotidianum Seu praeparatio Sacerdotis Ad Sacrificium Missae celebrandum

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1670-1700]. -- 95 listů ; 12 x 7 cm. -- Papírový rukopis. 1BE36

 
titul

Gebeth-Buch für Katholische Christen

. -- Wien, [mezi 1770-1800]. -- 46 listů ; 17 x 11 cm. -- Papírový rukopis. 1CK 46

 
titul

Gott ist die reinste Liebe

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1801-1820]. -- [10], 138 [správně 140] stran ; 17 x 12 cm. -- Papírový rukopis. 1CK 52

 
titul

HEURES ROYALES, CONTENANT LES OFFICES QUI SE DISENT à l'Eglise pendant l'Année : Avec les Priéres du Matin [et] du Soir, [et] l'Entretien durant la Sainte Messe. Ensemble la Methode pour se bien Confesser & Communier. Augmentéts de nouveau de Prieres [et] Oraisons tres-Saintes

. -- A PARIS, AU PALAIS : En la Boutique de JACQUES LE GRAS, à l'entée de la Gallerie des Prisonniers, à l'image Nôtre Dame. Et chez CLAUDE DE HANSY, sur le Pont au Change, à l'image s. Nicolas, 1697. -- 10 nečíslovaných stran, 486 stran, 3 nečíslované listy obrazové přílohy ; 12°. -- "Le tout mis en François.". -- Na A2r: "TABLE DES FESTES MOBILES." (pro roky 1695-1718). -- Chyby ve stránkování: strana 395 je označena číslem 295 a s. 423 číslem 432. -- Titulní strana rámovaná linkami, nad impresem drobná viněta, kalendárium na A2v-A5r ve dvou sloupcích, sloupce odděleny svislými linkami z ozdůbek. Verzálky ve volném prostoru, linky z ozdůbek, strany 28 a 356 v rámu z linek, ozdůbky na konci textu (s. 11 a 32), živá záhlaví, signatury, kustody. -- Mědiryt. frontispis s postavou sv. Marie Magdaleny, s textem: "Ste. MAGDELAINE A PAris chez F. Guerard rue du petit Pont a l'image notre Dame"; celostránkové mědirytiny u s. 289 a 356 se stejnými nakladatelskými údaji jako frantispis. BE1303

 
titul

Historia Librorum sacrorum A[ntiqui] et N[ovi] T[estamenti]

ord. Prof. Dr. Eduardi Petr O.C. ... et a. ord. Prof. Dorovín ... Finis ... A[selmus] Fr[anciscus] Sp[álenka]. -- [Praha], 1872-1873. -- [2], 138, 310 stran ; 20 x 17 cm. -- Papírový rukopis. -- Rukopis obsahuje dvě přednášky. 1BE21

 
titul

[Chori cum organo ad missas Franciscanorum Bechinensium]. P. III

. -- [Bechyně], [mezi 1770-1800]. -- [4], 291 [správně 290] stran ; 31 x 20 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. Místo napsání vyplývá z obsahu. -- Part sborů s připojeným varhanním doprovodem. Z celého souboru 92 mší (jak je uvedeno na přední předsádce) je v tomto svazku pouze 40, ostatní se nedochovalo. 1BE7

 
titul

Chorus Secundus pro Missis Franciscanis descriptis Pro Choro Conventus Bechinensis

. -- [Místo napsání není známé], 1778. -- [2], 132, [2] 16 stran ; 36 x 23 cm. -- Papírový rukopis, notováno. 1BE2

 
titul

Iuris Ecclesiastici Publici Pars I.

. -- [Místo napsání není známé], 1799. -- 163 listů ; 18 x 11 cm. -- Papírový rukopis. -- Přednáška z církevního práva. 1BE22$1

 
titul

Iuris Ecclesiastici Publici Pars II.

. -- [Místo napsání není známé], 1799. -- 158 listů ; 19 x 11 cm. -- Papírový rukopis. -- Opis přednášek z církevního práva. 1BE22$2

 
titul

[Kronyka Czeská] : [Cum gracia et Privilegio Regio Maiestatis]

. -- [Praha] ; [Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld], [1819]. -- 12 nečíslovaných listů, cccclxxiiii listů, 42 nečíslovaných listů : ilustrace ; 4°. -- V minulosti byla kronika rozdělana na dvě části a svázána do dvou svazků, popisovaný svazek obsahuje pouze druhou polovinu kroniky, od listu CCXXXXI do konce. -- Jedná se o reprint původního vydání Hájkovy kroniky z roku 1541. -- Na s. [10]: "Toto nyniegssy wydanij haykowy Kronyky stalo se gest Roku 1819 za slawneho panowánij Geho Milosti Cysaře Frantisska Prwnijho, nasseho naymilostiwiegssyho Cžeskeho Krále, k wiečne nasseho praweho stareho wlastenského Jazyka památce, procžež gest wssecko, slowo od slowa, obrázek od obrázku pilnie ponecháno. Wssecko to gt se stalo na wlasnij vtraty a wydawanij Pána Rytijře Jana Ferdynanda z Ssenfeldu, Rakuskych stawuow vda, k radosti geho kraganuow". Tato strana v exempláři chybí, text opsán podle jiného úplného exempláře tohoto vydání. -- V textu množství dřevořezů podle původního vydání Hájkovy kroniky z roku 1541. BE1306$2

 
titul

Laut-, Wort- und Satzlehre der biblisch-hebräichen Sprache

P. Anselm Spálenka. -- Prag, 1871, 1872. -- [2], 190 stran ; 25 x 20 cm. -- Papírový rukopis. -- Autorem přednášek je zřejmě Prof. Dr. Eduard Petr OCrucig, dle domněnky B. Ryby: Soupis rukopisů SVK, č. 218. 1BE16

 
titul

[Libellus precum confoederatorum Bechynensium]

. -- [Bechyně], [mezi 1748-1880]. -- 54 listů ; 12 x 8 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. -- Jména členů konfederace bechyňských františkánů byla zapisována v letech 1748-1879. 1BE37

 
titul

Liber Patentum pro Conventu Bechinensi Beatissimae Virginis Mariae in Coelos Assumptae Ordinis Minorum S[ancti] P[atris] N[ostri] Francisci Reformatorum

. -- [Místo napsání není známé], 1762-1884. -- 322 listů ; 34 x 21 cm. -- Papírový rukopis. -- Kniha opisů nařízení intimovaných františkánskému konventu v Bechyni v letech 1762 až 1884. Navazuje na starší Knihu patentů sign. 1BE 4. 1BE5

 
titul

Liber Patentum Superiorum et Majorum Generalium et Provincialium etc. Pro Conventu Bechinensi Beatissimae Virginis in Caelos Assumptae Ordinis Minorum S[ancti] P[atris] N[ostri] Francisci Reformat[orum]

. -- [Místo napsání není známé], 1724-1791. -- 326 listů ; 32 x 20 cm. -- Papírový rukopis. -- Kniha opisů nařízení intimovaných františkánskému konventu v Bechyni v letech 1724-1782 a 1791. Pokračováním je Kniha patentů sign. 1BE 5. 1BE4

 
titul

[Litaniae Franciscanorum Bechinensium]

. -- [Místo napsání není známé], 1776. -- 83 listů ; 34 x 23 cm. -- Papírový rukopis. 1BE3

 
titul

[Manuálník varhaníka]

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1801-1850]. -- 204 [správně 174] stran ; 29 x 23 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. 1BE11

 
titul

Mayers Batteriebau : Erklärung des Batterie Baues. § 1. Unter dem BatterieBau verstehen wir alle jene Vorkehrungen und Anstalten...

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1780-1800]. -- 110 listů ; 22 x 18 cm. -- Papírový rukopis. -- Zapsané přednášky, na fol. 85a: "zum Gebrauche der k.k. Ingenieurs-Academie". 1CK 48

 
titul

[Meditationes de Passione Domini Nostri Jesu Christi]

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1670-1700]. -- 176 listů ; 12 x 7 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. 1BE34

 
titul

[Meditationes de Passione Domini nostri Jesu Christi]

Ad Vsvm Fratris Guilielmi Antonij Brauczek.... -- [Místo napsání není známé], [mezi 1670-1700]. -- 15, 408 stran ; 12 x 7 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. 1BE35

 
Monathliche Vorbereitung Zu einem Heiligen Tod Umb das End Eines jeden Monaths, Durch eine Kurtze Versammlung des Geists, sorgfältig zu gebrauchen, Von allen Fromm zu leben, glückselig zu sterben begierigen Seelen  (odkaz v elektronickém katalogu)

Monathliche Vorbereitung Zu einem Heiligen Tod Umb das End Eines jeden Monaths, Durch eine Kurtze Versammlung des Geists, sorgfältig zu gebrauchen, Von allen Fromm zu leben, glückselig zu sterben begierigen Seelen

Beschrieben Von P. MATTHAEO VOGEL, der Gesellschafft JEsu Priestern. -- Vierter Truck. -- Cöllen ; und Franckfurt : Bey Johan Michael Joseph Pütz Buchhandler unter fetten Hennen im Rosenkrantz, 1756. -- 8 nečíslovaných stran, 892 stran, 7 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana ; 8°. -- "Cum Facultate Superiorum & Privilegio.". -- Na fol. †2r: "FACULTAS R.P. Provincialis Provinciae Rheni Superioris Societatis JEU. Cum Privilegio Caesareo. Cùm Dominus JOANNES MICHAEL JOSEPHUS PüTZ Bibliopola Coloniensis Libros duos, quibus titulus 1. Jährliche Vorbereitung zu einem heiligen Tod. 2. Monathliche Vorbereitung ... Manhemii 6. 7bris 1754. THEODORUS WEBER S.J. mpp.". -- Na fol. †2v: "Vor-Red. Der Englische Lehrer Thomas von Aquin, ...". -- Na s. 1: "Monathliche Vorbereitung zu einem heiligen Tod. Erster Theil. Von der Vorbereitung selbst.". -- Německý text gotikou, latinský antikvou. Impresum na titulní straně pod dvojlinkou zakončenou ozdůbkami. Na †2r značka LS - konturové litery v ozdobném věnci. Viněty (fol. †4v, poslední tištěná strana), hvězdičky na konci textu (s. 62, 67, 212, 323, 530, 636, 749, 830), na fol. Cccc1r rytý rámovaný vlys, drobný kroužek mezi ozdůbkami nebo drobný kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami v záhlaví (fol. †2v; s. 1, fol. Cccc1r). RE263

 
titul

[Necrologium Franciscanorum provinciae Bohemiae]

. -- [Místo napsání není známé], 1717-1896. -- 205 listů ; 16 x 20 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. 1BE19

 
titul

[Necrologium Franciscanorum provinciae Bohemiae]

. -- [Místo napsání není známé], 1765-1831. -- 187 listů ; 21 x 17 cm. -- Papírový rukopis. 1BE20

 
titul

Nomenclatura cum Appendice, Notata, Alphabetum rerum notabilium

. -- [Místo napsání není známé], 1683-1684. -- [2], 214 listů ; 13 x 7 cm. -- Papírový rukopis. -- V latinském textu řada českých slov. 1BE30

 
titul

Octava Seraphica : constans Meditationum Materia Per octo Dies distributa, Ad Usum et placitum Seraphicae Professionis Alumno Cumprimis Accommodata

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1730-1770]. -- 52 listů ; 18 x 11 cm. -- Papírový rukopis. 1BE32

 
titul

[Orationes Franciscanis post antiphonas et hymnos dicendae]

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1770-1800]. -- 42 stran ; 27 x 21 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. 1BE12

 
titul

[Orationes Franciscanis post antiphonas, hymnos et litanias dicendae]

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1700-1770]. -- 17 listů ; 29 x 22 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. 1BE39

 
titul

Organum pro Missis Franciscanis descriptis Pro Choro Conventus Bechinensis

. -- [Místo napsání není známé], 1778. -- [2], 101 [správně 102], [2], 162, [2], 26 stran ; 36 x 23 cm. -- Papírový rukopis, notováno. 1BE1

 
titul

Pedagogika a katechetika

. -- [Místo napsání není známé], 1895-1896. -- 208 stran ; 22 x 14 cm. -- Papírový rukopis. -- Přednášky zřejmě z teologického semináře. 1CK 50

 
titul

Pjsně Duchownj Ewangelitské, z Pjsem Swatých, a w nich zawřeného Božjho Včenj, složené, z přjčin hodných opět bedliwě přehlédnuté: a gakož předně ke cti a chwále wěčného Boha, w Trogicy blahoslawené, tak potom k spasytedlnému Cýrkwj Gezukrystowých w národu Českém, y giných, gazyku Českému rozuměgjcých, v wjře Božj wzdělánj a vtwrzenj, wydané: Léta Páně, M DC XVIII. : Přidáni gsau k nim Žalmowé Dawida swatého, w rytmy a zpěwy pobožné s formowanj

. -- [Kralice] : [Bratrská tiskárna], 1618. -- 8 nečíslovaných stran, 704 stran : noty ; 8°. -- Rubu titulního listu až pátá nečíslovaná strana: "Předmluwa k Čtenáři pobožnému // WSseliký Člowěk k obrzau Božjmu ... Starssj, Kněžj a služebnjcy Krystowi, w Gednotě Bratrské.". -- Na sedmé nečíslované straně: "Prwnj djl Pjsnj Ewangelistských o Bohu a spasytedlných skutcých geho: gimiž se stalo wykaupenj člowěka padlé[h]°.". -- Na s. 1: "O Sstaupenj Syna Božjho s nebe, a přigetj přirozenj lidského, w žiwotě Marye Panny, působenjm Ducha Swatého.". -- Na s. 219: "Druhý djl Pjsnj Ewangelistských o Cýrkwi swaté, swjtězylé y rytěřugjcý.". -- Na s. 391: "Třetj djl Pjsnj Ewangelistských o Poctě Božj prawé, z wjry pocházegjcý".. -- Na s. 477: "Čtwrtý djl Pjsnj Ewangelistských o Wěcech budaucých, a giných, k tomu připogených.". -- Na s. 530 latinské verše: IN SACRARUM CANTIONUM VOLUMEN. Quae populus tibi CHRISTE ... E[srom] R.[üdinger] ALIVD. Isaides Cithara ... SSL. [str. 531] ALIVD.Miraris, ... MM. ALIVD. Condidit hoc primum ... (str. 532) ... IMI.". -- Na s. 533: "Registrum na wssecky pjsně Kancyonálu tohoto.". -- Na s. 543: "Žalmowé, To gest, Zpěwowé swatého Dawida, kterýchž Cýrkew swatá, stará y nowá, při službách Božjch, wůbec y obzwlásstně, wždycky, s mnohým prospěchem spasytedlným vžjwala: w Rytmy České k zpjwánj, w Gednotě Bratrské složeni y wytisstěni: Nynj pak k Kancyonálu Pjsnj swatých pro rozssjřenj cti a sláwy Božj a wzdělánj prawého Křesťanského náboženstwj, připogeni. Léta Páně, M C XVIII. Zpjweyte Bohu, zpjweyte, ...". -- Na s. 683: "Regstřjk Pjsnj duchownjch y Žalmů swatých: kteréž a kteřjž we dny Nedělnj, Střednj, Pátečnj, y giné swátky wýročnj, w shromážděnjch Cýrkewnjch, zpjwány a zpjwáni býti mohau.". -- Na s. 704: "Poblauzenj některá, w těch swatých zpěwjch nalezená, gak naprawena býti magj.". -- Tištěno gotikou, latinský text antikvou. Titulní strana v dřevořezovém rámu (podobně strany 219, 391, 477 na všech těchto stranách včetně titulní iniciály WE, s. 543), nad rámem dvě ukazovací ručičky, poslední nečíslovaná strana v rámu z linek a ozdůbek (totéž s. 220, 392, 478), dřevořezové vlysy, viněty (větší množství různých vinět, několik malých pletencových vinět, na s. 390, 476 a 682 velká dřevořezová kruhová viněta, na s. 318 velká viněta ve tvaru šesticípé hvězdice, na s. 529 viněta se čtyřmi kartušemi se symboly a iniciálami: květina ve škopku, iniciály I.L., rameno držící kotvu zakončenou křížkem a korunou, iniciály MC, kotva, iiciály MK a kolem nápis ANCHORA ANIMAE SPES, AD H. VI., včela, iniciály GE), linky, linky z ozdůbek, konturové iniciály, rámované i nerámované; ukazovací ručičky, trojlístky a srdčité lístky v textu; živá záhlaví, pětilinková notace, signatury, stránkové kustody; sazba převážně ve dvou sloupcích. BE1304

 
titul

[Religiöse Gedichte]

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1801-1830]. -- 190 [správně 192] stran ; 18 x 12 cm. -- Papírový rukopis. -- Název doplněn katalogizátorem. 1CK 45

 
titul

Sämmtliche Werke

des gottseligen Thomas v[on] Kempis, weiland regulirten Chorherrn zum H. Augustinus. Aus dem Lateinischen übersetzt von J. P. Silbert. Erster Band. -- Prag, 1845. -- [2], 166 stran ; 22 x 17 cm. -- Papírový rukopis. 1CK 44

 
titul

[Sermones Pomerii de Sanctis Hyemales et Estiuales]

[editi per Fratrem Pelbartum de Themeswar diui Odinis scti Francisci]. -- Hagenaw : per industrium Henricum Gran expensis ac sumptubus prouidi Joannis Rynman, 1505. -- 357 nečíslovaných listů, 1 prázdný list ; 2°. -- Bez titulního listu, názvové údaje doplněny podle VD 16 P 1169 a podle digitalizovaného výtisku na BSB Bayerische StaatsBibliothek digital MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek. -- Na fol. sign. 2r: "Tabula partis Hyemalis de Sanctis". -- Na fol. jr: "Tabula Partis Estiualis de Sanctis". -- Na fol. a1r: "Sermones Pomerii de Sanctis Hyemales et Estiuales."; na rubu téhož listu: "Prologus Jn nomine patris et filii et sp[irit]us sancti Ad laudem [et] gloriam omnipotentis dei ...". -- Na fol. a2r: Incipit Pomerium Sermonum d[e] s[an]ctis q[uae] ad p[ar]te[m] p[ri]ma[m] ...". -- Na fol. x4r: "In nomine domini Jesu ad laude[m] [et] gloria[m] o[mn]i[u]m sancto[rum] post parte[m] Hyemale[m] sequit[ur] pars estiualis Pomerij sermonum de sanctis.". -- Na fol. [et]6v: "Vita sancti Joannis elemosynarij patriarche Alexandrini: ...". -- Kolofon na poslední tištěné straně: "Sermo[n]es Pomerij de s[an]ctis co[m]portati p[er] fr[ratr]em Pelbart[m] de Themeswar: p[ro]fessum diui ordi[ni]s s[an]cti Fra[n]cisci: imp[re]ssi ac dilige[n]ter reuisi p[er] industriu[m] He[n]ricu[m] Gran imp[er]iali oppido Hagenaw: expe[n]sis ac su[m]tib[us] p[ro]uidi Joannis Rynman Finiu[n]t feliciter: Anno ab incarnatio[n]e d[omi]ni millesimo q[ui]nge[n]tessimo q[ui]nto, xxiij. die Januarij.". -- Rozsah dle složek: 1-6, i-vj (fol. vj prázdné), a-b8, d-e8, f6, g-h8, i6, k-l8, m6, n-o8, p6,q-s8, t6, v-x8, y6, z8, A8, B6, C-D8, E6, F-G8, H6, J-K8, L6, M-N8, O6, P-Q8, R6, S-T8, V6, X-Y8, Z6, [et]8; poslední list prázdný. -- Sazba ve dvou sloupcích, vynechaná místa pro iniciály s reprezentanty, na a5v ručne malovaná červená iniciála M, na a7v podobná iniciála S, na a5v, a5r a a7v červeně dopsané rubriky a místy podtržení textu červeným inkoustem, červené rubriky, marginálie a podtržení textu i na fol. v1v -v5r; živá záhlaví, signatury. BE1305

 
titul

Sermones quadragesimales

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1330-1400]. -- 171 listů ; 25 x 17 cm. -- Pergamenový rukopis. -- "Incipit Quadragesimale Iacobini, sermo primus. In capite Ieiunij, primus...". -- Psáno gotickou minuskulou, dvousloupcově, jediná velká inicála na fol. 1a "F" - modročervená s ornamentální výzdobou ve výši 10 řádků, rubriky, živá záhlaví. 1BE14

 
titul

Topographie des Königreichs Böhmen, darinn alle Städte, Flecken, Herrschaften, Schlößer, Landgüter-Edelsitze, Klöster, Dörfer, wie auch verfallene Schlößer und Städte unter den ehemaligen und jetzigen Benennungen samt ihren Merkwürdigkeiten beschrieben werden. Dreyzehnter Theil, Budweiser Kreis

Verfasset von Jaroslaus Schaller, a St. Josepho Priester des Ordens der frommen Schulen, Ehrenmitgliede der königlichen preußischen Gesellschaft naturforschender Freunden Berlin und Halle, und wirklichem Mitgliede der gelehrten Gesellschaft in Jena. -- Prag ; und Wien : in der von Schönfeldschen Handlung, 1797. -- 12 nečíslovaných stran, 203 strany, 1 prázdná strana : ilustrace ; 8°. -- Na třetí nečíslované straně dedikace: "Seiner Hochreichsgräflichen Exzellenz, dem Hochgebohrnen Herrn Herrn Franz Georg Karl des heiligen römischen Reichs Grafen von Metternich Winnenburg und Beilstein ..."; na deváté nečíslované straně: "Vorrede."; na jedenácté straně: "Summarischer Inhalt der sämmtlichen Städte, Flecken, Herrschaften, Güter und Dörfer, die im Budweiser Kreise vorkommen.". -- Na s. 1: "Budweiser Kreis. Buděgowský Krag. Circulus Budvicensis.". -- Německý a český text gotikou, latinský antikvou. Na titulní straně ztrácející se ozdobná linka, mědirytina (veduta města České Budějovice), impresum pod ztrácející se linkou. Na s. 1 nad textem ztrácející se linka, na konci textu na s. 203 drobná ztrácející se linka; živá záhlaví, poznámky (bibliografické odkazy) pod textem, signatury pouze na prvních dvou listech jednotlivých složek, kustody. BE1300$13-14

 
titul

Topographie des Königreichs Böhmen, darinn alle Städte, Flecken, Herrschaften, Schlösser, Landgüter, Edelsitze, Klöster, Dörfer, wie auch verfallene Schlösser und Städte unter den ehemaligen und jetzigen Benennungen sammt ihren Merkwürdigkeiten beschrieben werden. Fünfzehnter Theil, Königgrätzer Kreis

Verfasset von Jaroslaus Schaller a St. Josepho, Priester des Ordens der frommen Schulen, erzbischöflichen Notarius, Ehrenmitgliede der königl. preußischen Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin und Halle, und wirklichem Mitgliede der gelehrten Gesellschaft in Jena. -- Prag ; und Wien : in der von Schönfeldschen Handlung, 1790. -- 2 nečíslované strany, 250 stran, 4 nečíslované strany : ilustrace ; 8°. -- Německý a český text gotikou, latinský antikvou. Na titulní straně mědirytina (veduta města Hradec Králové, nesignovaná). Na s. 1 ozdobná vlnitá linka, na konci textu na s. 250 krátká ozdobná ztrácející se linka, pod nadpisem obsahu (Summarischer Inhalt...) i na jeho konci kratší ztrácející se linka; živá záhlaví, poznámky (bibliografické odkazy) pod textem, signatury na prvních dvou listech každé složky, kustody. BE1300$15,Reg

 
[Výklad na prvních 17 kapitol evangelia sv. Jana] [rukopis] (odkaz v elektronickém katalogu)

[Výklad na prvních 17 kapitol evangelia sv. Jana] [rukopis]

. -- [S.l. : s.n.], 1492. -- 334 listů ; 32 x 21 cm. -- Obsah: 1. [f. 1ra:] SWaty Augustyn a Swaty Bee[da] takto mluwie super Johannem: Milij ...; 2. [f. 2vb:] [W] Poczatku biesse slowo a slowo biesse v boha ...; 3. [f. 334vb:] Nebo w tom zákonie wsseczka wuole božie gest ohlassena, co chce mieti buoh od nas a co nechce ... Tento weyklad Sw[ate praw]dy Božj dokon[an ...] Knihu wepsan Leta pa[nie] 1492.. -- Iluminace: F. 1ra: Velká barev. iniciála na zlatém podkladu S-Waty (s portrétem kazatele, snad Rokycany) ve výši 15 ř.; f. 1vb W-Poczatku (téměř zničená) ve výši 6 ř.; barevné rozviliny se zlatými terčíky (ff. 1r, 1v, 334v); f. 334vb: Erb (v černém poli dva zlaté srpy, ostřím k sobě obrácené. -- Obsahuje: [f. 1ra:] SWaty Augustyn a Swaty Bee[da] takto mluwie super Johannem: Milij ... -- 2. [f. 2vb:] [W] Poczatku biesse slowo a slowo biesse v boha ... -- 3. [f. 334vb:] Nebo w tom zákonie wsseczka wuole božie gest ohlassena, co chce mieti buoh od nas a co nechce ... Tento weyklad Sw[ate praw]dy Božj dokon[an ...] Knihu wepsan Leta pa[nie] 1492. 1BE33

 
titul

Wraucne Spjwánj, Cyrkwe swate Pořadku, k wětssj Ctj a Chwále Božj, Blahoslawene Marij Panně a wssem Swatjm wiwolenym

. -- [Místo napsání není známé], [mezi 1801-1830]. -- 285 [správně 280] stran ; 23 x 19 cm. -- Papírový rukopis. -- Kostelní zpěvník českých písní. 1BE18

 
titul

Zpěwnjk neúplný pro kur kostela frantíškánského v Bechyni. Č. 5

. -- Bechyně, [mezi 1801-1830]. -- 80 listů ; 24 x 19 cm. -- Papírový rukopis. -- Torzo zpěvníku písní adventních, vánočních, postních, velikonočních, k svátosti oltářní a ke mši svaté. -- Vlepeno 9 drobných tisků písní (kramářských tisků). 1BE15

 


Poslední změna stránky: 08.05.2018 v 13.13
 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 11389 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 13262 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 2495 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 19554 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 59091 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 673 her. Zobrazit v katalogu.