EN . .

Informace pro znevýhodněné osoby

Lidická třída 1

Lidická třída 1

Hlavní vstup do budovy knihovny z Lidické třídy prochází po betonové nájezdové rampě s vyhovujícím sklonem.

Vnitřní prostory knihovny jsou vertikálně propojeny dvěma výtahy.

Výtah 1 – propojuje hlavní vestibul a suterén, kde se nacházejí dvě vyhrazená parkovací stání pro ZTP. Vstup na obou stranách výtahu, šířka obou vstupů 90 cm, kabina o šířce 110 cm, hloubce 160 cm, ovládání v dosahu.

Výtah 2 – nachází se v původní budově, propojuje přízemí a další patra knihovny. Vstup do výtahu je široký 90 cm, kabina o šířce 110 cm, hloubce 140 cm, ovládání výtahu ve výšce 110 cm od podlahy.

Bezbariérové WC I. je přístupné z hlavního vestibulu dveřmi o šířce 80 cm. Kabina vyhovuje bezbariérovým standardům. K běžném WC je k dispozici přebalovací pult.

Ve vestibulu jsou umístěny zamykatelné odkládací a úložné skříňky na věci návštěvníků.

Horizontální průchody na jednotlivých podlažích jsou bez přechodových stupňů. Katalog knihovny a regály s knihami ve volném výběru přístupné.

Přístup k internetu najdete v přízemí, stolky s vyhovujícími podjezdy.

Pro zrakově postižené knihovna umožňuje vzdálený přístup do knihovního audiofondu. K dispozici optická lupa a PC upravené pro zrakově postižené.

Pro osoby se sluchovým postižením k dispozici lze zajistit online tlumočení znakového jazyka a přepis mluvené řeči do textu.

Parkování pro ZTP knihovna zajišťuje v suterénu hlavní budovy. Příjezd z ulice Mánesova. Pro registrované čtenáře může být garáž zpřístupněna čipovou kartou knihovny.

Informace o oddělení a fotografie prostor.
Na Sadech 27

Na Sadech 27

Knihovna je přístupná dvoukřídlými dveřmi hlavního vchodu, křídlo o šířce 90 cm. V zádveří jsou instalovány automatické posuvné dveře.

Od hlavního vchodu se pokračuje do oddělení v 1. a 2. patře (dětské oddělení a dospělí – beletrie) oboustranně přístupným výtahem s 80 cm průchodem vchodem – kabina o šířce 100 cm, hloubce 130 cm, přivovávání výtahu ve výšce 130 cm od podlahy. O asistenci je možné požádat vrátného u vchodu do budovy. Část oddělení pro dospělé – sekce naučné literatury a studijní salónek umístěné v suterénu budovy jsou přístupné z oddělení pro dospělé po točitém schodišti. Je možné požádat knihovnice o průchod přímo zvenku.

Bezbariérové WC se nachází ve 2. patře u dětského oddělení. Vchodové dveře mají šířku 90 cm, kabina o rozměrech 160 x 190 cm, mísa ve výšce 50 cm, splachování vzadu, běžné umyvadlo. Kabina nemá nouzovou signalizaci a zámek odjistitelný zvenku. I v provozní době knihovny je WC uzamčeno a klíč poskytne obsluha u výpůjčního pultu. Další WC s běžnými rozměry jsou na ostatních podlažích.

Vedle bezbariérového WC ve 2. Patře je umístěn přebalovací pult. K dispozici je dětský hrací koutek.

Ve volném výběru v dospělém oddělení procházíme místy zúženými průchody mezi regály okolo 70 cm.

Stolky s PC, na kterých jsou katalogy a internet volně k použití, najdeme po celém prostoru knihovny. Další PC jsou návštěvníkům k dispozici ve studovně.

Bez úprav pro osoby se zrakovým postižením. Pro osoby se sluchovým postižením k dispozici lze zajistit online tlumočení znakového jazyka a přepis mluvené řeči do textu.

Informace o oddělení a fotografie prostor.
Čtyři Dvory

Čtyři Dvory

Pobočka knihovny se nachází v sídlištní zástavbě, v samostatně přístupné části přízemí Základní školy Emy Destinové. Parkování ZTP je k dispozici na vyhrazeném místě v přiléhající ulici.

Ke vchodu do knihovny překonává výškový rozdíl pevná, dostatečně široká (přes 150 cm) nájezdová rampa s vyhovujícím sklonem do 8%.

Do knihovny vedou dveře o šířce 100 cm, opatřené madlem. Za dveřmi je instalován bezpečnostní rám o šířce 80 cm, kterým procházejí všichni návštěvníci.

Bezbariérové WC má dveře široké 80 cm o rozměrech kabiny s šířkou 180 cm a hloubkou 200 cm. Kabina je vybavena nouzovým tlačítkem pro přivolání obsluhy. Na WC je umístěn i přebalovací pult.

K dispozici čtenářům je volný prostor herny pro děti, čítárny a studovny, PC s internetem i katalogem knihovny. Volný výběr v regálech je v dosahu osob na vozíku.

Bez úprav pro osoby se zrakovým postižením. Pro osoby se sluchovým postižením k dispozici lze zajistit online tlumočení znakového jazyka a přepis mluvené řeči do textu.

Informace o oddělení a fotografie prostor.
Vltava

Vltava

Pobočka knihovny se nachází v přízemí objektu Kulturního domu Vltava. Vzdálenost od parkování ZTP na veřejném parkovišti J. Boreckého je cca 300 – 400 metrů a lze od nich projít bezbariérovou trasou ke knihovně.

Do knihovny vedou dvoje dveře o šířce 100 a 86 cm, první u vstupu do objektu jsou opatřené madlem. Za dveřmi je instalován bezpečnostní rám o šířce 80 cm, kterým procházejí všichni návštěvníci.

Dveřím na bezbariérové WC chybí madlo, šířka dveří je 80 cm. Vnitřní rozměry záchodu mají šířku 160 cm a hloubku 180 cm. Umyvadlo má podjezd 60 cm. Vedle toaletní kabiny je umístěn přebalovací pult.

K dispozici čtenářům je volný prostor čítárny a studovny, PC s internetem i katalogem knihovny. Volný výběr v regálech je v dosahu osob na vozíku. Prostor mezi regály je zúžen místy na méně, než 70 cm (u sloupu).

Bez úprav pro osoby se zrakovým postižením. Pro osoby se sluchovým postižením k dispozici lze zajistit online tlumočení znakového jazyka a přepis mluvené řeči do textu.

Informace o oddělení a fotografie prostor.
Suché Vrbné

Suché Vrbné

Pobočka knihovny se nachází v odlehlé části města, bez přístupu MHD. V uličním prostoru před knihovnou není vybudováno parkoviště, ale je zde dostatek volné asfaltové plochy k zaparkování a výstupu z vozu.

Před brankou (průchod 97 cm) vedoucí ke knihovně se nachází přechod vyšší, než 8 cm. Pevná nájezdová rampa ke vchodu má šířku 123 cm, v ohybu ramene pouze 125 cm, sklon i délka rampy vyhovují bezbariérovému použití bez asistence.

Vstupní dveře široké 80 cm, schod je překonán nájezdem. Za dveřmi je instalován bezpečnostní rám o šířce 80 cm, kterým procházejí všichni návštěvníci. Další dveře vedoucí do prostoru s volným výběrem a k dětskému oddělení mají šířku pouze 72 cm.

Vedle vstupních dveří je zvonek pro přivolání obsluhy na otevření dveří. Zvonek umístěn výšce 130 cm.

K dispozici čtenářům je volný prostor čítárny a studovny, PC s internetem i katalogem knihovny. Stolky nemají dostatečný podjezd. Volný výběr v regálech je v dosahu osob na vozíku a obsluha knihovny je k dispozici po celou výpůjční dobu.

Sociální zařízení nevyhovuje pro použití veřejností, vchod do kabiny je úzký 60 cm a kabina má malé rozměry. V prostoru dětské herny je umístěn přebalovací pult.

Bez úprav pro osoby se zrakovým postižením. Pro osoby se sluchovým postižením k dispozici lze zajistit online tlumočení znakového jazyka a přepis mluvené řeči do textu.

Informace o oddělení a fotografie prostor.
Rožnov

Rožnov

Pobočka knihovny se nachází na frekventované ulici. Parkování pro ZTP není v dosahu. Ke knihovně se přichází z uličního chodníku, když prostor vchodu není nijak chráněn.

Dveře do objektu jsou dvoukřídlé, šířka křídla 60 cm. Před vchodem musí návštěvník překonat schod o výšce +12 cm přímo v prostoru dveří. Za dveřmi vcházíme do chodby široké 130 cm a odtud se můžeme dát vpravo k výpůjčkám a do oddělení beletrie. Z chodby vlevo je oddělení naučné literatury, přístupné po dvou schodech (+10 a +12 cm), překonání schodů napomůže madlo namontované na stěně průchodu. Pokračujeme dále k dětskému oddělení, kde jsou opět dva schůdky (-12 a -12 cm) a průchod o šířce 80 cm. V dětském oddělení mají malí návštěvníci k dispozici prostornou hernu a odpočinková místa.

Na pobočce není k dispozici WC pro veřejnost.

Ve volném výběru ve všech odděleních jsou v některým místech zúžené průchody mezi regály místy až na 70 cm. Mezi regály najdeme i odpočinková místa a prostor pro studium.

Stolky s PC a katalogy jsou rozmístěné po celém prostoru knihovny. Výška podjezdu PC stolku je 64 cm.

Bez úprav pro osoby se zrakovým postižením. Pro osoby se sluchovým postižením k dispozici lze zajistit online tlumočení znakového jazyka a přepis mluvené řeči do textu.

Informace o oddělení a fotografie prostor.
Zlatá Koruna

Zlatá Koruna

Pobočka je zřízena v 1. patře historické budovy bývalého kláštera. Od parkování v centru obce musí vozíčkář překonat obtížný sklon. Příchod k objektu po historické dlažbě s výškovými rozdíly a spárami přesahujícím 2 cm. Vchod do areálu kláštera je možný hlavní branou, či dveřmi s překonáním dvou schodů (+24 a +9 cm).

Přímo před vchodem do budovy je vyhloubené koryto s oblázky a ve dveřích se nachází +19 cm schod. Ke knihovně stoupá dřevěné schodiště (3 ramena, celkem +18 schodů) se zábradlím až u posledního ramene. Trasa pokračuje skrz dvoukřídlé dřevěné dveře (křídlo 70 cm) přes vestibul a zamřížovanými dveřmi (křídlo 70 cm) dalšími dřevěnými dveřmi o šířce 80 cm do studovny.

Badatelna historických fondů zahrnuje 9 míst ke studiu, stoly s podjezdem 71 cm. Studijní materiál pro návštěvníky chystá knihovník.

Na patře u studovny je k dispozici běžné WC – dveře průchod 60 cm, práh +5 cm. V přízemí objektu je další WC s bezbariérovými parametry kabiny o velikosti 170 x 170 cm a vchodem 80 cm. K příchodu na bezbariérové WC musí návštěvník překonat nerovný povrch nádvoří.

Vzácné tisky z oddělení historických fondů jsou registrovaným čtenářům k dispozici v Digitální knihovně prostřednictvím aplikace Kramerius. Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat personál knihovny.

Veškerý historický fond umístěný na pobočce Zlatá Koruna je možné na vyžádání připravit do studovny Jihočeské vědecké knihovny na pobočce Lidická třída 1, která je bezbariérově přístupná.

Bez úprav pro osoby se zrakovým postižením. Pro osoby se sluchovým postižením k dispozici lze zajistit online tlumočení znakového jazyka a přepis mluvené řeči do textu.

Informace o oddělení a fotografie prostor.
Poslední změna stránky: 12.10.2022 v 20.42
 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 17315 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 16055 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 3509 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 22329 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 65033 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 1306 her. Zobrazit v katalogu.