Intranet - pro zaměstnance - mail
Úvodní stránka
Mapa webu
Kontaktní formulář

Nacházíte se:     Úvodní stránka  >  Pro čtenáře  >  Kontakty - Organizační struktura

ABECEDNÍ SEZNAM

Čtenářské konto

Výročí v regionu

Antonín Borový
   zemřel29.03. 1832  (185 let)
Vladimír Fuka
   zemřel29.03. 1977  (40 let)
Vincenc Hlava
   narozen29.03. 1782  (235 let)
Jakub Husník
   narozen29.03. 1837  (180 let)
Karel Krb
   narozen29.03. 1887  (130 let)
Eliška Přibylová
   zemřel29.03. 1947  (70 let)

všechna výročí za:
dnes, měsíc, Výročí v regionu - vyhledávání vyhledávání

Kontakty - Organizační struktura

Adresa

Na Sadech 27,
370 59 České Budějovice
Telefon : +420 386 111 211 (ústředna)
IČO: 00073504
Datová schránka: r7ukktd
   

Pobočky knihovny:[Vedení knihovny, sekretariát] [Odbor služeb - Lidická 1] [Odbor služeb - Na Sadech 27] [Odbor služeb - Oddělení regionálních služeb] [Odbor služeb - pobočky] [Oddělení automatizace, správy sítě a digitalizace] [Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu] [Oddělení rukopisů a starých tisků] [Odbor ekonomicko správní] [^]

Výběr nejdůležitějších kontaktů
ústředna   + 420 386 111 211
e-mail knihovně  
ředitel + 420 386 111 201
+ 420 386 111 255
ekonom + 420 386 111 250
personální oddělení + 420 386 111 252
informace, katalogy - Lidická + 420 386 111 210
výpůjční pult - Lidická + 420 386 111 200
výpůjční pult - Na Sadech, odd. pro dospělé + 420 386 111 260
výpůjční pult - Na Sadech, dětské odd. + 420 386 111 270
oddělení periodik + 420 386 111 212
regionální oddělení. + 420 386 111 229
hudební oddělení + 420 386 111 216
studovna a bibliograficko-informační služby + 420 386 111 217
pobočka Čtyři Dvory + 420 386 111 280
pobočka Rožnov + 420 386 111 288
pobočka Suché Vrbné + 420 386 111 286
pobočka Vltava + 420 386 111 284
MVS + 420 386 111 204
akvizice + 420 386 111 220
regionální funkce + 420 386 111 205
rukopisy, staré tisky + 420 380 743 132


[Vedení knihovny, sekretariát] [Odbor služeb - Lidická 1] [Odbor služeb - Na Sadech 27] [Odbor služeb - Oddělení regionálních služeb] [Odbor služeb - pobočky] [Oddělení automatizace, správy sítě a digitalizace] [Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu] [Oddělení rukopisů a starých tisků] [Odbor ekonomicko správní] [^]

VEDENÍ KNIHOVNY, SEKRETARIÁT
(Na Sadech 27)
   
ředitel
Mgr. Ivo Kareš + 420 386 111 201
+ 420 386 111 255
ekonomický náměstek
Ing. Michal Kejzar + 420 386 111 250
náměstkyně pro knihovnické služby
PhDr. Zuzana Hájková + 420 386 111 205
sekretářka
Jana Uhlíková + 420 386 111 254
PR, projekty
Mgr.Petra Mašínová + 420 386 111 233

[Vedení knihovny, sekretariát] [Odbor služeb - Lidická 1] [Odbor služeb - Na Sadech 27] [Odbor služeb - Oddělení regionálních služeb] [Odbor služeb - pobočky] [Oddělení automatizace, správy sítě a digitalizace] [Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu] [Oddělení rukopisů a starých tisků] [Odbor ekonomicko správní] [^]

ODBOR SLUŽEB - Lidická 1    
Oddělení služeb, půjčovny, skladů
Martina Bílkovská (vedoucí) + 420 386 111 204
Jan Jaroš, DiS. + 420 386 111 204
Monika Kartáková + 420 386 111 207
Mgr. Světlana Kiesenbauerová + 420 386 111 204
Vladimíra Kotková + 420 386 111 208
Hana Kraflová + 420 386 111 208
Hana Nejedlá + 420 386 111 208
Nicol Poláková + 420 386 111 207
Petra Poláková + 420 386 111 208
Martina Salcerová + 420 386 111 208
Luboš Rienesl + 420 386 111 207
Božena Tejčková + 420 386 111 207
Oddělení bibliograficko-informační služby
PhDr. Ludmila Benešová (vedoucí) + 420 386 111 218
Eliška Hanzlíková + 420 386 111 218
PhDr. Miroslava Kopáčková + 420 386 111 218
Mgr. Pavla Vopavová + 420 386 111 218
Hudební oddělení
Mgr. Petra Podroužková (vedoucí) + 420 386 111 215
Jana Janochová + 420 386 111 215
Bc. Stanislava Kadlčková + 420 386 111 215
Mgr. Monika Myslivečková + 420 386 111 220
Oddělení periodik
PhDr. Ludmila Vlášková (vedoucí) + 420 386 111 212
Ilona Brožová + 420 386 111 214
Helena Reisová + 420 386 111 214
Alena Šťastná + 420 386 111 213
Anna Volfová + 420 386 111 213
Regionální oddělení
Mgr. Tamara Pršínová (vedoucí) + 420 386 111 229
Bc. Michaela Nosková + 420 386 111 230
Mgr. Jan Mareš + 420 386 111 228
Edita Průšová + 420 386 111 230
Jitka Stojanová + 420 386 111 222
Mgr. Libuše Straková + 420 386 111 229
Mgr. Jana Vystrčilová + 420 386 111 231

[Vedení knihovny, sekretariát] [Odbor služeb - Lidická 1] [Odbor služeb - Na Sadech 27] [Odbor služeb - Oddělení regionálních služeb] [Odbor služeb - pobočky] [Oddělení automatizace, správy sítě a digitalizace] [Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu] [Oddělení rukopisů a starých tisků] [Odbor ekonomicko správní] [^]

ODBOR SLUŽEB - Na Sadech 27    
Oddělení regionálních služeb
Jaroslava Čapková (vedoucí) + 420 386 111 265
+ 420 720 595 873
Michaela Nýdlová + 420 386 111 265
Lidmila Švíková + 420 386 111 221

[Vedení knihovny, sekretariát] [Odbor služeb - Lidická 1] [Odbor služeb - Na Sadech 27] [Odbor služeb - Oddělení regionálních služeb] [Odbor služeb - pobočky] [Oddělení automatizace, správy sítě a digitalizace] [Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu] [Oddělení rukopisů a starých tisků] [Odbor ekonomicko správní] [^]

ODBOR SLUŽEB - Na Sadech 27    
Oddělení pro dospělé a mládež
Eva Šrajerová (vedoucí) + 420 386 111 261
Pavlína Baštýřová + 420 386 111 261
Mgr. Alena Ječmenová + 420 386 111 261
Vladimíra Žížalová + 420 386 111 261
Marcela Müglová + 420 386 111 261
Kateřina Kubátová + 420 386 111 261
Ivana Sedláčková + 420 386 111 261
Dětské oddělení
Ludmila Talířová (vedoucí) + 420 386 111 271
Michaela Dohnalová, DiS. + 420 386 111 271
Vlasta Janoušová + 420 386 111 271
Helena Kotalíková + 420 386 111 271
Klára Šťastná + 420 386 111 271
Kateřina Štěrbová + 420 386 111 271

[Vedení knihovny, sekretariát] [Odbor služeb - Lidická 1] [Odbor služeb - Na Sadech 27] [Odbor služeb - Oddělení regionálních služeb] [Odbor služeb - pobočky] [Oddělení automatizace, správy sítě a digitalizace] [Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu] [Oddělení rukopisů a starých tisků] [Odbor ekonomicko správní] [^]

ODBOR SLUŽEB - pobočky    
Čtyři Dvory
Michaela Horynová + 420 386 111 280
Václava Hůdová Medalová + 420 386 111 280
Lenka Jirků + 420 386 111 280
Lucie Froňková + 420 386 111 280
Rožnov
Iveta Krejčová + 420 386 111 288
Pavlína Maxová + 420 386 111 288
Petr Mikoláš + 420 386 111 288
Suché Vrbné
Romana Machalová + 420 386 111 286
Věra Kostková + 420 386 111 286
Veronika Nešporová + 420 386 111 286
PhDr. Julius Belko + 420 386 111 286
Vltava
Naděžda Holzerová + 420 386 111 284
Volfová Pavlína + 420 386 111 284
Šimek Michal + 420 386 111 284
Eva Hajšmanová + 420 386 111 284

[Vedení knihovny, sekretariát] [Odbor služeb - Lidická 1] [Odbor služeb - Na Sadech 27] [Odbor služeb - Oddělení regionálních služeb] [Odbor služeb - pobočky] [Oddělení automatizace, správy sítě a digitalizace] [Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu] [Oddělení rukopisů a starých tisků] [Odbor ekonomicko správní] [^]

ODDĚLENÍ AUTOMATIZACE, SPRÁVY SÍTĚ A DIGITALIZACE
(Lidická 1)
   
Ing. Jiří Nechvátal (vedoucí) + 420 386 111 202
Milan Houšť + 420 386 111 206

[Vedení knihovny, sekretariát] [Odbor služeb - Lidická 1] [Odbor služeb - Na Sadech 27] [Odbor služeb - Oddělení regionálních služeb] [Odbor služeb - pobočky] [Oddělení automatizace, správy sítě a digitalizace] [Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu] [Oddělení rukopisů a starých tisků] [Odbor ekonomicko správní] [^]

ODDĚLENÍ DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ KNIHOVNÍHO FONDU
(Lidická 1)
   
vedoucí odboru
Mgr. Marie Koldová + 420 386 111 224
Akvizice
Jana Bečvářová + 420 386 111 220
Marie Frojdová + 420 386 111 220
Marie Lukášová + 420 386 111 226
Martina Rouhová + 420 386 111 220
Jana Švejdová + 420 386 111 220
Revize a odpisy
Mgr. Martina Černá + 420 386 111 232
Katalogizace
PhDr. Květa Cempírková + 420 386 111 258
Mgr. Barbora Machartová + 420 386 111 227
Petra Müllerová + 420 386 111 225
Mgr. Pavlas Martin + 420 386 111 225
Eva Štěchová + 420 386 111 227
Mgr. Michaela Volenová + 420 386 111 227
Naděžda Tomková + 420 386 111 261
Systémové knihovnictví
Mgr. Martina Krupicová + 420 386 111 227
Mgr. Lenka Bejlková + 420 386 111 227

[Vedení knihovny, sekretariát] [Odbor služeb - Lidická 1] [Odbor služeb - Na Sadech 27] [Odbor služeb - Oddělení regionálních služeb] [Odbor služeb - pobočky] [Oddělení automatizace, správy sítě a digitalizace] [Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu] [Oddělení rukopisů a starých tisků] [Odbor ekonomicko správní] [^]

ODDĚLENÍ RUKOPISŮ A STARÝCH TISKŮ
(klášter Zlatá Koruna)
   
Mgr. Jindřich Špinar (vedoucí) + 420 380 743 132
Pavel Polák + 420 380 743 132
Ján Trnka + 420 380 743 132

[Vedení knihovny, sekretariát] [Odbor služeb - Lidická 1] [Odbor služeb - Na Sadech 27] [Odbor služeb - Oddělení regionálních služeb] [Odbor služeb - pobočky] [Oddělení automatizace, správy sítě a digitalizace] [Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu] [Oddělení rukopisů a starých tisků] [Odbor ekonomicko správní] [^]

ODBOR EKONOMICKO SPRÁVNÍ    
Oddělení PaM (Na Sadech 27)
Jana Dolejšková + 420 386 111 252
Jana Voglová + 420 386 111 252
Finanční účtárna (Na Sadech 27)
Ludmila Soukupová + 420 386 111 251
Miroslava Trojanová + 420 386 111 251
Hospodářská správa (Lidická 1)
Martin Uhlíř + 420 386 111 203
Reprografické pracoviště (Na Sadech 27)
Ivana Peterková + 420 386 111 253
Knihařská dílna (Na Sadech 27)
Bohumír Krčín + 420 386 111 257
Eva Vyroubalová + 420 386 111 257
Řidič
Vladimír Houška (Lidická 1) + 420 386 111 244
Údržbář
Bohumír Šimek (Lidická 1) + 420 386 111 243Poslední změna stránky: 27.03.2017 v 08.26      

TOPlist