EN . .

Ceník služeb

Registrační poplatky

Průkaz čtenáře (časově neomezen)
Základní 20,- Kč
Děti do 15 let 10,- Kč
Registrační poplatek na jeden rok (12 měsíců; platí pro celou Jihočeskou vědeckou knihovnu)
Individuální čtenáři 150,- Kč
Děti do 15 let 40,- Kč
Nositelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P 50,- Kč
Nositelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P do 15 let 20,- Kč
Kolektivní čtenáři Organizace, firmy apod. 400,- Kč
Duplikát průkazu čtenáře
Základní 50,- Kč
Děti do 15 let 20,- Kč

Poplatky za služby

Rezervace
Rezervace půjčeného dokumentu 6,- Kč
Cirkulace periodik
Rozpočtové a příspěvkové organizace Poštovné a balné
Ostatní firmy a soukromé osoby 1000,- Kč + poštovné a balné
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
Úhrada za poštovné a balné (jen za realizovanou výpůjčku) Za jeden svazek - platí se při předání publikace čtenáři 70,- Kč
Kopie - podle ceníku oslovených institucí
Mezinárodní MVS - podle ceníku Národní knihovny v Praze
Rešerše (včetně historických fondů)
Zadání 50,- Kč
1 záznam strojové rešerše 1,- Kč
1 záznam klasickou formou 2,- Kč
Reprografické služby, tisk z PC
černobíle, 1 strana A4, A3 2,- Kč
barevně, 1 strana A4 Barevný tisk není dostupný na všech pracovištích. Realizace do cca 2 pracovních dnů. 12,- Kč

Poplatky z prodlení a upomínání (za jednu publikaci)

Za každý dokument a každých započatých 7 dní, o které byla překročena stanovená výpůjční lhůta
Základní 5,- Kč
děti do 15 let 2,- Kč
Společenské hry
za každou hru a každý den, o který byla překročena stanovená výpůjční lhůta 5,- Kč
Zvukové a zvukově obrazové nosiče (LP, MC, CD, DVD v hudebním oddělení)
za každý dokument a každý den, o který byla překročena stanovená výpůjční lhůta 5,- Kč
Meziknihovní výpůjční služba
1. upomínka - za každý dokument a prvních započatých 7 dní, o které byla překročena stanovená výpůjční lhůta Cena za 1 svazek 10,- Kč
2. upomínka - za každý dokument a prvních započatých 7 dní, o které byla překročena stanovená výpůjční lhůta Cena za 1 svazek 50,- Kč
3. upomínka - za každý dokument a prvních započatých 7 dní, o které byla překročena stanovená výpůjční lhůta Cena za 1 svazek 100,- Kč
Vymáhání soudní cestou
pro všechny druhy dokumentů 500,- Kč
Uvedené poplatky se sčítají

Poplatky za poškození a ztráty

Poškození čárového kódu, kódu RFID, v knize 50,- Kč
Poplatky při náhradě ztraceného díla
nahlášení ztráty 100,- Kč
za 1 svazek zapůjčený prostřednictvím MVS 70,- Kč
vazba 200,- Kč
Ztráta klíče od šatní skříňky
poplatek (výměna zámku) 600,- Kč

Administrativní úkony

Souhlas s jednorázovým reprodukováním knižních fondů pro účely:
čistě vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie) kopie z knižních fondů použité k tomuto účelu nebudou zpoplatňovány ve smyslu práva JVK určovat podmínky reprodukování zdarma
populárně vědecké (monografické a tematické publikace, katalogy výstav atp.), (za 1 kopii) 250,- Kč
komerční (obrazové publikace, pohlednice, kalendáře, všechny druhy propagačního materiálu, filmy atp., (za 1 kopii) 500,- Kč
Poskytování digitálních kopií
digitální kopie mapy z fondu JVK (za 1 kopii) 500,- Kč
manipulační poplatek za skenovací práce (více než 20 stran) 50,- Kč
sken 1 strany zhotovené knihovníkem 5,- Kč
Souhlas s vydáním knižních fondů v edici
5% z prodejní ceny publikace a celého nákladu nebo pevně stanovená částka, dohodnutá s vydavatelem + 0,5 % z ceny každé prodané publikace
Při jakémkoli využití všech druhů kopií z knižních fondů k reprodukčním účelům je uživatel povinen uvést místo uložení originálu knižní jednotky (minimálně Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice) a název knižního fondu, případně rovněž inventární číslo nebo signaturu.
 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 16355 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 15866 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 3463 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 23147 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 64965 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 1239 her. Zobrazit v katalogu.