EN . .

Novinky ve fondu knihovny


Každý měsíc si můžete vybrat z nabídky nových knih, které jsme pro vás do knihovny pořídili. Pokud chcete vědět, jaké knihy pro vás nakoupila daná pobočka, stačí si ji vybrat ze seznamu knihoven v levém menu. Dokumenty si můžete vybírat také podle typu (knihy, CD, audioknihy, DVD, hry, atd.)

V případě, že chcete být pravidelně informováni o nových titulech vašeho oboru, využijte služby SDI

Pokud nám chcete doporučit dokument pro doplnění fondu knihovny, využijte formulář pro zaslání Vašeho návrhu.


Seznam novinek ve fondu: druh dokumentu Staré tisky za měsíc srpen 2021.

(Celkem 9 titulů)
Das zerknirschte Herz, oder rührende Beweggründe eine vollkommene Reue über seine Sünden zu erwecken  (odkaz v elektronickém katalogu)

Das zerknirschte Herz, oder rührende Beweggründe eine vollkommene Reue über seine Sünden zu erwecken

In sieben Betrachtungen auf jeden Tag der Woche ausgetheilet von P. Johann Peter Pinamonti, der Gesellschaft Jesu Priester. -- Augsburg : bey Nicolaus Doll, 1791. -- 83 stran, 1 prázdná strana ; 8°. -- "Mit Erlaubniß der Obern.". -- Na s. 3 (fol. A2r): "Einleitung. Wenn es die größte Glückseligkeit ...". -- Na s. 13: "Erste Betrachtung. Auf den Sonntag. Die Sünde ist eine Unbild gegen Gott.". -- Na titulní straně viněta, impresum pod ztrácející se dvojlinkou. Linky z ozůbek (s. 3, 22, 30, 39, 47, 56, 68), na s. 13 ozdobná lišta nad textem; krátké linky pod nadpisy, na s. 12 a 83 ozdůbka na konci textu; živá záhlaví, signatury, kustody. RE599  

 
DE VITA ET MORIBUS S. IGNATII LOJOLAE SOCIETATIS JESU DUNDATORIS, LIBRI III.  (odkaz v elektronickém katalogu)

DE VITA ET MORIBUS S. IGNATII LOJOLAE SOCIETATIS JESU DUNDATORIS, LIBRI III.

AUCTORE P. JOANNE PETRO MAFEJO, Ejusdem Soc. JESU. -- VIENNAE AUSTRIAE : TYPIS KALIWODIANIS, 1743. -- 272 stran ; 8°. -- Jako frontispis je ve svazku použita mladší mědirytina s podobiznou sv. Ignáce z Lojoly sign. Ex Officina Ioa. T. de Trattnern, J. Mansfeld fec.. -- Na s. 3: "LIBER I. De IGNATTII LOJOLAE Vita & Moribus. CAPUT I. Otus ejus, [et] Educatio. IN ea Hispaniae regione, quae ...". -- Na s. 101: "LIBER II. De IGNATII LOJOLAE Vita & Moribus. CAPUT I. AEger Hispaniam repetit.". -- Na s. 197: "LIBER III. De IGNATII LOJOLAE Vita & Moribus. HActenùs Ignatii toto vitae cursu proposito, nunc ...". -- Na s. 270: "INDEX CAPITUM OPERIS". -- Chyba ve stránkování: strana 116 je označena číslem 161. -- Jméno tiskárny v impresu na titulní straně odděleno od místa a roku vydání linkou. Na s. 3 rytý rámovaný vlys se znakem jezuitů (monogram IHS) uprostřed a na začátku textu konturová iniciála I na ozdobném pozadí zalomená na výšku pěti řádků, na s. 101 a 197 ornamentální pás a na začátku textu konturová iniciála I ve výšce čtyř řádků, ornamentální pás i na s. 270, na s. 272 drobná viněta (okřídlená hlavička se svatozáří); plné iniciály ve volném prostoru, kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami na konci textu (s. 6, 62, 81, 125, 191, 204), ozdůbky na konci textu (s. 36, 100, 156, 196, 269), živá záhlaví, na s. 3, 101, 197, 270 drobný kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami v záhlaví; signatury, kustody. RE600  

 
Dwauch Swatých Sester Gertrudy a Mechtyldy nábožné Modlitby a neb: Kytka Srdce skrausseného, Totiž: Rozličné Swatých, Bohu milých Lidj wraucné a nábožné Modlitby, Neyprwe w latinským Gazyku sepsané, potom na českau Ržeč přeložené; nynj pak znowu s pobožným Rozgjmánjm o Krystu Pánu, s Modlitbami Rannjmi a Wečernjmi, při Mssj Swaté na dwogj Způsob před- y po Přigjmánj Welebné Swátosti Oltářnj; s patnácti Modlitbami Swaté Brygitty, mnohými též Letanyemi a pěknými Obrázky okrásslené (odkaz v elektronickém katalogu)

Dwauch Swatých Sester Gertrudy a Mechtyldy nábožné Modlitby a neb: Kytka Srdce skrausseného, Totiž: Rozličné Swatých, Bohu milých Lidj wraucné a nábožné Modlitby, Neyprwe w latinským Gazyku sepsané, potom na českau Ržeč přeložené; nynj pak znowu s pobožným Rozgjmánjm o Krystu Pánu, s Modlitbami Rannjmi a Wečernjmi, při Mssj Swaté na dwogj Způsob před- y po Přigjmánj Welebné Swátosti Oltářnj; s patnácti Modlitbami Swaté Brygitty, mnohými též Letanyemi a pěknými Obrázky okrásslené

. -- Wytisstěná w Praze : v Frantisska Geřábka v zlatého půl kola, 1798. -- 16 nečíslovaných stran, 336 to je 332 stran, 4 nečíslované strany : ilustrace ; 8°. -- Na rubu předtitulního listu: "Tabule měnitedlných Swátků. W njžto se od Roku 1796 až do Roku 1800 spatřiti může, kdy Welikonoc. připadne ..." pod tímto textem se nachází vlastní tabulka měnících se svátků avšal pro roky 1796-1810. -- Na s. 1 (fol. A3r): "JANUARIUS Leden. 1 A Nowé Léto. Obřezání Krysta Pána. 2 b Makarya Opata, ...". -- Na s. 2: "Modlitby rannj. předně když ráno z lože twého wstaness, y hned s znemanjm swatého Křjže se požehnagice, z wnitřnosti srdce twého řekni: Zwelebena, ...". -- Na fol. y7r (za s. 336 správně 332): "Registrřjk Modliteb, Pjsnj, a Letanyj w této modlitebnj knize.". -- Chyby ve stránkování: strana 75 je označena číslem 71, s. 157 číslem 158, s. 168 číslem 178, s. 175 číslem 174, s. 245 číslem 145, s. 253 číslem 153; za s. 256 (fol. R8v) náledují strany s čísly: 259 (správně 257), 262-336 (správně 260-332); s. 318 (správně 314 je označena číslem 162). -- Předtitulní list. Titulní strana v ozdobném rámu, text titulní strany tištěn černě a červeně, impresum pod ozdobnou linkou. Ozdobné linky (např. s. 131, 300 správně 296, 317 správně 313), na s. 2 rokoková viněta nad textem; krátké linky pod nadpisy; viněty (s. 26, 176, 216, 263 správně 259), na s. 84 a na poslední straně ozdůbky na konci textu, na s. 89 a 303 (správně 299), 307(správně 303), 330 (správně 326), 336 (správně 332) krátká ozdobná linka na konci textu; živá záhlaví od textu oddělena linkami, na s. 85, 93, 162, 163, 238; 264, 265 (správně 260, 261), 304,305 (správně 300, 301), 162, 319 (správně 314, 315) uprostřed záhlaví číslo strany mezi ozdůbkamiv záhlaví; na fol. y7r (za s. 336 resp. 332) ozdobná linka; signatury, kustody; arabská paginace v horních vnějších rozích počínaje stranou 3. -- Celostránkové dřevořezy: na rubu předtitulního listu, na s. 1, 27, 63, 85, 92, 109, 162 (dole německý nápis "UNBEFLECKTE EMPFANGNU"), 217, 221, 238 (s nápisem "DER H. SCHUTZ ENGEL"), 264 (správně 260; s nápisem: "SANCTUS JOANNES Nepomuc."), 304 (správně 300), 162 (správně 314). RE592  

 
EMMANUELIS ALVARI E SOCIETATE JESU LIBER II. DE CONSTRUCTIONE OCTO PARTIUM ORATIONIS, In usum MEDIAE, ET SUPREMAE GRAMMATICES CLASSIUM (odkaz v elektronickém katalogu)

EMMANUELIS ALVARI E SOCIETATE JESU LIBER II. DE CONSTRUCTIONE OCTO PARTIUM ORATIONIS, In usum MEDIAE, ET SUPREMAE GRAMMATICES CLASSIUM

. -- TYRNAVIAE : Typis Collegii Academici Soeciet. JESU, 1763. -- 576 stran ; 8°. -- "Cum Privilegio, Sacrae, Caesareae, Regiaeque Majestatis, [et] Permissu Superiorum.". -- Na s. 2 (rub titulního listu): "PRAEFATIO. SYntaxis Alvarianae Regulis Notas, quas Tyronibus ...". -- Na s. 3: "DE GENERIBUS NOMINUM, Quae Ex significatione cognoscentur. QUae maribus solmùm tribuntur, mascula sunto. Mascula censentur specie ...". -- Na s. 18: "EMMANUELIS ALVARI E SOCIETATE JESU DE INSTRUCTIONE GRAMMATICCA LIBER II. NOTIS AD USUM JUVENTUTIS ILLUSTRATUS. DE CONSTRUCTIONE OCTO PARTIUM ORATIONIS. VErbum personale finiti modi postulat ...". -- Na s. 134: "ARTIS METRICAE PARS PRIMA, SEU DE VERSIFICATORIA. Pro Suprema Grammatices Classe. AD Latinum Poëticam ...". -- Na s. 157: "P. OVIDII NASONIS TRISTIUM LIBER PRIMUS. ELEGIA I. Argumentum. Alloquitur librum suum, ut Romam ...". -- Na s. 181: "M.T. CICERONIS CATO MAJOR. Seu de Senectute ad T. Pomponium Atticum DIALOGUS.". -- Na s. 217: "M.T. CICERONIS SOMNIUM SCIPIONIS.". -- Na s. 227: "M.T. CICERONIS Epistolarum majorum è quindecim libris ad Familiares Selectarum LIBER UNUS.". -- Na s. 264: "C. JULII CAESARIS COMMENTARIORUM DE BELLO GALLICO LIBER I.". -- Na s. 300: "C. JULII CAESARIS COMMENTARIORUM DE BELLO GALLICO LIBER VI.". -- Na s. 325: "C. JULII CAESARIS COMMENTARIORUM DE BELLOCIVILI LIBER I.". -- Na s. 376: "AUTHORES IN SEPREMA GRAMMATICES PRAELEGI SOLITI. M.T. CICERONIS OFFICIA. E LIBRO PRIMO SELECTA.". -- Na s. 413: "M.T. CICERONIS E PARADOXORUM LIBRO PARADOXON PRIMUM. Quod honestum est, id ...". -- Na s. 416: "M.T. CICERONIS AD T. POMPONIUM ATTICUM ET QUINTUM FRATREM EPISTOLAE SELECTAE.". -- Na s. 458: "Q. CURTII RUFFI. LIBER III. CAPUT I. Celaenarum urbe, [et] arce recepta, primariam ...". -- Na s. 485: "Q. CURTII RUFFI. LIBER IV. CAPUT I. Alexander literis à Dario superbè scriptis regiè respondet. Abdolonymum Sidoniis Regem ...". -- Na s. 534: "JACOBI GRETSERI Soc. JESU INSTITUTIONUM LINGUAE GRAECAE LIBRI I. DE OCTO PARTIBUS ORATIONIS PARS ALTERA, DE CONJUGATIONIBUS VERBORUM, In Faciliorem, breviorémque usum redacta. INSTITUTIO BREVIS DE VERBORUM GRAECORUM CONJUGATIONE. BRevitas perspicuiati juncta praecipuus Institutionis hujus est. Submovet ...". -- Na s. 569: "CATECHISMUS PETRI CANISII SOCIETATIS JESU THEOLOGI. CAPUT III. & IV.". -- Chyba ve stránkování: strana 491 je označena číslem 291. -- Latinský text antikvou a kurzívou, řecký alfabetou (s. 535-568), německá a česká slova gotikou (např. s. 73-76), maďarská slova kurzívou. Na titulní straně dřevořezová viněta se zankem jezuitů, po stranách kratší svislé ornamentální pásy, impresum pod linkou, název tiskárny a rok vydání odděleny od místa vydání kratší linkou. Na s. 3 na začátku textu rámovaná ozdobná iniciála Q zalomená na výšku čtyř řádků, na s. 534 rámovaná ozdobná iniciála B na ozdobném pozadí ve výšce čtyř řádků; plné iniciály ve volném prostoru ve výšce dvou řádků, ornamentální pásy (s. 3, 134, 135, 157, 180, 182, 217, 227, 376, 413, 458, 485), na s. 416 linka z ozdůbek, na s. 484 ozdůbky na konci textu, viněty (s. 93, 133, 179, 181, 216, 226, 299, 412, 415, 457, 533, 568, 576), linky (s. 325, 416, 534, 573), živá záhlaví, na s. 534-568 a 570-576 drobný kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami v záhlaví; poznámky pod textem, signatury, stránkové kustody; sazba místy ve dvou sloupcích, sloupce na s. 567 a 568 odděleny svislými linkami; poznámky pod textem částečně ve dvou sloupcích oddělených svislými linkami. -- Obsahuje též: JACOBI GRETSERI Soc. JESU INSTITUTIONUM LINGUAE GRAECAE LIBRI I. DE OCTO PARTIBUS ORATIONIS PARS ALTERA, DE CONJUGATIONIBUS VERBORUM, In Faciliorem, breviorémque usum redacta. INSTITUTIO BREVIS DE VERBORUM GRAECORUM CONJUGATIONE. RE594  

 
FLORES BIBLIAE, SIVE Loci Communes OMNIUM FERE MATERIARUM, Ex VETEI AC NOVO TESTAMENTO EXCERPTI, Alphabetico Ordine digesti, ac castigati  (odkaz v elektronickém katalogu)

FLORES BIBLIAE, SIVE Loci Communes OMNIUM FERE MATERIARUM, Ex VETEI AC NOVO TESTAMENTO EXCERPTI, Alphabetico Ordine digesti, ac castigati

[Thomas Hibernicus]. -- TYRNAVIAE : Typis Academicis Soc. JEsu, 1743. -- 4 nečíslované strany, 613 stran, 5 nečíslovaných stran, 2 prázdné strany ; 8°. -- Autor podle VD 16 T 1088. -- Na s. 1: "FLOSCULI OMNIUM FERE MATERIARUM, EX SACRIS BIBLIORUM LIBRIS EXCERPTI, ATQUE ORDINE ALPHABETICO DIGESTI. TITULIS I. Abstinentia.". -- Na fol. Qq5v (za s. 613): "INDEX RERUM HUJUS VOLUMINIS.". -- Předtitulní list. Titulní strana tištěna černě a červeně, nad impresem viněta. Na s. 1 rytý vlys s monogramem IHS a na začátku textu konturová iniciála V na ozdobném pozadí zalomená na výšku čtyř řádků, na s. 613 a na poslední tištěné straně koncová viněta, na fol. Qq5v ornamentální pás; plné iniciály ve volném prostoru ve výšce dvou řádků, živá záhlaví, marginálie, signatury, stránkové kustody; rejstřík ve dvou sloupcích; folio Qq8 prázdné. RE596  

 
Nábožné Modlitby SS. Dwauch Sester Gertrudy, A Mechtildy Aneb W Nowě Pěkně okrásslená Kwětná Kytka, A z wonného a wzáctného Kořenj wzdělaná : Totiž: Pobožné Rozgjmánj o Krystu Pánu s Desýti Letanyemi rozličnými Modlitbami Rannjmi a Wečernjmi, při Mssy S dwogjm Spůsobem, před y po Spowědi, před y po Přigjmánj Patnáct Modliteb S. Brygitty, Modlitby k Sw. Patronům Cžeským a Morawským, a k rozličným Swatým s pěknými Obrazky rozmnožené (odkaz v elektronickém katalogu)

Nábožné Modlitby SS. Dwauch Sester Gertrudy, A Mechtildy Aneb W Nowě Pěkně okrásslená Kwětná Kytka, A z wonného a wzáctného Kořenj wzdělaná : Totiž: Pobožné Rozgjmánj o Krystu Pánu s Desýti Letanyemi rozličnými Modlitbami Rannjmi a Wečernjmi, při Mssy S dwogjm Spůsobem, před y po Spowědi, před y po Přigjmánj Patnáct Modliteb S. Brygitty, Modlitby k Sw. Patronům Cžeským a Morawským, a k rozličným Swatým s pěknými Obrazky rozmnožené

. -- [Místo vydání není známé] : [Nakladatel není známý], [mezi 1750-1800]. -- 14 nečíslovaných stran, 408 stran, 7 nečíslovaných stran : ilustrace ; 8°. -- "CUM LICENTIA ORDINARII.". -- Na rubu titulního listu: "Krátké Pozdrawenj [W]ssech w tomto Kalendáři poznamenaných wynacházegjcýh se Swatých a Dwětic BOžjch. ACh wy Krásně se swjticž, ...". -- Na s. 1: "Ewangelium Sw. Jana w Prwnj Kapitole. NA Počátku bylo Slowo ...". -- Na s. 3: "Pobožná Rozgimánj o Krystu Pánu. Spolu s dwaumi Příklady. W prwnjm ... Ex Promot. Dispcip. Ord. Praedicatorum.". -- Na fol. Cc5r (za s. 408): "Registřjk Modliteb, Pjsni, a Letanyi w této Knjžce Kytka Wonného Kořenj nazwané w kterém Listu podlé Počtu hledati magj.". -- Chyby ve stránkování: strana 143 je označena číslem 148, s. 164 číslem 146, s. 175 číslem 174, s. 181 číslem 118, s. 200 číslem 290, s. 239 číslem 228, s. 279 číslem 278, s. 285 číslem 282, s. 315 číslem 215 (číslice 5 vytištěna naležato), s. 317 číslem 318, s. 363 číslem 393, s. 367 číslem 376. -- Český text gotikou, latinská slova antikvou. Titulní strana v ozdobném rámu, text titulní strany a kalendarium černě a červeně. Plné iniciály ve volném prostoru zalomené na výšku 2-3 řádků, ornamentální pásy, linky z ozdůbek, viněty (s. 7; s. 45 a 268 s růžemi a jesuitským zmakem s monogramem IHS, vespod pletenec; s. 111 a 232 květinová s ptáčky; s. 130 s anděly a nápisovou stuhou s heslem; s. 199 s monogramem IHS a květinami "AD MAIOREM DEI GLORIAM"; průpletová s květy; 223 květinová s pletencem), živá záhlaví oddělená od textu linkou, na s. 1 kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami v záhlaví, na s. 257 v záhlaví číslo strany v kulatých závorkách mezi ozdůbkami; arabská paginace ve vnějších horních rozích, signatury, kustody. -- Celostránkové dřevořezy na straně 2 (Kříž s Ukřižovaným Kristem jako strom života, dole Kristův monogram IHS), 8 (zbičovaný a trním korunovaný Kristus, dole nápis ECCE HOMO), 36 (nahoře: "Modlitba Sw. Gertrudy Jslebenské s kterau sobě žádala aby pět Ran Krysta Pána w Srdcy wždyckny duchowně nosyla.", 46 (Mater Dolorosa), 58 (Die H: Mess), 80 (das H. Abendmahl.), 91, 112 (S. BRIGITTA.; nad rytinou nadpis: "Patnáct Modliteb S. Brygidy Wdowy o Vmučenj Páně."), 131 (AMOR MEVS CRVCIFIXVS EST; nad rytinou nadpis: "Modlitba. Která se před Krucyfixem pobožně řjkati má."), 137 (A. Anna DEIPARAE Mater), 142 (S. PETRUS., nad rytinou nadpis: "Začjnagj se Modlitby před Swatau Spowědi."), 160 (Mors est malis, Vita bonis; nad rytinou nadpis: "Začjnagj se Modlitby před Přigjmánjm Neyswětěgssý, a Welebné Swátosti Oltářnj"), 189, 290 (správně 200; S. IOSEPHUS.), 210 (stejný jako na s. 8), 218 (CORONATIO CHRISTI), 233 (SANCTVS DAVID; nad rytinou nadpis: "Začjnagj se Sedm Žalmůw Kagjcých Swatého Dawida."), 250 (S. ANTONIVS be (sic!) Padua), 278 (gnaden bild in der Schatzkam[m]er), 326 (S. MICHAEL Arch-Angelus.), 348 (S. Joannes de Nepomuk), 355 (stejný jako na s. 348) a 376 (správně 367; S. Barbara V.& M.). Dřevořezy jsou rámovány jednoduchou nebo dvojitou linkou a po stranách svislými ozdobnými linkami anebo je celá rytina v ozdobném rámečku. RE593  

 
PUBLII VIRGILII MARONIS OPERA STUDIO SINGULARI RECOGNITA (odkaz v elektronickém katalogu)

PUBLII VIRGILII MARONIS OPERA STUDIO SINGULARI RECOGNITA

. -- EDITIO TERTIA. -- HALAE : IMPENSIS ORPHANOTROPHEI, 1790. -- VI, 498 stran ; 12°. -- Rok vydání římskými číslicemi. -- Na s. III (fol. )(2r): "VITA MARONIS EX DIVERSIS. Publius Virgilius Maro, poëtarum Latinorum facile princeps, tenui ...". -- Na s. 1: "P. VIRGILII MARONIS BUCOOLICON LIBER.". -- Na s. 38: "P. VIRGILII MARONIS GEORGICON LIBER PRIMUS."; s. 56: "... GEORGICON LIBER SECUNDUS."; s. 77: "... GEORGICON LIBER TERTIUS."; s. 98: "... LIBER QUARTUS.". -- Na s. 120: "P. VIRGILII MARONIS AENEIDOS LIBER PRIMUS."; s. 148: "... AENEIDOS LIBER SECUNDUS."; s. 179: "... ANEIDOS LIBER TERTIUS."; s. 207: "... LIBER QUARTUS."; s. 235: "... LIBER QUINTUS."; s. 268: "... LIBER SEXTUS."; s. 303: "... LIBER SEPTIMUS."; s. 334: "... LIBER OCTAVUS."; s. 362: "... LIBER NONUS."; s. 394: "... LIBER DECIMUS."; s. 428: "... LIBER UNDECIMUS.". -- Na titulní straně krátká ztrácející se linka, impresum pod linkou. Plné iniciály ve volném prostoru, V záhlaví na fol. )(2r tj. na s. III ztrácející se linka, na s. 1 ozdobná linka; llinky, kratší linky pod nadpisy a na konci textu, na s. 498 krátká dvojlinka na konci textu; živá záhlaví, signatury, kustody; římská paginace v horních vnějších rozích počínaje stranou IV, první tři strany bez vytištěného čísla; arabská paginace v horních vnějších rozích počínaje stranou 2, strana 1 bez vytištěného čísla. RE598  

 
ROMANORUM PONTIFICUM BREVIS NOTITIA Ritus Ecclesiasticos a singulis institutos praecipue declarans : ACCEDIT ONOMASTICON Vocum obscuriorum, quae in Missali, Breviario, Martyrologio Romano, [et] hac Notitia continentur  (odkaz v elektronickém katalogu)

ROMANORUM PONTIFICUM BREVIS NOTITIA Ritus Ecclesiasticos a singulis institutos praecipue declarans : ACCEDIT ONOMASTICON Vocum obscuriorum, quae in Missali, Breviario, Martyrologio Romano, [et] hac Notitia continentur

AUCTORE GUILIELMO BURIO Bruxellensi, Eccles. Metrop. Mechlin. Canonico Zellariensi. -- AUGUSTAE-VINDEL. : Sumptibus Philippi & Martini Veith, Fratrum, 1727. -- 22 nečíslovaných stran, 576 stran, 19 nečíslovaných stran, 3 prázdné strany, 1 nečíslpovaný list obrazové přílohy ; 12°. -- "Cum Permissu Superiorum.". -- Rok vydání římskými číslicemi. -- Obsahuje dějiny a stručné životopisy římských papežů od sv. Petra po Benedikta XIII., nastoupivšího r. 1724. -- Na fol. a2r (třetí nečíslovaná strana): "Approbatio Censoris. REimprimatur Libellus, cujus titulus est: Romanorum Pontificum brevis notitia ... Guilielmi Burii &c. Conscriptus, editus approbatusque, ut ulterius servire possit iis, in quorum gratiam alaboratus est. Aug. Vind. 21. Martii 1727. FRANC. JOS. DE HANDL. SS. Th. Licent. ...". -- Na fol. a2v: "PRAEFATIO AD LECTOREM. PRolixam Romanorum Pontificum Historiam ...". -- Na fol. a10r: "JESUS CHRISTUS PONTIFEX OMNIUM QUI FUERUNT, SUNT, & ERUNT, MAXIMUS.". -- Na s. 1: "ROMANORUM PONTIFICUM BREVIS NOTITIA. SANCTUS PETRUS Christi Vicariatum ab ipso Domino acceptum ...". -- Na s. 275: "CHRONOLOGICA ROMANORUM PONTIFICUM SERIES Cum ordine successionis, tempore Pontificatus, [et] anno Christi quo sedere caeperunt.". -- Na s. 292: "ALPHABETICA ROMANORUM PONTIFICUM SERIES Cum ordine successionis, tempore Anno Christi, quo sedere coeperunt.". -- Na s. 301: "ELENCHUS NOTITIAE ROMANORUM PONTIFICUM In Sectiones triginta distributus, [et] ONOMASTICON.". -- Na s. 303: "ELENCHUS NOTITIAE ROMANORUM PONTIFICUM In Sectiones truginta distributus. SECTIO I. Pontifices ab Ecclesia pro Sanctis habiti: qui Martyres, qui Confessores. TRiginntatres primi PP. sub decem primis ...". -- Na s. 385: "ONOMASTICON ETYMOLOGICUM VOCUM OBSCURIORUM Quae in Missali, Breviario, ac Martyrologio Romano continentur.". -- Na fol. Bb1r (za s. 576): "INDEX RERUM.". -- Chyby ve stránkování: strana 447 je označena číslem 347, s. 454 číslem 354. -- Nesignovaný mědirytový frontispis. Latinský text antikvou a kurzívou, řecká slova alfabetou (od s.385), v textu se vyskytují i anglická, německá, francouzská a italská slova tištěna antikvou nebo kurzívou. Impresum na titulní straně pod dvojlinkou zakončenou ozdůbkami. Ornamentální pásy (fol. a2v, s. 1), na s. 1 rámovaná konturová iniciála S na ozdobném pozadí; na fol. a9v viněta, na s. 274 drobný kroužek v kulatých závorkách a ozdůbky na konci textu+ živá záhlaví, na fol. a2v, na s. 1, 275, 292, 303, 385 a na fol. Bb1r drobný kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami v záhlaví, marginálie, signatury, kustody; arabská paginace v horních vnějších rozích počínaje stranou 1, s. 301 a 302 bez vytištěného čísla; s. 302 prázdná. RE595  

 
[Zlatý Nebe Kljč Aneb Nowé Modlitby, K Wyswobozenj Dussý Očistcowých dobře pohodlné, W kterýchžto předně Vžitečnost, a lehký Spůsob těm Dussem ku Pomocy přispěti, gako y také pěkné a krátké Navčenj Skutky swé vžitečně wykonáwati se wygewuge, a wyswětluge, Přitom také w 16. Djljch rozličné, Rannj, a Wečernj, při Mssy, a Nesspornj, Spowědnj, a k Přigjmánj Modlitby: gako y také Modlitby k Neyswětěgssý Swátosti Oltářnj, a k Trogicy Swaté: ku Krystu Pánu, a geho Swatému Vmučenj: k Matce Božj, a giným Swatým: Modlitby na wssechny Weyročné Slawnosti, a giné obzwlásstnj Dni, w Obecnjch a Prywátnjch Potřebách a Důležitostech, za Swětské a Duchownj Panny, za Těhotné a Kagjcý Ženy: za Nemocné a Vmjragjcý Osoby, a naposledy za Dussyčky Očistcowé se obsahugj, Mocý kterých gim ten ohniwý Žalář, a Nebeská Brána se otwjrá, A to k obzwlásstnjmu Vžjwánj Pobožnému Ženskému Pohlawj]  (odkaz v elektronickém katalogu)

[Zlatý Nebe Kljč Aneb Nowé Modlitby, K Wyswobozenj Dussý Očistcowých dobře pohodlné, W kterýchžto předně Vžitečnost, a lehký Spůsob těm Dussem ku Pomocy přispěti, gako y také pěkné a krátké Navčenj Skutky swé vžitečně wykonáwati se wygewuge, a wyswětluge, Přitom také w 16. Djljch rozličné, Rannj, a Wečernj, při Mssy, a Nesspornj, Spowědnj, a k Přigjmánj Modlitby: gako y také Modlitby k Neyswětěgssý Swátosti Oltářnj, a k Trogicy Swaté: ku Krystu Pánu, a geho Swatému Vmučenj: k Matce Božj, a giným Swatým: Modlitby na wssechny Weyročné Slawnosti, a giné obzwlásstnj Dni, w Obecnjch a Prywátnjch Potřebách a Důležitostech, za Swětské a Duchownj Panny, za Těhotné a Kagjcý Ženy: za Nemocné a Vmjragjcý Osoby, a naposledy za Dussyčky Očistcowé se obsahugj, Mocý kterých gim ten ohniwý Žalář, a Nebeská Brána se otwjrá, A to k obzwlásstnjmu Vžjwánj Pobožnému Ženskému Pohlawj]

[Skrze Pátera Martina z Kochem Ržádu Kapucynského předně w Německém Gazyku složené, nynj od Pátera Edlberta Nymburského, téhož Ržádu, z Německého, na Cžesko, k Potěssenj Cžeskému Národu přeložené gsau]. -- [Brno] : [Jakub Maxmilián Svoboda], [1722]. -- 1 svazek ; 8°. -- Autorské, názvové a nakladatelské údaje podle Knihopisu a podle digitalizovaného výtisku z fondu Muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci (http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-MJ____S_692_______4DBXUAB-cs#search). S tímto digitalizovaným výtiskem se zde popisovaný výtisk neshoduje, pokud jde o obrazovou přílohu. V digitalizvaném výtisku jsou použity nesignované rytiny, v popisovaném svazku mědirytiny signované Hiller (s výjimkou frontispisu). Vyobrazenými motivy se ale rytiny v digitalizovaném výtisku a zachované mědiryty v tomto zlomku Nebeklíče shodují. -- Na fol. C5r datace: "Datum na Den wssech wěrných Dussiček w Létu 1723.". -- Chybějící titulní list je nahrazen listem papíru s rukou dopsaným titulem (asi ze začátku 20. století): "Zlatý Nebe Klíč k poučení zbožného pohlaví ženského a k útěše ubohých duší v očistci sepsal r. 1689. R.P. Martin Cochem Ord. Capus aa česky po šesté vydal Jakub Maximil: Svoboda Praha 1720". -- Jako frontispis použita celostránková mědirytina (P. Maria na trůnu se sedícím Ježíškem, v pravé ruce drží žezlo). Grafický list je ořezán, takže případné signování chybí, a je nalepen na listu papíru, ořezaném na velikost stránek knihy. -- Na )(2r-)(3v (tj. třtí až šestá nečíslovaná strana na začátku): "Neyswětěgssý, Neyweliko= // mocněgssý, a Neynepřemože= // něgssý // Kněžně, // Pani, a wždy neposskwrněné Panně // Maryi, // Korunowané // Cýsařowně, // A // Pani, Pani, /// PŘigmiž O Neyoswjceněgssý ... /// Neyponjženěgssy Služebnjk // Jakub Maximil: Swoboda.". -- Na (§)4r : "Předmluwa. // K Pobožnému Zienskému Po- // Pohlawj. // NE bez Přjčiny dáwá wám, // mnohomilé Sestry ...". -- Na fol. )(5v: Facultas Reverendissimi P. Generalis. NOs Frater Carolus Maria à Macerata, totius Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci, Capucinorum Minister Generalis (licèt indignus) tenore praesentius facultatem facimus; quatenus Opus, cui titulus Clavis Coeli, à R.P. Martino Cochem ... servatis servandis typis mandetur. Inquorum fidem, &c. Datum Florentiae 23. Aprilis, Anno 1689. Frater Carolus qui suprà.". -- Na fol. )(5v-6r: "Censura Theologorum Ordinis. EX mandato A.R.P. Bernard: Salisburg: Ordinis nostri Capucinorum Provinciae Tyrolensis Ministri Provincialis, librum hunc, sub titulo, Zlatý Nebe Kljč, à R.P. Martino Cochem, Ordinis nostri Concionatore ... Utilissimè in lucem prodire & imprimi posse. Weissenhornij 24,. Junij, 1691. F. Constantinus Warasdinus Capucinus Conc. Guardianus ind. F. Nicephorus Weissenhornius Capuc. Concionator ind.". -- Na fol. )(6v (čtrnáctá nečíslovaná strana): Tabule měnitedlných Swátkůw. W njž se od Roku 1720. až do Roku 1738. spatřiti může, kdy Welikánoc připadne. Litery ...". -- Na fol. C3r (správně C4r) až C5r: "Odpowěď gednoho vpřimného Milownjka Dussý Očistcových, na gegjch ponjženau Žádost. W Krystu Pánu neymilegssý Dusse ... Datum na Den wssech wěrných Dussyček w Létu 1723. Wassý Lásky Bratrské, Vpřjmný Bratr N. N.". -- Na s. 1 (fol. D2v): "Nebe-Kljče, Djl Prwnj. Obsahugjcý Rannj a Wečernj Modlitby.". -- Český text gotikou, latinský antikvou. Plné iniciály ve volném prostoru, ornamentální pásy, linky z ozdůbek, jednoduché linky, viněty (některé s nápisem OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM), ozdůbky v záhlaví, živá záhlaví oddělana od textu jednoduchými linkami, signatury, kustody. -- Zachované celostránkové mědirytiny sign. Hiller sc. Pragae u stran 2, 27, 61, 143, 165, 269 a 285. RE597  

 


 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 12278 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 13883 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 2830 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 19845 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 59222 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 818 her. Zobrazit v katalogu.