EN . .

Novinky ve fondu knihovny


Každý měsíc si můžete vybrat z nabídky nových knih, které jsme pro vás do knihovny pořídili. Pokud chcete vědět, jaké knihy pro vás nakoupila daná pobočka, stačí si ji vybrat ze seznamu knihoven v levém menu. Dokumenty si můžete vybírat také podle typu (knihy, CD, audioknihy, DVD, hry, atd.)

V případě, že chcete být pravidelně informováni o nových titulech vašeho oboru, využijte služby SDI

Pokud nám chcete doporučit dokument pro doplnění fondu knihovny, využijte formulář pro zaslání Vašeho návrhu.


Seznam novinek ve fondu: dle oboru (MDT) za měsíc červen 2020.

0 VŠEOBECNOSTI
Máme rádi vědu. 1, Kosmos (odkaz v elektronickém katalogu)

Máme rádi vědu. 1, Kosmos

"Kosmos je první knihou z chystané trilogie, kterou spojuje způsob výkladu: četné příklady z každodenního života, názorná srovnání, fascinující zajímavosti či návrhy experimentů, které si může každý vyzkoušet klidně i doma. (...) Čtenáři se mimo jiné dozvědí, jaké těleso se po vesmíru pohybuje nejrychleji, zda mají černé díry dno a proč nejsou hvězdy rozloženy rovnoměrně. Co myslíte, dají se na noční obloze rozlišit planety a hvězdy? Asi taky netušíte, proč se dezinfikují přístroje a vybavení, které poletí do vesmíru... Formou intuitivních dialogů se v šesti kapitolách (Vesmír, Galaxie, Hvězdy, Planety, Země, Život) ... více

 
Řekni mi, jak chránit přírodu? : čtení před spaním pro zvídavé děti (odkaz v elektronickém katalogu)

Řekni mi, jak chránit přírodu? : čtení před spaním pro zvídavé děti

Další z oblíbených encyklopedií pro zvídavé děti z edice „Řekni mi“ je věnována naléhavému problému – ochraně přírody. Z odpovědí na více než 200 přemýšlivých otázek se děti dozvědí spoustu zajímavostí nejen o tom, jak lidé ovlivňují život na Zemi, ale také to, že přírodu je třeba chránit a co může pro její ochranu udělat každý z nás. Knížka s praktickou spirálovou vazbou nabízí půvabné a vtipné ilustrace a je určena dětem od šesti let.

 
Bůh a příroda : filosofické úvahy o náboženství a vědě 1979-1983 (odkaz v elektronickém katalogu)

Bůh a příroda : filosofické úvahy o náboženství a vědě 1979-1983

Kniha obsahuje eseje a studie biologa a filosofa Zdeňka Neubauera (1942-2016) s náboženskou problematikou z let 1979-1983. Jeho jádro tvoří nová edice dvou souborů s tituly Deus et natura (1979) a Nový Areopág (1983). Jedná se o časově a tematicky související texty, které byly v různých podobách neoficiálně šířeny již v době svého vzniku. V prvním souboru autor pojednává o velkých tématech křesťanské tradice jako mariánská zjevení, dědiční hřích či víra v zázraky ze svého filosofického stanoviska „ontologie subjektivity“. V druhém rozpracoval a prohloubil některé otázky týkající se vztahu náboženství a novověké vědy. V ... více

 
Dějiny Československé akademie věd. I, 1952-1962 (odkaz v elektronickém katalogu)

Dějiny Československé akademie věd. I, 1952-1962

První svazek čtyřdílné kolektivní publikace věnované dějinám Československé akademie věd (ČSAV) zpracovává první dekádu její existence, kdy v jejím čele stál Zdeněk Nejedlý. Zároveň líčí okolnosti založení této klíčové instituce vědy druhé poloviny 20. století. Publikace zkoumá vývoj celé instituce, stejně jako proměny sboru členů a vedení ČSAV v širokém politickém a společenském kontextu. Reflektuje i vývoj vybraných důležitých vědeckých pracovišť a některých společných pracovišť a zařízení. Velká pozornost je věnována otázce mezinárodních kontaktů, která je pro vědu vždy mimořádně důležitá, a nechybí ... více

 
Horizont poznání : cesta ke sjednocení mikro (odkaz v elektronickém katalogu)

Horizont poznání : cesta ke sjednocení mikro

Kniha českého biotronika a léčitele se zabývá kvantově-kosmologickými základy světa z pohledu tzv. filozofie Bytí J. Zezulky.

 
Karl Popper a vědecká (i)racionalita (odkaz v elektronickém katalogu)

Karl Popper a vědecká (i)racionalita

Tato kniha se zabývá Popperovou filosofií, jejím užším zaměřením je pak řešení problému indukce v rámci kriticko-racionalistické myšlenkové tradice. Ta přijímá za dané, že nemáme žádné konečné odpovědi a samotná pravda je pro nás věčným hledáním. Spolu s analýzou popperiánského řešení a následujících diskuzí (J. Agassi, M. Salamander, D. Papineau) autor zároveň opětovně ustavuje Popperovo místo v dějinách filosofie.

 
Na konci světa (odkaz v elektronickém katalogu)

Na konci světa

Autorovy úvahy o některých problémech a výdobytcích sociálních a obecněji humanitních věd očima technika.

 
Příběh tantry (odkaz v elektronickém katalogu)

Příběh tantry

Tantra je tajemná, provokující, těžko uchopitelná, kontroverzní, velebená i hanobená, ale především jedinečná, působivá, svobodomyslná a účinná cesta k poznání sebe sama a našich možností. Kniha představuje tantru v její původní podobě hinduistické a budhistické, dotkne se i současné neotantry. Ve spirituálně pojatém cestopisu nahlédnete do nosných i bizarních tantrických rituálů a praktik v Indii i v Tibetu, poznáte významné osobnosti a jejich tantrický příběh, navštívíte místa, kde tantra žije od nepaměti.

 
České záhady (odkaz v elektronickém katalogu)

České záhady

Záhadolog Otomar Dvořák odkrývá tajemné jevy, z nichž některé se mu s pomocí odborníků podařilo vysvětlit, jiné zůstaly dodnes zahaleny tajemstvím...

 
Stopy mimozemšťanů (odkaz v elektronickém katalogu)

Stopy mimozemšťanů

Téměř 300 barevných fotografií v této knize je průkazným svědectvím toho, že planetu Zemi kdysi dávno navštívili božští mimozemšťané. Autor se pokouší vyvrátit veškeré argumenty, které popírají jeho teze. Unikátní snímky, jež tvoří jádro publikace, mají nedocenitelnou hodnotu, neboť krajiny a kulturní památky, které jsou na nich zachyceny, již naše „civilizace“ z převážné části zničila.

 
Boj o špetku..., aneb, Soumrak spojitého písma (odkaz v elektronickém katalogu)

Boj o špetku..., aneb, Soumrak spojitého písma

Publikace mapuje změnu zvyklostí v oblasti psaní rukou.

 
Even zikaron : paměť židovských náhrobních kamenů. Mladá Vožice (odkaz v elektronickém katalogu)

Even zikaron : paměť židovských náhrobních kamenů. Mladá Vožice

Průvodce po starém židovském hřbitově situovaném nedaleko Jistebnice, za osadou Pohoří. Text brožury je založen na předchozím podrobném průzkumu hřbitova, který provedla společnost Matana a.s. ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Přináší široké veřejnosti i zájemcům z ciziny nové poznatky o nejstarších náhrobcích a významných pohřbených osobnostech. Publikace obsahuje plán hřbitova se zakreslenými náhrobky, což umožňuje návštěvníkům snadnou orientaci při návštěvě. Je doplněna kvalitními fotografiemi a upozorňuje na specifika, jakými jsou kohenská branka a dochovaná kamenná deska tahary.

 
Even zikaron : memories in stone: Jewish tombstones. Mladá Vožice (odkaz v elektronickém katalogu)

Even zikaron : memories in stone: Jewish tombstones. Mladá Vožice

Guide to the old Jewish cemetery situated near Jistebnice, behind the settlement of Pohoří. The text of the brochure is based on a previous detailed survey of the cemetery carried out by Matana a.s. in cooperation with the Jewish Museum in Prague. It brings new knowledge about the oldest tombstones and important buried personalities to the general public. The publication contains a plan of the cemetery with drawn tombstones, which allows visitors to easily navigate during the visit. It is accompanied by high-quality photographs and draws attention to the specifics, such as the cohen gate and the preserved stone slab of the tahar.

 
Léčebné obrazce (odkaz v elektronickém katalogu)

Léčebné obrazce

Kniha představuje neobyčejně zajímavou pomůcku pro vylepšení zdravotního stavu a léčení neduhů způsobem, jenž navazuje na některé postupy praktikované dávnými léčiteli. Zatímco na úsvitu dějin a v dalších časech byly tyto postupy uplatňovány spíše v obecné rovině, léčebné obrazce Jana Hnilici se zaměřují přímo na konkrétní problémy. Tato publikace, obsahující v sedmi souborech 60 obrazců, obsahuje rovněž pět obrazců ovlivňujících nikoliv přímo zdravotní záležitosti, ale také okolnosti úzce souvisící se spokojeností a vyrovnaností člověka. To bez pochyb významně ovlivňuje jeho harmonii na tomto světě a tak podporuje i ... více

 
Písmo na mincích a medailích (odkaz v elektronickém katalogu)

Písmo na mincích a medailích

Přední český medailér a sochař navazuje na svou předchozí publikaci Heraldika na mincích a medailích (2017), věnuje se tentokrát tématu písma a nabízí nový pohled na numismatické památky. Písmo sleduje po stránce obsahové i umělecké. Vybrané příklady mincí a medailí s písmem jsou řazeny chronologicky podle období jejich vzniku od antiky až po moderní dobu, s akcentem na starší dějiny, dávné panovníky a zaniklé říše. Čtenář se dozví mnohé rovněž o technikách ražení mincí, řemeslném zpracování či osobách s mincovnictvím spjatých. Text doprovází bohatý ilustrační materiál ke každé popisované minci. Součástí knihy je ... více

 
Třetí říše poslouchá : prolamování spojeneckých šifer v letech 1939-45 (odkaz v elektronickém katalogu)

Třetí říše poslouchá : prolamování spojeneckých šifer v letech 1939-45

Jedním z nejslavnějších příběhů druhé světové války je ten o prolomení Enigmy. Ale úspěchy dešifrantů z Bletchley Park vypovídají jen o polovině příběhu – na druhé straně Lamanšského průlivu totiž už od 30. let usilovně pracují německé zpravodajské agentury na prolamování spojeneckých (zejména britských) šifer. Kniha Christiana Jenningse vychází z teprve nedávno odtajněných materiálů a podává přesvědčivé svědectví o historii německých úspěchů a neúspěchů na poli signálového zpravodajství.

 
Databáze dějin všedního dne (odkaz v elektronickém katalogu)

Databáze dějin všedního dne

Publikace představuje mezinárodní vědecko-výzkumný projekt, který si klade za úkol sestavit sbírku pramenů k dějinám "všedního dne", které jsou cenným svědectvím o životě lidí v dřívějších dobách.

 
Instalajf : všechno je trochu jinak (odkaz v elektronickém katalogu)

Instalajf : všechno je trochu jinak

Rady od českých top influencerů, jak využívat Instagram na maximum.

 
Java 14 : kompletní příručka jazyka (odkaz v elektronickém katalogu)

Java 14 : kompletní příručka jazyka

Kniha o jednom z nejrozšířenějších programovacích jazyků podává podrobný výklad vlastností jazyka od naprostých základů až po pokročilé, běžně neprobírané konstrukce.

 
Microsoft® Excel® 2019 nejen pro školy (odkaz v elektronickém katalogu)

Microsoft® Excel® 2019 nejen pro školy

Učebnice tabulkového procesoru Excel 2019 provádí uživatele procesem tvorby tabulek, vzorců a grafů.

 
Microsoft® PowerPoint® 2019 nejen pro školy (odkaz v elektronickém katalogu)

Microsoft® PowerPoint® 2019 nejen pro školy

Učebnice prezentačního manažeru PowerPoint 2019 provádí uživatele procesem tvorby elektronické prezentace.

 
Microsoft® Word® 2019 nejen pro školy (odkaz v elektronickém katalogu)

Microsoft® Word® 2019 nejen pro školy

Učebnice textového editoru Word 2019 provádí uživatele procesem tvorby a formátování textu, použitím stylů, grafiky a tabulek v dokumentu.

 
Život 3.0 : člověk v éře umělé inteligence (odkaz v elektronickém katalogu)

Život 3.0 : člověk v éře umělé inteligence

Autorovy detailně promyšlené spekulace, které se zabývají otázkou, co se bude dít, až se nám podaří vytvořit umělou inteligenci (AI), která se svou silou vyrovná lidské.

 
The life and work of elders in the light of theories and research studies (odkaz v elektronickém katalogu)

The life and work of elders in the light of theories and research studies

The issue of elders is a topic which will never become outdated. The approach employed by society to the solution of the actual issues of elders is often very diverse and inconsistent. The views of elders held both by younger generations and the elders themselves, whether at home or at work, not forgetting prejudices, myths and stereotypes associated with old age, are surprisingly manifold. The authors strived to find a reply to the question concorning who elders are and to other related questions: How can we adapt to this stage of life? What are the benefits and disadvantages of ageing? What do elders gain and what do they lose? How do they feel, what are they worrying about or what makes ... více

 
Management kvality a rizik psychiatrické péče (odkaz v elektronickém katalogu)

Management kvality a rizik psychiatrické péče

Kniha je v České republice unikátní svou tematikou. I přes stupňující se zájem vlády a Ministerstva zdravotnictví o kvalitu zdravotních služeb podobná monografie na našem trhu neexistuje. V současné době probíhá reforma psychiatrické péče a ze sdělovacích prostředků se stále častěji dozvídáme o nejrůznějších aspektech duševního zdraví. Odborná veřejnost vynakládá značné úsilí na destigmatizaci psychiatrie. Do středu zájmu se dostává též zásadní otázka kvality a bezpečí v této oblasti. Přitom psychiatrická péče zažívá mnohá příkoří a nepochopení ze strany široké veřejnosti i odborníků. Má velmi nejistý ... více

 
Politika v čase koronaviru : předběžná analýza (odkaz v elektronickém katalogu)

Politika v čase koronaviru : předběžná analýza

Co předseda ODS Petr Fiala a jeho kolegové z think-tanku Pravý břeh říkají k dosavadnímu vývoji koronavirové krize? Jak ovlivní naši společnost? Stojí před námi stojí několik výzev, ke kterým se musí odpovědně postavit celá společnost, pokud chceme ze změn, které do našich životů virus přinesl, vytěžit to nejlepší. Musíme odolat pokušení zvolit si snazší řešení na úkor svobody. Západní civilizace zná pro podobné mimořádné situace vyzkoušené postupy a principy, kterých bychom se nikdy neměli vzdát. Všechny tři texty původně vznikaly jako poznámky k vývoji situace v době nouzového stavu. Teď, když pomalu končí první ... více

 
Reputačný kapitál a marketingová komunikácia podnikov v personálnej politike podnikov v priemyselnej revolúcii 4.0 (odkaz v elektronickém katalogu)

Reputačný kapitál a marketingová komunikácia podnikov v personálnej politike podnikov v priemyselnej revolúcii 4.0

Miroslava Szarková. -- České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2020. -- 99 stran ; 21 cm. -- 100 výtisků. -- ISBN : 978-80-7556-063-6 (brožováno). C 394.426 P  

 
Vesmírní baroni : Elon Musk, Jeff Bezos a tažení za osídlením vesmíru (odkaz v elektronickém katalogu)

Vesmírní baroni : Elon Musk, Jeff Bezos a tažení za osídlením vesmíru

Kniha je příběhem o skupině podnikatelů-miliardářů, kteří investují svá jmění do epického znovuvzkříšení amerického vesmírného programu.

 
Sebemotivační deník na celý rok : jsem žena #jsembohyne (odkaz v elektronickém katalogu)

Sebemotivační deník na celý rok : jsem žena #jsembohyne

Sebemotivační deník Jsem žena #jsem bohyně je pro ty z nás, které chtějí zahodit všechny pochybnosti za hlavu a cítit se jako bohyně! Deník je univerzální pro kterýkoliv rok a období našeho života. Průvodcem na cestě za poznáním svého skrytého potenciálu vám budou osobnosti jako T. Klusová, V. Kašáková, K. Issová, E. Geislerová a mnohé další.

 
Základy technické normalizace : vstupní výuka technické normalizace pro učitele odborných předmětů středních škol (odkaz v elektronickém katalogu)

Základy technické normalizace : vstupní výuka technické normalizace pro učitele odborných předmětů středních škol

Učební pomůcka pro učitele odborných předmětů se věnuje technické normalizaci, normám a předpisům, jejich používání a ochraně autorských práv.

 
Robot : poznej stroje budoucnosti (odkaz v elektronickém katalogu)

Robot : poznej stroje budoucnosti

Robotika je na vzestupu. Do roku 2019 spatřilo světlo světa více než 45 milionů robotů. Robotika a umělá inteligence se stávají nedílnou součástí běžného života: ať už máme na mysli válečné drony, nebo roboty pomáhající v nemocnicích pacientům či zachraňující lidi při živelních katastrofách. Zjistěte spolu s námi, co je vlastně robot. Z čeho je vyroben? Jak pracuje? Co je ve vědě, technice a výpočetní technice nového? Seznámíme vás s více než stovkou robotů, kteří jsou nejnovějšími a nejvýznamnějšími představiteli umělé inteligence současnosti a nahlédneme i do budoucnosti robotiky.

 
Kdo ví, kde budu zítra (odkaz v elektronickém katalogu)

Kdo ví, kde budu zítra

Tomáš Etzler, spolupracovník americké CNN, bývalý reportér České televize v Číně a držitel řady ocenění včetně ceny Emmy, a uznávaný komentátor, taktéž držitel několika novinářských cen, Jindřich Šídlo. Dva ostřílení žurnalisté spolu diskutují o novinářské profesi a o řadě dalších vážných i méně vážných témat.

 
Soupis tisků 17. století Západočeského muzea v Plzni = Catalogus operum saeculo XVII impressorum quae in Museo Bohemiae occidentalis Plznae asservantur (odkaz v elektronickém katalogu)

Soupis tisků 17. století Západočeského muzea v Plzni = Catalogus operum saeculo XVII impressorum quae in Museo Bohemiae occidentalis Plznae asservantur

Soupis představuje tisky 17. století ze sbírek knihovny Západočeského muzea v Plzni v edici Fontes bibliothecarum Musei Plznensis. Kniha přináší podrobné záznamy 261 tisků zohledňujících bibliografický a knihovědný popis s individuálními znaky exempláře, jako jsou typografie, výzdoba, ilustrace, knižní vazba, provenience. V úvodu je uvedena provenienční skladba se zřetelem na akvizici a obsahová charakteristika fondu. V ediční poznámce je popsána metodika, jakou byl fond zpracován. Poté následuje vlastní soupis, který je pro snazší orientaci opatřen pomocným aparátem, jenž obsahuje sedm rejstříků (rejstřík provenience, abecední, místní a ... více

 
České encyklopedie : historie a proměny naučných slovníků (odkaz v elektronickém katalogu)

České encyklopedie : historie a proměny naučných slovníků

Publikace k výstavě České encyklopedie v regále i pod lampou, 2020, Mánesova galerie, Vlastivědné muzeum v Olomouci.

 
Almanach Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích : vydaný k 60. výročí založení klubu (odkaz v elektronickém katalogu)

Almanach Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích : vydaný k 60. výročí založení klubu

. -- První vydání. -- České Budějovice : Historický klub : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2020. -- 89 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm. -- 100 výtisků. -- ISBN : 978-80-270-7447-1 (brožováno). C 394.452 P  

 
Český granát : historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek = Bohemian garnet : history, identification and processing in the context of museum collections (odkaz v elektronickém katalogu)

Český granát : historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek = Bohemian garnet : history, identification and processing in the context of museum collections

Monografie přináší komplexní informace o českému granátu. První část se věnuje těžbě, výskytu, zpracování, identifikaci či užití českého granátu. Druhá část pak reflektuje tento drahý český minerál v kontextu zastoupení v muzejních českých sbírkách.

 
Keramika ve sbírkách Městského muzea ve Volyni : výběrový katalog (odkaz v elektronickém katalogu)

Keramika ve sbírkách Městského muzea ve Volyni : výběrový katalog

Katalog výběrově seznamuje se sbírkou umělecké keramiky Městského muzea ve Volyni. Úvodní text stručně přibližuje genezi sbírky, ve které lze nalézt převážně výrobky z Čech a střední Evropy (např. kachle, běžnou i zdobenou stolní keramiku apod.).

 
Zlatý věk uničovské archeologie : Mizzi Manethová a muzeum v Uničově (odkaz v elektronickém katalogu)

Zlatý věk uničovské archeologie : Mizzi Manethová a muzeum v Uničově

V roce 1928 začaly pod záštitou německého Městského muzea v Uničově a brněnského prehistorika Karla Schirmeisena archeologické výzkumy v regionu. Pomyslný zlatý věk uničovské archeologie neztratil svůj lesk ani po roce 1938, kdy se stal Uničov součástí Německé říše. Uničovská archeologie se tehdy profesionalizovala, ovšem v roce 1945 dospěla k zániku. Na terénních výzkumech a jejich laboratorním zpracování se od počátku podílela Mizzi Manethová, rodačka z Uničova a jedna z prvních žen v moravské archeologii. V jejích životních osudech se takřka ukázkově odrážejí společenské a politické proměny, jimiž prošly české země v 1. ... více

 
100 let Lóže Národ = Years of the Národ Lodge : 1919-2019 (odkaz v elektronickém katalogu)

100 let Lóže Národ = Years of the Národ Lodge : 1919-2019

Publikace vyšla v souvislosti se stejnojmennou výstavou, jejíž vernisáž se konala 29. března 2019. Výstava přiblížila vznik a historii svobodných zednářů v českých zemích. Představila především Lóži Národ, která byla založena necelý půlrok po vzniku Československé republiky.

 
Mazl tov : má léta u ortodoxní židovské rodiny (odkaz v elektronickém katalogu)

Mazl tov : má léta u ortodoxní židovské rodiny

Poutavá a oceněná autobiografie, ve které autorka vypráví o době, kdy jako studentka v Antverpách začala doučovat děti v ortodoxní židovské rodině a přes vzájemnou rozdílnost v této komunitě navázala úzké vztahy, které přetrvaly i do dalších let.

 
Na vyžádání vydat! : evropská inteligence na útěku před Hitlerem (odkaz v elektronickém katalogu)

Na vyžádání vydat! : evropská inteligence na útěku před Hitlerem

Název knihy z období druhé světové války je odvozen z článku XIX německo-francouzské smlouvy o příměří. Psalo se v něm, že Francouzi jsou povinni „na vyžádání vydat“ do Německa (či přesněji do Velkogermánské říše německého národa) kohokoli, zejména však německé občany židovského původu prchající z tehdejší říše před hitlerovským režimem. Americký novinář a humanitární pracovník Varian Fry působil ve vichistické Francii od srpna 1940 do září 1941. Během té doby se mu podařilo zachránit asi čtyři tisíce prchajících intelektuálů, sociálních demokratů, antifašistů a Židů. Byly mezi nimi i význačné osobnosti, ... více

 
Pod svícnem tma : hledání příběhu mého otce (odkaz v elektronickém katalogu)

Pod svícnem tma : hledání příběhu mého otce

Ariana Neumann se narodila v sedmdesátých letech dvacátého století ve Venezuele – zde se začíná odvíjet i děj její knihy – v rodině úspěšného průmyslníka. V době jejího dospívání pro ni byl otec ztělesněním úspěchu a síly. Jeho ovšem pronásledovaly noční můry a probouzel se hlasitým křikem v jazyce, jejž nikdo nepoznával a ani mu nerozuměl. Otec o své minulosti nikdy nehovořil. Jednoho dne našla Ariana starý doklad totožnosti s otcovou dávnou fotografií, ale zcela neznámým jménem. V autorčině pátrání byl onen doklad prvním vodítkem, dalším se stala krabice, kterou zdědila v roce 2001 po otcově smrti. Krabice obsahovala ... více

 
Sekora : mravenčí a jiné práce (odkaz v elektronickém katalogu)

Sekora : mravenčí a jiné práce

Ondřej Sekora (1899–1967) byl významný ilustrátor a tvůrce dětských knih, jehož nejslavnější hrdiny dodnes zná v podstatě každé malé dítě. Současně zanechal nepřehlédnutelnou stopu v dějinách české žurnalistiky, sportu, divadla, audiovizuálních médií či komiksu a obecně patří k nejzásadnějším tvůrcům domácí populární kultury první poloviny dvacátého století. Tato výpravná monografie je rozdělena do dvanácti kapitol, které detailně zkoumají jednotlivé okruhy Sekorových rozsáhlých tvůrčích aktivit. Díky takto široce pojatému záběru, ale i díky přístupu k Sekorovu aktuálně zpracovanému archivu a spolupráci s řadou ... více

 
Veselá svině s račicí a depkou (odkaz v elektronickém katalogu)

Veselá svině s račicí a depkou

Kniha o nemoci, které se obává snad každá žena. I o ní jde ale vyprávět s humorem. Příběh o životě s rakovinou prsu, vyprávění syrově upřímné, přímočaré, bez patosu, ale i sarkastické a vtipné. Taková je kniha publicistky Andrey Kábelové. S nadhledem a často i s černým humorem v ní popisuje svůj osobní příběh. Jak reagovali její blízcí, když jim sdělila svou diagnózu? Jak o tom mluvit, anebo radši nemluvit s těmi ostatními? Co může nemocný očekávat od lékařů a také sám od sebe? A hlavně: jak žít během i po této zkušenosti „normální“ život? Čtivá kniha zachycuje autorčiny zásadní poznatky a zážitky, které mohou ... více

 
Volá Moskva : paměti zahraničního zpravodaje (odkaz v elektronickém katalogu)

Volá Moskva : paměti zahraničního zpravodaje

Autobiografické vzpomínky britského zpravodaje, který působil v Moskvě od sedmdesátých let let minulého století do počátku století současného.

 
Kosmologie hebrejské Bible a starověké židovské tradice (odkaz v elektronickém katalogu)

Kosmologie hebrejské Bible a starověké židovské tradice

Monografie se zabývá židovskou starověkou koncepcí světa, kosmu a místem člověka ve světě jednak s ohledem na biblické zdroje, jednak na prameny deuterokanonické a pseudoepigrafní. Vychází ze znění Hebrejské bible, dále z literárního odkazu deuterokanonické tradice, mystické tradice pozdní antiky, zejména z Knih Henochových a z racionalismu Babylónského talmudu. Publikace představuje židovskou kosmologii v její proměnlivosti a v jejím dialogu s okolními starověkými kulturami, zaměřuje se na unikátní metodu odborné diskuse a argumentaci starověkých učenců. Pisatelé Hebrejské bible vedli polemiku s babylónskou astronomií, ale zároveň ... více

 
1 FILOZOFIE. PSYCHOLOGIE
Patočkovo myšlení a dnešní svět (odkaz v elektronickém katalogu)

Patočkovo myšlení a dnešní svět

V roce 2017 uplynulo 110 let od narození a současně 40 let od smrti Jana Patočky, nejvýznamnějšího českého filosofa 20. století. Taková jubilejní příležitost se stala výzvou nejen k očekávaným a spíše formálně oslavným proslovům, ale také k veřejnému filosofickému zamyšlení nad významem a celkovým smyslem filosofického díla profesora Jana Patočky. Dne 28. března 2017 se na půdě Filosofického ústavu AV ČR jako výsledek součinnosti Oddělení pro studium moderní české filosofie a Archivu Jana Patočky při Centru pro teoretická studia uskutečnilo kolokvium nazvané Patočkovo myšlení a dnešní svět. Zúčastnili se jej čeští badatelé, ... více

 
Uvedení do filozofie výchovy - souvislosti (odkaz v elektronickém katalogu)

Uvedení do filozofie výchovy - souvislosti

Ladislav Zapletal, Gabriela Gabrhelová, Michael Macrone. -- Vydání první. -- Týn nad Vltavou : Nová Forma, 2019. -- 180 stran ; 21 cm. -- Terminologické slovníky. -- 400 výtisků. -- ISBN : 978-80-7612-133-1 (brožováno). C 394.087 P  

 
Bůh a příroda : filosofické úvahy o náboženství a vědě 1979-1983 (odkaz v elektronickém katalogu)

Bůh a příroda : filosofické úvahy o náboženství a vědě 1979-1983

Kniha obsahuje eseje a studie biologa a filosofa Zdeňka Neubauera (1942-2016) s náboženskou problematikou z let 1979-1983. Jeho jádro tvoří nová edice dvou souborů s tituly Deus et natura (1979) a Nový Areopág (1983). Jedná se o časově a tematicky související texty, které byly v různých podobách neoficiálně šířeny již v době svého vzniku. V prvním souboru autor pojednává o velkých tématech křesťanské tradice jako mariánská zjevení, dědiční hřích či víra v zázraky ze svého filosofického stanoviska „ontologie subjektivity“. V druhém rozpracoval a prohloubil některé otázky týkající se vztahu náboženství a novověké vědy. V ... více

 
Horizont poznání : cesta ke sjednocení mikro (odkaz v elektronickém katalogu)

Horizont poznání : cesta ke sjednocení mikro

Kniha českého biotronika a léčitele se zabývá kvantově-kosmologickými základy světa z pohledu tzv. filozofie Bytí J. Zezulky.

 
Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. II. (odkaz v elektronickém katalogu)

Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. II.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). Na rozdíl od dnešního chápání umění byla ve středověku u uměleckého díla považována za klíčový prvek jeho funkce a teprve na ni se vázala stránka estetická. Z toho vychází struktura knihy – po úvodním výkladu pojmu imago se jednotlivé oddíly zabývají funkcemi, které imagines plnily – funkcí náboženskou, didaktickou, memoriální a reprezentativní, a nakonec též funkcí estetickou, ... více

 
Kosmologie hebrejské Bible a starověké židovské tradice (odkaz v elektronickém katalogu)

Kosmologie hebrejské Bible a starověké židovské tradice

Monografie se zabývá židovskou starověkou koncepcí světa, kosmu a místem člověka ve světě jednak s ohledem na biblické zdroje, jednak na prameny deuterokanonické a pseudoepigrafní. Vychází ze znění Hebrejské bible, dále z literárního odkazu deuterokanonické tradice, mystické tradice pozdní antiky, zejména z Knih Henochových a z racionalismu Babylónského talmudu. Publikace představuje židovskou kosmologii v její proměnlivosti a v jejím dialogu s okolními starověkými kulturami, zaměřuje se na unikátní metodu odborné diskuse a argumentaci starověkých učenců. Pisatelé Hebrejské bible vedli polemiku s babylónskou astronomií, ale zároveň ... více

 
Karanténa : přežije naše svoboda éru pandemie? (odkaz v elektronickém katalogu)

Karanténa : přežije naše svoboda éru pandemie?

Články se zaobírají nejen pandemií nemoci covid-19, ale i jejími společenskými a ekonomickými důsledky pro náš každodenní život.

 
Zůstat anebo jít (odkaz v elektronickém katalogu)

Zůstat anebo jít

Přeložila Jaroslava Bulánková. 1.vydání

 
Deník poutníka Robina (odkaz v elektronickém katalogu)

Deník poutníka Robina

Čtenář této knihy projde s jejím hlavním a jediným hrdinou, Robinem, dlouhou a těžkou cestu plnou překážek a rozcestí. Sedm týdnů, padesát dnů je Robin na cestě. Postupně se učí, že každá taková překážka je tu proto, abychom se naučili ji zvládat, dokázali ji zdolat, každá křižovatka naší cesty je tu proto, abychom se naučili chodit tím správným směrem, abychom se vydali správnou cestou. Každá z padesáti kapitol této knihy je zapsaná jako jedna vzpomínka na jeden den té dlouhé cesty. Nabízí nám jeden krátký příběh, úvahu k zamyšlení a moudré poučení, takové povzbuzení na další vykročení. Do cíle své cesty asi nikdy ... více

 
Já jsem mysl : univerzální klíč k dosažení všeho, po čem toužíte (odkaz v elektronickém katalogu)

Já jsem mysl : univerzální klíč k dosažení všeho, po čem toužíte

Kniha ukazuje základní principy fungování lidské mysli, a to napříč kulturami a bez ohledu na víru či etnicitu. V tomto ohledu přináší kromě teorie také exkurz do historie či praktické rady, jak překonat mnohé stereotypy a myšlenkové vzorce.

 
Kniha zrozených ve světle : zjevení božských Atlanťanů (odkaz v elektronickém katalogu)

Kniha zrozených ve světle : zjevení božských Atlanťanů

Božští Učitelé, kteří byli vtěleni v Atlantidě, pokračují v předávání Svých Vědomostí lidem, obývajícím Zemi v současnosti. Hovoří konkrétně o principech duchovní výuky, o Evoluci Vědomí, o smyslu života každého z nás a o jeho realizaci. Kniha bude zajímavá a v nejvyšší míře prospěšná všem, kdo usilují o duchovní Dokonalost.

 
Andělské pohlazení po duši (odkaz v elektronickém katalogu)

Andělské pohlazení po duši

"Celých 366 dnů jsem každodenně přijímala rady od andělů, které jsou sepsány na stránkách této knihy. Rady, které umožňují, aby cesta nás, lidí, byla prosvícena láskou a naše kroky směrovaly k pozitivním cílům a snům, které máme. Aby byly uzdraveny a rozpuštěny staré splíny a žili jsme štěstí, radost a spokojenost jak uvnitř sebe samých, tak i ve svých vztazích, aby ten náš lidský svět byl krásný a projasněný. Andělé se rozhodli nás svými radami a sděleními hladit po duši, abychom si ve chvílích, kdy máme pocit, že před námi není cesta správným směrem, rozhodnutí je těžké a…, uvědomili, že nejsme sami, že máme ... více

 
Astrologie pro zdraví a pohodu : nechte se vést hvězdami : praktický průvodce k získání energie a vitality (odkaz v elektronickém katalogu)

Astrologie pro zdraví a pohodu : nechte se vést hvězdami : praktický průvodce k získání energie a vitality

Mezinárodně uznávaní astrologové Monte Farber a Amy Zernerová využili své dlouholeté zkušenosti k sepsání knihy, která je praktickým a nepostradatelným průvodcem na cestě k dosažení zdraví a tělesné i duševní pohody. V přehledných kapitolách poznáte příznačné vlastnosti jednotlivých znamení zvěrokruhu, a navíc autoři nabízejí tipy na meditace, cvičení, léčivé čaje, kameny či barvy, vždy přesně zacílené pro dané sluneční znamení.

 
Vanga : 1911-1996 (odkaz v elektronickém katalogu)

Vanga : 1911-1996

Tato kniha je pocta velkému člověku - tisícům pomohla tato věštkyně prozřít, ač sama slepá, dohlédla dál než většina jiných.

 
Zasvěcení do haitského vúdú (odkaz v elektronickém katalogu)

Zasvěcení do haitského vúdú

Zasvěcení do haitského vúdú je třetí knihou české autorky Veroniky Šulcové, která se ve své tvorbě zaměřuje na afrokaribská náboženství. Autorka zde spojuje vyprávění vlastních zážitků s vúdú na Haiti s akademickým výkladem pojednávajícím o základech a hlavních principech haitského vúdú. V knize naleznete odborné informace vedle autentických prožitků. Jako celek je kniha určena odborné i laické veřejnosti a představuje čtenářům vúdú i Haiti nikoli jako děsivý kult a bohem opuštěnou zemi, ale naopak jako hluboce lidské náboženství oslavující život v zemi, kde se nežije snadno. Kniha je vybavena mnoha desítkami barevných ... více

 
Zlobí vaše dítě? : buďte rádi, že nemáte mě! (odkaz v elektronickém katalogu)

Zlobí vaše dítě? : buďte rádi, že nemáte mě!

Autorka mnoha knih o józe, astrologii, lidovém léčitelství, alternativní medicíně a léčivých místech přichází s knihou svých zážitků z dětství. Formou krátkých příběhů, které se podobají formou a rozsahem příběhům z úspěšné knihy Věřte nevěřte, popisuje období svého života od narození do šestnácti let. Tentokrát jsou příběhy laděny nikoliv tajemně, i když se v některých tomuto nádechu přece jen autorka neubránila, ale humorně. S pobavením a filozofickým nadhledem vzpomíná na své velmi pikantní, dobrodružné a někdy až nebezpečné zážitky na vesnici v Krušných horách. Jako vesnické dítko byla obdařena všemi ... více

 
Karl Popper a vědecká (i)racionalita (odkaz v elektronickém katalogu)

Karl Popper a vědecká (i)racionalita

Tato kniha se zabývá Popperovou filosofií, jejím užším zaměřením je pak řešení problému indukce v rámci kriticko-racionalistické myšlenkové tradice. Ta přijímá za dané, že nemáme žádné konečné odpovědi a samotná pravda je pro nás věčným hledáním. Spolu s analýzou popperiánského řešení a následujících diskuzí (J. Agassi, M. Salamander, D. Papineau) autor zároveň opětovně ustavuje Popperovo místo v dějinách filosofie.

 
Kříž a rudý prapor : náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938) (odkaz v elektronickém katalogu)

Kříž a rudý prapor : náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)

Kniha sleduje náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918–1938), tj. vývoj katolické církve, Církve českobratrské evangelické, Církve československé a bezvěreckého hnutí. Cílem je představit jednotlivé náboženské subjekty, ukázat jejich vzájemnou interakci a schopnost ovlivňovat okolní společnost. Vliv náboženství je sledován v celé společnosti, od komunální politiky přes školství až po regionální identitu, a na pozadí složitých společenských procesů (demografických, hospodářských, kulturních, politických a sociálních), včetně způsobilosti náboženských organizací adekvátně odpovědět na nové výzvy, s nimiž tyto ... více

 
Moudrost písečných dun : rozpravy o súfismu (odkaz v elektronickém katalogu)

Moudrost písečných dun : rozpravy o súfismu

Súfijci jsou skvělí vypravěči. Usrknou si čaje nebo kávy, posadí se na nějaké útulné místo, ve vzduchu povlává teplá vůně… a vyprávění může začít. Příběh, který mistr vypráví, vám nabídne jen vodítka, náznaky – ale velmi mocné, velmi pronikavé. Jediným úkolem žáka je naslouchat. Nikoli soustředěně, nýbrž vnímavě, s otevřeným srdcem, bez napětí, bez očekávání. S požitkem… Příběh vám vydá své tajemství, jen když nasloucháte s hlubokým požitkem.

 
Patočkovo myšlení a dnešní svět (odkaz v elektronickém katalogu)

Patočkovo myšlení a dnešní svět

V roce 2017 uplynulo 110 let od narození a současně 40 let od smrti Jana Patočky, nejvýznamnějšího českého filosofa 20. století. Taková jubilejní příležitost se stala výzvou nejen k očekávaným a spíše formálně oslavným proslovům, ale také k veřejnému filosofickému zamyšlení nad významem a celkovým smyslem filosofického díla profesora Jana Patočky. Dne 28. března 2017 se na půdě Filosofického ústavu AV ČR jako výsledek součinnosti Oddělení pro studium moderní české filosofie a Archivu Jana Patočky při Centru pro teoretická studia uskutečnilo kolokvium nazvané Patočkovo myšlení a dnešní svět. Zúčastnili se jej čeští badatelé, ... více

 
Tři guineje ; Vlastní pokoj (odkaz v elektronickém katalogu)

Tři guineje ; Vlastní pokoj

V eseji Tři Guineje, která vznikla roku 1938, se Woolfová myšlenkově vyrovnává s hrozbou války a s otázkou, jak se má v dané situaci zachovat žena. Její nečekaná, pro mnohé provokativní odpověď, která odmítá přijmout zhoubnou dualitu fronty a týlu, se snaží proniknout klamavými zástěrkami onoho míru, jenž je pouze pokračováním války jinými prostředky, a vede k rozboru oné agresivity, jež hluboce proniká i sférami kultury a vzdělanosti a vybíjí se v ponižování žen. Vlastní pokoj, text přednášek pronesených roku 1928 na dvou anglických dívčích vysokých školách, se řadí ke klasickým dílům feministického myšlení. Otázka vztahu ... více

 
Ale pane Rybo... (odkaz v elektronickém katalogu)

Ale pane Rybo...

Autobiografie. Slova autora: "Narodil jsem se opravdu bez vlastního přičinění či viny v Praze, dne 23. září 1940. Nevím jak vy, ale já jsem si opravdu nemohl vybrat. Moje odborná kvalifikace i životní zkušenost je docela pestrá. Vystudoval jsem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor Andragogika, dříve Výchova a vzdělávání dospělých. Mimo to mám odbornou učitelskou kvalifikaci získanou studiem na Pedagogické fakultě UK. Protože jsem původně technik, tak jsem také vystudoval obor Ekonomika a provoz silniční dopravy a absolvoval i Průmyslovou školu mistrovskou. Také mám odbornou kvalifikaci na výuku řidičů všech skupin, stejně tak ... více

 
Antistresová knížka pro učitelky mateřské školy : relaxace, komunikace, týmová práce (odkaz v elektronickém katalogu)

Antistresová knížka pro učitelky mateřské školy : relaxace, komunikace, týmová práce

Čtenáři v knize najdou užitečné tipy, jak stresu nejen čelit, ale hlavně předcházet. Díky knize zjistí, jak reagují na zátěž a co z jejich chování může vést ke zvýšenému stresu. Naučí se také relaxovat a hlavně dokážou to, co si osvojí, přenést do práce s dětmi.

 
Boj o špetku..., aneb, Soumrak spojitého písma (odkaz v elektronickém katalogu)

Boj o špetku..., aneb, Soumrak spojitého písma

Publikace mapuje změnu zvyklostí v oblasti psaní rukou.

 
Byl jednou jeden konflikt (odkaz v elektronickém katalogu)

Byl jednou jeden konflikt

Příručka se zabývá tématem komunikace a konstruktivním řešením konfliktů.

 
Bylinkové kouzlení. I. díl (odkaz v elektronickém katalogu)

Bylinkové kouzlení. I. díl

Jednoduché tipy, rady a recepty na domácí kosmetiku, léčivé čaje a dárky z léčivých bylin našich zahrad a luk.

 
Čchi-nej-cang : masáž čchi pro životně důležité orgány (odkaz v elektronickém katalogu)

Čchi-nej-cang : masáž čchi pro životně důležité orgány

Starobylý taoistický systém pro detoxikaci a omlazení vnitřních orgánů: přináší techniky pro odstranění překážek v proudění energie tělem. Obsahuje ilustrovaná cvičení pro úlevu od běžných zdravotních potíží, revitalizaci orgánů, a umožní čtenářům převzít odpovědnost za vlastní zdraví a dobrou pohodu. Zaměřuje se na pupeční centrum, kde se hromadí negativní emoce, stres a nemoci. Taoisté přišli na to, že většinu nemocí lze vyléčit, jakmile dojde k uvolnění skrytých jedů a negativních sil z těla. Vyvinuli umění čchi­-nej­-cang za účelem recyklace a transformace negativních energií, které blokují vnitřní orgány a ... více

 
Čtyři prány štěstí : umění každodenní radosti v době zrychlené (odkaz v elektronickém katalogu)

Čtyři prány štěstí : umění každodenní radosti v době zrychlené

Unikátní kniha o sebepřijetí, sebeúctě, sebehodnotě i sebemotivaci vychází v těžké době, kdy svět prochází globální transformací. Doba zrychlená vyústila v nucené pozastavení velké části populace. Lidé na všech kontinentech dostali jednotnou příležitost a čas uvědomit si podstatu života. Nikdy předtím nebylo na světě tolik diagnostikovaných depresí, vyhoření a zoufalství. Navzdory všemu zdánlivému blahobytu a technologickému pokroku člověk ztratil přirozený kontakt se sebou i s druhými. Odpojil se od životního zdroje, hlavní přírodní energie procházející vesmírem a pohánějící všechno živé, přesněji všechno živé, co ... více

 
Hejno bílých vran, aneb, Začni správně (odkaz v elektronickém katalogu)

Hejno bílých vran, aneb, Začni správně

Životní příběhy lidí, kteří prošli dětským domovem nebo pěstounskou péčí, a přes překážky uspěli.

 
Hierarchie v pralesích : evoluce rovnostářského chování (odkaz v elektronickém katalogu)

Hierarchie v pralesích : evoluce rovnostářského chování

Publikace zkoumá původ těchto protikladných modů chování u šimpanzů, bonobů i v raných lidských společenstvích v Arktidě, obou Amerikách, Austrálii i v Africe.

 
Jak rabíni dělají děti : pohlaví, identita a její přenos v judaismu (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak rabíni dělají děti : pohlaví, identita a její přenos v judaismu

Toto dílo je obhajobou „matriarchálního náboženství”, které je podobně jako děloha plodnou půdou a v němž získávají posvátné texty zcela nové významy. Svoji otevřenou vizi náboženství ilustruje Delphine Horvilleur brilantně na několika příbězích z knihy Genesis, zejména na Adamovi a Evě a Kainovi a Ábelovi, prvních rodičích a dětech. Autorka se zároveň zamýšlí z rabínského hlediska nad dnes problematickými otázkami předávání náboženského dědictví, zejména nad tím, jak judaismus řeší příbuznost, identitu a touhu, tedy jinými slovy jaké jsou možnosti předávání tradice budoucým pokolením.

 
Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? : určeno žákům a studentům se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti a jejich rodičům a učitelům (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? : určeno žákům a studentům se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti a jejich rodičům a učitelům

Kniha se zabývá problematikou specifických poruch učení a pozornosti, jejich charakteristikou a dopadem na proces učení. Zároveň přináší praktické rady, jak příznivě ovlivnit učení a s tím i koncentraci, motivaci a prokrastinaci. Specifických poruch učení je celá řada a nemalé procento žáků a studentů trpí kombinací několika z nich. Jakákoli taková porucha učení výrazně ovlivňuje schopnost žáků osvojit si konkrétní problematiku, což má často negativní dopad na jejich sebevědomí, motivaci a nepříznivě formuje vztahy s rodiči i učiteli. Autorky kromě popisu každé z poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ... více

 
Léčebné obrazce (odkaz v elektronickém katalogu)

Léčebné obrazce

Kniha představuje neobyčejně zajímavou pomůcku pro vylepšení zdravotního stavu a léčení neduhů způsobem, jenž navazuje na některé postupy praktikované dávnými léčiteli. Zatímco na úsvitu dějin a v dalších časech byly tyto postupy uplatňovány spíše v obecné rovině, léčebné obrazce Jana Hnilici se zaměřují přímo na konkrétní problémy. Tato publikace, obsahující v sedmi souborech 60 obrazců, obsahuje rovněž pět obrazců ovlivňujících nikoliv přímo zdravotní záležitosti, ale také okolnosti úzce souvisící se spokojeností a vyrovnaností člověka. To bez pochyb významně ovlivňuje jeho harmonii na tomto světě a tak podporuje i ... více

 
Lunární magie : probuďte v sobě kreativitu a podpořte sebereflexi pomocí lunárního cyklu (odkaz v elektronickém katalogu)

Lunární magie : probuďte v sobě kreativitu a podpořte sebereflexi pomocí lunárního cyklu

Tato interaktivní kniha vás naučí využívat sílu Měsíce k naplnění vašich záměrů. Porozumění tomuto vesmírnému tělesu vám pomůže plánovat a realizovat své sny v souladu s lunárním cyklem. Kniha je rozdělena do osmi kapitol, které reprezentují jednotlivé měsíční fáze, přičemž každá z těchto částí obsahuje celou řadu nejrůznějších aktivit spojených s hlavním tématem typickým pro dané období: od vytyčení cílů, přes kreslení a malování, až k takovým činnostem, jako je horká koupel, vytvoření nádoby přání nebo prosté vychutnání šálku dobrého čaje. Začnete-li žít v souladu s Měsícem, záhy zpozorujete, jak se ... více

 
Maják v moři strachu : průvodce léčbou rakoviny prsu pro ženy, jejich partnery a blízké (odkaz v elektronickém katalogu)

Maják v moři strachu : průvodce léčbou rakoviny prsu pro ženy, jejich partnery a blízké

Rakovina prsu. Dvě slova, která v životě nechce slyšet žádná žena. Ohrožení života touto zákeřnou nemocí vyvolává mnoho otázek a strachu, a nejen žena-pacientka, ale i její partner a nejbližší, ti všichni se musí náhle vyrovnat s těžkou situací. Z toho důvodu vznikla tato kniha, podrobný průvodce léčbou rakoviny prsu, který má za cíl zodpovědět nejčastější otázky a pomoci tak všem zvládnout toto temné období. V jednadvaceti kapitolách naleznete mnoho praktických rad a informací o nemoci, způsobech léčby a dalších záležitostech, které se života s rakovinou prsu týkají. Dozvíte se mimo jiné: co je to vlastně rakovina a jak se ... více

 
Manuál na šťastný život : praktické návody a cvičení pro spokojenější vztahy, sebelásku, práci a zdraví (odkaz v elektronickém katalogu)

Manuál na šťastný život : praktické návody a cvičení pro spokojenější vztahy, sebelásku, práci a zdraví

Kniha se věnuje vztahům, sebelásce, práci i zdraví. Získáte inspiraci, jak pracovat s těžkými životními situacemi, jako jsou například rozchod, nevěra, strach, úzkosti nebo ztráta někoho blízkého. Osvojíte si techniky, které opravdu fungují a které můžete jednoduše praktikovat každý den nebo se k nim vracet. Pozitivní myšlení je to, co nám pomáhá zvládat životní situace. Otevřete své srdce a pusťte se směle do své cesty za štěstím!

 
Matematika hrou : piráti na palubu! : mořské dobrodružství se zlomky, procenty a desetinnými čísly (odkaz v elektronickém katalogu)

Matematika hrou : piráti na palubu! : mořské dobrodružství se zlomky, procenty a desetinnými čísly

Správný pirát není žádná bábovka a už vůbec nesmí být hloupý! Takové zlomky umí, jako když žralok ocasem mrská. Staň se správným pirátem a pomocí zlomků, procent a desetinných čísel se vydej na mořských vlnách za dobrodružstvím. Pro děti od 9 let.

 
Mourrisonova poradna : na co se bojím nebo stydím zeptat (odkaz v elektronickém katalogu)

Mourrisonova poradna : na co se bojím nebo stydím zeptat

V knize otázek a odpovědí, která je určená všem holkám a klukům ve věku 10 až 15 let, si mladí čtenáři mohou přečíst odpovědi na otázky, které jim nedají spát, kvůli kterým se trápí a prožívají chvíle, jež si dospělí kolikrát ani nedovedou představit. Na některé otázky rodiče neumí anebo se zkrátka stydí odpovědět. To ale neznamená, že dotazy dětí jsou nepatřičné anebo že jejich trápení má menší váhu.

 
Na druhý nádech (odkaz v elektronickém katalogu)

Na druhý nádech

Přemýšlíš pořád dokola, proč ti nic nevychází, proč ti zrovna tohle někdo dělá? Jak je možné, že se milujeme, a přitom si nerozumíme? Možná jen nevíš, jak z toho proklatého kolotoče vystoupit a najít svou klidnou cestu životem. Nejde o tvé známé, rodinu či přátele – jde především o tebe. Každý z nás vidí pravdu někde jinde, a právě proto zkusme začít nejdřív u sebe. Prostřednictvím příběhů z vlastního života se snažím ukázat cestu ke zlepšení toho, jak vnímáme okolí i sebe samé. Zavři oči, pořádně se nadechni, vydechni a zkusme to spolu na druhý nádech…

 
Pojetí těla ve staroseverské literatuře (odkaz v elektronickém katalogu)

Pojetí těla ve staroseverské literatuře

Studie se pokouší nastínit obraz představ o těle, jak se ukazuje v staroseverské literatuře, a to na základě analýzy dvou témat, jež se těchto představ úzce dotýkají: somatických projevů emocí a proměny podoby (hamr). Těžištěm knihy je sémantická analýza kořene ham, která umožňuje pochopit, co má společného přechod do stavu bojové extáze u berserků, mytologická proměna boha ve zvíře či transformace vlkodlaků. Zdrojem pro tuto analýzu jsou prakticky veškeré texty, jejichž první verze byly zapsány ve staroseverštině převážně v 13. a 14. století; jde o poezii skaldskou i eddickou, prozaická díla původní i překlady z jiných ... více

 
Pomalu : žít život jednoduše (odkaz v elektronickém katalogu)

Pomalu : žít život jednoduše

Kniha Pomalu je inspirativním návodem na vytvoření života plného skutečně podstatných věcí, který se bude hodit každému, kdo ve své dosavadní uspěchané existenci chce konečně najít klid, smysl a radost. Samozřejmě pomalu.

 
Přísně tajné!!! : o tom, na co se holky někdy stydí zeptat (odkaz v elektronickém katalogu)

Přísně tajné!!! : o tom, na co se holky někdy stydí zeptat

Dvě kamarádky rozebírají chození s kluky, diskutují o záhadách mezilidských vztahů i překvapivých proměnách vlastního těla. Díky mamince jedné z nich přijdou všem tajemstvím na kloub. Knížka je vhodná pro čtenářky od 11 let.

 
Restorativní jóga : sestavy pro úlevu od bolesti a rovnováhu těla a duše (odkaz v elektronickém katalogu)

Restorativní jóga : sestavy pro úlevu od bolesti a rovnováhu těla a duše

Kniha představuje formu jógy, která je vhodná při rekonvalescenci po nemoci, může pomoci překonat slabší deprese a úzkosti i vyrovnat se s traumatickými událostmi.

 
Sebemotivační deník na celý rok : jsem žena #jsembohyne (odkaz v elektronickém katalogu)

Sebemotivační deník na celý rok : jsem žena #jsembohyne

Sebemotivační deník Jsem žena #jsem bohyně je pro ty z nás, které chtějí zahodit všechny pochybnosti za hlavu a cítit se jako bohyně! Deník je univerzální pro kterýkoliv rok a období našeho života. Průvodcem na cestě za poznáním svého skrytého potenciálu vám budou osobnosti jako T. Klusová, V. Kašáková, K. Issová, E. Geislerová a mnohé další.

 
Síla hotentota (odkaz v elektronickém katalogu)

Síla hotentota

Sbírka zamyšlení a zároveň nenásilný „návod na život”. Kniha o budování, o dávání i braní, o pochopení druhých i sebe samých, o bezstarostnosti, ale také o zodpovědnosti, o tom, kdy si z věcí nic nedělat a kdy zase ano. O tom, že bohatství není totéž, co hromadění peněz a že osobní růst paradoxně znamená zmenšit se. Kdo to udělá vědomě, snáze najde radost v každodenním konání a touto cestou může dojít k vyrovnanosti a štěstí.

 
Smělý muž : volání k odvaze (odkaz v elektronickém katalogu)

Smělý muž : volání k odvaze

V současné době genderismu a vypjatého feminismu, v době, kdy být mužem dle biblických principů se stává něčím téměř degradujícím, kdy možnost je stále více označována pojmy jako mužský šovinismus apod. přichází Paul Cole s knihou Smělý muž, ve které jde proti takovému proudu popírajícímu biblické zásady. Paul Cole je synem zakladatele hnutí Christian Men’s Network Edwina Louise Colea, který je znám svou knihou Být opravdovým mužem. Paul kráčí ve stopách svého otce jako prezident zmíněného celosvětového hnutí a vy teď dostáváte příležitost seznámit se s jeho pohledem na to, jak má vypadat život takového smělého muže.

 
Stát se moudrým mužem : úvahy o mužské spiritualitě (odkaz v elektronickém katalogu)

Stát se moudrým mužem : úvahy o mužské spiritualitě

Autor dovede oslovit a zaujmout muže po celém světě svými pronikavými úvahami o křesťanském zrání mužů uprostřed společnosti, která se žene za hodnotami, jež člověka nemohou naplnit, uspokojit, připravit na chvíle krizí a zkoušek. Jedná se o rozsáhle přepracovanou knihu Cesta divokého muže, která u nás vyšla před 5 lety a oslovila široký okruh mužů v jejich hledání mužské identity a spirituality. Rohrovo dílo zraje jako dobré víno a tato kniha přináší řadu nových hlubokých podnětů (zvláště v nově zařazených kapitolách) všem, kdo jsou na cestě.

 
Tělo za katrem (odkaz v elektronickém katalogu)

Tělo za katrem

Jack London kdysi pronesl: „Ukaž mi muže s tetováním a ukážu ti muže se zajímavou minulostí.“ Ačkoliv tetování zažilo ve společnosti renesanci a překonalo stigmatizaci s ním dlouhodobě spojovanou, rozšířilo se napříč společenským spektrem, napříč ekonomickými třídami, věkovými kohortami i jedinci s různým společenským statusem, stále existují prostředí, v nichž je tetování identifikující proměnou, znakem, který označuje a slouží jako významný nástroj neverbální komunikace. Jedná se především o prostředí totální instituce, jejímž reprezentantem je vězení. Publikace Tělo za katrem představuje výstupy etnografického ... více

 
Tolerantní výchova (odkaz v elektronickém katalogu)

Tolerantní výchova

Autorka, klinická psycholožka a rodinná terapeutka, přináší postřehy ze své více než třicetileté praxe.

 
Umění být zdráv (odkaz v elektronickém katalogu)

Umění být zdráv

Jeden z nejuznávanějších představitelů funkční medicíny se ve své knize zabývá problematikou stresu, chronických a autoimunitních onemocnění a vysvětluje, jak ve vlastním organismu probudit schopnost samoléčby a najít ztracenou harmonii.

 
Umění vytvářet vzpomínky : jak si užít a zapamatovat šťastné okamžiky (odkaz v elektronickém katalogu)

Umění vytvářet vzpomínky : jak si užít a zapamatovat šťastné okamžiky

Vzpomínky jsou stavebními kameny naší identity, podílejí se na tom, kým jsme a jak se chováme i jak se cítíme. Meik Wiking při výzkumu štěstí zjistil, že jsou lidé šťastnější, pokud se staví k minulosti pozitivně až nostalgicky.

 
Všechno je v pr**li : kniha o naději (odkaz v elektronickém katalogu)

Všechno je v pr**li : kniha o naději

Máte problém ráno vstát z postele a večer naopak sůvíte dlouho do noci a jen tupě zíráte na televizi, kde vás tak maximálně dráždí nesmyslné reklamy? Nedaří se vám dosáhnout vytoužených snů? Honíte se za štěstím jako pes za svým ocasem? Nechápete, proč zrovna vy musíte mít neustálé konflikty s narcistickým šéfem? Máte se jako prase v žitě, ale i přesto nejste spokojeni? Neumíte jednat se svým dospělým puberťákem nebo dětinským protějškem? Neztrácejte naději. Přichází kniha, která se Vám pokusí odpovědět na zapeklité otázky. Ale slovy autora: „Neberte mě příliš vážně.“ Autor Mark Manson se ve svém pokračování ... více

 
Výjimeční (odkaz v elektronickém katalogu)

Výjimeční

Bruno (Vincent Cassel) vede spolek pro autistické děti a dospívající, jejichž případy jsou tak komplikované, že je všude jinde odmítli. Jeho nejlepší přítel Malik (Reda Kateb) učí mladistvé ze sociálně slabých rodin, jak se o tyto děti starat. Přes 20 let žijí Bruno a Malik ve světě lidí, s nimiž si společnost neví rady. Přesto je neopouští optimismus a smysl pro humor. Ať už jejich autistický klient podesáté zastaví pařížské metro ve špičce, nebo kvůli práci v podstatě nestíhají osobní život. Bohužel hrozí, že bude Brunova organizace zrušena, jeho neotřelý přístup se totiž nelíbí každému. Brunovi a Malikovi tak nezbývá ... více

 
Vývoj pozornosti a exekutivních funkcí (odkaz v elektronickém katalogu)

Vývoj pozornosti a exekutivních funkcí

Kniha se věnuje vývoji pozornosti a exekutivních funkcí od raného věku do dospělosti. Exekutivní funkce slouží k seberegulaci a rozvíjejí se významně v předškolním věku. Jejich deficit se projevuje i u dětí s poruchou ADHD. Publikace přináší přehled metod měření pozornosti a exekutivních funcí, včetně ukázek.

 
Zemský ráj jen na pohled : krutá pravda o Češích očima našich polských sousedů (odkaz v elektronickém katalogu)

Zemský ráj jen na pohled : krutá pravda o Češích očima našich polských sousedů

Už dost bylo sentimentu a růžových brýlí. Opravdu je Česká republika ráj na zemi, jak se mnozí domnívají? Polský novinář a bohemista Michał Zabłocki ve svých provokativních reportážních úvahách neukazuje chalupářskou idylu, ale rýpe do českého rasismu, alkoholismu, korupce či bolavých míst nedávné historie. Jeho pohled, ač podaný s humorem, ovšem ne vždy odpovídá skutečnosti.

 
365 tipů pro vysoce citlivé lidi : jak se cítit dobře po celý rok (odkaz v elektronickém katalogu)

365 tipů pro vysoce citlivé lidi : jak se cítit dobře po celý rok

Tato knížka se stane vaším přítelem a laskavým průvodcem po celý rok, od ledna až do prosince. Pro každý nový den v ní najdete originální inspiraci, jak si poradit se stresem a zahlcením smyslů, postupy, jak převzít kontrolu nad emocemi a zklidnit se, sebepečující meditace a mnoho dalšího.

 
44 aktivit pro děti s ADHD : podpora sebedůvěry, sociálních dovedností a sebekontroly (odkaz v elektronickém katalogu)

44 aktivit pro děti s ADHD : podpora sebedůvěry, sociálních dovedností a sebekontroly

Jak mohou děti s ADHD dostat své impulzivní chování pod kontrolu? Odpověď nabízí kniha plná aktivit, které rozvíjejí sebedůvěru, sociální dovednosti a sebekontrolu. Autor shromáždil 44 jednoduchých aktivit, které mají podobu desetiminutovek a dají se provádět bez větší přípravy. Co se děti při hrách naučí? Budou z nich dobří kamarádi, kteří naslouchají ostatním, školu budou zvládat s větší lehkostí, rozpoznají své speciální dovednosti a podpoří tak svou sebeúctu, a naučí se své chování lépe plánovat a chovat se zodpovědně.

 
Deset morálních paradoxů (odkaz v elektronickém katalogu)

Deset morálních paradoxů

Paradoxy byly podrobně prozkoumány v mnoha oblastech lidského poznání, zatím se však nikdo systematicky nevěnoval roli paradoxů v naší reflexi morálky. Tento nedostatek se pokouší napravit izraelský filozof Saul Smilansky ve své vysoce originální knize Deset morálních paradoxů. Autor se snaží ukázat, že paradoxy nejsou pouze okrajovým fenoménem, nevyskytují se jen někde na hranicích našeho myšlení: setkáváme se s nimi v okamžiku, kdy se pokoušíme hlouběji promýšlet důležitá morální témata, jako je například smysl a účel trestání nebo „šťastné neštěstí“ či prospěšný odchod ze zaměstnání. Všechny morální paradoxy, které ... více

 
Slepá ulička izolace : od rovnováhy k estetice interakcí (odkaz v elektronickém katalogu)

Slepá ulička izolace : od rovnováhy k estetice interakcí

Kniha Slepá ulička izolace: k estetice interakcí je monografií, která se vrací k původní filosofické tvorbě – na příkladu krátkých, nepříliš náročných úvah se snaží promýšlet různá filosofická témata navázaná na problémy každodenního života silně ovlivněného technologiemi. Vychází z autorů jako je Heidegger, Floridi, Patočka, Sokol, Tailhard, Johnson a mnoha dalších. Spojuje tradici heideggeriánské fenomenologie a americký pragmatismus. Snaží se na krátkých úvahách ukázat, jak je současný svět možné uchopit pomocí různých autorů a zajímavě interpretovat.

 
Cesta zpátky (odkaz v elektronickém katalogu)

Cesta zpátky

Jack Cunningham (Ben Affleck) byl ve své době nejlepším hráčem basketbalu na střední škole. O roky později propadl zcela alkoholu a jeho závislost ho stála manželství. Zvládne se vypořádat s démony minulosti a trénovat tým školy, kde kdysi sám hrál

 
Empatická a asertivní komunikace : jak zvládat obtížné komunikační situace (odkaz v elektronickém katalogu)

Empatická a asertivní komunikace : jak zvládat obtížné komunikační situace

Autorka se v knize věnuje empatické a asertivní komunikaci v kontextu zvládnutí obtížných komunikačních situací.

 
Etika v souvislostech problémů dneška (odkaz v elektronickém katalogu)

Etika v souvislostech problémů dneška

Publikace představuje teoretická východiska společenské etiky a následně se věnuje rozboru situací ve společenském dění na konci první pětiny 21. století a specifickými etickými otázkami některých odvětví (podnikání, vzdělávání, věda a výzkum).

 
Hlavně se z toho neposrat!, (aneb, Jak se zdravou kůží a rozumem zvládnout insolvenci a mnohé další problémy) (odkaz v elektronickém katalogu)

Hlavně se z toho neposrat!, (aneb, Jak se zdravou kůží a rozumem zvládnout insolvenci a mnohé další problémy)

Autorka se čtenářům prostřednictvím svých vzpomínek snaží poradit, jak vyřešit vleklé finanční problémy. "Několikrát jsem se už na vlastní kůži přesvědčila, že i strašné a těžké situace v životě, kdy jste úplně na dně a máte pocit, že už nemůžete dál, že vás to převálcuje, vidíte s odstupem času jako to nejlepší, co se vám mohlo stát. Potom dokážete nejen odpustit sobě a všem viníkům, ale ještě jim poděkujete za to, že to pro vás udělali, že vám dali tu tvrdou lekci. A v tu chvíli jste zvítězili sami nad sebou."

 
Hovory o homosexualitě : jak mluvit o věcech laskavě a srozumitelně (odkaz v elektronickém katalogu)

Hovory o homosexualitě : jak mluvit o věcech laskavě a srozumitelně

Autor se v knize zabývá jednotlivými tématy, která souvisejí s homosexualitou, například teoriemi o příčinách homosexuality, otázkou „homosexuálních manželství“, problémem, zda je možná změna sexuální orientace, a pak především biblickými místy, které se týkají homosexuality.

 
Můj táta Karel (odkaz v elektronickém katalogu)

Můj táta Karel

Dominika Gottová, nejstarší dcera Karla Gotta, se v unikátním speciálu Blesku probírá svým osobním životem a vzpomínkami a odhaluje při tom jedno rodinné tajemství za druhým. Dozvíte se ale i vše, co jejímu početí předcházelo! Svým několikaletým vztahem se Zlatým slavíkem totiž čtenáře provede přímo její maminka Antonie Zacpalová. Jaký byl Karel Gott jako občasný milenec? Proč svou dceru tak dlouho úzkostlivě tajil? Co jako otec řešil, jak s Dominikou nakládal a kde všude řešil její průšvihy? Dominika Gottová nikdy nechtěla jít v uměleckých stopách svého otce, ale vždy toužila dělat jeho jménu čest. Staňte se svědky divoké ... více

 
Novomanželé - uživatelská příručka : nezbytné informace, tipy pro řešení problémů a rady pro první rok manželství (odkaz v elektronickém katalogu)

Novomanželé - uživatelská příručka : nezbytné informace, tipy pro řešení problémů a rady pro první rok manželství

Konečně svoji! Řekli jste si své „ano“, snědli jste svatební dort a odjeli na líbánky. Manželství začíná! Založení společného účtu, pořízení bytu, budování rodinného hnízda… Najednou se ovšem vynořují otázky: Je normální, že se hádáme? Jak si zařídíme byt, když ON má tak nemožný vkus? Vydržím celý život s TOUTO tchýní? Začnou mi vůbec někdy tikat biologické hodiny? Naštěstí zde máte tuto knihu a v ní s humorem psané praktické rady pro novomanželský život a užitečné tipy pro řešení vznikajících problémů.

 
Pod svícnem tma : hledání příběhu mého otce (odkaz v elektronickém katalogu)

Pod svícnem tma : hledání příběhu mého otce

Ariana Neumann se narodila v sedmdesátých letech dvacátého století ve Venezuele – zde se začíná odvíjet i děj její knihy – v rodině úspěšného průmyslníka. V době jejího dospívání pro ni byl otec ztělesněním úspěchu a síly. Jeho ovšem pronásledovaly noční můry a probouzel se hlasitým křikem v jazyce, jejž nikdo nepoznával a ani mu nerozuměl. Otec o své minulosti nikdy nehovořil. Jednoho dne našla Ariana starý doklad totožnosti s otcovou dávnou fotografií, ale zcela neznámým jménem. V autorčině pátrání byl onen doklad prvním vodítkem, dalším se stala krabice, kterou zdědila v roce 2001 po otcově smrti. Krabice obsahovala ... více

 
První muž, který mě zradil, byl můj otec (odkaz v elektronickém katalogu)

První muž, který mě zradil, byl můj otec

Dopad nefunkčních vazeb, ať už proto, že otec v rodině chyběl, opustil ji, nebo nenaplnil otcovskou roli, bývají pustošivé. Předobraz prvního muže v životě ženy ovlivňuje její partnerské vztahy. Neexistuje důkaz, že každá žena, která má vztahové problémy, prožila zranění od otce. Ale ta, co ho prožije, problémy ve vztazích mívá. Až to vyvolává dojem zákonitého procesu, zaznívá v knize. Autorky se však nespokojily s poukazem na neutěšenost takového stavu, ale hledají řešení. Zamýšlejí se nad otcovstvím jako takovým i nad historickými a společenskými souvislostmi, které ho utvářely. Dospívají k závěru, že zdravá mužská ... více

 
Sir Nicholas Winton, jak jej neznáme : inspirace pro všechny, kteří chtějí udělat něco dobrého pro náš svět (odkaz v elektronickém katalogu)

Sir Nicholas Winton, jak jej neznáme : inspirace pro všechny, kteří chtějí udělat něco dobrého pro náš svět

Matej Mináč popisuje svou cestu k příběhu sira Nicholase Wintona, k jeho poselství a filmovému zpracování. Publikace je doplněna osudy některých zachráněných dětí a velkým množstvím fotografií. Plný text je k dispozici na adrese: http://wintonfilm.com/winton-jak-jej-nezname.pdf

 
Souznění dvou duší : tipy a triky nejlepších psích trenérů (odkaz v elektronickém katalogu)

Souznění dvou duší : tipy a triky nejlepších psích trenérů

Sbírka praktických a inspirujících rad od těch nejlepších trenérů světa o moderním výcviku psa s promyšleným užitím vědeckých poznatků.

 
Už umím poděkovat (odkaz v elektronickém katalogu)

Už umím poděkovat

Poděkovat umí každý, nebo ne? Díky úžasnému leporelu s krásnými obrázky a veselými veršíky se to hravě naučí každé dítko. Tak hurá na to!

 
Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 28. února - 2. března 2019 (odkaz v elektronickém katalogu)

Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 28. února - 2. března 2019

Sborník příspěvků z mezioborového sympozia k problematice 19. století. Mýtus lidu jako základu národa tvořil páteř národního hnutí a obecné přijetí národní identity přímo určovalo úspěch utváření moderního českého národa. Venkovský lid byl většinou považován za uchovatele národního jazyka a odsud rostl kult lidu a venkova. Konstrukty lidu a lidové kultury hrály v dlouhém 19. století významnou úlohu. Autoři příspěvků v knize sledují toto téma z různých pohledů. Soustředí se přitom na způsoby akceptace a prezentace tradiční venkovské kultury, na přebírání jejích formálních i námětových motivů v rámci výtvarného ... více

 
Život 3.0 : člověk v éře umělé inteligence (odkaz v elektronickém katalogu)

Život 3.0 : člověk v éře umělé inteligence

Autorovy detailně promyšlené spekulace, které se zabývají otázkou, co se bude dít, až se nám podaří vytvořit umělou inteligenci (AI), která se svou silou vyrovná lidské.

 
2 NÁBOŽENSTVÍ
Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu : náboženství Dioskúrů (odkaz v elektronickém katalogu)

Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu : náboženství Dioskúrů

Kniha analyzuje disparátní vývoj náboženství, církví a religiozity v České a Slovenské republice po rozpadu společného státu. Zatímco česká společnost je jednou z nejsekularizovanějších společností světa, na Slovensku náboženství už tradičně hraje významnou úlohu ve veřejném prostoru. Je to však celá pravda a vystačíme s tím, že všechny rozdíly připíšeme historickému dědictví? Po přiblížení odlišné historie a společenského postavení církví a věřících v obou zemích autor podrobně analyzuje vývoj vztahů mezi státem a církvemi, jejich financování a ekonomický provoz, církve jako náboženské organizace a jejich ... více

 
Čchi-nej-cang : masáž čchi pro životně důležité orgány (odkaz v elektronickém katalogu)

Čchi-nej-cang : masáž čchi pro životně důležité orgány

Starobylý taoistický systém pro detoxikaci a omlazení vnitřních orgánů: přináší techniky pro odstranění překážek v proudění energie tělem. Obsahuje ilustrovaná cvičení pro úlevu od běžných zdravotních potíží, revitalizaci orgánů, a umožní čtenářům převzít odpovědnost za vlastní zdraví a dobrou pohodu. Zaměřuje se na pupeční centrum, kde se hromadí negativní emoce, stres a nemoci. Taoisté přišli na to, že většinu nemocí lze vyléčit, jakmile dojde k uvolnění skrytých jedů a negativních sil z těla. Vyvinuli umění čchi­-nej­-cang za účelem recyklace a transformace negativních energií, které blokují vnitřní orgány a ... více

 
Duše na kari : můj ajurvédský deník z Indie (odkaz v elektronickém katalogu)

Duše na kari : můj ajurvédský deník z Indie

Tři týdny v sestavě pestřejší než směs koření kari. Míváte taky někdy pocit knedlíku v krku? Mívala jsem ho taky. Byla ta vlastně taková poslední kapička v mém rozhodnutí, abych uskutečnila svůj sen vydat se objevit neznámou a přece tak skutečnou, tisíci lety ověřenou léčebnou disciplínu zvanou ajurvéda přímo do její indické kolébky. Poodhalit ten nepřekonaný systém filosofického pohledu na svět a zároveň mít možnost se blíže seznámit s jeho praktickým přístupem k člověku. A tak jsem si jednoho zimního rána sbalila kufr, rozloučila se se svým mužem Hádžem, který má pro mé touhy ještě pořád nekonečné pochopení, a vydala ... více

 
Jóga adjustment - dopomoc v ásanách : příručka instruktora jógy (odkaz v elektronickém katalogu)

Jóga adjustment - dopomoc v ásanách : příručka instruktora jógy

Tento praktický průvodce asistencí v lekcích pro všechny lektory jógy, učitele lektorů a zapálené studenty jógy vysvětluje umění a důležité detaily, jak dotekem pomáhat studentům jógy. Autor Mark Stephens je světově známý odborník v oblasti vedení jógových lekcí a v této publikaci přibližuje čtenářům filozofii praxe jógy, nuance doteku během vedení lekce a při zdokonalování ásan, sedm principů používání doteku během lekce a dvacet pět nejefektivnějších metod taktilního vedení. Kniha dále obsahuje více než 850 podrobných instruktážních fotografií a jedinečnou předmluvu uznávané lektorky Shivy Rea.

 
Jóga z pohledu anatomie : pochopte fungování těla pro lepší a účinnější cvičení (odkaz v elektronickém katalogu)

Jóga z pohledu anatomie : pochopte fungování těla pro lepší a účinnější cvičení

Prozkoumejte fyziologii 30 klíčových jógových ásan do hloubky a ze všech úhlů a ovládejte každou pózu s jistotou a kontrolou. Tato kniha odhaluje fakta s propracovanými ilustracemi, které ukazují mechaniku, úhly, vliv na průtok krve a dýchání, klíčové akce svalů a kloubů pracující pod povrchem každé pozice, bezpečné vyrovnání a mnoho dalšího. Tato kniha vám pomůže k tomu, abyste dosáhli technické dokonalosti ve své praxi a optimalizovali a sdíleli výhody jógy pro tělo i mysl.

 
Příběh tantry (odkaz v elektronickém katalogu)

Příběh tantry

Tantra je tajemná, provokující, těžko uchopitelná, kontroverzní, velebená i hanobená, ale především jedinečná, působivá, svobodomyslná a účinná cesta k poznání sebe sama a našich možností. Kniha představuje tantru v její původní podobě hinduistické a budhistické, dotkne se i současné neotantry. Ve spirituálně pojatém cestopisu nahlédnete do nosných i bizarních tantrických rituálů a praktik v Indii i v Tibetu, poznáte významné osobnosti a jejich tantrický příběh, navštívíte místa, kde tantra žije od nepaměti.

 
Restorativní jóga : sestavy pro úlevu od bolesti a rovnováhu těla a duše (odkaz v elektronickém katalogu)

Restorativní jóga : sestavy pro úlevu od bolesti a rovnováhu těla a duše

Kniha představuje formu jógy, která je vhodná při rekonvalescenci po nemoci, může pomoci překonat slabší deprese a úzkosti i vyrovnat se s traumatickými událostmi.

 
Kosmologie hebrejské Bible a starověké židovské tradice (odkaz v elektronickém katalogu)

Kosmologie hebrejské Bible a starověké židovské tradice

Monografie se zabývá židovskou starověkou koncepcí světa, kosmu a místem člověka ve světě jednak s ohledem na biblické zdroje, jednak na prameny deuterokanonické a pseudoepigrafní. Vychází ze znění Hebrejské bible, dále z literárního odkazu deuterokanonické tradice, mystické tradice pozdní antiky, zejména z Knih Henochových a z racionalismu Babylónského talmudu. Publikace představuje židovskou kosmologii v její proměnlivosti a v jejím dialogu s okolními starověkými kulturami, zaměřuje se na unikátní metodu odborné diskuse a argumentaci starověkých učenců. Pisatelé Hebrejské bible vedli polemiku s babylónskou astronomií, ale zároveň ... více

 
Zasvěcení do haitského vúdú (odkaz v elektronickém katalogu)

Zasvěcení do haitského vúdú

Zasvěcení do haitského vúdú je třetí knihou české autorky Veroniky Šulcové, která se ve své tvorbě zaměřuje na afrokaribská náboženství. Autorka zde spojuje vyprávění vlastních zážitků s vúdú na Haiti s akademickým výkladem pojednávajícím o základech a hlavních principech haitského vúdú. V knize naleznete odborné informace vedle autentických prožitků. Jako celek je kniha určena odborné i laické veřejnosti a představuje čtenářům vúdú i Haiti nikoli jako děsivý kult a bohem opuštěnou zemi, ale naopak jako hluboce lidské náboženství oslavující život v zemi, kde se nežije snadno. Kniha je vybavena mnoha desítkami barevných ... více

 
Jak rabíni dělají děti : pohlaví, identita a její přenos v judaismu (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak rabíni dělají děti : pohlaví, identita a její přenos v judaismu

Toto dílo je obhajobou „matriarchálního náboženství”, které je podobně jako děloha plodnou půdou a v němž získávají posvátné texty zcela nové významy. Svoji otevřenou vizi náboženství ilustruje Delphine Horvilleur brilantně na několika příbězích z knihy Genesis, zejména na Adamovi a Evě a Kainovi a Ábelovi, prvních rodičích a dětech. Autorka se zároveň zamýšlí z rabínského hlediska nad dnes problematickými otázkami předávání náboženského dědictví, zejména nad tím, jak judaismus řeší příbuznost, identitu a touhu, tedy jinými slovy jaké jsou možnosti předávání tradice budoucým pokolením.

 
Právní dějiny církví : synagoga a církve v průběhu dějin (odkaz v elektronickém katalogu)

Právní dějiny církví : synagoga a církve v průběhu dějin

Monografie podává stručný přehled právních dějin židovského náboženského společenství od jeho počátků až do doby dokončení Talmudu a křesťanství od jeho počátků až do současnosti. Zachycuje dějiny vztahu státu a církví po celé toto období. Autoři, oba zkušení vysokoškolští učitelé, podávají přehledný výklad, který doplňují zajímavými podrobnostmi. Originálním způsobem pojednávají o biblických dějích a charakterizují biblické knihy. Text je dělen do krátkých oddílů, což zvyšuje dynamiku a čtivost textu. V první části se autoři věnují právním dějinám židovství ve dvou tisíciletích před vznikem církve. ... více

 
Bůh a příroda : filosofické úvahy o náboženství a vědě 1979-1983 (odkaz v elektronickém katalogu)

Bůh a příroda : filosofické úvahy o náboženství a vědě 1979-1983

Kniha obsahuje eseje a studie biologa a filosofa Zdeňka Neubauera (1942-2016) s náboženskou problematikou z let 1979-1983. Jeho jádro tvoří nová edice dvou souborů s tituly Deus et natura (1979) a Nový Areopág (1983). Jedná se o časově a tematicky související texty, které byly v různých podobách neoficiálně šířeny již v době svého vzniku. V prvním souboru autor pojednává o velkých tématech křesťanské tradice jako mariánská zjevení, dědiční hřích či víra v zázraky ze svého filosofického stanoviska „ontologie subjektivity“. V druhém rozpracoval a prohloubil některé otázky týkající se vztahu náboženství a novověké vědy. V ... více

 
Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu : náboženství Dioskúrů (odkaz v elektronickém katalogu)

Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu : náboženství Dioskúrů

Kniha analyzuje disparátní vývoj náboženství, církví a religiozity v České a Slovenské republice po rozpadu společného státu. Zatímco česká společnost je jednou z nejsekularizovanějších společností světa, na Slovensku náboženství už tradičně hraje významnou úlohu ve veřejném prostoru. Je to však celá pravda a vystačíme s tím, že všechny rozdíly připíšeme historickému dědictví? Po přiblížení odlišné historie a společenského postavení církví a věřících v obou zemích autor podrobně analyzuje vývoj vztahů mezi státem a církvemi, jejich financování a ekonomický provoz, církve jako náboženské organizace a jejich ... více

 
Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek (odkaz v elektronickém katalogu)

Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek

Emigrace katolického kléru z Čech a Moravy, jež proběhla za husitských válek, představuje unikátní fenomén evropských dějin. Kniha je prvním pokusem o nezaujatý souhrnný výklad exilových osudů a o postižení nejdůležitějších faktorů, které je ovlivňovaly. Navzdory rozdrobenosti pramenné základny se podařilo shromáždit dostatek podkladů, jejichž výpovědi zpřesnily znalosti o organizačních a ekonomických rysech této migrační vlny, ale i o názorech a emocích jednotlivých exulantů.

 
Hovory o homosexualitě : jak mluvit o věcech laskavě a srozumitelně (odkaz v elektronickém katalogu)

Hovory o homosexualitě : jak mluvit o věcech laskavě a srozumitelně

Autor se v knize zabývá jednotlivými tématy, která souvisejí s homosexualitou, například teoriemi o příčinách homosexuality, otázkou „homosexuálních manželství“, problémem, zda je možná změna sexuální orientace, a pak především biblickými místy, které se týkají homosexuality.

 
Jak lépe porozumět Bibli (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak lépe porozumět Bibli

autor: Frank M. Hasel, Michael G. Hasel. -- Vydání první. -- Praha : Církev adventistů sedmého dne, 2020. -- 95 stran ; 23 cm + 1 brožura (8 stran ; 23 cm). -- (Průvodce studiem Bible, ISSN 0409-3208 ; 2/2020). -- Název brožury: Studium Bible - předpoklady, zásady, metody. -- ISBN : 978-80-88026-30-3 (brožováno). C 394.168  

 
Jan Amos Komenský očima Všezvěda Všudybuda a Magického mámení (odkaz v elektronickém katalogu)

Jan Amos Komenský očima Všezvěda Všudybuda a Magického mámení

Další díl zábavné série populárně-naučných knih popisující naše slavné hrdiny tak, jak je neznáte.

 
Kříž a rudý prapor : náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938) (odkaz v elektronickém katalogu)

Kříž a rudý prapor : náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)

Kniha sleduje náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918–1938), tj. vývoj katolické církve, Církve českobratrské evangelické, Církve československé a bezvěreckého hnutí. Cílem je představit jednotlivé náboženské subjekty, ukázat jejich vzájemnou interakci a schopnost ovlivňovat okolní společnost. Vliv náboženství je sledován v celé společnosti, od komunální politiky přes školství až po regionální identitu, a na pozadí složitých společenských procesů (demografických, hospodářských, kulturních, politických a sociálních), včetně způsobilosti náboženských organizací adekvátně odpovědět na nové výzvy, s nimiž tyto ... více

 
Misie pod palmami : příběhy českých misionářů (odkaz v elektronickém katalogu)

Misie pod palmami : příběhy českých misionářů

Největší dobrodruzi nejsou ti, kteří nebezpečné příhody vyhledávají a zbytečně riskují své životy. Mnohem hlubší smysl má podstupovat námahu a nebezpečí v zájmu vyššího cíle. Mezi takové lidi bezesporu patřili čeští jezuité. Během 17. a 18. století se snažili šířit křesťanskou víru v Jižní a Střední Americe nebo v severní Africe. Kniha je napínavá mozaika složená z mnoha skutečných příhod a zajímavým způsobem opravuje neblahý obraz jezuitů v Čechách. Tito lidé odcestovali ze své vlasti a měli v srdcích touhu přinášet primitivně žijícím národům možnosti lepšího a klidnějšího života. Přijetí křesťanství byl ... více

 
Od oltáře do Santiaga, aneb, Na svatební cestu pěšky (odkaz v elektronickém katalogu)

Od oltáře do Santiaga, aneb, Na svatební cestu pěšky

Novomanželská pouť do Santiaga zachycuje tragikomický příběh naší pěší poutě formou deníkových zápisků. Náš plán zněl jasně: „Z domova, k Atlantiku, pěšky!“. Kniha je oboupohlavní. Vznikla spojením mých mužských objektivních zápisků s, dle mého názoru, velmi zkresleným deníkem mé novopečené manželky. Dává tak nahlédnout do hlavy muže a ženy, kteří se rozhodli být přes 3 500 kilometrů spolu. (Kvůli této naší svatební cestě jsem dokonce dal výpověď z práce.) Bude mít náš sňatek jepičí životnost, nebo nakonec převládne Stockholmský syndrom? Kolik bude facek, slz, mrtvých a znemožněných? Dokážeme dojít do cíle? ... více

 
Povídání o svaté Anežce České (odkaz v elektronickém katalogu)

Povídání o svaté Anežce České

Výlet do dávné historie může být poutavý i poučný. V naší knížce se vrátíte v čase více než osm set let zpět, a přesto se dozvíte o princezně, na kterou se dodnes vzpomíná s láskou. Jmenovala se Anežka a byla dcerou krále Přemysla Otakara I. Odmítla se vdát za významné panovníky své doby a raději vstoupila do kláštera, aby tak mohla pomáhat chudým a nemocným. Víte, kdo byla naše svatá Anežka Česká a čím si získala pozornost a srdce mnoha lidí? Znát pouze jméno v jejím případě nestačí, proto je vyprávění babičky Anny určeno nejen jejím vnoučatům, ale i všem zvídavým malým čtenářům.

 
Připravit, pozor, teď! : tři rozhovory, které povedou k trvalému růstu vašeho sboru (odkaz v elektronickém katalogu)

Připravit, pozor, teď! : tři rozhovory, které povedou k trvalému růstu vašeho sboru

Kniha Scotta Wilsona přináší nový pohled na učednictví v němž jde o více než pouze o setkávání při studiu Bible nebo na domácích skupinkách. Příběh autora ukazuje, jak pastor jednoho konkrétního sboru dokázal pomoci lidem naplnit Boží cíl v oblasti misie tím, že je provedl cíleným procesem osobního růstu. Tato jednoduchá poutavá kniha přináší naději a inspiraci pro vedoucí církve na mnoha úrovních. Vřele ji společně s další knihou od stejného autora zvanou Vykliďte pódium a dejte prostor Bohu doporučuji všem čtenářům, kteří v ní najdou vyvážený pohled na vynikající kvalitu práce, resp. služby na straně jedné a duchovní ... více

 
Smělý muž : volání k odvaze (odkaz v elektronickém katalogu)

Smělý muž : volání k odvaze

V současné době genderismu a vypjatého feminismu, v době, kdy být mužem dle biblických principů se stává něčím téměř degradujícím, kdy možnost je stále více označována pojmy jako mužský šovinismus apod. přichází Paul Cole s knihou Smělý muž, ve které jde proti takovému proudu popírajícímu biblické zásady. Paul Cole je synem zakladatele hnutí Christian Men’s Network Edwina Louise Colea, který je znám svou knihou Být opravdovým mužem. Paul kráčí ve stopách svého otce jako prezident zmíněného celosvětového hnutí a vy teď dostáváte příležitost seznámit se s jeho pohledem na to, jak má vypadat život takového smělého muže.

 
Stát se moudrým mužem : úvahy o mužské spiritualitě (odkaz v elektronickém katalogu)

Stát se moudrým mužem : úvahy o mužské spiritualitě

Autor dovede oslovit a zaujmout muže po celém světě svými pronikavými úvahami o křesťanském zrání mužů uprostřed společnosti, která se žene za hodnotami, jež člověka nemohou naplnit, uspokojit, připravit na chvíle krizí a zkoušek. Jedná se o rozsáhle přepracovanou knihu Cesta divokého muže, která u nás vyšla před 5 lety a oslovila široký okruh mužů v jejich hledání mužské identity a spirituality. Rohrovo dílo zraje jako dobré víno a tato kniha přináší řadu nových hlubokých podnětů (zvláště v nově zařazených kapitolách) všem, kdo jsou na cestě.

 
Svatý Jan Sarkander (odkaz v elektronickém katalogu)

Svatý Jan Sarkander

Kniha slovem i obrazem podrobně přibližuje celé sarkandrovské téma, pohnutou dobu na přelomu 16. a 17. století a nevynechává ani citlivé skutečnosti rozdílného pohledu na postavu tohoto světce, které jeho kanonizace v roce 1995 v českém ekumenickém prostředí vyvolala. Kniha také přináší některé dosud málo známé skutečnosti ze světcova života.

 
Vykliďte pódium a dejte prostor Bohu (odkaz v elektronickém katalogu)

Vykliďte pódium a dejte prostor Bohu

Autoři vyprávějí o svých zkušenostech s vedením sborů, kdy zjistili, že jejich nejlepší nápady pro vedení bohoslužeb nebo dalších sborových aktivit jsou brzdou Božího působení. Podrobně popisují, jak byli přinuceni opustit svou komfortní zónu, své vypracované postupy a navyklá schémata v myšlení a neměli je ničím nahradit. Jako svůj úkol vnímali čekání na svrchované Boží jednání. Svými zkušenostmi potvrzují, že obnova a duchovní probuzení ve sboru nenastane, dokud jí neprojdou ti, kdo jsou ve vedení.

 
Zaslechli volání (odkaz v elektronickém katalogu)

Zaslechli volání

Kniha se zabývá životy 44 kněžských rodáků, kteří vzešli z farnosti Kunovice. Součástí knihy je charakteristika církevní správy na našem území, charakteristika kněžského stavu a udělovaných svěcení v katolické církvi a kapitola zaměřená na historii farnosti.

 
Ze dna vzhůru (odkaz v elektronickém katalogu)

Ze dna vzhůru

Ivoš vypráví o své divoké cestě životem o temných pádech i o druhé šanci, kterou dostal. Metal, alkohol, kriminál, pervitin je kolečko, které se mnoho let opakovalo. Přestože má být propuštěn až v roce 2031, mluví o naději, která ho provází i v cele. Jak sám píše: "cítím se, jako bych se podruhé narodil". Příběh je silný právě v tom, že v sobě nese naději, přestože je autor stále ve vězení.

 
40 dní pěšky do Jeruzaléma (odkaz v elektronickém katalogu)

40 dní pěšky do Jeruzaléma

Mladý student Ladislav Zibura v létě 2014 hodil batoh na záda a vydal se na pouť do Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu pěšky ušel 1 400 kilometrů napříč rozpálenou krajinou Turecka a Izraele, stanul pod Zdí nářků a prožil největší dobrodružství svého života. Těšit se můžete na vyprávění kavárenského povaleče, který vám svým laskavě nekorektním humorem dokáže, že poutník rozhodně nemusí být katolík, asketa ani nudný člověk.

 
Mohammedův Korán : proč muslimové vraždí pro islám (odkaz v elektronickém katalogu)

Mohammedův Korán : proč muslimové vraždí pro islám

Kniha anglického vlastence a disidenta, který bojuje proti islámizaci Anglie.

 
Moudrost písečných dun : rozpravy o súfismu (odkaz v elektronickém katalogu)

Moudrost písečných dun : rozpravy o súfismu

Súfijci jsou skvělí vypravěči. Usrknou si čaje nebo kávy, posadí se na nějaké útulné místo, ve vzduchu povlává teplá vůně… a vyprávění může začít. Příběh, který mistr vypráví, vám nabídne jen vodítka, náznaky – ale velmi mocné, velmi pronikavé. Jediným úkolem žáka je naslouchat. Nikoli soustředěně, nýbrž vnímavě, s otevřeným srdcem, bez napětí, bez očekávání. S požitkem… Příběh vám vydá své tajemství, jen když nasloucháte s hlubokým požitkem.

 
Andělské pohlazení po duši (odkaz v elektronickém katalogu)

Andělské pohlazení po duši

"Celých 366 dnů jsem každodenně přijímala rady od andělů, které jsou sepsány na stránkách této knihy. Rady, které umožňují, aby cesta nás, lidí, byla prosvícena láskou a naše kroky směrovaly k pozitivním cílům a snům, které máme. Aby byly uzdraveny a rozpuštěny staré splíny a žili jsme štěstí, radost a spokojenost jak uvnitř sebe samých, tak i ve svých vztazích, aby ten náš lidský svět byl krásný a projasněný. Andělé se rozhodli nás svými radami a sděleními hladit po duši, abychom si ve chvílích, kdy máme pocit, že před námi není cesta správným směrem, rozhodnutí je těžké a…, uvědomili, že nejsme sami, že máme ... více

 
Kniha zrozených ve světle : zjevení božských Atlanťanů (odkaz v elektronickém katalogu)

Kniha zrozených ve světle : zjevení božských Atlanťanů

Božští Učitelé, kteří byli vtěleni v Atlantidě, pokračují v předávání Svých Vědomostí lidem, obývajícím Zemi v současnosti. Hovoří konkrétně o principech duchovní výuky, o Evoluci Vědomí, o smyslu života každého z nás a o jeho realizaci. Kniha bude zajímavá a v nejvyšší míře prospěšná všem, kdo usilují o duchovní Dokonalost.

 
3 SPOLEČENSKÉ VĚDY
Karanténa : přežije naše svoboda éru pandemie? (odkaz v elektronickém katalogu)

Karanténa : přežije naše svoboda éru pandemie?

Články se zaobírají nejen pandemií nemoci covid-19, ale i jejími společenskými a ekonomickými důsledky pro náš každodenní život.

 
The ragged trousered philanthropists (odkaz v elektronickém katalogu)

The ragged trousered philanthropists

The Ragged Trousered Philanthropists is a classic representation of the impoverished and politically powerless underclass of British society in Edwardian England, ruthlessly exploited by the institutionalized corruption of their employers and the civic and religious authorities. Epic in scale, the novel charts the ruinous effects of the laissez-faire mercantilist ethics on the men, women, and children of the working classes, and through its emblematic characters, argues for a socialist politics as the only hope for a civilized and humane life for all.

 
Zemský ráj jen na pohled : krutá pravda o Češích očima našich polských sousedů (odkaz v elektronickém katalogu)

Zemský ráj jen na pohled : krutá pravda o Češích očima našich polských sousedů

Už dost bylo sentimentu a růžových brýlí. Opravdu je Česká republika ráj na zemi, jak se mnozí domnívají? Polský novinář a bohemista Michał Zabłocki ve svých provokativních reportážních úvahách neukazuje chalupářskou idylu, ale rýpe do českého rasismu, alkoholismu, korupce či bolavých míst nedávné historie. Jeho pohled, ač podaný s humorem, ovšem ne vždy odpovídá skutečnosti.

 
Život 3.0 : člověk v éře umělé inteligence (odkaz v elektronickém katalogu)

Život 3.0 : člověk v éře umělé inteligence

Autorovy detailně promyšlené spekulace, které se zabývají otázkou, co se bude dít, až se nám podaří vytvořit umělou inteligenci (AI), která se svou silou vyrovná lidské.

 
31 STATISTIKA, DEMOGRAFIE
Domů, a za svobodou : role Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945-1948 (odkaz v elektronickém katalogu)

Domů, a za svobodou : role Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945-1948

Druhá světová válka způsobila nejen obrovské materiální a lidské ztráty, ale vedla také k rozsáhlým migracím obyvatelstva. Repatriace polských občanů tehdy představovala významný mezinárodní problém. Stovky tisíc se jich přitom vracely přes Československo, které se díky své poloze ve středu Evropy stalo důležitou tranzitní zemí. Ve stejnou dobu, kdy do vlasti směřovaly statisíce polských repatriantů, utíkali z Polska přes Československo na Západ lidé nespokojení s politickou či hospodářskou situací a rovněž lidé snažící se uniknout komunistické nebo národnostní perzekuci. Zvlášť významný byl počet židovských uprchlíků, ... více

 
Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek (odkaz v elektronickém katalogu)

Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek

Emigrace katolického kléru z Čech a Moravy, jež proběhla za husitských válek, představuje unikátní fenomén evropských dějin. Kniha je prvním pokusem o nezaujatý souhrnný výklad exilových osudů a o postižení nejdůležitějších faktorů, které je ovlivňovaly. Navzdory rozdrobenosti pramenné základny se podařilo shromáždit dostatek podkladů, jejichž výpovědi zpřesnily znalosti o organizačních a ekonomických rysech této migrační vlny, ale i o názorech a emocích jednotlivých exulantů.

 
Mezinárodní konflikty a bezpečnost státu (odkaz v elektronickém katalogu)

Mezinárodní konflikty a bezpečnost státu

Monografie se věnuje období studené války a seznamuje s vývojem některých vybraných států. Dále se věnuje vybraným dlouhodobým konfliktům ve světě. Publikace je zdrojem informací pro zájemce o mezinárodní politiku, mezinárodní bezpečnost i novodobou historii.

 
Na vyžádání vydat! : evropská inteligence na útěku před Hitlerem (odkaz v elektronickém katalogu)

Na vyžádání vydat! : evropská inteligence na útěku před Hitlerem

Název knihy z období druhé světové války je odvozen z článku XIX německo-francouzské smlouvy o příměří. Psalo se v něm, že Francouzi jsou povinni „na vyžádání vydat“ do Německa (či přesněji do Velkogermánské říše německého národa) kohokoli, zejména však německé občany židovského původu prchající z tehdejší říše před hitlerovským režimem. Americký novinář a humanitární pracovník Varian Fry působil ve vichistické Francii od srpna 1940 do září 1941. Během té doby se mu podařilo zachránit asi čtyři tisíce prchajících intelektuálů, sociálních demokratů, antifašistů a Židů. Byly mezi nimi i význačné osobnosti, ... více

 
Pod svícnem tma : hledání příběhu mého otce (odkaz v elektronickém katalogu)

Pod svícnem tma : hledání příběhu mého otce

Ariana Neumann se narodila v sedmdesátých letech dvacátého století ve Venezuele – zde se začíná odvíjet i děj její knihy – v rodině úspěšného průmyslníka. V době jejího dospívání pro ni byl otec ztělesněním úspěchu a síly. Jeho ovšem pronásledovaly noční můry a probouzel se hlasitým křikem v jazyce, jejž nikdo nepoznával a ani mu nerozuměl. Otec o své minulosti nikdy nehovořil. Jednoho dne našla Ariana starý doklad totožnosti s otcovou dávnou fotografií, ale zcela neznámým jménem. V autorčině pátrání byl onen doklad prvním vodítkem, dalším se stala krabice, kterou zdědila v roce 2001 po otcově smrti. Krabice obsahovala ... více

 
Prof. Evžen Rychlík - učenec a vlastenec z Východní Volyně : vybrané spisy (odkaz v elektronickém katalogu)

Prof. Evžen Rychlík - učenec a vlastenec z Východní Volyně : vybrané spisy

Publikace seznamuje s překlady vybraných spisů prof. Evžena Rychlíka z ukrajinštiny a ruštiny, které svědčí o široké erudici jejich autora.

 
Synonyma (odkaz v elektronickém katalogu)

Synonyma

Tragikomedie Synonyma přináší částečně autobiografický příběh mladého Izraelce Yoaha, který po ukončení služby v armádě opustí svou vlast a vydává se zcela bez prostředků do Paříže, kde se hodlá stát plnokrevným Francouzem. Jako první krok se rozhodne přestat mluvit hebrejsky a používat pouze a jenom francouzštinu, kterou si procvičuje i tím, že neustále opakuje synonyma. Výrazně stylizovaný snímek upomínající místy na francouzskou Novou vlnu, je svébytnou satirou na vojenský aspekt současného života v Izraeli, nenápadnou parodií na „sladký“ život současných Pařížanů, i úvahou o vykořeněnosti, o ztrátě a hledání ... více

 
Za našimi zády tekla řeka Dněstr, aneb, Tady se už mluví pražsky? (odkaz v elektronickém katalogu)

Za našimi zády tekla řeka Dněstr, aneb, Tady se už mluví pražsky?

Autor vzpomínek je česko – izraelský lékař, který se narodil na Podkarpatské Rusi (*1927). V Chustu studoval gymnázium a podrobně popisuje život v tomto městě. V roce 1941 zázračně přežil protižidovský masakr v Kamenci Podolském a později i Osvětim. V roce 1945 odešel do Prahy, kde vystudoval medicínu. Za dramatických okolností odešel s rodinou v roce 1965 do Izraele, kde úspěšně působil jako dětský chirurg.

 
Andělské pohlazení po duši (odkaz v elektronickém katalogu)

Andělské pohlazení po duši

"Celých 366 dnů jsem každodenně přijímala rady od andělů, které jsou sepsány na stránkách této knihy. Rady, které umožňují, aby cesta nás, lidí, byla prosvícena láskou a naše kroky směrovaly k pozitivním cílům a snům, které máme. Aby byly uzdraveny a rozpuštěny staré splíny a žili jsme štěstí, radost a spokojenost jak uvnitř sebe samých, tak i ve svých vztazích, aby ten náš lidský svět byl krásný a projasněný. Andělé se rozhodli nás svými radami a sděleními hladit po duši, abychom si ve chvílích, kdy máme pocit, že před námi není cesta správným směrem, rozhodnutí je těžké a…, uvědomili, že nejsme sami, že máme ... více

 
Bídníci (odkaz v elektronickém katalogu)

Bídníci

Stéphane se nedávno připojil ke zvláštní kriminální jednotce v Montfermeilu, na předměstí Paříže. Spolu se svými kolegy Chrisem a Gwadou - oběma zkušenými členy týmu - rychle postřehne zvyšující se napětí mezi sousedními gangy. Když se v průběhu zatýkání ocitnou na útěku, dron zachytí každý jejich pohyb, každou akci… Film inspirovaný vzpourami z roku 2005 zasadil režisér Ladj Ly do současného Montfermeilu, stejného místa, kde se odehrávali slavní „Bídníci“ Victora Huga v roce 1862. O více než 150 let později je podobnost mezi dnešní rozzlobenou mládež v mikinách a Gavrochem, hlavní postavy „Bídníků“, více než zřejmá

 
Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka (odkaz v elektronickém katalogu)

Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka

Monografie nabízí odborné veřejnosti několik pohledů na úzkou souvislost mezi wellness aktivitami a jejich přínosem pro zdraví současného člověka.

 
Boj o špetku..., aneb, Soumrak spojitého písma (odkaz v elektronickém katalogu)

Boj o špetku..., aneb, Soumrak spojitého písma

Publikace mapuje změnu zvyklostí v oblasti psaní rukou.

 
Byl jednou jeden konflikt (odkaz v elektronickém katalogu)

Byl jednou jeden konflikt

Příručka se zabývá tématem komunikace a konstruktivním řešením konfliktů.

 
Čtyři prány štěstí : umění každodenní radosti v době zrychlené (odkaz v elektronickém katalogu)

Čtyři prány štěstí : umění každodenní radosti v době zrychlené

Unikátní kniha o sebepřijetí, sebeúctě, sebehodnotě i sebemotivaci vychází v těžké době, kdy svět prochází globální transformací. Doba zrychlená vyústila v nucené pozastavení velké části populace. Lidé na všech kontinentech dostali jednotnou příležitost a čas uvědomit si podstatu života. Nikdy předtím nebylo na světě tolik diagnostikovaných depresí, vyhoření a zoufalství. Navzdory všemu zdánlivému blahobytu a technologickému pokroku člověk ztratil přirozený kontakt se sebou i s druhými. Odpojil se od životního zdroje, hlavní přírodní energie procházející vesmírem a pohánějící všechno živé, přesněji všechno živé, co ... více

 
Databáze dějin všedního dne (odkaz v elektronickém katalogu)

Databáze dějin všedního dne

Publikace představuje mezinárodní vědecko-výzkumný projekt, který si klade za úkol sestavit sbírku pramenů k dějinám "všedního dne", které jsou cenným svědectvím o životě lidí v dřívějších dobách.

 
Dom pravitel‘stva : saga o russkoj revoljucii (odkaz v elektronickém katalogu)

Dom pravitel‘stva : saga o russkoj revoljucii

Publikace je studií o historii ruské revoluce, formování Sovětského svazu a jeho raných dějinách od dob nové hospodářské politiky do počátků stalinistické vlády. Kniha se skládá ze tří částí. První je rodinná sága zahrnující obyvatele sídla vlády. Druhá část je analytická - sleduje revoluční dění a následnou sovětskou správu. Třetí část je literární.

 
Duše na kari : můj ajurvédský deník z Indie (odkaz v elektronickém katalogu)

Duše na kari : můj ajurvédský deník z Indie

Tři týdny v sestavě pestřejší než směs koření kari. Míváte taky někdy pocit knedlíku v krku? Mívala jsem ho taky. Byla ta vlastně taková poslední kapička v mém rozhodnutí, abych uskutečnila svůj sen vydat se objevit neznámou a přece tak skutečnou, tisíci lety ověřenou léčebnou disciplínu zvanou ajurvéda přímo do její indické kolébky. Poodhalit ten nepřekonaný systém filosofického pohledu na svět a zároveň mít možnost se blíže seznámit s jeho praktickým přístupem k člověku. A tak jsem si jednoho zimního rána sbalila kufr, rozloučila se se svým mužem Hádžem, který má pro mé touhy ještě pořád nekonečné pochopení, a vydala ... více

 
Empatická a asertivní komunikace : jak zvládat obtížné komunikační situace (odkaz v elektronickém katalogu)

Empatická a asertivní komunikace : jak zvládat obtížné komunikační situace

Autorka se v knize věnuje empatické a asertivní komunikaci v kontextu zvládnutí obtížných komunikačních situací.

 
Fake : falešné peníze - falešní učitelé - falešná aktiva : jak kvůli lžím chudí a příslušníci střední třídy dál chudnou (odkaz v elektronickém katalogu)

Fake : falešné peníze - falešní učitelé - falešná aktiva : jak kvůli lžím chudí a příslušníci střední třídy dál chudnou

Ve své nové knize nás chce autor naučit, jak rozpoznávat pravdivé informace od těch lživých a vymyšlených, které často nekriticky přijímáme kvůli své slabé finanční gramotnosti a stáváme se tak snadnou obětí různých institucí. Často naletíme na nabídky, kterých poté litujeme, když už není cesty zpět. Vaše základní finanční gramotnost začíná v této knize od úplných základů a naučí vás přemýšlet o penězích tak, že se již nenecháte zbytečně napálit podvodným telefonátem nebo nesmyslnými akcemi v obchodech. Kniha je také kritikou současného globálního rozdělování peněz, které je podle autora ve velké míře ... více

 
Gerontologie pro sociální práci (odkaz v elektronickém katalogu)

Gerontologie pro sociální práci

Přehledový text o problematice stárnutí je určen zaměstnancům sociální sféry, kteří pracují se seniory v nepříznivé sociální situaci a s nízkou mírou soběstačnosti. První část představuje teoretický základ pro profesionální práci se znevýhodněnými seniory, který může být využit i v rámci odborného poradenství. Druhá a třetí část nabízí systematický přehled dílčích aspektů péče v sociálních a zdravotních službách, v domácím prostředí i v rezidenční péči. Sociální situace a míra soběstačnosti se u této skupiny klientů úzce pojí se zdravotním stavem, proto poslední část knihy shrnuje základní informace o ... více

 
Hejno bílých vran, aneb, Začni správně (odkaz v elektronickém katalogu)

Hejno bílých vran, aneb, Začni správně

Životní příběhy lidí, kteří prošli dětským domovem nebo pěstounskou péčí, a přes překážky uspěli.

 
Hierarchie v pralesích : evoluce rovnostářského chování (odkaz v elektronickém katalogu)

Hierarchie v pralesích : evoluce rovnostářského chování

Publikace zkoumá původ těchto protikladných modů chování u šimpanzů, bonobů i v raných lidských společenstvích v Arktidě, obou Amerikách, Austrálii i v Africe.

 
Hlavně se z toho neposrat!, (aneb, Jak se zdravou kůží a rozumem zvládnout insolvenci a mnohé další problémy) (odkaz v elektronickém katalogu)

Hlavně se z toho neposrat!, (aneb, Jak se zdravou kůží a rozumem zvládnout insolvenci a mnohé další problémy)

Autorka se čtenářům prostřednictvím svých vzpomínek snaží poradit, jak vyřešit vleklé finanční problémy. "Několikrát jsem se už na vlastní kůži přesvědčila, že i strašné a těžké situace v životě, kdy jste úplně na dně a máte pocit, že už nemůžete dál, že vás to převálcuje, vidíte s odstupem času jako to nejlepší, co se vám mohlo stát. Potom dokážete nejen odpustit sobě a všem viníkům, ale ještě jim poděkujete za to, že to pro vás udělali, že vám dali tu tvrdou lekci. A v tu chvíli jste zvítězili sami nad sebou."

 
Hovory o homosexualitě : jak mluvit o věcech laskavě a srozumitelně (odkaz v elektronickém katalogu)

Hovory o homosexualitě : jak mluvit o věcech laskavě a srozumitelně

Autor se v knize zabývá jednotlivými tématy, která souvisejí s homosexualitou, například teoriemi o příčinách homosexuality, otázkou „homosexuálních manželství“, problémem, zda je možná změna sexuální orientace, a pak především biblickými místy, které se týkají homosexuality.

 
H.U.D.B.A. : harmonicky unikátní defilé bombastické akustiky (odkaz v elektronickém katalogu)

H.U.D.B.A. : harmonicky unikátní defilé bombastické akustiky

Barevně ilustrovaný a nápaditý průvodce světem hudby a zvuků odkrývá a zábavnou formou přibližuje uvažování hudebníků a jejich práci se zvukem.

 
Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. I. (odkaz v elektronickém katalogu)

Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. I.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). Na rozdíl od dnešního chápání umění byla ve středověku u uměleckého díla považována za klíčový prvek jeho funkce a teprve na ni se vázala stránka estetická. Z toho vychází struktura knihy – po úvodním výkladu pojmu imago se jednotlivé oddíly zabývají funkcemi, které imagines plnily – funkcí náboženskou, didaktickou, memoriální a reprezentativní, a nakonec též funkcí estetickou, ... více

 
Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. II. (odkaz v elektronickém katalogu)

Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. II.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). Na rozdíl od dnešního chápání umění byla ve středověku u uměleckého díla považována za klíčový prvek jeho funkce a teprve na ni se vázala stránka estetická. Z toho vychází struktura knihy – po úvodním výkladu pojmu imago se jednotlivé oddíly zabývají funkcemi, které imagines plnily – funkcí náboženskou, didaktickou, memoriální a reprezentativní, a nakonec též funkcí estetickou, ... více

 
Instalajf : všechno je trochu jinak (odkaz v elektronickém katalogu)

Instalajf : všechno je trochu jinak

Rady od českých top influencerů, jak využívat Instagram na maximum.

 
Já : vlastní životopis (odkaz v elektronickém katalogu)

Já : vlastní životopis

Kniha přináší historicky cenné příspěvky k poznání umělecké atmosféry pozdního romantismu a české secese na přelomu 19. a 20. století a jejich souvislost s národní kulturou, jak ji vnímal autor pohledem spisovatele-dramatika a advokáta. Maria přibližuje smysl svého mnohaletého putování po Itálii, které mu bylo nejen popudem k sepsání kunsthistorické cestopisné příručky Italie (1925), ale především ke vzniku většiny jeho dramat z volného cyklu takzvané ferrarské trilogie: Parisina (1916), Lucrezia Borgia (1917), Torquato Tasso (1917). Autor kriticky hodnotí vývoj české literatury od 19. století a vysvětluje svůj obrat k románové tvorbě z ... více

 
Jak přežít zkušební dobu : první tři měsíce v nové práci (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak přežít zkušební dobu : první tři měsíce v nové práci

Více než třetina všech nových zaměstnanců ztroskotá ve zkušební době. Kdo sám neklopýtne, ten bojuje s chaotickým zaškolováním, se šéfy, na které je třeba si zvyknout, s vystresovanými kolegy, se skrytými hierarchiemi a s nepsanými pravidly hry – což je dostatek důvodů, abyste se cíleně připravili na první měsíce u nového zaměstnavatele. V této příručce vám prozradíme, jak se chovat, jak být hned od začátku přesvědčiví a vyhnout se přehmatům, které by ohrozily vaši kariéru.

 
Jak rabíni dělají děti : pohlaví, identita a její přenos v judaismu (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak rabíni dělají děti : pohlaví, identita a její přenos v judaismu

Toto dílo je obhajobou „matriarchálního náboženství”, které je podobně jako děloha plodnou půdou a v němž získávají posvátné texty zcela nové významy. Svoji otevřenou vizi náboženství ilustruje Delphine Horvilleur brilantně na několika příbězích z knihy Genesis, zejména na Adamovi a Evě a Kainovi a Ábelovi, prvních rodičích a dětech. Autorka se zároveň zamýšlí z rabínského hlediska nad dnes problematickými otázkami předávání náboženského dědictví, zejména nad tím, jak judaismus řeší příbuznost, identitu a touhu, tedy jinými slovy jaké jsou možnosti předávání tradice budoucým pokolením.

 
Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? : určeno žákům a studentům se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti a jejich rodičům a učitelům (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? : určeno žákům a studentům se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti a jejich rodičům a učitelům

Kniha se zabývá problematikou specifických poruch učení a pozornosti, jejich charakteristikou a dopadem na proces učení. Zároveň přináší praktické rady, jak příznivě ovlivnit učení a s tím i koncentraci, motivaci a prokrastinaci. Specifických poruch učení je celá řada a nemalé procento žáků a studentů trpí kombinací několika z nich. Jakákoli taková porucha učení výrazně ovlivňuje schopnost žáků osvojit si konkrétní problematiku, což má často negativní dopad na jejich sebevědomí, motivaci a nepříznivě formuje vztahy s rodiči i učiteli. Autorky kromě popisu každé z poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ... více

 
Jde to i bez plastů : třicetidenní program pro celou rodinu (odkaz v elektronickém katalogu)

Jde to i bez plastů : třicetidenní program pro celou rodinu

Kniha nabízí třicetidenní program uskutečňování změn v duchu života bez plastů rozdělený na pět okruhů a řídící se pěti principy: odmítat nepotřebné, redukovat, používat znovu, recyklovat, kompostovat. Její kniha se zabývá nákupy, vařením a uchováváním potravin, cestováním, úklidem domácnosti, neškodící kosmetikou, ale i kanceláří, školním oblečením nebo chovem zvířat – vše bez plastů. Na každý den je připraveno jedno téma, ale samozřejmě lze vše uskutečňovat ve vlastním tempu.

 
Jídlo nás spojuje (odkaz v elektronickém katalogu)

Jídlo nás spojuje

Publikace k výstavě "Jídlo nás spojuje". Pokaždé, když otevřeme ledničku, stáváme se součástí globálního potravinového systému, který propojuje lidi ze severní a jižní polokoule, ovlivňuje ekosystémy a klimatickou změnu a také zásadně ovlivňuje to, jak lidé žijí. Platí to i naopak - lidé svým spotřebním chováním ovlivňují, jak tento systém bude fungovat a jaké dopady bude mít na naši planetu. A tento systém dnes zdaleka nefunguje bez problémů.

 
Kniha zdravého života (odkaz v elektronickém katalogu)

Kniha zdravého života

O rôznych chorobách sa píše v mnohých lekárskych encyklopédiách. Milióny lekárov a vedcov skúša objaviť ich "tajomstvo", ale zatiaľ sa nepodarilo nájsť ich pravú príčinu. Najpravdepodobnejšie preto, že vlastne choroby ako také neexistujú. To, čo sme si zvykli nazývať chorobou, je reakcia organizmu na rozličné problémy počas jeho fungovania. Ak nebudú tieto problémy odstránené, choroba nemizne a ochromuje iné orgány a sústavy (krvnú, nervovú, lymfatickú), ktoré v organizme spolupracujú. Život ľudského organizmu je zakaždým bojom choroby a zdravia. Tombak.

 
Kniha zrozených ve světle : zjevení božských Atlanťanů (odkaz v elektronickém katalogu)

Kniha zrozených ve světle : zjevení božských Atlanťanů

Božští Učitelé, kteří byli vtěleni v Atlantidě, pokračují v předávání Svých Vědomostí lidem, obývajícím Zemi v současnosti. Hovoří konkrétně o principech duchovní výuky, o Evoluci Vědomí, o smyslu života každého z nás a o jeho realizaci. Kniha bude zajímavá a v nejvyšší míře prospěšná všem, kdo usilují o duchovní Dokonalost.

 
Kosmologie hebrejské Bible a starověké židovské tradice (odkaz v elektronickém katalogu)

Kosmologie hebrejské Bible a starověké židovské tradice

Monografie se zabývá židovskou starověkou koncepcí světa, kosmu a místem člověka ve světě jednak s ohledem na biblické zdroje, jednak na prameny deuterokanonické a pseudoepigrafní. Vychází ze znění Hebrejské bible, dále z literárního odkazu deuterokanonické tradice, mystické tradice pozdní antiky, zejména z Knih Henochových a z racionalismu Babylónského talmudu. Publikace představuje židovskou kosmologii v její proměnlivosti a v jejím dialogu s okolními starověkými kulturami, zaměřuje se na unikátní metodu odborné diskuse a argumentaci starověkých učenců. Pisatelé Hebrejské bible vedli polemiku s babylónskou astronomií, ale zároveň ... více

 
Kvalita života a hodnotová orientácia (odkaz v elektronickém katalogu)

Kvalita života a hodnotová orientácia

Autorka se věnuje teoretickým východiskům v oblasti hodnot a hodnotové orientace a v oblasti kvality života člověka, způsobů jejího měření a vlivů, které ji určují. Stěžejní částí publikace je empirický výzkum názorů na vlastní kvalitu života a hodnotové orientace a následná interpretace výsledků.

 
The life and work of elders in the light of theories and research studies (odkaz v elektronickém katalogu)

The life and work of elders in the light of theories and research studies

The issue of elders is a topic which will never become outdated. The approach employed by society to the solution of the actual issues of elders is often very diverse and inconsistent. The views of elders held both by younger generations and the elders themselves, whether at home or at work, not forgetting prejudices, myths and stereotypes associated with old age, are surprisingly manifold. The authors strived to find a reply to the question concorning who elders are and to other related questions: How can we adapt to this stage of life? What are the benefits and disadvantages of ageing? What do elders gain and what do they lose? How do they feel, what are they worrying about or what makes ... více

 
Maják v moři strachu : průvodce léčbou rakoviny prsu pro ženy, jejich partnery a blízké (odkaz v elektronickém katalogu)

Maják v moři strachu : průvodce léčbou rakoviny prsu pro ženy, jejich partnery a blízké

Rakovina prsu. Dvě slova, která v životě nechce slyšet žádná žena. Ohrožení života touto zákeřnou nemocí vyvolává mnoho otázek a strachu, a nejen žena-pacientka, ale i její partner a nejbližší, ti všichni se musí náhle vyrovnat s těžkou situací. Z toho důvodu vznikla tato kniha, podrobný průvodce léčbou rakoviny prsu, který má za cíl zodpovědět nejčastější otázky a pomoci tak všem zvládnout toto temné období. V jednadvaceti kapitolách naleznete mnoho praktických rad a informací o nemoci, způsobech léčby a dalších záležitostech, které se života s rakovinou prsu týkají. Dozvíte se mimo jiné: co je to vlastně rakovina a jak se ... více

 
Manuál na šťastný život : praktické návody a cvičení pro spokojenější vztahy, sebelásku, práci a zdraví (odkaz v elektronickém katalogu)

Manuál na šťastný život : praktické návody a cvičení pro spokojenější vztahy, sebelásku, práci a zdraví

Kniha se věnuje vztahům, sebelásce, práci i zdraví. Získáte inspiraci, jak pracovat s těžkými životními situacemi, jako jsou například rozchod, nevěra, strach, úzkosti nebo ztráta někoho blízkého. Osvojíte si techniky, které opravdu fungují a které můžete jednoduše praktikovat každý den nebo se k nim vracet. Pozitivní myšlení je to, co nám pomáhá zvládat životní situace. Otevřete své srdce a pusťte se směle do své cesty za štěstím!

 
Mazl tov : má léta u ortodoxní židovské rodiny (odkaz v elektronickém katalogu)

Mazl tov : má léta u ortodoxní židovské rodiny

Poutavá a oceněná autobiografie, ve které autorka vypráví o době, kdy jako studentka v Antverpách začala doučovat děti v ortodoxní židovské rodině a přes vzájemnou rozdílnost v této komunitě navázala úzké vztahy, které přetrvaly i do dalších let.

 
Média a politika v digitálním světě (odkaz v elektronickém katalogu)

Média a politika v digitálním světě

Výběr publicistických i analytických materiálů pro svazek Média a politika v digitálním světě navazuje na autorovy předchozí publikace - Česká politika a média po roce 1989 (2013), Mediální manipulace a krize v České televizi (2015), Černá kniha České televize (2016) ad. Každý ze čtyř hlavních oddílů Žantovského rukopisu nabízí zaostřené pohledy na ústřední otázky současné české a slovenské mediální scény, které běžnému čtenáři snadno unikají.

 
Mourrisonova poradna : na co se bojím nebo stydím zeptat (odkaz v elektronickém katalogu)

Mourrisonova poradna : na co se bojím nebo stydím zeptat

V knize otázek a odpovědí, která je určená všem holkám a klukům ve věku 10 až 15 let, si mladí čtenáři mohou přečíst odpovědi na otázky, které jim nedají spát, kvůli kterým se trápí a prožívají chvíle, jež si dospělí kolikrát ani nedovedou představit. Na některé otázky rodiče neumí anebo se zkrátka stydí odpovědět. To ale neznamená, že dotazy dětí jsou nepatřičné anebo že jejich trápení má menší váhu.

 
Možnosti dialogu = Möglichkeiten des Dialogs = Dimensions of dialogue (odkaz v elektronickém katalogu)

Možnosti dialogu = Möglichkeiten des Dialogs = Dimensions of dialogue

Kniha zaznamenává prostřednictvím bohaté obrazové i textové části rok trvající výstavu Možnosti dialogu, která vznikla díky unikátní spolupráci mezi Národní galerií Praha, Staatliche Kunstsammlungen Dresden a Sammlung Hoffmann Berlin. Česko-německo-anglicky.

 
titul

My, děti slumu : kniha, která dokáže změnit život

Fotograf bez talentu. -- Praha : ADRA, o. p. s., 2017. -- 199 stran : ilustrace, portréty, 1 mapa ; 17 x 24 cm. -- ISBN : (Vázáno). C 394.285 a  

 
Na druhý nádech (odkaz v elektronickém katalogu)

Na druhý nádech

Přemýšlíš pořád dokola, proč ti nic nevychází, proč ti zrovna tohle někdo dělá? Jak je možné, že se milujeme, a přitom si nerozumíme? Možná jen nevíš, jak z toho proklatého kolotoče vystoupit a najít svou klidnou cestu životem. Nejde o tvé známé, rodinu či přátele – jde především o tebe. Každý z nás vidí pravdu někde jinde, a právě proto zkusme začít nejdřív u sebe. Prostřednictvím příběhů z vlastního života se snažím ukázat cestu ke zlepšení toho, jak vnímáme okolí i sebe samé. Zavři oči, pořádně se nadechni, vydechni a zkusme to spolu na druhý nádech…

 
Novomanželé - uživatelská příručka : nezbytné informace, tipy pro řešení problémů a rady pro první rok manželství (odkaz v elektronickém katalogu)

Novomanželé - uživatelská příručka : nezbytné informace, tipy pro řešení problémů a rady pro první rok manželství

Konečně svoji! Řekli jste si své „ano“, snědli jste svatební dort a odjeli na líbánky. Manželství začíná! Založení společného účtu, pořízení bytu, budování rodinného hnízda… Najednou se ovšem vynořují otázky: Je normální, že se hádáme? Jak si zařídíme byt, když ON má tak nemožný vkus? Vydržím celý život s TOUTO tchýní? Začnou mi vůbec někdy tikat biologické hodiny? Naštěstí zde máte tuto knihu a v ní s humorem psané praktické rady pro novomanželský život a užitečné tipy pro řešení vznikajících problémů.

 
Otevřená komunikace a řešení konfliktů ve třídě (odkaz v elektronickém katalogu)

Otevřená komunikace a řešení konfliktů ve třídě

Publikace určená všem pedagogickým pracovníkům se zabývá třídou jako skupinou, která prochází neustálými proměnami. Klíčovou úlohou učitele při práci se skupinou je využít skupinové dynamiky a potenciálu rozvoje k podpoře procesu zrání žáků. Základem je podpora otevřené komunikace, budování empatie mezi žáky, efektivní a konstruktivní řešení konfliktních situací a vedení dialogu jak mezi žáky, tak na úrovni žák – učitel.

 
Pomalu : žít život jednoduše (odkaz v elektronickém katalogu)

Pomalu : žít život jednoduše

Kniha Pomalu je inspirativním návodem na vytvoření života plného skutečně podstatných věcí, který se bude hodit každému, kdo ve své dosavadní uspěchané existenci chce konečně najít klid, smysl a radost. Samozřejmě pomalu.

 
Proč mají ženy za socialismu lepší sex : a další argumenty pro ekonomickou nezávislost (odkaz v elektronickém katalogu)

Proč mají ženy za socialismu lepší sex : a další argumenty pro ekonomickou nezávislost

Štěstí v rodině, úspěch v kariéře i pohoda v posteli začínají v zákonech. Západní společenská stabilita poválečných let je paradoxně v mnohém dílem komunismu: demokratické státy ze strachu před radikalizací obyvatelstva přijímaly opatření, jimž se dnes souhrnně říká sociální stát. Snad žádné skupiny obyvatel se tento vývoj nedotkl tak výrazně jako žen: vzdělávací politika a státní podpora jim umožnily kariéru, sexuologie a zdravotnictví částečně odtabuizovaly sexuální život a ženské tělo přestalo být vlastnictvím někoho jiného. S rokem 1989, kdy skončila komunistická hrozba a začala sílit mantra deregulace, se trend ... více

 
První muž, který mě zradil, byl můj otec (odkaz v elektronickém katalogu)

První muž, který mě zradil, byl můj otec

Dopad nefunkčních vazeb, ať už proto, že otec v rodině chyběl, opustil ji, nebo nenaplnil otcovskou roli, bývají pustošivé. Předobraz prvního muže v životě ženy ovlivňuje její partnerské vztahy. Neexistuje důkaz, že každá žena, která má vztahové problémy, prožila zranění od otce. Ale ta, co ho prožije, problémy ve vztazích mívá. Až to vyvolává dojem zákonitého procesu, zaznívá v knize. Autorky se však nespokojily s poukazem na neutěšenost takového stavu, ale hledají řešení. Zamýšlejí se nad otcovstvím jako takovým i nad historickými a společenskými souvislostmi, které ho utvářely. Dospívají k závěru, že zdravá mužská ... více

 
Připravit, pozor, teď! : tři rozhovory, které povedou k trvalému růstu vašeho sboru (odkaz v elektronickém katalogu)

Připravit, pozor, teď! : tři rozhovory, které povedou k trvalému růstu vašeho sboru

Kniha Scotta Wilsona přináší nový pohled na učednictví v němž jde o více než pouze o setkávání při studiu Bible nebo na domácích skupinkách. Příběh autora ukazuje, jak pastor jednoho konkrétního sboru dokázal pomoci lidem naplnit Boží cíl v oblasti misie tím, že je provedl cíleným procesem osobního růstu. Tato jednoduchá poutavá kniha přináší naději a inspiraci pro vedoucí církve na mnoha úrovních. Vřele ji společně s další knihou od stejného autora zvanou Vykliďte pódium a dejte prostor Bohu doporučuji všem čtenářům, kteří v ní najdou vyvážený pohled na vynikající kvalitu práce, resp. služby na straně jedné a duchovní ... více

 
Přísně tajné!!! : o tom, na co se holky někdy stydí zeptat (odkaz v elektronickém katalogu)

Přísně tajné!!! : o tom, na co se holky někdy stydí zeptat

Dvě kamarádky rozebírají chození s kluky, diskutují o záhadách mezilidských vztahů i překvapivých proměnách vlastního těla. Díky mamince jedné z nich přijdou všem tajemstvím na kloub. Knížka je vhodná pro čtenářky od 11 let.

 
titul

Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků. 3

kolektiv autorů. -- První vydání. -- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019. -- vii, 154 stran : ilustrace ; 21 cm. -- 200 výtisků. -- ISBN : 978-80-261-0932-7 (brožováno). C 371.208/3  

 
Říjnová revoluce v dějinách a současnosti (odkaz v elektronickém katalogu)

Říjnová revoluce v dějinách a současnosti

Sborník, který právě držíte v ruce, byl vydán jako rozšířený výstup z konference o Říjnové revoluci 1917, která se uskutečnila 26.-29. října 2017 v Praze. Ve sborníku naleznete jak příspěvky vystupujících, tak také texty přeložené, které tematicky rozšiřují téma revoluce a jejího vztahu k dnešku. Říjnová revoluce 1917 patří nepochybně ke světodějným událostem. A tou měrou, kterou změnila je dodnes proklínána i vynášena do nebes. Zejména českém prostředí je Říjen, jak se o revoluci 1917 hovoří, je pevně spojen s minulým režimem, který od ní a také od tzv. Vítězného února 1948 odvozoval svoji legitimitu. Není proto s ... více

 
Sebemotivační deník na celý rok : jsem žena #jsembohyne (odkaz v elektronickém katalogu)

Sebemotivační deník na celý rok : jsem žena #jsembohyne

Sebemotivační deník Jsem žena #jsem bohyně je pro ty z nás, které chtějí zahodit všechny pochybnosti za hlavu a cítit se jako bohyně! Deník je univerzální pro kterýkoliv rok a období našeho života. Průvodcem na cestě za poznáním svého skrytého potenciálu vám budou osobnosti jako T. Klusová, V. Kašáková, K. Issová, E. Geislerová a mnohé další.

 
Síla hotentota (odkaz v elektronickém katalogu)

Síla hotentota

Sbírka zamyšlení a zároveň nenásilný „návod na život”. Kniha o budování, o dávání i braní, o pochopení druhých i sebe samých, o bezstarostnosti, ale také o zodpovědnosti, o tom, kdy si z věcí nic nedělat a kdy zase ano. O tom, že bohatství není totéž, co hromadění peněz a že osobní růst paradoxně znamená zmenšit se. Kdo to udělá vědomě, snáze najde radost v každodenním konání a touto cestou může dojít k vyrovnanosti a štěstí.

 
Smělý muž : volání k odvaze (odkaz v elektronickém katalogu)

Smělý muž : volání k odvaze

V současné době genderismu a vypjatého feminismu, v době, kdy být mužem dle biblických principů se stává něčím téměř degradujícím, kdy možnost je stále více označována pojmy jako mužský šovinismus apod. přichází Paul Cole s knihou Smělý muž, ve které jde proti takovému proudu popírajícímu biblické zásady. Paul Cole je synem zakladatele hnutí Christian Men’s Network Edwina Louise Colea, který je znám svou knihou Být opravdovým mužem. Paul kráčí ve stopách svého otce jako prezident zmíněného celosvětového hnutí a vy teď dostáváte příležitost seznámit se s jeho pohledem na to, jak má vypadat život takového smělého muže.

 
Stát se moudrým mužem : úvahy o mužské spiritualitě (odkaz v elektronickém katalogu)

Stát se moudrým mužem : úvahy o mužské spiritualitě

Autor dovede oslovit a zaujmout muže po celém světě svými pronikavými úvahami o křesťanském zrání mužů uprostřed společnosti, která se žene za hodnotami, jež člověka nemohou naplnit, uspokojit, připravit na chvíle krizí a zkoušek. Jedná se o rozsáhle přepracovanou knihu Cesta divokého muže, která u nás vyšla před 5 lety a oslovila široký okruh mužů v jejich hledání mužské identity a spirituality. Rohrovo dílo zraje jako dobré víno a tato kniha přináší řadu nových hlubokých podnětů (zvláště v nově zařazených kapitolách) všem, kdo jsou na cestě.

 
Stopy mimozemšťanů (odkaz v elektronickém katalogu)

Stopy mimozemšťanů

Téměř 300 barevných fotografií v této knize je průkazným svědectvím toho, že planetu Zemi kdysi dávno navštívili božští mimozemšťané. Autor se pokouší vyvrátit veškeré argumenty, které popírají jeho teze. Unikátní snímky, jež tvoří jádro publikace, mají nedocenitelnou hodnotu, neboť krajiny a kulturní památky, které jsou na nich zachyceny, již naše „civilizace“ z převážné části zničila.

 
Tajné dějiny objevování Ameriky (odkaz v elektronickém katalogu)

Tajné dějiny objevování Ameriky

Amerika byla odnepaměti navštěvována příslušníky různých národů světa. Proč ale byly zprávy o těchto cestách utajovány? A kdo vlastně jako první Ameriku objevil? Kniha ukazuje, že Kryštof Kolumbus mohl být až poslední v řadě. Autor nás uvádí do světa „zapomenutých“ námořních objevů a seznamuje nás se záhadami obestírajícími původ starých amerických civilizací.

 
Tolerantní výchova (odkaz v elektronickém katalogu)

Tolerantní výchova

Autorka, klinická psycholožka a rodinná terapeutka, přináší postřehy ze své více než třicetileté praxe.

 
Tři guineje ; Vlastní pokoj (odkaz v elektronickém katalogu)

Tři guineje ; Vlastní pokoj

V eseji Tři Guineje, která vznikla roku 1938, se Woolfová myšlenkově vyrovnává s hrozbou války a s otázkou, jak se má v dané situaci zachovat žena. Její nečekaná, pro mnohé provokativní odpověď, která odmítá přijmout zhoubnou dualitu fronty a týlu, se snaží proniknout klamavými zástěrkami onoho míru, jenž je pouze pokračováním války jinými prostředky, a vede k rozboru oné agresivity, jež hluboce proniká i sférami kultury a vzdělanosti a vybíjí se v ponižování žen. Vlastní pokoj, text přednášek pronesených roku 1928 na dvou anglických dívčích vysokých školách, se řadí ke klasickým dílům feministického myšlení. Otázka vztahu ... více

 
Umění vytvářet vzpomínky : jak si užít a zapamatovat šťastné okamžiky (odkaz v elektronickém katalogu)

Umění vytvářet vzpomínky : jak si užít a zapamatovat šťastné okamžiky

Vzpomínky jsou stavebními kameny naší identity, podílejí se na tom, kým jsme a jak se chováme i jak se cítíme. Meik Wiking při výzkumu štěstí zjistil, že jsou lidé šťastnější, pokud se staví k minulosti pozitivně až nostalgicky.

 
Ve městě a na zámku : dobrušští měšťané kontra opočenská vrchnost za třicetileté války (odkaz v elektronickém katalogu)

Ve městě a na zámku : dobrušští měšťané kontra opočenská vrchnost za třicetileté války

Kniha zprostředkovává mikrohistorický pohled na život poddanského města Dobrušky v přelomových časech vleklého válečného konfliktu, který stavěl před těžké zkoušky jeho elity i prosté obyvatele. Malý dobrušský svět oné doby se musel vyrovnávat jak s dopady událostí velkých dějin, tak s proměnami lokálních podmínek na opočenském panství – změnou vrchnosti a jejích strategií, přenášených na město úředním aparátem.

 
Ve znamení Merkura : šlechta českých zemí v evropské diplomacii (odkaz v elektronickém katalogu)

Ve znamení Merkura : šlechta českých zemí v evropské diplomacii

Kolektivní monografie se zabývá evropskou diplomacií v časovém období od středověku do druhé poloviny 20. století a jejími protagonisty jsou příslušníci šlechtických rodů, kteří vlastnili panství na území českých zemí a vystupovali v roli zástupců panovníka či státu.

 
Velká iluze? : esej o Evropě (odkaz v elektronickém katalogu)

Velká iluze? : esej o Evropě

V eseji nazvaném Velká iluze?, poprvé publikovaném roku 1996, předložil Tony Judt skeptickou, pronikavou a hluboce předvídavou úvahu o politické situaci v Evropě a o otázkách, jimž kontinent čelí na prahu nového tisíciletí. Jaké jsou reálné vyhlídky na rozšíření Evropské unie a kde je hranice, po jejímž překročení přejde rozšiřování v rozpad? Které státy mají „patřit k Evropě“ a podle jakých kritérií? Čím je Evropa definována a jak máme přemýšlet o její budoucnosti? Pokud – jak tvrdí Judt – je mýtus jednotné Evropy příliš abstraktní na to, aby si mohl zajistit hlubší loajalitu voličů, a pokud nám mnohdy naopak brání ... více

 
Vesmírní baroni : Elon Musk, Jeff Bezos a tažení za osídlením vesmíru (odkaz v elektronickém katalogu)

Vesmírní baroni : Elon Musk, Jeff Bezos a tažení za osídlením vesmíru

Kniha je příběhem o skupině podnikatelů-miliardářů, kteří investují svá jmění do epického znovuvzkříšení amerického vesmírného programu.

 
Vliv sociálního kapitálu na regionální ekonomiku na příkladu spolupráce obcí v Jihočeském kraji (odkaz v elektronickém katalogu)

Vliv sociálního kapitálu na regionální ekonomiku na příkladu spolupráce obcí v Jihočeském kraji

Monografie se zabývá problematikou sociálního kapitálu, kterou zkoumá na bázi spolupráce obcí ve vybraném regionu – Jihočeském kraji. Tento region byl zvolen na základě nízké hustoty zalidnění, roztříštěné sídelní struktury, fyzicko-geografické polohy a dalších faktorů podporujících rozvoj různých forem a způsobů spolupráce obcí. Hlavním cílem výzkumu je na základě primárního a sekundárního výzkumu identifikovat úroveň sociálního kapitálu, tj. úroveň spolupráce obcí, na příkladu Jihočeského kraje po skončení programovacího období 2007–2013, vymezit její přínos pro rozvoj regionální ekonomiky při zohlednění další ... více

 
Volá Moskva : paměti zahraničního zpravodaje (odkaz v elektronickém katalogu)

Volá Moskva : paměti zahraničního zpravodaje

Autobiografické vzpomínky britského zpravodaje, který působil v Moskvě od sedmdesátých let let minulého století do počátku století současného.

 
Všichni žijem' v blázinci : současnost očima psychiatra (odkaz v elektronickém katalogu)

Všichni žijem' v blázinci : současnost očima psychiatra

Radkin Honzák, renomovaný psychiatr a psychoterapeut, se v rozhovorech s novinářkou Renatou Červenkovou zamýšlí nad způsobem života, který dnes vedeme, i nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým. Témata jednotlivých rozhovorů nejsou příliš povzbudivá, Radkin Honzák se jich ale ujímá s nadhledem a s lehkou ironií a vtipně komentuje fenomény dnešní doby, které se, jak říká, „příčí Matce přírodě a psychiatrům zajišťují dostatek pacientů i do budoucna“.

 
Vykliďte pódium a dejte prostor Bohu (odkaz v elektronickém katalogu)

Vykliďte pódium a dejte prostor Bohu

Autoři vyprávějí o svých zkušenostech s vedením sborů, kdy zjistili, že jejich nejlepší nápady pro vedení bohoslužeb nebo dalších sborových aktivit jsou brzdou Božího působení. Podrobně popisují, jak byli přinuceni opustit svou komfortní zónu, své vypracované postupy a navyklá schémata v myšlení a neměli je ničím nahradit. Jako svůj úkol vnímali čekání na svrchované Boží jednání. Svými zkušenostmi potvrzují, že obnova a duchovní probuzení ve sboru nenastane, dokud jí neprojdou ti, kdo jsou ve vedení.

 
Zápisky z pozdní doby (odkaz v elektronickém katalogu)

Zápisky z pozdní doby

Kniha představuje souborné vydání autorových novinových článků a esejů z let 2014 až 2017. Fejetony a eseje doplňuje několik novějších textů, dva obsáhlejší rozhovory a dosud nepublikovaná povídka. Autor se zabývá velkým množstvím témat. Namátkou: současné problémy euroamerické civilizace. Čím se podobáme zvířatům a čím se od nich lišíme. Do jaké míry utváří věda náš obraz světa. Která z našich současných témat jsou skutečně podstatná?

 
Zemský ráj jen na pohled : krutá pravda o Češích očima našich polských sousedů (odkaz v elektronickém katalogu)

Zemský ráj jen na pohled : krutá pravda o Češích očima našich polských sousedů

Už dost bylo sentimentu a růžových brýlí. Opravdu je Česká republika ráj na zemi, jak se mnozí domnívají? Polský novinář a bohemista Michał Zabłocki ve svých provokativních reportážních úvahách neukazuje chalupářskou idylu, ale rýpe do českého rasismu, alkoholismu, korupce či bolavých míst nedávné historie. Jeho pohled, ač podaný s humorem, ovšem ne vždy odpovídá skutečnosti.

 
Zpátky na zem : jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu (odkaz v elektronickém katalogu)

Zpátky na zem : jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu

Ekologická proměna, jíž jsme dnes svědky, už celých posledních třicet let ovlivňuje naši politickou krajinu. To by mohlo vysvětlovat vražedný koktejl prudce narůstajících nerovností, masivní deregulace a přeměny snu o globalizujícím se světě do noční můry pro většinu lidí na světě. Co drží tyto tři fenomény pohromadě je přesvědčení, které sdílejí někteří mocní lidé, že ekologická hrozba je reálná a že jediný způsob, jak z toho mohou oni vyjít se zdravou kůží, je že přestanou předstírat, že se zbytkem světa sdílejí společnou budoucnost. A tak se stěhují pryč do daňových rájů a masívně investují do popírání ... více

 
Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 28. února - 2. března 2019 (odkaz v elektronickém katalogu)

Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 28. února - 2. března 2019

Sborník příspěvků z mezioborového sympozia k problematice 19. století. Mýtus lidu jako základu národa tvořil páteř národního hnutí a obecné přijetí národní identity přímo určovalo úspěch utváření moderního českého národa. Venkovský lid byl většinou považován za uchovatele národního jazyka a odsud rostl kult lidu a venkova. Konstrukty lidu a lidové kultury hrály v dlouhém 19. století významnou úlohu. Autoři příspěvků v knize sledují toto téma z různých pohledů. Soustředí se přitom na způsoby akceptace a prezentace tradiční venkovské kultury, na přebírání jejích formálních i námětových motivů v rámci výtvarného ... více

 
Ženy, které mi nedají spát : cesta kolem světa po stopách mých hrdinek (odkaz v elektronickém katalogu)

Ženy, které mi nedají spát : cesta kolem světa po stopách mých hrdinek

Cesta kolem světa po stopách mých hrdinek. Mia je svobodná čtyřicátnice, bydlí v podkroví u svých rodičů a noci tráví přemýšlením o ženách, které se zapsaly do historie touhou žít po svém. Staly se z nich neohrožené badatelky, nadané spisovatelky a vášnivé malířky. Při hledání inspirace k napsání této knihy procestuje Mia celý svět po stopách svých „nočních žen“. Když ony dokázaly jít svou cestou, proč by to nedokázala i ona?

 
Život v pozlátku (odkaz v elektronickém katalogu)

Život v pozlátku

Autentický příběh a dokument vystudované módní návrhářky, která se zapletla se vším, čemu se obvykle většina lidí vyhne. Pracovala ve vykřičeném domě jako bordelmamá, provdala se za ruského mafiána a po mnoha pádech takřka na samé dno se znovu a znovu zvedala vstříc novým dobrodružstvím. Nikdy ovšem neztratila nadhled, smysl pro humor a víru v lepší budoucnost. To všechno obsahuje její příběh, plný dobrodružství, napětí, zvratů a odvážných svědectví o politice a mafii na konci 20. století.

 
365 tipů pro vysoce citlivé lidi : jak se cítit dobře po celý rok (odkaz v elektronickém katalogu)

365 tipů pro vysoce citlivé lidi : jak se cítit dobře po celý rok

Tato knížka se stane vaším přítelem a laskavým průvodcem po celý rok, od ledna až do prosince. Pro každý nový den v ní najdete originální inspiraci, jak si poradit se stresem a zahlcením smyslů, postupy, jak převzít kontrolu nad emocemi a zklidnit se, sebepečující meditace a mnoho dalšího.

 
44 aktivit pro děti s ADHD : podpora sebedůvěry, sociálních dovedností a sebekontroly (odkaz v elektronickém katalogu)

44 aktivit pro děti s ADHD : podpora sebedůvěry, sociálních dovedností a sebekontroly

Jak mohou děti s ADHD dostat své impulzivní chování pod kontrolu? Odpověď nabízí kniha plná aktivit, které rozvíjejí sebedůvěru, sociální dovednosti a sebekontrolu. Autor shromáždil 44 jednoduchých aktivit, které mají podobu desetiminutovek a dají se provádět bez větší přípravy. Co se děti při hrách naučí? Budou z nich dobří kamarádi, kteří naslouchají ostatním, školu budou zvládat s větší lehkostí, rozpoznají své speciální dovednosti a podpoří tak svou sebeúctu, a naučí se své chování lépe plánovat a chovat se zodpovědně.

 
32 POLITIKA
Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu : náboženství Dioskúrů (odkaz v elektronickém katalogu)

Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu : náboženství Dioskúrů

Kniha analyzuje disparátní vývoj náboženství, církví a religiozity v České a Slovenské republice po rozpadu společného státu. Zatímco česká společnost je jednou z nejsekularizovanějších společností světa, na Slovensku náboženství už tradičně hraje významnou úlohu ve veřejném prostoru. Je to však celá pravda a vystačíme s tím, že všechny rozdíly připíšeme historickému dědictví? Po přiblížení odlišné historie a společenského postavení církví a věřících v obou zemích autor podrobně analyzuje vývoj vztahů mezi státem a církvemi, jejich financování a ekonomický provoz, církve jako náboženské organizace a jejich ... více

 
Česká škola neexistuje (odkaz v elektronickém katalogu)

Česká škola neexistuje

Kniha Česká škola neexistuje přináší jedinečný pohled na Československo očima cizince, který v Praze prožil jedno z nejdůležitějších období svého života. Goran Marković (*1946), velká osobnost jugoslávské, resp. srbské kinematografie, studoval režii na FAMU v druhé polovině šedesátých let. Několik let po absolutoriu sepsal reflexi období, které bylo výjimečné nejen pro něj, ale i pro jeho druhou vlast. Autor komentuje každodennost socialistické společnosti i rozhodující úsek československých dějin kulminující v roce 1968. Ve stejné době zažívala období své největší slávy filmová fakulta, když na ní do počátku normalizace ... více

 
Dějiny v datech : politika, hospodářství, kultura zemí Koruny české a světa v souběhu : od Sáma po nástup Habsburků : od 7. století do roku 1526 (odkaz v elektronickém katalogu)

Dějiny v datech : politika, hospodářství, kultura zemí Koruny české a světa v souběhu : od Sáma po nástup Habsburků : od 7. století do roku 1526

První díl historické příručky nabízí ucelený přehled českých a světových dějin od Sámovy říše po nástup Habsburků. Unikátní kniha obsahuje základní údaje o nejvýznamnějších politických, hospodářských a kulturních dějinných událostech, a díky srozumitelnému uspořádání lze snadno porovnat, co se v dané době odehrávalo v českých zemích a ve světě. Drobné detailní ilustrace přibližují dobové oděvy, zbroj, nástroje, architekturu atd. Užitečná publikace pro žáky, studenty a všechny zájemce o historii.

 
Dom pravitel‘stva : saga o russkoj revoljucii (odkaz v elektronickém katalogu)

Dom pravitel‘stva : saga o russkoj revoljucii

Publikace je studií o historii ruské revoluce, formování Sovětského svazu a jeho raných dějinách od dob nové hospodářské politiky do počátků stalinistické vlády. Kniha se skládá ze tří částí. První je rodinná sága zahrnující obyvatele sídla vlády. Druhá část je analytická - sleduje revoluční dění a následnou sovětskou správu. Třetí část je literární.

 
Elizino tajemství : Osvětim : placená láska (odkaz v elektronickém katalogu)

Elizino tajemství : Osvětim : placená láska

Prostituce ve stínu hákového kříže. Jak vysoká může být cena přežití? Je možné si i v pekle zachovat lidství? Čekala je těžká volba na strašlivém místě: buď budou žít dál jako řadové vězenkyně koncentračního tábora v Osvětimi, nebo výměnou za snesitelnější podmínky začnou pracovat v táborovém nevěstinci. Mladá žena Eliza si vybrala druhou možnost. Když se po konci války její vzpomínky dostanou do rukou matce bývalého důstojníka SS, s hrůzou zjistí, co vše musely zubožené dívky a ženy podstupovat, aby získaly alespoň nepatrnou šanci přežít. Elizin boj o přežití a chorá, nebezpečná láska důstojníka SS se ... více

 
Extremismus (odkaz v elektronickém katalogu)

Extremismus

Na základě definice pojmu extremista přistupuje autor k charakteristice pravicového i levicového extremismu a přibližuje činnost jednotlivých politických subjektů. Věnuje se rovněž aktivitám apolitických jedinců, darkerů, kteří cíleně a organizovaně provádí celoplošné odpojování elektrického proudu ničením úsečníků vysokého napětí. Pedagog Policejní akademie České republiky naznačuje základní principy protiextremistické politiky příslušných mocenských struktur.

 
Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. I. (odkaz v elektronickém katalogu)

Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. I.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). Na rozdíl od dnešního chápání umění byla ve středověku u uměleckého díla považována za klíčový prvek jeho funkce a teprve na ni se vázala stránka estetická. Z toho vychází struktura knihy – po úvodním výkladu pojmu imago se jednotlivé oddíly zabývají funkcemi, které imagines plnily – funkcí náboženskou, didaktickou, memoriální a reprezentativní, a nakonec též funkcí estetickou, ... více

 
Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. II. (odkaz v elektronickém katalogu)

Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. II.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). Na rozdíl od dnešního chápání umění byla ve středověku u uměleckého díla považována za klíčový prvek jeho funkce a teprve na ni se vázala stránka estetická. Z toho vychází struktura knihy – po úvodním výkladu pojmu imago se jednotlivé oddíly zabývají funkcemi, které imagines plnily – funkcí náboženskou, didaktickou, memoriální a reprezentativní, a nakonec též funkcí estetickou, ... více

 
Karanténa : přežije naše svoboda éru pandemie? (odkaz v elektronickém katalogu)

Karanténa : přežije naše svoboda éru pandemie?

Články se zaobírají nejen pandemií nemoci covid-19, ale i jejími společenskými a ekonomickými důsledky pro náš každodenní život.

 
Kříž a rudý prapor : náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938) (odkaz v elektronickém katalogu)

Kříž a rudý prapor : náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)

Kniha sleduje náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918–1938), tj. vývoj katolické církve, Církve českobratrské evangelické, Církve československé a bezvěreckého hnutí. Cílem je představit jednotlivé náboženské subjekty, ukázat jejich vzájemnou interakci a schopnost ovlivňovat okolní společnost. Vliv náboženství je sledován v celé společnosti, od komunální politiky přes školství až po regionální identitu, a na pozadí složitých společenských procesů (demografických, hospodářských, kulturních, politických a sociálních), včetně způsobilosti náboženských organizací adekvátně odpovědět na nové výzvy, s nimiž tyto ... více

 
Mezinárodní konflikty a bezpečnost státu (odkaz v elektronickém katalogu)

Mezinárodní konflikty a bezpečnost státu

Monografie se věnuje období studené války a seznamuje s vývojem některých vybraných států. Dále se věnuje vybraným dlouhodobým konfliktům ve světě. Publikace je zdrojem informací pro zájemce o mezinárodní politiku, mezinárodní bezpečnost i novodobou historii.

 
Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin (odkaz v elektronickém katalogu)

Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin

Publikace podává souhrnný a přehledný výklad stěžejních fakt, reálií a souvislostí dějin mezinárodních vztahů od vzniku lidských civilizací až do současného období 21. století. Osou výkladu je mezinárodně politická a diplomatická dimenze problematiky, opomenuty však nejsou ani potřebné vnitropolitické, mezinárodně právní a mezinárodně ekonomické skutečnosti. Autor se zaměřuje především na evropskou dimenzi mezinárodních vztahů, neboť především aktivity a vztahy mezi evropskými státy rozhodující měrou určovaly – s výjimkou nejstarších období a nejnovější současnosti – povahu a systém mezinárodních vztahů v ... více

 
Milada Horáková (odkaz v elektronickém katalogu)

Milada Horáková

Milada Horáková je nejznámější obětí politických monstrprocesů v Československu. 27. června 1950 byla popravena v Praze na Pankráci. Co o ní víme víc? Právnička, sociální pracovnice, poslankyně, aktivní účastnice prvního, druhého i třetího odboje, bojovnice za práva žen… Je toho hodně, ale stále to málo vypovídá o její skutečné osobnosti. Stostránková komiksová kniha spisovatele Zdeňka Ležáka a výtvarnice Štěpánky Jislové čtenáře seznámí se životem Milady Horákové mnohem podrobněji. Provede je dětstvím a mladými léty Horákové, její prací právničky na sociálním odboru, její odbojovou činností za druhé světové ... více

 
Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948) : retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice (odkaz v elektronickém katalogu)

Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948) : retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice

Kniha popisuje činnost Mimořádného lidového soudu v Praze, který byl z hlediska rozsahu agendy zdaleka největší retribuční institucí v poválečném Československu. Díky své poloze v hlavním městě navíc soudil nejvyšší představitele bývalé německé okupační moci, včetně Karla Hermanna Franka, Kurta Daluegeho či osob zodpovědných za vyvraždění Lidic. Mediální pozornost i společenský tlak vyvíjený na soudce byly proto enormní. Z perspektivy samotného soudu byla retribuce nesmírně náročným služebním úkolem, který stavěl celý justiční aparát před řadu obtížně řešitelných administrativních, logistických, personálních i ... více

 
Mohammedův Korán : proč muslimové vraždí pro islám (odkaz v elektronickém katalogu)

Mohammedův Korán : proč muslimové vraždí pro islám

Kniha anglického vlastence a disidenta, který bojuje proti islámizaci Anglie.

 
Na cizí planetě : (nonfiction 1938-1948) (odkaz v elektronickém katalogu)

Na cizí planetě : (nonfiction 1938-1948)

Vzpomínky vězeňkyně vyhlazovacího koncentračního tábora Osvětim-Březinka.

 
Na uranu záleží : středoevropský uran v mezinárodní politice 1900-1960 (odkaz v elektronickém katalogu)

Na uranu záleží : středoevropský uran v mezinárodní politice 1900-1960

Kniha komplexně pojednává o problematice uranu od historie jeho těžby v Krušnohoří přes vznik atomové bomby až po sovětský monopol na československý a východoněmecký uran po druhé světové válce. Zvláštní pozornost autoři věnují organizaci těžby této suroviny v komunistickém Československu po roce 1948, na které se zásadním způsobem podílely tisíce politických vězňů v pracovních táborech. Pro českého čtenáře zcela neznámou kapitolou jsou okolnosti těžby uranu na saské straně Krušných hor, kde vznikl největší uranový podnik v sovětském táboře – Wismut AG. Mezi jeho zaměstnanci bylo kromě politických vězňů nemalé ... více

 
Pod svícnem tma : hledání příběhu mého otce (odkaz v elektronickém katalogu)

Pod svícnem tma : hledání příběhu mého otce

Ariana Neumann se narodila v sedmdesátých letech dvacátého století ve Venezuele – zde se začíná odvíjet i děj její knihy – v rodině úspěšného průmyslníka. V době jejího dospívání pro ni byl otec ztělesněním úspěchu a síly. Jeho ovšem pronásledovaly noční můry a probouzel se hlasitým křikem v jazyce, jejž nikdo nepoznával a ani mu nerozuměl. Otec o své minulosti nikdy nehovořil. Jednoho dne našla Ariana starý doklad totožnosti s otcovou dávnou fotografií, ale zcela neznámým jménem. V autorčině pátrání byl onen doklad prvním vodítkem, dalším se stala krabice, kterou zdědila v roce 2001 po otcově smrti. Krabice obsahovala ... více

 
Politika v čase koronaviru : předběžná analýza (odkaz v elektronickém katalogu)

Politika v čase koronaviru : předběžná analýza

Co předseda ODS Petr Fiala a jeho kolegové z think-tanku Pravý břeh říkají k dosavadnímu vývoji koronavirové krize? Jak ovlivní naši společnost? Stojí před námi stojí několik výzev, ke kterým se musí odpovědně postavit celá společnost, pokud chceme ze změn, které do našich životů virus přinesl, vytěžit to nejlepší. Musíme odolat pokušení zvolit si snazší řešení na úkor svobody. Západní civilizace zná pro podobné mimořádné situace vyzkoušené postupy a principy, kterých bychom se nikdy neměli vzdát. Všechny tři texty původně vznikaly jako poznámky k vývoji situace v době nouzového stavu. Teď, když pomalu končí první ... více

 
Prezident lidskosti : životní příběh Emila Háchy (odkaz v elektronickém katalogu)

Prezident lidskosti : životní příběh Emila Háchy

Tato monografie o Emilu Háchovi se soustředí nejen na roli prezidenta druhé republiky a protektorátu Čechy a Morava, ale i na celý jeho život od jihočeského dětství přes působení mladého právníka a vlastence spojeného s českou samosprávou v habsburské monarchii až po roli nejvyššího soudce první republiky. Věnuje se historickému kontextu všech těchto období českých a československých dějin a v závěrečné části i proměnám hodnocení prezidenta Háchy od konce druhé světové války do současnosti. Důležitým aspektem knihy je však také přiblížení lidského rozměru osobnosti Emila Háchy, který nebyl politikem, ale zůstal i v politice ... více

 
Robert Šlachta : třicet let pod přísahou (odkaz v elektronickém katalogu)

Robert Šlachta : třicet let pod přísahou

Robert Šlachta poskytuje prostřednictvím rozhovoru se známým českým investigativním novinářem Josefem Klímou osobní zpověď svého neobyčejného života, a to nejen osobního, ale především toho profesního. Jako bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a náměstek Odboru pátrání Celní správy ČR otevřeně hovoří o ožehavých tématech a kauzách (Nagyová, Pitr, Vidkun, Bereta a mnohé jiné), o nichž v době služby mluvit nemohl.

 
Říjnová revoluce v dějinách a současnosti (odkaz v elektronickém katalogu)

Říjnová revoluce v dějinách a současnosti

Sborník, který právě držíte v ruce, byl vydán jako rozšířený výstup z konference o Říjnové revoluci 1917, která se uskutečnila 26.-29. října 2017 v Praze. Ve sborníku naleznete jak příspěvky vystupujících, tak také texty přeložené, které tematicky rozšiřují téma revoluce a jejího vztahu k dnešku. Říjnová revoluce 1917 patří nepochybně ke světodějným událostem. A tou měrou, kterou změnila je dodnes proklínána i vynášena do nebes. Zejména českém prostředí je Říjen, jak se o revoluci 1917 hovoří, je pevně spojen s minulým režimem, který od ní a také od tzv. Vítězného února 1948 odvozoval svoji legitimitu. Není proto s ... více

 
Sir Nicholas Winton, jak jej neznáme : inspirace pro všechny, kteří chtějí udělat něco dobrého pro náš svět (odkaz v elektronickém katalogu)

Sir Nicholas Winton, jak jej neznáme : inspirace pro všechny, kteří chtějí udělat něco dobrého pro náš svět

Matej Mináč popisuje svou cestu k příběhu sira Nicholase Wintona, k jeho poselství a filmovému zpracování. Publikace je doplněna osudy některých zachráněných dětí a velkým množstvím fotografií. Plný text je k dispozici na adrese: http://wintonfilm.com/winton-jak-jej-nezname.pdf

 
Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918 (odkaz v elektronickém katalogu)

Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918

Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918 obsahuje více než tisícovku biografických hesel vedoucích státních činitelů v Čechách působících v tzv. politických úřadech. Vedle detailního zachycení služebních kariér místodržitelů, vedoucích úředníků místodržitelství, zemské školní rady a policejního ředitelství stejně jako okresních hejtmanů či okresních představených poskytuje slovník základní informace k jejich rodinným poměrům a vazbám, případně i k další veřejné činnosti. Hesla jsou primárně zpracována na základě archivních pramenů a doplněna dobovými fotografiemi. Celkově slovník ... více

 
Svatý Jan Sarkander (odkaz v elektronickém katalogu)

Svatý Jan Sarkander

Kniha slovem i obrazem podrobně přibližuje celé sarkandrovské téma, pohnutou dobu na přelomu 16. a 17. století a nevynechává ani citlivé skutečnosti rozdílného pohledu na postavu tohoto světce, které jeho kanonizace v roce 1995 v českém ekumenickém prostředí vyvolala. Kniha také přináší některé dosud málo známé skutečnosti ze světcova života.

 
Treblinka : povstání v továrně na smrt (odkaz v elektronickém katalogu)

Treblinka : povstání v továrně na smrt

Příběh o mimořádném hrdinství, víře, naději i o tom, že i v největším lidském pekle se může stát zázrak.

 
Volá Moskva : paměti zahraničního zpravodaje (odkaz v elektronickém katalogu)

Volá Moskva : paměti zahraničního zpravodaje

Autobiografické vzpomínky britského zpravodaje, který působil v Moskvě od sedmdesátých let let minulého století do počátku století současného.

 
Vyhlazovací tábor Kulmhof (odkaz v elektronickém katalogu)

Vyhlazovací tábor Kulmhof

Historický vývoj vyhlazovacího tábora Kulmhof(Chełmno). Pozornost je věnována také jeho obětem z českých zemí.

 
Za našimi zády tekla řeka Dněstr, aneb, Tady se už mluví pražsky? (odkaz v elektronickém katalogu)

Za našimi zády tekla řeka Dněstr, aneb, Tady se už mluví pražsky?

Autor vzpomínek je česko – izraelský lékař, který se narodil na Podkarpatské Rusi (*1927). V Chustu studoval gymnázium a podrobně popisuje život v tomto městě. V roce 1941 zázračně přežil protižidovský masakr v Kamenci Podolském a později i Osvětim. V roce 1945 odešel do Prahy, kde vystudoval medicínu. Za dramatických okolností odešel s rodinou v roce 1965 do Izraele, kde úspěšně působil jako dětský chirurg.

 
Zemský ráj jen na pohled : krutá pravda o Češích očima našich polských sousedů (odkaz v elektronickém katalogu)

Zemský ráj jen na pohled : krutá pravda o Češích očima našich polských sousedů

Už dost bylo sentimentu a růžových brýlí. Opravdu je Česká republika ráj na zemi, jak se mnozí domnívají? Polský novinář a bohemista Michał Zabłocki ve svých provokativních reportážních úvahách neukazuje chalupářskou idylu, ale rýpe do českého rasismu, alkoholismu, korupce či bolavých míst nedávné historie. Jeho pohled, ač podaný s humorem, ovšem ne vždy odpovídá skutečnosti.

 
Zpátky na zem : jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu (odkaz v elektronickém katalogu)

Zpátky na zem : jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu

Ekologická proměna, jíž jsme dnes svědky, už celých posledních třicet let ovlivňuje naši politickou krajinu. To by mohlo vysvětlovat vražedný koktejl prudce narůstajících nerovností, masivní deregulace a přeměny snu o globalizujícím se světě do noční můry pro většinu lidí na světě. Co drží tyto tři fenomény pohromadě je přesvědčení, které sdílejí někteří mocní lidé, že ekologická hrozba je reálná a že jediný způsob, jak z toho mohou oni vyjít se zdravou kůží, je že přestanou předstírat, že se zbytkem světa sdílejí společnou budoucnost. A tak se stěhují pryč do daňových rájů a masívně investují do popírání ... více

 
33 EKONOMIE. EKONOMIKA
Antistresová knížka pro učitelky mateřské školy : relaxace, komunikace, týmová práce (odkaz v elektronickém katalogu)

Antistresová knížka pro učitelky mateřské školy : relaxace, komunikace, týmová práce

Čtenáři v knize najdou užitečné tipy, jak stresu nejen čelit, ale hlavně předcházet. Díky knize zjistí, jak reagují na zátěž a co z jejich chování může vést ke zvýšenému stresu. Naučí se také relaxovat a hlavně dokážou to, co si osvojí, přenést do práce s dětmi.

 
Bylinkové kouzlení. I. díl (odkaz v elektronickém katalogu)

Bylinkové kouzlení. I. díl

Jednoduché tipy, rady a recepty na domácí kosmetiku, léčivé čaje a dárky z léčivých bylin našich zahrad a luk.

 
Dějiny v datech : politika, hospodářství, kultura zemí Koruny české a světa v souběhu : od Sáma po nástup Habsburků : od 7. století do roku 1526 (odkaz v elektronickém katalogu)

Dějiny v datech : politika, hospodářství, kultura zemí Koruny české a světa v souběhu : od Sáma po nástup Habsburků : od 7. století do roku 1526

První díl historické příručky nabízí ucelený přehled českých a světových dějin od Sámovy říše po nástup Habsburků. Unikátní kniha obsahuje základní údaje o nejvýznamnějších politických, hospodářských a kulturních dějinných událostech, a díky srozumitelnému uspořádání lze snadno porovnat, co se v dané době odehrávalo v českých zemích a ve světě. Drobné detailní ilustrace přibližují dobové oděvy, zbroj, nástroje, architekturu atd. Užitečná publikace pro žáky, studenty a všechny zájemce o historii.

 
Družstevnictví a důstojná práce (odkaz v elektronickém katalogu)

Družstevnictví a důstojná práce

Texty se zaobírají podstatou, fungováním i významem družstev.

 
Elektronická evidence tržeb - poslední fáze (odkaz v elektronickém katalogu)

Elektronická evidence tržeb - poslední fáze

Od 1. 5. 2020 se evidenční povinnost elektronické evidence tržeb (až na výjimky stanovené zákonem) rozšíří na všechny obory podnikání, nově se dotkne celé řady profesí a povolání – řemeslníků, právníků, účetních, daňových poradců, lékařů a dalších podnikatelů. Samozřejmě za předpokladu, že přijímají tržby v hotovosti nebo je odběr jejich zboží či služby hrazen šekem, směnkou, případně dárkovým poukazem. Nejen jim je určen aktuálně zařazený příspěvek, ve kterém si společně s autorem projdeme legislativní rámec, a to včetně změn provedených poslední novelou zákona o evidenci tržeb, technické a organizační ... více

 
Fake : falešné peníze - falešní učitelé - falešná aktiva : jak kvůli lžím chudí a příslušníci střední třídy dál chudnou (odkaz v elektronickém katalogu)

Fake : falešné peníze - falešní učitelé - falešná aktiva : jak kvůli lžím chudí a příslušníci střední třídy dál chudnou

Ve své nové knize nás chce autor naučit, jak rozpoznávat pravdivé informace od těch lživých a vymyšlených, které často nekriticky přijímáme kvůli své slabé finanční gramotnosti a stáváme se tak snadnou obětí různých institucí. Často naletíme na nabídky, kterých poté litujeme, když už není cesty zpět. Vaše základní finanční gramotnost začíná v této knize od úplných základů a naučí vás přemýšlet o penězích tak, že se již nenecháte zbytečně napálit podvodným telefonátem nebo nesmyslnými akcemi v obchodech. Kniha je také kritikou současného globálního rozdělování peněz, které je podle autora ve velké míře ... více

 
Finanční pohledávky České republiky u rozvojových zemí (odkaz v elektronickém katalogu)

Finanční pohledávky České republiky u rozvojových zemí

Publikace rozebírá vznik pohledávek České republiky u rozvojových zemí.

 
Globální monitor státního dluhu 2019 (odkaz v elektronickém katalogu)

Globální monitor státního dluhu 2019

Zpráva mapuje dluhovou situaci zemí globálního Jihu.

 
Jak přežít zkušební dobu : první tři měsíce v nové práci (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak přežít zkušební dobu : první tři měsíce v nové práci

Více než třetina všech nových zaměstnanců ztroskotá ve zkušební době. Kdo sám neklopýtne, ten bojuje s chaotickým zaškolováním, se šéfy, na které je třeba si zvyknout, s vystresovanými kolegy, se skrytými hierarchiemi a s nepsanými pravidly hry – což je dostatek důvodů, abyste se cíleně připravili na první měsíce u nového zaměstnavatele. V této příručce vám prozradíme, jak se chovat, jak být hned od začátku přesvědčiví a vyhnout se přehmatům, které by ohrozily vaši kariéru.

 
Jídlo nás spojuje (odkaz v elektronickém katalogu)

Jídlo nás spojuje

Publikace k výstavě "Jídlo nás spojuje". Pokaždé, když otevřeme ledničku, stáváme se součástí globálního potravinového systému, který propojuje lidi ze severní a jižní polokoule, ovlivňuje ekosystémy a klimatickou změnu a také zásadně ovlivňuje to, jak lidé žijí. Platí to i naopak - lidé svým spotřebním chováním ovlivňují, jak tento systém bude fungovat a jaké dopady bude mít na naši planetu. A tento systém dnes zdaleka nefunguje bez problémů.

 
Karanténa : přežije naše svoboda éru pandemie? (odkaz v elektronickém katalogu)

Karanténa : přežije naše svoboda éru pandemie?

Články se zaobírají nejen pandemií nemoci covid-19, ale i jejími společenskými a ekonomickými důsledky pro náš každodenní život.

 
Krásná díky ájurvédě : cviky, rituály, recepty a domácí přípravky pro vaši krásu (odkaz v elektronickém katalogu)

Krásná díky ájurvédě : cviky, rituály, recepty a domácí přípravky pro vaši krásu

Péče o tělo nemusejí být jen drahé chemické přípravky v nablýskaných flakonech. Prastaré indické učení ájurvéda napovídá, jak se o sebe starat čistě přírodními způsoby, které vás rozzáří zevnitř i zvenčí.

 
Mourrisonova poradna : na co se bojím nebo stydím zeptat (odkaz v elektronickém katalogu)

Mourrisonova poradna : na co se bojím nebo stydím zeptat

V knize otázek a odpovědí, která je určená všem holkám a klukům ve věku 10 až 15 let, si mladí čtenáři mohou přečíst odpovědi na otázky, které jim nedají spát, kvůli kterým se trápí a prožívají chvíle, jež si dospělí kolikrát ani nedovedou představit. Na některé otázky rodiče neumí anebo se zkrátka stydí odpovědět. To ale neznamená, že dotazy dětí jsou nepatřičné anebo že jejich trápení má menší váhu.

 
Obchodní války a pozice České republiky (odkaz v elektronickém katalogu)

Obchodní války a pozice České republiky

Kapitoly analyzují problém obchodních válek z chronologického i tematického hlediska.

 
Od nepostradatelnosti ke stagnaci? : železniční odvětví v Československu v 70. a 80. letech 20. století (odkaz v elektronickém katalogu)

Od nepostradatelnosti ke stagnaci? : železniční odvětví v Československu v 70. a 80. letech 20. století

Kniha se zabývá pozicí železničního odvětví v československé dopravní politice, respektive v hospodářském systému 70. a 80. let 20. století.

 
Odpočet DPH v poměrné a krácené výši (odkaz v elektronickém katalogu)

Odpočet DPH v poměrné a krácené výši

Možnost odečíst si DPH na vstupu je stěžejní podmínkou zachování neutrality této daně vůči plátcům DPH. Nárok na odpočet daně ale nevzniká automaticky, plátce musí splnit podmínky vymezené zákonem o dani z přidané hodnoty. Z věcného hlediska plátce musí sledovat účel použití přijatých zdanitelných plnění, tzn. zda je využije pro svou ekonomickou činnost, nebo pro účely s ní nesouvisející, zda v rámci svých ekonomických činností je použije pro plnění, která zakládají nárok na odpočet daně, či pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet. To následně ovlivní, v jaké výši bude moci plátce nárok na odpočet daně ... více

 
Ostrava má Budoucnost : 100 let spotřebního družstva Budoucnost v Ostravě ve fotografiích 1919-2019 (odkaz v elektronickém katalogu)

Ostrava má Budoucnost : 100 let spotřebního družstva Budoucnost v Ostravě ve fotografiích 1919-2019

Tato fotografická kniha připomíná dlouhodobý fenomén spotřebního družstevnictví pomocí desítek dobových i současných snímků a zároveň provází po významných prodejnách a podnicích Budoucnosti.

 
Příběh tropického ovoce (odkaz v elektronickém katalogu)

Příběh tropického ovoce

Informační brožura o pěstování a obchodování s tropickým ovocem.

 
Retail marketing : (přepracované vydání) (odkaz v elektronickém katalogu)

Retail marketing : (přepracované vydání)

Kniha, která je klíčovou oborovou monografií pro praxi retail marketingu i základní vysokoškolskou učebnicí, se zabývá využitím moderních marketingových poznatků v oblasti retailingu - v obchodním podnikání. Vzhledem ke snaze obchodních firem udržet si zákazníky a získat nové se zaměřuje především na chování spotřebitele, tržní segmentaci, CRM a otázky budování značky. Podrobně jsou vysvětleny různé formy komunikačních technik z hlediska jejich uplatnění v retailingu, včetně nových trendů využití on-line komunikace. Publikace je doplněna řadou názorných praktických příkladů a ilustrací.

 
titul

Sirkárna ve Spáleném Poříčí : 1870-1894

Milan Tomášek. -- Spálené Poříčí : Město Spálené Poříčí, 2020. -- 32 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile, 1 genealogická tabulka ; 21 cm. -- Název z obálky. -- ISBN : (Brožováno). C 394.462  

 
Sociální solidární ekonomika (odkaz v elektronickém katalogu)

Sociální solidární ekonomika

Sborník obsahuje příspěvky věnované principům sociální solidární ekonomiky a také fungování tohoto modelu v praxi.

 
Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů : poziční zpráva sociálních partnerů : projekt 22 % k rovnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (odkaz v elektronickém katalogu)

Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů : poziční zpráva sociálních partnerů : projekt 22 % k rovnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Příčiny nerovnosti v odměňování žen a mužů v České republice a řešení tohoto problému prostřednictvím ustanovení kolektivních smluv.

 
Stopami Baťů : putování baťovským Zlínem = follow the Bata track (odkaz v elektronickém katalogu)

Stopami Baťů : putování baťovským Zlínem = follow the Bata track

Publikace (nejen) pro turisty. Obsahuje soupis budov a míst, která jsou spojená s osobnostmi rodiny Baťů. Místa, kde žili, pracovali, budovy, které nechali postavit, nebo monumenty, které byly postaveny na jejich počest. Např. čtvrť Letná s typickými baťovskými domky, vila J.A.Bati, hotel Moskva, tržnice, obchodní dům, sousoší Tomáše a Jana Antonína Bati...

 
Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona (odkaz v elektronickém katalogu)

Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona

Kniha poskytuje výklad o nábytkové produkci národního podniku Jitona v letech 1951 - 1989 a snaží se rekonstruovat co nejširší okolnosti jeho působení: autorské podíly jednotlivých designérů, proměny sortimentu, vývoj nových typů a forem nábytku, podmínky zaměstnávání v Jitoně, prezentační strategie a média či experimentální programy a jejich úspěch. Nábytek z Jitony byl významnou součástí celostátní i mezinárodní produkce sériového a sektorového nábytku, Jitona však také byla vyhledávaným výrobcem originálních, často velmi progresivních mobiliárních souborů pro přední architektonické realizace (Sjezdový palác, Palác ... více

 
Účetní závěrka NNO za rok 2019 prakticky (odkaz v elektronickém katalogu)

Účetní závěrka NNO za rok 2019 prakticky

Miroslava Nebuželská. Povinnosti plátce daně vůči daňovým nerezidentům poskytujícím služby v ČR Magdaléna Vyškovská. -- Praha : Svaz účetních České republiky, z.s., 2020. -- 64 stran ; 21 cm. -- (Metodické aktuality, ISSN 1211-4138 ; 2/2020). -- Obálkový podnázev: účetnictví, daně, mzdy, pojištění. -- Anglicko-český slovník. -- ISBN : 978-80-7626-004-7 (brožováno). C 394.245  

 
Vliv sociálního kapitálu na regionální ekonomiku na příkladu spolupráce obcí v Jihočeském kraji (odkaz v elektronickém katalogu)

Vliv sociálního kapitálu na regionální ekonomiku na příkladu spolupráce obcí v Jihočeském kraji

Monografie se zabývá problematikou sociálního kapitálu, kterou zkoumá na bázi spolupráce obcí ve vybraném regionu – Jihočeském kraji. Tento region byl zvolen na základě nízké hustoty zalidnění, roztříštěné sídelní struktury, fyzicko-geografické polohy a dalších faktorů podporujících rozvoj různých forem a způsobů spolupráce obcí. Hlavním cílem výzkumu je na základě primárního a sekundárního výzkumu identifikovat úroveň sociálního kapitálu, tj. úroveň spolupráce obcí, na příkladu Jihočeského kraje po skončení programovacího období 2007–2013, vymezit její přínos pro rozvoj regionální ekonomiky při zohlednění další ... více

 
Zdraví a nemoc zaměstnance (odkaz v elektronickém katalogu)

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a zabývá se i aktuálními právními otázkami kolem koronavirové pandemie. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje danou oblast pomocí praktických příkladů. Výklad obsažený v publikaci jde nad rámec ... více

 
34 PRÁVO. SOUDNICTVÍ. VĚZEŇSTVÍ
Císařův pekař - Pekařův císař = The Emperor's Baker - The Baker's Emperor (odkaz v elektronickém katalogu)

Císařův pekař - Pekařův císař = The Emperor's Baker - The Baker's Emperor

Císařův pekař a Pekařův císař je název slavné dvoudílné historické veselohry, natočené režisérem Martinem Fričem v roce 1951 s Janem Werichem v hlavní dvojroli. Příběh filmu nás zavádí do Prahy na císařský dvůr Rudolfa II. Císaře však víc než vladaření zajímá umění, krásné ženy a alchymistická dílna. Ze všeho nejvíc touží objevit elixír mládí a najít legendárního Golema. Zatímco se věnuje svým zálibám, nejvyšší dvořané v čele s komořím Langem se spojí s Rudolfovým bratrem Matyášem, který usiluje o jeho trůn. Díky nechtěné záměně se úlohy vladaře ujme pekař Matěj Kotrba, který je císaři velmi podobný, jen ... více

 
Civilní proces. Obecná část a sporné řízení (odkaz v elektronickém katalogu)

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak představitelům odborných právnických profesí pro jejich samostudium nebo profesní zkoušky. Z hlediska své struktury je kniha rozdělena na základní text přinášející obecné poznatky o civilním právu procesním, který je doplněný o praktické příklady a rozšiřující poznámky. Tyto usnadňují orientaci v tématu, upozorňují na možné výkladové ... více

 
Deník ze dna (odkaz v elektronickém katalogu)

Deník ze dna

Vyprávění bývalého fotbalového reprezentanta o pobytu ve vězení.

 
Dexter. 1. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Dexter. 1. série

Dexter Morgan - ve dne forenzní technik u policie v Miami a v noci nelítostný a krutý vrah. Již v mládi pociťoval touhu zabíjet, ve které ho jeho adoptivní otec Harry podporoval. Dexter se však drží kodexu, který říká, že musí zabíjet jen lidi, na které zákon nedosáhne, anebo lidi, co proklouznou spravedlnosti. Dexter právě vyšetřuje případ vraha, který své oběti položil na určitá místa a na těchto místech není ani kapka krve, což Dextera naprosto fascinuje. Vrah nechá Dexterovi vzkaz, který říká něco ve smyslu "chceš si hrát?" a Dexter na hru přistoupí

 
Dexter. 2. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Dexter. 2. série

Dexter je odhodlaný dál vykonávat svoji zdeformovanou představu spravedlnosti, začíná ale pochybovat o svých vražedných schopnostech. Navíc ho nepřestávají pronásledovat trýznivé vzpomínky. Jeho potíže se ještě znásobí, když začnou na povrch vyplouvat důkazy o jeho neoficiálních aktivitách a do vyšetřování případů nového sériového zabijáka přezdívaného „řezník z přístavu“ se vloží FBI. Otázky se vrší, smyčka se utahuje a Dexter sotva popadá dech. Dokáže pokračovat v životě sériového vraha? Nebo jeho temná minulost vyjde najevo?

 
Dexter. 3. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Dexter. 3. série

Potom, co se ocitl tváří v tvář svým nejtemnějším démonům a ztratil se FBI, má Dexter na skoncování s lidským životem docela jiný názor. A pak ho neobvyklý případ dostane do hledáčku nejmocnějšího prokurátora v Miami… Povede nakonec Dexterovo nutkání likvidovat ty, kterým se podařilo proklouznout, k jeho odhalení? Nebo se snad ukáže, že všechno, co potřebuje, aby mohl dál vraždit a unikat, je jeho nový přítel v kanceláři okresního návladního?

 
Dexter. 4. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Dexter. 4. série

Nejpopulárnější americký sériový vrah dospěl z bezstarostného floutka do role zodpovědného manžela a milujícího otce. Udržovat fasádu obyčejného chlápka a zároveň tišit svou velkou touhu zabíjet pro něj nebylo nikdy snadné. Jenže teď, se ženou a dětmi za zády, může Dexter přijít o víc než kdykoli předtím. Zvlášť, když se nechá vtáhnout do smrtící hry se zabijákem, který je stejně nebezpečný a rozporuplný jako on sám.

 
Dexter. 5. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Dexter. 5. série

V páté sezóně se Dexter snaží vypořádat s hlubokým pocitem viny za Ritinu smrt a hledá útěchu ve svém starém dobrém zabijáckém řemesle. Při tom naváže nečekaný a překvapivý vztah s tajemnou Lumen (Julia Stiles). Jenže nutkání zabíjet je silnější než jeho touha po citovém poutu. Jak dlouho ještě dokáže nejslavnější americký sériový vrah střežit své temné tajemství, když je pár lidí zase o krok blíž jeho odhalení?

 
Dexter. 6. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Dexter. 6. série

Už to začalo! V šesté sezóně dostane nejpopulárnější americký sériový vrah novou šanci žít… a zabíjet. Dexterův Temný pasažér je naživu a při síle, pořád dokáže držet ve stínu, pracovat i sám pečovat o syna. Se stínem Trinityho v zádech Dexterův život trochu zkomplikuje zjištění, že náboženství má řadu podob. Když se objeví tzv. Vrah soudného dne a dojde k bestiálním vraždám inspirovaným knihou Zjevení, vyrazí Dexter a s ním celé miamské oddělení vražd na lov netvora biblických rozměrů. Dokáže ho Dexter dopadnout dřív, než přijde konečná Apokalypsa? Nebo se mu tahle svatá šelma až příliš podobá?

 
Dexter. 7. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Dexter. 7. série

Držitel Zlatého Globu Michael C. Hall se vrací do Miami coby soudní vyšetřovatel – s krví na vlastních rukách. Řekl své sestře Deb o svých smrtících postupech a otevřel se možnosti vztahu s velmi okouzlující spoluvražedkyní. Deb nemůže udržet Dexterovo tajemství, Batista chce opustit práci u policie a jít za svým snem, Quinn se zamiluje a kapitánka LaGuertová se snaží přišít vraždy ze zálivu Bay Harbor Dexterovi. Někdo je na řadě

 
Dexter. 8. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Dexter. 8. série

Začátek konce okouzlujícího forenzního experta z Miami Dextera Morgana (držitel Zlatého glóbu, Michael C. Hall) ve 12 posledních epizodách kritikou ceněného seriálu Dexter. Ve dne vraždy vyšetřuje, v noci páchá, nikdy ale nemusel čelit tak zvláště odpornému a zvrácenému nepříteli, jako nyní - sám sobě. Šest měsíců po šokující vraždě poručíka LaGuertové se Dexterova odcizená sestra Debra (Jennifer Carpenter) snaží vyrovnat se svou spoluvinou na Dexterových zločinech a citlivý Dexter poznává tváří v tvář psychopatoložku, která velmi dobře zná kodex, který motivoval všechny jeho vraždy. Vychutnejte si temné zvraty a odhalení na ... více

 
Diplomatem v půlnoční zemi : zástupci Habsburků ve Švédském království mezi lety 1650 a 1730 (odkaz v elektronickém katalogu)

Diplomatem v půlnoční zemi : zástupci Habsburků ve Švédském království mezi lety 1650 a 1730

Mezinárodní vztahy - Švédsko a Střední Evropa - v 17. a 18. století.

 
Dlouhá noc (odkaz v elektronickém katalogu)

Dlouhá noc

O koncentračním táboře Sachsenhausenu u nás vyšlo dosud velmi málo knih přesto, že tento tábor patřil k prvním v hitlerovském Německu. Jeho branami prošlo mnoho českých politických vězňů. Bylo tu vězněno i přes 1000 českých studentů, zatčených 17.listopadu 1939. Autobiografický román představitele předválečné Komunistické strany Německa dokumentuje na základě vlastních zkušeností mnohaletého vězně utrpení vězňů v nacistických koncentračních táborech, zvláště v Sachsenhausenu a Flossenbürgu, i jejich úsilí o snižování procenta obětí a boj o obsazení klíčových pozic vězeňské samosprávy a ukazuje, jak komunisté i v ... více

 
Elizino tajemství : Osvětim : placená láska (odkaz v elektronickém katalogu)

Elizino tajemství : Osvětim : placená láska

Prostituce ve stínu hákového kříže. Jak vysoká může být cena přežití? Je možné si i v pekle zachovat lidství? Čekala je těžká volba na strašlivém místě: buď budou žít dál jako řadové vězenkyně koncentračního tábora v Osvětimi, nebo výměnou za snesitelnější podmínky začnou pracovat v táborovém nevěstinci. Mladá žena Eliza si vybrala druhou možnost. Když se po konci války její vzpomínky dostanou do rukou matce bývalého důstojníka SS, s hrůzou zjistí, co vše musely zubožené dívky a ženy podstupovat, aby získaly alespoň nepatrnou šanci přežít. Elizin boj o přežití a chorá, nebezpečná láska důstojníka SS se ... více

 
Encyklopedie českých právních dějin. XIX. svazek, U-Ú (odkaz v elektronickém katalogu)

Encyklopedie českých právních dějin. XIX. svazek, U-Ú

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a řadou historických pracovišť, vědeckých ústavů, archivů, muzeí, ale i odborníků z praxe se podařilo vytvořit několikasetčlenný kolektiv autorů z České republiky a Slovenské republiky, ale i z Rakouska, Maďarska, Polska, Německa a dalších evropských států. Výsledkem jejich několikaleté práce je mnohosvazková encyklopedie sumarizující všechny důležité poznatky z ... více

 
Finanční pohledávky České republiky u rozvojových zemí (odkaz v elektronickém katalogu)

Finanční pohledávky České republiky u rozvojových zemí

Publikace rozebírá vznik pohledávek České republiky u rozvojových zemí.

 
Gentlemani (odkaz v elektronickém katalogu)

Gentlemani

Sofistikovaná akční komedie z dílny scénáristy a režiséra Guye Ritchieho Gentlemani sleduje příběh britského drogového krále Mickeyho Pearsona (Matthew McConaughey), který se snaží prodat svoje impozantní drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů

 
Globální monitor státního dluhu 2019 (odkaz v elektronickém katalogu)

Globální monitor státního dluhu 2019

Zpráva mapuje dluhovou situaci zemí globálního Jihu.

 
Historie pirátství : od Vikingů po somálské lupiče (odkaz v elektronickém katalogu)

Historie pirátství : od Vikingů po somálské lupiče

Nová historie pirátství, od Vikingů po somálské nájezdníky. Dozvíte se o původu pirátství – jeho počátky sahají k době, kdy lidé poprvé začali využívat lodě. V současnosti je pirátství omezeno jen na některé lokality. Jsou popsány způsoby přepadávání lodí, přístavů nebo vesnic a měst na pobřeží. A jak se postupem času tyto strategie vyvíjely s příchodem nových technologií, politických spojenectví apod. Vyvrací se romantické představy o pirátech, které byly vytvořeny mnoha příběhy a hollywoodskými filmy. Nechybí ani portréty nejslavnějších pirátů. Pro přehlednost je kniha doplněna mapkami a kresbami lodí.

 
Hlavně se z toho neposrat!, (aneb, Jak se zdravou kůží a rozumem zvládnout insolvenci a mnohé další problémy) (odkaz v elektronickém katalogu)

Hlavně se z toho neposrat!, (aneb, Jak se zdravou kůží a rozumem zvládnout insolvenci a mnohé další problémy)

Autorka se čtenářům prostřednictvím svých vzpomínek snaží poradit, jak vyřešit vleklé finanční problémy. "Několikrát jsem se už na vlastní kůži přesvědčila, že i strašné a těžké situace v životě, kdy jste úplně na dně a máte pocit, že už nemůžete dál, že vás to převálcuje, vidíte s odstupem času jako to nejlepší, co se vám mohlo stát. Potom dokážete nejen odpustit sobě a všem viníkům, ale ještě jim poděkujete za to, že to pro vás udělali, že vám dali tu tvrdou lekci. A v tu chvíli jste zvítězili sami nad sebou."

 
J SS Bach (odkaz v elektronickém katalogu)

J SS Bach

Silný příběh tří generací žen z rodiny nacistického důstojníka v koncentračním táboře Dachau a židovské rodiny z Vídně, v němž je každý hluboce poznamenán válečnými hrůzami bez ohledu na to, na které straně konfliktu stojí. V 90. letech 20. století se v Kalifornii setkávají dva přeživší z obou rodin. Rosa je mladá australská muzikoložka, Otto světoznámý skladatel a violoncellista. Spojuje je hudba i minulost, ale bude zapotřebí ještě něčeho dalšího, co jim pomůže překlenout rány i propasti způsobené dějinami. S dětskými vzpomínkami na rozbombardovaný Leicester a Coventry se Martin Goodman po škole přestěhoval do Berlína. ... více

 
Já : vlastní životopis (odkaz v elektronickém katalogu)

Já : vlastní životopis

Kniha přináší historicky cenné příspěvky k poznání umělecké atmosféry pozdního romantismu a české secese na přelomu 19. a 20. století a jejich souvislost s národní kulturou, jak ji vnímal autor pohledem spisovatele-dramatika a advokáta. Maria přibližuje smysl svého mnohaletého putování po Itálii, které mu bylo nejen popudem k sepsání kunsthistorické cestopisné příručky Italie (1925), ale především ke vzniku většiny jeho dramat z volného cyklu takzvané ferrarské trilogie: Parisina (1916), Lucrezia Borgia (1917), Torquato Tasso (1917). Autor kriticky hodnotí vývoj české literatury od 19. století a vysvětluje svůj obrat k románové tvorbě z ... více

 
Jídlo nás spojuje (odkaz v elektronickém katalogu)

Jídlo nás spojuje

Publikace k výstavě "Jídlo nás spojuje". Pokaždé, když otevřeme ledničku, stáváme se součástí globálního potravinového systému, který propojuje lidi ze severní a jižní polokoule, ovlivňuje ekosystémy a klimatickou změnu a také zásadně ovlivňuje to, jak lidé žijí. Platí to i naopak - lidé svým spotřebním chováním ovlivňují, jak tento systém bude fungovat a jaké dopady bude mít na naši planetu. A tento systém dnes zdaleka nefunguje bez problémů.

 
Koleje osudu (odkaz v elektronickém katalogu)

Koleje osudu

Colin Firth, oblíbený představitel upjatých Angličanů z řady romantických komedií tentokrát mistrovsky ztvárnil skutečně dramatickou roli. Britský důstojník Eric Lomax padl během 2. světové války do japonského zajetí, kde zažil nejen nepředstavitelnou dřinu a hladovění při stavbě železnice, ale také děsivé mučení. Film Koleje osudu sleduje jeho osud za války i mnoho let poté. Potkává ženu, o níž ani nesnil, vezme si jí a s pomocí jejího citu se s tehdejšími zážitky snaží vyrovnat. S podporou své ženy Patti (Nicole Kidman) a nejlepšího přítele Finlayho (Stellan Skarsgard) se vydává do Thajska po stopách svého utrpení. Na místě ... více

 
Mezinárodní přepravní doklady (odkaz v elektronickém katalogu)

Mezinárodní přepravní doklady

Publikace Mezinárodní přepravní doklady systematicky zachycuje dokumenty, které se využívají při mezinárodní přepravě zboží (nákladů, zásilek) podle jednotlivých dopravních oborů (módů). V knize je pojednáno o přepravních listinách, z doprovodných dokladů pak zejména o tzv. House konosamentu a o neutrálním leteckém nákladním listu, které mají v praxi zásadní význam. Publikace se věnuje nejen samotným mezinárodním přepravním dokumentům, ale v příslušném kontextu pojednává také o souvisejících pasážích mezinárodních úmluv, o unijních předpisech, eventuálně i o vnitrostátní legislativě, které zachycující jednotlivé ... více

 
Milada Horáková (odkaz v elektronickém katalogu)

Milada Horáková

Milada Horáková je nejznámější obětí politických monstrprocesů v Československu. 27. června 1950 byla popravena v Praze na Pankráci. Co o ní víme víc? Právnička, sociální pracovnice, poslankyně, aktivní účastnice prvního, druhého i třetího odboje, bojovnice za práva žen… Je toho hodně, ale stále to málo vypovídá o její skutečné osobnosti. Stostránková komiksová kniha spisovatele Zdeňka Ležáka a výtvarnice Štěpánky Jislové čtenáře seznámí se životem Milady Horákové mnohem podrobněji. Provede je dětstvím a mladými léty Horákové, její prací právničky na sociálním odboru, její odbojovou činností za druhé světové ... více

 
Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948) : retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice (odkaz v elektronickém katalogu)

Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948) : retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice

Kniha popisuje činnost Mimořádného lidového soudu v Praze, který byl z hlediska rozsahu agendy zdaleka největší retribuční institucí v poválečném Československu. Díky své poloze v hlavním městě navíc soudil nejvyšší představitele bývalé německé okupační moci, včetně Karla Hermanna Franka, Kurta Daluegeho či osob zodpovědných za vyvraždění Lidic. Mediální pozornost i společenský tlak vyvíjený na soudce byly proto enormní. Z perspektivy samotného soudu byla retribuce nesmírně náročným služebním úkolem, který stavěl celý justiční aparát před řadu obtížně řešitelných administrativních, logistických, personálních i ... více

 
Obhájce nevinných (odkaz v elektronickém katalogu)

Obhájce nevinných

V tomto silném příběhu, natočeném podle skutečné události, absolvent harvardské univerzity Bryan Stevenson svede právní boj o osvobození neprávem odsouzeného

 
Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám (odkaz v elektronickém katalogu)

Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám

Sborník vydaný u příležitosti 70. narozenin profesorky Karoliny Adamové, významné české právničky a vysokoškolské pedagožky.

 
Pozemkové vlastnictví (odkaz v elektronickém katalogu)

Pozemkové vlastnictví

Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které přinesl občanský zákoník (zásada superficies solo cedit). Podrobně je vyložena problematika nabývání vlastnictví, užívacích vztahů k pozemkům, nájmu, pachtu, věcných břemen, omezení vlastnického práva k pozemkům, nástroje ochrany vlastnického práva, ale i proměny pozemkového vlastnictví v posledních třiceti letech, včetně církevních restitucí. V textu je uvedeno množství aktuální judikatury, z níž výklad ... více

 
Právní a sociální aspekty mediace v České republice (odkaz v elektronickém katalogu)

Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České republice přináší komplexní základ o tématu mediace jako takovém. Čtenář v knize najde jak obecné informace o vzniku mediace, přes informace o jednotlivých právních úpravách (a jejich změnách) až k systematické statistice výskytů případů použití mediace a jejích výsledků. Kniha je navíc zpracována autory z řad odborníků (akademiky, praktiky – advokáty i zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR), kteří se ve svých jednotlivých kapitolách doplňovali a navzájem na sebe navazovali. Díky tomu se jedná o skutečně velmi přínosné, komplexní a čtivé dílo, které je určené nejen ... více

 
Právní dějiny církví : synagoga a církve v průběhu dějin (odkaz v elektronickém katalogu)

Právní dějiny církví : synagoga a církve v průběhu dějin

Monografie podává stručný přehled právních dějin židovského náboženského společenství od jeho počátků až do doby dokončení Talmudu a křesťanství od jeho počátků až do současnosti. Zachycuje dějiny vztahu státu a církví po celé toto období. Autoři, oba zkušení vysokoškolští učitelé, podávají přehledný výklad, který doplňují zajímavými podrobnostmi. Originálním způsobem pojednávají o biblických dějích a charakterizují biblické knihy. Text je dělen do krátkých oddílů, což zvyšuje dynamiku a čtivost textu. V první části se autoři věnují právním dějinám židovství ve dvou tisíciletích před vznikem církve. ... více

 
Proč mají ženy za socialismu lepší sex : a další argumenty pro ekonomickou nezávislost (odkaz v elektronickém katalogu)

Proč mají ženy za socialismu lepší sex : a další argumenty pro ekonomickou nezávislost

Štěstí v rodině, úspěch v kariéře i pohoda v posteli začínají v zákonech. Západní společenská stabilita poválečných let je paradoxně v mnohém dílem komunismu: demokratické státy ze strachu před radikalizací obyvatelstva přijímaly opatření, jimž se dnes souhrnně říká sociální stát. Snad žádné skupiny obyvatel se tento vývoj nedotkl tak výrazně jako žen: vzdělávací politika a státní podpora jim umožnily kariéru, sexuologie a zdravotnictví částečně odtabuizovaly sexuální život a ženské tělo přestalo být vlastnictvím někoho jiného. S rokem 1989, kdy skončila komunistická hrozba a začala sílit mantra deregulace, se trend ... více

 
Příkazní smlouva a jednatelství bez příkazu (odkaz v elektronickém katalogu)

Příkazní smlouva a jednatelství bez příkazu

Vývoj institutů příkazní smlouvy a jednatelství bez příkazu v římském, československém, českém a rakouském právu.

 
Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi (odkaz v elektronickém katalogu)

Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi

Kniha mapuje nemovitosti a reality ze všech úhlů – počínaje účastníky jednání, přes typické i netypické smlouvy, veřejné seznamy, ochranu práv, spory, exekuci a insolvenci až po finance a daně. A to není zdaleka vše. Ke slovu se dostanou i subjekty, které rovněž mají co do činění s „realitním obchodem“, tedy notáři, znalci a odhadci, Česká obchodní inspekce atd. Autorský kolektiv je úctyhodný, protože každou oblast popisuje expert v daném oboru. Kniha se rozšířila o další kapitoly, např. o zvláštních subjektech jako SVJ, bytová družstva, obce či o zvláštních druzích zcizení jako aukce a dražby, nebo kapitoly o realitním ... více

 
Robert Šlachta : třicet let pod přísahou (odkaz v elektronickém katalogu)

Robert Šlachta : třicet let pod přísahou

Robert Šlachta poskytuje prostřednictvím rozhovoru se známým českým investigativním novinářem Josefem Klímou osobní zpověď svého neobyčejného života, a to nejen osobního, ale především toho profesního. Jako bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a náměstek Odboru pátrání Celní správy ČR otevřeně hovoří o ožehavých tématech a kauzách (Nagyová, Pitr, Vidkun, Bereta a mnohé jiné), o nichž v době služby mluvit nemohl.

 
Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů : poziční zpráva sociálních partnerů : projekt 22 % k rovnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (odkaz v elektronickém katalogu)

Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů : poziční zpráva sociálních partnerů : projekt 22 % k rovnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Příčiny nerovnosti v odměňování žen a mužů v České republice a řešení tohoto problému prostřednictvím ustanovení kolektivních smluv.

 
Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství (odkaz v elektronickém katalogu)

Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství

Sborník z mezinárodní vědecké konference.

 
Svatý Jan Sarkander (odkaz v elektronickém katalogu)

Svatý Jan Sarkander

Kniha slovem i obrazem podrobně přibližuje celé sarkandrovské téma, pohnutou dobu na přelomu 16. a 17. století a nevynechává ani citlivé skutečnosti rozdílného pohledu na postavu tohoto světce, které jeho kanonizace v roce 1995 v českém ekumenickém prostředí vyvolala. Kniha také přináší některé dosud málo známé skutečnosti ze světcova života.

 
Tělo za katrem (odkaz v elektronickém katalogu)

Tělo za katrem

Jack London kdysi pronesl: „Ukaž mi muže s tetováním a ukážu ti muže se zajímavou minulostí.“ Ačkoliv tetování zažilo ve společnosti renesanci a překonalo stigmatizaci s ním dlouhodobě spojovanou, rozšířilo se napříč společenským spektrem, napříč ekonomickými třídami, věkovými kohortami i jedinci s různým společenským statusem, stále existují prostředí, v nichž je tetování identifikující proměnou, znakem, který označuje a slouží jako významný nástroj neverbální komunikace. Jedná se především o prostředí totální instituce, jejímž reprezentantem je vězení. Publikace Tělo za katrem představuje výstupy etnografického ... více

 
Treblinka : povstání v továrně na smrt (odkaz v elektronickém katalogu)

Treblinka : povstání v továrně na smrt

Příběh o mimořádném hrdinství, víře, naději i o tom, že i v největším lidském pekle se může stát zázrak.

 
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif (odkaz v elektronickém katalogu)

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif

Osmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 13. březnu 2020, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu napomáhají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ustanovení. Uváděné judikáty jsou vybrány především ze sbírek Nejvyššího a Ústavního soudu. Pro uživatelské pohodlí byla starší judikatura tam, kde to bylo možné, podřazena k novým, často jen přečíslovaným ustanovením nového trestního zákoníku, a čísla paragrafů byla až na výjimky opravena tak, aby odpovídala novému trestnímu zákoníku. Součástí ... více

 
Ukradené dětství : příběh svatobořických dětí (odkaz v elektronickém katalogu)

Ukradené dětství : příběh svatobořických dětí

Románové zpracování vzpomínek Ireny Hešové a dalších dětí z širšího příbuzenstva atentátníků na Reinharda Heydricha. Šestačtyřicet dětí ve věku od dvou do šestnácti let bylo postupně umístěno v zámečku Jenerálka a později transportováno do internačního tábora ve Svatobořicích u Kyjova na Hodonínsku. Dojemný a napínavý příběh o válce, předčasné ztrátě dětství i touze přežít.

 
Ve znamení Merkura : šlechta českých zemí v evropské diplomacii (odkaz v elektronickém katalogu)

Ve znamení Merkura : šlechta českých zemí v evropské diplomacii

Kolektivní monografie se zabývá evropskou diplomacií v časovém období od středověku do druhé poloviny 20. století a jejími protagonisty jsou příslušníci šlechtických rodů, kteří vlastnili panství na území českých zemí a vystupovali v roli zástupců panovníka či státu.

 
Vyhlazovací tábor Kulmhof (odkaz v elektronickém katalogu)

Vyhlazovací tábor Kulmhof

Historický vývoj vyhlazovacího tábora Kulmhof(Chełmno). Pozornost je věnována také jeho obětem z českých zemí.

 
Za našimi zády tekla řeka Dněstr, aneb, Tady se už mluví pražsky? (odkaz v elektronickém katalogu)

Za našimi zády tekla řeka Dněstr, aneb, Tady se už mluví pražsky?

Autor vzpomínek je česko – izraelský lékař, který se narodil na Podkarpatské Rusi (*1927). V Chustu studoval gymnázium a podrobně popisuje život v tomto městě. V roce 1941 zázračně přežil protižidovský masakr v Kamenci Podolském a později i Osvětim. V roce 1945 odešel do Prahy, kde vystudoval medicínu. Za dramatických okolností odešel s rodinou v roce 1965 do Izraele, kde úspěšně působil jako dětský chirurg.

 
Zákon o realitním zprostředkování : praktický komentář (odkaz v elektronickém katalogu)

Zákon o realitním zprostředkování : praktický komentář

Nový komentář k zákonu o realitním zprostředkování přináší praktický a zasvěcený výklad jednotlivých ustanovení s přesahy do související právní úpravy. Předkládá východiska nejasností a nepřesností zákona o realitním zprostředkování: Co je součástí služeb realitního zprostředkovatele? Jaký je právní režim rezervační zálohy? Kdy jsou peníze převzaté realitním zprostředkovatelem úschovou? Kdo, jak a kdy má platit provizi realitnímu zprostředkovateli? Jak se vyhnout švarcsystému při spolupráci mezi makléřem a realitní kanceláři? Kdy může zájemce odstoupit od smlouvy o realitním zprostředkování? A mnohých dalších. ... více

 
Ze dna vzhůru (odkaz v elektronickém katalogu)

Ze dna vzhůru

Ivoš vypráví o své divoké cestě životem o temných pádech i o druhé šanci, kterou dostal. Metal, alkohol, kriminál, pervitin je kolečko, které se mnoho let opakovalo. Přestože má být propuštěn až v roce 2031, mluví o naději, která ho provází i v cele. Jak sám píše: "cítím se, jako bych se podruhé narodil". Příběh je silný právě v tom, že v sobě nese naději, přestože je autor stále ve vězení.

 
Ženevské úmluvy, obyčeje a zásady humanitárního práva : (stručný přehled) (odkaz v elektronickém katalogu)

Ženevské úmluvy, obyčeje a zásady humanitárního práva : (stručný přehled)

Výklad Ženevských úmluv na ochranu obětí válek a jejich dodatkových protokolů. Nechybí zde přehled obyčejových pravidel a zásad mezinárodního humanitárního práva.

 
Život v pozlátku (odkaz v elektronickém katalogu)

Život v pozlátku

Autentický příběh a dokument vystudované módní návrhářky, která se zapletla se vším, čemu se obvykle většina lidí vyhne. Pracovala ve vykřičeném domě jako bordelmamá, provdala se za ruského mafiána a po mnoha pádech takřka na samé dno se znovu a znovu zvedala vstříc novým dobrodružstvím. Nikdy ovšem neztratila nadhled, smysl pro humor a víru v lepší budoucnost. To všechno obsahuje její příběh, plný dobrodružství, napětí, zvratů a odvážných svědectví o politice a mafii na konci 20. století.

 
35 VOJENSTVÍ
Dom pravitel‘stva : saga o russkoj revoljucii (odkaz v elektronickém katalogu)

Dom pravitel‘stva : saga o russkoj revoljucii

Publikace je studií o historii ruské revoluce, formování Sovětského svazu a jeho raných dějinách od dob nové hospodářské politiky do počátků stalinistické vlády. Kniha se skládá ze tří částí. První je rodinná sága zahrnující obyvatele sídla vlády. Druhá část je analytická - sleduje revoluční dění a následnou sovětskou správu. Třetí část je literární.

 
Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918 (odkaz v elektronickém katalogu)

Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918

Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918 obsahuje více než tisícovku biografických hesel vedoucích státních činitelů v Čechách působících v tzv. politických úřadech. Vedle detailního zachycení služebních kariér místodržitelů, vedoucích úředníků místodržitelství, zemské školní rady a policejního ředitelství stejně jako okresních hejtmanů či okresních představených poskytuje slovník základní informace k jejich rodinným poměrům a vazbám, případně i k další veřejné činnosti. Hesla jsou primárně zpracována na základě archivních pramenů a doplněna dobovými fotografiemi. Celkově slovník ... více

 
Dějiny Československé akademie věd. I, 1952-1962 (odkaz v elektronickém katalogu)

Dějiny Československé akademie věd. I, 1952-1962

První svazek čtyřdílné kolektivní publikace věnované dějinám Československé akademie věd (ČSAV) zpracovává první dekádu její existence, kdy v jejím čele stál Zdeněk Nejedlý. Zároveň líčí okolnosti založení této klíčové instituce vědy druhé poloviny 20. století. Publikace zkoumá vývoj celé instituce, stejně jako proměny sboru členů a vedení ČSAV v širokém politickém a společenském kontextu. Reflektuje i vývoj vybraných důležitých vědeckých pracovišť a některých společných pracovišť a zařízení. Velká pozornost je věnována otázce mezinárodních kontaktů, která je pro vědu vždy mimořádně důležitá, a nechybí ... více

 
Luck. kompletní 1. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Luck. kompletní 1. série

Luck 1. série (DVD): PROVOKATIVNÍ POHLED do světa dostihů a sázek. Příběh barvité skupiny postav obklopující kalifornskou dostihovou dráhu. LUCK je úchvatné drama od držitelů ceny Emmy® Davida Milche (Deadwood, NYPD Blue) a Michaela Manna (Veřejní nepřátelé, Miami Vice), který byl nominován též na cenu Akademie®. Tvrdý obchodník s tím správným instinktem Chester „Ace“ Bernstein (držitel ceny Akademie® Dustin Hoffman*) se vždycky držel hazardu, od sázení a praní špinavých peněz až po operace v kasinu. Nedávno byl propuštěn z vězení , kde si odpykal tříletý trest. Se svým dlouholetým šoférem Gusem Demitriou (Dennis Farina) vypracuje ... více

 
Pořádková činnost policie (odkaz v elektronickém katalogu)

Pořádková činnost policie

Kniha předkládá čtenáři ucelenou a přehlednou formou popis činností, základních úkolů a vybraných specifik těžké, složité a právně spletité každodenní práce příslušníků služby pořádkové policie. Důraz je tedy kladen na soubor struktury největší služby u Policie ČR, která čítá jako samostatná služba bezmála polovinu celého početního stavu příslušníků Policie ČR. Není třeba čtenáři zdůrazňovat, že pořádková služba je základní službou policie, je nejpestřejší z pohledu svých činností a neuvěřitelně univerzální, jelikož svými činnostmi prostupuje téměř všemi speciálními činnostmi dalších služeb u ... více

 
Resilience kritické infrastruktury : teorie, principy, metody (odkaz v elektronickém katalogu)

Resilience kritické infrastruktury : teorie, principy, metody

Systém kritické infrastruktury, jeho poruchy a odolnost. Přehled metod hodnocení jeho resilience.

 
Systémové řešení bytové nouze rodin a jednotlivců na úrovni obcí : náměty a doporučení pro města a obce s vysokou mírou bytové nouze (odkaz v elektronickém katalogu)

Systémové řešení bytové nouze rodin a jednotlivců na úrovni obcí : náměty a doporučení pro města a obce s vysokou mírou bytové nouze

Praktické informace a účinné nástroje, jak efektivně vyřešit bytovou nouzi jednotlivců i celých rodin.

 
Třetí říše poslouchá : prolamování spojeneckých šifer v letech 1939-45 (odkaz v elektronickém katalogu)

Třetí říše poslouchá : prolamování spojeneckých šifer v letech 1939-45

Jedním z nejslavnějších příběhů druhé světové války je ten o prolomení Enigmy. Ale úspěchy dešifrantů z Bletchley Park vypovídají jen o polovině příběhu – na druhé straně Lamanšského průlivu totiž už od 30. let usilovně pracují německé zpravodajské agentury na prolamování spojeneckých (zejména britských) šifer. Kniha Christiana Jenningse vychází z teprve nedávno odtajněných materiálů a podává přesvědčivé svědectví o historii německých úspěchů a neúspěchů na poli signálového zpravodajství.

 
Vliv sociálního kapitálu na regionální ekonomiku na příkladu spolupráce obcí v Jihočeském kraji (odkaz v elektronickém katalogu)

Vliv sociálního kapitálu na regionální ekonomiku na příkladu spolupráce obcí v Jihočeském kraji

Monografie se zabývá problematikou sociálního kapitálu, kterou zkoumá na bázi spolupráce obcí ve vybraném regionu – Jihočeském kraji. Tento region byl zvolen na základě nízké hustoty zalidnění, roztříštěné sídelní struktury, fyzicko-geografické polohy a dalších faktorů podporujících rozvoj různých forem a způsobů spolupráce obcí. Hlavním cílem výzkumu je na základě primárního a sekundárního výzkumu identifikovat úroveň sociálního kapitálu, tj. úroveň spolupráce obcí, na příkladu Jihočeského kraje po skončení programovacího období 2007–2013, vymezit její přínos pro rozvoj regionální ekonomiky při zohlednění další ... více

 
Automobilní jednotky 1. československého armádního sboru 1944-1945 (odkaz v elektronickém katalogu)

Automobilní jednotky 1. československého armádního sboru 1944-1945

Bojovou cestu jednotek 1. čs. armádního sboru v SSSR popisují mnoha způsoby stovky a možná i tisíce nejrůznějších knih, počínaje memoáry a odbornými studiemi konče. Můžeme se tak seznámit s osudy pěšáků, výsadkářů, tankistů, dělostřelců i průzkumníků. Méně publikací se věnuje těm druhům vojska, jejichž činnost v poli už není tolik patrná, jako například ženistům, zdravotníkům a spojařům. Ale pokud je autorovi známo, dosud nevznikla žádná specializovaná práce o automobilových jednotkách československé zahraniční armády v SSSR a proto se rozhodl připravit alespoň skromnou sondu do této problematiky. Vždyť bez munice, ... více

 
Bitva u Desavy 25.4.1626 (odkaz v elektronickém katalogu)

Bitva u Desavy 25.4.1626

Řeky a mosty mají ve vojenské strategii své místo od nepaměti. Během tzv. dánské fáze třicetileté války sehrál výjimečnou roli most u Desavy.

 
Bitvy a osudy válečníků. VI., Evropa v plamenech (1652-1718) (odkaz v elektronickém katalogu)

Bitvy a osudy válečníků. VI., Evropa v plamenech (1652-1718)

Válečná střetnutí a bitvy z let 1652-1718, kdy západní a střední Evropu pustošily války Ludvíka XIV., krále Slunce, a z jihovýchodu se drali Turci. Svazek volně navazuje na Války proti králi.

 
Český voják na Balkáně : první světová válka a společnost na Balkáně v pamětech českého důstojníka armády Rakousko-Uherska 1914-1918 (odkaz v elektronickém katalogu)

Český voják na Balkáně : první světová válka a společnost na Balkáně v pamětech českého důstojníka armády Rakousko-Uherska 1914-1918

Paměti jsou původním textem o osobních zážitcích českého důstojníka rakousko-uherské armády za první světové války na Balkáně a mají výraznou literární i odbornou úroveň. Jejich autor Bedřich Mayer (1888–1972) měl na svou dobou vysoké vzdělání. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po skončení války a vzniku Československa působil jako soudce v severních Čechách a potom v Praze. Ve svých pamětech celkově popisuje válečné události, každodenní život vojáků v zázemí i na bojištích, současně také sociální, etnické, národnostní, náboženské a kulturní poměry i životní styl obyvatelstva na Balkáně. ... více

 
Koleje osudu (odkaz v elektronickém katalogu)

Koleje osudu

Colin Firth, oblíbený představitel upjatých Angličanů z řady romantických komedií tentokrát mistrovsky ztvárnil skutečně dramatickou roli. Britský důstojník Eric Lomax padl během 2. světové války do japonského zajetí, kde zažil nejen nepředstavitelnou dřinu a hladovění při stavbě železnice, ale také děsivé mučení. Film Koleje osudu sleduje jeho osud za války i mnoho let poté. Potkává ženu, o níž ani nesnil, vezme si jí a s pomocí jejího citu se s tehdejšími zážitky snaží vyrovnat. S podporou své ženy Patti (Nicole Kidman) a nejlepšího přítele Finlayho (Stellan Skarsgard) se vydává do Thajska po stopách svého utrpení. Na místě ... více

 
Koněv : osvoboditel, nebo okupant? (odkaz v elektronickém katalogu)

Koněv : osvoboditel, nebo okupant?

Jediná komplexní biografie maršála Koněva na českém trhu. Téma osobnosti velitele Rudé armády, která pod jeho vedením osvobodila protektorát, ale o 11 let později také krvavě potlačila povstání v Maďarsku, je v současnosti stále velmi živé.

 
Krušné hory ve švédském sevření : poslední tažení Jana Banéra 1641 (odkaz v elektronickém katalogu)

Krušné hory ve švédském sevření : poslední tažení Jana Banéra 1641

Publikace představuje vývoj třicetileté války v méně probádané oblasti českého Krušnohoří v období čtyřicátých let 17. století, tedy v době, kdy se tato hranice stala pro časté vpády nestabilní a nebezpečnou. Na několika sondách je vysvětlena role horského pásu ve vedení raně novověkého konfliktu. Zvláštní pozornost je věnována fenoménu tzv. militární revoluce, postupnému zapojení Švédska do válečného konfliktu, životu a působení švédského vojevůdce Jana Banéra v severozápadních Čechách a jeho poslední svedené bitvě, která se odehrála v březnu 1641 u Přísečnice.

 
Mezinárodní konflikty a bezpečnost státu (odkaz v elektronickém katalogu)

Mezinárodní konflikty a bezpečnost státu

Monografie se věnuje období studené války a seznamuje s vývojem některých vybraných států. Dále se věnuje vybraným dlouhodobým konfliktům ve světě. Publikace je zdrojem informací pro zájemce o mezinárodní politiku, mezinárodní bezpečnost i novodobou historii.

 
Netolické vzpomínky 1945 (odkaz v elektronickém katalogu)

Netolické vzpomínky 1945

Vzpomínky pamětníků jihočeského města Netolice na konec druhé světové války - konkrétně rok 1945. Dále obsahuje historické souvislosti a dobové fotografie.

 
Samohybné dělostřelectvo Wermachtu : Panzerartillerie v letech 1936-1945 (odkaz v elektronickém katalogu)

Samohybné dělostřelectvo Wermachtu : Panzerartillerie v letech 1936-1945

Kapitoly přibližují historický vývoj německého samohybného dělostřelectva v období let 1936-1945.

 
Shermany dobývají Evropu : vzpomínky britského velitele tanku 1944-45 (odkaz v elektronickém katalogu)

Shermany dobývají Evropu : vzpomínky britského velitele tanku 1944-45

Průměrná životnost nového důstojníka tankové jednotky v Normandii se v roce 1944 odhadovala na necelé dva týdny. David Render byl čerstvým absolventem vojenské akademie v Sandhurstu, když ho poslali do Francie, aby nastoupil k veteránské tankové jednotce, která už několik let bojovala s „Pouštními krysami“ (7. tanková divize) v severní Africe. Když se pět dní po invazi připojil k eskadroně Sherwood Rangers Yeomanry, boji ostřílení muži, kterým měl velet, nepředpokládali, že by tam vydržel dlouho. Ovšem během následujících týdnů urputných bojů, v nichž se víc než devadesát procent jeho kolegů, tankových velitelů, stalo oběťmi, jeho ... více

 
Tři guineje ; Vlastní pokoj (odkaz v elektronickém katalogu)

Tři guineje ; Vlastní pokoj

V eseji Tři Guineje, která vznikla roku 1938, se Woolfová myšlenkově vyrovnává s hrozbou války a s otázkou, jak se má v dané situaci zachovat žena. Její nečekaná, pro mnohé provokativní odpověď, která odmítá přijmout zhoubnou dualitu fronty a týlu, se snaží proniknout klamavými zástěrkami onoho míru, jenž je pouze pokračováním války jinými prostředky, a vede k rozboru oné agresivity, jež hluboce proniká i sférami kultury a vzdělanosti a vybíjí se v ponižování žen. Vlastní pokoj, text přednášek pronesených roku 1928 na dvou anglických dívčích vysokých školách, se řadí ke klasickým dílům feministického myšlení. Otázka vztahu ... více

 
Ukradené dětství : příběh svatobořických dětí (odkaz v elektronickém katalogu)

Ukradené dětství : příběh svatobořických dětí

Románové zpracování vzpomínek Ireny Hešové a dalších dětí z širšího příbuzenstva atentátníků na Reinharda Heydricha. Šestačtyřicet dětí ve věku od dvou do šestnácti let bylo postupně umístěno v zámečku Jenerálka a později transportováno do internačního tábora ve Svatobořicích u Kyjova na Hodonínsku. Dojemný a napínavý příběh o válce, předčasné ztrátě dětství i touze přežít.

 
US Army v Československu 1945 : objevná obrazová publikace o osvobození západních Čech americkou armádou (odkaz v elektronickém katalogu)

US Army v Československu 1945 : objevná obrazová publikace o osvobození západních Čech americkou armádou

Kniha mapuje průběh osvobozování západních Čech americkou armádou v dubnu a květnu 1945 a následný několikaměsíční pobyt amerických vojáků v Československu.

 
Válka stínů : boje na ostrově Nová Guinea 1942-1943 (odkaz v elektronickém katalogu)

Válka stínů : boje na ostrově Nová Guinea 1942-1943

Když se japonské síly vylodily v lednu 1942 v blízkosti strategického přístavu Rabaul na ostrově Nová Británie, všem zúčastněným bylo jasné, že dalším cílem bude japonská izolace Austrálie, nebo dokonce invaze na tento kontinent. Hlavní bojiště se rozvinulo na Nové Guineji, kde se Japonci pokusili obsadit další strategický prostor u Port Moresby, a pokud by se japonské válečné mašinérii podařilo vyřadit Austrálii z války, pro Spojence by to znamenalo těžko řešitelnou katastrofu ohromného dosahu. Bojovalo se v extrémně náročných klimatických podmínkách, v džunglích, v horách, nelítostně, za použití nejmodernějších zbraní té ... více

 
Poslušně hlásím, už v tom zase lítám : příběh Rudolfa Haeringa, letce RAF (odkaz v elektronickém katalogu)

Poslušně hlásím, už v tom zase lítám : příběh Rudolfa Haeringa, letce RAF

Příběh Rudolfa Haeringa, letce RAF. Literárně zpracované vzpomínkové vyprávění letce Rudolfa Haeringa (1915–1976).

 
36 SOCIÁLNÍ PRÁCE. SOCIÁLNÍ POMOC
Byl jednou jeden konflikt (odkaz v elektronickém katalogu)

Byl jednou jeden konflikt

Příručka se zabývá tématem komunikace a konstruktivním řešením konfliktů.

 
Cesta zpátky (odkaz v elektronickém katalogu)

Cesta zpátky

Jack Cunningham (Ben Affleck) byl ve své době nejlepším hráčem basketbalu na střední škole. O roky později propadl zcela alkoholu a jeho závislost ho stála manželství. Zvládne se vypořádat s démony minulosti a trénovat tým školy, kde kdysi sám hrál

 
Dejte lidem peníze : jak by základní nepodmíněný příjem mohl skoncovat s chudobou, revolučně proměnit povahu práce a přetvořit svět (odkaz v elektronickém katalogu)

Dejte lidem peníze : jak by základní nepodmíněný příjem mohl skoncovat s chudobou, revolučně proměnit povahu práce a přetvořit svět

Vláda vám každý měsíc pošle na účet částku, s níž dokážete pokrýt své základní výdaje, a nic za to nebude chtít. Zní to neuvěřitelně. Ale přesně tento koncept se pod názvem základní nepodmíněný příjem (ZNP) stal jedním z velkých témat naší doby. V posledních letech o něm zapáleně diskutují odborníci i široká veřejnost napříč sociálním i politickým spektrem. Ekonomická novinářka Annie Lowrey sleduje, jak se první programy ZNP testují v různých koutech naší planety, a jejich výsledky podrobuje zkoumání. Zavede nás přitom do Keni mezi nejchudší lidi na planetě, do Indie, kde dosavadní vládní programy nefungují v ... více

 
Gerontologie pro sociální práci (odkaz v elektronickém katalogu)

Gerontologie pro sociální práci

Přehledový text o problematice stárnutí je určen zaměstnancům sociální sféry, kteří pracují se seniory v nepříznivé sociální situaci a s nízkou mírou soběstačnosti. První část představuje teoretický základ pro profesionální práci se znevýhodněnými seniory, který může být využit i v rámci odborného poradenství. Druhá a třetí část nabízí systematický přehled dílčích aspektů péče v sociálních a zdravotních službách, v domácím prostředí i v rezidenční péči. Sociální situace a míra soběstačnosti se u této skupiny klientů úzce pojí se zdravotním stavem, proto poslední část knihy shrnuje základní informace o ... více

 
Hejno bílých vran, aneb, Začni správně (odkaz v elektronickém katalogu)

Hejno bílých vran, aneb, Začni správně

Životní příběhy lidí, kteří prošli dětským domovem nebo pěstounskou péčí, a přes překážky uspěli.

 
Jak propojit teorii s praxí v pečovatelských službách (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak propojit teorii s praxí v pečovatelských službách

Publikace obsahuje přehled legislativních a formálních požadavků a předpokladů pro výkon pečovatelských služeb a zároveň ukazuje cestu, jak v tomto formálním rámci co nejlépe naplňovat reálné potřeby...

 
Katka : příběh narkomanky (odkaz v elektronickém katalogu)

Katka : příběh narkomanky

"Co se stalo s protagonistkou dokumentárního filmu Katka?" Sestupná spirála narkotik, krádeží, prostituce a celkového chátrání. A jenom občasné záblesky odhodlání s drogami skoncovat. Tak vypadala každodenní realita Kateřiny B. v unikátním časosběrném dokumentu Heleny Třeštíkové z roku 2009. Co tehdy Katka prožívala a co se s ní dělo poté? Její ucelený příběh ve formě autentických výpovědí zpracoval Michael Třeštík a fotkami doprovodil jeho syn Tomáš.

 
Patologické hráčství : výskyt, diagnostika, léčba, komplexní pohled na problematiku (odkaz v elektronickém katalogu)

Patologické hráčství : výskyt, diagnostika, léčba, komplexní pohled na problematiku

Víceoborový komplexní náhled na problematiku patologického hráčství. Čtenář pozná současný stav u nás i v zahraničí, a to z pohledu klasifikace, prevalence, diagnostiky a léčby.

 
Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb (odkaz v elektronickém katalogu)

Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb

Aktualizovaná publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku péče o uživatele služeb – seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb, odpovídající současnému stavu. Seznamuje čtenáře s nejčastějšími typickými a problémovými situacemi, které zde vznikají, a doporučuje jejich řešení. V knize je zahrnuta i kapitola zabývající se oblastí managementu a jeho vlivu na kvalitu poskytovaných služeb. Jedinečnost publikace spočívá především v prvním globálním pojetí celé rozsáhlé problematiky. Kniha je určena jako odborná příručka pro nelékařské zdravotnické pracovníky a sociální pracovníky a pracovníky managementu v ... více

 
Právní a sociální aspekty mediace v České republice (odkaz v elektronickém katalogu)

Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České republice přináší komplexní základ o tématu mediace jako takovém. Čtenář v knize najde jak obecné informace o vzniku mediace, přes informace o jednotlivých právních úpravách (a jejich změnách) až k systematické statistice výskytů případů použití mediace a jejích výsledků. Kniha je navíc zpracována autory z řad odborníků (akademiky, praktiky – advokáty i zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR), kteří se ve svých jednotlivých kapitolách doplňovali a navzájem na sebe navazovali. Díky tomu se jedná o skutečně velmi přínosné, komplexní a čtivé dílo, které je určené nejen ... více

 
Role sociálního pracovníka ve vybraných tématech sociálních služeb (odkaz v elektronickém katalogu)

Role sociálního pracovníka ve vybraných tématech sociálních služeb

kolektiv autorů. -- Vydání 1. -- Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách, 2020. -- 292 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-88361-02-2 (brožováno). C 394.448 P  

 
Systémové řešení bytové nouze rodin a jednotlivců na úrovni obcí : náměty a doporučení pro města a obce s vysokou mírou bytové nouze (odkaz v elektronickém katalogu)

Systémové řešení bytové nouze rodin a jednotlivců na úrovni obcí : náměty a doporučení pro města a obce s vysokou mírou bytové nouze

Praktické informace a účinné nástroje, jak efektivně vyřešit bytovou nouzi jednotlivců i celých rodin.

 
Ukradené dětství : příběh svatobořických dětí (odkaz v elektronickém katalogu)

Ukradené dětství : příběh svatobořických dětí

Románové zpracování vzpomínek Ireny Hešové a dalších dětí z širšího příbuzenstva atentátníků na Reinharda Heydricha. Šestačtyřicet dětí ve věku od dvou do šestnácti let bylo postupně umístěno v zámečku Jenerálka a později transportováno do internačního tábora ve Svatobořicích u Kyjova na Hodonínsku. Dojemný a napínavý příběh o válce, předčasné ztrátě dětství i touze přežít.

 
Z deníku dočaskářky (odkaz v elektronickém katalogu)

Z deníku dočaskářky

Autorka, která se věnuje dočasné péči o opuštěné psy, popisuje příběhy několika z nich a přesto, že to jsou smutné příběhy, autorce nechybí humor a optimismus. Příběhy zachráněných psů ze spolku pro opuštěná a týraná zvířata Dočasky De De psané s notnou dávkou humoru pohledem jejich dočaskářky Olgy. Blechy na člověka jdou a svědí to! Odér bobku na kalhotách neschováte aneb vítejte v realitě psích bezdomovců a jejich dočasné bytné. Nakladateská anotace.

 
37 PEDAGOGIKA
Applied psychology in school : almanac of scientific studies (odkaz v elektronickém katalogu)

Applied psychology in school : almanac of scientific studies

The publication "Applied Psychology in School" and the research studies presented there are focused on the application of positive psychology in the work of pedagogical and professional staff in the school environment. Positive psychology is one of the youngest trends in psychology with a very short history. The official start of this trend is 1998, when Martin Seligman, its then president, at the annual meeting of the American Psychological Society (APA), called on the attendees to study and support the positive aspects of life. Nowadays, positive psychology has been formulated into science that not only explores positive emotions such as happiness, hope, joy, love, but also addresses how ... více

 
Arteduco : InSEA Plzeň 2019 (odkaz v elektronickém katalogu)

Arteduco : InSEA Plzeň 2019

Katalog k výstavě. "Výstava ARTEDUCO v plzeňském industriálním prostoru DEP02015, pořádaná v rámci mezinárodní konference České sekce InSEA Plzeň 2019, si kladla za cíl představit tvorbu umělců těsně spjatou s jejich pedagogickým působením většinou na pedagogických fakultách, případně na vysokých uměleckých školách u nás a v zahraničí. Propojení obrazu a slova se tak stalo pro konferenci příznačné, stejně jako by mělo být příznačné pro výtvarnou výchovu. Plzeňská InSEA tak navázala na tradici doprovodných uměleckých výstav při konferenci České sekce InSEA, a věnovala uměleckému výtvarnému sdělení navíc značnou ... více

 
Boj o špetku..., aneb, Soumrak spojitého písma (odkaz v elektronickém katalogu)

Boj o špetku..., aneb, Soumrak spojitého písma

Publikace mapuje změnu zvyklostí v oblasti psaní rukou.

 
Dejte lidem peníze : jak by základní nepodmíněný příjem mohl skoncovat s chudobou, revolučně proměnit povahu práce a přetvořit svět (odkaz v elektronickém katalogu)

Dejte lidem peníze : jak by základní nepodmíněný příjem mohl skoncovat s chudobou, revolučně proměnit povahu práce a přetvořit svět

Vláda vám každý měsíc pošle na účet částku, s níž dokážete pokrýt své základní výdaje, a nic za to nebude chtít. Zní to neuvěřitelně. Ale přesně tento koncept se pod názvem základní nepodmíněný příjem (ZNP) stal jedním z velkých témat naší doby. V posledních letech o něm zapáleně diskutují odborníci i široká veřejnost napříč sociálním i politickým spektrem. Ekonomická novinářka Annie Lowrey sleduje, jak se první programy ZNP testují v různých koutech naší planety, a jejich výsledky podrobuje zkoumání. Zavede nás přitom do Keni mezi nejchudší lidi na planetě, do Indie, kde dosavadní vládní programy nefungují v ... více

 
Fake : falešné peníze - falešní učitelé - falešná aktiva : jak kvůli lžím chudí a příslušníci střední třídy dál chudnou (odkaz v elektronickém katalogu)

Fake : falešné peníze - falešní učitelé - falešná aktiva : jak kvůli lžím chudí a příslušníci střední třídy dál chudnou

Ve své nové knize nás chce autor naučit, jak rozpoznávat pravdivé informace od těch lživých a vymyšlených, které často nekriticky přijímáme kvůli své slabé finanční gramotnosti a stáváme se tak snadnou obětí různých institucí. Často naletíme na nabídky, kterých poté litujeme, když už není cesty zpět. Vaše základní finanční gramotnost začíná v této knize od úplných základů a naučí vás přemýšlet o penězích tak, že se již nenecháte zbytečně napálit podvodným telefonátem nebo nesmyslnými akcemi v obchodech. Kniha je také kritikou současného globálního rozdělování peněz, které je podle autora ve velké míře ... více

 
Hledáme nové Amose (odkaz v elektronickém katalogu)

Hledáme nové Amose

Učit, nebo vzdělávat? Co je na systému vzdělávání v české kotlině problematické? Existuje řešení na tento neutěšený stav? Na tyto otázky hledá autor knihy odpovědi a vychází přitom ze zahraničních zkušeností i z nečetných, ale již existujících „ostrůvků pozitivní deviace“. Předkládá široké pedagogické obci, studentům, rodičům a všem, kterým není lhostejná úroveň našeho školství, impulsy k řešením, která přispějí ke vzdělávání, odpovídajícímu nárokům doby. Ta nutně vyžaduje nové „Amose“!

 
Jak rabíni dělají děti : pohlaví, identita a její přenos v judaismu (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak rabíni dělají děti : pohlaví, identita a její přenos v judaismu

Toto dílo je obhajobou „matriarchálního náboženství”, které je podobně jako děloha plodnou půdou a v němž získávají posvátné texty zcela nové významy. Svoji otevřenou vizi náboženství ilustruje Delphine Horvilleur brilantně na několika příbězích z knihy Genesis, zejména na Adamovi a Evě a Kainovi a Ábelovi, prvních rodičích a dětech. Autorka se zároveň zamýšlí z rabínského hlediska nad dnes problematickými otázkami předávání náboženského dědictví, zejména nad tím, jak judaismus řeší příbuznost, identitu a touhu, tedy jinými slovy jaké jsou možnosti předávání tradice budoucým pokolením.

 
Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? : určeno žákům a studentům se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti a jejich rodičům a učitelům (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? : určeno žákům a studentům se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti a jejich rodičům a učitelům

Kniha se zabývá problematikou specifických poruch učení a pozornosti, jejich charakteristikou a dopadem na proces učení. Zároveň přináší praktické rady, jak příznivě ovlivnit učení a s tím i koncentraci, motivaci a prokrastinaci. Specifických poruch učení je celá řada a nemalé procento žáků a studentů trpí kombinací několika z nich. Jakákoli taková porucha učení výrazně ovlivňuje schopnost žáků osvojit si konkrétní problematiku, což má často negativní dopad na jejich sebevědomí, motivaci a nepříznivě formuje vztahy s rodiči i učiteli. Autorky kromě popisu každé z poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ... více

 
Jan Amos Komenský očima Všezvěda Všudybuda a Magického mámení (odkaz v elektronickém katalogu)

Jan Amos Komenský očima Všezvěda Všudybuda a Magického mámení

Další díl zábavné série populárně-naučných knih popisující naše slavné hrdiny tak, jak je neznáte.

 
Maturitní testy nanečisto. Anglický jazyk (odkaz v elektronickém katalogu)

Maturitní testy nanečisto. Anglický jazyk

Tato kniha obsahuje soubor pěti testů s řešením a vyhodnocením, které nastiňují reálnou situaci u maturity z anglického jazyka. Předkládané didaktické testy pro čtení a jazykovou kompetenci odpovídají Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro cizí jazyk, a to jak z hlediska ověřovaných cílů, tak z hlediska typů i charakteristiky výchozích textů, komunikačních situací, oblastí užívání jazyka i tematických okruhů. S přípravným materiálem získáte možnost vyzkoušet si vyřešení pěti různých testů vytvořených podle kritérií CERMATU, zjistit aktuální úroveň svých vědomostí a dovedností, nacvičit si ... více

 
Maturitní testy nanečisto. Český jazyk a literatura (odkaz v elektronickém katalogu)

Maturitní testy nanečisto. Český jazyk a literatura

Tato kniha obsahuje soubor pěti testů s řešením a vyhodnocením, které nastiňují reálnou situaci u maturity z anglického jazyka.

 
Mise Lombok (odkaz v elektronickém katalogu)

Mise Lombok

Autentický deník z cesty na indonéský ostrov Lombok, kam autorka spolu se svou kolegyní odlétá na první krátkou misi učit místní děti finanční gramotnost. Píše o svém pobytu v pro ni dosud neznámé kultuře, o emocích a faktech, vážně i nevážně, ale hlavně s humorem sobě vlastním.

 
Otevřená komunikace a řešení konfliktů ve třídě (odkaz v elektronickém katalogu)

Otevřená komunikace a řešení konfliktů ve třídě

Publikace určená všem pedagogickým pracovníkům se zabývá třídou jako skupinou, která prochází neustálými proměnami. Klíčovou úlohou učitele při práci se skupinou je využít skupinové dynamiky a potenciálu rozvoje k podpoře procesu zrání žáků. Základem je podpora otevřené komunikace, budování empatie mezi žáky, efektivní a konstruktivní řešení konfliktních situací a vedení dialogu jak mezi žáky, tak na úrovni žák – učitel.

 
Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi (odkaz v elektronickém katalogu)

Pedagogická diagnostika v edukačnej teórii a praxi

Publikace se zabývá diagnostikou, ale i souvisejícím hodnocením/evaluací v pedagogické činnosti.

 
Sir Nicholas Winton, jak jej neznáme : inspirace pro všechny, kteří chtějí udělat něco dobrého pro náš svět (odkaz v elektronickém katalogu)

Sir Nicholas Winton, jak jej neznáme : inspirace pro všechny, kteří chtějí udělat něco dobrého pro náš svět

Matej Mináč popisuje svou cestu k příběhu sira Nicholase Wintona, k jeho poselství a filmovému zpracování. Publikace je doplněna osudy některých zachráněných dětí a velkým množstvím fotografií. Plný text je k dispozici na adrese: http://wintonfilm.com/winton-jak-jej-nezname.pdf

 
Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství (odkaz v elektronickém katalogu)

Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství

Sborník z mezinárodní vědecké konference.

 
Špunti ve školce : celoroční aktivity pro děti od dvou let (odkaz v elektronickém katalogu)

Špunti ve školce : celoroční aktivity pro děti od dvou let

Kniha se věnuje výukovým projektům MŠ, které jsou určeny pro třídy dvouletých dětí, pro děti z odlišného sociálního a jazykového prostředí nebo pro mateřské školy speciální, kam docházejí děti s mentálním hendikepem, děti s PAS či s výraznou poruchou pozornosti a hyperaktivity. Kniha děti provází jednoduchými a základními činnostmi, které budou v MŠ potřebovat. Je zaměřena na zvládnutí praktických dovedností, jakými jsou základní hygienické návyky, oblékání, stolování, hra, manipulace s hračkou, bezpečnost při hře, úklid, orientace v základních sociálních situacích atd. Tyto dovednosti ale autorka rámuje do prostředí ... více

 
Tolerantní výchova (odkaz v elektronickém katalogu)

Tolerantní výchova

Autorka, klinická psycholožka a rodinná terapeutka, přináší postřehy ze své více než třicetileté praxe.

 
Uvedení do filozofie výchovy - souvislosti (odkaz v elektronickém katalogu)

Uvedení do filozofie výchovy - souvislosti

Ladislav Zapletal, Gabriela Gabrhelová, Michael Macrone. -- Vydání první. -- Týn nad Vltavou : Nová Forma, 2019. -- 180 stran ; 21 cm. -- Terminologické slovníky. -- 400 výtisků. -- ISBN : 978-80-7612-133-1 (brožováno). C 394.087 P  

 
Výchovné poradenství (odkaz v elektronickém katalogu)

Výchovné poradenství

Co vše obnáší práce výchovného poradce? V čem se liší od práce řadového učitele? Co od výchovného poradce mohou čekat vedení školy, kolegové, žáci a jejich rodiče? Co znamená, když se řekne poruchy chování, poruchy autistického spektra, poruchy učení, lehká mentální retardace apod.? Jak komunikovat v roli poradce s klienty? Jak odlišit roli učitele a roli výchovného poradce? Jak pomoci klientům, když každý přichází s jinou zakázkou? Které zákony, vyhlášky a další prováděcí pokyny souvisejí s prací výchovného poradce a co říkají? Jak vytvořit individuální vzdělávací plán? Co obnáší individuální výchovný plán? ... více

 
44 aktivit pro děti s ADHD : podpora sebedůvěry, sociálních dovedností a sebekontroly (odkaz v elektronickém katalogu)

44 aktivit pro děti s ADHD : podpora sebedůvěry, sociálních dovedností a sebekontroly

Jak mohou děti s ADHD dostat své impulzivní chování pod kontrolu? Odpověď nabízí kniha plná aktivit, které rozvíjejí sebedůvěru, sociální dovednosti a sebekontrolu. Autor shromáždil 44 jednoduchých aktivit, které mají podobu desetiminutovek a dají se provádět bez větší přípravy. Co se děti při hrách naučí? Budou z nich dobří kamarádi, kteří naslouchají ostatním, školu budou zvládat s větší lehkostí, rozpoznají své speciální dovednosti a podpoří tak svou sebeúctu, a naučí se své chování lépe plánovat a chovat se zodpovědně.

 
Antistresová knížka pro učitelky mateřské školy : relaxace, komunikace, týmová práce (odkaz v elektronickém katalogu)

Antistresová knížka pro učitelky mateřské školy : relaxace, komunikace, týmová práce

Čtenáři v knize najdou užitečné tipy, jak stresu nejen čelit, ale hlavně předcházet. Díky knize zjistí, jak reagují na zátěž a co z jejich chování může vést ke zvýšenému stresu. Naučí se také relaxovat a hlavně dokážou to, co si osvojí, přenést do práce s dětmi.

 
Cesta do hlubin študákovy duše = Journey to the depths of the student's soul (odkaz v elektronickém katalogu)

Cesta do hlubin študákovy duše = Journey to the depths of the student's soul

Profesor gymnázia Rabiška už léta zapisuje události na gymnáziu a sbírá kuriózní předměty zabavené studentům při vyučování. V septimě se sešly různé typy: talentovaný fotbalista, ale špatný student Kulík, snaživý Mazánek, premiantka Chalupová a mnozí další. Student Vaněk je nadaný muzikant, ale učení mu nejde. Po špatném pololetním vysvědčení jeho otec prodá klavír, který syna odvádí od studia. Vnímavý mladý profesor Voříšek se však přesvědčí o chlapcově talentu a otci domluví. Přelaskavého profesora přírodopisu Matulku jednou rozzlobí studentská klukovina natolik, že se zhroutí. Studenty tato událost zasáhne. Když ... více

 
Sem vracím se rád, aneb, Černovická zastavení (odkaz v elektronickém katalogu)

Sem vracím se rád, aneb, Černovická zastavení

Jako speciální pedagog se Petr Šulista, autor knihy, věnoval převážnou část svého života lidem s mentálním postižením. V Černovicích prožil sedm let (1977 – 1984), pracoval v tehdejším Krajském ústavu sociální péče pro mládež. Zdejší kraj ho natrvalo učaroval, takže se na Černovicko pravidelně vrací. O jeho lásce ke zdejšímu kraji svědčí i tato útlá publikace, kterou doplnil (spolu s Jaroslavou Nikolovou) fotografiemi.

 
Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka (odkaz v elektronickém katalogu)

Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka

Monografie nabízí odborné veřejnosti několik pohledů na úzkou souvislost mezi wellness aktivitami a jejich přínosem pro zdraví současného člověka.

 
Česká škola neexistuje (odkaz v elektronickém katalogu)

Česká škola neexistuje

Kniha Česká škola neexistuje přináší jedinečný pohled na Československo očima cizince, který v Praze prožil jedno z nejdůležitějších období svého života. Goran Marković (*1946), velká osobnost jugoslávské, resp. srbské kinematografie, studoval režii na FAMU v druhé polovině šedesátých let. Několik let po absolutoriu sepsal reflexi období, které bylo výjimečné nejen pro něj, ale i pro jeho druhou vlast. Autor komentuje každodennost socialistické společnosti i rozhodující úsek československých dějin kulminující v roce 1968. Ve stejné době zažívala období své největší slávy filmová fakulta, když na ní do počátku normalizace ... více

 
39 NÁRODOPIS
Databáze dějin všedního dne (odkaz v elektronickém katalogu)

Databáze dějin všedního dne

Publikace představuje mezinárodní vědecko-výzkumný projekt, který si klade za úkol sestavit sbírku pramenů k dějinám "všedního dne", které jsou cenným svědectvím o životě lidí v dřívějších dobách.

 
Encyklopedie tetování (odkaz v elektronickém katalogu)

Encyklopedie tetování

Encyklopedie tetování přináší první ucelené encyklopedické uspořádání historie tetování napříč historií, kontinenty a etniky. Každá skupina, klan nebo společenství, která praktikovala tetování měla svá místa, kde se lidé na tetování připravovali či se tam tetování přímo provádělo. Častokrát tetovací sezení doprovázela hudba, písně či jiné rituály. Měli své tatéry/tatérky a jejich pomocníky. Samozřejmě používali různé tetovací pomůcky k přenášení a aplikaci motivů. V neposlední řadě také různé ingredience pro získávání barev pro tetování. Pro to vše měla jednotlivá společenství své názvy a termíny , ve ... více

 
Hrátky s čertem : Playing with the devil = Spielen mit dem Teufel (odkaz v elektronickém katalogu)

Hrátky s čertem : Playing with the devil = Spielen mit dem Teufel

Pohádková komedie natočená podle stejnojmenné divadelní hry patří dodnes k nezapomenutelným diváckým bonbónkům. Příběh vysloužilého vojáka Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarky Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavekchtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu, výměnou za pohádkové ženichy. Přestože se omylem oba ďábelské úpisy dostanou do rukou chrabrého Martina Kabáta, záludný ďábel Solfernus se jich lstí zmocní a Martinovi nezbývá, ... více

 
Móda v časech kříže a kalicha : oděvní kultura v českých zemích 14. a 15. století (odkaz v elektronickém katalogu)

Móda v časech kříže a kalicha : oděvní kultura v českých zemích 14. a 15. století

Publikace podává ucelený přehled o vývoji odívání v českých zemích ve 14. a 15. století.

 
Módní rebelky : stylové ikony od Kleopatry po Lady Gaga (odkaz v elektronickém katalogu)

Módní rebelky : stylové ikony od Kleopatry po Lady Gaga

Publikace podává přehled módních ikon od Kleopatry po Lady Gaga.

 
titul

My, děti slumu : kniha, která dokáže změnit život

Fotograf bez talentu. -- Praha : ADRA, o. p. s., 2017. -- 199 stran : ilustrace, portréty, 1 mapa ; 17 x 24 cm. -- ISBN : (Vázáno). C 394.285 a  

 
Novomanželé - uživatelská příručka : nezbytné informace, tipy pro řešení problémů a rady pro první rok manželství (odkaz v elektronickém katalogu)

Novomanželé - uživatelská příručka : nezbytné informace, tipy pro řešení problémů a rady pro první rok manželství

Konečně svoji! Řekli jste si své „ano“, snědli jste svatební dort a odjeli na líbánky. Manželství začíná! Založení společného účtu, pořízení bytu, budování rodinného hnízda… Najednou se ovšem vynořují otázky: Je normální, že se hádáme? Jak si zařídíme byt, když ON má tak nemožný vkus? Vydržím celý život s TOUTO tchýní? Začnou mi vůbec někdy tikat biologické hodiny? Naštěstí zde máte tuto knihu a v ní s humorem psané praktické rady pro novomanželský život a užitečné tipy pro řešení vznikajících problémů.

 
Sebemotivační deník na celý rok : jsem žena #jsembohyne (odkaz v elektronickém katalogu)

Sebemotivační deník na celý rok : jsem žena #jsembohyne

Sebemotivační deník Jsem žena #jsem bohyně je pro ty z nás, které chtějí zahodit všechny pochybnosti za hlavu a cítit se jako bohyně! Deník je univerzální pro kterýkoliv rok a období našeho života. Průvodcem na cestě za poznáním svého skrytého potenciálu vám budou osobnosti jako T. Klusová, V. Kašáková, K. Issová, E. Geislerová a mnohé další.

 
Svatební plánovač (odkaz v elektronickém katalogu)

Svatební plánovač

Budete se brát, blahopřejeme! Teď je třeba si všechno pěkně rozvrhnout, aby přípravy probíhaly co nejvíc v klidu. I malá svatba bude vyžadovat přípravy, a když si všechno dobře nezorganizujete, můžete snadno zapomenout, na čem jste se vlastně dohodli, nebo která nabídka je výhodnější. Proto je tu svatební plánovač, abyste měli všechno hezky pohromadě. Není příliš veliký, takže si ho můžete brát všude s sebou a vkládat si do něj výstřižky, vizitky a poznámky, které potřebujete mít při ruce. Roční plánovač vám pomůže udržet celkový koncept a do jednotlivých měsíců si pak můžete zapisovat konkrétní schůzky. Ve čtrnácti ... více

 
Tělo za katrem (odkaz v elektronickém katalogu)

Tělo za katrem

Jack London kdysi pronesl: „Ukaž mi muže s tetováním a ukážu ti muže se zajímavou minulostí.“ Ačkoliv tetování zažilo ve společnosti renesanci a překonalo stigmatizaci s ním dlouhodobě spojovanou, rozšířilo se napříč společenským spektrem, napříč ekonomickými třídami, věkovými kohortami i jedinci s různým společenským statusem, stále existují prostředí, v nichž je tetování identifikující proměnou, znakem, který označuje a slouží jako významný nástroj neverbální komunikace. Jedná se především o prostředí totální instituce, jejímž reprezentantem je vězení. Publikace Tělo za katrem představuje výstupy etnografického ... více

 
Zasvěcení do haitského vúdú (odkaz v elektronickém katalogu)

Zasvěcení do haitského vúdú

Zasvěcení do haitského vúdú je třetí knihou české autorky Veroniky Šulcové, která se ve své tvorbě zaměřuje na afrokaribská náboženství. Autorka zde spojuje vyprávění vlastních zážitků s vúdú na Haiti s akademickým výkladem pojednávajícím o základech a hlavních principech haitského vúdú. V knize naleznete odborné informace vedle autentických prožitků. Jako celek je kniha určena odborné i laické veřejnosti a představuje čtenářům vúdú i Haiti nikoli jako děsivý kult a bohem opuštěnou zemi, ale naopak jako hluboce lidské náboženství oslavující život v zemi, kde se nežije snadno. Kniha je vybavena mnoha desítkami barevných ... více

 
Zlínský kraj v lidové písni. I, Okres Uherské Hradiště (odkaz v elektronickém katalogu)

Zlínský kraj v lidové písni. I, Okres Uherské Hradiště

První svazek řady zpěvníků lidových písní Zlínského kraje je věnovaný písním zapsaným v okrese Uherské Hradiště.

 
Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 28. února - 2. března 2019 (odkaz v elektronickém katalogu)

Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 28. února - 2. března 2019

Sborník příspěvků z mezioborového sympozia k problematice 19. století. Mýtus lidu jako základu národa tvořil páteř národního hnutí a obecné přijetí národní identity přímo určovalo úspěch utváření moderního českého národa. Venkovský lid byl většinou považován za uchovatele národního jazyka a odsud rostl kult lidu a venkova. Konstrukty lidu a lidové kultury hrály v dlouhém 19. století významnou úlohu. Autoři příspěvků v knize sledují toto téma z různých pohledů. Soustředí se přitom na způsoby akceptace a prezentace tradiční venkovské kultury, na přebírání jejích formálních i námětových motivů v rámci výtvarného ... více

 
5 PŘÍRODNÍ VĚDY
Bůh a příroda : filosofické úvahy o náboženství a vědě 1979-1983 (odkaz v elektronickém katalogu)

Bůh a příroda : filosofické úvahy o náboženství a vědě 1979-1983

Kniha obsahuje eseje a studie biologa a filosofa Zdeňka Neubauera (1942-2016) s náboženskou problematikou z let 1979-1983. Jeho jádro tvoří nová edice dvou souborů s tituly Deus et natura (1979) a Nový Areopág (1983). Jedná se o časově a tematicky související texty, které byly v různých podobách neoficiálně šířeny již v době svého vzniku. V prvním souboru autor pojednává o velkých tématech křesťanské tradice jako mariánská zjevení, dědiční hřích či víra v zázraky ze svého filosofického stanoviska „ontologie subjektivity“. V druhém rozpracoval a prohloubil některé otázky týkající se vztahu náboženství a novověké vědy. V ... více

 
Co sežral žralok (odkaz v elektronickém katalogu)

Co sežral žralok

Co sežral žralok je vtipná a hravá multimediální kniha s důležitým poselstvím. Tvoří ji humorný příběh o nenasytné parybě plný říkanek, písniček, nápaditých ilustrací v komiksovém stylu a hlavně poutavých informací doplněných o zajímavé úkoly a tipy. Písničky jsou nejen ve formě notového zápisu s akordy, ale mají vlastní QR kódy, díky kterým si můžete jejich nahrávky pustit z internetu. Všem dětem předškolního a mladšího školního věku kromě zábavy osvětlí, jak zacházet s odpady a ještě lépe – jak a proč jim předcházet.

 
Geodiverzita a hydrodiverzita : základy přírodních a kulturních hodnot naší krajiny, její současná proměna a možný budoucí vývoj v antropocénu (odkaz v elektronickém katalogu)

Geodiverzita a hydrodiverzita : základy přírodních a kulturních hodnot naší krajiny, její současná proměna a možný budoucí vývoj v antropocénu

První část knihy představuje inventuru různých hornin a reliéfů, které určují či alespoň ovlivňují biologii krajiny. Druhá část knihy se zaměřuje na budoucnost.

 
Jde to i bez plastů : třicetidenní program pro celou rodinu (odkaz v elektronickém katalogu)

Jde to i bez plastů : třicetidenní program pro celou rodinu

Kniha nabízí třicetidenní program uskutečňování změn v duchu života bez plastů rozdělený na pět okruhů a řídící se pěti principy: odmítat nepotřebné, redukovat, používat znovu, recyklovat, kompostovat. Její kniha se zabývá nákupy, vařením a uchováváním potravin, cestováním, úklidem domácnosti, neškodící kosmetikou, ale i kanceláří, školním oblečením nebo chovem zvířat – vše bez plastů. Na každý den je připraveno jedno téma, ale samozřejmě lze vše uskutečňovat ve vlastním tempu.

 
Krušné hory známé i neznámé (odkaz v elektronickém katalogu)

Krušné hory známé i neznámé

Krušné hory, jejichž nejvyšší vrchol Klínovec se tyčí do výšky 1244 m n. m., se táhnou v délce sto třiceti kilometrů a nabízejí celou řadu pozoruhodných tradičních i turisticky dosud neobjevených míst. Stejně jako v předchozích svazcích edice, věnovaných Brdům, Krkonoším či Šumavě, i do tohoto průvodce vtělili autoři osobní dojmy a postřehy z vlastních toulek tímto malebným krajem. Procházky hlubokými lesy, po odlehlých vrcholcích hor či nezaměnitelným podhůřím doplňují tipy na návštěvy hradů a zámků, lázeňských měst a středisek i technických památek.

 
Metodika identifikace vlivu bodových a nebodových zdrojů znečištění na drobné vodní toky : hodnocení úlohy krajinného pokryvu v tocích sluneční energie (distribuce povrchových teplot), vody a ztrát látek (odkaz v elektronickém katalogu)

Metodika identifikace vlivu bodových a nebodových zdrojů znečištění na drobné vodní toky : hodnocení úlohy krajinného pokryvu v tocích sluneční energie (distribuce povrchových teplot), vody a ztrát látek

"Předložená metodika si klade za cíl rozpracovat ekohydrologické principy hodnocení drobných toků, kterým je dosud, v kontextu s Rámcovou směrnicí o vodě, věnována poměrně malá pozornost. Podán je přehled sledovaných ukazatelů kvality vody ovlivněné zdroji znečištění a navržen efektivní způsob výběru odběrových lokalit, způsobu a četnosti vzorkování, který je demonstrován na dvou případových studiích tj. povodí Botiče a Rokytky. (...) Metodika identifikace vlivu bodových a nebodových zdrojů znečištění na drobné vodní toky a hodnocení úlohy krajinného pokryvu v tocích sluneční energie, vody a látek byla certifikována na MŽP." ... více

 
Plasticus maritimus, invazivní druh (odkaz v elektronickém katalogu)

Plasticus maritimus, invazivní druh

Tato kniha obsahuje množství informací o vztahu mezi plastem a oceány. Najdete v ní také průvodce, který radí jak se připravit na výlety, a snaží se čtenáře motivvat ke změně. Plasticus maritimus je umělý, invazivní, kontaminující druh s dlouhou životností, a tak si zaslouží, aby jeho dny byly sečteny!

 
Řekni mi, jak chránit přírodu? : čtení před spaním pro zvídavé děti (odkaz v elektronickém katalogu)

Řekni mi, jak chránit přírodu? : čtení před spaním pro zvídavé děti

Další z oblíbených encyklopedií pro zvídavé děti z edice „Řekni mi“ je věnována naléhavému problému – ochraně přírody. Z odpovědí na více než 200 přemýšlivých otázek se děti dozvědí spoustu zajímavostí nejen o tom, jak lidé ovlivňují život na Zemi, ale také to, že přírodu je třeba chránit a co může pro její ochranu udělat každý z nás. Knížka s praktickou spirálovou vazbou nabízí půvabné a vtipné ilustrace a je určena dětem od šesti let.

 
Sysli pro krajinu, krajina pro sysly (odkaz v elektronickém katalogu)

Sysli pro krajinu, krajina pro sysly

Brožura popisuje základní biologii a ekologii sysla obecného, jak jej poznat, současný stav jeho populací, legislativní status a aktivity k posílení populací sysla včetně správného managementu. Plný text je k dispozici na adrese: https://www.alkawildlife.eu/media/brozura_SYKR_CZ_web_s.pdf

 
Velká zelená kniha (odkaz v elektronickém katalogu)

Velká zelená kniha

Při provádění každé aktivity se čtenář dozví něco, co v sobě zahrnuje ekologické téma, jako je šetření s vodou, recyklování, ztráta lesních porostů a podobně. Pomozte včelám do úlu, nakupujte na farmářském trhu a utahujte kapající kohoutky, abyste šetřili vodou - to jsou každodenní činnosti čtenářů této knihy. Kniha je bohatě ilustrovaná a obsahuje údaje o Zemi, zvířatech, která na ní žijí, vlivu člověka na přírodu a návrhy, co můžeme sami dělat, abychom situaci nezhoršovali. V této knize jsou hodiny ekologicky zaměřené zábavy.

 
Zápisky z pozdní doby (odkaz v elektronickém katalogu)

Zápisky z pozdní doby

Kniha představuje souborné vydání autorových novinových článků a esejů z let 2014 až 2017. Fejetony a eseje doplňuje několik novějších textů, dva obsáhlejší rozhovory a dosud nepublikovaná povídka. Autor se zabývá velkým množstvím témat. Namátkou: současné problémy euroamerické civilizace. Čím se podobáme zvířatům a čím se od nich lišíme. Do jaké míry utváří věda náš obraz světa. Která z našich současných témat jsou skutečně podstatná?

 
Jídlo nás spojuje (odkaz v elektronickém katalogu)

Jídlo nás spojuje

Publikace k výstavě "Jídlo nás spojuje". Pokaždé, když otevřeme ledničku, stáváme se součástí globálního potravinového systému, který propojuje lidi ze severní a jižní polokoule, ovlivňuje ekosystémy a klimatickou změnu a také zásadně ovlivňuje to, jak lidé žijí. Platí to i naopak - lidé svým spotřebním chováním ovlivňují, jak tento systém bude fungovat a jaké dopady bude mít na naši planetu. A tento systém dnes zdaleka nefunguje bez problémů.

 
Skleníkové plyny z půdy a zemědělství : vlastnosti, produkce, spotřeba, emise a možnosti jejich snížení (odkaz v elektronickém katalogu)

Skleníkové plyny z půdy a zemědělství : vlastnosti, produkce, spotřeba, emise a možnosti jejich snížení

Příručka usiluje o zmapování všech hlavních aspektů složité problematiky zvyšování koncentrace skleníkových plynů – přibližuje biologické procesy tvorby a spotřeby skleníkových plynů, dává nahlédnout do globálních souvislostí jejich emisí, na několika příkladech ukazuje velikost emisí z různých systémů a v neposlední řadě představuje konkrétní možnosti snížení emisí z půd a ekosystémů.

 
51 MATEMATIKA
Čísla : dotkni se, ohmatej a jeď prstem po dráze (odkaz v elektronickém katalogu)

Čísla : dotkni se, ohmatej a jeď prstem po dráze

Knížka pro stále nové objevy malých ruček. Pestré barvy a zábavné dotykové prvky upoutají pozornost dítěte, které může jet prstem po dráze a rozvíjet svou jemnou motoriku.

 
Láska a matematika : srdce skryté skutečnosti (odkaz v elektronickém katalogu)

Láska a matematika : srdce skryté skutečnosti

Rusko-americký matematik se vyznává ze své lásky k matematice a myšlení vůbec. Zároveň kniha slouží jako úvod k Langlandsovu programu, jehož cílem je propojit různé matematické obory.

 
Matematika hrou : piráti na palubu! : mořské dobrodružství se zlomky, procenty a desetinnými čísly (odkaz v elektronickém katalogu)

Matematika hrou : piráti na palubu! : mořské dobrodružství se zlomky, procenty a desetinnými čísly

Správný pirát není žádná bábovka a už vůbec nesmí být hloupý! Takové zlomky umí, jako když žralok ocasem mrská. Staň se správným pirátem a pomocí zlomků, procent a desetinných čísel se vydej na mořských vlnách za dobrodružstvím. Pro děti od 9 let.

 
52 ASTRONOMIE. ASTROFYZIKA. GEODÉZIE. KARTOGRAFIE
Astrofyzika pro lidi ve spěchu (odkaz v elektronickém katalogu)

Astrofyzika pro lidi ve spěchu

Americký astrofyzik se snaží osvětlit základní otázky a problémy vesmíru.

 
Horizont poznání : cesta ke sjednocení mikro (odkaz v elektronickém katalogu)

Horizont poznání : cesta ke sjednocení mikro

Kniha českého biotronika a léčitele se zabývá kvantově-kosmologickými základy světa z pohledu tzv. filozofie Bytí J. Zezulky.

 
Lunární magie : probuďte v sobě kreativitu a podpořte sebereflexi pomocí lunárního cyklu (odkaz v elektronickém katalogu)

Lunární magie : probuďte v sobě kreativitu a podpořte sebereflexi pomocí lunárního cyklu

Tato interaktivní kniha vás naučí využívat sílu Měsíce k naplnění vašich záměrů. Porozumění tomuto vesmírnému tělesu vám pomůže plánovat a realizovat své sny v souladu s lunárním cyklem. Kniha je rozdělena do osmi kapitol, které reprezentují jednotlivé měsíční fáze, přičemž každá z těchto částí obsahuje celou řadu nejrůznějších aktivit spojených s hlavním tématem typickým pro dané období: od vytyčení cílů, přes kreslení a malování, až k takovým činnostem, jako je horká koupel, vytvoření nádoby přání nebo prosté vychutnání šálku dobrého čaje. Začnete-li žít v souladu s Měsícem, záhy zpozorujete, jak se ... více

 
Máme rádi vědu. 1, Kosmos (odkaz v elektronickém katalogu)

Máme rádi vědu. 1, Kosmos

"Kosmos je první knihou z chystané trilogie, kterou spojuje způsob výkladu: četné příklady z každodenního života, názorná srovnání, fascinující zajímavosti či návrhy experimentů, které si může každý vyzkoušet klidně i doma. (...) Čtenáři se mimo jiné dozvědí, jaké těleso se po vesmíru pohybuje nejrychleji, zda mají černé díry dno a proč nejsou hvězdy rozloženy rovnoměrně. Co myslíte, dají se na noční obloze rozlišit planety a hvězdy? Asi taky netušíte, proč se dezinfikují přístroje a vybavení, které poletí do vesmíru... Formou intuitivních dialogů se v šesti kapitolách (Vesmír, Galaxie, Hvězdy, Planety, Země, Život) ... více

 
Řekni mi, jak chránit přírodu? : čtení před spaním pro zvídavé děti (odkaz v elektronickém katalogu)

Řekni mi, jak chránit přírodu? : čtení před spaním pro zvídavé děti

Další z oblíbených encyklopedií pro zvídavé děti z edice „Řekni mi“ je věnována naléhavému problému – ochraně přírody. Z odpovědí na více než 200 přemýšlivých otázek se děti dozvědí spoustu zajímavostí nejen o tom, jak lidé ovlivňují život na Zemi, ale také to, že přírodu je třeba chránit a co může pro její ochranu udělat každý z nás. Knížka s praktickou spirálovou vazbou nabízí půvabné a vtipné ilustrace a je určena dětem od šesti let.

 
Vesmírní baroni : Elon Musk, Jeff Bezos a tažení za osídlením vesmíru (odkaz v elektronickém katalogu)

Vesmírní baroni : Elon Musk, Jeff Bezos a tažení za osídlením vesmíru

Kniha je příběhem o skupině podnikatelů-miliardářů, kteří investují svá jmění do epického znovuvzkříšení amerického vesmírného programu.

 
53 FYZIKA
Biografika Einstein (odkaz v elektronickém katalogu)

Biografika Einstein

Kniha čtenáře prostřednictvím přehledných a dobře zapamatovatelných grafů, statistik a zajímavostí provede životem jednoho z nejikoničtějších vědců historie.

 
Horizont poznání : cesta ke sjednocení mikro (odkaz v elektronickém katalogu)

Horizont poznání : cesta ke sjednocení mikro

Kniha českého biotronika a léčitele se zabývá kvantově-kosmologickými základy světa z pohledu tzv. filozofie Bytí J. Zezulky.

 
H.U.D.B.A. : harmonicky unikátní defilé bombastické akustiky (odkaz v elektronickém katalogu)

H.U.D.B.A. : harmonicky unikátní defilé bombastické akustiky

Barevně ilustrovaný a nápaditý průvodce světem hudby a zvuků odkrývá a zábavnou formou přibližuje uvažování hudebníků a jejich práci se zvukem.

 
Předpovídej počasí (odkaz v elektronickém katalogu)

Předpovídej počasí

Knížka vysvětluje jednotlivé meteorologické pojmy a termíny, seznamuje s prací meteorologa a sestavováním každodenní předpovědi počasí. Obsahuje návody k pokusům a k sestrojení meteorologických přístrojů.

 
Sbírka řešených a komentovaných příkladů z Fyziky (II) (odkaz v elektronickém katalogu)

Sbírka řešených a komentovaných příkladů z Fyziky (II)

Ivo Opršal, Tomáš Náhlík. -- 1. vydání. -- České Budějovice : Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. -- 98 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm. -- Název z obálky. -- ISBN : 978-80-7468-145-5 (brožováno). C 394.423 P  

 
54 CHEMIE
Český granát : historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek = Bohemian garnet : history, identification and processing in the context of museum collections (odkaz v elektronickém katalogu)

Český granát : historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek = Bohemian garnet : history, identification and processing in the context of museum collections

Monografie přináší komplexní informace o českému granátu. První část se věnuje těžbě, výskytu, zpracování, identifikaci či užití českého granátu. Druhá část pak reflektuje tento drahý český minerál v kontextu zastoupení v muzejních českých sbírkách.

 
Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech 4 = The most interesting mineralogical localities of Bohemia 4 (odkaz v elektronickém katalogu)

Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech 4 = The most interesting mineralogical localities of Bohemia 4

Publikace přináší přehled nejzajímavějších produktivních mineralogických lokalit na území Čech.

 
55 GEOLOGIE
Geodiverzita a hydrodiverzita : základy přírodních a kulturních hodnot naší krajiny, její současná proměna a možný budoucí vývoj v antropocénu (odkaz v elektronickém katalogu)

Geodiverzita a hydrodiverzita : základy přírodních a kulturních hodnot naší krajiny, její současná proměna a možný budoucí vývoj v antropocénu

První část knihy představuje inventuru různých hornin a reliéfů, které určují či alespoň ovlivňují biologii krajiny. Druhá část knihy se zaměřuje na budoucnost.

 
Máme rádi vědu. 1, Kosmos (odkaz v elektronickém katalogu)

Máme rádi vědu. 1, Kosmos

"Kosmos je první knihou z chystané trilogie, kterou spojuje způsob výkladu: četné příklady z každodenního života, názorná srovnání, fascinující zajímavosti či návrhy experimentů, které si může každý vyzkoušet klidně i doma. (...) Čtenáři se mimo jiné dozvědí, jaké těleso se po vesmíru pohybuje nejrychleji, zda mají černé díry dno a proč nejsou hvězdy rozloženy rovnoměrně. Co myslíte, dají se na noční obloze rozlišit planety a hvězdy? Asi taky netušíte, proč se dezinfikují přístroje a vybavení, které poletí do vesmíru... Formou intuitivních dialogů se v šesti kapitolách (Vesmír, Galaxie, Hvězdy, Planety, Země, Život) ... více

 
Předpovídej počasí (odkaz v elektronickém katalogu)

Předpovídej počasí

Knížka vysvětluje jednotlivé meteorologické pojmy a termíny, seznamuje s prací meteorologa a sestavováním každodenní předpovědi počasí. Obsahuje návody k pokusům a k sestrojení meteorologických přístrojů.

 
Všechny barvy počasí (odkaz v elektronickém katalogu)

Všechny barvy počasí

Počasí nás provází na každém kroku. Má vliv na to, co nosíme na sobě, co jíme, jak bydlíme i jak se cítíme. Často o něm mluvíme a zaujatě sledujeme předpovědi. Počasím zkrátka žijeme. A právě o tom je tahle knížka — jen k údajům o teplotě vzduchu či pravděpodobnosti srážek přidává ještě něco navíc. Jak vznikají červánky? Proč je nebe modré? Odkud se bere déšť a sníh? Proč je aprílové počasí tak proměnlivé? Netradiční naučná kniha jednoduše a srozumitelně vysvětluje řadu jevů a projevů počasí i to, jak ovlivňuje životy lidí. Zároveň je však i poetickým průvodcem — v neuvěřitelně působivých ... více

 
Zpátky na zem : jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu (odkaz v elektronickém katalogu)

Zpátky na zem : jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu

Ekologická proměna, jíž jsme dnes svědky, už celých posledních třicet let ovlivňuje naši politickou krajinu. To by mohlo vysvětlovat vražedný koktejl prudce narůstajících nerovností, masivní deregulace a přeměny snu o globalizujícím se světě do noční můry pro většinu lidí na světě. Co drží tyto tři fenomény pohromadě je přesvědčení, které sdílejí někteří mocní lidé, že ekologická hrozba je reálná a že jediný způsob, jak z toho mohou oni vyjít se zdravou kůží, je že přestanou předstírat, že se zbytkem světa sdílejí společnou budoucnost. A tak se stěhují pryč do daňových rájů a masívně investují do popírání ... více

 
Český granát : historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek = Bohemian garnet : history, identification and processing in the context of museum collections (odkaz v elektronickém katalogu)

Český granát : historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek = Bohemian garnet : history, identification and processing in the context of museum collections

Monografie přináší komplexní informace o českému granátu. První část se věnuje těžbě, výskytu, zpracování, identifikaci či užití českého granátu. Druhá část pak reflektuje tento drahý český minerál v kontextu zastoupení v muzejních českých sbírkách.

 
Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech 4 = The most interesting mineralogical localities of Bohemia 4 (odkaz v elektronickém katalogu)

Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech 4 = The most interesting mineralogical localities of Bohemia 4

Publikace přináší přehled nejzajímavějších produktivních mineralogických lokalit na území Čech.

 
Geodiverzita a hydrodiverzita : základy přírodních a kulturních hodnot naší krajiny, její současná proměna a možný budoucí vývoj v antropocénu (odkaz v elektronickém katalogu)

Geodiverzita a hydrodiverzita : základy přírodních a kulturních hodnot naší krajiny, její současná proměna a možný budoucí vývoj v antropocénu

První část knihy představuje inventuru různých hornin a reliéfů, které určují či alespoň ovlivňují biologii krajiny. Druhá část knihy se zaměřuje na budoucnost.

 
Metodika identifikace vlivu bodových a nebodových zdrojů znečištění na drobné vodní toky : hodnocení úlohy krajinného pokryvu v tocích sluneční energie (distribuce povrchových teplot), vody a ztrát látek (odkaz v elektronickém katalogu)

Metodika identifikace vlivu bodových a nebodových zdrojů znečištění na drobné vodní toky : hodnocení úlohy krajinného pokryvu v tocích sluneční energie (distribuce povrchových teplot), vody a ztrát látek

"Předložená metodika si klade za cíl rozpracovat ekohydrologické principy hodnocení drobných toků, kterým je dosud, v kontextu s Rámcovou směrnicí o vodě, věnována poměrně malá pozornost. Podán je přehled sledovaných ukazatelů kvality vody ovlivněné zdroji znečištění a navržen efektivní způsob výběru odběrových lokalit, způsobu a četnosti vzorkování, který je demonstrován na dvou případových studiích tj. povodí Botiče a Rokytky. (...) Metodika identifikace vlivu bodových a nebodových zdrojů znečištění na drobné vodní toky a hodnocení úlohy krajinného pokryvu v tocích sluneční energie, vody a látek byla certifikována na MŽP." ... více

 
56 PALEONTOLOGIE
Petr Modlitba (odkaz v elektronickém katalogu)

Petr Modlitba

Obrazová publikace podává ucelený pohled na dílo malíře Petra Modlitby. Soustřeďuje se na jeho hlavní výtvarnou činnost, kterou je paleorekonstrukce, ale seznamuje také s oblastí jeho knižních ilustrací, portrétní i volné tvorby.

 
57 BIOLOGIE
Barefoot: žij naboso! : vše o chůzi naboso a v barefoot obuvi (odkaz v elektronickém katalogu)

Barefoot: žij naboso! : vše o chůzi naboso a v barefoot obuvi

Publikace české fyzioterapeutky přibližuje anatomii a vývoj chodidel, rozebírá vliv obuvi na celý lidský organismus, pomáhá v přechodu na zdravější formy obouvání. Kniha obsahuje cvičení na stimulaci chodidel i pro kompenzanci už vzniklých deformací.

 
Čchi-nej-cang : masáž čchi pro životně důležité orgány (odkaz v elektronickém katalogu)

Čchi-nej-cang : masáž čchi pro životně důležité orgány

Starobylý taoistický systém pro detoxikaci a omlazení vnitřních orgánů: přináší techniky pro odstranění překážek v proudění energie tělem. Obsahuje ilustrovaná cvičení pro úlevu od běžných zdravotních potíží, revitalizaci orgánů, a umožní čtenářům převzít odpovědnost za vlastní zdraví a dobrou pohodu. Zaměřuje se na pupeční centrum, kde se hromadí negativní emoce, stres a nemoci. Taoisté přišli na to, že většinu nemocí lze vyléčit, jakmile dojde k uvolnění skrytých jedů a negativních sil z těla. Vyvinuli umění čchi­-nej­-cang za účelem recyklace a transformace negativních energií, které blokují vnitřní orgány a ... více

 
Evoluce³ : evoluční trendy, evolvabilita a teorie zamrzlé evoluce (odkaz v elektronickém katalogu)

Evoluce³ : evoluční trendy, evolvabilita a teorie zamrzlé evoluce

Monografie přístupnou formou pojednává o několika zásadních otázkách moderní evoluční biologie. Soustředí se zejména na problematiku evolvability a dokládá, že evoluci podléhá i samotná schopnost se vyvíjet. Jak si přitom všímá „tuzemská“ teorie zamrzlé evoluce, evoluci evolvability ovlivňuje řada zajímavých procesů zahrnujících mimo jiné hromadění dále neproměnlivých prvků. Právě nejednoznačná povaha těchto procesů může být vysvětlením (ne)samozřejmého faktu, že se na Zemi setkáváme s tak různorodými produkty biologické evoluce.

 
Hierarchie v pralesích : evoluce rovnostářského chování (odkaz v elektronickém katalogu)

Hierarchie v pralesích : evoluce rovnostářského chování

Publikace zkoumá původ těchto protikladných modů chování u šimpanzů, bonobů i v raných lidských společenstvích v Arktidě, obou Amerikách, Austrálii i v Africe.

 
Jde to i bez plastů : třicetidenní program pro celou rodinu (odkaz v elektronickém katalogu)

Jde to i bez plastů : třicetidenní program pro celou rodinu

Kniha nabízí třicetidenní program uskutečňování změn v duchu života bez plastů rozdělený na pět okruhů a řídící se pěti principy: odmítat nepotřebné, redukovat, používat znovu, recyklovat, kompostovat. Její kniha se zabývá nákupy, vařením a uchováváním potravin, cestováním, úklidem domácnosti, neškodící kosmetikou, ale i kanceláří, školním oblečením nebo chovem zvířat – vše bez plastů. Na každý den je připraveno jedno téma, ale samozřejmě lze vše uskutečňovat ve vlastním tempu.

 
Metodické postupy pro zařazování sporných porostů zájmových dřevin do komplexů genových základen : certifikovaná metodika (odkaz v elektronickém katalogu)

Metodické postupy pro zařazování sporných porostů zájmových dřevin do komplexů genových základen : certifikovaná metodika

"Jedním z nejdůležitějších úkolů trvale udržitelného lesního hospodářství je zakládání a obnova porostů kvalitním reprodukčním materiálem, který disponuje zděděnými regionálně specifickými genetickými vlastnostmi. Tyto zakódované informace jsou důsledkem přirozeného výběru v průběhu dlouhodobé adaptace na místní přírodní podmínky a umožňují dřevinám lépe reflektovat změny abiotických a biotických faktorů. Aby byla tato schopnost zachována, je nutné udržet jejich dostatečně velké populace s polymorfní strukturou zabezpečující dokonalejší využití dostupných ekologických nik, případně rozšiřování druhových ... více

 
Metodický postup určení genotypů dubů s využitím jaderných mikrosatelitových markerů : certifikovaná metodika (odkaz v elektronickém katalogu)

Metodický postup určení genotypů dubů s využitím jaderných mikrosatelitových markerů : certifikovaná metodika

"Záměrem metodiky je popsání postupu použití biotechnologických metod pro stanovení genetických vlastností dubů (letního a zimního) a jejich vegetativní množení v in vitro podmínkách. Uvedená metodika obsahuje standardizované postupy využití analýz jaderných mikrosatelitových markerů pro zjištění zastoupení jednotlivých genotypů dubů z vybraných lokalit v ČR. Získané poznatky kultivace dubů formou explantátových kultur lze uplatnit i pro práci s ohroženými a cennými druhy dubů." In POKORNÁ, Eva. Metodický postup určení genotypů dubů s využitím jaderných mikrosatelitových markerů: certifikovaná metodika. Strnady: Výzkumný ústav ... více

 
Modely pro výpočet nadzemní biomasy douglasky tisolisté v České republice : certifikovaná metodika (odkaz v elektronickém katalogu)

Modely pro výpočet nadzemní biomasy douglasky tisolisté v České republice : certifikovaná metodika

"Předkládaná metodika má za cíl: - podat přehled zahraničních modelů pro stanovení nadzemní biomasy douglasky tisolisté a ověřit jejich použití v podmínkách ČR; - poskytnout praxi relevantní modely pro výpočet nadzemní biomasy douglasky tisolisté parametrizované na datech z území ČR. Součástí metodiky není návod na empirické stanovení biomasy, neboť postupy jsou shodné s metodikou aplikovanou na smrk (Vejpustková et al. 2017)." In VEJPUSTKOVÁ, Monika. Modely pro výpočet nadzemní biomasy douglasky tisolisté v České republice: certifikovaná metodika. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2019. 40 stran. ... více

 
Pojetí těla ve staroseverské literatuře (odkaz v elektronickém katalogu)

Pojetí těla ve staroseverské literatuře

Studie se pokouší nastínit obraz představ o těle, jak se ukazuje v staroseverské literatuře, a to na základě analýzy dvou témat, jež se těchto představ úzce dotýkají: somatických projevů emocí a proměny podoby (hamr). Těžištěm knihy je sémantická analýza kořene ham, která umožňuje pochopit, co má společného přechod do stavu bojové extáze u berserků, mytologická proměna boha ve zvíře či transformace vlkodlaků. Zdrojem pro tuto analýzu jsou prakticky veškeré texty, jejichž první verze byly zapsány ve staroseverštině převážně v 13. a 14. století; jde o poezii skaldskou i eddickou, prozaická díla původní i překlady z jiných ... více

 
Velká zelená kniha (odkaz v elektronickém katalogu)

Velká zelená kniha

Při provádění každé aktivity se čtenář dozví něco, co v sobě zahrnuje ekologické téma, jako je šetření s vodou, recyklování, ztráta lesních porostů a podobně. Pomozte včelám do úlu, nakupujte na farmářském trhu a utahujte kapající kohoutky, abyste šetřili vodou - to jsou každodenní činnosti čtenářů této knihy. Kniha je bohatě ilustrovaná a obsahuje údaje o Zemi, zvířatech, která na ní žijí, vlivu člověka na přírodu a návrhy, co můžeme sami dělat, abychom situaci nezhoršovali. V této knize jsou hodiny ekologicky zaměřené zábavy.

 
Zůstat anebo jít (odkaz v elektronickém katalogu)

Zůstat anebo jít

Přeložila Jaroslava Bulánková. 1.vydání

 
58 BOTANIKA
Houby (odkaz v elektronickém katalogu)

Houby

Publikace: Houby - Renate Grünertová. Atlas uvádí 264 nejdůležitějších evropských pokrmových, jedovatých, nejedlých i vzácných druhů hub.

 
Mech : z lesa do zahrady : průvodce skrytým světem mechu (odkaz v elektronickém katalogu)

Mech : z lesa do zahrady : průvodce skrytým světem mechu

Mech je všude kolem nás. Nejčastěji ho vídáme na vlhkých a stinných místech, můžeme ho najít ale i na těch nejneočekávanějších a nejodlehlejších místech od pouští až po Antarktidu. Tato kniha je oslavou jeho tiché, neokázalé krásy. Objevte hlavní druhy mechu a místa, kde je můžeme najít. Prozkoumejte kulturní historii mechu coby zahradní rostliny a to, jak ho můžeme využít v tradičních řemeslech. Nahlédněte do nejkrásnějších mechových zahrad v Japonsku, Velké Británii a ve Spojených státech a setkejte se s lidmi, kteří se s vámi podělí o svou vášeň pro tyto mnohotvárné rostliny. Zjistěte, jak mech pěstovat, jak uvázat ... více

 
Metodická příručka k určování domácích druhů jeřábů : certifikovaná metodika (odkaz v elektronickém katalogu)

Metodická příručka k určování domácích druhů jeřábů : certifikovaná metodika

"V přírodě České republiky můžeme podle posledních poznatků najít 22 domácích druhů jeřábů. Zdaleka nejběžnějším a všeobecně známým druhem, se kterým se můžeme setkat prakticky na celém území od nížin až do subalpínského stupně, je jeřáb ptačí. V teplejších oblastech státu se roztroušeně vyskytuje lesnicky významný a snadno poznatelný jeřáb břek. Kromě těchto druhů u nás však roste i řada dalších, zajímavých a vzácných jeřábů, z nichž mnohé jsou vázány pouze na jednu nebo několik málo lokalit. Třináct z nich se dokonce nikde jinde než v Česku nevyskytuje, takže jde o naše endemity, zasluhující nejvyšší ... více

 
Metodický postup určení genotypů dubů s využitím jaderných mikrosatelitových markerů : certifikovaná metodika (odkaz v elektronickém katalogu)

Metodický postup určení genotypů dubů s využitím jaderných mikrosatelitových markerů : certifikovaná metodika

"Záměrem metodiky je popsání postupu použití biotechnologických metod pro stanovení genetických vlastností dubů (letního a zimního) a jejich vegetativní množení v in vitro podmínkách. Uvedená metodika obsahuje standardizované postupy využití analýz jaderných mikrosatelitových markerů pro zjištění zastoupení jednotlivých genotypů dubů z vybraných lokalit v ČR. Získané poznatky kultivace dubů formou explantátových kultur lze uplatnit i pro práci s ohroženými a cennými druhy dubů." In POKORNÁ, Eva. Metodický postup určení genotypů dubů s využitím jaderných mikrosatelitových markerů: certifikovaná metodika. Strnady: Výzkumný ústav ... více

 
Modely pro výpočet nadzemní biomasy douglasky tisolisté v České republice : certifikovaná metodika (odkaz v elektronickém katalogu)

Modely pro výpočet nadzemní biomasy douglasky tisolisté v České republice : certifikovaná metodika

"Předkládaná metodika má za cíl: - podat přehled zahraničních modelů pro stanovení nadzemní biomasy douglasky tisolisté a ověřit jejich použití v podmínkách ČR; - poskytnout praxi relevantní modely pro výpočet nadzemní biomasy douglasky tisolisté parametrizované na datech z území ČR. Součástí metodiky není návod na empirické stanovení biomasy, neboť postupy jsou shodné s metodikou aplikovanou na smrk (Vejpustková et al. 2017)." In VEJPUSTKOVÁ, Monika. Modely pro výpočet nadzemní biomasy douglasky tisolisté v České republice: certifikovaná metodika. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2019. 40 stran. ... více

 
Modely výchovy jehličnatých porostů pro harvestorové technologie : certifikovaná metodika (odkaz v elektronickém katalogu)

Modely výchovy jehličnatých porostů pro harvestorové technologie : certifikovaná metodika

"Cílem metodiky je poskytnout uživateli doporučení pro využití modelů výchovy jehličnatých dřevin (smrk, borovice, douglaska) při nasazení harvestorové techniky na vhodných stanovištích ve výchovných těžbách." In NOVÁK, Jiří. Modely výchovy jehličnatých porostů pro harvestorové technologie: certifikovaná metodika. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2019. 28 stran. Certifikované metodiky pro praxi, 08/2019. ISBN 978-80-7417-196-3. Plný text publikace je dostupný na adrese: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2020/03/LP_8_2019.pdf

 
Nebuď potravou pro houbu Candida : [změň stravu, očisti svůj organizmus, uzdrav se] (odkaz v elektronickém katalogu)

Nebuď potravou pro houbu Candida : [změň stravu, očisti svůj organizmus, uzdrav se]

Cítíš, že něco ničí Tvé zdraví a neumíš si vysvětlit příčinu svých potíží? Říkají Ti, že Tvé zdravotní problémy jsou jen výtvorem Tvé fantazie? Trpíš nedostatkem energie, depresemi, trávicími potížemi, Tvá kůže je podrážděná a svědí? Pokud je tomu tak, mohou to být projevy kvasinkové nebo houbové infekce nebo-li kandidózy. Popis Kvasinky Candida jsou zdánlivě neškodné mikroorganismy přítomné v bakteriální flóře střev každého člověka. Když však naleznou vhodné podmínky pro svůj rozvoj, vytvářejí podhoubí, které je příčinou vzniku houbové infekce. Její rozšíření podporuje léčba antibiotiky, špatná výživa i ... více

 
Řekni mi, jak chránit přírodu? : čtení před spaním pro zvídavé děti (odkaz v elektronickém katalogu)

Řekni mi, jak chránit přírodu? : čtení před spaním pro zvídavé děti

Další z oblíbených encyklopedií pro zvídavé děti z edice „Řekni mi“ je věnována naléhavému problému – ochraně přírody. Z odpovědí na více než 200 přemýšlivých otázek se děti dozvědí spoustu zajímavostí nejen o tom, jak lidé ovlivňují život na Zemi, ale také to, že přírodu je třeba chránit a co může pro její ochranu udělat každý z nás. Knížka s praktickou spirálovou vazbou nabízí půvabné a vtipné ilustrace a je určena dětem od šesti let.

 
Stromy : jejich kouzlo a tajemství (odkaz v elektronickém katalogu)

Stromy : jejich kouzlo a tajemství

Vydej se s námi do lesa a pronikni do tajuplného světa stromů! Dozvíš se, jaké druhy stromů existují, kde všude a jak rostou, jak se rozmnožují, čím se živí i proč jsou pro naši planetu tolik důležité. Představíme ti největšího staříka i obra stromové říše. Ale to není všechno! Víš, že stromy si pod zemí předávají zprávy a že některé druhy stromů o sebe navzájem pečují jako rodina? Stromy toho skrývají mnohem víc, než se může zdát!

 
Využití mikrosatelitových markerů pro ověřování klonové identity a diverzity u lípy srdčité (Tilia cordata Mill.) : certifikovaná metodika (odkaz v elektronickém katalogu)

Využití mikrosatelitových markerů pro ověřování klonové identity a diverzity u lípy srdčité (Tilia cordata Mill.) : certifikovaná metodika

"Cílem metodiky je představit postupy analýz DNA s využitím mikrosatelitových markerů pro zhodnocení úrovně genetické diverzity a dalších genetických charakteristik lípy srdčité a pro objektivní ověřování deklarované identity klonů např. v semenných sadech nebo v klonových archivech za účelem ověření kvality reprodukčních zdrojů." In CVRČKOVÁ, Helena. Využití mikrosatelitových markerů pro ověřování klonové identity a diverzity u lípy srdčité (Tilia cordata Mill.): certifikovaná metodika. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2019. 36 stran. Lesnický průvodce, 4/2019. ISBN 978-80-7417-193-2.

 
59 ZOOLOGIE
Dolittle (odkaz v elektronickém katalogu)

Dolittle

Doktor Dolittle byl tak výjimečný, že ho jmenovali osobním lékařem anglické královny Viktorie. Jenže to bývávalo. Před pár lety ovdověl a od té doby samotaří v ústraní, za zdmi svého kdysi velkolepého sídla, obklopený smečkou zvířecích přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi. Jenže pak mu vpadne do života jeden drzý kluk, jenž si vzal do hlavy, že bude jeho učedníkem, a zároveň ho povolají ke královně, kterou sklátila smrtelně nebezpečná choroba. A protože lék proti téhle nemoci se nalézá pouze na mýty opředeném exotickém ostrově, musí se Dolittle vydat na velmi dobrodružnou plavbu do neznáma. Samozřejmě v doprovodu svých ... více

 
Ekologické včelaření : včely na prvním místě (odkaz v elektronickém katalogu)

Ekologické včelaření : včely na prvním místě

Kniha se věnuje problematice ekologického včelaření.

 
Ilustrovaný atlas legračních faktů o mláďatech (odkaz v elektronickém katalogu)

Ilustrovaný atlas legračních faktů o mláďatech

Překvapivé a vtipné informace o mláďatech.

 
Jak zatočit se slimáky : 50 vážně míněných i bláznivých způsobů, jak zničit nebo přelstít nepřítele zahrad (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak zatočit se slimáky : 50 vážně míněných i bláznivých způsobů, jak zničit nebo přelstít nepřítele zahrad

50 vážně míněných i bláznivých způsobů, jak zničit nebo přelstít nepřítele zahrad. Máte zahrádku? Pak je jasné, že se neobejdete bez nekompromisní strategie, s níž vytáhnete do boje proti zákeřnému nepříteli. Po přečtení našeho návodu už k vám žádný slimák nestrčí ani nos... eh, samozřejmě chci říct oko na stopce. Musíte si ovšem dát pozor, abyste při prohlížení neodolatelných obrázků neupadli smíchy ještě dřív, než stačíte popadnout zbraň a vyřítit se na bojiště.

 
Ježek Sonic (odkaz v elektronickém katalogu)

Ježek Sonic

Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na světě (na jakémkoliv světě, v němž se právě vyskytuje) by ježek Sonic bez mrknutí oka vyměnil za opravdového kamaráda. Ze svého lesního útočiště sice chodí navštěvovat dobráckého maloměstského šerifa Toma (James Marsden), ale ten se tak úplně nepočítá, protože si Sonica při jeho rychlosti vůbec ještě nestačil všimnout. A Sonic se snaží nezanechávat stopy své přítomnosti, protože ví, že by pak po něm šli. Kdo? Všichni! Jenže i ten nejopatrnější ježek může udělat malou chybu, kterou bylo v jeho případě dočasné vypnutí elektřiny v polovině Ameriky. Bezradná a znepokojená vláda na ... více

 
Moji čmeláci : průvodce světem čmeláků od českého chovatele (odkaz v elektronickém katalogu)

Moji čmeláci : průvodce světem čmeláků od českého chovatele

Populárně-naučná publikace z pera českého autora se podrobně věnuje čmelákům: jejich chovu, rozpoznávání jednotlivých druhů, jejich přirozeným nepřátelům a způsobu života. Autor je chovatel čmeláků a z praktického hlediska popisuje, jak funguje čmeláčí společenství, jak sehnat čmeláčí královnu, jak si vyrobit chovatelská zařízení, usadit čmelín, jak správně a jestli vůbec přikrmovat a co je třeba provést, aby čmeláci prospívali. To vše dokládá na konkrétních příhodách od jara do podzimu a shrnuje vlastní dlouholeté zkušenosti. V knize jsou barevné fotografie a grafy, jedna kapitola se věnuje i vlivu čmeláků na životní ... více

 
Řekni mi, jak chránit přírodu? : čtení před spaním pro zvídavé děti (odkaz v elektronickém katalogu)

Řekni mi, jak chránit přírodu? : čtení před spaním pro zvídavé děti

Další z oblíbených encyklopedií pro zvídavé děti z edice „Řekni mi“ je věnována naléhavému problému – ochraně přírody. Z odpovědí na více než 200 přemýšlivých otázek se děti dozvědí spoustu zajímavostí nejen o tom, jak lidé ovlivňují život na Zemi, ale také to, že přírodu je třeba chránit a co může pro její ochranu udělat každý z nás. Knížka s praktickou spirálovou vazbou nabízí půvabné a vtipné ilustrace a je určena dětem od šesti let.

 
Souznění dvou duší : tipy a triky nejlepších psích trenérů (odkaz v elektronickém katalogu)

Souznění dvou duší : tipy a triky nejlepších psích trenérů

Sbírka praktických a inspirujících rad od těch nejlepších trenérů světa o moderním výcviku psa s promyšleným užitím vědeckých poznatků.

 
Stopy savců u vody (odkaz v elektronickém katalogu)

Stopy savců u vody

Příručka pro rozlišení stop středně velkých savců žijících ve vodním prostředí nebo v blízkém okolí vod. Pomocí této příručky byste měli být schopni rozlišit zejména šelmy a středně velké až velké hlodavce. V případě nočních, skrytě žijících savců jsou mapování výskytu a pravidelný monitoring většinou odkázány na sledování pobytových znaků, z nich většinou ty nejdůležitější jsou stopy. Stopy lze vyhledávat v přirozeném prostředí nebo je možné ve sledovaném území instalovat různé typy monitorovacích zařízení, kde zvířata stopy zanechají na připraveném povrchu. Stopy jednotlivých savců jsou vykresleny v ... více

 
Super mazlíčci (odkaz v elektronickém katalogu)

Super mazlíčci

Toulavý pes Roger je odjakživa rebel, který každému v nouzi rád pomůže. To ovšem znamená občas okrádat o jídlo rozmazlené domácí mazlíčky. A těch je v Robo City víc, než dost. Robo City je totiž široko daleko to nejmodernější město ze všech. Jeho obyvatelé si žijí šťastně, protože téměř všechno obstarávají roboti. Jenže bezstarostné dny právě končí. Starosta města totálně zešílel. Rozhodl se všechny lidi a zvířata vyhnat a z jejich domova udělat město robotů. Roger má sice pro strach uděláno, ale jestli chce své město zachránit, bude potřebovat pomoc. Ač nerad, musí své síly spojit s nebojácnou kočičí dámou Belle, ... více

 
Sysli pro krajinu, krajina pro sysly (odkaz v elektronickém katalogu)

Sysli pro krajinu, krajina pro sysly

Brožura popisuje základní biologii a ekologii sysla obecného, jak jej poznat, současný stav jeho populací, legislativní status a aktivity k posílení populací sysla včetně správného managementu. Plný text je k dispozici na adrese: https://www.alkawildlife.eu/media/brozura_SYKR_CZ_web_s.pdf

 
Víš, kde bydlí zvířata? : poznáváme život na loukách a v lesích (odkaz v elektronickém katalogu)

Víš, kde bydlí zvířata? : poznáváme život na loukách a v lesích

Autor vezme dětské posluchače za zvířaty, která žijí docela blízko - v lese, na zahradě nebo u vody. Povypráví vám například o tom, jak to vypadá, když divoká prasata přivedou na svět mladé, když se vydají shánět si potravu nebo se začnou bránit či onemocní. Ale řeč bude i o spoustě jiných zvířat, která znáte nebo teprve poznáte. Vydejte se prozkoumat jejich tajemný svět a objevte drobné zázraky přírody.

 
Vývoj pozornosti a exekutivních funkcí (odkaz v elektronickém katalogu)

Vývoj pozornosti a exekutivních funkcí

Kniha se věnuje vývoji pozornosti a exekutivních funkcí od raného věku do dospělosti. Exekutivní funkce slouží k seberegulaci a rozvíjejí se významně v předškolním věku. Jejich deficit se projevuje i u dětí s poruchou ADHD. Publikace přináší přehled metod měření pozornosti a exekutivních funcí, včetně ukázek.

 
Zvířata : dotkni se, ohmatej a jeď prstem po dráze (odkaz v elektronickém katalogu)

Zvířata : dotkni se, ohmatej a jeď prstem po dráze

Knížka pro stále nové objevy malých ruček. Pestré barvy a zábavné dotykové prvky upoutají pozornost dítěte, které může jet prstem po dráze a rozvíjet svou jemnou motoriku

 
66-69 PRŮMYSL A TECHNOLOGIE
Pod kudlu! : 29 pozoruhodných operací v dějinách chirurgie (odkaz v elektronickém katalogu)

Pod kudlu! : 29 pozoruhodných operací v dějinách chirurgie

Nizozemský lékař Arnold van de Laar líčí dějiny chirurgie zasvěcenému i laickému čtenáři se smyslem pro detail i anekdotickou zkratku.

 
Barefoot: žij naboso! : vše o chůzi naboso a v barefoot obuvi (odkaz v elektronickém katalogu)

Barefoot: žij naboso! : vše o chůzi naboso a v barefoot obuvi

Publikace české fyzioterapeutky přibližuje anatomii a vývoj chodidel, rozebírá vliv obuvi na celý lidský organismus, pomáhá v přechodu na zdravější formy obouvání. Kniha obsahuje cvičení na stimulaci chodidel i pro kompenzanci už vzniklých deformací.

 
Jóga z pohledu anatomie : pochopte fungování těla pro lepší a účinnější cvičení (odkaz v elektronickém katalogu)

Jóga z pohledu anatomie : pochopte fungování těla pro lepší a účinnější cvičení

Prozkoumejte fyziologii 30 klíčových jógových ásan do hloubky a ze všech úhlů a ovládejte každou pózu s jistotou a kontrolou. Tato kniha odhaluje fakta s propracovanými ilustracemi, které ukazují mechaniku, úhly, vliv na průtok krve a dýchání, klíčové akce svalů a kloubů pracující pod povrchem každé pozice, bezpečné vyrovnání a mnoho dalšího. Tato kniha vám pomůže k tomu, abyste dosáhli technické dokonalosti ve své praxi a optimalizovali a sdíleli výhody jógy pro tělo i mysl.

 
Vývoj pozornosti a exekutivních funkcí (odkaz v elektronickém katalogu)

Vývoj pozornosti a exekutivních funkcí

Kniha se věnuje vývoji pozornosti a exekutivních funkcí od raného věku do dospělosti. Exekutivní funkce slouží k seberegulaci a rozvíjejí se významně v předškolním věku. Jejich deficit se projevuje i u dětí s poruchou ADHD. Publikace přináší přehled metod měření pozornosti a exekutivních funcí, včetně ukázek.

 
Zdravé plíce : jak se zbavit dýchacích potíží, astmatu, alergií a chrápání : s praktickými cviky z poradny dechové terapeutky Susanne Merad-Barczokové (odkaz v elektronickém katalogu)

Zdravé plíce : jak se zbavit dýchacích potíží, astmatu, alergií a chrápání : s praktickými cviky z poradny dechové terapeutky Susanne Merad-Barczokové

Věděli jste, že denně nadýcháme a vydýcháme vzduch o objemu jednoho horkovzdušného balonu? Plíce nás neustále zásobují optimálním množstvím kyslíku a je jedno, zda běžíme maraton nebo spíme. Svůj dýchací orgán ovšem vnímáme pouze tehdy, když něco není v pořádku. Co se děje, když kašleme, popadáme dech nebo chrápeme? Co se skrývá za alergií, astmatem a CHOPN? Co můžeme podniknout proti všem těmto dýchacím potížím? A do jaké míry jsou fit naše plíce? Všechny odpovědi na tyto otázky a nejlepší tipy ohledně celoživotně zdravých plic najdete v této knížce. S názornými ilustracemi a podrobnou praktickou částí.

 
501 nejlepších cviků pilates : skvělá silová cvičení zaměřená na váš vlastní trénink a objevování úžasných skrytých struktur vašeho těla (odkaz v elektronickém katalogu)

501 nejlepších cviků pilates : skvělá silová cvičení zaměřená na váš vlastní trénink a objevování úžasných skrytých struktur vašeho těla

501 nápaditých cvičení, která vám pomůžou udělat si trénink pestřejší a komplexnější. Díky cvičení pilates zlepšíte svou kondici, zpevníte tělo a dosáhnete optimální koordinace pohybů.

 
Gerontologie pro sociální práci (odkaz v elektronickém katalogu)

Gerontologie pro sociální práci

Přehledový text o problematice stárnutí je určen zaměstnancům sociální sféry, kteří pracují se seniory v nepříznivé sociální situaci a s nízkou mírou soběstačnosti. První část představuje teoretický základ pro profesionální práci se znevýhodněnými seniory, který může být využit i v rámci odborného poradenství. Druhá a třetí část nabízí systematický přehled dílčích aspektů péče v sociálních a zdravotních službách, v domácím prostředí i v rezidenční péči. Sociální situace a míra soběstačnosti se u této skupiny klientů úzce pojí se zdravotním stavem, proto poslední část knihy shrnuje základní informace o ... více

 
The life and work of elders in the light of theories and research studies (odkaz v elektronickém katalogu)

The life and work of elders in the light of theories and research studies

The issue of elders is a topic which will never become outdated. The approach employed by society to the solution of the actual issues of elders is often very diverse and inconsistent. The views of elders held both by younger generations and the elders themselves, whether at home or at work, not forgetting prejudices, myths and stereotypes associated with old age, are surprisingly manifold. The authors strived to find a reply to the question concorning who elders are and to other related questions: How can we adapt to this stage of life? What are the benefits and disadvantages of ageing? What do elders gain and what do they lose? How do they feel, what are they worrying about or what makes ... více

 
Mourrisonova poradna : na co se bojím nebo stydím zeptat (odkaz v elektronickém katalogu)

Mourrisonova poradna : na co se bojím nebo stydím zeptat

V knize otázek a odpovědí, která je určená všem holkám a klukům ve věku 10 až 15 let, si mladí čtenáři mohou přečíst odpovědi na otázky, které jim nedají spát, kvůli kterým se trápí a prožívají chvíle, jež si dospělí kolikrát ani nedovedou představit. Na některé otázky rodiče neumí anebo se zkrátka stydí odpovědět. To ale neznamená, že dotazy dětí jsou nepatřičné anebo že jejich trápení má menší váhu.

 
Přísně tajné!!! : o tom, na co se holky někdy stydí zeptat (odkaz v elektronickém katalogu)

Přísně tajné!!! : o tom, na co se holky někdy stydí zeptat

Dvě kamarádky rozebírají chození s kluky, diskutují o záhadách mezilidských vztahů i překvapivých proměnách vlastního těla. Díky mamince jedné z nich přijdou všem tajemstvím na kloub. Knížka je vhodná pro čtenářky od 11 let.

 
Tajemství uzdravování a omlazování organismu : výživa, která účinně léčí nemoci srdce, cukrovku a problémy zažívacího traktu (odkaz v elektronickém katalogu)

Tajemství uzdravování a omlazování organismu : výživa, která účinně léčí nemoci srdce, cukrovku a problémy zažívacího traktu

Kniha na téma zdravé výživy, která striktně dodržuje zákony a zákonitosti biochemických procesů lidského organismu. Jednotlivé kapitoly knihy jsou zaměřeny na všeobecný náhled na výživové diety vůbec, také se věnují vědecko-populárním způsobům fungování metabolismu lidského organismu, své místo tady mají kapitoly věnované potravinám a také návodům, jak si připravovat opravdu zdravé jídlo, co a kdy konzumovat a jak si v nepřeberném množství potravin optimálně vybírat.

 
Antistresová knížka pro učitelky mateřské školy : relaxace, komunikace, týmová práce (odkaz v elektronickém katalogu)

Antistresová knížka pro učitelky mateřské školy : relaxace, komunikace, týmová práce

Čtenáři v knize najdou užitečné tipy, jak stresu nejen čelit, ale hlavně předcházet. Díky knize zjistí, jak reagují na zátěž a co z jejich chování může vést ke zvýšenému stresu. Naučí se také relaxovat a hlavně dokážou to, co si osvojí, přenést do práce s dětmi.

 
Applied psychology in school : almanac of scientific studies (odkaz v elektronickém katalogu)

Applied psychology in school : almanac of scientific studies

The publication "Applied Psychology in School" and the research studies presented there are focused on the application of positive psychology in the work of pedagogical and professional staff in the school environment. Positive psychology is one of the youngest trends in psychology with a very short history. The official start of this trend is 1998, when Martin Seligman, its then president, at the annual meeting of the American Psychological Society (APA), called on the attendees to study and support the positive aspects of life. Nowadays, positive psychology has been formulated into science that not only explores positive emotions such as happiness, hope, joy, love, but also addresses how ... více

 
Astrologie pro zdraví a pohodu : nechte se vést hvězdami : praktický průvodce k získání energie a vitality (odkaz v elektronickém katalogu)

Astrologie pro zdraví a pohodu : nechte se vést hvězdami : praktický průvodce k získání energie a vitality

Mezinárodně uznávaní astrologové Monte Farber a Amy Zernerová využili své dlouholeté zkušenosti k sepsání knihy, která je praktickým a nepostradatelným průvodcem na cestě k dosažení zdraví a tělesné i duševní pohody. V přehledných kapitolách poznáte příznačné vlastnosti jednotlivých znamení zvěrokruhu, a navíc autoři nabízejí tipy na meditace, cvičení, léčivé čaje, kameny či barvy, vždy přesně zacílené pro dané sluneční znamení.

 
Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka (odkaz v elektronickém katalogu)

Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka

Monografie nabízí odborné veřejnosti několik pohledů na úzkou souvislost mezi wellness aktivitami a jejich přínosem pro zdraví současného člověka.

 
Cesta ke zdraví (odkaz v elektronickém katalogu)

Cesta ke zdraví

Ve třetí knize ruského autora Michaila Tombaka nenajdete žádné příkazy nebo zákazy. Cestu ke zdraví si můžete pomoci této knihy najít dřív nebo později, záleží jen na Vás. V mnoha životních situacích by člověk měl být sám pro sebe lékařem a rádcem - poznat fungování svého organizmu a odstranit příčiny nemocí a trápení samoléčbou.

 
Cesta zpátky (odkaz v elektronickém katalogu)

Cesta zpátky

Jack Cunningham (Ben Affleck) byl ve své době nejlepším hráčem basketbalu na střední škole. O roky později propadl zcela alkoholu a jeho závislost ho stála manželství. Zvládne se vypořádat s démony minulosti a trénovat tým školy, kde kdysi sám hrál

 
Gentlemani (odkaz v elektronickém katalogu)

Gentlemani

Sofistikovaná akční komedie z dílny scénáristy a režiséra Guye Ritchieho Gentlemani sleduje příběh britského drogového krále Mickeyho Pearsona (Matthew McConaughey), který se snaží prodat svoje impozantní drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů

 
Hovory o homosexualitě : jak mluvit o věcech laskavě a srozumitelně (odkaz v elektronickém katalogu)

Hovory o homosexualitě : jak mluvit o věcech laskavě a srozumitelně

Autor se v knize zabývá jednotlivými tématy, která souvisejí s homosexualitou, například teoriemi o příčinách homosexuality, otázkou „homosexuálních manželství“, problémem, zda je možná změna sexuální orientace, a pak především biblickými místy, které se týkají homosexuality.

 
Jak rabíni dělají děti : pohlaví, identita a její přenos v judaismu (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak rabíni dělají děti : pohlaví, identita a její přenos v judaismu

Toto dílo je obhajobou „matriarchálního náboženství”, které je podobně jako děloha plodnou půdou a v němž získávají posvátné texty zcela nové významy. Svoji otevřenou vizi náboženství ilustruje Delphine Horvilleur brilantně na několika příbězích z knihy Genesis, zejména na Adamovi a Evě a Kainovi a Ábelovi, prvních rodičích a dětech. Autorka se zároveň zamýšlí z rabínského hlediska nad dnes problematickými otázkami předávání náboženského dědictví, zejména nad tím, jak judaismus řeší příbuznost, identitu a touhu, tedy jinými slovy jaké jsou možnosti předávání tradice budoucým pokolením.

 
Katka : příběh narkomanky (odkaz v elektronickém katalogu)

Katka : příběh narkomanky

"Co se stalo s protagonistkou dokumentárního filmu Katka?" Sestupná spirála narkotik, krádeží, prostituce a celkového chátrání. A jenom občasné záblesky odhodlání s drogami skoncovat. Tak vypadala každodenní realita Kateřiny B. v unikátním časosběrném dokumentu Heleny Třeštíkové z roku 2009. Co tehdy Katka prožívala a co se s ní dělo poté? Její ucelený příběh ve formě autentických výpovědí zpracoval Michael Třeštík a fotkami doprovodil jeho syn Tomáš.

 
Kniha zdravého života (odkaz v elektronickém katalogu)

Kniha zdravého života

O rôznych chorobách sa píše v mnohých lekárskych encyklopédiách. Milióny lekárov a vedcov skúša objaviť ich "tajomstvo", ale zatiaľ sa nepodarilo nájsť ich pravú príčinu. Najpravdepodobnejšie preto, že vlastne choroby ako také neexistujú. To, čo sme si zvykli nazývať chorobou, je reakcia organizmu na rozličné problémy počas jeho fungovania. Ak nebudú tieto problémy odstránené, choroba nemizne a ochromuje iné orgány a sústavy (krvnú, nervovú, lymfatickú), ktoré v organizme spolupracujú. Život ľudského organizmu je zakaždým bojom choroby a zdravia. Tombak.

 
Kuchařka pro zdravé střevo : imunita začíná ve střevech (odkaz v elektronickém katalogu)

Kuchařka pro zdravé střevo : imunita začíná ve střevech

Tato publikace obsahuje recepty na snídaně, svačiny, polévky i hlavní jídla, zajímavou část tvoří saláty a dezerty. Ukazuje, jak připravit jídla s houbami různými způsoby zpracování, které v nich aktivují zdraví prospěšné látky. Hlavní část knihy je věnována probiotikům, prospěšným bakteriím v našich střevech, a jejich zdrojům, kvašeným mléčným a sójovým výrobkům, mořským řasám, zelenině a nápojům. V oddílu věnovaném prebiotikům, jež stimulují růst těchto bakterií, najdete recepty na zpracování luštěnin, obilovin, semínek, zeleniny a ovoce.

 
Manuál úspěšného hubnutí (odkaz v elektronickém katalogu)

Manuál úspěšného hubnutí

Rady a postupy k trvalému hubnutí nabízí na základě dvacetiletých zkušeností internista a obezitolog, lékař VFN v Praze.

 
Nebuď potravou pro houbu Candida : [změň stravu, očisti svůj organizmus, uzdrav se] (odkaz v elektronickém katalogu)

Nebuď potravou pro houbu Candida : [změň stravu, očisti svůj organizmus, uzdrav se]

Cítíš, že něco ničí Tvé zdraví a neumíš si vysvětlit příčinu svých potíží? Říkají Ti, že Tvé zdravotní problémy jsou jen výtvorem Tvé fantazie? Trpíš nedostatkem energie, depresemi, trávicími potížemi, Tvá kůže je podrážděná a svědí? Pokud je tomu tak, mohou to být projevy kvasinkové nebo houbové infekce nebo-li kandidózy. Popis Kvasinky Candida jsou zdánlivě neškodné mikroorganismy přítomné v bakteriální flóře střev každého člověka. Když však naleznou vhodné podmínky pro svůj rozvoj, vytvářejí podhoubí, které je příčinou vzniku houbové infekce. Její rozšíření podporuje léčba antibiotiky, špatná výživa i ... více

 
Pomalu : žít život jednoduše (odkaz v elektronickém katalogu)

Pomalu : žít život jednoduše

Kniha Pomalu je inspirativním návodem na vytvoření života plného skutečně podstatných věcí, který se bude hodit každému, kdo ve své dosavadní uspěchané existenci chce konečně najít klid, smysl a radost. Samozřejmě pomalu.

 
Proč mají ženy za socialismu lepší sex : a další argumenty pro ekonomickou nezávislost (odkaz v elektronickém katalogu)

Proč mají ženy za socialismu lepší sex : a další argumenty pro ekonomickou nezávislost

Štěstí v rodině, úspěch v kariéře i pohoda v posteli začínají v zákonech. Západní společenská stabilita poválečných let je paradoxně v mnohém dílem komunismu: demokratické státy ze strachu před radikalizací obyvatelstva přijímaly opatření, jimž se dnes souhrnně říká sociální stát. Snad žádné skupiny obyvatel se tento vývoj nedotkl tak výrazně jako žen: vzdělávací politika a státní podpora jim umožnily kariéru, sexuologie a zdravotnictví částečně odtabuizovaly sexuální život a ženské tělo přestalo být vlastnictvím někoho jiného. S rokem 1989, kdy skončila komunistická hrozba a začala sílit mantra deregulace, se trend ... více

 
Restorativní jóga : sestavy pro úlevu od bolesti a rovnováhu těla a duše (odkaz v elektronickém katalogu)

Restorativní jóga : sestavy pro úlevu od bolesti a rovnováhu těla a duše

Kniha představuje formu jógy, která je vhodná při rekonvalescenci po nemoci, může pomoci překonat slabší deprese a úzkosti i vyrovnat se s traumatickými událostmi.

 
Špetka chuti : pokrmy, po kterých nepřiberete ani gram : fenomenální kuchařský bestseller Pinch of Nom (odkaz v elektronickém katalogu)

Špetka chuti : pokrmy, po kterých nepřiberete ani gram : fenomenální kuchařský bestseller Pinch of Nom

Dietní jídlo, které nikdy nechutnalo tak dobře; kuchařka receptů z nejnavštěvovanějšího britského blogu, kterou musíte mít doma! Kate Allinsonová a Kay Featherstoneová na blogu pinchofnom.com sdílí s početnou komunitou lahodné recepty, které pomáhají milionům lidí dobře vařit, dobře jíst a přitom hubnout. Kuchařka z těchto receptů umožní kuchařům začátečníkům i těm zkušenějším vychutnat si výborné a syté pokrmy plné chutí.

 
Tělo snů na poslední chvíli (odkaz v elektronickém katalogu)

Tělo snů na poslední chvíli

Tréninkové cvičební programy, účinné a jednoduché cviky, které lze provádět kdekoli. Návody ke změně životního stylu, rady pro zdravou výživu, kuchařské recepty zdravých jídel.

 
Tolerantní výchova (odkaz v elektronickém katalogu)

Tolerantní výchova

Autorka, klinická psycholožka a rodinná terapeutka, přináší postřehy ze své více než třicetileté praxe.

 
Umění být zdráv (odkaz v elektronickém katalogu)

Umění být zdráv

Jeden z nejuznávanějších představitelů funkční medicíny se ve své knize zabývá problematikou stresu, chronických a autoimunitních onemocnění a vysvětluje, jak ve vlastním organismu probudit schopnost samoléčby a najít ztracenou harmonii.

 
Všichni žijem' v blázinci : současnost očima psychiatra (odkaz v elektronickém katalogu)

Všichni žijem' v blázinci : současnost očima psychiatra

Radkin Honzák, renomovaný psychiatr a psychoterapeut, se v rozhovorech s novinářkou Renatou Červenkovou zamýšlí nad způsobem života, který dnes vedeme, i nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým. Témata jednotlivých rozhovorů nejsou příliš povzbudivá, Radkin Honzák se jich ale ujímá s nadhledem a s lehkou ironií a vtipně komentuje fenomény dnešní doby, které se, jak říká, „příčí Matce přírodě a psychiatrům zajišťují dostatek pacientů i do budoucna“.

 
Zdraví a nemoc zaměstnance (odkaz v elektronickém katalogu)

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a zabývá se i aktuálními právními otázkami kolem koronavirové pandemie. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje danou oblast pomocí praktických příkladů. Výklad obsažený v publikaci jde nad rámec ... více

 
Zůstat anebo jít (odkaz v elektronickém katalogu)

Zůstat anebo jít

Přeložila Jaroslava Bulánková. 1.vydání

 
Jak zachránit své dítě : první pomoc pro rodiče a všechny, kteří se starají o děti (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak zachránit své dítě : první pomoc pro rodiče a všechny, kteří se starají o děti

Příručka první pomoci, která by neměla chybět v žádné domácnosti, je určena pro rodiče, prarodiče, učitele, oddílové vedoucí a vůbec všechny, kdo se v práci nebo ve volném čase věnují dětem. Autoři, již mají dlouholetou praxi u záchranné služby, přístupně vysvětlují, jak poskytnout první pomoc dětem v různých situacích. Jednotlivé situace a stavy jsou přehledně zpracované podle nejnovějších poznatků a jsou doplněné fotografiemi a konkrétními příklady z praxe.

 
Management kvality a rizik psychiatrické péče (odkaz v elektronickém katalogu)

Management kvality a rizik psychiatrické péče

Kniha je v České republice unikátní svou tematikou. I přes stupňující se zájem vlády a Ministerstva zdravotnictví o kvalitu zdravotních služeb podobná monografie na našem trhu neexistuje. V současné době probíhá reforma psychiatrické péče a ze sdělovacích prostředků se stále častěji dozvídáme o nejrůznějších aspektech duševního zdraví. Odborná veřejnost vynakládá značné úsilí na destigmatizaci psychiatrie. Do středu zájmu se dostává též zásadní otázka kvality a bezpečí v této oblasti. Přitom psychiatrická péče zažívá mnohá příkoří a nepochopení ze strany široké veřejnosti i odborníků. Má velmi nejistý ... více

 
Bylinkové kouzlení. I. díl (odkaz v elektronickém katalogu)

Bylinkové kouzlení. I. díl

Jednoduché tipy, rady a recepty na domácí kosmetiku, léčivé čaje a dárky z léčivých bylin našich zahrad a luk.

 
Andělské pohlazení po duši (odkaz v elektronickém katalogu)

Andělské pohlazení po duši

"Celých 366 dnů jsem každodenně přijímala rady od andělů, které jsou sepsány na stránkách této knihy. Rady, které umožňují, aby cesta nás, lidí, byla prosvícena láskou a naše kroky směrovaly k pozitivním cílům a snům, které máme. Aby byly uzdraveny a rozpuštěny staré splíny a žili jsme štěstí, radost a spokojenost jak uvnitř sebe samých, tak i ve svých vztazích, aby ten náš lidský svět byl krásný a projasněný. Andělé se rozhodli nás svými radami a sděleními hladit po duši, abychom si ve chvílích, kdy máme pocit, že před námi není cesta správným směrem, rozhodnutí je těžké a…, uvědomili, že nejsme sami, že máme ... více

 
Čchi-nej-cang : masáž čchi pro životně důležité orgány (odkaz v elektronickém katalogu)

Čchi-nej-cang : masáž čchi pro životně důležité orgány

Starobylý taoistický systém pro detoxikaci a omlazení vnitřních orgánů: přináší techniky pro odstranění překážek v proudění energie tělem. Obsahuje ilustrovaná cvičení pro úlevu od běžných zdravotních potíží, revitalizaci orgánů, a umožní čtenářům převzít odpovědnost za vlastní zdraví a dobrou pohodu. Zaměřuje se na pupeční centrum, kde se hromadí negativní emoce, stres a nemoci. Taoisté přišli na to, že většinu nemocí lze vyléčit, jakmile dojde k uvolnění skrytých jedů a negativních sil z těla. Vyvinuli umění čchi­-nej­-cang za účelem recyklace a transformace negativních energií, které blokují vnitřní orgány a ... více

 
Deník poutníka Robina (odkaz v elektronickém katalogu)

Deník poutníka Robina

Čtenář této knihy projde s jejím hlavním a jediným hrdinou, Robinem, dlouhou a těžkou cestu plnou překážek a rozcestí. Sedm týdnů, padesát dnů je Robin na cestě. Postupně se učí, že každá taková překážka je tu proto, abychom se naučili ji zvládat, dokázali ji zdolat, každá křižovatka naší cesty je tu proto, abychom se naučili chodit tím správným směrem, abychom se vydali správnou cestou. Každá z padesáti kapitol této knihy je zapsaná jako jedna vzpomínka na jeden den té dlouhé cesty. Nabízí nám jeden krátký příběh, úvahu k zamyšlení a moudré poučení, takové povzbuzení na další vykročení. Do cíle své cesty asi nikdy ... více

 
Duše na kari : můj ajurvédský deník z Indie (odkaz v elektronickém katalogu)

Duše na kari : můj ajurvédský deník z Indie

Tři týdny v sestavě pestřejší než směs koření kari. Míváte taky někdy pocit knedlíku v krku? Mívala jsem ho taky. Byla ta vlastně taková poslední kapička v mém rozhodnutí, abych uskutečnila svůj sen vydat se objevit neznámou a přece tak skutečnou, tisíci lety ověřenou léčebnou disciplínu zvanou ajurvéda přímo do její indické kolébky. Poodhalit ten nepřekonaný systém filosofického pohledu na svět a zároveň mít možnost se blíže seznámit s jeho praktickým přístupem k člověku. A tak jsem si jednoho zimního rána sbalila kufr, rozloučila se se svým mužem Hádžem, který má pro mé touhy ještě pořád nekonečné pochopení, a vydala ... více

 
Krásná díky ájurvédě : cviky, rituály, recepty a domácí přípravky pro vaši krásu (odkaz v elektronickém katalogu)

Krásná díky ájurvédě : cviky, rituály, recepty a domácí přípravky pro vaši krásu

Péče o tělo nemusejí být jen drahé chemické přípravky v nablýskaných flakonech. Prastaré indické učení ájurvéda napovídá, jak se o sebe starat čistě přírodními způsoby, které vás rozzáří zevnitř i zvenčí.

 
Léčebné konopí v současné medicínské praxi (odkaz v elektronickém katalogu)

Léčebné konopí v současné medicínské praxi

Kniha je určena lékařům všech odborností, kteří přicházejí do kontaktu s nemocným, a poskytuje jim praktické aktuální informace o této mimořádně diskutované oblasti léčby. Zmiňuje hlavní indikační oblasti, přináší přehled hlavních účinných látek v rostlině konopí, které mají terapeutický potenciál, zabývá se jejich farmakokinetikou a mechanismy účinku. Zaměřuje se na možné terapeuticky prospěšné účinky kanabinoidů při léčbě nenádorové i nádorové bolesti, spastických stavů a zvracení. Jedna z kapitol je zaměřena na právní aspekty používání konopí pro léčebné účely a jejich stručný vývoj. Kniha dále popisuje ... více

 
Léčebné obrazce (odkaz v elektronickém katalogu)

Léčebné obrazce

Kniha představuje neobyčejně zajímavou pomůcku pro vylepšení zdravotního stavu a léčení neduhů způsobem, jenž navazuje na některé postupy praktikované dávnými léčiteli. Zatímco na úsvitu dějin a v dalších časech byly tyto postupy uplatňovány spíše v obecné rovině, léčebné obrazce Jana Hnilici se zaměřují přímo na konkrétní problémy. Tato publikace, obsahující v sedmi souborech 60 obrazců, obsahuje rovněž pět obrazců ovlivňujících nikoliv přímo zdravotní záležitosti, ale také okolnosti úzce souvisící se spokojeností a vyrovnaností člověka. To bez pochyb významně ovlivňuje jeho harmonii na tomto světě a tak podporuje i ... více

 
Sandtray : život jako na dlani : praktický manuál pro aplikaci terapie hrou v pískovišti (odkaz v elektronickém katalogu)

Sandtray : život jako na dlani : praktický manuál pro aplikaci terapie hrou v pískovišti

Co se o sobě člověk dozví při hře s figurkami na pískovišti? Sandtray je velmi efektivní a čím dál populárnější forma herní terapie. Už i v Česku úspěšně pomáhá dětem s poruchami chování a učení, lidem s posttraumatickým syndromem, s depresivní či úzkostnou poruchou, těm, kteří se vyrovnávají se ztrátou nebo kteří prostě hledají klíče k sebepoznání a osobnímu rozvoji.

 
Šťáva z řapíkatého celeru : mystický léčitel (odkaz v elektronickém katalogu)

Šťáva z řapíkatého celeru : mystický léčitel

Novinka z řady Mystický léčitel seznamuje s neuvěřitelnou schopností celerové šťávy výrazně zlepšit zdravotní stav na všech úrovních. Dozvíte se, jak šťáva z řapíkatého celeru funguje, v jakém množství a kdy ji pít, jak správně provádět léčebné pročištění, co očekávat, když se tělo začne detoxikovat, a které nemoci a symptomy dokáže vyléčit.

 
Vanga : 1911-1996 (odkaz v elektronickém katalogu)

Vanga : 1911-1996

Tato kniha je pocta velkému člověku - tisícům pomohla tato věštkyně prozřít, ač sama slepá, dohlédla dál než většina jiných.

 
titul

Zelená lékárna : většinu běžných obtíží a nemocí lze léčit pomocí rostlinných prostředků

James A. Duke ; ilustrovala Peggy Kessler Dukeová, Peggy-Ann Kessler Duke ; z angličtiny přeložily Jana Petrásková a Veronika Siňorová. -- Vydání první. -- Praha : PWP, 2006. -- 576 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Lékař vám radí). -- ISBN : 80-86880-23-0 (vázáno). C 394.284 a  

 
Dermatovenerologie (odkaz v elektronickém katalogu)

Dermatovenerologie

Skripta pro studenty lékařských fakult.

 
Hurvínkova nedělní chvilka pandemie (odkaz v elektronickém katalogu)

Hurvínkova nedělní chvilka pandemie

Hurvínkova poučení o tom, proč nosit roušku od ouška až k oušku, že neposedný vir může být na tyči v autobuse i u cizího kluka v puse a že je třeba mýt si ruce nejen když přijdeš zvenku, ale i když jsi hladil svoji fenku.

 
Karanténa : přežije naše svoboda éru pandemie? (odkaz v elektronickém katalogu)

Karanténa : přežije naše svoboda éru pandemie?

Články se zaobírají nejen pandemií nemoci covid-19, ale i jejími společenskými a ekonomickými důsledky pro náš každodenní život.

 
Maják v moři strachu : průvodce léčbou rakoviny prsu pro ženy, jejich partnery a blízké (odkaz v elektronickém katalogu)

Maják v moři strachu : průvodce léčbou rakoviny prsu pro ženy, jejich partnery a blízké

Rakovina prsu. Dvě slova, která v životě nechce slyšet žádná žena. Ohrožení života touto zákeřnou nemocí vyvolává mnoho otázek a strachu, a nejen žena-pacientka, ale i její partner a nejbližší, ti všichni se musí náhle vyrovnat s těžkou situací. Z toho důvodu vznikla tato kniha, podrobný průvodce léčbou rakoviny prsu, který má za cíl zodpovědět nejčastější otázky a pomoci tak všem zvládnout toto temné období. V jednadvaceti kapitolách naleznete mnoho praktických rad a informací o nemoci, způsobech léčby a dalších záležitostech, které se života s rakovinou prsu týkají. Dozvíte se mimo jiné: co je to vlastně rakovina a jak se ... více

 
Manuál praktické obezitologie : nejen pro praktické lékaře (odkaz v elektronickém katalogu)

Manuál praktické obezitologie : nejen pro praktické lékaře

Kniha je určena především lékařům, kteří mají ve své praxi pacienty s nadváhou a obezitou. Nepochybně komplexní informace o dietě, pohybové aktivitě, ale i přidružených onemocněních zde mohou nalézt i nutriční terapeuti, fyzioterapeuti. Poměrně velká část je věnovaná batrické léčbě, která je prakticky jedinou dlouhodobou šancí pro pacienty s obezitou vyšších stupňů. Kapitola o využití moderních prvků telemedicíny pak představí současnou moderní práci multidisciplinárního týmu.

 
Můj život se schizofrenií (odkaz v elektronickém katalogu)

Můj život se schizofrenií

Osobní výpověď autorky o boji a smíření se se schizofrenií.

 
Ošetřovatelství v intenzivní péči (odkaz v elektronickém katalogu)

Ošetřovatelství v intenzivní péči

Publikace je určena všem sestrám, které pracují v prostředí intenzivní péče, i těm, které se starají o akutně nemocné pacienty na ostatních ošetřovatelských jednotkách. Kniha je zdrojem cenných informací i pro studenty a vyučující v oborech všeobecná sestra, sestra v intenzivní péči, zdravotnický asistent a praktická sestra. Kromě úvodních kapitol, které popisují péči o pacienta při příjmu na oddělení intenzivní péče, překladu na jiné oddělení či propuštění do domácího ošetřování, autorka popisuje především základy a specifika intenzivní ošetřovatelské péče o pacienty podle jednotlivých tělních systémů. Zabývá se ... více

 
Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb (odkaz v elektronickém katalogu)

Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb

Aktualizovaná publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku péče o uživatele služeb – seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb, odpovídající současnému stavu. Seznamuje čtenáře s nejčastějšími typickými a problémovými situacemi, které zde vznikají, a doporučuje jejich řešení. V knize je zahrnuta i kapitola zabývající se oblastí managementu a jeho vlivu na kvalitu poskytovaných služeb. Jedinečnost publikace spočívá především v prvním globálním pojetí celé rozsáhlé problematiky. Kniha je určena jako odborná příručka pro nelékařské zdravotnické pracovníky a sociální pracovníky a pracovníky managementu v ... více

 
Politika v čase koronaviru : předběžná analýza (odkaz v elektronickém katalogu)

Politika v čase koronaviru : předběžná analýza

Co předseda ODS Petr Fiala a jeho kolegové z think-tanku Pravý břeh říkají k dosavadnímu vývoji koronavirové krize? Jak ovlivní naši společnost? Stojí před námi stojí několik výzev, ke kterým se musí odpovědně postavit celá společnost, pokud chceme ze změn, které do našich životů virus přinesl, vytěžit to nejlepší. Musíme odolat pokušení zvolit si snazší řešení na úkor svobody. Západní civilizace zná pro podobné mimořádné situace vyzkoušené postupy a principy, kterých bychom se nikdy neměli vzdát. Všechny tři texty původně vznikaly jako poznámky k vývoji situace v době nouzového stavu. Teď, když pomalu končí první ... více

 
Preventivní kardiologie pro praxi (odkaz v elektronickém katalogu)

Preventivní kardiologie pro praxi

Stále, i přes značné pokroky, je kardiovaskulární onemocnění nejčastější příčinou úmrtí občanů ČR. Publikace Preventivní kardiologie pro praxi přináší ucelený pohled v dílčích 22 kapitolách praktické poznatky, jak postupovat v prevenci progrese patologických změn u rizikových pacientů, jak je motivovat k zlepšení životního stylu, k přiměřené, nikoli násilné a náhlé změně jídelníčku, k pravidelnému pohybu. „K dispozici je několik velmi dobrých a obsáhlých českých publikací vynikajících odborníků, které jsou určeny spíše klinickým pracovníkům než lékařům běžné denní praxe. Naším cílem bylo uvést ... více

 
Základy depistáže a organizace venerologické práce : sexuálně přenosné infekce (STI) (odkaz v elektronickém katalogu)

Základy depistáže a organizace venerologické práce : sexuálně přenosné infekce (STI)

Vladimír Resl a kol.. -- První vydání. -- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni ; Praha : Státní zdravotní ústav, 2019. -- vii, 459 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-261-0875-7 (Západočeská univerzita v Plzni ; brožováno). -- 978-80-7071-387-7 (Státní zdravotní ústav ; brožováno). C 394.173  

 
Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? : určeno žákům a studentům se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti a jejich rodičům a učitelům (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? : určeno žákům a studentům se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti a jejich rodičům a učitelům

Kniha se zabývá problematikou specifických poruch učení a pozornosti, jejich charakteristikou a dopadem na proces učení. Zároveň přináší praktické rady, jak příznivě ovlivnit učení a s tím i koncentraci, motivaci a prokrastinaci. Specifických poruch učení je celá řada a nemalé procento žáků a studentů trpí kombinací několika z nich. Jakákoli taková porucha učení výrazně ovlivňuje schopnost žáků osvojit si konkrétní problematiku, což má často negativní dopad na jejich sebevědomí, motivaci a nepříznivě formuje vztahy s rodiči i učiteli. Autorky kromě popisu každé z poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ... více

 
Patologické hráčství : výskyt, diagnostika, léčba, komplexní pohled na problematiku (odkaz v elektronickém katalogu)

Patologické hráčství : výskyt, diagnostika, léčba, komplexní pohled na problematiku

Víceoborový komplexní náhled na problematiku patologického hráčství. Čtenář pozná současný stav u nás i v zahraničí, a to z pohledu klasifikace, prevalence, diagnostiky a léčby.

 
Výjimeční (odkaz v elektronickém katalogu)

Výjimeční

Bruno (Vincent Cassel) vede spolek pro autistické děti a dospívající, jejichž případy jsou tak komplikované, že je všude jinde odmítli. Jeho nejlepší přítel Malik (Reda Kateb) učí mladistvé ze sociálně slabých rodin, jak se o tyto děti starat. Přes 20 let žijí Bruno a Malik ve světě lidí, s nimiž si společnost neví rady. Přesto je neopouští optimismus a smysl pro humor. Ať už jejich autistický klient podesáté zastaví pařížské metro ve špičce, nebo kvůli práci v podstatě nestíhají osobní život. Bohužel hrozí, že bude Brunova organizace zrušena, jeho neotřelý přístup se totiž nelíbí každému. Brunovi a Malikovi tak nezbývá ... více

 
Pod kudlu! : 29 pozoruhodných operací v dějinách chirurgie (odkaz v elektronickém katalogu)

Pod kudlu! : 29 pozoruhodných operací v dějinách chirurgie

Nizozemský lékař Arnold van de Laar líčí dějiny chirurgie zasvěcenému i laickému čtenáři se smyslem pro detail i anekdotickou zkratku.

 
Za našimi zády tekla řeka Dněstr, aneb, Tady se už mluví pražsky? (odkaz v elektronickém katalogu)

Za našimi zády tekla řeka Dněstr, aneb, Tady se už mluví pražsky?

Autor vzpomínek je česko – izraelský lékař, který se narodil na Podkarpatské Rusi (*1927). V Chustu studoval gymnázium a podrobně popisuje život v tomto městě. V roce 1941 zázračně přežil protižidovský masakr v Kamenci Podolském a později i Osvětim. V roce 1945 odešel do Prahy, kde vystudoval medicínu. Za dramatických okolností odešel s rodinou v roce 1965 do Izraele, kde úspěšně působil jako dětský chirurg.

 
Veselá svině s račicí a depkou (odkaz v elektronickém katalogu)

Veselá svině s račicí a depkou

Kniha o nemoci, které se obává snad každá žena. I o ní jde ale vyprávět s humorem. Příběh o životě s rakovinou prsu, vyprávění syrově upřímné, přímočaré, bez patosu, ale i sarkastické a vtipné. Taková je kniha publicistky Andrey Kábelové. S nadhledem a často i s černým humorem v ní popisuje svůj osobní příběh. Jak reagovali její blízcí, když jim sdělila svou diagnózu? Jak o tom mluvit, anebo radši nemluvit s těmi ostatními? Co může nemocný očekávat od lékařů a také sám od sebe? A hlavně: jak žít během i po této zkušenosti „normální“ život? Čtivá kniha zachycuje autorčiny zásadní poznatky a zážitky, které mohou ... více

 
Robot : poznej stroje budoucnosti (odkaz v elektronickém katalogu)

Robot : poznej stroje budoucnosti

Robotika je na vzestupu. Do roku 2019 spatřilo světlo světa více než 45 milionů robotů. Robotika a umělá inteligence se stávají nedílnou součástí běžného života: ať už máme na mysli válečné drony, nebo roboty pomáhající v nemocnicích pacientům či zachraňující lidi při živelních katastrofách. Zjistěte spolu s námi, co je vlastně robot. Z čeho je vyroben? Jak pracuje? Co je ve vědě, technice a výpočetní technice nového? Seznámíme vás s více než stovkou robotů, kteří jsou nejnovějšími a nejvýznamnějšími představiteli umělé inteligence současnosti a nahlédneme i do budoucnosti robotiky.

 
Český granát : historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek = Bohemian garnet : history, identification and processing in the context of museum collections (odkaz v elektronickém katalogu)

Český granát : historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek = Bohemian garnet : history, identification and processing in the context of museum collections

Monografie přináší komplexní informace o českému granátu. První část se věnuje těžbě, výskytu, zpracování, identifikaci či užití českého granátu. Druhá část pak reflektuje tento drahý český minerál v kontextu zastoupení v muzejních českých sbírkách.

 
Na uranu záleží : středoevropský uran v mezinárodní politice 1900-1960 (odkaz v elektronickém katalogu)

Na uranu záleží : středoevropský uran v mezinárodní politice 1900-1960

Kniha komplexně pojednává o problematice uranu od historie jeho těžby v Krušnohoří přes vznik atomové bomby až po sovětský monopol na československý a východoněmecký uran po druhé světové válce. Zvláštní pozornost autoři věnují organizaci těžby této suroviny v komunistickém Československu po roce 1948, na které se zásadním způsobem podílely tisíce politických vězňů v pracovních táborech. Pro českého čtenáře zcela neznámou kapitolou jsou okolnosti těžby uranu na saské straně Krušných hor, kde vznikl největší uranový podnik v sovětském táboře – Wismut AG. Mezi jeho zaměstnanci bylo kromě politických vězňů nemalé ... více

 
Automobilní jednotky 1. československého armádního sboru 1944-1945 (odkaz v elektronickém katalogu)

Automobilní jednotky 1. československého armádního sboru 1944-1945

Bojovou cestu jednotek 1. čs. armádního sboru v SSSR popisují mnoha způsoby stovky a možná i tisíce nejrůznějších knih, počínaje memoáry a odbornými studiemi konče. Můžeme se tak seznámit s osudy pěšáků, výsadkářů, tankistů, dělostřelců i průzkumníků. Méně publikací se věnuje těm druhům vojska, jejichž činnost v poli už není tolik patrná, jako například ženistům, zdravotníkům a spojařům. Ale pokud je autorovi známo, dosud nevznikla žádná specializovaná práce o automobilových jednotkách československé zahraniční armády v SSSR a proto se rozhodl připravit alespoň skromnou sondu do této problematiky. Vždyť bez munice, ... více

 
Samohybné dělostřelectvo Wermachtu : Panzerartillerie v letech 1936-1945 (odkaz v elektronickém katalogu)

Samohybné dělostřelectvo Wermachtu : Panzerartillerie v letech 1936-1945

Kapitoly přibližují historický vývoj německého samohybného dělostřelectva v období let 1936-1945.

 
Jakub Krčín z Jelčan : architekt jihočeských rybníků (odkaz v elektronickém katalogu)

Jakub Krčín z Jelčan : architekt jihočeských rybníků

Kniha vychází z dodnes nezpracovaných archivních zdrojů, uložených v rožmberském archivu v Třeboni.

 
Jde to i bez plastů : třicetidenní program pro celou rodinu (odkaz v elektronickém katalogu)

Jde to i bez plastů : třicetidenní program pro celou rodinu

Kniha nabízí třicetidenní program uskutečňování změn v duchu života bez plastů rozdělený na pět okruhů a řídící se pěti principy: odmítat nepotřebné, redukovat, používat znovu, recyklovat, kompostovat. Její kniha se zabývá nákupy, vařením a uchováváním potravin, cestováním, úklidem domácnosti, neškodící kosmetikou, ale i kanceláří, školním oblečením nebo chovem zvířat – vše bez plastů. Na každý den je připraveno jedno téma, ale samozřejmě lze vše uskutečňovat ve vlastním tempu.

 
Plasticus maritimus, invazivní druh (odkaz v elektronickém katalogu)

Plasticus maritimus, invazivní druh

Tato kniha obsahuje množství informací o vztahu mezi plastem a oceány. Najdete v ní také průvodce, který radí jak se připravit na výlety, a snaží se čtenáře motivvat ke změně. Plasticus maritimus je umělý, invazivní, kontaminující druh s dlouhou životností, a tak si zaslouží, aby jeho dny byly sečteny!

 
Skleníkové plyny z půdy a zemědělství : vlastnosti, produkce, spotřeba, emise a možnosti jejich snížení (odkaz v elektronickém katalogu)

Skleníkové plyny z půdy a zemědělství : vlastnosti, produkce, spotřeba, emise a možnosti jejich snížení

Příručka usiluje o zmapování všech hlavních aspektů složité problematiky zvyšování koncentrace skleníkových plynů – přibližuje biologické procesy tvorby a spotřeby skleníkových plynů, dává nahlédnout do globálních souvislostí jejich emisí, na několika příkladech ukazuje velikost emisí z různých systémů a v neposlední řadě představuje konkrétní možnosti snížení emisí z půd a ekosystémů.

 
Motoristé na Šébru a pod Šébrem : německý autoklub Nordböhmischer Kraftfahrerbund a jeho místo mezi motoristickými organizacemi v Československu (odkaz v elektronickém katalogu)

Motoristé na Šébru a pod Šébrem : německý autoklub Nordböhmischer Kraftfahrerbund a jeho místo mezi motoristickými organizacemi v Československu

Motorismus je významným fenoménem 20. století. Činnost četných motoristických spolků na území předválečného Československa byla dosud v odborných publikacích opomíjeným tématem, ačkoli tyto organizace byly často zásadními hybateli v oblasti rozvoje motorismu. Autor se v knize zabývá hned dvěma fenomény současně: počátky motorismu jako projevu moderního životního stylu a zároveň spolky jako jednou z typických moderních organizačních alternativ zanikajícího tradičního světa. Předválečné Československo dlouho podceňovalo potenciál motorismu a nechávalo vlastníky aut a motocyklů, aby si pomáhali sami. Proto se motoristé začali ... více

 
Trolejbusy v České a Slovenské republice a ve světě (odkaz v elektronickém katalogu)

Trolejbusy v České a Slovenské republice a ve světě

Kniha nabízí přehled trolejbusů i zajímavých nerealizovaných prototypů, které se vyráběly v letech 1945-1990 v jednotlivých zemích "socialistického tábora", doplněný unikátními fotografiemi a tabulkami technických údajů.

 
Auta : obrazový slovník (odkaz v elektronickém katalogu)

Auta : obrazový slovník

Pohádkový příběh o závodnickém automobilu Blesk McQueen, který touží po vítězství v šampionátu o Zlatý píst. Při závodě se všechno podivně zamotá a on se místo na závodní trati ocitne v Kardanové Lhotě, v zapomenutém městečku na staré Silnici 66. Tam přijde na to, že život nejsou jen závody a nevyhrává vždy ten, kdo první projede cílovou čarou.

 
Jak se dělá lesní zahrada (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak se dělá lesní zahrada

Kniha přináší vše, co potřebujete vědět, abyste vytvořili krásnou a produktivní lesní zahradu - základní principy, uspořádání, jak vybírat rostliny, podrobnosti o více než stovce rostlin od jabloní až po houby, nejúplnější dosud vydaný popis vytrvalých a samovýsevných druhů zeleniny a podrobný návod k vytvoření lesní zahrady.

 
Metodické postupy pro zařazování sporných porostů zájmových dřevin do komplexů genových základen : certifikovaná metodika (odkaz v elektronickém katalogu)

Metodické postupy pro zařazování sporných porostů zájmových dřevin do komplexů genových základen : certifikovaná metodika

"Jedním z nejdůležitějších úkolů trvale udržitelného lesního hospodářství je zakládání a obnova porostů kvalitním reprodukčním materiálem, který disponuje zděděnými regionálně specifickými genetickými vlastnostmi. Tyto zakódované informace jsou důsledkem přirozeného výběru v průběhu dlouhodobé adaptace na místní přírodní podmínky a umožňují dřevinám lépe reflektovat změny abiotických a biotických faktorů. Aby byla tato schopnost zachována, je nutné udržet jejich dostatečně velké populace s polymorfní strukturou zabezpečující dokonalejší využití dostupných ekologických nik, případně rozšiřování druhových ... více

 
Modely pro výpočet nadzemní biomasy douglasky tisolisté v České republice : certifikovaná metodika (odkaz v elektronickém katalogu)

Modely pro výpočet nadzemní biomasy douglasky tisolisté v České republice : certifikovaná metodika

"Předkládaná metodika má za cíl: - podat přehled zahraničních modelů pro stanovení nadzemní biomasy douglasky tisolisté a ověřit jejich použití v podmínkách ČR; - poskytnout praxi relevantní modely pro výpočet nadzemní biomasy douglasky tisolisté parametrizované na datech z území ČR. Součástí metodiky není návod na empirické stanovení biomasy, neboť postupy jsou shodné s metodikou aplikovanou na smrk (Vejpustková et al. 2017)." In VEJPUSTKOVÁ, Monika. Modely pro výpočet nadzemní biomasy douglasky tisolisté v České republice: certifikovaná metodika. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2019. 40 stran. ... více

 
Modely výchovy jehličnatých porostů pro harvestorové technologie : certifikovaná metodika (odkaz v elektronickém katalogu)

Modely výchovy jehličnatých porostů pro harvestorové technologie : certifikovaná metodika

"Cílem metodiky je poskytnout uživateli doporučení pro využití modelů výchovy jehličnatých dřevin (smrk, borovice, douglaska) při nasazení harvestorové techniky na vhodných stanovištích ve výchovných těžbách." In NOVÁK, Jiří. Modely výchovy jehličnatých porostů pro harvestorové technologie: certifikovaná metodika. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2019. 28 stran. Certifikované metodiky pro praxi, 08/2019. ISBN 978-80-7417-196-3. Plný text publikace je dostupný na adrese: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2020/03/LP_8_2019.pdf

 
Stromy : jejich kouzlo a tajemství (odkaz v elektronickém katalogu)

Stromy : jejich kouzlo a tajemství

Vydej se s námi do lesa a pronikni do tajuplného světa stromů! Dozvíš se, jaké druhy stromů existují, kde všude a jak rostou, jak se rozmnožují, čím se živí i proč jsou pro naši planetu tolik důležité. Představíme ti největšího staříka i obra stromové říše. Ale to není všechno! Víš, že stromy si pod zemí předávají zprávy a že některé druhy stromů o sebe navzájem pečují jako rodina? Stromy toho skrývají mnohem víc, než se může zdát!

 
Implementace principů precizního zemědělství do rostlinné výroby (odkaz v elektronickém katalogu)

Implementace principů precizního zemědělství do rostlinné výroby

"Precizní zemědělství je synonymem pro moderní přístupy hospodaření v rostlinné a živočišné výrobě. V rámci rostlinné výroby se jedná o systémy, které respektují přirozenou variabilitu krajinného prostoru a pracují s jeho konzervativními a progresivními prvky za účelem efektivního využití jeho produkčního potenciálu. Základem je práce s variabilitou na rozdílné úrovni jeho prostorového vnímání, a to jak v horizontální, tak vertikální rovině. Vývoj techniky a technologických postupů umožňuje i značnou diferenciaci pohledu na zájmovou oblast sledovaného objektu pohybující se v rozmezí milimetrů až po Zeměkouli jako celek. ... více

 
Pedogeochemická charakteristika lokalit Bošovice, Hrušky a Zástřizly = Pedogeochemical characterization of localities Bošovice, Hrušky a Zástřizly : původní vědecká práce (odkaz v elektronickém katalogu)

Pedogeochemická charakteristika lokalit Bošovice, Hrušky a Zástřizly = Pedogeochemical characterization of localities Bošovice, Hrušky a Zástřizly : původní vědecká práce

Eroze půdy je v současné době vážným problémem v celé Evropě. Tato publikace se zabývá vymezením vhodných lokalit a popisem jejich pedogeochemické charakteristiky. Eroze byla studována v lokalitách - Bošovice, Hrušky a Zástřizly. Vymezení oblasti bylo provedeno pomocí leteckých snímků v kombinaci s daty z digitální topografie. V této publikaci jsou popsány geologické, geomorfologické, hydrologické, pedologické a klimatické podmínky vybraných lokalit. Výsledky ukázaly rozdíly ve vlastnostech půdy podle intenzity eroze.

 
Pěstování máku setého s pomocnou plodinou : pěstební technologie : Vysokomýtská synklinála (odkaz v elektronickém katalogu)

Pěstování máku setého s pomocnou plodinou : pěstební technologie : Vysokomýtská synklinála

Práce shrnuje výsledky získané v rámci Vysokomýtské synklinály. Centrum precizního zemědělství se podílelo na zpracování technologického postupu pěstování máku setého s pomocnou plodinou. Technologie byla vyvinuta na Statku Bureš panem Jindřichem Šmögerem. Publikace popisující cíle a možnosti uplatnění pomocných plodin v porostech máku setého, včetně technologických doporučení a ekonomických analýz, je primárně určena pro zemědělskou praxi. Technologie byla ověřena v rámci sdružení zemědělských subjektů, zástupců výzkumné sféry a výrobců a prodejců zemědělské techniky – Vysokomýtské synklinály.

 
Využití mikrosatelitových markerů pro ověřování klonové identity a diverzity u lípy srdčité (Tilia cordata Mill.) : certifikovaná metodika (odkaz v elektronickém katalogu)

Využití mikrosatelitových markerů pro ověřování klonové identity a diverzity u lípy srdčité (Tilia cordata Mill.) : certifikovaná metodika

"Cílem metodiky je představit postupy analýz DNA s využitím mikrosatelitových markerů pro zhodnocení úrovně genetické diverzity a dalších genetických charakteristik lípy srdčité a pro objektivní ověřování deklarované identity klonů např. v semenných sadech nebo v klonových archivech za účelem ověření kvality reprodukčních zdrojů." In CVRČKOVÁ, Helena. Využití mikrosatelitových markerů pro ověřování klonové identity a diverzity u lípy srdčité (Tilia cordata Mill.): certifikovaná metodika. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2019. 36 stran. Lesnický průvodce, 4/2019. ISBN 978-80-7417-193-2.

 
Jak zatočit se slimáky : 50 vážně míněných i bláznivých způsobů, jak zničit nebo přelstít nepřítele zahrad (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak zatočit se slimáky : 50 vážně míněných i bláznivých způsobů, jak zničit nebo přelstít nepřítele zahrad

50 vážně míněných i bláznivých způsobů, jak zničit nebo přelstít nepřítele zahrad. Máte zahrádku? Pak je jasné, že se neobejdete bez nekompromisní strategie, s níž vytáhnete do boje proti zákeřnému nepříteli. Po přečtení našeho návodu už k vám žádný slimák nestrčí ani nos... eh, samozřejmě chci říct oko na stopce. Musíte si ovšem dát pozor, abyste při prohlížení neodolatelných obrázků neupadli smíchy ještě dřív, než stačíte popadnout zbraň a vyřítit se na bojiště.

 
Příběh tropického ovoce (odkaz v elektronickém katalogu)

Příběh tropického ovoce

Informační brožura o pěstování a obchodování s tropickým ovocem.

 
Domácí minizahrádky : 33 kreativních terárií s rostlinkami (odkaz v elektronickém katalogu)

Domácí minizahrádky : 33 kreativních terárií s rostlinkami

Taky vám chcípne každá kytka, kterou si domů přinesete, protože zalívání má prioritu číslo 324? Ale touha po zeleni vás stále neopouští? Domácí minizahrádky jsou přesně to, co potřebujete. Vytvořte si svou vlastní nádobku s rostlinkou. Můžete ji i pojmenovat (třeba Janička) a brát ji jako domácího mazlíčka. Knížka vám předvede 33 terárií s kaktusy, sukulenty, tropickými rostlinami, mechy a vzdušnými rostlinkami a poradí, jak si je doma vytvořit.

 
Mech : z lesa do zahrady : průvodce skrytým světem mechu (odkaz v elektronickém katalogu)

Mech : z lesa do zahrady : průvodce skrytým světem mechu

Mech je všude kolem nás. Nejčastěji ho vídáme na vlhkých a stinných místech, můžeme ho najít ale i na těch nejneočekávanějších a nejodlehlejších místech od pouští až po Antarktidu. Tato kniha je oslavou jeho tiché, neokázalé krásy. Objevte hlavní druhy mechu a místa, kde je můžeme najít. Prozkoumejte kulturní historii mechu coby zahradní rostliny a to, jak ho můžeme využít v tradičních řemeslech. Nahlédněte do nejkrásnějších mechových zahrad v Japonsku, Velké Británii a ve Spojených státech a setkejte se s lidmi, kteří se s vámi podělí o svou vášeň pro tyto mnohotvárné rostliny. Zjistěte, jak mech pěstovat, jak uvázat ... více

 
Péče o pokojové rostliny (odkaz v elektronickém katalogu)

Péče o pokojové rostliny

Kniha obsahuje podrobný popis pěstování určitého druhu rostlin.Informace o jeho původu,péči o něj a o jeho nárocích.Názorné kresby vám poradí,jak a kdy rostliny přesazovat,rozmnožovat,seřezávat a tvarovat.

 
Zahrádka ve městě : zeleň v předzahrádkách, vnitroblocích, na balkonech a terasách (odkaz v elektronickém katalogu)

Zahrádka ve městě : zeleň v předzahrádkách, vnitroblocích, na balkonech a terasách

Zahradnická příručka se věnuje moderním trendu zahradničení na malé prostoře. Zaměřuje se na využití volných míst v městské zástavbě, na předzahrádkách, na dvorcích, střešních terasách či ve vnitroblocích a navrhovaná řešení mohou sloužit i jako inspirace na běžné balkony nebo menší zahrádky. Autorka radí, jak v závislosti na daných podmínkách zvolit nejvhodnější formu výsadby (ať už jde o tradiční, nebo netradiční nádoby, zvýšené záhony, vertikální konstrukce, plošnou výsadbu, zavěšené kontejnery ad.), typ půdy, způsob mulčování, techniku a frekvenci zálivky a přibližuje základy funkční kombinace druhů. ... více

 
Akvarijní ryby (odkaz v elektronickém katalogu)

Akvarijní ryby

Obrazový průvodce více než 500 druhy mořských a sladkovodních akvarijních ryb

 
Cats (odkaz v elektronickém katalogu)

Cats

Příběh se odehrává na legendárním kočičím bále, který se odehrává jednou ročně a jedna vybraná kočka na něm vždy dostane šanci na nový život. Volbu provádí ta nejstarší z nich, pravidla zná snad jen ona, ale všichni se snaží, co jim schopnosti a síly stačí, aby se právě oni stali těmi vyvolenými

 
Dolittle (odkaz v elektronickém katalogu)

Dolittle

Doktor Dolittle byl tak výjimečný, že ho jmenovali osobním lékařem anglické královny Viktorie. Jenže to bývávalo. Před pár lety ovdověl a od té doby samotaří v ústraní, za zdmi svého kdysi velkolepého sídla, obklopený smečkou zvířecích přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi. Jenže pak mu vpadne do života jeden drzý kluk, jenž si vzal do hlavy, že bude jeho učedníkem, a zároveň ho povolají ke královně, kterou sklátila smrtelně nebezpečná choroba. A protože lék proti téhle nemoci se nalézá pouze na mýty opředeném exotickém ostrově, musí se Dolittle vydat na velmi dobrodružnou plavbu do neznáma. Samozřejmě v doprovodu svých ... více

 
Ježek Sonic (odkaz v elektronickém katalogu)

Ježek Sonic

Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na světě (na jakémkoliv světě, v němž se právě vyskytuje) by ježek Sonic bez mrknutí oka vyměnil za opravdového kamaráda. Ze svého lesního útočiště sice chodí navštěvovat dobráckého maloměstského šerifa Toma (James Marsden), ale ten se tak úplně nepočítá, protože si Sonica při jeho rychlosti vůbec ještě nestačil všimnout. A Sonic se snaží nezanechávat stopy své přítomnosti, protože ví, že by pak po něm šli. Kdo? Všichni! Jenže i ten nejopatrnější ježek může udělat malou chybu, kterou bylo v jeho případě dočasné vypnutí elektřiny v polovině Ameriky. Bezradná a znepokojená vláda na ... více

 
Ovce, kozy a prasata (odkaz v elektronickém katalogu)

Ovce, kozy a prasata

Příručka pro chovatele ovcí, koz a prasat radí v zušlechťování, rozmnožování, výživě, krmení a dalších věcech týkajících se chovu přežvýkavců.

 
Souznění dvou duší : tipy a triky nejlepších psích trenérů (odkaz v elektronickém katalogu)

Souznění dvou duší : tipy a triky nejlepších psích trenérů

Sbírka praktických a inspirujících rad od těch nejlepších trenérů světa o moderním výcviku psa s promyšleným užitím vědeckých poznatků.

 
Super mazlíčci (odkaz v elektronickém katalogu)

Super mazlíčci

Toulavý pes Roger je odjakživa rebel, který každému v nouzi rád pomůže. To ovšem znamená občas okrádat o jídlo rozmazlené domácí mazlíčky. A těch je v Robo City víc, než dost. Robo City je totiž široko daleko to nejmodernější město ze všech. Jeho obyvatelé si žijí šťastně, protože téměř všechno obstarávají roboti. Jenže bezstarostné dny právě končí. Starosta města totálně zešílel. Rozhodl se všechny lidi a zvířata vyhnat a z jejich domova udělat město robotů. Roger má sice pro strach uděláno, ale jestli chce své město zachránit, bude potřebovat pomoc. Ač nerad, musí své síly spojit s nebojácnou kočičí dámou Belle, ... více

 
Z deníku dočaskářky (odkaz v elektronickém katalogu)

Z deníku dočaskářky

Autorka, která se věnuje dočasné péči o opuštěné psy, popisuje příběhy několika z nich a přesto, že to jsou smutné příběhy, autorce nechybí humor a optimismus. Příběhy zachráněných psů ze spolku pro opuštěná a týraná zvířata Dočasky De De psané s notnou dávkou humoru pohledem jejich dočaskářky Olgy. Blechy na člověka jdou a svědí to! Odér bobku na kalhotách neschováte aneb vítejte v realitě psích bezdomovců a jejich dočasné bytné. Nakladateská anotace.

 
Odborná příručka pro uzenáře (odkaz v elektronickém katalogu)

Odborná příručka pro uzenáře

Autor sepsal 106 podrobných receptur uzenářských výrobků vyráběných v naší republice ve 30. letech 20. století, jedná se tedy o reedici po 85 letech. Kniha je doplněna 10 názornými ilustracemi.

 
Ekologické včelaření : včely na prvním místě (odkaz v elektronickém katalogu)

Ekologické včelaření : včely na prvním místě

Kniha se věnuje problematice ekologického včelaření.

 
Medová kuchařka : a vše co jste o medu nevěděli (odkaz v elektronickém katalogu)

Medová kuchařka : a vše co jste o medu nevěděli

Med má své místo ve výživě člověka odnepaměti. Již v dávné minulosti člověk využíval včely divoce žijící v přírodě k získávání medu. Sloužil jako potrava a v té době také jako jediné sladidlo. Dokonce byl uznáván jako zvláštní dar přírody k léčení ran a nemocí... V této 224 stránkové publikace najdete zajímavé informace o medu, spoustu medových rad a medových receptů.

 
Moji čmeláci : průvodce světem čmeláků od českého chovatele (odkaz v elektronickém katalogu)

Moji čmeláci : průvodce světem čmeláků od českého chovatele

Populárně-naučná publikace z pera českého autora se podrobně věnuje čmelákům: jejich chovu, rozpoznávání jednotlivých druhů, jejich přirozeným nepřátelům a způsobu života. Autor je chovatel čmeláků a z praktického hlediska popisuje, jak funguje čmeláčí společenství, jak sehnat čmeláčí královnu, jak si vyrobit chovatelská zařízení, usadit čmelín, jak správně a jestli vůbec přikrmovat a co je třeba provést, aby čmeláci prospívali. To vše dokládá na konkrétních příhodách od jara do podzimu a shrnuje vlastní dlouholeté zkušenosti. V knize jsou barevné fotografie a grafy, jedna kapitola se věnuje i vlivu čmeláků na životní ... více

 
Angelerlebnisse in Südböhmen (odkaz v elektronickém katalogu)

Angelerlebnisse in Südböhmen

Informační publikace pro zájemce o rybaření v jižních Čechách.

 
The effect of supplementary feeding with treated feed mixtures in carp ponds upon discharged water quality = Vliv přikrmování upravenými krmnými komponenty v kaprových rybnících na kvalitu vody v recipientech (odkaz v elektronickém katalogu)

The effect of supplementary feeding with treated feed mixtures in carp ponds upon discharged water quality = Vliv přikrmování upravenými krmnými komponenty v kaprových rybnících na kvalitu vody v recipientech

"Minimalizace environmentálních dopadů akvakultury se jeví jako klíčový faktor pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti tohoto odvětví. Četné studie vyhodnotily nutriční strategie, jako jeden z hlavních prostředků ke snížení produkce odpadních látek a minimalizaci vlivu chovu ryb na okolní recipienty. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí rozvíjet používání krmiv šetrných k životnímu prostředí, zefektivnit management krmení a v neposlední řadě také zdokonalit výrobní metody krmiv za účelem snížení znečištění především v rybníkářství, které zaujímá významné postavení v globální akvakultuře. Cílem dizertační práce bylo ... více

 
Jagderlebnisse in Südböhmen (odkaz v elektronickém katalogu)

Jagderlebnisse in Südböhmen

Informační publikace pro zájemce o lovecké zážitky v jižních Čechách; v němčině.

 
Novomanželé - uživatelská příručka : nezbytné informace, tipy pro řešení problémů a rady pro první rok manželství (odkaz v elektronickém katalogu)

Novomanželé - uživatelská příručka : nezbytné informace, tipy pro řešení problémů a rady pro první rok manželství

Konečně svoji! Řekli jste si své „ano“, snědli jste svatební dort a odjeli na líbánky. Manželství začíná! Založení společného účtu, pořízení bytu, budování rodinného hnízda… Najednou se ovšem vynořují otázky: Je normální, že se hádáme? Jak si zařídíme byt, když ON má tak nemožný vkus? Vydržím celý život s TOUTO tchýní? Začnou mi vůbec někdy tikat biologické hodiny? Naštěstí zde máte tuto knihu a v ní s humorem psané praktické rady pro novomanželský život a užitečné tipy pro řešení vznikajících problémů.

 
Domácí dobroty : z přírodních ingrediencí : zavařování, sušení, nakládání, dárkové balení (odkaz v elektronickém katalogu)

Domácí dobroty : z přírodních ingrediencí : zavařování, sušení, nakládání, dárkové balení

Vzpomínáte si na božskou malinovou marmeládu vaší babičky, její bezkonkurenční kysané zelí nebo lahodný třešňový likér? Vyráběla je sama z vlastnoručně sklizených nebo alespoň naprosto čerstvých surovin. Bez chemie, a přitom i po několika měsících stejně chutné jako v den sklizně! Že to zní skvěle? V tom případě vás naše nová publikace DOMÁCÍ DOBROTY Z PŘÍRODNÍCH INGREDIENCÍ nadchne! Přináší vám přehled nejlepších zavařovacích technik a receptů, které prověřil čas, i neuvěřitelné množství nových originálních nápadů – vaření s touto knihou vás bude bavit již od samého začátku! Dozvíte se vše potřebné o ... více

 
Expres Low Carb (odkaz v elektronickém katalogu)

Expres Low Carb

Low Carb snadno a rychle! Tato kuchařka ukazuje, že nízkosacharidová kuchyně může být nejen chutná a rozmanitá, ale dá se také bez problémů začlenit do každodenního života. Právě zde najdete ty nejlepší rychlé recepty. Málo přísad a osvědčené recepty vám zaručí skvělé pochutnání! Pestrá, rozmanitá a lehká kuchyně do 30 minut.

 
Grilujeme, rožníme a zapékáme na chatách a chalupách : 145 receptů (odkaz v elektronickém katalogu)

Grilujeme, rožníme a zapékáme na chatách a chalupách : 145 receptů

Kniha obsahuje 145 rozmanitých a výtečných receptů. Doplněno barevnými fotografiemi.

 
Italská kuchyně (odkaz v elektronickém katalogu)

Italská kuchyně

Prověřené a vyzkoušené recepty na rychlé, snadné a chutné pokrmy italské kuchyně, přehled potřebných surovin, podrobné návody k přípravě s průměrnou dobou vaření, výživná hodnota každého pokrmu, žádné speciální kuchyňské vybavení.

 
Jednohubky (odkaz v elektronickém katalogu)

Jednohubky

Rychlé, snadné a chutné recepty na jednohubky. Návody krok za krokem s reálnou dobou přípravy. U každého receptu jsou informace o nutričních hodnotách. K přípravě není potřeba speciální kuchyňské vybavení. Najdete zde pouze prověřené a vyzkoušené recepty.

 
Klasické moučníky : 500 receptů na slané i sladké pokrmy z mouky (odkaz v elektronickém katalogu)

Klasické moučníky : 500 receptů na slané i sladké pokrmy z mouky

Kdo by nemiloval opojnou vůni sladkých dobrot linoucí se z kuchyně? Úžasně zpracovaná barevná kuchařská kniha nabízí bohatý výběr receptů nejen na vynikající koláče, zákusky, moučníky a moučná jídla, dorty a dezerty, ale i na slané pečivo, chuťovky a jiné slané delikatesy.

 
Moderní mexická kuchařka (odkaz v elektronickém katalogu)

Moderní mexická kuchařka

Guessadilla, burritos, tacos, salsy a margharita. Spousta papriček, kukuřičných tortill, avokáda a fazole na tisíce způsobů.

 
Otevři pusu a udělej ham! Vaříme z receptů plánských dam... (odkaz v elektronickém katalogu)

Otevři pusu a udělej ham! Vaříme z receptů plánských dam...

Plánské rodinné stříbro - kuchařka sestavená ze starých osvědčených receptů posbíraných mezi obyvatelkami a obyvateli města Planá nad Lužnicí.

 
Pokrmy na roštu (odkaz v elektronickém katalogu)

Pokrmy na roštu

Kuchařka plná receptů a praktických rad na gril.

 
Vaříme pod širákem : jednoduché recepty do přírody (odkaz v elektronickém katalogu)

Vaříme pod širákem : jednoduché recepty do přírody

Outdoorová kuchařka pro milovníky stanování a chataření (jednoduché recepty do přírody).

 
Wok (odkaz v elektronickém katalogu)

Wok

Přes 40 vyzkoušených receptů specialit, které se snadno připravují.

 
365 nízkosacharidových receptů (odkaz v elektronickém katalogu)

365 nízkosacharidových receptů

Stále víc lidí sází na nízkosacharidovou dietu. Pokud chcete zároveň dobře jíst a udělat něco pro své zdraví, dobíjet energii, cítit se fit a s tím dosáhnout a udržet požadovanou váhu, pak je pro vás nízkosacharidová dieta to pravé. Začněte svůj den s křupavým oříškovým müsli nebo lahodnou omeletou, na poledne si do práce připravte thajský kuřecí salát s čínským zelím a mrkví nebo květákové kari, večer si pochutnejte na cuketových těstovinách a la carbonara, a s oříškovými lanýži, jablkovým koláčem nebo mangovým trifle ke svačinám budete naprosto spokojeni. Ať s nízkosacharidovou dietou začínáte, nebo ji dodržujete už ... více

 
Manuál stylu a designu pro každý domov (odkaz v elektronickém katalogu)

Manuál stylu a designu pro každý domov

Na základě vlastní zkušenosti sepsala interiérová návrhářka Frida Ramstedtová Manuál stylu a designu pro každý domov, praktickou příručku pro kohokoli, kdo má chuť pěkně a osobitě bydlet. Kniha shrnuje know-how designérů, osvědčená letitá pravidla profesionálů pro zařizování interiérů i konkrétní zákonitosti, triky a tipy, které vám pomohou vyhnout se zbytečným omylům, ale také uniformitě při napodobování katalogů nebo bytů ostatních. Návodné plánky a srozumitelné ilustrace vám mimo jiné srozumitelně vysvětlí: • základní návrhářská pravidla týkající se například symetrie, linií či měřítek, • jak aplikovat ... více

 
Móda v časech kříže a kalicha : oděvní kultura v českých zemích 14. a 15. století (odkaz v elektronickém katalogu)

Móda v časech kříže a kalicha : oděvní kultura v českých zemích 14. a 15. století

Publikace podává ucelený přehled o vývoji odívání v českých zemích ve 14. a 15. století.

 
Média a politika v digitálním světě (odkaz v elektronickém katalogu)

Média a politika v digitálním světě

Výběr publicistických i analytických materiálů pro svazek Média a politika v digitálním světě navazuje na autorovy předchozí publikace - Česká politika a média po roce 1989 (2013), Mediální manipulace a krize v České televizi (2015), Černá kniha České televize (2016) ad. Každý ze čtyř hlavních oddílů Žantovského rukopisu nabízí zaostřené pohledy na ústřední otázky současné české a slovenské mediální scény, které běžnému čtenáři snadno unikají.

 
Ale pane Rybo... (odkaz v elektronickém katalogu)

Ale pane Rybo...

Autobiografie. Slova autora: "Narodil jsem se opravdu bez vlastního přičinění či viny v Praze, dne 23. září 1940. Nevím jak vy, ale já jsem si opravdu nemohl vybrat. Moje odborná kvalifikace i životní zkušenost je docela pestrá. Vystudoval jsem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor Andragogika, dříve Výchova a vzdělávání dospělých. Mimo to mám odbornou učitelskou kvalifikaci získanou studiem na Pedagogické fakultě UK. Protože jsem původně technik, tak jsem také vystudoval obor Ekonomika a provoz silniční dopravy a absolvoval i Průmyslovou školu mistrovskou. Také mám odbornou kvalifikaci na výuku řidičů všech skupin, stejně tak ... více

 
Dubajka : příběh letušky (odkaz v elektronickém katalogu)

Dubajka : příběh letušky

Vstříc tomu nejúžasnějšímu dobrodružství! Dva roky prázdnin. Tak bych shrnula období, kdy jsem měla to štěstí nasadit červený klobouček a prolétat svět křížem krážem. Vytvořit si ty nejkrásnější vzpomínky a na vlastní kůži se přesvědčit, že láska i hory (a pouště) přenáší. Kdyby mi někdo před lety řekl, že tohle bude můj příběh, o kterém dokonce jednou napíšu knížku, vysmála bych se mu. Ale to, že teď čtete tyhle řádky, je důkaz, že se mi to jen nezdálo. Sny jsou tu asi opravdu od toho, aby se plnily.

 
Mezinárodní přepravní doklady (odkaz v elektronickém katalogu)

Mezinárodní přepravní doklady

Publikace Mezinárodní přepravní doklady systematicky zachycuje dokumenty, které se využívají při mezinárodní přepravě zboží (nákladů, zásilek) podle jednotlivých dopravních oborů (módů). V knize je pojednáno o přepravních listinách, z doprovodných dokladů pak zejména o tzv. House konosamentu a o neutrálním leteckém nákladním listu, které mají v praxi zásadní význam. Publikace se věnuje nejen samotným mezinárodním přepravním dokumentům, ale v příslušném kontextu pojednává také o souvisejících pasážích mezinárodních úmluv, o unijních předpisech, eventuálně i o vnitrostátní legislativě, které zachycující jednotlivé ... více

 
Od nepostradatelnosti ke stagnaci? : železniční odvětví v Československu v 70. a 80. letech 20. století (odkaz v elektronickém katalogu)

Od nepostradatelnosti ke stagnaci? : železniční odvětví v Československu v 70. a 80. letech 20. století

Kniha se zabývá pozicí železničního odvětví v československé dopravní politice, respektive v hospodářském systému 70. a 80. let 20. století.

 
Účetní závěrka NNO za rok 2019 prakticky (odkaz v elektronickém katalogu)

Účetní závěrka NNO za rok 2019 prakticky

Miroslava Nebuželská. Povinnosti plátce daně vůči daňovým nerezidentům poskytujícím služby v ČR Magdaléna Vyškovská. -- Praha : Svaz účetních České republiky, z.s., 2020. -- 64 stran ; 21 cm. -- (Metodické aktuality, ISSN 1211-4138 ; 2/2020). -- Obálkový podnázev: účetnictví, daně, mzdy, pojištění. -- Anglicko-český slovník. -- ISBN : 978-80-7626-004-7 (brožováno). C 394.245  

 
Pod svícnem tma : hledání příběhu mého otce (odkaz v elektronickém katalogu)

Pod svícnem tma : hledání příběhu mého otce

Ariana Neumann se narodila v sedmdesátých letech dvacátého století ve Venezuele – zde se začíná odvíjet i děj její knihy – v rodině úspěšného průmyslníka. V době jejího dospívání pro ni byl otec ztělesněním úspěchu a síly. Jeho ovšem pronásledovaly noční můry a probouzel se hlasitým křikem v jazyce, jejž nikdo nepoznával a ani mu nerozuměl. Otec o své minulosti nikdy nehovořil. Jednoho dne našla Ariana starý doklad totožnosti s otcovou dávnou fotografií, ale zcela neznámým jménem. V autorčině pátrání byl onen doklad prvním vodítkem, dalším se stala krabice, kterou zdědila v roce 2001 po otcově smrti. Krabice obsahovala ... více

 
titul

Regionální produkty

text: Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s turistickými oblastmi regionu. -- České Budějovice : Jihočeská centrála cestovního ruchu, 2020. -- 53 stran : barevné ilustrace, mapy ; 21 cm. -- ISBN : 978-80-88303-47-3 (brožováno). C 394.135 P  

 
Reputačný kapitál a marketingová komunikácia podnikov v personálnej politike podnikov v priemyselnej revolúcii 4.0 (odkaz v elektronickém katalogu)

Reputačný kapitál a marketingová komunikácia podnikov v personálnej politike podnikov v priemyselnej revolúcii 4.0

Miroslava Szarková. -- České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2020. -- 99 stran ; 21 cm. -- 100 výtisků. -- ISBN : 978-80-7556-063-6 (brožováno). C 394.426 P  

 
Retail marketing : (přepracované vydání) (odkaz v elektronickém katalogu)

Retail marketing : (přepracované vydání)

Kniha, která je klíčovou oborovou monografií pro praxi retail marketingu i základní vysokoškolskou učebnicí, se zabývá využitím moderních marketingových poznatků v oblasti retailingu - v obchodním podnikání. Vzhledem ke snaze obchodních firem udržet si zákazníky a získat nové se zaměřuje především na chování spotřebitele, tržní segmentaci, CRM a otázky budování značky. Podrobně jsou vysvětleny různé formy komunikačních technik z hlediska jejich uplatnění v retailingu, včetně nových trendů využití on-line komunikace. Publikace je doplněna řadou názorných praktických příkladů a ilustrací.

 
Stopami Baťů : putování baťovským Zlínem = follow the Bata track (odkaz v elektronickém katalogu)

Stopami Baťů : putování baťovským Zlínem = follow the Bata track

Publikace (nejen) pro turisty. Obsahuje soupis budov a míst, která jsou spojená s osobnostmi rodiny Baťů. Místa, kde žili, pracovali, budovy, které nechali postavit, nebo monumenty, které byly postaveny na jejich počest. Např. čtvrť Letná s typickými baťovskými domky, vila J.A.Bati, hotel Moskva, tržnice, obchodní dům, sousoší Tomáše a Jana Antonína Bati...

 
Vesmírní baroni : Elon Musk, Jeff Bezos a tažení za osídlením vesmíru (odkaz v elektronickém katalogu)

Vesmírní baroni : Elon Musk, Jeff Bezos a tažení za osídlením vesmíru

Kniha je příběhem o skupině podnikatelů-miliardářů, kteří investují svá jmění do epického znovuvzkříšení amerického vesmírného programu.

 
Vybrané kapitoly z marketingu (odkaz v elektronickém katalogu)

Vybrané kapitoly z marketingu

Skripta poskytují souhrn toho nejdůležitějšího z marketingu především pro ty, kdo se tématem zatím nezabývali.

 
Fake : falešné peníze - falešní učitelé - falešná aktiva : jak kvůli lžím chudí a příslušníci střední třídy dál chudnou (odkaz v elektronickém katalogu)

Fake : falešné peníze - falešní učitelé - falešná aktiva : jak kvůli lžím chudí a příslušníci střední třídy dál chudnou

Ve své nové knize nás chce autor naučit, jak rozpoznávat pravdivé informace od těch lživých a vymyšlených, které často nekriticky přijímáme kvůli své slabé finanční gramotnosti a stáváme se tak snadnou obětí různých institucí. Často naletíme na nabídky, kterých poté litujeme, když už není cesty zpět. Vaše základní finanční gramotnost začíná v této knize od úplných základů a naučí vás přemýšlet o penězích tak, že se již nenecháte zbytečně napálit podvodným telefonátem nebo nesmyslnými akcemi v obchodech. Kniha je také kritikou současného globálního rozdělování peněz, které je podle autora ve velké míře ... více

 
Hrdinové digitální doby : 28 rozhovorů s osobnostmi české a slovenské internetové reklamy (odkaz v elektronickém katalogu)

Hrdinové digitální doby : 28 rozhovorů s osobnostmi české a slovenské internetové reklamy

Více než 620 stran rozhovorů s průkopníky českého a slovenského online marketingu zavedou čtenáře k osobnostem, které vybudovaly vlastní úspěšný byznys mnohdy na zelené louce, z ničeho, od píky. "Knížku nabízíme pro inspiraci všem, kteří se odhodlávají začít – s podnikáním, s proměnou životního stylu nebo se změnou myšlení." Lucie Medková a Klára Vorlíčková, autorky knihy.

 
Benátské zrcadlení = Riflessi Veneziani = Mirroring Venice (odkaz v elektronickém katalogu)

Benátské zrcadlení = Riflessi Veneziani = Mirroring Venice

Publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, pořádané ve dnech 6. března 2020 - 3. dubna 2020 v Křížové chodbě Karolina Univerzity Karlovy v Praze.

 
Domácí nanuky (odkaz v elektronickém katalogu)

Domácí nanuky

Proč zrovna nanuky? Jsou rychlé na přípravu a tak snadno se jedí - ať už jste kdekoliv. K výrobě božského nanuku přitom postačí i málo surovin a zázrak je na světě! Díky tipům a radám na záložkách knihy máte základní pravidla výroby domácích nanuků vždy na očích. V knížce najdete recepty na nanukové klasiky i extravagantní novinky - vše z osvědčených a zdravých surovin.

 
Historie výroby figurální keramiky v Bechyni KERAS (odkaz v elektronickém katalogu)

Historie výroby figurální keramiky v Bechyni KERAS

R.1903 bylo v Bechyni založeno Výrobní družstvo keramiků, později známé jako Keramická akciová společnost – KERAS. Publikace se věnuje činnosti této společnosti v oblasti tvorby figurální keramiky.

 
Jídlo nás spojuje (odkaz v elektronickém katalogu)

Jídlo nás spojuje

Publikace k výstavě "Jídlo nás spojuje". Pokaždé, když otevřeme ledničku, stáváme se součástí globálního potravinového systému, který propojuje lidi ze severní a jižní polokoule, ovlivňuje ekosystémy a klimatickou změnu a také zásadně ovlivňuje to, jak lidé žijí. Platí to i naopak - lidé svým spotřebním chováním ovlivňují, jak tento systém bude fungovat a jaké dopady bude mít na naši planetu. A tento systém dnes zdaleka nefunguje bez problémů.

 
titul

Sirkárna ve Spáleném Poříčí : 1870-1894

Milan Tomášek. -- Spálené Poříčí : Město Spálené Poříčí, 2020. -- 32 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile, 1 genealogická tabulka ; 21 cm. -- Název z obálky. -- ISBN : (Brožováno). C 394.462  

 
Očím na odiv : výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.-16. století (odkaz v elektronickém katalogu)

Očím na odiv : výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.-16. století

Publikace věnovaná tématu výzdobných technik ve středověkém bohemikálním památkovém fondu.

 
Život 3.0 : člověk v éře umělé inteligence (odkaz v elektronickém katalogu)

Život 3.0 : člověk v éře umělé inteligence

Autorovy detailně promyšlené spekulace, které se zabývají otázkou, co se bude dít, až se nám podaří vytvořit umělou inteligenci (AI), která se svou silou vyrovná lidské.

 
Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona (odkaz v elektronickém katalogu)

Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona

Kniha poskytuje výklad o nábytkové produkci národního podniku Jitona v letech 1951 - 1989 a snaží se rekonstruovat co nejširší okolnosti jeho působení: autorské podíly jednotlivých designérů, proměny sortimentu, vývoj nových typů a forem nábytku, podmínky zaměstnávání v Jitoně, prezentační strategie a média či experimentální programy a jejich úspěch. Nábytek z Jitony byl významnou součástí celostátní i mezinárodní produkce sériového a sektorového nábytku, Jitona však také byla vyhledávaným výrobcem originálních, často velmi progresivních mobiliárních souborů pro přední architektonické realizace (Sjezdový palác, Palác ... více

 
Boj o špetku..., aneb, Soumrak spojitého písma (odkaz v elektronickém katalogu)

Boj o špetku..., aneb, Soumrak spojitého písma

Publikace mapuje změnu zvyklostí v oblasti psaní rukou.

 
Módní rebelky : stylové ikony od Kleopatry po Lady Gaga (odkaz v elektronickém katalogu)

Módní rebelky : stylové ikony od Kleopatry po Lady Gaga

Publikace podává přehled módních ikon od Kleopatry po Lady Gaga.

 
Jak se stavěly divy světa (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak se stavěly divy světa

Ilustrovaná publikace představuje dětem sedm významných architektonických světových památek.

 
Volmanova vila - klenot české meziválečné architektury (odkaz v elektronickém katalogu)

Volmanova vila - klenot české meziválečné architektury

Volmanova vila je fenomenálním příkladem české meziválečné architektury i dokladem společenské ambice první československé republiky podepřené její ekonomickou silou. Kniha „Volmanova vila – klenot české meziválečné architektury“ je stejně tak výpravnou monografií představující její architekturu, jako sondou do české moderní historie. Svědectvím o proměnách naší společnosti po roce 1948 i dokladem více jak patnáctiletého úsilí spojeného s obnovou a rekonstrukcí vily. Kromě podrobného popisu stavby jsou zde představeny dodnes neuveřejněné dobové plány a fotografie doprovázené mnohovrstevnatými historickými komentáři a ... více

 
7 UMĚNÍ
Petr Modlitba (odkaz v elektronickém katalogu)

Petr Modlitba

Obrazová publikace podává ucelený pohled na dílo malíře Petra Modlitby. Soustřeďuje se na jeho hlavní výtvarnou činnost, kterou je paleorekonstrukce, ale seznamuje také s oblastí jeho knižních ilustrací, portrétní i volné tvorby.

 
Sekora : mravenčí a jiné práce (odkaz v elektronickém katalogu)

Sekora : mravenčí a jiné práce

Ondřej Sekora (1899–1967) byl významný ilustrátor a tvůrce dětských knih, jehož nejslavnější hrdiny dodnes zná v podstatě každé malé dítě. Současně zanechal nepřehlédnutelnou stopu v dějinách české žurnalistiky, sportu, divadla, audiovizuálních médií či komiksu a obecně patří k nejzásadnějším tvůrcům domácí populární kultury první poloviny dvacátého století. Tato výpravná monografie je rozdělena do dvanácti kapitol, které detailně zkoumají jednotlivé okruhy Sekorových rozsáhlých tvůrčích aktivit. Díky takto široce pojatému záběru, ale i díky přístupu k Sekorovu aktuálně zpracovanému archivu a spolupráci s řadou ... více

 
Text a divadlo (odkaz v elektronickém katalogu)

Text a divadlo

Monografie odkrývá mnohorozměrný fenomén vztahu textu a divadla na několika úrovních, když v úvodních statích se jeho povaha představuje především v obecné, teoretické rovině, kdežto závěrečné oddíly knihy tento vztah demonstrují na jednom, historicky jedinečném fenoménu.

 
Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona (odkaz v elektronickém katalogu)

Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona

Kniha poskytuje výklad o nábytkové produkci národního podniku Jitona v letech 1951 - 1989 a snaží se rekonstruovat co nejširší okolnosti jeho působení: autorské podíly jednotlivých designérů, proměny sortimentu, vývoj nových typů a forem nábytku, podmínky zaměstnávání v Jitoně, prezentační strategie a média či experimentální programy a jejich úspěch. Nábytek z Jitony byl významnou součástí celostátní i mezinárodní produkce sériového a sektorového nábytku, Jitona však také byla vyhledávaným výrobcem originálních, často velmi progresivních mobiliárních souborů pro přední architektonické realizace (Sjezdový palác, Palác ... více

 
Even zikaron : paměť židovských náhrobních kamenů. Mladá Vožice (odkaz v elektronickém katalogu)

Even zikaron : paměť židovských náhrobních kamenů. Mladá Vožice

Průvodce po starém židovském hřbitově situovaném nedaleko Jistebnice, za osadou Pohoří. Text brožury je založen na předchozím podrobném průzkumu hřbitova, který provedla společnost Matana a.s. ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Přináší široké veřejnosti i zájemcům z ciziny nové poznatky o nejstarších náhrobcích a významných pohřbených osobnostech. Publikace obsahuje plán hřbitova se zakreslenými náhrobky, což umožňuje návštěvníkům snadnou orientaci při návštěvě. Je doplněna kvalitními fotografiemi a upozorňuje na specifika, jakými jsou kohenská branka a dochovaná kamenná deska tahary.

 
Even zikaron : memories in stone: Jewish tombstones. Mladá Vožice (odkaz v elektronickém katalogu)

Even zikaron : memories in stone: Jewish tombstones. Mladá Vožice

Guide to the old Jewish cemetery situated near Jistebnice, behind the settlement of Pohoří. The text of the brochure is based on a previous detailed survey of the cemetery carried out by Matana a.s. in cooperation with the Jewish Museum in Prague. It brings new knowledge about the oldest tombstones and important buried personalities to the general public. The publication contains a plan of the cemetery with drawn tombstones, which allows visitors to easily navigate during the visit. It is accompanied by high-quality photographs and draws attention to the specifics, such as the cohen gate and the preserved stone slab of the tahar.

 
Hradiště na Strakonicku : předchůdci moderních opevněných sídel v pravěku a raném středověku z pohledu archeologie (odkaz v elektronickém katalogu)

Hradiště na Strakonicku : předchůdci moderních opevněných sídel v pravěku a raném středověku z pohledu archeologie

Publikace prezentuje sedm lokalit nacházejících se na Strakonicku – Láz, Libětice, Němětice, Katovice, Řepice, Skočice a Třebohostice. Popisuje jejich movitý charakter, historii poznání, výsledky povrchového průzkumu a výsledky metod moderní dokumentace.

 
Mech : z lesa do zahrady : průvodce skrytým světem mechu (odkaz v elektronickém katalogu)

Mech : z lesa do zahrady : průvodce skrytým světem mechu

Mech je všude kolem nás. Nejčastěji ho vídáme na vlhkých a stinných místech, můžeme ho najít ale i na těch nejneočekávanějších a nejodlehlejších místech od pouští až po Antarktidu. Tato kniha je oslavou jeho tiché, neokázalé krásy. Objevte hlavní druhy mechu a místa, kde je můžeme najít. Prozkoumejte kulturní historii mechu coby zahradní rostliny a to, jak ho můžeme využít v tradičních řemeslech. Nahlédněte do nejkrásnějších mechových zahrad v Japonsku, Velké Británii a ve Spojených státech a setkejte se s lidmi, kteří se s vámi podělí o svou vášeň pro tyto mnohotvárné rostliny. Zjistěte, jak mech pěstovat, jak uvázat ... více

 
titul

My, děti slumu : kniha, která dokáže změnit život

Fotograf bez talentu. -- Praha : ADRA, o. p. s., 2017. -- 199 stran : ilustrace, portréty, 1 mapa ; 17 x 24 cm. -- ISBN : (Vázáno). C 394.285 a  

 
Památky jižních Čech. 10 (odkaz v elektronickém katalogu)

Památky jižních Čech. 10

Desáté pokračování sborníku Památky jižních Čech přináší rozsáhlejší studie i drobnější informativní zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji. Přehledová studie v úvodním oddílu se zabývá proměnami stavu venkovské architektury v demokratických společenských podmínkách a navazuje na výstavní projekt 30 let památkové péče po pádu železné opony. Další studie se zabývají pestrými tématy souvisejícími s aktuálními výzkumy souvislostí jihočeského kulturního dědictví, zejména českobudějovické Zlaté stoky, kanálu, který napájel městské rybníky od roku 1520 do poloviny 20. století. Podrobné studium vzniku, ... více

 
Ve městě a na zámku : dobrušští měšťané kontra opočenská vrchnost za třicetileté války (odkaz v elektronickém katalogu)

Ve městě a na zámku : dobrušští měšťané kontra opočenská vrchnost za třicetileté války

Kniha zprostředkovává mikrohistorický pohled na život poddanského města Dobrušky v přelomových časech vleklého válečného konfliktu, který stavěl před těžké zkoušky jeho elity i prosté obyvatele. Malý dobrušský svět oné doby se musel vyrovnávat jak s dopady událostí velkých dějin, tak s proměnami lokálních podmínek na opočenském panství – změnou vrchnosti a jejích strategií, přenášených na město úředním aparátem.

 
Zahrádka ve městě : zeleň v předzahrádkách, vnitroblocích, na balkonech a terasách (odkaz v elektronickém katalogu)

Zahrádka ve městě : zeleň v předzahrádkách, vnitroblocích, na balkonech a terasách

Zahradnická příručka se věnuje moderním trendu zahradničení na malé prostoře. Zaměřuje se na využití volných míst v městské zástavbě, na předzahrádkách, na dvorcích, střešních terasách či ve vnitroblocích a navrhovaná řešení mohou sloužit i jako inspirace na běžné balkony nebo menší zahrádky. Autorka radí, jak v závislosti na daných podmínkách zvolit nejvhodnější formu výsadby (ať už jde o tradiční, nebo netradiční nádoby, zvýšené záhony, vertikální konstrukce, plošnou výsadbu, zavěšené kontejnery ad.), typ půdy, způsob mulčování, techniku a frekvenci zálivky a přibližuje základy funkční kombinace druhů. ... více

 
72 ARCHITEKTURA BUDOV A BYTŮ
Bydlení v umění : malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 19. a raného 20. století (odkaz v elektronickém katalogu)

Bydlení v umění : malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 19. a raného 20. století

Publikace se zabývá tématikou architektonické výzdoby reprezentativních obytných staveb, které vznikly na území Prahy v průběhu 19. století.

 
Denkmäler in Südböhmen (odkaz v elektronickém katalogu)

Denkmäler in Südböhmen

Informační publikace pro turisty o památkách jižních Čech; v němčině.

 
Dom pravitel‘stva : saga o russkoj revoljucii (odkaz v elektronickém katalogu)

Dom pravitel‘stva : saga o russkoj revoljucii

Publikace je studií o historii ruské revoluce, formování Sovětského svazu a jeho raných dějinách od dob nové hospodářské politiky do počátků stalinistické vlády. Kniha se skládá ze tří částí. První je rodinná sága zahrnující obyvatele sídla vlády. Druhá část je analytická - sleduje revoluční dění a následnou sovětskou správu. Třetí část je literární.

 
Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách. (13) (odkaz v elektronickém katalogu)

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách. (13)

V tomto dílu Erbovní mapy navštívíme mnoho dalších zajímavých sídel v horním povodí řek Nisy, Jizery, Labe a Úpy. Cesta třináctého dílu Erbovní mapy začíná na severním pomezí Čech, kde se zvedá mohutná silueta hradu a zámku Frýdlant. Po mocných pánech z Bibrštejna zde vládli Redernové, kteří se aktivně zapojili do stavovského povstání. Jejich severočeské državy získal po Bílé hoře Albrecht z Valdštejna. Mocný vojevůdce učinil z Frýdlantu středisko svého vévodství. Časem se však z tohoto nejistého a vzdáleného místa přesunul blíž do středu země. S rodem pánů z Valdštejna je spjato mnoho hradů a zámků v podhůří ... více

 
Even zikaron : paměť židovských náhrobních kamenů. Mladá Vožice (odkaz v elektronickém katalogu)

Even zikaron : paměť židovských náhrobních kamenů. Mladá Vožice

Průvodce po starém židovském hřbitově situovaném nedaleko Jistebnice, za osadou Pohoří. Text brožury je založen na předchozím podrobném průzkumu hřbitova, který provedla společnost Matana a.s. ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Přináší široké veřejnosti i zájemcům z ciziny nové poznatky o nejstarších náhrobcích a významných pohřbených osobnostech. Publikace obsahuje plán hřbitova se zakreslenými náhrobky, což umožňuje návštěvníkům snadnou orientaci při návštěvě. Je doplněna kvalitními fotografiemi a upozorňuje na specifika, jakými jsou kohenská branka a dochovaná kamenná deska tahary.

 
Even zikaron : memories in stone: Jewish tombstones. Mladá Vožice (odkaz v elektronickém katalogu)

Even zikaron : memories in stone: Jewish tombstones. Mladá Vožice

Guide to the old Jewish cemetery situated near Jistebnice, behind the settlement of Pohoří. The text of the brochure is based on a previous detailed survey of the cemetery carried out by Matana a.s. in cooperation with the Jewish Museum in Prague. It brings new knowledge about the oldest tombstones and important buried personalities to the general public. The publication contains a plan of the cemetery with drawn tombstones, which allows visitors to easily navigate during the visit. It is accompanied by high-quality photographs and draws attention to the specifics, such as the cohen gate and the preserved stone slab of the tahar.

 
Historical monuments in South Bohemia (odkaz v elektronickém katalogu)

Historical monuments in South Bohemia

Informační publikace pro turisty o historických památkách jižních Čech; v angličtině.

 
Jak se stavěly divy světa (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak se stavěly divy světa

Ilustrovaná publikace představuje dětem sedm významných architektonických světových památek.

 
Krušné hory známé i neznámé (odkaz v elektronickém katalogu)

Krušné hory známé i neznámé

Krušné hory, jejichž nejvyšší vrchol Klínovec se tyčí do výšky 1244 m n. m., se táhnou v délce sto třiceti kilometrů a nabízejí celou řadu pozoruhodných tradičních i turisticky dosud neobjevených míst. Stejně jako v předchozích svazcích edice, věnovaných Brdům, Krkonoším či Šumavě, i do tohoto průvodce vtělili autoři osobní dojmy a postřehy z vlastních toulek tímto malebným krajem. Procházky hlubokými lesy, po odlehlých vrcholcích hor či nezaměnitelným podhůřím doplňují tipy na návštěvy hradů a zámků, lázeňských měst a středisek i technických památek.

 
Památky v jižních Čechách (odkaz v elektronickém katalogu)

Památky v jižních Čechách

Turistická informační publikace Jihočeské centrály cestovního ruchu o památkách v kraji.

 
Stopami Baťů : putování baťovským Zlínem = follow the Bata track (odkaz v elektronickém katalogu)

Stopami Baťů : putování baťovským Zlínem = follow the Bata track

Publikace (nejen) pro turisty. Obsahuje soupis budov a míst, která jsou spojená s osobnostmi rodiny Baťů. Místa, kde žili, pracovali, budovy, které nechali postavit, nebo monumenty, které byly postaveny na jejich počest. Např. čtvrť Letná s typickými baťovskými domky, vila J.A.Bati, hotel Moskva, tržnice, obchodní dům, sousoší Tomáše a Jana Antonína Bati...

 
Volmanova vila - klenot české meziválečné architektury (odkaz v elektronickém katalogu)

Volmanova vila - klenot české meziválečné architektury

Volmanova vila je fenomenálním příkladem české meziválečné architektury i dokladem společenské ambice první československé republiky podepřené její ekonomickou silou. Kniha „Volmanova vila – klenot české meziválečné architektury“ je stejně tak výpravnou monografií představující její architekturu, jako sondou do české moderní historie. Svědectvím o proměnách naší společnosti po roce 1948 i dokladem více jak patnáctiletého úsilí spojeného s obnovou a rekonstrukcí vily. Kromě podrobného popisu stavby jsou zde představeny dodnes neuveřejněné dobové plány a fotografie doprovázené mnohovrstevnatými historickými komentáři a ... více

 
Arteduco : InSEA Plzeň 2019 (odkaz v elektronickém katalogu)

Arteduco : InSEA Plzeň 2019

Katalog k výstavě. "Výstava ARTEDUCO v plzeňském industriálním prostoru DEP02015, pořádaná v rámci mezinárodní konference České sekce InSEA Plzeň 2019, si kladla za cíl představit tvorbu umělců těsně spjatou s jejich pedagogickým působením většinou na pedagogických fakultách, případně na vysokých uměleckých školách u nás a v zahraničí. Propojení obrazu a slova se tak stalo pro konferenci příznačné, stejně jako by mělo být příznačné pro výtvarnou výchovu. Plzeňská InSEA tak navázala na tradici doprovodných uměleckých výstav při konferenci České sekce InSEA, a věnovala uměleckému výtvarnému sdělení navíc značnou ... více

 
Bydlení v umění : malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 19. a raného 20. století (odkaz v elektronickém katalogu)

Bydlení v umění : malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 19. a raného 20. století

Publikace se zabývá tématikou architektonické výzdoby reprezentativních obytných staveb, které vznikly na území Prahy v průběhu 19. století.

 
Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. I. (odkaz v elektronickém katalogu)

Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. I.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). Na rozdíl od dnešního chápání umění byla ve středověku u uměleckého díla považována za klíčový prvek jeho funkce a teprve na ni se vázala stránka estetická. Z toho vychází struktura knihy – po úvodním výkladu pojmu imago se jednotlivé oddíly zabývají funkcemi, které imagines plnily – funkcí náboženskou, didaktickou, memoriální a reprezentativní, a nakonec též funkcí estetickou, ... více

 
Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. II. (odkaz v elektronickém katalogu)

Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. II.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). Na rozdíl od dnešního chápání umění byla ve středověku u uměleckého díla považována za klíčový prvek jeho funkce a teprve na ni se vázala stránka estetická. Z toho vychází struktura knihy – po úvodním výkladu pojmu imago se jednotlivé oddíly zabývají funkcemi, které imagines plnily – funkcí náboženskou, didaktickou, memoriální a reprezentativní, a nakonec též funkcí estetickou, ... více

 
Keramika ve sbírkách Městského muzea ve Volyni : výběrový katalog (odkaz v elektronickém katalogu)

Keramika ve sbírkách Městského muzea ve Volyni : výběrový katalog

Katalog výběrově seznamuje se sbírkou umělecké keramiky Městského muzea ve Volyni. Úvodní text stručně přibližuje genezi sbírky, ve které lze nalézt převážně výrobky z Čech a střední Evropy (např. kachle, běžnou i zdobenou stolní keramiku apod.).

 
Možnosti dialogu = Möglichkeiten des Dialogs = Dimensions of dialogue (odkaz v elektronickém katalogu)

Možnosti dialogu = Möglichkeiten des Dialogs = Dimensions of dialogue

Kniha zaznamenává prostřednictvím bohaté obrazové i textové části rok trvající výstavu Možnosti dialogu, která vznikla díky unikátní spolupráci mezi Národní galerií Praha, Staatliche Kunstsammlungen Dresden a Sammlung Hoffmann Berlin. Česko-německo-anglicky.

 
Očím na odiv : výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.-16. století (odkaz v elektronickém katalogu)

Očím na odiv : výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.-16. století

Publikace věnovaná tématu výzdobných technik ve středověkém bohemikálním památkovém fondu.

 
Památky jižních Čech. 10 (odkaz v elektronickém katalogu)

Památky jižních Čech. 10

Desáté pokračování sborníku Památky jižních Čech přináší rozsáhlejší studie i drobnější informativní zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji. Přehledová studie v úvodním oddílu se zabývá proměnami stavu venkovské architektury v demokratických společenských podmínkách a navazuje na výstavní projekt 30 let památkové péče po pádu železné opony. Další studie se zabývají pestrými tématy souvisejícími s aktuálními výzkumy souvislostí jihočeského kulturního dědictví, zejména českobudějovické Zlaté stoky, kanálu, který napájel městské rybníky od roku 1520 do poloviny 20. století. Podrobné studium vzniku, ... více

 
Rozlomená doba 1908-1928 : avantgardy ve střední Evropě (odkaz v elektronickém katalogu)

Rozlomená doba 1908-1928 : avantgardy ve střední Evropě

Publikace k rozsáhlému výstavnímu projektu mapuje moderní a avantgardní výtvarné umění v průběhu dvacetiletí 1908-1928 ve střední Evropě. Kniha nabízí pestrý obraz vývoje různých uměleckých oborů (od malířství a sochařství přes typografii a fotografii až po film a scénografii) v Rakousku-Uhersku a v nově vzniklých státech, které se ustanovily po roce 1918. Přináší ukázky děl výrazných i méně známých osobností avantgardní výtvarné scény, sleduje výtvarné dění ve středoevropských uměleckých centrech a připomíná i významné umělecké časopisy a sborníky tohoto období.

 
Sekora : mravenčí a jiné práce (odkaz v elektronickém katalogu)

Sekora : mravenčí a jiné práce

Ondřej Sekora (1899–1967) byl významný ilustrátor a tvůrce dětských knih, jehož nejslavnější hrdiny dodnes zná v podstatě každé malé dítě. Současně zanechal nepřehlédnutelnou stopu v dějinách české žurnalistiky, sportu, divadla, audiovizuálních médií či komiksu a obecně patří k nejzásadnějším tvůrcům domácí populární kultury první poloviny dvacátého století. Tato výpravná monografie je rozdělena do dvanácti kapitol, které detailně zkoumají jednotlivé okruhy Sekorových rozsáhlých tvůrčích aktivit. Díky takto široce pojatému záběru, ale i díky přístupu k Sekorovu aktuálně zpracovanému archivu a spolupráci s řadou ... více

 
73 SOCHAŘSTVÍ. UMĚLECKÁ KERAMIKA. UMĚLECKÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ
Bohumil Kafka : (1878-1942) : příběh sochaře (odkaz v elektronickém katalogu)

Bohumil Kafka : (1878-1942) : příběh sochaře

Kafka je znám jako autor jezdeckého pomníku Jana Žižka na pražském Vítkově, jako pedagog vychoval i početnou generaci žáků na Akademii výtvarných umění. Méně známá je skutečnost, že se ve své rané tvorbě hlásil k programu moderního umění a v tomto duchu vytvořil i velmi zajímavá díla. První část publikace Petra Wittlicha (Život a dílo) sleduje Kafku v jednotlivých etapách života a tvroby, zabývá se i ohlasem jeho díla v tehdejším kulturním kontextu. Druhá část (Moderna a tradice) zkoumá, proč došlo u Kafky k rozchodu s ideon modernosti.

 
Bydlení v umění : malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 19. a raného 20. století (odkaz v elektronickém katalogu)

Bydlení v umění : malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 19. a raného 20. století

Publikace se zabývá tématikou architektonické výzdoby reprezentativních obytných staveb, které vznikly na území Prahy v průběhu 19. století.

 
titul

České chmelové známky 2

Marek Cajthaml ; [fotografie : Michal Burian a Marek Cajthaml]. -- V Chomutově : Česká numismatická společnost, 2011. -- 76 s. : il. (převážně barev.), faksimile ; 30 cm. B 58.711  

 
Historie výroby figurální keramiky v Bechyni KERAS (odkaz v elektronickém katalogu)

Historie výroby figurální keramiky v Bechyni KERAS

R.1903 bylo v Bechyni založeno Výrobní družstvo keramiků, později známé jako Keramická akciová společnost – KERAS. Publikace se věnuje činnosti této společnosti v oblasti tvorby figurální keramiky.

 
Keramika ve sbírkách Městského muzea ve Volyni : výběrový katalog (odkaz v elektronickém katalogu)

Keramika ve sbírkách Městského muzea ve Volyni : výběrový katalog

Katalog výběrově seznamuje se sbírkou umělecké keramiky Městského muzea ve Volyni. Úvodní text stručně přibližuje genezi sbírky, ve které lze nalézt převážně výrobky z Čech a střední Evropy (např. kachle, běžnou i zdobenou stolní keramiku apod.).

 
Mech : z lesa do zahrady : průvodce skrytým světem mechu (odkaz v elektronickém katalogu)

Mech : z lesa do zahrady : průvodce skrytým světem mechu

Mech je všude kolem nás. Nejčastěji ho vídáme na vlhkých a stinných místech, můžeme ho najít ale i na těch nejneočekávanějších a nejodlehlejších místech od pouští až po Antarktidu. Tato kniha je oslavou jeho tiché, neokázalé krásy. Objevte hlavní druhy mechu a místa, kde je můžeme najít. Prozkoumejte kulturní historii mechu coby zahradní rostliny a to, jak ho můžeme využít v tradičních řemeslech. Nahlédněte do nejkrásnějších mechových zahrad v Japonsku, Velké Británii a ve Spojených státech a setkejte se s lidmi, kteří se s vámi podělí o svou vášeň pro tyto mnohotvárné rostliny. Zjistěte, jak mech pěstovat, jak uvázat ... více

 
Očím na odiv : výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.-16. století (odkaz v elektronickém katalogu)

Očím na odiv : výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.-16. století

Publikace věnovaná tématu výzdobných technik ve středověkém bohemikálním památkovém fondu.

 
Písmo na mincích a medailích (odkaz v elektronickém katalogu)

Písmo na mincích a medailích

Přední český medailér a sochař navazuje na svou předchozí publikaci Heraldika na mincích a medailích (2017), věnuje se tentokrát tématu písma a nabízí nový pohled na numismatické památky. Písmo sleduje po stránce obsahové i umělecké. Vybrané příklady mincí a medailí s písmem jsou řazeny chronologicky podle období jejich vzniku od antiky až po moderní dobu, s akcentem na starší dějiny, dávné panovníky a zaniklé říše. Čtenář se dozví mnohé rovněž o technikách ražení mincí, řemeslném zpracování či osobách s mincovnictvím spjatých. Text doprovází bohatý ilustrační materiál ke každé popisované minci. Součástí knihy je ... více

 
Umění dlouhého století, 1796-1918 : portrét sbírky (odkaz v elektronickém katalogu)

Umění dlouhého století, 1796-1918 : portrét sbírky

Průvodce novou expozicí poprvé prezentuje umění 19. století a klasické moderny ze sbírek Národní galerie Praha na základě tematického, nikoliv chronologického členění. Ve třech obsahových celcích: Člověk, Svět a Ideje jsou představena díla všech uměleckých směrů z let 1796–1918.

 
74/75 KRESLENÍ. MALÍŘSTVÍ. GRAFIKA
Aquaman. Kniha druhá, Black Mantova pomsta (odkaz v elektronickém katalogu)

Aquaman. Kniha druhá, Black Mantova pomsta

Jeho jméno zní Arthur a je králem Atlantidy, vládcem oceánů a zakládajícím členem Ligy spravedlnosti. Je jedním z největších hrdinů, jaké kdy svět poznal. Je to Aquaman… …a jediný muž nyní hodlá zničit celý jeho svět. Muž, který má srdce černější než ta největší mořská hlubina. Maskovaný terorista Black Manta zasvětil celý svůj život snaze o Aquamanovu smrt. Nyní se může jeho velkolepý plán pomsty konečně dát do pohybu. Hodlá pustit ze řetězu nezastavitelnou bestii, aby zničila vše, co žije pod hladinou… i nad ní. Chopí se velení podmořské armády, aby rozpoutal boj a vraždění. Do krvavé války poštve proti sobě dva ... více

 
Aquaman. Kniha třetí, Koruna Atlantidy (odkaz v elektronickém katalogu)

Aquaman. Kniha třetí, Koruna Atlantidy

Válka skončila... ale dokáže Aquaman žít v míru? Ničivá válka mezi Spojenými státy a Atlantidou byla zásluhou Aquamana odvrácena. Odměnou za nastolení míru je králi Atlantidy respekt a uznání, které se mu vyhýbaly... a nová skupina zarytých „Aquafanoušků“, jaké by vůbec nečekal. Ale zvýšený zájem z veřejnosti dělá z Aquamana cíl. Je tu Warhead, kyborg, který dokáže ovládat mysli lidí a používat je jako zbraně. Opět hrozí i Mrtvá voda a netvor, o němž si Aquaman myslel, že ho porazil, a o němž stále netuší, odkud se vzal. Aby je zastavil, bude muset vládce Sedmi moří uzavřít spojenectví s týmiž Aquamariňáky, kteří se ho ... více

 
Aquaman. Kniha čtvrtá, Na dně (odkaz v elektronickém katalogu)

Aquaman. Kniha čtvrtá, Na dně

Král je… mrtev? Následkem šokující vraždy krále Atlantidy Arthura, kterého svět znal jako člena Ligy spravedlnosti Aquamana, se život v podmořském království radikálně proměnil. Atlantskou policii nahradili někdejší teroristé, velkou část teritoria drží pod kontrolou mafie a král Rath, který je odhodlaný učinit Atlantidu tak velkou, jak v minulosti ještě nikdy nebyla, má k dispozici arzenál smrtících zbraní a zacílil jej na svět na pevnině. Ale atlantskými slumy v hlubinách, kam slunce nedosáhne, se začínají šířit zvěsti o rebelovi. O podivně povědomém hrdinovi, k němuž se připojila tajemná a mocná žena jménem Delfína, a který ... více

 
Captain America : Steve Rogers. Hail hydra (odkaz v elektronickém katalogu)

Captain America : Steve Rogers. Hail hydra

Původní Strážce svobody je zpět! Steve Rogers byl znovuoživen s novým štítem, s novým týmem i novým posláním. A to právě včas. Bude ho třeba – proti všem zločineckým těžkým váhám uprchlým z Pleasant Hillu. Zpět je i jeho Nemesis, Red Skull. Hydra je nyní nebezpečnější a mocnější než kdy dřív. Ale zatímco Red Skull soupeří o ovládnutí ďábelské organizace s baronem Zemem, Steve pracuje na vlastních plánech – a nikdo mu nebude stát v cestě. Je tohle ten oddaný patriot, kterého znáte a milujete? Když Iron Man a Captain Marvel vženou svět Marvelu do druhé Občanské války, Steve zjišťuje, že je opět v centru celého konfliktu. ... více

 
Captain America : Steve Rogers. Maria Hillová před soudem (odkaz v elektronickém katalogu)

Captain America : Steve Rogers. Maria Hillová před soudem

Hail Hydra! Zatímco Red Skullovy plány dorůstají globálních měřítek, S.H.I.E.L.D. se drolí na kusy – a začíná soud s Marií Hillovou! Steve Rogers otevírá dveře – a tajemství za nimi ukryté otřese Marvel universem do základů. Captain America také zoufale pátrá po kosmické síle Kobik a musí požádat o pomoc Avril Kincaidovou, zbrusu novou Quasar! Soud s Hillovou spěje k dramatickému rozuzlení – ale kdo usedne v ředitelském křesle S.H.I.E.L.D.u? Obsahuje příběhy CAPTAIN AMERICA: STEVE ROGERS #7–11, které vytvořili NICK SPENCER, JESÚS SAIZ, JAVIER PINA, ANDREAS GUINALDO, RO STEIN, TED BRANDT, KEVIN LIBRANDA, SCOTT HANNA a RACHELLE ROSENBERGOVÁ.

 
Conan z Cimmerie (odkaz v elektronickém katalogu)

Conan z Cimmerie

Barbar Conan je zpět! Po velkém úspěchu prvních tří komiksových adaptací slavných povídek R. E. Howarda z francouzské provenience vychází druhý svazek Conana z Cimmerie. Nová kniha přinese adaptaci dalších tří povídek patřících k tomu vůbec nejlepšímu, co žánr fantasy může nabídnout. Tentokrát se můžete těšit na povídky Dcera pána mrazu (Robin Recht), Stíny měsíční záře (Virginie Augustin) a Šarlatová citadela (Luc Brunschwig a Etienne Le Roux). Stejně jako první knihu vydáváme i druhý svazek se třemi variantami obálek.

 
Dogman : Peťulka, čili, život kotěte (odkaz v elektronickém katalogu)

Dogman : Peťulka, čili, život kotěte

Hrdina s psí hlavou se představuje ve světově proslulém komiksu! Dogman je nejpřítulnější ze všech psů a nikdo by nehádal, že je zároveň nejobávanější strážce zákona v ulicích zlotřilého města! Když se dobře známému lotrovi Péťovi narodí malý Péťa, je tady dvojí problém. A pro nejlepšího policajta všech dob dvakrát tolik práce! Slavný tvůrce komiksových příběhů Dav Pilkey přináší další díl veleúspěšné série o Dogmanovi, která se usídlila na předních místech v žebříčcích nejprodávanějších knih. Komiks je určený dětem od 7 let.

 
Gantz. 26. (odkaz v elektronickém katalogu)

Gantz. 26.

Poslední, co si Kei Kurono pamatuje, je, že ho přejelo metro, když se snažil zachránit opilého bezdomovce. Jak hloupá smrt. Ale přesto je stále... naživu? Ocitl se v místnosti, ze které nemůže odejít, v místnosti se spoustou dalších neznámých lidí. A uprostřed té místnosti je černá koule, která hlásí, že pokud chce zpátky svůj život, musí jít lovit bizarní mimozemšťany. Kei Kurono vstupuje do hry na život a na smrt. Obyčejní lidé vyzbrojeni sci-fi zbraněmi a proti nim bytosti silnější a nebezpečnější než si kdy dokázali představit.

 
Goryho dobrodružství : eso doby kamenné (odkaz v elektronickém katalogu)

Goryho dobrodružství : eso doby kamenné

Sešit s 220 komiksovými stripy. Chcete fandit pračlověku Gorymu při jeho snažení, ať už jde o drobnost, nebo naopak převratný počin, který může posunout lidstvo na jeho cestě dějinami i na míle vpřed? A hlavně, chcete se spolu s Gorym prostě zasmát? Fajn, tak jen nakoukněte.

 
Jack Wolfgang (odkaz v elektronickém katalogu)

Jack Wolfgang

V tomhle světě se už od středověku zvířata domáhají a domohla svých práv, protože prokázala stejnou inteligenci a city jako lidé. Komiksů s antropomorfními zvířaty je hodně, ale těch, ve kterých taková zvířata nejen žijí promíšeně s lidmi, ale kde se také řeší problémy z podobného soužití plynoucí, je už mnohem méně. Jack Wolfgang je elegantní vlk, ale co víc, je také špion – a jeho krytím je osobnost kulinárního kritika (protože v tomhle světě se samozřejmě už zvířata nejedí!, takže otázka, co jíst jiného, se stala tou hlavní). Někteří zvláštní agenti jsou prostě ještě zvláštnější než ostatní! Thriller z ... více

 
Jak vycvičit draky : jezdci z Blpu. Třetí díl, Ledový hrad (odkaz v elektronickém katalogu)

Jak vycvičit draky : jezdci z Blpu. Třetí díl, Ledový hrad

Další kreslené příběhy ze světa filmů Jak vycvičit draka! Ostrov Blp čelí nebezpečí v podobě záludného návštěvníka, který se vydává za obchodníka s kožichy. Před Škyťákem, Astrid a jejich přáteli stojí nelehký úkol. Ve druhém příběhu se do nečekané role dostane Škyťákův kamarád Snoplivec.

 
Jan Rafael Schuster : 1888-1981 (odkaz v elektronickém katalogu)

Jan Rafael Schuster : 1888-1981

Publikace vydaná u příležitosti 130. výročí narození českobudějovického malíře a učitele Jana Rafaela Schustera.

 
Naruto. 46. díl, Naruto je zpět!! (odkaz v elektronickém katalogu)

Naruto. 46. díl, Naruto je zpět!!

Dlouho plánovaný útok Akacuki na Konohu je konečně tu! Pain s Konan pronikají obranou a v ulicích vesnice pátrají po informacích o Narutovi. Ten však zatím o útoku nic netuší a na Tajuplné hoře dál zkouší proniknout do správného užívání módu mudrce. Stihne se Naruto vrátit včas, aby zachránil milovanou Konohu?

 
Nesnáším Pohádkov. Svazek 1, A jestli neumřela, vyšiluje dodnes (odkaz v elektronickém katalogu)

Nesnáším Pohádkov. Svazek 1, A jestli neumřela, vyšiluje dodnes

Seznamte se s Gerdou, dospělou ženou v těle šestileté holčičky, která trčí v kouzelném světě Pohádkově, odkud se už třicet let nemůže dostat zpátky domů. Sama, jen s mouchou Láďou a válečnou sekerou, musí obstát proti slimáčím lordům, houbovým mužíkům, zombie faunům, barbarům, své Nemesis královně Mrakétě a spoustě dalších šíleností!

 
Thanos. Lom bohů (odkaz v elektronickém katalogu)

Thanos. Lom bohů

Pokud sáhnete po této knize, uvidíte Thanose tak jako ještě nikdy předtím. Bezmocného a osamělého. Jenže Thanos se nedá zastavit. Pro své přežití udělá všechno… i kdyby to znamenalo, že musí získat pomoc od těch nejnepravděpodobnějších spojenců.

 
Thanos. Thanos vítězí (odkaz v elektronickém katalogu)

Thanos. Thanos vítězí

Thanos je hrozba. Thanos je postrach. Thanos je nejpravděpodobnější příčina konce světa. Ale co se stane pak? Co se stane, když Thanos opravdu zvítězí? Vydejte se na konec času a buďte svědky šokujícího klání a zrodu nového úspěšného marvelovského superhrdiny!

 
Ve svitu měsíce : Catwoman (odkaz v elektronickém katalogu)

Ve svitu měsíce : Catwoman

Selina Kyleová je tvrdší, než sama tuší. Patnáct let snášela řetěz špatných známostí své matky. Když se Dernell, matčin současný vyvolený, ukáže krutější než všichni ostatní, Selina přehodnotí svůj vztah k domovu. Žádným způsobem nedokáže sdílet střechu nad hlavou s Dernellem. A protože Dernell se nikam nechystá, musí jít Selina. Jedna z nejprodávanějších autorek podle New York Times Lauren Myracleová (ttyl) a kreslíř Isaac Goodhart přinášejí příběh o tom, jak přežít ve světě, který tě vypudil z domova, a jak najít spojence v nejméně očekávaných chvílích.

 
České papírové skládačky (odkaz v elektronickém katalogu)

České papírové skládačky

Chcete si složit z papíru čepici, vlaštovku nebo lodičku? A nevíte, jak na to? Nevadí. Tato knížka vám poradí, jak vytvořit ty nejznámější a nejoblíbenější skládačky.

 
Očím na odiv : výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.-16. století (odkaz v elektronickém katalogu)

Očím na odiv : výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.-16. století

Publikace věnovaná tématu výzdobných technik ve středověkém bohemikálním památkovém fondu.

 
Pletení stylových košů : praktický průvodce různými technikami pletení (nejen) košů (odkaz v elektronickém katalogu)

Pletení stylových košů : praktický průvodce různými technikami pletení (nejen) košů

Naučte se vyrábět různé košíkářské doplňky do domácnosti. Kniha nabízí 16 projektů od praktických kousků, například koše s víkem, květináče nebo prostírání, po ozdobné předměty včetně mís. Tabara N´Diaye vám ukáže, jak pracovat s trávou, provázkem, pedigem a šňůrou, naučí vás různé techniky pletení košů a seznámí s historií tohoto starého řemesla.

 
Benátské zrcadlení = Riflessi Veneziani = Mirroring Venice (odkaz v elektronickém katalogu)

Benátské zrcadlení = Riflessi Veneziani = Mirroring Venice

Publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, pořádané ve dnech 6. března 2020 - 3. dubna 2020 v Křížové chodbě Karolina Univerzity Karlovy v Praze.

 
Bydlení v umění : malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 19. a raného 20. století (odkaz v elektronickém katalogu)

Bydlení v umění : malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 19. a raného 20. století

Publikace se zabývá tématikou architektonické výzdoby reprezentativních obytných staveb, které vznikly na území Prahy v průběhu 19. století.

 
Norbert Grund : velký mistr malých formátů (odkaz v elektronickém katalogu)

Norbert Grund : velký mistr malých formátů

První ucelená monografie Norberta Grunda (1717-1767), jednoho z nejvýznamnějších představitelů rokokové malby v Čechách, hodnotí jeho tvorbu v širších domácích i středoevropských uměleckých souvislostech a zaměřuje pozornost na autorův mimořádně bohatý námětový i stylistický rejstřík, odrážející nejrůznější inspirační zdroje. Monografie reflektuje i otázku popularity Grundových obrazů, které graficky reprodukoval Jan Jiří Balzer. Její součástí je také studie o sběratelství umělcových obrazů až do současnosti a stať rekapitulující vliv Norberta Grunda na formování a vývoj české krajinomalby 19. století. Publikace obsahuje ... více

 
Reminiscence na Vincenta van Gogha 2019 = Reminiscence of Vincent van Gogh 2019 (odkaz v elektronickém katalogu)

Reminiscence na Vincenta van Gogha 2019 = Reminiscence of Vincent van Gogh 2019

Jan Maruna ; translated by Tomáš Hyka. -- Vydání první. -- Hlinice : nákladem autora, 2020. -- 127 stran ; 19 cm. -- ISBN : 978-80-907546-7-6 (vázáno). C 394.416 P  

 
Tavík František Šimon : zblízka (odkaz v elektronickém katalogu)

Tavík František Šimon : zblízka

Kniha Tavík František Šimon zblízka představuje dílo ceněného grafika a malíře, profesora pražské AVU. Nabízí neznámé fotografie a vzácné dokumenty z jeho pobytu v Paříži a ve světě. Dokladuje Šimonův vztah s F. Kupkou, M. R. Štefánikem a dalšími osobnostmi, včetně prezidentů E. Beneše a E. Háchy. Sleduje vývoj rodu po sňatku Evy Šimonové s Cyrilem Boudou a přináší ukázky prací dalších generací, Jiřího (vnuk) a Martina (pravnuk) Boudových.

 
Teodor Buzu (odkaz v elektronickém katalogu)

Teodor Buzu

Průřez z tvorby významného táborského umělce s moldavskými kořeny k jeho životnímu jubileu.

 
Umění dlouhého století, 1796-1918 : portrét sbírky (odkaz v elektronickém katalogu)

Umění dlouhého století, 1796-1918 : portrét sbírky

Průvodce novou expozicí poprvé prezentuje umění 19. století a klasické moderny ze sbírek Národní galerie Praha na základě tematického, nikoliv chronologického členění. Ve třech obsahových celcích: Člověk, Svět a Ideje jsou představena díla všech uměleckých směrů z let 1796–1918.

 
Válka a terpentýn (odkaz v elektronickém katalogu)

Válka a terpentýn

Krátce před smrtí v osmdesátých letech minulého století předal Hertmansův dědeček svému vnukovi několik hustě popsaných starých sešitů. Celá léta se autor neodvážil sešity otevřít, až to jednoho dne přece jen udělal a nalezl v nich netušená tajemství. Dědečkův život byl poznamenán dětstvím prožitým v bídě na přelomu 19. a 20. století, strašlivými zážitky vojáka na frontách první světové války a předčasnou smrtí životní lásky. Po zbytek života ukrýval dědeček svůj smutek v tichých krajinomalbách a kopírování uctívaných malířských velikánů. Hertmans přepracoval dědečkův fascinující životní příběh do ... více

 
77 FOTOGRAFIE
Instalajf : všechno je trochu jinak (odkaz v elektronickém katalogu)

Instalajf : všechno je trochu jinak

Rady od českých top influencerů, jak využívat Instagram na maximum.

 
titul

My, děti slumu : kniha, která dokáže změnit život

Fotograf bez talentu. -- Praha : ADRA, o. p. s., 2017. -- 199 stran : ilustrace, portréty, 1 mapa ; 17 x 24 cm. -- ISBN : (Vázáno). C 394.285 a  

 
78 HUDBA
Cats (odkaz v elektronickém katalogu)

Cats

Příběh se odehrává na legendárním kočičím bále, který se odehrává jednou ročně a jedna vybraná kočka na něm vždy dostane šanci na nový život. Volbu provádí ta nejstarší z nich, pravidla zná snad jen ona, ale všichni se snaží, co jim schopnosti a síly stačí, aby se právě oni stali těmi vyvolenými

 
titul

Concerto : in do maggiore : per clarinetto e orchestra

Johann Baptist Vanhal ; a cura di György Balassa e Melinda Berlász. -- Budapest : Editio Musica Budapest, [1972]. -- ©1972. -- 1 partitura (27 stran) + 1 hlas (7 stran). HB 14.470  

 
Fun for saxophones : 6 play-along saxophone trios (odkaz v elektronickém katalogu)

Fun for saxophones : 6 play-along saxophone trios

Bart Bakker. -- Heerenveen : De Haske, [2006]. -- ©2006. -- 1 partitura (27 stran) + 3 hlasy + 1 CD. -- Obsahuje: Sparkles on the dance floor -- The low country rag -- A little bit in love -- Pacific sunrise -- Big Hank is back in town! -- Gipsy queen. -- ISBN : 9789043123983. HB 14.465  

 
H.U.D.B.A. : harmonicky unikátní defilé bombastické akustiky (odkaz v elektronickém katalogu)

H.U.D.B.A. : harmonicky unikátní defilé bombastické akustiky

Barevně ilustrovaný a nápaditý průvodce světem hudby a zvuků odkrývá a zábavnou formou přibližuje uvažování hudebníků a jejich práci se zvukem.

 
Indies Scope 2011 (odkaz v elektronickém katalogu)

Indies Scope 2011

. -- Dolní Loučky : Indies Scope, [2011]. -- ℗2011. -- 1 CD audio (79:59) ; 12 cm + 1 brožura. -- Název z disku. -- Brožura (6 stran) obsahuje informace o interpretech písní v českém jazyce a anglickém překladu, vložena v pouzdře. -- Kompilace. -- Obsahuje: Faÿt -- Moji učitelé -- Raut -- Nese nás proud -- Běs -- Ej, počornili hory -- Skala -- Česká -- Bloudem dál -- All but unseen beauty -- Být či nebýt -- Nebudu -- Palach -- Nejtišší kapela -- Strašidýlko plašidýlko -- Ven paca -- Bubák -- Komáři se ženili -- Zpod suchého javora -- V strážnickej šerhovni -- Vyletěl fták -- Tresci, Bože, tresci -- Ženo má, ženo má -- U Betléma dnes Maria -- Daj Pán Bůh večer. -- Resumé: Tradiční pokračování řady každoročně vydávaných kompilací představující skupiny a interprety vydávajících u Indies Scope. Kompilace 2011 obsahuje celkem 25 skladeb a je tematicky rozdělena na tři části. První část obsahuje písně z normálních alb, druhá část jsou dětské písně a ve třetí části najdete tradiční lidovou hudbu z Moravy v podání několika cimbálových muzik. -- 8595026650428. HCD 12.616  

 
Indies Scope 2012 (odkaz v elektronickém katalogu)

Indies Scope 2012

. -- Dolní Loučky : Indies Scope, [2012]. -- ℗2012. -- 1 CD audio ; 12 cm + 1 brožura. -- Název z pouzdra. -- ©℗2011 uvedeno na disku. -- Brožura (6 stran) obsahuje informace o interpretech písní v českém jazyce a anglickém překladu, vložena v pouzdře. -- Kompilace. -- Obsahuje: Jana i Turčin -- Jednou za sto let -- Lokomotiva -- Sběračky čaje -- Zeroth -- Tango -- Za horama -- Kostra -- Na hrotu vah -- O jednej paní -- Opasku -- Starý dům -- Indiánský snář -- Černá je nejlepší -- Houbová -- Šargi Čik -- Milý Bože -- Quo vadis, Adalberte. -- Anotace: Tradiční pokračování řady každoročně vydávaných kompilací představující skupiny a interprety vydávajících u Indies Scope. Kompilace 2012 obsahuje celkem 18 skladeb. -- 8595026652323. HCD 12.617  

 
Indies Scope 2013 (odkaz v elektronickém katalogu)

Indies Scope 2013

. -- Dolní Loučky : Indies Scope, [2014]. -- ℗2014. -- 1 CD audio ; 12 cm + 1 brožura. -- Název z disku. -- Brožura (6 stran) obsahuje informace o interpretech písní v českém jazyce a anglickém překladu, vložena v pouzdře. -- Kompilace. -- Obsahuje: No way -- Realita -- Fire in your heart -- Něco se -- Andělská (Moimir Papalescu remix) -- Lullaby -- Pramen -- (You won't) get away -- Slitování -- Sólo pre čembalo -- Ej, ženy, ženy, poradteže mi -- Laura -- Dětský koutek. Fotbal ; Vánoční ; Životodárná ; Odvykací ; Příšery ; Skřítci (pohádka) ; LeÚnBřDuKvČeČeSrZáříLiPr. -- Resumé: Výběr toho nejlepšího co u Indies Scope vyšlo v roce 2013. Tradiční pokračování řady každoročně vydávaných kompilací představující skupiny a interprety vydávajících u Indies Scope, album také obsahuje 12 skladeb, 6 písniček pro děti a také jednu pohádku - půlhodinový dětský koutek. -- 8595026653924. HCD 12.618  

 
Indies Scope 2014 (odkaz v elektronickém katalogu)

Indies Scope 2014

. -- Dolní Loučky : Indies Scope, [2014]. -- ℗2014. -- 1 CD audio ; 12 cm + 1 brožura. -- Název z disku. -- Brožura (6 stran) obsahuje informace o interpretech písní v českém jazyce a anglickém překladu, vložena v pouzdře. -- Kompilace. -- Obsahuje: Lecimy -- Ve větru -- Šťovíky u cest -- Vidím tě -- Krávy -- Kusy -- Makchi -- Kavka Airlines -- Welcome to this plane -- Velký muž -- Končetina -- Jedenáct panen usnulo -- Kosí Jano -- U Dunaja šaty perú -- Karanfilce Devojce -- Downtown -- Ponorka -- Dělám -- Song you hate -- Rodné lány. -- Resumé: Kompilace obsahuje skladby jak od nejznámějších kapel a interpretů české hudební scény, ale tak i od talentovaných či inspirativních umělců, kteří v roce 2014 vydali album. Najdete zde skladbu z novinky Vteřiny křehké od Jiřího Pavlici a Hradišťanu, singlové Rodné lány Mňága & Žďorp z jejich desky Made in China, nezaměnitelný Traband se představí skladbou Vidím Tě z alba Vlnobeat, které vyšlo k dvacetiletému výročí kapely. -- 8595026655225. HCD 12.619  

 
Indies Scope 2015 (odkaz v elektronickém katalogu)

Indies Scope 2015

. -- [Dolní Loučky] : Indies Scope, [2015]. -- ℗2015. -- 1 CD audio (71:18) ; 12 cm + 1 brožura. -- Název z pouzdra. -- Brožura (6 stran) obsahuje informace o interpretech písní v českém jazyce a anglickém překladu, vložena v pouzdře. -- Kompilace. -- Obsahuje: Je podzim -- Návštěvní den -- 20 deka duše -- Variace na renesanční téma -- Frida -- Šibenica frajerka -- Horses -- Ghost -- Be true -- Illusionist -- Human centipede -- Metař -- Medvěd -- Widze, widze -- Csak azt szánom-bánom -- Rozžíhaj, zažíhaj -- Halaj, Katerinko, halaj -- Měla maměnka velikú žel -- Tenkrát má mamička najvěčí žel -- Pri Prešpúrku, pri Dunaji -- Slunečný hrob. -- Anotace: Výběr skladeb z alb vydaných v roce 2015 v hudebním vydavatelství Indies Scope, 21 skladeb představuje ty nejlepší kousky z kompletní nabídky labelu Indies Scope. -- 8595026656727. HCD 12.620  

 
Indies Scope (odkaz v elektronickém katalogu)

Indies Scope

. -- [Dolní Loučky] : Indies Scope, [2017]. -- ℗2017. -- 1 CD audio (72:15) ; 12 cm + 1 brožura. -- Název z disku. -- Brožura (6 stran) obsahuje informace o interpretech písní v českém jazyce a anglickém překladu, vložena v pouzdře. -- Kompilace. -- Obsahuje: Velesu -- Queen a Jack -- K horám -- Migrant song -- Racci -- Břízy -- Aj, starala se -- Pofukuj, větříčku a maliny -- Na kawie w Ołomuńcu -- Sešeřilo se -- Zvíře jménem podzim -- Provence -- Připomínáš déšť -- Slova -- Gift of the other -- Hypnotized -- Just dance. -- Anotace: Výběr skladeb z alb vydaných v roce 2016 v hudebním vydavatelství Indies Scope. -- 8595026658028. HCD 12.621  

 
Jednou Taxmenem, navždy Taxmenem : taxmenský dostavník už půl století křižuje českou hudební scénou (odkaz v elektronickém katalogu)

Jednou Taxmenem, navždy Taxmenem : taxmenský dostavník už půl století křižuje českou hudební scénou

Kniha osobních výpovědí seznamuje nejen s historií skupiny Taxmeni – jedné z nejvýraznějších českých hudebních kapel. Zaznamenává nejdůležitější události posledních padesáti let z historie české country, folku a trampské muziky v její neskutečně pestré činorodosti. Obsahuje bezmála tři sta unikátních fotografií a dokumentů o setkávání se zajímavými osobnostmi. Připomíná vzestup i prohry k posluchačské popularitě i cestu skupiny k současnosti. Představuje nesčetné množství koncertů, charitativních akcí, skvělých nahrávek. Možná i návod k tomu, že život se při hledání pozitivních hodnot dá plnohodnotně prožít. Taxmeni ... více

 
Kaleidoscope : romantic piano pieces = romantische Klavierstücke = Piéces romantiques pour piano = romantikus zongoradarabok (odkaz v elektronickém katalogu)

Kaleidoscope : romantic piano pieces = romantische Klavierstücke = Piéces romantiques pour piano = romantikus zongoradarabok

Burgmüller, Field, Gurlitt, Heller, Köhler ; compiled and edited by Ágnes Lakos. -- Budapest : Editio Musica Budapest, [2010]. -- ©2010. -- 1 partitura (51 stran). -- Obsahuje: The last rose of summer -- Flowers and buds Op. 107, No. 7 -- 2 Nocturnes -- Italian serenade -- Mazurka, Op. 127, No. 3. -- Polonaise, Op. 148, No. 11 -- Bolero, Op. 62, No. 5 -- Flowers and buds Op. 107, No. 1 -- Flowers and buds Op. 107, No. 10 -- Flowers and buds Op. 107, No. 11 -- Farewell, Op. 203, No. 12 -- Cradle song, Op. 109, No. 7 -- The spring, Op. 109, No. 5 -- The matin bell, Op. 109, No. 9 -- The gondolier's song, Op. 109, No. 18 -- Sylphs, Op. 109, No. 15 -- Canzonetta, Op. 16, No. 3 -- Study, Op. 47, No. 15 -- Barcarola, Op. 138, No. 5 -- Waltz, Op. 97, No. 11 -- Memorial page, Op. 138, No. 7 -- Scherzetto, Op. 138, No. 8 -- Ländler, Op. 97, No. 6 -- Prelude, Op. 119, No. 17 -- 2 Nocturnes. -- 979-0-080-14702-3. HB 14.467  

 
Můj táta Karel (odkaz v elektronickém katalogu)

Můj táta Karel

Dominika Gottová, nejstarší dcera Karla Gotta, se v unikátním speciálu Blesku probírá svým osobním životem a vzpomínkami a odhaluje při tom jedno rodinné tajemství za druhým. Dozvíte se ale i vše, co jejímu početí předcházelo! Svým několikaletým vztahem se Zlatým slavíkem totiž čtenáře provede přímo její maminka Antonie Zacpalová. Jaký byl Karel Gott jako občasný milenec? Proč svou dceru tak dlouho úzkostlivě tajil? Co jako otec řešil, jak s Dominikou nakládal a kde všude řešil její průšvihy? Dominika Gottová nikdy nechtěla jít v uměleckých stopách svého otce, ale vždy toužila dělat jeho jménu čest. Staňte se svědky divoké ... více

 
Múza naděje : 62. Národní festival : katalog = 62nd National Festival : catalogue 2020 (odkaz v elektronickém katalogu)

Múza naděje : 62. Národní festival : katalog = 62nd National Festival : catalogue 2020

. -- Litomyšl : Smetanova Litomyšl, 2020. -- 109 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 23 cm. -- Název z obálky. -- ISBN : 978-80-907601-0-3 (brožováno). C 394.290  

 
Od Flaminga k Plameňákům (odkaz v elektronickém katalogu)

Od Flaminga k Plameňákům

Od Flaminga k Plameňákům - příběh slavné ostravské kapely. Marie Rottrová, Petr Němec, Hana Zagorová, Věra Špinarová, Jaromír Löffler, Jaroslav Wykrent. Všichni zpívali s kapelou, kterou v r. 1966 založil Richard Kovalčík. Kniha bohatá na vzpomínky, dokumenty a mnohé dosud nezveřejněné fotografie.

 
Piano exercises (odkaz v elektronickém katalogu)

Piano exercises

Karen Berger. -- New York : Alpha, [2011]. -- ©2011. -- 1 partitura (253 stran). -- Obsahuje: Posture and position -- Basic fingering -- Starting to move -- Major pentascales and chords -- Minor pentascales and chords -- Finger gymnastics -- More about chords -- Minor scales -- Major scales -- Music à la mode -- Singing the blues -- Good grief, more scales -- I've got rhythm -- Expressive exercises -- One brain, two hands -- Advanced fingering -- Variations on a theme by Hanon --Teaching your fingers to fly -- Full arpeggios -- Scale olympics : swifter, higher, stronger -- Advanced rhythms -- Ornamentation. -- ISBN : 9781615640492. HB 14.466  

 
S Madonnou v posteli (odkaz v elektronickém katalogu)

S Madonnou v posteli

Celovečerní stylizovaný dokument zachycuje Madonnu během jejího celosvětového koncertního turné Blond Ambition v roce 1990. Dokument se však neodehrává jen na jevišti, ale i v zákulisí, kde vystoupí mnohé celebrity šoubyznysu. Místy provokativní erotika je přítomná v podtextu filmu, i když celek se zaměřil na neobyčejně obyčejné úkony v životě této kontroverzní hvězdy. Zkrátka - Madonna, jaká ve skutečnosti je, na jevišti i za ním, matka rodiny svých tanečníků, bohyně sexu pro milióny obdivovatelů, podnikatelka, zpěvačka, tanečnice... Největší superstar světa hudby.

 
Zdenek Merta, Stanislav Moša, Ráj : pátá inscenace sedmdesáté páté sezóny 2019 (odkaz v elektronickém katalogu)

Zdenek Merta, Stanislav Moša, Ráj : pátá inscenace sedmdesáté páté sezóny 2019

Divadelní program Městského divadla Brno obsahuje kromě libreta muzikálu také rozhovory s tvůrci či stať na téma umělá inteligence.

 
Zlínský kraj v lidové písni. I, Okres Uherské Hradiště (odkaz v elektronickém katalogu)

Zlínský kraj v lidové písni. I, Okres Uherské Hradiště

První svazek řady zpěvníků lidových písní Zlínského kraje je věnovaný písním zapsaným v okrese Uherské Hradiště.

 
6 sonatin = 6 Wiener Sonatinen : piano (odkaz v elektronickém katalogu)

6 sonatin = 6 Wiener Sonatinen : piano

Wolfgang Amadeus Mozart ; arr. V. Kaprál. -- Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, [1966]. -- ©1954. -- 1 partitura (34 stran). HB 14.471  

 
79 REKREACE. HRY. ZÁBAVA. SPORT
Mourrisonova poradna : na co se bojím nebo stydím zeptat (odkaz v elektronickém katalogu)

Mourrisonova poradna : na co se bojím nebo stydím zeptat

V knize otázek a odpovědí, která je určená všem holkám a klukům ve věku 10 až 15 let, si mladí čtenáři mohou přečíst odpovědi na otázky, které jim nedají spát, kvůli kterým se trápí a prožívají chvíle, jež si dospělí kolikrát ani nedovedou představit. Na některé otázky rodiče neumí anebo se zkrátka stydí odpovědět. To ale neznamená, že dotazy dětí jsou nepatřičné anebo že jejich trápení má menší váhu.

 
Auta : obrazový slovník (odkaz v elektronickém katalogu)

Auta : obrazový slovník

Pohádkový příběh o závodnickém automobilu Blesk McQueen, který touží po vítězství v šampionátu o Zlatý píst. Při závodě se všechno podivně zamotá a on se místo na závodní trati ocitne v Kardanové Lhotě, v zapomenutém městečku na staré Silnici 66. Tam přijde na to, že život nejsou jen závody a nevyhrává vždy ten, kdo první projede cílovou čarou.

 
Birds of Prey : podivuhodná proměna Harley Quinn (odkaz v elektronickém katalogu)

Birds of Prey : podivuhodná proměna Harley Quinn

Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn (Margot Robbie) spojí s dalšími superhrdinkami, aby společně zachránily malou dívku z rukou obávaného narcistického padoucha jménem Black Mask (Ewan McGregor). Správná psychoušská jízda může začít!

 
Česká škola neexistuje (odkaz v elektronickém katalogu)

Česká škola neexistuje

Kniha Česká škola neexistuje přináší jedinečný pohled na Československo očima cizince, který v Praze prožil jedno z nejdůležitějších období svého života. Goran Marković (*1946), velká osobnost jugoslávské, resp. srbské kinematografie, studoval režii na FAMU v druhé polovině šedesátých let. Několik let po absolutoriu sepsal reflexi období, které bylo výjimečné nejen pro něj, ale i pro jeho druhou vlast. Autor komentuje každodennost socialistické společnosti i rozhodující úsek československých dějin kulminující v roce 1968. Ve stejné době zažívala období své největší slávy filmová fakulta, když na ní do počátku normalizace ... více

 
Dexter. 1. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Dexter. 1. série

Dexter Morgan - ve dne forenzní technik u policie v Miami a v noci nelítostný a krutý vrah. Již v mládi pociťoval touhu zabíjet, ve které ho jeho adoptivní otec Harry podporoval. Dexter se však drží kodexu, který říká, že musí zabíjet jen lidi, na které zákon nedosáhne, anebo lidi, co proklouznou spravedlnosti. Dexter právě vyšetřuje případ vraha, který své oběti položil na určitá místa a na těchto místech není ani kapka krve, což Dextera naprosto fascinuje. Vrah nechá Dexterovi vzkaz, který říká něco ve smyslu "chceš si hrát?" a Dexter na hru přistoupí

 
Dexter. 2. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Dexter. 2. série

Dexter je odhodlaný dál vykonávat svoji zdeformovanou představu spravedlnosti, začíná ale pochybovat o svých vražedných schopnostech. Navíc ho nepřestávají pronásledovat trýznivé vzpomínky. Jeho potíže se ještě znásobí, když začnou na povrch vyplouvat důkazy o jeho neoficiálních aktivitách a do vyšetřování případů nového sériového zabijáka přezdívaného „řezník z přístavu“ se vloží FBI. Otázky se vrší, smyčka se utahuje a Dexter sotva popadá dech. Dokáže pokračovat v životě sériového vraha? Nebo jeho temná minulost vyjde najevo?

 
Dexter. 3. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Dexter. 3. série

Potom, co se ocitl tváří v tvář svým nejtemnějším démonům a ztratil se FBI, má Dexter na skoncování s lidským životem docela jiný názor. A pak ho neobvyklý případ dostane do hledáčku nejmocnějšího prokurátora v Miami… Povede nakonec Dexterovo nutkání likvidovat ty, kterým se podařilo proklouznout, k jeho odhalení? Nebo se snad ukáže, že všechno, co potřebuje, aby mohl dál vraždit a unikat, je jeho nový přítel v kanceláři okresního návladního?

 
Dexter. 4. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Dexter. 4. série

Nejpopulárnější americký sériový vrah dospěl z bezstarostného floutka do role zodpovědného manžela a milujícího otce. Udržovat fasádu obyčejného chlápka a zároveň tišit svou velkou touhu zabíjet pro něj nebylo nikdy snadné. Jenže teď, se ženou a dětmi za zády, může Dexter přijít o víc než kdykoli předtím. Zvlášť, když se nechá vtáhnout do smrtící hry se zabijákem, který je stejně nebezpečný a rozporuplný jako on sám.

 
Dexter. 5. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Dexter. 5. série

V páté sezóně se Dexter snaží vypořádat s hlubokým pocitem viny za Ritinu smrt a hledá útěchu ve svém starém dobrém zabijáckém řemesle. Při tom naváže nečekaný a překvapivý vztah s tajemnou Lumen (Julia Stiles). Jenže nutkání zabíjet je silnější než jeho touha po citovém poutu. Jak dlouho ještě dokáže nejslavnější americký sériový vrah střežit své temné tajemství, když je pár lidí zase o krok blíž jeho odhalení?

 
Dexter. 6. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Dexter. 6. série

Už to začalo! V šesté sezóně dostane nejpopulárnější americký sériový vrah novou šanci žít… a zabíjet. Dexterův Temný pasažér je naživu a při síle, pořád dokáže držet ve stínu, pracovat i sám pečovat o syna. Se stínem Trinityho v zádech Dexterův život trochu zkomplikuje zjištění, že náboženství má řadu podob. Když se objeví tzv. Vrah soudného dne a dojde k bestiálním vraždám inspirovaným knihou Zjevení, vyrazí Dexter a s ním celé miamské oddělení vražd na lov netvora biblických rozměrů. Dokáže ho Dexter dopadnout dřív, než přijde konečná Apokalypsa? Nebo se mu tahle svatá šelma až příliš podobá?

 
Dexter. 7. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Dexter. 7. série

Držitel Zlatého Globu Michael C. Hall se vrací do Miami coby soudní vyšetřovatel – s krví na vlastních rukách. Řekl své sestře Deb o svých smrtících postupech a otevřel se možnosti vztahu s velmi okouzlující spoluvražedkyní. Deb nemůže udržet Dexterovo tajemství, Batista chce opustit práci u policie a jít za svým snem, Quinn se zamiluje a kapitánka LaGuertová se snaží přišít vraždy ze zálivu Bay Harbor Dexterovi. Někdo je na řadě

 
Dexter. 8. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Dexter. 8. série

Začátek konce okouzlujícího forenzního experta z Miami Dextera Morgana (držitel Zlatého glóbu, Michael C. Hall) ve 12 posledních epizodách kritikou ceněného seriálu Dexter. Ve dne vraždy vyšetřuje, v noci páchá, nikdy ale nemusel čelit tak zvláště odpornému a zvrácenému nepříteli, jako nyní - sám sobě. Šest měsíců po šokující vraždě poručíka LaGuertové se Dexterova odcizená sestra Debra (Jennifer Carpenter) snaží vyrovnat se svou spoluvinou na Dexterových zločinech a citlivý Dexter poznává tváří v tvář psychopatoložku, která velmi dobře zná kodex, který motivoval všechny jeho vraždy. Vychutnejte si temné zvraty a odhalení na ... více

 
Frčíme (odkaz v elektronickém katalogu)

Frčíme

Snímek Frčíme nás zavede do otevřeného světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického

 
Hrátky s čertem : Playing with the devil = Spielen mit dem Teufel (odkaz v elektronickém katalogu)

Hrátky s čertem : Playing with the devil = Spielen mit dem Teufel

Pohádková komedie natočená podle stejnojmenné divadelní hry patří dodnes k nezapomenutelným diváckým bonbónkům. Příběh vysloužilého vojáka Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarky Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavekchtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu, výměnou za pohádkové ženichy. Přestože se omylem oba ďábelské úpisy dostanou do rukou chrabrého Martina Kabáta, záludný ďábel Solfernus se jich lstí zmocní a Martinovi nezbývá, ... více

 
Jižní Čechy ve filmu : Jižní Čechy pohodové (odkaz v elektronickém katalogu)

Jižní Čechy ve filmu : Jižní Čechy pohodové

Informační publikace Jihočeské centrály cestovního ruchu. Obsahuje přehled filmů, které se natáčely v jižních Čechách, přičemž jsou vždy uvedena konkrétní místa natáčení, stručný děj filmu, obsazení či perličky z natáčení...

 
Luck. kompletní 1. série (odkaz v elektronickém katalogu)

Luck. kompletní 1. série

Luck 1. série (DVD): PROVOKATIVNÍ POHLED do světa dostihů a sázek. Příběh barvité skupiny postav obklopující kalifornskou dostihovou dráhu. LUCK je úchvatné drama od držitelů ceny Emmy® Davida Milche (Deadwood, NYPD Blue) a Michaela Manna (Veřejní nepřátelé, Miami Vice), který byl nominován též na cenu Akademie®. Tvrdý obchodník s tím správným instinktem Chester „Ace“ Bernstein (držitel ceny Akademie® Dustin Hoffman*) se vždycky držel hazardu, od sázení a praní špinavých peněz až po operace v kasinu. Nedávno byl propuštěn z vězení , kde si odpykal tříletý trest. Se svým dlouholetým šoférem Gusem Demitriou (Dennis Farina) vypracuje ... více

 
Obušku, z pytle ven! = Stick, start beating! = Knüppel, aus dem Sack! (odkaz v elektronickém katalogu)

Obušku, z pytle ven! = Stick, start beating! = Knüppel, aus dem Sack!

Někdo má všechno a jiný nic. Tak už to chodí i v pohádkách. Například v příběhu o chudém muzikantovi se zlatým srdcem, který se rozdělí o poslední kousek chleba, ačkoli mu samotnému kručí v žaludku hlady. Jako odměnu za své dobré srdce dostane kouzelný ubrousek, prostírající na požádání i ty nejvybranější pochoutky. Než si jej však stačí pořádně užít, ukradne mu ho lakomý krčmář, který má všechno, ale chce ještě víc. A protože mu kouzelný ubrousek nestačí, okrade důvěřivého muzikanta i o oslíka z něhož se sypou dukáty. Jenže nebyla by to pohádka, kdyby se nakonec všechno neobrátilo v dobré, a tak je muzikant ... více

 
Petr Čepek : talent a osud (odkaz v elektronickém katalogu)

Petr Čepek : talent a osud

Výrazná a tajemná tvář, stejně jako hlas - to byl Petr Čepek. Tato kniha je pozoruhodnou monografií prof. Jaroslava Vostrého, spoluzakladatele Činoherního klubu, uměleckého vedoucího a později ředitele tohoto divadla, kterému Petr Čepek zůstal věrný do konce svých dní. Lidská a umělecká blízkost, zkušenost dramatika, režiséra i teoretika umožňují autorovi podat příběh Čepkova života tak, že se životopis skvělého herce a vzácného člověka stává mimořádnou výpovědí o době a hereckém i lidském údělu v ní.

 
Sir Nicholas Winton, jak jej neznáme : inspirace pro všechny, kteří chtějí udělat něco dobrého pro náš svět (odkaz v elektronickém katalogu)

Sir Nicholas Winton, jak jej neznáme : inspirace pro všechny, kteří chtějí udělat něco dobrého pro náš svět

Matej Mináč popisuje svou cestu k příběhu sira Nicholase Wintona, k jeho poselství a filmovému zpracování. Publikace je doplněna osudy některých zachráněných dětí a velkým množstvím fotografií. Plný text je k dispozici na adrese: http://wintonfilm.com/winton-jak-jej-nezname.pdf

 
Skotskem po stopách seriálu Cizinka (odkaz v elektronickém katalogu)

Skotskem po stopách seriálu Cizinka

Navštivte oblíbená místa, která jsou spjatá s úspěšným seriálem Cizinka, a odhalte kouzlo skotských tradic. Kniha s bohatým obrazovým doprovodem je uceleným průvodcem po Skotsku, jeho dějinách a kultuře, kde společný jmenovatel tvoří současný fenomén Cizinka.

 
Super mazlíčci (odkaz v elektronickém katalogu)

Super mazlíčci

Toulavý pes Roger je odjakživa rebel, který každému v nouzi rád pomůže. To ovšem znamená občas okrádat o jídlo rozmazlené domácí mazlíčky. A těch je v Robo City víc, než dost. Robo City je totiž široko daleko to nejmodernější město ze všech. Jeho obyvatelé si žijí šťastně, protože téměř všechno obstarávají roboti. Jenže bezstarostné dny právě končí. Starosta města totálně zešílel. Rozhodl se všechny lidi a zvířata vyhnat a z jejich domova udělat město robotů. Roger má sice pro strach uděláno, ale jestli chce své město zachránit, bude potřebovat pomoc. Ač nerad, musí své síly spojit s nebojácnou kočičí dámou Belle, ... více

 
Deset let s Divadélkem na nitce (odkaz v elektronickém katalogu)

Deset let s Divadélkem na nitce

Publikace shrnuje působení amatérského divadelního souboru v Plané nad Lužnicí.

 
John Milton, Dodo Gombár, Ztracený ráj : (zpráva o člověku) : šestá inscenace sedmdesáté páté sezóny 2019 (odkaz v elektronickém katalogu)

John Milton, Dodo Gombár, Ztracený ráj : (zpráva o člověku) : šestá inscenace sedmdesáté páté sezóny 2019

Publikace k uvedení divadelní hry "Ztracený ráj" v Městském divadle v Brně v r. 2020.

 
Múza naděje : 62. Národní festival : katalog = 62nd National Festival : catalogue 2020 (odkaz v elektronickém katalogu)

Múza naděje : 62. Národní festival : katalog = 62nd National Festival : catalogue 2020

. -- Litomyšl : Smetanova Litomyšl, 2020. -- 109 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 23 cm. -- Název z obálky. -- ISBN : 978-80-907601-0-3 (brožováno). C 394.290  

 
Text a divadlo (odkaz v elektronickém katalogu)

Text a divadlo

Monografie odkrývá mnohorozměrný fenomén vztahu textu a divadla na několika úrovních, když v úvodních statích se jeho povaha představuje především v obecné, teoretické rovině, kdežto závěrečné oddíly knihy tento vztah demonstrují na jednom, historicky jedinečném fenoménu.

 
Zdenek Merta, Stanislav Moša, Ráj : pátá inscenace sedmdesáté páté sezóny 2019 (odkaz v elektronickém katalogu)

Zdenek Merta, Stanislav Moša, Ráj : pátá inscenace sedmdesáté páté sezóny 2019

Divadelní program Městského divadla Brno obsahuje kromě libreta muzikálu také rozhovory s tvůrci či stať na téma umělá inteligence.

 
Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka (odkaz v elektronickém katalogu)

Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka

Monografie nabízí odborné veřejnosti několik pohledů na úzkou souvislost mezi wellness aktivitami a jejich přínosem pro zdraví současného člověka.

 
Čchi-nej-cang : masáž čchi pro životně důležité orgány (odkaz v elektronickém katalogu)

Čchi-nej-cang : masáž čchi pro životně důležité orgány

Starobylý taoistický systém pro detoxikaci a omlazení vnitřních orgánů: přináší techniky pro odstranění překážek v proudění energie tělem. Obsahuje ilustrovaná cvičení pro úlevu od běžných zdravotních potíží, revitalizaci orgánů, a umožní čtenářům převzít odpovědnost za vlastní zdraví a dobrou pohodu. Zaměřuje se na pupeční centrum, kde se hromadí negativní emoce, stres a nemoci. Taoisté přišli na to, že většinu nemocí lze vyléčit, jakmile dojde k uvolnění skrytých jedů a negativních sil z těla. Vyvinuli umění čchi­-nej­-cang za účelem recyklace a transformace negativních energií, které blokují vnitřní orgány a ... více

 
Jin jóga : ucelený průvodce teorií i praxí (odkaz v elektronickém katalogu)

Jin jóga : ucelený průvodce teorií i praxí

Jin jóga je součástí tradice hatha jógy. Ve své moderní podobě kombinuje jin jóga prvky indické jógy a čínských taoistických cvičení se západní vědou o zdraví.

 
Jóga adjustment - dopomoc v ásanách : příručka instruktora jógy (odkaz v elektronickém katalogu)

Jóga adjustment - dopomoc v ásanách : příručka instruktora jógy

Tento praktický průvodce asistencí v lekcích pro všechny lektory jógy, učitele lektorů a zapálené studenty jógy vysvětluje umění a důležité detaily, jak dotekem pomáhat studentům jógy. Autor Mark Stephens je světově známý odborník v oblasti vedení jógových lekcí a v této publikaci přibližuje čtenářům filozofii praxe jógy, nuance doteku během vedení lekce a při zdokonalování ásan, sedm principů používání doteku během lekce a dvacet pět nejefektivnějších metod taktilního vedení. Kniha dále obsahuje více než 850 podrobných instruktážních fotografií a jedinečnou předmluvu uznávané lektorky Shivy Rea.

 
Jóga z pohledu anatomie : pochopte fungování těla pro lepší a účinnější cvičení (odkaz v elektronickém katalogu)

Jóga z pohledu anatomie : pochopte fungování těla pro lepší a účinnější cvičení

Prozkoumejte fyziologii 30 klíčových jógových ásan do hloubky a ze všech úhlů a ovládejte každou pózu s jistotou a kontrolou. Tato kniha odhaluje fakta s propracovanými ilustracemi, které ukazují mechaniku, úhly, vliv na průtok krve a dýchání, klíčové akce svalů a kloubů pracující pod povrchem každé pozice, bezpečné vyrovnání a mnoho dalšího. Tato kniha vám pomůže k tomu, abyste dosáhli technické dokonalosti ve své praxi a optimalizovali a sdíleli výhody jógy pro tělo i mysl.

 
Restorativní jóga : sestavy pro úlevu od bolesti a rovnováhu těla a duše (odkaz v elektronickém katalogu)

Restorativní jóga : sestavy pro úlevu od bolesti a rovnováhu těla a duše

Kniha představuje formu jógy, která je vhodná při rekonvalescenci po nemoci, může pomoci překonat slabší deprese a úzkosti i vyrovnat se s traumatickými událostmi.

 
Šestí na světě : čínská basketbalová pohádka očima Jiřího Kalemby (odkaz v elektronickém katalogu)

Šestí na světě : čínská basketbalová pohádka očima Jiřího Kalemby

Čeští basketbalisté se v létě 2019 po 37 letech představili na mistrovství světa. A celý svět během dvou týdnů překvapili svými výkony. Jejich tažení vzbudilo ohromnou vlnu zájmu u české sportovní veřejnosti, která si prožila basketbalovou mánii. Na nečekaně dobrodružnou a úspěšnou cestu do Číny se s reprezentanty vydal i reportér České televize Jiří Kalemba. V knize ji chronologicky mapuje, komentuje dění na palubovce a nechává nahlédnout do dění kolem českého týmu. K tomu přihazuje výživné cestovatelské historky, které se svými kolegy prožil. Třeba o tom, jak jim novinářská víza na chvíli zkomplikovala život.

 
Špunti ve školce : celoroční aktivity pro děti od dvou let (odkaz v elektronickém katalogu)

Špunti ve školce : celoroční aktivity pro děti od dvou let

Kniha se věnuje výukovým projektům MŠ, které jsou určeny pro třídy dvouletých dětí, pro děti z odlišného sociálního a jazykového prostředí nebo pro mateřské školy speciální, kam docházejí děti s mentálním hendikepem, děti s PAS či s výraznou poruchou pozornosti a hyperaktivity. Kniha děti provází jednoduchými a základními činnostmi, které budou v MŠ potřebovat. Je zaměřena na zvládnutí praktických dovedností, jakými jsou základní hygienické návyky, oblékání, stolování, hra, manipulace s hračkou, bezpečnost při hře, úklid, orientace v základních sociálních situacích atd. Tyto dovednosti ale autorka rámuje do prostředí ... více

 
Tělo snů na poslední chvíli (odkaz v elektronickém katalogu)

Tělo snů na poslední chvíli

Tréninkové cvičební programy, účinné a jednoduché cviky, které lze provádět kdekoli. Návody ke změně životního stylu, rady pro zdravou výživu, kuchařské recepty zdravých jídel.

 
501 nejlepších cviků pilates : skvělá silová cvičení zaměřená na váš vlastní trénink a objevování úžasných skrytých struktur vašeho těla (odkaz v elektronickém katalogu)

501 nejlepších cviků pilates : skvělá silová cvičení zaměřená na váš vlastní trénink a objevování úžasných skrytých struktur vašeho těla

501 nápaditých cvičení, která vám pomůžou udělat si trénink pestřejší a komplexnější. Díky cvičení pilates zlepšíte svou kondici, zpevníte tělo a dosáhnete optimální koordinace pohybů.

 
Cesta zpátky (odkaz v elektronickém katalogu)

Cesta zpátky

Jack Cunningham (Ben Affleck) byl ve své době nejlepším hráčem basketbalu na střední škole. O roky později propadl zcela alkoholu a jeho závislost ho stála manželství. Zvládne se vypořádat s démony minulosti a trénovat tým školy, kde kdysi sám hrál

 
Deník ze dna (odkaz v elektronickém katalogu)

Deník ze dna

Vyprávění bývalého fotbalového reprezentanta o pobytu ve vězení.

 
Historie mistrovství Evropy ve fotbale (odkaz v elektronickém katalogu)

Historie mistrovství Evropy ve fotbale

Mistrovství Evropy je tradičním fotbalovým svátkem. Pojďte si zavzpomínat na všechny dosavadní šampionáty, dočtete se o největších překvapeních, rekordech, vítězích i poražených. Kdo se nesmazatelně zapsal do fotbalové historie? Na jakém turnaji a v jakých zápasech padlo nejvíce branek? Co se událo za skandály, chyby rozhodčích nebo dopingové kauzy? A jak si vedlo naše národní mužstvo? Kniha poskytuje mnoho informací a zcela originálních statistik či tabulek, ale přitom je zábavná a čtivá. Doprovázejí ji historické i barevné fotografie.

 
Úchvatné světové běžecké trasy : poznejte nejúžasnější běžecké trasy naší planety (odkaz v elektronickém katalogu)

Úchvatné světové běžecké trasy : poznejte nejúžasnější běžecké trasy naší planety

Kniha popisuje 50 neuvěřitelných tras ve 28 zemích od Keni až po Kanadu, a navíc dalších 150 doporučených běžeckých tratí.

 
Moje Cesta hrdinů SNP (odkaz v elektronickém katalogu)

Moje Cesta hrdinů SNP

Cestopisný příběh člověka, který toužil zažít dobrodružství. Nemusel za ním cestovat přes půl světa, znát cizí jazyk ani zruinovat svoje konto. Bez velkých předchozích zkušeností se vydal na Slovensko a sám prošel 750 kilometrů dlouhou trasu s batohem na zádech. Spal na půdě opuštěného domu i autobusové zastávce. Byl nakonec opravdu tak sám? A došel až na konec?

 
Vaříme pod širákem : jednoduché recepty do přírody (odkaz v elektronickém katalogu)

Vaříme pod širákem : jednoduché recepty do přírody

Outdoorová kuchařka pro milovníky stanování a chataření (jednoduché recepty do přírody).

 
Západní Alpy. vysokohorské túry (odkaz v elektronickém katalogu)

Západní Alpy. vysokohorské túry

90 skalních a ledovcových túr ve Švýcarsku Aktuální průvodce pro oblast švýcarských Západních Alp nejen podrobně popisuje výstupy na vrcholy velehor, ale současně je také atraktivní publikací, nad kterou je možné i doma snít o jejich dechberoucí kráse.

 
40 dní pěšky do Jeruzaléma (odkaz v elektronickém katalogu)

40 dní pěšky do Jeruzaléma

Mladý student Ladislav Zibura v létě 2014 hodil batoh na záda a vydal se na pouť do Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu pěšky ušel 1 400 kilometrů napříč rozpálenou krajinou Turecka a Izraele, stanul pod Zdí nářků a prožil největší dobrodružství svého života. Těšit se můžete na vyprávění kavárenského povaleče, který vám svým laskavě nekorektním humorem dokáže, že poutník rozhodně nemusí být katolík, asketa ani nudný člověk.

 
Na kole přes Afriku : z Prachatic až do Kapského Města (odkaz v elektronickém katalogu)

Na kole přes Afriku : z Prachatic až do Kapského Města

Jet do Afriky a poznat tamní přírodu, to je sen kdejakého kluka. Ne každý ale v sobě později najde sílu na to, aby takový dětský sen skutečně prožil. Tohle je příběh snu, který se opravdu stal. Začíná pod horou Libín a v sedle kola. Čím vším se jeho hlavní hrdina na své cestě stal? Jaké lidi potkal? Co zažil v písku a větru uprostřed saharských dun? Proč s sebou vezl násadu od krumpáče? Potkal v pralese vysněného slona? A co zjistil o tmě, které se odjakživa bál? Vydejte se s ním na cestu přes hory, pouště, savany i tropické lesy. Jmenuji se Tadeáš Šíma, je mi 27 let a pocházím z jihočeských Prachatic. V roce 2016 jsem vyrazil ... více

 
Pamír Highway na kole, aneb, Nejkrásnější silnice světa (odkaz v elektronickém katalogu)

Pamír Highway na kole, aneb, Nejkrásnější silnice světa

Legendární vysokohorská silnice Pamír Highway na pomezí Afghánistánu, Číny, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu je pro svoji náročnost a divokou, nespoutanou krásu snem mnoha cestovatelů z celého světa. Tato přes 1000 km dlouhá silnice překonává mnohá čtyřtisícová vysokohorská sedla, z nichž to nejvyšší se zvedá do výše přes 4 660 m n. m. Protíná vysokohorskou poušť a proplétá se divokými soutěskami na afghánsko-tádžické hranici, která je považována pro aktivity drogových gangů a radikálních islamistů za jednu z nejnebezpečnějších hranic světa. Tato kniha je o cestě dvou kolopoutníků po nejkrásnější silnici světa ve free stylu.

 
Slovensko v duši českého poutníka : etnografický dokument (odkaz v elektronickém katalogu)

Slovensko v duši českého poutníka : etnografický dokument

Zeptáte-li se, zda je tato kniha cestopisem, průvodcem či výpravnou obrazovou publikací, odpověď je jednoduchá. Je vším dohromady. Především ale je ódou na slovenskou zemi, na krásy její přírody, na lidi, kteří v ní žijí. Zachycuje realitu i osobní dojmy, šťastné i smutnější okamžiky, těžko uvěřitelné příhody — vše popsané z pohledu českého poutníka. Autor procestoval Slovensko na kole křížem krážem mnohokrát — v létě i v zimě — a většinou sám. Díky intenzivním prožitkům nahlédl hluboko do své duše. Projedeme s ním téměř všechny nížiny, doliny, pohoří i hory, ba dokonce vystoupáme na nejvyšší vrchol Slovenska. ... více

 
Motoristé na Šébru a pod Šébrem : německý autoklub Nordböhmischer Kraftfahrerbund a jeho místo mezi motoristickými organizacemi v Československu (odkaz v elektronickém katalogu)

Motoristé na Šébru a pod Šébrem : německý autoklub Nordböhmischer Kraftfahrerbund a jeho místo mezi motoristickými organizacemi v Československu

Motorismus je významným fenoménem 20. století. Činnost četných motoristických spolků na území předválečného Československa byla dosud v odborných publikacích opomíjeným tématem, ačkoli tyto organizace byly často zásadními hybateli v oblasti rozvoje motorismu. Autor se v knize zabývá hned dvěma fenomény současně: počátky motorismu jako projevu moderního životního stylu a zároveň spolky jako jednou z typických moderních organizačních alternativ zanikajícího tradičního světa. Předválečné Československo dlouho podceňovalo potenciál motorismu a nechávalo vlastníky aut a motocyklů, aby si pomáhali sami. Proto se motoristé začali ... více

 
Westernové ježdění : výcvik westernového koně (odkaz v elektronickém katalogu)

Westernové ježdění : výcvik westernového koně

Westernové ježdění je především o spolupráci mezi jezdcem a koněm, o obratnosti a souhře, je to sport i umění, které dosud slouží svému praktickému účelu, ale stále častěji se prosazuje i jako atraktivní podívaná pro diváky a původní rodea doplňují další druhy westernových jízd. Praktická příručka vás provede nejčastějšími prvky, jako je přestavování, osmička, vlnovka, klus přes bariéry, překroky do stran nebo „mlok“ a řada dalších. Autorka je zkušená cvičitelka, která provozuje vlastní ranč a nabízí programy pro začínající i pokročilé westernové jezdce. Je pevnou zastánkyní názoru, že ježdění má všechny ... více

 
7 UMĚNÍ
Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. I. (odkaz v elektronickém katalogu)

Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. I.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). Na rozdíl od dnešního chápání umění byla ve středověku u uměleckého díla považována za klíčový prvek jeho funkce a teprve na ni se vázala stránka estetická. Z toho vychází struktura knihy – po úvodním výkladu pojmu imago se jednotlivé oddíly zabývají funkcemi, které imagines plnily – funkcí náboženskou, didaktickou, memoriální a reprezentativní, a nakonec též funkcí estetickou, ... více

 
Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. II. (odkaz v elektronickém katalogu)

Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. II.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). Na rozdíl od dnešního chápání umění byla ve středověku u uměleckého díla považována za klíčový prvek jeho funkce a teprve na ni se vázala stránka estetická. Z toho vychází struktura knihy – po úvodním výkladu pojmu imago se jednotlivé oddíly zabývají funkcemi, které imagines plnily – funkcí náboženskou, didaktickou, memoriální a reprezentativní, a nakonec též funkcí estetickou, ... více

 
Rozlomená doba 1908-1928 : avantgardy ve střední Evropě (odkaz v elektronickém katalogu)

Rozlomená doba 1908-1928 : avantgardy ve střední Evropě

Publikace k rozsáhlému výstavnímu projektu mapuje moderní a avantgardní výtvarné umění v průběhu dvacetiletí 1908-1928 ve střední Evropě. Kniha nabízí pestrý obraz vývoje různých uměleckých oborů (od malířství a sochařství přes typografii a fotografii až po film a scénografii) v Rakousku-Uhersku a v nově vzniklých státech, které se ustanovily po roce 1918. Přináší ukázky děl výrazných i méně známých osobností avantgardní výtvarné scény, sleduje výtvarné dění ve středoevropských uměleckých centrech a připomíná i významné umělecké časopisy a sborníky tohoto období.

 
Očím na odiv : výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.-16. století (odkaz v elektronickém katalogu)

Očím na odiv : výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.-16. století

Publikace věnovaná tématu výzdobných technik ve středověkém bohemikálním památkovém fondu.

 
Arteduco : InSEA Plzeň 2019 (odkaz v elektronickém katalogu)

Arteduco : InSEA Plzeň 2019

Katalog k výstavě. "Výstava ARTEDUCO v plzeňském industriálním prostoru DEP02015, pořádaná v rámci mezinárodní konference České sekce InSEA Plzeň 2019, si kladla za cíl představit tvorbu umělců těsně spjatou s jejich pedagogickým působením většinou na pedagogických fakultách, případně na vysokých uměleckých školách u nás a v zahraničí. Propojení obrazu a slova se tak stalo pro konferenci příznačné, stejně jako by mělo být příznačné pro výtvarnou výchovu. Plzeňská InSEA tak navázala na tradici doprovodných uměleckých výstav při konferenci České sekce InSEA, a věnovala uměleckému výtvarnému sdělení navíc značnou ... více

 
Bohumil Kafka : (1878-1942) : příběh sochaře (odkaz v elektronickém katalogu)

Bohumil Kafka : (1878-1942) : příběh sochaře

Kafka je znám jako autor jezdeckého pomníku Jana Žižka na pražském Vítkově, jako pedagog vychoval i početnou generaci žáků na Akademii výtvarných umění. Méně známá je skutečnost, že se ve své rané tvorbě hlásil k programu moderního umění a v tomto duchu vytvořil i velmi zajímavá díla. První část publikace Petra Wittlicha (Život a dílo) sleduje Kafku v jednotlivých etapách života a tvroby, zabývá se i ohlasem jeho díla v tehdejším kulturním kontextu. Druhá část (Moderna a tradice) zkoumá, proč došlo u Kafky k rozchodu s ideon modernosti.

 
Divadlo světla : román z barokní Prahy (odkaz v elektronickém katalogu)

Divadlo světla : román z barokní Prahy

Historický román francouzské autorky je vnímavým pohledem na rozmach barokního umění v Čechách, jež se rozvíjí na pozadí vzrušujících událostí v neklidném času osmnáctého století. Umírající Slávek Sýkora rekapituluje svůj život. Vzpomíná na šťastné dětství v rodině stavebního mistra, jež však pro něho skončilo nehodou, po níž se pohyboval pouze o berlích. Nepřímým viníkem Slávkova zranění se stal hrabě František Antonín Špork, jeden z největších barokních mecenášů, jehož těžký kočár se v úzkých pražských uličkách v plné rychlosti nevyhnul střetu se skupinou malých chlapců. Špork se ovšem rozhodne Slávka ... více

 
Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. I. (odkaz v elektronickém katalogu)

Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. I.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). Na rozdíl od dnešního chápání umění byla ve středověku u uměleckého díla považována za klíčový prvek jeho funkce a teprve na ni se vázala stránka estetická. Z toho vychází struktura knihy – po úvodním výkladu pojmu imago se jednotlivé oddíly zabývají funkcemi, které imagines plnily – funkcí náboženskou, didaktickou, memoriální a reprezentativní, a nakonec též funkcí estetickou, ... více

 
Jan Rafael Schuster : 1888-1981 (odkaz v elektronickém katalogu)

Jan Rafael Schuster : 1888-1981

Publikace vydaná u příležitosti 130. výročí narození českobudějovického malíře a učitele Jana Rafaela Schustera.