EN . .

Projekty knihovnyOBÁLKYKNIH.cz

ObalkyKnih.cz

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby, kterou využívá většina knihoven v ČR a jejich prostřednictvím i všichi jejich čtenáři. Služba obalkyknih.cz vznikla v roce 2008 díky projektu Moravské zemské knihovny v rámci programu VISK3. Jejím původním cílem bylo stát se centrálním repozitářem obrázků obálek knih určených pro integraci do katalogů knihoven. V dalších letech projekt prošel intenzivním vývojem, který umožnil rozšíření služeb poskytování nejen obálek knih, ale také dalších prvků (obsahy knih, anotace, fotografie osobností, ...). V roce 2013 Moravská zemská knihovna předala práva k projektu na Sdružení knihoven ČR (SDRUK). SDRUK následně předal oprávnění k provozování projektu a jeho dalšímu vývoji Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích.

V roce 2016 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích spolu s Moravskou zemskou knihovnou v Brně získala za rozvoj projektu ObalkyKnih.cz cenu KNIHOVNA ROKU 2016.

Stránky projektu: https://obalkyknih.cz/KOHOUTÍ KŘÍŽ

KOHOUTÍ KŘÍŽ

Projekt je věnován šumavské německé literatuře. Práce vznikající od roku 1990 zahrnuje autory pocházející ze Šumavy v jejím širším přeshraničním vymezení a další autory zabývající se danou tématikou od středověku až po současnost a byla realizována v rámci grantu Ministerstva kultury České republiky. Každý zastoupený autor je představen ukázkami z díla v překladech, v případě poezie i v originálním znění, krátkým medailonem a obrazovou přílohou, součástí publikace je rovněž studie v českém i německém jazyce.

V roce 2003 byl web oceněn ministrem kultury ČR (Cena KNIHOVNA ROKU 2003, diplom v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných a informačních služeb).

Stránky projektu: http://www.kohoutikriz.org/VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ KULTURNĚ-KREATIVNÍHO SEKTORU JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2024

Projekt se zaměřuje na vzdělávání pracovníků kulturně-kreativního sektoru (dále jen KKS) v Jihočeském kraji – především (avšak nikoliv pouze) zaměstnanců příspěvkových organizací z oblasti kultury, tedy např. knihoven, muzeí, galerií, divadel, a to za účelem zvýšení znalostí a kompetencí v oblasti manažerských dovedností (včetně komunikačních), digitálních dovedností a v oblasti finanční gramotnosti. Cíle v podobě zvýšení znalostí a kompetencí jihočeských pracovníků v KKS ve výše uvedených oblastech bude dosaženo prostřednictvím uspořádání 30 tematicky relevantních odborných kurzů. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie. Výzva č. 0317/2023 – Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Číslo projektu: 0317000002. Období realizace: 1.1.2024 – 31.12.2024.

Přehled vzdělávacích akcí zde

INTERPRETACE LITERÁRNÍCH TEXTŮ POMOCÍ METODY FILOZOFIE PRO DĚTI – WORKSHOPY PRO PRACOVNÍKY KULTURNĚ KREATIVNÍHO SEKTORU

DIGITÁLNÍ ODYSEA V KNIHOVNÁCH

Cílem projektu je co nejvíce zpřístupnit moderní technologie a digitální vzdělávání seniorům (65+). Díky tomuto projektu získají senioři možnost si vyzkoušet a bezplatně vypůjčit chytré zařízení s datovou SIM kartou, dostanou podpůrné materiály, které je provedou základními úkony a v knihovně bude vyškolený pracovník, který jim pomůže začít a poradí, když si nebudou vědět rady. Zároveň bude Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích také pořádat kurzy práce s chytrými zařízeními.


Projekt se uskutečňuje díky podpoře Nadace Vodafone Česká republika a Sdružení knihoven (SDRUK). Období realizace: do 31.3. 2024.

DIGITÁLNÍ ODYSEA V KNIHOVNÁCH

INTERPRETACE LITERÁRNÍCH TEXTŮ POMOCÍ METODY FILOZOFIE PRO DĚTI – WORKSHOPY PRO PRACOVNÍKY KULTURNĚ KREATIVNÍHO SEKTORU

V rámci projektu jsou vzděláváni (především) jihočeští knihovníci v tématu interpretace literárních děl prostřednictvím metody “Filozofie pro děti” (dále jen FPD). Účelem projektu je předat knihovníkům, kteří spolupracují se školami, znalosti a pomoci jim získat dovednosti a kompetence k tomu, aby byli schopni sami vést lekce interpretace literárních děl pomocí metody FPD.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie. Výzva č. 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení (0213) v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Číslo projektu: 0213000047. Období realizace: 1.9.2022 – 30.6.2023.

INTERPRETACE LITERÁRNÍCH TEXTŮ POMOCÍ METODY FILOZOFIE PRO DĚTI – WORKSHOPY PRO PRACOVNÍKY KULTURNĚ KREATIVNÍHO SEKTORU

CIZOJAZYČNÁ LITERATURA

Jihočeská vědecká knihovna je od roku 2017 zapojena do projektu Cizojazyčná literatura, který je zaměřen na podporu doplňování cizojazyčné literatury v knihovnách pro potřebu rozvoje jazykových dovedností obyvatel. Projekt je financován Ministerstvem kultury ČR. Jeho realizaci zajišťuje Moravská zemská knihovna v Brně.

Díky tomuto projektu jsme v uplynulých letech získali zdarma 464 knih. Jde o díla současné moderní literatury, často bestsellery, které jsou určené jak dětem, tak dospělým.

Rok 2022 - V rámci projektu jsme obdrželi 101 knih (angličtina 60, francouzština 14, němčina 10, slovenština 7, italština 4, polština 3, španělština 3). Tituly naleznete zde.

Rok 2021 - V rámci projektu jsme obdrželi 71 knih (angličtina 30, francouzština 17, němčina 9, italština 8, španělština 5, polština 2,). Tituly naleznete zde.

Rok 2020 - V rámci projektu jsme obdrželi 111 knih (angličtina 50, francouzština 23, němčina 8, italština 8, ruština 4, slovenština 7, polština 4, španělština 5). Tituly naleznete zde.

Rok 2019 - V rámci projektu jsme obdrželi 122 knih (angličtina 48, francouzština 29, němčina 17, italština 8, ruština 7, slovenština 5,polština 5, španělština 2). Tituly naleznete zde.

Rok 2018 - V rámci projektu jsme obdrželi 84 knih (angličtina 31, němčina 16, francouzština 11, ruština 6, italština 11, slovenština 3, španělština 6). Tituly naleznete zde.

Rok 2017 - V rámci projektu jsme obdrželi 145 knih (angličtina 68, němčina 31, francouzština 18, ruština 13, italština 7, slovenština 5, španělština 5). Tituly naleznete zde.PROJEKTY PODPOŘENÉ Z ROZPOČTU JIHOČESKÉHO KRAJE

Program podpory regionálních funkcí pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích a devět jí pověřených knihoven.

Na rok 2020 bude dotace poskytnuta ve výši 16 000 000 korun pro celý Jihočeský kraj, z toho 3 839 000 korun pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích. Dotace bude využívaná pro 598 obsluhovaných knihoven a poboček celého Jihočeského kraje, z toho v regionu České Budějovice 136 knihoven a poboček.PŮJČOVÁNÍ E-KNIH ONLINE

PŮJČOVÁNÍ E-KNIH ONLINE

Na jaře 2014 spustila Jihočeská vědecká knihovna ve spolupráci s firmou eReading.cz zcela novou on-line službu půjčování e-knih do chytrých mobilů, tabletů a čteček. Knihovna se tak stala první knihovnou v České republice, která začala půjčovat online e-knihy z produkce českých nakladatelů, za což získala ocenění Ministerstva kultury ČR KNIHOVNA ROKU 2014. Svým přístupem byla inspirací pro desítky knihoven po celé republice, které záhy tuto službu začaly svým čtenářům nabízet také.

Stránky projektu: https://www.cbvk.cz/eknihy.htmlCENTRÁLNÍ PORTÁL KNIHOVEN

CENTRÁLNÍ PORTÁL KNIHOVEN

Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na portálu https://www.knihovny.cz/ můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích patří k zakládajím členům projektu.

Stránky projektu: https://www.knihovny.cz/DIGITALIZACE REGIONÁLNÍ LITERATURY

V roce 2014 se Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje zapojila do projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ v jehož rámci se realizuje převod celkem 1,8 milionu stran regionálně významných dokumentů do digitální podoby a jejich zpřístupnění veřejnosti. Dokumenty starší 70 let, popřípadě ty, u nichž uplynulo 70 let od smrti autora, jsou po zdigitalizování zpřístupněny na internetu volně, zatímco ty mladší pouze v naší knihovně. Projekt bude realizován v průběhu let 2015 až 2020.

Stránky digitální knihovny JVK: https://kramerius.cbvk.cz/FESTIVAL DĚTSKÝCH KNIH, ČASOPISŮ A HER

Festival dětských knih, časopisů a her se pořádá od roku 2010. První tři ročníky zajišťovala společnost Pohádkové království. Od roku 2013 jej každoročně pořádá Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Snahou festivalu je přivést děti ke knize, ukázat jim, že se u nás stále vydávají krásné dětské knížky, vychází báječné časopisy a že čtení může být zábava a velké dobrodružství. Největší část dvoudenního programu se odehrává v knihovně a přilehlé zahradě Na Sadech. Program bývá připraven i v knihovně na Lidické a na pobočce ve Čtyřech Dvorech. Projekt byl v roce 2010 podpořen z finančních prostředků EU a Jihočeského kraje.PRŮZKUM MEZI ČTENÁŘI E-KNIH JIHOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY

Na podzim 2019 se naše knihovna zapojila do celorepublikového průzkumného projektu, na kterém pracovala Městská knihovna v Praze a Univerzita Pardubice. Průzkum byl zaměřen na půjčování e-knih v knihovnách. Všem zúčastněným moc děkujeme. Výsledky jsou k dispozici zde.Poslední změna stránky: 27.02.2024 v 09.50
 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 17315 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 16055 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 3509 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 22329 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 65033 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 1306 her. Zobrazit v katalogu.