EN . .

Novinky ve fondu knihovny


Každý měsíc si můžete vybrat z nabídky nových knih, které jsme pro vás do knihovny pořídili. Pokud chcete vědět, jaké knihy pro vás nakoupila daná pobočka, stačí si ji vybrat ze seznamu knihoven v levém menu. Dokumenty si můžete vybírat také podle typu (knihy, CD, audioknihy, DVD, hry, atd.)

V případě, že chcete být pravidelně informováni o nových titulech vašeho oboru, využijte služby SDI

Pokud nám chcete doporučit dokument pro doplnění fondu knihovny, využijte formulář pro zaslání Vašeho návrhu.


Seznam novinek ve fondu: druh dokumentu Zákony (int. zdroje) za měsíc červen 2020.

(Celkem 33 titulů)
titul

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : podle stavu k ...

. -- 2020. -- redakční uzávěrka 24.2.2020 (2020). -- Ostrava : Sagit. -- (ÚZ ; č. 1363). -- In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. -- S.. ČI 138/2020  

 
titul

Cenné papíry ; Kapitálový trh ; Investiční společnosti a fondy : redakční uzávěrka ...

. -- 2020. -- redakční uzávěrka 4.5.2020 (2020). -- Ostrava : Sagit. -- (ÚZ : úplné znění ; č. 1372). -- In: Cenné papíry. -- S.. ČI 25/2020  

 
titul

Daňové a nedaňové výdaje od A do Z : v roce ...

Eva Sedláková. -- 2020. -- 2020 (2020). -- Český Těšín : Poradce. -- In: Daňové a nedaňové výdaje. -- S.. ČI 153/2020  

 
titul

Daňový řád ; Daňové zákony : vybraná ustanovení ... : redakční uzávěrka ...

. -- 2020. -- redakční uzávěrka 18.5.2020 (2020). -- Ostrava : Sagit. -- (ÚZ : úplné znění ; č. 1375). -- In: Daňový řád. -- S.. ČI 215/2020  

 
titul

Informace : poskytování a ochrana ; Informatika ; eGovernment : informační systém veřejné správy : redakční uzávěrka ...

. -- redakční uzávěrka 23.3.2020 (2020). -- Ostrava : Sagit. -- (ÚZ : úplné znění ; 1368). -- In: Svobodný přístup k informacím. -- S.. ČI 290/2020  

 
titul

Insolvence ; Ochrana hospodářské soutěže ; Veřejná podpora : podle stavu k ...

. -- 2020. -- redakční uzávěrka 25.5.2020 (2020). -- Ostrava : Sagit. -- (ÚZ : úplné znění ; č. 1377). -- In: Insolvence. -- S.. ČI 12/2020  

 
titul

Katastr nemovitostí ; Zeměměřictví ; Pozemkové úpravy a úřady : podle stavu k ...

. -- 2020. -- redakční uzávěrka 2.3.2020 (2020). -- Ostrava : Sagit. -- (ÚZ : úplné znění ; č. 1365). -- In: Katastr nemovitostí. -- S.. ČI 1/2020  

 
titul

Občanský soudní řád ; Zvláštní řízení soudní ; Rozhodčí řízení ; Exekuční řád ; Soudní poplatky, Mediace ; Veřejné dražby

. -- 2020. -- redakční uzávěrka 9.3.2020 (2020). -- Ostrava : Sagit. -- (ÚZ : úplné znění ; č. 1366). -- In: Občanský soudní řád. -- S.. ČI 19/2020  

 
titul

Obchodní korporace : zákon o obchodních korporacích a další zákony : rejstřík : redakční uzávěrka ...

. -- redakční uzávěrka 18.2.2020 (2020). -- Ostrava : Sagit. -- (ÚZ : úplné znění ; 1362). -- In: Obchodní korporace. ČI 282/2020  

 
titul

Ochrana zdraví

. -- redakční úzávěrka 18.5.2020 (2020). -- Ostrava : Sagit. -- (ÚZ : úplné znění ; 1376). -- In: Ochrana zdraví. ČI 318/2020  

 
titul

Pojišťovnictví : zákon o pojišťovnictví, pojistné smlouvy, pojišťovací zprostředkovatelé, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla : podle stavu k ...

. -- 2020. -- redakční uzávěrka 1.4.2020 (2020). -- Ostrava : Sagit. -- (ÚZ : úplné znění ; č. 139). -- In: Pojišťovnictví. ČI 67/2020  

 
titul

Předpisy související s občanským zákoníkem : veřejné rejstříky - úrok z prodlení - byty, nebytové prostory, nájemné - odpovědnost za škodu - mezinárodní právo soukromé : znění předpisů k ...

. -- 2020. -- redakční uzávěrka 20.4.2020 (2020). -- Ostrava : Sagit. -- (ÚZ : úplné znění ; 1371). -- In: Předpisy související s občanským zákoníkem. ČI 286/2020  

 
titul

Stavební zákon a vyhlášky ... : autorizované profese, vyvlastnění : podle stavu k ...

. -- 2020. -- redakční uzávěrka 16.3.2020 (2020). -- Ostrava : Sagit. -- (ÚZ : úplné znění ; 1367). -- In: Stavební zákon a další předpisy. ČI 149/2020  

 
titul

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích : podle stavu k ...

. -- 2020. -- redakční uzávěrka 1.4.2020 (2020). -- Ostrava : Sagit. -- (ÚZ : úplné znění ; 1364). -- In: Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích. -- S.. ČI 99/2020  

 
titul

Účetnictví nevýdělečných organizací : zákon, vyhláška, standardy : podle stavu k ...

. -- 2020. -- redakční uzávěrka 10.2.2020 (2020). -- Ostrava : Sagit. -- (ÚZ : úplné znění ; č. 1361). -- In: Účetnictví nevýdělečných organizací. -- S.. ČI 18/2020  

 
titul

Účetnictví veřejného sektoru : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky : změny účetní vyhlášky č. 410

2009 Sb., změny konsolidační vyhlášky státu a vyhlášky o inventarizaci : redakční uzávěrka .... -- 2020. -- redakční uzávěrka 10.2.2020 (2020). -- Ostrava : Sagit. -- (ÚZ : úplné znění ; 1360). -- In: Účetnictví veřejného sektoru. ČI 331/2020  

 
titul

Zákony ... I. : úplné znění

. -- 2020-I/1. -- stav k lednu 2020 (2020-aktu. I/1). -- Český Těšín : Poradce. -- In: Zákony I. -- ISSN 1802-8322. ČI 198/2020-I/1  

 
titul

Zákony ... I. : úplné znění

. -- 2020-I/2. -- stav k dubnu 2020 (2020-aktu. I/2). -- Český Těšín : Poradce. -- In: Zákony I. -- ISSN 1802-8322. ČI 198/2020-I/2  

 
titul

Zákony ... I. : úplné znění

. -- 2020-I/3. -- stav ke květnu 2020 (2020-aktu. I/3). -- Český Těšín : Poradce. -- In: Zákony I. -- ISSN 1802-8322. ČI 198/2020-I/3  

 
titul

Zákony ... II. : úplné znění

. -- 2020-II/1. -- stav k únoru 2020 (2020-aktu. II/1). -- Český Těšín : Poradce. -- In: Zákony II. -- ISSN 1802-8276. ČI 199/2020-II/1  

 
titul

Zákony ... II. : úplné znění

. -- 2020-II/2. -- stav k dubnu 2020 (2020-aktu. II/2). -- Český Těšín : Poradce. -- In: Zákony II. -- ISSN 1802-8276. ČI 199/2020-II/2  

 
titul

Zákony ... II. : úplné znění

. -- 2020-II/3. -- stav k dubnu 2020 (2020-aktu. II/3). -- Český Těšín : Poradce. -- In: Zákony II. -- ISSN 1802-8276. ČI 199/2020-II/3  

 
titul

Zákony ... II. : úplné znění

. -- 2020-II/4. -- stav ke květnu 2020 (2020-aktu. II/4). -- Český Těšín : Poradce. -- In: Zákony II. -- ISSN 1802-8276. ČI 199/2020-II/4  

 
titul

Zákony ... III : sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti pracovního práva : k ...

. -- 2020-III/1. -- stav k dubnu 2020 (2020-aktu. III/1). -- Český Těšín : Poradce. -- In: Zákony III. -- ISSN 1802-8284. -- S.. ČI 200/2020-III/1  

 
titul

Zákony ... III : sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti pracovního práva : k ...

. -- 2020-III/2. -- stav ke květnu 2020 (2020-aktu. III/2). -- Český Těšín : Poradce. -- In: Zákony III. -- ISSN 1802-8284. -- S.. ČI 200/2020-III/2  

 
titul

Zákony ... III : sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti pracovního práva : k ...

. -- 2020-III/3. -- stav k červnu 2020 (2020-aktu. III/3). -- Český Těšín : Poradce. -- In: Zákony III. -- ISSN 1802-8284. -- S.. ČI 200/2020-III/3  

 
titul

Zákony ... IV. : úplné znění

. -- 2020-IV/1. -- stav k březnu 2020 (2020-aktu. IV/1). -- Český Těšín : Poradce. -- In: Zákony IV. -- ISSN 1802-8292. -- S.. ČI 201/2020-IV/1  

 
titul

Zákony ... V : úplné znění

. -- 2020-V/1. -- stav k lednu 2020 (2020-aktu. V/1). -- Český Těšín : Poradce. -- In: Zákony V. -- ISSN 1802-8306. ČI 203/2020-V/1  

 
titul

Zákony ... VI : úplné znění

. -- 2020-VI/1. -- stav k lednu 2020 (2020-aktu. VI/1). -- Český Těšín : Poradce. -- In: Zákony VI. -- ISSN 1802-8314. -- S.. ČI 202/2020-VI/1  

 
titul

Zákony ... VI : úplné znění

. -- 2020-VI/2. -- stav k červnu 2020 (2020-aktu. VI/2). -- Český Těšín : Poradce. -- In: Zákony VI. -- ISSN 1802-8314. -- S.. ČI 202/2020-VI/2  

 
titul

Zdravotní služby : k ...

. -- redakční úzávěrka 11.5.2020 (2020). -- Ostrava : Sagit. -- (ÚZ : úplné znění ; č. 1374). -- In: Zdravotní služby. -- S.. ČI 241/2020  

 
titul

Živnostenské podnikání : předpisy regulující podnikání

. -- 2020. -- redakční uzávěrka 1.4.2020 (2020). -- Ostrava : Sagit. -- (ÚZ : úplné znění ; 1369). -- In: Živnostenské podnikání. -- S.. ČI 5/2020  

 


 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 12197 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 13822 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 2810 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 21649 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 59219 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 812 her. Zobrazit v katalogu.