EN . .

Novinky ve fondu knihovny


Každý měsíc si můžete vybrat z nabídky nových knih, které jsme pro vás do knihovny pořídili. Pokud chcete vědět, jaké knihy pro vás nakoupila daná pobočka, stačí si ji vybrat ze seznamu knihoven v levém menu. Dokumenty si můžete vybírat také podle typu (knihy, CD, audioknihy, DVD, hry, atd.)

V případě, že chcete být pravidelně informováni o nových titulech vašeho oboru, využijte služby SDI

Pokud nám chcete doporučit dokument pro doplnění fondu knihovny, využijte formulář pro zaslání Vašeho návrhu.


Seznam novinek ve fondu: pobočka Zlatá Koruna za měsíc červen 2023.

(Celkem 27 titulů)
titul

Auslegung der christlichen Lehre, oder Unterweisungen in den Grundwahrheiten der Religion. Vierter Band, Fortsetzung von den Sakramenten, worin von der Buße, letzten Oelung, Priesterweihe und der Ehe gehandelt wird. Beschluß der Auslegung durch zwei wichtige Gespräche. Nebst einem allgemeinen Inhalte aller Materien

Aus dem Französischen überstetzet von Georg Mayer Kuraten an der Hauptkirche zum heiligen Stephan ; [François-Philippe Mésenguy]. -- Zwote verbesserte Auflage. -- Wien : gedruckt bei Mathias Andreas Schmidt, 1786. -- 611 stran, 93 nečíslovaných stran ; 8°. -- Autor podle KVK Karlsruher Virtueller Katalog. -- "Mit Sr. k.k. Majestät allergnädigster Drukfreiheit.". -- Na s. 3 (A2r): "Auslegung der christlichen Lehre / Von den Sakramenten. Zweiter Theil. Von der Buße. Wenn und Gott auch nicht anders gethan ...". -- Na s. 533: "Gespräche, womit die Auslegung der christlichen Lehre beschlossen wird.". -- Na fol. Qq2v: "Inhalt des vierten Bandes. Zweiter Theil Von den Sakramenten.". -- Na Qq7r: "Allgemeines Verzeichniß. der in diesem ganzen Werke enthaltenen Materien.". -- Chyby ve stránkování: strana 115 je označena číslem 415, s. 433 číslem 343. -- Němeclý text gotikou, místy v poznámkách latinský antikvou nebo kurzívou, na s. 7 řecké slovo alfabetou. Na titulní straně linky z ozdůbek, linky, impresum pod dvojlinkou. Na s. 3 (A2r) rytý rámovaný vlys, pod nadpisem dvojlinka a krátká linka, u iniciály na začátku textu rytá rokoková ozdůbka, dvojlinky v textu (s. 7, 16, 25, 37, 117, 165, 226, 249, 271, 288, 290, 294, 312, 314, 363 a jinde), na s. 533 a na Qq7r trojitá linka, na Qq2v linky, na q6v viněta; marginálie, živá záhlaví, na s. 533 a na Qq3r-7r ozdůbky v záhlaví; signatury, kustody. SE 2730  

 
titul

CANDIDATUS JURISPRUDENTIAE SACRAE, Seu Juris Canonici, secundum GREGORII PAPAE IX. Decretalium Titulos explanati. LIBER I., Exhibens Brevi, clara, & solida methodo copiosam SS. Canonum doctrinam, Candidatis ad Examen pro consequenda Iuris laurea aspirantibus maxime proficuam, & solutis passim Adversantium Argumentis firmatam

In lucem datus A P. VITO PICHLER, Soc. JESU, SS. Theolog. & SS. Canon. Doctore, atque horum in Alma & Electorali Univarsitate Ingolstadiensi Professore Ordinario Actuali, & Juris Primario. -- Editio Quarta. -- [Augsburg] : Sumptibus Haeredum MARTINI HAPPACH,& Consort. Bibliop. August., 1733. -- 14 nečíslovaných stran, 776 stran, 20 nečíslovaných stran, 4 prázdné strany, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy ; 8°. -- "Cum Privilegio Sac. Caes. Majest. Speciali.". -- Na fol. )(2r-)(3r: "Copia Privilegii Caesarei. CAROLUS Sextus Divinâ Clementiâ electus Romanorum Imperator ... Agnoscimus, & notum facimus ... Martini Happach haeredes & Consors. Bibliopolae Augustae Vindelicorum humillimè supplicârint, ut Privilegium Impressorium super P. Viti Pichler S.J. Candidato Jurisprudentiae ... ipsis impertitum ad alios decem Annos extendere clementissimè dignaremur, ... x ... dabavtur in Civitate Nostra Viennae die quarta Februarii, Anno millesimo septingentesimô trigesimô secundô. ... CAROLUS mppria. (L.S.) Vt. A.G. v. Metsch. Ad Mandatum ... J.S. Hayeck v. VValdstätten.". -- Na fol. )(3v: "FACULTAS R.P. Provincialis. Cum Privilegio Caesareo. Cùm Domini Martini Happach p.m. Haeredes, horúmque Socius, Bibliopolae Augustani, Juris Canonici Librum primum, ... Ego Josephus Mayr, Societatis JEsu, per Germaniam Superiorem Praepositus Provincialis, ... Ratisbonae 3. Nov. 1732. (L.S.) Josephus Mayr.". -- Na )(4r: "APPROBATIO THEOLOGICA. CAndidatus Jurisprudentiae Sacrae, seu Juris Canonici Liber I. ... Ita censet PAULUS ZETL, Soc. JEsu, SS. Theol. Doct. & Profess. Ordinar. ac Sacrae Facultatis p.t. Decanus.". -- Na )(4v: "APPROBATIO JURIDICA. CAndidatus hic Jurosprudentiae Sacrae, Constitutiones, ... Ita censet LAURENTIUS ALBERTUS VERLOHNER, J.U. Doctor, Sereniss. Elect. Bavar. Consil. Act. Pandect. & Feud. Prof. Ordinar. ac p.t. Facultatis Juridicae Decanus.". -- Na )(5r: "ELENCHUS TITULORUM.". -- Na s. 1: "DECRETALIUM GREGORII P. IX. LIBER I. NE in decursu remoram ...". -- Na s. 377: "TITULUS VIII. De Auctoritate & Usu Pallii.". -- Na fol. Ccc5r: "INDEX Prior numerus Romanus indicat Titulum, cifrae autem numeros marginales, & Prol. Prolgomena.". -- Mědiryt. frontispis s podobiznou sv. Raimunda z Penafortu. Na titulní straně rytý signet. Široké ornamentální pásy (fol. )(2r, )(4r, Ccc5r), na s. 1 konturová iniciála N na ozdobném pozadí na výšku 6 řádků; plné iniciály ve volném prostoru, na fol. )(6v a Ddd6v viněta; živá záhlaví, na )(4r a na s. 1, 377, 520, 521, 542 drobný kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami v záhlaví; signatury, kustody. SE 2719  

 
titul

DEI IMMORTALIS IN CORPORE MORTALI PATIENTIS HISTORIA : Moralis Doctrinae Placitis & commentationibus illustrata

AUCTORE R.P. GUILIELMO STANIHURSTO SOCIETATIS JESU. -- COLONIAE AGRIPPINAE : Apud JOANNEM WILHELMUM HUISCH, Bibliopol. am Hoff, 1730. -- 16 nečíslovaných stran, 408 stran, 8 nečíslovaných stran ; 8°. -- Rok vydání římskými číslicemi: "Anno M.DCC.XXX.". -- "Cum permissu Superiorum.". -- Na fol. a2r: "PARAENESIS AD JUVENES ACADEMICOS. QUod fuit olim Periclis seu optantis votum, seu ...". -- Na fol. a5r: "AD LECTOREM. PAucis, benevole Lector, haec pauca praemoneo. Frequens ...". -- Na fol. a5v: "INDEX CAPITUM ET PARAGRAPHORUM.". -- Na fol. s8v: "APPROBATIO. HAec Historia de Christo Patiente, eleganter ... conscripta à R.P. GUILIELMO STANIHURSTO, Societatis JESU, luce publica dignissima est: ... Actum 16. Decemb. 1659. GUILL. BOLOGNINO, S. Theol. L. Eccles. Cath. Can. [et] Lib. Censor. Antr.". -- Na s. 1: "SACROSANCTAE DE CHRISTO PETIENTE HISTORIAE. PROLOGUS. PASSIO D.N. JESU CHRISTI terribilium ...". -- Na fol. Cc5r: "INDEX RERUM.". -- Chyby ve stránkování: strana 13 je označena číslem 15, s. 123 číslem 143, s. 197 číslem 297, s. 349 číslem 359. -- Na titulní straně mědirytina sign. Everaers fec. Col. Na fol. a5r ornamentální pás; na s. 1 konturová iniciála P na ozdobném pozadí zalomená na výšku 4 řádků; viněty (fol. a4v, a8r, s. 252, 255, 364, 408, poslední tištěná strana), na s. 371 vinětka z deseti drobných hvězdiček; neživá záhlaví (na fol. a2v-a4v: PAENESIS A JUVENES; na a6r-a8r: INDEX CAPITUM; na s. 2-408: De Christo patiente Historia; na s. 174 v záhlaví chybně vytištěno "patiense"; na fol. Cc5r-8v: INDEX RERUM), v záhlaví na s. 1 číslo strany v kulatých závorkách mezi ozdůbkami; marginálie, signatury, kustody. SE 2721  

 
titul

[Der Kinderfreund] : [Ein Wochenblatt]. [Dritter Theil]

. -- [Dritte verbesserte Auflage]. -- [Leipzig] : [bey Siegfried Lebrecht Crusius], [1781]. -- viii, 256 stran, 4 nečíslované listy přílohy ; 8°. -- Bez titulního listu; názvové a nakladatelské údaje a též údaj o vydání podle přivázaného čtvrtého dílu. -- Díl obsahuje čísla LXV. až XCI. vydávaná původně periodicky od 30. září 1776 do 29. března 1777. -- Na s. III (fol. )(1r): "Inhalt. // LXV. und LXVI. Stück. // Brief eines Knaben ...". -- Na s. 1 (A1r): "Der Kinderfreund. Ein Wochenblatt.". -- Na s. 3. "Der Kinderfreund. Ein Wochenblatt. LXV. unnd LXVI. Stück, den 30. Sept. bis 7. Oct. 1776. Mein lieber Monsieur Karl! Ich habe zwar nicht die Ehre, Sie ...". -- Na s. 93: "Die Schadenfreude, ein kleines Lustspiel für Kinder mit Liederchen.". -- Na s. 163: "Der ungezogene Knabe, ein Lustspiel für Kinder, in einem Aufzuge. LXXXIII. bis LXXXVI. Stück, den 1. bis 22. Febr. 1777.". -- Na s. III, 95, 164 kratší ozdobá linka nad textem, na s. 3 dřevořezová lišta, na s. 256 krátká dvojlinka na konci textu; linky, krátké linky na konci textu, krátké ozdobné linky v záhlaví, signatury pouze na první straně každé složky. -- Celostránkové mědirytové přílohy: tři přílohy s notovými záznamy (u s. 59, 187, 189) a dvě s ilustracemi (u s. 75 a 229, obě sign. Endner sc.). SE 2731/3-4  

 
titul

Der Kinderfreund : Ein Wochenblatt. Fünfter Theil

. -- Dritte verbesserte Auflage. -- Leipzig : bey Siegfried Lebrecht Crusius, 1781. -- viii, 247 stran, 1 prázdná strana, 4 nečíslované listy přílohy ; 8°. -- "Mit Römisch-Kayserl. und Churfürstl. Sächsischen allergnädigsten Freyheiten.". -- Díl obsahuje čísla CVIII. až CXLIII. vydávaná původně periodicky od 4. října 1777 do 28. března 1778. -- Na s. III (fol. )(1r): "Inhalt. // CXVIII. bis CXX. Stück. // Herr Chronikel besucht nach einer langen Abwesenheit ...". -- Na s. 1 (A1r): "Der Kinderfreund. Ein Wochenblatt.". -- Na s. 3. "Der Kinderfreund. Ein Wochenblatt. CXVIII. bis CXX. Stück, den 4. bis 18. Oktob. 1777. Schon seit langer Zeit ...". -- Na s. 77: "Wer dem andern eine Grube gräbt, fällt oft selbst hinein; Oder die blinde Kuh; Ein Lustspiel für Kinder. CXXV. bis CXXIX. Stück, den 22. Nov. bis 20. Dec. 1777.". -- Na s. 187: "Die Schlittenfahrt, ein Kinderspiel in zwey Aufzügen. CXXXVII. bis CXL. Stück, den 14. Febr. bis 7. März, 1778.". -- Německý text gotikou, na s. 27 řecký text alfabetou. Na titulní straně linka, dvojlinka a nesignovaná mědirytina. Na s. III, 79 a 187 kratší ozdobá linka nad textem, na s. 3 dřevořezová lišta, na s. 247 krátká linka z ozdůbek na konci textu; linky, krátké linky na konci textu, krátké ozdobné linky v záhlaví, signatury pouze na první straně každé složky. -- Celostránkové mědirytiny: u s. 62 s vyobrazením pavouků, u s. 128 s notovým záznamem, u s. 181 dvojlist s notovým záznamem. SE 2731/5-6  

 
titul

Der Kinderfreund : Ein Wochenblatt. Siebenter Theil

. -- Dritte verbesserte Auflage. -- Leipzig : bey Siegfried Lebrecht Crusius, 1781. -- viii, 248 stran, 4 nečíslované listy přílohy ; 8°. -- "Mit Römisch-Kayserl. und Churfürstl. Sächsischen allergnädigsten Freyheiten.". -- Díl obsahuje čísla CLXX. až CXCV. vydávaná původně periodicky od 3. října 1778 do 2. dubna 1779. -- Na s. III (fol. )(1r): "Inhalt. // CLXX. und CLXXI. Stück. // Karls Unwille über einen seiner Gespielen ...". -- Na s. 1 (A1r): "Der Kinderfreund. Ein Wochenblatt.". -- Na s. 3. "Der Kinderfreund. Ein Wochenblatt. CLXX. und CXXI. Stück, den 3. bis 16. Oct. 1778. Mein Karl war an einem dieser Meßtage ...". -- Na s. 73: "Die Ueberraschung. Ein Schauspiel für Kinder in Einem Aufzuge. CLXXVIII. bis CLXXXII. Stück, vom 27. Nov. bis 26. Dec. 1778.". -- Na s. 143: "Versprechen muß man halten, oder Ein guter Mensch macht andre gute Menschen. Ein Schauspiel für Kiner in Einem Aufzuge. CLXXXVI. bis CLXXXIX. Stück, vom 23. Jan. bis 19. Febr, 1779.". -- Na titulní straně linka, dvojlinka a nesignovaná mědirytina. Na s. III, 75 a 145 kratší ozdobá linka nad textem, na s. VII, 24, 47, 72, 179, 222 rátká linka z ozdůbek na konci textu, na s. 3 rytý vlysek, na s. 198 a 248 ozdůbky na konci textu; linky, krátké linky na konci textu, krátké ozdobné linky v záhlaví, signatury pouze na první straně každé složky. -- Celostránkové mědirytiny: u s. 117 a 199, obě sign,. Endner sc. SE 2731/7-8  

 
titul

Der Kinderfreund : Ein Wochenblatt. Eilfter Theil

. -- Dritte verbesserte Auflage. -- Leipzig : bey Siegfried Lebrecht Crusius, 1782. -- viii, 261 stran, 3 prázdné strany, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy ; 8°. -- "Mit Römisch-Kayserl. und Churfürstl. Sächsischen allergnädigsten Freyheiten.". -- Díl obsahuje čísla CCLXXIV. až CCC. vydávaná původně periodicky od 30. září 1780 do 6. dubna 1781. -- Na s. III (fol. )(1r): "Inhalt. // CCLXXIV. und CCLXXV. Stück. // Des M. Philoteknos Antworten ...". -- Na s. 1 (A1r): "Der Kinderfreund. Ein Wochenblatt.". -- Na s. 3. "Der Kinderfreund. Ein Wochenblatt. CCLXXIV. und CCXXV. Stück, vom 30. Sept. bis 13. Oct. 1780. Des Magister Philoteknos Antworten ...". -- Na s. 81: "Die Feuersbrunst, oder Gute Freunde in der Noth das größte Glück. Ein Schauspiel. CCLXXXII. bis CCLVII. Stück, vom 25sten Nov. bis 30. Dec. 1780.". -- Na s. 175: "Das Windspiel, oder Die Rache. Ein Schauspiel für Kinder in zwey Aufzügen. CCXCII. bis CCXCVII. Stück, vom 5. Febr. bis 16. März 1781.". -- Na titulní straně linka, dvojlinka a nesignovaná mědirytina. Na s. III kratší ozdobá linka nad textem, na s. krátká linka z ozdůbek na konci textu, na s. 3, 83 a 177 rytý vlysek, na s. 22, 53, 80, 130, 174, 223, 224 a 260 ozdůbky na konci textu, na s. 52 a 200 krátká ozdobná dvojlinka na konci textu, na s. 177 krátká ozdobná linka pod nadpisem, na s. 261 krátká linka na konci textu; linky, krátké ozdobné linky v záhlaví, signatury pouze na první straně každé složky. -- Celostránková mědirytina u s. 88 sign. Rosmaesler del., Endner sc. SE 2731/11-12  

 
titul

[Disputationum ROBERTI BELLARMINI POLITIANI, EX SOCIETATE IESV, S.R.E. PRESBYTERI CARDINALIS, Tit. S. MARIAE in via, Archiepiscopi Capuani. DE CONTROVERSIIS CHRISTIANAE FIDEI, ADVERSVS HVIVS temporis Haereticos] : [Opus, ab ipsomet AVCTORE nun demum auctum, recognitum, [et] In QVATVOR TOMIS distributum. ACCESSERVNT HAC EDITIONE, SINGVLIS TOMIS RECENTIA QVAEDAM eiusdem AVCTORIS opuscula, suis quaeque locis inserta. Cum INDICIBVS, ex iisdem Opusculis, multo quam antea vnquam locupletiorubus redditis] [Tomus primus]. TERTIA CONTROVERSIA GENERALIS, DE SVMMO PONTIFICE. QVINQVE LIBRIS EXPLICATA. Quibus recens accesserunt tres alij libri de translatione Romani Imperij contra Illyricum. Vna cum refutatione libelli cuiusdam anonymi

. -- [INGOLSTADII] : [EX TYPOGRAPHIA ADAMI SARTORII], [1605]. -- 1 nečíslovaný list, strany 757-1436 tj. 1416, 2 nečíslované strany, strany 1437-1674 to je 1417-1654, 134 nečíslovaných stran, 2 prázdné listy ; 8°. -- Autorské, názvové a nakladatelské údaje podle prvního svazku dle VD 17 a digitalizovaného výtisku na www(Books.Google). Úplný titulní list se nachází pouze v prvním svazku (platí pro všechny čtyři části), ostatní svazky mají jen neúplné dílové titulní listy bez udání autora, hlavního názvu a nakladatelských údajů. -- Na s. 757: "INDEX // LIBRORVM ET // CAPITVM. // LIBER PRIMVS. // De Romani Pontificis Ecclesiastica // Hierarchia. // ...". -- Na s. 765: "PRAEFATIO // IN LIBROS DE // SVMMO PONTIFICE, // HABITA IN GYMNASIO // ROMANO CIƆ. IƆ. LXXVII. // ANTEQVAN AD DISPV- // tationem de Pontifice ...". -- Na s. 783: "LIBER PRIMVS, // DE ROMANI PONTIFI- // CIS ECCLESIASTICA // MONARSCHIA. // CAPVT PRIMVM. // Proponitur quaestio, Quodam sit optimum // regimen? // NEMINI ...". -- Na s. 934: "LIBER SE- // CVNDVS. // DE SVMMO PONTIFICE. // CAPVT PRIMVM. // Proponitus quaestio: An B. Petrus Romae ...". -- Na s. 1096: LIBER TERTIVS. DE SVMMO PON- // TIFICE. // CAPVT PRIMVM. // Proponitus disputatio de Antichristo. // DEMONSTRAVIMVS hactenus, ...". -- Na s. 1240: "LIBER QVAR- // TVS DE POTESTATE // SPIRITVALI SVMMI / Pontificis.". -- Na s. 1393 (správně 1373): "LIBER QVINTVS // DE POTESTATE PON- // TIFICIS TEMPORALI. // ...". -- Na fol. aa4r (za s. 1436): "De Translatione // IMPERII // ROMANI // A GRAECIS AD // FRANCOS. // ADVERSVS MAT- // THIAM FLACCIVM ILLY- // RICVM, LIBRI TRES. // CVM REFVTATIONE // LIBELLI CVIVSDAM ITA- // LICI ANONYMI.". -- Na s. 1437: "SVMMA LIBRI // PRIMI.". -- Na s. 1439: "LIBER PRIMVS. // ARGVMENTVM // ET PARTITIO TO- // TIVS LIBRI.". -- Na s. 1620: "APPENDIX AD // LIBROS DE SVMMO // PONTIFICE. // Quae continet ...". -- Na qq4r (za s. 1674): "IN ROBERTI // BELLARMINI S.R.E. CAR- // DINALIS PRIMVS TO- // MVMCONTROVERSIARVM // Duplex Index.". -- Chyby ve stránkování: strana 827 je označena číslem 727, s. 1203 číslem 1223, s. 1206 číslem 1226, s. 1207 číslem 1227, s. 1210 číslem 1230, s. 1211 č. 1231, s. 1214 č. 1234, s. 1215 č. 1235, s. 1218 č. 1238; po straně 1346 (fol. TT8v) následuje strana 1367 (VV1r), stránkování je až do konce svazku o dvacet číslel posunuto; s. 1557 (správně 1537) je označena číslem 1561. -- Latinský text antikvou a kurzívou, místy řecký text alfabetou (např. na s. 840, 892, 921, 1043, 1064, 1087, 1102, 1103, 1141, 1144 a jinde) a hebrejský hebrejským písmem (s. 839, 874, 875, 887, 1141, 1255, 1367 t. správně 1347). Na s. 757 a 765 ornamentální pás, v jehož středu je vytištěno první slovo nadpisu; ornamentální pásy i na s. 934, 1096, 1240, 1393, 1437, 1439, 1441, 1576, 1592, 1620, 1674, fol. qq4r, ss8r; na s. 765 konturová iniciály A na ozdobném pozadí zalomená na výšku 6 řádků, na s. 783 ornamentální pás a konturová iniciála N na ozdobném pozadí ve výšce 5 řádků, dále v textu na začátku kapitol konturové iniciály na ozdobném pozadí ve výšce 4 řádků, na začátku 2.-5. knihy ve výšce 5 řádků, na s. 1439 ve podobná iniciála S ve výšce 6 řádků; viněty (s. 764, 1239, 1392, 1575, 1620, ss7v, Aaa6v), krátké ornamentální pásy nebo jednotlivé ozdůbky na konci textu (s. 760, 763, 782, 796, 800, 818, 891, 942, 974, 1004, 1048, 1095, 1115, 1164, 1180, 1208, 1239, 1371 tj. správně 1351 a jinde); živá záhlaví, signatury, kustody. -- Obsahuje též: De Translatione IMPERII ROMANI A GRAECIS AD FRANCOS. ADVERSVS MATTHIAM FLACCIVM ILLYRICVM, LIBRI TRES. CVM REFVTATIONE LIBELLI CVIVSDAM ITALICI ANONYMI.". SE 2727/1.3  

 
titul

Disputationum ROBERTI BELLARMINI POLITIANI, EX SOCIETATE IESV, S.R.E. PRESBYTERI CARDINALIS, Tit. S. MARIAE IN VIA, Archiepiscopi Capuani. DE CONTROVERSIIS CHRISTIANAE FIDEI, ADVERSVS HVIVS temporis Haereticos. Tomus Secundus

. -- Editio vltima, ab ipso AVCTORE aucta [et] recognita. -- INGOLSTADII : EX TYPOGRAPHIA ADAMI SARTORII, 1605. -- 1 nečíslovaný list, 918 stran ; 8°. -- "Accessit accuratior de exemptione Clericorum disputatio, & de cultu sacrarum imaginum libelli cuiusdam refutatio.". -- "Cum speciali priuilegio sacrae Caesar. Maiest.". -- Rok vydání římskými číslicemi: "ANNO M.D.CV.". -- Na s. 1: "LIBER PRIMVS, // DE CONCILIIS ET // ECCLESIA. // PRAEFATIO. // SACRORVM CONCILIO- // rum auctoritatem, ...". -- Na s. 19: "INDEX LIBRO- // RVM SECVNDI // TOMI.". -- Na s. [21] (fol. B4r za s. 20): "SECVNDI TOMI // PRIMA // CONTRO- // VERSIA GE- // NERALIS, // DE CONCILIIS, ET // ECCLESIA MILITANTAE. // QVATVOR LIBRIS // COMPREHENSA.". -- Na s. 109: "LIBER SECVN- // DVS, DE CONCILIO- // rum auctoritate, // CAPVT PRIMVM. // Argumentum ...". -- Na s. 190: "LIBER TER- // TIVS, DE ECCLESIA // MILITANTE, // Toto orbe terrarum diffusa. // CAPVT PRIMVM. // De nomine ...". -- Na s. 278: "LIBER QVAR- // TVS, DE NOTIS // ECCLESIAE. // ...". -- Na s. 375: "INDEX // LIBRORVM ET // CAPITVM. // LIBER PRIMVS. // De Clericis. // PRAEFATIO. // Ordo ...". -- Na s. 381: "PRAEFATIO // IN LIBROS TRES //DE MEMBRIS ECCLE- // SIAE MILITANTIS. // ...". -- Na s. 389: "LIBER PRIMVS // DE CLERICIS. // CAPVT PRIMVM . // De nomine ...". -- Chyby ve stránkování: strana 233 je označena číslem 232, s. 659 číslem 559. -- Latinský text antikvou a kurzívou, místy řecká slova nebo věty alfabetou (např. na s. 203, 417-419, 437, 479, 481, 483-486, 573, 635, 738, 772, 821) a hebrejská slova hebrejským písmem (s. 192, 820). Titutlní strana tištěna černě a červeně, dřevořezová viněta se znakem papeže Sixta V. Konturové iniciály na ozdobném pozadí zalomené na výšku 4 a 5 řádků; ornamentální pásy (s. 1, 19, 27, 109, 189, 278, 375, 556, 573, 833; 23 se zakomponovaným prvním slovem nadpisu, 381 rámovaný linkami), viněty (s. 18, 108, 277, 380, 388, 572, 832), krátké ornamentální pásy na konci textu (s. 20, 26, 67, 73, 116, 155, 160, 181, 189, 198, 366, 404, 408, 439, 496, 499, 525, 555, 578, 582, 628, 674, 688, 700, 741, 748, 750, 771, 812, 850, 863, 867), ozdůbky na konci textu (s. 85, 108, 116, 117, 277, 300, 405, 423, 427, 555, 578, 812, 818, 843; 741 tři hvězdičky, totéž 748 a 850); živá záhlaví, signatury, kustody; s. 372 a 374 prázdné. SE 2727/2,1-2  

 
titul

[Disputationum ROBERTI BELLARMINI POLITIANI, EX SOCIETATE IESV, S.R.E. PRESBYTERI CARDINALIS, Tit. S. MARIAE IN VIA, Archiepiscopi Capuani. DE CONTROVERSIIS CHRISTIANAE FIDEI, ADVERSVS HVIVS temporis Haereticos]. SECVNDI TOMI TERTIA CONTROVERSIA GENERALIS, DE ECCLESIA, QVAE EST IN PVRGATORIO. DVOBVS LIBRIS EXPLICATA

. -- [INGOLSTADII] : [EX TYPOGRAPHIA ADAMI SARTORII], [1605]. -- strany 919-1484, 111 nečíslovaných stran, 3 prázdné strany ; 8°. -- Autorské, názvové a nakladatelské údaje podle 1 svazku (sign. SE 2727/2,1-2). -- Na s. 921: "INDEX // LIBRORVM ET // CAPITVM. // LIBER PRIMVS, // De Purgatorio. // ...". -- Na s. 923: "LIBER PRIMVS // DE PVRGATORIO, // PRAFATIO. // DISSERVIMVS HACTE- // nus de ea parte ...". -- Na s. 925: "CAPVT PRIMVM. // De nomine Purgatorij. // TRIA IN SCRIPTVRIS NVENIVNTVR // quibus ...". -- Na s. 1014: "LIBER SECVN- // DVS, DE CIRCVM- // STANTIIS PVR- // gatorij. // CAPVT PRIMVM. // De Personis, quibus ...". -- Na s. 1081: "SECVNDI TOMI // QCARTA CON- // TROVERSIA GE- // NERALIS, // DE ECCLESIA TRI- // VMPHANTE. // TRIBVS LIBRIS // EXPLICATA. // Quorum secundo, accessit recens Refutatio // libelli, qui falsò Synodus Parisien- // sis inscribitur.". -- Na s. 1083: INDEX // LIBRORVM ET // CAPITVM. // DE ECCLESIA ...". -- Na s. 1087: "PRAEFATIO // DE ECCLESIA // TRIVMPHANTE, SIVE // DE GLORIA, ET CVLTV // SANCTORVM. // PERVENIMVS ...". -- Na s. 1360: "APPENDIX AD // TRACTATVM DE CVL- // TV IMAGINVM. // IN QVA CONTINE- // TVR REFVTATIO LIBELLI, // QVI FALSO SYNODVS PA- // risiensis inscribitur.". -- Na fol. BBb4r (za s. 1484): "INDEX // SCRIPTVRARVM // EX VETERI TE- // STAMENTO."; na CC1v: "EX NOVO TE- // STAMENTO.". -- Na DDd2v: "JNDEX // RERVM NO- // TABILIVM.". -- Chyby ve stránkování: strana 1290 je označena číslem 1280, s. 1291 číslem 1281, s. 1294 číslem 1284, s. 1295 číslem 1285, s. 1298 č. 1288, s. 1299 č. 1289, s. 1302 č. 1292. -- Latinský text antikvou a kurzívou, místy řecký text alfabetou (např. na s. 934, 947, 948, 950, 956, 972, 1131, 1160, 1163-1166, 1175, 1185, 1376, 1458, 1463) a hebrejská slova hebrejským písmem (s. 1163, 1166, 1168, 1175, 1185, 1283, 1459). Konturové iniciály na ozdobném pozadí zalomené na výšku 4 a 5 řádků, na s. 923 rámovaná konturová iniciála D na ozdobném pozadí zalomená na výšku 6 řádků; ornamentální pásy (s. 921, 1083 a 1087 se zakomponovaným prvním slovem nadpisu, 923 rámovaný linkami; dále na s. 925, 976, 1014, 1107, 1221, 1360, 1361, 1372, 1373, BBb4r, CCc1v, DDd2v), viněty (s. 922, 924, 1013, 1104, 1106, 1220, 1358, 1484), krátké ornamentální pásy na konci textu (s. 976, 1013, 1029, 1035, 1059, 1085, 1086, 1126, 1150, 1154, 1223, 1278, 1285, 1297, 1358, 1371, 1466, 1476, DDd2r, HHh7v), ozdůbky na konci textu (s. 1052, 1080, 1368; tři hvězdičky s. 976, 1150, 1154, 1297, 1316, 1466); živá záhlaví, signatury, kustody; s. 920 a 1082 prázdná; na s. 1336 drobný dřevořez s vyobrazením korouhve, jejíž žerď ve tvaru kříže je zakončena Kristovými iniciálami XP. SE 2727/2.3  

 
titul

Disputationum ROBERTI BELLARMINI POLITIANI, EX SOCIETATE IESV, S.R.E. PRESBYTERI CARDINALIS, Tit. S. MARIAE in via, Archiepiscopi Capuani. DE CONTROVERSIIS CHRISTIANAE FIDEI, ADVERSVS HVIVS TEMPORIS HAERETICOS. Tomus Tertius

. -- EDITIO VLTIMA, AB IPSO AVCTORE recognita: ET DVOBVS LIBRIS DE INDVLGENTIIS ET IVBILAEO, auctior reddita. -- INGOLSTADII : Ex Typographia ADAMI SARTORII, 1605. -- 42 nečíslovaných stran, 563 stran, 3 prázdné strany ; 8°. -- "Cum speciali priuilegio sacrae Caesareae Maiestatis". -- Rok vydání římskými číslicemi: "ANNO M.D.CV.". -- Na fol. A2r: "BEATISSIMO // PATRI SIXTO V. // PONT. MAX. // ROBERTVS BEL. // LARMINVS. // EN adfero, ...". -- Na fol. A4r: "PRAEFATIO // IN SCHOLIS HABITA: // DE HAERETI- // CORVM LEVITATE IN // re Sacramentaria. // HAERETICOS ...". -- Na C2r: "INDEX GENE- // RALIS TOMI TERTII.". -- Na C3r: "TERTII TOMI // PRIMA CON- // TROVERSIA GE- // NERALIS, // DE SACRAMENTIS // IN GENERE. // DVPBVS LIBRIS // EXPLICATA.". -- Na C4r: "INDEX // LIBRORVM ET // CAPITVM PRIMAE // CONTROVERSIAE. // PRAEFATIO. // De haereticorum ...". -- Na s. 1: "DE SACRAMEN- // TIS IN GENERE. // LIBER PRIMVS. // Qui st natura & causis Sa- // cramenti. // DE SACRAMENTIS BIPAR- // tita Disputatio ...". -- Na s. 175: "DE EFFECTV, // NVMERO, CAERE- // MONIIS SACRAMEN- // TORVM. // LIBER SECVNDVS. // Quarta Controuersia ...". -- Na s. 351: "TERTII TOMI // SECVNDA CON- // TROVERSIA GE- // NERALIS, // DE BAPTISMO ET // CONFIRMATIONE. // DVOBVS LIBRIS // EXPLICATA.". -- Na s. 353: "INDEX // LIBRORVM ET // CAPITVM. // LIBER PRIMVS, // De Sacramento ...". -- Na s. 499: "DE SACRAMEN- // TO CONFIRMA - // TIONIS. // LIBER UNICVS. // DE Sacramento ...". -- Chyba ve stránkování: strana 231 je označena číslem 131. -- Latinský text antikvou a kurzívou, místy řecká slova nebo věty alfabetou (např. na s. 30, 32, 35, 77, 82, 195, 198, 201, 321, 397) a hebrejská slova hebrejským písmem (s. 26, 27, 29-31, 33, 321). Titutlní strana tištěna černě a červeně, dřevořezová viněta se znakem papeže Sixta V. Konturové iniciály na ozdobném pozadí zalomené na výšku 4-6 řádků, na s. 356 rámovaná konturová iniciála D na ozdobném pozadí ve výšce 6 řádků a na s. 499 podobná iniciála ve výšce 7 řádků; na A2r a na s. 1 a 356 rámovaný dřevořezový vlys s IHS; ornamentální pásy (fol. A4r, C4r a na s. 535 se zakomponovaným prvním slovem nadpisu, na C2r a s. 175 a 499 rámovaný linkami; další ornament. pásy nebo linky z ozdůbek na s. 22, 34, 85, 290, 320, 357, 500), viněty (fol. A3v, C2r, C5v, s. 84, 174, 320, 355, 498, 563), krátké ornamentální pásy na konci textu (fol. C4v, s. 5, 16, 91, 128, 166, 238, 294, 367, 420, 433, 469, 499, 505, 559), ozdůbky na konci textu (fol. A3v, s. 128, 289, 296, 303, 378, 466, 538; tři hvězdičky na s. 5, 157, 174, 196, 349, 499; dvojtečka v kulatých závorkách mezi ozdůbkami na s. 319); živá záhlaví, signatury, kustody; s. 350 a 352 prázdné. SE 2727/3.1  

 
titul

[Disputationum ROBERTI BELLARMINI POLITIANI, EX SOCIETATE IESV, S.R.E. PRESBYTERI CARDINALIS, Tit. S. MARIAE in via, Archiepiscopi Capuani. DE CONTROVERSIIS CHRISTIANAE FIDEI, ADVERSVS HVIVS TEMPORIS HAERETICOS]. TERTII TOMI QVARTA CONTROVERSIA GENERALIS, DE SACRAMENTO POENITENTIAE. QVATVOR LIBRIS COMPREHENSA. QVIBVS ACCESSERVNT ALII DVO DE INDVLGENTIIS

. -- [INGOLSTADII] : [Ex Typographia ADAMI SARTORII], [1605]. -- strana 1567-2174 ; 8°. -- Autorské, názvové a nakladatelské údaje podle prvního svazku, sign. SE 2727/3.1. -- Na s. 1567: "TERTII TOMI // QVARTA CON- // TROVERSIA GE- // NERALIS, // DE SACRAMENTO // POENITENTIAE. // QVATVOR LIBRIS COM- // PREHENSA. // QVIBVS ACCESSERVNT ALII // DVO DE INDVLGENTIIS.". -- Na s. 1569: "JNDEX // LIBRORVM ET // CAPITVM.". -- Na s. 1574: "DE INDVL- // GENTIIS. // LIBER PRIMVS, // PRAEFATIO. // CAP. I. De nomine ...". -- Na s. 1577: "DE SACRAMENTO // POENITENTIAE, // LIBER PRIMVS. // DE SACRAMENTO POENI- // tentiae quatuor sunt controuersiae // principales, ...". -- Na s. 1999: "DE INDVLGENTIIS // LIBER PRIMVS. // PRAEFATIO. // DVAE primae controversiarum ...". -- Chyba ve stránkování: strana 1911 je označena číslem 7911. -- Latinský text antikvou a kurzívou, místy řecká slova nebo věty alfabetou (např. na s. 1701, 1774, 1830, 1883, 1884, 2140) a hebrejská slova hebrejským písmem (s. 1614, 1829, 1830, 2002, 2003). Konturové iniciály na ozdobném pozadí zalomené na výšku 4-6 řádků, na s. 1577, 1704, 1808 rámovaná konturová iniciála D na ozdobném pozadí ve výšce 7 řádků; na s. 1577 rámovaný dřevořezový vlys s IHS; ornamentální pásy (na s. 1569 se zakomponovaným prvním slovem nadpisu, na s, 1574 rámovaný linkami; další ornament. pásy nebo linky z ozdůbek na s. 1704, 1808, 1909, 1999, 2001, 2086), viněty (s. 1573, 1576, 1703, 1908, 2085, 2174), krátké ornamentální pásy na konci textu (s. 1579, 1652, 1662, 1740, 1754, 1793, 1807, 1823, 1833, 1891, 1913, 1918, 1937, 1961, 2000, 2006, 2105, 2141), ozdůbky na konci textu (s. 1674, 1747, 1937, 2005, 2060; tři hvězdičky na s. 1652, 1793, 1807, 1961; na s. 2091 dvojtečka v kulatých távorkách mezi ozdůbkami); živá záhlaví, signatury, kustody; s. 1568 prázdná. SE 2727/3.4  

 
titul

Disputationum ROBERTI BELLARMINI POLITIANI, EX SOCIETATE IESV, S.R.E. PRESBYTERI CARDINALIS, Tit. S. MARIAE in via, Archiepiscopi Capuani. DE CONTROVERSIIS CHRISTIANAE FIDEI, ADVERSVS HVIVS TEMPORIS HAERETICOS. Tomus Quartus

. -- EDITIO VLTIMA, AB IPSO AVCTORE recognita:Cui, coronidis loco, accessit Iudicium eiusdem de libro Concordiae Lutheranorum, cum breui eiusdem Apologia. -- INGOLSTADII : Ex Typographia ADAMI SARTORII, 1605. -- 38 nečíslovaných stran, 639 stran, 3 prázdné strany ; 8°. -- "Cum speciali priuilegio sacrae Caesareae Maiestatis". -- Rok vydání římskými číslicemi: "ANNO M.D.CV.". -- Na fol. A2r: "BEATISSIMO // SANCTISSIMOQVE // PATRI CLEMENTI VIII. // PONTIF. MAX. // ROBERTVS BELLARMINVS. // LAboriosum opus ...". -- Na fol. A3v: "PRAEFATIO // AD LECTOREM. // NON me fugit optime Lector, non paucos ...". -- Na A4v: "APPROBATIO. // Cùm Tomus hic quartus de fidei Christianae Controuersiis, // ... // Sic censeo ego ALBERTVS HVNGERVS, // S. Theolog. D. Professor, [et] Procancel- // larius, at[que] Collegij pro tem- // pore Decanus, in Academia INGOL- // STADIANA.". -- Na A5r: "ORATIO // IN SCHOLIS // HABITA. // ANNVM IAM DECIMVM cum LVTHERANIS in // hac palaestra depugno. Nec // mihi ...". -- Na B8v: "INDEX // LIBRORVM // TOMI QVARTI. // Tomus Quartus tres habet controuersias ...". -- Na C2r: "QVARTI TOMI // PRIMA CON- // TROVERSIA GE- // NERALIS, // DE GRATIA GENERI // HVMNO IN PRIMO PA- // RENTE COLLATA. // VNICO LIBRO // EXPLICATA.". -- Na C3r: "INDEX CAPI- // TVM PRIMAE CONTRO- // VERSIAE, VNICO LIBRO // EXPLICATAE.". -- Na s. 1: "DE GRATIA // PRIMI HOMINIS // LIBER VNVS. // CAPVT PRIMVM. // Proponitur ...". -- Na s. 81: "QVARTI TOMI // SECVNDA CON- // TROVERSIA GE- // NERALIS, // DE AMISSIONE // GRATIAE ET STATV // PECCATI. // SEX LIBRIS EXPLICATA, // QVORVM TRES POSTERIO- // res trCTnt se Peccato // originis.". -- Na s. 83: "INDEX // LIBRORVM ET // CAPITVM SECVNDAE CONTROVERSIAE // GENERALIS. // ...". -- Na s. 91: "CONTROVER- // SIA SECVNDA GE- // NERALIS. // QVI EST DE AMIS- // SIONE GRATIAE SIVE // statu Peccati. // Ordo disputationis. // DISSERVIMVS ...". -- Chyby ve stránkování: strana 409 je označena číslem 909, s. 550 číslem 450, s. 552 číslem 452, s. 554 číslem 454, s. 555 č. 553. -- Latinský text antikvou a kurzívou, řecká slova nebo věty alfabetou (např. na s. 135, 340, 341, 345-348, 378, 512, 547) a hebrejská slova hebrejským písmem (s. 64, 77, 126, 127, 210, 217, 315, 316, 321, 341, 345-348, 452, 466, 467). Titutlní strana tištěna černě a červeně, dřevořezová viněta se znakem papeže Klementa VIII. Konturové iniciály na ozdobném pozadí zalomené na výšku 4-6 řádků, na s. 161 rámovaná konturová iniciála D na ozdobném pozadí ve výšce 7 řádků; na A2r a na s. 1 rámovaný dřevořezový vlys s IHS; ornamentální pásy (fol. B8v a na s. 83 se zakomponovaným prvním slovem nadpisu, na A5r a C3r a na s. 91 a 322 rámovaný linkami; další ornament. pásy nebo linky z ozdůbek na fol. C1v, s. 92, 271, 439, 578), viněty (fol. C3v, s. 79, 90, 159, 270, 577), krátké ornamentální pásy na konci textu (fol. C1v, s. 70, 118, 187, 192, 197, 239, 260, 282, 305, 318, 438, 449, 469, 580, 599, 627, 629), ozdůbky na konci textu (s. 34, 79; tři hvězdičky na s. 160, 175; na s. 614 dvojtečka v kulatých závorkách mezi ozdůbkami); živá záhlaví, signatury, kustody; fol. C2v a s. 80, 82 prázdné. SE 2727/4,1-2  

 
titul

[Disputationum ROBERTI BELLARMINI POLITIANI, EX SOCIETATE IESV, S.R.E. PRESBYTERI CARDINALIS, Tit. S. MARIAE in via, Archiepiscopi Capuani. DE CONTROVERSIIS CHRISTIANAE FIDEI, ADVERSVS HVIVS TEMPORIS HAERETICOS]. QVARTI TOMI TERTIA CONTROVERSIA GENERALIS, DE REPARATIONE GRATIAE PER IESVM CHRISTVM DOMINVM NOSTRVM. QVAE TRES PRINCIPALES CONTINET, QVARVM PRIMA et, de Gratia [et] libero arbitrio, in sex libros diuisa. SECVNDA , de Iustificatione, [et] bonis operibus generatim, quinque libris explicata. TERTIA, de bons operi

bus in specie, tres libros complectens. -- [INGOLSTADII] : [Ex Typographia ADAMI SARTORII], [1605]. -- strana 641-3900 tj 641-1200 ; 8°. -- Autorské, názvové a nakladatelské údaje podle prvního svazku čtvrtého eílu, výtisk sign.: SE 2727/4,1-2. -- Na s. 641: "QVARTI TOMI // TERTIA CON- // TROVERSIA GE- // NERALIS, // DE REPARATIONE // GRATIAE PER IESVM // CHRISTVM DOMINVM // NOSTRVM. // QVAE TRES PRINCI- // PALES CONTINET, QVARVM // PRIMA et, de Gratia [et] libero arbitrio, in sex // libros diuisa. SECVNDA , de Iustificatione, // [et] bonis operibus generatim, quinque libris // explicata. TERTIA, de bons operi- // bus in specie, tres libros complectens.". -- Na s. 643: "JNDEX // LIBRORVM ET // CAPITVM TERTIAE CON- // TROVERSIAE GENERALIS, // QVAE IN TRES PRINCIPALES // diuiditur. // CONTROVERSIA PRIMA PRINCI- // PALIS DE GRATIA ET LIBERO // arbitrio, quae ...". -- Na s. 663: "DE LIBERO // ARBITRIO. // PRAEFATIO IN GYMNASIO // ROMANO ANTE STVDIORVM // instaurationem habita. // PARVM mnino, auditores, de- // mentiae, ac furori ...". -- Chyby ve stránkování: strana 765 je označena číslem 675, s. 767 číslem 667; po straně 1099 (CC6r) následuje strana s číslem 2000 (CC6v), čísla 1100-1999 ze stránkování vypadla a toto je 900 čísel posunuto dopředu; s. 2069 (správně 1169) je označena číslem 1069, s. 2075-2084 (správně 1175-1184) jsou označeny čísly 1075-1084, s. 2100 (správně 1200) je označena číslem 3900. -- Latinský text antikvou a kurzívou, řecká slova nebo věty alfabetou (např. na s. 796, 954, 961, 1023, 1095, 2064) a hebrejská slova hebrejským písmem (s. 955, 1021, 1023). Konturové iniciály na ozdobném pozadí zalomené na výšku 4-6 řádků; ornamentální pásy (na s. 643 se zakomponovaným prvním slovem nadpisu, na s. 663, 756, 843, 917, 977 a 2025 rámovaný linkami; další ornament. pásy nebo linky z ozdůbek na s. 652, 659), viněty (s. 651, 662, 682, 755, 842, 916), na s. 683 rámovaný dřevořezový vlys s IHS; krátké ornamentální pásy na konci textu (s. 700, 745, 783, 801, 847, 864, 872, 934, 949, 972, 978, 1019, 1053, 2024, 2027, 2036), ozdůbky na konci textu (s. 916, 1035; tři hvětdičky s. 842, 978; na s. 959 dvojtečka v kulatých závorlách mezi ozdůbkami); živá záhlaví, signatury, kustody; s. 642 prázdná. SE 2727/4,3.1  

 
titul

[Disputationum ROBERTI BELLARMINI POLITIANI, EX SOCIETATE IESV, S.R.E. PRESBYTERI CARDINALIS, Tit. S. MARIAE in via, Archiepiscopi Capuani. DE CONTROVERSIIS CHRISTIANAE FIDEI, ADVERSVS HVIVS TEMPORIS HAERETICOS]. QVARTI TOMI TERTIAE CONTROVERSIAE GENERALIS, CONTROVERSIA SECVNDA PRINCIPALIS, QVAE EST DE IVSTIFICATIONE IMPII, ET BONIS OPERIBVS GENERATIM, QVINQVE LIBRIS EXPLICATA

. -- [INGOLSTADII] : [Ex Typographia ADAMI SARTORII], [1605]. -- strana 2101-2942 to je 1201-2032 ; 8°. -- Autorské, názvové a nakladatelské údaje podle prvního svazku čtvrtého eílu, výtisk sign.: SE 2727/4,1-2. -- Na s. 2101: "QVARTI TOMI // TERTIAE CON- //TROVERSIAE GE- // NERALIS, // CONTROVERSIA // SECVNDA PRIN- // CIPALIS. // QVAE EST DE IVSTIFICA- // TIONE IMPII, ET BONIS // OPERIBVS GENERATIM, // QVINQVE LIBRIS EX- // PLICATA". -- Na s. 2103: "DE IVSTIFICA- // TIONE IMPII, ET BO- // NIS OPERIBVS GENE- // RATIM, LIBRI. // quinque. // Ordo Disputationis. // DE IVSTIFICATIONE QVAE // est secunda controuersia ...". -- Na s. 2583: "QVARTI TOMI // TERTIAE CON- // TROVERSIAE GE- // NERALIS, //TERTIA ET VL- // TIMA CONTROVER- // SIA PRINCIPALIS. // DE BONIS OPERI- // BVS IN PARTICV- // LARI. // TRIBVS LIBRIS EX- // PLICATA.". -- Na s. 2927: BREVIS APOLO- // GIA ROBERTI BEL- // LARMINI. // PRO LIBELLO SVO DE LIBRO // Concordantiae Lurtheranorum. // CVM ante multos annos ...". -- Na s. 2851: "JVDICIVM // ROBERTI BEL- // LARMINI POLITIANI, // S.R.E. CARDINALIS. // DE LIBRO QVEM LV- // THERANI VOCANT CON- // CORDIAE. // CVM APOLOGIA BREVI PRO // EODEM IVDICIO.". -- Na fol. QQqq1r (za s. 2942): "INDEX // LOCORVM // SACRAE SCRI- // PTVRAE QVAE IN HOC // QVARTO TOMO CONTRO- // VERSIARVM EXPLICANTVR.". -- Na TTtt2r: "INDEX RERVM // NOTABILIVM.". -- Chyby ve stránkování: v předchozím svazku po straně 1099 (CC6r) následuje strana s číslem 2000 (CC6v), čísla 1100-1999 ze stránkování vypadla a toto je 900 čísel posunuto dopředu; správný počet stran je 1200. Z tohoto důvodu má stránkování v tomto svazku na první straně začínat od čísla 1201 a nikoliv 2101; strany 2101-2618 = správně 1201-1718, po straně 2618 (tj. 1718) následují strany 2629-2853, 1854, 1755, 2856-2942 (správně 1719-2032); čísla 2619-2628 ze stránkování vypadla. -- Latinský text antikvou a kurzívou, řecká slova nebo věty alfabetou (např. na s. 2116, 2117, 2121, 2360, 2495, 2496, 2591, 2614, 2615, 2721, 2791, 2907) a hebrejská slova hebrejským písmem (s. 2232-2234). Konturové iniciály na ozdobném pozadí zalomené na výšku 4-6 řádků; ornamentální pásy (s. 2302, 2395, 2493, 2696, 2810, 2926 dvakrát, 2927, RRrr3v, TTtt2r; na fol. QQqq1r se zakomponovaným prvním slovem nadpisu, na s. 2222 rámovaný linkami), viněty (s. 2221, 2492, 2582, 2695, 2809, 2925, TTtt1v, FFfff8r), na s. 2103, 2585 a 2853 rámovaný dřevořezový vlys s IHS; krátké ornamentální pásy na konci textu (s. 2161, 2189, 2226, 2281, 2311, 2328, 2358, 2367, 2395, 2465, 2468, 2471, 2516, 2521, 2537, 2580, 2647, 2650, 2712, 2734, 2796, 2811, 2813, 2825, 2834, 2861, 2874, 2876, 2880, 2885, 2896), ozdůbky na konci textu (s. 2251, 2443, 2492, 2505, 2784, 2796; tři hvězdičky s. 2226, 2537, 2712, 2849, 2890, 2892, 2908, 2916; na s. 2175 dvojtečka v kulatých závorlách mezi ozdůbkami); živá záhlaví, signatury, kustody; s. 2102, 2584, 2850 a 2852 prázdné. SE 2727/4,3.2-3  

 
titul

FLORES BIBLIORUM : SIVE LOCI COMMUNES OMNIUM FERE MATERIARUM, EX VETERIS AC NOVO TESTAMENTO DECERPTI, ALPHABETICO ORDINE DIGESTI, AC CASTIGATI

[Thomas Hibernicus]. -- [Viennae] : IMPENSIS JOANNIS PAULI KRAUS BIBLIOPOLAE VINDOBONENSIS, 1753. -- 2 nečíslované strany, 569 stran, 3 nečíslované strany, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy ; 8°. -- Autor podle KVK Karlsruher Virtueller Katalog. -- Na s. 1: "FLOSCULI OMNIUM FERE MATERIARUM, EX SACRIS BIBLIORUM LIBRIS EXCERPTI, ATQUE ORDINE ALPHABETICO DIGESTI.". -- Na fol. Nn5v (za s. 569): "INDEX RERUM HUJUS VOLUMINIS.". -- Mědirytový frontispis sign. "Dehne fc. Norib.". -- Titulní strana tištěna černě a červeně, celý text verzálkami, impresum pod ozdobnou linkou. Na s. 1 ornamentální pás, v záhlaví ozdůbky (tři koruny), na začátku textu plná iniciála V v rámečku z ozdůbek;plné iniciály ve volném prostoru, marginálie, živá záhlaví, na fol. Nn5v kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami v záhlaví; signatury, kustody. SE 2722  

 
titul

MEDITATIONES DE PRAECIPUIS FIDEI NOSTRAE MYSTERIIS, VITAE, ac PASSIONIS DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI, B.V. MARIAE, SANCTORUMQUE, ET EVANGELIORUM TOTO ANNO OCCURRENTIUM : Cum Orationis mentalis Praxi. PARS I.

AUTHORE R.P. LUDOVICO de PONTE Vallis-Oletano Soc. JESU; In singulos Anni dies distributae a Quodam Ejusdem Societatis Sacerdote. -- PRAGAE : Typis Universit. Carolo-Ferd. in Colleg. Soc. Jesu ad S. Clementem, 1753. -- 40 nečíslovaných stran, 635 stran, 9 nečíslovaných stran ; 8°. -- "OPUS Etiam Divini Verbi Praeconibus utile.". -- Na rubu titulního listu.: "In mandatis tuis exercebor: [et] considerabo ... Psal. 118. v. 15. & 16.". -- Na fol. )(2r: "INTRODUCTIO Ad Meditandum. CAPUT I. Quid sit Oratio mentalis? ORatio mentalis est exercitatio ...". -- Na fol. )()()(4v: "Oratio Meditationi utiliter praemittenda. DOmine Creator, ...". -- Na s. 1: "DOMINICA I. ADVENTUS. De signis Judicium universale praecedentibus. Luc. 21. CAusae universalis Judicii: ...". -- Na fol. Rr6v (za s. 635): "Indiculus duplex, quorum prior exhibet: ex qua parte operum laudati Authoris desumptae sunt praesentes Meditationes; posterior: earundem Meditationum, in singulos anni dies distributarum, paginas designat.". -- Chyba ve stránkování: strana 315 je označena číslem 31. -- Titulní strana tištěna černě a červeně, impresum pod linkou. Vlysy (fol. )(2r, s. 1), na začátku textu úvodu rámovaná, konturová iniciála O na ozdobném pozadí, na začátku textu na s. 1 plná iniciála C v ozdobném rámečku, viněty (fol. )()()(4r, s. 576), kratší linky z kulatých závorek a ozdůbek na konci textu (s. 82, 99, 121, 237, 348), na s. 267, 368 a 475 krátká linka z ozdůbek na konci textu; neživá záhlaví, na s. 1 křížek mezi ozdůbkami v záhlaví; marginálie, signatury, kustody. SE 2724/1  

 
titul

MEDITATIONES DE PRAECIPUIS FIDEI NOSTRAE MYSTERIIS, VITAE, ac PASSIONIS DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI, B.V. MARIAE, SANCTORUMQUE, ET EVANGELIORUM TOTO ANNO OCCURRENTIUM. PARS II. seu Verna

AUTHORE R.P. LUDOVICO de PONTE Vallis-Oletano Soc. JESU; In singulos Anni dies distributae a Quodam Ejusdem Societatis Sacerdote. -- PRAGAE : Typis Universit. Carolo-Ferd. in Colleg. Soc. JESU ad S. Clementem, 1754. -- 2 nečíslované strany, 799 stran, 11 nečíslovaných stran ; 8°. -- "OPUS Etiam Divini Verbi Praeconibus utile.". -- Na rubu titulního listu.: "In mandatis tuis exercebor: [et] considerabo ... Psal. 118. v. 15. & 16.". -- Na s. 1: "DOMINICA QUINQUAGESIMAE. De Circumstantiis Dominicae Passionis in genere.". -- Na fol. Ddd8v: "Index Partis secundae.". -- Chyby ve stránkování: strana 333 je označena číslem 233, s. 334 číslem 234, s. 406 číslem 306. -- Impresum na titulní straně pod linkou. Na s. 1 rytý vlys a v záhlaví drobný kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami, na s. 141, 271 viněta, na s. 218 krátká dřevořezová lišta na konci textu, na s. 422 drobný kroužek a ozdůbky na konci textu; neživá záhlaví, marginálie, signatury, kustody. SE 2724/2  

 
titul

MEDITATIONES DE PRAECIPUIS FIDEI NOSTRAE MYSTERIIS, VITAE, ac PASSIONIS DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI, B.V. MARIAE, SANCTORUMQUE; ET EVANGELIORUM TOTO ANNO OCCURRENTIUM. PARS III. seu AEstiva

AUTHORE R.P. LUDOVICO de PONTE Vallis-Oletano Soc. JESU; In singulos Anni dies distributae a Quodam Ejusdem Societatis Sacerdote. -- PRAGAE : Typis Universit. Carolo-Ferd. in Colleg. Soc. JESU ad S. Clementem, 1754. -- 2 nečíslované strany, 636 stran, 10 nečíslovaných stran ; 8°. -- "OPUS Etiam Divini Verbi Praeconibus utile.". -- Na s. 1: "DOMINICA III. POST PENTECOSTEN. De Pastore ovem perditam quaerente. ...". -- Na fol. Rr7r (za s. 636): "INDEX Partis Tertiae Meditationum.". -- Chyba ve stránkování: strana 398 je označena číslem 198. -- Impresum na titulní straně pod linkou. Na s. 1 rytý vlys, na začátku textu rámovaná konturová iniciála P na ozdobném pozadí a v záhlaví drobný kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami, na s. 636 a na poslední tištěné straně viněta; neživá záhlaví, marginálie, signatury, kustody. SE 2724/3  

 
titul

MEDITATIONES DE PRAECIPUIS FIDEI NOSTRAE MYSTERIIS, VITAE, ac PASSIONIS DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI, B.V. MARIAE, SANCTORUMQUE; ET EVANGELIORUM TOTO ANNO OCCURRENTIUM. PARS IV. seu Autumnalis

AUTHORE R.P. LUDOVICO de PONTE Vallis-Oletano Soc. JESU; In singulos Anni dies distributae a Quodam Ejusdem Societatis Sacerdote. -- PRAGAE : Typis Universit. Carolo-Ferd. in Colleg. Soc. JESU ad S. Clementem, 1755. -- 2 nečíslované strany, 768 stran, 10 nečíslovaných stran ; 8°. -- "OPUS Etiam Divini Verbi Praeconibus utile.". -- Na s. 1: "DOMINICA XVI. POST PENTECOSTEN. De Esse DEI. ...". -- Na fol. Ccc1r (za s. 768): "INDEX Partis Quartae Meditationum.". -- Chyba ve stránkování: strana 448 je označena číslem 346. -- Impresum na titulní straně pod linkou. Na s. 1 rytý vlys, na začátku textu konturová iniciála F na ozdobném pozadí a v záhlaví drobný kroužek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami, na s. 607 křížek v kulatých závorkách mezi ozdůbkami na konci textu, na poslední tištěné straně viněta; neživá záhlaví, marginálie, signatury, kustody. SE 2724/4  

 
titul

Predigtskizzen auf alle sonntagigen und festlichen Evangelien; und auf alle dießländigen Gelegenheiten

Von Joseph Sandler, einst regulirten Chorherrn des ehemaligen Kanonikatstiftes Pöllau in Steyermark und itzt Pfarrskuraten an der k.k. Pfarre - Blumau. -- Grätz : gedruckt und verlegt bey Joh. Andreas Kienreich, 1796. -- 20 nečíslovanýxh stran, 484 stran ; 8°. -- Na fol. )(2r: "Vorrede. §. 1. So hat das Ding noch kein Ende? ...". -- Na fol. *1r: "Inhalt. Predigtskizzen für Sonntage. ...". -- Na s. 1: "Predigtskizze am I. Adventsonntage. Der Christ bey der Erinnerung des letzten Gerichtes. ...". -- Chyba ve stránkování: strana 299 je označena číslem 399. -- Na titulní straně krátká linka, impresum pod dvojlinkou. Na )(2r rámovaný vlys (šestiúhlý rám vyplněný mřížovím z dvojlinek a teček), na *1r a na s. 1 ryté klasicistní vlysy, na s. 484 koncová viněta s křížem, kotvou a deskami Desatera; krátké linky pod nadpisy a na konci textu, dvojlinky, živá záhlaví, signatury, kustody. SE 2725  

 
titul

P. VIRGILII MARONIS OPERA, CUM INTERPRETATIONE, ET NONNULIS NOTIS P. CAROLI RUAEI Soc. JESU : QUIBUS ACCESSERE EXERCITATIONES RHETORICAE In praecipuas ejus Orationes. NECNON LOCUPLETISSIMI INDICES: QUORUM Primus Descriptiones continet; Secundus Comparationes, seu Similitudines; Tertius Dicta Memorabilia; Quartus est in Notas. TOMULUS III., Complectitur V. LIBROS POSTERIORES AENEIDOS, cum Exercitationibus Rhetoricis, & Indice quadruplici

. -- TYRNAVIAE : Typis Academicis, per Leopold. Berger, 1736. -- 2 nečíslované strany, strany 476-818 to je 477-808, 1 nečíslovaná strana, 1 prázdná strana, strany 819-912 to je 809-902, 2 prázdné strany ; 8°. -- Na s. 476: "P. VIRGILII M. AENEIDOS LIBER VIII. ARGUMENTUM. TUrnus Venulum ad Diomedem mittit, ut ...". -- Na fol. X8r (za s. 818): "EXERCITATIONES RHETORICAE In PRAECIPUAS P. VIRGILII MARONIS ORATIONES, Quae in AEneidum Libris leguntur, QUIBUS TRES INDICES, Descriptionum Alter, Alter Comparationum, sive similitudinum, Tertius Dictorum memorabilium, quae in toto Virgilio animadversione digna visa sunt.". -- Na s. 875: "INDEX I. DESCRIPTIONES VIRGILIANAE LIBRIS AENEIDOS INSPERSAE.". -- Na s. 883: "INDEX II. COMPARATIONES, ET SIMILITUDINES, Quibus Virgilius quibusdam quasi gemmis praeclarissimum AEneidos opus distinxit, in Alphabeticam seriem digestae.". -- Na s . 893: "INDEX III. DICTA MEMORABILIA, ET SENTENTIAE OMNES, QUIBUS Maro AEneida distinxit, atque adornavit ...". -- Na s. 897: "INDEX IV. IN NOTAS LIBRORUM AENEIDOS. Comprehendit ...". -- Chyby ve stránkování: první číslovaná strana ve svazku má číslo 476, správně by mělo být 477; po straně 789 následuje strana 800, čísla 790-799 ze stránkování vypadla. -- Latinský text antikvou a kurzívou, ojediněle řecký alfabetou (s. 892). Impresum pod jednoduchou linkou. Plné iniciály ve volném prostoru, linky z ozdůbek (s. 478, 479, 536, 537, 594-597, 736, 737, 893, 897), viněty (s. 664, 665, 667, 882, 912), živá záhlaví, na s. 476, 536, 596, 666, 735, 819, 875, 883 číslo strany mezi kulatými závorkami a ozdůbkami v záhlaví; poznámky pod textem, signatury, kustody; sazba posledního rejstříku na s. 897-912 ve dvou sloupcích oddělených svislými linkami. SE 2723  

 
titul

SACRAE SCRIPTURAE DOGMATICE, & POLEMICE EXPLICATAE PARS PRIMA SIVE TESTAMENTUM VETUS, IN QUO ET APPARENTES ANTILOGIAE explicantur, ET PRAECIPUI RELIGIONIS ORTHODOXAE ARTICULI Nova methodo ex incorrupto Dei Verbo didactice demonstrantur; ET HETERODOXORUM, MAXIME RECENTIORUM, Graves contra S. Scripturam errores, ac corruptae Ss. Bibliorum Versiones ex receptis Principiis hermenevticis, atque e textu originali solide confutantur. Partis Primae Tomus Primus, Continet Genesin, Exodum, Leviticum, Numeros, Deuteronomium; Libros Josue, Judicum, Ruth, Regnum I. II. III. IV. Paralipomenorum I. II. Esdrae I. II. (III. & IV. apocryphos) Tobiae, Judith, Estheris

AUTHORE R. P. FRANCISCO XAVERIO WIDENHOFER S. J. Ss. Theol. Doctore, Ss. Scripturarum, Polemicae, ac Linguae Sanctae in Alma Wirceburgensium Universitate Professore Publico, & Ordinario. -- WIRCEBURGI : Typis Jo. Jac. Christoph Kleyer, Univ. Typ., 1749. -- 16 nečíslovaných stran, 511 stran, 1 nečíslovaná strana ; 8°. -- "Cum Permissu Superiorum.". -- Na rubu titulního listu: "Scrutamini Scripturas. Jo. 5. v. 39. Omnis einim Scriptura Divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum, ...". -- Na třtí nečíslované straně (fol. *2r): "APPROBATIO & FACULTAS REVERENDISSIMI & CELSISSIMI D. ORDINARII. Cùm praesens Tractatus, cui titulus, Sacrae Scripturae ... Wirceburgi die 12. Novembris 1749. MICHAEL JOSEPHUS ARMBRÜSTER, Ss. Theol. Doctor, ... Librorum Censor.". -- Na *2v-*4v: "ERUDITO LECTORI. CUm varii varia ad Theologiae consummatam perfectionem ... x ... UNUM OVILE & UNUS PASTOR. Joann. c. 10. v. 16.". -- Na *5r: "IDEA POLEMICAE NOVA METHODO EXPLICATAE Quâ praecipui Religionis Orthodoxae Articuli eo rodine, quo revelati fuerunt, ...". -- Na s. 1, fol. ):(1r: "PROLEGOMENA DE AUTHORITATE S SCRIPTURAE. 1. SAcrae Scriptura est Verbum Dei Scriptum, tot epistolas Dei ad nos ...". -- Na s. 7, fol. A1r: "ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟΣ HEbraicè תורה ... Lex & חומש Quinarius, continet quinquae libros Moysis; & Sacram historiam ...". -- Na poslední tištěné straně: "ERRATA:". -- Chyby ve stránkování: strana 249 je označena číslem 149, s. 250 číslem 150. -- Latinský text antikvou a kurzívou, hebrejský hebrejským písmem, řecký alfabetou, německý frakturou. Impresum na titulní straně pod linkou. Plné iniciály ve volném prostoru, na fol. *4v ozdůbky v textu, na s. 17 rytý rámovaný vlys, na s. 511 krátká ozdobná linka na konci textu (drobný kroužek, dvojtečky, kulaté závorky a ozdůbky); živá záhlaví, poznámky pod textem, signatury, kustody. SE 2720  

 
titul

TALENTUM SACERDOTALE IN QUINQUE SACRIS TRIDUIS A VENERABILI CLERO SECULARI CAPITULI ENGENSIS RIEDOESCHINGAE IN DOMO SS. EXERCITIORUM. TOMUS I., TRIDUUM QUARTUM

PRAESIDE GEORGIO BARXEL SS. THEOLOGIAE DOCTORE, PER DIOECESIN CONSTANTIENSEM POENITENTIARIO MAJORE, OLIM MAGNO CUM FERVORE ET FRUCTU EXPENSUM, NUNC PUBLICIS TYPIS EDITUM. -- AUGUSTAE VINDELICORUM : Impensis Officinae Librariae IGNATII WAGNER, 1792. -- 4 nečíslované strany, 186 stran, 2 nečíslované strany, 2 prázdné strany ; 8°. -- "Cum Approbatione Reverendissimi Ordinariatus Constantiensis & Augustani.". -- Rok vydání římskými číslicemi. -- Na třetí nečíslované straně: "CONSPECTUS QUARTI TRIDUI.". -- Na s. 1: "QUARTUM SACRUM TRIDUUM. Talentum sacerdotale, a divo Petro, visibili ...". -- Chyby ve stránkování: strana 20 je označena číslem 29, s. 96 číslem 69. -- Na titulní straně linky, impresum pod ztrácející se dvojlinkou, v názvu konturové a ozdobné konturové verzálky. Na třetí nečíslované straně a na s. 1 rytý vlys; viněty (4. nečíslovaná strana, s. 64, 111, 170, 186), na s. ozdůbky, kroužky a kulaté závorky na konci textu; na s. 19, 95, 142 a 172 krátká linka na konci textu, ozdobné linky (s. 29 tj. správně 20, 34, 49, 65, 80, 69 tj. správně 96, 112, 127, 143, 159, 171), živá záhlaví, na s. 65, 127, 143 a 171 krátká ozdobná dvojlinka v záhlaví, na s. ozdůbky a kulaté závorky v záhlaví; signatury, kustody. RE394$4-5  

 
titul

THEOLOGIA POLEMICA AD USUM AUDITORUM. TOMUS I.

AUCTORE FR. PETRO MARIA GAZZANIGA, ORD. PRAED. S. TH. DOCT. AC PROFESS. PUBL. ET ORD.. -- VIENNAE : TYPIS IOAN. THOM. NOB. DE TRATTNERN, CAES. REG. AVLAE TYPOGR. ET BIBLIOP., 1778. -- 6 nečíslovaných stran, 485 stran, 3 prázdné strany ; 8°. -- "Praeliare bella Domini. I. Regum XVIII. 17.". -- Na třetí nečíslované straně: "INDEX CAPITUM.". -- Na s. 1.: "THEOLOGIAE POLEMICAE PROLEGOMENA. Cum Theologia Polemica alia ...". -- Latinský text antikvou a kurzívou, na s. 386-389, 391, 393, 403, 406-410, 420, 429 hebrejská slova hebrejským písmem, na s. 404, 411 řecký text alfabetou. Na titulní straně signet s heslem "LABORE ET FAVORE", linky, impresum pod dvojlinkou, titulní strana z části tištěna ozdobnými konturovými verzálkami. Ornamentální pásy (3. nečíslovaná strana a s. 1), viněty z ozdůbek (6. nečíslovaná strana a s. 485), pod nadpisem na 3. nečíslované straně linka ve tvaru lomené závorky, pod nadpisem na s. 1 krátká linka; ozdůbky u iniciály na začátku textu na s. 1, na s. 30 dvojlinka, živá záhlaví, na s. 181 a 359 ozdůbky v záhlaví; marginálie, poznámky pod čarou, signatury, kustody. SE 2729/1  

 
titul

THEOLOGIA POLEMICA AD USUM AUDITORUM. TOMUS II.

AUCTORE FR. PETRO MARIA DE GAZZANIGA, ORD. PRAED. S. THEOL. DOCT. AC PROFESS. PUBL. ET ORDIN.. -- VIENNAE : TYPIS JOAN. THOM. NOB. DE TRATTNERN, CAES. REG. AULAE TYPOGR. ET BIBLIOP., 1779. -- 8 nečíslovaných stran, 740 stran, 1 nečíslovaná strana, 3 prázdné strany ; 8°. -- "Praeliare bella Domini. I. Regum XVIII. 17.". -- Na třetí nečíslované straně: "INDEX SECTIONUM ET CAPITUM.". -- Na s. 1: "THEOLOGIAE POLEMICAE PARS II. CONTRA HAERETICOS. Unum verum Deum omnipotentem, ex quo omnia, ...". -- Na poslední tištěné straně: "ERRATA MAJORIS MOMENTI.". -- Latinský text antikvou a kurzívou, v poznámkách místy francouzský text kurzívou, německý text gotikou (např. na s. 70), řecká slova alfabetou (s. 162, 195, 326, 547, 586, 587). Na titulní straně signet s heslem "LABORE ET FAVORE", linky, impresum pod dvojlinkou. Na 3. nečíslované strana a na straně 1 vlys z ozdůbek a linek, na 6. nečíslované straně a na straně 740 viněta z ozdůbek, na s. 1 krátká linka pod nadpisem, na s. 677 dvojlinka; živá záhlaví, marginálie, poznámky pod čarou, signatury, kustody. SE 2729/2  

 
titul

THESAURUS LATINI SERMONIS, EX OPTIMIS QVIBUSQUE LATINITATIS AVTORIBVS congestus, & in locos communes, secundum naturalem rerum seriem, digestus : CUM GEMINO INDICE, QUORUM Alter Latinus ad rerum seriem, alter Germanicus ad ordinem alphabeticum digestus est

Studio & opera SETHI CALVISII. -- LIPSIAE : APUD AUTOREM, 1614. -- LIPSIAE : LAVRENTIVS COBER EXSCRIBEBAT, 1614. -- 8 nečíslovaných listů, 931 stran, 51 nečíslovaných stran, 1 prázdný list ; 8°. -- "Cum Privilegio Caesareae Majestatis & Electoris Saxoniae speciali.". -- Místo tisku a tiskař na poslední tištěné straně. -- Na fol. )(2r-7r: "MAGNIFICIS, AM- // PLISSIMIS, CLARISSIMIS ET // PRUDENTISSIMIS VOROS, DOMI- // nis COSS. &caeteris Senatoribus Reipub. // LIPSIENSIS Consultissimis, Dominis // Patronis & fautoribus suis omni ob- // servantiâ colendis, // S. D. // LATINAM LINGUAM, // Magnifici, ... x ... // ... Lipsiae. // V. Mag. Ampl. [et] Prud. // D. // Sethus Calvisius.". -- Na )(7v-8v: "ETHO CALVISIO // Viro Literatiss. & optimo // Salutem. // PErlegi Thesaurum tuum, magna // ex parte, Calvisi ... x ... // ... Bene V. Ex Phrontisterio ad D. Nicolai, Calendis // Septemb. Anno 1610. // Joh, Friderichus Linguae // utriusq; & Histor. Profess.". -- Na s. 1: "THESAURUS // LATINIS SERMONIS // EX OPTIMIS QVIBVSQVE // Latinitatis autoribus congestus, & in lo- // cos communes, secundùm naturalem // rerum seriem digestus. // DE DEO. // Gott. // DEus, Divinum // numen, ...". -- Na fol. Nnn2v: "INDEX PRIOR // LATINE SECVNDVM // RERVM SERIEM DI- // GESTVS.". -- Na Nnn7r: "INDEX GERMANI. // CUS, AD ORDINEM ALPHA- // BETICUM DIGESTUS.". -- Rozsah podle složek: )(8, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Ooo8, Qqq4; list Qqq4 prázdný. -- Chyby ve stránkování: strana 201 je označena číslem 101, s. 267 číslem 26, s. 673 číslem 678, s. 881 číslem 882. -- Latinský text antikvou a kurzívou, německý gotikou, řecký text na )(8v alfabetou. Na titulní straně a na poslední tištěné straně identický dřevořezový signet s heslem ": L : K : GLORIA ET HONOR ET PAX OMNI OPERANTI BONVM. ROM. 2. CAPIT" Na fol. )(2r konturová iniciála L na ozdobném pozadí zalomená na výšku 6 řádků, na )(7v konturová iniciála P na ozdobném pozadí ve výšce 4 řádků, na s. 1 konturová iniciála D na ozdobném pozadí ve výšce 4 řádků, na )(8v a na s. 931 krátký ornamentální pás na konci textu, na s. 1 a na Nnn2r, Nnn7r a Qqq3v ornamentální pás nad textem, na Nnn6v dřevořezová viněta s maskaronem, na Qqq3r menší rozvilinová viněta; živá záhlaví, signatury, stránkové kustody; sazba hlavní části ve dvou svazcích, rejstříky ve třech sloupcích, sloupce odděleny svislými linkami. SE 2726  

 


 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 17340 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 16055 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 3509 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 22331 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 65033 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 1308 her. Zobrazit v katalogu.