EN . .

Online databáze


Některé databáze jsou přístupné online i mimo knihovnu po přihlášení do čtenářského konta v katalogu - odkaz "Zdroje".
Kramerius

Digitální knihovna obsahuje elektronické kopie monografií, periodik, starých tisků a map z fondu Jihočeské vědecké knihovny.

... více ... Díla nedostupná na trhu

Více jak 143.000 dokumentů v digitální podobě přístupné registrovaným čtenářům knihovny. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a nejsou běžně dostupné na trhu. Více informací zde ....

Naxos Music Library

Databáze nahrávek převážně vážné hudby v současné době zahrnující přibližně 700 000 skladeb z produkce světových vydavatelství..

... více ...

Specializovaná sbírka databáze Naxos. Jedna z nejrozsáhlejších sbírek jazzové hudby online, nabízí přes 100 000 nahrávek od více než 260 labelů. Registrovaní čtenáři mohou databázi využívat on-line. Ovládání je shodné s databází Naxos.

Pressreader

Databáze Pressreader poskytuje přístup k plnému obsahu více než 7000 aktuálních novinových titulů a magazínů ze 120 zemí světa, celkem v 70 jazycích včetně češtiny. Databázi je možné využívat nejen v knihovně ale i vzdáleně, např. z pohodlí domova. Aktuální vydání jsou k dispozici v den jejich vydání, a to zpravidla již od brzkých ranních hodin, ještě dříve než se objeví na novinových stáncích. Noviny a časopisy je možné filtrovat podle země vydání, jazyka či kategorie (News, Travel, Sports apod.) a typu publikace (noviny, časopisy).

Nápověda ke službě: https://podpora.pressreader.cz/

Obsah je možné číst, poslouchat, sdílet, překládat, komentovat a nebo stáhnout a přečíst offline.

... více ...

Soubor databází aktuálního zpravodajství ČTK, očekávaných událostí, zpravodajských, dokumentačních databází a textů českých novin, se zpravodajstvím o evropských záležitostech. Každý den 500 zpráv o aktuálním dění, průměrně 100 zpráv z Evropy s ověřenými fakty a ve věcných a historických souvislostech.

Dostupné pouze ve Lidická 1 - Studovna a Lidická 1 - Oddělení periodik, 1. patro. Přihlašovací údaje k dispozici u služby.

EBSCO

Soubor databází bibliografických záznamů i plných textů článků především z oblasti humanitních a společenských věd od vydavatelství EBSCO Publishing, obsahuje databáze:

... více ... Anopress

Mediální databáze: texty z novin a časopisů, přepisy zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize, obsah vybraných zpravodajských a informačních serverů (přes 1400 monitorovaných zdrojů, retrospektivně od roku 1996).

Dostupné pouze v Lidická 1 - Oddělení periodik, 1. patro - přihlašovací údaje k dispozici u služby

Informace v Anopressu jsou aktualizovány několikrát denně.

Báze ANL je soubornou databází výběrově zpracovaných článků a statí, které jsou obsaženy v časopisech a sbornících vydávaných na území ČR. Báze vzniká v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie od roku 1991.

Souborný katalog článků knihoven používajících knihovní systém Lanius.

Česká národní bibliografie obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území České republiky. Nabízí nejucelenější zdroj bibliografických informací nejen o českém písemnictví, ale je i primárním referenčním zdrojem informací o produkci vydané na území ČR. Zdroj je rozdělen do několika databází: České knihy, Články v českých novinách, časopisech a sbornících, Zahraniční bohemika, Speciální dokumenty, Disertace a autoreferáty, Periodika vydávaná na území ČR, Národní autority.

Bibliografické databáze Ústavu pro českou literaturu AV ČR svými parametry (chronologické pokrytí 1770–současnost, cca 1500 zpracovaných titulů, přes 2 miliony záznamů) představují nejrozsáhlejší oborovou bibliografii v ČR a zároveň největší analytickou bibliografii národní literatury. Zdroj obsahuje několik databází: Retrospektivní bibliografie (do roku 1945), Bibliografie české literární vědy (od roku 1945), Česká literatura v exilu (1948–1989), České literární osobnosti, Databáze excerpovaných časopisů , Databáze literárních cen.

Bibliografická databáze Historického ústavu AV ČR zachycuje knihy a články v časopisech a sbornících z oboru historie vydané po roce 1990, které mají bohemikální charakter (český autor, české téma, vydáno v Čechách). Slouží jako podklad pro vydávání ročenky Bibliografie dějin Českých zemí a patří k základním informačním zdrojům pro historické vědy a příbuzné obory.

Databáze Pedagogické knihovny J.A. Komenského obsahuje anotované bibliografické záznamy článků z českých a zahraničních odborných periodik od roku 1990 do současnosti. Excerpční základnu tvoří zhruba 230 titulů z oblasti školství a vzdělávání.

Databáze Národní lékařské knihovny obsahuje bibliografické záznamy z oblasti medicíny a zdravotnictví. Excerpční  základnu tvoří časopisy, knihy, sborníky, recenze českých knih, zahraniční bohemika a slovacika (práce českých a slovenských autorů publikované  v zahraničních časopisech). Báze obsahuje bibliografické záznamy od roku 1953 do současnosti (více než 855 000).

Databáze Ústavu zemědělských a potravinářských informací obsahuje bibliografické záznamy vybraných českých časopiseckých článků z oboru zemědělství, potravinářství, lesnictví, veterinární medicíny a navazujících vědních oborů od roku 1993 po současnost.

Obsahem databáze Geografické knihovny PřF UK jsou specializované dokumenty českých autorů nebo autorů zahraničních, kteří se věnují českým geografickým reáliím. Zpřístupňuje zdroje využitelné pro vysokoškolskou výuku, ale i pro širokou veřejnost od roku 1900 po současnost. K záznamům jsou připojovány objekty (mapy, články, obálky periodik) a URL adresy plných textů. Zoomovatelné mapy se doplňují od roku 2012 z projektu TEMAP.

Plnotextová databáze Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Obsahuje platné a některé neplatné české technické normy ČSN, TNI a další publikace z oblasti technické normalizace. Normy lze na počítačích pouze číst, nelze je ukládat ani kopírovat (omezeno licenčními podmínkami).

Dostupné pouze ve Lidická 1 - Studovna, 1. patro.

Komplexní systém pro práci s právními informacemi vydavatelství Wolters Kluwer. Obsahuje všechny předpisy české Sbírky zákonů, slovenské Zbierky zákonov, Sbírky mezinárodních smluv, Sbírky zákonů a nařízení ČSR kompletně plnotextově od roku 1918 v aktuálních i ve všech časových zněních, právní předpisy vydané samosprávnými celky , předpisy ministerstev a ústředních orgánů (např. texty předpisů publikované ve Finančním zpravodaji, Cenovém věstníku, věstnících ministerstva průmyslu a obchodu, zdravotnictví, školství ), nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů a předpisy vydané před rokem 1918. Všechny předpisy jsou systémově propojeny podle vzájemných vztahů.

Dostupné pouze ve Lidická 1 - Studovna, 1. patro.

Virtuální badatelské prostředí pro oblast historických fondů, jeho součástí je knihovna digitalizovaných dokumentů, např. Dalimilova kronika, Jenský kodex ...

Digitalizovaný archiv časopisů ústavu pro českou literaturu AV ČR

Plnotextová databáze české poezie 19. století.

Plné texty rakouských periodik od r.1703.

Poslední změna stránky: 13.06.2024 v 10.17
 
 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 17370 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 16055 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 3509 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 22334 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 65033 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 1308 her. Zobrazit v katalogu.