EN . .

Seznam aktuálně docházejících novin a časopisůSeznam aktualizován dne: 18.07.2021


Kliknutím na název periodika se dostanete na kompletní záznam v našem katalogu.Celkový počet titulů: 4 201


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

obálkaA Report : čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR  . -- Č. 8 (1997)-. -- Praha : Agentura vojenských informací a služeb, 1997-. -- 2009- Praha : MO ČR - Prezentační a informační centrum. -- 28-30 cm. -- Chybné ISSN 0862-7444 uváděné v tiráži č. 8-12(1997) patří časopisu: "A Report (1990)". -- Č. 1-7(1997) vyšla pod názvem: "A Report 2005. ISSN 1211-4863". -- Podnázev od r. 2010: měsíčník Ministerstva obrany České republiky. -- Vydává: Ministerstvo Obrany ČR - AVIS (Agentura vojenských informací a služeb, do r. 2008). -- Od č. 4/2011 bez podnázvu. -- Resumé: Čtrnáctideník magazínového typu pro všechny vojáky, jenž populární formou široce informuje o dění v naší armádě. Vytváří pestrý obraz postupu její přeměny v armádu demokratického státu, včetně všech těžkostí a problémů, které tyto přeměny provázejí. Obsahuje řadu zajímavých rubrik, přitažlivé reportáže ze všech oblastí života, atraktivní čtenářské soutěže. -- ISSN : 1211-801X ISSN (chybné) 0862-7444.

obálkaA review  . -- No. 1 (June 2011)-. -- Praha : MoD CR, 2011-. -- 30 cm. -- ISSN : 1804-9672 ISSN (chybné) 1803-2125.

ABC inzert : inzertní noviny  . -- 1/6/2020-. -- Chotoviny : Denis Pěkný, 2020-. -- 30 cm.

obálkaABC mladých techniků a přírodovědců : zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata  . -- Roč. 1, č. 1 (1956/57)-. -- Praha : Mladá fronta, 1956-. -- [1994]-2010 Praha : Ringier ČR. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 29 cm. -- Od r. 2000 podnázev: časopis generace XXI. století. -- Podnázev od r. 2002: časopis generace XXI. století - zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+12 s., 210/290. -- Obsahuje mnoho příloh. -- Resumé: Časopis seznamuje se základními poznatky vědy a techniky, přináší plánky a náměty pro mladé konstruktéry a přírodovědce, reportáže, fejetony, obrázky. -- ISSN : 0322-9580.

obálkaAbsolvent  . -- 01 (duben 2017)-. -- Olomouc : TechHunt, s.r.o., 2017-. -- 27 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Absolvent a absolventka". -- Průběžné číslování. -- V r.2020 přerušeno vydávání. -- ISSN : 2570-5024.

obálkaACC Journal  . -- Roč. 15, č. 1 (2009)-. -- Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009-. -- 21 cm. -- Pokračuje v ročníkování časopisu "Vědecká pojednání". -- Resumé: Mezinárodní recenzovaný časopis, publikující původní vědecké práce, studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům. -- ISSN : 1803-9782.

obálkaACE : Aerospace Central Europe  . -- 3/2019-. -- Šumperk : Smart Connections s.r.o., 2019-. -- 2020- Šumperk : Kateřina Š. Urbanová. -- 28 cm. -- ISSN : 2695-0014.

ACRI news : čtvrtletník Asociace podniků českého železničního průmyslu  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : ACRI, 2004-. -- 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Ročník uváděn od r. 2006-.

obálkaActa academica karviniensia  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 1998-. -- Název z obálky. -- Od roč. 1/2008 obálkový podnázev: vědecký recenzovaný časopis. -- Do sv. 1/2001 název Acta academica karviniensis. -- ISSN : 1212-415X.

obálkaActa Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis = Sborník prací FF OU. Studia Germanistica  . -- Č. 1 (2006)-. -- Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006-. -- 24 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- ISSN : 1803-408X.

obálkaActa geodynamica et geomaterialia : formerly Acta montana (ser. A and ser. B)  . -- Praha : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004-. -- Chybné ISSN 1211-1910 se vztahuje k předešlému titulu. -- Vydavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin. -- ISSN : 1214-9705.

obálkaActa Gymnica  . -- Vol. 44, Nr. 1 (2014)-. -- Olomouc : Palacký University, 2014-. -- 29 cm ; svazků ;. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica". -- Na obálce nad názvem: Palacký University Olomouc, Faculty of Physical Culture. -- ISSN : 2336-4912.

obálkaActa chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca  . -- Roč. 17, č. 1 (1950)-. -- Praha : SZdN, 1950-. -- 1969-1991 Praha : Academia. -- 1992-1999 Praha : Scientia medica. -- 2000- Praha : Galén. -- [200-]- Praha : Česká společnost pro ortopedii a traumatologii. -- [200-]- [Bratislava] : Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť. -- 29 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6x64+4 s., 203/292. -- V tiráži uvedeno dříve "ISBN 0001-5415". -- Časopis České společnosti pro ortopedii a traumatologii. -- Podnázev dříve: časopis Společnosti pro ortopedickou chirurgii a traumatologii. -- Signatura od r. 1992: ČB 3.784. -- Resumé: Časopis České společnosti pro ortopedii a traumatologii, hlavní náplní jsou tuzemské i zahraniční původní vědecké práce z oboru ortopedie, traumatologie a příbuzných oborů, jako revmatologie, protetika apod. Obsahuje recenzeodborných publikací, zprávy z kongresů a sjezdů a zprávy ze zasedání společnosti. -- ISSN : 0001-5415.

obálkaActa chirurgiae plasticae : international journal of plastic surgery  . -- Roč. 1, č. 1 (1959)-. -- Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1959-. -- 1971-1993 Praha : Avicenum. -- 1994- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. -- 30 cm. -- Zpoždění ve vydávání. -- Podnázev od r. 2002: International journal of plastic surgery, maxillofacial surgery, hand surgery and burns. -- Změna signatury od r. 2000: ČB 4.085. -- Ve starších ročnících uváděno chybně ISSN 0323-0414 ruské mutace. -- Resumé: Odborný lékařský časopis, prezentující především výsledky práce "české školy" v oborech plastické chirurgie, rekonstrukční chirurgie a estetické chirurgie, chirurgie ruky, kraniofaciální chirurgie, léčby popáleninové avybraných problematik styčných chirurgických disciplín (traumatologie, ortopedie, gynekologie aj.). Hlavní náplní jsou tuzemské i zahraniční původní vědecké práce z oboru ortopedie, traumatologie a příbuzných oborů, jakorevmatologie, protetika apod. Obsahuje recenze odborných publikací, zprávy z kongresů a sjezdů. -- ISSN : 0001-5423.

obálkaActa Iuridica Olomucensis  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2005-. -- 29-30 cm. -- Podnázev v tiráži: vědecký časopis právnický. -- Signatura od r. 2010: ČC5.221. -- Název od r. 2011: Acta Iuridica Olomucensia. Podnázev: vědecký časopis právnický. -- ISSN : 1801-0288.

obálkaActa medica (Hradec Králové)  . -- Vol. 39, No. 1 (1996)-. -- Hradec Králové : Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, 1996-. -- Vydavatel: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové. -- ISSN : 1211-4286.

obálkaActa medica (Hradec Králové). Supplementum  . -- Sv. 38, č. 1 (1995)-roč. 48 (2005). -- Hradec Králové : Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, 1995-2005. -- 11 sv. -- ISSN : 1211-247X.

obálkaActa medicinae  . -- Roč. 1, 1 (2012)-. -- Brno : ERA Média, 2012-. -- 30 cm. -- Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena. -- ISSN : 1805-398X.

obálkaActa Musei Moraviae. Scientiae biologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy biologické  . -- Roč. 82, [č. 1] (1997)-. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 1997-. -- 25 cm. -- Svazky maji i ISBN. -- Vydává: Moravské zemské muzeum, oddělení entomologie, botaniky a zoologie. -- ISSN : 1211-8788.

obálkaActa Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické  . -- Roč. 82, [č. 1] (1997)-. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 1997-. -- 24-25 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- Některé sv. mají ISBN. -- Ev. č. 1090 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Časopis Moravského muzea" bez rozlišení řad. -- ISSN : 1211-8796.

obálkaActa Musei nationalis Pragae. Historia  . -- Roč. 71, čís. 1-2 (2017)-. -- Praha : Národní muzeum, 2017-. -- 30 cm. -- ISSN : 2570-6845.

obálkaActa Musei nationalis Pragae. Historia litterarum  . -- Roč. 62, čís. 1-2 (2017)-. -- Praha : Národní muzeum, 2017-. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování z předchozího titulu. -- ISSN : 2570-6861.

obálkaActa Musei Richnoviensis : [přírodovědný časopis Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou]  . -- Rychnov nad Kněžnou : Muzeum Orlických hor, [1971]-. -- 1983-2003 Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor. -- 2003- Rychnov nad Kněžnou : Muzeum a galerie Orlických hor. -- 21 cm. -- Název z obálky. -- Jednotlivé sv. obsahují původní vědecké práce. -- Některé sv. jsou průběžně stránkovány. -- Od r. 2002 vychází nepravidelně ve dvou řadách: Sect. natur. a Sect. histor.. -- Titul vydáván od r. 1971 jako sborník, od r. 2001 jako časopis. -- ISSN přiděleno pravděpodobně v r. 2001 (patří časopisu "Acta Musei Richnoviensis" bez rozlišení řad). -- Některé sv. mají též ISBN. -- Popsáno podle: roč. 12, č. 2 (2005). -- ISSN : 1213-4260.

obálkaActa Musei Silesiae. Scientiae naturales  . -- Vol. 63, no. 1 (2014)-. -- Opava : Slezské zemské muzeum, 2014-. -- 24 cm. -- ISSN : 2336-3193.

obálkaActa oeconomica Pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Vysoká škola ekonomická, 1993-. -- Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze. -- Změna podnázvu: vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze: od č. 7 r. 2001-2017? -- Podnázev od roku 2018: journal of Central and Eastern European economic and management issues. -- Jednotlivé sešity měly do r. 2008 zvláštní názvy podle svého tématu. -- Periodicita se mění. -- Navazuje na stejnojmennou edici. -- ISSN : 0572-3043.

obálkaActa onomastica  . -- 36 (1995)-. -- Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [1995]-. -- 21 cm. -- Ročník 51(2010) vyšel ve 2 svazcích. -- Jednotlivé svazky mají ISBN. V ročníku 51(2010), 60 (2019) uvedeno pouze ISSN. -- ISSN : 1211-4413.

obálkaActa polytechnica : journal of advanced engineering  . -- Vol. 32, No. 1 (1992)-. -- Praha : ČVUT, 1992-. -- svazků ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 86 s., 175/250. -- Resumé: Vědecký časopis, reprezentující v tuzemsku i v zahraničí vědeckou zejména teoretickou úroveň ČVUT. Poskytuje prostor pro publikaci nových vědeckých výsledků našich i zahraničních autorů ve všech oborech profesionálního zájmu ČVUT. -- ISSN : 1210-2709.

obálkaActa rerum naturalium : přírodovědný sborník Vysočiny  . -- 1 (2005)-. -- Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava ; Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč ; Pelhřimov : Muzeum Vysočiny Pelhřimov, 2005-. -- 2012 Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava ; Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč ; Brno : Archaia Brno. -- 2012- Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava ; Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč. -- 30 cm. -- Název z obálky. -- Změna podnázvu: přírodovědný časopis Vysočiny. -- "Od konce roku 2007 vychází dvakrát ročně v elektronické a jednou ročně v tištěné podobě"--Internet. -- V r. 2007-2011 vyšlo jako dvojčíslo. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- ISSN : 1801-5972.

obálkaActa Societatis Zoologicae Bohemicae  . -- Roč. 57, č. 1 (1993)-. -- Praha : Česká společnost zoologická při AV ČR, 1993-. -- 25 cm. -- Zpoždění ve vydávání. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x80+8+4, 175/250. -- ISSN : 1211-376X ISSN (chybné) 0862-5247.

obálkaActa Universitatis agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně : Res Publica Bohemica  . -- Roč. 43, č. 1 (1995)-. -- Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1995-. -- 2010- Brno : Mendel University in Brno. -- 29-30 cm. -- Podnázev: mezinárodní vědecký časopis -- international scientific journal. -- Resumé: Sborník Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně uveřejňuje vědecké práce a odborná sdělení oborů fakult agronomické, zahradnické, lesnické a dřevařské a provozně ekonomické. -- ISSN : 1211-8516.

obálkaActa Universitatis Carolinae. Geographica  . -- Roč. 1, č. 1 (1966)-. -- Praha : Universita Karlova, 1966-. -- 1990- Praha : Karolinum. -- 24 cm. -- Text též rus, ger, eng. -- Zpoždění ve vydávání. -- Jednotlivé sv. měly ISBN. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 156+4 s., 163/237. -- Signatura od r. 2011: ČB 6.466. -- Resumé: Spisy Univerzity Karlovy - geografie. -- ISSN : 0300-5402 ISSN (zrušené) 0567-8196.

obálkaActa Universitatis Carolinae. Iuridica  . -- Ročník I, číslo 1 (1955)-. -- Praha : Universita Karlova, 1954-. -- 1990- V Praze : Univerzita Karlova, Karolinum. -- ilustrace ; 23 cm. -- V roce 1954 vyšly 2 svazky jako "nultý" ročník, jsou označeny čísly základní řady Acta: 1954/6 a 1954/10. -- Některé svazky vyšly jako monografie s vlastními názvy. -- Některé svazky mají ISBN. -- ISSN : 0323-0619 ISSN (zrušené) 0515-3212.

obálkaActa Universitatis Carolinae. Kinanthropologica  . -- Roč. 30, č. 1 (1994)-. -- Praha : Karolinum, 1994-. -- Vydavatel: Univerzita Karlova. -- Chybné ISSN 0323-0511 se vztahuje k předchozímu titulu. -- ISSN : 1212-1428.

obálkaActa Universitatis Carolinae. Studia territorialia  . -- Č. 1 (2001)-. -- Praha : Karolinum, 2001-. -- 21 cm. -- Od sv. 10 (2007) není uváděno ISBN, pouze ISSN. -- ISSN : 1213-4449.

obálkaActa Universitatis Carolinae. Interpretationes : studia philosophica Europeanea  . -- Vol. 1, no. 1 (2011)-. -- Praha : Karolinum, 2011-. -- 21 cm. -- Vydavatel: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. -- ISSN : 1804-624X.

obálkaActa Universitatis Carolinae. Theologica  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Karolinum, 2011-. -- 21 cm. -- Vydává: Univerzita Karlova. -- ISSN : 1804-5588.

obálkaActa Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas rerum naturalium. Geographica  . -- 34 (1996)-. -- Olomouc : Palacký University, 1996-. -- 25-29 cm. -- Původní řada Geographica-geologica se rozdělila na 2 samostatné řady, přičemž obě zachovaly kontinuální číslování s předcházejícím názvem. -- Ve svazcích uváděno chybné ISSN 0231-9365 náležející původnímu seriálu Geographica-geologica. -- Jednotlivé sv. mají do sv. 39 zároveň ISBN. -- ISSN : 1212-2157 ISSN (chybné) 0231-9365.

obálkaActa Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas rerum naturalium. Mathematica  . -- 21 (1983)-. -- Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1973-. -- svazků ; 25 cm. -- (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas rerum naturalium). -- Graficky výraznější název řady - doplněný číslem svazku. -- Další číslování svazků v rámci všech řad (například rok 1983 je svazek 76). -- Jednotlivé svazky mají ISBN, od roku 2010 se ISBN nepřiděluje, přiděleno ISSN. -- ISSN : 0231-9721.

obálkaActa veterinaria Brno  . -- Roč. 38, č. 1 (1969)-. -- Praha : SPN, 1969-. -- [2002]- Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. -- 24 cm. -- Pův. název: Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně (do r. 1966). -- Vydává: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. -- ISSN online verzi časopisu: 1801-7576. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 165/240. -- Resumé: Zemědělský časopis vědeckého charakteru, obsahující původní vědecké práce. -- ISSN : 0001-7213.

obálkaActa VŠFS : ekonomické studie a analýzy = economic studies and analyses  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2007-. -- 21-23 cm. -- Č. 1/2007 má ISBN. -- ISSN : 1802-792X.

Active beauty : wellness. Krása. Zdravý životní styl  . -- Č. 1 (2006)-. -- České Budějovice : DM - Drogerie Markt, 2006-. -- Změna podnázvu: magazín zdravého životního stylu v letech 2007-2015. -- Periodicita se mění.

obálkaActreenoviny : časopis nejen pro vozíčkáře  . -- Praha : B. Braun Medical s.r.o., [2020]-. -- 24 cm. -- ISSN : 1803-7267.

obálkaAcupunctura Bohemo Slovaca : informační a odborný časopis ČLAS ČLS JEP A SA oz SLS  . -- Brno : Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP ; Bratislava : SA SLS, [1999]-. -- 2016- Bratislava : Slovenská lekárska spoločnost’. -- 30 cm. -- Změna podnázvu v tiráži: informační a odborný časopis České lékařské akupunkturistické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně a Spoločnosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti; informační a odborný bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS. -- Ročníkování navazuje na stejnojmenný titul vycházející v l. 1993-1997 (ISSN 1211-703X; od r. 1994 příloha časopisu Medica revue). -- Zahájení vydávání podle slovenského registru ISSN: 1998. -- Od r. 2015 změna v počítání ročníků. Nové číslování zohledňuje celou historii vydávání časopisu (podrobnou informaci je možno nalézt v č. 1 r. 2015). -- ISSN : 1335-5627.

obálkaAd Notam : notářský časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Nakladatelství C.H.Beck, 1995-. -- 1995- Praha : Notářská komora ČR. -- 30 cm. -- Vydává: Notářská komora ČR v nakladatelství C.H.Beck. -- Do r. 2009 vydáváno v nakladatelství C.H.Beck. -- Podnázev od roku 2010: časopis Českého notářství. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/297. -- Resumé: Problematika notářské činnosti v nejširším slova smyslu. -- ISSN : 1211-0558.

obálkaAd rem : čtvrtletník vzdělávací agentury TSM  . -- Roč. 1, č. 1 (11.11.2014)-. -- Vyškov : TSM, 2014-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2336-5099.

Adamovský zpravodaj  . -- Adamov : Obecní úřad, [2011?]-. -- 2012- Adamov : Obec Adamov. -- 30 cm.

Adamovský zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Adamov : Městský úřad, [200-]-. -- 23 cm.

obálkaAdiktologie v preventivní a léčebné praxi  . -- Třebotov : SCAN, z.s., [2018]-. -- 30 cm. -- Spolupráce při vydávání: Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Česká asociace adiktologů. -- ISSN : 2570-8120.

obálkaAdnotatio iurisprudentiae : časopis jurisprudence kanonického práva  . -- Brno : Akademie kanonického práva, [2006?]-. -- 24 cm. -- Dle sdělení vydavatele vychází 1x ročně - od r. 2020. -- ISSN : 2336-4629.

Adršpašský zpravodaj : občasník obce Adršpach  . -- Č. 1 (2011)-. -- Adršpach : Obecní úřad, 2011-. -- 30 cm.

obálkaAdvances in electrical and electronic engineering : AEEE  . -- Žilina : Žilinská univerzita, [2002]-. -- 2011- Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita ; Žilina : Žilinská univerzita. -- 30 cm. -- V l. 2002-2008 časopis vydávala Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity společně s Fakultou mechaniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. -- V r. 2009 časopis nevycházel, v r. 2010 vyšla pouze elektronická verze, od r. 2011 vydává Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava společně s Elektrotechnickou fakultou Žilinské univerzity - pokračuje v předchozím ročníkování. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1336-1376.

obálkaAdvances in Military Technology  . -- Č. 1 (2006)-. -- Brno : University of defence, 2006-. -- 25 cm. -- ISSN : 1802-2308.

obálkaAdvent : časopis církve adventistů sedmého dne  . -- Č. 1 (1990)-. -- Praha : Advent-Orion, 1990-. -- 23-24 cm. -- Podnázev v tiráži dříve: časopis církve adventistů sedmého dne v ČSFR. -- Podnázev v tiráži od č. 9 (1994): časopis církve adventistů s. d. v ČR a SR. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 38 s., 160/230. -- Resumé: Časopis pro členy církve adventistů sedmého dne v ČR - obsahuje články teologické, informace z církevního dění, články pro mládež. Bývají využívány i příspěvky členů a duchovních. -- ISSN : 1210-3365.

obálkaAerohobby : časopis o všech podobách létání  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Aeromedia, 2004-. -- 2015- Bratislava : Magnet Press Slovakia. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: magazín o létání ve všech jeho podobách. -- Podnázev v tiráži: dvouměsíčník. -- Podnázev v tiráži od r. 2005: český a slovenský magazín o létání. -- Vydávaný se spolupráci s redakcí časopisu Letectví + kosmonautika. -- Příl.: Aero sport. -- ISSN : 1214-4975.

Aerovkář : časopis Aero Car Clubu  . -- Praha : Český klub historických vozidel, [1961]-. -- 2016- Praha : Aero Car Club Praha, z.s. -- 30 cm. -- Název v tiráži: Zpravodaj "Aero car clubu" Praha. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20 s., 210/297. -- Resumé: Zpravodaj pro majitele a příznivce vozů Aero.

obálkaAge management : časopis o personalistice, pracovním trhu, moderních metodách řízení práce a aktivním stárnutí  . -- Č. Září (2012)-. -- Praha : Antecom, 2012-. -- 28 cm. -- Od č. 4 (2013) podnázev na titulním listě: život je nádherný v každém věku. -- ISSN : 1805-5524.

obálkaAgrární obzor : moravskoslezský čtrnáctideník pro zemědělství a potravinářství  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Olomouc : Petr Baštan, [1999]-. -- 2013- Olomouc : Agriprint. -- 42 cm. -- Podnázev r. 2004: moravskoslezský čtrnáctideník : zemědělství, zpracovatelský průmysl, potravinářství. -- Podnázev od r. 2005: moravskoslezský měsíčník : zemědělství, zpracovatelský průmysl, potravinářství. -- Podnázev od r. 2008: měsíčník pro zemědělství a potravinářství. Podnázev v tiráži: moravskoslezský čtrnáctideník (měsíčník) pro zemědělství a venkov. -- Změna vydavatele: Od č. 10 (2013): Agriprint. -- ISSN : 1214-1291.

obálkaAgricultura tropica et subtropica  . -- Praha : Vysoká škola zemědělská, [1967]-. -- 1995-2012 Prague : Czech University of Life Sciences, Institute of Tropics and Subtropics. -- 2013-2016 Prague : Czech University of Life Sciences, Faculty of Tropical AgriSciences. -- 2017- Brno : Mendel University Brno. -- 21-30 cm. -- Některé sv. mají ISBN. -- Signatura od r. 2003: ČB 7.052. -- Některé svazky mají ISBN, od roku 2005 uvedeno pouze ISSN. -- Resumé: Mezinárodní odborný časopis zaměřený na oblast tropického a subtropického zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova. -- ISSN : 0231-5742.

Agrofert magazín : pro zaměstnance a příznivce koncernu Agrofert  . -- Praha : Agrofert, [2009?]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: březen 2014.

obálkaAgromanuál : profesionální ochrana rostlin  . -- Roč.1, č. 1 (2006)-. -- České Budějovice : Kurent, 2006-. -- Časopis v letech 2000-2005 vycházel jako příloha časopisu Agro, od r. 2006 vychází samostatně od roč. 1. -- ISSN: 1801-4895 (on-line) -- 1801-7673 (print). -- ISSN : 1801-4895. -- 1801-7673.

obálkaAgronom : samostatná příloha časopisu Úroda  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Profi Press, 2006-. -- 30 cm. -- Podnázev: ochrana rostlin - výživa rostlin - osivo a sadba. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1801-6022.

Agroportal24h.cz : vše ze světa agro  . -- Číslo 1/2019, ročník 1.-. -- Hradec Králové : Vega společnost s ručením omezeným, 2019-. -- 30 cm.

Agrospoj : informační týdeník pro podnikatele  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Agrospoj, 1990-. -- 48 cm. -- Podnázev v tiráži dříve: informační noviny pro podnikatele. -- Od r. 2007 obsahuje přílohu Euromagazín. -- Příloha od r. 2010: Agromagazín - odborná příloha pro zemědělce a veterinární lékaře. -- Od r. 2013 mimoř. vyd. Almanach inzerentů. -- Signatura od r. 2004: ČB 5.451.

Agrotip : informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce  . -- [Č. 1] (2006)-. -- Praha : BASF, [2006?]-. -- 30 cm. -- Podnázev od roku 2015: informační měsíčník BASF pro české zemědělce.

obálkaAHA! : co nevíme my, neví nikdo!  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : [GP PROJEKT DELTA], 2004-. -- 2004 (č.2)-2007 Praha : Ebika. -- 2007-2010 Praha : Ringier ČR. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 33 cm. -- Denně vychází od 1.3.2006 (=roč. 1, č. 1). -- Vychází i v neděli (v r. 2006 a od r. 2008 se samostatným číslováním). -- Nedělní AHA! zpracováno samostatně. -- Podnázev od 1.3.2006 do 31.7.2009: Praha. -- Označení nedělního vydání od 26. 3. 2006: Nedělní Aha!. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Každý měsíc tématický Speciál Aha!, nevychází v létě. -- ISSN : 1214-8997.

obálkaAha! pro ženy : od Aniček po Zdeny  . -- Roč. 1, č. 0 (2015)-. -- Praha : Czech News Center, 2015-. -- 28 cm. -- ISSN : 2336-6532.

Aha! Tv  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Ebika, 2006-. -- 2007-2010 Praha : Ringier ČR. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 25-28 cm. -- Podnázev v tiráži: týdenní příloha deníku Aha!.

obálkaAhoj divočino  . -- Ročník I (jaro 2020)-. -- Praha : Petra Kubíčková, 2020-. -- 29 cm. -- ISSN : 2694-9334.

obálkaAhoj, tady Fifi  . -- Č. 1 (2012)-. -- [Praha] : Čtyřlístek, 2012-. -- 30 cm. -- ISSN : 1805-4013.

obálkaAHR fórum : českého pohostinství  . -- Roč. 1, č. únor (2007)-. -- Praha : Asociace hotelů a restaurací České republiky : 2007-. -- 2013- Praha : Cortina Park. -- 30 cm. -- ISSN : 2464-5249.

Ájurvédský žurnál  . -- Praha : Everest Ayurveda, s.r.o., [2019?]-. -- 30 cm.

obálkaAkademická psychologie : vědecký a praktický časopis = Academic psychology : scientific and practical journal  . -- No. 1 (2016)-. -- Praha : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", s.r.o., 2016-. -- 29 cm. -- Souběžný název z doplňkové titulní stránky. -- ISSN : 2464-6741.

Akce - zábava : Olomouc : programy, přehledy a tipy  . -- Leden 2020-. -- Olomouc : Radio Haná, s.r.o., 2020-. -- 30 cm.

AKP magazín : časopis ze světa aplikační a postřikové techniky  . -- Číslo 1 (leden 2017)- číslo 2 (březen 2018); číslo 3 (2020)-. -- Praha : Prospectea Česká republika, s.r.o., 2017-. -- 26 cm. -- Průběžné číslování.

Aktuality : Waldviertler Sparkasse von 1842 AG  . -- 2005-2009. -- V Jindřichově Hradci : Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, 2005-2009. -- sv.

obálkaAktuality : Asociace pro urbanismus a územní plánování  . -- Praha : Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, [1990]-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2570-821X.

obálkaAktuality Setkání : zajímavosti - komentáře - dopisy - informace - recenze - drobné zprávy - křížovka o ceny - inzerce  . -- [Roč. 1, č. 0] (srpen 1990)-. -- České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna z pověření Biskupství českobudějovického, 1990-. -- 2016-2017 České Budějovice : Spolek sv. Jana Neumanna v Č. Budějovicích. -- 2017- České Budějovice : Biskupství českobudějovické. -- 30-42 cm. -- Změna podnázvu: zajímavosti - komentáře - dopisy - informace o sněmu - recenze - drobné zprávy - křížovka. -- Podnázev v letech 2009-2015: diecézní časopis pro křesťanské společenství. -- Od r. 2016 bez podnázvu. -- Název v roč. 1990: Aktuality. Příloha k časopisu Setkání. -- Ev. č. 6603 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Setkání". -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 420/300. -- Periodicita se mění. -- Chybné číslování ročníků. -- Resumé: Aktuální informace ze života českobudějovické diecéze. -- ISSN : 1212-8074.

obálkaAktuality v nefrologii : časopis pro klinickou nefrologii a metody náhrady funkce ledvin  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Místo vydání není známé Wolfgang Pabst, 1995-. -- [199-]-[200-] Místo vydání není známé Euroverlag. -- [2001]- Praha : Tigis. -- 30 cm. -- ISSN 1213-3248 patří online podobě časopisu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 60+4 s., 206/295. -- ISSN : 1210-955X.

Aktuality ze života Čkyně  . -- Ve Čkyni : Obecní úřad, [19--]-. -- 2005- Čkyně : Obec Čkyně. -- Změna názvu: v r. 1999 vyšla 4 čísla pod názvem Aktuality ze života Čkyně a nulté číslo již pod názvem Aktuality ze života Čkyně a okolí.

obálkaAktuální medicína : partner lékařských kongresů  . -- Číslo 1/2017-. -- Liberec : Axonite CZ s.r.o., 2017-. -- 30 cm. -- Vychází při příležitosti lékařských kongresů. -- ISSN : 2570-7418.

obálkaAktuální pedagogika : vědecký časopis = Actual pedagogy : the scientific journal  . -- No. 1 (2016)-. -- Praha : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", s.r.o., 2016-. -- 29 cm. -- Souběžný název z doplňkové titulní stránky. -- ISSN : 2464-675X.

obálkaAktuální témata v onkologii očima českých lékařů  . -- Ročník 1, číslo 1 (únor 2016)-. -- Praha : AT Mediprint s.r.o., 2016-. -- 28 cm. -- ISSN : 2464-6148.

obálkaAkustika ...  . -- 2001-. -- V Českých Budějovicích : Studio D-akustika, 2001-. -- Výpustka ... nahrazuje rok uvedený na titul. listu. -- Obsahuje ISBN. -- Podnázev: odborný časopis o akustice a vibracích. -- ISSN : 1801-9064.

obálkaAlarm revue hasičů a záchranářů  . -- Roč. 16, č. 1 (2006)-. -- Praha : Fire Edit, 2006-. -- 30 cm. -- ISSN 1211-099X se vztahuje k předchozímu titulu. -- ISSN : 1801-6758 ISSN (chybné) 1211-099X.

obálkaAlbert : magazín pro zákazníky supermarketů Albert  . -- Č. 1 (2000)-. -- Říčany : Ahold Czech Republic, 2000-. -- 29 cm. -- Rozšíření názvu od června 2009: Albert v kuchyni. -- Změna podnázvu: magazín pro zákazníky supermarketů a hypermarketů Albert. -- ISSN : 1211-1422.

Albrechtické listy  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Albrechtice : Wydawnictvo SAK, 1991-. -- [1992?]- Albrechtice : Obecní úřad. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 210/297.

obálkaAlergie : časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Praha : Tigis, 1999-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydáváno pro: Společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. -- Na vydání spolupracuje: Společnost pneumologie a ftizeologie ČLS JEP. -- Na vydání spolupracuje: Rinologická sekce ORL společnosti ČLS JEP. -- Na vydání spolupracuje: Česká iniciativa pro astma (ČIPA). -- Vydáváno pro členy: Společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. -- ISSN : 1212-3536.

obálkaAlergie, astma, bronchitida : otázky, odpovědi, informace, rady a poučení pro alergiky, astmatiky a bronchitiky  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Praha : Tigis, 1998-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2002: otázky, odpovědi, informace, rady a poučení. -- Od r. 2004 bez podnázvu. -- Podnázev od r. 2006: odpovědi na otázky, informace, rady a poučení pro alergiky, astmatiky a bronchitiky. -- Vydáváno pro ČIPA (Česká iniciativa pro astma). -- ISSN : 1212-3544.

Alfa : bulletin Fakulty architektury ČVUT  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Praha : Fakulta architektury ČVUT, [2007]-. -- 14 x 21 cm ;.

Alfa křížovky číselné : nejzajímavější křížovky na trhu  . -- 1 (2016)-. -- Praha : Alfasoft s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- Od r. 2017 bez podnázvu.

Alfa křížovky výletní : číselné, švédské, číselno-švédské  . -- 1 (2016)-. -- Praha : Alfasoft s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- Od roku 2017 bez podnázvu. -- Změna signatury od roku 2018: ČC 6.434.

obálkaAlkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave  . -- Bratislava : Obzor, 1995-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 0862-0350.

obálkaAll for Power  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Ostrava : Konstrukce Media, 2007-. -- 2008- Praha : AF Power agency. -- 28-30 cm. -- ISSN : 1802-8535.

Alles roger? : das Querformat für Querdenker  . -- Praha : Excalibur Holding a.s., [2015?]-. -- 2016- [Wien?]: Ronnie Seunig. -- 30 cm.

Alphega magazín : na vašem zdraví záleží  . -- Praha : Alliance Healthcare, 2013-. -- 25 cm. -- Změna podnázvu v r. 2013: vaše zdraví je naší prioritou. -- Drobná změna názvu od č. 9 (listopad 2013).

Altech zpravodaj : pomáháme lidem překonávat bariéry : informační zdroj zaměstnanců Altech, spol. s r.o.  . -- Ročník I, 1/2018-. -- Bánov : Altech, spol. s r.o., 2018-. -- 30 cm.

obálkaAmazing  . -- 01/2021-. -- Praha : Amazing s.r.o., 2021-. -- 29 cm. -- Tematické podnázvy. -- ISSN : 2787-9208.

Amenity magazine : vše, co potřebujete na dovolenou  . -- Č. 1 (2014)-. -- Praha : Amenity Resorts, 2014-. -- 30 cm.

obálkaAmerican journal of hematology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (září 2010)-. -- Praha : AT Mediprint, 2010-. -- 28 cm. -- ISSN : 1804-5294.

obálkaAmos : inspirace pro vaši tvořivost = inšpirácia pre vašu tvorivosť  . -- Ročník XVI., číslo 1. (jaro 2019)-. -- [Blansko] : Efkoart, s.r.o., 2019-. -- 23 x 25 cm. -- ISSN : 2694-9660 ISSN (chybné) 1805-9236.

obálkaAnalogon : surrealismus - psychoanalysa - strukturalismus - antropologie - příčné vědy  . -- Roč. 1, č. 1 (1969); roč. 2, č. 2 (1990)-. -- Praha : Paseka ; Kozoroh ; Lidové noviny, 1969,1990-. -- [2002?]-2015 Praha : Sdružení Analogonu. -- 2016- Praha : Spolek Analogonu. -- 28 cm. -- V roce 1969 vyšel jeden ročník. Časopis obnoven roku 1990. -- Podnázev od r. 2004: surrealismus - psychoanalýza - antropologie - příčné vědy. -- Průběžné číslování. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x96+16+4 s., 205/275. -- ISSN : 0862-7630.

obálkaAndragogika v praxi : odborný čtvrtletník pro vzdělávání a rozvoj dospělých  . -- Č. 1 (2014)-. -- Praha : Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2014-. -- 25 cm. -- Další podnázev v r. 2014: časopis Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. -- Podnázev v tiráži: odborný čtvrtletník pro vzdělávání a rozvoj dospělých. -- Předplatné s přehledem čísel vydaných v uplynulých letech: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdZ4SVCYYw2eHVhtncbhMrxUpblPG25PTox3RyiuHLzx2OBA/viewform. -- ISSN : 2336-5145.

obálkaAnesteziologie & intenzivní medicína : časopis České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny : oficiální sponzor České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  . -- Roč. 14, č. 1 (2003)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2008: časopis České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a České společnosti intenzivní medicíny. -- ISSN : 1214-2158 ISSN (chybné) 0862-4968.

Angis revue : odborný pohled do světa lékáren  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Vyškov : Angis plus, 2008-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: odborný a populární dvouměsíčník je určen pro farmaceutické asistenty a lékárníky.

obálkaAnnals of the Náprstek Museum  . -- Prague : National Museum, [1962]-. -- 24-25 cm. -- Součástí názvu je označení běžného roku. -- Od roku 2013 vychází 2x ročně bez ISBN, pouze s ISSN. -- Některá čísla popsána monograficky. -- ISSN : 0231-844X.

Anténa : zpravodaj českého vysílání TWR  . -- [Č. 1 (1992)]-. -- Brno : TWR-CZ, [1992]-. -- 21 cm. -- Podnázev: zpravodaj české redakce Trans World Radia.

obálkaAnthropologia integra : časopis pro obecnou antropologii a příbuzné obory = journal for general anthropology and related disciplines  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Brno : Masarykova univerzita : Akademické nakladatelství CERM, 2010-. -- 30 cm. -- ISSN : 1804-6657.

obálkaAnthropologie : věnováno fysické, historické a ethnické anthropologii  . -- Roč. 1, č. 1 (1962/63)-. -- Praha : Panorama, 1963-. -- [200-]- Brno : Moravské zemské muzeum, Ústav Anthropos. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 1991: international journal of the science of man. -- Vydává: Moravian Museum, Anthropos Institute. -- Podnázev od r. 2013: international journal of human diversity and evolution. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 3x96+8+4 s., 215/300. -- ISSN : 0323-1119.

obálkaAntiinfectives News  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : We Make Media, 2010-. -- 27 cm. -- ISSN : 1804-4212.

obálkaApetit : první časopis s recepty, které fungují : napsáno s chutí  . -- Č. duben (2004)-. -- Praha : Hachette Filipacchi 2000, 2004-. -- 2011-2014 Praha : Burda Media 2000. -- 2014-2018 Praha : Burda Praha. -- 2018- Praha : Burda International CZ s.r.o. -- 30 cm. -- ISSN : 1214-5599.

obálkaAplikovaná psychologie = Applied psychology  . -- I., 1/2016-. -- Praha : Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., 2016-. -- 21 cm ;. -- ISSN : 2336-8276.

obálkaAplikované pohybové aktivity v teorii a praxi  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010-. -- 29 cm. -- ISSN : 1804-4204 ISSN (chybné) 1804-4220.

obálkaApoštol božího milosrdenství  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Stará Boleslav : Společnost katolického apoštolátu - pallotini SAC, 2006-. -- 20-21 cm ;. -- Podnázev v tiráži: časopis zaměřený na šíření úcty k Božímu milosrdenství. -- ISSN : 1801-5840.

obálkaAppel : Sdružení praktických lékařů  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Praha : Sdružení praktických lékařů ČR, [1997]-. -- 21 cm. -- ISSN : 2464-5451.

obálkaApplications of Mathematics  . -- Roč. 36, č. 1 (1991)-. -- Praha : Akademie věd České republiky, Matematický ústav, 1991-. -- 24 cm. -- ISSN : 0862-7940.

obálkaApplied and Computational Mechanics  . -- Vol. 1, No. 1 (2007)-. -- Plzeň : University of West Bohemia, 2007-. -- 25 cm. -- ISSN : 1802-680X.

Aquanoviny  . -- Léto 2018-. -- Olomouc : Aquapark Olomouc, a.s., 2018-. -- 30 cm.

Arcidiecézní charita Praha : bulletin speciál  . -- Č. Září (2012)-. -- Praha : Arcidiecézní charita Praha, 2012-. -- 30 cm ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Bulletin Arcidiecézní charity Praha". -- Doplňuje bulletin vydávaný měsíčně v elektronické podobě.

obálkaARC-Revue : informace pro uživatele software firem ESRI a ERDAS  . -- Č. 1 (duben 1996)-. -- Praha : Arcdata Praha, [1992]-. -- 30 cm. -- V tiráži podnázev: Informace pro uživatele ARC/INFO. -- Podnázev od r. 2004: GIS a internet -- do r. 2007: informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems -- od r. 2012: informace pro uživatele software Esri a ENVI. -- Podnázev v tiráži od r. 2004: informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems. -- Údaj o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20+4 s., 210/297. -- Resumé: Informace pro uživatele ARC/INFO. -- ISSN : 1211-2135.

obálkaArcha : zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže  . -- Vydávání zahájeno: Č. 1 (1999)-. -- Praha : Česká rada dětí a mládeže, [1999]-. -- Popsáno dle: r. 1999. -- Podnázev v tiráži: zpravodaj České rady dětí a mládeže. -- ISSN : 1212-5016.

obálkaArcheologické rozhledy : Informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů v Československu  . -- Roč. 1, č. 1 (1949)-. -- Praha : Státní archeologický ústav, 1949-. -- 1993- Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky. -- 25 cm. -- Bez podnázvu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 196+4 s., 175/250. -- Resumé: Časopis přináší zprávy o nejnovějších objevech našich archeologů. -- ISSN : 0323-1267.

obálkaArcheologie ve středních Čechách  . -- Č. 1 (1997)-. -- Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 1997-. -- 30-31 cm. -- V některých roč. souběžné názvy. Od roč. 1999? do roč. 2008 z technických důvodů ve 2 sv. Od roč. 13/1 (2009) není uvedeno ISBN, přiděleno ISSN 1214-3553. Některé sv. mají ISBN. -- V roce 2017 vyšel k ročníkům 1 (1997)-20 (2016) bibliografický rejstřík (samostatný svazek s vlastním ISBN). -- ISSN : 1214-3553.

obálkaArchinews : čtvrtletní aktuality o informačních technologiích a architektuře  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Praha : Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, [1999]-. -- 40 cm. -- ISSN : 1802-7172.

obálkaArchitect + : revue pro prezentaci české a slovenské architektury = revue for the presentation of Czech and Slovak architecture  . -- Číslo 1 (říjen 2016)-. -- Praha : Architect plus s.r.o., 2016-. -- 34 cm. -- Některá čísla mají ISBN. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2533-512X.

obálkaArchitektúra a urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry, urbanizmu a životného prostredia  . -- Roč. 1, č. 1 (1967)-. -- Bratislava : Veda, 1967-. -- Změna podnázvu: časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu: od r. 1991-. -- Další podnázev: journal of architectural and town-planning theory. -- Změna nakladatele: SAP - vydavateľstvo Slovak Academic Press: od r. 1992-1995. -- Změna nakladatele: ÚSTARCH SAV: od r. 1996?-. -- ISSN : 0044-8680.

obálkaArchiv für Musikwissenschaft  . -- 1918-. -- Wiesbaden : Steiner, 1918-. -- ISSN : 0003-9292.

obálkaArchiv orientální : Quarterly Journal of African and Asian Studies  . -- Sv. 1, č. 1 (1929)-. -- Praha : Československý orientální ústav, 1929-. -- 1966-1992 Praha : Academia. -- [1993]- Praha : Orientální ústav Akademie věd České republiky v.v.i. -- 25 cm. -- Podnázev v tiráži v r. 1997: Quarterly Journal of the Oriental Institute of the Academia of Sciences of the Czech Republic for the study of the history, economy, culture and society of African and Asian countries. -- Podnázev dříve: Quarterly Journal of African, Asian and Latin American Studies. -- Na obálce též název Ar Or. -- Přestávky ve vyd.: R. 1944-45. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 90+4 s., 175/250. -- Abstrakt: Časopis přináší vědecké články a recenze o dějinách, kultuře a společnosti zemí Afriky a Asie. Je určen badatelům a zájemcům o tuto problematiku https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9770044869000. -- Resumé: Časopis přináší vědecké články a recenze o dějinách ekonomie, kultuře a společnosti zemí Afriky a Asie. Je určen badatelům a zájemcům o tuto problematiku. -- ISSN : 0044-8699.

obálkaArchivní časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1951)-. -- Praha : Ministerstvo vnitra České republiky - Sekce archivní správy, 1951-. -- [19--]- Praha : Odbor archivní správy Ministerstva vnitra České republiky. -- 25 cm. -- Vydává: Odbor archivní správy MV ČR v tiskárně Ministerstva vnitra, p.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s. (1x ročně 4 s.rejstříku), 175/250. -- Na obálce titulu chybné ISSN: 0004-0393. -- Resumé: Archivní časopis slouží pro rozvoj archivní teorie a k vzájemné výměně zkušeností mezi archiváři všech oborů. -- ISSN : 0004-0398.

obálkaArchivum mathematicum  . -- Roč. 1, č. 1 (1965)-. -- Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1965-. -- Podnázev dříve: scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianeae Brunensis. -- Změna vydavatele: Masarykova univerzita v Brně, přírodovědecká fakulta: od r. 1991-. -- ISSN : 0044-8753.

obálkaArnica : acta rerum naturalium didactica : časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání  . -- Č. 1 (2011)-. -- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, 2011-. -- 30 cm. -- ISSN : 1804-8366.

obálkaArnika : přírodou a historií Karlovarského kraje  . -- Č. 1 (2004)-. -- Mariánské Lázně : Český svaz ochránců přírody, 2004-. -- 20 cm. -- Vydává: Český svaz ochránců přírody, základní organizace (ZO ČSOP). -- ISSN : 1804-1914.

obálkaArnikum : čtvrtletní zpravodaj sdružení Arnika  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Arnika 2003-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2013: časopis sdružení Arnika. -- Podnázev od r. 2015: časopis spolku Arnika. -- ISSN : 2336-8403.

Arnoltický občasník  . -- Arnoltice : Obec Arnoltice, [2016?]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: 1/2019. -- Uložen ve skladu v KD jako ABCPV.

Aroma Life: pro váš život plný vůní  . -- [Zima 2013]-. -- [Ústí nad Labem] : Cosmetics ATOK International s.r.o., [2013]-. -- Změna podnázvu: od r. 2018: život plný vůní -- od r. 2019: original Atok magazín.

Aromaterapie : časopis pro zdraví  . -- Č. 0 (1993)-. -- Ústí nad Labem : Cosmetic Karl Hadek, 1993-. -- 2007-2010 Ústí nad Labem : Cosmetics ATOK International. -- 2011-2012 Kšice : Service Karel Hadek. -- 2012- Kšice : 1. aromaterapeutická KH. -- 21 cm. -- Vydává: Cosmetic Karl Hadek International ve spolupráci s Cosmetic Karl Hadek Taufkirchen, Německo. -- Od č. 4(2007) nový nakl.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44 s., 147/210.

Art banking bulletin : časopis pro klienty Private Banking  . -- Praha : UniCredit Bank Czech Republic, [2009]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: č. 2/2010. -- V roce 2018 nevycházel.

obálkaThe art of giving = Umění darovat : čtvrtletník pro obnovu české filantropie  . -- Č. 1 (léto 2012)-. -- Praha : Nadace Via, 2012-. -- 32 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1805-4390.

obálkaArt of living  . -- F/W 2018/2019-. -- Praha : Conventia Events, s.r.o., 2018-. -- 30 cm. -- ISSN : 2571-1970.

obálkaArt & antiques : váš průvodce světem umění  . -- Č. 0 (2002)-. -- Praha : Feive, 2002-. -- [200-]-2004 Praha : Artmedia. -- 2005-2008 Brno : Mediagate. -- 2009- Praha : Ambit Media. -- 30 cm. -- Abstrakt: Art+Antiques je exkluzivní měsíčník pro výtvarné umění, architekturu, design a starožitnosti. V každém vydání časopisu čtenáři najdou obsáhlou pozvánku na výstavu, která v daném měsíci začíná, velký rozhovor a řadu tematických článků. Art+Antiques je zároveň jediným českým periodikem, které se systematicky věnuje problematice trhu s uměním. Čtenáři časopisu jsou nejen sběratelé a výtvarní profesionálové, ale především lidé s aktivním zájmem o luxusní trendy v oblasti životního stylu. Zaměření Art+Antiques nejlépe vystihuje slogan: ?Umění žít s uměním? https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771213839008. -- ISSN : 1213-8398.

obálkaArteActa  . -- Ročník 1, číslo 1 (2018)-. -- Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2018-. -- 24 cm. -- ISSN : 2571-1695.

obálkaArtikl : kulturní měsíčník  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 2014)-. -- Praha : Media4free, 2014-. -- 27 cm. -- ISSN : 2336-2405.

Arval life : magazín pro zákazníky společnosti Arval CZ  . -- Č. podzim (2007)-. -- Praha : Astron studio CZ, 2007-. -- 2011-2012 Praha : Mediaforce. -- 2013- Praha : Arval CZ :. -- 30 cm ;. -- Další podnázev: firemní magazín společnosti Arval CZ.

obálkaASB = architektura - stavebnictví - bydlení  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Jaga Media, 2004-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: revue českého stavebnictví. -- Periodicita se mění. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1214-7486.

obálkaAspen review : Central Europe  . -- Vol. 1, no. 1 (fall 2012)-. -- Praha : Aspen Institute Prague, 2012-. -- 24 cm. -- Anglické vydání, vydáváno též v češtině a polštině. -- No. 1-3/2013 na www.aspeninstitute.cz. -- ISSN : 1805-6806.

Astorník  . -- [Ústí nad Labem] : Astorie a.s., [2007?]-. -- 30 cm ;. -- Podnázev od roku 2014: časopis pro klienty.

obálkaAstronomie dnes : astronomický populárněvědecký časopis  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-roč. 5, č. 7 (1996); [roč.6, č. 0 (2004)]-. -- Prostějov : Soukromá astronomická observatoř, [1992]-. -- [2004?]- Žebrák : Vladislav Slezák - SAOmedia. -- 21-30 cm ;. -- Časopis nevycházel v l. 1997-2003. -- Podnázev od r. 2004: zpravodaj hvězdárny Žebrák. -- Podnázev v r. 2007: zpravodaj hvězdáren Žebrák a Jindřichův Hradec. -- Časopis měl vycházet ve dvou mutacích: s programem hvězdárny Jindřichův Hradec a s programem hvězdárny Žebrák. -- Chybné uvádění ročníků. -- Resumé: Astronomický populárně vědecký časopis pro amatéry i profesionály. -- ISSN : 1211-3050.

obálkaAstropis : časopis pro astronomy amatéry  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Praha : Společnost Astropis, 1994-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2008: časopis pro příznivce astronomie. -- Resumé: Astronomické dění u nás, informace, novinky, zajímavosti z astronomie. Originální astronomické články, nápady na pozorování. -- ISSN : 1211-0485.

Ateliér 205 : časopis DF JAMU  . -- Číslo 1, ročník I (2019)-. -- Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, 2019-. -- 30 cm.

Athene : výroční zpráva Městské knihovny v Praze za rok ... = Athene : ... annual report of the Municipal Library in Prague  . -- Rok 2016-. -- Praha : Městská knihovna v Praze, 2017-. -- 30 cm. -- Součástí podnázvu je označení běžného roku. -- Jednotlivé svazky mají ISBN.

obálkaAtheroreview  . -- 1 (2016)-. -- Brno : Facta Medica, s.r.o., 2016-. -- 27 cm. -- ISSN : 2464-6555.

obálkaAtletika : časopis Českého atletického svazu  . -- Roč. [1] 21, č. 1 (1969)-. -- Praha : Olympia, 1969-. -- 1993-2001 Praha : Český atletický svaz. -- 2002- Praha : Česká atletika. -- 30 cm. -- Podnázev dříve: časopis Československého svazu tělesné výchovy. - Podnázev od r. 1992: časopis České a Slovenské atletické unie. - Podnázev od r. 1993: časopis českých a slovenských atletů. - Podnázev od r. 1994: časopis českých atletů. - Podnázev od r. 1994/č.5: časopis Českého atletického svazu. -- Příloha: Atletika plus. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16+8 s., 210/297. -- Resumé: Odborný tělovýchovný časopis. Je určen členům oddílu lehké atletiky a ostatním zájemcům o tento sport. -- ISSN : 0323-1364.

obálkaATM  . -- Č. 5 (2007)-. -- Praha : Aeromedia, 2007-. -- ISSN : 1802-4823.

Atrium special : informační občasník  . -- 1/2017 (2. února 2017)-. -- Horažďovice : ATRIUM s.r.o., 2017-. -- 30 cm.

obálkaAUDI Magazín  . -- Č. 1 (zima 1995/1996)-. -- Praha : agentura AC&C Public Relations, 1995-. -- 1996-1997 Praha : Panorama Publishing. -- 1998-2001 Praha : Astron studio. -- 2002-2003 Praha : Astron Media. -- 2004-2011 Praha : Astron studio CZ. -- 2011- Praha : Mediaforce. -- 28-30 cm. -- Podnázev do r. 2008: náskok díky technice. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 100 s., 210/297. -- Resumé: Oficiální čtvrtletní magazín VW/AUDI Importeura k podpoře prodeje vozů AUDI v ČR, nár. zastoupení Import Volkswagen Group. -- ISSN : 1211-9857.

obálkaAuditor : časopis Komory auditorů České republiky  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Praha : Infomedia, 1994-. -- [1995?]- Praha : Komora auditorů České republiky. -- 30 cm. -- Podnázev: aktuality-informace z komory-stanoviska, názory, diskuse-nabídka vzdělávacích akcí-auditorské postupy-vybrané účetní problémy-daňová a právní problematika-informace ze zahraničí. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 26+4 s., 210/297. -- Resumé: Auditorská činnost, ověřování účetnictví hospodářských subjektů, jejich majetku a daňového poradenství. Časopis současně je komunikačním prostředkem mezi Komorou auditorů ČR a auditory, kteří jsou v seznamu fyzických a právnických osob vedeného Komorou. -- ISSN : 1210-9096.

Aukční katalog : Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové  . -- Hradec Králové : Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové, [199-]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: č. 124 (listopad 2009).

Aukční katalog č. ...  . -- České Budějovice : Aukční síň Procházka-Trans Ars, [1996]-. -- svazků. -- Výpustka ... v názvu nahrazuje číslo katalogu, poř. č. aukce. -- V podnázvech je uveden datum a místo konání aukce. -- Průběžné číslování. -- Změna v názvu vydavatele: Aukční síň Procházka spol. s.r.o.

obálkaAura musica : časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku = international journal of choir writing, music pedagogy and music theory  . -- Č. 1 (2012)-. -- Ústí nad Labem : PF UJEP, katedra hudební výchovy, 2012-. -- 25 cm. -- Notové přílohy. -- Některé notové příl. zpracovány samostatně. -- ISSN : 1805-4056.

obálkaAuriga : zprávy Jednoty klasických filologů  . -- Praha : KLP-Koniasch Latin Press, [1992]-. -- 2011- Praha : Jednota klasických filologů. -- 21 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN, od roč. 55 (2013) uvedeno pouze ISSN. -- ISSN : 1211-3379.

Ausobium : zpravodaj městyse Úsobí  . -- Ročník 1, 1/2019-. -- Úsobí : Městys Úsobí, 2019-. -- 30 cm.

obálkaAuta : svět na kolech  . -- Č. 1 (2008)-. -- Praha : Egmont ČR, 2008-. -- 2016- Varšava : Egmont Polska Sp. z o.o. -- 28 cm. -- Podnázev od č. 7/2010: fantastický svět na kolech. -- ISSN : 1803-5108.

Auto dnes : magazín o autech, technice a penězích  . -- Číslo 1 (8.března 2016)-. -- Praha : Mafra, 2016-. -- 29 cm.

obálkaAuto motor a sport : auto magazín  . -- [Roč. 6], č. 6 (1998)-. -- Praha : Motorpress Praha, 1998-. -- 2000-2015 Praha : Motor-Presse Bohemia. -- 2015-2016 Praha : Motormedia Bohemia s.r.o. -- 2017- Praha : Mladá fronta a.s. -- 28 cm. -- Podnázev od č. 7/2012: nezávislý - kritický - fascinujíc. -- Další podnázev v r. 2014: dlouhodobě nejčtenější motoristický měsíčník v České republice. -- Dle sdělení vydavatele v r. 2021 pozastaveno vydávání. -- ISSN : 1212-1355.

obálkaAuto motor a sport Classic  . -- Roč. 1, jaro/léto (2007)-. -- Praha : Motor-Presse Bohemia, 2007-. -- 30 cm. -- ISSN : 1802-3800.

obálkaAuto sport magazín : to nejzajímavější z automobilových závodů a z pestrého světa kolem nich  . -- Ročník I, číslo 1 (červen 2016)-. -- Praha : Amicus Certus 3000, s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 2464-7845.

obálkaAuto Tip : čtrnáctideník o motorismu  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : Automedia, 1991-. -- [2002]-2011 Praha : Axel Springer Praha. -- 2011-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 35 cm. -- Resumé: Čtrnáctideník o motorismu patřící do skupiny časopisů Auto BILD. -- ISSN : 1210-1087.

obálkaAuto tip klassik : speciál : magazín o veteránech a youngtimerech  . -- Č. 1 (léto 2012)-. -- Praha : Ringier Axel Springer CZ, 2012-. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 29 cm. -- Chybné ISSN 1210-1087 a ev. č. 5522 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Auto Tip". -- ISSN : 1210-1087.

obálkaAuto top! & UVA  . -- 5/2020-. -- Praha : Medialight, s.r.o., 2020-. -- 30 cm. -- ISSN : 2694-975X ISSN (chybné) 2571-1091.

obálkaAuto 7 : nový automobilový týdeník  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Motor-Presse Bohemia, 2004-. -- 2015- Praha : Motormedia Bohemia, s.r.o. -- 29-30 cm. -- Podnázev v r. 2006: nejaktuálnější automobilové novinky. -- Podnázev od r. 2009: více testů, rad, tipů a doporučení. -- Další podnázev: vše kolem aut vašima očima. -- Podnázev od června 2015: spolehlivý průvodce světem aut - rady, testy, zábava. -- Od června 2015 neuváděn ročník. -- Dle sdělení vydavatele v r. 2021 pozastaveno vydávání. -- ISSN : 1214-6781.

obálkaAutoExpert : časopis profesionálů v autoopravárenství : technika - autodílna - obchod  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Vogel Publishing, 1995-. -- [1999?]- Praha : AutoPress. -- 30 cm. -- Podnázev od roku 1999: nezávislý časopis profesionálů v autoopravárenství. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+16+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis profesionálů v oblasti autoopravárenství. -- ISSN : 1211-2380.

obálkaAutoforum : exkluzivní motoristický magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (listopad 1998)-. -- Praha : Ehrlich 63, 1998-. -- 2000-2001 Praha : Moto-Public a KM-Publicity. -- 2002-2003 Praha : Axel Springer. -- 2004 Praha : Moto Public. -- 2005- Praha : MotorCom. -- svazků ; 30 cm. -- Od r. 2002 změna podnázvu: automobilový měsíčník. -- Podnázev v tiráži od r. 2004?: automobilový dvouměsíčník. -- Vydává: Moto Public Antonín Matějka ve vydavatelství MotorCom s.r.o. -- ISSN : 1212-351X.

obálkaAutoma : odborný časopis pro automatizační techniku  . -- Roč. 0, č. 0 (srpen 1994)-. -- Praha : FCC public, 1994-. -- 2014- Praha : Automa. -- 30 cm. -- Od roč. 14 (2008) č. 1. obálkový podnázev: časopis pro automatizační techniku. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4+4 s., 210/297. -- Resumé: Odborné periodikum pro automatizační techniku. -- ISSN : 1210-9592.

obálkaAutomatika : trendy v automatizaci a průmyslové robotice  . -- 1. ročník, číslo 1/2016-. -- Brno : Vydavatelství Nová média, s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: specializovaná příloha strojírenského magazínu Konstruktér. -- ISSN : 2464-7179 ISSN (chybné) 1805-8590.

obálkaAutomobil revue : technický měsíčník  . -- Roč. 0, č. 1 (1990)-. -- Praha : Unipress, 1990-. -- 2003-2003 Praha : BertelsmannSpringer CZ. -- 2004-2007 Praha : Springer Media CZ. -- 2008- Praha : Business Media CZ. -- 30 cm. -- Na obálce pod názvem: vychází od roku 1957. -- Od listopadu 1990 do března 1991 vycházely tituly "Automobil" a "Automobil revue" souběžně. -- Ev. č. 5546 patří časopisu: "Automobil revue. Praha, UNIPRESS" a ev. č. 18159 patří časopisu: "Automobil revue. Praha, Business Media CZ". -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 210/297. -- Pokračuje ročníkování z předchozího titulu: Automobil. -- Resumé: Technický měsíčník pro pracovníky v oboru konstrukce a výroby automobilů, motocyklů a traktorů. Časopis o automobilech, motocyklech a dění kolem nich. -- ISSN : 1211-9555.

obálkaAutoProfi : časopis podnikatelů a profesionálů v motorismu  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Eurostudio, 1993-. -- 1994-2001 Praha : Automedia. -- 2001-2011 Praha : Axel Springer Praha. -- 2011-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 29-30 cm. -- Od č. 1(1998) podnázev: časopis profesionálů v motorismu. -- Podnázev v tiráži: měsíčník motoristů. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+4 s., 210/297. -- Od r. 1996 uváděn ročník (roč. 4). -- Resumé: Časopis určený nejen pro profesionály motoristického sportu a motorismu vůbec. -- ISSN : 1210-7441.

Autor in : magazín OSA nejen pro autory  . -- Praha : OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, [2009]-. -- 27 cm. -- Popsáno podle: jaro 2011.

obálkaAutoservis & mobilita : magazín pro autoopravárenství, aftermarket a autodopravu  . -- září 2020-. -- Praha : Vladimír Rybecký-FunAuto, 2020-. -- 30 cm. -- ISSN : 2695-0448.

obálkaAuto4Drive : trendy car magazine : dvouměsíčník  . -- Roč. 1, č. 1 (květen-červen 2010)-. -- Praha : Affinity Media, 2010-. -- 28 cm. -- Název od č. 5/2011: AutoforDrive. -- Průběžné číslování od roku 2015 č. 2(30). -- ISSN : 1804-3232.

obálkaAuto/moto/pneu servis : bulletin/zpravodaj pro autoservisy, pneuservisy a distributory dílů : pro majitele a vedoucí pracovníky z oboru prodeje a servisu vozidel a distribuce dílů  . -- 1/2017-. -- Turnov : Akadea s.r.o., 2017-. -- 30 cm. -- Chybné ISSN 1802-1468 patří časopisu: "PneuServis (Turnov)". -- Evidenční číslo 16524 patřilo dříve časopisu: "PneuServis (Turnov)". -- ISSN : 1802-1468.

AV News : svět prezentačních technologií  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Praha : AV Media, [1996]-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: svět komunikace obrazem - magazín společnosti AV Media. -- Změna periodicity: 4x ročně od r. [2011?].

obálkaAVD revue : revue pro společnost a umění : literární magazín  . -- Praha : Radan Kapucián, [2005]-. -- 42 cm, složeno na 21 cm. -- Podnázev: literární magazín. -- Podnázev od r. 2013: magazín populárně-naučný pro společnost a umění. -- ISSN : 1801-5220.

AŽD info : interní zpravodaj zaměstnanců AŽD Praha  . -- Praha : AŽD Praha s.r.o., [2010?]-. -- 42 cm. -- Popsáno podle: leden 2018 ročník 9.

obálkaA2 : kulturní čtrnáctideník  . -- Roč. 5, č. 1 (2009)-. -- Praha : Kulturní týdeník A2, 2009-. -- 2010- Praha : A2. -- 42-43 cm. -- ISSN : 1803-6635 ISSN (chybné) 1801-4542.

obálkaA-Z elektro : specializovaný odborný časopis  . -- Roč. 1, č. 0 (prosinec 2009)-. -- Praha : Giversdon, 2009-. -- 30 cm. -- ISSN : 1805-1073.

obálkaA/Věda a výzkum  . -- Roč. 1, č. 1 (2017)-. -- Praha : Středisko společných činností AV ČR v.v.i., 2017-. -- ISSN : 2533-784X.

obálkaAΩ/Věda pro každého : popularizační magazín AV ČR  . -- Ročník 1, číslo 1/2017-. -- Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017-. -- 24 cm. -- ISSN : 2570-7566.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Babice : zpravodaj obce Babice nad Svitavou  . -- Ročník XXVII (zima 2017/2018)-. -- Babice nad Svitavou : Obec Babice nad Svitavou, 2017-. -- 23 cm. -- Dřívější názvy: Babický občasník, Babické listy, Babický zpravodaj. -- Pokračuje ročníkování předchozího časopisu. -- Podnázev v tiráži: občasník územního samosprávného celku. -- Dříve jako: Babický občasník.

Babický zpravodaj  . -- Babice : Obecní úřad, [2003?]-. -- 30 cm.

obálkaBabylón : studentský list  . -- Roč. 1, č. 1 (únor 1992)-. -- Praha : Studentský spolek Klub, [1992]-. -- Změna vydavatele: Studentský spolek Babylon: od r. 199?. -- ISSN : 1211-4332.

Babylonský zpravodaj  . -- Č. 1/2015-. -- Babylon : OÚ Babylon, 2015-. -- 30 cm ;.

obálkaBáječná školka : časopis pro všechny děti od 2 let  . -- Č. 10 (2009)-. -- Praha : Fragment, 2009-. -- 29 cm. -- Změna podnázvu: časopis pro všechny děti od 3 let. -- ISSN : 1804-0829.

obálkaBáječné nápady  . -- Květen-červen 2020-. -- Praha : Esprit Bohemia s.r.o., 2020-. -- 28 cm. -- ISSN : 2694-894X.

Bakovsko  . -- [Roč. 1, č. 1 (1959)-roč. 8, č. 12 (1966?)]; Č. únor-březen (2002)-. -- Bakov nad Jizerou : MNV, [1959]-. -- 2002- Bakov nad Jizerou : Městský úřad. -- 30 cm. -- Podnázev: zpravodaj města Bakova nad Jizerou. -- Od r. 2003 ročníkováno (roč. 2). -- V r. 1967 časopis úředně zastaven. -- V r. 2002 vydáváno ve spolupráci s Informačním centrem pro mládež v Mladé Boleslavi. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12s., 210/300.

Bălgari : spisanije za balgarite v Čechiji  . -- [Č. 1] (2002)-. -- Praha : Vazraždane, [2002]-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: spisanie za bălgarite v Čechija.

BalíCZECH : časopis zaměstnanců Windmöller & Hölscher Machinery  . -- Srpen (2018)-. -- Kralice na Hané : Windmöller & Hölscher Machinery k.s., 2018-. -- 28 cm. -- Podnázev v tiráži: firemní dvouměsíčník pro zaměstnance společnosti Windmöller & Hölscher Machinery k.s.. -- Evidenční číslo 22669 uváděné v tiráži patří časopisům: "WHP noviny" a "balíCZECH".

obálkaBambule : zajímavosti, hádanky, soutěž a spousta dalších luštěnek  . -- 1/2016-. -- Praha : EP Line SE, 2016-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: časopis pro kluky a holky (od 2018). -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2464-6415.

obálkaBankovnictví : odborný časopis  . -- Roč. 1 [28], č. 1 (1993) -. -- Praha : Česká národní banka, 1993-. -- [1999]-2013 Praha : Economia. -- 2014- Praha : 4H production. -- 28-30 cm. -- Podnázev v tiráži v roce 2002: měsíčník Hospodářských novin. -- Podnázev do r. 1996: odborný časopis pro praktickou činnost bank -- od r. 1999: měsíčník Hospodářských novin -- od r. 2000: komerční bankovnictví - finanční služby - měnová politika -- od r. 2006: měsíčník vydavatelství Economia -- r. 2014: odborný měsíčník pro profesionální finance. -- ISSN : 1212-4273.

obálkaBarbar! : jihočeské kauzy - jihočeské reportáže - jihočeské rozhovory - jihočeské holky  . -- Č. 1 (duben 2013)-. -- České Budějovice : Jan Štifter, 2013-. -- 2014- České Budějovice : Barbar, SE. -- 30 cm. -- Podnázev 2014-2016: Jihočeský časopis; v tiráži: Jihočeský měsíčník. -- Od r. 2017 na titl. straně bez podnázvu. -- ISSN : 1805-7969.

obálkaBarbie : čti, hraj si, maluj a sni s Barbie  . -- Č. září 1997-. -- Praha : Egmont ČR, 1997-. -- 28 cm. -- Bez podnázvu. -- Abstrakt: https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771211838003. -- ISSN : 1211-8389.

obálkaBarLife : časopis pro majitele, manažery a barmany gastronomických podniků  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Martin Kraut, 2004-. -- 2005- Praha : Linkman Media ,. -- 31 cm. -- Podnázev od r. 2006: nejčtenější časopis mezi profesionály v gastronomii. -- Od roč. 7 (2010) č. 37. podnázev: B2B časopis pro restaurace, bary, kavárny a hotely. nejčtenější časopis v české. -- Průběžné číslování. -- Abstrakt: BarLife. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771802231008. -- ISSN : 1802-2316.

Barňák : strašický měsíčník  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Strašice : Obecní úřad, [1991]-. -- 30 cm.

Bartošovický zpravodaj  . -- [Č. 1 (2006)?]-. -- Bartošovice : Obecní úřad, [2006?]-. -- 20-21 cm.

obálkaBarvy profi : trendy, fasádní materiály, nátěrové hmoty  . -- 1 (3.1.2019)-. -- Praha : IPROFFI s.r.o., 2019-. -- 28 cm. -- ISSN : 2571-2128.

Basset telegraf  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Zadní Třebáň : Basset klub ČR, [199-]-. -- 21 cm. -- Podnázev v tiráži: klubový zpravodaj Basset klubu ČR.

obálkaBazén & sauna : revue pro bazény, koupaliště, lázně, masérny, sauny, solária, vodoléčbu  . -- Roč. 3, č. 1 (1996)-. -- Praha : Studio K, 1996-. -- 2002-2005 Praha : Jiří Kouba. -- 2005- Praha : Aqua Viva. -- 30 cm. -- Pův. podnázev v r. 1996: revue pro sauny, bazény, koupaliště, lázně, solária, masérny a vodoléčbu. -- Podnázev v tiráži: revue pro sauny, bazény, solária, koupaliště, lázně, vodoléčbu, masérny a příbuzné obory. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- Časopis je mediálním partnerem Asociace bazénů a saun ČR (ABAS). -- Resumé: Dvouměsíčník pro sauny, bazény, koupaliště, lázně, solária, vodoléčbu a příbuzné obory. Časopis je určen laické i odborné veřejnosti. -- ISSN : 1211-541X.

BB Centrum review  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Passerinvest Group, 2004-. -- 2013- Praha : Corporate Publishing. -- 30-42 cm ;. -- Změna názvu: BB centrum city: od r. 2019.

obálkaBe the best : magazín českých nejlepších  . -- Léto 2009-. -- Praha : C.O.T. media, 2009-. -- 30 cm. -- Chybné ISSN 1214-6315 (uváděné v tiráži) patří "Czech business forum". -- ISSN : 1804-2910 ISSN (chybné) 1214-6315.

Bečovský zpravodaj  . -- Bečov nad Teplou : Městský úřad, 1983-. -- 21-30 cm. -- V roce 2011 nevyšel. -- Podnázev: Oficiální zpravodaj města Bečov nad Teplou.

Béda : školní časopis základní školy Bedřicha Smetany v Lanškrouně  . -- Lanškroun : Základní škola, [2016?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: ročník 22, číslo 4, prosinec (2016). -- Průběžné číslování.

obálkaBedrník : časopis pro ekogramotnost  . -- [Roč. 1, č. 1 (2003)]-. -- Horní Maršov : SEVER, [2003]-. -- 30 cm. -- Vydává: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER pro Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. -- ISSN : 1801-1381.

Bedřichovský občasník  . -- Bedřichov : Obecní úřad, [2007?]-. -- 30 cm. -- V letech 2015-2016 nevycházel. -- Uložen ve skladu KD jako ABCPV. -- V roce 2020 nevyšel.

Bechtěrevik : informační občasník Klubu bechtěreviků  . -- Č. 1 (1991)-. -- Praha : Klub bechtěreviků - Revmatologický ústav, 1991-. -- 21 cm. -- Průběžné číslování. -- Podnázev: informační měsíčník Klubu bechtěreviků. - Podnáz.: Informační časopis Klubu bechtěreviků. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 142/210. -- Resumé: Informační občasník Klubu bechtěreviků.

Bechyňský Městský Zpravodaj  . -- Leden (1998)-. -- Bechyně : Městský úřad, 1998-. -- Vydavatel: Město Bechyně. -- Název v Evidenci periodického tisku MK ČR a v tiráži: Městský zpravodaj.

obálkaBen já Mína : mezi skřítky  . -- 1. číslo (1. října 2016)-. -- Praha : Junák - český skaut, 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 2533-4476.

Benešovské noviny : Informační list městského úřadu  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Benešov nad Ploučnicí : ELECOM, 1991-. -- [1994]- Benešov nad Ploučnicí : Městský úřad. -- 30 cm. -- Podnázev od roku 1994: měsíčník benešovských občanů. -- Od roku 2001 bez podnázvu. -- Současný podnázev: zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí. -- MK ČR 11867.

Benešovské noviny : čtvrtletník obce Benešov u Semil  . -- Benešov u Semil : Obec Benešov u Semil, [2007]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle roč. 13, č. 61 (březen 2019). -- Průběžné číslování. -- MK ČR 23511.

Benešovské ozvěny : informační zpravodaj obce Benešov nad Černou  . -- [Prosinec 2006]-. -- [Benešov nad Černou : s.n.], 2006-. -- 2007- Benešov nad Černou : Obec Benešov nad Černou. -- Změna podnázvu: informační občasník obce Benešov nad Černou: od r. 2007 měs. 5-. -- Vydavatel: Obec Benešov nad Černou: od r. 2007 měs. 5-.

Benický dostavník : časopis městské části Praha-Benice  . -- Duben 2016-. -- Praha : MČ Praha-Benice, 2016-. -- 30 cm ;.

BeOK : klientský magazín společnosti Broker Consulting  . -- Plzeň : Broker Consulting, [2016?]-. -- 27 cm. -- Podnázev v tiráži: magazín společnosti Broker Consulting, a.s.

Besednický zpravodaj : informační zpravodaj Obecního úřadu v Besednici  . -- 1997-. -- [Besednice : Obecní úřad], 1997-. -- Číslování roč. od r. 1999 roč. 2. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: informační zpravodaj Úřadu městyse Besednice: od roč. 12 r. 2007-roč. 17 r. 2012 -- informační zpravodaj městyse Besednice: od roč. 18 r. 2013-. -- U roč. 5 chybně uveden rok (2001, správně 2002) i číslo (5, správně 6), v dalších letech na chybné číslování navazují. -- Chybné číslování ročníků od r. 2006 (roč. 11, správně 9), v dalších letech na tuto chybu navazují. -- V letech 2014, 2018 časopis nevyšel.

Besedník : Kravařské noviny  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Kravaře : Městský úřad, [199-]-. -- [199-]-[200-] Kravaře : Kulturní středisko zámek Kravaře. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2008: noviny města Kravaře. -- Podnázev od r. 2012: zpravodaj města Kravaře. -- Podnázev v tiráži: měsíčník pro ekonomiku, kulturu a sport v Kravařích.

Beskydy : zpravodaj chráněné krajinné oblasti  . -- [Roč. 1, č. 1 (2005)]-. -- Rožnov pod Radhoštěm : ZO ČSOP Salamandr, [2005]-. -- 30 cm. -- Vydáváno ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy.

Běštínský zpravodaj  . -- Č. 1 (2007)-. -- Běštín : Obecní úřad, 2007-. -- 30 cm.

Betlemář  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Spolek českých betlemářů, 2006-. -- 21 cm. -- Průběžné číslování.

Betlémská hvězda : zpravodaj jihočeských betlémářů  . -- 1995-. -- Jindřichův Hradec : Jihočeská pobočka Českého sdružení přátel betlémů, 1995-. -- Časopis vydáván ve spolupráci s Okresním muzeem v Jindřichově Hradci. -- Průběžné číslování.

Betlémská hvězda  . -- Klobouky u Brna : Diakonie ČCE - středisko Betlém, [2003]-. -- 21 cm ;. -- Popsáno podle: č. 2/2003.

Betlémy a betlemáři  . -- Roč. 1, č. 1 (1990/91)-. -- Třebechovice pod Orebem : České sdružení přátel betlémů (Muzeum betlémů) ; 1990-. -- obr., fotogr ; 20 cm. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: časopis Českého sdružení přátel betlémů ve Světové betlemářské federaci v Římě; Časopis Českého sdružení betlémů o.s. člena Světové federace betlemářů se sídlem v Říme (od r.2013). -- Přestávky ve vyd.: 1991/1992. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16+4 s., 150/200. -- Resumé: Časopis se věnuje betlemářství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Má pomoci k obnovení betlemářských tradic v našem národě, přispět k zveřejňování pramenných materiálů jako nezbytných podkladů pro odborné studie.

obálkaBeton : technologie - konstrukce - sanace  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Praha : Česká betonářská společnost, 2001-. -- [200-]- Praha : Beton TKS. -- 30 cm. -- Časopis je nástupcem časopisů Beton a zdivo a Sanace. -- Beton TKS vydává pro: Svaz výrobců cementu a vápna Čech, Moravy a Slezska, Svaz výrobců betonu ČR, Českou betonářskou společnost ČSSI a Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. -- Souběžný název a podnázev v tiráži: Concrete : technology - structures - rehabilitation. -- ISSN : 1213-3116.

Bez cenzury  . -- Lysá nad Labem : Lysá nás spojuje, z.s., [2019]-. -- 42 cm.

Bezdružický zpravodaj : zpravodaj obecního úřadu v Bezdružicích  . -- Č. 1 (1981)-. -- Bezdružice : Obecní úřad, 1981-. -- 21 cm ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10 s.

Bezkovský občasník : zpravodaj obce Bezkov  . -- Ročník 1, číslo 1 (2019)-. -- Bezkov : Obec Bezkov, 2019-. -- 30 cm.

obálkaBezpečnost a hygiena práce  . -- [Č. 1 (1949)]-. -- Praha : Práce, 1949-. -- 1998-2000 Praha : Codex Bohemia. -- 2001-2004 Praha : ASPI Publishing. -- 2005-2009 Praha : ASPI. -- 2009- Praha : Wolters Kluwer ČR. -- 30 cm. -- V r. 1999 v lichých číslech časopisu šestnáctistránková monotematická příloha. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- ISSN : 0006-0453.

Bezpečnost s profesionály  . -- Č. 1 (2011)-. -- Praha : KPKB ČR, 2011-. -- 25 cm.

obálkaBezpečnostní teorie a praxe = Security theory and practice  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2006-. -- 2013- Praha : Policejní akademie České republiky. -- 24 cm. -- Vydáváno ve spolupráci s Policejní akademií České republiky. -- Obsahuje zvláštní čísla: Analýza bezpečnostních rizik společnosti a jejich transfer do teorie bezpečnostních systémů. -- Zvláštní č. popsána monograficky: Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb : výstupy vědeckovýzkumné činnosti realizované v rámci Výzkumného záměru Policejní akademie ČR v Praze v roce. -- ISSN : 1801-8211.

Big news  . -- Číslo 1 (prosinec 2018)-. -- Praha : BigMat CZ, obchodní družstvo, 2018-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaBike guru  . -- 1/2019-. -- Praha : Medialight s.r.o., 2019-. -- 28 cm. -- Chybné ISSN 2571-1954 a chybné evidenční číslo 23456 uváděné v tiráži patří časopisu: "Outdoor guru". -- ISSN : 2571-1962 ISSN (chybné) 2571-1954.

obálkaBílé Karpaty : časopis moravsko-slovenského pomezí  . -- [Roč. 1, č. 1 (leden 1994)]-. -- Uherské Hradiště : Společnost pro trvale udržitelný život, regionální pobočka Bílé Karpaty ; Veselí nad Moravou : Český svaz ochránců přírody, základní organizace Bílé Karpaty, [1994]-. -- [200-]-[200-] Trenčín : Centrum environmentálnych aktivít. -- 2001- Veselí nad Moravou : Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty. -- 30 cm. -- V r. 2001 vydávají: Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o.p.s., Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty (Veselí nad Moravou), Regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život Bílé Karpaty (Uherské Hradiště) a Centrum environmentálných aktivít (Trenčín). -- Vydáno ve spolupráci s CHKO Biele Karpaty (Nemšová) a Správou CHKO Bílé Karpaty (Luhačovice). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/297. -- Č. 1 r.1994 vyšlo s podnázvem v tiráži: 1. mimořádné číslo - Ročenka Bílé Karpaty. -- ISSN : 1211-3638.

Bílinský zpravodaj : měsíčník Bílinska  . -- [Roč. 1, č. leden (1990)]-. -- Bílina : Kulturní centrum Kaskáda, [1990]-. -- [200-]- Bílina : Městský úřad. -- 30 cm. -- Podnázev: čtrnáctideník Bílinska.

Bílopotocké listy  . -- Č. červen (2000)-. -- Bílý potok : Obecní úřad, 2000-. -- 30 cm ;.

Bílovecký zpravodaj  . -- [Roč. 1, leden (1977)]-. -- Bílovec : Městský úřad, [1977]-. -- 27-30 cm.

Bílovický zpravodaj  . -- Bílovice nad Svitavou : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: září 2011.

Bílovický zpravodaj : vydává Obecní úřad Bílovice  . -- Č. 1 (duben 1997)-. -- Bílovice : Obecní úřad, 1997-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Bílovský zpravodaj.

obálkaBiologia plantarum : international journal published by the Institute of experimental botany, Academy of sciences of the Czech republic  . -- Tom. 1, Nr. 1 (1959)-. -- Praha : Ústav experimentální botaniky AV ČR, 1959-. -- 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 160+4 s., 175/250. -- Změna signatury: ČB 4.727: od r. 2000. -- ISSN : 0006-3134.

obálkaBiologie, chemie, zeměpis : Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : SPN, 1991-. -- 2017- Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. -- 21 cm. -- Podnázev: časopis pro výuku na základních a středních školách. -- ISSN : 1210-3349.

obálkaBiom : odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu  . -- [Č. 1 (1997)]-. -- Praha : České sdružení pro biomasu, [1997]-. -- ISSN 1801-2655 se vztahuje k elektronické verzi časopisu. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu CZ Biom. -- Podnázev: čtvrtletník o energii, co roste -- časopis o energii, co roste. -- Informace o časopise pocházejí z: http://stary.biom.cz/biom/biom1.html. -- Do poloviny roku 2005 průběžné číslování. -- ISSN : 1801-4038.

obálkaBiomedical papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc Czech Republic  . -- [Vol. 145, No. 1 (2001)]-. -- Olomouc : Palacký University, [2001]-. -- ISSN : 1213-8118 ISSN (zrušené) 0862-481X.

obálkaBioprospect : bulletin Biotechnologických společností v České republice a Slovenské republice  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : Biotechnologická společnost, 1991-. -- 30 cm. -- Podnázev: bulletin Biotechnologické společnosti. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20+4 s., 210/297. -- Č. 4 (1998) a č. 1 (1999) vyšla v jednom svazku jako dvojčíslo. -- ISSN : 1210-1737.

Biorganica magazín  . -- Ročník 1, číslo 1(2019)-. -- Praha: La Biorganica s.r.o., 2019-. -- 21 cm.

obálkaBiotherapeutics  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Edukafarm, 2011-. -- 30 cm. -- Chybné ISSN patří časopisu Edukafarm medi news. -- Periodicita se mění. -- ISSN : 1805-1057 ISSN (chybné) 1213-9866.

Biotronika  . -- Číslo 1 (2016)-. -- Praha : Tomáš Pfeiffer, 2016-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování.

Bitozeveský zpravodaj : obec Bitozeves - Nehasice - Tatinná - Vidovle  . -- 2016/01-. -- Bitozeves : OÚ Bitozeves, 2016-. -- 30 cm ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.

Biuletyn Euroregionu Glacensis  . -- Rychnov nad Kněžnou : Euroregion Glacensis, [2006]-. -- 30 cm. -- Vydává Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis ve spolupráci s Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. -- Údaje o zahájení vydávání převzaty z: http://www.euro-glacensis.cz. -- Zpravodaj vychází v samostatné české a polské jazykové mutaci. -- V r. 2012 nevyšel.

Bizon : po hlavě do světa úspěšného byznysu  . -- Ročník 01, číslo 01 (2017)-. -- Praha : Broker Trust, a.s., 2017-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.

Blatenská Blatka : zpravodajský čtvrtletník Blatenska : Blatno, Bečov, Hrádečná, Květnov, Mezihoří, Radenov, Šerchov, Zákoutí  . -- Blatno : Obecní úřad Blatno, [2011]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: ročník VI, číslo 1 (zima 2016).

Blatenské listy : nezávislé periodikum Občanského fóra Blatenska  . -- [Roč. 1, č. 1 (1990)]-. -- Blatná : Atis, [1990]-. -- Změna podnázvu: čtrnáctideník: od r. 1991-. -- Vydavatelé se mění. -- Sign.: ČB 3.437: r. 1990-1991. -- Změna sign.: ČA 505: r. 1992, zpětný návrat k: ČB 3.437: od r. 1993-. -- Dvojí číslování roč.. -- Příl.: Prácheň: č. 18 r. 1991 - č. 22. r. 1991. -- Zvl. vyd.: Listy o velké vodě na Blatensku: r. 2003: zpracováno jako monografické číslo seriálu.

Blatensko sobě : živě a nově  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Blatná : Svazek obcí Blatenska, [2007]-. -- Dříve časopis vycházel jako neprodejná příloha Blatenských listů. -- Průběžné číslování. -- Od roku 2017 chybné číslování ročníku.

obálkaBlesk bydlení : dům, stavba, zahrada  . -- Ročník 1, číslo 2 (únor 2017)-. -- Praha : Czech News Center a.s., 2017-. -- 28 cm. -- ISSN : 2533-624X.

obálkaBlesk hobby : dům - zahrada - pěstujeme - chováme  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Ringier ČR, 2005-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 30 cm. -- Chybné číslování ročníku, v roce 2014 uveden ročník 9, správně má být ročník 10, v dalších letech na tuto chybu navazují. -- ISSN : 1801-3074.

obálkaBlesk křížovky  . -- Praha : Ringier ČR, [2005?]-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 1 (2006). -- ISSN : 1802-8920.

obálkaBlesk magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Ringier ČR, 1992-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 28-30 cm. -- Název od č. 27(2007): Blesk magazín TV. -- Podnázev od r. 2001 do r. 2007: TýV plus. -- Průběžné číslování titulu v kulatých závorkách. -- Periodikum je samostatně neprodejné. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 30+16+4 s., 200/297. -- Resumé: Společenský týdeník pro volný čas. -- ISSN : 1210-5341.

obálkaBlesk pro ženy  . -- Roč. 1, č. 0 (2004)-. -- Praha : Ringier ČR a.s., 2004-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ, a.s.,. -- 2014- Praha : Czech News Center a.s. -- 28-30 cm. -- Podnázev od r. 2010: nejprodávanější týdeník pro ženy. -- ISSN : 1214-6358.

obálkaBlesk TV mánie : nový časopis o zákulisí televizního světa  . -- Č. 2. března (2013)-. -- Praha : Ringier Axel Springer CZ, 2013-. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 30 cm. -- Nepřesné číslování, přijímáno pod datem vydání. -- ISSN : 1805-8183.

obálkaBlesk Vaše recepty  . -- Praha : Ringier ČR, 2010-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 25 cm. -- Ročníkováno od r. 2011. -- Chybné ISSN 1214-0724 patří časopisu Blesk extra. -- Další podnázev: čtenáři vaří čtenářům. -- ISSN : 1804-6738 ISSN (chybné) 1214-0724.

obálkaBlesk zdraví  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Ringier ČR, 2006-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 28-30 cm. -- ISSN 1210-5333 se vztahuje k novinám Blesk. -- ISSN : 1802-3738 ISSN (chybné) 1210-5333.

obálkaBlesk - Čechy  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Ringier ČR, 1992-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 42 cm. -- Podnázev od 2.11.2007: vydání Čechy. -- Příl.: SO: Blesk na víkend. -- Příl. dříve: PO+ST: Servis extra (do r. 2000). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 297/420. -- Různé přílohy r. 2014-2016 uloženy zvlášť v obálkách v příruční polici u služby. -- Některé svazky obsahují samostatně neprodejné přílohy. -- Jiná vydání: Blesk - Praha ; Blesk - Morava ; Blesk - Moravskoslezský; Blesk - Sever ; Blesk - Praha - střední Čechy ; Blesk - Zlínsko. -- ISSN : 1210-5333.

Blevický zpravodaj  . -- Blevice : Obecní úřad, [2014]-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování.

obálkaBloomberg Businessweek Europe edition  . -- [Began with: 3493-823 (Jan. 13, 1997)]-. -- New York : [McGraw-Hill], [1997-]. -- Počátek vydávání a nakladatelské údaje čerpány z databáze KVK Karlsruhe, původní název: Business week (European edition). -- Název popsán podle No. 4631 (30.9. 2019). -- ISSN : 0007-7135.

Blučinský zpravodaj  . -- Blučina : Obec Blučina, [2013?]-. -- 21 cm ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.

Bludovan  . -- Č. 1 (1999)-. -- Bludov : Obecní úřad, 1999-. -- 30 cm.

Blue paper  . -- Č. 1 (2013)-. -- [Praha?] : Stars Communications, 2013-. -- 2014- Praha : Czechoslovak Models. -- 46 cm.

Bobří stopou  . -- Č. 1 (1993)-. -- Brno : Sdružení přátel Jaroslava Foglara, 1993-. -- Podnázev: zpravodaj SPJF: od č. 21 r. 1998. -- Od r. 2009 bez podnázvu. -- Průběžné číslování do roku 2008. -- Periodicita se mění.

obálkaBohemia : Jahrbuch des Collegium Carolinum  . -- Bd. 1(1960)-Bd. 20(1979); Jhrg. 21(1980)-. -- München : Robert Lerche, 1960-. -- 1971- München : R. Oldenbourg Verlag. -- Podnázev: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. -- Podnázev v letech 1960-1979: Jahrbuch des Collegium Carolinum. -- Změna vydavatele: Collegium Carolinum. -- ISSN : 0523-8587.

obálkaBohemiae occidentalis historica  . -- Ročník 1, číslo 1 (2015)-. -- Olomouc : ViaCentrum s.r.o., 2015-. -- 2015- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni. -- 21 cm. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. -- ISSN : 2336-7547.

obálkaBohemica litteraria  . -- V 12 (2009),č. 1/2-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2009-. -- Číslování sv. navazuje na předchozí titul. -- Chybné ISSN 0231-7818 patří titulu: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D). -- Svazky 12 (2009) a 13 (2010) vyšly jako dvojčíslo. -- Do r. 2010 mají jednotlivé sv. ISBN. -- ISSN : 1213-2144.

obálkaBohemica Olomucensia  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009-. -- 25 cm. -- Tematické podnázvy se mění. -- Chybné ISSN 0231-634X uváděné v tiráži patří časopisu "Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica". -- ISSN : 1803-876X ISSN (chybné) 0231-634X.

Der Böhmerwald : Heimatbrief  . -- 72. Jahrgang, Heft 1 (Januar 2019)-. -- Prachatitz : Böhmerwald-Heimatkreis Prachatitz e.V., 2019-. -- V číslování ročníků navazují na předchozí titul.

Bohuňovický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Bohuňovice : Obecní úřad, 2012-. -- 30 cm ;. -- Dříve jako: Pohledy.

Bochořský zpravodaj  . -- Č. 0 (2001)-. -- Bochoř : Obecní úřad, 2001-. -- 21-30 cm ;.

Bochovský zpravodaj : zpravodaj OZ Bochov  . -- Bochov : Obecní úřad, [1978?]-. -- [2007]- Bochov : MěÚ Bochov. -- 30 cm ;. -- Od roku 2014 bez podnázvu. -- Chybné ročníkování.

Bolatický zpravodaj : zpravodaj Obecního úřadu Bolatice  . -- Bolatice : Obecní úřad Bolatice, [1999]-. -- 33 cm. -- Popsáno podle: č. 139 (2015).

obálkaBolest : časopis Společnosti pro studium a léčbu bolesti  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Praha : Tigis, 1998-. -- 29 cm. -- Podnázev od r. 2002: časopis pro studium a léčbu bolesti. -- ISSN : 1212-0634.

Bon jour : Gernétic international  . -- Č. 1 (léto 2014)-. -- Praha : Media Advice, 2014-. -- 21 cm.

obálkaBonsaje a japonské zahrady : praktický průvodce pro pěstitele bonsají a tvůrce japonských zahrad  . -- Č. 1 (2005)-. -- České Budějovice : Jan Stropnický, 2005-. -- Vydavatel: Jan Stropnický. -- Chybné ISSN 1213-3078: č. 1 r. 2005. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: magazín pro pěstitele bonsají, tvůrce zahrad v japonském stylu, stavitele okrasných nebo koupacích jezírek a chovatele koi: od r. 2012-. -- ISSN : 1213-3078 1801-1683.

obálkaBonus info : Informační občasník Odborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank a pojišťoven  . -- Praha : EURO AGENCY, 1994-. -- V r. 2019 vychází 1x ročně. -- ISSN : 1210-8537.

Borecký občasník : zpravodaj zastupitelstva obce  . -- Velký Borek : Obecní úřad, [1995]-. -- 21-30 cm.

Borotínský zpravodaj  . -- Č. 1 (1992)-. -- Borotín : Osvětová beseda : Obecní úřad : Farní úřad, 1992-. -- 2002-2006 Borotín : Obecní úřad. -- 2007- Borotín : Úřad Městyse Borotín. -- Chyba v číslování: r. 1999-2000: č. 60 2x, vynecháno č. 62, místo č. 65 listopad. -- Průběžné číslování.

Borovanský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1993)]-. -- Borovany : Městský úřad, [1993]-. -- Podnázev: měsíčník města Borovan: od r. 2006-.

Borovské listy : zpravodaj zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová  . -- Havlíčkova Borová : Úřad městyse, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Podnázev od září 2012: zpravodaj městyse Havlíčkova Borová a osad Peršíkov a Železné Horky.

Borský zpravodaj : informace o dění v obci Bory  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Bory : Obecní úřad, 1995-. -- 29-30 cm ;. -- V r. 2007 obnoveno vydávání.

Boršovský zpravodaj  . -- Č. 1 (1991); č. 1 (1999)-. -- Boršov nad Vltavou : Obecní úřad, 1991-. -- Zpětný návrat k: Boršovský zpravodaj: od r. 1999-. -- Každé číslo má jiný název: od r. 2004. -- Název zvl. č.: Velikonoční zpravodaj: r. 1999-2003. -- Časopis vycházel v letech: 1991;1999-. -- Vydavatel: Obec Boršov nad Vltavou. -- Přestávka ve vydávání: r.1992-95.

Boskovický zpravodaj  . -- Č. 1 (1990)-. -- Boskovice : Městské kulturní středisko, 1990-. -- 2004- Boskovice : Městský úřad. -- 21 cm. -- www.boskovice.cz.

Bosonožský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Brno-Bosonohy : Úřad městské části Brno-Bosonohy, [1996]-. -- 30 cm.

obálkaBotanika : informační a popularizační časopis  . -- Prosinec 2013-. -- Průhonice : Botanický ústav AV ČR, 2013-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-2243.

Bouzovské noviny  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Bouzov : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ;.

Božický zpravodaj : dvouměsíčník obce Božice  . -- Božice : Obec Božice, [2015]-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Božické noviny.

Božičanský zpravodaj : naše obec v roce ...  . -- 1999-. -- V Božičanech : Obecní úřad, 1999-. -- 21 cm. -- Součástí podnázvu je označení běžného roku. -- Ročník 2013 obsahuje volnou přílohu: kalendář (2 strany : 70 x 100 mm). -- Jednotlivé svazky mají ISBN. -- Uložen ve skladu KD jako ABCPV.

obálkaBramborářství : odborný časopis Ústředního bramborářského svazu České republiky  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Havlíčkův Brod : INTERES, 1993-. -- Vydavatel: Ústřední bramborářský svaz České republiky. -- ISSN : 1211-2429.

obálkaBrána  . -- [Roč. 38, č. 1 (2006)]-ročník Bratrské rodiny 46, Českobratrské rodiny 71, č. 1 (2014) ; č. 1 (2018)-. -- Praha : Kodex, 2006-. -- 2011-2014 Praha : Jiří Sedláček. -- 2018- Praha : Církev bratrská. -- 25 cm. -- Chybné číslování roč. na titl. l. od r. 2012-2014; r. 2018 uváděn roč. 49, r. 2019 roč. 51. -- Dle sdělení vydavatele vychází výlučně pro interní potřebu Farního sboru v Praze 4. -- ISSN : 1803-828X.

obálkaBrands & stories : odborný časopis o značkách, konceptech obchodů a in-store komunikaci  . -- Č. 1 (2009)-. -- Hradec Králové : TAH, 2009-. -- [20--]- Praha : B & S Communicate. -- 33 cm. -- Ev. č. 19047 patří časopisu: "Brands & stories. Hradec Králové, Tah." a ev. č. 19369 časopisu: "Brands&stories. Praha, B & S Communicate". -- Část textu tištěna zvratmo. -- Od r. 2012 časopis vychází ve dvou částech Brands a Stores. -- Podnázev od r. 2012: odborný časopis o značkách, konceptech obchodů a POP-marketingu. -- ISSN : 1804-2708.

Brandýské listy  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-č. leden-únor (1999); roč. 8, č. 1 (březen 1999)-. -- Brandýs nad Orlicí : Městský úřad, 1992-. -- 21-30 cm. -- Podnázvy: měsíčník MěÚ Brandýs nad Orlicí; město Brandýs nad Orlicí. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 210/300.

Branecký zpravodaj  . -- Branka u Opavy : Obec Branka u Opavy, [20--]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: č. 1 (2016).

Branžežský zpravodaj  . -- Branžež : Obec Branžež, [2006]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk obce Branžež.

obálkaBraunoviny : měsíčník společností skupiny B.Braun pro ČR a SR : mesačník spoločností skupiny B.Braun pre ČR a SR  . -- [Č. 1 (2000)]-. -- Praha : B.Braun Medical, [2000]-. -- 30 cm ;. -- Podnázev od r. 2015: dvouměsíčník Skupiny B. Braun pro ČR a SR : Dvoumesačník Skupiny B. Braun pre ČR a SR. -- ISSN : 1801-0342.

Bravantický Brumla  . -- Bravantice : Obec Brabantice, [2015]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: číslo 2 (duben-červen 2016).

obálkaBreast cancer news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 2011)-. -- Praha : We Make Media, 2011-. -- 27 cm. -- ISSN : 1804-8218.

obálkaBridge : anglický časopis pro české středoškolské učitele a studenty angličtiny  . -- Roč. 0, č. 1 (1997)-. -- Prague : Expoprint, 1997-. -- 1997- [2000] Praha : Bridge. -- [2000]- Praha : Bridge Publishing House SE. -- 27-30 cm. -- Podnázev od r. 1999: anglický časopis pro české studenty. -- Podnázev od r. 2001: anglický časopis pro studenty. -- Podnázev od r. 2009: the easy way to English. -- Podnázev v tiráži od r. 2009: monthly magazine for English language students. -- Další podnázev od září 2015: level B1-C1. -- Příl. CD k některým číslům. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20 s., 220/264. -- ISSN : 2464-496X.

obálkaBritish journal of dermatology : official journal of the British Association of Dermatologists : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (květen 2013)-. -- Praha : AT Mediprint, 2013-. -- 28 cm. -- ISSN : 1805-904X.

Brněnský metropolitan : informační noviny občanů statutárního města Brna  . -- Roč. 1, č. 2 (2005)-. -- Brno : Magistrát města Brna, 2005-. -- 41-42 cm ;. -- Vydáváno ve spolupráci se Strategic Consulting.

Brněnský zpravodaj  . -- Březen 2018-. -- Praha : Strategic Consulting, s.r.o., 2018-. -- 30 cm.

obálkaBrno Studies in English  . -- Vol. 1, 1959-. -- Praha : SPN, 1959-. -- 1966-[1994?] Brno : Univerzita J.E. Purkyně. -- 1995- Brno : Masarykova univerzita. -- 24-25 cm. -- (Spisy Filosofické fakulty University v Brně) (Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity = Studia minora facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. Řada germanisticko-anglistická (K), ISSN 0231-5351) (Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada anglistická (S) = Studia minora facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. Series anglica ISSN 1211-1791). -- Některé sv. mají vlastní tematické podnázvy. -- Roč. 18 obsahuje 6 volných l. (11 s.). -- Během vydávání se mění název edice; od vol. 35? mimo edici. -- Některé sv. mají ISBN. -- Abstrakt: Další ročník sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada anglistická. Brno Studies in English. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788021045590. -- ISSN : 0524-6881.

Brodské noviny : zpravodaj obce Brod nad Dyjí  . -- Číslo 1/2019, ročník 1-. -- Brod nad Dyjí : Obec Brod nad Dyjí, 2019-. -- 30 cm.

Broumovské noviny : nezávislý časopis občanů Broumova a Broumovska  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Broumov : Evropa Union Broumov, 2004-. -- [20--]- Broumov : Město Broumov. -- 30 cm ;. -- Podnázev od č. 6/2011: zpravodaj města Broumova. -- Dříve jako: Broumovský zpravodaj.

Brtnický zpravodaj  . -- Č. 1 (1984)-. -- Brtnice : Obecní úřad, 1984-. -- [2000]- Brtnice : Městský úřad. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4-8 s., 210/297. -- Resumé: Zpravodaj občanů Brtnicka.

obálkaBrünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik  . -- 14/2009, (1-2)-. -- Brno : Masarykova univerzita 2009-. -- 21 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Roč. 14 vydán jako dvojčíslo. -- Číslování ročníku navazuje na předchozí titul. -- ISSN : 1803-7380.

obálkaBrünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache  . -- Jg. 1, Nr. 1/2 (2008)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2008-. -- 21 cm. -- Dříve jako: Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. -- ISSN : 1803-4411.

obálkaBruntálský a krnovský region  . -- 7. března 2017-. -- Praha : Vltava Labe Media a.s., 2017-. -- 31 cm. -- ISSN : 2533-7688.

Bruzovský občasník  . -- Bruzovice : Obec Bruzovice, [2005?]-. -- 30 cm.

obálkaBrýle & móda : společenský a odborný magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Iva Production Agency, 2011-. -- 30 cm. -- ISSN : 1804-7866.

obálkaBryonora : zpravodaj Brynologicko-lichenologické sekce ČBS  . -- [Č. 1 (1988)]-. -- Praha : Bryologicko-lichenologická sekce České botanické společnosti, [1988]-. -- [19--]-[200-] Průhonice : Botanický ústav AV ČR. -- 20 cm. -- Průběžné číslování. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN a ze záznamu SVK Kladno. -- ISSN : 0862-8904.

obálkaBřeclavský deník : Rovnost  . -- Č. 218 (18.9.2006)-. -- České Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media a.s. -- 42-48 cm. -- Přílohy: PO:Peníze (od 16.4.2007),Sportovní (fotbalový) zpravodaj okresu Břeclav (do 28.6.2010); ST:Bydlení (od 11.4. do 19.12.2007); ČT:Luštěte s chutí (do 30.8.2007), Tipy (od 12.4. do 20.12.2007),Životní styl (od 15.4.2010 do 19.12.2013); PÁ:Práce (od 13.4.2007 do 28.5.2010); SO:Víkend (do 7.4.2007), Hobby (od 14.4. do 15.12.2007). -- Podnázev od r. 2017: Břeclavsko·Morava·svět. -- Č. 44,45,50 (2017) evidována v seznamu Nezpracovaná periodika. -- ISSN : 1802-0909.

Břest : zpravodaj obce  . -- Břest : Obec Břest, [2011]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: číslo 2(2015).

Březácký zpravodaj  . -- Č. 1 (2011)-. -- Březí : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm. -- Pozastavené vydávání od č. 3 (2014).

Březina : obecní zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Březina : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR titul evidován pod názvem: "Obecní zpravodaj Březina".

Březiněveský zpravodaj : měsíčník městské části Praha - Březiněves  . -- Roč. 1, č. 0 (prosinec 2011)-. -- Praha : Úřad městské části Praha - Březiněves, 2011-. -- 30 cm ;. -- Podnázev od r. 2012: čtvrtletník městské části Praha - Březiněves.

Březnické noviny : čtrnáctideník města Březnice  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Březnice : Městský úřad, 2003-. -- 2003- Březnice : Městské kulturní zařízení Březnice. -- 30 cm. -- Podnázev: noviny města Březnice. -- Evidenční číslo 11717 uváděné v tiráži patří časopisům: "Březnický zpravodaj. 1975-2003" a "Březnické noviny. 2003-.". -- Dříve jako: Březnický zpravodaj.

Březnický čtvrtletník : časopis obce Březník  . -- 2000, číslo: 1 (1.5.2000)-. -- Březník : Obecní úřad, [2000]-. -- 21 cm. -- Současný podnázev: zpravodaj obce. -- Podnázev v tiráži: periodická tiskovina samosprávného územního celku. -- Průběžné číslování.

Březnický zpravodaj  . -- Č. 1/2020-. -- Březnice : Obec Březnice, 2020-. -- 30 cm.

Březovský občasník  . -- [Č. 0?] (2003)-. -- Březová nad Svitavou : Městský úřad, 2003-. -- 30 cm.

Březůvčan : noviny obce Březůvky  . -- Č. 1 (1999)-. -- Březůvky : Obecní úřad, 1999-. -- 21 cm. -- Podnázev od r. 2014: občasník obce Březůvky.

Bučovické noviny : list věnovaný zájmům města Bučovice a přidružených obcí Černčín, Kloboučky, Marefy a Vícemilice  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Bučovice : Městský úřad, 2001-. -- [200-]-2014 Bučovice : Informační a kulturní středisko města Bučovice. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2008 do r. 2011: regionální měsíčník Bučovicka. -- Od roč. 13(2013) č. 1. podnázev: regionální inzertní měsíčník Bučovicka.

Budečské rozhledy : příležitostný list občanů Zákolan, Trněného Újezdu a Kovár  . -- Zákolany : Občanské sdružení Budeč, [200-]-. -- 46 cm ;. -- Průběžné číslování.

Budějovický numismatik : magazín pro sběratele mincí, bankovek, medailí a dalšího sběratelského materiálu  . -- Č. 1 (2005)-. -- České Budějovice : Česká numismatická společnost, 2005-. -- Průběžné číslování.

Budišovický zpravodaj  . -- Budišovice : Obec Budišovice, [2015?]-. -- 21 cm ;. -- Popsáno podle: 1/2016.

Budišovský zpravodaj : informační listy města Budišov nad Budišovkou  . -- Budišov nad Budišovkou : Středisko volného času, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 4/2012.

obálkaBudLive : českobudějovický magazín  . -- Ročník I, číslo 0 (zima 2016)-. -- České Budějovice : Bud Media s.r.o., 2016-. -- 27 cm. -- ISSN : 2464-6075.

obálkaBudoucnost církve : časopis pro podporu pastorace mládeže  . -- Praha : Asociace křesťanských sdružení mládeže : Sekce pro mládež České biskupské konference, 1993-. -- 2016- Praha : Asociace křesťanských spolků mládeže, z.s. : Sekce pro mládež České biskupské konference. -- 21 cm. -- Údaje o vydávání pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1803-8131.

obálkaBuilder : pro moderní stavbu, interiér a zahradu  . -- Číslo 1, ročník 1 (09-10/2020)-. -- Dobříš : Ondřej Šlechtický, 2020-. -- 29 cm. -- ISSN : 2695-0103.

Building world magazine : investment - projects - tenants - facility management - construction - design - office - shopping centres - residential - industry - development - real estate  . -- Iss. 1 (2005)-. -- Praha : Building World, 2005-. -- 23 cm ;. -- Tex též angl.

Bujanovský občasník  . -- 1993-. -- Bujanov : Obecní úřad, 1993-. -- Vydavatel: Obec Bujanov. -- Periodicita se mění.

Bukovský zpravodaj  . -- [Č.1 (1977)]-. -- Dolní Bukovsko : MNV, [1977]-. -- 1980-1996 Dolní Bukovsko : Střediskové kulturní zařízení. -- 1997-2002 Dolní Bukovsko : Obecní kulturní zařízení. -- 2003-2007 Dolní Bukovsko : Obec Dolní Bukovsko. -- 2008- Dolní Bukovsko : Městys Dolní Bukovsko. -- Signatura: ČB 2.742: do r. 1989,2020-. -- Změna sign.: ČC 3.501: od r. 1990-2019.

Bulletin : klubový časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Brno : Klub pacientů mnohočetný myelom, 2009-. -- 20-21 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Bulletin - klubový časopis".

Bulletin : Česko-izraelská smíšená obchodní komora  . -- Č. 1 (2002)-. -- Praha : Česko-izraelská smíšená obchodní komora, 2002-. -- 30 cm ;.

obálkaBulletin advokacie : stavovský časopis české advokacie  . -- [Roč. 1], č. 1 (1971)-. -- Praha : [Ústředí české advokacie], 1971-. -- 1992- Praha : Česká advokátní komora. -- 22-30 cm. -- Vydává: Česká advokátní komora. -- Od r. 2002 vydává Česká advokátní komora v Praze v nakladatelství Milan Horák - REGO. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 112+4 s., 145/220. -- Od r. 2000 bez podnázvu. -- Signatura: od r. 2005 ČB 5.460. -- Od č. 6 2005 vydává Česká advokátní komora v Praze v agentuře Impax. -- Resumé: Stavovský časopis české a slovenské advokacie. Informuje o advokacii doma i v cizině, otiskuje stavovské předpisy, uveřejňuje odborné články a vybraná soudní rozhodnutí. -- ISSN : 1210-6348.

Bulletin Asociace dodavatelů montovaných domů  . -- Č. 1 (2015)-. -- Brno : Asociace dodavatelů montovaných domů, 2015-. -- 30 cm.

obálkaBulletin České komory architektů  . -- [Č. 1 (1994)]-. -- Praha : Česká komora architektů, [1994]-. -- 30 cm. -- Název na obálce od r. 2002: Bulletin. -- Podnázev v tiráži: oficiální dvouměsíčník autorizovaných architektů v ČR. -- Podnázev v tiráži od r. 2005: oficiální čtvrtletník autorizovaných architektů v ČR. -- Informace o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- ISSN : 1804-2066.

obálkaBulletin Československé společnosti mikrobiologické = Bulletin Československej spoločnosti mikrobiologickej  . -- [Roč. 1, č. 1 (1960)]-. -- Praha : Československá společnost mikrobiologická ; Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, [1960]-. -- Abstrakt: ČSSM vydává pro své členy od r. 1960 čtyřikrát ročně Bulletin Československé společnosti mikrobiologické, který má úlohu zpravodaje, seznamujícího členy s aktuálními otázkami života Společnosti. Kromě administrativních záležitostí se na stránkách Bulletinu objevují i články odborné a popularizační. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9770009064006. -- ISSN : 0009-0646.

obálkaBulletin ČSNS  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Brno : Československá napoleonská společnost, [1997]-. -- 20 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1213-6999.

Bulletin Gynstart : gynekologické aktuality pro praxi  . -- Praha : Aprofema, [2003?]-. -- 30 cm. -- Další podnázev od r. 2015: Aktuální Gynekologie a Porodnictví.

Bulletin jihočeských nemocnic ...  . -- České Budějovice : Jihočeské nemocnice, 2015-. -- svazků. -- Výpustka ... v názvu nahrazuje rok uvedený na titulním listu.

obálkaBulletin Komory certifikovaných účetních : legislativa - komentáře - informace  . -- Praha : Komora certifikovaných účetních, [2004]-. -- 25 cm. -- ISSN : 2336-3576.

obálkaBulletin Komory daňových poradců České republiky  . -- Č. 1 (2015)-. -- Brno : Komora daňových poradců České republiky, 1993-. -- ISSN : 1211-9946.

obálkaBulletin Mineralogie Petrologie  . -- 2017, vol. 25, číslo 1 -. -- Praha : Jiří Sejkora, G-box ve spolupráci s GM 21, spol. s r.o. (Praha), mineralogicko-petrologickým oddělením Národního muzea (Praha) a Slovenskou mineralogickou společností (Bratislava), 2017-. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- Evidenční číslo 18749 chybně uváděné v tiráži patří dřívějšímu názvu časopisu. -- ISSN : 2570-7337.

obálkaBulletin Národní protidrogové centrály  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Tiskárna Ministerstva vnitra, odd. vydavatelství obchodního odboru, 1995-. -- [2000?]-[2001?] Praha : Kriminální policie Policie ČR, Národní protidrogová centrála. -- 2002- Praha : Služby kriminální policie a vyšetřování. -- 2002- Praha : Policie České republiky. -- [200-]- Praha : Národní protidrogová centrála. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 210/297. -- Číslování ročníku ukončeno od r. 2013. -- Resumé: Časopis určený pro účinnou prevenci a boji proti drogám - pro služební potřebu policie ČR, obecní policie, státního zastupitelství, soudů a vybraných institucí. -- ISSN : 1211-8834.

obálkaBulletin of Geosciences  . -- Roč. 78, č. 1 (2003)-. -- Praha : Česká geologická služba, 2003-. -- 2012- Plzeň : West bohemian Museum in Pilsen. -- 2012- Olomouc : Palacký University. -- 2012- Praha : Institut of Geology AS CR v.v.i. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži v r. 2003: věstník České geologické služby. -- ISSN : 1214-1119.

Bulletin pro obchodní partnery  . -- Ostrava : Česká distribuční, a.s., [2014?]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: Číslo 2 (2015).

obálkaBulletin Sdružení českých, moravských a slezských SVJ  . -- 1 (březen 2016)-. -- Praha : Sdružení českých, moravských a slezských SVJ, 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 2464-6458.

obálkaBulletin Sdružení praktických lékařů ČR  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Praha : Sdružení praktických lékařů České republiky, [1991]-. -- 21 cm. -- ISSN : 1212-6152.

Bulletin Společnosti Otokara Březiny  . -- [Č. 1 (1992)]-. -- Jaroměřice nad Rokytnou : Společnost O. Březiny, [1992]-. -- 21 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaBulletin Umělecko-historické společnosti v Čechách a na Moravě  . -- [Č. 1 (1990)]-. -- Praha : Umělecko-historická společnost v Čechách a na Moravě, [1990]-. -- [1995]-2010 Praha : Umělecko-historická společnost v českých zemích. -- 2010- Praha : Uměleckohistorická společnost. -- 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 0862-612X ISSN (chybné) 0862-612.

obálkaBulletin. Česká společnost pro mechaniku  . -- [Roč. 1], č. 1 (1980)-. -- Praha : Česká společnost pro mechaniku, 1980-. -- 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 170/240. -- Podnázev do 31.12.1992: Československá společnost pro mechaniku při ČSAV. -- Zpoždění ve vydávání. -- Vydává: Česká společnost pro mechaniku. -- Resumé: Určeno členům České společnosti pro mechaniku. -- ISSN : 1211-2046.

Bulteno de Esperantista klubo en Praha = Věstník Klubu esperantistů v Praze  . -- [N-ro 1 (1953?)]-. -- Praha : Klub esperantistů v Praze, [1953?]-. -- 20-30 cm. -- Podnázev od roku 2015: časopis Klubu esperantistů v Praze. -- Časopis vycházel v l. 1953-1994, přestávka ve vydávání v l.1995-1999, obnoveno vydávání v r. 2000. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10 s., 210/295. -- R. 2017 evidován v seznamu Nezpracovaná periodika.

obálkaBulvár : Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Přelouč, Holice  . -- Roč. 1, č. 11 (2001)-. -- Pardubice : Jan Doležal 2001-. -- 31-45 cm ;. -- Podnázev v roce 2004: Pardubice - Chrudim - Ústí nad Orlicí - Svitavy. -- Podnázev v tiráži: zpravodajský čtrnáctideník pro Pardubice a okolí. -- Podnázev v tiráži v r. 2004: společenský čtrnáctideník pro Pardubický kraj. -- Změna podnázvu v tiráži: společenský magazín pro Pardubický kraj. -- Dříve jako: Pardubický bulvár. -- ISSN : 1213-6956.

Burda : světová móda  . -- Č. 1 (1989)-. -- Offenburg : Aenne Burda, 1989-. -- 1990-2018 Praha : Burda Praha. -- 2018- Praha : Burda International CZ s.r.o. -- 30 cm + Pracovní návody + Střihy. -- České vydání připravuje: Burda Praha, spol. s r.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x64+40+4+4 s., 222/303. -- Změna podnázvů: od č. 4/2014: style (od č.4/2014); světová móda (od č.10/2015). -- Příloha: Burda easy. -- Resumé: Perfektní střihy světové módy, pracovní návody, kosmetika, recepty.

Burda : móda pro děti : speciál měsíčníku Burda : od oblečků pro miminka až po módu pro velké školáky  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Offenburg : Aenne Burda, [2001?]-. -- 27 cm. -- České vydání připravuje: Burda Praha. -- Podnázev v tiráži: special. -- www.burda.cz. -- Podnázev pouze: móda pro děti. -- Obsahuje: střihové přílohy, pracovní návody.

Burda accessoires  . -- Speciál č. 5 (červen 2020)-. -- Offenburg : Aenne Burda, 2020-. -- 27 cm. -- Číslováno v rámci speciálů Burdy. -- Českou verzi připravuje Burda International CZ.

Burda - Móda pro nejmenší : speciál  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Praha : Burda Praha, [1993]-. -- 30 cm. -- www.burda.cz.

Burda - Móda pro plnoštíhlé  . -- Č. 1 (jaro 1995)-. -- Offenburg : Aenne Burda, 1995-. -- 28 cm. -- Změna názvu edice od č. 3 (1997): Burda Plus Special. -- Podnázev od r. 2004: plus fashion. -- Obsahuje střihové přílohy, pracovní návody. -- České vydání připravuje: Burda Praha, spol. s r.o.. -- www.burda.cz.

Business car : řízení a správa firemních automobilů  . -- Roč. 1, č. 1 (září 2010)-. -- Praha : Institut Fleet Managera, 2010-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: odborný magazín pro řízení a správu firemních automobilů v České republice.

obálkaBusiness Spotlight : angličtina pro mezinárodní komunikaci : the Czech edition of Business Spotlight  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Economia, 2004-. -- 30 cm. -- Informace o časopise pochází z www.business-spotlight.cz. -- ISSN : 1214-8377.

obálkaBusiness woman  . -- Č. 1 (2012)-. -- Brno : Choice Media, 2012-. -- 28 cm. -- ISSN : 1805-3823.

Buštěhradský zpravodaj : časopis obecního zastupitelstva Buštěhrad  . -- [Roč. 1, č. 1 (1959)]-. -- Buštěhrad : Obecní úřad, 1959-. -- 1998- Buštěhrad : Městský úřad. -- 30 cm. -- R. 1992: Měsíčník rady MNV v Buštěhradě. -- Od č. 11-12 (listopad-prosinec 1998) podnázev: časopis Městského zastupitelstva Buštěhrad. -- Podnázev do r. 2012: časopis městského zastupitelstva. -- Od č. 3(2012) podnázev: informační bulletin města Buštěhradu. -- V srpnu nevychází. -- Resumé: Kulturní a společenský zpravodaj Buštěhradu.

obálkaBydlení : bytová kultura - architektura - design - životní styl  . -- Praha : TEPS, 1979-. -- 1992 Praha : Strom. -- 1993 Praha : Bydlení Ekols. -- 1994-1998 Praha : Bydlení. -- 1998-2006 Praha : Europress. -- 2006-2012 Praha : Bauer Media. -- 2012- Praha : Business Media CZ. -- 27-30 cm. -- Podnázvy: magazín nejen pro bytovou kulturu; nejlepší nápad? bydlet a žít! (2006); a budete se těšit domů (od r. 2007); praktické rady a nápady pro perfektní domácnost, dům a zahradu (2014). -- Podnázvy se často mění. -- Změna sign. od r. 1992: ČB 4.004. -- ISSN : 0232-0347.

Bydlení  . -- Číslo 1 (15. září 2016)-. -- Praha : Vltava Labe Media a.s., 2016-. -- 28 cm. -- Příloha regionálních deníků vydavatelství Vltava Labe Media. -- Magazín je prodejný pouze se čtvrtečním vydáním Deníku.

obálkaBydlení mezi panely : časopis o bydlení nejen pro čtyři miliony obyvatel panelových bytů  . -- Ročník XVI., 1 (leden/únor 2018)-. -- Praha : Panel Plus Press, s.r.o., 2018-. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- ISSN : 2570-9607 ISSN (chybné) 1214-4150.

obálkaBydlíme : Tina : časopis pro celý byt  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2011)-. -- Praha : Bauer Media, 2011-. -- 29 cm. -- Chybné ISSN 1802-1816 patří časopisu: Tina. -- Evidenční číslo MK 6262 patří časopisu Tina. -- Příloha: Příloha s lahodnými recepty. -- ISSN : 1805-1138 ISSN (chybné) 1802-1816.

obálkaBylinkář : bylinky léčí, chutnají, pomáhají, jsou pro zdraví i krásu!  . -- Květen 2019-. -- Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2019-. -- 24 cm. -- ISSN : 2571-3817.

Bylinkové recepty pro zdraví : časopis pro váš šťastný život : paní domu extra  . -- [1/2014]-. -- Praha : RF Hobby, s.r.o., [2014]-. -- 28 cm.

obálkaBylinky revue  . -- [Č. 1 (2010)] -. -- Praha : AD1 Development, 2010-. -- 2012- Praha : Bylinky revue. -- 24 cm. -- Dvojí číslování čísel (průběžné, běžný rok) od roku 2014-. -- Abstrakt: Poznejte 9 jarních bylin pro oživení talíře. Bylinková škola: jak správně na jarní detoxikaci nebo dobromyslem proti úzkosti. Založte si vlastní bylinkový záhon, nasbírejte si plané bylinky pro oživvení svého jídelníčku a uvařte si nejzdravější BIO dobroty podle Hanky Zemanové. A co takhle vyzkoušet elixíry mládí? Jak si vyrobit domácí a především zdravější alternativu mléka. Poznejte jarní životabudiče. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771804313009. -- ISSN : 1804-3135.

Bystrcké noviny : občasník zastupitelstva městské části Brno-Bystrc  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Brno : Městská část Brno-Bystrc, 1992-. -- 30 cm ;. -- Změna podnázvu: občasník městské části Brno-Bystrc. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 205/295. -- Resumé: Zpravodaj občanů městské části Brno-Bystrc.

Bystřické noviny  . -- 2016/7-8 -. -- Velká Bystřice : Město Velká Bystřice, 2016-. -- 30 cm ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku města Velká Bystřice. -- Dříve jako: Velkobystřické noviny.

Bystřický/bystrzycki informátor  . -- Bystřice : Obec Bystřice, [2001?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: ročník 17, 06/2017.

obálkaBytová družstva - SVJ - Správa domů : časopis Svazu českých a moravských bytových družstev  . -- Roč. 9, č. 2 (2012)-. -- Praha : Vydavatelství odborných časopisů, 2012-. -- 2015- Praha : Artedit, spol. s r.o. -- svazků ; 30 cm. -- Chybné ISSN patří k předchozímu titulu. -- Ročník navazuje na předchozí titul. -- ISSN : 1804-2902 1805-4919.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

C journal : časopis o českém businessu  . -- Ročník 1., číslo 1/2017 (12.12.2016)-. -- Praha : Corporate Publishing, 2016-. -- 32 cm.

obálkaCAD magazín  . -- Roč. 23, č. 1 (2013)-. -- Brno : CCB, 2013-. -- 30 cm. -- Zkrácení názvu od č. 2/2013: CAD. -- ISSN : 1805-8418 ISSN (chybné) 1802-0011.

Café Galerie Zelený dům : měsíčník  . -- Ročník 1, číslo 1 (2021)-. -- Újezd nad Lesy : Martina Machalíčková, 2021-.

obálkaCafinews  . -- Ročník 1, číslo 1 (2013)-. -- Praha : Česká asociace pro finanční řízení Cafin, 2013-. -- 23 cm. -- Podnázev od roku 2016: trendy z financí a controllingu. -- ISSN : 1805-9783.

obálkaCalinews : business newsletter : časopis pro více než 1 milion čtenářů v 31 evropských zemích  . -- Roč. 9, č. 1 (2002)-. -- Praha : California Fitness (Bohemia), 2002-. -- 2004-2006 Praha : CV Bohemia. -- 2007- Praha : CV Products. -- 30 cm ;. -- Chybné ISSN 1212-4893 patří časopisu: "California Fitness News (Praha)". -- Podnázev od r. 2004: Calivita international lifestyle magazine. -- Podnázev v tiráži: obchodní zpravodaj sítě CaliVita International pro distributory i konzumenty. -- Další podnázev: Calivita international business and lifestyle magazine. -- Od června 2011 vychází v tištěné podobě jen každé druhé číslo. -- Ročníkování navazuje na časopis: "California Fitness News (Praha)". -- Dříve jako: California Fitness News (Praha). -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1213-9645 ISSN (chybné) 1212-4893.

Calluna : zpravodaj západočeské pobočky České botanické společnosti  . -- V Plzni : Západočeská pobočka České botanické společnosti, 1996-. -- Podnázvy se mění.

obálkaCamping, cars & caravans : české vydání  . -- Č. 1 ( březen/duben 2005)-. -- Ostrava : Mise, 2005-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: dvouměsíčník. -- České vydání německého časopisu. -- ISSN : 1801-0709.

obálkaCantus : časopis pro sborové umění  . -- [Roč. 1], č. 0 (1990)-. -- Praha : Unie českých pěveckých sborů , 1990-. -- 21-25 cm. -- (Cantus - notová příloha). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68+8 s., 145/210. -- V letech 1990-1994 vycházelo: 3-5x ročně. -- Podnázev: čtvrtletník pro sborové umění. -- Drobná změna v podnázvu: magazín pro sborové umění. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1210-7956.

obálkaCaravan : magazine  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Praha : Yacht, 2001-. -- 2005-2014 Praha : Yacht s.r.o. -- 2015- Praha : MotorCom s.r.o. -- 29 cm : č 2001-2003. -- Vydavatel: Daniel Guryča. -- Vydavatel: Jaroslav Vavera: od Roč. 15, (2015). -- ISSN : 1213-5631.

Cargovák : interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s.  . -- Praha : ČD Cargo, [2010?]-. -- 42 cm. -- V r. 2013 nevycházel.

Cars&stories  . -- Září-říjen 2017-. -- Praha : Agentura M-S-P, s.r.o., 2017-. -- 30 cm.

obálkaCASALC review : odborný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2011-. -- 24 cm. -- ISSN : 1804-9435.

obálkaCausa subita : časopis pro lékaře v 1. linii  . -- [Roč. 1, č. 1 (1998)]-. -- Praha : I.M.P. - International Medical Publications, [1998]-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2006: časopis pro lékaře v praxi. -- ISSN : 1212-0197.

Cebivský zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Cebiv : Obecní úřad, [200-]-. -- 21 cm ;.

obálkaCedit : kontexty a přesahy tvorby Centra experimentálního divadla  . -- Číslo 1/2019, ročník 1-. -- Brno : Centrum experimentálního divadla, p.o., 2019-. -- 22 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2694-7765.

Cejlecký zpravodaj  . -- 1/2016-. -- Cejle : Obec Cejle, 2016-. -- 21 cm ;. -- Dříve jako: Zpravodaj : obec Cejle.

Centra magazín : magazín pro zákazníky CENTRA a.s.  . -- Zima 2013/2014-. -- Praha : Centra, 2013-. -- 27 cm.

obálkaCentral European journal for contemporary religion  . -- Volume 1, number 1 (2017)-. -- Prague : Charles University, Karolinum Press, 2017-. -- 24 cm. -- Vydáváno pod záštitou Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. -- ISSN : 2533-7955.

obálkaCentral European journal of international & security studies  . -- Vol. 1, issue 1 (June 2007)-. -- Praha : Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2007-. -- 2008- Praha : Metropolitní univerzita Praha. -- 23 cm. -- ISSN : 1802-548X.

obálkaCentral European journal of public health  . -- Vol. 1, no. 1 (1993)-. -- Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1993-. -- 2002- Prague : National Institute of Public Health. -- 30 cm. -- V l. 1997-2001 vydáváno pro Státní zdravotní ústav (National Institute of Public Health). -- Od r. 2002 vydává Státní zdravotní ústav (National Institute of Public Health) ve spolupráci s Tigis s.r.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 50+4 s., 210/297. -- Abstrakt: Central European Journal of Public Health (CEJPH) is being published and reviewed since 1993 when it continued in the tradition of Volume 36 of the international Journal of Hygiene, Epidemiology, Microbiology and Immunology. It is a platform for the publication of research in all spheres of public health. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771210777006. -- Resumé: Časopis přináší původní vědecké práce ze všech oblastí veřejného zdraví a jeho jednotlivých oblastí. -- ISSN : 1210-7778.

obálkaCentral European papers  . -- Vol. 1, no. 1 (2013)-. -- Opava : Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies, 2013-. -- 25 cm. -- ISSN : 2336-3312.

Centro : obchodní centrum Centro Zlín-Malenovice  . -- Zlín : Centro Zlín FMC, [200-]-. -- 23 cm ;. -- Rozšíření názvu v r. 2012: Magazín Centro.

Centrum Bazalka  . -- [2012]-. -- V Českých Budějovicích : Centrum Bazalka, 2012-. -- 21 cm. -- Od č. 6/2012 podnázev: zprávy z Bazalky.

obálkaCenturion : sběratelská edice  . -- I/2018-. -- Praha : Medialight s.r.o., 2018-. -- 28 cm. -- ISSN : 2571-1105.

obálkaCenturion : válečné dějiny lidstva  . -- 1/2018-. -- Praha : Medialight s.r.o., 2018-. -- 28 cm. -- ISSN : 2571-1814.

obálkaCeramics - Silikáty  . -- Roč. 34, č. 1 (1990)-. -- Praha : Academia, 1990-. -- 1992 Říčany : S. Kříž. -- 1993-1994 Říčany : SK Press. -- 1995-2014 Prague : Institute of Chemical Technology. -- 2015 Prague University of Chemistry and Technology. -- 2016- Prague : Institute of Rock Structure and Mechanics ASCR, v.v.i. -- 30 cm. -- Foundation of Professor Rudolf Bárta. -- Další změny vydavatelů: Ústav chemie skelných a keramických materiálů ČSAV; Foundation of Professor Rudolf Bárta; Institute of Inorganic Chemistry - Academy of Sciences of the Czech Republic. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 219/297. -- ISSN : 0862-5468.

Cerekvák : zpravodaj městyse Dolní Cerekev  . -- Číslo 1/2018-. -- Dolní Cerekev : Městys Dolní Cerekev, [2018]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: čtvrtletní tištěné zprávy z cerekvické radnice.

Cerekvický zpravodaj : zpravodaj obce Cerekvice nad Bystřicí  . -- 1/2015-. -- Cerekvice nad Bystřicí : Obec Cerekvice nad Bystřicí, 2015-. -- 30 cm ;.

Cesta : křesťanský časopis pro děti  . -- [Č. ? (199-)]-č. 12 (prosinec 2013). -- Praha : Ústřední rada Církve československé husitské, [199-]-2013.

Cesta : časopis pro zaměstnance společnosti USK  . -- Mladá Boleslav : USK s.r.o., [2019]-. -- 30 cm.

Cesty a křižovatky : časopis Klubu novinářů Pražského jara, pobočného spolku Syndikátu novinářů ČR  . -- Číslo 1 a 2 (duben 2016)-. -- Praha : Syndikát novinářů ČR, z.s., 2016-. -- 23 cm. -- Příloha: Členský zpravodaj KNPJ (Klubu novinářů Pražského jara). -- Průběžné číslování. -- Č. 12 2018 je součástí č. 13-16 2020.

obálkaCFO world : informační servis pro finanční ředitele : speciální příloha webu cfoworld.cz  . -- Praha : IDG Czech Republic, [2012]-. -- 27 cm. -- Popsáno podle: roč. 2, č. 1 (květen 2013). -- ISSN : 1805-4714.

Cihla : zpravodaj pro občany sídel Citice a Hlavno  . -- 1/2019-. -- Citice : Obecní úřad Cítice, 2019-. -- 32 cm.

obálkaCIJ : Central European : the magazine for property, investment & real estate development  . -- [Vol. 9, no. 10 (2003)]-. -- Praha : Roberts Publishing, [2003]-. -- 22-30 cm. -- Podnázev v l. 2011-2012: Central & Eastern European. -- Podnázev od roku 2017: Commercial development and investment journal. -- Od č. 11/2012 nakladatel neuváděn. -- ISSN : 1214-9896.

obálkaCinema : velký evropský filmový měsíčník  . -- Seš. 1 (květen, 1991)-. -- Praha : Cinema, 1991-. -- [1997-1998] : Praha : Kinemat. -- 1999-2001 Praha : Bonton Promotions. -- 2001 Praha : Albatros. -- 2002-2005 Praha : Burda Praha. -- 2005-2009 Praha : Geronia Czech Republic. -- 2009- Praha : Slavonia Press. -- 30 cm. -- Změny podnázvu: filmový měsíčník (1991-93) ; velký evropský měsíčník (do r. 1999) ; Burda (2002-05) ; velký evropský filmový měsíčník (2006-09) ; skutečně filmový časopis (od r. 2010). -- Vydává do roku 1998: Kinemat, a.s. Radko Šťastný, Kino Verlag GmbH Hamburg - spolupracovník vydavatele. -- Č. 1 v roce 2002 nevyšlo. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 90 s., 220/295. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1210-132X.

obálkaCinepur  . -- Roč. 6, č. 7 (březen 1997)-. -- Praha : Radek Vychytil, 1997-. -- 2000- Praha : Sdružení přátel Cinepuru. -- 2004-2010 Praha : FAMU. -- 28 cm. -- Chybné ISSN do r. 2002:1210-678X. -- Průběžné číslování. -- Podnázev v tiráži: časopis o filmu. -- Podnázev v tiráži od r. 2005: časopis pro moderní cinefily. -- Podnázev od r. 2003: dvouměsíčník o filmu. -- Chybné číslování roč. od r. 2008. -- Spoluvydavatel v r. 2004-2010: FAMU. -- ISSN : 1213-516X.

obálkaCIO Business World : IT strategie pro manažery  . -- Č. 2 (2009)-. -- Praha : IDG Czech, 2009-. -- 27 cm. -- ISSN : 1803-7321 ISSN (chybné) 1213-1709.

obálkaCirculation : journal of the American Heart Association : české vydání, výběr článků a abstrakt  . -- Roč. 1, č. 1 (2002) - Roč. 5, č. 2 (2006) ; roč. 1, č. 1 (květen 2013)-. -- Praha : MMN - Mezinárodní medicínské nakladatelství, 2002-. -- [2003]-2006 Praha : Medical Tribune. -- 2013- Praha : Wolf & Company. -- svazků. -- Změna podnázvu: journal of the American Heart Association, české/slovenské vydání, výběr článků a abstrakt. -- V roce 2013 obnoveno vydávání. -- ISSN : 1213-7537.

Církvické noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Církvice : Obecní úřad, 2009-. -- 30 cm ;.

Cítolibský zpravodaj  . -- Cítoliby : Úřad městyse Cítoliby, [1996]-. -- 30 cm. -- Předcházející čísla evidována v seznamu Nezpracovaná periodika.

Citovský zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Citov : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ;.

City:One : magazín pro sdílení chytrých řešení mezi městy střední Evropy  . -- 1:2017-. -- Brno : CityOne s.r.o., 2017-. -- 29 cm. -- Č. 1/2020 vyšlo pouze digitálně.

obálkaCivilia : revue pro oborovou didaktiku společenských věd  . -- Roč. 2, č. 1 (2011)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-. -- 21 cm. -- Navazuje na sborníky vydávané v l. 1995-2010. -- Podnázev od r. 2012: odborná revue pro didaktiku společenských věd. -- Pro Univerzitu Palackého vydává nakladatelství Epocha. -- ISSN : 1805-3963 ISSN (chybné) 1214-1348.

obálkaCizí jazyky : časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům  . -- Roč. 35, č. 1 (1991/92)-. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1991-. -- 1992-1995 Praha : Nakladatelství Kvarta. -- 1996-2010 Plzeň : Nakladateltví Fraus. -- 2010-2011 Brno : Tribun EU. -- 2011- Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. -- Podnázev v tiráži: časopis pro učitele všech stupňů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. -- Změna signatury: ČB.4.560: od r. 1995-1996. -- Změna vydavatele: Tribun EU: od roč. 54, č. 2 (2010). -- ISSN : 1210-1811 1210-0811.

obálkaClaudia : hodně zábavy - hodně křížovek - hodně čtení : nejlevnější týdeník pro ženy  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : EUROPRESS, 2003-. -- 2007- Praha : Bauer Media. -- 2018-2019 Praha : Mafra Print, a.s. -- 2019- Praha : Mafra, a.s. -- 29 cm. -- Podnázev od r. 2005: vše pro ženy -- od r. 2006: zábava a inspirace pro každý den -- cítím se skvěle. -- ISSN : 1214-4614.

obálkaClimacterium news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví : české vydání  . -- Ročník 1, číslo 1 (listopad 2016)-. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2016-. -- 27 cm. -- ISSN : 2533-5235.

Climax noviny : informační zpravodaj pro zaměstnance a obchodní partnery společnosti Servis Climax a.s.  . -- Č. 1(11-12) (2010)-. -- Vsetín : Servis Climax, 2010-. -- 42 cm ;.

obálkaClinical osteology  . -- Ročník 23, číslo 1 (2018)-. -- Brno : Facta Medica, s.r.o., 2018-. -- 27 cm. -- Časopis Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu a Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Osteologický bulletin (Print)". -- ISSN : 2571-1326.

obálkaClo-Douane : čtrnáctideník pro otázky celnictví a celní politiky  . -- [Roč. 1, č. 1 (1967?)]-. -- Praha : Magnet, [1967?]-. -- 2002-2011 Praha : Vltava-Labe-Press. -- 1990-2001 Praha : Magnet-Press. -- 1979-1989 Praha : Naše vojsko. -- 2011-2016 Plzeň : Typos. -- 2016- Turnov : Unipress, spol. s r.o. -- 35 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24x16 s., 250/350. -- Podnázev: měsíčník Celní správy České republiky. -- Vydávala: Ústřední celní správa. -- Pro MF - Generální ředitelství cel ČR vydává VLTAVA-LABE-PRESS. -- V r. 2011 u č. 1-3 uváděn jako vydavatel DTP, Praha. -- ISSN : 0323-0023.

obálkaCMP journal : časopis pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod  . -- 1/2018-. -- Praha : MeDitorial s.r.o., 2018-. -- 25 cm. -- ISSN : 2571-1245.

Co život přinesl  . -- 1. ročník, 1/2018-. -- Praha : Karnali (UK) Limited, 2019-. -- 21 cm. -- Č. 1/2018 vyšlo 1. 1. 2019.

obálkaCoach : basketbal, florbal, fotbal, házená, hokej, rugby, volejbal  . -- Ročník 1, číslo 1 (2016)-. -- Praha : Czech News Center a.s., 2016-. -- 28 cm. -- ISSN : 2464-6865.

obálkaColorectal news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (září 2012)-. -- Praha : We Make Media, 2012-. -- 28 cm. -- ISSN : 1805-5400.

Comfort  . -- Číslo 1 (jaro 2020)-. -- Praha : LeasePlan Česká republika, 2020-. -- 30 cm. -- Dříve jako: LP magazín.

obálkaCommunications in mathematics  . -- Vol. 18, no. 1 (2010)-. -- Ostrava : University of Ostrava, 2010-. -- 25 cm. -- Jednotlivá č. mají ISBN. -- ISSN : 1804-1388.

Communio  . -- [Č. 1 (199-?)]-. -- Praha : Starokatolická církev v ČR, [1997]-. -- 21 cm. -- Periodicita se mění.

obálkaCommunio Viatorum : a theological journal  . -- Roč. 1, č. 1 (1958)-. -- Praha : Evangelická fakulta UK, 1958-. -- 21-25 cm. -- Přestávky ve vyd.: R. 1991. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x96+4 s., 175/250. -- Resumé: Odborný teologický časopis. -- ISSN : 0010-3713.

obálkaComputer : počítačový čtrnáctideník  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Brno : Computer Press, 1994-. -- 2005 Brno : Computer Press Media. -- 2008-2010 Brno : CPress Media. -- 2010-2016 Praha : Mladá fronta. -- 2016 Praha : Serafico investment s.r.o. -- 2016-2018 Praha : CN Invest a.s. -- 2018- Praha : Czech News Center a.s. -- 30-32 cm. -- Původní podnázev: průvodce uživatele a kupujícího. -- Další podnázev: srozumitelný počítačový čtrnáctideník -- v r. 2005: o počítačích víme vše -- od r. 2006 do r. 2008: vše o počítačích -- od r. 2010: sledujeme nejnovější trendy -- od r. 2013: žijte s námi digitálním světem. -- V tiráži časopisu uváděno chybné ISSN 1214-8790. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 14+6+4 s., 240/320. -- Abstrakt: Srozumitelné, aktuální a kvalitní informace o výpočetní technice, PC a programech https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771210879007. -- Resumé: Srozumitelné, aktuální a kvalitní informace o výpočetní technice, PC a programech. -- ISSN : 1210-8790.

obálkaComputerworld : specializovaný týdeník o výpočetní technice  . -- Roč. 1 (květen 1990)-. -- Praha : IDG [International Data Group] Czechoslovakia, 1990-. -- [199-]- Praha : IDG Czech. -- 42 cm. -- Business World vycházel od roč. 9, č. 41 (9.10.1998)-roč. 10, č. 40 (1.-7.10.1999) jako nesamostatná příloha. Od č. 10 (říjen 1999) změnil formát a vychází jako samostatná příloha. -- Od roč. 9, č. 41 (9.10.1998) podnázev: týdeník o informačních technologiích. -- Podnázev od r. 2001: týdeník pro IT profesionály. -- Podnázev od r. 2007: ucelený informační zdroj pro IT profesionály. -- Zvláštní výtisk: Technology World. -- Resumé: Specializovaný časopis o výpočetní technice. -- ISSN : 1210-9924.

obálkaContemporary European studies : an international journal for the study of contemporary European politics  . -- Vol. 1, no. 1 (2006)-. -- Olomouc : Palacký University, 2006-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1802-4289.

obálkaControl Engineering Česko : mezinárodní zdroj informací o řízení, přístrojovém vybavení a automatizaci  . -- [Roč. 1, č. 1 (2006)]-. -- Český Těšín : Trade Media International, 2006-. -- 27-30 cm. -- Periodicita se mění. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1896-5784.

obálkaConvivium : exchanges and interactions in the arts of medieval Europe, Byzantium and the Mediterranean  . -- Vol. 1, no. 1 (2014)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2014-. -- 26 cm. -- Časopis Ústavu dějin umění Univerzity v Lausanne, Semináře dějin umění Masarykovy univerzity a Ústavu dějin umění AV ČR. -- ISSN : 2336-3452.

COOP rádce : zákaznický magazín prodejen COOP  . -- Č. 1 (2009)-. -- Plzeň : Delex, 2009-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2011: časopis zákazníků prodejen COOP.

Cor : ze života naší farnosti : informátor farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně  . -- Český Těšín : Římskokatolická farnost Český Těšín, [2007?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: 3/2016.

obálkaCor et Vasa : časopis České kardiologické společnosti  . -- Sv. 1, č. 1 (1959)-. -- Prague : Státní zdravotnické nakladatelství, 1959-. -- 1974-1991 Praha : Avicenum. -- 1992-2004 Praha: Praha Publishing Ltd.,. -- 2005-2008 Praha : MedOroGo, s.r.o. -- 2008-2011 Praha : Medical Tribune CZ. -- 2012-[2015] Wrocław : Elsevier Urban & Partner. -- 2015-2018 Warszawa : Elsevier Sp. z o.o. -- 2019- Brno : Česká kardiologická společnost, z.s. -- 30 cm. -- V tiráži chybné ISSN: 0010-9650. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 118+60+4 s., 207/297. -- Podnázev dříve: International Journal for Cardiovascular Research: Mezinárodní kardiologický časopis. -- Podnáz. od roč. 35 (1993): časopis České kardiologické společnosti. -- Resumé: Mezinárodní kardiologický časopis přináší práce z oblasti klinické a experimentální kardiologie, angiologie, patofyziologie, krevního oběhu i práce z ostatních oborů lékařství, pokud mají vztah k oběhové soustavě. -- ISSN : 0010-8650 ISSN (chybné) 0010-9650.

obálkaCornova : revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Česká společnost pro výzkum 18. století : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011-. -- 24 cm. -- ISSN : 1804-6983.

Costa Coffee Times  . -- Praha : Corporate Publishing, s.r.o., [2012]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: 3 (květen-červen 2016).

obálkaCOT business : communication on-line travel : časopis pro profesionály v cestovním ruchu : = magazine for professionals in travel & tourism  . -- [Č. 1] (february-únor 1999)-. -- Praha : C.O.T. media, 1999-. -- 30 cm. -- Podnázev: časopis pro profesionály v cestovním ruchu. -- Podnázev dříve: communication, online, travel. -- Od r. 2000 do r. 2005 podnázev: nezávislý časopis pro profesionály v cestovním ruchu. -- Od r. 2000 do r. 2005 souběžný podnázev: independent magazine for professionals in travel & tourism. -- ISSN : 1212-4281.

obálkaCo, kdy v Praze  . -- [Č. leden (1999)]-. -- Praha : Jorma, [1999]-. -- 2015- Praha : DW MediaArts. -- svazků ; 25×11 cm. -- Podnázev: kulturní a informační měsíčník. -- ISSN : 1212-477X.

obálkaCrasy  . -- Č. 1 (2019)-. -- Praha : Rolino, spol. s r.o., 2019-. -- 29 cm. -- Tematické podnázvy. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb. -- ISSN : 2627-9959.

CSS listy : čtvrtletník Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace Statutárního města Děčín  . -- Č. 1 (2009)-. -- Děčín : Centrum sociálních služeb Děčín, 2009-. -- 30 cm ;.

obálkaCTI Info : časopis pro tepelnou techniku a instalace  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Brno : Bohemia print, [1993]-. -- 1996- Brno : Cech topenářů a instalatérů ČR. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1214-7583.

obálkaLa Cucina Italiana : česká verze : pravá italská kuchyně  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Omega Publishing Group, 2004-. -- 2011- Praha : LCI CZ. -- 30 cm. -- Od č. 44(2010) podnázev: gastronomický časopis vycházející od roku 1929 : dvouměsíčník. Po menší přestávce obnoveno vyd. tištěné verze od 28.4.2011 -- Internet (od 4.4.2011). -- V r. 2011 vychází 5 čísel. -- Nakladatel Omega Publishing Group vydával časopis v letech 2004-2010. -- ISSN : 1214-8164.

obálkaCurrent opinion in allergy and clinical immunology : české a slovenské vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2004-. -- 30 cm. -- Informace o periodicitě pochází z registrace MK ČR. - Vydav. originálu: Lippincott Williams & Wilkins. -- ISSN : 1214-472X.

obálkaCurrent opinion in cardiology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2007-. -- 30 cm. -- Periodicita se mění. -- ISSN : 1802-3711.

obálkaCurrent Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2013-. -- 30 cm. -- ISSN : 1805-7101.

obálkaCurrent opinion in gastroenterology : české vydání  . -- Ročník 1, číslo 1 (červen 2016)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 1805-711X.

obálkaCurrent opinion in hematology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-roč. 2, č. 1 (2010), roč. 3, č. 1 (2015). -- Praha : Medical Tribune CZ, 2009-. -- 30 cm. -- Přestávka ve vydávání v letech 2011-2014, vydávání obnoveno v roce 2015. -- ISSN : 1803-683X.

obálkaCurrent Opinion in Lipidology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-roč. 5, č. 3 (2011), roč. 6, č. 1 (2018)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2007-. -- 30 cm. -- Vydav. originálu: Lippincott Williams & Wilkins. -- ISSN : 1802-372X.

obálkaCurrent opinion in neurology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2010-. -- 30 cm. -- ISSN : 1804-5669.

obálkaCurrent opinion in rheumatology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-roč. 1, č. 4 (2007); ročník 2, číslo 1 (2016)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2007-. -- 30 cm. -- Vydav. originálu: Lippincott Williams & Wilkins. -- Vydávání obnoveno v r. 2016. -- Resumé: Výběr článků z původního časopisu Current Opinion in Rheumatology v překladu do češtiny. -- ISSN : 1802-3835.

Cvak! : ...a baví mě číst : časopis pro malé čtenáře : 5-9 let  . -- Praha : Euromedia Group, a.s., [2018]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: leden/únor 2019.

Cvrčovický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Cvrčovice : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm ;.

obálkaCyklomarket : časopis pro obchodníky s velomateriálem  . -- Praha : Miloš Kašpar, [2008?]-. -- 43 cm. -- ISSN : 1210-700X.

obálkaCykloservis : cyklistický čtrnáctideník - informace, technika, sport, inzerce, zajímavosti  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Praha : Miloš Kubánek, [1993]-. -- 42 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro cyklisty a obchodníky s velomateriálem. -- V databázi ISSN uvedena periodicita 1x týdně. -- Podnázev v tiráži: čtrnáctideník. -- Přes urgence nebyl časopis od č. 5. (2007) do č. 20 (2011) dodáván. -- ISSN : 1210-700X.

obálkaCykloturistika : časopis pro cesty na kole  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Plzeň : Cykloturista, 1995-. -- 2003- Praha : V-Press. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64 s., 210/297. -- ISSN : 1211-3891.

Cystická fibróza : interdisciplinární časopis pro odborníky  . -- Ročník 1., číslo 0 (2019)-. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2019-. -- 27 cm.

obálkaCZ test : podporováno Potravinářskou komorou České republiky  . -- 03/2018-. -- Praha : Granville, s.r.o., 2018-. -- 30 cm. -- ISSN : 2571-0354.

obálkaCzech and Slovak journal of humanities  . -- Č. 1 (2011)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-. -- 25 cm. -- Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena. -- ISSN : 1805-3742.

obálkaCzech and Slovak linguistic review  . -- 1 (2011)-. -- Olomouc : Palacký University Olomouc, 2011-. -- 25 cm. -- ISSN : 1805-1502.

obálkaCzech Atlantic forum : zpravodaj České atlantické komise, NATO  . -- Ročník 1, číslo 1/2019-. -- Tábor : Česká atlantická komise z.s., 2019-. -- 30 cm. -- ISSN : 2571-3779.

obálkaCzech Business and Trade  . -- Č. 1 (1994)-. -- Praha : PP Agentura, 1994-. -- [199-]- Praha : PP Agency. -- ^^^svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži do r. 2009: economic bi-monthly magazine with a supplement is designed for foreign partners, interested in cooperation with the Czech Republic. -- Podnázev od r. 2010: economic quarterly. -- Obsahuje přílohy věnované průmyslovým oborům ČR. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 56 s., 210/297. -- ISSN : 1211-2208 ISSN (chybné) 1210-5562. -- 1211-2208.

obálkaCzech defence industry & security review : mediální platforma Asociace obranného průmyslu České republiky : the media platform of the Association of the defence industry of the Czech Republic  . -- Č. 1 (2007)-. -- Kounice : Military System Line, 2007-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2009: mediální platforma Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky : the media platform of the Defence and Security Industry Association of the Czech Republic. -- ISSN : 1802-4300 ISSN (chybné) 1213-3531.

obálkaCzech hospitality and tourism papers : hotelnictví, lázeňství, turismus  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Vysoká škola hotelová, 2005-. -- 24 cm. -- Od roku 2014 vychází pouze v angličtině. -- ISSN : 1801-1535.

obálkaCzech journal of animal science  . -- Roč. 43 [71], č. 1 (1998)-. -- Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences - Institute of Agricultural and Food Information 1998-. -- 2009-2010 Prague : Institute of Agricultural Economics and Information. -- 2011- Prague : Czech Academy of Agricultural Sciences. -- 30 cm. -- ISSN : 1212-1819.

obálkaCzech journal of food sciences = Potravinářské vědy  . -- Roč. 16, č. 1 (1998)-. -- Praha : Česká akademie zemědělských věd : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998-. -- 2009-2010 Praha : Institute of Agricultural Economics and Information. -- 2011- Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 250/297. -- Resumé: Vědecký časopis. -- ISSN : 1212-1800.

obálkaCzech Journal of Genetics and Plant Breeding = Genetika a šlechtění  . -- Roč. 34, č. 1 (March 1998)-. -- Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998-. -- 2009-2010 Prague : Institute of Agricultural Economics and Information. -- 2011- Prague : Czech Academy of Agricultural Sciences. -- 30 cm. -- V l. 2009-2010 pro Czech Academy of Agricultural Sciences vydával Institute of Agricultural Economics and Information. -- ISSN : 1212-1975 ISSN (chybné) 0862-8629.

obálkaCzech Music...  . -- Č. 1 (1995)-. -- Praha : Nadace Český hudební fond, 1995-. -- 1995- Praha : Hudební informační středisko. -- 30 cm. -- Rozšíření názvu od r. 2007: Czech music quarterly. -- Součástí názvu bylo dvojčíslí běžného roku (do r. 1999). -- Podnázev v r. 2002: bimonthly magazine. -- Podnázev v l. 2004-06: quarterly magazine. -- Některá přílohová CD nejsou součástí svazku, jsou uložena zvlášť. -- Vydává: Hudební informační středisko (Czech Music Information Centre). -- Signatura od r. 2007: ČC 6.321. -- ISSN : 1211-0264.

obálkaCzech mycology : publication of the Czech scientific society for mycology  . -- Roč. 47, č. 1 (prosinec 1993)-. -- Prague : Czech Scientific Society for Mycology, 1993-. -- Vydává: Czech Scientific Society for Mycology. -- Podnázev: Publication of the Czech Scientific Society for Mycology, 1993-. -- Zpoždění ve vydání. -- ISSN : 1211-0981.

obálkaCzech polar reports  . -- Vol. 1, no. 1 (2011)-. -- Brno : Masaryk University, 2011-. -- 24 cm. -- ISSN : 1805-0689.

obálkaCzech Top 100 forum : magazín Sdružení Czech Top 100  . -- Č. jaro (2009)-. -- Praha : C.O.T. media, 2009-. -- 2009-2015 Praha : Sport-Press. -- 2016- Deco Media Praha. -- 30 cm. -- Vydáváno pro sdružení Czech Top 100. -- ISSN : 1214-6315.

CzechIndustry magazín: spektrum českého průmyslu, dopravy a stavebnictví  . -- [Č. 1 (2004)]-. -- Praha : Studio P+P, 2004-. -- 30 cm. -- Informace o periodicitě pochází z registrace MK ČR. -- Zkrácení názvu: Czech industry. -- Podnázev: magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví: r. 2006.

obálkaCzechoslovak Mathematical Journal  . -- Č. 1 (1969)-. -- Praha : Akademie věd České republiky, Matematický ústav, 1951-. -- 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 192+4 s., 175/250. -- ISSN : 0011-4642.

obálkaCzechspace : časopis České kosmické kanceláře  . -- Č. 8 (prosinec 2013)-. -- Praha : Česká kosmická kancelář, 2013-. -- svazků 30 cm. -- Č. 1-7 vyšla pod názvem Czechspace.cz (2010-červenec 2013). -- ISSN : 2336-1883.

obálkaCzech-Polish historical and pedagogical journal  . -- Vol. 1 (2009)-. -- Brno : Masaryk University,Faculty of education, 2009-. -- 21 cm. -- ISSN : 1803-6546.

Čabanský zpravodaj  . -- Bohuslavice : Obec Bohuslavice, [2012?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: č. 1 (7.7.2015). -- V r. 2018 žádné číslo.

obálkaČas : časopis Masarykova demokratického hnutí  . -- Roč. 1, č. 1 (červen 1993)-. -- Praha : Masarykovo demokratické hnutí [MDH], 1993-. -- 20 cm. -- Průběžné číslování. -- Podnázev pův.: zpravodaj Masarykova demokratického hnutí. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16+4 s., 145/200. -- ISSN : 1210-1648.

obálkaČas na lásku : časopis pro lidi, kteří se mají rádi  . -- Č. 3 (2002)-. -- Praha : Europress, 2002-. -- 2006-2018 Praha : Bauer Media. -- 2018-2019 Praha : Mafra Print, a.s. -- 2019- Praha : Mafra, a.s. -- 28 cm. -- Podnázev od r. 2003: příběhy ze života ; od r. 2010: skutečné osudy - Příběhy plné lásky, touhy a vášně. -- Od r. 2008 vychází též ve slovenštině. -- ISSN : 1213-6115.

obálkaČas pro hvězdy : nejzábavnější týdeník pro vás  . -- Roč. 1, č. 1 (29.10.2013)-. -- Praha : Bauer Media, 2013-. -- 2018-2019 Praha : Mafra Print, a.s. -- 2019- : Praha : Mafra, a.s. -- 29 cm. -- ISSN : 2336-1859.

obálkaČasopis Českých Lékárníků : měsíčník Stavovské lékárnické komory  . -- Roč. 64, č. 1 (1992)-. -- Ostrava : PETI, 1992-. -- 2002-2007 Praha : ČČL. -- 2008-2016 Praha : Lékárnická akademie. -- 2016- Praha : Česká lékárnická komora. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/300. -- Obsahuje mnoho dalších příloh. -- ISSN : 1211-5134.

obálkaČasopis lékařů českých  . -- Roč. 1, č. 1 (1862)-. -- Praha : Vinc. J. Schmied, 1862-. -- 1864-1899 Praha : Spolek lékařův českých. -- 1900-1909 Praha : Spolek lékařů českých. -- 1910-1951 Praha : Spolek českých lékařů. -- 1952-1968 Praha : Zdravotnické nakladatelství. -- 1969-1993 Praha : Avicenum. -- 1994- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. -- 30 cm. -- Původní vydavatel: Vinc. Jos. Schmidt, později Václav Staněk, Jan Purkyně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis lékařů českých je základní vědecký časopis lékařů všech oborů. Je určen pracovníkům všech odborných zdravotnických zařízení a všem lékařům v České republice. -- ISSN : 0008-7335.

obálkaČasopis Matice moravské  . -- Roč. 87, č. 1 (1968)-. -- Brno : Matice moravská, 1968-. -- 22 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2x183 s., 148/220. -- www.phil.muni.cz/hist/matice/matice.html. -- Roč. 66, č. 1 - časopis úředně zastaven. -- Roč. 67 - časopis obnoven. -- Resumé: Literatura - studie, rozhledy, diskuse. -- ISSN : 0323-052X.

obálkaČasopis Moravského muzea = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. Ser. A, Vědy společenské  . -- Roč. 36, č. 1 (1951)-. -- Brno : Moravské zemské muzeum, [1951]-. -- 25 cm. -- Do r. 1950 vědy přírodní a vědy společenské - společně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 220+4 s. (dvojčíslo), 175/250. -- Text též cze, sla, fre, ger, rus. -- ISSN : 0323-0570.

obálkaČasopis Národního muzea. Řada historická  . -- Roč. 161, č. 1 (1992)-. -- Praha : Národní muzeum, 1992-. -- 24 cm. -- ISSN : 1214-0627 ISSN (chybné) 0139-9543.

obálkaČasopis pro kvalitní život  . -- Roč. 1, č. 0 (duben 2014)-. -- Jinočany : Kvalitní život.com, 2014-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-4033.

obálkaČasopis pro moderní filologii  . -- Roč. 1, č. 1 (1911)-roč. 28, č. 2 (1942); roč. 29, č. 1 (1946)-roč. 53, č. 2 (1971); roč. 73, č. 1 (1991)-. -- Praha : Klub moderních filologů, 1911- 1951-1971 Praha : Nakladatelství ČSAV. -- 1991-1992 Říčany : SK Press,. -- 1993-2012 Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR. -- 2013- Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. -- 24 cm. -- Přestávky ve vydávání: 1943-1945, 1972-1990. -- Příloha: Philologica (1946-57). -- Od 60. let 20. století sloučen s časopisem Philologica Pragensia; znovu se osamostatnil v roce 1991. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2x64+4 s., 170/240. -- Resumé: Odborný časopis pro lingvisty. -- ISSN : 0008-7386 ISSN (chybné) 0862-8459.

obálkaČasopis pro právní vědu a praxi  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Brno : Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 1993-. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 260 s., 145/202. -- Resumé: Časopis věnovaný zásadním otázkám právní praxe a právní vědy. -- ISSN : 1210-9126.

obálkaČasopis Slezského zemského muzea. B, Vědy historické  . -- Roč. 40, č. 1 (1991)-. -- Opava : Slezské zemské muzeum, 1991-. -- 24 cm. -- Chybné ISSN se vztahuje k: Časopis Slezského muzea. Série B, Vědy historické. -- ISSN : 1211-3131 ISSN (chybné) 0323-0678.

obálkaČasopis Společnosti přátel starožitností : recenzovaný časopis pro historickou vlastivědu a národní kulturní dědictví  . -- Roč. 116, č. 1 (2008)-. -- Praha : Společnost přátel starožitností, 2008-. -- 24 cm. -- ISSN : 1803-1382.

obálkaČasopis Stavebnictví : časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Brno : EXPO DATA, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR titul evidován pod názvem: "Stavebnictví". -- Vydává: Informační centrum ČKAIT s.r.o. -- Resumé: Informační servis, statistiky, rozhovory a diskuze, soutěže, odborné akce, analýzy a trendy z oblasti stavebnictví. -- ISSN : 1802-2030.

obálkaČasostroj : zábavná cesta do historie  . -- Č. 12 (2011)-. -- Brno : Extra Publishing, 2011-. -- 30-33 cm. -- Příl.: plakáty k některým č. -- ISSN : 1805-0832.

obálkaČD pro Vás  . -- Č. 1 (květen 1994)-č. 3 (2005); roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : České dráhy, 1994-. -- 22 cm. -- V l. 2006-2009 včleněn do: Grand expres, od r. 2010 vydáván opět samostatně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 200/220. -- Vydává: České dráhy, Generální ředitelství. -- Resumé: Základní informace o podmínkách cestování na železnici, publicistické články, reportáže a rozhovory seznamující cestující veřejnost s problematikou Českých drah i zahraničních železnic. -- ISSN : 1210-9142.

Čebínský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 2011)-. -- Čebín : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm ;.

Čečelák : informační čtvrtletník obce Čečelice  . -- Ročník 1, číslo 1 (2019)-. -- Čečelice : Obec Čečelice, 2019-. -- 30 cm.

Čehovské listy : čtvrtletník obce Čehovice  . -- Čehovice : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 4/2011.

Čejč dnes : zpravodaj Obecního úřadu  . -- Č. 1 (1992)-. -- Čejč : Obecní úřad, 1992-. -- 21-30 cm. -- Bez podnázvu. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 145/200. -- Dříve jako: Zpravodaj JZD Sovětské armády.

Čejkovický zpravodaj  . -- [Č. 1 (1980?)]-. -- Čejkovice : Obecní úřad, [1980?]-. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 11 s., 150/210.

Čeladenský zpravodaj  . -- Červenec 2014-. -- Čeladná : Obecní úřad, 2014-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Zpravodaj Obecního úřadu Čeladná.

Čeperák  . -- [Č. 1 (199-?)]-. -- Čeperka : Obecní úřad, [199-?]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: zpravodaj obce Čeperka. -- Průběžné číslování. -- Uložen ve skladu KD jako ABCPV.

Čepské obecní noviny : informační občasník obce Čepí  . -- Čepí : Obecní úřad, [1994?]-2014. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 1 (2003). -- Průběžné číslování. -- Pozastavené vydávání 2015-2018.

Černčický hlasatel  . -- Černčice : Obecní úřad Černčice, [2011?]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: 1/2019.

Černodolský zpravodaj : čtvrtletník sloučených obcí Černý Důl - Čistá - Fořt  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Černý Důl : Obecní úřad, 2007-. -- 30 cm ;. -- Podnázev od r. 2009: čtvrtletník městyse Černý Důl. -- Přílohy: Úřad městyse, Z kroniky a historie, Speciál.

obálkaČernostrakaté novinky  . -- [Č. 1 (1995)]-. -- Praha : Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, [1995]-. -- 30 cm. -- Časopis vydáván společně s: Ročenka za rok. -- ISSN : 1214-6293.

Černovicko : zpravodaj města Černovice a okolí  . -- Černovice : Městský úřad, [1999?]-. -- Popsáno dle: r. 2002. -- Změna signatury: ČC 6.306: od roku 2016-.

Černoviny : zpravodaj Městské části Brno-Černovice  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Brno : Městská část Brno-Černovice, [199-]-. -- 30 cm ;. -- Podnázev v tiráži dříve: Zpravodaj Zastupitelstva ÚMČ Brno-Černovice.

Červenokostelecký zpravodaj  . -- [Č. 1 (1990)]-. -- Červený Kostelec : Městský úřad, [1990]-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Červený Kostelec.

Červenovodský vodník  . -- Č. 1 (květen 2021)-. -- Stará Červená Voda : obec Stará Červená Voda, 2021-. -- 22 cm.

obálkaČeská a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti = Czech and Slovak pharmacy : journal of the Czech pharmaceutical society and the Slovak pharmaceutical society  . -- Roč. 43, č. 1 (1994)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1994-. -- Vydavatel: Česká farmaceutická společnost -- Slovenská farmaceutická spoločnosť. -- ISSN : 1210-7816.

obálkaČeská a Slovenská neurologie a neurochirurgie : časopis českých a slovenských neurologů a neorochirurgů  . -- Roč. 56, č. 1 (1993)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1993-. -- 2007-2010 Brno : Medica Healthworld. -- 2010- Brno : Ambit Media. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2007: časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti SLS a České společnosti dětské neurologie ČLS JEP. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 54 s., 210/297. -- Pův. název: Neurologie a psychiatrie československá (roč. 2-18, r. 1939-55); Pokračovalo jako: Československá neurologie (roč. 19-35, r. 1956-72). -- Vydává Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. -- Resumé: Časopis pro odborné lékaře chorob nervových je určen k postgraduálnímu vzdělávání mladých neurologů. -- ISSN : 1210-7859.

obálkaČeská a slovenská oftalmologie : časopis České oftalmologické společnosti a Slovenské oftalmologické společnosti  . -- Roč. 51, č. 1 (1995)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 1995-. -- 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68+4 s., 160/240. -- Signatura od r. 2008: ČB 6.719. -- Resumé: Časopis věnovaný otázkám očního lékařství. -- ISSN : 1211-9059 ISSN (chybné) 0009-059X.

obálkaČeská a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti  . -- Roč. 91, č. 1 (1995)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1995-. -- 2010- Praha : Galén. -- 24-30 cm. -- Podnázev v r. 2001: časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. -- Podnázev od r. 2010: časopis České psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS. -- Resumé: Časopis je určen odborným lékařům, nemocnicím, sanatoriím a speciálním ústavům pro léčbu duševních chorob. Obsahuje témata z obecné i speciální psychiatrie, psychologie, psychiatrické sexuologie, psychosomatiky, psychoterapie,psychofarmakologie, historie psychiatrie, sdělení z praxe. -- ISSN : 1212-0383.

obálkaČeská antropologie : sborník České společnosti antropologické  . -- Olomouc : Česká společnost antropologická, [1994]-. -- 29 cm. -- Podnázev od r. 2002: časopis České společnosti antropologické. -- Údaje o časopisu převzaty z databáze ISSN. -- ISSN : 1804-1876 ISSN (chybné) 0862-5085.

obálkaČeská dermatovenerologie : časopis České akademie dermatovenerologie  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2011)-. -- Praha : Mladá fronta, 2011-. -- 27 cm. -- ISSN : 1805-0611.

obálkaČeská diabetologie : časopis pro odborníky zabývající se léčbou diabetu  . -- 1. ročník, číslo 1 (duben 2018)-. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2018-. -- 27 cm. -- Evidenční číslo 2311 uváděné v tiráži je chybné (správné evidenční číslo: 23181). -- ISSN : 2571-0133.

Česká filharmonie  . -- Číslo 1 (září-říjen 2019)-. -- Praha : Česká filharmonie, 2019-. -- 47 cm.

obálkaČeská gynekologie : časopis České gynekologické a porodnické společnosti  . -- Roč. 59, č. 1 (1994)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1994-. -- [1994?]- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. -- 30 cm. -- Rozhledy v chirurgii a gynekologii (r. 1922-1935) ; Československá gynekologie (Roč. 1-3, r. 1936-1938) ; Česká gynekologie (R. 1939-1944) ; Československá gynekologie (R. 1946-1992) ; Česko-Slovenská gynekologie (R. 1993). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 100 s., 210/297. -- Resumé: Odborný časopis pro choroby ženské a porodnictví. -- ISSN : 1210-7832.

obálkaČeská kinantropologie : časopis Vědecké společnosti kinantropologie  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Praha : Vědecká společnost kinantropologie, [1997]-. -- [1998?]- Praha : Česká kinantropologická společnost. -- 24 cm. -- Podnázev od r. 2004: časopis České kinantropologické společnosti. -- ISSN : 1211-9261.

obálkaČeská literatura : časopis pro literární vědu  . -- Roč. 1, č. 1 (1953)-. -- Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1953-. -- Vydavatel: Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV. -- ISSN : 0009-0468.

obálkaČeská oční optika  . -- [Roč. 34, č. 1 (1993)]-. -- Praha : Společenstvo českých optiků a optometristů, [1993]-. -- [199-]- Brno : EXPO DATA. -- 30 cm. -- Dříve jako: Československá oční optika. -- ISSN : 1211-233X.

obálkaČeská radiologie = Czech Radiology : Časopis Radiologické společnosti  . -- Roč. 48, č. 1 (1994)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1994-. -- [19--]- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. -- [2007]- Praha : Galén. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 210/297. -- Sponzorem časopisu je firma Nycomed spol. s r.o. a Schering spol. s r.o.. -- Podnázev v tiráži: časopis Radiologické společnosti ČLS JEP, České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP a České neuroradiologické společnosti. -- Resumé: Odborný časopis věnovaný otázkám rentgenologie, diagnostiky a terapie. -- ISSN : 1210-7883.

obálkaČeská revmatologie  . -- Roč. 1 (Fys. a revm. věstník 71), č. 0 (1993)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1993-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2013: časopis České revmatologické společnosti.. -- www.clsjep.cz. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 28+4 s., 210/297. -- Resumé: Převážná část časopisu je věnována dalšímu vzdělávání lékařů v široké problematice chorob pohybového aparátu z hlediska internistického (jejich patofyziologii, diagnostice a terapii), dále i problematice revmatochirurgické arehabilitační. Část časopisu je věnována informacím o transformaci zdravotnictví, doškolovacích akcích a dalším tématům. -- ISSN : 1210-7905.

Česká silnice : zpravodaj pro obyvatele a hosty Jetřichovic, Vysoké Lípy, Všemil a Rynartic  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Jetřichovice : Obecní úřad, [1991]-. -- 30 cm. -- Podnázev: měsíčník pro obyvatele a hosty Jetřichovic, Vysoké Lípy, Všemil a Rynartic. -- Podnázev od r. 2004: měsíčník pro obyvatele, osadníky a hosty Jetřichovic, Rynartic, Všemil a Vysoké Lípy. -- Použito i průběžné číslování.

obálkaČeská stomatologie a Praktické zubní lékařství  . -- Roč. 96, č. 1, (1996)-. -- Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 1996-. -- 24 cm. -- Časopis Praktické zubní lékařství začíná ročníkování od Roč. 44, č. 1 (1996). -- Podnázev časopisu Česká stomatologie: časopis stomatologických společností. -- Podnázev časopisu Praktické zubní lékařství: časopis pro další vzdělávání zdravotníků v zubní péči. -- Neplatná ISSN patří samostatně vydávaným časopisům Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. -- Změna signatury: ČB 5.369: od r. 2005-. -- ISSN : 1213-0613 ISSN (chybné) 1210-7891 ISSN (chybné) 0032-6720.

obálkaČeské právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Praha : Česká společnost pro právo životního prostředí, 2001-. -- 21 cm. -- Abstrakt: Posláním a obsahovým zaměřením časopisu vydávaného Českou společností pro životní prostředí je výchovně vzdělávací, vědecká a informační činnost v oblasti práva životního prostředí včetně environmentální politiky, jejímž cílem je rozvoj práva životního prostředí v podmínkách ČR a EU. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771213554000. -- ISSN : 1213-5542.

České Švýcarsko : zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Krásná Lípa : Správa Národního parku České Švýcarsko, 2002-. -- 30 cm. -- Informace o periodicitě pochází z registrace MK ČR.

obálkaČeské vězeňství  . -- Roč. 0, č. 0 (1992, prosinec)-. -- Praha : Vězeňská služba České republiky, 1992-. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68 s., 210/297. -- V č. 1/1997 samostatné přílohy: "Rejstřík publikovaných článků a jejich autorů v Českém vězeňství v letech 1992-1996" a "Vězeňství v číslech a grafech". -- V roce 1999 v č. 1 je chybný roč. 6 (spr. 7). -- Podnázev: čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci. -- Resumé: Populárně odborný časopis, jenž se věnuje závažným a potřebným otázkám souvisejícím s českým vězeňstvím. Periodikum se zabývá historii vězeňství, jeho tradicemi a současným morálním profilem příslušníků, interpersonálními vztahy, duševní hygienou a uveřejňuje zajímavé odborné články související s vězeňstvím. -- ISSN : 1213-9297.

Českobratrské Horácko : oblastní časopis evangelických sborů  . -- Roč. 12 + 1, č. 1 (1995)-. -- Sněžné : Farní sbor ČCE, 1995-. -- 21 cm ;. -- Vydáváno pro oblast sborů: Olešnice, Prosetín, Rovečné, Veselí - Brněnský seniorát, Daňkovice, H. Dubenky, H. Krupná, H. Vilémovice, Humpolec, Jihlava, Moraveč, Nové Město na Moravě, Opatov, Sázava, Sněžné, Strměchy, Třebíč, Velké Meziříčí, Velká Lhota a Telč - Horácký seniorát, Borová, Jimramov, Krouna, Krucemburk, Polička, Proseč, Svratouch, Telecí - Poličský seniorát.

Českobrodský zpravodaj : Časopis věnovaný zájmům Českobrodska  . -- Roč. 1, č. 1 (1961)-. -- Český Brod : Městský úřad, 1961-. -- 1997-2011 Český Brod : Městské kulturní a informační centrum. -- 30 cm. -- Podnázev v l. 1998-2011: měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/297. -- Resumé: Kulturní a společenský zpravodaj města Českého Brodu.

obálkaČeskobudějovický deník : nejčtenější regionální noviny  . -- Č. 218 (18.9.2006)-. -- České Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-. -- Dříve jako Českobudějovické listy: do č. 217 r. 2006. -- Číslování navazuje na předcházející titul. -- ISSN : 1802-0798.

Českokamenické noviny : informační list Městského úřadu  . -- Česká Kamenice : Městský úřad, [1995?]-. -- 30-42 cm. -- Změny podnázvů: noviny Historického města roku 2005 (od r.2005?); noviny pro občany České Kamenice a blízkého okolí (od r.2012). -- Příloha dříve: Informační list CDM (Centrum dětí a mládeže).

obálkaČeskokrumlovský deník : nejčtenější regionální noviny  . -- Č. 218 (18.9.2006)-. -- České Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media a.s. -- Dříve jako: Českokrumlovské listy: do č. 217 r. 2006. -- Číslování navazuje na předcházející titul. -- R. 2011 č. 50-74 (březen) byla zničena povodní v r. 2012. -- ISSN : 1802-0801.

obálkaČeskoslovenská dermatologie : orgán Československé dermatologické společnosti  . -- Roč. 22, č. 1 (1947)-. -- Praha : Čsl. vědecká dermatovenerologická společnost, 1947-. -- 1952-[1976?] Praha : Zdravotnické nakladatelství. -- 1977-[1990?] Praha : Avicenum. -- [1991?]-[1992] Praha : Československá lékařská společnost J.E.Purkyně. -- [1993]- Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. -- 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6x7+3x4+4+4 s., 175/250. -- Časopis začal vycházet pod názvem Česká dermatologie, od r.1947 název Československá dermatologie, od r.1993 název Česko-slovenská dermatologie. -- Změny podnázvu: orgán Československé dermato-venerologické společnosti sekce Čsl. lékařské společnosti J.E.Purkyně v Praze (od r.1952); orgán Československé dermatologické společnosti (od r. 1954); časopis Dermatologické společnosti (od r. 1977); časopis Dermatovenerologické společnosti (od r. 1993); časopis Dermatologické společnosti; časopis České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, Slovenské dermatovenerologické společnosti SLS, České akademie dermatonererologie, o.p.s. -- Podnázev od č. 2/2009: oficiální časopis časopis České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, Slovenské dermatovenerologické společnosti SLS. -- Signatura od r. 2002: ČB 4.074. -- Resumé: Časopis věnovaný otázkám chorob kožních a pohlavních. -- ISSN : 0009-0514.

obálkaČeskoslovenská fotografie  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : Photo life, 2010-. -- 2012 -2014 Miličín : Wifcom. -- 2015- Sedlčany : Double Dream Ranch. -- 31 cm. -- ISSN : 1804-5200.

obálkaČeskoslovenská fyziologie : biomedicínský časopis České fyziologické společnosti  . -- Roč. 42, č. 1 (1993) -. -- Praha : Nakladatelské středisko ČLS JEP, 1993-. -- [199-]-[199-] Praha : Fyziologický ústav ČSAV. -- [199-]-2003 Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. -- 2004- Praha : Tigis. -- 30 cm. -- Podnázev: biomedicínský časopis. -- Podnázev dříve: časopis České fyziologické společnosti. -- Podnázev od roku 2018: časopis českých a slovenských fyziologů a patofyziologů. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4+4 s., 210/297. -- Změna signatury: ČB 4.889: od r. 1993. -- Resumé: Přináší výsledky bádání ze všech odvětví fyziologické vědy. Je určena vědeckým pracovníkům, lékařům, pracovníkům v tělovýchově a zvěrolékařům. -- ISSN : 1210-6313.

obálkaČeskoslovenská pediatrie : časopis Pediatrické společnosti  . -- Roč. 10, č. 1 (1955)-. -- Praha : Práce, 1955-. -- 1955-[19--] Praha : Státní zdravotnické nakladatelství. -- [19--]-[196-] Praha : Československá lékařská společnost J.E. Purkyně. -- [1970?]-[1990] Praha : Avicenum. -- [1991]-1992 Praha : Práce. -- 1993- Praha : Česká společnost J.E. Purkyně. -- 30 cm. -- Podnázev: časopis České a Slovenské pediatrické společnosti. -- Ročníkování navazuje na titul: "Pediatrické listy". -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x64+4 s., 215/305. -- Signatura do r. 1969: ČC 1.163. -- Abstrakt: Odborný časopis pro pediatry, chirurgy a další lékařská odvětví zabývající se dětskými chorobami. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9770069232001. -- Resumé: Odborný časopis pro pediatry, chirurgy a další lékařská odvětví zabývající se dětskými chorobami. -- ISSN : 0069-2328.

Československá vlaková pošta : magazín o ambulatních poštách vlakem, letadlem a autobusem : historie, vozový park, filatelie, dokumenty, vzpomínky  . -- Č. 1 (2013)-. -- Brno: Petr Študent, 2013-. -- 30 cm.

obálkaČeskoslovenský časopis pro fyziku = Czechoslovak Journal of Physics  . -- Sv. 1, č. 1 (1951)-. -- Praha : Ústřední ústav fysikální, 1951-. -- 1959-1971 Praha : Československá akademie věd. -- 1972-1992 Praha : Academia. -- 1993- Praha : Fyzikální ústav Akademie věd České republiky. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 66+4 s., 210/297. -- V r. 1953 je uveden titul Časopis pro pěstování fysiky. -- Podnázev od roku 2017: vědecko-populární časopis českých a slovenských fyziků. -- ISSN : 0009-0700.

obálkaČeskoslovenský šach : nezávislý časopis českých, moravských, slezských a slovenských šachistů  . -- Roč. 40 (1946)-. -- Praha : Ústřední jednota československých šachistů, 1946-. -- 1998-2016 Praha : Ivan Hausner - Šachové zpravodajství. -- 2017- Praha : Růžena Přibylová. -- 30 cm. -- Číslování ročníků dle původního Časopisu českých šachistů. -- Podnázev od r. [1996] pouze v tiráži. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 207/297. -- Resumé: Zájmový časopis Československého šachového svazu. -- ISSN : 0009-0743.

Českovelenický zpravodaj  . -- Roč. 5, č. 1 (leden 1981)-. -- České Velenice : Školská a kulturní komise MěstNV, [1981]-. -- [2008]- České Velenice : Městský úřad. -- Signatura: ČC 2.990, změna signatury: ČB 3.432: od r. 1990-. -- Chybné číslování ročníků: r. 2010 roč. 33 správně má být roč. 34, dále na tuto chybu navazují. -- r. 2012, únor-září roč. 33, říjen roč. 23, listopad-prosinec roč. 36.

Českoveský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Česká Ves : Obecní úřad, [1999]-. -- 20-30 cm ;. -- Podnázev v tiráži: měsíčník obce Česká Ves.

obálkaČesko-lužický věstník  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : J. Hejnic, 1991-. -- 1999-[2002] Praha : Spolek česko-lužický. -- [2003]- Praha : Společnost přátel Lužice. -- Podnázev v l. 2007-09: časopis o Lužici, sorabistice, literatuře a menšinové politice; dále bez podnázvu. -- Resumé: Informace o životě a kultuře Lužických Srbů a česko-lužickosrbských vztazích. -- ISSN : 1212-0790.

obálkaČesko-slovenská patologie a Soudní lékařství = Czecho-Slovak Pathology and Forensic Medicine : časopis Společnosti patologů a České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie  . -- Roč. 29, č. 1 (1993)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1993-. -- [2000?]- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. -- 30 cm. -- Podnázev: časopis České a Slovenské společnosti patologů. Časopis České a Slovenské společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+16(příl.)+4 s., 210/297. -- Abstrakt: Odborný časopis České společnosti patologů ČLS JEP a Slovenskej spoločnosti patológov SLS. V tištěné verzi vychází společně s časopisem Soudní lékařství - časopisem České a slovenské společnosti soudního lékařství a toxikologie. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771210787005. -- Resumé: Časopis je zaměřen na obecnou patologii, buněčnou patologii a na celou šíři systematické i nosologické patologie s mírnou převahou tématiky onkopatologické. Z hlediska metodického publikuje zejména práce orientované nahistopatologii, ultrastrukturální patologii, histochemii, imunochemii a morfometrii. -- ISSN : 1210-7875.

Český autoprůmysl : zpravodaj Sdružení automobilového průmyslu  . -- Č. 1/2017 (únor 2017)-. -- Praha : Sdružení automobilového průmyslu - AutoSAP, 2017-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Zpravodaj Sdružení automobilového průmyslu.

obálkaČeský časopis historický = The Czech Historical Review  . -- Roč. 38[88], č. 1-2 (1990)-. -- Praha : Academia, 1990-. -- 2008- Praha : Historický ústav AV ČR. -- svazků ; 23 cm. -- Číslováním ročníků se hlásí k původnímu Českému časopisu historickému (ISSN 0862-4356) i Československému časopisu historickému. -- Vydává: Historický ústav AV ČR (do r. 2007 v Academii). -- Resumé: Časopis uveřejňuje studie zejména nových dějin, diskusní příspěvky, recenze našich i zahraničních publikací. -- ISSN : 0862-6111.

Český export a podnikání  . -- 1-2/2020-. -- Praha : Mladá fronta a.s., 2020-. -- 28 cm. -- Spolupráce při vydávání: agentura CzechTrade, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

obálkaČeský finanční a účetní časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Oeconomica, 2006-. -- 21 cm. -- Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica. -- ISSN : 1802-2200.

Český fousek : klubový zpravodaj  . -- Praha : Klub chovatelů českých fousků z.s., [2017?]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: 1/2018.

obálkaČeský instalatér : sanitární - tepelná - klimatizační technika  . -- Roč. 3, č. 1 (leden 1993)-. -- Praha : České nakladatelství technické literatury - ČNTL, 1993-. -- 29 cm. -- Č. 1/2000 obsahuje samostatnou přílohu: Adresář 2000 vybraných firem z oboru sanitární, tepelné a klimatizační techniky. - Vyd. dříve: Československý instaletér (1993). -- Č. 1/2001 obsahuje samostatnou přílohu: Adresář 2001 vybraných firem z oboru sanitární, tepelné a klimatizační techniky. -- Resumé: Odborný časopis určený pro specializovaný okruh odborníků v sanitární technice, ve vytápění a klimatizaci. (Instalace v budovách.). -- ISSN : 1210-695X.

obálkaČeský jazyk a literatura  . -- Roč. 1, č. 1 (1950)-. -- Praha : Fortuna, 1950-. -- [19--]-2017 Praha : SPN. -- 2017- Plzeň : Nakladatelství Fraus. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 5x48+4 s., 147/207. -- Resumé: Pedagogický časopis pro výuku na základních a středních školách. -- ISSN : 0009-0786.

obálkaČeský lid : sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku  . -- Roč. 1, č. 1 (1892)-. -- Praha : V. Šimáček, 1892-. -- 1946-1949 Praha : Jan Svátek. -- 1950-1965 Praha : Nakladatelství Československé akademie věd. -- 1946-[1951] Praha : Brázda. -- 1977-2007 Praha : Academia. -- 2007- Praha : Etnologický ústav AV ČR. -- 23-31 cm. -- V letech 1915-1923 a 1933-1945 přerušeno vydávání. -- Podnázev od roč. 57 (1970): národopisný časopis. -- Od r. 1998 podnázev: časopis pro etnologická studia. -- Od r. 1998 souběžný podnázev: journal of ethnological studies. -- Podnázev od r. 2001: etnologický časopis - ethnological journal. -- Vydává: Etnologický ústav AV ČR (do r. 2007 v nakladatelství Academia), do r. 1999 Ústav pro etnografii a folkloristiku. -- Signatury: ČC 25 (1892-1932), ČB 354 (1946-1991), ČC 3.724 (1992- ). -- ISSN : 0009-0794.

Český ráj v akci  . -- Turnov : Belontis Design, 2014-. -- 32 cm ;. -- Popsáno podle: srpen (2014).

obálkaČeský rybář : magazín sportovního rybolovu  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- České Budějovice : Český rybář, 1998-. -- Bez podnázvu: od r. 2002-2006. -- Podnázev: nejčtenější rybářský časopis v České republice: od r. 2007-. -- Chybné číslování ročníku: r. 2006 1-3 č. uveden roč. 8, od č. 4 již správně uváděn roč. 9. -- ISSN : 1212-2017.

Český venkov  . -- [Č. 1 (1999)]-č. 3 (1999), č. 1 (2019)-. -- Morašice : Obecní úřad, [1999]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 1 (1999).

obálkaČeský zápas : čtrnáctideník církve československé husitské  . -- Roč. 3, č. 1 (1920)-. -- Praha : Evangelické nakladatelství, 1920-. -- [19--]- Praha : Ústřední rada CČSH. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 210/297. -- Obsahuje romány na pokračování. -- Podnázev do č. 12 (1992): týdeník církve československé husitské. -- Změna signatury: ČB 4.388: od r. 1993-2017 -- ČA 786: od r. 2018-. -- Chybné číslování ročníků: v letech 1975 a 1976 uváděn roč. 56 nebo 58, správně roč. 57 a 58: v dalších letech na tuto chybu navazují. -- Dříve jako: Právo národa. -- Resumé: Čtrnáctideník církve československé husitské. -- ISSN : 0323-1321.

Čestlický občasník  . -- Čestlice : Obec Čestlice, [2007]-. -- 21 cm ;. -- Průběžné číslování.

obálkaČeši a Slováci v historii letectví : LK speciál  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Aeromedia, [2003]-. -- svazků. -- ISSN 0024-1156 se vztahuje k časopisu Letectví+kosmonautika. -- ISSN : 1801-0628 ISSN (chybné) 0024-1156.

Číčenický hlasatel  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Číčenice : Obecní úřad, 2008-. -- Podnázev: obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje: od roč. 2 r. 2009 měs. červen-.

Číčovický zpravodaj  . -- Číslo 1 (březen 2019)-. -- Číčovice : Obec Číčovice, 2019-. -- 30 cm.

Čichtický informační plátek : originální obecní občasník  . -- Číslo 1. (2016)-. -- [Čichtice] : [nakladatel není známý], 2016-.

Čimelický zpravodaj : dvouměsíčník o životě v Čimelicích a okolí  . -- Č. únor (2007)-. -- Čimelice : Obec Čimelice, 2007-. -- Dvojí číslování.

Činěveský zpravodaj : informační zpravodaj obce Činěves  . -- Č. 1 (2011)-. -- Činěves : Obecní úřad, 2011-. -- 30 cm ;.

Čiperka : magazínek prodejen COOP  . -- Č. 1 (2009)-. -- Plzeň : Delex, 2009-. -- 30 cm. -- Vydáváno pro COOP Centrum družstvo.

obálkaČíselné křížovky : nejzábavnější luštění : finanční výhry . poutavé čtení  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Burda Praha, 2007-. -- 2018- Praha : Burda International CZ s.r.o. -- 28 cm. -- Nesprávné ISSN patří časopisu Katka. -- Další podnázvy: 32 stran tradičních křížovek vyráběných ručně. Finanční a knižní výhry. Poutavé čtení. -- ISSN : 1211-1546.

obálkaČíselné křížovky : pošli recept!  . -- Roč. 1, č. 8 (2008)-. -- Praha : Burda Praha, 2008-. -- 21 cm. -- Chybné ISSN patří časopisu Svět ženy. -- ISSN : 1213-757X.

obálkaČíselno-švédské křížovky  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Burda Praha, 2011-. -- 26 cm. -- Chybné ISSN 1211-1546 a evidenční číslo 7183 chybně uváděné v tiráži, patří časopisu: "Katka". -- Podnázev: největší hit! -- křížovky Burda. -- ISSN : 1211-1546.

obálkaČíselno-švédské křížovky : skvělé kombinované křížovky  . -- Ročník 1, č. 1 (2016)-. -- Praha : Burda Praha, spol. s r.o., 2016-. -- 26 cm. -- ISSN : 1213-757X.

Čisovické noviny : občasník Obecního úřadu v Čisovicích  . -- Č. 1 (1987)-. -- Čisovice : Obecní úřad, 1987-. -- 30 cm. -- Podnázev dříve: Občasník rady obecního zastupitelstva v Čisovicích. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24 s., 210/295. -- Průběžné číslování. -- Resumé: Kulturní a informační zpravodaj obce Čisovice.

Čížkovické noviny  . -- Čížkovice : Obecní úřad Čížkovice, [2004?]-. -- 30 cm. -- Podnázev: čtvrtletník obce Čížkovice.

Čížovský kurýr : čtvrtletník Obce Čížová  . -- Č. 1 (2008)-. -- Čížová : Obec Čížová, 2008-.

Člověk a výchova : časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Semily : České sdružení pro waldorfskou pedagogiku & Asociace Waldorfských škol ČR, [1996]-. -- [2004]- Písek : Asociace waldorfských škol ČR. -- 23 cm. -- Podnázev: časopis pro waldorfskou pedagogiku. -- Supl. Studánka - svázáno s: Člověk a výchova.

obálkaČtenář : měsíčník pro práci s knihou  . -- Roč. 1, č. 1 (1949)-. -- Praha : Academia, 1949-. -- 1949-1949 Praha : Masarykův lidovýchovný ústav. -- 1950-1951 Praha : Ministerstvo informací a osvěty. -- 1951-1953 Praha : Osvěta. -- 1953-1977 Praha : Orbis. -- 1978-1993 Praha : Panorama. -- 1994-2006 Praha : Academia. -- 2007- Kladno : Středočeská vědecká knihovna v Kladně. -- 24-25 cm. -- Od roč. 50, č. 4 (1998) podnázev: měsíčník pro knihovny. -- Vydává: Středočeská vědecká knihovna v Kladně (do r. 2007 v nakladatelství AV ČR Academia). -- Příl.: Knihovnictví a bibliografie (vydávání ukončeno v r. 1990). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 175/250. -- Příl.: Knižní noviny. -- Resumé: Měsíčník pro práci s knihou je určen čtenářům veřejných i závodních knihoven a veřejným pracovníkům v knihovnictví. -- ISSN : 0011-2321.

Čtení pro lidi z Čestic, Doubravice, Kobylky, Konopice, Krušlova, Nahořan, Němčic, Nuzína, Prkošína, Počátek, Radešova, Střídky, Vacovic a Záhorčic : čestický družstevní zpravodaj  . -- Č. 1 (1992)-. -- [Místo vydání není známé] : [Nakladatel není známý], 1992-. -- Čestice : Kulturní spolek pro Čestice a okolí, 1993-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: měsíčník kulturního spolku pro Čestice -- dvouměsíčník Kulturního spolku Čestice -- dvouměsíčník Kulturního spolku v Česticích. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20-24 s., 210/300. -- Resumé: Časopis přinášející kromě aktuálních informací i mnohé články z vlastivědy a historie Čestic a okolí.

Čtrnáctka : měsíčník Městské části Praha 14  . -- Č. 1 (2012)-. -- Praha : Princo International, 2012-. -- 30 cm ;. -- Vydáváno pro MČ Praha 14. -- Dříve jako: Listy Prahy 14.

Čtvrtletní časopis SeniorCentra Písek  . -- 1/2019-. -- Písek : SeneCura SeniorCentrum Písek a.s., 2019-. -- 31 cm.

Čtvrtletník : Horní Kozolupy, Slavice, Strahov, Očín, Vlčkov, Silniční Domky, Liběvice  . -- Č. 1 (červen/červenec/srpen 2012)-č. 20 (podzim 2017) ; zima (2020)-. -- Horní Kozolupy : Obecní úřad, 2012-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování.

Čtvrtletník Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.  . -- Jaro 2015-. -- Frýdlant : Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., 2015-. -- 30 cm. -- Předcházející čísla jsou evidována v seznamu Nezpracovaná periodika.

Čtvrtletník Charity Ostrava  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Ostrava : Charita Ostrava, [200-]-. -- 20-21 cm ;.

Čtvrtletník pro Žehušice a Bojmany  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 2011)-. -- Žehušice : Úřad městyse, 2011-. -- 30 cm.

Čtvrtletník Severočeského muzea v Liberci : informační a programové periodikum  . -- Č. 1 (léto 2011)-. -- Liberec : Severočeské muzeum v Liberci, 2011-. -- 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Čtvrtletník Severočeského muzea". -- Uložen ve skladu KD jako ABCPV. -- V roce 2020 nevyšel.

obálkaČtyřlístek : veselé obrázkové čtení  . -- Č. 1 (1991)-. -- Praha : Čtyřlístek, 1991-. -- 26 cm. -- Nový podnázev do r. 2005: kreslené seriály. -- Bez podnázvu. -- Tematické podnázvy se mění. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 190/260. -- Do r. 1990 vycházel Čtyřlístek jako neperiodická publikace s průběžným číslováním - bibliograficky popsán v bázi knih. -- Abstrakt: Mimořádné vydání časopisu Čtyřlístek. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771211421007. -- Resumé: Veselé obrázkové čtení pro děti. -- ISSN : 1211-4219.

Čtyřlístek : informační listy pro rodiče, přátele a známé  . -- Č. 1 (2007)-. -- Svitavy : Domov na rozcestí, 2007-. -- 21 cm. -- Dříve jako: Ústavní čtyřlístek.

obálkaČtyřlístek mini : jednoduché počítání, grafomotorika, komiks, omalovánky, luštění, vyrábění  . -- 1/6 (2020)-. -- Praha : Čtyřlístek, spol. s r.o., 2019-. -- 28 cm. -- ISSN : 2694-8559 ISSN (chybné) 1805-4012.

obálkaČtyřlístek speciál : křížovky, doplňovačky, hříčky, veselý příběh  . -- Č. březen (1993)-. -- Praha : Čtyřlístek, 1993-. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/300. -- Změny podnázvu: křížovky - doplňovačky - hříčky; veselé příběhy - doplňovačky - hříčky a křížovky. -- Resumé: Veselé obrázkové čtení pro děti od 6ti do 12ti let - pohádky, hříčky, hádanky. -- ISSN : 1211-4235.

Č.P. servis : kultura, sport, reklama : kulturní a reklamní měsíčník zdarma do každé schránky v Prachaticích, Vimperku, Volarech, Netolicích, Husinci a v přilehlých obcích  . -- [Č. 1 (2000?)]-. -- Volyně : Č.P. servis, [2000]-. -- 2005-2008 Volyně : M. Punčochář - Č.P. servis. -- 2009- Volyně : Č.P.-Servis. -- Podnázvy se mění.

Č.P. servis : kultura, sport, reklama : kulturní reklamní měsíčník zdarma do každé schránky ve Volyni, Strakonicích, Blatné a Vodňanech i v přilehlých obcích  . -- [Č. 1 (2000?)]-. -- Volyně : Č.P. servis, [2000]-. -- 2005-2008 Volyně : M. Punčochář Č.P. servis. -- 2009- Volyně : Č.P.-Servis. -- Změny podnázvu: informační měsíčník. Zdarma do každé schránky ve Volyni, Strakonicích, Blatné a Vodňanech i v přilehlých obcích, r. 2002-2004 -- zdarma do každé schránky ve Strakonicích, Volyni, Blatné, Vodňanech, Horažďovicích i v přilehlých obcích, r. 2005-2006 -- informační měsíčník - zdarma do všech schránek v celém okrese Strakonice a Horažďovicích, od r. 2007-.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

obálkaD Test : časopis pro spotřebitele  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Eurostudio, 1993-. -- 1994-2013 Praha : Občanské sdružení spotřebitelů Test. -- 2013- Praha : dTest, o.p.s. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- ISSN : 1210-731X.

Dačický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1-2 (leden a únor 2012)-. -- Dačice : Město Dačice, 2012-.

obálkaDakarmania  . -- 1/2020-. -- Bakov nad Jizerou : Racing Republic, s.r.o., 2020-. -- 30cm. -- ISSN : 2694-8575.

obálkaDálný východ  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-. -- 21 cm. -- ISSN : 1805-1049.

Dalovické listy  . -- Č. 1 (2009)-. -- Dalovice : Obecní úřad, 2009-. -- 21 cm ;.

obálkaDaně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi  . -- Roč. 15, č. 1 (2006)-. -- Praha : LexisNexis CZ, 2006-. -- 2010- Praha : Comenius Print. -- svazků ; 30 cm. -- Ročníkování navazuje na časopis: "Daně. ISSN 1210-8103". -- ISSN : 1801-6006.

obálkaDaně a právo v praxi : čtrnáctideník plný informací z oblasti daní, práva a financí  . -- Roč. 1, č. 1 (1996)-. -- Praha : Adore, 1996-. -- [2000?]-2009 Praha : Aspi. -- 2009-2014 Praha : Wolters Kluwer ČR. -- 2014-2016 Praha : Wolters Kluwer a.s. -- 2017- Praha : Wolters Kluwer ČR a.s. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- Podnázev od r. 2002: měsíčník informací z oblasti daní, práva a financí. -- Od r. 2005 bez podnázvu. -- V č. 1/2002 příloha: Daně a právo v praxi pro územní samosprávné celky. -- Resumé: Daňové a právní poradenství pro podnikatele i profesionály právním a účetním. - Součást služeb na portálu Daňaři Online (www.danarionline.cz). -- ISSN : 1211-7293.

obálkaDaně a účetnictví bez chyb, pokut a penále : měsíčník pro účetní, auditory, daňové odborníky a mzdové účetní  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Poradce podnikatele, 2004-. -- 2005- Český Těšín : Poradce. -- svazků ; 30 cm. -- Abstrakt: Chcete se rychle a spolehlivě naučit účtovat? Jakou metodiku účtování použijete? Víte, jaké změny v účetnictví přináší rok 2011? Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu se seznámíte se vším, co se týká účtování, a to v aktuálním znění od 1. ledna 2011. Umožníme vám získat potřebné znalosti pro vedení účetnictví. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771214522008. -- ISSN : 1214-522X.

obálkaDaně, účetnictví-vzory a případy  . -- Č. 1 (2002)-. -- Český Těšín : Poradce, 2002-. -- 21 cm. -- Podoba názvu je podle databáze ISSN. -- Abstrakt: Chcete se rychle a spolehlivě naučit účtovat? Jakou metodiku účtování použijete? Víte, jaké změny v účetnictví přináší rok 2011? Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu se seznámíte se vším, co se týká účtování, a to v aktuálním znění od 1. ledna 2011. Umožníme vám získat potřebné znalosti pro vedení účetnictví. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771213927002. -- ISSN : 1213-9270.

obálkaDaňový a účetní tip : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi  . -- Č. 9 (25.4.2014)-. -- Praha: Verlag Dashöfer, 2014-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-3665 ISSN (chybné) 1211-1155.

obálkaDanube : law and economics review  . -- Is. 4 (December 2010)-. -- Brno : European Association Comenius, 2010-. -- 23 cm. -- ISSN : 1804-6746.

Dasnický občasník  . -- Č. 1/2016-. -- Dasnice : Obec Dasnice, 2016-. -- 30 cm ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.

obálkaDáša číselné křížovky  . -- Roč. 1, č. 15.7. (2010)-. -- Praha : Burda Praha, 2010-. -- 2018- Praha : Burda International CZ s.r.o. -- 28 cm. -- Chybná ISSN patří časopisům Svět ženy a Dáša. -- ISSN : 1213-757X ISSN (chybné) 1804-1841.

obálkaDáša křížovky  . -- Č. 1 (27.10.2010)-. -- Praha : Burda Praha, 2010-. -- 2018- Praha : Burda International CZ s.r.o. -- 26-28 cm. -- ISSN : 1804-1841.

obálkaData security management  . -- Roč. 1, č. 0 (1997)-roč. 18, č. 4 (2014), roč. 23, č. 1 (2019)-. -- Praha : TATE International, 1997-. -- 30 cm. -- Od r. 1999 podnázev: časopis o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů. -- Od r. 2015 vychází pouze v elektronické podobě. -- V r. 2019 obnoveno vydávání. -- ISSN : 1211-8737.

obálkaDědictví Koruny české : časopis ochránců a přátel našeho kulturního dědictví  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Vlašim : MěÚ Vlašim, 1992-. -- [1996?]-2014 Praha : Nezávislá památková unie. -- 2014- Praha : Spolek Karel IV. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10 s. (dvojčíslo 20 s.), 210/300. -- Podnázev: časopis ochránců a přátel památek: od č. 3-4 r. 1992-1995. Změna podnázvu: časopis ochránců a přátel našeho kulturního dědictví. -- Podnázev v tiráži od r. 2002: čtvrtletník. -- Resumé: Časopis ochránců a přátel památek seznamuje veřejnost s řadou historických památek a se stavem péče o ně. -- ISSN : 1210-4906.

Děhylovský zpravodaj  . -- Číslo [1/2002]-. -- Děhylov : Obec Děhylov, [2002]-. -- 22 cm. -- Přestávka ve vydávání v letech 2005, 2007-2010.

obálkaDechovka, to je naše! : pohodové čtení pro volné chvíle : časopis ze světa dechové a lidové hudby  . -- Číslo 2 (duben 2019)-. -- Praha : Ladislav Kubeš, 2019-. -- 30 cm. -- Vychází ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA Praha, Svazem hudebníků ČR, Společností dechové hudby při AHUV, Svazem dechovým orchestrů ČR a se Združením dýchových hudieb Slovenska. -- ISSN : 2694-7870.

obálkaDějiny a současnost : historicko-vlastivědná revue Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí a ministerstva školství a kultury  . -- Roč. 1, č. 1 (1959)-roč. 11, č. 8 (1969); roč. 12, č. 1 (1990)-. -- Praha : Orbis 1959-. -- 1969- Praha : Horizont. -- 1990-1999 Praha : Nakladatelství Lidové noviny. -- 2000- Praha : Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost. -- 24-28 cm. -- Změna vydavatele: Lidové noviny (od r. 1990); Nadace pro podporu časopisu Dějiny a současnost v nakladatelství Lidové noviny (od r. 1994); Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost v produkci NLN (od r. 2000). -- Změna podnázvu: kulturně historická revue (od r. 1990). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 170/240. -- Přestávky ve vyd.: 1970-1989. -- Roč. 11/1969, č. 8 - časopis zastaven. -- Roč. 12/1990, č. 1 - časopis obnoven. -- Resumé: Kulturně historická revue pro odbornou veřejnost. Obsahuje archiv starších čísel, vybrané články jsou přístupné ve fulltextu. -- ISSN : 0418-5129.

obálkaDějiny věd a techniky = History of sciences and technology  . -- Roč. 1, č. 1 (1968)-. -- Praha : Společnost pro dějiny věd a techniky, 1968-. -- 23 cm. -- Vydavatel do r. 1992: Československá společnost pro dějiny věd a techniky v nakl. Academia. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 163/231. -- ISSN : 0300-4414 ISSN (chybné) 03004414.

obálkaDějiny-teorie-kritika = History-Theory-Criticism  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Masarykův ústav Akademie věd České republiky, 2004-. -- 2004-[200-] Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy. -- [200-]-[20--] Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. -- 2006-2010 Praha : Masarykův ústav - Archiv AV ČR. -- 2011- Praha : Fakulta humanitních studií UK. -- 20 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- Spolupráce při vydávání: Výzkumné centrum pro dějiny vědy (2004), Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR (2005-2010), Fakulta humanitních studií UK (2007-2010). -- ISSN : 1214-7249.

obálkaDekor : časopis plný nápadů  . -- Č. 1 (2007)-. -- Praha : Soft Art Production, 2007-. -- 2010- Praha : A.R.T. media. -- 28 cm. -- Od č. 1 (2010) podnázev: nový časopis plný nápadů. -- ISSN : 1802-7288.

Dělnické listy : noviny dělnické strany, založeny v roce 1872  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-roč. 12, č. 43 (2014) ; č. 45 (2015)-. -- Praha : Dělnická strana, [2003]-. -- 2015- Praha : Dělnická strana sociální spravedlnosti. -- svazků ; 42 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaDemografie : revue pro výzkum populačního vývoje  . -- Roč. 1, č. 1 (1959)-. -- Praha : Státní úřad statistický, 1959-. -- [19--]- Praha : Český statistický úřad. -- [200-]-2010 Praha : Studio GSW. -- 1961-1963 Praha : Ústřední ústav státní kontroly a statistiky. -- 1964-1966 Praha : Ústřední komise lidové kontroly a statistiky. -- 1967-1968 Praha : Státní statistický úřad. -- 1969-1978 Praha : Orbis. -- 1979-1992 Praha : Panorama. -- 1993-1993 Praha : Pedo. -- 1994-1995 Praha : Pierot. -- 1996-2003 Praha : GTA. -- 2003-2010 Praha : Studio GSW. -- 2011- Praha : Český statistický úřad. -- 24-34 cm. -- Podnázev uveden v ang.: Review for Population Research. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 76+4 s., 240/340. -- V tiráži uvedeno: Vydává Český statistický úřad ve Studiu GSW. -- Od r. 2011 vycházejí ročně tři čísla česky a 1 anglicky. -- Vydavatelé: Federální statistický úřad (1969-1992), Český statistický úřad (od r. 1993). -- Resumé: Články, analýzy a přehledy o populačním vývoji u nás i ve světě; přirozená reprodukce obyvatelstva, migrační pohyby, kvalifikace, vzdělání, národnostní problematika a sociální aspekty vývoje společnosti uváděny nejen celkově, i z regionálních hledisek; nejnovější údaje o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti a stěhování včetně analýz výsledků ze sčítání lidu, domů a bytů; resumé článků v angličtině a ruštině. -- ISSN : 0011-8265.

obálkaDemokratický střed : nezávislý čtvrtletník o střední Evropě  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2012)-. -- Praha : Demokratický střed, 2012-. -- 30 cm. -- ISSN : 1805-6202.

Deník N  . -- Ročník 0, číslo 0 (2018)-. -- Praha : N Media,a.s., 2019-. -- Nulté číslo - Speciál Deníku N ke 100. výročí Československa vyšel 28. října 2018.

obálkaDermatologie pro praxi  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Olomouc : Solen, 2007-. -- 30 cm. -- Resumé: Časopis obsahující plné texty článků především z ambulantní dermatologické sféry určené nejen dermatologům, ale také pediatrům a praktickým lékařům. -- ISSN : 1802-2960.

obálkaDesign home & garden : design pro život  . -- Říjen-listopad 2017-. -- Praha : Bedelia, spol. s.r.o., 2017-. -- 27 cm. -- ISSN : 2570-7329.

obálkaDetail : review of architecture and construction details  . -- English edition. -- Vol. 1, 1 (Sept./Oct. 2004)-. -- München : Institut für Internationale Architektur-Dokumentation, 2004-. -- il. 30 cm. -- Číslování ročníků: Vol. 1 uvedeno i u roku 2011. -- Změna podnázvu: review of architecture and construction: lightweight construction: r. 2011. -- Podnázvy se mění. -- ISSN : 1614-4600.

obálkaDetektor revue : když hledat neznamená jen najít--  . -- Č. 1 (2007)-. -- Praha : Miroslav Kratochvíl, 2007-. -- 2009-2011 Dolní Břežany : Xonel. -- 2012- Praha : Xonel. -- 30 cm. -- Podnázev: historie - rady a tipy - testy - archeologie - nálezy. -- ISSN : 1802-7113.

Dětmarovické okénko : neperiodický zpravodaj obce Dětmarovice  . -- Dětmarovice : Obecní úřad Dětmarovice, [1989?]-. -- 30 cm. -- Dříve podnázev: neperiodický informátor úřadu Dětmarovice. -- Změna podnázvu: zpravodaj obce Dětmarovice; dvouměsíční periodický zpravodaj Obce Dětmarovice.

Dětský sluch : odborný magazín Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.  . -- 01/2015-. -- Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 2015-. -- 30 cm.

obálkaDevelopment news : pro developery, investory, stavební firmy a architekty : měsíčník o nových projektech, realitním trhu a architektuře  . -- Roč. 4, č. 8-9 (2001)-. -- Praha : Wagner Press, 2001-. -- 2014- Praha : WPremium event. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování předešlého titulu. - Text a podnáz. též angl.. -- Souběžně vychází slovenská verze: Development News Slovakia (odlišný obsah); od č. 8 (2006) - č. 7 (2007) vychází společně, od č. 8 (2007) samostatně. -- Podnázev od r. 2011: pro developery, investory, města, stavební firmy a architekty - for developers, investors, cities, construction companies and architects - cz&en edition. -- ISSN : 1213-4848 ISSN (chybné) 1212-348X.

Devítka : čtrnáctideník pro obyvatele městské části Praha 9  . -- Roč. 1, č. 5 (1991)-. -- Praha : Obvodní úřad Prahy 9, oddělení kultury, 1991-. -- [200-]- Praha : Úřad městské části Praha 9. -- 30-47 cm ;. -- Podnázev dříve: čtrnáctideník určený k informování veřejnosti/ rady zastupitelstva, rady občanům, dopisy čtenářům, vztahy k hl.m. Praze, kultura, sport, inzerce. -- Podnázev dříve: čtrnáctideník : Libeň - Vysočany - Prosek - Střížov - Hloubětín - Hrdlořezy - Černý most. -- Podnázev dříve: měsíčník obyvatel městské části Praha 9. -- Podnázev v r. 2006: měsíčník obyvatel Prahy 9. -- Od č. 9/2007 podnázev: oficiální magazín městské části Praha 9. -- Do roč. 17(2007) č. 8 vydává Městská část Praha 9 ve vydavatelství Strategic Consulting. -- Od roč. 17(2007) č. 9 vydává Devátá rozvojová, a.s. pro Městskou část Praha 9 ve vydavatelství PART agency (od č. 5/2012 v Strategic Consulting). -- Příloha Rokytka uvnitř každého čísla. -- Resumé: Čtrnáctideník pro občany Prahy 9, zejména pro obvody Libeň - Vysočany - Prosek - Střížov - Hloubětín - Hrdlořezy - Černý most.

Devítka : občasník pro Malou Moravu, Vojtíškov, Podlesí, Vysoký Potok, Sklené, Zlatý Potok, Křivou Vodu, Vysokou a Vlaské  . -- Č. 1 (2009)-. -- Malá Morava : Obecní úřad, 2009-. -- 30 cm ;.

obálkaDezinfekce, Dezinsekce, Deratizace  . -- [Roč. 8, č. 1 (1999)]-. -- Praha : Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, [1999]-. -- 30 cm. -- Pokračuje v ročníkování z předchozího titulu. -- ISSN : 1212-4257.

obálkaDHK. Daňová a hospodářská kartotéka  . -- Roč. 1, č. 1 (1. září 1993)-. -- Praha : Linde, 1993-. -- 2015- Praha : Wolters Kluwer. -- 24 cm. -- Pův. registrace z r. 1993: MK ČR 6549. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120+4 s., 170/240. -- Resumé: Odborná daňová a hospodářská problematika, obchodní a pracovní právo. Čtrnáctideník určený podnikatelům, daňovým poradcům, auditorům, advokátům, komerčním právníkům, pracovníkům státní správy a samosprávy, jakož i nejširšíveřejnosti. -- ISSN : 1210-6739.

Dia svět : pro život bez omezení : časopis pro členy klientského programu karta výhod Dr. Max  . -- 01/2020-. -- Brno : Česká lékárna holding, a.s. 2020-. -- 21 cm.

obálkaDiabetologie - Metabolismus - Endokrinologie - Výživa : časopis pro postgraduální vzdělávání  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Praha : Tigis, 1998-. -- 30 cm. -- ISSN webovské verze: 1212-6853. -- ISSN : 1211-9326.

obálkaDiabetology news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 2010)-. -- Praha : We Make Media, 2010-. -- 27 cm. -- ISSN : 1804-1647.

obálkaDialog : časopis nejen pro dialyzované pacienty  . -- [Č. 1] (2009)-. -- Praha : B. Braun Avitum, 2009-. -- 28 cm. -- Abstrakt: Čtenáři v něm naleznou jak témata odborná, vztahující se k dialyzační léčbě, tak rozhovory se zajímavými lidmi, reportáže z odborných nebo společenských akcí, a především zábavu ve formě povídek, křížovek o ceny, sudoku a článků o cestování. Prostor pro dotazy, náměty nebo publikování vlastních příběhů bude věnován také samotným čtenářům. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771803726008. -- ISSN : 1803-7267.

obálkaDialog - Evropa XXI : čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu, techniku a kulturu  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- [S.l.] : PROGLAS, nakladatelství, 1990-. -- [2002?]- Brno Moravskoslezská křesťanská akademie. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 42+4 s., 210/297. -- Přestávky ve vyd.: květen 1992-.... -- Podnázev: čtvrtletník pro křesťanskou orientaci ve vědě, technice a umění (tak v tiráži). -- Podnázev od r. 2002: revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu. -- Podnázev v tiráži od r. 2002: revue pro křesťanskou orientaci ve vědě a kultuře. -- Resumé: Čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu, techniku a kulturu. -- ISSN : 1210-8332.

obálkaDialog - otázky - odpovědi : komunistický list  . -- Roč. 1, č. 1 (1990, duben)-. -- Praha : Jaroslav Weber, 1990-. -- 2008-13 Divišov : Milan Havlíček. -- 2013- Praha : Orego. -- 43 cm. -- ISSN doplněno z báze ISSN Státní technické knihovny. -- Podnázev do listopadu 1992: Demokratická levice. -- Průběžné číslování, samostatné ročníkování. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2 s. -- ISSN : 1210-454X.

Diana. Šitá móda  . -- [Č. 1 (2005?)]-. -- Praha : Rolino, [2005?]-. -- 27 cm. -- Změna názvu od č. 23/2007: Diana - móda. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Webová stránka vydavatele: www.rolino.cz. -- Chybné ISSN: 1211-61300 od r. 2005?-2008 -- 1434-05000 od r. 2009-. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů.

Diana. Pletená móda pro ženy  . -- Č. 1 (2008)-. -- [Praha : Rolino], 2008-. -- 28 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Chybné ISSN: 1865-71760. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů.

obálkaDiana. Kreativní trendy  . -- Č. 1 (2005)-. -- Praha : Rolino, 2005-. -- 25 cm. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb GmbH. -- Průběžné číslování. -- V tiráži uváděna různá periodicita v letech 2005-2008 však časopis vycházel pouze 1x ročně -- periodicita se mění. -- Vydavatel a nakladatel: Bozidar Luzanin. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 1861-05280.

Diana. Háčkovaná móda  . -- [Č. 1 (2004)]-. -- Praha : Rolino, [2004?]-. -- 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1433-91880. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů.

obálkaDiana. Háčkovaná móda speciál  . -- [Č. 1 (2006?)]-. -- Praha : Rolino, [2006?]-. -- 28 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1860-11540. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 1860-1154 ISSN (chybné) 1860-11540.

Diana. Háčkování speciál  . -- [Č. 1 (2004)]-. -- Praha : Rolino, [2004]-. -- 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1613-32260. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů.

Diana. Baby  . -- [Č. 1 (2004)]-. -- Praha : Rolino, [2004?]-. -- 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1211-61103. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů.

Diana. Háčkování - filetové vzory  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Rolino, [2005]-. -- 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1211-61100. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů.

Diana. Pletená móda pro děti  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Rolino, 2006-. -- 25 cm. -- Nesprávné ISSN: 1861-86930. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů.

obálkaDiana. Můj kreativní svět  . -- Č. 1 (2008) -. -- Praha : Rolino, 2008-. -- 24 cm. -- Vychází v nakl.: BPV Medien Vetrieb. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 1867-1284 ISSN (chybné) 1867-12840.

obálkaDiana. Kreativní móda - speciál  . -- Č. 1 (2010)-. -- [Praha : Rolino], 2010-. -- 28 cm. -- Každé č. má vlastní téma. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vetrieb GmbH. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Periodicita se střídá: 1x ročně, 2x ročně. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 2190-64080.

Diana. Kreativní trendy - speciál  . -- Praha : Rolino, 2005-. -- 24 cm. -- Vychází v nakladatelství BPV Medien Vertrieb GmbH. -- Periodicita: od r. 2007- v tiráži uváděna 2x ročně, vychází však pouze 1x ročně a v r. 2008 časopis nevyšel. -- Nesprávné ISSN: 1861-05360. -- Každé číslo má vlastní téma. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů.

obálkaDiana. Mimi  . -- Č. 1 (2012)-. -- [Praha : Rolino], 2012-. -- 28 cm. -- Nakladatelské údaje převzaty z evidence periodik MK ČR. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb GmbH. -- Vydavatel a nakladatel: Bozidar Luzanin. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 2193-38390 2193-3839.

obálkaDiana. Patchwork  . -- Č. 1 (2012)-. -- Praha : Rolino, 2012-. -- 29 cm. -- Vychází u společnosti BPV Medien Vertrieb GmbH. -- Podnázev od r. 2013: snadno a rychle. -- Vydavatel a nakladatel: Bozidar Luzanin. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 1861-16720 1861-1672.

obálkaDiana. Baby - speciál  . -- Vydávání zahájeno: Č. 1 (2013). -- Praha : Rolino, [2013]-. -- 28 cm. -- Informace o časopise pocházejí z Evidence periodického tisku MK ČR. -- Původní verze vychází v nakladatelství BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden. -- Jednotlivá čísla mají vlastní téma. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 2195-77700.

obálkaDiana. Patchwork speciál : kreativní nápady pro patchwork, quiltování & aplikace  . -- Č. 1 (2015)-č. 2 (2016), č. 1 (2019)-. -- Praha : Rolino, spol. s r.o., 2015-. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 2365-71700.

obálkaDiana - Móda - Extra  . -- Č. 1 (2008); č. 1 (2018)-. -- Praha : [Rolino], 2008 -. -- 31 cm. -- Po dlouhé přestávce začal opět vycházet č. 1/2018 v sešitové podobě. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází v nakladatelství BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden. -- Od roku 2018 průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 1865-5904.

obálkaDiapason : Diapason Harmonie  . -- 1985-. -- Boulogne-Billancourt : Diapason, 1985-. -- Podnázvy se mění. -- Změna vydavatele: Emap France: od č. 415 r. 1995. -- Součástí některých čísel CD. -- Obsahuje mnoho dalších příloh. -- ISSN 1292-0703 od 523 r. 2005. -- ISSN : 0765-5983. -- 1292-0703.

obálkaDiastyl : pro aktivní a zdravý život  . -- Roč. 9, č. 4 (srpen-září 2013)-. -- Praha : Masanta s.r.o., 2013-. -- 27 cm. -- Vydáváno ve spolupráci s občanským sdružením Diastyl a Svazem diabetiků ČR. -- Další podnázev: zdravé recepty - životní styl - fitness - wellness - rady odborníků. -- ISSN : 2336-1123.

obálkaDidaktické studie  . -- Roč. 1 (5), č. 1 (2009)-. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka 2009-. -- 21 cm. -- Časopis navazuje na sborníky vycházející od r. 2004. -- Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena. -- ISSN : 1804-1221.

obálkaDieta : po přečtení o dvě kila lehčí  . -- Č. prosinec (2004)-. -- Praha : Mladá fronta, 2004-. -- 2016 Praha : Serafico investment s. r. o. -- 2016-2018 Praha : CN Invest a.s. -- 2018- Praha : Czech News Center a.s. -- 23-28 cm. -- Chybné ISSN 1213-5100 a ev. č. MK ČR 12080 patří časopisu: "Maminka". -- Podnázev: zdraví životní styl - jídlo - krása - relax - hubnutí - pohyb. -- Další podnázvy: váš nejlepší osobní trenér ; restart pro váš životní styl. -- ISSN : 1214-8784 ISSN (zrušené) 1213-5100.

obálkaDigital : international magazine of digital dentistry : české vydání  . -- Ročník 1, 1/2017-. -- Praha : StomaTeam s.r.o., 2017-. -- 30 cm. -- ISSN : 2570-8376 ISSN (chybné) 1214-147X.

obálkaDigital Forensic Review : časopis Institutu pro Digitální Forenzní Analýzu  . -- 1/2017-. -- Oškobrh : Institut pro Digitální forenzní analýzu z.s., 2017-. -- 30 cm. -- ISSN : 2570-5040.

obálkaDigitální foto magazín : průvodce světem digitální fotografie  . -- [Č.1 (2003)]-. -- Praha : Omega Publishing Group, [2003]-. -- 30 cm. -- Podnázev v l. 2007-2008: průvodce světem současné fotografie -- v r. 2015: nejčtenější fotografický časopis na našem trhu -- od r. 2017: rady profesionálů/recenze/důkladné srovnávací testy. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- Průběžné číslování. -- Příl.: CD (archivovány od č. 9). -- ISSN : 1214-1550.

obálkaDingir : časopis o sektách, církvích a nových náboženských hnutích  . -- Č. 1 (1998)-. -- Praha : Dingir, 1998-. -- 29 cm. -- Vydáváno ve spolupráci se Společností pro studium sekt a nových náboženských směrů. -- Změny podnázvů: od r. 1999: Časopis o současné náboženské scéně -- od r. 2008: religionistický časopis o současné náboženské scéně. -- Resumé: Odborné informace z oblasti religionistiky sledující současné podoby náboženství a duchovního života. -- ISSN : 1212-1371.

obálkaDiscourse and interaction  . -- Vol. 1, iss. 1 (2008)-. -- Brno : Masaryk University, Faculty of Education, Department of English Language and Literature, 2008-. -- 21 cm. -- Navazuje na stejnojmenný sborník vydávaný v letech 2005 a 2006. -- ISSN : 1802-9930.

obálkaDistance : revue pro kritické myšlení  . -- [Roč. 1, č. 1 (1998)]-. -- Ronov n/D : Triality, [1998]-. -- 2005-2007 Praha : Distance. -- 2008- Praha : Academia Bohemica. -- 23 cm. -- Vydává Academia Bohemica ve spolupráci s Distance, obč. sdr. -- ISSN : 1212-7833.

obálkaDiva : divadlo jako životní styl : magazín Národního divadla Brno  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Brno : Národní divadlo Brno, 2008-. -- 28-32 cm. -- Dříve jako: Aplaus. -- Časopis nevychází v letních měsících. -- ISSN : 1803-0408.

Divadelní hromada : zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet  . -- Hradec Králové : Středisko amatérské kultury Impuls, [1991?]-. -- 2014- Hradec Králové : Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit. -- 30 cm. -- Průběžné číslování. -- Vydává Středisko amatérské kultury IMPLUS ve spolupráci s Volným sdružením východočeských divadelníků. -- Samostatná příloha: Vyhlášení soutěží a přehlídek slovesných oborů ... vyhlašovaných Střediskem amatérské kultury Impuls Hradec Králové a VSVD (výpustka ... u supl. nahrazuje rok).

obálkaDivadelní noviny : kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky  . -- Roč. 1, č. 1 (září 1992)-. -- Praha : Divadelní ústav, 1992-. -- 1998- Praha : Společnost pro Divadelní noviny. -- 42 cm. -- ISSN : 1210-471X.

obálkaDivadelní revue  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Primus, 1990-. -- [199-]-2007 Praha : Divadelní ústav. -- 2007- Praha : Institut umění - Divadelní ústav. -- 20 cm. -- ISSN : 0862-5409.

Divadelní revue DJKT : opera, činohra, muzikál, balet  . -- 3/2016-. -- Plzeň : Divadlo Josefa Kajetána Tyla, 2016-. -- 30 cm.

Divadlo : Divadlo Oskara Nedbala Tábor  . -- 2003-. -- Tábor : Divadlo Oskara Nedbala, 2003-.

Divadlo pro děti  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 2004-. -- 20 cm.

DK - dialog  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Praha : Demokratický klub, 1991-. -- 21 cm.

Dlouhomilovský zpravodaj  . -- Dlouhomilov : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 1/2008.

Dlouhoveské listy  . -- Dlouhá Ves : Obec Dlouhá Ves, [2011]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: leden 2016.

Dnešický zpravodaj  . -- Jaro 2015-. -- Dnešice : Obec Dnešice, 2015-. -- 30 cm.

Dnešní Ralsko : čtvrtletník  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Ralsko : Obecní úřad, 2002-. -- 2007- Ralsko : Městský úřad. -- 21-30 cm ;.

obálkaDnešní svět  . -- [Č. 1] (2005/2006)-. -- Praha : TERRA-KLUB, 2005-. -- 30 cm. -- Tematické podnázvy se mění. -- Podnázev v tiráži: časopis pro moderní výuku. -- Vychází 6x ve školním roce. -- Podnázev od r. 2012/13: časopis pro moderní výuku programu Dnešní svět. -- Podnázev od r. 2016/2017: metodický časopis pro moderní výuku v souvislostech. -- ISSN : 1801-4119.

Do toho! : magazín školního sportu  . -- Praha : Asociace školních sportovních klubů ČR, z.s., [2014?]-. -- 30 cm.

obálkaDoba seniorů : první noviny českých seniorů  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Rada seniorů ČR, 2005-. -- 42 cm. -- Od r. 2007 bez podnázvu. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Naše doba seniorů". -- ISSN : 1801-5859.

Doberské listy : obec Dobrá  . -- Duben 2011-. -- Dobrá : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm.

Dobnet zpravodaj : měsíčník regionu Dolní Berounka  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Dobřichovice : Dobnet, [2007]-. -- 30 cm ;.

Dobratický zpravodaj  . -- 1/2014-. -- Dobratice : Obecní úřad Dobratice, 2014-. -- 21 cm ;. -- Dříve jako: Zpravodaj obce Dobratice.

Dobrčické noviny  . -- Ročník I, číslo 1 (2011)-. -- Dobrčice : Obecní úřad, [2011]-. -- 21 cm ;.

Dobro je tam, kde Ty  . -- Valašské Meziříčí : Zastupitelství MSH AllatRa v ČR, 2019-. -- 31 cm. -- Podnázev v tiráži: měsíčník aktualit a zajímavostí z domova i ze světa, prezentuje Znalosti z knih Anastasie Novych .... -- Průběžné číslování.

Dobrodružství personalistiky  . -- [Č. 1 (2012)]-. -- Praha : Prospectea Česká republika, [2012]-. -- 27 cm. -- Nakladatelské údaje převzaty z evidence periodik MK ČR. -- Průběžné číslování.

Dobroměřický zpravodaj  . -- Dobroměřice : Obecní úřad, [2005?]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: č. 1/2015.

obálkaDobromysl : zábava - duše - tělo - vzdělávání  . -- Číslo 1 (2020)-. -- Praha : Bylinky revue, s.r.o., 2020-. -- 30 cm. -- ISSN : 2694-9687.

Dobronínský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Dobronín : Obecní úřad, [1999]-. -- 21 cm. -- Podnázev: dvouměsíčník obecního úřadu Dobronín.

Dobroslavický občasník  . -- Číslo 1 (březen 2015)-. -- Dobroslavice : Obec Dobroslavice, 2015-. -- 30 cm ;. -- Uložen ve skladu KD jako ABCPV.

obálkaDobroty : Country Life magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití  . -- Č. 1 (podzim 2012)-. -- Nenačovice : Country Life, 2012-. -- 26 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1805-5265.

Dobrovodský zpravodaj  . -- Č. 15 (2000)-. -- Dobrá Voda : Obecní úřad, 2000-. -- Chyba v číslování: r. 2001: 2x č. 17 (květen, srpen). -- Průběžné číslování. -- Změna signatury: ČA 807: od roku 2019-.

obálkaDobro.druh  . -- červen (2016)-. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2016-. -- 2017- Praha : Boomerang Communication, s.r.o. -- 30 cm. -- "Vydavatel: Boomerang Communication, s.r.o., Praha pro Dobrovský s.r.o., Praha"--Tiráž. -- Resumé: Zákaznický čtvrtletník pro Knihy Dobrovský připravuje agentura Boomerang Publishing. Vychází tiskem a on-line. -- ISSN : 2464-8477.

Dobrý den s kurýrem  . -- Roč. 3, č. 21 (22.5.2000)-. -- Uherské Hradiště : Velkomoravský kurýr, 2000-. -- [200-]- Uherské Hradiště : Dobrý den s kurýrem. -- 32-46 cm. -- Podnázev: regionální týdeník. -- Podnázev v r. 2007: slovácký týdeník. -- Podnázev v l. 2008-2010: první regionální týdeník na Slovácku.

Dobřejovický zpravodaj  . -- Dobřejovice : Obec Dobřejovice, 2011-. -- 21 cm ;. -- Údaj o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- V létě nevychází.

Dobříšské listy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-. -- Dobříš : Městský úřad, [1992]-. -- 1995-2009 Dobříš : Computer Design. -- 2009- Dobříš : CD Studio. -- 21-30 cm;. -- Název od č. 1/1995 do č. 6/1996: Dobříšské listy & Větrník. -- Název v č. 7/1996: Dobříšské listy a Novoknínský zpravodaj. -- Název od č. 8/1996 do č. 7-8/1999: Dobříšské listy + Novoknínský zpravodaj a Nový směr. -- Název od č. 9/1999 do č. 1/2004: Dobříšské listy + Nový směr. -- V průběhu r. 2004 návrat k původnímu názvu Dobříšské listy. -- Podnázev od č. 11/1998: regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. -- Součástí titulu je od č. 7-8/1999 Nový směr - zpravodaj obce Stará Huť. -- Vydáváno ve spolupráci s Městským úřadem v Dobříši a Obecním úřadem ve Staré Huti. -- Do r. 1995 ročníkováno.

Dobšický zpravodaj  . -- Dobšice : Obecní úřad, [2014]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 1/2015.

Documenta Čapkiana : příloha ke Zprávám Společnosti bratří Čapků v Praze  . -- Č. 1 (1987)-. -- Praha : Společnost bratří Čapků, 1987-. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 148/210.

The doers : digital experts  . -- 10 (30.5.2020)-. -- Praha : Sprinx Systems, a.s., 2020-. -- 30 cm.

obálkaDolcevita : luxusní průvodce pro váš sladký život  . -- Č. květen/červen (2002)-. -- Praha : Stratosféra, 2002-. -- 2012-2018 Praha : Bauer Media Praha. -- 2018- Praha : Mafra Print, a.s. -- 27 cm. -- Chybné ISSN 1211-5371 se vztahuje k časopisu: "Harper's Bazaar". -- Podnázev od r. 2004: design/interiéry/móda/cestování. -- Podnázev od r. 2010: design/architektura/umění/móda/cestování. -- ISSN : 1213-7502 ISSN (chybné) 1211-5371.

Dolnobřežanský rozkvět : informační zpravodaj  . -- Roč. 11, č. 45 (prosinec 2013)-. -- Dolní Břežany : Obecní úřad, 2013-. -- 24 cm ;. -- Ročníkování navazuje na časopis: "Rozkvět". -- Průběžné číslování.

Dolnočermenský zpravodaj  . -- Dolní Čermná : Obecní úřad, [1993?]-. -- 2010- Dolní Čermná : Úřad městyse. -- 21-30 cm. -- Podnázev dříve: zpravodaj obce Dolní Čermná.

Dolnodvořišťský zpravodaj  . -- Leden/únor (1988)-. -- Dolní Dvořiště : MNV, 1988-. -- 1991-2002 Dolní Dvořiště : Obecní úřad. -- 2003- Dolní Dvořiště : Obec Dolní Dvořiště. -- Číslování ročníků: od r. 2003.

Dolnohořický zpravodaj  . -- Č. 1 (duben 2013)-. -- Dolní Hořice : Obec Dolní Hořice, 2013-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.

Dolnokounický zpravodaj  . -- Číslo 1 (duben 2015)-. -- Dolní Kounice : Město Dolní Kounice, 2015-. -- 30 cm ;. -- Dříve jako: Naše město Dolní Kounice ; Měsíční zpravodaj.

Dolnoměcholupské noviny  . -- Praha : Hnutí Naše obec, [2020?]-. -- 30 cm.

Dolnoměstské listy : Dobrá Voda Lipnická, Dolní Město, Loukov, Meziklasí, Rejčkov, Smrčensko  . -- 01/2016-. -- Dolní Město : Obec Dolní Město, 2016-. -- 30 cm.

Dolnopočernický zpravodaj  . -- Praha : Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice, [1986?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: ročník XXXIII, číslo 10-12/2018.

Dolnostudénský zpravodaj  . -- Dolní Studénky : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 1/2011.

Doma dnes : magazín Mladé fronty Dnes o bydlení, zahradě a hobby  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 2011)-. -- Praha : MaFra, 2011-. -- 29 cm.

Doma na Šumavě : noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí  . -- Č. léto (2006)-. -- Praha : REC ČR, 2006-. -- 2008 Praha : Apus. -- 2009- Praha : Regionální rozvojová agentura Šumava. -- Podnázev v tiráži: sezonní (pololetní) turistické noviny pro území Šumavy. -- Vydavatel: REC ČR (Regionální enviromentální centrum Česká republika) za spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Šumava, o.p.s.. -- Změna vydavatele: Apus o.s. a Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. za spolupráce s Asociací regionálních značek, o. s.. -- Průběžné číslování. -- Vydavatelé se mění.

Domanínský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999?)]-č. březen (2001); č. 30 (2003)-. -- Domanín : Obecní úřad, [1999?]-. -- Průběžné číslování. -- Periodicita se mění.

Domažlický zpravodaj  . -- Roč. 17, č. 1 (1990)-. -- Domažlice : Městský úřad, 1990-. -- 30 cm. -- Přestávka ve vydávání: 1993-1998. -- Podnázev v tiráži: měsíčník informací a zajímavostí ze života města : periodický tisk územního samosprávního celku.

obálkaDomo : průvodce trhem podlahovin a interiérů  . -- Č. 3 (1998)-. -- Praha : Atemi, 1998-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: odborný časopis pro podlahoviny a interiéry -- náš tip - realizace - dilatační spáry -- Domo u Vás doma. -- Podnázev: podlahové materiály a systémy / parkety a dřevěné podlahy. -- ISSN : 1212-9666 ISSN (chybné) 1211-734X.

obálkaDomov : tvoříme pěkné bydlení  . -- Březen 2020-. -- Praha : Časopisy pro volný čas, s.r.o., 2020-. -- 28 cm. -- ISSN : 2694-927X ISSN (chybné) 2571-4023.

Domovník : měsíčník pro zaměstnance a příznivce Charity Opava  . -- Opava : Charita Opava, [2007]-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Sem-tam.

obálkaDomus : monthly review of architecture interiors design art  . -- Milan : Domus, 1928-. -- Popsáno podle: r. 1993. -- Od r. 1941 podnázev: architettura arredamento arta. -- Změna podnázvu: revista internazionale di progetto, international design review: od r. 1994 - č. 778 r. 1996. -- Změna podnázvu: architettura design arte comunicazione, architecture design art communication: od č. 779 r. 1996-. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 0012-5377.

Dopis členům SPMP  . -- Praha : Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, [1970?]-. -- [2002]- Praha : SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ. -- 21 cm. -- Název z obálky. -- Součástí názvu je řadová číslovka označující pořadí dopisu. -- V tiráži nakladatel: Praha, KV SPMP Praha. -- Průběžné číslování. -- Předcházející ročníky evidované v seznamu nezpracovaných periodik. -- ISBN : (brožováno).

obálkaDoprava a silnice : časopis pro podnikatele se zaměřením na dopravní problematiku  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Praha : Doprava a silnice, 1994-. -- [200-]-[200-] Praha : BertelsmannSpringer CZ. -- 2004-2007 Praha : Springer Media CZ. -- 2007- Praha : Business Media CZ. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: měsíčník pro podnikatele v silniční dopravě -- v lednu 1997: měsíčník pro podnikání v silniční dopravě. -- Podnázev od r. 2001: měsíčník pro podnikatele a profesionály v silniční dopravě. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 54+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis pro podnikatele v silniční a kombinované dopravě. Podává ekonomické, technické a ekologické informace pro podnikatele v nákladní i osobní dopravě. Pomocí inzerce umožňuje prodej a nákup všech užitkových vozidel. -- ISSN : 1212-3277.

Dopravák : zpravodaj Dopravního podniku města Hradec Králové, a.s.  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Hradec Králové : Dopravní podnik města Hradec Králové, 2004-. -- 30 cm ;.

obálkaDopravní noviny : týdeník pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Dopravní noviny, [1991]-. -- [1998]- Praha : České dopravní vydavatelství. -- Popsáno dle: r. 1997. -- Změna podnázvu: týdeník pro dopravu a logistiku: od č. 18 r. 2004-. -- Vydavatel: Dopravní noviny. -- Změna nakladatele: České dopravní vydavatelství: od č. 17 r. 1997-. -- ISSN : 1210-1141.

obálkaDossier : informace - analýzy - fakta - interview  . -- Č. 1 (listopad 2010)-č. 2 (2011) ; říjen 2016-. -- [Brandýs nad Labem-Stará Boleslav] : Miroslav Pavel, 2010-. -- 2016- Praha : Litmedia, a.s. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: čtvrtletní magazín Literárních novin - analýzy, rozhovory a studie na aktuální téma. -- ISSN : 1804-5596. -- 12100-0021.

DoTeK : časopis plný energie  . -- Č. 1/2019-. -- Most - Komořany : Severočeská teplárenská, a. s., 2019-. -- 32 cm. -- Podnázev v tiráži: Magazín společností Severočeská teplárenská a United Energy pro zákazníky v Mostě a Litvínově.

Doteky : bulletin LORMU  . -- [Č. 1 (1994)]-č. 77 (2013); 2015-. -- Praha : LORM, [1994]-. -- 30 cm. -- Vychází v černotisku, bodovém písmu a jako zvuková nahrávka.. -- Od r. 2014 vychází pouze v el. podobě. Od č. 82 (2015) opět i v tištěné podobě. -- Znovu vydáván od č. 82 (2015). -- Podnázev od r. 2015: časopis LORM z.s.

obálkaDoteky štěstí : příběhy českých dívek a žen, které potkaly toho pravého : lásky - naděje - touhy - setkání  . -- Roč. 1, č. 1 (listopad 1998)-. -- Praha : Renata film I, 1998-. -- 2002- Praha : RF Hobby. -- 30 cm. -- Podnázev v r. 2004: romantika - naděje - touha - setkání - láska. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1212-2912.

Doubrava : obecní zpravodaj  . -- Č. 12 (8. prosince 1998)-. -- Doubrava : Obecní úřad, 1998-. -- 21-30 cm ;. -- Další podnázev: měsíčník občanů Doubravy.

Doubravecké listy : zpravodaj městského obvodu Plzeň 4  . -- [Roč. 1, č. 1 (1994)]-. -- Plzeň : Úřad Městského obvodu Plzeň 4, [1994]-. -- 2011-2013 Plzeň : Delex. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaDown beat  . -- Vol. 1 (July 1934)-. -- Elmhurst : Maher Publications, 1934-. -- ISSN : 0012-5768 ISSN (chybné) 0012-7568.

obálkaDoxa : zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 2015)-. -- Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-5706.

obálkaDPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Verlag Dashöfer, 2004-. -- 30 cm. -- ISSN 1214-6064 se vztahuje k časopisu DPH online. -- Webovská stránka DPH aktuálně: www.du.cz. -- Informace o časopise pocházejí z www: www.du.cz. -- ISSN : 1214-7540 ISSN (chybné) 1214-6064.

obálkaDPS - elektronika od A do Z : odborný časopis pro vývoj a výrobu v oboru elektroniky  . -- Č. 5 (září/říjen 2012)-. -- Liberec : CADware, 2012-. -- 30 cm. -- Od r. 2014 uváděn ročník. -- ISSN : 1805-5044.

obálkaDP-Kontakt : list pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Praha : Dopravní podnik hl.m.Prahy, [1996]-. -- 31 cm. -- ISSN : 1212-6349.

obálkaDráček : časopis pro děti od 3 do 7 let  . -- Červenec 2013-. -- Životice : Echo Inzert, 2013-. -- 33 cm. -- ISSN : 1805-8515.

obálkaDráha  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : NADATUR, 1993-. -- Vydavatel: Česká vědeckotechnická společnost, Vědeckotechnický klub historie a popularizace dopravy - dráha. -- Chybné číslování ročníků od roku 2008, v dalších letech na tuto chybu navazují. -- ISSN : 1211-1260.

Drahanský zpravodaj  . -- Č. 1 (2012)-. -- Drahany : Úřad městyse, 2012-. -- 30 cm ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Drahanský zpravodaj". -- Průběžné číslování.

Drahelčice pod lupou  . -- 1/2021-. -- Drahelčice : Mgr. Martina Klvaňová, 2021-. -- 21 cm.

Drahelčický informátor : občasník obce Drahelčice  . -- Drahelčice : Obec Drahelčice, [2011?]-. -- 21 cm ;. -- Podnázev v tiráži: občasník územního samosprávného celku obce Drahelčice.

Drahotušské novinky  . -- Hranice : Osadní výbor Drahotuše, [2003?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 6 (2005). -- Průběžné číslování.

Drásovský zpravodaj  . -- Drásov : Obecní úřad, [1992?]-. -- [2008]- Drásov : Úřad městyse. -- 30 cm. -- Popsáno podle: č. 1 (2013).

Dražický občasník  . -- Roč. 1, č. 1 (29. březen 2000)-. -- Dražice : Obecní úřad, 2000-. -- 2012- Dražice obec Dražice. -- Vydavatel: Obec Dražice. -- Chybné číslování roč. od r. 2008, v dalších letech na tuto chybu navazují. -- Periodicita se mění (2x-3x ročně).

Drmoulský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Drmoul : Obecní úřad, 1992-. -- 30 cm.

Drnholecký občasník  . -- Č. únor (1999)-. -- Drnholec : Obecní úřad, 1999-. -- [2000]- Drnholec : Úřad městyse. -- 22-30 cm ;.

Droužkovický obecní zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Droužkovice : Obecní úřad, 2009-. -- 21 cm.

Drozdovské noviny  . -- Drozdov : Obecní úřad, [1975]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Roč. 2, č. 4 (1976).

Drůbežář : pro chovatele a producenty drůbeže  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Říčany : Českomoravská drůbežářská unie, 2007-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: odborný časopis pro chovatele, producenty drůbeže a veterinární lékaře.

Družecký zpravodaj  . -- Družec : Obecní úřad, 2002-. -- 21 cm. -- Popsáno podle č. březen (2019). -- Dříve jako Družecký měsíčník. -- Uložen ve skladu KD jako ABCPV.

obálkaDrž stopu : časopis pro všechny, kteří chtějí dokonale ovládnout svůj stroj  . -- Listopad/prosinec 2020-. -- Budyně nad Ohří : GBOX s.r.o., 2020-. -- 30 cm. -- ISSN : 2695-0332.

Držovický zpravodaj  . -- Držovice : Občanské sdružení Držovice, [2003]-. -- 30 cm. -- Přestávky ve vydávání r. 2009-2010 a v r. 2014-2015, vydávání obnoveno v r. 2011, opět v ro. 2016. -- Popsáno podle: č. 1/2011.

obálkaDřevo & stavby pro bydlení  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Praha : Pro Vobis, 2009-. -- 28 cm. -- Podnázev: bydlení nové generace. -- Podnázev na hřbetu: první časopis o využití dřeva v architektuře a bydlení. -- ISSN : 1803-6996.

Dřevohostický zpravodaj  . -- Č. 1 (1991)-. -- Dřevohostice : Obecní úřad, 1991-. -- [2008?]- Dřevohostice : Úřad městyse. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 148/210. -- Dříve jako: Kulturní zpravodaj střediskové obce Dřevohostice.

Dřínovský zpravodaj  . -- 1 (listopad 2019)-. -- Dřínov : Obec Dřínov, 2019-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.

Dřítečský zpravodaj  . -- Podzim 2013-. -- Dříteč : Obecní úřad, 2013-. -- 30 cm.

Dubáček : měsíčník informací z Dubé a jejího okolí  . -- Roč. 1, č. 1 (září 1998)-. -- Dubá : Městský úřad, 1998-. -- 30 cm.

Dubičanský zpravodaj  . -- Č. 1 (2015)-. -- Dubičné : Obecní úřad, 2015-. -- 30 cm. -- Vydává Obec Dubičné.

Dublovický bubeník  . -- Č. 0 (2000)-. -- Dublovice : Obecní úřad, 2000-. -- 30 cm.

Dubský zpravodaj : informace pro občany města Dubí  . -- Roč. 1, č. 1 (2000)-roč. 2, č. březen, duben (2001), Roč. 11, č. 1 (2002)-. -- Dubí : Městský úřad, 2000-. -- 30 cm. -- Od r. 2002 bez podnázvu. -- Dříve jako: Dubské zrcadlo.

Dubský zpravodaj  . -- Dub nad Moravou : Obecní úřad, [1995?]-. -- 2006- Dub nad Moravou : Úřad městyse. -- 30 cm. -- MK ČR 12628.

obálkaDuha : informace o knihách a knihovnách z Jihomoravského kraje  . -- Roč. 1, č. 1 (1987)-. -- Brno : Státní vědecká knihovna, 1987-. -- 1994- Brno : Moravská zemská knihovna. -- 24 cm. -- Podnázev od r. [1991]: informace o knihách a knihovnách z Moravy. -- Dostupné též v digitalni podobě na: http://kramerius.mzk.cz. -- Další podnázev: studie/články - veřejné knihovny - medailon - konference/akce - informace pro knihovny - z činnosti MZK - recenze - rozhovor. -- ISSN : 0862-1985.

obálkaDuha : katolický časopis pro děvčata a chlapce  . -- Roč. 1, č. 1 (září 1992)-. -- Č. Budějovice : Biskupství českobudějovické, [1992]-. -- 1993/1994-2005/2006 Č. Budějovice : z pověření českobudějovického biskupství Sdružení sv. Jana Neumanna v Českých Budějovicích a ve spolupráci s pastoračním referátem biskupství Gurk-Klagenfurt. -- 2006/2007-2010/2011 Č. Budějovice : z pověření českobudějovického biskupství Sdružení sv. Jana Neumanna v Českých Budějovicích ve spolupráci s časopisem Regenbogen, diecéze Gurk-Klagenfurt. -- 2011/2012- V Českých Budějovicích : Petrinum ve spolupráci s časopisem Regenbogen, diecéze Gurk-Klagenfurt. -- Vydavatel: biskupství českobudějovické ve spolupráci s biskupstvím Gurk-Klagenfurt, pastorační referát. -- Chyba v číslování: r. 1997-1998; 1998-1999. -- Podnázev v r. 2005: katolický čtrnáctideník pro děvčata a chlapce -- podnázev od r. 2011: barevný život s vírou. -- ISSN : 1212-8066.

DuklaSport : čtvrtletník ASC Dukla, TJ Dukla Praha a UNIASK ČR  . -- [Roč. 1, č. 1 (2006)]-. -- Praha : Armádní sportovní centrum Dukla, [2006]-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2011: čtvrtletník ASC Dukla a TJ Dukla Praha.

obálkaDům a zahrada : průvodce - pomocník - rádce  . -- Roč. 1, č. 1 (prosinec 1995)-. -- Praha : Prolog, 1995-. -- 1999-2006 Praha : Peloton. -- 2007-2008 Praha : Pineland. -- 2008-2013 Praha : HomeDeco SMP. -- 2013-2014 Praha : Sanoma Media CZ. -- 2014-2014 Praha : Astrosat Media CZ a.s. -- 2015-2016 Praha : Astrosat Media s.r.o. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media, a.s. -- 28 cm. -- Od r. 1998 podnázev: pramen inspirací pro úpravu okolí rodinného domu. -- Od č. 4 (1999) podnázev: pramen inspirací pro stavbu rodinného domu a úpravu jeho okolí. -- Od r. 2002 podnázev: nejčtenější magazín věnovaný rodinnému domu a úpravě jeho okolí. -- Podnázev od r. 2005: nejprodávanější časopis (měsíčník) věnovaný rodinnému domu, bydlení a stavění. -- Podnázev od r. 2011: nejčtenější časopis o bydlení. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 60+4 s., 205/280. -- Některá č. popsána monograficky. -- Zvl. č.: Dům a zahrada : speciál: od r. 2002-. -- Abstrakt: Publikace: Příručka stavebníka rodinného domu - Speciál 11. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771211737009. -- ISSN : 1211-7374.

Dům & bydlení : příloha středečního Práva  . -- [Č. 1] (12.5.1999)-. -- Praha : Borgis, 1999-. -- Podnázev dále: středeční příloha.

Dvakačovický zpravodaj  . -- Č. 1 (2013)-. -- Dvakačovice : Obecní úřad, 2013-. -- 30 cm ;.

Dvorecký občasník  . -- Č. 3 (2014)-. -- Dvorce : Obecní úřad, 2014-. -- 30 cm ;. -- Dříve jako: Občasník.

Dvorsko-velelibské listy  . -- 1/2015-. -- Dvory : Obec Dvory, 2015-. -- 30 cm ;.

obálkaDWJ Deutsches Waffen-Journal : Europas führendes Fachmagazin für Waffensammler, Jäger und Sportschützen  . -- Schwäbisch Hall : Journal-Verlag Schwend, 1965-. -- 1967- Blaufelden : DWJ Verlags-GmbH. -- Podnázvy se mění. -- Dle ZDB vycházel: [3].1967 - 36.2000; 36.2001 - 37.2002,11; 38.2002,12; 39.2003 - 41.2005,4 ; od 41.2005,5 - jako: Das deutsche Waffen-Journal. -- V roce 2009 do č. 4 uvedený ročník 43, od č. 5 roč. 44. -- ISSN : 0341-8936.

Dymokurský zpravodaj  . -- Říjen-listopad 2011-. -- Dymokury : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm. -- Č. z r. 2016 a 2017 evidována v seznamu Nezpracovaná periodika.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

obálkaEasyriders  . -- Č. 1 (2005)-. -- Pardubice : Taurus, 2005-. -- 30 cm. -- Vydáváno v licenci společnosti Paisano Publications, LLC, USA. -- Změny v podnázvu: v r. 2006: světově nejčtenější časopis o motocyklech -- od roku 2008- : pro Vaši bezstarostnou jízdu. -- ISSN : 1214-9543.

obálkaEconomics and management = Ekonomika a management  . -- Č. 1 (2007)-. -- Brno : Univerzita obrany, 2007-. -- 25 cm. -- Změna periodicity: od r. 2011 3x ročně. -- Od r. 2012 pouze v angličtině. -- ISSN : 1802-3975.

obálkaThe Economist : weekly comercial times : bankers gazette and railway monitor  . -- No. 1 (Sep. 2 1843)-. -- London : The Economist Newspaper Limited, 1843-. -- Vydav. v r. 1843: Economist office. - Vydav. od r. 2005: The Economist Newspaper Limited. -- ISSN : 0013-0613.

obálkaEdéčko magazín : jsme tu pro vás  . -- Léto 2018-. -- Ostrava : ED system a.s., [2018]-. -- 30 cm. -- ISSN : 2571-0567.

Edomes : informační časopis DMS ČR  . -- Č. 1 (červen 2014)-. -- Praha : Družstevní marketingové sdružení Česká republika, 2014-. -- 27 cm.

obálkaEducation and science without borders  . -- Vol. 1, No. 1 (2010)-. -- Prague : European Association of Students and Businessmen ; Karaganda : Academician E.A. Buketov Karaganda State University, 2010-. -- 30 cm. -- Údaj o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- ISSN : 1804-2473.

obálkaEFektiv : časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity  . -- V Českých Budějovicích: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity, [2014]-. -- 30 cm. -- V tištěné verzi vycházejí dubnová čísla, ostatní pouze elektronicky. Číselná řada na sebe proto nenavazuje. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 2336-3053.

Efektivní podnikání  . -- Číslo 1 (květen 2016)-. -- Praha : Prospectea Česká republika, s.r.o., 2016-. -- 27 cm.

obálkaEffatha : magazín pro katolickou charismatickou obnovu a evangelizaci  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : Scriptum, 1991-. -- [200-]- Praha : Effatha. -- 24 cm. -- Resumé: Dvouměsíčník pro katolickou charizmatickou obnovu a evangelizaci. -- ISSN : 0862-9188. -- 1214-2611.

EGE montáže : informační zpravodaj  . -- Č. 1 (2007)-. -- České Budějovice : EGE-montáže, 2007-. -- 2009- České Budějovice : EGEM. -- Změna v názvu: EGEM : informační zpravodaj: od r. 2009-. -- Změna v názvu vydavatele: EGEM: od r. 2009-.

obálkaEghaland Bladl : Mitteilungsblatt des Bundes der Deutschen - Landschaft Egerland und des Balthasar - Neumann - Hauses  . -- [Jg. 1, Nr. 1 (1993)]-. -- Cheb : Bund der Deutschen - Landschaft Egerland, [1993]-. -- 30 cm. -- ISSN : 2464-6547.

obálkaEgovernment  . -- Č. 1 (2001)-. -- Praha : info*com, 2001-. -- 30 cm. -- Podnázev: elektronizace veřejné správy. -- ISSN : 1801-9420.

obálkaEcho : informace o evropském výzkumu, vývoji a inovacích  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Technologické centrum AV ČR , 2004-. -- 30 cm. -- ISSN online verze: 1214-8229. -- Podnázev: časopis odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. -- ISSN : 1214-7982.

Echo : mnichovohradišťské noviny : měsíčník pro občany Mnichova Hradiště a okolí  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Mnichovo Hradiště : Echo, [1996]-. -- 30 cm ;. -- Podnázvy: pravda, lež, drby, klepy, informace, inzerce - plátek skoro o všem skoro pro všechny ; ... pro mladé i staré, státní zaměstnance i podnikatele, straníky i nestraníky. -- Podnázev v tiráži: noviny téměř pro všechny a téměř o všem. -- Resumé: Městské noviny informují o kulturních a sportovních akcích a místních událostech.

obálkaÉcho des études romanes : revue semestrielle de linguistique et littératures romanes  . -- Vol. 1, no. 1 (2005)-. -- České Budějovice : Département de langues et littératures romanes de la Faculté de Pédagogie de l'Université de Boheme du Sud, 2005-. -- "Publié par le département de langues et littératures romanes de la Faculté de Pédagogie de l'Université de Boheme du Sud, České Budějovice, avec la participation financiere de l'association Gallica". -- Od r. 2007 vydává Ústav romanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. -- Podnázev: revue semestrielle de linguistique et littératures romanes. -- ISSN : 1801-0865.

obálkaEkonom : týdeník Hospodářských novin  . -- Roč. 35, č. 43 (1991)-. -- Praha : Economia, 1991-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2005: týdeník vydavatelství Economia. -- Vychází každý čtvrtek. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 62+4 s., 219/297. -- Zvláštní výtisk: Top finance a Informační servis pro zahraniční obchod a investice. -- Resumé: Ekonom je zdrojem hospodářských informací a kvalifikovaných analýz ekonomického vývoje. Pozornost věnuje hospodářské politice, legislativě, rozvoji bankovnictví a kapitálového trhu, otázkám managementu, vývoji světové ekonomiky a životnímu stylu manažerů. Jeho součástí jsou specializované vyjímatelné přílohy zaměřené na daňovou problematiku, novely zákonů v plném znění včetně komentářů a další odborná témata. -- ISSN : 1210-0714.

obálkaEkonomická revue  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998-. -- 21 cm. -- Webovská stránka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava: www.ekf.vsb.cz. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Od r. 2009 souhrny, obsah a náz. též angl. -- Od r. 2012 převážně v angličtině. -- Signatura od r. 2009: ČB 6.304. -- ISSN : 1212-3951.

obálkaEkonomické trendy : vědecký časopis = Economic trends : scientific journal  . -- No. 1 (2016)-. -- Praha : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", s.r.o., 2016-. -- 29 cm. -- Souběžný název z doplňkové titulní stránky. -- ISSN : 2464-580X.

obálkaEkonomika - management - inovace : vědecko-odborný časopis Moravské vysoké školy Olomouc = Economics - management - innovation : scientific-technical journal of Moravian College Olomouc  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Olomouc : Moravská vysoká škola Olomouc, 2009-. -- 21 cm. -- ISSN : 1804-1299.

EkonTech.cz : časopis pro studenty techniky a ekonomie  . -- Č. 1 (říjen 2012)-. -- [Praha?] : Česká studentská unie, 2012-. -- 2014- Praha : Asociace studentů a absolventů. -- 30 cm. -- Periodicita: v tiráži uvedeno 6x ročně.

Ekoton : bulletin EVVO Královéhradeckého kraje  . -- Č. 1 (2004)-. -- Hradec Králové : Královéhradecký kraj, 2004-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaELECTUS ... : příloha časopisu AR  . -- Praha : Magnet-Press, [1991]-. -- Výpustka ... nahrazuje rok uvedený na tit. listu. -- Podnázev: speciál : ročenka časopisu Praktická elektronika A Radio: r. 2000. -- Samost. příl.: Amatérské radio : časopis pro radiotechniku a amatérské vysílání, Řada A: r. 1991-1993. -- ISSN : 1211-7005.

obálkaElektro : odborný časopis pro elektrotechniku  . -- Roč. 1, č. 7-8 (1991)-. -- Praha : FCC Public, 1991-. -- 30 cm. -- ISSN : 1210-0889.

Elektro a trh : odborný česko-slovenský elektrotechnický časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Ostrava : Stanislav Prchal - RIKO, 2010-.

obálkaElektroinstalatér : časopis pro všechny, kteří podnikají v oboru elektro  . -- Roč. 1, č. 1 (září 1995)-. -- Praha : Český instalatér, 1995-. -- 2002- Praha : České nakladatelství technické literatury,. -- 30 cm. -- Podnázev v r. 2001: odborný časopis pro elektroinstalace. -- Podnázev od r. 2002: odborný časopis pro moderní elektroinstalace. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis pro elektrotechnickou praxi. -- Resumé: Profesní časopis pro elektrotechnický průmysl a soukromé podnikatele v oboru elektro, pro učňovské školství. -- ISSN : 1211-2291.

obálkaElektrokola : testy, trasy, lidé, technika, cestopisy  . -- I. ročník, číslo 1/2015-. -- Praha : V-Press s.r.o., 2015-. -- 30 cm. -- Periodicita podle evidence MK ČR: 3x ročně, podle ISSN: 1x ročně, ve skutečnosti 2x ročně. -- ISSN : 2336-7423.

obálkaElle  . -- Č. 1 (duben 1994)-. -- Praha : Komunikace 2000, 1994-. -- 1999-2011 Praha : Hachette Filipacchi 2000. -- 2011-2014 Praha : Burda Media 2000. -- 2014-2018 Praha : Burda Praha. -- 2018- Praha : Burda International CZ s.r.o. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 128+8+4 s., 227/295. -- ISSN : 1210-8480.

obálkaElle decor  . -- Praha : Hachette Filipacchi 2000, [2009]-. -- 2011- Praha : Burda Media 2000. -- 29 cm. -- Název od r. 2011: Elle decoration. -- Číslováno průběžně. -- ISSN : 1803-9464 ISSN (chybné) 1210-8480.

obálkaEma : příloha časopisu Zora pro zrakově postižené ženy  . -- Č. 1 (2001)-. -- Praha : Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 2001-. -- 30-31 cm. -- Chybné ISSN 0231-6382 a ev. č. 1320 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Zora". -- ISSN : 0231-6382.

obálkaEnergetika : odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a použití energie  . -- Roč. 1, č. 1 (1951)-. -- Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951-. -- [1954]-[1991] Praha : SNTL,. -- [1993?]-2015 Praha : ČSZE. -- 2016- Praha : Asociace energetických manažerů (AEM). -- 30 cm. -- Podnázev dříve: odborný časopis pro elektrárenství, teplárenství a použití energie.. -- Podnázev v r. 2009-2010: odborný recenzovaný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a použití energie. -- Podnázev od r. 2011: recenzovaný neimpaktovaný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. -- Změna podnázvu od r. 2016: odborný časopis pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. -- Vydav. od r. 1974: Federální ministerstvo paliv a energetiky v SNTL. - Vydav. od r. 1992: FMH a VUPEK v nakl. DIGI. -- Vydává: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, dříve spolu se Zväzom zaměstnávateľov energetiky Slovenska. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 210/297. -- Resumé: Tematické zaměření: energetická politika, energetické strojírenství, užití energie, ekologie. -- ISSN : 0375-8842.

obálkaEnergie 21 : časopis o alternativních zdrojích energie  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Praha : Profi Press, 2008-. -- 30 cm. -- Podnázev od č. 3/2008: časopis obnovitelných zdrojů energie. -- Podnázev v tiráži: dvouměsíčník o obnovitelných zdrojích energie. -- ISSN : 1803-0394.

Energo : magazín pro zákazníky a partnery divize Energetika  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Praha : Siemens, 1999-. -- 2007-2010 Praha : AC&BC Public Relations. -- 2011- Praha : Entre. -- 30 cm ;. -- Změny podnázvu: magazín pro zákazníky a partnery sektoru Energy; magazín pro zákazníky a partnery společnosti Siemens z oblasti energetiky.

obálkaEnigma : záhadné události - tajná společenství - nevysvětlitelné úkazy - paranormální jevy - konspirační teorie  . -- Č. prosinec (2007)-. -- Praha : RF Hobby, 2007-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu v r. 2012: největší český časopis o záhadách. -- Od r. 2009 speciály (od r. 2010 2x ročně). -- ISSN : 1802-7105.

Eniologie člověka : vědecko-odborný časopis o komplexním pohledu na člověka  . -- Č. 1 (prosinec 2013)-. -- Břeclav : Sovenio, 2013-. -- 30 cm. -- Změna podnázvů od r. 2014: vědecko-odborný časopis. - Časopis o vědě nejenom pro vědu a odbornost, ale i pro každého, kdo se chce dozvědět více. -- Průběžné číslování.

obálkaEpidemiologie, mikrobiologie, imunologie : časopis Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti J.E. Purkyně  . -- Roč. 43, č. 1 (1994)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1994-. -- [1995?]- Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. -- 30 cm. -- Vydav. dříve: Zdravotnické nakladatelství. -- Původně se oddělilo od: Československá hygiena, epidemiologie, mikrobiologie, imunologie (roč. 1-4, r. 1952-55); Pokračovalo jako: Československá epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis zahrnuje základní obory: epidemiologii, mikrobiologii, imunologii, včetně podoborů a nástavbových oborů (bakteriologie, virologie, mykologie, parazitologie). Dominující je přístup epidemiologický, aplikovaný především vpreventivní medicíně a veřejném zdravotnictví. -- ISSN : 1210-7913.

obálkaEpocha : svět na Vaší dlani  . -- Č. 1 (2005)-. -- Praha : RF Hobby, 2005-. -- 30 cm. -- Od r. 2007 1-3x ročně speciály; od r. 2013 nepravidelně Epocha extra. -- Podnázev od č. 9/2012: časopis roku. -- ISSN : 1214-9519.

obálkaEpravo.cz magazine  . -- [Č. 1 (2006)]-. -- Praha : Epravo.cz, [2006]-. -- 27 cm. -- ISSN : 1802-1492.

obálkaERA 21  . -- Roč. 5, č. 1 (2005)-. -- Brno : ERA 21 s.r.o., 2005-. -- 2010- Brno : ERA Média s.r.o. -- 30 cm. -- Ročníkování pokračuje z předešlého titulu. -- Podnázev od r. 2006: o architektuře víc! (more on architecture!). -- ISSN : 1801-089X.

obálkaEsence : stylový magazín  . -- Vol. 01/2017-. -- Praha : Mladá fronta a.s., 2017-. -- 28 cm. -- Evidenční číslo MK 22608 patří čínské verzi. -- Od č. 4 (2018) změna formátu. -- ISSN : 2533-7629.

obálkaESO : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Ročník 1, číslo 1 (2020)-. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2020-. -- 27 cm. -- ISSN : 2694-9520.

Esprit : stylový magazín Lidových novin  . -- Č. 1 (2009)-. -- [Praha : Lidové noviny], 2009-. -- 2010- Praha : MaFra. -- 30 cm.

obálkaEsquire : časopis moderního muže  . -- Č. 1 (květen 1996)-. -- Praha : Stratosféra, 1996-. -- 2012-2018 Praha : Bauer Media Praha. -- 2019- Praha : Mafra Print, a.s. -- 27-30 cm. -- Esquire je registrovaná obchodní značka Hearst Corporation USA. - V r. 2010(leden) chybně? uvedeno ISSN a MK ČR čas. Redhot(1213-273X). -- Od r. 2000 bez podnázvu. -- V r. 2002 podnázev na obálce: dobrodružství, kariéra, sport, ženy, pivo, sex. -- Podnázev na hřbetu: časopis moderního muže. -- Nový podnázev na hřbetu: všechno, co mě život naučil. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 144+4 s., 210/297. -- ISSN : 1211-4006.

obálkaEstetika : plastická a estetická chirurgie  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Fine Tech, 2006-. -- 2017- Praha : Praha : Esprit Bohemia s.r.o. -- 28 cm. -- Změna podnázvu: plastická chirurgie - psychologie - zdraví ženy - medicína -- od r. 2012: plastická a estetická chirurgie - kosmetika - omlazení -- v r. 2014: omlazení - formování těla - kosmetika - pohyb - dieta - plastiky. -- Podnázev v tiráži: časopis nejen o plastické chirurgii. -- ISSN : 1802-0402.

obálkaÉtudes romanes de Brno  . -- Roč. 30, č. 1 (2009)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2009-. -- 24 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- ISSN : 1803-7399.

obálkaEuro : ekonomický týdeník  . -- [Roč. 1] č. 1 (říjen 1998)-. -- Praha : Euronews, 1998-. -- 2012- Praha : Mladá fronta. -- 28 cm. -- Obálkový podnázev od r. 2012: týdeník vydavatelství Mladá fronta. -- Ve spolupráci s časopisem BusinessWeek. - Příl. E8 součástí časopisu. -- ISSN : 1212-3129.

obálkaThe European entomologist  . -- Vol. 1, no. 1 (December 2007)-. -- Prostějov : Muzeum Prostějovska, 2007-. -- 2009-2011 Příbram : African insect. -- 2012 Příbram : Shingidae museum. -- 2013- Příbram : Ekologické centrum Orlov. -- 25 cm. -- V r. 2007 vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově pro African insect s.r.o. -- ISSN : 1803-1366.

obálkaEuropean financial and accounting journal  . -- Vol. 1, no. 1 (2006)-. -- Praha : University of Economics, 2006-. -- 25 cm. -- Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica. -- ISSN : 1802-2197.

obálkaEuropean journal of business and economics : theory, modelling, application : open access reviewed journal : research papers, scientific projects, financing opportunities, reviews  . -- Vol. 1 (autumn 2010)-. -- Praha : Barar International Communication and Business Institute, 2010-. -- 2012- Praha : Central Bohemia University. -- svazků ; 25 cm. -- Údaj o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- ISSN : 1804-5839.

obálkaEuropean journal of business science and technology  . -- Volume 1, issue 1 (2015)-. -- Brno : Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, 2015-. -- 25 cm. -- ISSN : 2336-6494.

obálkaEuropean journal of environmental sciences  . -- Vol. 1, no. 1 (2011)-. -- Prague : Charles University in Prague, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-0174.

obálkaEuropean medical, health and pharmaceutical journal : open access reviewed journal  . -- Vol. 1 (spring 2011)-. -- Praha : Barar International Communication and Business Institute, 2011-. -- 2012- Praha : Central Bohemia University. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 1804-5804.

obálkaEvaluační teorie a praxe : odborný časopis České evaluační společnosti  . -- Roč. 1, č. 1 (léto 2013)-. -- Praha : INESAN, 2013-. -- 21 cm. -- ISSN : 2336-114X.

obálkaEvangelický časopis Český bratr  . -- Roč. 67, č. 1 (1991)-. -- Praha : Kalich, 1991-. -- [200-]-2011 Praha : Synodní rada Českobratrské církve evangelické. -- 2011- Praha : Českobratrská církev evangelická. -- 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 170/240. -- Časopis Českobratrské církve evangelické. -- Od r. 2009: Český bratr : evengelický měsíčník. -- Resumé: Časopis věřících českobratrské církve evangelické. -- ISSN : 1211-6793.

obálkaEvo : the thrill of driving  . -- Praha : Petr Ehrlich, [2009]-. -- 29 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1803-862X.

obálkaEvropské noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Pardubice : Evropské nakladatelství, 2004-. -- 2004- Pardubice : Jan Doležal. -- 44 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Podnázev od r. 2006: nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004. -- ISSN : 1214-696X.

obálkaEvropský časopis ekonomiky a managementu = European journal of economics and management  . -- Volume 1, issue 1 (2015)-. -- Újezd u Brna : Jižní Palmíra, 2015-. -- 2015- Praha : Berostav družstvo. -- 29 cm. -- ISSN : 2533-4794.

Evropský filozofický a historický diskurz = European philosophical and historical discourse  . -- Volume 1, issue 1 (2015)-. -- Újezd u Brna : Jižní Palmíra, 2015-. -- 2015- Praha : Berostav družstvo. -- 29 cm.

obálkaEvropský politický a právní diskurz = European political and law discourse  . -- Vol. 1, iss. 1 (2014)-. -- Újezd u Brna : Jižní Palmíra, 2014-. -- 2015- Praha : Berostav družstvo. -- 24 cm. -- Od č. 4 (2015) změna vydavatele, MK ČR E 22311. -- ISSN : 2336-5439.

Excellent : stylová příloha časopisu Reflex  . -- Č. 1 (16.11. 2011)-. -- Praha : Ringier Axel Springer CZ, 2011-. -- 2015- Praha : Czech News Center, a.s. -- 28 cm.

Exclusive tours  . -- No. 01 (zima 2019/2020)-. -- Praha : Exclusive Tours s.r.o., 2019-. -- 31 cm.

Exit 21 : zpravodaj obce Mirošovice  . -- [Číslo 0 (prosinec 1998)]-. -- Mirošovice : Obec Mirošovice, [1998?]-. -- 30 cm ;.

obálkaExkluziv : společenský čtrnáctideník  . -- [Roč. 0, č. 25-26 (10.12.2014)]-. -- Praha : Empresa Media, [2014]-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-5188.

Export journal : váš odborný a spolehlivý rádce  . -- Č. 1 (2010)-. -- Praha : Corporate publishing, 2010-. -- 32 cm.

obálkaL'Express  . -- Paris : L'Express, 1953-. -- Popsáno podle r. 2004. -- ISSN : 0014-5270.

obálkaExtra  . -- Ročník 1, jaro 1/2016-. -- Praha : Regenerace s.r.o., 2016-. -- 24 cm. -- Každé číslo má vlastní téma. -- ISSN : 2464-6237.

obálkaExtra válka : II. světová  . -- Č. 1 (2011)-. -- Brno : Extra Publishing, 2011-. -- 29 cm. -- ISSN : 1805-0298.

obálkaExtra válka : 1. světová  . -- Č. 1 (2013)-. -- Brno : Extra Publishing, 2012-. -- 29 cm. -- ISSN : 1805-7195.

obálkaExtra válka - bitvy : strategie, taktika, zbraně a vojáci největších střetů vojenských dějin  . -- Č. 1 (2014)-. -- Brno : Extra Publishing, 2014-. -- 29 cm. -- Průběžné číslování. -- Od r. 2015 mají jednotlivá čísla ISBN. -- ISSN : 2336-2804.

obálkaExtra válka - vojska : historie, výzbroj a slavné bitvy legendárních ozbrojených složek  . -- Č. 1 (2012)-. -- Brno : Extra Publishing, 2012-. -- 29 cm. -- Chybné ISSN 1805-0298 patří časopisu: " Extra válka - II. světová". -- Chybné ev. č. 20371 patří časopisu: "Extra válka". -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1805-7187.

obálkaExtra válka - zbraně : slavné i neznámé - palné i chladné - tanky, lodě, letadla, pistole, nože, pušky  . -- Č. 1 (2013)-. -- Brno : Extra Publishing, 2013-. -- 29 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2336-1573.

obálkaExulant : informační věstník ... zapsaného spolku  . -- Číslo 1 (1996)-. -- Praha : Exulant, zapsaný spolek, [1996]-. -- 22 cm. -- Součástí podnázvu je číslo, ročník a rok, které se mění. -- Věstník vycházel do roku 2018 pro potřebu členů a příznivců zapsaného spolku Exulant. -- ISSN : 1801-514X.

obálkaE15 : 15 minut pro ekonomiku & byznys  . -- Č. 1 (19.11.2007)-. -- Praha : Mladá fronta, 2007-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: deník pro ekonomiku a byznys. -- Vychází od pondělí do pátku. -- Průběžné číslování. -- Četné všité speciály (ICT, Energetika, Právo & byznys, Parlament & byznys, Vzdělávání, Real-immo aj.). -- ISSN : 1803-4543.

obálkaE15 magazín : magazín deníku E15  . -- Ročník 1., číslo 01 (březen 2020)-. -- Praha : Czech News Center, a.s., 2020-. -- 28 cm. -- Každé číslo má vlastní téma. -- V tiráži uvádějí chybně ročníky. -- ISSN : 2694-9229.

obálkaE-pedagogium : nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol  . -- [Č. 1 (2001?)]-. -- V Olomouci : Univerzita Palackého v Olomouci, [2001]-. -- Popsáno dle: r. 2001. -- Podnázev v tiráži: nezávislý časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. -- Změna podnázvu: nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů (v r. 2011); nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů (v r. 2012); nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice (od r. 2013). -- Elektronická podoba časopisu má ISSN 1213-7499. -- ISSN : 1213-7758.

obálkaE+M. Ekonomie a Management = Economics and Management  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Liberec : Hospodářská fakulta Technická univerzita, 1998-. -- 2009- Liberec : Ekonomická fakulta Technická univerzita. -- 23-30 cm. -- Podnázev: ekonomie - management - podniková ekonomika - marketing a obchod - statistika - informační management. -- Nový podnázev: ekonomie - ekonomika a management - marketing a obchod - finance - informační management. -- Vydává: Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta. -- Signatura od r. 2003: ČC 5.525. -- ISSN : 1212-3609.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Facility manager  . -- Č. 1 (2008)-. -- Praha : Wagner Press, 2008-. -- 2012- Praha : WPremium event. -- 27 cm. -- Ev. č. 14106 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Facility management news".

Fairy lotto : jen pro fajnšmekry!  . -- Ročník 1, číslo 1 (2017)-. -- Strupčice : ABC Quality, s.r.o., 2017-. -- 30 cm. -- Dvojí číslování.

obálkaFakta & svědectví : magazín o historii  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Praha : Naše vojsko, 2009-. -- 28 cm. -- Obálkový podnázev: nový časopis o historii z vydavatelství Naše vojsko. -- ISSN : 1803-6228.

Fakultní nemocnice  . -- 1/2015-. -- Plzeň : Fakultní nemocnice Plzeň, 2015-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Naše nemocnice.

Fanyinfo : katalog informací pro gastronomii  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Fany GASTROSERVIS, 2003-. -- 30 cm. -- Podnázev: gastronomický čtvrtletník.

Farmáček : časopis pro malé i velké farmáře  . -- Ročník I., 1/2019-. -- Průhonice : Farmapark s.r.o., 2019-. -- 28 cm.

obálkaFarmakoterapeutická revue  . -- 1/2017-. -- Praha : Current Media s.r.o., 2017-. -- 30 cm. -- ISSN : 2533-6878.

obálkaFarmakoterapeutické informace : měsíčník pro lékaře a farmaceuty  . -- [Roč. 1], č. 1 (1995)-. -- Praha : Státní ústav pro kontrolu léčiv, 1995-. -- 30 cm. -- Samostatná nebo všitá příloha časopisů: Věstník SÚKL, Časopis České lékařské komory, Tempus Medicorum (do r. 2012), Časopis českých lékárníků (od r. 2009, samostatná), Zdravotnické noviny (od r. 2010, všitá; od r. 2012 v přílohách - Lékařské listy, Kongresový list, ZN review). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 200/300. -- Resumé: Nezávislé informace o nových léčivech a jejich srovnání s léčivy déle používanými. -- ISSN : 1211-0647.

obálkaFarmakoterapia : onkológia - bolesť - hematológia  . -- Roč. 1, č. 1 (september 2011)-. -- Praha : Farmakon Press, 2011-. -- 28 cm. -- ISSN : 1805-1529.

obálkaFarmakoterapia review  . -- Roč. 1, č. 1 (december 2011)-. -- Praha : Farmakon Press, 2011-. -- 28 cm. -- Slovenské vydání. -- ISSN : 1805-1537.

obálkaFarmakoterapie : diabetologie - alergologie - pneumologie - revmatologie  . -- [Roč. 1, č. 1 (2005)]-. -- Praha : Farmakon Press, [2005]-. -- 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1801-1209.

obálkaFarmakoterapie review  . -- Roč. 1, č. 1 (prosinec 2011)-. -- Praha : Farmakon Press, 2011-. -- 28 cm. -- České vydání. -- Název u některých čísel: Farmakoterapie Reprint. -- Monotematické zaměření jednotlivých čísel. -- ISSN : 1805-1510.

obálkaFarmář : informační měsíčník pro zemědělce  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 1995)-. -- Praha : Martin Sedláček, 1995-. -- 2004- Praha : Profi Press. -- 30 cm. -- Od č. 11 (1997) podnázev: měsíčník pro každého zemědělce. -- Od č. 5 (1998) podnázev v tiráži: měsíčník pro každého zemědělce a veterinárního lékaře. -- Podnázev od r. 2003: časopis všech zemědělců. -- Podnázev od r. 2012: magazín pro moderní farmu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44+38+4 s., 208/295. -- Resumé: Časopis poskytující aktuální informace pro zemědělské prvovýrobce, z oblasti rostlinné a živočišné výroby, zemědělského práva a daní. S uvedením přehledu o cenách zemědělských komodit. -- ISSN : 1210-9789.

obálkaFarmi news : časopis do lékárny  . -- Roč. 3, č. prosinec (2002)-roč. 6, č. 1 (2005) ; roč. 5, č. 1 (2008)-. -- Praha : Edukafarm, 2002-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2003: časopis pro lékárníky. -- Podnázev od r. 2005: časopis pro odborníky lékaren. -- Změny ročníkování. -- ISSN : 1214-5017 ISSN (chybné) 1213-1717.

Farní informace  . -- [Roč. 1, č. 1 (1994)]-. -- Zábřeh : Římskokatolický farní úřad, [1994]-. -- [199-]- Zábřeh : Římskokatolická farnost. -- 21 cm. -- Popsáno podle: Roč. 5, č. 1 (1998). -- Podnázev: Zábřeh, Hoštejn, Jedlí, Maletín, Svébohov, Tatenice, Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky, Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov. -- Pravidelná příloha Luna.

Farní noviny : Vodňany, Skočice, Bílsko  . -- Vodňany : Farní úřad Vodňany, Skočice, Bílsko, [2009]-. -- 2015- Vodňany : farnost Vodňany, Skočice, Chelčice a Lomec. -- 21 cm.

Farník  . -- Kozlovice : ŘKF Kozlovice, [2007?]-. -- 21 cm. -- Podnázev v tiráži: zpravodaj farnosti Kozlovice. -- Průběžné číslování.

obálkaFaster magazine : dvouměsíčník ze světa automobilů  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2009)-. -- Praha : AWT, 2009-. -- [200-]-2012 Chrudim : FASTER OK. -- 2013- Praha : FM Media Prague,. -- 29 cm. -- Průběžné číslování do roku 2016. -- Od č. 19 (2012) chybné číslování ročníku (č. 19 roč. 5, č. 20 roč. 6) v r. 2013 se ročníky mění několikrát. -- ISSN : 1804-0152.

Femme Occulte : kapitoly o české magii, mystice a čarodějnictví  . -- Jaro (2020)-. -- Praha : Femme Occulte s.r.o., 2020-. -- 26 cm.

obálkaFénix : informační časopis Česko-čínské společnosti  . -- [Roč. 1, č. 1 (2000)]-. -- Praha : Česko-čínská společnost, 2000-. -- 24 cm. -- Podnázev od r. 2005: časopis Česko-čínské společnosti. -- Vychází s příspěním Ministerstva zahraničních věcí České republiky. -- ISSN : 1214-7311.

obálkaFighter's magazín : časopis bojových umění a sportů  . -- Roč. 1, č. 1 (červen-červenec 1996)-. -- Praha : Sobotka, 1996-. -- [199-]-[2006?] Praha : Sdružení Fighters magazin Hayashi.cz s.r.o. -- 2015- Praha :. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává: Miroslav Sobotka, Martin Břeň. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36 s., 210/297. -- Pův. podnázev: časopis bojových sportů. - Od r. 2007 náz. Bojová umění - Fighter´s magazín. -- ISSN : 1211-6319.

Fíkovník : časopis salesiánské farnosti svatého Vojtěcha  . -- [Č. 1 (1992)]-. -- České Budějovice : Salesiáni Dona Boska, 1992-. -- 1995-1997 České Budějovice : Salesiáni. -- 1998-2009 České Budějovice : Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha. -- 2010- České Budějovice : Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha a Salesiánské středisko mládeže - DDM ČB. -- Vydavatel: Salesiáni Dona Boska. -- Roč. 2 (1993) č. 9, 10: nebyla vydána. -- Roč. 3 (1994): chybné číslování. -- Podnázvy se mění. -- Podnázvy v tiráži se mění. -- Bez podnázvu na tit. s.: r. 1995. -- Změna vydavatele: Salesiáni České Budějovice: č. 3 r. 1995 - 1997. -- Změna periodicity: 12x ročně: od r. 1997-2012 -- Periodicita se mění.

obálkaFilatelie : časopis československých filatelistů  . -- Roč. 1, č. 1 (1951)-. -- Praha : Práce, 1951-. -- 1969-1992 Praha : Nakladatelství dopravy a spojů. -- [1993?]- Praha : Filatelie. -- 23-24 cm. -- Změna podnázvu: koníček i investice!. -- Další podnázev: časopis českých a slovenských filatelistů. -- V č. 9/94 příl. "Ceník poštovních známek a cenin protektorátu Čechy a Morava (Böhmen und Mähren) 1939-1945" o rozsahu 8 s.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 168/233. -- ISSN : 0015-0959.

Filipa bulletin  . -- Lázně Bělohrad : Filipa s.r.o., [2016]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro zaměstnance společnosti Filipa.

obálkaFilm a doba = Film and time : čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu  . -- Roč. 1, č. 1 (1955)-. -- Praha : Orbis, 1955-. -- 1991-1993 Praha : TV Spektrum. -- 1993-2015 Praha : Sdružení přátel odborného filmového tisku,. -- 2015- Praha : Spolek přátel Filmu a doby, z.s. -- svazků ; 26 cm. -- Podnázev dříve: měsíčník pro filmovou kulturu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s.; 98 s. (dvojčíslo), 200/260. -- Sponzorují: MK ČR a Český literární fond. -- Abstrakt: Čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu. V tomto čísle např. : Rozhovor s Martinem Rašavým, Lukášem Jirsou, Stanislavem Ulverem, Petrem Vránou. Anketa - Vzlety a pády české animace. Animace a experimentální trendy. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9770015106004. -- Resumé: Odborně-teoretický časopis věnovaný problematice filmu a televize. -- ISSN : 0015-1068.

obálkaFilologické vědomosti : vědecký a praktický časopis = Phylological knowledges : scientific and practical journal  . -- No. 1 (2016)-. -- Praha : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", s.r.o., 2016-. -- 29 cm. -- Souběžný název z doplňkové titulní stránky. -- ISSN : 2464-6768.

obálkaFilosofický časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1953)-. -- Praha : Československá akademie věd, 1953-. -- [1974]-[1991] Praha : Academia. -- [1992]- Praha : Filosofický ústav AV ČR. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 176+4 s., 147/210. - V letech 1976-1993 jako: Filozofický časopis. -- ISSN : 0015-1831.

Filumenie : zpravodaj Českého filumenistického svazu Praha  . -- Roč. 1, č. 1 (1967)-. -- Praha : Český filumenistický svaz, 1967-. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: Průběžné str.(16 s.), 145/205. -- Chybné číslování roč. v r. 2006, chybné číslování se v dalších letech opakuje. -- Resumé: Neprodejný členský zpravodaj Českého filumenistického svazu Praha.

obálkaFinance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance  . -- Roč. 3, č. 1 (1953)-. -- Praha : Ministerstvo financí : Státní banka československá, 1953-. -- 1964-1990 Praha : Státní nakladatelství technické literatury. -- 1991-1998 Praha : Economia. -- 1998-2001 Praha : All Production. -- 1997- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. -- 1993- Praha : Česká národní banka. -- 2001- Dobříš : Datakonekt. -- 24 cm. -- Vydavatel od r. 1972 do r. 1992: Federální ministerstvo financí a Státní banka československá. -- Vydavatel od r. 1993 do r. 1996: Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka. -- Vydavatel od r. 1997: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou (od r. 2001 prostřednictvím Datakonekt s.r.o.). -- Do r. 2013 ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou. -- Resumé: Převážně empiricky orientované články zejména z peněžní ekonomie, veřejných financí, finanční ekonomie a mezinárodní ekonomie, ale i ostatních oblastí moderní ekonomie. -- ISSN : 0015-1920.

obálkaFinanční a ekonomické informace : dokumentační bulletin MF : přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů  . -- Č. 1 (leden 2011)-. -- Praha : Ministerstvo financí, Odbor Personální, Oddělení Finanční a ekonomické informace, 2011-. -- 2015 Praha : Ministerstvo financí, Odbor Personální, Oddělení Vzdělávání a informační podpora. -- 2015- Praha : Ministerstvo financí, odbor Rozvoj ICT, Oddělení Informační podpora a knihovna. -- 30 cm. -- Odbory a oddělení vydavatele se mění. -- ISSN : 1804-7262.

obálkaFinanční, daňový a účetní bulletin : informační a poradenský věstník pro manažery, podnikatele, daňové poradce, auditory a širokou společnost daňových poplatníků a účetních  . -- Roč. 0, č. 0 (1992)-. -- Praha : Finanční aj. ekonomické poradenství a vydavatelství, 1992-. -- 2012- Praha : Wolters Kluwer ČR. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2012: daň z přidané hodnoty - daň z příjmů - daň z nemovitostí - odpisy majetku - zákoník práce - zdravotní pojištění - dotazy a odpovědi. -- V r. 2012 označen ročník číslem I.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 80+4 s., 207/297. -- Resumé: Hlavním obsahem bulletinu pro první období je odborný výklad finančních, daňových a účetních předpisů a finančních, peněžních a úvěrových vztahů v procesu ekonomické reformy. -- ISSN : 1210-5570.

Finclub : časopis pro nový životní styl  . -- Č. 1 (2001)-. -- Český Těšín : Finclub, 2001-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži v r. 2011: interní informační materiál pro distributory společnosti FINCLUB plus, a.s.. -- Obsahuje též Katalog. Uloženo jako komplet 2001-2016 v ABCPV 2016.

obálkaFinmag  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 2008)-roč. 2, č. 12 (2009) ; září (2015)-. -- Praha : Partners For Life Planning, 2008-. -- 2015- Praha : Partners media. -- 28 cm. -- ISSN od roku 2015 neuváděno. -- Abstrakt: Prémiový magazín o byznysu, trendech, životním stylu a světě peněz v souvislostech. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771802962001. -- ISSN : 1802-9620.

obálkaFirst class  . -- Roč. 1, č. 6 (2011)-. -- Praha : First Class Publishing, 2011-. -- 30 cm. -- Od č. 3/2012 používána pouze zkratka názvu. -- ISSN : 1805-076X.

obálkaFitness : cvičení - móda - výživa - kosmetika  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen, listopad, prosinec 1996)-. -- Pardubice : Ivan Rudzinskyj, 1996-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v r. 2000: fit průvodce pro život. -- Od r. 2001 bez podnázvu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64 s., 210/297. -- Chybné číslování roč. v r. 2006, v dalších letech chybné číslování pokračuje. -- Resumé: Měsíčník pro zdravý životní styl. -- ISSN : 1212-2386 ISSN (chybné) 1212-2380 ISSN (chybné) 1212-238X.

obálkaFlash Art : the World´s Leading Art Magazine : Czech & Slovak Edition  . -- Vol. 1, No. 1 (2006)-. -- Praha : Nadace Prague Bienale, 2006-. -- 27 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1336-9644.

obálkaFleet : firemní automobily  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Martin Mensa, 2004-. -- 2018- Praha : Konverso, s.r.o. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži od r. 2006: specializovaný čtvrtletník pro správu a řízení vozových parků v České republice. -- Podnázev v tiráži od r. 2008: specializovaný magazín pro správu a řízení vozových parků. -- ISSN : 1214-861X.

obálkaFleischwirtschaft International : journal for meat production and meat processing  . -- Frankfurt am Main : Deutscher Fachverlag, [19--]-. -- Popsáno dle: č. 2 r. 1997. -- Střídají se mutace německá a anglická. -- ISSN : 0179-2415.

obálkaFlóra na zahradě  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Praha : B.D.S. Press, 2002-. -- 2005- Praha : Časopisy 2005. -- svazků ; 28 cm. -- Podnázev v tiráži: rodinný magazín nejen pro zahrádkáře. -- ISSN : 1213-5895.

obálkaFlorence : časopis moderního ošetřovatelství  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Galén, 2005-. -- 2009- Praha : Ambit Media. -- 30 cm. -- Změna podnázvu v r. 2012: odborný časopis pro ošetřovatelství a ostatní zdravotnické profese. -- Podnázev od č. 9/2014: odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. -- Časopis je vydáván pod patronací České asociace sester. -- Obsahuje další příl. -- Anotace: Časopis je určený pro všeobecné sestry, porodní asistentky, ergoterapeuty, radiologické asistenty, zdravotnické laboranty, zdravotně-sociální pracovníky, optometristy, fyzioterapeuty a další nelékařské profese ve zdravotnictví. -- ISSN : 1801-464X.

Florián : zpravodaj městyse Lázně Toušeň  . -- Lázně Toušeň : Úřad městyse Lázně Toušeň, [2011]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 1/2012.

obálkaFloristika : odborný časopis pro floristy a květináře  . -- Roč. 5, č. 1 (2002)-. -- Praha : Martin Sedláček, 2002-. -- 2004- Praha : Profi Press. -- 29-30 cm. -- Ročníkování navazuje na předchozí titul. -- Chybné ISSN 1212-3781 patří časopisu "Informace pro zahradnictví". -- ISSN : 1213-7588 ISSN (chybné) 1212-3781.

Flotila : magazín řídících pracovníků firemních flotil  . -- Č. 1 (2009) -. -- Praha : Internet Prasa Media, [2009?]-. -- 2011- Praha : Technika. -- 29 cm. -- Dvojí číslování ukončeno č. 46 r. 2012. -- Změna podnázvu v r. 2018: magazín pro všechny, kteří se zajímají o služební auta.

obálkaFluter : Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung  . -- 2001,Apr.u.Sept; Nr. 1.2001(Dez.) -. -- München : SV Medien-Service, 2001-. -- 2007- Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung. -- 27-29 cm. -- Popsáno podle: č. 14(2005). -- ISSN : 1611-1567.

obálkaFlying revue : letectví jinak  . -- [Č. 1 (2008)]-. -- Praha : Petr Ehrlich, [2008]-. -- 2015- Praha : Galileo Traning. -- 30 cm. -- ISSN : 1802-9027.

obálkaFolia biologica : meždunarodnoje izdanije žurnala Československá biologie : prodolženije žurnala Čechoslovackaja biologija  . -- Sv. 1, č. 1 (1955)-. -- Praha : Biologický ústav ČSAV, 1955-. -- 1959-1965 Praha : Nakladatelství ČSAV. -- 1966-1994 Praha : Academia. -- 1995-2005 Praha : Ústav molekulární genetiky AV ČR. -- 2006- Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. -- 25-30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6x72+16+4 s., 175/250. -- Podnázev od r. 1988: journal of cellular and molecular biology. -- Abstrakt: Časopis publikuje význačné původní práce našich biologů v cizojazyčném znění. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9770015550005. -- Resumé: Časopis publikuje význačné původní práce našich biologů v cizojazyčném znění. -- ISSN : 0015-5500.

obálkaFolia ethnographica : supplementum ad Acta Musei Moraviae / Moravské zemské muzeum Brno  . -- Brno : Moravské zemské muzeum, [1986]-. -- 24 cm. -- Ev. č. 1090 chybně uváděné v tiráži patří titulu: "Časopis Moravského muzea". -- Číslování zřejmě průběžně navazuje na předchozí seriál Ethnographica. -- Některé sv. mají ISBN, od roč. 2010 uváděno pouze ISSN. -- ISSN : 0862-1209.

obálkaFolia Mendeliana : supplementum ad Acta Musei Moravie Scientiae naturales  . -- Brno : Moravské zemské muzeum, [1965]-. -- Vydavatel: Moravské zemské muzeum Brno. -- ISSN : 0085-0748.

obálkaFolia numismatica : supplementum ad Acta Musei Moraviae  . -- Brno : Moravské zemské muzeum, [1986]-. -- 24 cm. -- Ev. č. 1090 chybně uváděné v tiráži patří titulu: "Časopis Moravského muzea". -- Některé sv. mají ISBN; od roč. 2010 uváděno pouze ISSN. -- ISSN : 0862-1195.

obálkaFolia pharmaceutica Universitatis Carolinae  . -- Sv. 11 (1988)-. -- Praha : Karolinum, 1988-. -- 23 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN, od č. 40/41 (2013) pouze ISSN. -- Některé sv. vycházejí jako dvouročenky. -- ISSN : 1210-9495.

obálkaFond Shop : první nezávislý časopis pro úspěšné moderní investování  . -- Roč. 1, č. 1 (1997)-. -- Brno : Moneco, 1997-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: nezávislý časopis pro úspěšné investování. -- Podnázev od r. 2006: nezávislý časopis o investování a majetkovém plánování. -- Podnázev od r. 2006: investice - renty - pojistky - anuity. -- Podnázev od r. 2008: nezávislý časopis o investování a finančním plánování. -- Podnázev od r. 2009-: nezávislý magazín o investování a finančním plánování. -- Resumé: Periodikum pro orientaci investorů ohledně možností investování v tuzemsku i v zahraničí. Pravidelné informace o aktuálním vývoji na trzích, o různých investičních možnostech a jejich následných výnosech. -- ISSN : 1211-7277.

obálkaFONS : bulletin pro odborníky z oblastí: klinické biochemie, laboratorní diagnostiky, výpočetní techniky, laboratorní a zdravotnické techniky  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-. -- Pardubice : STAPRO Česká společnost klinické biochemie, [1992]-. -- il. ; 24 cm. -- Další podnázev: informační bulletin. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 62/87 s., 180/240. -- Nákl. dříve:2000 výt. -- Resumé: Odborný bulletin pro biochemii, lékařství a lékařskou techniku. -- ISSN : 1211-7137.

obálkaFont : reklamní grafika a DTP : první grafický časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Kafka Design, [1992]-. -- 30 cm. -- Od r. 2002 podnázev: první grafický časopis. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 60 s., 210/297. -- Resumé: Odborný časopis pro grafickou odbornou veřejnost, informace pro grafiky (DTP, reklama, design, typografie, grafika, software pro grafiku). -- ISSN : 1211-4049.

Fontána : Janskolázeňské noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Janské Lázně : Městský národní výbor, 1990-. -- [1991?]- Janské Lázně : Městský úřad. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 26x4 s., 175/250. -- Resumé: Městský informační a kulturní zpravodaj.

obálkaFontes Nissae = Prameny Nisy : regionální historický sborník  . -- I (2000)-. -- Liberec : Technická univerzita, 2000-. -- 21 cm. -- Jednotlivé svazky mají ISBN, od čísla XIII/2012 uváděno pouze ISSN. -- Signatura od r. 2012: ČB 6.959. -- Absorboval: Památky Libereckého kraje. -- Od čísla XIV (2013) 1-2 podnázev: historie, památky, umění. -- ISSN : 1213-5097.

Food drink Brno : kam za dobrým jídlem a pitím = where to go for good food and drinks  . -- Brno : Pocket media s.r.o., [2016]-. -- 29 cm. -- Popsáno podle: jaro 2017.

obálkaFootball club : čtvrtletník pro fotbalovou kulturu  . -- Ročník I, 01/2017-. -- Praha : KPJM agency s.r.o., 2017-. -- 24 cm. -- ISSN : 2570-608X.

obálkaForbes  . -- Listopad 2011-. -- Praha : Business Consulting & Media, 2011-. -- 2013- Praha : MediaRey. -- 27 cm. -- ISSN : 1805-059X.

obálkaForbes next : budoucnost - inovace - startupy - technologie - věda  . -- Jaro 2017-. -- Praha : MediaRey, SE, 2017-. -- 27 cm. -- ISSN : 2570-4869 ISSN (chybné) 1805-059X.

obálkaForbes woman  . -- 2017-. -- [Praha] : MediaRey, SE, 2017-. -- 25 cm. -- Signatura od r. 2018: ČB 6.583. -- ISSN : 2570-4877.

obálkaForeign affairs  . -- 1922-. -- New York : Council on Foreign Relations, 1922-. -- ISSN : 0015-7120.

obálkaForenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecké studie a analýzy = scientific studies and analyses  . -- Ročník 1, 1/2016-. -- Praha : Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2016-. -- 23 cm. -- ISSN : 2533-4387.

La formaggeria magazine : časopis pro milovníky Itálie a jejích specialit  . -- Číslo 1 (květen-červenec 2013)-. -- Litovel : Orrero a.s., 2013-. -- 26 cm ;. -- Průběžné číslování.

obálkaForMen : časopis jen pro muže  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Mladá fronta, 2006-. -- 2016 Praha : Serafico investment s.r.o. -- 2016-2018 Praha : CN Invest a.s. -- 2018- Praha : Czech News Center a.s. -- 30 cm. -- Změny podnázvů: inteligentní průvodce světem muže (od září 2014); stylový průvodce světem muže (od č.10/2016). -- ISSN : 1801-7355.

obálkaFortnite : kompletní průvodce battle royale  . -- [2018]-. -- Praha : Omega Publishing Group s.r.o., 2018-. -- 28 cm. -- Podnázev v tiráži: speciál časopisu Score. -- Evidenční číslo 7710 uváděné v tiráži patří časopisu: "Score". -- Každé číslo má jiný podnázev. -- ISSN : 2571-2241.

obálkaForum : časopis Univerzity Karlovy  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Praha : Univerzita Karlova, 1994-. -- 30 cm. -- U některých čísel zvratmo anglický text. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8-12 s., 210/297. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1211-1724.

obálkaForum : the Charles University magazine  . -- 1995-2000; Issue 1 (2016)-. -- Praha : Charles University, 1995-. -- Pod registrační značkou MK ČR E 22422 zjištěno, že časopis je evidován od 17.2.2016. -- Dle databáze ISSN časopis vycházel v letech 1995-2000; 2016-. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1211-1732.

obálkaForum diabetologicum  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Brno : Facta Medica, 2012-. -- 27 cm. -- ISSN : 1805-3807.

obálkaFórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2007-. -- 30 cm. -- ISSN : 1802-5854.

obálkaFossil imprint  . -- Vol. 72, No. 1-2 (2016)-. -- Praha : Národní muzeum, 2016-. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování z předchozího titulu. -- ISSN : 2533-4050.

obálkaFoto : časopis pro všechny fotografy  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 2012)-. -- Praha : Springwinter, 2012-. -- 30 cm. -- Od r. 2013 vychází v elektronické verzi pro iPad. -- Změna podnázvu v r. 2013: původní obsah - autorská portfolia - skutečné recenze - kulturní přehled -- od r. 2016: vidět fotografii jinak. -- R. 2014 - podnázvy často mění. -- Podnázev od r. 2016: vidět fotografii jinak. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1805-3335.

obálkaFotograf : časopis pro fotografii a vizuální kulturu  . -- Č. 1 (2002)-. -- Praha : Mediagate, 2002-. -- [2005]-2007 Brno : Medica Publishing and Consulting. -- 2008- Praha : Fotograf 07. -- Průběžné číslování. -- Jednotlivá čísla mají tematické podnázvy. -- ISSN : 1213-9602.

Fotoimpuls : zpravodaj Volného sdružení východočeských fotografů  . -- Hradec Králové : Volné sdružení východočeských fotografů : Středisko amatérské kultury Impuls, [1999?]-. -- [2015]- Hradec Králové : Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2012: zpravodaj východočeských fotografů.

obálkaFoto, video : advanced  . -- Č. 5 (září/říjen 1999)-. -- Praha : Atemi, 1999-. -- 29 cm. -- Od roku 2002 bez podnázvu. -- ISSN : 1213-855X ISSN (chybné) 1211-5312.

obálkaFottea : journal of the Czech Phycological Society  . -- Vol. 7, no. 1 (2007)-. -- Praha : Czech Phycological Society, 2007-. -- 29 cm. -- Ročníkování navazuje na předchozí titul. -- ISSN : 1802-5439.

Foxteriér : zpravodaj KCHF ČR  . -- [Praha] : Klub chovatelů foxteriérů ČR, [2001?]-. -- 2013- Malovice : Klub chovatelů foxteriérů ČR,. -- 30 cm. -- Změna místa vydávání od roku 2013: Malovice Netolice.

Františkolázeňské listy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Františkovy Lázně : Lázně Františkovy Lázně, [1993]-. -- 21-30 cm ;. -- Podnázev: časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.. -- Dříve jako: Lázeňské listy. -- Vychází také německé a ruské vydání. -- Od r. 2019 pouze v německé mutaci.

Frenštátský zpravodaj : měsíční informační zpravodaj  . -- [Č. 1 (2004?)]-. -- Frenštát pod Radhoštěm : Městský úřad, [2004?]-. -- 30 cm. -- Od r. 2015 bez podnázvu.

Fresh time : muž, který ví, co chce  . -- Praha : Rix, [2012]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: roč. 2, č. 1 (leden 2013).

obálkaFreundschaft : Zeitschrift für den Deutschunterricht  . -- Roč. 1, č. 1 (1952)-. -- Praha : SPN, 1952-. -- 1999-2004 Praha : Benedicto. -- 2005-2011 Praha : Zuzana Janků. -- 2011- Praha : Ajoda. -- 30 cm. -- Podnázev dříve: Gesamtstaatliche Zeitschrift für den Deutschunterricht ; Variantní název na obálce: F ... - součástí variantního názvu je pořadové číslo. -- Vydavatelství od r. 1999: Benedicto - Zuzana Janků. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/297. -- Podnázev v tiráži: časopis pro výuku německého jazyka. -- Resumé: Doplňkový časopis pro výuku němčiny na školách. -- ISSN : 0323-0384.

Fryčovický zpravodaj  . -- Květen (1993)-. -- Fryčovice : Obecní úřad, 1993-. -- 30 cm ;. -- Zpravodaj obecního úřadu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 210/300.

Frýdlantské noviny  . -- Leden 1991-březen 2000; září 2015-. -- Frýdlant nad Ostravicí : Městský úřad, [1991]-. -- 30 cm. -- Podnázev: informační měsíčník pro občany města Frýdlant n/O a nejen pro ně. -- Podnázev od roku 2015: zpravodaj města Frýdlantu nad Ostravicí. -- Od dubna 2000 pokračovalo částečně jako Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy; v září 2015 obnoveno vydávání. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10+2 s., 210/297.

Frymburský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1987)]-. -- Frymburk : MNV, [1987]-. -- 1991-2008 Frymburk : Obecní úřad. -- 2009- Frymburk : Úřad městyse. -- Podnázev: měsíčník Obecního úřadu Frymburk: od 11. měs. r. 1996-2007 -- měsíčník Úřadu městyse Frymburk: 2009-. -- Změna podnázvu: měsíčník Úřadu městyse Frymburk: od r. 2008-. -- Vydavatel: MNV a MV NF Frymburk. -- Číslování ročníků: od 11. měs. r. 1996-. -- Číslování čísel: roč. 1-20 r. 1987-2007 č. 1-12, průběžné číslování od r. 2008- , začíná č. 250 -- od září r. 2012 chybné číslování, v dalších měsících i letech na tuto chybu navazují. -- Chybné číslování ročníků: r. 2006 chybně uveden roč. 9, od 5. měs. správně uveden 19. -- r. 2010 chybně uveden roč. 22, od 5. měs. správně uveden 23. -- r. 2013 chybně uveden roč. 27, správně má být roč. 26 -- chybné číslování ročníků se stále opakuje. -- Průběžné číslování.

Fryštácké listy  . -- Fryšták : Městský úřad, [1991]-. -- 21 cm ;.

obálkaFull moon : music magazine  . -- Č. 1 (2010)-. -- Brno : Kyeo shows, 2010-. -- 2015- Praha : Smile music s.r.o. -- 22-30 cm. -- Podnázev od r. 2011: hudební časopis. -- Podnázev v tiráži: dvouměsíčník o hudbě. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1804-3208.

Fulnecký zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Fulnek : Městský úřad, [200-]-. -- 2009- Fulnek : Městské kulturní centrum. -- 30 cm ;. -- Podnázev v tiráži: informační měsíčník pro občany města Fulneku.

obálkaF.O.O.D. : fascinující obyčejné okouzlující dobré : jídlo & styl & zdraví  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Praha : Mladá fronta, 2008-. -- 28 cm. -- Chybné ISSN se vztahuje k časopisu Dieta. -- Od roč. 1, č. 2 podnázev: jídlo a ještě mnohem víc. -- ISSN : 1803-425X ISSN (chybné) 1214-8784.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Gastro report & minutka : magazín profesionální gastronomie : oficiální časopis Asociace kuchařů a cukrářů České republiky  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Praha : T&M Creative, 2012-. -- 29 cm. -- Zvratmo Café & patisserie.

obálkaGastro & hotel : profi revue  . -- Č. říjen-listopad (2008)-. -- Praha : Martin Sobotka, 2008-. -- 2011- Praha : Cortina Park. -- 30 cm ;. -- Podnázev: časopis, se kterým máte náskok. -- ISSN : 1803-585X.

obálkaGastroenterologie a hepatologie = Gastroenterology and hepatology : časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti  . -- Roč. 65, č. 1 (únor 2011)-. -- Praha : Ambit Media, 2011-. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie". -- "Vydává Česká lékařská společnost J.E. Purkyně ve spolupráci s nakladatelstvím Ambit Media"--Tiráž. -- Ev. č. 1234 patří oběma názvům. -- ISSN : 1804-7874.

Gate : magazine for english-language students A1, A2+ level  . -- Vol. 1, Issue 1-2 (September-October/2012)-. -- Praha : Bridge Publishing House, 2012-. -- Slogan na titl. l.: the easy way to english! (Vol. 1, Issue 1-2, 8) -- english first! (Issue 9-10-). -- Součástí některých č. CD. -- Součástí některých č. materiály pro učitele (Teachers' File). -- V každém časopise plakáty.

Géčko : průvodce (nejen) světem pryží  . -- Č. 1 (2014)-. -- Praha : Prospectea Česká republika, 2014-. -- 27 cm ;. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: Průvodce (nejen) světem hadic a těsnění. -- Dodáváno se slovenskou mutací.

Géčko : nákupní centrum  . -- Ostrava : Obchodní a společenské centrum Ostrava, [2019?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle č. 1/2019.

Géčko : sprievodca (nielen) svetom hadíc a tesnení  . -- Praha : Prospectea Česká republika, s.r.o., [2018?]-. -- 26 cm. -- Popsáno podle: číslo 7 (marec 2018).

obálkaGender a výzkum = Gender and research  . -- Volume 18, number 1/2017-. -- Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2017-. -- 23 cm. -- Číslování ročníků navazuje na předcházející titul. -- ISSN : 2570-6578.

obálkaGenealogické a heraldické listy = Acta genealogica ac heraldica  . -- Roč. 13, č. 1 (1993)-. -- V Praze : Tabularium Traditionis, 1993-. -- 1996- Praha : Česká genealogická a heraldická společnost. -- Vydavatel: Česká genealogická a heraldická společnost. -- V r. 1992 vyšla pouze ročenka pod názvem: Genealogická a heraldická ročenka 1992 (I. a II. díl). -- Změna signatury od roku 2017- : ČB 8.277. -- ISSN : 1212-9631.

Generali Česká Info : časopis pro obchodní službu  . -- 1/2019-. -- Praha : Česká pojišťovna, a.s., 2019-. -- 29 cm.

obálkaGeografické rozhledy : časopis pro výuku a popularizaci geografie  . -- Praha : Iris, 1991-. -- 1999-2005 Praha : Terra klub. -- 2006-2007 Praha : Kartografie Praha. -- 2008-2017 Praha : Nakladatelství České geografické společnosti. -- 2017- Praha : Nakladatelství P3K, s.r.o. -- Vydavatel: Česká geografická společnost: od r. 1992-. -- Podnázev: výuka a popularizace geografie, ekologická výchova: od č. 2 r. 1993-1994 - r. 1996-1997. -- Podnázev: další vzdělávání učitelů zeměpisu, životní prostředí: od r. 1997-1998. -- Podnázev neuváděn: od r. 1998-1999-. -- ISSN : 1210-3004.

obálkaGeografie : sborník České geografické společnosti = Geography : Journal of Czech Geographic Society  . -- Roč. 101, č. 1 (1996)-. -- Praha : Česká geografická společnost, 1996-. -- 25 cm. -- Od r. 2010 bez anglického názvu a podnázvu. -- Podnázev 2010-2015: sborník ČGS. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 80+12+4 s., 175/250. -- ISSN : 1212-0014.

obálkaGeotechnika : časopis pro zakládání staveb, mechaniku zemin a inženýrskou geologii  . -- [Roč. 1], č. 0 (1997)-. -- Praha : Čeněk a Ježek, 1997-. -- 2013- Praha : Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4+4 s., 210/297. -- Resumé: Odborný časopis pro zakládání staveb, mechaniku zemin a inženýrskou geologii. -- ISSN : 1211-913X.

obálkaGeriatrie a gerontologie : odborný časopis České gerontologické a geriatrické společnosti  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012-. -- 28 cm. -- ISSN : 1805-4684.

obálkaGermanoslavica : Zeitschrift für germano-slavische Studien  . -- Jahrg. 1(6), Nr. 1-2 (1994)-. -- Praha : Euroslavica, 1994-. -- svazků ; 24 cm. -- Podnázev od r. 1995: Zeitschrift für germano-slawische Studien. -- Vydává Slovanský ústav AV ČR v nakladatelství Euroslavica. -- Ročníkování navazuje na stejnojmenný titul vycházející v l. 1931-1937. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 186+4 s., 166/240. -- Resumé: Literárněvědné, literárněhistorické, lingvistické resp. historické statě z oblasti česko-německých resp. německo-slovanských vztahů. -- ISSN : 1210-9029.

obálkaGlanc : společnost a životní styl  . -- Č. 0 (2006)-. -- Praha : Melinor, 2006-. -- 2008-2015 Praha : Astrosat. -- 2015-2016 Praha : Astrosat Media s.r.o. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media a.s. -- 31 cm. -- ISSN : 1802-0577.

obálkaGlaube und Heimat : Rundbrief der Böhmerwaldseelsorger an ihre heimatverbannten Pfarrkinder  . -- Heuchlingen : Glaube und Heimat, 1949-. -- Změna podnázvu: Zeitschrift der Heimatvertriebenen des Böhmerwaldes: od č. 19 r. 1974 - č. 1 r. 1978 -- Monatsschrift der Heimatvertriebenen des Böhmerwaldes: od č. 2 r. 1978-1990 -- Monatsschrift der Heimatvertriebenen und Freunde des Böhmerwaldes: od r. 1991-2005 -- Monatsschrift der Heimatvertriebenen und Freunde des Böhmerwaldes und des Böhmerwaldmuseums Passau: od r. 2006-2009 -- Monatsschrift der Heimatvertriebenen Böhmerwäldler, Freunde des Böhmerwaldes und des Böhmerwaldmuseums Passau: od r. 2010-. -- ISSN : 1433-6332.

obálkaGłos : gazeta Polaków w Republice Czeskiej  . -- Nr 1, LXXIII (5 stycznia 2018)-. -- Czeski Cieczyn : Pol-Press, s.r.o., 2018-. -- 42 cm. -- Chybné ISSN 1212-4222 patří časopisu: "Głos ludu". -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Głos ludu". -- ISSN : 2570-8708 ISSN (chybné) 1212-4222.

Gmag : Golden Gate magazín  . -- Číslo 5 (květen 2013?)-. -- Praha : Golden Gate CZ, a.s., [2013?]-. -- 29 cm. -- Další podnázev: časopis pro klienty a spolupracovníky Golden Gate CZ a.s.

obálkaGnosis medica : odborný recenzovaný časopis určený odborníkům z oblasti morfologických makroskopických i mikroskopických oborů, klinických oborů a medicínského práva  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-roč. 3, č. 2 (2015) ; Roč. 4,č. 1-2 (2017)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013-. -- 30 cm. -- Obálkový podnázev: odborný recenzovaný časopis určený odborníkům z oblasti morfologických makroskopických i mikroskopických oborů, medicínského práva a odborníky z klinických oborů. -- Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav normální anatomie, Ústav soudního lékařství a medicínského práva. -- Ročník 2016 z organizačních důvodů nebyl vydáván. -- ISSN : 1805-8434.

Golem : keramické tvoření pro každého : keramické tvorenie pre všetkých  . -- Roč. 1, č. 0 (2006)-. -- [Praha] : Jiří Dvořák - Tvořivý Amos, 2006-. -- 2010- [Praha] : Efkoart. -- 23-24 cm.

obálkaGolf : český golfový časopis  . -- Roč. 6, září/říjen (1998)-. -- Praha : Unigolf, 1998-. -- [200-]- Brno : Unigolf - CCB. -- 2016- Brno : CCB, spol. s r.o. -- 30 cm. -- Podnázev od č. 1 (1999): český a slovenský golfový časopis. -- Bez podnázvu (od r. 2004?). -- ISSN : 1212-4745 ISSN (chybné) 1210-793X.

obálkaGolf Digest : jak hrát, čím hrát, kde hrát  . -- Č. říjen (2004)-. -- Praha : Atemi, 2004-. -- 2015- Praha : On The Green. -- 27 cm. -- Pokračuje číslování předchozího titulu. -- Chybné ISSN 1214-2867 patří časopisu: "GD. Oficiální česká verze Golf Digest". -- Do září 2004 název: "GD. Oficiální česká verze Golf Digest", od října 2004 název: "Golf Digest". -- Od r. 2004 podnázev: Oficiální česká verze. -- ISSN : 1214-8814 ISSN (chybné) 1214-2867.

Golf Hostivař  . -- Roč. 1, č. 1 (zima 2007)-roč. 8, č. 4 (zima 2014); Roč. XII, červenec/srpen-1 (2018)-. -- Praha : Sport Hostivař, a.s., 2007-. -- 26-30 cm. -- Po změnách názvu Hostík (2015-2016) a Hostivařský expres (2017) návrat k původnímu názvu. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Expres". -- Podnázev v tiráži od roku 2018: magazín nejen o golfu.

obálkaGolf vacations : česká edice  . -- Č. 1 (2007)-. -- Praha : Resort Media, 2007-. -- 28 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1802-6427.

Golfové noviny  . -- Číslo 1, ročník I (duben 2020)-. -- Praha : GN media s.r.o., 2020-. -- 42 cm.

Gorinfo : odborný bulletin pro uživatele informačních systémů ve veřejné správě  . -- Č. 1 (2005)-. -- Jihlava : Gordic, 2005-. -- svazků.

obálkaGo! : magazín zaměstnanců skupiny Unipetrol  . -- Leden-únor 2019-. -- Praha : Unipetrol, a.s., 2019-. -- 27 cm. -- ISSN : 2571-3434 ISSN (chybné) 2464-5044.

obálkaGraeco-latina Brunensia  . -- Roč. 14, č.1-2 (2009)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2009-. -- Ročníky navazují na předchozí titul (knihovna nevlastní). -- Jednotlivé svazky mají ISBN. -- ISSN : 1803-7402.

obálkaGramophone : the review of classical recordings  . -- Vol. 1, no. 1 (Apr. 1923)-. -- Harrow : Gramophone Publications, 1923-. -- Podnázvy se mění: od r. 1995-. -- Součástí některých čísel CD, ve fondu hudebního odd.. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 0017-310X.

obálkaGramotnost, pregramotnost a vzdělávání : odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku čtenářské, matematické, informační a přírodovědecké gramotnosti a pregramotnosti  . -- Ročník I, 1/2017-. -- Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017-. -- 21 cm. -- ISSN : 2533-7882.

obálkaGrand Krásná & zdravá : o všem, co zajímá moderní ženu  . -- Roč. 0, č. 0 (2010)-. -- Praha : Grand Princ, 2010-. -- [2011]- Praha : Grand Princ Media. -- svazků ; 23 cm. -- Od roč. 3, č. 11 (2013) : vydání pro Čechy. -- ISSN : 1804-5677.

obálkaGreenpeace  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Greenpeace, 1993-. -- 1997- Praha : Greenpeace Česká republika. -- Název v tiráži: Magazín Greenpeace r. 1997 - č. 2 r. 2002. -- Název v tiráži: Zpravodaj Greenpeace č. 3 r. 2003 - r. 2004. -- Podnázev na obálce: magazín r. 1997 - č. 2 r. 2002. -- Podnázev na obálce: zpravodaj č. 3 r. 2003 - r. 2004. -- Podnázev na obálce: Česká republika od r. 2005-. -- Podnázev v tiráži: časopis pro ochranu přírody a životního prostředí: r. 1997-2004. -- V letech 1997-2004 uváděn ročník. -- Změna signatury: ČC 6.142: od roku 2009-. -- ISSN : 1211-8168.

obálkaGris : vaše inspirace  . -- Praha : Gris Magazine s.r.o., [2015]-. -- 30 cm. -- ISSN : 2464-4765.

obálkaGurmet : nejlepší škola vaření  . -- Č. prosinec (2010)-. -- Praha : Astrosat, 2010-. -- 2015-2016 Praha : Astrosat Media s.r.o. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media a.s. -- 28 cm. -- Změna podnázvu v r. 2014: s chutí a stylem. -- ISSN : 1804-610X.

Gusto : magazín clubu Billa  . -- Č. 1 (podzim/zima 2012)-. -- Modletice : Billa, 2012-. -- 28 cm.

obálkaGymnasion : časopis pro zážitkovou pedagogiku  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Prázdninová škola Lipnice, 2004-. -- 2009, 2013-2016 Olomouc : Gymnasion. -- 2016-2019 Praha : Nadační fond Gymnasion. -- 2020- Praha : Nadace Pangea. -- 23 cm. -- Přestávka ve vydávání v r. 2010-2012. -- ISSN : 1214-603X.

obálkaGynekolog : časopis ženských lékařů  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Hradec Králové : MedEXart, 1992-. -- [2008?]-2016 Třebechovice pod Orebem : Medexart. -- 2016- Praha : Mladá fronta a.s. -- 27 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+4 s., 195/270. -- Resumé: Odborný časopis ženských lékařů. -- ISSN : 1210-1133.

obálkaGynekologie a porodnictví  . -- Ročník 1, číslo 1 (prosinec 2016)-. -- Praha : Medibay s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 2533-4689.

G-magazín : časopis pro život  . -- Praha : B.D.S. Press, [1997]-. -- Popsáno dle: r. 1998. -- Změna vydavatele: Agentura T.T.V.: od r. 2001?-. -- Změna periodicity: 2x ročně: od r. 2002-.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Habrovanský zpravodaj  . -- Habrovany : Obecní úřad, [1995]-. -- 30 cm. -- Údaj o začátku vydávání pochází z internetu. -- Průběžné číslování. -- Popsáno podle: č. 40 (červen 2011).

obálkaHaf & mňau : magazín pro milovníky psů a koček  . -- Č. 1 (2012)-. -- Říčany : Mediars, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Haf a mňau". -- Změna podnázvu v roce 2012: pes a kočka = nejlepší smečka. -- Další podnázvy v roce 2013: pro ty, kdo milují psy a kočky. - koupí časopisu přispíváte na útulky!. -- ISSN : 1805-4358.

Hajanský zpravodaj  . -- Číslo 1 (jaro 2015)-. -- Hajany : Obec Hajany, 2015-. -- 21 cm.

Hájský kohout : zpravodaj pro obec Háj u Duchcova a Domaslavice  . -- Háj u Duchcova : Obecní úřad, [2005]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: roč. 7, č. 1 (2011).

Halířoviny  . -- Č. 1 (prosinec 2020)-. -- Vrchlabí : ZUŠ Karla Halíře ve Vrchlabí, 2020-. -- 30 cm.

obálkaHaló noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (3.6.1991)-. -- Praha : Futura, 1991-. -- 47 cm. -- Pokračovatel deníku Rudé právo, u jehož zrodu stál Bohumír Šmeral v r. 1933. -- Podnázvy dříve: Opoziční deník; Levicový deník;. -- 1. roč. pův. vydání - r. 1933. -- Příl. dříve: PÁ: Haló kultura s přílohou televizních a rozhlasových programů; Haló na neděli (do 2000); SO: Haló na neděli; PÁ: Pro volné chvíle; Anténa. -- Od r. 2002: PO: Společnost, ekonomika, politika; PÁ: Víkend, TV Anténa; Obrys. Týdeník pro literaturu a kulturu. Kmen. Inzertní příloha Českého literárního sdružení (od 2003 Unie českých spisovatelů). -- Od 2.10.2003: PO:Společnost, ekonomika, politika; ÚT: Rady a zájmy (do 11.4.2006); ST: střídavě-Parlament, Člověk v hospodářství, Svět vědy a techniky (do 26.4.2006); ČT: Život v krajích (do 6.4.2006); PÁ:Víkend, TV anténa, Obrys; SO: Toulky naší vlastí (do 22.4.2006). -- Od května 2006: PO: Společnost, ekonomika, politika (do 25.6.2007), Naše pravda (od 2.7.2007); ST: Svět vědy, techniky a ekologie (1x za 14 dní, do 23.8.2006); PÁ: Víkend (do 29.9.2006), Obrys - kmen (do 29.9.2006), TV anténa (do 29.9.2006); SO: Pro volné chvíle (do 3.9.2006),Obrys - kmen (od 7.10.2006); Bonus pro vás (od září 2009). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 316/468. -- Zvláštní výtisky: Čtení pro Vás ; Evropa zleva ; Haló magazín ; Haló magazín pro vás. -- ISSN : 1210-1494.

Hanácké noviny  . -- Září 2016-. -- Olomouc : Agriprint, s.r.o., 2016-. -- 42 cm. -- Vložená příloha: Hanácky inzerátê : inzertní magazín Hanáckých novin.

obálkaHanácký večerník : týdeník pro lidi s názorem  . -- Číslo 1, ročník 1 (22. září 2016)-. -- Olomouc : Vlastimil Blaťák, 2016-. -- 47 cm. -- Podnázev v tiráži: týdeník pro oblast Olomouckého kraje a Hané. -- Podnázev v roce 2017: noviny pro lidi s názorem. -- ISSN : 2464-8523.

Hanušovické noviny  . -- [Roč. 1, č. 1 (1995?)]-. -- Hanušovice : Městský úřad, [1995?]-. -- 30 cm. -- Podnázev: vychází pro Hanušovice a místní části Hynčice nad Moravou, Potůčník, Vysoké Žibřidovice, Žleb. -- Od č. 4/2019 jako Hanušovický zpravodaj. -- Čísla z roku 2014 evidována v seznamu Místní a firemní periodika.

obálkaHappysun : pozitivní dvouměsíčník o životní rovnováze, síle lásky a cestě ke štěstí  . -- 3 (Květen, červen 2019)-. -- Praha : Bylinky revue, 2019-. -- 24 cm. -- Chybné ISSN 2464-6466 a evidenční číslo MK ČR E 22403 patří předchozímu titulu Šaman. -- Trojí číslování (číslo, měsíc, průběžné číslování). -- V číslování ročníků a průběžném číslování navazuje na předcházející titul. -- ISSN : 2571-3582 ISSN (chybné) 2464-6466.

obálkaHarmonie : klasická hudba, jazz a tanec  . -- [Roč. 1], č. 1 (květen/červen 1993)-. -- Praha : Muzikus, 1993-. -- 29 cm. -- Podnázev dříve: časopis pro vážnou hudbu a jazz. -- Podnázev od r. 1999 : klasická hudba, jazz a world music. -- Vydáváno za finanční podpory MK ČR a Nadace Bohuslava Martinů. -- V roce 2003 vydáváno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Bohuslava Martinů a Nadace Leoše Janáčka. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 205/285. -- Resumé: Časopis informuje formou článků, recenzí, rozhovorů, zpráv a inzerce o aktuálním dění v oblasti vážné hudby a jazzu. -- ISSN : 1210-8081.

obálkaHarper's Bazaar : časopis pro náročnou ženu  . -- Premiérové číslo (listopad 1996)-. -- Praha : Stratosféra, 1996-. -- 2013-2018 Praha : Bauer Media Praha. -- 2019 Praha : Mafra Print, a.s. -- 2019- Praha : Mafra, a.s. -- 27-29 cm. -- Časopis byl do r. 1996 vydáván pouze v zahraničí (cca 25 let). -- Od r. 2001 je souběžně vydáván obsahově i graficky totožný titul v malém formátu: Harper's Bazaar mini. -- Hřbetní podnázev: časopis pro sebevědomou ženu. -- Resumé: Módní časopis pro ženy. -- ISSN : 1211-5371.

Hartmanský list  . -- Hartmanice : Obec Hartmanice, [2020]-. -- 30 cm.

Hasičské noviny : čtrnáctideník hasičů Čech, Moravy a Slezska  . -- Praha : Floripress, 1990-. -- 1997- Nové Město nad Metují : Hasiči. -- 2013- Praha : Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. -- Vydavatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. -- Změna nakladatele: FIRE EDIT: r. 1992-1996. -- Změna podnázvu: list Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska: od r. 1996-. -- Změna nakladatele: HS servis: č. 1-4 r. 1997. -- Změna nakladatele: Hasiči: od č. 5 r. 1997-. -- V roce 2013 č. 1-3 označena jako roč. 13, dále ročník neuváděn.

Haťský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1992?)]-. -- Hať : Obecní úřad, [1992?]-. -- 21 cm ;. -- Průběžné číslování.

obálkaHattrick : fotbalový magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Praha : Marsfoto, 1999-. -- 2009-2010 Praha : Frontpage. -- 2010-2011 Praha : Bene sport. -- 2012- Praha : Hattrick Media. -- 30 cm. -- Podnázev v l. 2003-2011: sportovní magazín. -- ISSN : 1212-6756.

obálkaHavířovsko  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Opava : Region, 1998-. -- 2002-2016 České Budějovice : Vltava-Labe-Press. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media a.s. -- 44 cm. -- ISSN : 1212-2122.

Havlíčkobrodské listy : pro občany našeho města  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Havlíčkův Brod : Městský úřad, [2007]-. -- 31-32 cm ;. -- Podnázev v tiráži: měsíčník města Havlíčkův Brod.

obálkaHead & neck cancer news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví : české vydání  . -- Ročník 1, číslo 1 (červen 2016)-. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2016-. -- 27 cm. -- ISSN : 2464-7861.

Health+ concierge medicine  . -- Jaro 2014-léto 2018 ; podzim 2020-. -- Praha : C.O.T. media, 2014-. -- 2017-2018 Praha : Program H plus, s.r.o. -- 2020- Praha : Program H plus. -- 28 cm. -- Podnázev od roku 2017: komplexní prevence pro zdravý život - complex prevention for a healthy life. -- V r. 2019 nevyšel.

Heimatruf : Mitteilungsblatt vom Bund der Deutschen in Böhmen, e.V.  . -- Jg. 1 (September 2015)-. -- Nečtiny : Bund der Deutschen in Böhmen, e.V., 2015-. -- 30 cm.

Hejtman : chlumský zpravodaj  . -- Č. 1 (červenec 1991)-. -- Chlum u Třeboně : Obecní úřad, 1991-. -- 2006- Chlum u Třeboně : Městys Chlumu u Třeboně. -- Vydavatel: Obecní úřad Chlum u Tř. ve spolupráci se sklárnou Český křišťál a Domem kultury. -- Změna vydavatele: Obecní úřad Chlum u Třeboně ve spolupráci se Sklárnou Český křišťál, Domem kultury a Integrovanou střední školou sklářskou: 3. měs. r. 1995-1999. -- Změna vydavatele: Obecní úřad Chlum u Třeboně ve spolupráci s Domem Kultury v Chlumu u Třeboně: 1. měs. r. 2004-. -- Chybné číslování: 2x červen v r. 2001. -- Změna signatury: ČB 6.242: od r. 2010-.

Helios : časopis pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového měchýře  . -- Č. 1 (květen 2013)-. -- Praha : Coloplast A/S, 2013-. -- 30 cm.

Helios : noviny pro stomiky = noviny pre stomikov  . -- Č. 1 (květen 2011)-. -- Praha ; Banská Bystrica : Coloplast, 2011-. -- 30 cm. -- Další podnázvy: slovensko-český časopis pre stomikov; česko-slovenský časopis pro stomiky.

Herálecký zpravodaj  . -- Herálec : Obecní úřad, [1992?]-. -- 30 cm. -- V roce 2000 vycházel pod názvem: Zpravodaj.

obálkaHeritage : umění(m) žít : čtvrtletník o kultuře a mecenášství  . -- Číslo 1 (zima 2017)-. -- Praha : Bohemian Heritage Fund, nadační fond, 2017-. -- 28 cm. -- ISSN : 2570-8295.

obálkaHeroine : způsobuje nezávislost  . -- 1/2019-. -- Praha : Partners media, s.r.o., 2019-. -- 30 cm. -- ISSN : 2694-7080.

obálkaHerriot  . -- Č. 1 (2003)-. -- Hořovice : Cymedica CZ, 2003-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2533-6142.

Heršpický zpravodaj  . -- Heršpice : Obecní úřad Heršpice, [2002?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: 2/2019.

Heřmanské listy : zpravodaj obce Heřmanova Huť  . -- Heřmanova Huť : Obecní úřad, [200-]-2016. -- 28 cm ;. -- Uložen ve skladu KD jako ABCPV.

obálkaHistoria scholastica  . -- Sv. I. (2010)-sv. II. (2013) ; ročník 1, 1/2015-. -- V Praze : Pedagogické muzeum J.A. Komenského, 2010-. -- 2013- Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského. -- 21 cm. -- Svazky z roku 2010 a 2013 popsány jako monografie. -- Podnázev od roku 2015: mezinárodní časopis pro dějiny výchovy a vzdělání. -- ISSN : 1804-4913.

obálkaHistorica : revue pro historii a příbuzné vědy  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2010-. -- 24 cm. -- ISSN : 1803-7550.

obálkaHistorická geografie = Historical geography  . -- Praha : Historický ústav ČSAV, 1968-. -- 1995- Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky. -- 21 cm. -- Sv. 31 má podnázev: Zdeňku Boháčovi "in memoriam" = Zdeněk Boháč "in memoriam". -- Suppl. 1 (2006) popsáno monograficky. -- Některé svazky mají ISBN. -- Abstrakt: Publikace: Historická geografie 38/1. Časopis profiluje historickou geografii jako obor se širokým spektrem témat, metod a pramenů. Sleduje nové náměty a perspektivy historickogeografického výzkumu i rozpracované projekty historické geografie. Vychází od roku 1968. Koncepce historickogeografického výzkumu i náplň Historické geografie se proměňuje, tak jako se mění moderní věda a její metody. Přesto zůstává časopis věrný několika hlavním problémovým okruhům: historické geografii sídel a obyvatelstva, hospodářské historické geografii, územnímu vývoji Českých zemí, fyzickogeografické historické geografii, dějinám kartografie, historické kartografii, historické geografii kultury a nejnověji environmentálním dějinám. Uvedenou tematiku doplňují např. práce teoretické, metodologické a terminologické, kapitoly z vybraných bakalářských, magisterských či doktorských prací aj. Od 30. svazku (1999) je Historická geografie recenzovaným časopisem. Publikace: Historická geografie 38/1. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9770323098008. -- ISSN : 0323-0988.

obálkaHistorická penologie  . -- 1/2003-2/2016; Ročník XV, 1/2017-. -- Praha : Vězeňská služba ČR - Akademie VS ČR, 2003-. -- 2003-2016 Praha : Kabinet dokumentace a historie VS ČR. -- 2017- Stráž pod Ralskem : Akademie Vězeňské služby ČR. -- 30 cm. -- Podnázev v roce 2003: časopis Institutu vzdělávání - Kabinetu dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii. -- ISSN : 2533-803X.

obálkaHistorická sociologie : časopis pro historické sociální vědy = Historical sociology : a journal of historical social sciences  . -- Č. 1 (2009)-. -- Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, 2009-. -- 2012- Praha : Karolinum. -- 24 cm. -- Na vydávání se podílí Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. -- ISSN : 1804-0616.

obálkaHistorie a vojenství : časopis Historického ústavu Armády ČR  . -- Roč. 1, č. 1 (1952)-. -- Praha : Magnet-Press, 1952-. -- [1980]-[2000] Praha : Naše vojsko. -- [2001]-2003 Praha : Historický ústav Armády ČR. -- 2004- Praha : Vojenský historický ústav Praha. -- 2004-2009 [Praha] : Aeromedia. -- 2010-2013 Praha : Business Media CZ. -- 2014- Praha : Vojenský historický ústav. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 200+4 s., 145/210. -- Původní podnázev: sborník Vojenského historického ústavu. -- Podnázev do 31.12.1992: časopis Historického ústavu Československé armády. -- Podnázev od r. 2004: časopis Vojenského historického ústavu Praha. -- Vydává Vojenský historický ústav Praha ve vydavatelství Aeromedia. -- Informace o vydavatelství Aeromedia pocházejí z: www.aeromedia.cz/kontakty. -- Signatura: ČB 5.952: od r. 2004-. -- Resumé: Dvouměsíčník pro příznivce historie, obzvláště válek, bitev a politiky. Přináší aktuální poznatky a nové pohledy na tuto oblast. -- ISSN : 0018-2583.

obálkaHistorie - Otázky - Problémy  . -- Č. 1 (2009)-. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009-. -- 24 cm. -- ISSN : 1804-1132.

obálkaHistory revue : dějinné otazníky - bitvy - osudy mocných - spiknutí - historické omyly  . -- Praha : RF Hobby, 2008-. -- 27 cm. -- Podnázev l. 2010-2011: historické mýty-dějinné otazníky-osudové okamžiky-příběhy mocných-spiknutí. -- Od r. 2009 2x ročně History revue speciál. -- ISSN : 1803-0440.

Hlas Loštic  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Loštice : Městský úřad, [200-]-. -- 21 cm.

Hlas Lubenecka  . -- Lubenec : Obecní úřad, 1985-. -- 21 cm ;.

Hlas mučedníků : člen mezinárodní křesťanské organizace ICA  . -- Jindřichův Hradec : Občanské sdružení Pomoc pronásledované církvi, [1993?]-. -- Změna podnázvu: člen mezinárodní křesťanské asociace ICA: od r. 2000-.

Hlas Nadějkova  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- V Nadějkově : Obecní úřad, 1993-. -- Vydavatel: Obec Nadějkov. -- Číslování ročníku od r. 2003-.

obálkaHlas pravoslaví  . -- Roč. 1, č. 1 (1945/46)-. -- Praha : Eparchiální rada pravoslavné církve, 1945-. -- 1953-[1990?] Praha : Ústřední církevní nakladatelství. -- 1996-2000 Praha : Pravoslavné nakladatelství. -- 2001- Praha : Pravoslavná církev v českých zemích. -- 21 cm. -- Vydává: Pravoslavné vydavatelství, Metropolitní rada pravoslavné církve v českých zemích. -- Vydává: Pravoslavná církev v českých zemích. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 34 s., 147/210. -- Změny podnázvu: Orgán pravoslavné církve v Československu (od r. 1952); časopis Pravoslavné církve v Československu (od r. 1990); časopis Pravoslavné církve v českých zemích (1996-2000); bez podnázvu od r. 2001. -- Chybné číslování ročníku: r. 2002. -- ISSN : 0323-1089.

Hlas severu : časopis pro varnsdorfské občany  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 1990)-. -- Varnsdorf : Městský úřad, 1990-. -- 32-34 cm. -- Podnázev od r. 2001: čtrnáctideník pro varnsdorfské občany.

Hlas Žulové  . -- Žulová : Městský úřad, [2005]-. -- 22 cm. -- Popsáno podle: č. 1 (2013).

Hlasatel : zpravodaj občanů Prahy 15  . -- Roč. 1, č. 1 (květen 1995)-. -- Praha : Úřad městské části Praha 15, 1995-. -- 30 cm ;. -- Od r. 2000 podnázev: časopis Městské části Praha 15. -- Resumé: Informační periodický tisk pro obyvatele Městské části Praha 15.

Hlásek Nadějkova : ... příloha Hlasu Nadějkova  . -- [Nadějkov : ZŠ Nadějkov], [2004]-. -- Podnázvy se mění: prázdninová příloha Hlasu Nadějkova -- poprázdninová příloha Hlasu Nadějkova -- vánoční příloha Hlasu Nadějkova -- vánoční obrázková příloha Hlasu Nadějkova -- jarní příloha Hlasu Nadějkova -- inzertní příloha -- velikonoční příloha Hlasu Ndějkova. -- Výpustka v podnázvu nahrazuje slovní vyjádření období v roce, které se mění.

Hláska : zpravodaj Magistrátu města Opavy  . -- Č. Květen (1996)-. -- Opava : Magistrát města Opavy, 1996-. -- 30-31 cm ;. -- Podnázev od r. 2003: zpravodaj statutárního města Opavy.

Hlásnický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 7 (2010)-. -- Hlásnice : Obecní úřad, 2010-. -- 21 cm ;.

Hlášky z Liberka : časopis pro obec Liberk a její části  . -- Ročník 1, číslo 1 (květen 2015)-. -- Liberk : Obecní úřad Liberk, 2015-. -- 21 cm.

Hlincohorské noviny  . -- 2010-. -- Hlincová Hora : Obec Hlincová Hora, 2010-. -- Průběžné číslování do roku 2018. -- Periodicita se mění.

Hlinecké noviny  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Hlinsko : Městský úřad, [1999]-. -- 30-47 cm ;. -- V tiráži podnázev: měsíčník - noviny Hlinska. -- Od roč. 12(2010) č. 1.? podnázev v tiráži: měsíčník - Hlinecké noviny.

Hlinecký strakáček : časopis pro naše děti  . -- Číslo 1-. -- Hlinsko : Místní akční skupina Hlinecko, 2014-. -- 30 cm ;. -- Uložen ve skladu KD jako ABCPV.

Hlubocký zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- V Hluboké nad Vlt. : Městský úřad, 1993-. -- Oddělil se od: Zpravodaj Hluboké nad Vltavou: od č. 8 r. 1993. -- Chybné číslování: 2x č. 5 v r. 1997; r. 1999; r. 2000 -- č. 1 r. 2000 uveden roč. 31, od 2. č. již správně uveden roč. 32; od č. 5 r. 2004 chybně uveden roč. 35 na tuto chybu v dalších letech navazují. -- Ročník neuváděn v r. 1995. -- Číslování ročníků od r. 1996 navazuje na číslování ročníků Zpravodaje Hluboké nad Vltavou.

Hlučínské noviny : měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města  . -- Leden (1991)-. -- Hlučín : Městský úřad, 1991-. -- 30-31 cm ;. -- Přestávky ve vyd.: 1993-1995. -- Podnázvy dříve: list občanů Hlučínska; měsíčník pro politiku, ekonomiku, kulturu a sport hlučínského regionu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 14 s., 210/300. -- Dříve jako: Hlučínský zpravodaj.

obálkaHlučínsko : vlastivědný časopis Muzea Hlučínska  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Hlučín : Muzeum Hlučínska, 2011-. -- 29 cm. -- ISSN : 1804-6967.

HMMC News : magazín společnosti HMMC : HMMC internal newsletter  . -- Ostrava : Hyundai Motor Manufacturing Czech, [2008]-. -- 30 cm ;. -- Nový podnázev: HMMC Company magazine. -- Průběžné číslování.

Hnanický zpravodaj  . -- Popsáno podle: č. 1/2014. -- Hnanice : Obecní úřad, [2012]-. -- 30 cm ;.

obálkaHnutí Pro život  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Jihlava : Hnutí Pro život ČR, [1999]-. -- 21 cm. -- Signatura od r. 2007: ČB 7.353. -- ISSN : 1214-4096.

obálkaHN. Hospodářské noviny : [Hlavní vydání] : deník pro ekonomiku a politiku  . -- Roč. 34, č. 1 (1990)-. -- Praha : Economia, 1990-. -- 43 cm. -- Titul je vydáván ve dvou vydání: HN. Hospodářské noviny - [Hlavní vydání]: bez označení; HN. Hospodářské noviny - [Vedlejší vydání]: [modrý nebo černý plný kosočtverec]. -- Deník je pokračováním týdeníku Hospodářské noviny, který byl ukončen 18.5.1990, č. 20. Do 31.12.1992 vycházel v pondělí až pátek střídavě v české a slovenské verzi; od 1.1.1993 vychází v pondělí až v pátek v ČR. -- Název na tit. s. od 11.10.2004: Hospodářské noviny. -- Podnázev do r. 1992: deník pre ekonomiku a politiku. -- Podnázev v l. 2001-2007: v exkluzívní spolupráci s listy Handelsblatt a The Wall Street Journal Europe. -- Podnázev od 11.10.2004 do 15.5.2009: společnost, ekonomika a politika v souvislostech. -- Denně: HN podniky a trhy;PO:HN Kariéra, HN Praha a střední Čechy;ÚT:Věda a technika(do 2002),Technické noviny,Hejtmanské noviny(do 2002);ST:Peníze a investice,Kariéra expres,Finanční služby pro zaměstnance a zaměstnavatele(do 2002);ČT:Auto a moto(do 2002),Kariéra;PÁ:HN na víkend,HN TV program,Hejtmanské noviny(do 2002),Kariéra business; dříve:Světové trhy,Tip na týden,Styl. -- Příl. od r.2002:PO-PÁ:Podniky a trhy;PO:Kariéra - Business (od 2.1.2003);ÚT:Digital, Auto a moto(od 2.1.2003);ČT:Kariéra start,Zdraví(od 2.1.2003),Věda a lidé(od 2.1.2003). -- Od r. 2006: PO:Kariéra (do 11.5.2009);ÚT+ČT:In journal (od 2.2.2006 do 15.3.2007);ÚT:Journal HN (od 20.3.2007 do 7.8.2007). -- Měsíční přílohy od r. 2007: Kariéra speciál, Zdraví, ICT revue, Pro Byznys, Podnikání, Práce & kariéra atd.. -- Četné nepravidelné přílohy (Nemovitosti, Regiony, Služby státu exportérům, Automobily, Finanční služby aj.). -- Kultura a TV : + příloha přílohy: Media. -- Jiné vydání na stejném nosiči: HN. Hospodářské noviny - [Vedlejší vydání]. -- Abstrakt: Ekonomický deník, který informuje o hospodářských tématech doma i v zahraničí https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9770862958009. -- Resumé: Ekonomický deník, který informuje o všech hospodářských problémech doma i v zahraničí. -- ISSN : 0862-9587.

obálkaHoam : Monatsschrift für die Böhmerwäldler Mitteilungsblatt des Heimatverbandes  . -- Waldkirchen : Verein der heimattreuen Böhmerwäldler, 1948-. -- Změna podnázvu: Monatsschrift für die Böhmerwäldler Mitteilungsblatt des Deutschen Böhmerwaldbundes: od r. 1978?-. -- Změna podnázvu: Mitteilungsblatt des Deutschen Böhmerwaldbundes: od r. 2005-. -- ISSN : 1433-6448.

Hobby : zábava nejen pro muže  . -- 1 (březen 2019)-. -- Praha : Vltava Labe Media a.s., 2019-. -- 28 cm. -- Příloha regionálních deníků vydavatelství Vltava Labe Media.

Hobulet : noviny pro každého občana Prahy 7  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Obvodní úřad v Praze 7, 1992-. -- 2002-[2010?] Praha : Hobulet. -- 2010- Praha : B.H.S.Bohemia. -- 30-48 cm ;. -- Podnázev v tiráži do r. [1995]: Noviny městské části Praha 7. -- Podnázev: Holešovice, Bubeneč, Letná. -- Podnázev od r. 2010: časopis o životě na Sedmičce. -- Podnázev v tiráži: časopis městské části Praha 7. -- Od r. 2002 vydává městská část Praha 7 ve Vydavatelství Hobulet, později v B.H.S. Bohemia.

Hodějický zpravodaj  . -- Hodějice : Obecní úřad Hodějice, [2003]-. -- 30 cm.

obálkaHodinky šperky = Watch & jewellery magazine  . -- Roč. 1, č. 1 (jaro/léto 2008)-. -- Praha : Janka Sirotová, 2008-. -- 2011- Praha : Watch Star Media. -- 29-30 cm. -- Podnázev: specializovaný časopis pro Českou republiku a Slovensko. -- ISSN : 1803-2206.

Hodonínské listy : Měsíčník Městského úřadu a Domu kultury v Hodoníně  . -- [1989]-. -- Hodonín : Městský úřad, [1989]-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2001: Měsíčník Městského úřadu v Hodoníně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/297. -- Resumé: Zpravodaj občanů Hodonínska.

Holešovsko : regionální noviny MÚ Holešov  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Holešov : Městský úřad, 1995-. -- 30 cm ;. -- Od září 1997 podnázev: regionální půlměsíčník MěÚ Holešov. -- Od r. 2002 podnázev: regionální čtrnáctideník města Holešova. -- Podnázev od dubna 2013: regionální měsíčník města Holešova. -- Dříve jako: Zpravodaj města Holešova. -- Resumé: Zpravodajství a informace Holešovska.

Holické listy: měsíčník pro město Holice  . -- Roč. 1, č.leden (2005)-. -- Holice : Městský úřad, 2005-. -- 2005- Holice : Kulturní dům města Holic. -- 30 cm.

Holýšovský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Holýšov : Městský úřad, 1999-. -- 30-31 cm. -- Průběžné číslování. -- Dříve jako: Holýšovák.

obálkaHome : byt - dům - styl - zahrada  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Praha : Jaga Media, 2003-. -- 28 cm. -- Podnázev od r. 2006 do r. 2011: český průvodce moderním bydlením. -- ISSN : 1214-3960.

obálkaHomeopatické obzory : magazín Českého homeopatického klubu, z.s. = Homeopathic horizons = Homöopathische Horizonte  . -- Ročník 1, číslo 1 (26.2.2019)-. -- Praha : Český homeopatický klub, z.s., 2019-. -- 30 cm. -- ISSN : 2571-3396.

obálkaHomér : týdeník Mostecka  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Most : Mostecká informační společnost, 1997-. -- 2008- Most : Media Info System. -- 42-46 cm. -- Starší podnázev: jediné české regionální noviny na okrese. -- Týdeník Mostecka, distribuován i do měst Teplic a Chomutova. -- Od roč. 12(2008) č. 51/52: týdeník Homér - noviny distribuované v Ústeckém kraji. -- Chybí č. 10,42,43 r. 2016. -- ISSN : 1212-3978.

Horáček : informační zpravodaj Stříbrných hor  . -- Stříbrné Hory : Obec Stříbrné Hory, [2011?]-. -- 30 cm ;. -- Rok vydávání stanoven podle evidence MK. Dříve zřejmě jen elektronicky. -- Průběžné číslování.

Horecký zpravodaj : občasník  . -- Horka nad Moravou : Obecní úřad, 2002-. -- 32 cm ;. -- Popsáno podle: č. 9 (2013).

obálkaHoreka : hospitality business news  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Atoz Publishing, 2003-. -- 2005- Praha : ATOZ Marketing Services. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1802-1646.

Horňáček : informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Horní Dvořiště : Obecní úřad, 2011-.

Hornické listy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Chomutov : Severočeské doly, [1993]-. -- 30 cm. -- Podnázev: časopis zaměstnanců skupiny SD.

Hornoblatenské listy  . -- Horní Blatná : Infocentrum Horní Blatná, [2008]-. -- 21 cm ;. -- Název v č. 5/2011: Blatenské noviny.

Hornocerekvický zpravodaj  . -- Roč. 1 (1985)-. -- V Horní Cerekvi : Místní národní výbor, 1985-. -- 1991-1999 Horní Cerekev : Obecní úřad. -- 2000- Horní Cerekev : Městský úřad. -- Chybné číslování: r. 1998 dvakrát č. 4.

Hornolukavické listy  . -- Červenec 2019-. -- Horní Lukavice : Obec Horní Lukavice, 2019-. -- 22 cm.

Hornopočernický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1971)-. -- Praha : Osvětová beseda městské části Praha-Horní Počernice, 1971-. -- [200-]- Praha : Úřad městské části Praha 20. -- 30 cm ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10 s., 210/297.

Hornostudénský list : zpravodaj obce Horní Studénky  . -- Ročník I., číslo 1, prosinec (2016)-. -- Horní Studénky : Obec Horní Studénky, 2016-. -- 21 cm.

obálkaHoroskopy na ... : horoskopy z celého světa na každý den  . -- Roč. 1, č. 10 (2001)-. -- Ústí nad Labem : Victorsystem, 2001-. -- 2003- Ústí nad Labem : Victory Media. -- [2014?]- Bratislava : Victory Media SE. -- 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: Horoskopy. -- Podnázev od r. 2005: horoskopy a věštby od... do.... -- Součástí názvu je do r. 2004 slovní označení daného měsíce. -- Další podnázev: skutečné a pravdivé. -- Nakladatel v ČR: Ústí nad Labem, Victory Media, a.s.; Nakladatel na Slovensku: Bratislava, Victory Media SE. -- ISSN : 1213-4759.

Horseman : život v sedle  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Blažejov : Harmony, [2011]-. -- 28 cm. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: život v sedle a jiné pozemské radosti -- zpátky na venkov -- horsemanship, život na rančích, koňověda, osobnosti, umění.

Horský kurýr : regionální měsíčník pro Orlické hory a podhůří  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Rokytnice v Orlických horách : Městský úřad, 1991-. -- il. ; 30-31 cm ;. -- Od roč. 7, č. 12 (1997) podnázev: regionální měsíčník pro Rokytnicko a okolí. -- Podnázev od r. 2010: regionální měsíčník pro Rokytnici a okolí. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/300. -- Resumé: Zpravodaj města Rokytnice v O.h. a okolí.

Hořický zpravodaj  . -- [Hořice na Šumavě] : [nakladatel není známý], [1994]-. -- 2013-2017 Hořice na Šumavě : Obec Hořice na Šumavě. -- 2017- Hořice na Šumavě : Městys Hořice na Šumavě. -- V letech 1996-2009 vycházel časopis pouze sporadicky. -- Nevychází v měsíci červenci a srpnu.

Hořovický měšťan : měsíčník města Hořovice  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Hořovice : Městský úřad, 2008-. -- 30 cm.

Hospital in : informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty  . -- Praha : Jan Hovorka, [2012]-2017. -- 2015- Praha : Talker s.r.o. -- 27 cm. -- [Roč. 1, č. 1 (2012)]-č. 9-10 (2017) ; červen (2019)-.

Hospitalita : zpravodaj milosrdných bratří  . -- Brno : Hospitálský řád sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři, [2008]-. -- 21 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaHospodářské dějiny = Economic history  . -- Praha : Historický ústav AV ČR, [1978]-. -- 2010-2012 Praha : Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Centrem pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě. -- 2013- Ostrava : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU. -- 21 cm. -- Nepravidelně vydávána supplementa. -- Do r. 1990 název vydavatele: Ústav československých a světových dějin ČSAV. -- Jednotlivé svazky mají ISBN, od rokku 2010 bez ISBN. -- Některé svazky obsahují přílohu. -- ISSN : 0231-7540.

obálkaHospodářské noviny speciál  . -- Říjen 2019-. -- Praha : Economia a.s., 2019-. -- 28 cm. -- Každé číslo má vlastní téma. -- ISSN : 2694-698X.

obálkaHost : literární měsíčník  . -- [Roč. 1, č. 1 (1985)]-. -- Brno : Dušan Skála, [1985]-. -- [1990]-[1995] Brno : Host. -- [1996]- Brno : Spolek přátel vydávání časopisu Host. -- 22-28 cm. -- Podnázev v č. 2-4 (1986-1987): občasník, vycházející tak často, jak čas, peníze, energie a ... dovolí. -- Podnázev v č. 5 (1989): nezávislý občasník pro filozofii, literaturu, výtvarné umění, hudbu a ... -- Podnázev od č. 6 (1990): časopis nejen pro literaturu. -- Podnázev od r. [1996?]: literární revue. -- Podnázev od r. [1999?]: měsíčník pro literaturu a čtenáře. -- V letech 1985-1989 vycházel jako samizdat, od r. 1990 vychází oficiálně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120+4 s., 152/215. -- Změna signatury: do r. 1998 ČC 3.974: od r. 1999 ČB 4.731. -- Resumé: Literárně umělecký časopis. -- ISSN : 1211-9938.

Hostěnický zpravodaj : list občanů obce Hostěnice  . -- [Č. 1 (199-)]-č. 1 (2005) ; č. 1 (2011)-. -- Hostěnice : Obecní úřad, [1999?]-. -- 21 cm. -- Návrat k dřívějšímu názvu: "Hostěnický zpravodaj" od č. 1(2011). -- Od č. 1(2011) podnázev: informace, kultura, zábava. -- Informace o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- Dříve jako: Zpravodaj Hostěnice (2005-2010).

Hostivický měsíčník : časopis hostivických občanů  . -- Roč. 1, č. 1 (1973)-. -- Hostivice : Hostivické kulturní středisko, 1973-. -- [200?]-2012 Hostivice : Městský úřad. -- 2013- Hostivice : Městské kulturní středisko. -- 30 cm ;. -- R. 1992: Orgán rady MěstNV v Hostivici. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/295. -- Resumé: Kulturní a informační zpravodaj Hostivic.

Hostomický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. leden (2011)-. -- Hostomice : Úřad městyse, 2011-. -- 30 cm ;.

Hošťálkovický signál  . -- Číslo 1 (duben 2017)-. -- Ostrava : Statutární město Ostrava, Městský obvod Hošťálkovice, 2017-. -- 30 cm.

Hot : magazín Pražské teplárenské a.s.  . -- Číslo 1/2019-. -- Praha : Pražská teplárenská a.s., 2019-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Teplo pro Prahu.

Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra : ... ročník : sborník mezinárodní vědecké konference  . -- 1 (2009)-. -- Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., [2009]-. -- 21 cm. -- Název se nevýznamně mění, tematické podnázvy se mění. -- Součástí podnázvu je řadová číslovka. -- Nad názvem: Vysoká škola hotelová v Praze 8. -- Jednotlivé svazky mají ISBN.

obálkaHouse and garden  . -- London : Condé Nast Publications Ltd, 1948-. -- Popsáno podle: č. 1 (2007). -- ISSN : 0043-5759.

Hovorčovický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Hovorčovice : Obecní úřad, 2007-. -- 30 cm.

HP listy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Horní Planá : Městský úřad, 1991-. -- Číslování ročníku: od r. 2000-. -- Vydavatel: město Horní Planá. -- Průběžné číslování. -- Změna signatury: ČC 6.044: od r. 2015-.

obálkaHR forum : časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 1999)-. -- Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 1999-. -- 2011- Praha : People Management Forum. -- 27 cm. -- Podnázev v tiráži: odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. -- Obsahuje mnoho příloh. -- ISSN : 1212-690X.

Hrabišínské noviny : informační zpravodaj obce Hrabišín  . -- Hrabišín : Obec Hrabišín, [2010?]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: Č. prosinec (2010).

Hrabovské listy : občanský informační zpravodaj  . -- [1992]-. -- Ostrava-Hrabová : Úřad městského obvodu Hrabová, [1992]-. -- 30 cm ;. -- Změna podnázvu v r. 2013: zpravodaj městského obvodu Hrabová.

Hrabyňák : obecní zpravodaj  . -- Hrabyně : Obec Hrabyně, [2012?]-. -- 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Obecní zpravodaj Hrabyňák". -- Podnázev v tiráži: obecní informační zpravodaj obce Hrabyně : periodický tisk územního samosprávného celku.

Hradčovské listy : zpravodaj pro občany Hradčovic a Lhotky  . -- Hradčovice : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 1 (duben 2010).

Hradecké noviny : zpravodaj Městského úřadu v Hradci nad Moravicí  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Hradec nad Moravicí : Městský úřad, [200-]-. -- 30 cm ;. -- K výtiskům přiložen program kina.

Hrádecké noviny : dvouměsíčník obce Hrádek = Nowiny Gródeckie : dwumiesięcznik gminy Gródek  . -- Č. 1-2 (1997)-roč. 15, č. 1 (2011)-roč. 15, č. 1 (2016)-. -- Hrádek : Obecní úřad, 1997-. -- 21 cm ;. -- Od roč. 3, č. 1-2 (leden 1999) bez podnázvu. -- Od roč. 3, č. 1-2 (leden 1999) změna souběžného názvu: Gródeckie nowości. -- Po přestávce vychází v r. 2016 opět ročník 15.

Hrádecké noviny : občasník města Hrádek  . -- Ročník 1, číslo 1 (listopad-prosinec 2020)-. -- Hrádek : Město Hrádek, 2020-. -- 32 cm. -- MK ČR E 24009.

Hradecký kulturní měsíčník  . -- 1/2019-. -- Hradec nad Moravicí : Město Hradec nad Moravicí, 2019-. -- 30 cm.

Hradecký zpravodaj : informační čtvrtletník obecního úřadu Hradce nad Svitavou  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Hradec nad Svitavou : Obecní úřad, 2003-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: občasník obce Hradec nad Svitavou.

Hradešínský zpravodaj  . -- 1. ročník, 1/2015-. -- Hradešín : Obec Hradešín, 2015-. -- 21 cm ;.

Hranický zpravodaj : zpravodaj města Hranic  . -- Ročník 1, číslo 1 (červenec 2015)-. -- Hranice : Městská kulturní zařízení, 2015-. -- 30 cm.

Hraničář : zpravodaj klubů pohraničí Čech, Moravy a Slezska  . -- Roč. 5, č. 1 (1996)-. -- Ústí nad Labem : Národní a Severočeská rada KPČ, 1996-. -- [2003?]- Praha : Národní rada Klubu českého pohraničí. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/297.

Hraštické novinky : neprodejný zpravodaj vydávaný obcí Malá Hraštice  . -- Malá Hraštice : Obec Malá Hraštice, [2015]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: květen 2015.

Hrčavský zpravodaj  . -- Hrčava : Obec Hrčava, [2013]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: zvláštní vydání 1./leden 2019.

Hrdějovické listy  . -- Č. říjen (2003)-. -- Hrdějovice : Obecní zastupitelstvo, 2003-. -- Periodicita se mění. -- Nový podnázev: noviny pro obyvatele Hrdějovic a Opatovic. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku. -- Změna signatury: ČC 5.310: od r. 2012-2014 -- zpětný návrat k: ČB 5.674: od r. 2015-. -- Přestávky ve vydávání: r. 2013. -- Změna vydavatele: Obecní úřad -- Obec Hrdějovice.

Hrobický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Hrobice : Obecní úřad, 2003-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži od r. 2004: informační zpravodaj obce Hrobice.

Hrobské listy  . -- Roč. 1, č. 3 (1998)-. -- Hrob : Městský úřad, 1998-. -- 30 cm.

obálkaHrot : s výběrem článků The Economist  . -- 01 (11.5.2020)-. -- Praha : Hrot, s.r.o., 2020-. -- 28 cm. -- ISSN : 2694-9180.

Hroznětínský zpravodaj  . -- Hroznětín : Městský úřad, [2007]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: roč. 3, č. 1 (2009).

Hruboskalský občasník : Hrubá Skála, Bohuslav, Borek, Doubravice, Hnanice, Krčkovice, Rokytnice, Želejov  . -- 1. (30. ledna 2015)-. -- Hrubá Skála : Obec Hrubá Skála, 2015-. -- 21-30 cm. -- Průběžné číslování. -- Změna názvu: od č. 1 (2019).

Hrušecké okénko : čtvrtletní obecní zpravodaj  . -- [Č. 1 (srpen 1999)]-. -- Hrušky : Obecní úřad, [1999]-. -- 21 cm. -- Bez podnázvu od r. (2013?). -- Průběžné číslování.

Hrušovanský zpravodaj  . -- Roč. 29, č. 1 (2007)-. -- Hrušovany nad Jevišovkou : Městský úřad, 2007-. -- 21 cm ;. -- Podnázev v l. 2008-2010: pravidelný dvouměsíčník města Hrušovany nad Jevišovkou. -- Od roku 2011? podnázev: pravidelný čtvrtletník města Hrušovany nad Jevišovkou. -- Ročníkování nenavazuje na předchozí titul Radniční listy, ale pravděpodobně na původní Hrušovanský zpravodaj. -- Dříve jako: Radniční listy.

Hrušovanský zpravodaj  . -- Hrušovany u Brna : Obecní úřad, [1999?]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: Č. 2 (červen 2000).

Hřebenáč : zpravodaj městyse Sloup  . -- Sloup : Městys Sloup, [198-]-. -- 21 cm ;. -- Informace z internetu: Pod názvem Hřebenáč vycházel nepravidelně od května 1959. Ve druhé polovině sedmdesátých let nesl časopis název Zpravodaj. V osmdesátých letech 20. století se ale opět vrátil název Hřebenáč.

Hředelské rozhledy : generacím současným i příštím  . -- Ročník 1, číslo 1 (9. února 2019)-. -- Hředle : Ing. Jarmila Štolcová, Ph.D., 2019-. -- 30 cm. -- Abstrakt: HŘEDELSKÉ ROZHLEDY - NEJEN PRO HŘEDELÁKY VYŽÁDEJTE SI JE ZDARMA na adrese hredelskerozhledy@gmail.com První číslo vyšlo 9. února 2019. Hředelské rozhledy přinášejí informace o dění v obci Hředle u Rakovníka a okolí, informace z místní samosprávy, z kulturního, společenského života, zájmové činnosti, činnosti sdružení a spolků a dále zprostředkovávají pohledy, názory na různé aspekty života v obci. Poskytují prostor pro demokratickou a kultivovanou výměnu názorů, podněcují zájem občanů o dění v obci se záměrem obohatit veřejnou diskusi, zapojit občany do rozhodování o místních záležitostech, přispět k identifikaci občanů s obcí a posilovat vzájemnou sounáležitost. Všem čtenářům přejeme hezké počtení. Redakce: Ing. Jarmila Štolcová, Ph.D. Hředelské rozhledy Hředle č.p. 57 270 08 Hředle u Rakovníka https://www.obalkyknih.cz/view?nbn=cnb003077582.

obálkaHSW info : zpravodaj pro oblast signmakingu  . -- [Č. 1 (1996)]-. -- Praha : HSW Signware, [1996]-. -- [2001]- Praha : HSW Signall. -- 30 cm. -- Průběžné číslování od r. 2013, č. 2. -- ISSN : 1803-6651.

obálkaHudební rozhledy : měsíčník pro hudební kritiku Svazu českých skladatelů a koncertních umělců  . -- Roč. 1, č. 1 (1948)-. -- Praha : Panorama, 1948-. -- [1997]- Praha : Společnost Hudební rozhledy. -- Změna podnázvu: nezávislý měsíčník pro hudební kulturu: od r. 1991. -- Změna vydavatele: Asociace hudebních umělců a vědců: od r. 1991-. -- Změna podnázvu: měsíčník pro hudební kulturu: od r. 1992-. -- Změna podnázvu: časopis pro hudební kulturu: od r. 1997-. -- ISSN : 0018-6996.

obálkaHudební věda = Musicology = Musikwissenschaft  . -- Roč. 1, č. 1 (1964)-. -- Praha : Academia, 1964-. -- [19--]-2002 Praha : Ústav pro hudební vědu Akademie Věd České republiky. -- 2003-2018 Praha : Etnologický ústav Akademie Věd České republiky, Oddělení hudební historie. -- 2019- Praha : Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i. -- 23-25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 144+8+4 s., 175/250. -- V roce 2002 vydává: Ústav pro hudební vědu AV ČR v Academii, nakladatelství AV ČR. -- ISSN : 0018-7003.

obálkaHudební výchova : časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní  . -- Roč. 1, č. 1 (1992/93)-. -- Praha : Univerzita Karlova, 1992-. -- Vydavatel: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. -- ISSN : 1210-3683.

Hudlice dnes : informace obecního zastupitelstva  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Hudlice : Obecní úřad, 1995-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2004 do r. 2007: zpravodaj obecního úřadu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2 s., 210/295.

Hugo!  . -- Humpolec : HumpolecGo!, z.s., [2019]-. -- 42 cm.

Hukvaldský občasník  . -- Č. 1 (1991)-. -- Hukvaldy : Obecní úřad, 1991-. -- 21 cm.

Hulíňan : zpravodaj radnice  . -- Č. Září (1997)-. -- Hulín : Městský úřad, 1997-. -- 30 cm ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/297.

Huong sen  . -- [Praha] : Viet Media, s.r.o., [2014?]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: So 1 (6.5.2014).

Hůrák : noviny obecního úřadu  . -- Hůry : Obecní úřad, [1992]-. -- Hůry : Obec Hůry, [2015]-. -- Změny podnázvu: nepravidelný zpravodaj o dění v obci Hůry -- čtvrtletní zpravodaj o dění v obci.

Hurá, muzeum! : čtvrtletník Regionálního muzea a galerie v Jičíně  . -- Jičín : Regionální muzeum a galerie v Jičíně, [2013]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: Č. 4 (říjen 2014).

Husinecký zpravodaj  . -- Husinec : Město Husinec, 1999-. -- 42 cm. -- Průběžné číslování. -- Změna signatury: ČB 8.479: od roku 2020.

obálkaHusita : časopis Pražské diecéze CČSH  . -- Roč. 1, č. 0 (2003)-. -- Praha : Pražská diecéze církve československé husitské, 2003-. -- 20 cm. -- Vydává Pražská diecéze církve československé husitské ve spolupráci s Husitským centrem, o.p.s. -- ISSN : 1214-4630.

Hustopečské listy : zpravodaj Městského úřadu v Hustopečích  . -- Č. 1 (1996)-. -- Hustopeče : Městský úřad, 1996-. -- 30 cm ;. -- Podnázev od r. 2001: zpravodaj města Hustopečí. -- Od č. 9 (2014) bez podnázvu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 22 s., 210/297. -- Resumé: Zprávy z radnice, společenská rubrika, historie, kultura, sport a církevní zprávy.

Hustopečský zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Hustopeče nad Bečvou : Obecní úřad, [200-]-. -- 2007- Hustopeče nad Bečvou : Úřad městyse. -- 30 cm ;.

Huštěnovský zpravodaj  . -- Huštěnovice : Obecní úřad, [2003?]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: jaro 2013.

obálkaHutnické listy : odborný časopis pro hutnictví a materiálové inženýrství  . -- Roč. 1, č. 1 (1946)-. -- Brno : [Československé hutě?], 1946-. -- 1951-1952 Praha : Průmyslové vydavatelství. -- 1953-[199-] Praha : Státní nakladatelství technické literatury. -- 1993-2005 Praha : Ocelot. -- 2008- Ostrava : Ocelot. -- 30 cm. -- Původní podnázev: časopis Československých hutí, národní podnik a Československého odborného spolku slévárenského. -- Od r. 1960 podnázev: časopis Ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů. -- Od r. 1974 podnázev: odborný časopis hutního průmyslu. -- Od r. 1995 podnázev: odborný časopis pro hutnictví a materiálové inženýrství České republiky a Slovenské republiky. -- Od r. 1996 podnázev: odborný časopis pro hutnictví a materiálové inženýrství ČR A SR. -- Podnázev od r. 2008: odborný časopis pro metalurgii a materiálové inženýrství. -- Přerušeno vyd. v r. 2006 a 2007, ročníkování navazuje bez přerušení. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 52+4 s., 210/295. -- Resumé: Odborný časopis zabývající se otázkami výroby a zpracování železa, oceli a barevných kovů. Je určen inženýrům a technikům v hutním průmyslu, vědeckým pracovníkům výzkumných ústavů, vysokých škol a průmyslových závodů. -- ISSN : 0018-8069.

Huťské noviny : noviny pro Huť, Stanovsko i Dolenec, ale také pro každého, který se zajímá o to, co se u nás v Huti děje  . -- Duben 2015-. -- [Huť] : [Richard Hübel], 2015-. -- 30 cm ;.

Hvězdička : čtvrtletník městyse Nezamyslice  . -- Vydání 1, ročník 1 (1997)-číslo 62 (2013); číslo 1, ročník 1 (2014)-. -- Nezamyslice : ÚM Nezamyslice, [1997]-. -- 20 cm. -- Popsáno podle: číslo 3, ročník 6 (2019).

obálkaHvězdička  . -- září/říjen (2020)-. -- Praha : Esprit Bohemia s.r.o., 2020-. -- ISSN : 2695-0057.

Hvězdlický zpravodaj  . -- Hvězdlice : Obecní úřad, [2000?]-. -- [2003]- Hvězdlice : Úřad městyse. -- 21 cm. -- Popsáno podle: Č. 1 (2002).

obálkaHvězdný horoskop srdcové dámy  . -- Leden 2021-. -- Praha : Medialight, s.r.o., 2020-. -- 25 cm. -- ISSN : 2695-0553.

obálkaHvězdy jako na dlani  . -- Ročník 1, číslo 1/2016-. -- Praha : Bauer Media, v.o.s., 2016-. -- 29 cm ; svazků ;. -- Chybné ISSN 1214-8253 a evidenční číslo 15422 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Pestrý svět". -- ISSN : 1214-8253.

Hvozdná : magazín ze života obce  . -- Hvozdná : Obecní úřad, [1997]-. -- 24 cm ;. -- Popsáno podle: roč. 16, č. 1 (březen 2012).

Hvozdnický zpravodaj  . -- Č. duben-červen (2004)-. -- Hvozdnice : Obecní úřad, 2004-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování. -- Dříve jako: Zpravodaj obce Hvozdnice.

obálkaHybris : časopis DAMU pro kritiku a divadlo  . -- Č. 1 (2009)-. -- Praha : Katedra teorie a kritiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, 2009-. -- 21 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1804-1744.

obálkaHygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví  . -- Roč. 51, č. 1 (2006)-. -- Praha : Tigis, 2006-. -- 2007- Praha : Státní zdravotní ústav. -- 30 cm. -- Chybné ISSN 1214-6722 patří časopisu: "Česká a slovenská hygiena". -- Časopis navazuje ročníkování na titul: "Česká a slovenská hygiena". -- Vydává Státní zdravotní ústav ve spolupráci s TIGIS, spol. s.r.o. -- Resumé: Časopis zaměřený na významná témata v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Informace o zdravotním stavu populace, podpoře zdraví, prevenci nemocí a dalším. -- ISSN : 1802-6281 ISSN (chybné) 1214-6722.

obálkaH.O.M.i.E. : bydlení - architektura - technologie - jízda  . -- [Č. 1-2 (2008)]-. -- Praha : Aheadmedia, [2008]-. -- 30 cm. -- Další podnázev: 1000 nápadů, tipů a cen. -- Podnázev r. 2013: bydlení, architektura, média, cestování. -- Další podnázev od r. 2014: magazín o interiérovém designu pro moderní život. -- Změna podnázvu v r. 2016: design pro životní pohodu. -- ISSN : 1802-758X.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Chabařovice : víc než čekáte : chabařovický občasník  . -- Chabařovice : Městský úřad Chabařovice, [2017]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: 65 (12/2017). -- Průběžné číslování.

Chaberský zpravodaj : periodický tisk územního samosprávného celku  . -- Praha : Městská část Praha-Dolní Chabry, [2008?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: leden 2018.

obálkaChannelWorld : speciál webu ChannelWorld pro resellery a VAR  . -- Praha : IDG Czech Republic, [2009]-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu od r. 2016: časopis pro resellery a VAR. -- ISSN : 1805-1901.

Charvát magazín : firemní zpravodaj  . -- Ročník I., číslo 1 (leden 2017)-. -- Zbraslavice : Charvát Group s.r.o., 2017-. -- 30 cm.

obálkaChatař & Chalupář  . -- Č. 4 (1992 duben)-. -- Praha : Ringier ČR [?], 1992-. -- [199-]-2001 Praha : Economia. -- 2002- Praha : Časopisy pro volný čas. -- Speciál. č.: Kouzlo zahady. -- Od č. 1/2000 příloha Chatař a chalupář plus. Podnázev dříve: časopis pro kutily, chataře a chalupáře. Od r. 1998 podnázev: víkend, bydlení na venkově, hobby. -- Speciál. č.: Kouzlo zahady. -- Ročník neuváděn: od r. 1993. -- ISSN : 1211-5754.

Chbanské noviny : měsíčník Obecního úřadu Chbany  . -- [Roč. 1, č. 1 (2001)]-. -- Chbany : Obecní úřad, [2001]-. -- 30 cm.

Chebské radniční listy : informační bulletin města Chebu pro občany  . -- Roč. 1, č. 0 (červen 1999)-. -- Cheb : Městský úřad, 1999-. -- 31 cm ;. -- Podnázev v l. 2001-2012: informační bulletin města Chebu.

obálkaCHEMagazín : časopis pro chemickou praxi : časopis přinášející informace o trhu a vývoji v oblasti chemické praxe  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Pardubice : CHEMagazín, 1991-. -- 2001-2010 Pardubice : Miloslav Rotrekl. -- 2010- Pardubice : Chemagazín. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 28 s., 210/297. -- Podnázev: bulletin Agentury ChemAg poskytující informace o domácím trhu v oblasti malotonážní chemie (tak v tiráži). -- Podnázev: časopis pro chemicko-technologickou a laboratorní praxi. -- Podnázev v tiráži dříve: Bulletin Agentury ChemAg poskytující informace o domácím trhu v oblasti malotonážní chemie. -- Resumé: Bulletin Agentury ChemAg poskytující informace o domácím trhu v oblasti malotonážní chemie. Účelový, propagační a kontaktní zpravodaj. -- ISSN : 1210-7409.

obálkaChemické listy = Chemical Papers (Prague)  . -- Roč. 45, č. 1 (1951)-. -- Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951-. -- 1954-1967 Praha : ČSAV. -- 1968-1991 Praha : Academia. -- 1992 Praha : Československá společnost chemická,. -- 1993- Praha : Česká společnost chemická,. -- 28 cm. -- ISSN elektronická verze: 1213-7103. -- Podnázev v tiráži: časopis pro průmysl chemický. -- Podnázev v r. 2002: časopis Asociace českých chemických společností. -- Od r. 1997 vycházejí obsahově samostatné tituly "Chemické listy" a "Bulletin" v jednom společném obalu Bulletin Chemické listy. -- Vydává Česká společnost chemická jako časopis Asociace českých chemických společností. -- V r. 2003 vydává: Česká společnost chemická ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, s Českou společností průmyslové chemie a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Nadace Český literární fond a kolektivních členů ČSCH. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 66+26+4 s., 207/275. -- Některá čísla Chemických listů S vycházejí v tištěné podobě, některá na CD-ROM (sign. CDS 34). -- V l. 2003-2014 vycházela s označením "S" sympoziální řada. -- Resumé: Chemické listy přinášejí původní práce o výsledcích výzkumu na pracovištích vědeckých ústavů, vysokých škol a průmyslových závodů z oboru chemie. -- ISSN : 0009-2770.

obálkaChip : počítačový magazín  . -- [Roč. 1], č. 1 (leden 1991)-. -- Praha : Vogel Publishing, 1991-. -- 2004-2008 Praha : Vogel Burda Communications. -- 2009- Praha : Burda Praha. -- 30 cm. -- Od r. 2000 podnázev: magazín informačních technologií. -- Další podnázev: počítače-internet-komunikace. -- Podnázev v tiráži: magazín informačních technologiích. -- Vychází měsíčně v licenci VV Würzburg ve vydavatelství CHIP, spol. s r.o.. -- Od r. [199-] vychází v licenci Vogel International, Würzburg ve vydavatelství Vogel Publishing s.r.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 170 s., 210/297. -- Příl.: DVD. -- Resumé: Počítačový měsíčník magazínového typu pro uživatele výpočetní techniky. -- ISSN : 1210-0684.

obálkaChlazení : odborný časopis pro techniku chlazení a aplikace  . -- Č. 2 (2014)-. -- Praha : Jan Bílek, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-3991.

Chlumčanský občasník  . -- Č. 1 (2003)-. -- Chlumčany : Obecní úřad, 2003-. -- 30 cm ;. -- Informace o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- Průběžné číslování.

Chlumecký zpravodaj : informační občasník  . -- Č. 1 (únor 1995)-. -- Chlumec : Obecní úřad, 1995-. -- 30 cm ;. -- Podnázev od r. 2003 do r. 2005: informační občasník pro obyvatele Obce Chlumec a okolí. -- Podnázev od č. 148/2012: informační občasník města Chlumec. -- Průběžné číslovaní.

obálkaChmelařství : odborný časopis chmelařský  . -- Roč. 26, č. 1 (1953)-. -- Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1953-. -- 1991-[1992] Žatec : Družstvo pro pěstování, zpracování a prodej chmele. -- [1993?]-[1999?] Žatec : Zájmové sdružení podnikatelů chmelem v Žatci,. -- 1999- Žatec : Petr Svoboda. -- 30 cm. -- Průběžné stránkování dříve. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12+4 s., 210/297. -- ISSN : 0373-403X.

Choceňský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1991?)]-. -- Choceň : Městský úřad, [1991?]-. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x25 s., 150/210. -- Resumé: Informace, kulturní programy, zpravodajství města.

Choice : vstupenka do světa životního stylu : architecture - living style - entertainment - art & design - distant travel  . -- Č. 1 (červen 2010)-. -- Praha : Jerie Packaging, 2010-. -- 2011-2012 Praha : Daniela Vilhelmová. -- 2012- Praha : Orizamut. -- 27 cm. -- Variantní název od r. 2012: Choice magazine. -- Průběžné číslování.

Choltický zpravodaj  . -- Choltice : Úřad městyse Choltice, [2001]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 3 (červenec 2012).

Chomáč : co se děje v Chomoutově  . -- 01/2019-. -- Olomouc : Los Vesinos, z.s., 2019-. -- 32 cm.

Chomutovské noviny : měsíčník města Chomutova  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Chomutov : Městský úřad, 1999-. -- 2009-2012 Praha : Strategic Consulting. -- 30-42 cm ;. -- Podnázev: čtrnáctideník statutárního města Chomutova (asi od 2003); měsíčník statutárního města Chomutova (od 2016). -- Dříve jako: Chomutovské noviny.

Choryňský zpravodaj : čtvrtletník  . -- Choryně : Obec Choryně, [2008?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: č. 1/2010.

Chotěbořské echo : měsíčník Městského úřadu  . -- Roč. 3, č. 10 (1993)-. -- Chotěboř : Městský úřad, 1993-. -- 30 cm ;. -- Podnázev v r. 2001: zpravodaj městského úřadu Chotěboř. -- Podnázev v r. 2002: zpravodaj městského úřadu. -- Podnázev od č. 2/2008: zpravodaj města Chotěboře. -- Dříve jako: Echo.

Chotěbuzské zrcadlo = Zwierciadło  . -- Chotěbuz : Obec Chotěbuz, [1997]-. -- 30 cm.

Chotiměřské noviny  . -- 1. číslo (květen 2020)-. -- Chotiměř : Obec Chotiměř, 2020-. -- 30 cm.

obálkaChov skotu  . -- Č. 1 (2004)-. -- Vestec : CZ Delta, 2004-. -- 2008-2010 Vestec : CRV Czech Republic. -- 2010- Vestec : CRV Publishing. -- 30 cm. -- ISSN : 1801-5409.

obálkaChovatel : odborně zájmový měsíčník Českého svazu chovatelů  . -- Roč. 1, č. 1 (1962)-roč. 38, č. 7-8 (1999) ; roč. 39, č. 5 (2000)-. -- Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1966-. -- [1992?]-1999 Praha : Chovatel. -- 2000- Praha : Český svaz chovatelů. -- 30 cm. -- Podnázev dříve: zájmový měsíčník pro chovatele drobných zvířat. -- Podnázev od r. 2000: měsíčník Českého svazu chovatelů. -- Vydávání přerušeno na přelomu let 1999-2000. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 215/297. -- Abstrakt: Zájmový měsíčník pro chovatele drobných zvířat https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9770323153004. -- Resumé: Zájmový měsíčník pro chovatele drobných zvířat. -- ISSN : 0323-1534.

Chrastavské listy : zpravodaj Městského úřadu v Chrastavě  . -- Roč. [1], č. 0 (1991)-. -- Chrastava : Městský úřad, 1991-. -- 28 cm. -- Podnázev: měsíční zpravodaj Městského úřadu v Chrastavě. -- Přiložen Kulturní kalendář.

Chrastecké ohlasy  . -- Roč. 1, č. 1 (1965)-. -- Chrast : Městský úřad, 1965-. -- 30 cm. -- Podnázev od roku 2006: zpravodaj města Chrasti. -- Podnázev v tiráži: zpravodajský měsíčník města Chrasti : periodický tisk územního samosprávného celku. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x4/5 s., 210/300.

Chrlické oko : ohlasy, komentáře, oznámení  . -- Č. 1 (1992)-. -- Brno : ÚMČ Brno-Chrlice, 1992-. -- 30 cm. -- Podnázev od roku 2001: Informační zpravodaj Městské části Brno-Chrlice. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávního celku. -- Průběžné číslování.

obálkaChrom & plameny : nejčtenější časopis o amerických autech : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Pardubice : Road Motor Media, 2007-. -- 29 cm. -- Časopis je vydáván v licenci Kroom Verlag GmbH, Herten - Německo. -- ISSN : 1802-4629 ISSN (chybné) 1802-4626.

Chron : občasník Pražského studentského summitu  . -- 0 (září 2019)-. -- Praha : Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), 2019-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaChrudimské vlastivědné listy  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Chrudim : Okresní muzeum, 1992-. -- 2003- Chrudim : Regionální muzeum. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20 s., 210/300. -- Resumé: Vlastivědný zpravodaj města Chrudimi. -- ISSN : 1214-7508.

Chrudimský zpravodaj : měsíčník chrudimské radnice  . -- Č. [0] Zvl. vyd. (prosinec 1997)-. -- Chrudim : Městský úřad, 1997-. -- 30 cm.

Chřibský zpravodaj  . -- Roč. 3, č. 3 (1993)-. -- Chřibská : Obecní úřad, 1993-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Zpravodaj ze Chřibské.

Chuderov : obecní zpravodaj  . -- Chuderov : Obec Chuderov, [2014?]-. -- 30 cm ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR titul evidován pod názvem: "Chuderov zpravodaj". -- Od června 2020 Chuderovsko.

Chucheláček  . -- Chuchelna : Obec Chuchelna, [1995?]-. -- 21 cm.

Chuchelský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Místní úřad, 1995-. -- [200-]- Praha : Úřad městské části Praha - Velká Chuchle. -- 21-30 cm ;. -- Od r. 2000 podnázev: měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 148/210.

Chuťovka : příloha Ženy a život  . -- Praha : Bauer Media, [200-]-. -- 28 cm. -- R. 2020 vydán společně s čas. Žena a život (č. 12,13).

Chválenický trojlístek : kulturní a společenský zpravodaj pro obce Chválenice, Želčany a Chouzovy  . -- Roč. 1, č. 1 (únor 2015)-. -- Chválenice : Obecní úřad, 2015-. -- 30 cm ;. -- Dříve jako: Čtení pro Vás. -- Průběžné číslování.

obálkaChvilka napětí : krimi, fakta, záhady, tajemno, magie  . -- Č. 4 (srpen 2011)-. -- Praha : Bauer Media, 2011-. -- 2018- Praha : Mafra Print, a.s. -- 29 cm. -- Vychází jako speciál Chvilky pro tebe. -- Chybné ISSN patří časopisu Chvilka pro tebe. -- Evidenční číslo MK 7486 patří základnímu časopisu Chvilka pro tebe. -- Změna podnázvu v r. 2015: krimi - fakta - tajemno - záhady - retro - křížovky. -- ISSN : 1805-2681 ISSN (chybné) 1211-4324.

obálkaChvilka pro relax : superkřížovkářský magazín  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Bauer Media, 2006-. -- 2019- Praha : Mafra Print a.s. -- 28 cm. -- Nový podnázev: superkřížovkářský speciál. -- Chybné ISSN se vztahuje k časopisu Chvilka pro tebe. -- Vychází jako speciál Chvilky pro tebe. -- ISSN : 1211-4324.

obálkaChvilka pro tebe  . -- Roč. 1, č. 2 (1996)-. -- Praha : Europress, 1996-. -- 2007- Praha : Bauer Media. -- 30 cm. -- Od roku 2002 podnázev v tiráži: znalostní soutěžní časopis pro každého. -- Podnázev od r. 2014: životní příběhy, které jinde nenajdete -- rok 2015 bez podnázvu -- od roku 2016 podnázev: časopis, který vás baví. -- Vydávány další speciální příl. s různým obsahovým zaměřením. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 210/297. -- ISSN : 1211-4324.

obálkaChvilka v kuchyni : speciál Chvilky pro tebe  . -- Č. 1 (2010)-. -- Praha : Bauer Media, 2010-. -- 2018-2019 Praha : Mafra Print, a.s. -- 2019- Praha : Mafra, a.s. -- 21 cm. -- Chybné ISSN 1211-4324 patří časopisu: "Chvilka pro tebe". -- Chybné ev. č. 7486 patří časopisu: "Chvilka pro tebe". -- Podnázev od čísla 4/2016: recepty pro celou rodinu. -- ISSN : 1211-4324 1804-4131.

Chyňavský zpravodaj  . -- Č. 1 (1989)-. -- Chyňava : Obecní úřad, 1989-. -- [2014?]- Chyňava : Obec Chyňava. -- 30 cm ;. -- Nový podnázev: dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4-10 s., 210/300. -- Resumé: Kulturní a informační zpravodaj obce Chyňava.

Chýňský zpravodaj : starosta Chýně informuje  . -- Č. 1 (2007)-. -- Chýně : Obecní úřad, 2007-. -- 21-30 cm. -- Bez podnázvu. -- Dříve jako: Starosta Chýně informuje.

Chyšecko : občasník ze života obce Chyšky a okolí  . -- 1/2015-. -- Chyšky : Obec Chyšky, 2015-.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

obálkaI : magazín portálu Info.cz  . -- Červen 2020-. -- Praha : Info.cz Online Media, 2020-. -- 28 cm. -- ISSN : 2694-9768.

obálkaIbero-Americana Pragensia : anuario del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga  . -- I (1967)-. -- Praga : Karolinum, [1967]-. -- 23 cm. -- V roč. 38 (2004) uvedeno na tit. s. vročení 2004, v tiráži 2005. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Popsáno podle: año XXXI (1997). -- ISSN : 0536-2520.

ICE magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Brandýs nad Labem : Press Alfa Group, 2007-. -- 2011- Brandýs nad Labem : IN publishing group. -- 30 cm.

obálkaDas Ideale Heim : das Schweizer Wohnmagazin  . -- [1] (1927)-52 (1978) ; 1979 -. -- Winterthur : Schönenberger; Zürich : Architheme, 1927-. -- Změna vydavatele: Zürich, Novapress AG. -- Register ISSN uvádí počátek vycházení 1927. -- NEBIS uvádí: s názvem Ideales Heim vychází od roku 1984-. -- Obsahuje mnoho příloh. -- Změna podnázvu: schweizerische Monatschrift für Haus, Wohnung, Garten. -- ISSN : 1423-6494 ISSN (chybné) 0300-0446.

iDenik.cz : deník nejen pro emitenty : tištěná verze  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Brno : iDenik.cz, [200-]-. -- 20 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Resumé: Časopis nabízí informace o obsahu internetového deníku iDenik.cz.

IGY magazín : móda - sport - restaurace - kultura - služby  . -- České Budějovice : IGY Centrum, [2004]-. -- 2014- Praha : CB Property Development. -- 26 cm.

IKEM : zpravodaj pro zaměstnance Institutu klinické a experimentální medicíny  . -- Roč. 1, č. 1 (červen 2010)-. -- Praha : Institut klinické a experimentální medicíny, 2010-. -- 28 cm ;. -- Název od r. 2012: IKEM news; podnázev: zpravodaj pro zaměstnance.

obálkaIluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu = The Journal of Film Theory, History, and Aesthetics  . -- Roč. 1, č. 1 (1989)-. -- Praha : Národní filmový ústav, 1989-. -- 1989-1990 Praha : Československý filmový ústav. -- 1991 Praha : Český filmový ústav. -- 1992- Praha : Národní filmový archiv. -- 22 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120-160+4 s., 146/216. -- Resumé: Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. -- ISSN : 0862-397X.

obálkaIlustrovaná historie  . -- Číslo 1 (28. června 2019)-. -- Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2019-. -- 30 cm. -- ISSN : 2571-4309.

obálkaImmaculata  . -- [Č. 1] (1992)-č. 5 (1993); roč. 12, č. 1 (2003)-. -- Český Těšín : Cor Jesu, 1992-1993, 2003-. -- [1998?]- Brno : Konvent minoritů. -- svazků ; 21 cm. -- Vydávájí: Bratři minorité v Konvent minoritů v Brně. -- Vydává: Konvent minoritů v Brně. -- Vychází s církevním schválením brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. -- Podnázev v tiráži: neposkvrněná. -- ISSN : 1210-5732.

obálkaImmuno-oncotherapy news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 2015)-. -- Praha : We Make Media, 2015-. -- 27 cm. -- ISSN : 2336-7237.

obálkaImplants : international magazine of oral implantology : české vydání  . -- Ročník 1, 1/2017-. -- Praha : StomaTeam s.r.o., 2017-. -- 30 cm. -- Chybné ISSN 1214-147X a evidenční číslo 7043 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "StomaTeam". -- ISSN : 1214-147X.

obálkaImunologický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1970)-? ; Roč. 1, č. 1 (1986)-. -- Praha : Česká imunologická společnost, 1970-. -- 21 cm. -- Vydáváno ve spolupráci se Slovenskou imunologickou společností do roku 2012. -- V roce 2018 větší formát. -- ISSN : 2533-6606.

In kino  . -- I. ročník, vydání 10 (říjen 2019)-. -- Praha : Regionální vydavatelství, s.r.o., 2019-. -- 21 cm. -- Vychází v několika městských mutacích.

In Zlin : průvodce volným časem : kina, kluby, koncerty, výstavy a další akce  . -- Zlín : Zbyněk Trvaj, [2003]-. -- 22 cm ;. -- Podnázev v tiráži od č. 5(2004): programový měsíčník poskytující lidem ve Zlíně a okolí co nejširší spektrum informací, jak využít volný čas. -- Obálkový podnázev od č. 1(2006): programový měsíčník pro všechny, co nechtějí sedět doma. -- Podnázev od r. 2007: programový měsíčník pro všechny, co nechtějí sedět doma. -- Podnázev v r. 2012: lifestylový & programový magazín. -- Časté změny podnázvu.

In zoom : magazín expertů v oblasti videodohledu  . -- Praha : Axis Communications s.r.o., [2014?]-. -- 28 cm. -- Popsáno podle: zima 2015.

InCard : čtvrtletník Společnosti Mastercard pro český a slovenský karetní trh  . -- [Praha?] : [Společnost Mastercard?], [2016?]-. -- 28 cm.

obálkaInflation report / Czech National Bank  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Praha : Czech National Bank, 1998-. -- 30 cm. -- ISSN : 1803-2419.

Info Auto Hlaváček  . -- Olomouc : Auto Hlaváček, [201-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: podzim 2013.

Info inzert : informační a inzertní měsíčník  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Blakar, [200-]-. -- 2009- Sedlčany : Lucie Bártová. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 65 (2006). -- Změna podnázvu: regionální informační a inzertní měsíčník pro Sedlčansko, Voticko a okolí. -- Změna podnázvu: regionální informační a inzertní měsíčník pro Sedlčansko, Voticko, Příbramsko a okolí. -- Průběžné číslování.

Info 859  . -- Praha : GS1 Czech Republic, [2010?]-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaInfolisty : časopis Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem  . -- Č. 1 (2007)-č. 2 (2021). -- Ústí nad Labem : Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 2007-2021. -- 2007-2021 Ústí nad Labem : Krajská zdravotní. -- 30 cm ;. -- Podnázev od r. 2008: časopis Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Ústeckého kraje Děčín - Ústí nad Labem - Teplice - Most - Chomutov. -- Uložen ve skladu KD jako ABCPV. -- ISSN : 1802-4297.

Infolisty : toužimský informační občasník  . -- Toužim : Cesta z města, z.s., [2016]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: prosinec 2018. -- Dříve jako: Toužimské noviny.

Infomag LKQ CZ : novinky, zajímavosti, technické informace  . -- 2/2020-. -- Praha : LKQ CZ a.s., 2020-. -- 30 cm.

obálkaInform Praga : gazeta dlja vsej sem'ji  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Praha : Inform Press, [1999]-. -- 2012-2014 Praha : PDW Media. -- 2014- Praha : Viktory Media. -- 47 cm. -- Podnázev: ježenedel'naja gazeta dlja vsej sem'ji. -- Příloha: Komsomol'skaja pravda v Čechii. -- ISSN : 1213-2829.

obálkaInformace České geografické společnosti  . -- Praha : Česká geografická společnost, 1993-. -- ISSN : 1213-1075.

Informace občanům obce Hříškov  . -- I. ročník, číslo 1/2019-. -- Hříškov : Úřad obce Hříškov, 2019-. -- 30 cm.

Informace obecního úřadu  . -- Bernartice : Obecní úřad, [2012?]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. z 25.11.2013.

Informace OÚ Svijany  . -- [Č. 1 (2003?)]-. -- Svijany : Obecní úřad, [2003?]-. -- 30 cm. -- V r. 2008 i 2009 uváděn ročník 6.

obálkaInformace pro lékařské praxe  . -- Č. 0 (2000)-. -- Praha : Alena Taxová, 2000-. -- [200-]-[200-] Praha : Alena Švejnohová. -- [200-]- Praha : Švejnohová a přátelé. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: legislativa, smluvní vztahy, finanční poradna, právní poradna, vedení ordinace, vzdělávání, profesionální image, komerční příloha. -- Chybné číslování ročníků v roce 2016, uvedeno roč. 18, správně má být roč. 17. -- ISSN : 1214-486X.

Informace pro občany obce Chvalšiny  . -- [Č. 1 (2003?)]-č. 53 (září 2010); č. 1 (prosinec 2010)-. -- Ve Chvalšinách : Obec Chvalšiny, [2003?]-. -- Průběžné číslování r. 2003-2010 -- 2011-2013 (duben) čísla označena měsíci, ve kterém vyšla -- od r. 2013 (květen) opět číslování jednotlivých čísel.

Informace výboru Spolku českých bibliofilů  . -- Praha : Spolek českých bibliofilů, [19--]-. -- svazků. -- Popsáno dle: č. 3 r. 1988.

Informace z Jedovnic  . -- Číslo 1 (leden/únor 2020)-. -- Jedovnice : Městys Jedovnice, 2020-. -- 21 cm.

Informace z radnice obce Staré Hobzí  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Staré Hobzí : Obec Staré Hobzí, [1999]-. -- 30 cm.

obálkaInformační bulletin České statistické společnosti  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Česká statistická společnost, 1990-. -- 21 cm. -- Do r. 1995 vycházelo zpravidla 1x ročně jedno číslo v angličtině. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20-36 s., 147/210. -- ISSN : 1210-8022.

Informační bulletin ČŠI  . -- Č. 1 (2015)-. -- Praha : Česká školní inspekce, 2015-. -- svazků ; 30 cm.

Informační bulletin SMBD : Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků  . -- Roč. 8, č. 1 (2007)-. -- Praha : Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, 2007-. -- 30 cm.

Informační list ...  . -- Praha : Sdružení Ackermann-Gemeinde, [200-]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: č. 3 (září 2012). -- Vložen Der Ackermann: Zeitschrift der Ackermann-Gemeinde.

Informační list  . -- Brno : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, [2002?]-. -- 30 cm. -- Každé číslo má vlastní téma.

Informační list obce Římov  . -- Č. 1 (1998)-. -- Římov : Obecní úřad, 1998-.

Informační list obecního úřadu  . -- Č. 1, leden (2015)-. -- Horní Stropnice : Obecní úřad, 2015-. -- Dvojí číslování.

Informační list pro obyvatele obce Silůvky  . -- Silůvky : Obec Silůvky, [2019?]-. -- 21 cm.

obálkaInformační listy : Genetická společnost Gregora Mendela  . -- [Č. 1 (1987)]-. -- Brno : Genetická společnost Gregora Mendela, [1987]-. -- 30 cm. -- http://orion.sci.muni.cz/gsgm. -- Informace o periodicitě pochází z databáze ISSN. -- ISSN : 1210-6267.

Informační servis : měsíčník Svazu měst a obcí České republiky  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Praha : SMO ČR, [1993]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: zpravodaj Svazu měst a obcí ČR -- podnázev od r. 2018: časopis Svazu měst a obcí České republiky.

Informační servis obce Mikulovice  . -- Číslo 1 (únor 2016)-. -- Mikulovice : Obec Mikulovice, 2016-. -- 21 cm ;. -- Dříve jako: Mikulovický čtvrtletník.

Informační zpravodaj : obec Hradec-Nová Ves  . -- Popsáno podle: č. 1/2014. -- Hradec-Nová Ves: Obecní úřad, [201-]-. -- 21 cm.

Informační zpravodaj města Rousínova  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Rousínov : Městský úřad, [200-]-. -- 30 cm.

Informační zpravodaj obce  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Horní Dubenky : Obecní úřad, [1999]-. -- 30 cm ;.

Informační zpravodaj obecního úřadu sloučených obcí Vavřinec, Veselice, Suchdol, Nové Dvory  . -- Vavřinec : Obecní úřad, [1995]-. -- 21 cm ;. -- Popsáno podle: roč. 19, č. 4 (srpen 2013).

Informační zpravodaj Zdounky  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Zdounky : Obecní úřad, 2003-. -- 30 cm.

Informátor  . -- Roč. 1, č. 1 (1969)-. -- Brno : Asociace prádelen a čistíren, 1969-. -- [19--]-1996 Ostrava : Společenstvo provozovatelů prádelen, chemických čistíren, barvíren a žehlíren České republiky. -- [1995?]-2001 Brno : Živnostenské společenstvo provozovatelů prádelen, chemických čistíren, žehlíren a barvíren ČR. -- 2001- Brno : Asociace prádelen a čistíren. -- 45 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s. (1x ročně 16 s.), 310/445. -- Webovská stránka Asociace prádelen a čistíren: www.apac.cz. -- Vydavatel a nakladatel do 12.8.1996: Společenstvo provozovatelů prádelen, chemických čistíren, barvíren a žehlíren České republiky, Střelniční 8, 701 48 Ostrava 1. -- Dvojí číslování. -- Resumé: Informace z dění v oboru prádelen a čistíren.

obálkaInformátor  . -- Praha : Česká společnost pro výzkum a využití jílů, [1991]-. -- ISSN : 1802-2480.

Informátor : Obecní úřad Horní Domaslavice  . -- [Č. 1 (2000?)]-. -- Horní Domaslavice : Obecní úřad, [2000?]-. -- 21 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Informátor obce Horní Domaslavice". -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.

Informátor : hezký život na úpatí Kozubové = Biuletyn : pieknie se tu żyjmy pod Kozubowóm  . -- Milíkov : Obec Milíkov, [2015?]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: číslo 2 (červen 2018).

Informátor obce Albrechtičky  . -- Č. duben (2006)-. -- Albrechtičky : Obecní úřad, 2006-. -- 21 cm. -- Zkrácení názvu v r. 2010: Informátor. -- Podnázev od r. 2015: zpravodaj obce Albrechtičky.

Informátor obce Horní Suchá  . -- Horní Suchá : Obec Horní Suchá, [2009]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: říjen (2013).

Informátor Slezské diakonie = Informator Diakonii Słąskiej  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Český Těšín : Slezská diakonie, 1994-. -- 21-27 cm. -- Bez polského souběžného názvu na titulní s.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24 s., 147/210.

Informátor - biuletyn : vydává Obecní úřad v Košařiskách pro informaci občanů  . -- Košařiska : Obecní úřad, [1999?]-. -- 20 cm. -- Popsáno podle: č. červen (2000) a č. září (2000).

obálkaInformatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Portál, 1993-. -- 30 cm. -- Pův. podnázev: časopis pro mateřské a obecné školy. -- Podnázev dříve: časopis pro výchovu v mateřské a obecné škole. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20+4 s., 210/297. -- Podnázev od r. 2001: časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3-8 let v MŠ a ŠD. -- Resumé: Časopis pro mateřské a obecné školy přináší zprávy, oznámení, kratší studie týkající se výchovně vzdělávací práce v předškolním a raném školním věku, organizace a provozu mateřských a obecných škol, recenze literatury, hraček atd. -- ISSN : 1210-7506.

InnSide : regional Magazin in Ostbayern und im Innvierte/OÖ  . -- [Jahrg. 1. (1992)] -. -- Passau : InnSide Gerd Jakobi GdbR, [1992]-. -- Počátek vydávání časopisu čerpán z databáze KVK (BVB, ZDB, GBV).

Inovace : bezpečnost práce, ochrana zdraví a životního prostředí v podnicích  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 1995)-. -- Praha : Vydavatelství Hana Bahylová, 1995-. -- 2008- Praha : Vydavatelství Hana Schwenger,. -- Změna podnázvu: bezpečnost práce, ochrana zdraví a životního prostředí v podnicích.

obálkaInovační podnikání & transfer technologií  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 1993)-. -- Praha : Asociace inovačního podnikání České republiky, 1993-. -- 30 cm. -- Podnázev dříve: implementace, informace, inovace, invence. -- Příloha: Transfer technologií. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/300. -- ISSN : 1210-4612.

obálkaInside IT : trendy a strategie na českém trhu IT  . -- Roč. 9, č. 5 (2008)-. -- Praha : Westminster, 2008-. -- 2011- Praha : KPC-Group. -- 30 cm. -- ISSN : 1803-3989 ISSN (chybné) 1214-1305.

Insolvenční zóna : vše o insolvenci na jednom místě  . -- Č. 1 (10.8.2016)-. -- Brno : Insolvence 2008, a.s., 2016-. -- 30 cm.

Inspirace  . -- Č. 1 (2005)-. -- Znojmo : UNI MARKETING, 2005-. -- 2006-[20--] Brno : Svaz zakládání a údržby zeleně. -- [20--]-2010 Zlín : Euronics ČR. -- 2011- Brno : Svaz zakládání a údržby zeleně. -- 30 cm. -- Čtvrtletník, vydávaný firmou UNI MARKETING ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: SZUZ - Inspirace. -- Podnázev: magazín zákazníků elektroprodejen Euronics.

Inspirace : hobby - cestování - zdraví - bydlení - finance  . -- Praha : Mladá fronta, [200-]-2012. -- svazků ; 25 cm. -- Vychází jako příloha odborných titulů vydavatelství Mladá fronta (divize B2B).

obálkaInspirace  . -- Podzim 2019-. -- Praha : Mladá fronta a.s., 2019-. -- 28 cm. -- ISSN : 2694-7153.

obálkaInspirace Asko nábytek : inspirativní čtvrtletník o bydlení  . -- 1/2021-. -- Praha : Medialight, s.r.o., 2021-. -- 25 cm. -- ISSN : 2695-0472.

Inspirati : inspirace pro interiér a exteriér komerčních objektů, domů a bytů  . -- 1/2016-. -- Praha : Štěpán Žovín, 2016-. -- 2018- Praha : Inspirati spol. s r.o. -- 28 cm. -- Tematické podnázvy. -- Podnázev od září 2016: inspirace pro interiér a exteriér komerčních objektů, domů, bytů a zahrad. -- Nepravidelně vycházejí samostatné nebo zvratmo tištěné speciály.

obálkaInstinkt : společenský magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-roč. 18, č. 10 (říjen 2019); roč. 29, č. 1 (2021)-. -- Praha : Sebastian Pawlowski, 2002-. -- Praha : Mediacop, 2005-2011. -- 2011- Praha : Empresa Media a. s. -- 18 svazků. -- Změna vydavatele: Impresa Media a. s.: od roč. 10, č. 40 (2011). -- Od května 2019 změna periodicity na měsíčník. -- Od r. 2005 vychází 1x ročně Instinkt extra. -- ISSN : 1213-774X.

obálkaInstinkt extra  . -- Praha : Mediacop, [2005]-. -- svazků. -- ISSN 1213-774X se vztahuje k časopisu Instinkt. -- ISSN : 1801-2329.

obálkaInterdisciplinaria archaeologica : natural sciences in archaeology  . -- Vol. 1, iss. 1-2 (2010)-. -- Olomouc : Archaeological Centre Olomouc, 2010-. -- 30 cm. -- ISSN : 1804-848X.

obálkaInterface : newsletter Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity : Masaryk University Technology Transfer Office's newsletter  . -- Autumn 2007-. -- Brno : Masarykova univerzita, Centrum pro transfer technologií, 2007-. -- 30 cm ;. -- Podnázev: transfer technologií a znalostí na Masarykově univerzitě : technology and knowledge transfer at Masaryk Univesity. -- ISSN : 1803-5248.

obálkaInteriéry : design, materiály, projekty : časopis pro designéry, architekty a profesionály z oboru interiérů  . -- 01/2016-. -- Srbsko : Iva Bastlová, 2016-. -- 27 cm. -- Veletržní část Scéna tištěna zvratmo. -- ISSN : 2464-7047.

obálkaInterní auditor : čtvrletník Českého institutu interních auditorů  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Praha : Český institut interních auditorů, [1997]-. -- 30 cm. -- ISSN : 1213-8274.

obálkaIntervenční a akutní kardiologie  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Konice : Solen, 2002-. -- 2006- Olomouc : Solen. -- 31 cm. -- Údaje o časopise pochází z databáze ISSN. -- ISSN : 1213-807X.

obálkaInterview : sto stran rozhovorů pro lidi, kteří nezapomněli číst  . -- Březen 2015-. -- Praha : Empresa Media, 2015-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-6060.

Intro  . -- Číslo 1 (2016)-. -- Hradec Králové : Vega společnost s ručením omezeným, 2016-. -- 2021- Hradec Králové : Naos, s.r.o. -- 30 cm. -- Průběžné číslování. -- Každý výtisk má vlastní téma.

obálkaInžinierske stavby = Inženýrské stavby  . -- [Č. 1 (1994)]-. -- Bratislava : Vydavateľstvo Inženierske stavby, [1994]-. -- [2007]- Bratislava : JAGA GROUP. -- ISSN : 1335-0846.

obálkaIn! Dívčí svět : příloha časopisu Rodinný život  . -- Roč. 1, č. 0 (2005)-. -- Jablonec nad Nisou : Tarsicius, 2005-. -- 2005 Jablonec nad Nisou : Sekce pro mládež ČBK. -- 2006- Jablonec nad Nisou : IN. -- 27-30 cm. -- Připravuje občanské sdružení Tarsicius ve spolupráci se Sekcí pro mládež ČBK. -- Od r. 2006 vychází s morální podporou Sekce pro mládež České biskupské konference. -- V r. 2005 příloha časopisu Rodinný život. -- ISSN : 1801-2604.

IN-IT : IT novinky a inspirace pro výrobní firmy světové třídy  . -- Podzim/zima 2019-. -- Ostrava : ITeuro, a.s., 2019-. -- 28 cm.

Iris : čtvrtletník o Zoologické a botanické zahradě města Plzně, přírodě a ekologii  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Plzeň : Zoologická a botanická zahrada města Plzně, 2003-. -- 30 cm.

iSport LIFE  . -- Praha : Czech News Center a.s., 2019-. -- 28 cm. -- Popsáno podle č. červen (2019).

obálkaIT Systems : dvouměsíčník o informačních systémech a správě dat : dvojmesačník o informačných systémoch a správe dat  . -- Roč. 1, č. 1 (leden/únor 1999)-. -- Brno : CCB, 1999-. -- svazků ; 30 cm. -- (IT Business). -- Od r. 2000 podnázev: časopis pro manažery, kteří vědí, že informační technologie jsou konkurenční výhodou. -- Podnázev v tiráži: měsíčník o podnikových informačních systémech a správě dat. -- Podnázev v tiráži: specializovaný měsíčník o podnikových aplikacích. -- Podnázev od r. 2002: specializovaný měsíčník o podnikových aplikacích. -- Podnázev: s přehledem na vlně podnikových informačních systémů. -- Podnázev od r. 2005: s přehledem ve světě podnikové informatiky. -- Od roč. 9(2007) č. 7. podnázev v tiráži: specializovaný měsíčník o podnikové informatice. -- Chybné ISSN 1212-4567 patří časopisu "System (Brno)". -- Chybné číslování ročníků od 1-2/2014-4/2015. -- ISSN : 1802-002X ISSN (chybné) 1212-4567.

obálkaIurium Scriptum  . -- Číslo 1/2017, ročník I.-. -- Olomouc : Nugis Finem z.s., 2017-. -- 25 cm. -- Obálkový podnázev: o právu a spravedlnosti, odborně, přitom srozumitelně, pro praxi i teorii. -- ISSN : 2570-5679.

Ivančický zpravodaj  . -- Leden (1972)-. -- Ivančice : Městský úřad, 1972-. -- [1999?]- Ivančice : KIC. -- 21 cm. -- Resumé: Zpravodaj občanů Ivančic.

Ivaňský zpravodaj  . -- Číslo 1/2019-. -- Ivaň : Obec Ivaň, 2019-. -- 30 cm.

IZ informační zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Plzeň : Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, [1993]-. -- 30-31 cm ;.

Izun.eu : univerzitní noviny ČZU  . -- Praha : ČZU Media, [2012]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: č. 2/2013-14.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Jabko : zpravodaj města Jablunkova  . -- [Č. 1] (březen 1999)-. -- Jablunkov : Městský úřad, 1999-. -- 30 cm ;.

Jablíčko : čtvrtletník : časopis sociálních služeb HB  . -- [Havlíčkův Brod : Sociální služby města Havlíčkova Brodu, 2011]-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování.

Jablíčko : zpravodaj obce Jabloňany  . -- Č. 1 (březen 2015)-. -- Jabloňany : Obecní úřad, 2015-. -- 21 cm ;. -- Průběžné číslování.

Jablonecký gól  . -- Jablonec nad Nisou: FK Baumit Jablonec, a.s., 2014-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: 20.9.2014, 2014/2015, 8. kolo. -- Posílají nepravidelně.

Jablonský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1991)]-. -- Jablonné nad Orlicí : Městský úřad, [1991]-. -- 21-22 cm. -- Podnázev: měsíčník Městského úřadu Jablonné nad Orlicí.

Jablůnecký durament : jednoduše - přímo - bez mlžení  . -- Velikonoce 2019-. -- Jablůnka : [Zdeněk Matoušek], 2019-. -- 30 cm.

Jablůnecký zpravodaj  . -- Jablůnka : Obecní úřad Jablůnka, [2007?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: prosinec 2015.

Jacki zpravodaj : kultura - sport  . -- 01/2020-. -- Jablunkov : Jablunkovské centrum kultury a informací, p.o., 2020-. -- 30 cm.

obálkaJaderná energie = Jadrová energia  . -- Ročník 1 (66), číslo 1 (2020)-. -- Řež : Centrum výzkumu Řež s.r.o. ; Bratislava : Úrad jadrového dozoru SR, 2020-. -- 30 cm. -- Pokračuje označení ročníku z titulu Bezpečnost jaderné energie. -- ISSN : 2694-9016 ISSN (chybné) 2336-4157.

Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme  . -- Č. 1 (2004)-. -- České Budějovice : Hnutí Duha ; Sdružení CALLA ; Jihočeské matky, 2004-.

Jakubovský zpravodaj : občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Jakubov u Moravských Budějovic : Obecní úřad, [1999]-2018. -- 21 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaJalovec  . -- [Roč. 1, č. 1 (2004)]-. -- Jablůnka : Jalovec, [2004]-. -- 49 cm. -- ISSN : 1214-5661.

Janovský občasník  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 1999)-. -- Janov : Obecní úřad, 1999-. -- 30 cm ;.

Jarpický list  . -- 1/2020-. -- Jarpice : Obec Jarpice, 2020-. -- 30 cm.

Jasně! : osvěžující magazín ze světa nápojů  . -- Č. 1 (2014)-. -- Střelice : Jaso-distributor, 2014-. -- 26 cm ;. -- Průběžné číslování.

Javornický zpravodaj  . -- Č.1 (2005)-. -- Javorník : Městský úřad, 2005-. -- 20 cm.

obálkaJazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců  . -- Roč. 1, č. 1 (1965)-. -- Praha : Jazykovědné sdružení České republiky, 1965-. -- [1993?]- : Praha : Jazykovědné sdružení České republiky. -- 24 cm. -- Podnázev do 31.12.1992: informativní zpravodaj československých jazykovědců. -- Podnázev od r. 2012: časopis Jazykovědného sdružení České republiky. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68+4 s., 165/240. -- ISSN : 1212-5326.

Jedna : magazín městské části Praha 1  . -- Březen/duben 2019-. -- Praha : MČ Praha 1, 2019-. -- 32 cm. -- Dříve jako: Praha 1.

Jednoťáček : informační bulletin  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Mikulov : Jednota, 2013-. -- 30 cm ;.

Jedovnické noviny OZON  . -- Jedovnice : Ivo Máčel, [2014?]-. -- 22 cm.

Jéháčko : magazín pro partnery žlutých logistických řešení  . -- Modletice : Jungheinrich (ČR) s.r.o., [2009?]-. -- 27 cm.

obálkaJemná mechanika a optika = Fine mechanics and optics : Technický oborový časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1956)-. -- Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1956-. -- 1993-1993 Přerov : Meopta. -- 1994-1995 Praha : Aleko. -- 1996- Praha : Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR. -- 30 cm. -- Vydává: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. -- Podnázvy dříve: technický časopis Federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky; technický časopis ministerstva strojírenství a elektrotechniky ČR. -- Podnázev od r. 2002: vědecko-technický časopis. -- ISSN : 0447-6441.

Jemnické listy  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Jemnice : Městský úřad, [200-]-. -- 20-21 cm ;. -- Informace o periodicitě pocházejí z Evidence periodického tisku MK ČR.

Jeneč dnes : zpravodaj obce  . -- Ročník I, číslo 1 (prosinec 2015)-. -- Jeneč : Obec Jeneč, 2015-. -- 30 cm ;.

Jenštejnský občasník  . -- Červen 2011-. -- Jenštejn : Obecní úřad, 2011-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování.

Jeřický občasník  . -- Jeřice : Obecní úřad Jeřice, [2015]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: č. 1/2018.

Jesenický kurýr : časopis Obecního úřadu Jesenice u Prahy : Horní Jirčany - Jesenice - Kocanda - Osnice - Zdiměřice  . -- Č. březen (2003)-. -- Jesenice : Obecní úřad, 2003-. -- 21-30 cm ;. -- Podnázev od dubna 2003: časopis obce Jesenice u Prahy. -- Podnázev od března 2010: měsíčník obce Jesenice. -- Podnázev v tiráži: zpravodajský časopis obce Jesenice u Prahy. -- Od č. 7 (2016) do č. 9(2019) nedodáván.

Jesenický občasník  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Jesenice : Nezávislý dobrovolný kolektiv, [1999]-. -- 2006-2008 Jesenice : Obecní úřad. -- 2008- Jesenice : Městský úřad. -- 21 cm. -- Komplet čísel z r. 2010-2012 evidován v seznamu Obecní a firemní periodika.

Jesenický zpravodaj  . -- [Č. 1 (2001)]-. -- Jeseník nad Odrou : Obecní úřad, 2001-. -- 2004-2013 Jeseník nad Odrou : Kulturní středisko. -- 21 cm ;.

obálkaJeseníky - Rychlebské hory  . -- 1/2018-. -- Lipová-lázně : Erebia, z.s., 2018-. -- 30 cm. -- Spolupráce při vydávání: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Jeseníky. -- ISSN : 2570-5938.

Jestřebský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 0] (červenec 2002)-. -- Jestřebí : Obecní úřad, 2002-. -- 20 cm. -- Podnázvy: měsíčník Obecního úřadu v Jestřebí; měsíčník obce Jestřebí.

Jetřichovský zpravodaj  . -- [Č. 1 (2008?)]-. -- Jetřichov : Obecní úřad, [2008?]-. -- 21-30 cm ; svazků ;.

Jevíčský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Jevíčko : Městský úřad, 1991-. -- 21-30 cm ;. -- Podnázev od r. 2008: měsíčník města Jevíčka. -- Dříve jako: Pod Jevíčskou věží.

obálkaJezdectví : měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní  . -- Roč. 41, č. 1 (1993)-. -- Praha : Borgis, 1993-. -- 1998-2011 Praha : Pražská vydavatelská společnost. -- 2011-2019 Praha : Květa Vtípilová - K4K Publishing. -- 2019- Praha : Equi Press s.r.o. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+4 s., 210/297. -- Ročník neuváděn: od r. 2011. -- Příl.: plakáty. -- Resumé: Odborný časopis určený pro chovatele koní a pro zájemce o jízdu na koni a sporty. -- ISSN : 1210-5406.

Jezevčík  . -- Č. 1 (2008)-. -- Praha : Klub chovatelů jezevčíků ČR, 2008-. -- 30 cm.

obálkaJezuité : O A M D G  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Provincialát České provincie Tovaryšstva Ježíšova, 1992-. -- [1992]- Praha : Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 148/210. -- Od r. 2000 bez podnázvu. -- Podnázev v tiráži: bulletin Jezuité. -- Resumé: Měsíčník informuje o dění v českém i světovém Tovaryšstvu, o ignaciánské spiritualitě, o excercicích, o dějinách Tovaryšstva Ježíšova, o činnosti našich v misiích, úmysly apoštolátu na daný měsíc. -- ISSN : 1210-3489.

Ježkovy oči : oficiální zpravodaj města Jihlavy  . -- Leden 2020-. -- Jihlava : Statutární město Jihlava, 2020-. -- 32 cm.

Jičínský zpravodaj : občasník města Jičína  . -- Č. 3 (červen 2009)-. -- Jičín : Městský úřad, 2009-. -- 43 cm ;. -- Podnázev v r. 2012: informační zpravodaj města Jičína. -- Podnázev v r. 2014: informační měsíčník města Jičína. -- Podnázev v r. 2015: informační občasník města Jičína. -- Dříve jako: Jičínský čtvrtletník.

Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice  . -- České Budějovice : [Jihočeská komorní filharmonie], [19--]-. -- Jednotlivé roč. obsahují příl.: ... koncertní sezóna .... -- Nevychází v měs. 7-8. -- V roce 2016 nevyšlo číslo 9 -- V roce 2018 nevyšlo číslo leden.

Jihočeské divadlo  . -- České Budějovice : Jihočeské divadlo, [199-]-. -- Obsahuje přílohy: Otáčivé hlediště Český Krumlov ... -- Balet, Činohra, Malé divadlo, Opera, Ateliér 3D : sezóna.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích  . -- V Českých Budějovicích : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, [19--]-. -- Podnázev: měsíční přehled: od r. 2006-. -- V roce 2013 nevycházel. Vydávání obnoveno v říjnu 2014.

Jihočeské zdraví : noviny plné zdraví  . -- Číslo 1 (červen/červenec 2016)-. -- České Budějovice : Jihočeské nemocnice, a.s., 2016-. -- 30 cm.

Jihočeský podnikatel : zpravodaj Jihočeské hospodářské komory  . -- Ročník 17 [správně 18], 1/2018-. -- České Budějovice : Jihočeská hospodářská komora, 2018-. -- 30 cm. -- Pokračují v chybném ročníkování časopisu: "Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory". -- Evidenční číslo 14961 patří časopisům: "Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory" a "Jihočeský podnikatel".

Jihomoravské ekolisty  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Brno : Jihomoravský kraj, 2004-. -- 30 cm.

Jílovicko : zpravodaj  . -- Č. 1 (květen 2008)-. -- Jílovice : Obec Jílovice, 2008-.

Jílovská sova : měsíčník občanů a přátel Jílového u Děčína  . -- Roč. 1, č. 0 (únor 1991)-. -- Jílové : Městský úřad, 1991-. -- 30 cm ;.

Jimramovský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Jimramov : Obecní úřad, 1998-. -- 29 cm.

obálkaJindřichohradecký deník : nejčtenější regionální noviny  . -- Č. 218 (18.9.2006)-. -- České Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media a.s. -- Dříve jako: Listy Jindřichohradecka: do č. 217 r. 2006. -- Číslování navazuje na předcházející titul. -- ISSN : 1802-081X.

Jindřichohradecký zpravodaj  . -- Č. 1 (září 1996)-. -- Jindřichův Hradec : Městský úřad, 1996-. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 147/210. -- Příl.: Novum: od r. 2000-; tato příl. je zpracována samostatně: ČC3.751: od r. 1992-2008?, dále vychází jako součást časopisu. -- Vydává Město Jindřichův Hradec.

Jindřichovický zpravodaj : informační občasník obce Jindřichovice  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-roč. 5, č. 4 (2010); č. 1 (duben 2015)-. -- Jindřichovice : Obecní úřad, 2006-. -- 21-30 cm ;. -- Přestávka ve vydávání v letech 2012-2014.

Jindřichovský zpravodaj  . -- 1/2018-. -- Jindřichov : Obec Jindřichov, 2018-. -- 21 cm. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávního celku.

Jinočanský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Jinočany : Obecní úřad, [1991]-. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 145/210. -- Resumé: Zpravodaj informuje občany o činnosti obecního úřadu.

Jinonický kurýr  . -- Roč. 1, č. 0 (květen 2013)-. -- Praha : Svatopluk Bartoň, 2013-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování.

Jinošovský zpravodaj & svět kolem nás  . -- Č. 1 (duben 2015)-. -- Jinošov : Obec Jinošov, 2015-. -- 21 cm ;.

Jirenský zpravodaj : měsíčník pro obyvatele Jiren a Nových Jiren  . -- Roč. 1, č. 1 (červenec 2009)-. -- Jirny : Obecní úřad, 2009-. -- 30 cm.

Jirkovské noviny  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Jirkov : Městský úřad, [1996]-. -- 30 cm. -- Podnázev r. 2001: měsíčník města Jirkova. -- Podnázev od r. 2013: měsíčník města Jirkova a obcí Boleboř, Strupčice a Vrskmaň.

Jiříkoviny : Horní Jiřetín a Černice info  . -- Horní Jiřetín : Městský úřad Horní Jiřetín, 2016-. -- 30 cm ;.

Jiříkovské noviny  . -- [Roč. 1, č. 1 (1995)]-. -- Jiříkov : Městský úřad, [1995]-. -- 30 cm. -- Roč. uveden od r. 2001: Roč. 7.

Jistebnický zpravodaj : čtvrtletník obecního úřadu  . -- Roč. 2, č. 1 (1993)-. -- V Jistebnici : Obecní úřad, 1993-. -- 2012-2016 Jistebnice : Městský úřad. -- 2016- Jistebnice : Město Jistebnice. -- Změna podnázvu: čtvrtletník obecního úřadu: od č. 4 r. 1992-? -- čtvrtletník městského úřadu. -- Chybné číslování roč., v roce 2005 měl být roč. 14., chybně však uveden roč. 9., v ostatních letech na tutu chybu navazují.

Jitřenec : inzertní a společenský měsíčník pro Poličku a okolní obce  . -- Č. 10 (2019)-. -- Polička : Tiskárna Polička, s.r.o., 2019-. -- 30 cm.

Jitřenka : noviny občanů města Poličky a okolí  . -- Roč. 2, č. 1 (2004)-. -- Polička : Městský úřad, 2004-. -- 30 cm ;. -- Ročníkování navazuje na předchozí časopis: Poličský zpravodaj a Jitřenka. -- Dříve jako: Poličský zpravodaj a Jitřenka.

Jivenský zpravodaj : zpravodaj obce Jivno  . -- Ročník 1, číslo 1 (červen 2015)-. -- Jivno : Obec Jivno, 2015-. -- 30 cm.

Jizerské proudy  . -- 1. vydání, 1. ročník (2019)-. -- Kostelní Hlavno : Mladoboleslavský venkov z.ú., 2019-. -- 30 cm.

Jižní kurýr : informační časopis zastupitelstva Městské části Brno-Jih  . -- Brno : Městská část Brno-jih, [1995?]-. -- 30 cm. -- Podnázev od č. 4/2014: zpravodaj městské části Brno-jih.

Jižní listy : měsíčník úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih  . -- [Č. 1 (1994)]-. -- Ostrava : Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, [1994]-. -- 30-46 cm ;. -- Podnázev v r. 2001: dvouměsíčník úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih. -- Podnázev od r. 2002: zpravodaj úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. -- "Vydává městský obvod Ostrava-jih ve spolupráci se Strategic Consulting"--Tiráž.

Jižní Město žije : novinky z Jižního Města  . -- Praha : Ano, [2020]-. -- 30 cm.

JO magazín : Jednota Opava vas zve!  . -- [Č. 1 (2000?)]-. -- Opava : Jednota Opava, [2000?]-. -- [200-]- Opava : Tempo. -- 30 cm.

obálkaJóga dnes : první noviny o józe : čtvrtletník vašeho životního stylu  . -- Č. 1 (jaro 2010) -. -- Praha : Power Yoga Akademie, 2010-. -- Podnázev se mírně mění. -- ISSN : 1803-9308.

Josef inside  . -- Nr. 1, June 2016-. -- Prague : Haštalská, s.r.o., 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Přeloženo z češtiny.

Josefodolský zpravodaj : čtvrtletník Obecního úřadu Josefův Důl  . -- Roč. 1, č. 1 (jaro 2015)-. -- Josefův Důl : Obecní úřad, 2015-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování.

Josefovské listy: čtvrtletník Obce Josefov  . -- Září 2015-. -- Josefov : Obec Josefov, 2015-. -- 22 cm ;.

obálkaJournal : časopis Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  . -- Č. 1 (říjen 2013)-. -- České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013-. -- 22 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2336-2170.

Journal : firemní časopis stavební společnosti BAK  . -- 01/2017-. -- Praha : BAK stavební společnost, a.s., 2017-. -- 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Časopis BAK".

obálkaJournal of applied biomedicine  . -- Vol. 1, nr. 1 (2003)-. -- České Budějovice : Faculty of Health and Social Caries the Bohemian South University, 2003-. -- 2014-2018 Warszawa : Elsevier. -- ISSN : 1214-021X.

obálkaThe journal of bone & joint surgery : JB & JS  . -- Vol. 1, no. 1 (duben 2016)-. -- Praha : MediPress s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 2464-7233.

obálkaJournal of competitiveness : odborný vědecký časopis vydávaný pod záštitou Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  . -- Č. 1 (prosinec 2009)-. -- Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2009-. -- 23 cm. -- ISSN : 1804-171X.

obálkaThe journal of culture  . -- Ročník 4, číslo 1 (2015)-. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-7849 ISSN (chybné) 1805-2866.

obálkaJournal of diplomatic and social studies  . -- 1/2018-. -- Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s., 2018-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: peer-reviewed journal. -- ISSN : 2570-9852.

obálkaJournal of exceptional people : an international journal for education and special studies  . -- Vol. 1, no. 1 (2012)-. -- Olomouc : Palacký University, 2012-. -- 26 cm. -- ISSN : 1805-4978.

obálkaJournal of forest science  . -- Roč. 45, č. 1 (1999)-. -- Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999-. -- [1999?]- Praha : Česká akademie zemědělských věd. -- 30 cm. -- Do r. 2008 pro Czech Academy of Agricultural Sciences vydával Institute of Agricultural and Food Information, v. l. 2009-2010 Institute of Agricultural Economics and Information. -- ISSN : 1212-4834 ISSN (chybné) 0024-1105.

obálkaJournal of Geosciences  . -- Vol. 52 No. 1/2 (2007)-. -- Praha : Česká geologická společnost, 2007-. -- ISSN : 1802-6222.

obálkaJournal of landscape ecology  . -- Vol. 1, no. 1 (2008)-. -- Brno ; Praha : Czech Society for Landscape Ecology, 2008-. -- 24 cm. -- ISSN : 1803-2427.

obálkaJournal of landscape management  . -- Vol. 1, no. 1 (2010)-. -- Brno : Mendel University in Brno, 2010-. -- 29 cm. -- ISSN : 1804-2821.

obálkaJournal of nursing, social studies and public health  . -- Vol. 1, no. 1-2 (2010)-. -- České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Studies ; Vienna : International Society of Applied Preventive Medicine, 2010-. -- 25 cm. -- ISSN : 1804-1868.

obálkaJournal of outdoor activities : odborný časopis pro aktivity v přírodě  . -- Vol. 1, no. 1 (2008)-. -- Ústí nad Labem : University of J.E. Purkyně, 2008-. -- 21 cm 25 cm. -- V r. 2009 časopis nevycházel. -- ISSN : 1802-3908.

obálkaJournal of technology and information education = Časopis pro technickou a informační výchovu  . -- Vol. 1, issue 1 (2009)-. -- Olomouc : Palacký University, Faculty Education, Department of Technology and Information Education, 2009-. -- 30 cm. -- R. 2011 též na CD-ROMu. -- ISSN : 1803-537X.

obálkaJournal on efficiency and responsibility in education and science  . -- Vol. 7, iss. 1 (2014)-. -- Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2014-. -- 30 cm. -- Ročníkování navazuje na elektronickou verzi. -- ISSN : 2336-2375.

obálkaJoy  . -- Roč. 1, č. listopad (2005)-č. leden (2021). -- Praha : Burda Praha, 2005-2021. -- 22 cm. -- ISSN : 1801-3279.

obálkaJsem jedno ucho  . -- 1. vydání (prosinec 2018)-. -- Praha : Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 2018-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2694-9156.

obálkaJudaica Bohemiae  . -- Praha : Panorama, [1965]-. -- [199-?]- V Praze : Židovské muzeum. -- 24-25 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Od roč. 46 uváděno pouze ISSN. -- ISSN : 0022-5738.

obálkaJudikatura Evropského soudního dvora  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : ASPI Publishing, 2004-. -- 2005-2009 Praha : ASPI. -- 2009- Praha : Wolters Kluwer ČR. -- 23 cm. -- Informace o periodicitě pochází z registrace MK ČR. -- ISSN : 1214-6005.

Judo magazín : aktuality, reportáže, rozhovory, zajímavosti  . -- Č. 1 (únor 2018)-. -- Praha : Art Mozaika, s.r.o., 2018-. -- 42 cm.

obálkaJump : into your English : výukový časopis v angličtině /A0-A1  . -- September 2016-. -- Jablonec nad Nisou : Gradus CZ s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: anglický časopis pro žáky 9-13 let - level A0-A1. -- Podnázev v tiráži: monthly magazine for students of English. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2570-611X.

obálkaJunák  . -- Roč. 1 (1915)-roč. 30 (1947/48) ; roč. 31 (1968/69)-roč. 32 (1969/70) ; roč. 33 (1990)-. -- Praha : A. Šolc, 1915-1948,1968-1970,1990-. -- 1968-1970 Praha : Mladá fronta. -- 1990- Praha : Tiskové a distribuční centrum Junáka. -- 30 cm. -- Přestávky ve vydávání: 1949-68, 1971-1989. -- Změna vydavatele: Mladá fronta (1968-70), Tiskové a distribuční centrum Junáka (1990-). -- V průběhu vydávání střídavě název Junák nebo Skaut Junák: Junák (1915-19), Junák, skaut československý (1920-35,46-48), Skaut-Junák (1968-69), Junák (1970,90-92), Skaut Junák (1992-). -- V letech 1948-51 pod názvem Junáci, vpřed. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 210/297. -- Pův. podnázev: magazín Junácké edice; v r.1946-47 podnázev: týdeník junácké mládeže. -- Podnázev v tiráži: nejstarší vycházející časopis pro mládež u nás, založen A. B. Svojsikem v roce 1915, obnoven 1945, 1968, 1990. -- Signatura od Roč. 52 (2009-2010): ČC 6.314. -- Resumé: Nejstarší vycházející časopis pro mládež v českých zemích založen A.B. Svojsíkem 1915, obnoven 1945, 1968 a 1990. Měsíčník magazínového typu pro skautskou výchovu dětí. -- ISSN : 1211-5231.

obálkaJurisprudence : specialista na komentování judikatury  . -- Roč. 15, č. 1 (2006)-. -- Brno : EMP, 2006-. -- 2008-2009 Praha : ASPI. -- 2009- Praha : Wolters Kluwer ČR. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2014: časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy. -- Spoluvydavatel od r. 2014: Právnická fakulta Univerzity Karlovy. -- Chybné ISSN 1212-9909 patří časopisu "Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe". -- ISSN : 1802-3843 ISSN (chybné) 1212-9909.

obálkaJutrzenka : miesięcznik dla dzieci mlodszych Polskich szkól podstawowych w Republice Czeskiej  . -- Roč. 3, č. 1 (1947)-. -- Czeski Cieszyn : Polske Centrum Pedagogiczne, 1947-. -- [1996?]- Czeski Cieszyn : Centrum pedagogiczne dla polskiego szkolnictwa narodowościowego. -- 21 cm. -- Vydává: MŠMT ČR v Centrum pedagogicznym dla polskiego szkolnictwa narodowościowego. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 145/210. -- Dříve jako: Nasza szkola. -- ISSN : 0323-0198.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

obálkaK revue : knižní dvouměsíčník  . -- [199-]-. -- Praha : Jana Dlouhá, [199-]-. -- [200-]-2010 Praha : Jana Hamerníková-Dlouhá. -- 2010- Praha : Jan Dlouhý. -- 30 cm. -- Od. r. 2000 podnázev: Knižní měsíčník. -- Podnázev od r. 2004: dobré knihy se prodávají samy, když o nich čtenáři vědí!. -- V létě nevychází. -- ISSN : 1801-643X.

Kabi fresh : context - časopis pro zaměstnance Fresenius Kabi Horatev CZ s.r.o.  . -- Hořátev : Fresenius Kabi Horatev CZ s.r.o., [2018?]-. -- 27 cm.

Kačický zpravodaj  . -- [Č. 1 (1991)]-č. 6 (1998); č. 1 (2005)-. -- Kačice : Obecní úřad, [1991]-. -- 30 cm ;. -- Přestávka ve vydávání 1999-2004.

Káčko plus : firemní informační zpravodaj  . -- Brno : Transparent Communications, s.r.o., 2010-. -- 26 cm ;. -- Podnázev v tiráži: firemní informační zpravodaj společnosti Kordárna Plus a.s.

obálkaKaktusy  . -- Roč. 1, č. 1 (1965)-. -- Brno : Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, 1965-. -- 23 cm. -- Původně vydávala Severočeská botanická zahrada, s podnázvem Zpravodaj čs. kaktusářů. -- Resumé: Časopis pro pěstitele kaktusů a sukulentů. -- ISSN : 0862-4372.

Kaleidoskop : zpravodaj Východočeského muzea v Pardubicích  . -- Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích, [2016?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: 1 (březen-srpen 2017).

Kalenčák : občasník pro Horní Kalnou  . -- Číslo 1/2015-. -- Horní Kalná : Obec Horní Kalná, 2015-. -- 30 cm ;.

Kalimera : to periodiko tés Ellénikés koinotétas Pragas  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Praha : Řecká obec Praha, [1999]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: periodiko ekdosé tés Ellenikés konotétas Pragas. -- Průběžné číslování do r. 2012.

Kaly - Zahrada : obecní zpravodaj  . -- Kaly : Obecní úřad Kaly, [2019?]-. -- 21 cm.

Kam : kultura a město České Budějovice  . -- Č. 4 (2007)-. -- České Budějovice : Gabriela Váchová, 2007-. -- Průběžné číslování. -- Dvojí číslování.

obálkaKam na výlet : turistický magazín  . -- Roč. 1, č. červen (2011)-. -- Praha : Kam po Česku, 2011-. -- 28 cm. -- ISSN : 1804-9451.

obálkaKam po Česku : turistický magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Baset, [2007]-. -- 2009- Praha : Kam po Česku. -- 28 cm. -- ISSN : 1802-8640.

obálkaKam v Brně ... = Where to in Brno ... = Wohin in Brno ...  . -- Roč. 37, č. 1 (1993)-. -- Brno : Kulturní a informační centrum města Brna, 1993-. -- 2005-2011 Brno : Brněnské kulturní centrum. -- 2012- Brno : Turistické informační centrum města Brna. -- 21 cm ; 29 cm ;. -- Od r. 2006 bez souběžného názvu (dříve souběžný název a text též v angl. a něm.). -- Literární příloha uvnitř časopisu. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Kam v Brně za kulturou". -- Ev. č. 12197 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Kam v Brně za kulturou". -- Podnázev: společensko informativní magazín. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x40 s., 145/205. -- Dříve jako: Kam v Brně za kulturou. -- Resumé: Informace o kulturním dění v Brně. -- ISSN : 1211-5304.

Kamarád  . -- Č. 1 (1988/1989)-. -- Strakonice : Dětské oddělení Okresní knihovny v Strakonicích, [1988]-. -- 1994- Strakonice : dětské oddělení Šmidingerovy knihovny. -- Název: r. 1997 č. 18: Ekokamarád. -- Vydavatel: dětské oddělení Okresní knihovny -- oddělení pro děti Šmidingerovy knihovny. -- Průběžné číslování.

obálkaKamarádi : časopis pro multikulturní děti a jejich rodiče  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Praha : Zaedno, 2012-. -- 21 cm. -- ISSN : 1805-966X.

Kamelot : zpravodaj města Mnichovo Hradiště  . -- Květen 2015-. -- Mnichovo Hradiště : Město Mnichovo Hradiště, 2015-. -- 42 cm. -- Dříve jako: Informační list města.

Kamenicko : pro vás - s vámi - o vás  . -- Číslo 1 (srpen 2020)-. -- Kamenice : Spolek Kamenicko, 2020-. -- 30 cm.

obálkaKamPoMaturite.cz : katalog pomaturitního vzdělávání pro školní rok ...  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Amos, 2006-. -- 30 cm. -- Podnázev byl doplněn číselným označením školního roku. -- Podnázvy se mění. -- Č. 9 a 10 nevyšla. -- Speciální čísla časopisu: Kam po škole. -- ISSN : 1802-694X.

Kanické listy  . -- Ročník I, 1/2018 (prosinec 2018)-. -- Kanice : Obec Kanice, 2018-. -- 21 cm. -- Podnázev v tiráži: zpravodaj územního samosprávného celku.

obálkaKapitoly z kardiologie pro praktické lékaře  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2009-. -- 30 cm. -- Podnázev: podpořeno edukačním grantem společnosti Teva. -- ISSN : 1803-7542.

Kapka : zpravodaj státního podniku Povodí Odry  . -- Ostrava : Povodí Odry, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Podnázev: zprávy - zajímavosti - novinky - informace.

Kaplický zpravodaj : informační občasník Městského úřadu v Kaplici  . -- Roč. 1, č. 1 (září 1996)-. -- V Kaplici : Městský úřad, 1996-. -- Změna podnázvu: informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici: od r. 1997-2005 -- informační měsíčník Města Kaplice: od r. 2006-. -- Vydavatelé se mění. -- Chybné číslování ročníku: r. 2003 -- č. 1-2 r. 2010, chybně uveden roč. 19, v dalších č. již správně roč. 14.

Karat news : informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT  . -- [Č. 1 (200-?)]-. -- Přerov : KARAT Software, [200-?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 1(2009).

Kardiofórum : edukační příloha Kardiologické revue  . -- Praha : Media Publishing & Consulting, 2003-. -- 2006- Praha : Media Healthworld. -- ISSN 1214-2255 se vztahuje k základnímu periodiku.

obálkaKardiologická revue - Interní medicína  . -- Roč. 16, č. 1 (2014)-. -- Praha : Ambit Media, 2014-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-288X.

obálkaKarel Hynek Mácha : informačně-literární bulletin Knihovny K.H. Máchy v Litoměřicích  . -- Č. 1 (2008)-. -- Litoměřice : Knihovna K.H. Máchy, 2008-. -- 21 cm. -- Obálkové názvy se mění. -- V jednom roce vychází pod odlišnými názvy: č. 1 Karel, č. 2 Hynek, č. 3 Mácha. -- Změna signatury: ČA 789: od roku 2014-. -- ISSN : 1803-7313.

Karlovarské radniční listy  . -- Č. 1 (listopad 1995)-. -- Karlovy Vary : A. Coubalová, 1995-. -- [199-]-2010 Karlovy Vary : Magistrát města. -- 2010-2014 Praha : Strategic Consulting. -- 2015- Karlovy Vary : Statutární město Karlovy Vary. -- 30-32 cm ;. -- Podnázev v tiráži do r. 2010: měsíčník pro občany statutárního města Karlovy Vary. -- Dříve jako: Karlovarské radniční noviny.

Karlovický zpravodaj  . -- Karlovice : Obecní úřad, [2011?]-. -- 30 cm ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.

Karlovský zpravodaj  . -- Velké Karlovice : Obec Velké Karlovice, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: podzim (2014).

Karolinský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1993)]-. -- Karolinka : Městský úřad, [1993]-. -- 21 cm. -- V r. 2005 nevyšel.

Karosář  . -- Č. 7 (2014)-. -- Vysoké Mýto : Iveco Czech Republic, 2014-. -- 30 cm ;. -- Dříve jako: Industry post in CZ & SK.

Karvinský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 [1999]-. -- Karviná : Městský úřad, [1999]-. -- 2003- Karviná : Statutární město Karviná. -- 30-34 cm. -- Podnázev v tiráži: informační měsíčník. -- Od čísla 6(2013) podnázev v tiráži: měsíčník statutárního města Karviné.

Kařez : oficiální zpravodaj obce  . -- Číslo 1 (7.10.2020)-. -- Kařez : Obec Kařez, 2020-. -- 28 cm.

Kasejovické noviny : Měsíčník obcí Hradiště, Kasejovice, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice  . -- Č. 1 (1994)-. -- Kasejovice : Obecní úřad, 1994-. -- 30 cm ;. -- Podnázev od r. 2007: měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6 s., 210/297.

Kašperskohorský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1985)]-č. duben (2000); Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Kašperské Hory : Městský úřad, 1985-. -- 30-42 cm. -- Podnázev od r. 2008: informace pro obyvatele Kašperských Hor. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 18 s., 120/300. -- Přestávky ve vyd.: 1992, 1994, 1996, 2002-2003. -- Vydává Město Kašperské Hory: od r. 2007?-. -- Chybné číslování ročníků, rok 2015 uveden chybně ročník 11, správně má být ročník 12, v dalších letech na tuto chybu navazují. -- Periodicita se mění.

obálkaKatabáze : časopis plzeňské diecéze CČSH  . -- Mirovice : Pastorační centrum Plzeňské diecéze CČSH, [2019]-. -- 23 cm. -- ISSN : 2694-7145 ISSN (chybné) 2594-7145.

Kateřinský zpravodaj  . -- [Č. 1 (2003)]-. -- Kateřinice : Obecní úřad, [2003?]-. -- 20-22 cm.

obálkaKatolický týdeník  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Zvon, 1990-. -- 2000- Praha : Katolický týdeník. -- Vydavatel: Česká katolická Charita. -- Podnázev: týdeník českých a moravských diecézí: č. 14 r. 1995. -- Změna podnázvu: list českých a moravských diecézí: od č. 15 r. 1995-. -- Zvl.příl.: Réva. -- V letech 1994-1995 vycházel časopis pod názvem: Katolický týdeník českých a moravských diecézí. -- Součástí čísla je Diecézní zpravodajství KT. -- Supplementum: Perspektivy : příloha Katolického týdeníku. -- ISSN : 0862-5557.

Katovický zpravodaj : zdarma do každé domácnosti  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Katovice : Obecní úřad Katovice - kulturní a sociální komise, [1999]-. -- 2005-2006 Katovice : Obecní úřad Katovice - kulturní a sociální výbor. -- 2006-2014 Katovice : Úřad městyse Katovice - kulturní a sportovní výbor. -- 2015- Katovice : Městys Katovice - Výbor pro spolkovou činnost, kulturu a sport. -- Periodicita se mění.

Katovský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (leden/únor 2015)-. -- Katov : Obecní úřad, 2015-. -- 30 cm ;.

Kaznějovský zpravodaj  . -- Č. 1 (1999)-. -- Kaznějov : Městský úřad, 1999-. -- 30 cm.

obálkaKazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL : české a slovenské vydání  . -- Roč. 3, č. 2-3 (2006)-. -- Praha : Geum Praha, 2006-. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- ISSN : 1802-0518.

obálkaKazuistiky v angiologii  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Semily : Geum, 2013-. -- 30 cm. -- Mimořádná příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii. -- ISSN 1214-231X, MK ČR 14188 patří časopisu Kazuistiky v diabetologii. -- V roce 2013 a 2014 stejné označení ročníku: Roč. 1. -- ISSN : 2336-2790 ISSN (chybné) 1214-231X.

obálkaKazuistiky v diabetologii  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Praha : GEUM, 2003-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro diabetology, interní a praktické lékaře -- od r. 2006: časopisy pro diabetology, endokrinology, interní a praktické lékaře.. -- Podnázev v tiráži od r. 2006: časopisy pro diabetology, endokrinology, interní a praktické lékaře. -- Informace o periodicitě pocházejí z registrace MK ČR. -- Sestra v diabetologii: příloha od r. 2008 do č. 1/2010 a opět od č. 2/2011 (uvnitř časopisu) -- Od roku 2016? vychází jako suplementum 1 samostatně, svázáno je vždy s konkrétním rokem časopisu Kazuistiky v diabetologii. -- ISSN : 1214-231X.

Kbelák : nepravidelný informační list  . -- [Č. 1 (prosinec 1989)]-č. 114/115 (2005) ; č. 1 (2005)-. -- Praha : Josef Perlinger, [1989]-. -- 2005- Praha : Úřad městské části Praha 19. -- 30 cm ;. -- Podnázev od r. 2005: zpravodaj městské části Praha 19. -- Průběžné číslování. -- Dříve jako: Kbelský zpravodaj.

Kde chci bydlet : přehledný katalog rezidenčních developerských projektů v ČR  . -- Roč. 1, jaro (2009)-. -- Praha : e-Domicil CZ, 2009-. -- 2015- Praha : Dalten media. -- 24 cm. -- Od č. 2(2009) podnázev: magazín o novém bydlení s přehledem rezidenčních projektů v ČR. -- Podnázev od r. 2013: váš průvodce světem nového bydlení. -- Podnázev v tiráži: magazín o novém bydlení s aktuální nabídkou nových bytů a rodinných domů z developerských projektů.

KDU-ČSL Boskovice  . -- Boskovice : Michal Knödl, [2020?]-. -- 21 cm.

Kdyňské listy  . -- Ročník 1, číslo 1 (srpen 2020)-. -- Kdyně : Město Kdyně, 2020-. -- 30 cm.

obálkaKereka : časopis nejen pro romské děti  . -- Roč. 1, č. 1 (květen 1998)-. -- Valašské Meziříčí : Demokratická aliance Romů v ČR, 1998-. -- 30 cm. -- V r. 1999 bez podnázvu. -- V r. 2000 podnázev: magazín pro mládež. -- Podnázev od r. 2010: časopis pro děti a mládež. -- ISSN : 1212-1401.

Kinomax : program kina Žamberk  . -- [Ústí nad Orlicí] : [Filmberk o. s. ], [2014]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle databáze periodického tisku MK ČR. -- Předcházející čísla evidována v seznamu Nezpracovaná periodika.

Kladerubský zpravodaj  . -- Kladeruby : Obec Kladeruby, 2011-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: č. 2 (léto 2011).

Kladno ... : měsíčník informací, rad a zajímavostí  . -- Č. leden (2000)-. -- Kladno : Magistrát města, 2000-. -- 31-47 cm ;. -- Součástí názvu bylo označení kalendářního roku. -- Podnázev od r. 2013: informační měsíčník pro občany Kladna. -- Vydává Statutární město Kladno ve vydavatelstvích: Strategic Consulting, PP Group, VLP. -- Uložen ve skladu KD jako ABCPV. -- Předcházející čísla jsou evidována v seznamu Místní a firemní periodika.

Kladrubské noviny  . -- Kladruby nad Labem : Obecní úřad, [2015]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 3/2015.

Klánovický zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-. -- Praha : Úřad městské části Praha-Klánovice, [1992]-. -- 30 cm.

Klášterecké noviny : čtrnáctideník  . -- [Č. 0 (2004?)]-. -- Klášterec nad Ohří : Roman Novotný, [2004?]-. -- 2005-2015 Klášterec nad Ohří : Městský úřad. -- 2016- Klášterec nad Ohří : Zámek Klášterec n. Ohří. -- 42 cm.

Klatovský zpravodaj : informační měsíčník Města Klatovy  . -- Klatovy : Městský úřad, [2009]-. -- 31-32 cm ;. -- Popsáno podle: roč. 1, květen 2009.

Klaudianova nemocnice : magazín pro příznivce a pacienty Klaudiánovy nemocnice  . -- Mladá Boleslav : Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje ; Olomouc : Regionální vydavatelství, s.r.o., [2013?]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: číslo 1, ročník IV (14. dubna 2017).

Klenovický měsíčník  . -- Roč. 1, č. 0 (1992)-. -- Klenovice : Obecní úřad, 1992-. -- 2005- Klenovice : Obec Klenovice. -- Změna podnázvu: zpravodaj OÚ Klenovice: r. 1993 -- zpravodaj obecního úřadu v Klenovicích: r. 1994-1996 -- zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích: od r. 1997-.

Klenovický zpravodaj  . -- Číslo 1 (květen 2016)-. -- Klenovice na Hané : Obec Klenovice na Hané, 2016-. -- 30 cm ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.

Kleťák : věstník Klubu přátel hory Kleť  . -- Roč. 1 (červen 2007)-. -- České Budějovice : Klub přátel hory Kleť, 2007-. -- Od r. 2009 průběžné číslování. -- Chybné číslování ročníku v roce 2017.

Klíč : zpravodaj Prahy 11  . -- Roč. 1, č. 1 (prosinec 1993)-. -- Praha : Úřad městské části Praha 11, 1993-. -- 30 cm. -- Podnázev do r. 1995: Zpravodaj Jižního Města. -- Podnázev od r. 2008: čtrnáctideník městské části Praha 11. -- Podnázev od č. 5/2011: měsíčník městské části Praha 11. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24 s., 210/297.

obálkaKlimakterická medicína : časopis pro menopauzu a andropauzu  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Praha : Centrum klimakterické medicíny, [1996]-. -- [1996]- Praha : Domena. -- 30 cm. -- ISSN : 1211-4278.

Klínec : obecní zpravodaj  . -- Klínec : Obecní úřad v Klínci, [2011]-. -- 30 cm ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Zpravodaj Klínec".

obálkaKlinická biochemie a metabolismus : časopis České společnosti klinické biochemie  . -- Roč. 1 (22), č. 1 (1993)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1993-. -- 2005-2008 Praha : LexisNexis CZ. -- 2010- Pardubice : Stapro. -- 30 cm. -- Od roč. 12(2004) č. 2 podnázev: časopis České společnosti klinické biochemie a Společnosti lékařské genetiky. -- Vydává: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně v nakladatelství LexisNexis CZ, od r. 2010 ve společnosti Stapro. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 210/297. -- Resumé: Odborný časopis zaměřen na biochemické, metabolické a patofyziologické studie a na problematiku enterální a parenterální výživy. Neuzavírá se ani dalším laboratorním oborům: hematologii, mikrobiologii, klinické farmakologii, nukleární medicíně. -- ISSN : 1210-7921.

obálkaKlinická mikrobiologie a infekční lékařství : interdisciplinární časopis Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci se Společností infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Svoboda, 1995-. -- [1997]- Praha : Trios. -- 30 cm. -- Podnázev: interdisciplinární časopis pro klinickou a laboratorní medicínu vydávaný pod záštitou Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. -- Podnázev od r. 2002: interdisciplinární časopis pro klinickou a laboratorní medicínu, vydávaný pod záštitou Společnosti infekčního lékařství, Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. -- Podnázev od r. 2003: interdisciplinární časopis pro klinickou a laboratorní medicínu, vydávaný pod záštitou Společnosti infekčního lékařství, Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. -- Podnázev od r. 2004: klinika - výzkum - informace - původní práce - přehledy - kazuistiky. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/297. -- Resumé: Odborný časopis publikující v oblastech: klinická mikrobiologie, infekční lékařství a příbuzné discipliny. -- ISSN : 1211-264X.

obálkaKlinická onkologie : časopis České a Slovenské onkologické společnosti  . -- Roč. 1, č. 1 (1988)-. -- Brno : ApS [Application Software] Brno, 1988-. -- [200-]- Praha : Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně. -- 30 cm. -- Podnázev: časopis České onkologické společnosti a Slovenskej onkologickej spoločnosti. -- Anglický podnázev: The Czech and Slovak Oncological Societies. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+8+4 s., 210/297. - Vydav. v r. 1992: Československá lékařská společnost J.E. Purkyně. - Vydav. dříve: Výzkumný ústav klinické a experimentální onkologie. -- Resumé: Tématické zaměření časopisu: onkologická diagnostika, epidemiologie, experimentální onkologie, komplexní onkologická terapie (operační, chemoterapie, radioterapie) a to i dětská onkologie. -- ISSN : 0862-495X ISSN (chybné) 0862-593X.

Klobucký zpravodaj : měsíčník města Valašské Klobouky  . -- Číslo 1 (leden 2016)-. -- Valašské Klobouky : Město Valašské Klobouky, 2016-. -- 30 cm ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku. -- Dříve jako: Valašskokloboucký zpravodaj.

Klokan : klubový magazín  . -- Praha : Bohemians 1905, [1963]-. -- 21 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "1905 Klokan".

Klubový zpravodaj : Český pointer a setter klub  . -- Praha : Český pointer a setter klub, [1975?]-. -- 21 cm.

Kmetiněvská drbna : čtvrtletník obce Kmetiněves  . -- Číslo 1 (duben 2021)-. -- Kmetiněves : Obecní úřad, 2021-. -- 21 cm.

Knaufstyl  . -- Č. 1 (2009)-. -- Praha : Knauf Praha, 2009-. -- 30 cm ;.

Kněžpolské noviny  . -- Kněžpole : Obec Kněžpole, [2003?]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku obce Kněžpole.

obálkaKnihcentrum revue  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Ostrava : Booknet, 2011-. -- 30 cm. -- ISSN : 1805-0808.

obálkaKnihovna  . -- Roč. 16, č. 1 (2005)-. -- Praha : Národní knihovna ČR, 2005-. -- 25 cm. -- Podnázev v tiráži: knihovnická revue. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- V tiráži: Vychází 2x ročně v tištěné podobě a 4x ročně v elektronické podobě pod názvem Knihovna plus. -- Resumé: Časopis obsahuje teoretické studie z oboru knihovnictví, informuje o úspěšných projektech českých a zahraničních knihoven, o aktivní účasti Národní knihovny v zahraničních a mezinárodních projektech. Jako obecný knihovnický časopis přináší zprávy z konferencí, seminářů a dalších knihovnických událostí a informuje o novinkách českých a zahraničních publikací z oboru. Elektronická online verze obsahuje též časopis Knihovna plus a archiv jeho starších čísel vydávaných pod názvem Národní knihovna. -- ISSN : 1801-3252.

Knihovnička týdeníku Květy  . -- Praha : Sanoma Magazines Praha, 2003-. -- svazků. -- ISSN 0862-898X se vztahuje k časopisu Květy.

Kníničský zpravodaj : zpravodaj městské části Brno-Kníničky  . -- Brno : Městská část Brno-Kníničky [2007]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Květen 2014.

obálkaKnižní novinky : časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 2002-. -- 30 cm. -- ISSN : 1213-7073.

obálkaKnižní značka  . -- [Č. 1 (1994)]-. -- Praha : Spolek sběratelů a přátel exlibris, [1994]-. -- Popsáno dle: č. 1 r. 2001. -- Pro Spolek sběratelů a přátel exlibris vydává: Zdeněk Němec. -- Obsahuje mnoho příloh. -- ISSN : 1211-3840.

Kobeřické noviny : čtvrtletník občanů Kobeřic  . -- Kobeřice : Obecní úřad, [2002?]-. -- 30 cm. -- Bez podnázvu od r. 2015?.

Kobylí dědina : zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1985)-. -- Kobylí : Obecní úřad, 1985-. -- 30 cm. -- Přestávky ve vydávání: 1988-1990. -- Resumé: Zpravodaj občanů Kobylí.

Kobylnické listy  . -- Popsáno podle: Č. 1/2008. -- Kobylnice : Obecní úřad, [2003?]-. -- 21 cm.

Koclířovský zpravodaj : měsíčník obce Koclířov  . -- Č. 1 (1999)-. -- Koclířov : Obecní úřad, 1999-. -- 30 cm ;.

Kohoutovské listy : čtvrtletník obce Kohoutov  . -- Ročník I, číslo 1 (květen 2011)-. -- Kohoutov : Obec Kohoutov, 2011-. -- 21 cm. -- Průběžné číslování. -- Čísla z let 2015-2017 evidována v seznamu Nezpracovaná periodika.

Kojetický zpravodaj  . -- Č. duben (2008)-. -- Kojetice : Obecní úřad, 2008-. -- 21 cm.

Kojetínský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Kojetín : Městské kulturní středisko, [1999]-. -- 30 cm.

obálkaKoktejl : Czech geographic magazine  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 1992)-. -- Ústí nad Labem : Koktejl, 1992-. -- [200-]- Ústí nad Labem : Czech Press Group. -- Podnázev v tiráži: časopis pro každého. -- Podnázev: č. 6-12 r. 1993: 52 stran s nasazením života. -- Změna podnázvu: od č. 1 r. 1994 - č. 8 r. 1995: všechny chutě života. -- Změna nakladatele: od č. 12 r. 1995-: CZECH PRESS. -- Ve spolupráci s magazínem Koktejl vychází časopis pro děti: Říše divů; tento časopis neuchováváme. -- ISSN : 1210-4353.

Kolečské noviny : čtvrtletník obce Koleč  . -- Č. 1 (březen 2010)-. -- Koleč : Obecní úřad, 2010-. -- 42 cm ;. -- V r. 2011-12 nevyšlo.

obálkaKolem kamen  . -- Dvory nad Lužnicí : Spolek na obnovu tradičních řemesel, [2012?]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro ty, kteří to s topením myslí opravdu vážně. -- Každé číslo má vlastní téma. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2464-7527.

Kolibřík : bulletin pro mezioborovou spolupráci v oblasti duševního zdraví : novinky, zajímavosti, rozhovory, představení služeb  . -- Číslo 1 (28.10.2018)-. -- Český Těšín : Naše rovnováha, z.s., 2018-. -- 30 cm.

Kolodějské ... noviny  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Koloděje : Místní úřad, 1997-. -- [200-]- Praha : Úřad městské části Praha-Koloděje. -- 30 cm ;. -- Za prvním slovem názvu následoval název měsíce, ve kterém zpravodaj vyšel. -- Obálkový podnázev: zpravodaj Úřadu městské části Praha 9 - Koloděje.

Kolonáda : magazín Lázní Teplice nad Bečvou  . -- září 2018-. -- Teplice nad Bečvou : Lázně Teplice nad Bečvou a.s., 2018-. -- 30 cm.

Kolonáda : magazín Léčebných lázní Bohdaneč  . -- Lázně Bohdaneč : Léčebné lázně Bohdaneč, a.s., [2011?]-. -- 30 cm. -- Přestávka ve vydávání: 2014-2017.

obálkaKolovrátek : newsletter  . -- Ročník I., číslo 1 (2020)-. -- Zlín : Na dlani, o.p.s., 2020-. -- 30 cm. -- ISSN : 2694-9571.

Kolovratský ...  . -- [Č. 1 (2000)]-. -- Praha : Infocentrum Kolovraty, [2000]-. -- [2015?]- Praha : ÚMČ Praha-Kolovraty. -- 21 cm. -- Součástí názvu je označení měsíce. -- MK ČR 18163.

Kolovratský zpravodaj : zpravodaj Městské části Praha Kolovraty  . -- [Č. 1 (1992)]-. -- Praha : ÚMČ Praha-Kolovraty, [1992]-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2015: čtvrtletník Městské části Praha Kolovraty. -- MK ČR 18162.

Komárovák : zpravodaj MNV Komárov  . -- Č.1 (1975)-. -- Komárov : Obecní úřad, 1975-. -- 30 cm ;. -- Změny podnázvů: Zpravodaj obecního úřadu (1992-93); zpravodaj obce Komárov (1994-95); měsíční zpravodaj obce Komárov (1996-2005); časopis obce Komárov (2006); časopis městysu Komárov (od 2011).

obálkaKomenský : týdeník vychovatelský věnovaný učitelstvu našemu jakož i přátelům školstva a milé mládeže naší  . -- Roč. 1, č. 1 (1873)-. -- Brno : Academie Jana Amose Komenského, 1873-. -- [1999?]- Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. -- Změny podnázvu: 1908-1940: pedagogický týdeník -- 1946-1947: pedagog. časopis pro školy prvního stupně -- 1947-1951: pedagogický časopis pro školy národní -- 1952-1953: odborný časopis pro otázky výchovy, vzdělávání a vyučování ve škole národní -- 1954-1959: časopis pro učitele národních škol -- 1960-1980: časopis pro učitele 1. až 5. ročníku základní devítileté školy -- 1981-1990: časopis pro učitele 1. stupně základní školy -- 1991-: časopis pro učitele základní školy. -- Podnázev v tiráži: 1950-1951: pedagogický časopis pro učitele národních škol. -- Vydavatelé: V. Voitl, Praha: od r. 1881-? -- 1946-1948: ROH, Svaz zaměstnanců školství a osvěty, Odbor obecných škol -- 1951-1953: Ministerstvo školství, věd a umění -- 1954-1955: Ministerstvo školství -- 1956-1988: Ministerstvo školství a kultury -- 1989-1990: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR -- 1991-: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno. -- Nakladatel a místo vydání: Olomouc, Slaměník: roč. 15 r. 1887. -- Nakladatelé: 1946-1948: Komenium, Učitelské nakladatelství -- 1951-1953: Státní nakladatelství učebnic v Praze, Státní pedagogické nakladatelství -- 1954-: Státní pedagogické nakladatelství. -- ISSN : 0323-0449.

Komfort : jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Slaný : Linet, 2004-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2005: dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost. -- Podnázev od r. 2010: čtvrtletník nejen pro odbornou veřejnost.

Kominický věstník  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Praha : Společenstvo kominíků ČR, [1991]-. -- 30 cm.

obálkaKomora CZ : měsíčník Hospodářské komory České republiky  . -- Roč. 7, č. 1 (2006)-. -- Praha : Hospodářská komora České republiky, 2006-. -- 2009 Praha : Comprehensive. -- 2010- Praha : C.O.T. media. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis o podnikání a pro podnikatele. - Podnázev od r. 2010: Společník ve světě podnikání. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Podnikatelské lobby". -- Podnázev: váš průvodce světem podnikání. -- ISSN : 1802-1247.

Komorní listy : časopis soudních exekutorů  . -- Č. 1 (prosinec 2009)-. -- Brno : Exekutorská komora České republiky, 2009-. -- 30 cm.

obálkaKompas : katalog odborné zdravotnické literatury  . -- [Roč. 1, č. 1 (1998)]-. -- Praha : Galén, [1998]-. -- [199-]-[200-] Praha : Česká lékařská komora. -- svazků ; 30 cm. -- Vychází také jako příloha Časopisu České lékařské komory. -- Od r. 2000 podnázev: časopis pro lékařskou informatiku. -- ISSN : 1212-9976.

obálkaKomunální revue : magazín pro obce, města, komunální služby  . -- Olomouc : Vydavatelství Baštan, [2010]-. -- 2013- Olomouc : Agriprint. -- 30 cm. -- Podnázev od č. 3 (2014): Vše pro zeleň. Magazín pro obce, města, komunální služby. -- Od č. 3 (2014) vevázaná příloha "Vše pro zeleň". -- ISSN : 1804-9052.

obálkaKomunální technika : časopis pro komunální služby  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Profi Press, 2007-. -- 30 cm. -- Podnázev: časopis pro komunální služby, 2007-. -- Od r. 2014 bez podnázvu. -- ISSN : 1802-2391.

obálkaKondice : časopis pro vaše zdraví a krásu  . -- Č. 1 (říjen 2011)-. -- Praha : Easy Publishing, 2011-. -- 2015-2016 Praha : Astrosat Media. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media, a.s. -- 24 cm. -- Změna podnázvu v r. 2012: pro ženy, které se cítí dobře. -- Další podnázev: nejprodávanější lifestylový časopis o zdraví. -- Podnázvy se mění. -- ISSN : 1804-9540.

obálkaKoně : časopis chovatelů koní  . -- Roč. 1, č. 1 (1997)-. -- Písek : Asociace svazu chovatelů koní ČR, 1997-. -- Podnázvy se střídají v každém roč.: od r. 1998-: časopis chovatelů koní -- bulletin chovatelů koní. -- Roky 1997-2001 přístupné v elektronické podobě v JVK. -- ISSN : 1213-2594.

obálkaKoně & lidé : společně v harmonii  . -- 15. ročník (březen 2020)-. -- Říčany : IHA Press s.r.o., 2020-. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování z předchozího titulu. -- ISSN : 2694-9741 ISSN (chybné) 1801-965X.

obálkaKoníček : nový časopis pro holky nejen o koních  . -- Č. 1 (září 2019)-. -- Praha : EPEE Czech s.r.o., 2019-. -- 30 cm. -- ISSN : 2694-6858.

obálkaKonkursní noviny : noviny pro konkurs, vyrovnání, likvidaci a exekuce  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 1998)-. -- Plzeň : LKP Konkurs, 1998-. -- 1999-2011 Praha : Cooper press. -- 2012- Brno : Cooper press. -- 47-50 cm. -- Změna periodicity označena v podnázvu: měsíčník (od č. 4, duben 1998); čtrnáctideník (od r. 2001). -- Změny podnázvu: konkursy - likvidace - články - reportáže - polemika - dražby - inzerce (od r. 2005); insolvence - dražby - exekuce - rozhodčí řízení - likvidace - inzerce (od r. 2012). -- Změna místa vydání: Brno (od r.2012). -- Signatura od r. 2013: ČB 7.137. -- Resumé: Výběr z judikatury a aktuality z oblasti konkursu z jednotlivých krajů České republiky, monitoring formování práva upravujícího insolvenční řízení. -- ISSN : 1213-4023.

obálkaKonopí : léčí, radí, inspiruje  . -- Číslo 1/2018-. -- Praha : Green Publishing s.r.o., 2018-. -- 28 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2571-1555.

obálkaKonstrukce : odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Ostrava - Vítkovice : Tomáš Měřínský, 2002-. -- 2006- Ostrava : KONSTRUKCE Media. -- 30 cm. -- Resumé: Informace o nejnovějších trendech v oboru stavebnictví v širších technických a ekonomických souvislostech se specializací na různé typy konstrukcí, zejména ocelové, betonové a dřevěné. -- ISSN : 1213-8762.

obálkaKontakt : scientific acta Faculty of social and health studies  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 1999-. -- Změna podnázvu: scientific journal Faculty of social and health studies: č. 2 r. 1999 - 2000. -- Podnázvy se mění: r. 2001-2003. -- Bez podnázvu: od r. 2004-2006. -- Podnázev: odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky: od r. 2007-. -- Podnázev od 2016: journal of nursing and social sciences related to health and illness. -- Změna vydavatele: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta; Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta; Trnavská univerzita v Trnavě, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálných vied a zdravotníctva: od č. 4 r. 2004-2013. -- ISSN : 1212-4117.

obálkaKontexty : časopis o kultuře a společnosti  . -- Roč. 1 (20), č. 1 (2009)-. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009-. -- 25 cm. -- Ročníkování (roč. 20, č. 1, 2009) navazuje na časopis Proglas. -- ISSN : 1803-6988.

Konzervativní noviny : noviny s názorem : to nejlepší z www.konzervativninoviny.cz  . -- 1/2020-. -- Králíky : Už nemlčíme!, z.s., 2020-. -- 30 cm.

obálkaKonzument test : občasník Sdružení českých spotřebitelů  . -- Praha : Sdružení českých spotřebitelů, [2004]-. -- 21-30 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1801-528X ISSN (chybné) 1801-52X.

Kopaninské listy : čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : Úřad městské části Praha-Přední Kopanina, 2010-. -- 30 cm ;.

Kopretina  . -- Č. 1 (2003)-č. 9 (2016),č.12 (2019)-. -- Praha : Pražská energetika, 2003-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování.

Kopretiny tetky "Lízi" : o Všejanech-Vanovicích a nejbližším okolí  . -- Všejany : 1. otevřený spolek pro Všejany a Vanovice, [2012]-. -- 30 cm.

obálkaKorálki : dvouměsíčník (nejen) o korálkování : trendy - postupy - inspirace  . -- Roč. 1, č. 0 (2007)-. -- Praha : RooTra, 2007-. -- 30 cm. -- ISSN : 1802-7512 ISSN (chybné) 1802-7510.

obálkaKorene : prvý slovenský časopis v ČR  . -- Roč. 2, č. 1 (leden 1994)-roč. 18, č. 6 (2010) ; roč. 21, č. 3 (2013)-. -- Praha : Adore, 1994-. -- [200-]-2010 Praha : Europrint. -- [2013]- Praha : Obec Slovákov v ČR. -- 30 cm. -- V r. 2011 a 2012 vychází pouze na webových stránkách Obce Slovákoch v ČR. -- Časopis vychází s finančním příspěvkem české vlády. -- Vydává: Obec Slovákov v ČR v Adore (později v Europrintu). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/297. -- Resumé: Apolitický slovenský magazín přináší informační servis slovenských kulturních a společenských událostí v České republice, informuje o činnosti Obce Slováků, o Slovensku. -- ISSN : 1211-7595.

Koridor : kulturně-společenský magazín Česká Třebová - Ústí nad Orlicí  . -- 1 (leden 2018)-. -- Seč : Pipex, spol. s r.o., 2018-. -- 21 cm.

Kormidlo : informační bulletin pro dětské umělecké aktivity hudební, taneční a pohybové, výtvarné, tvořivou dramatiku a přednes  . -- Č. 1 (1992)-. -- Praha : Artama, 1992-. -- 2004- Praha : NIPOS-ARTAMA. -- 21 cm. -- Podnázev od r. 2011: informační bulletin pro estetické aktivity dětí a mládeže - hudební, taneční a pohybové, výtvarné, dramatické a přednes.

obálkaKorpus - gramatika - axiologie : časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka = journal for corpus research and evaluation of language  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta ; Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010-. -- 21 cm. -- ISSN : 1804-137X.

Koryčanský zpravodaj  . -- Č. 1 (1991)-. -- Koryčany : Městský úřad, 1991-. -- 30 cm ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/297. -- Dříve jako: Zpravodaj Koryčan. -- Resumé: Zpravodaj občanů Koryčan.

Korytňanský občasník  . -- Korytná : Obec Korytná, [1999]-. -- 32 cm. -- Podle evidence periodické tisku MK ČR evidováno od 1999. -- Ev. č. MK ČR je shodné s titulem: Korytňanské listy (1999-2012).

Kořenovský zpravodaj  . -- Č. 1 (1991)-. -- Kořenov : Obecní úřad, 1991-. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 14-18 s., 210/297.

Kosík : noviny zaměstnanců společnosti Krnovské opravny a stojírny, s.r.o.  . -- Ročník I., číslo 1/2019-. -- Krnov : Krnovské opravny a strojírny, s.r.o., 2019-. -- 32 cm.

obálkaKosmetika & Wellness : časopis pro krásu, zdraví, estetiku a životní styl  . -- Praha : Press21 s.r.o., [2016]-. -- 28 cm. -- ISSN : 2533-4085.

obálkaKosmické rozhledy : neperiodický věstník Československé astronomické společnosti při ČSAV  . -- [Roč. 1, č. 1 (1962)]- roč. 28, č. 3 (1990); roč. 39, č. 1 (2001)-. -- Praha : Československá astronomická společnost při ČSAV, [1962]-1990, 2001-. -- [2000?]- Praha : Česká astronomická společnost. -- 20 cm. -- Změna podnázvu: věstník České astronomické společnosti. -- Podnázev v l. 2002-07: z říše hvězd. -- Od r. 2008 vychází jako příloha časopisu Astropis. -- ISSN : 0231-8156.

Kosmonoský zpravodaj : informační list města Kosmonosy a Horní Stakory  . -- Č. Duben (2012)-. -- Kosmonosy : Městský úřad, 2012-. -- 42 cm ;. -- Dříve jako: Kosmonoský horizont.

obálkaKosmopolitan = Cosmopolitan  . -- Č. 1 (1994)-. -- Praha : Hearst-Stratosféra, 1994-. -- 2013-2013 Praha : Bauer Media CZ. -- 2013-2018 Praha : Bauer Media Praha. -- 2019 Praha : Mafra Print, a.s. -- 2019- Praha : Mafra, a.s. -- 28 cm. -- Od r. 2001, č. 9 je titul souběžně vydáván ve vel