EN . .

Projekty knihovnyOBÁLKYKNIH.cz

ObalkyKnih.cz

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby, kterou využívá většina knihoven v ČR a jejich prostřednictvím i všichi jejich čtenáři. Služba obalkyknih.cz vznikla v roce 2008 díky projektu Moravské zemské knihovny v rámci programu VISK3. Jejím původním cílem bylo stát se centrálním repozitářem obrázků obálek knih určených pro integraci do katalogů knihoven. V dalších letech projekt prošel intenzivním vývojem, který umožnil rozšíření služeb poskytování nejen obálek knih, ale také dalších prvků (obsahy knih, anotace, fotografie osobností, ...). V roce 2013 Moravská zemská knihovna předala práva k projektu na Sdružení knihoven ČR (SDRUK). SDRUK následně předal oprávnění k provozování projektu a jeho dalšímu vývoji Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích.

V roce 2016 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích spolu s Moravskou zemskou knihovnou v Brně získala za rozvoj projektu ObalkyKnih.cz cenu KNIHOVNA ROKU 2016.

Stránky projektu: https://obalkyknih.cz/KOHOUTÍ KŘÍŽ

KOHOUTÍ KŘÍŽ

Projekt je věnován šumavské německé literatuře. Práce vznikající od roku 1990 zahrnuje autory pocházející ze Šumavy v jejím širším přeshraničním vymezení a další autory zabývající se danou tématikou od středověku až po současnost a byla realizována v rámci grantu Ministerstva kultury České republiky. Každý zastoupený autor je představen ukázkami z díla v překladech, v případě poezie i v originálním znění, krátkým medailonem a obrazovou přílohou, součástí publikace je rovněž studie v českém i německém jazyce.

V roce 2003 byl web oceněn ministrem kultury ČR (Cena KNIHOVNA ROKU 2003, diplom v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných a informačních služeb).

Stránky projektu: http://www.kohoutikriz.org/CIZOJAZYČNÁ LITERATURA

Jihočeská vědecká knihovna je od roku 2017 zapojena do projektu Cizojazyčná literatura, který je zaměřen na podporu doplňování cizojazyčné literatury v knihovnách pro potřebu rozvoje jazykových dovedností obyvatel. Projekt je financován Ministerstvem kultury ČR. Jeho realizaci zajišťuje Moravská zemská knihovna v Brně.

Díky tomuto projektu jsme v uplynulých letech získali zdarma 464 knih. Jde o díla současné moderní literatury, často bestsellery, které jsou určené jak dětem, tak dospělým.

Rok 2020 - V rámci projektu jsme obdrželi 111 knih (angličtina 50, francouzština 23, němčina 8, italština 8, ruština 4, slovenština 7, polština 4, španělština 5). Tituly naleznete zde.

Rok 2019 - V rámci projektu jsme obdrželi 122 knih (angličtina 48, francouzština 29, němčina 17, italština 8, ruština 7, slovenština 5,polština 5, španělština 2). Tituly naleznete zde.

Rok 2018 - V rámci projektu jsme obdrželi 84 knih (angličtina 31, němčina 16, francouzština 11, ruština 6, italština 11, slovenština 3, španělština 6). Tituly naleznete zde.

Rok 2017 - V rámci projektu jsme obdrželi 145 knih (angličtina 68, němčina 31, francouzština 18, ruština 13, italština 7, slovenština 5, španělština 5). Tituly naleznete zde.PROJEKTY PODPOŘENÉ Z ROZPOČTU JIHOČESKÉHO KRAJE

Program podpory regionálních funkcí pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích a devět jí pověřených knihoven.

Na rok 2020 bude dotace poskytnuta ve výši 16 000 000 korun pro celý Jihočeský kraj, z toho 3 839 000 korun pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích. Dotace bude využívaná pro 598 obsluhovaných knihoven a poboček celého Jihočeského kraje, z toho v regionu České Budějovice 136 knihoven a poboček.PŮJČOVÁNÍ E-KNIH ONLINE

PŮJČOVÁNÍ E-KNIH ONLINE

Na jaře 2014 spustila Jihočeská vědecká knihovna ve spolupráci s firmou eReading.cz zcela novou on-line službu půjčování e-knih do chytrých mobilů, tabletů a čteček. Knihovna se tak stala první knihovnou v České republice, která začala půjčovat online e-knihy z produkce českých nakladatelů, za což získala ocenění Ministerstva kultury ČR KNIHOVNA ROKU 2014. Svým přístupem byla inspirací pro desítky knihoven po celé republice, které záhy tuto službu začaly svým čtenářům nabízet také.

Stránky projektu: https://www.cbvk.cz/eknihy.htmlCENTRÁLNÍ PORTÁL KNIHOVEN

CENTRÁLNÍ PORTÁL KNIHOVEN

Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na portálu https://www.knihovny.cz/ můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích patří k zakládajím členům projektu.

Stránky projektu: https://www.knihovny.cz/DIGITALIZACE REGIONÁLNÍ LITERATURY

V roce 2014 se Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje zapojila do projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji“ v jehož rámci se realizuje převod celkem 1,8 milionu stran regionálně významných dokumentů do digitální podoby a jejich zpřístupnění veřejnosti. Dokumenty starší 70 let, popřípadě ty, u nichž uplynulo 70 let od smrti autora, jsou po zdigitalizování zpřístupněny na internetu volně, zatímco ty mladší pouze v naší knihovně. Projekt bude realizován v průběhu let 2015 až 2020.

Stránky digitální knihovny JVK: https://kramerius.cbvk.cz/search/KNIHY DO VLAKU

Od května 2016 jsou na budějovickém vlakovém nádraží v bílé knihovničce připraveny knihy určené pro cestující vlakem. Knihovničku zde instalovala Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a zapojila se tak do celostátního projektu KNIHA DO VLAKU. Princip půjčování je velmi jednoduchý. Knihy jsou zdarma k dispozici cestujícím, kteří je po přečtení mohou vrátit zpět nebo je mohou odevzdat do knihovničky na jiném nádraží. Pokud si knihu chtějí nechat, mohou výměnou přinést knížku jinou. Knihovnička je pro cestující připravena v odjezdové hale českobudějovického nádraží. Použity jsou vybrané knihy, které jsou již z fondu Jihočeské vědecké knihovny vyřazeny a dostávají tak ještě jednu šanci, najít si své čtenáře. Každá kniha je na hřbetě opatřena štítkem s textem "KNIHA DO VLAKU". Uvnitř je pak průvodní leták se základními informacemi a kontaktem na knihovnu, aby se cestující mohli pochlubit, kam až kniha docestovala.

Stránky projektu: https://www.facebook.com/knihadovlaku/FESTIVAL DĚTSKÝCH KNIH, ČASOPISŮ A HER

Festival dětských knih, časopisů a her se pořádá od roku 2010. První tři ročníky zajišťovala společnost Pohádkové království. Od roku 2013 jej každoročně pořádá Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Snahou festivalu je přivést děti ke knize, ukázat jim, že se u nás stále vydávají krásné dětské knížky, vychází báječné časopisy a že čtení může být zábava a velké dobrodružství. Největší část dvoudenního programu se odehrává v knihovně a přilehlé zahradě Na Sadech. Program bývá připraven i v knihovně na Lidické a na pobočce ve Čtyřech Dvorech. Projekt byl v roce 2010 podpořen z finančních prostředků EU a Jihočeského kraje.SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN

polečný projekt Asociace spisovatelů, knihoven z celé České republiky a desítky současných autorů a autorek. Jihočeská vědecká knihovna se spolu dalšími knihovnami účastnila prvních dvou ročníků v letech 2017 a 2018. Každý měsíc od září do června nabízela zájemcům formou autorských čtení to nejlepší ze soudobé prózy a poezie. Více na http://spisovateledoknihoven.cz/.PRŮZKUM MEZI ČTENÁŘI E-KNIH JIHOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY

Na podzim 2019 se naše knihovna zapojila do celorepublikového průzkumného projektu, na kterém pracovala Městská knihovna v Praze a Univerzita Pardubice. Průzkum byl zaměřen na půjčování e-knih v knihovnách. Všem zúčastněným moc děkujeme. Výsledky jsou k dispozici zde.Poslední změna stránky: 12.11.2021 v 15.57
 

Doporučujeme z našeho fondu

Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si elektronické verze nejnovějších českých titulů. Nabízíme více než 13925 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si domů Vaše oblíbené hudební tituly. Nabízíme více než 14638 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Půjčte si Váš oblíbený film. Nabízíme více než 3072 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Navštivte oddělení periodik na Lidické 1. Můžete si přečíst přes 22331 titulů. Zobrazit v katalogu.  
 
Digitální archiv periodik, monografií, map ... obsahuje přes 62087 titulů. Zobrazit digitální archiv.  
 
Zahrajte si doma společenské hry - půjčíme Vám je. Nabízíme více než 918 her. Zobrazit v katalogu.