EN . .

Novinky ve fondu knihovny


Každý měsíc si můžete vybrat z nabídky nových knih, které jsme pro vás do knihovny pořídili. Pokud chcete vědět, jaké knihy pro vás nakoupila daná pobočka, stačí si ji vybrat ze seznamu knihoven v levém menu. Dokumenty si můžete vybírat také podle typu (knihy, CD, audioknihy, DVD, hry, atd.)

V případě, že chcete být pravidelně informováni o nových titulech vašeho oboru, využijte služby SDI

Pokud nám chcete doporučit dokument pro doplnění fondu knihovny, využijte formulář pro zaslání Vašeho návrhu.


Seznam novinek ve fondu: druh dokumentu Staré tisky za měsíc červen 2021.

(Celkem 17 titulů)
titul

Biblisches Real-Lexicon über biblische und die Bibel erläuternde alte Geschichte, Erdbeschreibung, Zeitrechnung, Alterthümer und morgenländische Gebräuche, Naturlehre, Naturgeschichte, Religionsgeschichte, Isagogik, Onomatologie der in der Bibel vorkommenden interessantesten Personen [et]c. Erster Theil, A bis C

. -- Prag : bey Johann Mangoldt, 1787. -- x, 782 stran ; 8°. -- Na s. [III]-X: "An die Leser der ersten Ausgabe. Dieses Werk, von welchem ich hier den ersten Band liefere, hat, laut des ersten Avertissements, überhaupt in drey Bänden, und zwar unter dem Titel: Biblische Real- und Verbalconcordanz ... Und nun muß ich freylich meinen Namen hier nennen, das ich anfänglich nicht für nöthig hielte. Weil aber hie und da meine Herrn Gehülfen es gethan haben, und zuweilen auf manche meiner andern Schriften verwiesen worden ist, so kann ich mich weiter nicht als unbekannt anführen. Hezel. Auf dem Gränzhammer bey Ilmenau.". -- Na s. [1]: "Biblisches Real-Lexicon. Erster Haupttheil. A. A. und O. A (Alpha) ist der erste, und O (Omega) der letzte Buchstab ...". -- Německý text gotikou, místy latinský antikvou, hebrejská slova hebrejským písmem, řecká slova alfabetou. Na titluní straně mědirytová ilustrace, krátká linka, impresum pod linkou. Dvojlinky, linky, živá záhlaví, signatury, kustody. RE577$1  

 
titul

Biblisches Real-Lexicon über biblische und die Bibel erläuternde alte Geschichte, Erdbeschreibung, Zeitrechnung, Alterthümer und morgenländische Gebräuche, Naturlehre, Naturgeschichte, Religionsgeschichte, Isagogik, Onomatologie der in der Bibel vorkommenden interessantesten Personen [et]c. Zweyter Theil, D bis J

. -- Prag : bey Johann Mangoldt, 1787. -- 2 nečíslované strany, 826 stran, 1 nečíslovaná strana, 1 prázdná strana ; 8°. -- Na s. [1]: "Biblisches Real-Lexicon. Zweyter Theil. D. Dabaseth. Dabbaseth. Eine Stadt auf der Gränze ...". -- Na poslední tištěné straně: "Einige Verbesserungen.". -- Chyba ve stránkování: strana 336 je označena číslem 836. -- Německý text gotikou, místy latinský antikvou, hebrejská slova hebrejským písmem, řecká slova alfabetou. Na titluní straně mědirytová ilustrace, krátká linka, impresum pod linkou. V záhlaví na s. 1 dvojlinka, pod nadpisem tamtéž krátká linka, na konci textu na s. 826 krátká ozdobná dvojlinka; živá záhlaví, signatury, kustody. RE577$2  

 
titul

Biblisches Real-Lexicon über biblische und die Bibel erläuternde alte Geschichte, Erdbeschreibung, Zeitrechnung, Alterthümer und morgenländische Gebräuche, Naturlehre, Naturgeschichte, Religionsgeschichte, Isagogik, Onomatologie der in der Bibel vorkommenden interessantesten Personen [et]c. Dritter Theil, K bis R

. -- Prag : bey Johann Mangoldt, 1787. -- 2 nečíslované strany, 847 stran, 1 nečíslovaná strana ; 8°. -- Na s. [1]: "Biblisches Real-Lexicon. Dritter Theil. K. Kab. Eine Art des Gemäßes ...". -- Na poslední tištěné straně: "Einige Verbesserungen.". -- Chyby ve stránkování: strana 363 je označena číslem 862; strana 609 je označena číslem 607 a o dvě čísla posunuto je i číslování následujících stran až do konce, 607-847 správně 609-849 (s. 838 správně 840 je označena číslem 38). -- Německý text gotikou, místy latinský antikvou, hebrejská slova hebrejským písmem, řecká slova alfabetou. Na titluní straně mědirytová ilustrace, krátká linka, impresum pod linkou. V záhlaví na s. 1 dvojlinka, pod nadpisem tamtéž krátká linka, na konci textu na s. 395 krátká dvojlinka a na s. 847 krátká ozdobná dvojlinka; živá záhlaví, signatury, kustody. RE577$3  

 
titul

Biblisches Real-Lexicon über biblische und die Bibel erläuternde alte Geschichte, Erdbeschreibung, Zeitrechnung, Alterthümer und morgenländische Gebräuche, Naturlehre, Naturgeschichte, Religionsgeschichte, Isagogik, Onomatologie der in der Bibel vorkommenden interessantesten Personen [et]c. Vierter Theil, S bis Z

. -- Prag : bey Johann Mangoldt, 1787. -- 2 nečíslované strany, 693 stran, 1 nečíslovaná strana ; 8°. -- Na s. [1]: "Biblisches Real-Lexicon. Vierter Theil. S. Saal. Saal: oberes Gemach in dem obern Stockwerke, wo man ...". -- Na poslední tištěné straně: "Druckfehler.". -- Chyba ve stránkování: strana 629 je označena číslem 62. -- Německý text gotikou, místy latinský antikvou, hebrejská slova hebrejským písmem, řecká slova alfabetou. Na titluní straně mědirytová ilustrace, krátká linka, impresum pod linkou. V záhlaví na s. 1 ornamentální pás, pod nadpisem tamtéž krátká ztrácející se linka, v záhlaví na poslední tištěné straně drobná ozdůbka, živá záhlaví, signatury, kustody. RE577$4  

 
titul

HERMENEUTICA SEU RATIO INTERPRETANDI SACRAM SCRIPTURAM ANTIQUI FOEDERIS

AB ANDREA MAXIMILIANO ZESIO ORDINIS PRAEMONSTRATENSIS CANONICO REGULARI OLIM JASZOUIENSI. A.A.L.L. ET PHILOSOPHIAE, NEC NON S.S. THEOLOGIAE DOCTORE. PROTO-NOTARIO APOSTOLICO, ET S. HERMENEUTICAE IN REGIA HUNGARICA UNIVERSITATE PROFESSORE EMERITO CONCINNATA. -- PESTHINI : TYPIS FRANCISCI AUGUSTINI PATZKO, 1796. -- 20 nečíslovaných stran, 288 stran, 23 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana ; 8°. -- Na rubu titulního listu citát z Listu židům a ze spisů sv. Lva Velikého a sv. Jeronýma. -- Na 3.-14. nečíslované straně (fol. )(2r-6v): "QUAM REVERENDISSIMO AC AMPLISSIMO DOMINO DOMINO WENCESLAO JOSEPHO MAYER S. CANONICI ORDINIS PRAEMONSTRATENSIS REGIAE ECCLESIAE MONTIS SION, ET MILOVICENSIS ABBATI, ... Clientum [et] Servorum minimus ANDREAS ZASIO Ord. Praemonstrat. Canon. Reg. olim Jaszoviensis.". -- Na fol. )(2r: "AD LECTOREM. Hermeneuticam veteris Testamenti, quam paginis istis complectimur, nolim existimes ...". -- Na s. 1: "ISAGOGE SIVE INTRODUCTIO IN HERMENEUTICAM VETERIS TESTAMENTI. §. I. De variis S. Scripturae Nominibus. Si parua vocum Significationi vis ...". -- Na fol. T1r (za s. 288): "INDEX Rerum memorabilium hoc in opere contentarum". -- Na poslední tištěné straně opravy tiskových chyb. -- Latinský text antikvou nebo kurzívou, hebrejská slova hebrejským písmem. Na titulní straně dřevořezová viněta s deskami Desatera, křížem a kotvou, impresum pod dvojlinkou. Na rubu titulního listu linky, na fol. )(2r a T1r trojitá linka v záhlaví, na s. 1 ozdobná dřevořezová lišta v záhlaví, na ostatních stranách s výjimkou dedikace krátké dvojlinky v záhlaví, v hlavním textu (s. 200, 202, 204, 205, 209, 213, 216, 217, 219, 224, 226, 227, 231, 234, 235, 237-241, 243-250, 253) i v textu indexu ozdůbky; poznámky pod čarou, signatury, kustody. RE578$0  

 
titul

Herrn von Buffons Naturgeschichte der Vögel. Achter Band

. -- Brünn : gedruckt bei Joseph Georg Traßler, und im Verlage der Kompagnie, 1789. -- 435 stran, 10 nečíslovaných stran, 3 prázdné strany ; 8°. -- Na s. [3] (fol. A2r): "Herrn von Buffon Naturgeschichte der Vögel.". -- Na s. [5], fol. A3r: "Naturgeschichte der Vögel. VIII. Band. Der Staar. a) 1) Buffon illuminirte Platten Fol. n. 75. Es giebt wenige, besonders ...". -- Na fol. Ee2v (za s. 435): "Inhalt des achten Bandes der Naturgeschichte der Vögel.". -- Na fol. Ee5v: "Anzeige der im achten Bande der Vögelgeschichte des Herrn von Buffon enthaltenen Abbildungen.". -- Německý text gotikou, latinský a francouzský text a případně slova v jiných jazycích antikvou, na s. 6, 260, 274, 290, 334, 352 a 378 řecká slova alfabetou. Na titulní straně krátká linka, krátká dvojlinka, impresum pod trojitou linkou, rok vydání oddělen krátkou linkou. Na s. [5] trojitá llinka nad textem a pod nadpisem dvojlinka zakončená ozdůbkami; dvojlinky, krátké linky pod nadpisy a na konci textu, ojediněle krátké dvojlinky na konci textu (např. s. 187, 400); poznámky pod textem, signatury a kustody; arabská paginace v horních vnějších rozích počínaje stranou 6. RE576$8  

 
titul

Herrn von Buffons Naturgeschichte der Vögel. Neunter Band

. -- Wien : Im Verlag bei F.A. Schrämbl, 1790. -- 358 stran, 9 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana ; 8°. -- Na s. [3] (fol. A2r): "Naturgeschichte der Vögel.". -- Na s. [5], fol. A3r: "Die Amsel. a) 1) Büffon illum. Platt. Fol. n. 2. u. 555. Das ausgewachsene Männchen dieser Art ...". -- Na fol. Z4r (za s. 358): "Inhalt des neunten Bandes von Büffons Naturgeschichte der Vögel.". -- Na fol. Z6r: "Anzeige der im neunten Bande der Vögelgeschichte des Herrn von Büffon enthaltenen Abbildungen.". -- Německý text gotikou, latinský a francouzský text a případně slova v jiných jazycích antikvou, na s. 101, 102, 115 a 116 řecká slova alfabetou. Na titulní straně dvojlinka, impresum pod dvojlinkou, rok vydání oddělen krátkou linkou. Dvojlinky, krátké linky pod nadpisy a na konci textu; poznámky pod textem, signatury a kustody; arabská paginace v horních vnějších rozích počínaje stranou 6. RE576$9  

 
titul

Herrn von Buffons Naturgeschichte der Vögel. Eilfter Band

. -- Wien : im Verlage bei F.A. Schrämbl, 1790. -- 496 stran, 8 nečíslovaných stran ; 8°. -- Na s. [3] (fol. A2r): "Naturgeschichte der Vögel.". -- Na s. 5: "Der Bluthänfling. a) 1) Buff. Planch. enl. 485. fig. 1. u. 151. f. 1. Es scheint, als wenn schon von der Natur selbst ...". -- Na fol. Ii1r (za s. 496): "Inhalt des eilften Bandes von Büffons Naturgeschichte der Vögel.". -- Na fol. Ii3r: "Anzeige der im eilften Bande der Vögelgeschichte des Herrn von Büffons enthaltenen Abbildungen.". -- Chyba ve stránkování: strana 381 je označena číslem 138. -- Německý text gotikou, latinský a francouzský text a případně slova v jiných jazycích antikvou, na s. 126, 127, 315-317, 370-372, 459, 460 řecká slova alfabetou. Na titulní straně dvojlinka, impresum pod dvojlinkou, rok vydání oddělen krátkou linkou. Dvojlinky, krátké linky pod nadpisy a na konci textu; poznámky pod textem, signatury a kustody; arabská paginace v horních vnějších rozích počínaje stranou 5. RE576$11  

 
titul

Herrn von Buffons Naturgeschichte der Vögel. Zwölfter Band

. -- Wien : im Verlage bei F.A. Schrämbl, 1790. -- 376 stran, 8 nečíslovaných stran ; 8°. -- Na s. [3] (fol. A2r): "Naturgeschichte der Vögel.". -- Na s. 5: "Die Tangara's. Man findet in den warmen Himmelsstrichen von Amerika ...". -- Na fol. Aa5r (za s. 376): "Inhalt des zwölften Bandes von Büffons Naturgeschichte der Vögel.". -- Na fol. Aa7r: "Anzeige der im zwölften Bande der Vögelgeschichte des Herrn von Büffons enthaltenen Abbildungen.". -- Chyba ve stránkování: strana 231 je označena číslem 131. -- Německý text gotikou, latinský a francouzský text a případně slova v jiných jazycích antikvou, na s. 191, 192, 222, 305 řecká slova alfabetou. Na titulní straně dvojlinka, impresum pod dvojlinkou, rok vydání oddělen krátkou linkou. Dvojlinky, krátké linky pod nadpisy a na konci textu; poznámky pod textem, signatury a kustody; arabská paginace v horních vnějších rozích počínaje stranou 5; sazba na s. 239 a 240 částečně ve dvou sloupcích. RE576$12  

 
titul

Herrn von Buffons Naturgeschichte der Vögel. Dreyzehnter Band

. -- Wien : im Verlage bei F.A. Schrämbl, 1790. -- 321 stran, 1 prázdná strana, 10 nečíslovaných stran, 4 prázdné strany ; 8°. -- Na s. [3] (fol. A2r): "Naturgeschichte der Vögel.". -- Na s. 5: "Der Gimpel. a) 1) Buffon Planch. enlum. n. 145. M. fog. 1. W. fig. 2. Die Natur hat sich sehr gütig ...". -- Na fol. X2r: "Inhalt des dreizehnten Bandes von Büffons Naturgeschichte der Vögel.". -- Na fol. X4v: "Anzeige der im dreizehnten Bande der Vögelgeschichte des Herrn von Büffons enthaltenen Abbildungen.". -- Chyby ve stránkování: strana 173 je označena číslem 171, s. 231 číslem 132, s. 237 číslem 137. -- Německý text gotikou, latinský a francouzský text a případně slova v jiných jazycích antikvou. Na titulní straně dvojlinka, impresum pod dvojlinkou, rok vydání oddělen krátkou linkou. Dvojlinky, linky, poznámky pod textem, signatury,kustosy; arabská paginae v horních vnějších rozích, počínaje s 5. RE576$13  

 
titul

Herrn von Büffons Naturgeschichte der Vögel. Vierzehnter Band

. -- Wien : im Verlage bei F.A. Schrämbl, 1790. -- 397 stran, 1 prázdná strana, 11 nečíslovaných stran, 3 prázdné strany ; 8°. -- Na s. [3] (fol. A2r): "Naturgeschichte der Vögel.". -- Na s. 5: "Die Fliegenschnäpper, Fliegenfänger und Tirannen. Les Gobe-mouche, Moucherolles et Tyrans.*) Hinter der letzten Reihe ...". -- Na fol. Bb8r: "Inhalt des vierzehnten Bandes von Büffons Naturgeschichte der Vögel.". -- Na fol. Cc2v: "Anzeige der im vierzehnten Bande der Vögelgeschichte der Vögelgeschichte des Herrn von Büffon enthaltenen Abbildungen.". -- Chyby ve stránkování: strana 369 je označena číslem 366, s. 382 číslem 383, s. 383 číslem 382. -- Německý text gotikou, latinský a francouzský text a případně slova v jiných jazycích antikvou, ojediněle řecká slova alfabetou (s. 198, 199, 200, 296, 351, 353, 359, 369). Na titulní straně dvojlinka, impresum pod dvojlinkou, rok vydání oddělen krátkou linkou. Dvojlinky, krátké linky pod nadpisy a na konci textu; poznámky pod textem, signatury a kustody; arabská paginace v horních vnějších rozích počínaje stranou 5. RE576$14  

 
titul

Herrn von Buffons Naturgeschichte der Vögel. Sechzehnter Band

. -- Wien : im Verlage bei F.A. Schrämbl, 1791. -- 4 nečíslované strany, 346 stran, 14 nečíslovaných stran ; 8°. -- Na třetí nečíslované straně: "Naturgeschichte der Vögel.". -- Na s. [1]: "Der größere Steinschmätzer oder Weißschwanz a) 1). Buff. pl. end. n. 554. f. 1 u. 2. Dieser Vogel zeigt ...". -- Na fol. Y6r (za s. 346): "Inhalt des sechzehnten Bandes von Buffons Naturgeschichte der Vögel.". -- Na fol. Z2r: "Anzeige der im sechzehnten Bande der Vögelgeschichte der Vögelgeschichte des Herrn v. Buffon enthaltenen Abbildungen.". -- Německý text gotikou, latinský a francouzský text a případně slova v jiných jazycích antikvou, ojediněle řecká slova alfabetou (s. 266, 287, 318). Na titulní straně dvojlinka, impresum pod dvojlinkou, rok vydání oddělen krátkou linkou. Dvojlinky, krátké linky pod nadpisy a na konci textu; poznámky pod textem, signatury a kustody; arabská paginace v horních vnějších rozích počínaje stranou 2. RE576$16  

 
titul

Herrn von Buffons Naturgeschichte der Vögel. Siebzehnter Band

. -- Wien : im Verlage bei F.A. Schrämbl, 1791. -- 2 prázdné strany, 4 nečíslované strany, 316 stran, 12 nečíslovaných stran ; 8°. -- Na třetí nečíslované straně: "Naturgeschichte der Vögel.". -- Na s. [1]: "Die Meisen a) Obgleich Aldrovand den Nahmen Parra besonders auf das Königlein engewandt hat, so glaube ...". -- Na fol. U7r (za s. 316): "Inhalt des siebzehnten Bandes von Buffons Naturgeschichte der Vögel.". -- Na fol. X3r: "Anzeige der im siebzehnten Bande der Naturgeschichte der Vögel enthaltenen Abbildungen.". -- Německý text gotikou, latinský a francouzský text a případně slova v jiných jazycích antikvou, ojediněle řecká slova alfabetou (s. 1, 32, 54, 55, 59, 99, 156, 157, 256-258). Na titulní straně dvojlinka, impresum pod dvojlinkou, rok vydání oddělen krátkou linkou. Dvojlinky, krátké linky pod nadpisy a na konci textu; poznámky pod textem, signatury a kustody; arabská paginace v horních vnějších rozích počínaje stranou 2. RE576$17  

 
titul

Herrn von Buffons Naturgeschichte der Vögel. Achtzehnter Band

. -- Wien : im Verlage bei F.A. Schrämbl, 1791. -- 4 nečíslované strany, 396 stran, 13 nečíslovaných stran, 1 prázdná strana ; 8°. -- Na třetí nečíslované straně: "Naturgeschichte der Vögel.". -- Na s. [1]: "Die Baumkletter oder Baumläufer 1). Wir haben schon mehrere kletternde Vögle, die Blauspechte ...". -- Na fol. Cc1r (za s. 396): "Inhalt des achtzehnten Bandes von Buffons Naturgeschichte der Vögel.". -- Na fol. Cc3v: "Anzeige der im achtzehnten Bande der Naturgeschichte der Vögel enthaltenen Abbildungen.". -- Německý text gotikou, latinský a francouzský text a případně slova v jiných jazycích antikvou, ojediněle řecká slova alfabetou (s. 10). Na titulní straně dvojlinka, impresum pod dvojlinkou, rok vydání oddělen krátkou linkou. Dvojlinky, krátké linky pod nadpisy a na konci textu; poznámky pod textem, signatury a kustody; arabská paginace v horních vnějších rozích počínaje stranou 2. RE576$18  

 
titul

Herrn von Buffons Naturgeschichte der Vögel. Neunzehnter Band

. -- Wien : gedruckt und verlegt bei F.A. Schrämbl, 1793. -- 2 nečíslované strany, 389 stran, 13 nečíslovaných stran, 2 prázdné strany ; 8°. -- Na s. [1] (fol. A1r): "Naturgeschichte der Vögel.". -- Na s. 3: "Der Papagei a) 1). Die Thiere, die der Mensch am meisten bewundert hat, sind ...". -- Na fol. Bb3v (za s. 389): "Inhalt des neunzehnten Bandes von Buffons Naturgeschichte der Vögel.". -- Na fol. Cc1r: "Anzeige der im neuntzehnten Bande der Vögelgeschichte des Herrn von Buffon enthaltenen Abbildungen.". -- Německý text gotikou, latinský a francouzský text a případně slova v jiných jazycích antikvou, ojediněle řecká slova alfabetou (s. 3). Na titulní straně dvojlinka, impresum pod dvojlinkou, rok vydání oddělen krátkou linkou. Dvojlinky, krátké linky pod nadpisy a na konci textu; poznámky pod textem, signatury a kustody; arabská paginace v horních vnějších rozích počínaje stranou 3. RE576$19  

 
titul

Herrn von Buffons Naturgeschichte der Vögel. Neunzehnter Band

. -- Wien : gedruckt und verlegt bei F.A. Schrämbl, 1793. -- 2 nečíslované strany, 389 stran, 13 nečíslovaných stran, 2 prázdné strany ; 8°. -- Na s. [1] (fol. A1r): "Naturgeschichte der Vögel.". -- Na s. 3: "Der Paradies-Papagei a) 1). Erste Gattung. Buff. pl. enl. 336. Catesby hat diesen Vogel Paradiespapagei genannt. Er ist sehr ...". -- Na nečíslované straně za s. 328: "Inhalt des zwanzigsten Bandes von Buffons Naturgeschichte der Vögel.". -- Na čtvrté nečíslované straně za s. 328: "Anzeige der im zwanzigsten Bande von Buffons Naturgeschichte der Vögel Buffon enthaltenen Abbildungen.". -- Německý text gotikou, latinský a francouzský text a případně slova v jiných jazycích antikvou, ojediněle řecká slova alfabetou (s. 214). Na titulní straně dvojlinka, impresum pod dvojlinkou, rok vydání oddělen krátkou linkou. Dvojlinky; poznámky pod textem, signatury a kustody; arabská paginace v horních vnějších rozích počínaje stranou 3. RE576$20  

 
titul

[Slawiček Rágský Na Stromě Žiwota, Sláwu Tworcy Swému Prospěwugjcý, To gest: Kancyonál, A nebo: Knjha Pjsebnj, Rozličné Nábožné Pjsně, s mnohým Spasytedlným Přemýsslowánjm obsahugjcý] : [Netoliko Žákům Kostelnjm při Službách Cýrkewnjch k pohodlj, Ale také Gednomu každému k Potěssenj a prospěchu Duchownjmu, od ginud po rozdílně sebraná a spořádaná]

[Od Dwogi Cti hodného Kněze Jana Jozeffa Božana Faráře Chraustowského]. -- [Wytisstěný w Hradcy Králowé nad Labem] : [v Wáclawa Tybély], [1719]. -- 6 nečíslovaných stran, 843 to je 842 stran, 8 nečíslovaných stran : noty ; 4° [2°]. -- Chybí původní tištěný titulní list; autorské, názvové a nakladatelské údaje a údaje o původním rozsahu podle exempláře sign. SC 641 a podle Knihopisu. -- Český text gotikou, latinský antikvou; vlysy, viněty, iniciály v ozdobném pozadí, linky z ozdůbek, signatury, kustody, noty, sazba částečně ve dvou sloupcích. SC3452  

 


 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 12278 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 13883 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 2830 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 19845 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 59222 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 818 her. Zobrazit v katalogu.