EN . .

Historie knihovny - povodeň 2002

Dne 13.8.2002 postihla od ranních hodin 3 budovy Jihočeské vědecké knihovny potopa z řeky Malše a ze spodních vod.


Jednalo se o budovy:

 • Na Sadech 26
 • Na Sadech 27
 • Lidická 1

Celkem bylo zatopeno 1990 m2, voda dosahovala výšky 1,70 m.


V pondělí 12.8. 2002 byla knihovna otevřena pro veřejnost do 12.30 hod., poté byly zahájeny záchranné práce – vynášení knihovních svazků ze sklepů a vynášení výpočetní techniky do vyšších pater. Služební auta ( Mazda Favorit) byla odvezena do Suchého Vrbného a tak uchráněna potopení. Kontrolu ve všech budovách knihovny provedla ředitelka ještě jednou ve 21.00 hod., kdy se zdálo být vše v pořádku.


V úterý 13.8. 2002 v 05.30 hod zahájila ředitelka knihovny společně se všemi přítomnými zaměstnanci ( asi 10 osob) poslední možné záchranné práce, které se týkaly vynášení výpočetní techniky a knih z vyšších pater do ještě vyšších pater a to ve všech budovách knihovny.

Byla vypnuta všechna elektřina díky čemuž jsme zachránili většinu elektrických přístrojů, které by mohly být násilným vypnutím zničeny. Zrovna tak byla zajištěna všechna data v serverech ( katalog knih, data zaměstnanců, data čtenářů, výpůjčky). Nepodařilo se vynosit archiv knihovny ze sklepních prostor do vyšších pater. Díky těmto záchranným pracím se řada zaměstnanců knihovny již nedostala zpět do svým bytů a musela přenocovat ve sběrných táborech v Českých Budějovicích.

Ve chvíli, kdy spodní voda v budovách Na Sadech začala tryskat proudem z kanalizace a WC byly záchranné práce ukončeny. V budově na Lidické pohroma začala také tryskáním spodní vody z kanalizací a posléze do budovy začala vnikat nejníže položeným vchodem (vjezd do garáže) i voda z rozlité řeky Malše. Z toho důvodu byla vynášena Ing. J.Nechvátalem a p. M.Rozvoralovou, kteří zůstali v budově, výpočetní technika včetně serverů z 1.patra do 2.patra. Ing.Jiří Nechvátal se již nemohl z budovy dostat, přenocoval v knihovně a po ukončení stoupání vody zahájil ihned práce na likvidaci vody.

Ve všech uvedených budovách dostoupila voda výšky asi 1.70 m a zaplavila:


V budově Na Sadech 26: 340 m2

 • Knihařskou dílnu a sklady této dílny
 • Výměníkovou stanici
 • Archiv knihovny
 • Sociální zařízení
 • Rozvodna elektrické energie
 • Rozvodna vzduchotechniky
 • Strojovna výtahu
 • Rozvodná skříň aktivních prvků počítačové sítě
 • Rozvodna ovládání dýmových klapek

V budově Na Sadech 27: 650 m2

 • Knižní sklady s 90.000 svazky knih naučné literatury
 • Prostory výukové a internetové studovny
 • Sklady s kompaktními regály
 • Strojovna výtahu
 • Výtahovou šachtu ze které uniklo do vody asi 200 l oleje, který zapříčinil další zničení všech vodou zatopených knih
 • Sociální zařízení
 • Místnost pro úklid
 • Rozvodna elektrické energie
 • Rozvodna vzduchotechniky

V budově na Lidické 1: 1000 m2

 • Knižní sklady se 150.000 svazky knih, časopisů, výročních zpráv
 • Výměníkovou stanici
 • Údržbářskou dílnu
 • Trafostanici (majetek JČE)
 • Akumulátorovnu
 • Místnost skladů materiálu ( tiskopisy, úklidové prostředky,vysavače,)
 • Sociální zařízení
 • Strojovny výtahů ( osobní a nákladní)
 • Rozvodna vzduchotechniky
 • Rozvodna elektrické energie

Ve středu 14.8. 2002 – ráno v 5.30 hod. zahájeny záchranné práce zaměstnanci kteří se mohli dostavit do knihovny.

Na krajském úřadě,kde byl k dispozici pouze vedoucí majetkového odboru Ing.Sýkora ředitelka knihovny nahlásila že dochází ke škodám na majetku Jihočeského kraje a od té doby jsme byli odkázáni pouze na své ruce a svá rozhodnutí. Do knihovny se dostavila většina zaměstnanců a to i přes to,že řada z nich měla a má zatopené vlastní objekty (sklepy, zahrady,chalupy apod.).

Informovali jsme hasiče o zatopených prostorách a během dne se s pomocí hasičských sborů vyčerpala voda z budovy na Lidické a do 01.00 hod. byla čerpána voda v budově Na Sadech (vila). I přes tuto skutečnost byla budova vily ráno 15.8. opět částečně zatopena a to díky tomu, že čerpadlo ve studni je pouze na elektrický pohon a knihovna nemá k dispozici agregát na naftu nebo benzin (nutno zakoupit !!!!)a hasiči museli opět vyčerpat vodu. Bylo zahájeno vynášení mokrých knih ze sklepů, mokrého a špinavého nábytku, židlí, atd.

V budově na Lidické tř. bylo po vyčerpání vody zahájeno vynášení knihovních fondů, nábytku a dalších skladovaných věcí. Byla vyrozuměna JČE o tom, že jejich trafostanice je stále pod vodou, taktéž byl vyrozuměn Okresní úřad o tom, že i jejich trafostanice umístěná u nás ve sklepě je stále mokrá.


15. - 18.8. 2002 - pokračovaly záchranné práce - vystěhovávání knihovních fondů a zaplavených věcí ze sklepních prostor, zahájení úklidu ( smývání čistou vodou a dezinfekčními prostředky, vysoušení apod.) a to od časných ranních hodin do 17 – 18. hodin odpoledne. Akce se zúčastnila většina zaměstnanců a také mnoho čtenářů a rodinných příslušníků knihovny

Při vystěhovávání knih ze sklepů jsme (pokud to šlo) zapsali před likvidací knihy její inventární číslo. Všechny potopené knihy a nábytek jsme určili podle pokynů hygienické stanice k likvidaci. Do nedělního rána ( 18.8.) jsme vystěhovávali vlastními silami a s pomoci asi 20 brigádníků knihy které nebyly potopené do vyšších pater v obou budovách (mezi brigádníky byla i ředitelka Středočeské vědecké knihovny dr.Jiřina Bínová).

Dne 15. a 16 srpna provedla elektrikářská firma revizi el.energie, byly odpojeny některé problematické zásuvky ( např. v místnosti internetu) a elektřina byla zapnuta. Došlo zřejmě k poruše některých motorů ve výměníkových stanicích, ve vzduchotechnice, v topení. Nešly telefonní linky. Internet byl zprovozněn v sobotu v dopoledních hodinách a na naší www stránce jsou čtenářům k dispozici bližší údaje o knihovně.

Prvotní odhad nákladů na opravy: 10 mil. Kč ( bez obnovy knihovního fondu)


19.8. 2002 – pokračují práce ve vyklizení sklepních prostor knihovny na Lidické tř., knihy, svázané ročníky časopisů a skripta jsou již zasaženy plísní a tak po zapsání signatur putují rovnou do přistavených kontejnerů. Ve vile Na Sadech se dokončují čistící a dezinfekční práce ve sklepních prostorách. Telefonní linky v Lidické 1 stále nejsou v provozu...

Do 12.00 hod. bylo vyvezeno celkem 5 velkých kontejnerů knih na skládku.


20.8. 2002 – dokončeno vystěhování všech knih a časopisů ze sklepů na Lidické tř., zahájeny práce na čištění regálů a podlah, stále nejdou telefony. V budovách Na Sadech se postupně stěhují ven police z dřevěných regálů, umývají se a desinfikují se , administrativní budova je také z větší části vyčištěna, zařízení knihařské dílny je z větší části zlikvidováno a odepsáno, ve sklepních prostorách se dočerpává voda,která se stále objevuje

21.8. 2008 - na Lidické pokračuje čistění železných regálů, polic, zarážek, začíná se umývat stroji podlaha, dezinfikuje se, v budovách Na Sadech je odčerpána voda,která zůstala ve výtahové šachtě, jsou dále ošetřovány zachráněné dřevěné police roztokem Renovy se Savem, dokončuje se úklid a dezinfekce administrativní budovy.

Mezi odbornými zaměstnanci probíhají diskuse a návrhy na urychlené provedení inventarizace zničených knih a zajištění jejich odpisů z elektronického katalogu případně z lístkových katalogů

Firma SodexhoPass nabízí Jihočeské vědecké knihovně 100.000 Kč na úhradu výdajů za záchranné práce. S radostí přijímáme.

Čtenáři v obou budovách se domáhají vrácení či vypůjčení knih.


22.8. – 23.8. 2002 - porada vedení rozhodla jak postupovat při zajištění odpisů zničeného knihovního fondu a jak zajistit pro další dny práci knihovníkům. Od pondělí 26.8. budou moci čtenáři již vracet vypůjčené knihy. Další služby knihovny ( výpůjčky, internet, bibliograficko-informační služby) budeme schopni obnovit až po zajištění skladů pro zachráněné knihy, které jsou složeny ve všech volných prostorách v obou budovách a na chodbách. V budově na Lidické byly prováděny dezinfekční práce roztokem Sava, jelikož na stěnách již bují plíseň. Největším problémem bylo sehnat roušky pro pracovníky, kteří budou s postřikem proti plísňi pracovat.Otázka: Proč se tolik knih utopilo?

Protože:

voda ve skladech během potopy dostoupila nepředpokládané výšky od 1,20 m do 2 m. Při potopě 8.8. 2002 byly vystěhovány knihy z dolních 2 – 3 polic regálů do vyšších polic a stěhování mohlo provádět přítomných 40 zaměstnanců knihovny. Při druhé potopě, která začínala 12.8. před polednem byly ještě regály do výšky 90 cm prázdné a knihy byly stále naskládány ve vyšších policích regálů (viz fotografie).

Protože:

v knihovnách na Lidické tř. i Na Sadech probíhal 12.8. 2002 běžný pracovní den a čtenáři si chodili do knihoven půjčovat a vracet knihy, číst noviny, využívat internet a to až do doby, kdy jsme zachytili hlášení Rádia Faktor o tom, že voda z Vltavy i Malše pomalu zaplavuje okolí města a město samotné. Knihovna byla pro veřejnost otevřena do 12.30 hod.

Protože:

prvotní je záchrana lidských životů a tak po uzavření knihovny byli zaměstnanci posláni domů. Někteří se již z Českých Budějovic nedostali, někteří odjeli posledními autobusy na sídliště a do okolních měst a obcí. Druhého dne 13.8. se do zaměstnání dostavilo celkem 15 osob (z toho 10 do knihovny Na Sadech a 5 do knihovny na Lidické tř.) A to už se voda tlačila kanalizací do budov knihovny. Přítomní zaměstnanci zajistili vystěhování dalších knih a předmětů do vyšších pater (např. všech počítačů, cenin, přístrojů a strojů z dílen apod.) a to bez pomoci výtahů, jelikož již byla vypnuta elektřina. I oni pak museli v 9.30 opustit budovy knihovny, neboť po ulicích Na Sadech i na Lidické již byla hlášena evakuace obyvatel. K vystěhování všech knih ze sklepů v obou budovách knihovny bychom potřebovali 100 osob po dobu 3 celých pracovních dní.

Protože:

ředitelka, ani nikdo jiný z vedení knihovny nebyl před první, ani před druhou potopou kýmkoliv kontaktováni s informací o tom, co městu a knihovně hrozí. Knihovníci byli odkázáni jen na svůj rozum a svoji vůli.Otázka: Proč jste nezachránili všechny (i potopené) knihy?

Protože:

se 14.8. v ranních hodinách dostavilo do zaměstnání (včetně těch zaměstnanců kteří potopu přečkali ve sběrných táborech, v budově knihovny, u kolegů nebo příbuzných) opět 15 osob.

Po velkých urgencích se podařilo sehnat do všech budov knihovny hasiče, kteří vyčerpali v odpoledních hodinách vodu ze sklepů a pak jsme mohli začít s vystěhováváním nezatopených knih a jejich ukládáním do suchých prostor. Jako poslední byly ze sklepů stěhovány knihy zatopené kanalizační a říční vodou. Potopené knihy v budově Na Sadech byly navíc pokryty i vrstvou oleje z výtahové šachty. Knihy potopené byly rozloženy na všech možných suchých místech s úmyslem je vysušit. Od úmyslu jsme druhý den upustili proto, že knihy začaly plesnivět a tak i hygienické důvody nás vedly k tomu, že i tyto knihy dopadly na dna kontejnerů.

Protože:

úklid 2000 m2, které byly v budovách knihovny zatopeny bylo v první den záležitostí pouze zaměstnanců knihovny a jejich rodinných příslušníků. V dalších dnech pak přišli na pomoc i knihovníci z jiných knihoven, kteří trávili svoji dovolenou na jihu Čech, knihovnice z knihoven Jihočeské univerzity, čtenáři a dobrovolníci nasměrování k nám z firmy KAPPA, neorganizovaní dobrovolníci (mezi nimi studenti Jihočeské univerzity, pracovníci České obchodní inspekce z Českých Budějovic, čtenáři knihovny, kteří netuše co se stalo si přišli vypůjčit knihy atd. atd.). Velmi nám pomáhala firma PROMT2 a firma Ing. Kotalík. Konkrétní pomoc ve formě vysoušečů přišla od krajských knihoven z Plzně, Kladna, Liberce, Pardubic a Olomouce.
Otázka: Proč jste zaplavené knihy nezmrazovali?

Protože:

jde o záležitost velmi nákladnou, a v podstatě jde jenom o oddálení rozhodnutí co s poškozenými knihami dále. Knihy zmrazené mohou být rozmrazovány velmi, velmi pomalu, za použití jiné techniky. Po rozmrazení musí ihned odborník – knižní restaurátor rozhodnout co s knihou dále. Zmrazení se tak může týkat pouze knih vzácných a nenahraditelných a již dnes je jisté, že se jejich záchrana i přes tuto snahu ve většině případů nepodaří.

Protože:

V naší knihovně byly potopeny knihy a časopisy 20 století, které jsou dostupné i v jiných knihovnách v Čechách i v zahraničí a zamrazovat takové množství knih, které byly v knihovně zatopeny by bylo finančně neúnosné.Fotogalerie

Lidická 1: 14.8.2002 - první den po povodni ... (foto Ing. Jan Cempírek)

Na Sadech 26-27: 14.8.2002 - první den po povodni ... (foto Ing. Jan Cempírek)

Lidická 1:20.8.2002 - Likvidace zatopených knih, čištění regalů od bahna, ... (foto Ing. Jan Cempírek)

Lidická 1:19-20.8.2002 - část zachráněného fondu, snímání čárových kódů zničeného fondu ... (foto RNDr. Vladimír Pávek)

Lidická 1:19-20.8.2002 - Likvidace zatopených knih, čištění regalů od bahna, ... (foto RNDr. Vladimír Pávek)

Lidická 1:13.10.2002 - Převzetí daru od členů spolku Ctara Cegielna a starosty Slodzie Slaskiej ... (foto Ing. Jan Cempírek)

Poslední změna stránky: 29.09.2017 v 14.23
 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 16264 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 15734 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 3373 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 23119 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 62082 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 1102 her. Zobrazit v katalogu.